Ebooki > Literatura > Epos, epopeja

Ebook Antygona

Antygona

Autor:

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Sofokles to żyjący w V wieku p.n.e. wybitny grecki tragik, polityk i dowódca wojskowy, a także reformator teatru. Jego dzieła już przez starożytnych uznawane były za wybitne, a dziś, niemal dwa i pół tysiąca lat po ich napisaniu stanowią kanon literatury europejskiej. Antygona to obok Króla Edypa najbardziej znana tragedia Sofoklesa. Porusza ona tematy zawsze obecne w tragedii greckiej: konflikt
Ebook Iliada

Iliada

Autor: Homer

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Homer / Homre / : Iliada / The Iliad / L'Iliade / - Tekst Text Texte : Polski / Englisch / Français / . Tekst eposu starogreckiego w czterech językach. Iliada (gr. Iliás) obok Odysei drugi z eposów, których autorstwo tradycja przypisuje Homerowi. Oba utwory datuje się na VIII lub VII wiek p.n.e. stanowią więc one najstarsze zabytki literatury greckiej i europe
Ebook Odyseja

Odyseja

Autor:

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Homer / Homre / : Odyseja / The Odyssey / L'Odyssée / - Tekst Text Texte : Polski / Englisch / Français / . Tekst eposu starogreckiego w czterech językach. Odyseja epos grecki, przypisywany Homerowi, oparty na antycznej ustnej tradycji epickiej, a w formie pisanej istniejący przypuszczalnie od VIII wieku p.n.e. Odyseja opowiada o powrocie do domu bohatera wojny trojańskiej Odyseusza, który
Ebook Bizantyński epos dla średnio zaawansowanych.

Bizantyński epos dla średnio zaawansowanych. "Katomyomachia" Teodora Prodromosa jako tekst trzeciego stopnia

Autor: Katarzyna Warcaba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Analiza wpływu Homera na literatury różnych epok i społeczeństw jest jednym z najobszerniejszych zagadnień badawczych związanych z literacką recepcją. Iliada i Odyseja do dzisiaj są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych utworów literackich powstałych w kulturze europejskiej, a badania nad samymi poematami prowadzone są nieustannie, od początku istnienia filologii jako nauki. Homer by
Ebook Branki w jasyrze

Branki w jasyrze

Autor: Deotyma

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opisana historia zaczyna się około 1240 roku gdy na tronie Polski zasiada Bolesław Wstydliwy, jego żoną jest święta Kinga. Ludmiła jest bogatą dziedziczką. Odkąd została sierotą, o jej losie decydują stryjowie, którzy za wszelką cenę chcą ją wyswatać. Aby uciec od nie chcianego związku, dziewczyna chroni się w murach witowskiego klasztoru, który wkrótce zdobywają Tatarzy. Zos
Ebook Dary bogów

Dary bogów

Autor: Witold Jabłoński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Posłuchajcie opowieści starego bajarza… Czternastu opowieści o pradawnych czasach, gdy światy bogów i ludzi stanowiły jedność. Kiedy bogowie ciskali pioruny, rusałki tańczyły w księżycowym blasku, a krwiożercze zmory i wilkołaki pustoszyły ludzkie siedliska. Żaden śmiertelnik nie mógł być świadkiem tych zdarzeń. Nieśmiertelni przekazali opowieści o tych dniach najstarszym ludz
Ebook Iliada

Iliada

Autor: Homer

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Iliada" to poemat będący eposem heroicznym, którego autorstwo przypisuje się Homerowi. Jest to jeden z najstarszych zabytków literatury greckiej i europejskiej. Epos obejmuje okres około 49 dni z dziesiątego – ostatniego roku wojny trojańskiej.
Ebook Odyseja

Odyseja

Autor: Homer

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Odyseja" to poemat będący eposem heroicznym, którego autorstwo przypisuje się Homerowi. Jest to jeden z najstarszych zabytków literatury greckiej i europejskiej. Odyseja zaczyna się po 10 latach wojny trojańskiej. Odyseusz ciągle nie wraca do domu z wojny. Jego syn Telemach ma 20 lat i dzieli dom ze swą matką Penelopą i 108 młodymi ludźmi – zalotnikami, ubiegaj
Ebook Wojna i pokój

Wojna i pokój

Autor: Lew Tołstoj

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

-Jedźże prędzej, do stu piorunów! Trzy ruble napiwku! - wrzeszczał Rostow jak opętany, o kilka kroków od pałacu, jak gdyby nie miał już nigdy dojechać. Sanie skręciły w prawo i zatrzymały się przed gankiem. Rostow poznał natychmiast gzyms obłupany, słupek kamienny wysunięty aż na chodnik, i wyskoczył z sanek, zanim te się zatrzymały. Jednym susem był już na górze, przeskakując
Ebook Młyn nad Jaworznikiem

Młyn nad Jaworznikiem

Autor: Alfred Przybyłek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Młyn nad Jaworznikiem autorstwa Affreda Przybyłek, to bardzo ciekawa powieść historyczna o życiu w XIX wieku na terenach granicznych pomiędzy cesarstwami Rosji, Prus i Austrii. Fragmenty książki www.mlynnadjaworznikiem.pl Autor o książce: W atmosferze kultu pracy, rozwoju, wiary w zdobycze naukowe i kulturowe, w zgodzie z hasłami Pozytywistów polskich, czyli „pracy u podstaw i prac
Ebook Lustro i światło

Lustro i światło

Autor: Hilary Mantel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zwieńczenie bestsellerowej trylogii dwukrotnej laureatki BOOKERA Dalszy ciąg historii Tomasza Cromwella na tle upadku Anny Boleyn. Triumfalne zamknięcie trylogii, którą rozpoczęły nagrodzone Bookerem: W komnatach Wolf Hall i Na szafocie. Ebook śledzi ostatnie lata Thomasa Cromwella, chłopca znikąd, który wspina się na wyżyny władzy. Otrzymujemy portret drapieżnika i ofiary, zaciekłej walki międz
Ebook Cuda w kuchni

Cuda w kuchni

Autor: Katarzyna Bosacka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

JAK GOTOWAĆ, ŻEBY NIE MARNOWAĆ. KREATYWNE PRZEPISY NA CUDA Z RESZTEK I PROSTYCH SKŁADNIKÓW Ta Ebook oparta jest na przeżyciach mojej dużej rodziny, a okraszona zdjęciami z naszych telefonów. Są tu kreatywne przepisy na cuda z resztek i prostych składników, które każdy z nas ma zwykle w domu, które można łatwo znaleźć w osiedlowym sklepiku lub zebrać samemu: w le
Ebook Gargantua i Pantagruel (Wybór)

Gargantua i Pantagruel (Wybór)

Autor: François Rabelais

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Gargantua i Pantagruel to fantastyczno-groteskowy utwór, który ukazał się drukiem w latach 1532-1564. Arcydzieło jest parodią epiki rycerskiej i zawiera szyderczy obraz współczesnego autorowi społeczeństwa. Utwór, czerpiący wątki z tradycji średniowiecznej literatury francuskiej, łączy ogromne bogactwo wyobraźni pisarza z realizmem postulatów wszechstronnego rozwoju człowieka zgodnie z prawami nat
Ebook Antygona, Król Edyp

Antygona, Król Edyp

Autor: Sofokles

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Sofokles ujął w Królu Edypie najbardziej tragiczny moment mitu, kiedy Edyp - szczęśliwy władca, mąż i ojciec dowiaduje się, że w rzeczywistości jest najnieszczęśliwszym z ludzi: zamordował swego ojca, poślubił matkę, jego dzieci pochodzą z przeklętego przez bogów i ludzi związku, zaś on sam, próbując uciec przed przeznaczeniem, w rzeczywistości dopomógł realizacji wszys
Ebook Iliada

Iliada

Autor: Homer

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Iliada Księga I Gniew Achilla, bogini, głoś, obfity w szkody,  Który ściągnął klęsk tyle na greckie narody,  Mnóstwo dusz mężnych wcześnie wtrącił do Erebu,  A na pastwę dał sępom i psom bez pogrzebu  Walające się trupy rycerskie wśród pola:  Tak Zeusa wielkiego s
Ebook Niedola Nibelungów

Niedola Nibelungów

Autor: Autor nieznany

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niedola Nibelungów Wstęp Początek i powstanie epopei, której przekład podajemy, pokrywa tajemnica. W r. 1757 wydał profesor Bodmer w Zurychu z starego rękopisu drugą część niniejszego poematu pod tytułem: Zemsta Krymhildy, a Myller, profesor w Berlinie, wydrukował w r. 1782 cały poemat, korzystając z rękopisu przez Bo
Ebook Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie

Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie

Autor: Adam Mickiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie Księga pierwsza Gospodarstwo Powrót panicza - Spotkanie się pierwsze w pokoiku, drugie u stołu - Ważna Sędziego nauka o grzeczności - Podkomorzego uwagi polityczne nad modami - Początek sporu o Kusego i Sokoła - Żale Wojskiego - Ostatni Woźny Trybunału - Rzut oka na ówczesny stan polityczn
Ebook Pieśń o Rolandzie

Pieśń o Rolandzie

Autor: Autor nieznany

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pieśń o Rolandzie Od tłumacza Pieśń o Rolandzie jest najstarszym i najpiękniejszym poematem z cyklu o czynach Karola Wielkiego (chansons de geste); jest zarazem najstarszą epopeją francuską. I nie tylko francuską: pierwszą epopeją ery pochrystusowej. Poemat ten, zrodzony z drobnego epizodu wojen Karola w Hiszpanii, wyolbrzymił ten e
Ebook Anafielas

Anafielas

Autor: Józef Ignacy Kraszewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ana­fie­lasPieśń z po­dań Li­twy Pieśń pi­érw­sza. Wi­to­lo­rau­da Wstęp I Pro­ste­mi sło­wy do pro­stych serc lu­du  Idę z pio­sen­ką, ko­ła­tam do du­szy,  I słu­cham, pra­gnąc naj­więk­sze­go cu­du,  Czy piosn­ka ser­ca zdrę­twia­łe po­ru­szy?  Czy Bo­gów daw­nych i oj­ców wspo­mnie­nie  Łzę choć wy­że­brze, wy­mo­dli wes­tchnie­nie?    II Pro­ste­mi sło­wy śpie­wam pie­śni sta­re.  Na tw
Ebook Odyseja

Odyseja

Autor: Homer

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ody­se­ja Pieśń pierw­sza Zgro­ma­dze­nie bo­gów. Ra­dy Ate­ny dla Te­le­ma­cha Mu­zo! Mę­ża wy­śpie­waj, co świę­ty gród Troi  Zbu­rzyw­szy, dłu­go błą­dził i w tu­łacz­ce swo­jej  Si­ła róż­nych miast wi­dział, po­znał ty­lu lu­dów  Zwy­cza­je, a co przy­gód do­świad­czył i tru­dów!  A co stra­pień na mo­rzach, gdy przy­szło za sie­bie  Lub za swe to­wa­rzy­sze sta­wić się w po­trze­bie,  
Ebook Reineke - Lis

Reineke - Lis

Autor: Johann Wolfgang von Goethe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Re­ine­ke-LisPo­emat sa­ty­rycz­ny w dwu­na­stu pie­śniach Sło­wo wstęp­ne Sta­re po­da­nie lu­do­we o li­sie Re­ine­ke (po dol­no­nie­miec­ku Ra­gi­no­hart, ,,sil­ny w ra­dzie", w for­mie ścią­gnię­tej Re­in­hart, zdrob­nia­le Re­ine­ke, po ni­der­landz­ku Re­ina­ert, po fran­cu­sku Re­nard), zna­ne u wszyst­kich pra­wie lu­dów szcze­pu in­do-eu­ro­pej­skie­go, ob­ra­zu­je w za­ry­sach sa­

Ebooki - wróć do strony głównej