Ebooki > Edukacja > Dla nauczycieli

Ebook Czas na... Język i dydaktyka w badaniach młodych naukowców

Czas na... Język i dydaktyka w badaniach młodych naukowców

Autor: Anna Guzy, Diana Jagodzińska, Maria Wacławek, Aleksandra Zok-Smoła

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czas jest istotnym elementem badań naukowych. Niezależnie od tego, czy i w jakim stopniu zostanie włączony w przedmiot badań, zawsze jest czynnikiem determinującym działania badawcze. Nic bowiem w nauce nie odbywa się poza ramą czasową. Celem publikacji jest prezentacja aktualnych refleksji nad elementami języka istotnymi dla dydaktyki szkolnej oraz wyników analiz prowadzonych przez m
Ebook Oferty zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Oferty zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Autor: Mirosława Nyczaj-Drąg, Anetta Soroka-Fedorczuk, Beata Skwarek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszej Ebook jest skierowana do tych nauczycieli, którzy chcą i mają odwagę zmieniać tradycyjny program nauczania, przyczyniając się tym samym do reformowania metodyki pracy z dzieckiem tak, by edukacja była zarówno dla nich, jak i dla dziecka znakomitą i efektywną przygodą edukacyjną. Traktujemy więc dziecko jako aktywnego badacza otaczającej je rzeczywistości, o bogatym doświad
Ebook Trudności w ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów według nowych przepisów - 22 przykłady

Trudności w ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów według nowych przepisów - 22 przykłady

Autor: Małgorzata Celuch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zmiany w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów obowiązujące od 1 września 2015 r. mogą okazać się problematyczne. Okazuje się bowiem, że nie zawsze wiadomo, kiedy wpisywać na świadectwie oceny z religii, jakie osiągnięcia ucznia można wpisywać na świadectwie, jakie są obecnie możliwości pozostawienia ucznia klasy I szkoły podstawowej za zgodą rodziców
Ebook Dzisiaj narysuję... Rozwój plastyczny dziecka

Dzisiaj narysuję... Rozwój plastyczny dziecka

Autor: Anna Drewecka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook przeznaczona jest przede wszystkim dla rodziców, nauczycieli przedszkolnych i szkolnych oraz osób zainteresowanych rozwijaniem i pielęgnowaniem zdolności plastycznych u najmłodszych, kształtowaniem ich talentu, wrażliwości plastycznej oraz estetycznej. Autorka od wielu lat pracuje z dziećmi w przedszkolu. Na podstawie obserwacji, doświadczenia zawodowego, analizy prac swyc
Ebook Śpiew jako wartość osobowa dziecka. T. 1: Stałość i zmienność rozwoju myśli naukowej przełomu XX i XXI wieku

Śpiew jako wartość osobowa dziecka. T. 1: Stałość i zmienność rozwoju myśli naukowej przełomu XX i XXI wieku

Autor: Jadwiga Uchyła-Zroski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja jest monografią pedagogiczną. Składa się z dwóch części obejmujących osiem rozdziałów. Część pierwszą teoretyczną stanowią trzy rozdziały pracy, pozostałych pięć obejmuje całokształt badań empirycznych w postaci założeń metodologicznych, prezentacji wyników badań, ich analizę i wnioski. Praca ukazuje śpiew i kształcenie głosu dziecka w świetle wartości osobowyc
Ebook

"Theory and Practice of Second Language Acquisition" 2015. Vol. 1 (1)

Autor: red. Danuta Gabryś-Barker, Adam Wojtaszek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Theory and Practice of Second Language Acquisition, Issue 1 to pierwszy numer nowopowstałego czasopisma (półrocznik) poświęconego pracom teoretycznym oraz badaniom empirycznym zajmującym się przyswajaniem języka drugiego oraz uczeniem się języka obcego. Jest czasopismem o zasięgu międzynarodowym gromadzi bowiem Autorów z wielu środowisk akademickich poza Polską. Pierwszy numer c
Ebook Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej. Ujęcie praktyczne

Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej. Ujęcie praktyczne

Autor: Piotr Domaradzki, Jerzy Krzyszkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Prawidłowo funkcjonująca rodzina jest wartością dla każdego człowieka, zapewnia ciągłość biologiczną i społeczną oraz wpływa w kluczowy sposób na jakość życia dzieci. Jej znaczenie powoduje, że pomoc rodzinie, która nie jest w stanie sama pokonać trudności życiowych, jest zapisana jako obowiązek w ustawie o pomocy społecznej, a ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast
Ebook Arteterapia. Scenariusze zajęć

Arteterapia. Scenariusze zajęć

Autor: Anna Pikała, Magdalena Sasin

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Arteterapia to metody pomocy terapeutycznej, w ramach których wykorzystuje się formy aktywności artystycznej, np. malowanie, taniec, śpiew, literaturę, dramę, do poprawy kondycji fizycznej i psychicznej człowieka. Ebook przeznaczona jest dla nauczycieli, pedagogów i innych osób zainteresowanych oddziaływaniem sztuki, chcących wzbogacić swoje warsztaty o elementy arteterapii. P
Ebook Scripta Classica. Vol. 12

Scripta Classica. Vol. 12

Autor: red. Anna Kucz, Patrycja Matusiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wolumen 12 Scripta Classica zawiera czternaście artykułów polskich badaczy starożytności poświęconych refleksji nad fenomenem śmierci w czasach antycznych oraz nad jego literackimi reprezentacjami w kulturze śródziemnomorskiej. Autorzy w swych artykułach nawiązując do różnych mitów, religii, obrzędów, tradycji literackiej i filozoficznej, symboli utrwalonych w ku
Ebook

"Chowanna" 2015. T. 2 (45): Kultura wizualna - konteksty edukacyjne

Autor: red. Ewa Syrek, Beata Mazepa-Domagała

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Red. naczelna Ewa Syrek, redaktor części monograficznej Beata Mazepa-Domagała   Kierując się myślą, iż kultura wizualna nie opiera się na samych obrazach, lecz na nowoczesnej skłonności do obrazowania lub wizualizowania egzystencji, a poddanie naukowemu rozpoznaniu wszelkich obrazów znajdujących się w przestrzeni społecznej oraz wszelkich widzialnych przejawów życia społeczn
Ebook Rytmika Emila Jaques-Dalcroze'a w edukacji i terapii dzieci z symptomami nadpobudliwości psychoruchowej

Rytmika Emila Jaques-Dalcroze'a w edukacji i terapii dzieci z symptomami nadpobudliwości psychoruchowej

Autor: Ewa Bogdanowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Głównym problemem większości dzieci z ADHD są deficyty uwagi oraz zakłócenia hamowania swojego zachowania (Barkley, Borkowska, Kołakowski). Na konieczność wczesnej diagnozy oraz leczenia dzieci z tym rzeczywistym zaburzeniem rozwojowym zwraca uwagę wielu badaczy i specjalistów (Barkley, Kołakowski, Kajka, Szymona). Są oni zgodni co do konieczności wykorzystywania wieloasp
Ebook

"Theory and Practice of Second Language Acquisition" 2016. Vol. 2 (1)

Autor: red. Danuta Gabryś-Barker, Adam Wojtaszek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Theory and Practice of Second Language Acquisition, Volume 2, Issue 1 to drugi numer nowopowstałego czasopisma (półrocznik) poświęconego pracom teoretycznym oraz badaniom empirycznym zajmującym się przyswajaniem języka drugiego oraz uczeniem się języka obcego. Jest czasopismem o zasięgu międzynarodowym gromadzi bowiem Autorów z wielu środowisk akademickich poza Polską. Tegoroczn
Ebook Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. T. 24

Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. T. 24

Autor: red. Danuta Krzyżyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

24. tom „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” adresowany jest do polonistów, studentów polonistyki, dydaktyków języka ojczystego i literatury oraz do pedagogów. Zamieszczono w nim kilkanaście artykułów z zakresu edukacji literackiej i kulturowej oraz językowej, a ponadto – 8 recenzji najnowszych prac o profilu dydaktycznym. Dy
Ebook

"Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych". T. 20, nr 1/2015: Osoba niepełnosprawna w środowisku lokalnym i instytucjonalnym

Autor: red. Ilona Fajfer-Kruczek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W niniejszym numerze czasopisma „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” (1/2015, tom 20) zebrane i zaprezentowane zostały teksty podejmujące i uszczegóławiające jego temat przewodni – Osoba niepełnosprawna w środowisku lokalnym i instytucjonalnym. Środowisko lokalne jest naturalnym obszarem funkcjonowania osób z niepełnosp
Ebook Polska rodzina i wychowanie w świetle nauczania Jana Pawła II

Polska rodzina i wychowanie w świetle nauczania Jana Pawła II

Autor: Anastazja Sorkowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorka książki proponuje spojrzenie na polską rodzinę i wychowanie w świetle pedagogii Jana Pawła II. Zawarte w książce analizy mogą posłużyć do pogłębionej refleksji nad istotą rodziny ujmowanej w kategoriach wspólnoty, komplementarnością ról rodzicielskich, szacunkiem dla życia, warunkami zdrowego wychowania w rodzinie i możliwościami adekwatnego reagowania na zagrożenia, prz
Ebook Wokół

Wokół "Trenów" Jana Kochanowskiego. Szkice historycznoliterackie

Autor: Teresa Banaś-Korniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook składa się z szeregu szkiców, poświęconych poezji – zwłaszcza funeralnej – Jana Kochanowskiego (w szczególności "Trenom"). Celem większości zawartych w pracy tekstów jest próba dotarcia do wyobraźni poetyckiej czarnoleskiego poety, wyobraźni zdeterminowanej różnorodnymi czynnikami: kulturowymi, historycznymi, psychologicznymi etc.
Ebook W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży

W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży

Autor: Małgorzata Wójcik-Dudek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook podejmuje problem Zagłady w najnowszej polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży. Jego wysoka frekwencja w XXI-wiecznej literaturze osobnej, choć w dużej mierze z pewnością wynika ze szczególnego charakteru stosunków polsko-żydowskich, to bywa również, jeśli nie przede wszystkim, podyktowana pewnego rodzaju modą na odpamiętywanie przeszłości − memory boom.
Ebook Katecheta nr 03/2016

Katecheta nr 03/2016

Autor:

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W jesiennym numerze Katechety m. in.: - Emocje - czym są, skąd się biorą, do czego prowadzą? | Paweł Stróżak - Jak odnaleźć pasję życia? Katecheza na kanwie słów papieża Franciszka ze ŚDM | Aleksandra Bałoniak - Z Maryją módlmy się różańcem | Dorota Ząberg - Ewangeliczna koncepcja wychowania | Zbigniew Barciński
Ebook Special Educational Needs - Into the Classroom

Special Educational Needs - Into the Classroom

Autor: Marie Delaney, Sally Farley

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Into the Classroom is a series of short, practical guides that help teachers who work in the primary and secondary school setting to make sense of new teaching tools, techniques, and educational policy, with ideas for implementing them in the classroom. Special Educational Needs provides teachers with strategies and practical teaching ideas for including students with special educational needs in
Ebook Pedagogizacja medialna rodziny. Zakres - uwarunkowania - dylematy

Pedagogizacja medialna rodziny. Zakres - uwarunkowania - dylematy

Autor: Marcin Musioł

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monografii opisano działania nazywane pedagogizacją rodziny, które mogą być podjęte z rodzicami i prawnymi opiekunami w celu szerzenia wiedzy i kultury pedagogicznej w zakresie korzystania z mediów przez ich podopiecznych, m.in. przy okazji spotkań z wychowawcą klasy. Działania owe mogą obejmować: wychowanie i kształcenie za pośrednictwem mediów, wychowanie do medi&oacu
Ebook Społeczeństwo - sport - edukacja

Społeczeństwo - sport - edukacja

Autor: red. Barbara Wiśniewska-Paź, Piotr Wróblewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Społeczeństwo – sport – edukacja zawiera artykuły przedstawione w trakcie dwóch dni w ramach XV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, który miał miejsce we wrześniu 2013 roku w Szczecinie. Przedłożone przez autorów referatów teksty uzupełnione zostały artykułami przygotowanymi przez badaczy zajmujących się problematyką znaczenia sportu w obrębi
Ebook Organizacja nauczania indywidualnego - najważniejsze zadania dyrektora

Organizacja nauczania indywidualnego - najważniejsze zadania dyrektora

Autor: Marzenna Czarnocka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Poznaj 7 zadań dyrektora związanych z organizacją nauczania indywidualnego. W publikacji odpowiadamy na takie pytania jak: jaka jest podstawa organizacji indywidualnego nauczania, jaki uczeń może być objęty indywidualnym nauczaniem, komu powierzyć takie nauczanie, w jaki sposób dokumentować przebieg nauczania indywidualnego. Ta publikacja pomoże każdemu dyrektorowi prawidłowo zorganiz
Ebook Słownik nazwisk mieszkańców południowego Śląska XIX wieku

Słownik nazwisk mieszkańców południowego Śląska XIX wieku

Autor: Izabela Łuc

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowany w postaci słownikowej zasób nazwisk zawiera poświadczone w archiwalnych źródłach regionalnych formacje identyfikacyjne mieszkańców południowej części Śląska, należącej w XIX wieku do Księstwa Cieszyńskiego. Zebrane antroponimy obrazują proces ostatecznego kształtowania się oraz stabilizacji funkcji XIX-wiecznych nazwisk na Śląsku Cieszyńskim, reprezentujących m
Ebook Śpiewnik kolędowy

Śpiewnik kolędowy

Autor: Adam Wolański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Lubisz kolędować, ale nie znasz słów pieśni bożonarodzeniowych? A może znasz tylko jedną lub dwie zwrotki? Ten śpiewnik kolędowy pomoże ci pełniej włączyć się w kolędowanie na cześć nowo narodzonego Dzieciątka Jezus. Podtrzymując piękną polska tradycję śpiewów kolędowych, publikujemy bogaty zbiór najpiękniejszych kolęd polskich. Znajdziecie w nim teksty i nuty do trzydziestu najpopularniejszych
Ebook Katecheta nr 04/2016

Katecheta nr 04/2016

Autor:

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W najnowszym numerze Katechety: Najlepszy przyjaciel. Scenariusz o Aniele Stróżu s. Anna Kiczyńska FMNP Tajemnice Świętego Mikołaja Dorota Szlendak Odkrywanie sensu Bożego Narodzenia s. Ewa Ocherzowska SJE Remont domu, czyli rzecz o nawróceniu. Scenariusz spotkania z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych Violetta Bonemger
Ebook Buduj mosty, nie mury

Buduj mosty, nie mury

Autor: Enver Djuliman, Lillian Hjorth

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook to efekt dziesięciu lat doświadczenia w nauczaniu o prawach człowieka, zrozumieniu interkulturowym i rozwiązywaniu konfliktów. Dzięki współpracy z norweskim Komitetem Helsińskim opracowaliśmy programy szkoleniowe i szkoliliśmy młodzież, studentów, uchodźców, nauczycieli, dziennikarzy i pracowników sektora publicznego na Bałkanach, na Bi
Ebook Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych

Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych

Autor: Wiesława Leżańska, Aleksandra Feliniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przekazywana do rąk Czytelnika Ebook to kolejny tom podejmujący tematykę nauczyciela wczesnej edukacji (seria „Wczesna Edukacja”) pod redakcją pracowników Katedry Pedagogiki Wieku Dziecięcego Uniwersytetu Łódzkiego. W każdej kolejnej publikacji z tej serii autorzy zajmują się nowym ważnym problemem dotyczącym podmiotu badań - nauczyciela wczesnej edukacji. W prezentowanym
Ebook Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć dla młodzieży

Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć dla młodzieży

Autor: Elżbieta Płóciennik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejna publikacja w ramach serii „Edukacja dla Mądrości”, inspirowanej koncepcją i dokonaniami Roberta J. Sternberga (Teaching for Wisdom) - praktyczny poradnik metodyczny dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów, pracujących w różnych instytucjach oświatowych, dla konsultantów i doradców metodycznych, a także rodziców. Zawiera wprowadzenie te
Ebook

"Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych". T. 21, nr 2/2015: Interdyscyplinarność w opiece i wsparciu osób niepełnosprawnych

Autor: red. Sylwia Wrona, Jerzy Rottermund

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejny numer „Problemów Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”, pt. Interdyscyplinarność w opiece i wsparciu osób niepełnosprawnych (2/2015, tom 21) pod redakcją Sylwii Wrony i Jerzego Rottermunda, zawiera dziewięć artykułów, w których autorzy dzielą się swoim doświadczeniem zawodowym, wskazując jednocześnie na konieczność
Ebook Nauczyciel wczesnej edukacji kreatorem środowiska edukacyjnego dziecka

Nauczyciel wczesnej edukacji kreatorem środowiska edukacyjnego dziecka

Autor: Elżbieta Płóciennik, Dorota Radzikowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przekazywana do rąk Czytelnika Ebook to kolejny tom podejmujący tematykę nauczyciela wczesnej edukacji (seria „Wczesna Edukacja”) pod redakcją pracowników Katedry Pedagogiki Wieku Dziecięcego Uniwersytetu Łódzkiego. W każdej kolejnej publikacji z tej serii autorzy zajmują się nowym ważnym problemem dotyczącym podmiotu badań - nauczyciela wczesnej edukacji. W prezentowanym
Ebook Godzina wychowawcza. Rozmowy o polskiej szkole

Godzina wychowawcza. Rozmowy o polskiej szkole

Autor: Aleksandra Szyłło

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Temat nauki i wychowania nigdy nie traci aktualności: przez system edukacji przechodzą kolejne pokolenia i właśnie tam, w szkole, kształtują się przyszli obywatele. A przynajmniej tak powinno być. Tymczasem kolejne reformy i próby udoskonalenia systemu wcale nie sprawiają, że szkoły stają się lepsze. Rodzice, nauczyciele i wreszcie uczniowie mają tylko wrażenie pogłębiającego się chaosu, a niektór
Ebook

"Chowanna" 2016. T. 2 (47): Natura vs kultura - perspektywy poznawcze w obszarze dydaktyki

Autor: red. Ewa Syrek, red. Ewa Szadzińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Red. naczelna Ewa Syrek, redaktor części monograficznej Ewa Szadzińska   W części monograficznej niniejszego tomu skoncentrowano uwagę na zagadnieniu związku natury i kultury z perspektywy dydaktyki. Oznacza to odejście od przeciwstawiania natury kulturze oraz traktowania ich w opozycji; a) świat przyrody (istniejący niezależnie od człowieka) – świat kultury (wytworzony przez czł
Ebook Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. T. 25

Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. T. 25

Autor: red. Danuta Krzyżyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

25. tom „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” adresowany jest do nauczycieli polonistów, studentów polonistyki, dydaktyków języka ojczystego i literatury oraz do pedagogów. Zamieszczono w nim jedenaście artykułów z zakresu edukacji literackiej i kulturowej oraz językowej, a ponadto – dwie recenzje. Dydaktycy literatury wiele miejs
Ebook Jak uczyć się szybciej i skuteczniej

Jak uczyć się szybciej i skuteczniej

Autor: Natalia Minge, Krzysztof Minge

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czy wiesz, że wyniki nauki i pracy tylko w pewnym stopniu zależą od inteligencji? Osoba, która ma ogromne zdolności, ale nie wie, jak z nich korzystać, będzie uzyskiwała znacznie gorsze rezultaty niż ktoś przeciętny.  Dzięki książce opracowanej przez doświadczonych psychologów dowiesz się, w jaki sposób lepiej koncentrować się na zadaniu i dzięki temu oszczędzać czas. Poznasz metody szybkiego c
Ebook Angielski w skojarzeniach. MemoSłówka 1

Angielski w skojarzeniach. MemoSłówka 1

Autor: Krzysztof Potyrała

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Angielski w skojarzeniach – MemoSłówka 1 to pod wieloma względami niezwykła publikacja do nauki języka angielskiego. Głównym i niespotykanym w innych podręcznikach atutem są skojarzenia angielskich słówek prezentowane poprzez zabawne ilustracje wykonane przez profesjonalnego grafika. Dzięki tym humorystycznym rysunkom nauka słówek jest nie tylko szybka i efektywna
Ebook Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. 2

Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. 2

Autor: red. Ewa Jaskółowa, red. Danuta Krzyżyk, red. Bernadeta Niesporek-Szamburska, red. Małgorzata Wójcik-Dudek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Tom drugi publikacji gromadzi artykuły, których autorzy skupili się na zagadnieniach sposobów nauczania, dobrych praktyk nauczycielskich oraz na kwestiach tak bardzo społecznie dyskutowanych, a dotyczących systemu egzaminów. I tak do rozdziału pierwszego pt. Sztuka uczenia. Nauczyciel i jego warsztat wprowadzeniem jest istotne opracowanie (głos w dyskusji panelowej) ws
Ebook Burza w szklance wody. Fizyka w życiu codziennym

Burza w szklance wody. Fizyka w życiu codziennym

Autor: Helen Czerski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Fizyk wyjaśnia codzienne zjawiska przyrodnicze, zarówno te przyziemne, jak i kosmiczne. Spójrz na najjaśniejsze gwiazdy rozbłyskujące na czystym niebie, a będziesz miał wrażenie, że wszechświat jest niezmierzony i niedostępny, pełen tajemnic, poza zasięgiem ludzkiego rozumowania. Ale czy wiesz, że klucz do rozwikłania tajemnic kosmosu, znajduje się tak blisko, jak najbliższy toster? W ksi
Ebook Terapia zajęciowa. Metoda Snoezelen  Sala Doświadczania Świata

Terapia zajęciowa. Metoda Snoezelen Sala Doświadczania Świata

Autor: Ilona Michałowska-Olechnowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Znana na całym świecie Metoda Snoezelen polega na silnym stymulowaniu poznawania świata na poziomie sensorycznym. Polskim odpowiednikiem nazwy Snoezelen jest Sala Doświadczania Świata. Autorka omawia, w jaki sposób zorganizować Salę Doświadczania Świata w swojej placówce oraz jak przygotować opiekuna-terapeutę, który będzie tę metodę stosować. Dodatkowo przedstawia konkretne założenia projektowe;
Ebook Trudny temat? Rozmawiam

Trudny temat? Rozmawiam

Autor: Diana R. Jenkins

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pornografia, cyberprzemoc, materializm, nieuczciwość, parcie na sukces, depresja, uzależnienia to tylko część drażliwych tematów, które podejmuje w swojej książce Diana R. Jenkins. Przybliża trudne zagadnienia w formie opowiadań. Ich bohaterem jest współczesny nastolatek zmagający się z konkretnym życiowym problemem, będącym wyzwaniem dla jego wiary. Niewielu z nas ma odwagę i pomysł, jak o takic
Ebook Poradnik biznesmena

Poradnik biznesmena

Autor: Malina Ziejewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dlaczego warto? 1. Zaoszczędzisz czas na przygotowywaniu się do zajęć. 2. Nauczysz szacunku i dumy z polskich bohaterów narodowych. 3. Przygotujesz ucznia na rozmowę o pracę. 4. Pomożesz założyć uczniowi pierwszą firmę. 5. Bez problemu wytłumaczysz trudne pojęcia.   Czy już wyobraziłeś sobie, ile możesz wydrukować gier kupując tego ebooka?     Gra komputerowa Po
Ebook Raz... dwa... trzy... do rodziny trafisz... Ty!

Raz... dwa... trzy... do rodziny trafisz... Ty!

Autor: Beata Dołęgowska, Wiesław Dołęgowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Raz… dwa… trzy... do rodziny trafisz… Ty! to zbeletryzowana forma relacji z faktycznych wydarzeń i zjawisk, jakie ostatnimi czasy miały miejsce w Polsce. Tematem książki jest system adopcyjny oraz funkcjonowanie opieki zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Autorzy, przejęci losem małych, bezbronnych dzieci, obnażają fatalnie funkcjonujące w Polsce proc
Ebook Szkoła waldorfowska

Szkoła waldorfowska

Autor: Iwona Łoźna, Elżbieta Łoźna

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Mniej więcej od 1989 roku wiele słyszy się w Polsce, zwłaszcza w gronie rodziców dzieci w wieku szkolnym, a także w środowiskach nauczycieli i studentów uczelni pedagogicznych, o metodach nauczania i wychowania proponowanych przez tzw. szkołę waldorfowską"" - zauważają we wstępie książki autorki. ""(...) Sposób nauczania w szkole waldorfowskiej p
Ebook Superstudent. Jak uczyć się wydajniej i skuteczniej

Superstudent. Jak uczyć się wydajniej i skuteczniej

Autor: Olav Schewe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Uczyć się szybciej, mieć dobre oceny i czas dla siebie? Kto by tego nie chciał? Dzięki praktycznym radom Olava Schewe, który przeszedł drogę od przeciętnego ucznia szkoły średniej po dyplom z wyróżnieniem z Oksfordu, i Ty możesz w krótkim czasie zostać superuczniem i superstudentem. Autor tego norweskiego bestsellera przedstawia konkretne argumenty, poparte osobistymi doświadczeniami, ż
Ebook Lalka cz. 2

Lalka cz. 2

Autor: Bolesław Prus

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwszorzędna klasyka literatury polskiej, wielowątkowa powieść obyczajowa osadzona w rzeczywistości XIX-wiecznej Warszawy. Jej akcja rozgrywa się między styczniem 1878 a październikiem 1879 roku w mieście, które żyje pozytywistycznymi ideałami dorabiania się jednostek i całego narodu. Weteran powstania styczniowego szukający szczęścia w biznesie i płocha zubożała arystokratka, typowa lalka salon
Ebook Lalka cz. 1

Lalka cz. 1

Autor: Bolesław Prus

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwszorzędna klasyka literatury polskiej, wielowątkowa powieść obyczajowa osadzona w rzeczywistości XIX-wiecznej Warszawy. Jej akcja rozgrywa się między styczniem 1878 a październikiem 1879 roku w mieście, które żyje pozytywistycznymi ideałami dorabiania się jednostek i całego narodu. Weteran powstania styczniowego szukający szczęścia w biznesie i płocha zubożała arystokratka, typowa lalka salon
Ebook Z przeszłości i współczesności kształcenia pedagogicznego w Cieszynie

Z przeszłości i współczesności kształcenia pedagogicznego w Cieszynie

Autor: red. Robert Mrózek, Urszula Szuścik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem publikacji pt. Z przeszłości i współczesności kształcenia pedagogicznego w Cieszynie pod redakcją Roberta Mrózka i Urszuli Szuścik jest upamiętnienie stulecia powstania i działalności Seminarium Nauczycielskiego w Cieszynie. Treści artykułów ukazują historię, tradycję i współczesność w kształceniu nauczycieli w Seminarium cieszyńskim. Położono szczególn
Ebook Odmiany polszczyzny w szkole. Teoria i praktyka

Odmiany polszczyzny w szkole. Teoria i praktyka

Autor: red. Helena Synowiec, współudz. Marta Kubarek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monograficznym tomie zbiorowym zamieszczono kilkanaście artykułów, w których autorzy językoznawcy i dydaktycy języka podejmują problemy zróżnicowania odmian współczesnej polszczyzny w kontekście edukacji polonistycznej. Uwzględniają odmiany językowe, którymi uczniowie posługują się w szkolnych i pozaszkolnych sytuacjach komunikacyjnych, analizują umiejętno
Ebook Historia i współczesność procesu edukacyjno-wychowawczego

Historia i współczesność procesu edukacyjno-wychowawczego

Autor: red. Danuta Kocurek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja przybliża wybrane zjawiska pedagogiczne w kontekście historycznym i  współczesnym. Część pierwsza ukazuje m.in. aspekty wychowawcze pedagogiki renesansowej, wkład ziemiaństwa w upowszechnianie edukacji szkolnej, działalność wychowawczą i oświatową Kościoła Rzymskokatolickiego na Śląsku Cieszyńskim, szkolnictwo wiejskie w czasach komunizmu oraz historyczne kształtowanie
Ebook Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 1

Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 1

Autor: red. Urszula Szuścik, Beata Oelszlaeger-Kosturek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedstawiona w dwóch tomach monografia pt. Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości stanowi oryginalne opracowanie w zakresie szeroko rozumianej twórczości dziecka i twórczej pracy nauczyciela. Publikacja skupiła Autorów, którzy współpracowali z Doktor Bronisławą Dymarą i inspirowali się jej twórczością pedagogi
Ebook Z zagadnień emisji głosu

Z zagadnień emisji głosu

Autor: red. Hubert Miśka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi zbiór artykułów poświęconych wybranym zagadnieniom emisji głosu. Zawarta w wielu obszarach tematycznych wymiana myśli i doświadczeń z pewnością zainteresuje prowadzących zajęcia z zakresu szeroko rozumianej pracy nad głosem, a w szczególności nauczycieli, dyrygentów chórów, instruktorów zespołów wokalnych i grup folklo
Ebook Edukacja medialna a reklama. Studia teoretyczne i analizy empiryczne w kontekście środowiska szkolnego

Edukacja medialna a reklama. Studia teoretyczne i analizy empiryczne w kontekście środowiska szkolnego

Autor: Monika Frania

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Cywilizacja medialna, zmediatyzowany świat, zapośredniczona rzeczywistość to tylko kilka określeń współczesnego środowiska życia człowieka. Nie wydaje się przesadą stwierdzenie, że media są dziś wszechobecne. Ich rozwój nigdy dotąd nie przebiegał tak szybko, a instrumentarium nie było tak szerokie. Dla potencjalnego odbiorcy media są źródłem zarówno szans, jak i za
Ebook Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 2

Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 2

Autor: red. Urszula Szuścik, Beata Oelszlaeger-Kosturek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedstawiona w dwóch tomach monografia pt. Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości stanowi oryginalne opracowanie w zakresie szeroko rozumianej twórczości dziecka i twórczej pracy nauczyciela. Publikacja skupiła Autorów, którzy współpracowali z Doktor Bronisławą Dymarą i inspirowali się jej twórczością pedagogi
Ebook

"Chowanna" 2015. T. 1 (44): Proces rewitalizacji społecznej - perspektywa kulturowo-edukacyjna

Autor: red. Ewa Syrek, Teresa Wilk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Red. naczelna Ewa Syrek, redaktor części monograficznej Teresa Wilk Część monograficzna tomu (Proces rewitalizacji społecznej – perspektywa kulturowo-edukacyjna), poświęcona jest zagadnieniom rewitalizacji społecznej, postrzeganej jako proces odbudowy pożądanych wartości, struktur funkcjonujących w przeszłości, decydujących w istotnej mierze o pomyślności życia jednostek i grup społeczny
Ebook Cieszyński Almanach Pedagogiczny. T. 3: Konteksty językowe w edukacji, kulturze i sztuce

Cieszyński Almanach Pedagogiczny. T. 3: Konteksty językowe w edukacji, kulturze i sztuce

Autor: red. Urszula Szuścik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W trzecim tomie „Cieszyńskiego Almanachu Pedagogicznego”, noszącym tytuł Konteksty językowe w edukacji, kulturze i sztuce, zostały poruszone niektóre zagadnienia rozumienia języka w kontekście wybranych podejść badawczych i rozważań teoretycznych. Prezentowane w tomie opracowania dotyczą aspektów poznawczych języka i jego recepcji kulturowej (K. Śleziński, A. Krzywka, Sz
Ebook Ratuj Maluchy. Rodzicielska rewolucja

Ratuj Maluchy. Rodzicielska rewolucja

Autor: Karolina Elbanowska, Tomasz Elbanowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Inicjatorzy akcji Ratuj Maluchy ujawniają jej kulisy. Czy dwoje młodych ludzi ze zwykłego blokowiska, wychowujących siedmioro małych dzieci, może zagrozić rządzącym i wywołać ferment na politycznej scenie? Okazuje się, że tak. Akcja Ratuj Maluchy stała się dla władz tym, czym lustro dla Bazyliszka doprowadziła do drastycznego spadku poparcia koalicji rządzącej. Niezgoda Elbanowskich na przymuso
Ebook Konspekty zajęć dla przedszkoli i szkół

Konspekty zajęć dla przedszkoli i szkół

Autor: Małgorzata Kapłon

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

E-book – "Konspekty zajęć dla przedszkoli i szkół". Seria Biznes i edukacja. Edukacja przedszkolna / szkolna. Oddajemy w Państwa ręce, przygotowany przez doświadczonego pedagoga – Małgorzatę Kapłon – zbiór konspektów zajęć w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej, opracowanych z wykorzystaniem bajek, komiksów, słuchowisk i film&oac
Ebook Scenariusze do bajek dla przedszkoli i szkół 2

Scenariusze do bajek dla przedszkoli i szkół 2

Autor: Lech Tkaczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

E-book – "Scenariusze do bajek dla przedszkoli i szkół 2". Seria Biznes i edukacja. Edukacja przedszkolna / szkolna. Ebook ta jest zbiorem nowych scenariuszy do bajek autorstwa Lecha Tkaczyka i stanowi nieocenioną pomoc dla wszystkich, którzy swoją pracę z dziećmi pragną urozmaicić o zabawę w teatr. Zawarte tu scenariusze są dostosowane do wykonania ich np.: w
Ebook Scenariusze do bajek

Scenariusze do bajek

Autor: Lech Tkaczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

E-book – "Scenariusze do bajek". Seria Biznes i edukacja. Edukacja przedszkolna / szkolna. Ebook ta jest zbiorem scenariuszy do bajek autorstwa Lecha Tkaczyka i stanowi nieocenioną pomoc dla wszystkich, którzy swoją pracę z dziećmi pragną urozmaicić o zabawę w teatr. Zawarte tu scenariusze są dostosowane do wykonania ich np.: w przedszkolnym teatrzyku z udziałem małyc
Ebook Wybrane prezentacje z zakresu edukacji plastycznej red.nauk. Henryk Wojtaszek. Tom 1. Seria. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Wybrane prezentacje z zakresu edukacji plastycznej red.nauk. Henryk Wojtaszek. Tom 1. Seria. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Autor: Śmiechura Paulina, Kozłowska Monika, Sochala Marta, Jurczyk Małgorzata, Figiel Małgorzata, Wojtczak Karolina, Więzień Barbara, Tomaszewska Anna

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ninejsze opracowanie jest zbiorem autorskich prac przyszłych pedagogów ze specjalności edukacja wczesnoszkona i przedszkolna. Prace są ukierunkowane na indywidulane potrzeby dydaktyczne, a zarazem ich istota wyraża innowacyjne, a wręcz kreatywne podjeście do przykładowych realizacji zajęć edukacyjnych na w/w poziomie. Prace zostały wykonane pod kierunkiem wykładowcy Uczelni Nauk Społecznych
Ebook Kamienie na szaniec

Kamienie na szaniec

Autor: Aleksander Kamiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Posłuchajcie opowiadania o Alku, Rudym, Zośce i kilku innych cudownych ludziach, o niezapomnianych czasach 19391943 roku, o czasach bohaterstwa i grozy. Tak zaczyna się opowieść o Bohaterach Szarych Szeregów, o czasach miłości, walki, śmierci. Młodzi przyjaciele, harcerze i maturzyści warszawskiego liceum wkraczają w dorosłość w dramatycznym okresie. Wychowani w patriotycznych domach, kształtowan
Ebook Katecheta nr 01/2015

Katecheta nr 01/2015

Autor:

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W styczniowym, zupełnie odmienionym numerze Katechety m. in.: - Rozdarcie z perspektywy metra dwadzieścia - Dzieci uwikłane w rozstanie rodziców - Po co Bóg dał nam uczucia? - O manowcach wolności
Ebook Katecheta nr 02/2015

Katecheta nr 02/2015

Autor:

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W lutowym numerze Katechety: -Tutoring jako metoda pracy z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych z religii - Święty Walenty. Zabawa w teatr pomysł na ciekawą katechezę - Jakub i Ezaw problem pierworództwa scenariusz inscenizacji - Wiemy, że Bóg nieustannie troszczy się o nas. Na podstawie wędrówki Izraelitów do Ziemi Obiecanej materiał dla szkoły specjalnej
Ebook Katecheta nr 03/2015

Katecheta nr 03/2015

Autor:

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W marcowym numerze Katechety: - Rozważania drogi krzyżowej dla dzieci br. Tadeusza Rucińskiego - Tradycje Wielkiego Postu materiały dla szkoły specjalnej - Przypadek, czy powołanie? - Jak przetrwałam 13 lat katechizując - O pedagogicznej i katechetyczny wartości kontaktu z młodzieżą w Internecie - rozmowa z s. Leonardą Teresą Kuniszewską.
Ebook Katecheta nr 05/2015

Katecheta nr 05/2015

Autor:

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W majowym numerze: + O radościach i smutkach sióstr katechetek rozmawia ks. Artur Filipiak. + Nowy cykl katechez biblijnych "Tajemnice Biblii". + SUPERWIZJA. Formy wsparcia aktywności zawodowej nauczycieli religii.
Ebook Katecheta nr 06/2015

Katecheta nr 06/2015

Autor:

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W czerwcowym numerze: Nowe wyzwania na polu ewangelizacyjnym i katechetycznym. Cztery progi wiary w biblijnej katechezie dorosłych - z dr Elżbietą Młyńską, animatorką katechezy MessAJE w Polsce, rozmawia Aleksandra Bałoniak Materiały dydaktyczne Dla przedszkoli Podróż z panem Antonim. Poznajemy świętych - Święci Antoni i Erazm. Dla szkoły podstawowej Tajemnice Biblii. Cykl katechez biblijnych. Ćwi
Ebook Palące pytania na temat Boga

Palące pytania na temat Boga

Autor: Emanuelle Pastore

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

To zbiór najważniejszych pytań, jakie zadają sobie dziś młodzi ludzie: Po co się modlić, skoro Bóg wie wszystko? Dlaczego Bóg dopuszcza cierpienie? To także zbiór odpowiedzi, które pozwolą lepiej zrozumieć zawiłości wiary katolickiej, skłaniających do refleksji cytatów oraz modlitw ożywiających serce.
Ebook Katecheta nr 09/2015

Katecheta nr 09/2015

Autor:

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jest już wrześniowy numer :) a w nim: Motywować zachęcać inspirować | Agata Celińska-Miszczuk Korzystajmy z energii uczniów o tym jak motywować uczniów do nauki z psychologiem Agnieszką Bleją rozmawia Renata Krzyszkowska Czy marihuana do palenia i medyczna to ta sama substancja? | Eryk Matuszkiewicz Fałszywe wspomnienia: czym są, jak powstają, jakie jest ich znaczenie? | Paweł Stróżak C
Ebook Katecheta nr 10/2015

Katecheta nr 10/2015

Autor:

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

ROZMOWA KATECHETY Jak uczy się mózg? | Z Joanną Misiek-Zbierską, psychologiem i metodykiem, dyrektorem poradni Wyspa Zmian, rozmawia Renata Krzyszkowska Czego nie wiemy o mózgu? | Z prof. Andrzejem Wróblem, kierownikiem Pracowni Układu Wzrokowego w Zakładzie Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk rozmawia Renata Krzyszkowska MATERIAŁY DYDAKTYCZNE dla przeds
Ebook Katecheta nr 11/2015

Katecheta nr 11/2015

Autor:

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nowy, listopadowy numer "Katechety", a w nim: Młodzi hazardziści Pornografia jako współczesne zagrożenie... Wpływ nowych technologii na rozwój ucznia... Co to jest cyberbulling? Co to jest seksting? Na czym polega trolling? Cyfrowe dzieciństwo... Dlaczego dzieci i młodzież grający w gry komputerowe są smutni i nie chcą chodzić do szkoły? O oczywistych i nieoczywistych zagrożeniach wynikaj
Ebook Katecheta nr 12/2015

Katecheta nr 12/2015

Autor:

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W grudniowym numerze Katechety m. in.: Agresja wśród dzieci i młodzieży. Nowe wymiary starego problemuks. Marian Zając Autyzm. Osoby ze spektrum zaburzeń autystycznych i katechezaks. Andrzej Kiciński
Ebook Katecheta nr 01/2016

Katecheta nr 01/2016

Autor:

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Najnowsze wydanie kwartalnika Katecheta Najnowsze wydanie kwartalnika Katecheta Najnowsze wydanie kwartalnika Katecheta Najnowsze wydanie kwartalnika Katecheta Najnowsze wydanie kwartalnika Katecheta Najnowsze wydanie kwartalnika Katecheta Najnowsze wydanie kwartalnika Katecheta
Ebook Wreszcie dojrzeć!. Warsztaty rozwojowe dla dzieci i młodzieży. Scenariusze zajęć dla uczestników i prowadzących

Wreszcie dojrzeć!. Warsztaty rozwojowe dla dzieci i młodzieży. Scenariusze zajęć dla uczestników i prowadzących

Autor: Izabella Oliwia Dylawerska, Michał Kuś

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Scenariusze zajęć dla uczestników i prowadzących. Warsztaty rozwojowe dla dzieci i młodzieży. Wreszcie dojrzeć - to publikacja skierowana do osób zainteresowanych pracą terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą. Ebook zawiera bogaty wybór scenariuszy zajęć z zakresu socjoterapii, arteterapii, biblioterapii oraz choreoterapii z elementami muzykoterapii. Ciekawe metody pracy, rozwijające wyobraźnię pomoce
Ebook Jak zorganizować zieloną szkołę zgodnie z prawem

Jak zorganizować zieloną szkołę zgodnie z prawem

Autor: Bożena Winczewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja „Jak zorganizować zieloną szkołę zgodnie z prawem” zawiera szczegółowe zasad organizacji zielonej szkoły. W publikacji m.in.: 1. Obowiązki dyrektora w związku z organizacją zielonej szkoły 2. Organizacja opieki podczas zielonej szkoły 3. Obowiązki kierownika zielonej szkoły 4. Obowiązki opiekuna zielonej szkoły 5. Deklaracja w sprawie bezpieczeństwa życia i zdrowa
Ebook Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Autor: Zajączkowski Krzysztof

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook adresowana jest do nauczycieli klas I-III. Składa się ona z części teoretycznej, w której umieszczono podstawowe informacje niezbędne do realizacji zajęć (również wskazówki metodyczne) oraz części praktycznej obejmującej 40 scenariuszy zajęć z uczniami, scenariusze spotkań z rodzicami, załączniki w postaci czarno-białych rysunków, ankiet, płytę CD-ROM zawierającą
Ebook Kultura szkoły. Studium teoretyczno-empiryczne

Kultura szkoły. Studium teoretyczno-empiryczne

Autor: Dernowska Urszula, Tłuściak-Deliowska Aleksandra

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kultura szkoły to kategoria pojęciowa na dobre zakorzeniona w literaturze anglojęzycznej (i nie tylko), ale także coraz częściej pojawiająca się w rodzimym dyskursie na temat edukacji. Chociaż w naszym kraju są dostępne zarówno artykuły, jak i obszerniejsze prace poświęcone kulturze szkoły (Adrjan 2011; Dernowska 2014ab; Klus-Stańska 2010; Pająk 1996; Polak 2007; Tłuściak-Deliowska 2014; Tł
Ebook Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela

Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela

Autor: Wosik-Kawala Danuta, Zubrzycka-Maciąg Teresa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsze opracowanie ma służyć pomocą nauczycielom w ich pracy diagnostycznej i terapeutycznej. Część I zatytułowana Diagnoza i terapia uczniów – wybrane zagadnienia ma na celu przybliżenie nauczycielom treści związanych z najczęściej występującymi w praktyce szkolnej trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi związanymi z pracą z dzieckiem: dyslektycznym, z ADHD, zdolnym, agresywny
Ebook Projektowanie metod dydaktycznych. Efektywne strategie edukacyjne. Wydanie II

Projektowanie metod dydaktycznych. Efektywne strategie edukacyjne. Wydanie II

Autor: Julie Dirksen

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Efektywne i atrakcyjne przekazywanie wiedzy innym jest trudnym zadaniem. Nawet ekspert w swojej dziedzinie może mieć problem z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć edukacyjnych, dzięki którym nauczane osoby przyswoją podane informacje i będą umiały się nimi posłużyć. Większość osób w jakimś stopniu zajmuje się edukacją: wygłasza prezentacje, wdraża nowych pracowników, omawi
Ebook Kreatywna plastykostymulacja w rozwoju dziecka

Kreatywna plastykostymulacja w rozwoju dziecka

Autor: Joanna Wajdenfeld

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook przedstawia w pigułce wiedzę o podstawach psychologii rozwojowej wieku przedszkolnego oraz metody pracy z dziećmi. Wyjaśnia pojęcie plastykostymulacji wsparte wiedzą teoretyczną i praktyczną o plastyce , plastykostymulacji oraz plastykoterapii, wraz z podpowiedzią ciekawych technik i metod pracy. Ksiązka pokazuje także z przykładowe ćwiczenia praktyczne i zabawy plastyczne dla dzieci i nie
Ebook Możliwości wykorzystania historii alternatywnej w procesie nauczania i uczenia się historii

Możliwości wykorzystania historii alternatywnej w procesie nauczania i uczenia się historii

Autor: Jacek Struski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

          Publikacja odpowiada na pytanie: czy możliwe jest, a jeśli tak, to czy korzystne dla uczniów jest wykorzystywanie historii alternatywnej w procesie nauczania i uczenia się historii? Składa się ona z dwóch części, teoretycznej i praktycznej.           Pierwsza z nich jest rezultatem dokładnej analizy literatury i
Ebook Karty chemiczne

Karty chemiczne

Autor: Kuba Gołacki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

AKTUALIZACJA: Kupując Karty chemiczne przez ten sklep, masz pewność, że otrzymasz najnowsze, poprawione i uzupełnione III wydanie. Karty chemiczne to ekstrakt tego, co musisz znać na pamięć, przystępując do matury z chemii. Powstały dlatego, że maturzysta w ostatniej klasie szkoły średniej wyczerpuje limity swojej pamięci. Nauka chemii to mnóstwo zadań i zależności, które należy sy

Ebooki - wróć do strony głównej