Ebooki > Nauki społeczne > Etnologia

Ebook Sztuka naskalna i szamanizm Azji Środkowej

Sztuka naskalna i szamanizm Azji Środkowej

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rozwadowskiego, Marii M. Kośko, Thomasa A. Dowsona. Ebook zawiera artykuły napisane przez archeologów i etnografów z Polski, Wielkiej Brytanii i Kazachstanu. Ukazują one problematykę sztuki naskalnej oraz zjawisko szamanizmu w aspekcie nie tylko etnograficzno-archeologicznym, ale także uwzględniają elementy językoznawstwa, religioznawstwa
Ebook Islam w Europie. Nowe kierunki badań

Islam w Europie. Nowe kierunki badań

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zaprezentowane w publikacji studia są rezultatem badań pracowników Zakładu Islamu Europejskiego Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych krajowych i zagranicznych badaczy muzułmanów w Europie. Zakład powstał w 1994 roku dzięki inicjatywie prof. dr hab. Anny Parzymies, turkolożki i arabistki, wówczas pracującej w Zakładzie Arabistyki i Islam
Ebook Elity kongijskie w poszukiwaniu tożsamości

Elity kongijskie w poszukiwaniu tożsamości

Autor: Alicja Wrzesińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tematem książki jest rozwój nowych elit i ich znaczenie w określaniu afrykańskiej tożsamości, jak też problem polemiki elit kongijskich z dziedzictwem importowanych do Afryki wzorów kulturowych Zachodu.
Ebook

"Studia Etnologiczne i Antropologiczne" 2015. T. 15

Autor: red. Grzegorz Odoj, Magdalena Szalbot

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Począwszy od 2015 roku na łamach „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych” oprócz artykułów, rozpraw naukowych i doniesień z badań publikowane będą recenzje i sprawozdania, a w kolejnych numerach planowane jest utworzenie działu „Varia”, obejmującego m.in. komunikaty, omówienia, kronikę. W tomie 15 – opublikowanym w nowej formule &n
Ebook Folklore in the Digital Age: Collected Essays. Foreword by Andy Ross

Folklore in the Digital Age: Collected Essays. Foreword by Andy Ross

Autor: Violetta Krawczyk-Wasilewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Online and digital cultures are among the most personally gripping effects of globalisation in our increasingly networked world. While global multimedia culture may seem to endanger traditional folklore, there is no doubt that it creates new folklore as well. Folklore in the Digital Age vividly illustrates the range of e-folklore studies in updated papers and essays from the author’s 21st-ce
Ebook Domy bezdomnych. O badaniach sytuacji kryzysowych

Domy bezdomnych. O badaniach sytuacji kryzysowych

Autor: Inga B. Kuźma

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook zawiera wyniki badań na temat doświadczenia bezdomności i domu osób pozostających w kryzysie bezdomności, żyjących w specjalistycznych placówkach na terenie Łodzi. Autorka publikacji oparła się na swoich wieloletnich badaniach, jakie prowadziła w schroniskach różnego typu (zaliczanych do instytucji totalnych). Są to badania antropologiczne - etnograficzne o rysie action
Ebook Ustrój konstytucyjny Republiki Kosowa

Ustrój konstytucyjny Republiki Kosowa

Autor: Robert Rajczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja prezentuje system konstytucyjny Republiki Kosowa. Stan prawny aktów normatywnych, które stanowią podstawę przedmiotowego opracowania, obejmuje grudzień 2015 roku. W publikacji wykorzystano przede wszystkim obowiązujące akty prawne uchwalone przez organy konstytucyjne Republiki Kosowa w albańskiej oraz angielskiej wersjach językowych, jak również akty normatywne
Ebook Antropolog jako audytor wewnętrzny

Antropolog jako audytor wewnętrzny

Autor: Łucja Lange

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook przybliża zarówno obszar zainteresowań antropologii kulturowej, jak i zakres działania audytu wewnętrznego. Autorka, były audytor wewnętrzny, a obecny antropolog kultury, zauważa podobieństwa między tymi dwoma dziedzinami i pragnie zwrócić na nie uwagę absolwentów, studentów oraz kandydatów na studia, wskazując jednocześnie ciekawą możliwość zatrudnienia. S
Ebook

"Studia Etnologiczne i Antropologiczne" 2016. T. 16

Autor: red. Michał Rauszer, red. Grzegorz Studnicki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Za każdym razem, kiedy żegnamy się z jakimś paradygmatem, obszarem badawczym, warunkiem praktykowania antropologii czy w ogóle z historią, szybko okazuje się, że wraca to w innej, nowej formie i niekoniecznie jako farsa, jak powiedziałby klasyk myśli społecznej. Wraz z osławionym „końcem historii” Francisa Fukuyamy mieliśmy oto przejść do pozbawionego społecznych tarć społeczeńs
Ebook Obrzędowość narodzinowa na Górnym Śląsku (izolacja położnicy).

Obrzędowość narodzinowa na Górnym Śląsku (izolacja położnicy). "Polski atlas etnograficzny" i "Atlas der deutschen Volkskunde" w perspektywie porównawczej

Autor: Agnieszka Pieńczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem publikacji jest ukazanie możliwości porównawczych dwóch etnologicznych atlasów narodowych, Polskiego atlasu etnograficznego (PAE) i Atlas der deutschen Volkskunde (ADV). Obszar, jaki obejmują (od Renu po Bug i od Alp oraz Karpat Północnych po Bałtyk i Morze Północne), pozwala na ukazywanie zasięgów występowania różnych zjawisk kulturowych w sz
Ebook

"Polski atlas etnograficzny". Historia, osiągnięcia, perspektywy badawcze

Autor: Zygmunt Kłodnicki, Joanna Koźmińska, Agnieszka Pieńczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi pokłosie kilkuletnich badań prowadzonych w ramach projektu badawczego pt. Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I, realizowanego na cieszyńskim Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Autorami opracowania są etnolodzy doskonale znający zagadnienia atlasowe od strony t
Ebook Krótka historia pijaństwa. Na rauszu przez wieki. Jak, dlaczego. gdzie i kiedy człowiek popijał

Krótka historia pijaństwa. Na rauszu przez wieki. Jak, dlaczego. gdzie i kiedy człowiek popijał

Autor: Mark Forsyth

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Krótka historia pijaństwa" śledzi romans ludzkości z alkoholem od pradziejów aż do prohibicji, pokazując, jak na przestrzeni wieków zmieniały się powody spożywania trunków: od religijnych, poprzez seksualne i bojowe, aż po rozrywkowe. Ebook odpowiada na ważkie pytania: co ludzie pili, w jakiej ilości i dlaczego. Jest to historia świata w nietrzeźwej, być może lepszej, wersji. "Ludzkość pije od
Ebook Wojna a kultura. Rola czynników kulturowych w nowożytnej rewolucji militarnej

Wojna a kultura. Rola czynników kulturowych w nowożytnej rewolucji militarnej

Autor: Elżbieta Olzacka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czy wojna jest zakodowana w naszych memach, naszej kulturze? Jaką rolę w prowadzeniu działań wojennych odgrywają idee, wartości i przekonania, podzielane zarówno przez wojskowych i politycznych liderów, jak i przez rzesze walczących na wojnach mężczyzn? Autorka książki próbuje odpowiedzieć na te pytania, kreśląc teoretyczną perspektywę analizy związków pomiędzy sposob
Ebook

"Studia Etnologiczne i Antropologiczne" 2017. T. 17

Autor: red. Maciej Kurcz, Magdalena Szalbot

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom rozpoczynają artykuły z zakresu szeroko rozumianej ekologii kulturowej. To nie przypadek. Cieszyński ośrodek etnologii i antropologii kulturowej zajmuje się tą problematyką od wielu lat, a w ostatnim czasie, na tej podstawie, utworzono na studiach II stopnia nową specjalność. Ekologia to jednak nie wszystko. W tomie są także artykuły, które – co nas szczególnie cieszy &ndas
Ebook Kultury obrazu - tabu - edukacja

Kultury obrazu - tabu - edukacja

Autor: red. Ilona Copik, Barbara Kita

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W tekstach, jakie znalazły się w zbiorze, nie tyle [...\ bierze się pod lupę tabu, ile podejmuje się złożoną refleksję nad ewolucją tego pojęcia. Autorzy odwołują się przy tym do  rozumienia tabuizacji zgodnego ze słownikiem  tradycyjnej antropologii, odnoszącym  sens tego co zakazane do samego źródła kultury tradycyjnej (działania wzmacniającego więzy społeczne, pełn
Ebook W stronę antropologii inkluzywnej: głęboka niepełnosprawność intelektualna a człowieczeństwo. Studium z zakresu katolickiej teologii niepełnosprawności

W stronę antropologii inkluzywnej: głęboka niepełnosprawność intelektualna a człowieczeństwo. Studium z zakresu katolickiej teologii niepełnosprawności

Autor: Anna Maliszewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czy osoby upośledzone intelektualnie w stopniu głębokim, a więc jednostki pozbawione umiejętności werbalnej komunikacji ze światem, nie potrafiące zadbać o swoje podstawowe potrzeby egzystencjalne, zupełnie bezradne i – jak się zwykle uważa – bezrefleksyjne są osobami ludzkimi? A jeśli tak, to czy są osobami ludzkimi dokładnie tak samo, jak wszyscy inni przedstawiciele gatunku zwanego
Ebook W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego. Tom 5

W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego. Tom 5

Autor: Daniel Kadłubiec, Ewa Ogrodzka-Mazur, Andrzej Kasperek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorzy poszczególnych tekstów nawiązują do najważniejszych wartości: poczucia przynależności do określonej grupy, wpajania szacunku, przywiązania do tradycji własnego regionu, jego osiągnięć, kultury przodków, lokalnej gwary i ludzi, którzy go zamieszkują. Zwracają uwagę – w aktualnych kontekstach społecznych i kulturowych – na etos narodowy, etos pracy, ce
Ebook Zapisywanie świata. W poszukiwaniu antropografii

Zapisywanie świata. W poszukiwaniu antropografii

Autor: Krystian Darmach

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedstawiona w tej książce antropografia jest propozycją atrakcyjną, chociaż – jako dzieło-tekst – nietypową. Autor kieruje ją, jak łatwo się domyślić, do czytelników chętnie poznających podejścia niestandardowe, przełamujące swojską badawczą „normalność”, podporządkowaną starym wspólnotowym paradygmatom. Takich odbiorców nie powinno odstraszyć złożone
Ebook Język uwikłany w ponowoczesność

Język uwikłany w ponowoczesność

Autor: Izabela Łuc, Małgorzata Bortliczek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Analizy, wnioski i interpretacje wieloznakowych komunikatów reklamowych (werbalnych i graficznych) dotyczących różnych sfer aktywności ludzkiej (m.in. aktywność kulinarna, szeroko rozumiana aktywność komercyjna i konsumpcyjna, aktywność estetyczna skoncentrowana na doskonaleniu wizerunku ponowoczesnego człowieka, a także na upiększaniu i udoskonalaniu najbliższego otoczenia) to
Ebook Jak przeżyć w afrykańskim mieście? Człowiek wobec pograniczności oraz procesów urbanizacyjnych w południowosudańskiej Dżubie

Jak przeżyć w afrykańskim mieście? Człowiek wobec pograniczności oraz procesów urbanizacyjnych w południowosudańskiej Dżubie

Autor: Maciej Kurcz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem prezentowanej publikacji jest dynamiczny proces kształtowania się Dżuby – stolicy Sudanu Południowego, opisany i analizowany z perspektywy działań życiowych zwykłego człowieka, niedawnego domiejskiego migranta. Wszystkie dane faktograficzne pochodzą z serii etnograficznych badań, przeprowadzonych w latach 2007–2008 w południowosudańskiej Dżubie. Najważniejszą rzeczą dl
Ebook Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów... Perspektywa antropologiczna i socjologiczna

Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów... Perspektywa antropologiczna i socjologiczna

Autor: red. Grażyna Kubica, Halina Rusek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Grupa badaczy i badaczek, socjologów i antropologów, podjęła się zadania ponownego przemyślenia tematyki granic i pograniczy w odniesieniu do szerokiego kontekstu współczesnej kultury. Interesowały ich zarówno granice państwowe, jak i kulturowe; te tworzone między dyscyplinami, dyskursami, ale i klasami. Podjęli tę problematykę w duchu koncepcji Fredrika Bartha, al
Ebook Toutowie. Język i pamięć w ustanawianiu wspólnoty Wiślan w Banacie

Toutowie. Język i pamięć w ustanawianiu wspólnoty Wiślan w Banacie

Autor: Katarzyna Marcol

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kim są Toutowie? Najzwięźlej rzecz ujmując, Toutowie to potomkowie migrantów, którzy opuścili w pierwszej połowie XIX wieku rodzinną Wisłę, aby szukać pracy i lepszego życia w Banacie. To wspólnota ewangelików, która aktualnie zamieszkuje wieloetniczną wieś Ostojićevo w Wojwodinie, w granicach Republiki Serbii. Ebook, oparta o wieloletnie badania terenowe, ukazu
Ebook Przepakować dziedzictwo. Przeszłość jako projekcja rzeczywistości - przypadki śląskie

Przepakować dziedzictwo. Przeszłość jako projekcja rzeczywistości - przypadki śląskie

Autor: Kinga Czerwińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dziedzictwo jest obecnie jednym z najbardziej eksploatowanych terminów w dyskursie o relacjach przeszłości z teraźniejszością. O dziedzictwie można mówić w kategoriach: wartości, ciężaru albo towaru, a każde z tych wyobrażeń wywołuje odmienne postawy wobec zastanej rzeczywistości – próbę jej zachowania, ucieczkę ku nowoczesności czy konsumpcjonizm skupiony na tu i teraz.
Ebook Etniczność - tożsamość - literatura. Zbiór studiów

Etniczność - tożsamość - literatura. Zbiór studiów

Autor: Paweł Bukowiec, Dorota Siwor

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ten zbiór esejów poświęconych tożsamościowemu wymiarowi literatury wyrasta z przekonania o wyjątkowym statusie tekstu literackiego jako źródła (czyli: okazji do) poznania i samopoznania człowieka. Zgromadzone tu artykuły dotyczą zagadnień tożsamości środkowoeuropejskich: białoruskiej, estońskiej, niemieckiej, ukraińskiej, ale także łemkowskiej, romskiej, śląskiej, żydowskiej &
Ebook Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies , t.1, Książka dla dzieci , t.2

Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies , t.1, Książka dla dzieci , t.2

Autor: Magdalena Radkowska-Walkowicz, Maria Reimann, redaktor naukowy

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opowieści dzieci o zdrowiu, chorobie i cielesności mówią jednocześnie o tym, jak postrzegają one inne kategorie społeczne świata dorosłych – kiedy na przykład dyskurs o zdrowym człowieku łączy się w dziecięcych opowieściach z dyskursem moralnym: człowiek zdrowy to człowiek dobry. "Dyskurs publiczny, mimo deklaratywnych postulatów uznania wartości dzieci jako pełnoprawnych
Ebook Miasto w zwierciadle nocy

Miasto w zwierciadle nocy

Autor: Krystian Darmach

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dziesięć tekstów. Miasto i noc. Nocne konteksty miejskiej kultury. Łódź, Lizbona, Palermo, Kraków, San Francisco, Nowy Jork. Fragmenty, szczegóły, filmy, fascynacje. Powiązania i obserwacje, wywiady, podróże, wyjazdy, powroty. Refleksja. Kolaż. Proponowany układ tekstów nie jest przypadkowy, choć można je czytać w dowolnej kolejności. Są wynikiem zaintere
Ebook Dziecko w Oriencie

Dziecko w Oriencie

Autor: Chmielowska Danuta, Grabowska Barbara, Machut-Mendecka Ewa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszy tom przygotowany przez specjalistów z zakresu kultur i języków Wschodu i Afryki Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego był w zamierzeniu zbiorem artykułów dotyczących dziecka, jego sytuacji i roli w rodzinie w różnych krajach Orientu i różnych czasach: starożytnej Mezopotamii, dawnych Indiach, krajach arabskich, Afganistanie, Turcji, Wie
Ebook Muzułmańska kultura konsumpcyjna

Muzułmańska kultura konsumpcyjna

Autor: Górak-Sosnowska Katarzyna

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Muzułmanie są często postrzegani przez Zachód jako obca, całkowicie odrębna społeczność. Tymczasem pod wpływem globalnych trendów przyswajają i przetwarzają zachodnie wzorce kulturowe, zachowując jednak własną specyfikę i nie wyrzekając się ani swojej religii, ani obyczajów. W ostatnim dziesięcioleciu obserwujemy szybki rozwój muzułmańskiej kultury konsumpcyjnej, spowod
Ebook Sati. Samopalenie wdów w najdawniejszych relacjach Wschodu i Zachodu

Sati. Samopalenie wdów w najdawniejszych relacjach Wschodu i Zachodu

Autor: Szczurek Przemysław

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Sanskrycki termin sati (sati) oznacza wierną, prawą, cnotliwą niewiastę. Staroindyjska tradycja powiązała go przede wszystkim z kobietą, która po śmierci męża ginęła wraz z nim na stosie kremacyjnym, by wspólnie podążyć do świata niebiańskiego i tam wieść dalszą, pełną szczęścia egzystencję, a po powrocie na ziemię w kolejnym wcieleniu znów zostać jego wierną małżonką. Z czase
Ebook Cztery kobiety Boga. Ladacznica, czarownica, święta, głupia gęś - stosunek Kościoła do kobiet

Cztery kobiety Boga. Ladacznica, czarownica, święta, głupia gęś - stosunek Kościoła do kobiet

Autor: Guy Bechtel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przez dwadzieścia stuleci stosunek Kościoła Katolickiego do kobiety był sprzeczny. Podziwiano jej łagodność, dziewictwo, uczucia macierzyńskie, lecz podejrzewano, że w głębi duszy każda niewiasta jest rozpustnicą, czarownicą lub głupia gęsią. Kościół nie był przychylny również swoim świętym, gdyż uwłaczając skromności przypisanej ich płci, wychodziły z cienia i przestawały
Ebook Egzotyczny świat sawanny. Kultura i cywilizacja ludu Hausa

Egzotyczny świat sawanny. Kultura i cywilizacja ludu Hausa

Autor: Stanisław Piłaszewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W kulturze afrykańskiej bajki zajmują miejsce szczególne. Są typowym przejawem ustnej tradycji literackiej przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Stąd wynika ich autentyzm, który jest źródłem wiedzy nie tylko o twórczości literackiej, ale również o społeczeństwie. Ebook składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi obszerny wstęp, przedstawiający entog
Ebook Gry i zabawy Turków osmańskich

Gry i zabawy Turków osmańskich

Autor: Marian Bałczewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook dotyczy znajomości gier i zabaw Turków osmańskich w dawnej Polsce. Wykorzystując bogatą bazę źródłową Autor omawia też ludyczne aspekty uroczystości publicznych, życie erotyczne Turków Osmańskich oraz muzykę. Próbuje odpowiedzieć na pytania: jakie przejawy życia ludycznego Turków osmańskich były znane w dawnej Polsce, skąd czerpano o nich wiedzę w Pol
Ebook Muzułmanie w Europie

Muzułmanie w Europie

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca zbiorowa pod redakcją naukową Anny Parzymies Niewiele w Europie wiemy o islamie i niewiele o muzułmanach, a jednak z łatwością ulegamy psychozie islamofobii. Mimo deklarowanej ciągle tolerancji otwartości na inne kultury z trudem wychodzimy poza ramy judeochrześcijańskiej tradycji. Strach przed islamem utożsamianym z terroryzmem muzułmańskim, zamknął nas w twierdzy własnej kultury. Szkod
Ebook Tożsamość europejskich muzułmanów w myśli Tariqa Ramadana

Tożsamość europejskich muzułmanów w myśli Tariqa Ramadana

Autor: Marta Widy-Behiesse

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Muzułmanie od dawna żyją w krajach Europy Zachodniej. Przynależność do mniejszości religijnej, a najczęściej i etnicznej, stawia przed nimi dodatkowe wyzwanie w trudnym procesie łączenia wielu elementów w jedną spójną tożsamość. Jednocześnie specyfika islamu sprawia, że jawi się on jako bardzo istotny element porządkujący i wartościujący, zatem kluczowy dla samookreślenia wiern
Ebook Pradzieje i legendy Indii

Pradzieje i legendy Indii

Autor: Eugeniusz Słuszkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pradzieje i legendy Indii to bezcenne kompendium wiedzy o dawnych Indiach - plon wieloletnich badań Autora oraz rezultat jego wnikliwej lektury starożytnych tekstów i prac wielu znakomitych uczonych. Ebook omawia przede wszystkim najstarszy okres literatury indyjskiej od Wed po epopeje Mahabharatę i Ramajanę, ale zawiera także obszerny materiał mitologiczny, filozoficzny i religi
Ebook ODCIENIE HINDUIZMU Pakiet - Słownik mitologii hinduskiej, Świat wężowej Bogini

ODCIENIE HINDUIZMU Pakiet - Słownik mitologii hinduskiej, Świat wężowej Bogini

Autor: Praca zbiorowa / Barbara Grabowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

1) Słownik mitologii hinduskiej Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Ługowskiego Słownik niniejszy jest pierwszą publikacją w języku polskim omawiającą najważniejsze – zdaniem autorów – terminy i postacie mitologii hinduizmu, tzn. tej dominującej na obszarze Indii historycznych (Indie, Pakistan, Nepal, Cejlon) kultury (nie tylko religii w naszym dzisiejszym rozumieniu tego sło
Ebook Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego

Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego

Autor: Adam Fischer

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu Lęk przed śmiercią. Przyczyny śmierci. Dusza rozłączona z ciałem. Śmierć wynikiem siły nadprzyrodzonej. Czary powodują śmierć. Zapowiedzi śmierci: Wycie psa. Koń. Kret. Sowa i puszczyk. Kruk i pokrewne. Kukułka, sroka, sójka, jaskółka i dzięcioł. Piejąca kura. Wąż, łasica, tru

Ebooki - wróć do strony głównej