Ebooki > Nauki społeczne > Bezpieczeństwo publiczne

Ebook Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 1989 - 2013. Wybrane aspekty

Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 1989 - 2013. Wybrane aspekty

Autor: Michał Piekarski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opinie o książce: (...) Z niebytu terroryzm wyłonił się jako zagrożenie potencjalne także dla naszego państwa, co znalazło odzwierciedlenie w wielu oficjalnych dokumentach sygnowanych przez rozmaite polskie instytucje stojące na straży bezpieczeństwa państwa. Nie poszła jednak za tym jakakolwiek spójna próba utworzenia "systemu kontrterrorystycznego", czyli stworzenia spójnej podstawy prawno
Ebook Bezpieczeństwo kadrowe Policji na przykładzie przesłanek doboru do służby

Bezpieczeństwo kadrowe Policji na przykładzie przesłanek doboru do służby

Autor: Piotr Bogdalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca jest pierwszym opracowaniem, w którym zgodnie z zasadami metodologii podjęto precyzyjnie zdefiniowany problem badawczy obejmujący określony etap postępowania kadrowego, którego celem jak wyjaśnił sam Autor było przeprowadzenie diagnozy procesu doboru do Policji oraz określenie jego wpływu na efektywność organizacyjną tej formacji. Praca ma nie tylko wartość poznawczą, ale również utylitarn
Ebook BIURO OPERACJI ANTYTERRORYSTYCZNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI 1976-2014

BIURO OPERACJI ANTYTERRORYSTYCZNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI 1976-2014

Autor: Kuba Jałoszyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja o charakterze naukowym poświęcona tworzeniu i funkcjonowaniu Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP jako spadkobiercy tradycji Wydziału Zabezpieczenia KSMO. Dedykowana studentom na kierunkach bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe, osobom zajmującym się naukowo problematyką funkcjonowania i organizacji jednostek specjalnych do walki z terroryzmem, jak też pasjonatom sił specjalnych Publi
Ebook Korupcja w (prywatnym) sektorze gospodarczym. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa

Korupcja w (prywatnym) sektorze gospodarczym. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa

Autor: Jacek Bil

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W odbiorze społecznym korupcja identyfikowana jest jako przestępstwo popełniane przez urzędnika, polityka (chociaż brakuje prawomocnych wyroków), policjanta, lekarza czy też celnika. Wskazane rozumienie zjawiska jest spowodowane przede wszystkim brakiem edukacji poświęconej problemom społecznym oraz przekazem medialnym odnoszącym się do wymienionych powyżej obszarów. Dodatkowo należy zauważyć, iż
Ebook Nielegalna imigracja. Zagrożenia bezpieczeństwa. Część I

Nielegalna imigracja. Zagrożenia bezpieczeństwa. Część I

Autor: Paweł Lubiewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca w sposób kompleksowy wyjaśnia istotę zjawiska nielegalnej migracji oraz jej aspekt prawny i społeczny. Aspekty te mają szczególny wpływ na bezpieczeństwo państwa i poczucie bezpieczeństwa jego obywateli. W pracy szeroko udokumentowano dynamikę i strukturę procesów migracyjnych w Polsce, co pozwoliło autorowi na dość precyzyjną prognozę rozwoju tego zjawiska. Godnym polec
Ebook Nielegalny rynek chronionych gatunków dzikiej fauny i flory. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie

Nielegalny rynek chronionych gatunków dzikiej fauny i flory. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie

Autor: Wiesław Pływaczewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zawarte w niniejszym opracowaniu rozważania odnoszą się do problematyki ochrony dzikich gatunków fauny i flory. Zakres tych rozważań wyznacza Konwencja Waszyngtońska z 1973 r. Autor dokonał wszechstronnego i niezwykle wnikliwego opisu zjawiska przestępczości wymierzonej w dziedzictwo przyrodnicze, w szczególności scharakteryzował jego etiologię, przejawy oraz tendencje rozwojowe. Szc
Ebook Ochrona przed czynnikami masowego rażenia

Ochrona przed czynnikami masowego rażenia

Autor: Jarosław Struniawski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja składa się ze wstępu i sześciu merytorycznych rozdziałów, szczegółowo charakteryzujących poszczególne rodzaje broni masowego rażenia, a także elementy ochrony ludności przed czynnikami jej oddziaływania oraz zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego wobec tego typu zagrożeń. Ebook skierowana jest przede wszystkim do studentów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wew
Ebook POLICJA, nr 1/2012. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji

POLICJA, nr 1/2012. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji

Autor:

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kwartalnik ukazuje się od początku 2000 r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych.Pismo pełni funkcję typowego zawodowego periodyku. Jest zorientowane przede wszystkim na problemy związane z menadżerskim kierowaniem jednostkami policyjnymi oraz ustawowymi zadaniami Policji. Jednym z zewnętrznych przejawów tej
Ebook Policja nr 1/2015

Policja nr 1/2015

Autor:

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kwartalnik ukazuje się od początku 2000r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych. Pismo pełni funkcję typowego zawodowego periodyku. Jest zorientowane przede wszystkim na problemy związane z menadżerskim kierowaniem jednostkami policyjnymi oraz ustawowymi zadaniami Policji. Jednym z zewnętrznych przejawów tej
Ebook POLICJA, nr 3/2011. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji

POLICJA, nr 3/2011. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji

Autor:

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kwartalnik ukazuje się od początku 2000r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych. Pismo pełni funkcję typowego zawodowego periodyku. Jest zorientowane przede wszystkim na problemy związane z menadżerskim kierowaniem jednostkami policyjnymi oraz ustawowymi zadaniami Policji. Jednym z zewnętrznych przejawów tej
Ebook POLICJA, nr 3/2014

POLICJA, nr 3/2014

Autor:

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kwartalnik ukazuje się od początku 2000r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych. Pismo pełni funkcję typowego zawodowego periodyku. Jest zorientowane przede wszystkim na problemy związane z menadżerskim kierowaniem jednostkami policyjnymi oraz ustawowymi zadaniami Policji. Jednym z zewnętrznych przejawów tej
Ebook POLICJA, nr 4/2011. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji

POLICJA, nr 4/2011. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji

Autor:

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kwartalnik ukazuje się od początku 2000 r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd "Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego" adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych.Pismo pełni funkcję typowego zawodowego periodyku. Jest zorientowane przede wszystkim na problemy związane z menadżerskim kierowaniem jednostkami policyjnymi oraz ustawowymi zadaniami Policji. Jednym z zewnętrznych przejawów t
Ebook Policja nr 4/2014

Policja nr 4/2014

Autor:

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kwartalnik ukazuje się od początku 2000r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych. Pismo pełni funkcję typowego zawodowego periodyku. Jest zorientowane przede wszystkim na problemy związane z menadżerskim kierowaniem jednostkami policyjnymi oraz ustawowymi zadaniami Policji. Jednym z zewnętrznych przejawów tej
Ebook Policja w Polsce. Działalność formacji na obszarze aglomeracji miejskich

Policja w Polsce. Działalność formacji na obszarze aglomeracji miejskich

Autor: Ferdynand Skiba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Współczesne miasta stały się niezbyt bezpieczną przestrzenią do funkcjonowania społeczeństw. Typową cechą współczesnych miast, zwłaszcza dużych, z jednej strony jest szalony postęp cywilizacyjny wiążący się z ich rozwojem, z drugiej zaś coraz więcej jest tam zagrożeń. W dużych miastach, aglomeracjach miejskich czy metropoliach następuje nasilenie zagrożeń społecznych, cywilizacyjnych i naturalnych
Ebook Policyjne siły specjalne w Polsce

Policyjne siły specjalne w Polsce

Autor: Kuba Jałoszyński, Waldemar Zubrzycki, Aleksander Babiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja posiada istotną wagę z wielu powodów. Po pierwsze jest przygotowana przez grono wybitnych specjalistów z różnych ośrodków, a jednocześnie praktyków w zakresie omawianej problematyki. Po drugie obejmuje szeroki horyzont zagadnień. Opisuje historię jednostek kontrterrorystycznych w kraju i z wielu państw europejskich. Dotyka zagadnień bezpośrednich i współczesnych zagrożeń z jakimi zmagaj
Ebook Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności

Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności

Autor: Wiesław Pływaczewski, Agata Lewkowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problematyka bezpieczeństwa żywności jako istotny element bezpieczeństwa społecznego nie została dotychczas w pełni opisana w literaturze przedmiotu. Istniejącą niszę choć w części wypełnia monografia przygotowana pod redakcją naukową dra hab. Wiesława Pływaczewskiego oraz mgr Agaty Lewkowicz. Redaktorzy naukowi opracowania zaprosili do współpracy zarówno osoby wywodzące się ze środowisk nauko
Ebook Przeciwdziałanie zagrożeniom powstałym w wyniku bezprawnego i celowego użycia bezzałogowych platform mobilnych

Przeciwdziałanie zagrożeniom powstałym w wyniku bezprawnego i celowego użycia bezzałogowych platform mobilnych

Autor: Jarosław Cymerski, Krzysztof Wiciak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Współczesny świat jest pełen zagrożeń bezpieczeństwa na wielu płaszczyznach życia społecznego. Cechuje je różnorodny charakter, zróżnicowana siła oddziaływania oraz realna bądź potencjalna możliwość ich wystąpienia. Problematyka ta wysuwa się na pierwszy plan spośród wielu spraw otaczającej nas rzeczywistości. Historia uczy nas, a wydarzenia, których jesteśmy świadkami, wskazują, że bezpieczeństwo
Ebook Przegląd Policyjny, nr 1(105) 2012

Przegląd Policyjny, nr 1(105) 2012

Autor:

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Przegląd Policyjny" redagowany i wydawany przez Wyższą Szkołę Policji jest wydawnictwem o profilu naukowym, eksponującym w różnych aspektach, szeroko rozumianą działalność Policji. Historia "Przeglądu Policyjnego" sięga roku 1936, kiedy został wydany pierwszy jego numer. Ostatni zeszyt, przed długą przerwą, został wydrukowany w lipcu 1939 r. Wydawanie dwumiesięcznika, przerwane zawieruchą II wojn
Ebook Przegląd Policyjny, nr 1(117) 2015

Przegląd Policyjny, nr 1(117) 2015

Autor:

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Przegląd Policyjny" redagowany i wydawany przez Wyższą Szkołę Policji jest wydawnictwem o profilu naukowym, eksponującym w różnych aspektach, szeroko rozumianą działalność Policji. Historia "Przeglądu Policyjnego" sięga roku 1936, kiedy został wydany pierwszy jego numer. Ostatni zeszyt, przed długą przerwą, został wydrukowany w lipcu 1939 r. Wydawanie dwumiesięcznika, przerwane zawieruchą II wojn
Ebook Przegląd Policyjny, nr 2(118) 2015

Przegląd Policyjny, nr 2(118) 2015

Autor:

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Przegląd Policyjny" redagowany i wydawany przez Wyższą Szkołę Policji jest wydawnictwem o profilu naukowym, eksponującym w różnych aspektach, szeroko rozumianą działalność Policji. Historia "Przeglądu Policyjnego" sięga roku 1936, kiedy został wydany pierwszy jego numer. Ostatni zeszyt, przed długą przerwą, został wydrukowany w lipcu 1939 r. Wydawanie dwumiesięcznika, przerwane zawieruchą II wojn
Ebook Przegląd Policyjny, nr 3(115) 2014

Przegląd Policyjny, nr 3(115) 2014

Autor:

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Przegląd Policyjny" redagowany i wydawany przez Wyższą Szkołę Policji jest wydawnictwem o profilu naukowym, eksponującym w różnych aspektach, szeroko rozumianą działalność Policji. Historia "Przeglądu Policyjnego" sięga roku 1936, kiedy został wydany pierwszy jego numer. Ostatni zeszyt, przed długą przerwą, został wydrukowany w lipcu 1939 r. Wydawanie dwumiesięcznika, przerwane zawieruchą II wojn
Ebook Przegląd Policyjny, nr 4(104) 2011

Przegląd Policyjny, nr 4(104) 2011

Autor:

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przegląd Policyjny redagowany i wydawany przez Wyższą Szkołę Policji jest wydawnictwem o profilu naukowym, eksponującym w różnych aspektach, szeroko rozumianą działalność Policji.Historia Przeglądu Policyjnego sięga roku 1936, kiedy został wydany pierwszy jego numer. Ostatni zeszyt, przed długą przerwą, został wydrukowany w lipcu 1939 r. Wydawanie dwumiesięcznika, przerwane zawieruchą II wojny świ
Ebook Przegląd Policyjny, nr 4(116) 2014

Przegląd Policyjny, nr 4(116) 2014

Autor:

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przegląd Policyjny redagowany i wydawany przez Wyższą Szkołę Policji jest wydawnictwem o profilu naukowym, eksponującym w różnych aspektach, szeroko rozumianą działalność Policji.Historia Przeglądu Policyjnego sięga roku 1936, kiedy został wydany pierwszy jego numer. Ostatni zeszyt, przed długą przerwą, został wydrukowany w lipcu 1939 r. Wydawanie dwumiesięcznika, przerwane zawieruchą II wojny świ
Ebook Przegląd  Policyjny, nr 3(103) 2011

Przegląd Policyjny, nr 3(103) 2011

Autor:

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przegląd Policyjny redagowany i wydawany przez Wyższą Szkołę Policji jest wydawnictwem o profilu naukowym, eksponującym w różnych aspektach, szeroko rozumianą działalność Policji. Historia Przeglądu Policyjnego sięga roku 1936, kiedy został wydany pierwszy jego numer. Ostatni zeszyt, przed długą przerwą, został wydrukowany w lipcu 1939 r. Wydawanie dwumiesięcznika, przerwane zawieruchą II wojny św
Ebook Przez PZ do terroryzmu. Tom I

Przez PZ do terroryzmu. Tom I

Autor: Waldemar Zubrzycki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jedną z cięższych chorób, trawiących świat w dobie globalizacji, jest międzynarodowy terroryzm. Nie można o nim jednak mówić w sposób izolowany, tj. w wąskim kontekście. Od wielu lat następuje bowiem eskalacja także innego niebezpiecznego zjawiska, jakim jest przestępczość zorganizowana. Również ta patologia ma nowe oblicze i jako taka urosła do miary poważnego problemu współczesnego świata. Złoży
Ebook Przez PZ do terroryzmu. Tom II

Przez PZ do terroryzmu. Tom II

Autor: Waldemar Zubrzycki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca stanowi indywidualny dorobek naukowo-badawczy jej Autorów. Analiza i ocena jej treści pozwala sklasyfikować ją, jako wartościowy usystematyzowany materiał zawierający cenne z punktu widzenia poznawczego i utylitarnego, naukowo uzasadnione wnioski z przeprowadzonych indywidualnie badań. Wnioski te dodatkowo zaświadczają o umiejętności samodzielnego rozwiązania problemów naukowych przez Autoró
Ebook System ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej i prognozy na przyszłość

System ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej i prognozy na przyszłość

Autor: Ryszard Jakubczak, Bernard Wiśniewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Państwo jawi się jako niezwykle złożona organizacja społeczna. Takie postrzeganie go nie pozwala na obojętność w kontekście czynników zagrażających jego żywotnym interesom. Państwo powinno być nieustanie przygotowywane na wypadek wystąpienia zagrożeń, a w przypadku ich wystąpienia uprawnione do użycia środków wyjątkowych dla usunięcia niebezpieczeństwa lub jego skutków, nie sposób bowiem przewidz
Ebook System szkolenia w Policji i Straży Granicznej - funkcja założona i rzeczywista

System szkolenia w Policji i Straży Granicznej - funkcja założona i rzeczywista

Autor: Piotr Gawroński, Dominik Hryszkiewicz, Jarosław Radosław Truchan

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca jest o dwóch funkcjach szkolnictwa w służbie Policji oraz Straży Granicznej - założonej, wynikającej z analizy dokumentów prawnych i planów dydaktycznych danych ośrodków prowadzących szkolenie i doskonalenie zawodowe policjantów, a także funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz funkcji rzeczywistej. Ta realizuje się w praktyce. Ową praktykę stanowią zarówno podejmowane działania dydaktyczne, e
Ebook Teoretyczne i prawno-organizacyjne uwarunkowania decyzji dowódczych w Policji

Teoretyczne i prawno-organizacyjne uwarunkowania decyzji dowódczych w Policji

Autor: Michał Stępiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook próbuje usystematyzować interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą procesów decyzyjnych pod kątem wykorzystania jej w dowodzeniu działaniami związanymi z zaistnieniem sytuacji kryzysowych.
Ebook Współczesna kryminalistyka. Wyzwania i zagrożenia

Współczesna kryminalistyka. Wyzwania i zagrożenia

Autor: Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Magdalena Zubańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Laboratoria kryminalistyczne, które przed wiekiem były przedsionkami sądów, obecnie są warunkiem sine qua non procesu w XXI w. i nie może być mowy o kryzysie kryminalistyki, o którym piszą niektórzy autorzy. Zmienia się nauka i zmienia się jej paradygmat. Dowodzi tego także niniejsza publikacja. Starano się w niej wyeksponować zróżnicowane obszary badań współczesnej kryminalistyki i pokazać różnor
Ebook Współczesne problemy prawa. Tom I

Współczesne problemy prawa. Tom I

Autor: Izabela Nowicka, Dorota Mocarska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi zbiór interesujących opracowań z zakresu różnorodnych dziedzin prawa. Szczególnie wiele miejsca poświęcono zagadnieniom prawa karnego materialnego i procesowego. Ukazany zakres tematyczny wskazuje na różnorodność podjętych przez Autorów w opracowaniu zagadnień. Wszystkie są aktualne i ważne. W ramach prezentacji prawa przedstawiają słusznie nieraz dosyć surowe i krytyczne oceny aktua
Ebook Wybór aktów normatywnych z zakresu prawa policyjnego. Wydanie XXXI. Stan prawny na dzień 18.05.2016 r

Wybór aktów normatywnych z zakresu prawa policyjnego. Wydanie XXXI. Stan prawny na dzień 18.05.2016 r

Autor: Aleksander Babiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Już trzydziesty pierwszy raz trafia w Państwa ręce wybór aktów normatywnych z zakresu prawa policyjnego. Fakt ten odbieram z wielkim zadowoleniem, ale i zaskoczeniem. Nawet najśmielsze oczekiwania, prognozy nie wskazywały na możliwość osiągnięcia tylu wydań. Publikacja jest adresowana do funkcjonariuszy Policji odbywających szkolenia, jak również pełniących codzienną służbę. Łącznie stanowi go 127
Ebook Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń publicznych. administracyjno-prawny. Część I

Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń publicznych. administracyjno-prawny. Część I

Autor: Jarosław Struniawski, Mariusz Nepelski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W procesie kształtowania bezpieczeństwa publicznego uwidacznia się nadrzędna rola administracji publicznej. Nie bez znaczenia dla rodzaju i skali zagrożeń są liczba uczestników imprez masowych i zgromadzeń publicznych, czas trwania, a także miejsce ich organizacji. Naczelna zasada stanowi, iż szczególny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa ciąży na organizatorze imprezy, który
Ebook Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń publicznych. Wymiar organizacyjno-praktyczny. Część II

Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń publicznych. Wymiar organizacyjno-praktyczny. Część II

Autor: Jarosław Struniawski, Mariusz Nepelski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W procesie kształtowania bezpieczeństwa publicznego, wyrażonego szczególnie w bezpieczeństwie imprez masowych i zgromadzeń publicznych wolnych od zagrożeń, uwidacznia się nadrzędna rola administracji publicznej. Nie bez znaczenia dla rodzaju i skali zagrożeń są liczba uczestników imprez masowych i zgromadzeń publicznych, czas trwania, a także miejsce ich organizacji. Naczelna zasada
Ebook Zarządzanie kompetencjami kobiet w Policji

Zarządzanie kompetencjami kobiet w Policji

Autor: Izabela Nowicka, Dominik Hryszkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dobrze się stało, że problematyka udziału miejsca kobiet w Policji stała się przedmiotem szeroko zakrojonej debaty naukowej. Należy również podkreślić na wstępie, że podejmowana w niniejszych opracowaniach tematyka jest w niedostatecznym stopniu eksponowana w dotychczasowej literaturze naukowej. Problematyka udziału kobiet w sektorze zawodowym Policji, zwłaszcza w gremiach decyzyjnych czy zarządcz
Ebook Bezpieczeństwo i Higiena Pracy przy pracach elektrycznych. Vademecum elektro.info

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy przy pracach elektrycznych. Vademecum elektro.info

Autor: Mirosław Giera

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wstęp Człowiek podczas pracy poddawany jest różnorodnym oddziaływaniom środowiska pracy, które wpływają bardziej lub mniej szkodliwie na jego zdrowie i zdolność do pracy. Pod pojęciem „bezpieczeństwo i higiena pracy” mieści się nie tylko ochrona zdrowia i życia pracownika, ale także ochrona ludzkiej zdolności do pracy. Ochrona zdrowia jest przedmiotem zainteresowani
Ebook Zarządzanie strategiczne w Policji. Teoria i praktyka

Zarządzanie strategiczne w Policji. Teoria i praktyka

Autor: Dominik Hryszkiewicz, Paweł Suchanek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsze opracowanie naukowe jest interesującą propozycją wydawniczą, która z pewnością wzbogaci wiedzę w obszarze zarządzania strategicznego w instytucjach publicznych. Publikacja podejmując tak aktualną problematykę w odniesieniu do instytucji zajmującej centralne miejsce w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa może zainteresować osoby związane bezpośrednio z tym zagadnieniem, jak
Ebook Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast

Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast

Autor: Danuta Stawasz, Dorota Sikora-Fernandez

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Koncepcja smart city to jedna z najczęściej dyskutowanych dróg rozwoju współczesnych miast. Prezentowana publikacja wyjaśnia w przystępny, syntetyczny sposób teoretyczne i programowe aspekty budowania i funkcjonowania miasta inteligentnego, rozwijającego się zgodnie z tą koncepcją. W opracowaniu przedstawiono elementarne zagadnienia ekonomiki miasta i obszary jej zainteresowań
Ebook Bezpieczeństwo systemów informacyjnych. Praktyczny przewodnik zgodny z normami polskimi i międzynarodowymi

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych. Praktyczny przewodnik zgodny z normami polskimi i międzynarodowymi

Autor: Franciszek Wołowski, Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Przewodnik pokazuje:   jak interpretować kwestie bezpieczeństwa systemów informacyjnych, od ryzyka począwszy, jakimi standardami (normami) i metodami się posługiwać, do jakich wzorców dobrych praktyk sięgać, jakie ośrodki doskonalące te praktyki obserwować, z jakim środowiskiem specjalistów się konsultować. Poradnik jest szczegółowy, w wielu fragmenta
Ebook Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym

Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym

Autor: red. nauk. Anna Kosieradzka, Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monografii przedstawiono zaawansowaną metodykę oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego w Polsce. Jest realizacją obowiązku posiadania krajowej metodyki w tym zakresie, spoczywającego na Polsce jako członku Unii Europejskiej. W pełni respektuje regulacje prawne obowiązujące w Polsce, w szczególności Ustawę o zarządzaniu kryzysowym oraz Unijny Mechanizm Ochrony Ludności. E
Ebook BEZPIECZEŃSTWO USŁUG W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE LOTNICZYM PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH

BEZPIECZEŃSTWO USŁUG W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE LOTNICZYM PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH

Autor: Anna Nurzyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Słowem autorki Zwiększające się tempo życia powoduje wzrost zapotrzebowania na szybkie podróżowanie. Ekspresowe pokonywanie dużych odległości umożliwia transport lotniczy. Codziennie szybkie, wygodne i bezpieczne samoloty pokonują miliony km na całym świecie. Przewóz lotniczy stał się nowoczesnym, wygodnym, bezpiecznym i masowym sposobem przemieszczania się ludzi. Transport lotniczy
Ebook Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju a jakość życia (red.) Monika Piśniak, Ireneusz Miciuła, Anna Nurzyńska

Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju a jakość życia (red.) Monika Piśniak, Ireneusz Miciuła, Anna Nurzyńska

Autor: Monika Piśniak, Ireneusz Miciuła, Anna Nurzyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Słowem redaktorów ROZDZIAŁ I. UJĘCIE FILOZOFICZNE POJĘCIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Zrównoważony rozwój stanowi problem wielowymiarowy. Wymaga prowadzenia badań inter- oraz multidyscyplinarnych. Dlatego też jest przedmiotem zainteresowania przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych, przede wszystkim nauk ekonomicznych, prawnych, politologii oraz pedagogiki. Prowadzone przez
Ebook Analiza kryminalna dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego

Analiza kryminalna dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego

Autor: Marcin Kobylas

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Analiza kryminalna jest narzędziem wspomagającym pracę organów ścigania. Przyczynia się ona do rozwiązywania spraw o dużym ciężarze gatunkowym, które są wielowątkowe. W sprawach tych pojawiają się nie tylko tzw. klasyczne informacje (informacje pochodzące z notatek, z protokołów oględzin, z protokołów przesłuchania świadków czy też podejrzanych i biegłych), lecz
Ebook Gwarancje zarządzania kryzysowego. Wybrane zagadnienia

Gwarancje zarządzania kryzysowego. Wybrane zagadnienia

Autor: Mariusz Nepelski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zakres działalności organów administracji publicznej, dotyczący zarządzania w sytuacjach kryzysowych, wymaga wielu tzw. gwarancji umożliwiających sprawność tej działalności. Są to elementy składające się na całą problematykę zarządzania kryzysowego, istotne z punktu widzenia służb biorących udział w działaniach ratowniczych. Odnosi się to m.in. do prawnych aspektów zarządzania sytuac
Ebook Bezpieczeństwo i jakość żywności

Bezpieczeństwo i jakość żywności

Autor: Stanisław Kowalczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jest to pierwsza na rynku polskim praca, która w wieloaspektowy sposób przedstawia zagadnienia związane z bezpieczeństwem i jakością żywności. Tematyka ta należy obecnie do jednego z głównych nurtów rozważań w obszarze współczesnych problemów rozwoju gospodarki światowej.
Ebook Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 1 Teoretyczne aspekty przygotowania i funkcjonowania grup dyspozycyjnych państwa

Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 1 Teoretyczne aspekty przygotowania i funkcjonowania grup dyspozycyjnych państwa

Autor: Piotr Bogdalski, Danuta Bukowiecka, Robert Częścik, Bogdan Zdrodowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Bezpieczeństwo od zarania ludzkości było przedmiotem zainteresowania człowieka, społeczeństwa i organizacji państwowych, głównie w wymiarze doktrynalnym i praktycznym. Zapewnienie bezpieczeństwa wymagało od państwa powołania i utrzymania wielu instytucji wykonawczych z odpowiednimi kompetencjami. Ponieważ zagrożenia bezpieczeństwa, niezależnie od ich źródeł, mogą wystąpić obecnie w k
Ebook Wybrane problemy i wyzwania bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jednostkowe  Bezpieczeństwo zbiorowe. Ujęcie interdyscyplinarne

Wybrane problemy i wyzwania bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jednostkowe Bezpieczeństwo zbiorowe. Ujęcie interdyscyplinarne

Autor: Karina Zawieja-Żurowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia wieloautorska z zyskującej szybko na popularności dziedziny nauk o bezpieczeństwie i obronności. Poszczególne rozdziały dotyczą całego spektrum zagadnień związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, których przykładami są polski system obronny, edukacja dla bezpieczeństwa, terroryzm, cyberbullying, bezpieczeństwo motoryzacyjne, agencje ochrony mienia i osób lub prz
Ebook Policja 3/2015

Policja 3/2015

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kwartalnik ukazuje się od początku 2000r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd „Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego” adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych. Pismo pełni funkcję typowego zawodowego periodyku. Jest zorientowane przede wszystkim na problemy związane z menadżerskim kierowaniem jednostkami policyjnymi oraz ustawowymi zadaniami Policji. Jednym
Ebook Policja 2/2015

Policja 2/2015

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kwartalnik ukazuje się od początku 2000r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd „Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego” adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych. Pismo pełni funkcję typowego zawodowego periodyku. Jest zorientowane przede wszystkim na problemy związane z menadżerskim kierowaniem jednostkami policyjnymi oraz ustawowymi zadaniami Policji. Jednym
Ebook Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej wobec współczesnego zagrożenia terroryzmem

Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej wobec współczesnego zagrożenia terroryzmem

Autor: Krzysztof Masiul

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Od 1 maja 2004 r. Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej; dorobek prawny Unii miał istotne znaczenie, jeśli chodzi o nasze prawo w dziedzinie regulowania zwalczania terroryzmu. Przełomowym momentem w kwestii wypracowania szerokiego wachlarza środków prawnych z tego obszaru były zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 r. w USA, a następnie z 11 marca 2004 r. w Madrycie oraz 7
Ebook Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 2 Prawne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa

Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 2 Prawne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa

Autor: Piotr Bogdalski, Danuta Bukowiecka, Robert Częścik, Bogdan Zdrodowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Bezpieczeństwo od zarania ludzkości było przedmiotem zainteresowania człowieka, społeczeństwa i organizacji państwowych, głównie w wymiarze doktrynalnym i praktycznym. Zapewnienie bezpieczeństwa wymagało od państwa powołania i utrzymania wielu instytucji wykonawczych z odpowiednimi kompetencjami. Ponieważ zagrożenia bezpieczeństwa, niezależnie od ich źródeł, mogą wystąpić obecnie w k
Ebook Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 3 Praktyczne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa

Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 3 Praktyczne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa

Autor: Piotr Bogdalski, Danuta Bukowiecka, Robert Częścik, Bogdan Zdrodowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Bezpieczeństwo od zarania ludzkości było przedmiotem zainteresowania człowieka, społeczeństwa i organizacji państwowych, głównie w wymiarze doktrynalnym i praktycznym. Zapewnienie bezpieczeństwa wymagało od państwa powołania i utrzymania wielu instytucji wykonawczych z odpowiednimi kompetencjami. Ponieważ zagrożenia bezpieczeństwa, niezależnie od ich źródeł, mogą wystąpić obecnie w k
Ebook Przegląd Policyjny 3 (119)/2015

Przegląd Policyjny 3 (119)/2015

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Przegląd Policyjny" redagowany i wydawany przez Wyższą Szkołę Policji jest wydawnictwem o profilu naukowym, eksponującym w różnych aspektach, szeroko rozumianą działalność Policji. Historia "Przeglądu Policyjnego" sięga roku 1936, kiedy został wydany pierwszy jego numer. Ostatni zeszyt, przed długą przerwą, został wydrukowany w lipcu 1939 r. Wydawanie dwumiesięcznika, p
Ebook Przegląd Policyjny 4 (120)/2015

Przegląd Policyjny 4 (120)/2015

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Przegląd Policyjny" redagowany i wydawany przez Wyższą Szkołę Policji jest wydawnictwem o profilu naukowym, eksponującym w różnych aspektach, szeroko rozumianą działalność Policji. Historia "Przeglądu Policyjnego" sięga roku 1936, kiedy został wydany pierwszy jego numer. Ostatni zeszyt, przed długą przerwą, został wydrukowany w lipcu 1939 r. Wydawanie dwumiesięcznika, p
Ebook Bezpieczeństwo powietrzne imprez masowych

Bezpieczeństwo powietrzne imprez masowych

Autor: Konrad Dobija

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Analiza bezpieczeństwa imprez masowych z punktu widzenia możliwości zabezpieczenia imprez masowych z powietrza. Historia, prawo, przykłady aktów terroru podczas imprez masowych. 
Ebook Konflikt na Ukrainie a Bezpieczeństwo Polski w zachwianym ładzie postzimnowojennym

Konflikt na Ukrainie a Bezpieczeństwo Polski w zachwianym ładzie postzimnowojennym

Autor: Arkadiusz Bartłomiejczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook poświęcona jest analizie bezpieczeństwa Polski wobec konfliktu na Ukrainie. Wojna za wschodnią granicą kraju toczy się z użyciem elementów wojny hybrydowej i konfliktu asymetrycznego, co zmusza do ponownego spojrzenia na gotowość Polski do przeciwstawienia się nowemu rodzajowi konfliktu. Rosja poprzez swoja imperialna politykę i agresję na Ukrainę dokonała zerwania lub naruszenia szeregu por
Ebook Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI wieku. Mozaika interesów i geostrategii

Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI wieku. Mozaika interesów i geostrategii

Autor: Tomasz Młynarski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI wieku bardzo dobrze się wpisuje w modny ostatnio problem bezpieczeństwa energetycznego świata, regionu i państwa. Zwięzły tytuł jest zapowiedzią dobrej książki. Publikacja będzie szczególnie przydatna jako rodzaj w pełni udanego podręcznika dla studentów i doktorantów ze względu na brak jakiegokolwiek odpowiednika tego typu
Ebook Dylematy zarządzania kryzysowego w Rzeczypospolitej Polskiej

Dylematy zarządzania kryzysowego w Rzeczypospolitej Polskiej

Autor: Janusz Falecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W rozdziale pierwszym dokonano analizy terminologicznej podstawowych pojęć z zakresu zarządzania kryzysowego. Ze względu na różnorodne podejście ekspertów i teoretyków do poszczególnych pojęć konieczne było uporządkowanie pojęć i definicji w badanym obszarze. Przedstawiono teoretyczne treści, istotę oraz rozumienie takich pojęć jak bezpieczeństwo, zagrożenie, kryzys, sy
Ebook Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja. T. 4. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa obywateli a wolności i prawa jednostki

Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja. T. 4. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa obywateli a wolności i prawa jednostki

Autor: Tomasz Miłkowski (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oddajemy w Państwa ręce kolejną już publikację z serii „Bezpieczeństwo – powinność czy gwarancja?”, mającą w założeniu stanowić próbę odpowiedzi na pytania o różnorodność rozumienia pojęcia bezpieczeństwo. Dzisiaj używa się bowiem tego terminu dla określania wielu obszarów aktywności społecznej (także naukowej), zmieniając na przestrzeni ostatnich lat spos&oa
Ebook Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja? T.2. Stany nadzwyczajne a szczególne zagrożenia państwa

Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja? T.2. Stany nadzwyczajne a szczególne zagrożenia państwa

Autor: Tomasz Miłkowski (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W ostatnich miesiącach pojęcie zagrożenie bezpieczeństwa Polski odmieniane jest na wiele sposobów, a ocena samego zjawiska jest znacząco inna niż przez wiele wcześniejszych lat. W tym kontekście publikacja „Stany nadzwyczajne a szczególne zagrożenia państwa” wpisuje się niewątpliwie bezpośrednio w tę dyskusję i to w jej główny nurt. Istnieje wiele sposobów
Ebook Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja? T.3. Prawa i wolności a działania państwa

Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja? T.3. Prawa i wolności a działania państwa

Autor: Tomasz Miłkowski (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Bezpieczeństwo oraz prawa i wolności jednostki wydają się być czasem w pewnym „konflikcie” wobec siebie. Jest tak w pierwszym rzędzie z uwagi na nierzadko różny punkt widzenia na znaczenie tych pojęć w praktyce. Wybór któregoś z nich jako „ważniejszego” implikuje bowiem ingerencję w rolę i znaczenie drugiego. Zapewnienie bezpieczeństwa, w dzisiejszych r
Ebook Nowa jakość projektów teleinformatycznych IT a bezpieczeństwo organizacji Policji

Nowa jakość projektów teleinformatycznych IT a bezpieczeństwo organizacji Policji

Autor: Małgorzata Pawłowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W rozdziale pierwszym niniejszej pracy zobrazowano problem, w obliczu którego stanęła dzisiaj teleinformatyka policyjna. W dobie wszechobecnej informatyzacji wskazana została potrzeba budowy bezpieczeństwa Policji na podstawie jakości rozwiązań IT. Rozdział drugi poświęcony został zagadnieniu jakości projektów teleinformatycznych realizowanych w Policji. Wychodząc od powszechnie przy
Ebook Wyzwania, szanse, zagrożenia i ryzyko dla bezpieczeństwa RP o charakterze wewnętrznym

Wyzwania, szanse, zagrożenia i ryzyko dla bezpieczeństwa RP o charakterze wewnętrznym

Autor: Ryszard Jakubczak, Bernard Wiśniewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zadaniem każdego państwa demokratycznego reprezentowanego przez władzę jest zagwarantowanie swoim obywatelom poziomu bezpieczeństwa, który jest przez nich do zaakceptowania oraz stopnia rozwoju, który umożliwia im osiągnięcie odpowiedniego poziomu egzystencji. Z kolei najważniejszym celem każdej władzy jest zapewnienie obywatelom takich warunków w państwie, w których za
Ebook Centralny pododdział kontrterrorystyczny polskiej Policji - BOA KGP

Centralny pododdział kontrterrorystyczny polskiej Policji - BOA KGP

Autor: Kuba Jałoszyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W roku 2016 mija 40 lat od powstania (w lutym 1976 r.) pierwszego pododdziału kontrterrorystycznego w Polsce — Wydziału Zabezpieczenia Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej. Polska znalazła się w awangardzie państw, które w strukturach Policji utworzyły siły specjalne. Okres kształtowania się rodzimych policyjnych sił specjalnych przypadł na połowę lat 70. ubiegłego wieku, kiedy te
Ebook Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie

Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie

Autor: Ewa Rokicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Warunki i jakość życia pozwalają w sposób kompleksowy opisać sytuację, w jakiej znajdują się jednostki czy zbiorowości, oraz określić ich poziom zadowolenia i poczucie satysfakcji w relacji do istniejącej infrastruktury, sytuacji gospodarczej czy stopnia zaspokojenia potrzeb życiowych. W książce opisano obiektywne i subiektywne aspekty ogólnej i dziedzinowej jakości życia przez pryzm
Ebook Polska ustawa antyterrorystyczna - odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem

Polska ustawa antyterrorystyczna - odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem

Autor: Kuba Jałoszyński, Waldemar Zubrzycki, Aleksander Babiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zagrożenia terrorystyczne Rzeczpospolitej Polskiej są pochodną zagrożeń dla świata i Europy, choć w chwili obecnej z całą pewnością są one mniej intensywne niż w innych regionach kontynentu. Jak się powszechnie uważa, Polska nie należy do krajów bezpośrednio zagrożonych terroryzmem, istnieją jednak przesłanki, dla których nie można wykluczyć, że zainteresowanie organizacji tego typu
Ebook Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną. Teoria i praktyka

Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną. Teoria i praktyka

Autor: Małgorzata Borowik, Dominik Hryszkiewicz, Barbara Lubas

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W pierwszej z nich zaprezentowano problematykę z pogranicza historii kształtowania się bezpieczeństwa ekonomicznego państwa w obrębie jednostek z sektora publicznego. Niestabilność finansów państwa staje się jednym z największych wyzwań dla instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ekonomiczne kraju. Olbrzymie straty budżetowe są wynikiem ułomności instytucji odpowiedzialnych za zwalcza
Ebook Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem. Terroryzm na przełomie XX i XXI w. Część I

Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem. Terroryzm na przełomie XX i XXI w. Część I

Autor: Tomasz Aleksandrowicz, Kuba Jałoszyński, Krzysztof Wiciak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Bezpieczeństwo zaliczane jest do najwyższych potrzeb i wartości człowieka, a jego znaczenie każdy dostrzegać może codziennie. Stanowi ono dobro osobiste, jak również społeczne — i to zarówno w wymiarze lokalnym, jak też państwowym, a nawet globalnym. Zagrożenia i wyzwania godzące w bezpieczeństwo pojawiają się nieprzerwanie. Rodzi to konieczność bieżącego rozwiązywania pojawiaj
Ebook Policja 1/2016

Policja 1/2016

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kwartalnik ukazuje się od początku 2000r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd „Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego” adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych. Pismo pełni funkcję typowego zawodowego periodyku. Jest zorientowane przede wszystkim na problemy związane z menadżerskim kierowaniem jednostkami policyjnymi oraz ustawowymi zadaniami Policji. Jednym
Ebook Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem. Instytucje państwa wobec zagrożenia terroryzmem. Tom II

Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem. Instytucje państwa wobec zagrożenia terroryzmem. Tom II

Autor: Tomasz Aleksandrowicz, Kuba Jałoszyński, Krzysztof Wiciak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Charakter współczesnego zagrożenia terroryzmem implikuje konieczność zaangażowania różnorodnych sił i środków, będących w dyspozycji państwa, a także konieczność skoordynowania ich aktywności w obszarze antyterroryzmu. Państwo walczy z terroryzmem w wymiarze wewnętrznym, a także międzynarodowym. Aktywność rodzimych ugrupowań terrorystycznych nie rozkłada się symetryczn
Ebook Przegląd Policyjny 2 (122)/2016

Przegląd Policyjny 2 (122)/2016

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Przegląd Policyjny" redagowany i wydawany przez Wyższą Szkołę Policji jest wydawnictwem o profilu naukowym, eksponującym w różnych aspektach, szeroko rozumianą działalność Policji. Historia ""Przeglądu Policyjnego"" sięga roku 1936, kiedy został wydany pierwszy jego numer. Ostatni zeszyt, przed długą przerwą, został wydrukowany w lipcu 1939 r. Wydawanie dwumie
Ebook Przegląd Policyjny 3 (123)/2016

Przegląd Policyjny 3 (123)/2016

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Przegląd Policyjny" redagowany i wydawany przez Wyższą Szkołę Policji jest wydawnictwem o profilu naukowym, eksponującym w różnych aspektach, szeroko rozumianą działalność Policji. Historia ""Przeglądu Policyjnego"" sięga roku 1936, kiedy został wydany pierwszy jego numer. Ostatni zeszyt, przed długą przerwą, został wydrukowany w lipcu 1939 r. Wydawanie dwumie
Ebook Policja 2/2016

Policja 2/2016

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kwartalnik ukazuje się od początku 2000r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd „Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego” adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych. Pismo pełni funkcję typowego zawodowego periodyku. Jest zorientowane przede wszystkim na problemy związane z menadżerskim kierowaniem jednostkami policyjnymi oraz ustawowymi zadaniami Policji. Jednym
Ebook Wybrane obszary współdziałania Policji i Straży Granicznej w ochronie granicy Polski - zewnętrznej granicy Unii Europejskiej

Wybrane obszary współdziałania Policji i Straży Granicznej w ochronie granicy Polski - zewnętrznej granicy Unii Europejskiej

Autor: Jarosław Radosław Truchan

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Począwszy od starożytności przez średniowiecze aż po czasy współczesne obserwujemy konflikty, których cel stanowi terytorium. Każda zbiorowość społeczna, która zamieszkuje określone terytorium, posługuje się wspólnym językiem, ma odrębną kulturę i wyznaje tę samą hierarchię wartości, nabywa świadomość narodową. Należy jednak podkreślić, że we współczesnej rzeczyw
Ebook Wywiad i kontrwywiad w Polsce w procesie przemian systemowych (1989-2007)

Wywiad i kontrwywiad w Polsce w procesie przemian systemowych (1989-2007)

Autor: Piotr Swoboda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Służby wywiadu i kontrwywiadu odgrywają istotną rolę w polityce państwa. Informacje, które chronią i pozyskują mają kluczowe znaczenie dla państwowych procesów decyzyjnych. Zmiany dotyczące tych służb w procesie transformacji systemowej przebiegały pod wpływem wielu złożonych czynników politycznych, międzynarodowych, militarnych, ekonomicznych oraz społeczno-kulturowych. Gwałt
Ebook Bezpieczeństwo informacji w administracji publicznej

Bezpieczeństwo informacji w administracji publicznej

Autor: Dorota Fleszer (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia zbiorowa wiąże się z realizowanym w latach 2016-2017 r. w Instytucie Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas projektem badawczym pt. „Bezpieczeństwo informacji w administracji publicznej”, finansowanego z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podtrzymanie i rozwój potencjału badawczego. Zaproszenie do współpracy przy jej tworz
Ebook Bezpieczeństwo zdrowotne w nauce i polityce społecznej. Wprowadzenie do dyskusji

Bezpieczeństwo zdrowotne w nauce i polityce społecznej. Wprowadzenie do dyskusji

Autor: Paweł Grzywna

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji podjęto problematykę bezpieczeństwa zdrowotnego analizowanego w nauce o polityce społecznej. Pierwsza część pracy zawiera rozważania natury terminologicznej. Autor dokonuje w niej próby zdefiniowania kategorii bezpieczeństwa między innymi w kontekście wartości i potrzeby społecznej. Przedstawia również analizę bezpieczeństwa z perspektywy podejścia sektorowego, ukazując
Ebook Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych

Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych

Autor: Bernard Wiśniewski, Janusz Falecki, Jerzy Kozioł

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W epoce społecznych zmian i kryzysów współczesna rzeczywistość coraz bardziej się komplikuje.Warunki życia wymagają od człowieka wielu życiowych wyborów pozwalających otworzyć możliwości dla siebie i jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo innym ludziom. W miarę rozwoju cywilizacji, m.in. przez rozwój technologii, społeczeństwo starało się zmniejszyć stopień ryzyka w proce
Ebook Sztaby w Policji. Organizacja i funkcjonowanie

Sztaby w Policji. Organizacja i funkcjonowanie

Autor: Jarosław Struniawski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Głównym zadaniem Policji jest reagowanie na sytuacje mogące powodować zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia, a także dążenie do wypracowania takich mechanizmów działania, aby skutkowały utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego. Możliwe jest to tylko dzięki wszechstronnemu przygotowaniu do sprawnego i skutecznego prowadzenia działań. Podstawową komórką organ
Ebook Kontrterroryzm. Siły specjalne, działania, wydarzenia w 2016 roku

Kontrterroryzm. Siły specjalne, działania, wydarzenia w 2016 roku

Autor: Kuba Jałoszyński, Waldemar Zubrzycki, Jarosław Jabłoński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja ta, w zamiarze jej autorów, ma być pierwszą z cyklu wydawanego co rok opracowania, traktującego o działaniach w obszarze kontrterroryzmu,sięgając zarówno do aspektów historycznych, jak też bieżących wydarzeń. O ile samo zjawisko terroryzmu jest w dość znaczący sposób reprezentowane w opracowaniach zwartych i artykułach, o tyle kontrterroryzm jest raczej obsza
Ebook Strach - narzędzie przemocy w rękach terrorystów

Strach - narzędzie przemocy w rękach terrorystów

Autor: Kuba Jałoszyński, Agnieszka Anna Chwast

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Bezpieczeństwo jest jednym z głównych czynników, których osiągnięcie daje podstawę do jakiegokolwiek postępu i rozwoju. Jest stanem pożądanym i oczekiwanym przez społeczeństwo. Żyć w poczuciu bezpieczeństwa to żyć, korzystając z dobrodziejstw cywilizacyjnych. Przez tysiąclecia zagrożenia natury militarnej były postrzegane jako najbardziej destrukcyjne zarówno dla państw
Ebook POLICJA JAKO INSTYTUCJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO. PERSPEKTYWA OSÓB STARSZYCH

POLICJA JAKO INSTYTUCJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO. PERSPEKTYWA OSÓB STARSZYCH

Autor: Maria Zrałek, Aldona Frączkiewicz-Wronka (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Sześć opracowań zawartych w niniejszym tomie składa się na narrację, której celem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, jak osoby starsze postrzegają wypełnianie przez Policję zadania związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Informacje o tym, jak wypełnianie zadań Policji jest oceniane, przyczyni się do tworzenia takiego wizerunku Policji, aby odpowiadał na z
Ebook Specjalne użycie broni. Stan obecny, zagrożenia, propozycje rozwiązań

Specjalne użycie broni. Stan obecny, zagrożenia, propozycje rozwiązań

Autor: Kuba Jałoszyński, Waldemar Zubrzycki, Jarosław Stelmach

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wprowadzenie W czerwcu 2016 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o działaniach antyterrorystycznych1. Akt prawa oczekiwany od wielu lat zarówno przez podmioty państwa odpowiedzialne za przeciwdziałanie i zwalczanie zjawiska terroryzmu, jak też przez środowisko ludzi nauki zajmującej się tą problematyką. Ustawa wprowadziła wiele postulowanych rozwiązań. Po pierwsze, dokonała, fu
Ebook BEZPIECZEŃSTWO - POWINNOŚĆ CZY GWARANCJA? TOM V: GROMADZENIE INFORMACJI PRZEZ SŁUŻBY POLICYJNE A STATUS I PRAWA JEDNOSTKI

BEZPIECZEŃSTWO - POWINNOŚĆ CZY GWARANCJA? TOM V: GROMADZENIE INFORMACJI PRZEZ SŁUŻBY POLICYJNE A STATUS I PRAWA JEDNOSTKI

Autor: Tomasz Miłkowski (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oddajemy do rąk Państwa kolejny już (piąty) tom z serii „Bezpieczeństwo – powinność czy gwarancja?”, poświęcony tym razem gromadzeniu przez służby policyjne informacji na temat obywateli i osób przebywających na terenie Polski. W tym kontekście na niniejszy tom składają się trzy artykuły. Pierwszy, autorstwa T. Miłkowskiego, Co mogą wiedzieć o nas służby policyjne –
Ebook Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego pod koniec drugiej dekady XXI wieku

Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego pod koniec drugiej dekady XXI wieku

Autor: red. Katarzyna Czornik, red. Monika Szynol

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Głównym celem badawczym pracy było zdiagnozowanie najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego pod koniec drugiej dekady XXI wieku. Istotne było nie tylko zidentyfikowanie obecnych zagrożeń, ale też potencjalnych, którym już dzisiaj można przeciwdziałać. W publikacji znalazła się również pogłębiona analiza problemów związanych z dwoma gł&oac
Ebook Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nową formą dialogu polskiej Policji ze społecznością lokalną na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nową formą dialogu polskiej Policji ze społecznością lokalną na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego

Autor: Jadwiga Stawnicka, Iwona Klonowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przed dwoma laty przed Policją postawiono zadanie stworzenia nowego na­rzędzia, służącego między innymi do aktywizacji społeczności lokalnych. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest platformą wymiany informacji między oby­watelami a Policją. Mapa od 5 października 2017 r. obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę. Funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa związane jest z działania
Ebook Przygotowanie kadr w ochronie lotnictwa cywilnego

Przygotowanie kadr w ochronie lotnictwa cywilnego

Autor: Adrian K. Siadkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Bezpieczeństwo w komunikacji lotniczej już od lat 60. ubiegłego wieku stało się priorytetem dla społeczności międzynarodowej czego wyrazem było wprowadzenie tzw. tokijsko-hasko-montrealskiego systemu prawa w ochronie lotnictwa cywilnego. 11 września 2001 r., kiedy to terroryści wykorzystując statki powietrzne dokonali zamachu na World Trade Center w Nowym Jorku, stał się cezurą całkowicie zmieniaj
Ebook Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja. Tom VI. Ustrojowa powinność państwa zapewnienia bezpieczeństwa w kontekście działań antyterrorystycznych

Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja. Tom VI. Ustrojowa powinność państwa zapewnienia bezpieczeństwa w kontekście działań antyterrorystycznych

Autor: Tomasz Miłkowski, Barbara Orzeł

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

(...) Przedmiotem analizy są rozwiązania prawne lub wprost z nich wynikające decyzje organów obowiązanych do stosowania norm prawnych. W rozdziale pierwszym dokonano ogólnej analizy najważniejszych z punktu widzenia walki z terroryzmem ustaw uchwalonych w Polsce (w ostatnich dwóch latach), jakimi są: ustawa o działaniach antyterrorystycznych, ustawa o przetwarzaniu danych doty
Ebook Rola policyjnej profilaktyki społecznej w kształtowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego

Rola policyjnej profilaktyki społecznej w kształtowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego

Autor: Jadwiga Stawnicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook poświęcona jest roli policyjnej profilaktyki społecznej w kształtowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego. Zakres działań profilaktyczno-prewencyjnych Policji jest szeroki. I jedne, i drugie służą kształtowaniu polityki bezpieczeństwa jako kompleksowe przedsięwzięcia prewencji kryminalnej. Poruszając temat zapobiegania przestępczości, mówi się zarówno o działaniach prewency
Ebook Bliżej ludzi. Społeczno-edukacyjne działania Policji na rzecz bezpieczeństwa

Bliżej ludzi. Społeczno-edukacyjne działania Policji na rzecz bezpieczeństwa

Autor: Jadwiga Stawnicka, Iwona Klonowska, Rafał Kochańczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W niniejszej książce poruszono problematykę, której hasło przewodnie brzmi „Policja bliżej ludzi”. Na tę kwestię autorzy spoglądają z perspektywy trzech filarów uspołecznienia Policji: przywracania posterunków, współpracy dzielnicowych ze społecznościami lokalnymi oraz z perspektywy oceny funk­cjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa przez jej uż
Ebook Świat nauki dla Policji - Policja dla społeczeństwa. Synergiczny efekt współpracy Policji ze światem nauki - ujęcie wieloaspektowe

Świat nauki dla Policji - Policja dla społeczeństwa. Synergiczny efekt współpracy Policji ze światem nauki - ujęcie wieloaspektowe

Autor: Jadwiga Stawnicka, Iwona Klonowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Koncepcja niniejszej książki zrodziła się podczas współpracy Autorek z Poli­cją w zakresie prowadzenia projektów badawczych. Jest świadectwem współpracy Policji ze światem nauki oraz prognozowania badań w tym obszarze. Świat nauki powinien być bowiem wsparciem dla Policji i w ramach permanentnej współpracy w Policją badać różne obszary funkcjonowania Policji,
Ebook Rosja we krwi. Terroryzm dwóch dekad

Rosja we krwi. Terroryzm dwóch dekad

Autor: Paweł Semmler

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Argun, Małgobek, Mineralne Wody, Derbent, Kaspijsk. Mało kto słyszał o tych miastach. Jeszcze mniej osób wie, że doszło w nich do krwawych zamachów. Gdy na Zachodzie mamy do czynienia z aktami terroru, w kilka minut informacja obiega media na całym świecie, a bilans ofiar natychmiast podawany jest do wiadomości. Tymczasem na terenie Federacji Rosyjskiej w latach 19942014 w zamachach zginęło prawie
Ebook Bezpieczeństwo informacyjne

Bezpieczeństwo informacyjne

Autor: Krzysztof Liderman

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook omawia przede wszystkim zagadnienia związane z zapewnianiem odpowiedniej jakości informacji przetwarzanej, przesyłanej i przechowywanej w systemach teleinformatycznych. Zakres tematyczny książki obejmuje: • definicje i znaczenie bezpieczeństwa informacyjnego i bezpieczeństwa informacji dla społeczeństwa z punktu widzenia inżyniera, z uwzględnieniem współczesnych uwarunkowań tec
Ebook Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego. Księga poświęcona pamięci Profesora Kazimierza Malaka

Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego. Księga poświęcona pamięci Profesora Kazimierza Malaka

Autor: Agnieszka Bryc, Agnieszka Legucka, Agata Włodkowska-Bagan

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook odnosi się do wybranych problemów bezpieczeństwa na obszarze byłego ZSRR, dotyczących Rosji, Ukrainy, Białorusi, państw południowokaukaskich i środkowoazjatyckich oraz relacji tych państw z organizacjami bezpieczeństwa euroatlantyckiego, czyli NATO i Unią Europejską. Jest zbiorem artykułów specjalistów w swoich dziedzinach, którzy pragną uczcić pamięć Profesora Kazimierza Malaka. Zainte
Ebook Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym. Wybrane obszary

Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym. Wybrane obszary

Autor: Marek Leszczyński, Agata Gumieniak, Lidia Owczarek, Ryszard Ochocki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem książki jest prezentacja i omówienie podstawowych kategorii odnoszących się do bezpieczeństwa wspólnot lokalnych wraz z prezentacja zadań, obowiązków i kompetencji poszczególnych organów władzy publicznej w zakresie bezpieczeństwa. Ebook opisuje relacje państwo obywatel w odniesieniu do spraw lokalnych wraz z prezentacja konkretnych rozwiązań praktycznych obrazowanych przez instrukcje,
Ebook Działania patrolowe lekkiej piechoty

Działania patrolowe lekkiej piechoty

Autor: Paweł Makowiec, Marek Mroszczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji omówiono podstawowe elementy niezbędne w ramach szkolenia taktycznego pododdziału oraz w czasie wykonywania zadań z zakresu działań patrolowych. Skrótowo ujęto zakres wyszkolenia indywidualnego żołnierzy, stanowi ono bowiem obszar szkolenia podstawowego, wskazując tylko obszary niezbędne w omawianym rodzaju działań. Autorzy skoncentrowali się przede wszystkim na taktyce sekcji
Ebook Bezpieczeństwo funkcjonalne państw regionu Europy Północnej

Bezpieczeństwo funkcjonalne państw regionu Europy Północnej

Autor: Paulina Karina Marczuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W czasach współczesnych większość państw przywiązuje dużą wagę nie tylko do bezpieczeństwa własnego terytorium, zachowania integralności terytorialnej, suwerenności, lecz także - a może nawet zwłaszcza - do szeroko rozumianego bezpieczeństwa swoich mieszkańców. Zabezpieczenie potrzeb egzystencjalnych ludzi, działania transportu publicznego, zachowanie możliwości komunikacji, w tym ta
Ebook Cokolwiek powiesz, nic nie mów. Zbrodnia i pamięć w Irlandii Północnej

Cokolwiek powiesz, nic nie mów. Zbrodnia i pamięć w Irlandii Północnej

Autor: Patrick Radden Keefe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W grudniu 1972 roku Jean McConville, wdowa, matka dziesięciorga dzieci, została na ich oczach wywleczona z domu w Belfaście przez zamaskowanych napastników. Wtedy widziano ją po raz ostatni. Wiele lat później okazało się, że IRA skazała ją na śmierć za donosicielstwo. Nigdy nie potwierdzono, czy zarzuty były prawdziwe. McConville i jej rodzina byli ofiarami Kłopotów konfliktu między republikan
Ebook Kroków siedem do końca. Ubecka operacja, która zniszczyła podziemie

Kroków siedem do końca. Ubecka operacja, która zniszczyła podziemie

Autor: Piotr Lipiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

To historia końca tych, których dziś nazywamy żołnierzami wyklętymi członków podziemia niepodległościowego uważających, że wojna nie skończyła się w 1945 roku, a sowiecka okupacja trwa. Początkowo Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość nie zamierzało walczyć zbrojnie, a jedynie wspierać byłych AK-owców w powrocie do normalnego życia. Szybko jednak okazało się, że wobec komunistycznego terroru należy p
Ebook Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja? Aspekty prawne i prawnoustrojowe

Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja? Aspekty prawne i prawnoustrojowe

Autor: red. nauk. Tomasz Miłkowski, Aleksandra Wentkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"(...) Autorzy starali się w niniejszej publikacji uwzględnić powyższe spostrzeżenia, w tym problemy powstające przy stosowaniu prawa wspólnotowego w polskim porządku prawnym i tym samym rozpocząć studia nad tym zagadnieniem w Wyższej Szkole Humanitas. Starali się przy tym nie ograniczać tylko do jednego punktu widzenia – tak z uwagi na przedmiot nauki, jak i kraje reprezentowane
Ebook Przypadki kryminalne Ciemna liczba przestępstw przeciwko bezbronnym

Przypadki kryminalne Ciemna liczba przestępstw przeciwko bezbronnym

Autor: Zbiorowy

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ciemna liczba przestępstw zawiera te czyny kryminalne, którą są poza oficjalnymi danymi na temat przestępczości. Nie zgłaszają przestępstw ofiary, które boją się zawiadomić Policję, bo czują strach przed reakcją sprawcy. Strach działa na nie paraliżująco. Dzieje się tak w wyniku stosowania przez sprawców różnego rodzaju przemocy, a także gróźb i szantażu. Pokrzyw
Ebook Bezpieczeństwo państw Europy Środkowej i Wschodniej. Kwestie społeczne, ekonomiczne, polityczne i militarne

Bezpieczeństwo państw Europy Środkowej i Wschodniej. Kwestie społeczne, ekonomiczne, polityczne i militarne

Autor: Zbiorowy

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem niniejszej monografii jest przedstawienie szans, wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa regionu Europy Środkowej i Wschodniej w ujęciu przedmiotowym. Przeprowadzone badania przez autorów reprezentujących różne ośrodki akademickie zostały zogniskowane według katalogu bezpieczeństwa przedmiotowego autorstwa Barry’ego Buzana. Perspektywy badawcze bezpieczeństwa państw Europy Ś
Ebook Podziemie. Największy zamach w Tokio

Podziemie. Największy zamach w Tokio

Autor: Haruki Murakami

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

20 marca 1995 roku sekta Aum rozpyliła w tokijskim metrze trujący sarin. W wyniku zamachu, który w zamyśle miał być pierwszym krokiem do zbawczej apokalipsy, zginęło dwanaście osób, a co najmniej kilka tysięcy zostało rannych. Kilkaset trwale ucierpiało na zdrowiu. Haruki Murakami próbuje zrozumieć motywację zamachowców i często zaskakujące zachowanie ofiar wielu pasażerów nieśpiesznie opuścił
Ebook Nietypowy mundurowy. Psy do zadań specjalnych

Nietypowy mundurowy. Psy do zadań specjalnych

Autor: Katarzyna Olkowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nie tylko ludzie pracują w służbach mundurowych. Niektórzy funkcjonariusze mają... futro, cztery łapy i znakomity węch. Cisi bohaterowie. Szukają zaginionych, tropią przestępców, uniemożliwiają przemyt, znajdują narkotyki i broń. Pilnują porządku, bronią opiekunów. Robią to za przysłowiową miskę zupy, choć w tym przypadku trafniej będzie powiedzieć: za możliwość pobawienia się piłeczką i dobre
Ebook Bezpieczeństwo młodzieży. Poradnik prawny

Bezpieczeństwo młodzieży. Poradnik prawny

Autor: Anna Maria Wesołowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 O prawie  w stosunku do młodzieży pisze sędzia Anna Maria Wesołowska, znana m.in. z programu TVN "Sędzia Anna Maria Wesołowska". Ebook składa się z krótkich i przystępnie napisanych felietonów. Każdy z nich zawiera konkretne i zwięzłe omówienie wybranej sprawy sądowej, dotyczącej konfliktu młodego człowieka z prawem, w której orzekała autorka. Ebook
Ebook Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej

Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej

Autor: Richard E. Nisbett

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Geografia myślenia" to Ebook, w której w niezwykle interesujący sposób przeanalizowane są tajniki ludzkiego myślenia, a dokładniej - różnice w sposobie pojmowania świata i myślenia o drugim człowieku uwarunkowane kulturowo. Okazuje się, że miejsce, w którym mieszkamy, wychowujemy się, wywiera olbrzymi wpływ na to, jak myślimy i kim dzięki temu jesteśmy. W dobie nieustających konfliktów, spowodowa
Ebook Bezpieczeństwo międzynarodowe

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Autor: Mirosław Sułek, Roman Kuźniar, Agnieszka Bieńczyk-Missala, Bolesław Balcerowicz, Marek Madej, Patrycja Grzebyk, Anna Wojciuk, Kamila Pronińska, Marek Tabor

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Państwa zachodnie zaczynają wykazywać nadzwyczajną, nieraz graniczącą z nadwrażliwością, troskę o sprawy bezpieczeństwa. Mamy do czynienia z przyspieszoną ewolucją i rozbudową instytucji, a także instrumentów zapewniania bezpieczeństwa międzynarodowego. Państwa szybko zmieniają swe doktryny, stale tworząc nowe rodzaje sił zbrojnych i służb specjalnych, których zadaniem jest reagowani
Ebook Prognozowanie i symulacja międzynarodowa

Prognozowanie i symulacja międzynarodowa

Autor: Mirosław Sułek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest pierwszym w Polsce zaawansowanym podręcznikiem do przedmiotu Prognozowanie i symulacje międzynarodowe. Stosunki międzynarodowe mogą być ujmowane ogólnie i sektorowo. Autor opowiedział się za podejściem syntetycznym. Przychylił się tym samym do znanej tezy Raymonda Arona, według której najważniejszą cechą każdego systemu międzynarodowego jest układ sił. Od pewnego czasu znaczenie analiz
Ebook Zarządzanie Publiczne nr 1(7)/2009

Zarządzanie Publiczne nr 1(7)/2009

Autor: Jerzy Hausner

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

ISSN 1898-3529   W numerze [Contents\:     Agnieszka Dobroczyńska, Leszek Juchniewicz: Bezpieczeństwo energetyczne Polski kategoria autonomiczna czy komplementarna? Konsekwencje dla polityki publicznej [Energy Security for Poland Autonomous or Complementary Categories? Consequences for Public Policy\, s. 518     Zaprezentowany artykuł nie jest z pe
Ebook Zarządzanie Publiczne nr 2(8)/2009

Zarządzanie Publiczne nr 2(8)/2009

Autor: Jerzy Hausner

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

ISSN 1898-3529   W numerze [Contents\:     Piotr Sztompka: Przestrzeń życia codziennego [Space of Everyday Life\. s. 530.     Rafał Sułkowski: Ocena wsparcia MSP przez fundusze poręczeniowe i pożyczkowe [An Evaluation of the Assistance Offered by Guarantee and Loan Funds to SMEs\, s. 3144. Artykuł jest próbą analizy skuteczności funkc
Ebook Zarządzanie Publiczne nr 4(26)/2013

Zarządzanie Publiczne nr 4(26)/2013

Autor: Stanisław Mazur

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Spis treści [Contents\ Ewelina Zarzycka, Marcin Michalak: Zakres i kierunki wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej w pomiarze dokonańw kontekście New Public Management ujęcie instytucjonalne [Implementation of management accounting tools for performance measurement in the context of New Public Management an institutional approach\, doi 10.7366/1898352942601, s. 519; Wojci
Ebook Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa

Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa

Autor: Marek Madej, Marcin Terlikowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem opracowania było doprowadzenie do swoistego spotkania różnych punktów widzenia, z których można rozpatrywać problemy bezpieczeństwa teleinformatycznego. Polityk, decydując o przyjęciu strategii zapewnienia bezpieczeństwa narodowego w wymiarze teleinformatycznym, musi brać pod uwagę techniczne możliwości wdrożenia proponowanych rozwiązań. Podobnie administrator sieci, dba
Ebook Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa

Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa

Autor: Marek Madej, Marcin Terlikowski, Jan Bury, Agnieszka Bógdał-Brzezińska, Patryk Dawidziak, Marcin Ludwiszewski, Borys Łącki, Paweł Łysakowski, Piotr Sienkiewicz, Krzysztof Silicki, Marek Piotr Stolarski, Halina Świeboda, Rafał Tarnogórski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem opracowania było doprowadzenie do swoistego spotkania różnych punktów widzenia, z których można rozpatrywać problemy bezpieczeństwa teleinformatycznego. Polityk, decydując o przyjęciu strategii zapewnienia bezpieczeństwa narodowego w wymiarze teleinformatycznym, musi brać pod uwagę techniczne możliwości wdrożenia proponowanych rozwiązań. Podobnie administrator sieci, dba
Ebook Bezpieczeństwo uczestników interakcji Kiedy słowo jest bronią

Bezpieczeństwo uczestników interakcji Kiedy słowo jest bronią

Autor: Jadwiga Stawnicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem książki jest określenie reguł stosowania technik konwersacyjnych w negocjacjach kryzysowych. Zjawisko komunikacji ujmowane jest przez pryzmat dostarczenia narzędzi służących poprawie skuteczności komunikacji międzyludzkiej, poprzez doskonalenie własnych umiejętności dotyczących zachowania w sytuacjach kryzysowych i formułowania wypowiedzi, rozumienia interlokutora i interpretacji jego wypowi
Ebook Globalna Gra: Polityka bezpieczeństwa państw bałtyckich

Globalna Gra: Polityka bezpieczeństwa państw bałtyckich

Autor: Filip Dąb-Mirowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Państwa bałtyckie stanowią ważny element europejskiej architektury bezpieczeństwa. To one odgradzają Federację Rosyjską od jej królewieckiej eksklawy, pomagają mitygować działalność Floty Bałtyckiej, a razem z Finlandią i Szwecją zamykają morskie wyjście z Zatoki Fińskiej. Z punktu widzenia Moskwy ich terytorium mogłoby stanowić znakomitą pozycję wyjściową do ataku sił NATO na drugie najważ

Ebooki - wróć do strony głównej