Jak rozpoznać czy wprowadzany jest ustrój totalitarny?

Jak rozpoznać, że w danym kraju wprowadzany jest ustrój totalitarny? Możemy to ocenić względem metod jakie stosowały ustroje totalitarne występujące na przestrzeni ostatnich 100 lat. Dowiedz się jakie to metody i jak je wykryć.

Ostatnio w niezależna.pl pojawił się artykuł na temat wywiadu, w którym Jan Pietrzak powiedział, że “Tusk jest typowym dyktatorem, jak Łukaszenka czy Mugabe.“.  Czy to jest prawda? Dyktatury znamy z lekcji historii, czy dyktatura jest w ogóle możliwa w XXI wieku? Stawiając to pytanie, musimy ustalić najpierw jakie metody stosuje dyktatura. Zebrałem ich trochę z Wikipedii. Myślę, że każdy kto obserwuje wydarzenia w PL może sam ocenić, czy poniższe metody są stosowane przez partię PO czy nie. To, że jeden punkt z poniższej listy występuje nie znaczy, że PO wprowadza ustrój totalitarny w Polsce. Żeby tak było musiałaby ta partia stosować większość, jeśli nie wszystkie metody wprowadzania państwa totalitarnego. Więc zapoznajmy się z tymi metodami i miejmy je na uwadze gdy po raz kolejny ktoś napisze, że ten, czy owy dąży do dyktatury:

Autokratyzm

Władzę sprawuje mała grupa osób z jedną osobą na czele, pod wpływem której ta grupa się znajduje. Grupa ta dąży do samodzielnego rządzenia nad całym społeczeństwem. We wprowadzaniu autokratyzmu charakterystyczny jest silny przywódca grupy władzy, samiec alfa, który dąży razem ze swoją grupą do wywierania nacisku na wszystkie struktury państwa, niezależnie czy według prawa może na nie naciskać czy nie. Bieżące wydarzenia w kraju są używane jako przykład nieudolności struktur niezależnych od wodza i służą do usprawiedliwienia wywieranych na nie nacisków oraz do przejmowania nad nimi kontroli.

24_08_13_15_35_55[1]

Propaganda

Wprowadzanie totalitarnego ustroju wiąże się z intensywną propagandą, która ma na celu wytworzenie w społeczeństwie oczekiwanych postaw wspierających wprowadzanie reżimu. Charakterystyczne dla propagandy totalitarnej jest współpracowanie z skłonnymi do tego osobami z wpływowych sfer, w tym intelektualnej, dziennikarskiej (a także dzisiaj: prowadzących  serwisy internetowe medialne i niemedialne), kościelnej, które są potrzebne, aby wywierać wpływ przez media na społeczeństwo. Propaganda polega na zniekształcaniu rzeczywistości przez media. Stosuje w tym celu m.in. następujące metody:

 • odnoszenie się w sposób dopasowany do intelektu odbiorców do emocji bardziej niż do rozumu
 • pomijanie informacji ważnych
 • ukazywanie w pozytywnym świetne wydarzeń negatywnych
 • ukazywanie wydarzeń tylko z jednej, pożądanej strony
 • przykrywanie prawdziwych wydarzeń bardziej medialnymi
 • dobieranie tylko pożądanych fragmentów wydarzeń
 • informowanie o wydarzeniach w sposób, który ma na celu wytworzenie wskazanych emocji u widza
 • wykorzystywanie wydarzeń społecznych w celu promowania partii wodzowskiej
 • prowokowanie negatywnych wydarzeń, które mają na celu uzyskanie akceptacji społecznej dla zwiększenia władzy i kontroli
 • poniżanie przez ośmieszające zdjęcia, treści, fotomontaże grup, które utrudniają wprowadzenie ustroju totalitarnego
 • ustawiczne stosowanie określonych słów w pozytywnym albo negatywnym kontekście w celu zmiany emocji jakie wywołują
 • uzasadnianie zmian względem całego społeczeństwa przez odnoszenie się do wąskich, specyficznych jego grup
 • odnoszenie się w argumentacji do obrazowych, silnie działających na emocje informacji
 • tworzenie atmosfery bliżej nieokreślonego zagrożenia
 • eliminowanie z życia publicznego, albo w najgorszych przypadkach, zabijanie, osób, które utrudniają wprowadzenie totalitaryzmu
 • tworzenie przez media grupy, która planuje spisek i zamach na partię totalitarną (który nigdy nie następuje, ponieważ jest jedynie kreacją medialną)
 • wytwarzanie przez media wrażenia akceptowania przez większość społeczeństwa określonych postaw porządanych przez partię
 • stosowanie szarej propagandy polegającej na rozproszonym dezinformowaniu względem faktów i wydarzeń
 • odnoszenie się przez partię wodzowską do pożądanych przez nich interpretacji medialnych zamiast do faktycznych wydarzeń
 • obligowanie członków partii do przedstawiania określonej, spójnej postawy względem pojawiających się informacji
 • atakowanie osób o określonych poglądach, zamiast odnoszenia się do poglądów
 • powtarzanie fałszywych informacji, powoływanie się na nie, cytowanie ich za innymi mediami (nawet jeśli jest się ich źródłem) w celu wytworzenia wrażenia ich prawdziwości
 • pokazywanie członków partii jako grupę aspiracji: bogatych, dobrze ubranych, kulturalnych, obytych, światowych itp.
 • wytwarzanie wrażenia, że jedynie dołączenie do grupy władzy pozwala na osiągnięcie przez jednostkę zmian
 • stosowanie prowokatorów albo fikcyjnych członków przeciwników partii wodzowskiej w celu przedstawienia go jako charakterystycznego członka przeciwników i zdyskredytowanie ich
 • medialne i prywatne okazywanie chęci współpracy z wybranymi grupami mającymi wpływ na społeczeństwo tak długo jak daje to pozytywny efekt medialny, a grupa ta ma wrażenie, że przez współpracę coś zmienia
Czytaj podobne  Filmy o stanie wojennym

Więcej technik propagandy znajdziecie tutaj.

Masowa partia pod kontrolą oligarchii

Partia taka gromadzi w sobie ludzi o różnych poglądach i celach, jednak pozostających w niej tak długo, jak stosują się do zasad panujących w tej partii. Decyzje ważne dla grupy sprawującą władzę nad partią są zawsze narzucane wszystkim jej członkom.

Monopol na przemoc fizyczną i słowną

Partia wprowadzająca totalitaryzm dąży do posiadania monopolu na stosowanie przemocy i broni. W tym celu wytwarzania medialnie wrażenie zagrożenia dla społeczeństwa i partii, które mają na celu zwiększenie uprawnień policji oraz innych organów państwowego nacisku oraz zmniejszanie kontroli nad ich użyciem. Ponadto partia stosuje przemoc słowną wobec swoich przeciwników przez oczernianie ich, poniżanie i ośmieszanie. Jednocześnie wszystkie zjawiska przemocy w społeczeństwie powstałe na skutek działań partii, albo i nie, służą do zmniejszenia prawa obywateli do obrony, do posiadania broni, a także w obszarze słownym do stosowania tych samych metod, które stosuje partia względem partii.

Monopol medialny

Partia wprowadzająca totalitaryzm w dzisiejszych czasach musi sprawować całkowitą kontrolę nad mediami. W sytuacji gdy rynek medialny jest bardziej liberalny upewnia się, że media w rękach prywatnych i ich właściciele będą widzieli potrzebę realizowania linii propagandowej partii. Środki kontroli rynku prywatnego mediów takie jak licencje i inne procedury biurokratyczne są stosowane w celu wykluczenia mediów nieprzychylnych w sposób niejawny, pozwalający uniknąć publicznego posądzenia o zakazanie ich działalności.

Ponadto partia taka stosuje wszelkie inne metody, włącznie z prawem i prowokacjami w celu zdyskredytowania mediów niepożądanych oraz doprowadzeniem do sytuacji, w której nie mogą one funkcjonować prawidłowo.

Czytaj podobne  Gra Flash - Basketball

W czasie gdy istnieje Internet partia taka ma zadanie zdawać by się mogło utrudnione. Jednak tak nie jest. Internet jako źródło opinii na temat wydarzeń uzasadnia stosowanie w mediach tradycyjnych jak tv czy radio przez dziennikarzy języka opinii zamiast język opisywania faktów. Wytłumaczenie to jest stosowane w celu usprawiedliwienia mediów tradycyjnych. Jeśli chodzi zaś o informowanie o faktach w Internecie, to polega on na kilku źródłach informacji. Jeśli źródła te są kontrolowane przez władzę, a rola mediów internetowych ogranicza się jedynie do przekazywania tych informacji bez ich oceny krytycznej, Internet staje się sprzymierzeńcem propagandy partii ponieważ powielenie fałszywej informacji w wielu serwisach internetowych wzmacnia wrażenie ich prawdziwości.

Państwo policyjne

Partia wprowadzająca totalitaryzm potrzebuje silnej kontroli nad społeczeństwem. W związku z tym daje organom takim jak policja, czy inne służby, rosnące prawa do używania wobec obywateli przemocy, środków przymusu, a także środków represji oraz daje przyzwolenie na stosowanie wobec niepożądanych grup wszystkich metod, które mają na celu ich karanie bez jawnego określenia ich winy. Represje w dzisiejszych czasach to wieloletnie areszty bez wyroków sądowych, pozywanie i przeciąganie procesów sądowych w celu paraliżowania życia przeciwników, nadmierne kontrole skarbowe, antypirackie, sanitarne, przeciwpożarowe paraliżujące działanie organizacji i firm, które zagrażają interesom oligarchów wspierających partię oraz rozbudowa biurokracji i prawa do stopnia, w którym obywatel traci pewność czy postępuje słusznie, a coraz częściej aby cokolwiek zrobić potrzebuje uzyskać zgodę odpowiedniego urzędnika.

Podsumowanie

To jedne z głównych metod stosowanych w państwach totalitarnych. A teraz porównaj to z tym co się dzieje w Polsce. Myślisz, że to jest wprowadzanie państwa totalitarnego, a Tusk to dyktator, jak uważa Jan Pietrzak? A może to wszystko bzdury? Myślę, że każdy z Was jest w stanie ocenić to samemu, a z tą wiedzą będziecie mogli lepiej takie zjawiska rozpoznać.

Czytaj podobne  Tego nie wiesz o zamachach w Europie

Przeczytaj też

Instagram help hackers maintain access to hacked a... My account was hacked. For a year there is no way to get back access. Hacker controls the account, and Instagram helps him do it. Personally i ...
Jak założyć firmę? Jak założyć firmę? Dowiedz się z tego wpisu! Założenie firmy jest naprawdę proste. Any to zrobić trzeba załatwić kilka prostych formalności i j...
10 najlepszych zabawek dla niemowląt na Aliexpres Wkrótce święta Bożego Narodzenia, a wraz z nim czas kupowania prezentów. Najbardziej z nich cieszą się najmłodsi. W tej grupie szczególnie ważne są pr...
Teraz kazdy moze stworzyc ransomware Wygląda na to, że WannaCry jest dopiero początkiem globalnego rozwoju trojanów żądających okupu za odszyfrowanie danych. Jak donosi Forbes na c...
Jak położyć panele podłogowe? Jak położyć panele podłogowe?  Po pierwsze kup panele, podkłady pod panele i plastikowe elementy do uzyskania równego odstępu od ściany. Do pra...
Napisano w Varia

Menu