Regulamin NK vs FB

Wokół nowego regulaminu NK.pl wybuchła burza dlatego postanowiłem przyjrzeć się regulaminowi Facebooka i Naszej Klasy i zobaczyć skąd ta panika. Okazuje się, że panikę wzbudza czysta wiedza jak to zwykle bywa. Nie taki diabeł straszny jak go malują, a użytkownicy jednak chyba doceniają uczciwość NK.

800px-three_wise_monkeys_figure

Regulamin Facebooka mówi:

Odnośnie treści objętych prawami własności intelektualnej, jak zdjęcia i video (“treści IP”), wyrażasz zgodę, zgodnie z Twoimi ustawieniami prywatności i ustawieniami aplikacji, na niewyłączne, możliwe do przeniesienia, sublicencjonowane, wolne od tantiem, ogólnoświatowe prawo do używania treści IP które umieścisz.

Co to w praktyce oznacza? Facebook zapewnia sobie tym jednym zdaniem w regulaminie całkowite prawa do używania danych i treści, które umieszczasz w serwisie. Co więcej, zapewnia sobie prawo do przenoszenia tego prawa na inne podmioty. Oznacza to, że może przekazywać Twoje dane i treści innym firmom, czy twórcom aplikacji. Może też określać warunki licencyjne na jakich udostępnia te dane. Tobie natomiast nie przysługują żadne tantiemy ze sposobu w jaki Facebook korzysta z Twoich danych. Licencja jest ogólnoświatowa, a więc Facebook może używać Twoje treści wszędzie na świecie. Ponieważ umowa dotyczy wszystkich danych, to samo dotyczy Twojego wizerunku.

Książka: Jak korzystać w pełni z możliwości Facebooka?

Regulamin Naszej Klasy mówi:

Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na Koncie własnym lub innego Użytkownika udziela NK niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631, ze zmianami) wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie i wykorzystanie przez spółkę “Nasza Klasa Sp. z o.o.”, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. gen. J. Bema 2 (dalej również: “Spółka”) mojego zdjęcia głównego (w tym wizerunku) umieszczonego w ramach portalu prowadzonego pod adresem nk.pl (dalej również: “Serwis”) wraz z imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem w celu umożliwienia prawidłowego i pełnego funkcjonowania świadczonych przez Spółkę usług lub funkcjonalności, jak również w celach reklamowych Spółki i jej kontrahentów, w ramach Serwisu lub poza Serwisem, w szczególności realizując cel społecznościowy. Udostępnione przeze mnie dane osobowe, wizerunek będą chronione przez Spółkę z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane przez Spółkę podmiotom trzecim.

Wiki: Kim jest Maciej Popowicz, twórca Naszej Klasy?

Czytaj podobne  Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych - nowy komentarz

Różnice w stosunku do Facebooka są następujące:

  • Wyliczenie przykładów sposobów użycia danych
  • Uszczegółowienie użycia wizerunku
  • Uszczegółowienie że dane mogą być używane w reklamach
  • Uszczegółowienie celu społecznościowego

Podsumowując można powiedzieć, że regulaminy te nie różnią się właściwie niczym. Regulamin Facebooka jest ogólnikowy i w gruncie rzeczy pozwala Facebookowi robić wszystko z danymi, które na nim umieszczamy. Facebook nie daje jednak pożywki dla wyobraźni i nie wylicza sposobów w jaki może wykorzystać dane. Nie podaje, komu je może udostępniać, do czego mogą być użyte i jak. A czy to znaczy, że tych danych nie użyje? Pewnie że użyje jak tylko będzie potrzebował i chciał. Regulamin w tym miejscu zaznacza jednak, że dane będą używane zgodnie z ustawieniami prywatności i aplikacji.

Książka: Jak zarabiać w społecznościówkach w praktyce?

Nasza Klasa natomiast postawiła na wyszczególnienie wszystkich sposobów w jakich może wykorzystać dane i zwróciła uwagę też na to, że może wykorzystać wizerunek osoby. Dlaczego?

Videokurs: Jak napisać aplikację społecznościową?

Odpowiedź jest dosyć jasna. Nasza Klasa działa na rynku polskim i musi stosować się do polskiego prawa, w tym autorskiego i do zaleceń GIODO. Polskie prawo w tych kwestiach jest bardziej rygorystyczne i wymaga podania pól eksploatacji danych, dokładnego podania w jaki sposób i jakie dane mogą zostać wykorzystane.

Facebook z kolei podlegający prawu amerykańskiemu nie musi aż tak konkretnie konkretyzować celów wykorzystania danych co pewnie powoduje też, że niepokój pewnych osób jest mniejszy.

Quiz: Czy jesteś uzależniony od serwisów społecznościowych?

Czytaj podobne  Właśnie złamałeś prawo

Właściwie nie ma co rozstrzygać który serwis lepiej chroni prywatność.

Nasza Klasa i Facebook mogą robić to tak samo dobrze i mogą stosować się bardzo dobrze, a nawet bardziej do prawa.

W gruncie rzeczy problem sprowadza się do sposobu pojmowania rzeczywistości.

Jedni ludzie wolą żyć w błogiej naiwności i wiary w zgodność zamiarów jakiejś firmy (bo społecznościówka to firma i nic innego) z naszymi i pokładanie zaufania w taką relację i niechętnie podchodzą do innych, którzy mają takie same zamiary ale je ujawniają.

Książka: Jak robić profesjonalne zdjęcia na społecznościówki cyfrówką?

A inni ludzie wolą czarno na białym znać intencje i zamiary i bardziej od wierze w zgodność zamiarów cenią sobie informację, jawność pewnych procesów i możliwość samodzielnej oceny sytuacji. Osoby takie nie lubią półsłówek, skrótów myślowych i zaczerniania informacji.

Ja należę do tej drugiej grupy, chociaż mam wrażenie, że pierwsza jest liczniejsza. A może i nie?

W końcu tylko mniej niż 1% nie zaakceptowało nowego regulaminu…

PS. Pojawiają się informacje, jakoby można było nie akceptować regulaminu NK i pozwać ją do sądu w wypadku gdy skasuje konto. Nie wiem na ile są to prawdziwe informacje, w każdym bądź razie pokazuje to dalej jak restrykcyjne jest nasze prawo.  Facebook kasuje konta bez podania przyczyn nie tylko ludziom ale i firmom i właściwie nie ma jak tego serwisu pozwać za takie działania, no chyba, że w sądzie amerykańskim. Ot i cała różnica.

Książka: Jak zarabiać 400 złotych miesięcznie w wolnym czasie przez internet?

Przeczytaj też

Napisano w Prawo Tagi: , , ,
One comment on “Regulamin NK vs FB
  1. Emigracja na facebooka trwa 🙂