Ebooki > Literatura > Ballada

Ebook Wyspy Naftalinowe

Wyspy Naftalinowe

Autor: Aneta Skarżyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Wyspy Naftalinowe” Anety Skarżyński to opowieść przygodowa osadzona w epoce „późnego Gierka”, a więc w socjalistycznej rzeczywistości. Główną bohaterką jest ośmioletnia Anetka, u której stwierdzono nadpobudliwość psychoruchową. Być może właśnie jej niefrasobliwość powoduje, że nie może spokojnie usiedzieć na miejscu i trzymać języka za zębami, co wpęd
Ebook Ballady i romanse

Ballady i romanse

Autor: Adam Mickiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Lilje (z pieśni gminnej)  Zbrodnia to niesłychana,  Pani zabija pana.  Zabiwszy grzebie w gaju,  Na łączce przy ruczaju,  Grób liliją zasiewa,  Zasiewając tak śpiewa:  "Rośnij kwiecie wysoko,  Jak pan leży głęboko;  Jak pan leży głęboko,  Tak ty rośnij wysoko".  &
Ebook Baltas karžygys

Baltas karžygys

Autor: Adam Mickiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Baltas karžygys Bėga metai - jis kovoja,  Gal jau nėr, kad neparjoja.  Marčia! Rūpestis reik mest  Kunigaikštis žada vestis    Kunigaikštis svodba ta  Į kiemus kviesliai išjoja,  O martelė ašaroja,  Ašaroja, rankoms ploja:    "Jis sugrįš pabaigęs karą    
Ebook Córa Piastów

Córa Piastów

Autor: Władysław Syrokomla

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Córa PiastówPowieść z dziejów litewskich - 1282 r. I. I znowu chodźcie posłuchać ciekawie, -  I znowu bitwę przed oczy wam stawię,  I znowu kreślę litewskie postacie,  Brodate, dzikie, ubrane w niedźwiednie,  Miękkie jak dzieci, gdy w domowej chacie,  Straszne, gdy idą w krainy sąsiednie, 
Ebook Duma o Wacławie Rzewuskim

Duma o Wacławie Rzewuskim

Autor: Juliusz Słowacki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Duma o Wacławie Rzewuskim Po morzach wędrował - był kiedyś Farysem,  Pod palmą spoczywał, pod ciemnym cyprysem,  Z modlitwą Araba był w gmachach Khaaba,    Odwiedzał Proroka grobowce.    Koń jego arabski był biały bez skazy.  Siedmiokroć na koniu przeleciał step Gazy,  I stał prz
Ebook Dusiołek

Dusiołek

Autor: Bolesław Leśmian

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dusiołek Szedł po świecie Bajdała,    Co go wiosna zagrzała, -  Oprócz siebie - wiódł szkapę, oprócz szkapy - wołu,  Tyleż tędy, co wszędy, szedł z nimi pospołu.    Zachciało się Bajdale    Przespać upał w upale,  Wypatrzył zezem ściół
Ebook Janko Cmentarnik

Janko Cmentarnik

Autor: Władysław Syrokomla

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Janko CmentarnikGawęda ludowa W naszéj wiosce za mych latek,    Inszy bywał ruch:  I wesele, i dostatek,  Każde dziéwczę gdyby kwiatek,    Każdy chłopiec zuch!    Dziś na rozum ludzie biorą,  Ale idzie cóś niesporo -    Insze czasy masz!  Szarém kwieciem łąka kwitn
Ebook Legendy warszawskie

Legendy warszawskie

Autor: Artur Oppman

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wstęp Noc srebrna śniegiem, wiatr mroźny dmucha,  Na skrzypcach zimy gra zawierucha,  Kłębami śniegu w okna uderza,  To coś zaszepce, jakby z pacierza,  To się rozjęczy nutą żałosną,  Jakby tęskniła za cudną wiosną,  To znów na chwilę płacz swój uciszy  I gwia
Ebook Marcin Studzieński

Marcin Studzieński

Autor: Władysław Syrokomla

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Marcin StudzieńskiKartka z kroniki Wilna Część pierwsza. Wieczór mieszczański I Stefan Kotwica rajca wileński  Sprawował ucztę w dzień swego święta,  Rej wodził w tańcu Marcin Studzieński:  Miłém nań okiem patrzą dziewczęta,  Siwi starcowie patrzą nań mile  Jako n
Ebook Nurek

Nurek

Autor: Fryderyk Schiller

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nurek "Rycerz lub giermek, kto z męskiej ochoty  W tej się otchłani zanurzyć ośmieli?  Oto w nią rzucam puchar szczerozłoty,  Już go połknęła czarna paszcz topieli.  Kto mi ten puchar wydobędzie z wody,  Weźmie go w darze, jako znak nagrody!"    Król tak ogłasza i w tej samej porze  Z
Ebook Pamiątki Soplicy

Pamiątki Soplicy

Autor: Henryk Rzewuski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

[Pamiątki Soplicy - Motto\ Polonus sum, Poloni nihil a me alienum puto. Do czytelników i do autora kilka słów wydawcy Już to drugą rzecz i drugiego bezimiennego autora podaję w emigracji do druku. Pierwsza była wprost na ręce moje przysłana; tej zrobił mię wydawcą przypadek tylko. Jest ona w zupełnie innym rodzaju; w
Ebook Pierścień Polikratesa

Pierścień Polikratesa

Autor: Fryderyk Schiller

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierścień Polikratesa Stał na wzniesieniu swych gmachów wysokiem  Pan wyspy Samos i radosnym okiem    Mierzył rozległe jej niwy.  "Tym wszystkim - rzecze do Egiptu króla -  Zarządza moja samowładna wola.    Wyznaj, że jestem szczęśliwy!"    "Szczodrze bogowie łask ci udzielili!  Ci, k
Ebook Rękojmia

Rękojmia

Autor: Fryderyk Schiller

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rękojmia Gdzie mieszkał tyran Dionizy srogi,  Meros wniósł z sobą sztylet przechowany,  Straże go jęły, okuły w kajdany.  "Po co z sztyletem wszedłeś w moje progi?"  Rzecze mu tyran, ochłonąwszy z trwogi.  "Chciałem ojczyznę oczyścić z poczwary!"  "Srogiej na krzyżu nie ujdziesz
Ebook Rycerz Toggenburg

Rycerz Toggenburg

Autor: Fryderyk Schiller

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rycerz Toggenburg "Rycerzu! Siostry niewinnej    Wierne ci serce oddaję,  Lecz nie chciej miłości innej,    Bo to we mnie serce kraje.  Niech moje oczy spokojne    Ciebie spokojnym obaczą,  Te łzy ciche, nieprzystojne,    Pojąć nie mogę, co znaczą"    Takie słysząc słowa ost
Ebook Tukaj albo próby przyjaźni

Tukaj albo próby przyjaźni

Autor: Adam Mickiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tukaj albo próby przyjaźniBallada (we czterech częściach) I «Ja umieram. - Ja nie płaczę,  I wy chciejcie ulżyć sobie;  Prędzej, później legniem w grobie.  Nie wrócą na świat rozpacze.  Byłem panem mnogich włości,  Sławny potęgą i zbiorem;  Zamki me stały o
Ebook Agady talmudyczne

Agady talmudyczne

Autor: Autor nieznany

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Aga­dy tal­mu­dycz­neLu­do­we opo­wie­ści, ba­śnie, le­gen­dy, przy­po­wie­ści, afo­ry­zmy i przy­sło­wia wy­bra­ne z ,,Tal­mu­du" Tal­mud skła­da­ją­cy się z Misz­ny i Ge­ma­ry za­wie­ra ust­ną tra­dy­cję opar­tą na wy­ja­śnie­niu prze­pi­sów To­ry w no­wych cza­sach i no­wych wa­run­kach. Skła­da się z dwóch czę­ści -- ,,ha­la­chy" i ,,aga­dy". Ha­la­cha (po ara­mej­sku aga­da, po he­braj­sku ha
Ebook An die Freude

An die Freude

Autor: Fryderyk Schiller

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

An die Freu­de Freu­de, schö­ner Göt­ter­fun­ken,    Toch­ter aus Ely­si­um,  Wir be­tre­ten feu­er­trun­ken,    Himm­li­sche, dein Hei­lig­tum.  Dei­ne Zau­ber bin­den wie­der,    Was die Mo­de streng ge­teilt,  Al­le Men­schen wer­den Brü­der,    wo dein sanf­ter Flü­gel weilt.    Seid um­schlun­gen, Mil­lio­nen!    Die­sen Kuß der gan­zen Welt!    Brü­der -- überm Ster­nen­zelt  muß ein lie­be
Ebook Der Handschuh

Der Handschuh

Autor: Fryderyk Schiller

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Der Hand­schuh Vor sei­nem Lö­wen­gar­ten,  Das Kampf­spiel zu er­war­ten,  Saß Kö­nig Franz,  Und um ihn die Großen der Kro­ne,  Und rings auf ho­hem Bal­ko­ne  Die Da­men in schö­nem Kranz.    Und wie er winkt mit dem Fin­ger,  Auf tut sich der wei­te Zwin­ger,  Und hin­ein mit be­däch­ti­gem Schritt  Ein Lö­we tritt,  Und sieht sich stumm  Rings um,  Mit lan­gem Gäh­nen,  Und schüt­telt die Mäh
Ebook Der Ring des Polykrates

Der Ring des Polykrates

Autor: Fryderyk Schiller

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Der Ring des Po­ly­kra­tesBal­la­de Er stand auf sei­nes Daches Zin­nen,  Er schau­te mit ver­gnüg­ten Sin­nen  Auf das be­herrsch­te Sa­mos hin.  >>Dies al­les ist mir un­ter­tä­nigGe­ste­he daß ich glück­lich bin.>Du hast der Göt­ter Gunst er­fah­ren!  Die vor­mals dei­nes­glei­chen wa­ren,  Sie zwingt jetzt dei­nes Scep­ters Macht.  Doch ei­ner lebt noch, sie zu rä­chen,  Dich kann mein Mund ni
Ebook Der Taucher

Der Taucher

Autor: Fryderyk Schiller

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Der Tau­cherBal­la­de    Der Kö­nig sprach es, und wirft von der Höh  Der Klip­pe, die schroff und steil  Hin­aus hängt in die un­end­li­che See,  Den Be­cher in der Cha­ryb­de Ge­heul.      Und die Rit­ter, die Knap­pen um ihn her,  Ver­neh­mens und schwei­gen still,  Se­hen hin­ab in das wil­de Meer,  Und kei­ner den Be­cher ge­win­nen will. [...\Fryderyk SchillerUr. 10 listopada 1759 w
Ebook Die Bürgschaft

Die Bürgschaft

Autor: Fryderyk Schiller

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Die Bürg­schaft Zu Dio­nys, dem Ty­ran­nen, schlich  Da­mon, den Dolch im Ge­wan­de;  ihn schlu­gen die Hä­scher in Ban­de.  >>Was woll­test du mit dem Dol­che, sprich!>Die Stadt vom Ty­ran­nen be­frei­en!>Das sollst du am Kreu­ze be­reu­en.>Ich binzu ster­ben be­reit  und bit­te nicht um mein Le­ben;  doch willst du Gna­de mir ge­ben,  ich fle­he dich um drei Ta­ge Zeit,  bis ich die Schwes­ter d
Ebook Gawędy

Gawędy

Autor: Władysław Syrokomla

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Li­twi­nom De­dy­ka­cja Ga­węd gmin­nych O bra­cia moi znad Wi­lii, znad Nie­mna!  Gdy wam swo­jac­ka ga­węd­ka przy­jem­na,  Za­siądź­cie w kół­ko -- a ja wam po­gwa­rzę;  Stuk­nie­my w czar­ki, roz­we­se­lim twa­rze,  A mo­że praw­da wy­nu­rzy się na dnie,  Al­bo się chwil­ka smut­ko­wi wy­krad­nie.    Ja cza­sem wier­szyk skle­ciw­szy na­pręd­ce,  Lu­bię się wy­lać w nie­win­néj ga­węd­ce,  A w
Ebook Ponia Tvardauskien

Ponia Tvardauskien

Autor: Adam Mickiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Po­nia Tvar­dau­skie­ne Ge­ria, val­go, pyp­kius ru­ko,  Šo­ka, užia, lyg pa­du­ko,  Riks­mu su­griaus ro­dos sie­nas,  Kaip gal links­mi­nas kiek­vie­nas.  Tvar­daus­kas ker­čia už­emęs,  Lyg ba­ša koks isi­re­męs,  ,,Ger­kit vy­rai!" -- ty­čia va­ro  Ir juo­kus ap­lin­kui da­ro:  Ka­rei­viui, kurs drą­siai skrai­de  Ir ki­tus, di­džiuo­dams bai­de,  Šob­le pa­lei au­si mo­jo --  Ka­rei­vis zui­
Ebook Ritter Toggenburg

Ritter Toggenburg

Autor: Fryderyk Schiller

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rit­ter Tog­gen­burgBal­la­de    Und er hört>>s mit stum­mem Har­me,    Reißt sich blu­tend los,  Preßt sie hef­tig in die Ar­me,    Schwingt sich auf sein Roß,  Schickt zu sei­nen Man­nen al­len    In dem Lan­de Schweiz,  Nach dem heil­gen Grab sie wal­len,    Auf der Brust das Kreuz.    Große Ta­ten dort ge­sche­hen    Durch der Hel­den Arm,  Ih­res Hel­mes Bü­sche we­hen    In der Fein­de Schw
Ebook Sentencje ojców

Sentencje ojców

Autor: Autor nieznany

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Sen­ten­cje oj­ców (Pir­kej Awot) Od tłu­ma­cza Pir­kej Awot -- czy­li Sen­ten­cje, al­bo jak kto wo­li: Po­ucze­nia Oj­ców, sta­no­wią je­den z trak­ta­tów Misz­ny -- pod­sta­wo­wej czę­ści Tal­mu­du. Ze­bra­ne zo­sta­ły przez Rab­bie­go Je­hu­dę ha-Na­si (księ­cia-ra­bi­na). Na­le­żą do gno­mo­lo­gicz­nej li­te­ra­tu­ry Ży­dów. Zaj­mu­ją w niej dru­gie co do waż­no­ści miej­sce po Przy­po­
Ebook Ze skarbnicy midraszy

Ze skarbnicy midraszy

Autor: Autor nieznany

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ze skarb­ni­cy mi­dra­szy Kto stwo­rzył świat Pew­ne­go ra­zu przy­szedł do rab­bie­go Aki­by nie­do­wia­rek i za­py­tał go: -- Kto stwo­rzył świat? -- Wszech­mo­gą­cy -- od­parł rab­bi Aki­ba. -- Daj mi na to kon­kret­ny do­wód -- po­wie­dział nie­do­wia­rek. -- Przyjdź ju­tro, to ci dam. Na­za­jutrz kie­dy nie­do­wia­rek zja­wił się u rab­bie­go Aki­by, ten za­py­tał go: -- Po­wiedz mi, co

Ebooki - wróć do strony głównej