Ebooki > Nauki społeczne > Dla nauczycieli

Ebook Techniki soscjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym

Techniki soscjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym

Autor: Agnieszka Jaros, Renata Szczepanik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W pierwszej części opracowania zamieszczono opis najważniejszych sposobów postępowania diagnostycznego, uwzględniającego indywidualne konteksty życia dziecka i jego problemy. Natomiast w części drugiej znajdują się scenariusze zajęć socjoterapeutycznych do pracy z dziećmi agresywnymi, przeznaczone dla dwóch grup wiekowych uczniów (6–9-letnich oraz 10–12-latkó
Ebook Kształcenie nauczycieli szkolnictwa ogólnokształcącego na Górnym Śląsku w latach 1865-1976

Kształcenie nauczycieli szkolnictwa ogólnokształcącego na Górnym Śląsku w latach 1865-1976

Autor: Grażyna Kempa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tematem niniejszej monografii historycznoandragogicznej są dzieje kształcenia nauczycieli elementarnych, powszechnych i podstawowych szkół na Górnym Śląsku od momentu powstania miasta Katowice aż do utworzenia Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. W tym ponad stuletnim okresie kształtowania się zawodu nauczyciela na Śląsku dokonały się najbardziej żywotne i głębok
Ebook Świadomość grafotaktyczna uczniów szkoły podstawowej w kontekście nauki pisania

Świadomość grafotaktyczna uczniów szkoły podstawowej w kontekście nauki pisania

Autor: Joanna Elżbieta Zawadka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Badanie nad świadomością grafotaktyczną w Polsce ma ciągle jeszcze charakter pionierski. Dlatego Autorka włożyła wiele pracy, aby polskiemu czytelnikowi przybliżyć stan badań światowych nad tą problematyką. Przedstawiła je na podstawie obszernej literatury głównie anglojęzycznej, ale także niemiecko i francuskojęzycznej. Ebook ma budowę dwudzielną. Pierwsza część zatytułowana Grafotaktyka w świe
Ebook Karta Nauczyciela. Komentarz praktyczny Wrzesień 2019

Karta Nauczyciela. Komentarz praktyczny Wrzesień 2019

Autor: Dariusz Dwojewski, Michał Kowalski, Patryk Kuzior

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejne wydanie związane jest z nowelizacją Karty Nauczyciela, która weszła w życie 1 września 2019 r. W zakresie awansu zawodowego i oceny pracy nastąpił zasadniczo powrót do rozwiązań sprzed 1 września 2018 r.Oznacza to m.in. koniec okresowej oceny pracy, przywrócenie oceny dorobku zawodowego, a także skrócenie ścieżki awansu zawodowego.
Ebook Dziecko u progu szkoły

Dziecko u progu szkoły

Autor: Dmochowska Halina, Wiatrowska Leokadia

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook to szeroka perspektywa postrzegania dziecka 6-letniego jako potencjalnego ucznia szkoły podstawowej, któremu rzeczywistość kreuje los bardziej lub mniej odpowiadający osobistym preferencjom. W wyniku kontrowersji zogniskowanych wokół reformy oświaty, a w niej wcześniejszego rozpoczynania edukacji już przez dzieci 6-letnie, akcentuje się w niej holistyczny ogląd dziecka. Przedstawio
Ebook Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi

Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi

Autor: Jąder Mariola

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

[...\ Ebook Marioli Jąder porusza ważną problematykę współczesnej edukacji dziecka. Aktualnie zachodzącym przemianom społecznym i edukacyjnym towarzyszy troska o efekty edukacyjne i ich zgodność z warunkami rzeczywistości społecznej i wymaganiami edukacyjnymi. [...\ Ebook składa się z czterech części. [...\ W każdej części, zawierającej przykłady pracy z dziećmi, Autork
Ebook Jaka jest szkoła

Jaka jest szkoła

Autor: Mencel Adam Marek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Szkolne abecadło rozpoczyna się od Absurdalnej szkoły, a kończy życzeniowo-postulatywnym wezwaniem uczniów i nauczycieli: Żeby szkoła... (była szkołą?). Niektóre hasła abecadła (jest ich 77) zostały ledwo zasygnalizowane, inne zaś są bardziej rozbudowane jest to przecież alfabet niepełny, który czytelnik może zawsze uzupełnić, korzystając z własnego (szkolnego) doświadczenia. Epilog zaś nawiązuje
Ebook Jak przez wiersze ortografia łatwo nam do głowy trafia

Jak przez wiersze ortografia łatwo nam do głowy trafia

Autor: Dyl Barbara

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jest to zbiór rymowanych wierszyków poświęconych zasadom ortografii polskiej. Każdy z nich zawiera cenne wskazówki dla małego czytelnika-ucznia klas I-III i wyjaśnienia jak, kiedy i dlaczego należy pisać i jaką zasadę stosować, aby pisownia była poprawna. Ebook może być wykorzystana zarówno przez nauczycieli w ich pracy dydaktycznej, jak i uczniów klas I-III.
Ebook Jesteśmy aktorami

Jesteśmy aktorami

Autor: Niewola Dorota

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Udział w przedstawieniach teatralnych stwarza dziecku możliwość twórczego, aktywnego działania. Mam nadzieję, że proponowane scenariusze umożliwią nauczycielom rozwijanie u wychowanków zainteresowań teatrem, wykształcą nawyk uczestnictwa w życiu teatralnym, rozwiną wrażliwość estetyczną i zachęcą do twórczej ekspresji. Zamieszczone w książce scenariusze były zrealizowane, sprawdziłam je więc w tok
Ebook Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka

Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka

Autor: Adamek Irena, Bałachowicz Józefa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest próbą opracowania zagadnień związanych z kompetencjami kreatywnymi nauczyciela wczesnej edukacji dziecka. Czy rzeczywiście jak pyta D. Klus-Stańska zniewolony administracyjnie i biurokratycznie nauczyciel zrzuca z siebie odpowiedzialność za wychowawczą i kształceniową rzeczywistość szkolną? Odpowiedź na to pytanie jest ważna, gdyż kompetencje nauczyciela decydują o przebiegu procesu e
Ebook Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Edukacja wczesnoszkolna

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Edukacja wczesnoszkolna

Autor: Kierczak Urszula

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Koncepcja edukacji fizycznej Zdrowie, Sport, Rekreacja, to programy nauczania wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych. Jest to jedyny obecnie na rynku edukacyjnym spójny program kształcenia w zakresie wychowania fizycznego dla wszystkich etapów edukacji przygotowany w oparciu o nową podstawę programową wprowadzoną do realizacji 01 września 2009 r. Ebook Zdrowie.
Ebook Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Gimnazjum

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Gimnazjum

Autor: Kierczak Urszula, Janota Janusz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Poradnik zawiera program nauczania wychowania fizycznego, napisany w oparciu o nowa podstawę programową (01.09.2009 r.) wraz z propozycjami zajęć fakultatywnych. W poradniku znajdują się także gotowe propozycje podstawowej dokumentacji pracy nauczyciela - rozkład materiału oraz standardy wymagań wraz z zasadami oceniania. Podstawa programowa określa siedem głównych działów kształcenia: diagnoza
Ebook Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV - VI

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV - VI

Autor: Kierczak Urszula

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

PORADNIK METODYCZNY II ETAP EDUKACYJNY - SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV - VI PROGRAM NAUCZANIA PLANY PRACY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Podstawa programowa określona w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) zostaje wprowadzona do drugiego etapu edukacyjnego od 01 września 2012 roku. Najważniejszą zmianą, wprowadzaną tym aktem prawnym, j
Ebook Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Autor: Urszula Kierczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

PORADNIK METODYCZNY IV ETAP EDUKACYJNY SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE PROGRAM NAUCZANIA PLANY PRACY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Nowa podstawa programowa określona w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) zostaje wdrożona do szkół ponadgimnazjalnych od 01 września 2012 roku. Najważniejszą zmianą, wprowadzaną tym aktem prawnym
Ebook Mam czas dla dziecka

Mam czas dla dziecka

Autor: Kowalewska Barbara

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wychowanie i jakość przeżyć pierwszych lat życia mają decydujące znaczenie dla całego późniejszego życia. We współczesnej rodzinie pozostaje jednak coraz mniej czasu na kontakt rodzica z dzieckiem, na wspólną zabawę i czynne, kreatywne spędzanie czasu. Jak można temu przeciwdziałać? Waldorfska pedagogika małego dziecka ma pod tym względem bardzo wiele do zaoferowania. Autorka wykorzystuje w tej ks
Ebook Matematyka w szkołach waldorfskich

Matematyka w szkołach waldorfskich

Autor: Schuberth Ernst

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest pierwszą polskojęzyczną prezentacją metod wczesnoszkolnego nauczania matematyki w szkołach waldorfskich. Skuteczność tych metod potwierdziła się w ciągu niemal stu lat waldorfskiej praktyki szkolnej. Do niezwykle charakterystycznych form waldorfskiego nauczania matematyki w młodszych klasach szkoły podstawowej należy uczenie się poprzez działanie, to znaczy w ruchu. Podczas liczenia i r
Ebook Metodyka edukacji polonistycznej

Metodyka edukacji polonistycznej

Autor: Czelakowska Danuta

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja stanowi szczególną pozycję wśród książek przedmiotowo-metodycznych służących kandydatom i młodym nauczycielom w najwcześniejszym okresie ich aktywności. Zawiera ona wiadomości rzeczowe z różnych działów języka polskiego oraz ogólne i szczegółowe treści i metody pracy, przykłady lekcji, a także wiele informacji bibliograficznych. Istotnym walorem opracowania są praktyczne zalec
Ebook Mlodzież licealna

Mlodzież licealna

Autor: Kleszcz Magdalena, Łączyk Małgorzata

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

   Wartości wyznaczają horyzont rozwoju człowieka. () Młody człowiek otwiera się na wartości, zwykle w specyficzny tylko dla siebie sposób. Bywa, że deterministyczne nastawia się na ideał, pragnie być najlepszy, podziwiany, ważny. Sposób bycia i wyrażania siebie jest zatem odpowiedzią na tę potrzebę i daje również obraz tego, co jest dla niego prymarne, a więc wartościowe. Z tego też powodu, mając
Ebook Program psychostymulacji

Program psychostymulacji

Autor: Franczyk Anna, Krajewska Katarzyna

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Są to ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Program przeznaczony jest do realizacji w pracy terapeutycznej w przedszkolach masowych, z grupami integracyjnymi oraz w przedszkolach integracyjnych, jak również w zajęciach terapeutycznych w klasach młodszych szkół podstawowych i
Ebook Radosne przedszkole

Radosne przedszkole

Autor: Niewola Dorota

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Treści zawarte w programach nauczania realizowane są w przedszkolach w nawiązaniu do tematów kompleksowych, które ściśle korespondują z aktualnymi, bliskimi dziecku wydarzeniami, zjawiskami, zmianami w przyrodzie czy spostrzeżeniami z życia społecznego. Nauczyciel, realizując temat kompleksowy, stara się o odpowiedni dobór literatury, zabaw, zajęć. Ebook, którą polecam nauczycielom przedszkoli, z
Ebook Szkolne problemy

Szkolne problemy

Autor: Witkoś Maria

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook jest zbiorem artykułów podejmujących niektóre aspekty szkolnych problemów uczniów. Powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie oddolne, jako wynik konsultacji, spotkań, pytań, wątpliwości czy próśb o konkretne propozycje rozwiązań uczniowskich kłopotów w nauce przedstawianych przez pracowników placówek szkolnych i opiekuńczych: nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych. Autorka (
Ebook Szkoła na wirażu zmian politycznych

Szkoła na wirażu zmian politycznych

Autor: Śliwerski Bogusław

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja Bogusława Śliwerskiego pt. Szkoła na wirażu zmian politycznych. Bez cenzury, to kolejna po Ped@gog w blogosferze, Kraków 2009 i Klinika akademickiej pedagogiki, Kraków 2011, Ebook powstała z esejów Autora zamieszczanych na Jego blogu (), który jest miejscem refleksji Autora dotyczących obserwowanych przez Niego zjawisk i wydarzeń odnoszących się do szeroko rozumianej pedagogiki. [..
Ebook Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży

Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży

Autor: Borecka-Biernat Danuta

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oddana do rąk Czytelników Ebook jest zbiorem artykułów o charakterze refleksji teoretycznej i doniesień z badań. Ich tematyka koncentruje się wokół zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście ich uwarunkowań oraz działań zmierzających do ich zapobiegania i ograniczenia. Całość podzielona jest na dwie części. Część pierwsza, zatytułowana Czynniki biologiczne, osobowościowe i społeczne jak
Ebook Zrozumieć Montessori

Zrozumieć Montessori

Autor: Miksza Małgorzata

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Zrozumieć Montessori.Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka ma przede wszystkim na celu wyjaśnienie czytelnikowi przesłania pedagogicznego Marii Montessori. Pomimo, ze w pracach Autorki często pojawiał się termin metoda, to M. Montessori zawsze w końcowym rezultacie chodziło o wszechstronną pomoc dziecku w jego trudzie indywidualnego rozwoju oraz włączenie go do życia w kulturze i cywil
Ebook Jak Mysz wychowuje Słonia

Jak Mysz wychowuje Słonia

Autor: Krzysztof Surgut

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jeśli wydaje Ci się, że telewizja, komputery, smartphone, tablety czy Internet to idealne narzędzia dla rozwoju Twojego Dziecka. To masz rację – WYDAJE CI SIĘ! Nowe media niosą nie mniej zagrożeń, niż chodzenie nocą po zakamarkach miejskich dzielnic, o których najgłośniej w Kronikach Policyjnych. Rodzice świetnie identyfikują zagrożenie w realnym świecie, natomiast coraz trudnie

Ebooki - wróć do strony głównej