Matura z informatyki 2008

Z informacjami na temat matury 2008 można zapoznać się na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Na samym końcu powyższego raportu opisane są informacje o maturze z informatyki. Będę je cytował w tym poście. W poście przedstawione są zadania z I (pierwszej) części zestawu.

Autorzy raportu wskazują, że większość osób wybrało jako środowisko system Windows, a tylko kilka procent Linuxa, chociaż był do wyboru. Szkoda, że nie przytoczono dokładniejszych danych.

Zadanie 1Potęgi (14 punktów) Pierwsze zdanie polegało na zaproponowaniu algorytmu na liczenie reszty z dzielenia 2^k przez 10, gdzie k>=0. Egzaminatorzy odnotowali przy tym trudności ze zrozumieniem złożoności operacji 2^k. Część osób skorzystało ze wskazówki, że a^n = a^(n/2) * a^(n/2) dla n > 1. Zadanie to rozwiązało dobrze 33% maturzystów.

Zadanie 2 – Słowa (14 punktów) To zadanie jest wyjątkowo zamotane, dlatego podaję jego treść:

Niech A ={a,b} będzie dwuliterowym alfabetem. Napisem nad alfabetem A nazywamy
skończony ciąg znaków z tego alfabetu o długości większej od zera. Np. takimi napisami są:

a, ab, aba, baba, aaaa

Długość napisu w będziemy oznaczać przez |w| . Zatem |aba| = 3.
Jeżeli w1 i w2 są napisami, to przez w1w2 będziemy oznaczali napis zbudowany z napisu w1
i z następującego po nim napisu w2. Np. dla w1 = ab i w2 = aaw1w2 = abaa.
Zdefiniujemy teraz napisy 2-regularne. Każdy napis złożony tylko z jednej litery jest
2-regularny. Jeżeli napis w jest 2-regularny, to napis ww jest też 2-regularny. Żadne inne
napisy nie są 2-regularne.
Oto procedura rekurencyjna 2REG(w), która sprawdza, czy dany napis w nad alfabetem A jest
2-regularny.
Specyfikacja:
Dane: napis w o długości n (n ≥ 1), składający się z liter należących do alfabetu A.
Wynik: odpowiedź TAK, jeśli napis w jest napisem 2-regularnym; odpowiedź NIE, jeśli napis
w nie jest napisem 2-regularnym.
2REG(w);
krok 1: jeśli |w| = 1, to wynikiem jest TAK
krok 2: jeśli |w| > 1 i |w| jest nieparzyste, to wynikiem jest NIE
krok 3: jeśli |w| > 1 i |w| jest parzyste, to:
krok 3.1: podziel napis w na dwa napisy w1 i w2 o takiej samej długości i takie,
że w = w1 w2
krok 3.2: jeśli w1 ≠ w2 , to wynikiem jest NIE
krok 3.3: wynikiem jest wynik wywołania 2REG(w1)

a) Wypisz parametry wszystkich wywołań rekurencyjnych funkcji 2REG dla poniższych
napisów oraz podaj wynik jej działania:
i. aabbaabb
ii. aaaaaaaa
iii. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
np.: dla napisu w = abab, parametry wszystkich wywołań rekurencyjnych funkcji 2REG
i wynik jej działania są następujące:
abab→ab→NIE

b) Jakiej długości są napisy 2-regularne? Odpowiedź uzasadnij.

c) Ile jest napisów 2-regularnych o długości n (n ≥ 1) nad alfabetem A? Odpowiedź
uzasadnij.

d) Pewnym uogólnieniem napisów 2-regularnych są napisy 3-regularne.
Każdy napis jednoliterowy jest 3-regularny. Jeśli napis w jest 3-regularny, to każdy
z napisów wxw, wwx, gdzie x jest dowolnym napisem nad alfabetem A i takim, że długość
x jest taka sama jak długość w, jest napisem 3-regularnym. Żaden inny napis nie jest
3-regularny.

Przykładowymi napisami 3-regularnymi są: a, aba, abaabaaaa.
Ale aaaabaaba nie jest 3-regularny.
Napisz w wybranej przez siebie notacji (lista kroków, schemat blokowy lub język
programowania) algorytm zgodny ze specyfikacją, który sprawdza 3-regularność danego
napisu.

Specyfikacja:
Dane: napis w, o długości n (n ≥ 1), składający się z liter należących do alfabetu A.
Wynik: odpowiedź TAK, jeśli napis w jest napisem 3-regularnym; odpowiedź NIE, jeśli napis
w nie jest napisem 3-regularnym.

Autorzy wskazują, że zadanie to podobało się zarówno zdającym jak i egzaminatorom. Osoby, które rozpoznały użycie rekurencji i zrozumiały treść zadania nie miały problemu z rozwiązaniem wszystkich 4 punktów. Przełożyło się to na wyniki – zadanie to rozwiązało 43% maturzystów.

Czytaj podobne  3 restauracje, które musisz odwiedzić będąc w Katowicach

Zadanie 3 – Test (12 punktów)

Test składał się z l pytań (12 pytań). Warto zauważyć, że był to test wielokrotnego wyboru. Do każdego pytania dołączono 3 odpowiedzi, z których każda mogła być albo prawdziwa albo fałszywa.

a) określenie wyniku podanego algorytmu

b) określenie nazwy algorytmu używanego zazwyczaj do szukania nazwiska w książce telefonicznej

c) określenie nazwy urządzenia zmieniającego informacje cyfrowe z komputera do postaci analogowej

d) wskazanie poprawnej równości między liczbami w dwóch systemach pozycyjnych

e) określenie kodu ASCII podanego znaku, gdy wiadomo, jakie kody mają: litera ‘a’ i liczba ‘0’ i konwersja z liczby binarnej na liczbę dziesiętną

f) określenie poprawnej odpowiedzi opisującej pokazany schemat blokowy algorytmu – najłatwiejsze

g) wskazanie z pośród wskazanych algorytmu służącego do szyfrowania informacji

h) na podstawie opisu klas adresów IP wskazanie poprawnego przyporządkowania adresu IP do odpowiedniej klasy adresów

i) wskazanie skrótu nazwy protokołu sieciowego

j) określenie wielkości pliku graficznego o podanych parametrach (na poziomie zaawansowanym w formacie JPEG)

k) wskazanie nazwy nośnika pamięci zewnętrznej (do wyboru CD, Flash, Cache)

l) pytanie o poprawną cechę charakterystyczną szyfrowania asynchronicznego – najtrudniejsze

Test został rozwiązany przez 61% maturzystów. Najłatwiejsze okazało się pytanie o schemat blokowy (f), a najtrudniejsze pytanie ostatnie o cechy szyfrowania asynchronicznego (l). Autorzy raportu zauważają, że istotny wpływ na wyniki uczniów miało to do jakich szkół uczęszczali. Informacje te byłby cenne dla osób wybierających się do szkół średnich na informatykę.

Czytaj podobne  Porównanie Facebooka i Grono.net nie było ok!

Po poprawne rozwiązania i szersze informacje odsyłam do wskazanej na początku lokalizacji.

Przeczytaj też

Instagram help hackers maintain access to hacked a... My account was hacked. For a year there is no way to get back access. Hacker controls the account, and Instagram helps him do it. Personally i ...
Jak założyć firmę? Jak założyć firmę? Dowiedz się z tego wpisu! Założenie firmy jest naprawdę proste. Any to zrobić trzeba załatwić kilka prostych formalności i j...
10 najlepszych zabawek dla niemowląt na Aliexpres Wkrótce święta Bożego Narodzenia, a wraz z nim czas kupowania prezentów. Najbardziej z nich cieszą się najmłodsi. W tej grupie szczególnie ważne są pr...
Teraz kazdy moze stworzyc ransomware Wygląda na to, że WannaCry jest dopiero początkiem globalnego rozwoju trojanów żądających okupu za odszyfrowanie danych. Jak donosi Forbes na c...
Jak położyć panele podłogowe? Jak położyć panele podłogowe?  Po pierwsze kup panele, podkłady pod panele i plastikowe elementy do uzyskania równego odstępu od ściany. Do pra...
Napisano w Varia Tagi: , , , , ,

Menu