Ebooki > Edukacja > Chemia

Ebook Chemia dla bystrzaków. Wydanie II

Chemia dla bystrzaków. Wydanie II

Autor: John T. Moore

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W prostocie tkwi siła Poznaj podstawowe reguły chemiczne Przyswój definicje materii i energii, atomu i cząsteczki, kwasu i zasady Znajdź rozwiązania problemów, na które możesz się natknąć w szkole i na studiach Wprowadzenie do świata chemii Trzymasz w ręku przystępny poradnik, który pomoże Ci opanować podstawy chemii. Jeżeli "nie czujesz chemii", gdy m
Ebook Człowieczeństwo bez granic. Wymiary kutury w twórczości Akiry Kurosawy

Człowieczeństwo bez granic. Wymiary kutury w twórczości Akiry Kurosawy

Autor: Joanna Zaremba-Penk, Marcin Lisiecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Akira Kurosawa jest jednym z najbardziej znanych i jednocześnie niedocenionych w Polsce reżyserów filmowych. Wynika to przede wszystkim z faktu, że jego twórczość jest sprowadzana do opiewania dziejów feudalnej Japonii i walecznych samurajów. Niedoceniane pozostają filmy dotyczące trudnych losów Japończyków po II wojnie światowej, a także podejmujące ważne kwestie egzystencjalne i społeczne.
Ebook Droga krzyżowa z papieżem Franciszkiem

Droga krzyżowa z papieżem Franciszkiem

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Droga Krzyżowa z papieżem Franciszkiem - to medytacje bp. Grzegorza Rysia napisane dla papieża na spotkanie 29 lipca 2016 r., rozważania Franciszka na zakończenie Drogi Krzyżowej i relacja z krakowskich Błoń ks. Adama Bonieckiego. Ks. Adam Boniecki: "Wplecione w rozważania czternastu stacji Drogi Krzyżowej refleksje na temat czternastu uczynków miłosierdzia względem ciała i duszy wprowadzają ewan
Ebook Wykłady z chemii ogólnej i nieorganicznej dla studentów biologii i biotechnologii (z elementami analizy jakościowej i ilościowej)

Wykłady z chemii ogólnej i nieorganicznej dla studentów biologii i biotechnologii (z elementami analizy jakościowej i ilościowej)

Autor: Piotr Seliger

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Skrypt zawiera materiał pomocniczy dla studentów I rok kierunku biologia i biotechnologia do wykładów z chemii ogólnej i nieorganicznej prowadzonych na tych kierunkach. Przedstawienie niektórych tematów może być przydatne także dla studentów chemii. Tematyka skryptu dotyczy: budowy atomu, układu okresowego, wiązań chemicznych, równowagi w roz
Ebook Algebra macierzy brzegowych z zastosowaniami

Algebra macierzy brzegowych z zastosowaniami

Autor: Michał Kolupa, Zbigniew Śleszyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jakiekolwiek zastosowania matematyki w dowolnej dyscyplinie naukowej, w szczególności zaś w ekonometrii, wymagają znajomości działań na macierzach (dodawanie, odejmowanie, mnożenie przez liczbę, mnożenie Cauchy'ego). Obliczanie wartości wyznacznika, podanie macierzy odwrotnej do danej macierzy, a także rozwiązywanie układów równań liniowych - o tych zagadnieniach traktuje niniejsza publikacja. Zas
Ebook Analiza kursu walutowego

Analiza kursu walutowego

Autor: Wanda Marcinkowska-Lewandowska, Michał Rubaszek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest jedyną pozycją na rynku wydawniczym, która łączy w sobie trzy elementy: . dogłębny opis teorii kursu walutowego; . przegląd najważniejszych opracowań literatury światowej z zakresu modelowania kursu walutowego; . wyniki obliczeń i wnioski płynące z zastosowania poszczególnych koncepcji kursu walutowego do objaśnienia zmian kursu złotego. Monografia jest niezwykle ważną i istotną publika
Ebook Analiza rynków finansowych

Analiza rynków finansowych

Autor: Oskar Starzeński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Analiza ekonomiczna dowolnej gospodarki powinna zaczynać się od analizy jej rynku finansowego (jeśli taki istnieje), ponieważ stopień jego efektywności jest jednym z najważniejszych kryteriów całościowej oceny badanej gospodarki. Sprawna organizacja rynku finansowego jest bowiem niezbędnym warunkiem optymalnej wyceny kapitału i jego alokacji, a przez to i optymalnego wzrostu oraz rozwoju gospodark
Ebook Analiza sprawozdań finansowych. Zrozumieć sprawozdanie polskie, MSSF, US GAAP. Tom 1

Analiza sprawozdań finansowych. Zrozumieć sprawozdanie polskie, MSSF, US GAAP. Tom 1

Autor: Michał Ambroziak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest pierwszym tomem kompleksowej publikacji zawierającej opis zasad i metod analizy sprawozdań finansowych. Publikacja, w ramach której analizie porównawczej poddane zostały trzy główne systemy sprawozdawczości finansowej (system polski, unijny - MSSF oraz amerykański - US GAAP), została podzielona na następujące trzy części: czytanie sprawozdań (tom 1), ocena sprawozdań (tom 2), ocena wiar
Ebook Bank Centralny na współczesnym rynku pieniężnym

Bank Centralny na współczesnym rynku pieniężnym

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rozdział pierwszy podejmuje problemy związane z przedmiotowym i podmiotowym zakresem transakcji banku centralnego na współczesnym rynku pieniężnym. Uwaga została skupiona na analizie jego segmentów i zasadniczych cech. Rozważania dotyczą również ewolucji zadań banku centralnego na rynku pieniężnym oraz jego strategii z perspektywy postępującej fi nansyzacji gospodarki globalnej. Rozdział zamykają
Ebook Controlling w organizacjach pożytku publicznego

Controlling w organizacjach pożytku publicznego

Autor: Tomasz Dyczkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook ta jest skierowana do szerokiego kręgu osób zainteresowanych skutecznością działania organizacji pozarządowych, a w szczególności do kadry zarządzającej i pracowników służb finansowo-księgowych tych jednostek oraz osób odpowiedzialnych za współpracę między organami administracji państwowej i organizacjami społecznymi. Z myślą o tej grupie Czytelników przedstawiono metodykę prowadzenia system
Ebook Dopuszczalność pomocy publicznej Uregulowania wspólnotowe i krajowe

Dopuszczalność pomocy publicznej Uregulowania wspólnotowe i krajowe

Autor: Agnieszka Jankowska, Marek Mirosław

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Obowiązkowa lektura dla podmiotów udzielających pomocy finansowanej z funduszy unijnych, budżetu państwa lub ze środków samorządu terytorialnego albo zainteresowanych jej otrzymaniem. Czym jest pomoc publiczna i jakie są podstawy prawne jej udzielania? Kiedy pomoc publiczna jest dopuszczalna? Jak uzyskać zgodę Komisji Europejskiej na udzielenie pomocy publicznej? W jaki sposób łączyć pomoc publicz
Ebook Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych

Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych

Autor: Bogdan Suchecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ekonometria przestrzenna jest pierwszym w Polsce opracowaniem, które w tak szerokim zakresie omawia nowoczesne metody i modele ekonometrii przestrzennej. Obok zagadnień z zakresu geostatystyki i statystyki przestrzennej porusza problemy z zakresu koncentracji i specjalizacji w przestrzennych analizach ekonomicznych, analiz strukturalno- geograficznych czy nowej ekonomii geograficznej. Najważniejsz
Ebook Ekonomia matematyczna. Materiały do ćwiczeń

Ekonomia matematyczna. Materiały do ćwiczeń

Autor: Joanna Górka, Witold Orzeszko, Marcin Wata

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Proponowana Ebook jest zbiorem zadań do przedmiotu ekonomia matematyczna. Przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów kierunków ekonomicznych oraz matematycznych, gdzie realizowany jest przedmiot ekonomia matematyczna. Do omawianych zagadnień należą: teoria popytu konsumenta, model równowagi rynkowej Arrowa-Hurwicza, funkcja produkcji wraz z teoria przedsiębiorstwa, dynamiczne modele proces
Ebook Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości

Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości

Autor: Bronisław Micherda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce podjęto niezwykle ważny problem, jakim jest proces ewolucji rachunkowości we współczesnej gospodarce rynkowej, w tym także gospodarce polskiej. Poszczególne części publikacji dotyczą: przesłanek ewolucji współczesnej rachunkowości i jej regulacji prawnych, ewolucji sprawozdawczości spółek kapitałowych i sektora publicznego, ewolucji rachunkowości w zakresie zarządzania ryzykiem badawczym
Ebook Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów

Autor: Krzysztof Bednarz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Finanse dla niefinansistów to podstawowy podręcznik pisany głównie z myślą o studentach kierunków ekonomicznych szkół wyższych, zwłaszcza pierwszego stopnia, jako materiał do ćwiczeń. Może być on również przydatny uczniom średnich szkół ekonomicznych. Ebook powinna zainteresować także tych, którzy z finansami nie mają do czynienia na co dzień, a potrzebują zdobyć podstawową wiedzę, chociażby na te
Ebook Finanse i rozliczenia międzynarodowe

Finanse i rozliczenia międzynarodowe

Autor: Aneta Kosztowniak, Piotr Misztal, Ireneusz Pszczółka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook rekomendowana do studiowania przedmiotów: finanse międzynarodowe, rozliczenia międzynarodowe, międzynarodowe stosunki gospodarcze, wykładanych na kierunkach ekonomicznych różnego typu uczelni wyższych. Publikacja jest napisana w sposób przystępny i może być wykorzystywana zarówno na pierwszym, jak i na drugim stopniu studiów wyższych. Ważną jej cechą jest połączenie wiedzy teoretycznej i pra
Ebook Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania

Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania

Autor: Halina Zadora

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorzy książki Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania patrzą na małe przedsiębiorstwo przez pryzmat jego cyklu rozwojowego, począwszy od fazy powstania i uruchomienia, poprzez fazę wzrostu i dojrzałości, kończąc na fazie schyłkowej ze wskazaniem możliwości odnowy. Wśród wielu specyficznych cech wyróżniających małe przedsiębiorstwo od średniego i dużego jest również taka,
Ebook Ile państwa w gospodarce? Milton Friedman o ekonomicznej roli państwa

Ile państwa w gospodarce? Milton Friedman o ekonomicznej roli państwa

Autor: Piotr Ptak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest oparta na bogatej literaturze anglojęzycznej, dokumentach zgromadzonych w archiwach uniwersytetów Stanforda i Chicago, pamiętnikach Friedmana oraz materiałach zebranych podczas pobytu autora w centrali Systemu Rezerwy Federalnej w Waszyngtonie. Pracę kończy wywiad z Miltonem Friedmanem, przeprowadzony przez autora w czerwcu 2006 r., czyli na kilka miesięcy przed śmiercią Noblisty (listo
Ebook Informatyka Gospodarcza. Tom I

Informatyka Gospodarcza. Tom I

Autor: Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Katarzyna Rostek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Informatyka Gospodarcza Czterotomowe dzieło o zastosowaniach gospodarczych informatyki, ale nie tylko w obszarze zarządzania, lecz szerzej - jako narzędzie wsparcia aktywności gospodarczej. Stanowi kompendium podstawowej wiedzy zarówno dla menedżerów rozważających różny zakres stosowania informatyki, jak i dla studentów, którzy na rozmaitych uczelniach, zdobywając zawód i specjalizację, powinni by
Ebook Informatyka Gospodarcza. Tom II

Informatyka Gospodarcza. Tom II

Autor: Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Katarzyna Rostek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Informatyka gospodarcza Czterotomowe dzieło o zastosowaniach gospodarczych informatyki, ale nie tylko w obszarze zarządzania, lecz szerzej - jako narzędzie wsparcia aktywności gospodarczej. Stanowi kompendium podstawowej wiedzy zarówno dla menedżerów rozważających różny zakres stosowania informatyki, jak i dla studentów, którzy na rozmaitych uczelniach, zdobywając zawód i specjalizację, powinni by
Ebook Informatyka Gospodarcza. Tom III

Informatyka Gospodarcza. Tom III

Autor: Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Katarzyna Rostek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Informatyka gospodarcza Czterotomowe dzieło o zastosowaniach gospodarczych informatyki, ale nie tylko w obszarze zarządzania, lecz szerzej - jako narzędzie wsparcia aktywności gospodarczej. Stanowi kompendium podstawowej wiedzy zarówno dla menedżerów rozważających różny zakres stosowania informatyki, jak i dla studentów, którzy na rozmaitych uczelniach, zdobywając zawód i specjalizację, powinni by
Ebook Informatyka Gospodarcza. Tom IV

Informatyka Gospodarcza. Tom IV

Autor: Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Katarzyna Rostek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Informatyka gospodarcza Czterotomowe dzieło o zastosowaniach gospodarczych informatyki, ale nie tylko w obszarze zarządzania, lecz szerzej - jako narzędzie wsparcia aktywności gospodarczej. Stanowi kompendium podstawowej wiedzy zarówno dla menedżerów rozważających różny zakres stosowania informatyki, jak i dla studentów, którzy na rozmaitych uczelniach, zdobywając zawód i specjalizację, powinni by
Ebook Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki

Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki

Autor: Stefan Marciniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook ta przedstawia związki innowacyjności ze zdobywaniem trwałych przewag konkurencyjnych na światowym rynku globalnym. Zawiera diagnozę stanu innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów OECD. Autor koncentruje uwagę zwłaszcza na innowacyjności technologicznej - produktowej i procesowej. Przedstawia pozytywne i negatywne uwarunkowania dynamiki i poziomu innowacyjności zarówno przedsiębiorst
Ebook Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się

Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się

Autor: Marek Jabłoński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kompetencje pracownicze w ogranizacji uczącej się. Metody doskonalenia i rozwoju Kompetencje pracownicze są obecnie jednym z głównych czynników warunkujących uzyskanie przewagi konkurencyjnej zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Dlatego też zagwarantowanie ciągłego doskonalenia i rozwoju tych kompetencji staje się dziś koniecznością. W książce podjęto próbę całościowego spojrze
Ebook Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego. Doświadczenia i wyzwania

Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego. Doświadczenia i wyzwania

Autor: Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja jest poświęcona zagadnieniom zarządzania strategicznego i nadzoru korporacyjnego, należącym do najważniejszych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem. Zawiera zbiór opracowań zarówno o charakterze teoretycznym, stanowiącym podstawę do dalszej dyskusji naukowej, jak i teksty odnoszące się do praktycznego zastosowania prezentowanych koncepcji i metod. Ebook składa się z czterech części, w
Ebook Koncepcje zarządzania. Podręcznik Akademicki

Koncepcje zarządzania. Podręcznik Akademicki

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik akademicki do nowego - wprowadzonego zgodnie z wytycznymi procesu bolońskiego - obowiązkowego przedmiotu, pt.: Koncepcje Zarządzania. Jego celem jest wyposażenie studentów w kanon usystematyzowanej wiedzy na temat klasycznych i współczesnych koncepcji zarządzania. Praca składa się z dziewięciu części, w których Autorzy prezentują: klasyczne koncepcje zarządzania (szkoły: klasyczną, huma
Ebook Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny

Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny

Autor: Czesław Bywalec

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"W procesie konsumpcji rośnie siła intelektualna i siła moralna człowieka, zwiększa się jego moc wytwórcza, rozwija wyobraźnia, zwiększa potęga umysłowa. Konsumpcja staje się najpotężniejszą siłą wytwórczą, gdyż w czasie wolnym od pracy, od bezpośredniego czasu produkcji, odbywa się rozwój jednostki ludzkiej". Edward Lipiński Przedmiotem rozważań w tej książce są problemy związane z istotą, t
Ebook Logistyka w gospodarce światowej

Logistyka w gospodarce światowej

Autor: Elżbieta Gołembska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest dziełem podsumowującym wieloletni dorobek Autorki od lat cieszącej się autorytetem w środowisku naukowym za wysokie kompetencje i wkład w rozwój logistyki w Polsce. Zawiera kompendium usystematyzowanej wiedzy o logistyce w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Przedstawione w pracy zagadnienia teoretyczne są poparte licznymi przykładami z praktyki gospodarczej. Logiczny i spójny układ pr
Ebook Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju

Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju

Autor: Jan Jeżak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ład korporacyjny wyznacznikiem nowoczesnej gospodarki Ład korporacyjny jest jednym z kluczowych elementów nowoczesnej gospodarki, w dużej mierze decydującym o jej kondycji oraz wizerunku na rynkach międzynarodowych. W krajowym dorobku literaturowym z tej dziedziny brakuje publikacji o charakterze monograficznym, przedstawiającej problematykę ładu korporacyjnego całościowo oraz łączącej teorię z pr
Ebook Matematyka. Podręcznik dla studentów kierunków ekonomicznych

Matematyka. Podręcznik dla studentów kierunków ekonomicznych

Autor: Sławomir Dorosiewicz, Tomasz Michalski, Krystyna Twardowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik z zadaniami dla studentów ekonomii i zarządzania Współczesna ekonomia stosuje metody badawcze wymagające swobodnego posługiwania się narzędziami, które dostarcza matematyka. Każdy ekonomista, zanim zacznie wykorzystywać te narzędzia, powinien je dokładnie poznać i zrozumieć, a to jest głównym zadaniem niniejszego podręcznika. Po jego lekturze podstawowe pojęcia matematyczne nie b
Ebook Międzynarodowa struktura kapitału przedsiębiorstw

Międzynarodowa struktura kapitału przedsiębiorstw

Autor: Marcin Kędzior

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem pracy jest badanie struktury zasobów w aspekcie finansów, czyli struktury pasywów jednostki gospodarczej, inaczej mówiąc - struktury kapitału. Autor przeprowadził praktyczna weryfikację struktury kapitału, obejmując badaniami empirycznymi bardzo dużą liczbę podmiotów pochodzących z krajów członkowskich Unii Europejskiej. W książce zawarto również wiedzę o kierunkach standaryzacji i ha
Ebook Mikroekonomia. Oswajanie z matematyką

Mikroekonomia. Oswajanie z matematyką

Autor: Krzysztof Malaga

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ekonomia bez matematyki jest niczym historia bez dat! Mikroekonomia zajmuje się badaniem działań indywidualnych konsumentów (gospodarstw domowych) i producentów (przedsiębiorców, przedsiębiorstw) oraz analizą rynków. Podręcznik jest próbą harmonijnego połączenia elementarnej wiedzy z zakresu mikroekonomii oraz analizy matematycznej. Rozważania teoretyczne są bogato ilustrowane wykresami i schemat
Ebook Modele karier

Modele karier

Autor: Marek Suchar

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest wynikiem wieloletnich badań, prowadzonych przez Autora, dotyczących analizy dotychczasowych karier zawodowych kandydatów do pracy oraz możliwości przewidywania na tej podstawie dalszego ich przebiegu. Autor przedstawia między innymi: determinanty karier, wizualizacje różnych typów karier, ilościowe parametry karier (mobilność, rotacyjność, płynność, wertykalizm) związki parametrów kari
Ebook Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Autor: Aurelia Bielawska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja została pomyślana przede wszystkim jako podręcznik dla studiujących nauki ekonomiczne, zwłaszcza finanse przedsiębiorstwa. Będzie jednak również przydatna osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą lub już ją prowadzącym, ale odczuwającym niedosyt wiedzy z zakresu finansów. W podręczniku, w wyjątkowo przystępnej formie omówiono przede wszystkim nowe instrumenty i transakcje
Ebook Obrót wierzytelnościami Aspekty prawne

Obrót wierzytelnościami Aspekty prawne

Autor: Marek Barowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kompleksowy poradnik dla zainteresowanych obrotem wierzytelnościami! Obrót wierzytelnościami jest ważnym, choć rzadko eksponowanym, segmentem rynku kapitałowego. Stanowi jednak istotny i cenny element systemu gospodarczego i ma szansę stać się poważnym instrumentem gospodarki rynkowej. Jego znaczenie szczególnie wzrasta w sytuacjach kryzysowych, ponieważ ułatwia dostęp do kapitału. Ebook zawiera k
Ebook Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych

Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych

Autor: Piotr Lis

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca ma charakter normatywno-diagnostyczny, prezentując z jednej strony podstawowe koncepcje polityki mieszkaniowej, z drugiej zaś - studium porównawcze prowadzonych polityk mieszkaniowych i ich wpływu na system finansowania inwestycji mieszkaniowych w krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Autor przedstawia również: własne, oryginalne rozwiązania dotyczące mechanizmów f
Ebook Polityka spójności UE a proces zmniejszenia dysproporcji w rozwoju gospodarczym Polski

Polityka spójności UE a proces zmniejszenia dysproporcji w rozwoju gospodarczym Polski

Autor: Dorota Murzyn

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jakie są przyczyny istniejących dysproporcji regionalnych? Jaką rolę w osiąganiu spójności odgrywają fundusze strukturalne Unii Europejskiej? Jakie są główne kierunki oddziaływania funduszy strukturalnych na gospodarkę kraju? Czy można pogodzić szybki rozwój gospodarczy oraz realizację celów polityki spójności? W okresie programowania 2007-2013 Polska jest największym beneficjentem polityki spó
Ebook Polska w strefie euro

Polska w strefie euro

Autor: Michał Pronobis

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W miarę upływu od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w kraju narasta spór dotyczący faktycznej gotowości gospodarki do uczestnictwa w systemie wspólnego pieniądza. Głównym przedmiotem sporu jest wybór właściwego terminu akcesji. Specjaliści analizują potencjalne korzyści i koszty wynikające z tego kroku. W pracy poruszono te wszystkie kwestie, które są szczególnie ważne dla zrozumie
Ebook Pozyskiwanie środków unijnych przez przedsiębiorstwa innowacyjne. Podejście procesowe

Pozyskiwanie środków unijnych przez przedsiębiorstwa innowacyjne. Podejście procesowe

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji przedstawiono koncepcję procesowego podejścia do działalności przedsiębiorstwa, scharakteryzowano znaczenie innowacyjności dla konkurencyjności przedsiębiorstw i omówiono działalność innowacyjną małych i średnich przedsiębiorstw. Głównym celem książki jest pokazanie, jak w teorii i praktyce wygląda proces pozyskiwania środków unijnych. Autorka koncentruje uwagę na zagadnieniach
Ebook Private asset & Wealth management. Nowe instrumenty i usługi finansowe

Private asset & Wealth management. Nowe instrumenty i usługi finansowe

Autor: Katarzyna Gabryelczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jest to pierwsza w Polsce monografia poświęcona kompleksowo ujętym zagadnieniom private asset & wealth management, ze szczególnym uwzględnieniem ich istoty oraz rodzajów inwestycji i narzędzi wykorzystywanych w tych usługach. Jej celem jest rzetelna i szczegółowa prezentacja jednych z najnowszych usług finansowych przeznaczonych głównie dla zamożnych osób fizycznych, których liczba w Polsce dy
Ebook Prognozowanie inflacji w polityce pieniężnej

Prognozowanie inflacji w polityce pieniężnej

Autor: Magdalena Szyszko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest monografią o wykorzystaniu prognoz inflacji w polityce pieniężnej czterech krajów Europy Środkowej: Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Opracowanie zawiera niedostępną dotychczas w polskim piśmiennictwie ekonomicznym syntezę informacji na temat zawarty w tytule oraz badania empiryczne dotyczące roli prognoz inflacji w polityce monetarnej ukazane w szerszym kontekście. W publikacji przedst
Ebook Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych

Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych

Autor: Jan Wiktor Tkaczyński, Marek Świstak, Elżbieta Sztorc

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  oJak uniknąć dyskwalifikacji projektu ubiegając się o jego dofinansowanie? o Jak wygląda praktyczne przygotowanie poszczególnych elementów składowych projektów europejskich? o Jak stosować środki odwoławcze od negatywnego wyniku oceny projektu? o W jaki sposób uniknąć niedoszacowania lub przeszacowania budżetu projektu? o Jak należy przygotować projekt, aby uniknąć problemów na etapie jego w
Ebook Przedsiębiorstwo usługowe Studia przypadków

Przedsiębiorstwo usługowe Studia przypadków

Autor: Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest zbiorem studiów przypadków przedstawiających problemy pojawiające się we wszelkiego typu przedsiębiorstwach usługowych, niezależnie od ich specyfiki, branży czy wielkości. Jej celem jest ukazanie konkretnych rozwiązań teoretycznych oraz popularyzacja najlepszych praktyk stosowanych już w tym specyficznym sektorze gospodarki. Kierowana jest zarówno do studentów kierunków ekonomicznych, j
Ebook Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw

Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw

Autor: Tomasz Maślanka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce szeroko zaprezentowano wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w analizie finansowej oraz w prognozowaniu upadłości polskich przedsiębiorstw. Zagadnienia te zostały przybliżone zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i empirycznym. W części empirycznej przedstawiono m.in. wyniki badań dotyczących kształtowania się wskaźników analitycznych opartych na cash flow w branżach budowlanej i
Ebook Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne

Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne

Autor: Irena Sobańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorzy podręcznika objaśniają systemy rachunku kosztów, stosowane w praktyce światowej rachunkowości zarządczej. Systemy te umożliwiają tworzenie informacji - o kosztach, przychodach i wynikach - dla zarządzania operacyjnego oraz pozwalają na realizację strategii wykorzystania zasobów, która zapewnia wzrost wartości dla klienta i akcjonariuszy w długim okresie. Dla lepszego zrozumienia prezentowa
Ebook Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach

Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach

Autor: Joanna Sawicka, Anna Stronczek, Anna Surowiec

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsze opracowanie obejmuje genezę i istotę rachunku kosztów, przybliżając pojęcie kosztów i ich klasyfikację. Następnie prezentuje wynik finansowy jako wyraz księgowego ujęcia rachunku przychodów i kosztów. W dalszej części skupia się na problemie kalkulacji kosztów i wyceny produktów oraz przybliża tradycyjne i nowoczesne systemy rachunku kosztów. Ponadto w książce podjęto problematykę w
Ebook Rachunek prawdopodobieństwa dla studentów studiów ekonomicznych

Rachunek prawdopodobieństwa dla studentów studiów ekonomicznych

Autor: Sabina Denkowska, Monika Papież

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Właściwe zrozumienie rachunku prawdopodobieństwa jest potrzebne osobom, które chcą stosować bardziej zaawansowane narzędzia statystyki matematycznej, przetwarzać i analizować wyniki badań i eksperymentów, dochodzić do właściwych wniosków na podstawie niepełnych danych, zarządzać ryzykiem bądź prognozować przyszły rozwój wypadków. Jest wiele doskonałych książek z rachunku prawdopodobieństwa, jednak
Ebook Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego

Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego

Autor: Tomasz Gabrusewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autor książki podjął próbę zdefiniowania rachunkowości odpowiedzialności społecznej i uczynienia z niej swoistego instrumentu nadzoru korporacyjnego. Łączy w ten sposób cztery, z reguły bardzo odległe, sfery życia gospodarczego - rachunkowość, odpowiedzialność społeczną, etykę i nadzór korporacyjny, by uzyskać narzędzie pozwalające radom nadzorczym pełnić rolę podmiotów zaufania publicznego.
Ebook Rachunkowość w otoczeniu nowych technologii

Rachunkowość w otoczeniu nowych technologii

Autor: Monika Łada, Alina Kozarkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Współczesne przedsiębiorstwa na coraz większą skalę korzystają z nowoczesnych technologii. Nowe technologie informatyczne oznaczają radykalne zmiany w sposobie prowadzenia rachunkowości - ogromne bazy dostępnych danych, coraz bardziej przyjazne aplikacje, szybko generowane sprawozdania i raporty, łatwy i zdalny dostęp do wyników analiz stanowią widoczne efekty tych zmian. Dzięki rozwojowi Internet
Ebook Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji

Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji

Autor: Stanisława Borkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nie ma organizacji bez ludzi, nie ma innowacji bez innowatorów! Ebook zawiera odpowiedź na pytanie, czy i w jaki sposób odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi może przyczynić się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności organizacji. Autorzy nie ograniczają się do dyskusji o różnych modelach ZZL, lecz na podstawie badań empirycznych określają ich wpływ na innowacyjność i konkurencyjność mi
Ebook Słownik turystyki i hotelarstwa Niemiecko-Polski Polsko-Niemiecki

Słownik turystyki i hotelarstwa Niemiecko-Polski Polsko-Niemiecki

Autor: Iwona Kienzler

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Słownik zawiera około 15 000 terminów z zakresu hotelarstwa, turystyki, obsługi ruchu turystycznego, prawa administracyjnego, cywilnego i karnego oraz ubezpieczeń. W suplementach znaleźć można wykazy nazw krajów, miast i utworzonych od nich przymiotników, a także m. in. listy podstawowych pojęć architektonicznych, gastronomicznych i medycznych oraz zestawienia potrzebnych wyrażeń i przykłady pism
Ebook Statystyka matematyczna

Statystyka matematyczna

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podejmowanie prawidłowych decyzji gospodarczych, demograficznych, społecznych itp. wymaga znajomości metod ilościowych, stąd w programach nauczania uczelni wyższych przewidziano zajęcia ze statystyki. Statystyka matematyczna zajmuje się metodami wnioskowania, tj. estymacji i weryfikacji hipotez o całej zbiorowości na podstawie wybranej w sposób losowy pewnej jej części, określanej mianem prób
Ebook Statystyka opisowa

Statystyka opisowa

Autor: Mieczysław Sobczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podejmowanie prawidłowych decyzji gospodarczych, demograficznych, społecznych itp. wymaga znajomości metod ilościowych, stąd statystyka opisowa jest ważnym przedmiotem, uwzględnionym w programach nauczania wyższych uczelni. Statystyka opisowa zajmuje się problemami programowania badań statystycznych, metodami obserwacji statystycznej, sposobami opracowywania i prezentacji materiału statystycznego
Ebook Strategie podatkowe osób prawnych w Unii Europejskiej

Strategie podatkowe osób prawnych w Unii Europejskiej

Autor: Waldemar Szymański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja zawiera prezentację możliwości optymalizacji opodatkowania w warunkach współistnienia swobód traktatowych oraz różnic w systemach podatkowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Pojawienie się konkurencji rynkowej w wymiarze międzynarodowym powoduje, że przedsiębiorstwa próbują stosować takie strategie podatkowe, które umożliwią im zmniejszenie obciążeń fiskalnych, co w konsekwencji
Ebook System kontroli przedsiębiorstwa w gospodarce pokryzysowej na przykładzie jednostek zainteresowania publicznego

System kontroli przedsiębiorstwa w gospodarce pokryzysowej na przykładzie jednostek zainteresowania publicznego

Autor: Artur Płaszczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji omówiono: o istotę i funkcję współczesnej rachunkowości, o przyczyny kryzysu zaufania do sprawozdawczości finansowej i działania naprawcze w celu odbudowy tego zaufania, o wybrane aspekty teorii pomiaru w rachunkowości, o predykcję bankructwa przedsiębiorstw i mechanizm kontrolny, ustanowiony w celu minimalizacji ryzyka bankructwa, o etyczne aspekty kontroli, o metodykę kontroli. Opr
Ebook System podatków i opłat samorządowych w Polsce

System podatków i opłat samorządowych w Polsce

Autor: Magdalena Miszczuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rosnące znaczenie dochodów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza w sytuacji gdy korzystają one z władztwa podatkowego, jest jednym z ważniejszych przejawów decentralizacji finansów publicznych - procesu, jaki zachodzi w wielu współczesnych państwach. Zasadniczym celem publikacji jest dostarczenie szerokiemu kręgowi odbiorców (studentom, pracownikom naukowym, działaczom i praco
Ebook Teoria europejskiej integracji gospodarczej

Teoria europejskiej integracji gospodarczej

Autor: Anna Czarczyńska, Katarzyna Śledziewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Na czym polega integracja gospodarcza? Jakie mogą być efekty integracji? Publikacja jest przede wszystkim podręcznikiem z zakresu teorii integracji europejskiej i gospodarczej, ale może stanowić także lekturę uzupełniającą do wykładu z międzynarodowych stosunków gospodarczych, teorii wymiany międzynarodowej, finansów międzynarodowych czy makroekonomii gospodarki otwartej. Jest dobrą podstawą do ro
Ebook Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Teoria i praktyka

Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Teoria i praktyka

Autor: Jacek Florczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja stanowi ciekawą propozycję dla osób zajmujących się tłumaczeniami ustnymi: zarówno praktykujących tłumaczy konsekutywnych i symultanicznych, jak i tych dopiero przygotowujących się do wykonywania zawodu. Autor skupia się na omówieniu kompetencji tłumaczeniowej oraz przedstawia konkretne i dokładnie opisane ćwiczenia kształtujące umiejętności niezbędne w tego rodzaju tłumaczeni
Ebook Transformacja po latach. Wybór tekstów dedykowanych Janowi Winieckiemu z okazji 70. rocznicy urodzin

Transformacja po latach. Wybór tekstów dedykowanych Janowi Winieckiemu z okazji 70. rocznicy urodzin

Autor: Elżbieta Adamowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przekazujemy do rąk Czytelników zbiór artykułów dedykowanych Profesorowi Janowi Winieckiemu z okazji 70. rocznicy urodzin. Profesor był członkiem-założycielem i pierwszym prezesem Centrum im. Adama Smitha. Przez wiele lat przewodniczył także Radzie Naukowej Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Tematykę zawartych w książce artykułów można podzielić na kilka części. Część pierwsza "O Jubilacie" ma najb
Ebook Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw

Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw

Autor: Grzegorz Michalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autor podręcznika prezentuje podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmy ich funkcjonowania. W licznych przykładach w bardzo przystępny sposób wyjaśnia oraz porządkuje kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia ich stosowania. Podkreśla zwłaszcza wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów, zarówno operacyjnych (
Ebook Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza

Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza

Autor: Marta Gancarczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytoria Becka adresowane są do studentów prawa oraz aplikantów. Opracowania ukazujące się w tej serii pomogą w szybkim przygotowaniu się do egzaminów i kolokwiów. Materiał poszczególnych pozycji, jego układ i ujęcie porządkują i sprawdzają wiedzę z danej dziedziny prawa. Repetytorium "Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Kazusy. Tablice" podzielone jest na trzy części. Część pierwsz
Ebook Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi?

Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi?

Autor: Janina Godłów-Legiędź

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja jest próbą analizy współczesnej ekonomii z perspektywy metodologii nauk społecznych i historii myśli ekonomicznej oraz najważniejszych dylematów gospodarki światowej. Autorka łączy rozważania teoretyczne z praktycznymi problemami rozwoju, transformacji, kryzysu i wyboru modelu kapitalizmu. Wykorzystuje najnowsze dane dotyczące stopnia zaawansowania transformacji krajów postkomunistyczny
Ebook Współczesne wyzwania bioetyczne

Współczesne wyzwania bioetyczne

Autor: Witold Borysiak, Małgorzata Gałązka, Michał Królikowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowane opracowanie pt. Współczesne wyzwania bioetyczne jest owocem konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 28-29.4.2009 r. w Uniwersytecie Warszawskim. Autorzy nadesłanych referatów poddali analizie kwestię o szczególnej doniosłości - problem dylematów bioetycznych - która w świetle ostatnich wydarzeń polityczno-społecznych staje się wyjątkowo aktualna. Publikacja wyróżnia się wielos
Ebook Wykłady z teorii wzrostu gospodarczego

Wykłady z teorii wzrostu gospodarczego

Autor: Robert E. Lucas, Agata Kliber, Paweł Kliber

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook prezentuje poglądy jednego z najwybitniejszych żyjących teoretyków ekonomii - Roberta E. Lucasa. Głównym zamierzeniem Autora jest przedstawienie modeli wzrostu gospodarczego, które byłyby w stanie opisać szeroką klasę państw (zarówno biednych, jak i bogatych) i wyjaśnić zróżnicowanie bogactwa oraz przejście z naturalnej gospodarki rolniczej do gospodarki nowoczesnej, charakteryzującej się wz
Ebook Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach

Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach

Autor: Marek Matejun

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook przedstawia największe wyzwania, przed jakimi stają obecnie małe i średnie przedsiębiorstwa, oraz perspektywy ich dalszego rozwoju we współczesnym, wysoce zmiennym i konkurencyjnym świecie. Praca podzielona jest na cztery części poświęcone: obecnym trendom badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami, przedsiębiorczości oraz rozwojowi zasobów kadrowych w MSP, wpływowi otocze
Ebook Zarządzanie finansami projektu europejskiego

Zarządzanie finansami projektu europejskiego

Autor: Joanna Hołub-Iwan, Adrian Guranowski, Beata Filipiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Projekty europejskie, czyli projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, stają się trwałym elementem wspomagającym rozwój gospodarczy i społeczny w Polsce. Jednym z najważniejszych problemów jest kwestia właściwego przygotowania przedsięwzięć do realizacji, w tym skutecznego i efektywnego ich finansowania. Autorzy książki stworzyli swoiste kompendium niezbędnej wiedzy potrzebnej do zroz
Ebook Zarządzanie informacją na rynku globalnym Teoria i praktyka

Zarządzanie informacją na rynku globalnym Teoria i praktyka

Autor: Zbigniew Malara, Jerzy Rzęchowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nadmiar informacji oraz wynikający stąd chaos informacyjny wymagają wprowadzania w organizacjach odpowiednich systemów zarządzania informacją i wiążą się z przymusem odpowiedniego jej poszukiwania, gromadzenia, przechowywania, udostępniania i wykorzystywania. Wymóg ten nabiera istotnego znaczenia z uwagi na rosnącą rolę informacji rynkowej w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcz
Ebook Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości

Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości

Autor: Katarzyna Szczepańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest pierwszą na rynku polskim publikacją z zarządzania jakością o charakterze interdyscyplinarnym. Autorka wyznacza nowe kierunki myślenia o organizacji i jej elementach oraz zachodzących między nimi relacjach w ujęciu: rynkowym, funkcjonalnym, zarządczym i społecznym.. Jej celem jest przedstawienie teoretycznych podstaw wykorzystania współczesnych koncepcji zarządzania w dążeniu do doskona
Ebook Zarządzanie. Kanony i trendy

Zarządzanie. Kanony i trendy

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zarządzanie jako zbiór systemowo powiązanych koncepcji i metod ma uczyć logicznego, racjonalnego i kreatywnego podejścia do rozwiązywanych problemów w organizacji. Dojrzali specjaliści i menedżerowie, zorientowani na ciągłe doskonalenie swej wiedzy i praktyki zarządzania, powinni posługiwać się swoistym kodem zasad, reguł czy powinności, uwzględniającym humanistyczny i społeczny kontekst pode
Ebook Zarządzanie procesami w instytucjach finansowych

Zarządzanie procesami w instytucjach finansowych

Autor: Adam Nosowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autor podręcznika prezentuje podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmy ich funkcjonowania. W licznych przykładach w bardzo przystępny sposób wyjaśnia oraz porządkuje kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia ich stosowania. Podkreśla zwłaszcza wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów, zarówno operacyjnych (
Ebook Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi

Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Znaczenie sieci relacji międzyorganizacyjnych we współczesnej gospodarce Decydujące znaczenie dla rozwoju gospodarczego społeczeństw ma sposób kształtowania ładu politycznego, gospodarczego i społecznego. Obecnie - zdaniem Autora - kształtowanie tego ładu powinno być oparte na rozwoju sieci kontaktów, relacji oraz więzi społecznych między poszczególnymi podmiotami, czyli na tworzeniu sieci rela
Ebook Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji

Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji

Autor: Jan Monkiewicz, Lech Gąsiorkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Umiejętne zarządzanie ryzykiem warunkuje sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstw. Różne rodzaje ryzyka, na jakie narażone są przedsiębiorstwa, powstają zarówno w otoczeniu, jak i w samym przedsiębiorstwie, będąc konsekwencją istniejącej struktury organizacyjnej, procedur działania, doboru pracowników czy obszaru prowadzonej działalności. Aby prawidłowo zarządzać ryzykiem, należy właściwie je rozpo
Ebook Zarządzanie wartością projektów

Zarządzanie wartością projektów

Autor: Monika Łada, Alina Kozarkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook ta jest kontynuacją publikacji Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, wydanej przez Autorki w naszym Wydawnictwie w 2007 roku. Jej celem jest analiza procesu identyfikacji, kreacji i pomiaru wartości projektów z perspektywy rachunkowości zarządczej i controllingu. Zasadnicza jej część prezentuje możliwości aplikacji narzędzi rachunkowości zarządczej do zarządzania projektami zarówno
Ebook Zadania z chemii ogólnej i analitycznej

Zadania z chemii ogólnej i analitycznej

Autor: Red. Teresa Znamierowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Umiejętność rozwiązywania zadań z chemii ogólnej i analitycznej stanowi podstawę lepszego i głębszego rozumienia procesów chemicznych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów na wydziale liczba godzin wykładów z chemii ogólnej i ni
Ebook Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej i analitycznej

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej i analitycznej

Autor: Teresa Znamierowska, Władysława Szuszkiewicz, Tadeusz Beran

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt jest przeznaczony dla studentów wszystkich specjalności zawodowych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Omówiono w nim podstawowe zagadnienia programu wykładów z chemii ogólnej i nieorganicznej (kinetyka reakcji chemicznych, równowaga chemiczna i in.), podano obowiązu
Ebook Marketing usług logistycznych

Marketing usług logistycznych

Autor: Urszula Chrąchol-Barczyk, Mariusz Jedliński, Grażyna Rosa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem naukowo-badawczym niniejszej monografii jest przybliżenie odbiorcom zagadnień marketingu usług logistycznych, wskazanie jego istoty i specyfiki, uwarunkowań kierunków jego rozwoju, wykorzystania instrumentów marketingowych w usługach logistycznych. Przedmiotem rozważań jest zbadanie, jak się przeobraża marketing w kontekście współczesnych uwarunkowań na rynku TSL, jakie są klasyczne i nowocz
Ebook Zachowania rynkowe mikro- małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Diagnoza analiza scenariusze rozwoju

Zachowania rynkowe mikro- małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Diagnoza analiza scenariusze rozwoju

Autor: Izabella Steinerowska-Streb

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji zgromadzono bogaty materiał empiryczny, który dostarcza informacji na temat podobieństw i różnic występujących w obrębie zachowań rynkowych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Rezultaty zaprezentowanych badań prowadzą do konkluzji, że można wyróżnić dwa odmienne rodzaje tych zachowań: inercyjne i kongruentne. Wyróżnikami książki są: kompleksowe, dyskursywne spojrzenie na proble
Ebook Sacrum. Mit. Historia

Sacrum. Mit. Historia

Autor: Mircea Eliade

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Współczesny człowiek [...\ doznaje oporów wobec niejednej formy objawiania się sacrum: trudno mu pogodzić się z tym, że dla niektórych istot ludzkich sacrum może przejawiać się np. w kamieniach czy drzewach. Ale nie należy zapominać, że nie chodzi tu o hołd składany kamieniowi jako takiemu, o kult drzewa jako takiego; święty kamień, święte drzewo nie są czczone jako kamień lub jako drzewo,
Ebook Ekonomia. Kurs podstawowy

Ekonomia. Kurs podstawowy

Autor: Janusz Beksiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jak działa mechanizm gospodarki świata, w którym przyszło nam żyć? Dlaczego tak się dzieje i co z tego wynika? Jakie zjawiska i czynniki maja wpływ na naszą sytuację i zachowania? W jakim kierunku dokonują się zmiany w gospodarce? Podręcznik stanowi najnowszą wersję wykładu Autora z zakresu mikroekonomii oraz makroekonomii. Z pierwszej wersji dzieła wydanego w 2000 r. - ze względu na wyjątkową prz
Ebook E-learning. Tajniki edukacji na odległość

E-learning. Tajniki edukacji na odległość

Autor: Marlena Plebańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kształcenie na odległość, nazywane potocznie e-learningiem, znajduje obecnie zastosowanie niemal w każdej dziedzinie życia społecznego, biznesu, polityki oraz indywidualnych ludzi. Ebook ta ma na celu zapoznanie z rozległą tematyką e-learnigu oraz całym spektrum procesów edukacyjnych, w których e-learning może być wykorzystywany. Jest efektem 12. lat doświadczeń autorki płynących zarówno z praktyk
Ebook Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem

Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem

Autor: Jan Śliwa, Małgorzata Winter, Sławomir Wymysłowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jak dokonać wyboru formy działalności gospodarczej? Jak zastosować kapitał? Jak ograniczyć ryzyko inwestowania? Jak zarządzać kapitałem obrotowym? Jak ocenić standing finansowy przedsiębiorstwa? Jak oszacować wartość przedsiębiorstwa? Ebook została podzielona na bloki (rozdziały), odpowiadające na przedstawione powyżej pytania. To nowatorskie ujęcie pozwala nie tylko na naukę finansów, ale przede
Ebook Finansowanie projektów rewitalizacji

Finansowanie projektów rewitalizacji

Autor: Marcin Kopeć

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi zestawienie źródeł finansowania procesów rewitalizacji: funduszy międzynarodowych, funduszy dostępnych na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym. Omawia kwestie uczestnictwa sektora prywatnego w finansowaniu procesów rewitalizacji oraz współpracy sektorów publicznego i prywatnego przy realizacji odnowy miast. Zawiera także krótki wstęp teoretyczny: definicję pojęcia rewitalizac
Ebook Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych

Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych

Autor: Andre Helin, Kristof Zorde, Anna Bernaziuk, Rafał Kowalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi praktyczną pomoc w labiryncie procedur i formalności jakie wiążą zarządy spółek i pracowników służb finansowych podczas przeprowadzania procesów połączenia. Wyjątkową zaletą tej książki jest całościowe przedstawienie procesu z uwzględnieniem specyfiki tak fundamentalnych polskich ustaw, jak: KSH, prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawa o rachunkowości i ustawy
Ebook Nacjonalizacja i reprywatyzacja

Nacjonalizacja i reprywatyzacja

Autor: Konrad Osajda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowane opracowanie jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym kompleksową źródłową pracą poświęconą problematyce nacjonalizacji i reprywatyzacji. W książce wyróżniono 16 rozdziałów, poświęconych m.in. nacjonalizacji nieruchomości rolnych, przemysłu, nieruchomości kościelnych, ale również mieniu poniemieckiemu i zabużańskiemu oraz reprywatyzacji. W odniesieniu do każdego problemu zestawiono n
Ebook Odpowiedzialność Społeczna w Procesie Zarządzania Przedsiębiorstwem

Odpowiedzialność Społeczna w Procesie Zarządzania Przedsiębiorstwem

Autor: Adriana Paliwoda-Matiolańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook prezentuje koncepcję społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR) w kontekście zarządzania i rozwoju organizacji. Największą jej zaletą jest włączenie idei CSR w proces zarządzania przedsiębiorstwem i powiązanie jej z polityką finansową i inwestycyjną, zarządzaniem zasobami ludzkimi, marketingiem i zarządzaniem operacyjnym. Zawiera liczne przykłady z praktyki gospodarczej. Praca skład
Ebook Podziały i scalenia nieruchomości

Podziały i scalenia nieruchomości

Autor: Marian Wolanin

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Serię NIERUCHOMOŚCI stanowią poradniki prezentujące szeroko rozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań. Adresatem tej serii są głównie profesjonaliści rynku nieruchomości. Każda aktywność człowieka wymaga miejsca jej realizacji, którym jest powierzchnia ziemi, dl
Ebook Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny

Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny

Autor: Elżbieta Ostrowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorka prezentuje podstawową wiedzę dotyczącą głównie: o etapów konstrukcji i zarządzania portfelem, o jego dywersyfikacji, o determinant makro, mezo i mikro, o strategii i stylów w zarządzaniu portfelem, o metod oceny nowoczesnego zarządzania portfelem stosowanych w zarządzaniu aktywami inwestora indywidualnego, różnych funduszy, banków i przedsiębiorstw. Istotną częścią publikacji jest kompendi
Ebook Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa

Autor: Jan Turyna

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik do rachunkowości finansowej, w którym omówione zostały zasady rachunkowości i sprawozdawczości finansowej wg międzynarodowych standardów MSSF, amerykańskich standardów ( US GAAP) oraz polskiego ustawodawstwa. Analiza porównawcza polskiego prawa bilansowego z koncepcjami i zasadami rachunkowości międzynarodowej została przeprowadzona wg stanu na 1 stycznia 2008 roku. Ebook zawiera dokład
Ebook Rachunkowość podatkowa. Zadania, pytania, testy

Rachunkowość podatkowa. Zadania, pytania, testy

Autor: Kazimiera Winiarska, Katarzyna Startek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oddajemy w ręce Czytelników trzecie zaktualizowane wydanie, bardzo dobrze przyjętego zbioru zadań do rachunkowości podatkowej. Ebook przedstawia stan prawny na dzień 1.01.2010 r. Wiedze na temat różnic w sposobie dokonywania rozliczeń dla celów podatkowych i księgowych można szybko i łatwo przyswoić. Dzięki odniesieniu do praktyki informacje zawarte w publikacji są łatwiejsze do zapamiętania niż r
Ebook Reglamentacja zawodów rynku nieruchomości

Reglamentacja zawodów rynku nieruchomości

Autor: Jacek Jaworski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Serię Nieruchomości stanowią poradniki prezentujące szerokorozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań. Adresatem tej serii są głównie profesjonaliści rynku nieruchomości. Czy zawody rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika i zarządcy nieruchomości są zawodami zaufani
Ebook Statystyka dla studentów z programem STAT_STUD 1.0

Statystyka dla studentów z programem STAT_STUD 1.0

Autor: Jacek Białek, Adam Depta

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zakres książki Statystyka dla studentów z programem STAT_STUD 1.0 obejmuje statystykę ogólną w następującej kolejności: najpierw prezentowana jest statystyka opisowa, a następnie statystyka matematyczna, poprzedzona rozdziałem dotyczącym rachunku prawdopodobieństwa. Odbiega to od powszechnie przyjmowanego układu podręczników ze statystyki, ale jest zgodne z obecnymi standardami nauczania, m.in. na
Ebook Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL. Teoria i zastosowania

Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL. Teoria i zastosowania

Autor: Teresa Słaby, Andrzej Luszniewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Trzecie wydanie podręcznika wykorzystujące nową wersję pakietu STATISTICA 8 Testy ćwiczeniowe na końcu każdego rozdziału wraz z odpowiedziami. Przykładowe zadania egzaminacyjne. Tablice statystyczne najważniejszych rozkładów Obszerna bibliografia. Skorowidz podstawowych pojęć i algorytmów statystycznych. Alfabet grecki w nazewnictwie statystycznym. Ebook jest nowoczesnym podręcznikiem akademickim,
Ebook Ustawa o rachunkowości 2009

Ustawa o rachunkowości 2009

Autor: Andre Helin

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

więcej >> www.rachunkowosc.beck.pl   Najnowsze, czwarte wydanie Komentarza do ustawy o rachunkowości uwzględnia szeroki zakres zmian legislacyjnych tej ustawy wprowadzonych w 2008 r., bardzo istotnych z uwagi na radykalny, niekiedy wręcz przełomowy charakter. W książce zaprezentowano znowelizowane przepisy, ich gruntowną analizę oraz ocenę wpływu nowelizacji na sposób ewidencjonowania opera
Ebook Wybrane aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego

Wybrane aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego

Autor: Maciej Bielecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza pozycja stanowi kontynuację wydanej w 2007 r. książki Macieja Bieleckiego pod tytułem: "Kluczowe decyzje i umowy w inwestycjach budowlanych". Opracowanie rozwija problematykę związaną z budowlanym procesem inwestycyjnym. Celem publikacji jest przybliżenie osobom, które rozważają zaangażowanie kapitału w zakup nieruchomości pod planowane inwestycje, kluczowych rodzajów ryzyka, zagrożeń i
Ebook Zaawansowana rachunkowość finansowa Przykłady Zadania Testy

Zaawansowana rachunkowość finansowa Przykłady Zadania Testy

Autor: Kazimiera Winiarska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wycena aktywów i pasywów, Odroczony podatek dochodowy Instrumenty zabezpieczające Połączenia jednostek podarczych Leasing Skonsolidowane sprawozdania finansowe Rachunkowość jednostek w upadłości i likwidacji.
Ebook Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka

Autor: Danuta Kołożyn-Krajewska, Tadeusz Sikora

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Bezpieczeństwo żywności jest dla współczesnego konsumenta najważniejszą cechą, której oczekuje od nabywanej i konsumowanej żywności. Sfera zapewnienia tego bezpieczeństwa jest obecnie ściśle regulowana normami prawa unijnego i krajowego. W ostatnim dziesięcioleciu wiele się zmieniło w tym względzie, począwszy od opublikowania dyrektywy 93/43/EEC w czerwcu 1993 r. do opublikowania "pakietu rozporzą
Ebook Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Serię NIERUCHOMOŚCI stanowią poradniki prezentujące szeroko rozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań. Adresatem tej serii są głównie profesjonaliści rynku nieruchomości. Opracowanie jest praktycznym podręcznikiem dla zarządców nieruchomości komercyjnych poparty
Ebook Zarządzanie ryzykiem operacyjnym

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym

Autor: Iwona Staniec, Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Chcesz zapewnić ciągłość działania swojej firmie - naucz się zarządzać ryzykiem operacyjnym Ryzyko operacyjne jest obecnie nieodłącznym elementem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Zarządzanie nim wymaga nowego podejścia, uwzględniającego jego wieloaspektowość oraz problemy z dostępem do danych umożliwiających modelowanie i analizę. Aby ocenić tego rodzaju ryzyko, trzeba przeprowadzić anali
Ebook Zarządzanie wartością nieruchomości mieszkaniowych

Zarządzanie wartością nieruchomości mieszkaniowych

Autor: Maciej Tertelis, Joseph Karp, Simon Vieyra

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz wahania cen mieszkań w ostatnich latach sprawiły, że właściciele nieruchomości coraz mocniej uświadamiają sobie znaczenie działań  podejmowanych w zakresie ochrony wartości ich majątku. Doprowadziło to do zwiększenia popytu na usługi profesjonalnych zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami, finansistów i ubezpieczycieli oraz innych branżystów będący
Ebook Zasada związania praw do lokalu z członkostwem w spółdzielni mieszkaniowej

Zasada związania praw do lokalu z członkostwem w spółdzielni mieszkaniowej

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja przedstawia problematykę spółdzielczo-mieszkaniową, a w szczególności: - prawa i obowiązki członków spółdzielni oraz osób, które nie są członkami spółdzielni, a którym przysługują prawa do lokali w budynkach spółdzielni mieszkaniowych, - zakres obligatoryjnego i fakultatywnego wymogu członkostwa dla skuteczności przysługiwania praw do lokali w budynkach spółdzielczych, - kwestie majątko
Ebook e-Leksykon urbanistyki i planowania przestrzennego

e-Leksykon urbanistyki i planowania przestrzennego

Autor: Piotr Saternus

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ukazał się długo poszukiwany, obszerny zbiór, liczący przeszło 5000 haseł, "e-Leksykon urbanistyki i planowania przestrzennego" - pierwszy od czterdziestu trzech lat o tej tematyce, i od razu w formie interaktywnego e-booka. Opracowano go z myślą o tych, którzy poszukują poszerzenia i potwierdzenia wiadomości z planowania przestrzennego i urbanistyki. Dlatego jego celem jest dostarczenie najbardzi
Ebook Kurs matematyki dla chemików. Wydanie szóste poprawione

Kurs matematyki dla chemików. Wydanie szóste poprawione

Autor: Joanna Ger

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt jest przeznaczony dla słuchaczy studiów uniwersyteckich kierunku chemia. Mogą z niego również korzystać wszyscy zainteresowani wykładem matematyki jako przedmiotu pomocniczego. Autorka zamieściła w podręczniku treści niezbędne do właściwego rozumienia i stosowania metod matematycznych w czasie studiów chemicznych. Oprócz treści wykładanych w skrypcie znajdują się
Ebook Podstawy chemoinformatyki leków. Wydanie drugie rozszerzone

Podstawy chemoinformatyki leków. Wydanie drugie rozszerzone

Autor: Andrzej Bąk, Jarosław Polański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Na polskim rynku księgarskim dostępnych jest szereg podręczników poświęconych chemii leków oraz projektowaniu leków, brakuje natomiast podręcznika poświęconego chemoinformatyce. W zamyśle autorów niniejszy skrypt ma za zadanie wypełnić tę lukę. Ponieważ od swych źródeł chemoinformatyka łączy się z projektowaniem molekularnym, wyeksponowaliśmy w szczególnoś
Ebook Marketing usług weterynaryjnych

Marketing usług weterynaryjnych

Autor: Jarosław Sobolewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Drugie wydanie tytułu, który dotarł do ponad 1000 praktyk weterynaryjnych. W obecnej formie Ebook została uzupełniona o informacje dotyczące marketingu internetowego i gratisowy kurs on line z zakresu działań w internecie. Proste porady, opisane w publikacji, pozwolą zwiększyć konkurencyjność Twojej praktyki na coraz trudniejszym rynku.
Ebook Świat dinozaurów

Świat dinozaurów

Autor: Adrian Ciepał

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook opisuje do tej pory już odkryte prehistoryczne gady żyjące 230 milionów lat temu w epoce triasu. Każdy dinozaur został szczegółowo opisany. Pierwszy rozdział przedstawia gady drapieżne takie jak tyranozaur, allozaur, deinonych, velociraptor. Drugi rozdział opisuje gady roślinożerne, takie jak na przykład triceratops, diplodok. Natomiast trzeci rozdział przedstawia dinozaury "ptasiopodobne" t
Ebook Do granic wszechświata

Do granic wszechświata

Autor: Michał Michalczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jest wielce prawdopodobne, że materia wszechświata nam znanego nie ucieka, a wraca gdzieś, czyli spada do swojego pierwotnego punktu odniesienia. Im jest bliżej i dłużej spada do tego punktu tym bardziej przyspiesza, stąd obserwowane zjawisko przyspieszenia rozszerzania się wszechświata.
Ebook Współtworzenie wartości w marketingu. Przykład szkolnictwa wyższego

Współtworzenie wartości w marketingu. Przykład szkolnictwa wyższego

Autor: Katarzyna Dziewanowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problematyka wartości, w tym także współtworzenia wartości stanowi w obszarze nauk o zarządzaniu bardzo ważny obiekt badań w ostatnich latach. Także w Polsce coraz bardziej przykuwa uwagę. Jest przedmiotem badań w różnych obszarach. W niewielkim stopniu była ona odnoszona do sektora szkolnictwa wyższego [...\. Ebook Katarzyny Dziewanowskiej pt. "Współtworzenie wartości w marketingu. Przykł
Ebook Relacje współtworzenia innowacji w ekosystemach. Kontekst ekosystemu gamingowego

Relacje współtworzenia innowacji w ekosystemach. Kontekst ekosystemu gamingowego

Autor: Patrycja Klimas

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja skierowana jest do badaczy oraz praktyków zarządzania strategicznego interesujących się problematyką osiągania przewagi konkurencyjnej drogą wzmacniania innowacyjności organizacyjnej oraz wykorzystywania relacji międzyorganizacyjnych. Opracowanie w szczególny sposób koncentruje się na relacjach współtworzenia innowacji utrzymywanych oraz wykorzystywanych w ekosystemach innowacji, ich is
Ebook Rekrutacja i selekcja personelu. Wydanie 4

Rekrutacja i selekcja personelu. Wydanie 4

Autor: Marek Suchar

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Znaleźć, przyciągnąć i wybrać najlepszych kandydatów! Jakie błędy są najczęściej popełniane w procesie rekrutacji? Skąd czerpać informacje o kandydatach? Jakimi metodami można weryfikować ich umiejętności? Jakie korzyści i zagrożenia wiążą się z każdą z metod rekrutacyjnych? Co zrobić, żeby nie odrzucić najlepszych kandydatów na wstępie? Kiedy warto korzystać z pomocy zewnętrznej firmy rekrutacyjn
Ebook Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione

Autor: Jadwiga Woźnicka, Henryk Piekarski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Do przygotowania niniejszego opracowania skłoniły nas zarówno zapotrzebowanie ze strony studentów chemii na skrypt zawierający opis ćwiczeń wykonywanych w laboratorium chemii fizycznej, jak i wieloletnie doświadczenie zdobyte w czasie organizowania i prowadzenia zajęć z chemii fizycznej na kierunku chemicznym Wydziału Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Zakres opisanych ć
Ebook Zakaz reklamy aptek i ich działalności

Zakaz reklamy aptek i ich działalności

Autor: Joanna Wiszniewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest pierwszą na rynku wydawniczym publikacją, która kompleksowo przedstawia funkcjonującą w Polsce od 2012 r. - a unikalną w skali światowej - regulację całkowicie zakazującą reklamy aptek i ich działalności. Przeprowadzona analiza uwzględnia zarówno genezę wprowadzenia zakazu, jak i kształtowanie się linii orzeczniczej organów nadzoru farmaceutycznego oraz sądów administracyjnych, któ
Ebook Rożawa. Demokratyczny konfederalizm i myśl ustrojowa Demokratycznej Federacji Północnej Syrii

Rożawa. Demokratyczny konfederalizm i myśl ustrojowa Demokratycznej Federacji Północnej Syrii

Autor: Cezary Błaszczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wbrew sytuacji politycznej i wszelkim przeciwnościom losu, w ogarniętej wojną domową Syrii narodziła się autonomia nazywana "Demokratyczną Federacją Północnej Syrii", a szerzej znana jako "Rożawa" albo "Zachodni Kurdystan". Choć może się to wydawać zadziwiające, Kurdowie podjęli tam próbę realizacji socjalizmu libertarnego, odwołując się do idei radykalnej demokracji, komunaryzmu, feminizmu i ekol
Ebook Internet. Przetwarzanie danych osobowych. Processing of personal data

Internet. Przetwarzanie danych osobowych. Processing of personal data

Autor: Kamil Czaplicki, Grażyna Szpor, Renata Klara Dygaszewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przetwarzanie danych osobowych jest od półwiecza przedmiotem regulacji prawnych, zmieniających się w miarę rozwoju społeczeństwa informacyjnego, skupionego na zmniejszaniu niepewności. W kształtowaniu standardów ochrony godności osób, których dane są przetwarzane, Europa jest liderem. Umacniają to unijne regulacje z 2018 roku, eksponując mniej wymogi formalne a bardziej zasadę rozliczalności admin
Ebook Private International Law in Poland

Private International Law in Poland

Autor: Jacek Gołaczyński, Agata Jaroszek, Daniel Karkut

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi kompleksowe opracowanie norm polskiego prawa prywatnego międzynarodowego i norm kolizyjnych na tle międzynarodowego praca prywatnego. W sytuacji intensyfikacji obrotu międzynarodowego, w której bardzo często występują stosunki prawne z zakresu prawa prywatnego powiązanego z prawem różnych państw, należy odnieść się do właściwych norm prawa międzynarodowego prywatnego. Obowiązek zasto
Ebook Sztuczna inteligencja blockchain cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe. Zagadnienia wybrane

Sztuczna inteligencja blockchain cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe. Zagadnienia wybrane

Autor: Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi monograficzne opracowanie praktycznych zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją, blockchainem, cyberbezpieczeństwem oraz danymi osobowymi. Ostatnie dwa, trzy lata - to przełom technologiczny nazywany przez niektórych kolejną rewolucją technologiczną wraz z którą pojawiły się nowe zagadnienia i narzędzia technologiczne, a za nimi nowe problemy prawne. W skrócie nazywane IBAC
Ebook Uczestnictwo w organizacji w perspektywie różnorodności wiekowej

Uczestnictwo w organizacji w perspektywie różnorodności wiekowej

Autor: Iwona Mendryk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja jest przeznaczona zarówno dla studentów i doktorantów zarządzania, jak i dla praktyków - przedsiębiorców, menedżerów i osób zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi. Autorka zaprezentowała w niej: Wyzwania, jakie wiążą się z różnorodnością w otoczeniu organizacji i w nich samych, blaski i cienie zarządzania różnorodnością, charakterystyki reprezentantów pokoleń: Baby Boomers, X i
Ebook Wiek emerytalny z perspektywy ekonomicznej. Studium teoretyczno-empiryczne

Wiek emerytalny z perspektywy ekonomicznej. Studium teoretyczno-empiryczne

Autor: Filip Chybalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monografii poruszono problematykę kształtowania wieku emerytalnego. Wychodząc od osadzenia parametru wieku emerytalnego w perspektywie mikro- i makroekonomicznej, jak i relacjach międzypokoleniowych, przeprowadzono analizę trendów wieku emerytalnego oraz dokonano oceny wpływu modelu systemu emerytalnego na ustawowy i efektywny wiek emerytalny. W studium empirycznym podjęto próbę identyfikacji de
Ebook Zarządzanie kapitałem ludzkim a zaangażowanie pracowników

Zarządzanie kapitałem ludzkim a zaangażowanie pracowników

Autor: Dagmara Lewicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem głównym niniejszej monografii jest identyfikacja relacji zachodzących między systemem zarządzania kapitałem ludzkim (ZKL), zaufaniem organizacyjnym a zaangażowaniem pracowników. Podstawowym pytaniem prowadzonego postępowania badawczego jest: w jakim stopniu jest możliwe wywieranie wpływu na zaangażowanie pracowników dzięki systemowi ZKL i zaufaniu organizacyjnemu? Cele szczegółowe niniejszeg
Ebook Zeszyty chemiczne. Atom i co z tego wynika

Zeszyty chemiczne. Atom i co z tego wynika

Autor: Małgorzata Szklorz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ta publikacja nie jest i nie zastępuje podręcznika. Może być uzupełnieniem. Zawiera "podstawy podstaw' chemii ogólnej, konieczne do rozumienia rzeczy, spraw i zjawisk chemicznych bardziej skomplikowanych. Najtrudniejsze zagadnienia przedstawione są w sposób obrazowy, najprostszy z możliwych. Do sięgnięcia po ten kieszonkowy niezbędnik zachęcam gorąco każdego, kto chemię uwa
Ebook Zeszyty chemiczne. Cp, Cm i co z tego wynika

Zeszyty chemiczne. Cp, Cm i co z tego wynika

Autor: Małgorzata Szklorz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ta publikacja nie jest i nie zastępuje podręcznika. Opisane są w niej podstawowe sposoby wyrażania stężeń roztworów. W sposób bardzo obrazowy i nieskomplikowany, przedstawione są proste przykłady obliczania stężeń procentowych i stężeń molowych, z wykożystaniem wzorów na gęstość i liczbę moli. Każdy, kto na etapie nauki szkolnej stanął przed problemem rozwiązywania tekstowych
Ebook Zeszyty chemiczne. Budowa cząsteczki i co z tego wynika

Zeszyty chemiczne. Budowa cząsteczki i co z tego wynika

Autor: Małgorzata Szklorz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Ta publikacja nie jest i nie zastępuje podręcznika. Stanowi cenne uzupełnienie, w którym prosto i przystępnie podane są informacje o tym, w jaki sposób atomy pierwiastków łączą się w związki. KAŻDEGO, kto na etapie szkolnych zmagań miewa trudności z zapisywaniem wzorów, z określaniem wartościowości pierwiastków w związkach, z tworzeniem nazw związków
Ebook Depozyty gospodarstw domowych jako źródło płynności instytucji kredytowych w krajach strefy euro

Depozyty gospodarstw domowych jako źródło płynności instytucji kredytowych w krajach strefy euro

Autor: Katarzyna Kochaniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca jest poświęcona depozytom gospodarstw domowych - ich roli w zakresie kształtowania płynności instytucji kredytowych w krajach strefy euro. W szczególności omówiono dostępność i stabilność depozytów gospodarstw domowych oraz ich znaczenie dla poszczególnych sektorów instytucji kredytowych w okresie destabilizacji rynków finansowania. Ważną częścią publikacji jest zaprezentowana analiza pokryz
Ebook Chemia. Korepetycje maturzysty

Chemia. Korepetycje maturzysty

Autor: Maria Urbańczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Potrzebujesz korepetycji z chemii? Powtórki przed maturą? Szybkiej pomocy przed klasówką? Nowa seria repetytoriów dla licealistów "OLDSCHOOL - stara dobra szkoła" to skuteczna nauka tego, czego naprawdę potrzebujesz. Weź to na rozum! My w Ciebie wierzymy! Seria została przygotowana przez doświadczonych korepetytorów i metodyków, we współp
Ebook Przyrodnik Góry Sowie

Przyrodnik Góry Sowie

Autor: Anna Tomańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przyrodnik Góry Sowie to rewelacyjny przewodnik po przyrodzie! Autor podąża śladami zwierząt, pochyla się nad roślinami i grzybami. Ukazuje lokalny świat zwierząt i ich zwyczajów. Jest to pierwsza publikacja, która całościowo opisuje przyrodę Gór Sowich w ciekawy i przystępny sposób dla czytelnika.
Ebook Medytacja kodu źródłowego - nowatorska technika. Jak szybko pokonać lęk, stres i skutecznie osiągnąć cele, aktywując niewykorzystany potencjał mózgu

Medytacja kodu źródłowego - nowatorska technika. Jak szybko pokonać lęk, stres i skutecznie osiągnąć cele, aktywując niewykorzystany potencjał mózgu

Autor: Michael Cotton

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Tradycyjne techniki medytacyjne wymagają dużo czasu, a na efekty trzeba dość długo czekać. Dzięki technice opisanej w tej publikacji uaktywnisz swój wyższy mózg przed rozpoczęciem medytacji. Prezentowane ćwiczenia sprawią, że dostąpisz wyjątkowych form płynności i transcendentnych stanów świadomości, angażując się bardziej w kreatywne procesy życiowe. Medytacja kodu źródłowego pobudzi subtelną e
Ebook Matematyka finansowa

Matematyka finansowa

Autor: Krzysztof Piasecki, Wanda Ronka-Chmielowiec

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik do obowiązkowego przedmiotu na finansowych kierunkach studiów ekonomicznych. Zakres merytoryczny tego podręcznika obejmuje arytmetykę finansową poszerzoną o problematykę składki w ubezpieczeniach na życie. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, opis zależności arytmetyki finansowej został uzupełniony o jej implementację w arkuszu EXCEL. Każda taka implementacja jest przedstawiona jako wyw
Ebook Inspirująca i inspirowana. Popkultura japońska

Inspirująca i inspirowana. Popkultura japońska

Autor: Adrianna Wosińska (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorzy "Inspirującej i inspirowanej..." wskazują na różne dziedziny japońskiej kultury popularnej: filmu, komiksu, animacji, muzyki czy rewii, w których dostrzec można zagraniczne inspiracje. Przedstawiają również przypadki odwrotne, kiedy to japoński produkt kultury masowej posłużył jako kanwa dla interpretacji zachodniej. Analizują, jaki wpływ może mieć ona na sztukę "wysoką", nawyki konsu
Ebook Ubezpieczenia. Wyzwania rynku

Ubezpieczenia. Wyzwania rynku

Autor: Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, Ilona Kwiecień prof. UE

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce zebraliśmy rozważania naukowe będące owocem dyskusji przedstawicieli nauki, instytucji oraz praktyków w ramach 13. edycji corocznej konferencji naukowej Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku zorganizowanej w maju 2019 roku przez Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetów Ekonomicznych we Wrocławiu oraz w Poznaniu. Tematy podejmowane przez autorów koncentrują się wokół trzech obszarów, które wyznac
Ebook Internet. Analityka danych

Internet. Analityka danych

Autor: Kamil Czaplicki, Grażyna Szpor

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Analityka danych jest podstawą zmniejszania niepewności, redukowania entropii, ale jej oparcie o Big data i wspomaganie skomplikowanymi narzędziami informatycznymi niesie też nowe zagrożenia. W tej książce podejmowane są najpierw zagadnienia istoty i znaczenia analityki danych, jej e-infrastruktur i kadr oraz pozyskiwania danych do analizy. Kolejne części pokazują wykorzystanie analityki danych w
Ebook Wpływ informacji makroekonomicznych na transakcje na rynkach akcji

Wpływ informacji makroekonomicznych na transakcje na rynkach akcji

Autor: Henryk Gurgul, Tomasz Wójtowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monografii zostały przedstawione wyniki badań reakcji inwestorów na giełdach w Warszawie, Wiedniu i Frankfurcie na publikacje wskaźników makroekonomicznych oraz wskaźników nastrojów opisujących stan gospodarki USA. Do oceny wykorzystano dane śróddzienne pochodzące z lat 2004-2014. Badania przedstawione w książce dotyczą oddziaływania publikacji wskaźników makroekonomicznych na: zmienność śróddzi
Ebook Logistyka w sektorze publicznym

Logistyka w sektorze publicznym

Autor: Sabina Kauf

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja jest pierwszą na rynku monografią omawiającą w sposób kompleksowy możliwości zastosowania logistyki w sektorze publicznym i wskazującą na potencjał logistyki jako koncepcji zarządzania i dostarczania wartości dla interesariuszy. Autorka koncentruje się na kluczowych zagadnieniach zarządzania łańcuchem dostaw, zwracając uwagę na potencjały optymalizacji działań w sektorze publicznym. Zak
Ebook Rockefellerowie i Marks nad Warszawą. Polskie filmy fabularne wobec transformacji gospodarczej

Rockefellerowie i Marks nad Warszawą. Polskie filmy fabularne wobec transformacji gospodarczej

Autor: Michał Piepiórka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Znany film Feliksa Falka Kapitał, czyli jak zrobić pieniądze w Polsce z 1990 roku zaczyna się od ujęcia lecącego nad Warszawą pomnika Karola Marksa. To bardzo znamienny obraz, niemal proroczy. Jego symbolika w momencie premiery filmu była jednoznaczna, jednak w ciągu niemal trzydziestu lat, jakie upłynęły od wejścia do kin Kapitału, scena nabrała wielu nowych sensów. Dziś jej pierwotne znaczeni
Ebook Tracing key sectors and important input-output coefficients: Methods and applications

Tracing key sectors and important input-output coefficients: Methods and applications

Autor: Łukasz Lach

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zakres pracy jest ściśle określony i spójny. Problem badawczy jest stosunkowo wąski, dzięki czemu praca ma charakter kompletny i wyczerpujący. Jest to praca rzetelnie opisująca dorobek naukowy w zakresie wskazanym w pierwszej części tytułu, sięgając wstecz do lat 30- i 40-tych ubiegłego wieku. Jako taka, może stanowić kompendium wiedzy z zakresu metod oceny ważności gałęzi i istotny punkt odniesie
Ebook Chemia analityczna. Analiza jakościowa kationów i anionów

Chemia analityczna. Analiza jakościowa kationów i anionów

Autor: Bożena Chmielewska-Bojarska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszy skrypt obejmuje swym zakresem metody chemiczne analizy jakościowej kationów i anionów i jest przeznaczony dla studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. W skrypcie został przyjęty podział kationów na 5 grup analitycznych według Freseniusa oraz podział anionów na 7 grup analitycznych według Bunsena. W części dotyczącej analizy kationó
Ebook Infrastruktura rynku finansowego - kierunki zmian i ich skuteczność w ujęciu międzysektorowym

Infrastruktura rynku finansowego - kierunki zmian i ich skuteczność w ujęciu międzysektorowym

Autor: Mirosława Capiga, Witold Gradoń, Łukasz Szewczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem niniejszej monografii jest przedstawienie strategicznych wyzwań rozwojowych i ocena skuteczności infrastruktury polskiego rynku finansowego w kontekście nowej globalnej architektury finansowej. Autorzy skoncentrowali się na powiązaniach międzysektorowych, co stanowi niewątpliwie nowe podejście w literaturze przedmiotu. Powiązania międzysektorowe są analizowane w sposób kompleksowy w podziale
Ebook Współczesne wyzwania bioetyczne

Współczesne wyzwania bioetyczne

Autor: Witold Borysiak, Małgorzata Gałązka, Michał Królikowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowane opracowanie pt. Współczesne wyzwania bioetyczne jest owocem konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 28-29.4.2009 r. w Uniwersytecie Warszawskim. Autorzy nadesłanych referatów poddali analizie kwestię o szczególnej doniosłości - problem dylematów bioetycznych - która w świetle ostatnich wydarzeń polityczno-społecznych staje się wyjątkowo aktualna. Publikacja wyróżnia się wielos
Ebook Technologie cyfrowe w obiektach hotelarskich. Wizerunek-Relacje-Komunikacja

Technologie cyfrowe w obiektach hotelarskich. Wizerunek-Relacje-Komunikacja

Autor: Jadwiga Berbeka, Krzysztof Borodako, Krzysztof Lipecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Na przełomie XX i XXI wieku wzrasta popularność sprzedaży przy wykorzystaniu nowej grupy pośredników na rynku turystycznym - internetowych biur podróży, które umożliwiały konsumentom porównanie cen oraz możliwość zakupu wielu obiektów w jednym miejscu. Rozwinęły się ponadto serwisy społecznościowe, które stały się istotnym sposobem komunikacji marketingowej. Z tego względu wybór problematyki uważa
Ebook Inspirująca i inspirowana. Popkultura japońska

Inspirująca i inspirowana. Popkultura japońska

Autor: Adrianna Wosińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorzy "Inspirującej i inspirowanej..." wskazują na różne dziedziny japońskiej kultury popularnej: filmu, komiksu, animacji, muzyki czy rewii, w których dostrzec można zagraniczne inspiracje. Przedstawiają również przypadki odwrotne, kiedy to japoński produkt kultury masowej posłużył jako kanwa dla interpretacji zachodniej. Analizują, jaki wpływ może mieć ona na sztukę "wysoką", nawyki konsu
Ebook Mikrobiologia ogólna i przemysłowa. Ćwiczenia laboratoryjne

Mikrobiologia ogólna i przemysłowa. Ćwiczenia laboratoryjne

Autor: Jolanta Mierzejewska, Karolina Chreptowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt jest zbiorem instrukcji opracowanych przez pracowników Katedry Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków PW do ćwiczeń laboratoryjnych w ramach przedmiotu „Mikrobiologia ogólna i przemysłowa – laboratorium”, który realizują studenci III roku kierunku Biotechnologia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.   Wykonując p
Ebook Między zagrożeniem a nadzieją. Polityka rozwoju miast Polski w kontekście globalnych megatrendów

Między zagrożeniem a nadzieją. Polityka rozwoju miast Polski w kontekście globalnych megatrendów

Autor: Anna Karwińska, Michał Kudłacz, Konrad Sarzyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czym są społeczno-gospodarcze megatrendy? Co oznacza dla społeczeństwa i gospodarki ich wszechobecność i nieuchronność? Autorzy publikacji proponują rozważenie najważniejszych współczesnych megatrendów i wynikających z nich konsekwencji, zwłaszcza zagrożeń. W niniejszej książce przedstawiono wyzwania rozwojowe dla miast naszej części świata i Polski oraz zaprezentowano powiązania między globalnymi
Ebook Podstawy syntezy organicznej

Podstawy syntezy organicznej

Autor: Mieczysław Mąkosza, Michał Fedoryński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt został opracowany na podstawie wykładów o metodach syntezy organicznej, prowadzonych w ciągu ponad trzydziestu lat dla studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Celem opracowania było przedstawienie obszernego materiału w taki sposób, by uwidocznić wewnętrzną logikę chemii organicznej, wykazać podobieństwo i analogie wielu reakcji i przedstawić podstawow
Ebook Egzamin na tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie ustne. Język angielski

Egzamin na tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie ustne. Język angielski

Autor: Jan Gościński, Marek Kuźniak prof. UWr

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem publikacji jest analiza drugiej części egzaminu na tłumacza przysięgłego - części ustnej, na podstawie kryteriów przewidzianych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Analizą objęto najbardziej problematyczne fragmenty tekstów prawniczych oraz społeczno-ekonomicznych wraz z propozycjami ich tłumaczeń przedstawionymi przez kandydatów. Ebook stanowi naturalne uzupełnienie publikacji Marka Kuźniak
Ebook Nostalgia w zarządzaniu marką

Nostalgia w zarządzaniu marką

Autor: Magdalena Grębosz-Krawczyk prof. PŁ

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nostalgia w marketingu jest definiowana jako preferowanie ludzi, miejsc, produktów i marek, które były popularne w czasach młodości, w okresie dojrzewania, w dzieciństwie lub nawet przed urodzeniem konsumenta. Ludzie chętnie wracają do produktów i marek znanych z przeszłości, zgodnie ze stwierdzeniem z filmu "Rejs": mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. W konsekwencji charakterystycz
Ebook Relacje sieciowe urzędu gminy. Budowanie przewagi kooperacyjnej

Relacje sieciowe urzędu gminy. Budowanie przewagi kooperacyjnej

Autor: Marcin Flieger

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W ostatnich dekadach otoczenie organizacji uległo głębokiej transformacji, a kluczową rolę odgrywa wielokierunkowa współzależność podmiotów. Partnerzy coraz częściej podejmują działania wspólne, tworząc tzw. sieci międzyorganizacyjne. Zrozumienie i wyjaśnienie uwarunkowań ich funkcjonowania stanowi obecnie istotne wyzwanie w obszarze zarządzania strategicznego. W książce pogłębiona została problem
Ebook Wykorzystanie instrumentów marketingu relacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Wykorzystanie instrumentów marketingu relacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Autor: Agata Niemczyk, Aneta Oleksy-Gębczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorki monografii prezentują koncepcję wykorzystania instrumentów marketingu relacji (Identyfikacja, Indywidualizacja, Interakcja, Integracja, Uczciwość relacji) w kształtowaniu więzi w jednostkach terytorialnych. Publikacja: wypełnia lukę badawczą w zakresie skuteczności wykorzystania instrumentów marketingu relacji w jednostkach terytorialnych; będzie mogła posłużyć jako źródło informacji dla l
Ebook Mikroekonomia. Ujęcie statyczne i dynamiczne

Mikroekonomia. Ujęcie statyczne i dynamiczne

Autor: Krzysztof Malaga, Karolina Sobczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik powstał na podstawie wykładu i ćwiczeń z mikroekonomii prowadzonych przez autorów dla studentów I roku kierunku Informatyka i Ekonometria na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i stanowi kontynuację wcześniejszych podręczników z mikroekonomii autorstwa prof. Krzysztofa Malagi wydanych w Wydawnictwie C.H. Beck (2010, 2012). Autorzy aktualizują treści i rozszerzają je o ujęcie dynamiczn
Ebook Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego. Doświadczenia i wyzwania

Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego. Doświadczenia i wyzwania

Autor: Agnieszka Zakrzewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja jest poświęcona zagadnieniom zarządzania strategicznego i nadzoru korporacyjnego, należącym do najważniejszych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem. Zawiera zbiór opracowań zarówno o charakterze teoretycznym, stanowiącym podstawę do dalszej dyskusji naukowej, jak i teksty odnoszące się do praktycznego zastosowania prezentowanych koncepcji i metod. Ebook składa się z czterech części, w
Ebook Usługi hotelarskie w Groupon. Produkt. Podmioty. E-dystrybucja

Usługi hotelarskie w Groupon. Produkt. Podmioty. E-dystrybucja

Autor: Michał Rudnicki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Głównym celem pracy jest ukazanie roli serwisów zakupów grupowych (w tym zwłaszcza serwisu Groupon) w dystrybucji usług hotelarskich. Przeprowadzone badania uwzględniły zarówno ocenę znaczenia serwisów zakupów grupowych na polskim rynku e-commerce, jak również umożliwiły wskazanie grup obiektów świadczących usługi hotelarskie najintensywniej korzystających z pośrednictwa serwisu Groupon. Zaprezent
Ebook Kody mądrości. Starożytne słowa, które przebudowują połączenia neuronalne w mózgu  i uzdrawiają serce

Kody mądrości. Starożytne słowa, które przebudowują połączenia neuronalne w mózgu i uzdrawiają serce

Autor: Gegg Braden

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Istnieją słowa, dzięki którym możesz pokonać strach, stawić czoła lękom, zyskać przebaczenie, ochronę, a nawet uzdrowienie. W jaki sposób słowa wpływają na połączenia neuronalne w mózgu i pomagają zmienić siebie? Tłumaczy to Gregg Braden - autor wielu bestsellerów i jeden z największych myślicieli na świecie. Dzięki tej książce odkryjesz słowa-szyfry, które zostały zakodowane przez naszych przod
Ebook Pierwiastki chemiczne wokół nas. Udany początek nauki chemii

Pierwiastki chemiczne wokół nas. Udany początek nauki chemii

Autor: Bárta Milan

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwiastki chemiczne tworzą nasze pożywienie, nasze ciała, są obecne w przedmiotach spotykanych w warsztatach, łazienkach, kuchniach. Wiele z nich znajdziemy również tam, gdzie w ogóle byśmy się ich nie spodziewali. Odkrywanie, produkcja i stosowanie pierwiastków wiąże się często z ciekawą historią i współczesnością. W tej książce przedstawiłem ponad czterdzieści z nic
Ebook Private International Law in Poland

Private International Law in Poland

Autor: Jacek Gołaczyński, Agata Jaroszek, Daniel Karkut

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi kompleksowe opracowanie norm polskiego prawa prywatnego międzynarodowego i norm kolizyjnych na tle międzynarodowego praca prywatnego. W sytuacji intensyfikacji obrotu międzynarodowego, w której bardzo często występują stosunki prawne z zakresu prawa prywatnego powiązanego z prawem różnych państw, należy odnieść się do właściwych norm prawa międzynarodowego prywatnego. Obowiązek zasto
Ebook Wskaźniki finansowe dla sprawozdania wg. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Wskaźniki finansowe dla sprawozdania wg. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Autor: Dariusz Wędzki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Znajomość sytuacji finansowej przedsiębiorstwa znajduje się w centrum uwagi nie tylko zarządu przedsiębiorstwa i jego służb, ale również wielu ważnych interesariuszy, takich jak rynek kapitałowy, dostawcy, biegli rewidenci, konkurenci i inni. Jednym z podstawowych narzędzi badania tej sytuacji jest analiza wskaźnikowa, a źródłem informacji sprawozdanie finansowe. Polskie przedsiębiorstwa sporządza
Ebook Biblia w ręku ateisty

Biblia w ręku ateisty

Autor: Helena Eilstein

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Biblia w ręku ateisty to ostatnia Ebook profesor Heleny Eilstein, będąca w pewnym sensie podsumowaniem jej długiego życia. Ma wraz z przypisami blisko 700 stron. Po raz pierwszy praca ta została wydana w niewielkim nakładzie przez IFIS PAN w 2006 roku i dopiero teraz staje się dostępna dla szerszej publiczności. Ebook ta stanowi spojrzenie na Stary Testament bez religijnego namaszczenia, bez c
Ebook Profesjonalizacja przedsiębiorstw rodzinnych. Efekty ekonomiczne

Profesjonalizacja przedsiębiorstw rodzinnych. Efekty ekonomiczne

Autor: Beata Żukowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia dotyczy jednego z najważniejszych (obok sukcesji) wyzwań w przedsiębiorstwie rodzinnym. Problem ten, jak wynika z dostępnej literatury przedmiotu, dotyczy zarówno krajów o krótkiej historii gospodarki wolnorynkowej, jak i dojrzałych gospodarek. W monografii podjęto problem trudny, ambitny i wielowątkowy a przy tym utrzymujący się w aktualnym nurcie potrzeby coraz głębszego
Ebook Internet. Cyberpandemia. Cyberpandemic

Internet. Cyberpandemia. Cyberpandemic

Autor: Agnieszka Gryszczyńska, Grażyna Szpor

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Terminem "cyberpandemia" określamy podobieństwa między cyberatakami a pandemią COVID-19, destrukcyjne dla ludzi i gospodarki skutki ich globalnego, błyskawicznego rozpowszechniania. Masowe i nagłe przechodzenie z zawirusowanej przestrzeni realnej do cyberprzestrzeni upowszechniło świadomość szans związanych z transformacja cyfrową - zwłaszcza w ochronie zdrowia. Ujawniło też niedostateczne przygot
Ebook Egzamin na tłumacza przysięgłego. Prawo rodzinne. Język hiszpański

Egzamin na tłumacza przysięgłego. Prawo rodzinne. Język hiszpański

Autor: Agnieszka Biernacka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Egzamin na tłumacza przysięgłego. Prawo rodzinne. Język hiszpański omawia terminy i pojęcia z zakresu polskiego i hiszpańskiego prawa rodzinnego w kontekście tłumaczenia poświadczonego. W tym celu, analizie językowej poddawane są przykładowe polskie i hiszpańskie teksty prawne i prawnicze dotyczące: zawarcia małżeństwa, małżeńskiego ustroju majątkowego, stosunków między rodzicami a dziećmi, zakońc
Ebook Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu szkód wyrządzonych przez cudze czyny zabronione o charakterze seksualnym

Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu szkód wyrządzonych przez cudze czyny zabronione o charakterze seksualnym

Autor: Anna Wilk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja dotyczy problemu, który powstał na kanwie ujawniania licznych nadużyć seksualnych w Kościele katolickim. Nie budzi oczywiście wątpliwości odpowiedzialność za wyrządzone szkody samych sprawców przestępstw seksualnych, natomiast osoby pokrzywdzone coraz częściej występują z roszczeniami odszkodowawczymi także w stosunku do instytucji kościelnych zatrudniających sprawców bądź sprawujących
Ebook Determinanty efektów alokacji aktywów funduszy inwestycyjnych w Polsce. Atrybuty funduszy oraz cechy zarządzających

Determinanty efektów alokacji aktywów funduszy inwestycyjnych w Polsce. Atrybuty funduszy oraz cechy zarządzających

Autor: Dariusz Filip

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia ma wymiar zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Z perspektywy poznawczej, wzbogaca ona dostępną literaturę dotyczącą finansów o polskie doświadczenia. Natomiast z perspektywy praktycznej, dociekania empiryczne dotyczące zagadnienia determinant efektów alokacji aktywów funduszy inwestycyjnych mają istotne znaczenie zarówno dla firm zarządzających aktywami, przyszłych menedżerów, jak i d
Ebook Logika w pigułce

Logika w pigułce

Autor: Krzysztof Wieczorek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu logiki. W części pierwszej umieszczone zostały podstawowe informacje z zakresu semiotyki logicznej. Część druga poświęcona jest przede wszystkim dwóm podstawowym systemom logiki formalnej: rachunkowi zdań oraz sylogistyce. W części trzeciej znajduje się krót
Ebook Kredyt w zmieniającej się strukturze rynkowej sektora bankowego - nowe techniki nowe wyzwania

Kredyt w zmieniającej się strukturze rynkowej sektora bankowego - nowe techniki nowe wyzwania

Autor: Małgorzata Pawłowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem monografii jest wskazanie wpływu zmieniającej się struktury rynku na rozwój kredytu bankowego, w kontekście relacji między sektorem finansowym a gospodarką realną. Wiele miejsca poświęcono nowym konkurentom działającym na rynku kredytowym, związanym z nowymi technologiami, które wpływają na rozwój kredytu bankowego. Autorka skupiła się na analizie trzech kategorii kredytów bankowych (mieszka
Ebook Wycena przedsiębiorstw ubezpieczeniowych

Wycena przedsiębiorstw ubezpieczeniowych

Autor: Anna Jańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monografii, obok treści teoretycznych, dotyczących wyceny przedsiębiorstw oraz specyfiki ubezpieczycieli w kontekście szacowania ich wartości, przedstawiono uniwersalne rozwiązanie modelowe, objaśniające proces wyceny przedsiębiorstw ubezpieczeniowych i uwzględniające parametry charakterystyczne dla ubezpieczycieli majątkowych. Uniwersalność modelu polega na tym, że może on być wykorzystywany do
Ebook Demokratyczny Diament Bezpieczeństwa - budowa nowego ładu pacyficznego

Demokratyczny Diament Bezpieczeństwa - budowa nowego ładu pacyficznego

Autor: Andżelika Kuźnar prof. SGH, Sebastian Bobowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest wynikiem współpracy między badaczami z dwóch ośrodków akademickich: Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, dr hab. Sebastian Bobowski, prof. UEW) i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (dr hab. Krzysztof Falkowski, prof. SGH, dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH, prof. dr hab. Jerzy Menkes), prowadzonej w latach 2020-2021 w ramach grantu na
Ebook Kody mądrości

Kody mądrości

Autor: Gegg Braden

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Istnieją słowa, dzięki którym możesz pokonać strach, stawić czoła lękom, zyskać przebaczenie, ochronę, a nawet uzdrowienie. W jaki sposób słowa wpływają na połączenia neuronalne w mózgu i pomagają zmienić siebie? Tłumaczy to Gregg Braden - autor wielu bestsellerów i jeden z największych myślicieli na świecie. Dzięki tej książce odkryjesz słowa-szyfry, które zostały zakodowane przez naszych przod
Ebook Medytacja kodu źródłowego - nowatorska technika

Medytacja kodu źródłowego - nowatorska technika

Autor: Michael Cotton

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Tradycyjne techniki medytacyjne wymagają dużo czasu, a na efekty trzeba dość długo czekać. Dzięki technice opisanej w tej publikacji uaktywnisz swój wyższy mózg przed rozpoczęciem medytacji. Prezentowane ćwiczenia sprawią, że dostąpisz wyjątkowych form płynności i transcendentnych stanów świadomości, angażując się bardziej w kreatywne procesy życiowe. Medytacja kodu źródłowego pobudzi subtelną e
Ebook Jak działa architektura

Jak działa architektura

Autor: Witold Rybczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jedyna taka Ebook na polskim rynku. Fascynująca opowieść o tym, jak powstaje architektura i jak ją rozumieć. Witold Rybczyński odpowiada na najbardziej podstawowe pytania dotyczące tej dziedziny. Jakie idee stoją za powstaniem słynnych realizacji? Jakie są kulisy konkursów architektonicznych? Jak różni architekci odnoszą się do krajobrazu i otoczenia, w którym mają stanąć proj
Ebook Zrozumieć statystykę

Zrozumieć statystykę

Autor: Piotr Jadwiszczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Od autora: Już od pewnego czasu matematyka (przede wszystkim statystyka) jest nowym mikroskopem biologii, ta zaś stanowi "następną fizykę" dla "królowej nauk" (Cohen 2004). Ukuto nawet odpowiednie określenia uwzględniające specyfikę metodologii, z których najpopularniejszym jest biostatystyka. Czy tego chcemy, czy nie - nie uciekniemy od stosowania technik z repertuaru matematyki w celu poprawy ja
Ebook Dźwięk w filmie

Dźwięk w filmie

Autor: Małgorzata Przedpełska-Bieniek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook przeznaczona jest dla realizatorów i producentów filmowych i telewizyjnych,studentów i słuchaczy szkół filmowych, aspirantów do zawodu operatora dźwięku oraz wszystkich, których interesuje technika audiowizualna i problematyka udźwiękawiania różnych gatunków i form filmowych, z uwzględnieniem warunków technologicznych i organizacyjnych współczesnej i historycznej kinematografii i i telewizji
Ebook Dźwięk i akustyka. Nauka o dźwięku

Dźwięk i akustyka. Nauka o dźwięku

Autor: Małgorzata Przedpełska-Bieniek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt został opracowany na podstawie książki Dźwięk w filmie. Przeznaczony jest dla realizatorów i producentów filmowych i telewizyjnych, studentów i słuchaczy szkół filmowych, aspirantów do zawodu operatora dźwięku oraz wszystkich, których interesuje dźwięk.
Ebook Dźwięk i instrumenty muzyczne. Nauka o instrumentach

Dźwięk i instrumenty muzyczne. Nauka o instrumentach

Autor: Małgorzata Przedpełska-Bieniek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt został opracowany na podstawie książki Dźwięk w filmie. Przeznaczony jest dla realizatorów i producentów filmowych i telewizyjnych, studentów i słuchaczy szkół filmowych, aspirantów do zawodu operatora dźwięku oraz wszystkich, których interesuje dźwięk.
Ebook Summa technologiae

Summa technologiae

Autor: Stanisław Lem

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Summa technologiae" to najsłynniejszy z esejów Lema. Napisana w latach sześćdziesiątych, prorocza wizja dalszego rozwoju nauki i technologii, a w szczególności zaskakująco trafna prognoza rozwoju informatyki i biotechnologii. Radykalna filozoficznie koncepcja rozwoju Rozumu jako władzy niejako autonomicznej, który w końcu dystansuje i podporządkowuje sobie Naturę. Dzisiejszy czytelnik lwią część
Ebook Czas przeszły zatrzymany. Kulturowa historia skansenów w Szwecji i w Polsce

Czas przeszły zatrzymany. Kulturowa historia skansenów w Szwecji i w Polsce

Autor: Łukasz Bukowiecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pewnym człowiekiem owładnęła idea, by stworzyć miejski park-muzeum, w którym zamknie i utrwali całą szwedzkość. To nie koniec. Udało mu się zebrać na to fundusze i zrealizować ten niezwykły pomysł. Takie rzeczy tylko w Szwecji? Otóż nie, idea Skansenu, bo o nim mowa, zainspirowała również Polaków. Czy jednak trzymali się oni pierwowzoru? Jak realizujemy tę ideę dzisiaj, gdy muzea na wolnym po
Ebook Karty chemiczne

Karty chemiczne

Autor: Kuba Gołacki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

AKTUALIZACJA: Kupując Karty chemiczne przez ten sklep, masz pewność, że otrzymasz najnowsze, poprawione i uzupełnione III wydanie. Karty chemiczne to ekstrakt tego, co musisz znać na pamięć, przystępując do matury z chemii. Powstały dlatego, że maturzysta w ostatniej klasie szkoły średniej wyczerpuje limity swojej pamięci. Nauka chemii to mnóstwo zadań i zależności, które należy sy

Ebooki - wróć do strony głównej