Krótka historia Polski

W listopadzie 2012 napisałem historię powstania polskiego godła. Dzisiaj z kolei opiszę krótko historię Polski od początku do teraz.

Złote wieki

W 996 roku Mieszko I z państwa Polan przyjął chrzest dla Polski. Polska rozwijała się z mniejszymi i większymi trudnościami, a w 1569 powstała pierwsza taka w Europie unia: Rzeczpospolita Obojga Narodów: polskiego i litewskiego. Szczęście nie trwało jednak wiecznie gdyż Rosjanie przeprowadzili skuteczny zamach stanu i osadzili polski tron namiestnikiem Stanisławem Augustem Poniatowskim. Człowiek ten aktywnie zwalczał demokrację szlachecką i przywileje katolików w kraju, dwa filary, które uniezależniały kraj od państw ościennych.

Demontaż

Lata demontażu kraju doprowadziły do sytuacji, w której Rosja, Niemcy i inne kraje ościenne mogły podzielić między siebie terytorium Polski. Poniatowski był królem podczas wszystkich trzech rozbiorów i aktywnie je wspierał.

Po rozbiorach Polacy kilka razy odzyskali na krótkie okresy czasu niepodległość kraju. Jednak przez dużą część byli nieustannie poddawani germanizacji i rusyfikacji, co miało doprowadzić do całkowitej likwidacji Polaków jako narodu.

Pole walki

Jednak Rosji i Niemcom rozbiory Polski nie wystarczyły, a agresywna natura tych narodów dała o sobie w końcu znowu znać i w 1914 zaczęły one między sobą wyniszczającą wojnę zwaną I wojną światową.

Odbudowa

Polacy w kraju i emigranci przez cały czas wspierali każdego, kto mógłby pomóc Polsce odzyskać niepodległość, zarówno zbrojnie, jak i przez pertraktacje. Ostatecznie Niemcy i Rosja zostały wyniszczone wojną, a na równie zniszczonych terenach przywrócono istnienie Polski.

Ludzie wrócili do swojego kraju, po kolejnym z wielu zrywów w historii. Zaczęto odbudowywać go gospodarczo, militarnie i politycznie. Podczas gdy Polska odbudowywała się, Rosja i Niemcy nie mając chwilowo możliwości ataku, zaczęli propagandę antypolską.

Eksterminacja

Niestety na słowach się nie skończyło, a przerwa w działaniach zbrojnych Niemiec i Rosji nie trwała długo. Niemcy i Rosja pompowali wszystkie pieniądze, które dostawali również jako pomoc w odbudowie, w broń i wojsko. Ostatecznie uzgodnili, że znowu zaatakują Polskę i rozdzielą jej terytorium z pomocą Ukrainy. Co więcej, uznając, że germanizacja i rusyfikacja Polaków nie jest możliwa, planowali wymordować najbardziej wykształconych ludzi, dowódców, patriotów, zniszczyć wszystkie zabytki kultury, w kraju pozostawić jedynie garstkę Polaków, którzy będą służyć najeźdźcom, a Żydów – wymordować całkowicie.

Tak zaczęła się druga wojna światowa. Niestety kraje, które wcześniej pomogły w odtworzeniu Polski, tym razem nie przyszły z pomocą. Polski rząd wyemigrował, a pozostali przy życiu ludzie sformułowali Polskie Państwo Podziemne, które walczyło z okupantami podejmując wiele prób odzyskania swojego terenu. Niestety bez pomocy zachodu, oraz przez niespodziewaną inwazję Rosji nie były one udane. Ostatecznie, wojna zakończyła się porażką Niemców na wszystkich frontach i nieudanej próbie zaatakowania Rosji. Mimo to, kraje te chciały ponownie rozdzielić Polskę między siebie. Stany i UK nie zgodziły się na to, obawiając się, że ponowne wzmocnienie Niemiec zagrozi całej Europie i światu. Dlatego postanowiły inaczej.

Czytaj podobne  Najlepsze zakładki internetowe - część III

Wyzysk

Niemcy zostały podzielone na pół, a ich prawa część została przyznana pod okupację Rosyjską jako NRD wraz z Polską jako Polska Ludowa.

Formująca się Polska miała swoje Wojsko Polskie oraz legalny Rząd Rzeczpospolitej na uchodźstwie.

Jednak Rosja, za przyzwoleniem przejęła ok. 1944 władzę na terenach polskich, ustanawiając Rzeczpospolitą Ludową, tworząc kontrolowane przez Rosję i Ukrainę Wojsko Ludowe, oraz tworząc strukturę namiestniczej władzy.

Struktury te kontynuowały to, czego Niemcom i Rosji nie udało się zrobić podczas wojny. Przez dziesiątki lat systematycznie znajdowano, represjonowano i wymordowano, w ukryciu przed wiedzą aliantów od wojny po dziś dzień, członków Polskiego Państwa Podziemnego, Wojska Polskiego, Armii Krajowej, postępowała rusyfikacja i nieustanne grabienie terenów byłej Polski.

Co jakiś czas w kraju pojawiały się próby odzyskania suwerenności, jednak były one brutalnie tłumione przez kontrolowane przez Rosjan służby: wojsko i formacje milicyjne.

Odbudowa

Pod koniec lat 80 nadszedł jednak kryzys: narody mieszkające na terenach zajętych przez Rosję, a więc m.in. Gruzji, Litwy, Łotwy, na terenie byłych Niemiec, oraz byłej Polski zaczęły dążyć do odzyskania niepodległości. Wynikało to między innymi z tego, że w czasach ówczesnego kryzysu gospodarczego system komunistyczny narzucony przez Rosję nie był w stanie zapewnić środków na utrzymanie Rosji, a co dopiero wyzyskiwanym państwom poddańczym.

Tak więc kolejne kraje zaczęły walkę o oderwanie od Rosji, a mimo zbrojnych prób, w mniejszym lub większym stopniu im się to udało.

Jeśli chodzi o Polskę, to źródłem przemian był rosnący ruch Solidarnościowy, oddolny, społeczny ruch, który wystawiał swoich reprezentantów na zasadach demokratycznego głosowania. Pozwoliło to utworzyć grupę reprezentantów narodu, którzy mieli odpowiednie poparcie, aby ograniczyć gnębiący kraj ustrój komunistyczny. Solidarność urosła do tego stopnia, że stała się zagrożeniem dla namiestników rosyjskich rządzących w Polsce.

Czytaj podobne  Sylwester 2012: Zakopane i w górach + 10 pomysłów na Sylwestra

Wiedząc, czy też nie, że Solidarność może pozwolić Polsce na odzyskanie faktycznej suwerenności, Solidarność wystawiła listę postulatów do przedstawienia namiestnikom, głównie o charakterze polityczno-gospodarczym. W przypadku gdyby nie przyjęli ich, w całym kraju miał nastąpić jednoczesny strajk wszystkich zakładów pracy. Dla Rosji, dla której Polska była jedynie źródłem zasobów i miejscem taniej siły roboczej był to oczywisty cios w czasie kryzysu, który przeżywała, a więc strajk ten był dobrą kartą przetargową.

Niestety nie wszystko poszło tak jak trzeba. Namiestnicy rosyjscy zagrozili przedstawicielom Solidarności zaatakowaniem ruchu z pomocą wojsk rosyjskich, które znajdowały się w pobliżu. Zamiast wycofać się i wrócić do Solidarności, negocjatorzy przedłużali rozmowy z namiestnikami łamiąc jednocześnie obowiązek, wrócenia natychmiast z decyzją władz i ogłosili publicznie, nie mając do tego uprawnień od wysłanników, odwołanie strajku. Przedłużone rozmowy i plotki o odwołaniu strajku wygasiły strajk i doprowadziły do tego, że Solidarność nie była już w stanie zmobilizować swoich działaczy do jego przeprowadzenia, co przekreśliło jedną z nielicznych szans w historii Polski na odbudowanie prawdziwej demokracji.

Zniszczenie

Od tego czasu ruch solidarnościowy zaczął być rozpracowywany przez namiestników, aż do czasu stanu wojennego, gdy ostatecznie rozprawili się oni z Solidarnością. Struktura ruchu została rozbita, część ważniejszych działaczy internowana, represjonowana, zastraszana. Część ludzi zostało zabitych.

Po wykończeniu prawdziwej Solidarności namiestnicy zakończyli stan wojenny i za pomocą swoich ludzi odbudowali Solidarność. Nie były to jednak osoby wybierane demokratycznie i oddolnie, ale mianowane przez namiestników. Następnie zawiązały one z namiestnikami ustalenia, które miały dać społeczeństwu poczucie zrealizowania postulatów prawdziwej Solidarności, a jednocześnie wprowadzenie w kraju rządów demokratycznych.

Powstała na bazie tych ustaleń III Rzeczpospolita przejęła na zasadach ciągłości władzę po rządzie RP znajdującym się na uchodźstwie od końca II Wojny Światowej, tym samym przerywając rosyjskie rządy na terenie Polski i trwa do dzisiaj.

Bilans historii

Niemcy do dzisiaj nie wypłaciły odszkodowań za ogromne zniszczenia celowo wywołane w trakcie wojny (zarówno obiektów wojskowych jak i cywilnych)  a Rosja za wiele lat wyzyskiwania kraju na własne potrzeby, a oba kraje za wszystkie grabieże. Nie mówiąc już o dziesiątkach lat zaborów, okupacji i wymordowaniu ludzi wykształconych, przywódców, patriotów, które zatrzymało Polskę w rozwoju na wiele lat.

Czytaj podobne  Prawa autorskie do przetłumaczonych napisów ma ich autor

Zanim wrócimy do poziomu, który pozwoli zacząć budować to, co zostało przerwane w okresie międzywojennym minie jeszcze dużo czasu. Nie będzie to zresztą łatwe, ponieważ po odwilży po 89 roku nasz kraj z jednej strony powoli rozwija się, ale z drugiej strony jeszcze nie uporał się z ukształtowaniem własnego systemu informacyjnego, politycznego i uregulowaniem systemu gospodarczego i państwowego-społecznego.

Odbudowa

Kraj zrujnowany przez okupację rosyjską nadal boryka się z długami PRLu i rosnącym zadłużeniem, które wpływa negatywnie na życie ludzi, oraz system zdrowotno-emerytalny niezdolny utrzymać przy życiu i zdrowiu ludzi starszych.

Gospodarka po kilkunastu zaledwie latach wolności zaczęła być wygaszana. Zamykane są przedsiębiorstwa państwowe, kluczowe dla gospodarki kraju obiekty nie są ratowane. Natomiast dynamika uwalniania rynku wygasa za sprawą ponownego monopolizowania niektórych sektorów przez państwo, brak kontynuacji likwidowania przepisów powstałych w czasie PRL’u, które ograniczają wolny rynek, oraz przez oddanie kontroli nad ustawodawstwem w ręce innych krajów europejskich, których normy są często za wysokie dla naszej gospodarki.

Jeśli chodzi o system informacyjny, to niestety dalszy rozwój mediów, oraz Internetu przy jednoczesnym braku wykształcenia się w Polsce, przez utrudnienia stosowane przez państwo, wolnych mediów powoduje, że rynek medialny jest dalej w dużym stopniu zmonopolizowany i monopol ten będzie dalej rósł.

Uzależnienie

System polityczny w Polsce mimo kilku prób nie zmienił się. Próby odcięcia się od negatywnej spuścizny po rosyjskiej okupacji nie udały się, a do władzy i na kluczowe stanowiska w polityce, we władzy i w mediach wracają ludzie wyznaczeni przez Rosję jednocześnie dążąc do zwiększania wpływów Rosji w Polsce.

To powoduje, że postęp w dążeniu do pełnej suwerenności kraju wygasa, chociaż do pełnej suwerenności jeszcze Polsce daleko.

Czy Polska będzie w stanie odzyskać kiedyś prawdziwą suwerenność?

A może jesteśmy skazani na to, że Polska istnieć będzie tylko tak długo, jak będzie to potrzebne innym?

Czy też Polska jako kraj nie ma w obecnych czasach potrzeby istnieć?

Jak myślisz? Napisz w komentarzu.

Przeczytaj też

Instagram help hackers maintain access to hacked a... My account was hacked. For a year there is no way to get back access. Hacker controls the account, and Instagram helps him do it. Personally i ...
Jak założyć firmę? Jak założyć firmę? Dowiedz się z tego wpisu! Założenie firmy jest naprawdę proste. Any to zrobić trzeba załatwić kilka prostych formalności i j...
10 najlepszych zabawek dla niemowląt na Aliexpres Wkrótce święta Bożego Narodzenia, a wraz z nim czas kupowania prezentów. Najbardziej z nich cieszą się najmłodsi. W tej grupie szczególnie ważne są pr...
Teraz kazdy moze stworzyc ransomware Wygląda na to, że WannaCry jest dopiero początkiem globalnego rozwoju trojanów żądających okupu za odszyfrowanie danych. Jak donosi Forbes na c...
Jak położyć panele podłogowe? Jak położyć panele podłogowe?  Po pierwsze kup panele, podkłady pod panele i plastikowe elementy do uzyskania równego odstępu od ściany. Do pra...
Napisano w Varia Tagi: , ,

Menu