Ebooki > Nauki ekonomiczne > Gospodarka

Ebook Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego

Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego

Autor: Aleksy Pocztowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce przedstawiono najnowsze trendy w kształtowaniu wynagrodzeń na tle zmian zachodzących n arynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem występującego obecnie spowolnienia gospodarczego. Praca jest oparta zarówno na literaturze przedmiotu, jak i na badaniach empirycznych przeprowadzonych przez Autorów w latach 2009 i 2010. Ebook zawiera sześć rozdziałów, w których omówiono: tendencje wynagrodz
Ebook Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach

Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach

Autor: Kalinowski Sławomir

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie to istotnie poszerza naszą wiedzę dotyczącą sytuacji ludności wiejskiej w Polsce o niepewnych dochodach. Jest to fakt niewątpliwy. Oryginalny, samodzielnie zebrany i bardzo staranie oraz poprawnie przetworzony materiał źródłowy pozwoliły Autorowi na przedstawienie tekstu który stanie się na wiele lat punktem odniesienia do dalszych analiz dotyczących zmian w poziomie życi
Ebook

"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa" 2018, T. 9, z. 1

Autor: red. Adam Bartoszek, red. Sławomira Kamińska-Berezowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi przejaw potrzeby ciągłej refleksji nad znaczeniem socjologii w zmieniającym się społeczeństwie oraz nad społeczną rolą socjologów. W prezentowanym tomie zestawione zostały cztery kategorie problemów ważnych dla sposobów rozumienia misji społecznej socjologów, rozpoznających sens swojego funkcjonowania na rynku pracy i nauki. Są to: kwestie etyczne ksz
Ebook Zarządzanie cyklem życia organizacji. Metodologia Adizesa

Zarządzanie cyklem życia organizacji. Metodologia Adizesa

Autor: Ichak Kalderon Adizes

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ta Ebook przeznaczona jest dla wszystkich liderów odpowiedzialnych za zarządzanie zmianą w swojej organizacji. To pierwsza Ebook dr. Adizesa w dwutomowej serii, w której prezentuje opracowaną przez siebie teorię cyklu życia organizacji oraz zasady wprowadzania zmian organizacyjnych, które stosuje w praktyce i wciąż udoskonala od ponad czterdziestu lat. Jeśli chcesz dowiedzie
Ebook Dyfuzja wiedzy w polskiej gospodarce. Ujęcie sektorowe

Dyfuzja wiedzy w polskiej gospodarce. Ujęcie sektorowe

Autor: Iwona Świeczewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Głównym celem monografii jest określenie wpływu zasobów wiedzy na wzrost efektywności polskiej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści wynikających z procesów dyfuzji wiedzy. Analizowane procesy dyfuzji wiedzy obejmują zarówno procesy zachodzące wewnątrz gospodarki, jak i absorpcję wiedzy ze źródeł zewnętrznych. W publikacji zaprezentowano bada
Ebook Cztery przyszłości. Wizje świata po kapitalizmie

Cztery przyszłości. Wizje świata po kapitalizmie

Autor: Peter Fraser

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Technologia i natura dwa czynniki, które nieustannie zmieniają nasz świat. Zdaniem Petera Frasea postępująca automatyzacja i rozwój technologiczny oraz drastyczne zmiany klimatu doprowadzą do końca świata, który znamy. W przeszłość odejdzie również tradycyjnie rozumiany kapitalizm. Bo w jaki sposób mówić o rynku pracy, kiedy dużą część zatrudnienia przejmą
Ebook Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce  potencjał zmian

Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce potencjał zmian

Autor: Anna Francik, Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Jaroslav Daďo

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Innowacje wpisane w jeden z priorytetowych obszarów rozwoju gospodarki Unii Europejskiej są przedmiotem wielu rozważań, zarówno tych o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym. Pojęcie innowacji, wprowadzone do literatury ekonomicznej przez Josepha Schumpetera, zostało pokazane w kontekście źródła dynamiki gospodarczej. Innowacje warunkowały osiągnięcie wyższej efektywności produkcji, a przez t
Ebook Nieuniknione. Jak inteligentne technologie zmienią naszą przyszłość

Nieuniknione. Jak inteligentne technologie zmienią naszą przyszłość

Autor: Kevin Kelly

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jest rok 2047. Nie masz samochodu, ani w ogóle zbyt dużo rzeczy, za to subskrybujesz odpłatnie to, co potrzebujesz. Wirtualna rzeczywistość jest tak powszechna, jak telefony komórkowe. Z urządzeniami, które cię otaczają, porozumiewasz się za pomocą gestów. Niemal wszystkie płaskie powierzchnie stały się ekranami, a kiedy patrzysz na nie, one patrzą na ciebie. Reklamodaw
Ebook Twarzą w twarz z kapitalizmem

Twarzą w twarz z kapitalizmem

Autor: Philip Kotler

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Gwałtowne załamanie rynków finansowych, które dało początek wielkiej recesji, obnażyło grzechy sektora finansowego i ujawniło niebezpieczeństwo związane z bańkami spekulacyjnymi. Jednakże późniejsze wydarzenia pokazały coś więcej: strukturalną słabość systemu tak wielką, że może zagrozić kondycji ekonomicznej naszego kraju i dobrobytowi społeczeństwa demokratycznego. Problemy
Ebook Rynek biomasy rolnej jako surowca energetycznego. Ujęcie modelowe i praktyczne

Rynek biomasy rolnej jako surowca energetycznego. Ujęcie modelowe i praktyczne

Autor: Natalia Szubska-Włodarczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Różnorodność argumentów na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej znajduje swoje odzwierciedlenie w wielu obszarach polityki społecznej, gospodarczej, ochrony środowiska, a także w badaniach naukowych. Jednym z celów polityki energetycznej jest maksymalizacja wykorzystania obszarów rolniczych do generowania odnawialnych źródeł energii. W monografii omówiono
Ebook Piketty i co dalej?

Piketty i co dalej?

Autor: Heather Boushey, J. Bradford Delong, Marshall Steinbaum

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest pracą zbiorową odnoszącą się do jednej z najgłośniejszych w ostatnich latach publikacji Kapitał w XXI wieku, której autorem jest francuski ekonomista Thomas Piketty. Międzynarodowy sukces dzieła sprawił, że miało ono ogromny wpływ na sposób myślenia o gospodarce i kapitalizmie. Autorzy Piketty i co dalej? szczegółowo ustosunkowują się do książki Pikettyego i do wyst
Ebook Model homo oeconomicus. Geneza, ewolucja, wpływ na rzeczywistość gospodarczą

Model homo oeconomicus. Geneza, ewolucja, wpływ na rzeczywistość gospodarczą

Autor: Joanna Dzionek-Kozłowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monografii zaprezentowano genezę i ewolucję modelu homo oeconomicus będącego jedną z najbardziej znanych koncepcji stworzonych w okresie blisko trzech stuleci rozwoju nauk ekonomicznych. Przeprowadzone studia pozwalają wskazać trzy główne etapy rozwoju tego modelu, czyli ujęcia: Millowskie, marginalistyczne i bazujące na teorii racjonalnego wyboru. Obecny status modelu homo oeconomicus w
Ebook From Cotton and Smoke: Łódź - Industrial City and Discourses of Asynchronous Modernity 1897-1994

From Cotton and Smoke: Łódź - Industrial City and Discourses of Asynchronous Modernity 1897-1994

Autor: Agata Zysiak, Kamil Śmiechowski, Kamil Piskała, Wiktor Marzec, Kaja Kaźmierska, Jacek Burski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

This book envisions Łódź, a city in present-day central Poland, the region’s textile industrial hub, to have been the capital of the Polish 19th century. Its history is a tale of struggle with modern change in Eastern Europe. The authors boldly challenge the romantic and noble-based Polish cultural imaginary, offering instead a revolutionary path to understanding confrontation with mo
Ebook Polityka klimatyczna państwa. Norweska droga do zrównoważonego rozwoju

Polityka klimatyczna państwa. Norweska droga do zrównoważonego rozwoju

Autor: Katarzyna Dośpiał-Borysiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana Ebook jest pierwszym w polskiej politologii kompleksowym studium poświęconym istocie i wyzwaniom polityki klimatycznej współczesnego państwa ukazanym na przykładzie Norwegii. Podjęcie tego tematu ma szczególny wymiar poznawczy, ponieważ zmiany klimatu stają się czołowym zagrożeniem o charakterze globalnym oraz generują napięcia polityczne, społeczne i gospodarcze. W publ
Ebook Ścieżki rozwoju miast województwa łódzkiego

Ścieżki rozwoju miast województwa łódzkiego

Autor: Jagoda Guz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja dotyczy rozwoju miast i jego czynników. Autorka, na przykładzie miast województwa łódzkiego (z wyłączeniem Łodzi), podjęła próbę identyfikacji uwarunkowań ich rozwoju w ujęciu dynamicznym – od momentu powstania każdego z miast do 2011 roku. Zagadnienie przeanalizowała w trzech kategoriach: społeczno-kulturowej, gospodarczej i administracyjnej. Na podsta
Ebook Opodatkowanie wydobycia surowców naturalnych w Polsce

Opodatkowanie wydobycia surowców naturalnych w Polsce

Autor: Artur Swistak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autor książki podejmuje się analizy i oceny efektywności opodatkowania wydobycia surowców naturalnych w Polsce. Omawia w niej kolejno specyfikę sektora wydobywczego, w tym istotę i źródła powstawania renty surowcowej, oraz prezentuje konkluzje, jakie płyną z teorii optymalnego opodatkowania dla konstrukcji podatków surowcowych. Istotną część książki stanowi ocena efektywności ekonomicznej poszczeg
Ebook Szara strefa gospodarki. Determinanty i mechanizmy kształtowania

Szara strefa gospodarki. Determinanty i mechanizmy kształtowania

Autor: Paulina Malaczewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji dokonano  analizy zjawiska szarej strefy, jej wielkości i zmian strukturalnych pod kątem długookresowych determinant oraz mechanizmów kształtowania. W tym celu skonstruowano autorskie modele matematyczne zatrudnienia nierejestrowanego i produkcji ukrytej z wykorzystaniem narzędzi teorii gier. Modele te zostały szczegółowo przeanalizowane pod względem teoretycznych w
Ebook Cyfrowi Ludzie. Nasza czwarta rewolucja

Cyfrowi Ludzie. Nasza czwarta rewolucja

Autor: Chris Skinner

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Cyfryzacja wszystkiego jest wszechobecna. Jako „cyfrowi ludzie” żyjemy w czasach czwartej rewolucji. Pierwszą było powstanie człowieka, drugą rozwój cywilizacyjny, a trzecią globalizacja handlu. Czwarta rewolucja to cyfryzacja. Technologie cyfrowe całkowicie zmieniły jak się komunikujemy, pracujemy, kupujemy i sprzedajemy oraz spędzamy czas wolny. Największe zmiany dokonały się
Ebook Fuchy, dzieła, zlecenia

Fuchy, dzieła, zlecenia

Autor: Sarah Kessler

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Młodzi przedsiębiorcy powtarzali jak mantrę, że praca przyszłości nie będzie pracą na etacie. Na co komu etat? Nuda, sztywne zasady, posłuszeństwo. Świat nie potrzebował etatu potrzebował fuchy. () Fucha stała się hitem kapitału podwyższonego ryzyka, gorącym tematem na ustach wszystkich oraz gotową odpowiedzią na bolączki współczesnej gospodarki. Z czasem gdy do ogólnej świadomości z
Ebook Instytucje i drogi rozwoju. Chiny, Wietnam, Korea Południowa i Tajwan

Instytucje i drogi rozwoju. Chiny, Wietnam, Korea Południowa i Tajwan

Autor: Tomasz Legiędź

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W ostatnim stuleciu gospodarka światowa rozwijała się najdynamiczniej w historii, jednak problemy zróżnicowania rozwoju oraz spory wokół roli rynku i państwa w inicjowaniu wzrostu i rozwoju gospodarczego nie tylko nie słabną, ale nawet narastają. Autor książki proponuje, by w tym nieustannym sporze między zwolennikami rozwiązań rynkowych i interwencjonistycznych zwrócić uwagę
Ebook Czynniki determinujące działalność deweloperską na polskim rynku mieszkaniowym

Czynniki determinujące działalność deweloperską na polskim rynku mieszkaniowym

Autor: Agata Antczak-Stępniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook zawiera holistyczne ujęcie czynników wpływających na działalność deweloperską na rynku mieszkaniowym. Wątek ten poprzedzają rozdziały dotyczące historii zawodu dewelopera i jego definicji, specyfiki procesu deweloperskiego, a także rynków mieszkaniowych Polski oraz wybranych państw europejskich. Uzupełnieniem teoretycznych i faktograficznych rozważań na temat determinantó
Ebook Gospodarka Polski 1918-2018

Gospodarka Polski 1918-2018

Autor: Michał Gabriel Woźniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Historia jest źródłem sygnałów ostrzegawczych. Trzeba jednak nauczyć się je odczytywać i odróżniać to, co jest ledwie tymczasowe od tego, co trwa przez wieki. Nie można przeprowadzać reform systemowych sprzyjających sprawności tych systemów bez wiedzy o tym, że instytucje tworzą strukturę o zróżnicowanym horyzoncie działania, a ich modernizacja jest możliwa
Ebook Kształtowanie się cen energii elektrycznej w Polsce

Kształtowanie się cen energii elektrycznej w Polsce

Autor: Tomasz Motowidlak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook dotyczy cen energii elektrycznej – jednej z najistotniejszych w ostatnim czasie determinant rozwoju gospodarki Polski i jakości życia jej mieszkańców. Determinanta ta zaczyna odgrywać coraz większą rolę głównie ze względu na konflikt, jaki narasta między zdominowaną przez węgiel strukturą wytwarzania energii elektrycznej w Polsce a możliwością ochrony środowiska przez nas
Ebook A historia toczy się dalej

A historia toczy się dalej

Autor: Witold Morawski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce przedstawiam przemiany zachodzące w Polsce od 1956 roku, to jest od czasu, gdy przybyłem jesienią na studia w Uniwersytecie Warszawskim. Czerwiec 1956, a potem jesień 1956 to był kolejny „nowy początek” w historii naszego kraju. Najwięcej uwagi poświęcam jednak okresowi 1989–2019. Pokazuję Polskę jako aktywnego członka rodziny europejskiej. Dopiero od 1989 roku realia
Ebook Finansyzacja gospodarki w teorii i praktyce. Pomyśleć kapitalizm od nowa

Finansyzacja gospodarki w teorii i praktyce. Pomyśleć kapitalizm od nowa

Autor: Dariusz Urban

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Finansyzacja przynależy do tej kategorii zjawisk ekonomicznych, które niczym w soczewce skupiają w sobie największe słabości współczesnego systemu kapitalistycznego (wśród nich m.in. krótkowzroczność inwestorów, inflację aktywów na rynkach kapitałowych, bezprecedensową skalę nierówności dochodowych i majątkowych, postępujący wzrost zadłużenia tak in
Ebook Europejski lider wzrostu

Europejski lider wzrostu

Autor: Marcin Piątkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dlaczego niektóre kraje są bogate, a inne biedne? I dlaczego jedne kraje potrafią wydobyć się z gospodarczego zacofania, a inne tkwią w biedzie? Autor poszukuje i udziela odpowiedzi na te pytania na przykładzie Polski i jej bezprecedensowego sukcesu gospodarczego w ciągu ostatnich 30 lat. Pokazuje, że po 1989 roku Polska osiągnęła najszybsze tempo wzrostu w Europie i jedno z najszybszych na
Ebook Zielone miejsca pracy. Uwarunkowania - identyfikacja - oddziaływanie na lokalny rynek pracy

Zielone miejsca pracy. Uwarunkowania - identyfikacja - oddziaływanie na lokalny rynek pracy

Autor: Łukasz Jarosław Kozar

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia wpisuje się w nurt rozważań na temat aktualnych procesów i zjawisk związanych z wdrażaniem w praktykę gospodarczą idei zrównoważonego rozwoju. Jej celem jest ukazanie, iż przechodzenie z brązowej gospodarki na zieloną przyczynia się do jakościowej zmiany charakteru miejsc pracy. Powstają tzw. zielone miejsca pracy, które w myśl wieloaspektowych analiz odzwierciedlaj
Ebook Wpływ opodatkowania derywatów na rozwój rynków finansowych

Wpływ opodatkowania derywatów na rozwój rynków finansowych

Autor: Anna Biśta

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

MONOGRAFIA NAUKOWA Publikacja jest poświęcona problematyce opodatkowania transakcji finansowych, w szczególności opodatkowania transakcji instrumentami pochodnymi. W syntetyczny sposób przedstawiono w niej zagadnienia z zakresu funkcjonowania rynku finansowego, instrumentów pochodnych oraz podatku od transakcji finansowych, jak również dokonano przeglądu światowych bad
Ebook Zarządzanie finansami publicznymi

Zarządzanie finansami publicznymi

Autor: Wojciech Misiąg, Elżbieta Misiąg

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zarządzanie finansami publicznymi w istotny sposób kształtuje stan państwa i jakości życia obywateli. Jest przy tym procesem bardzo złożonym i wyraźnie różni się od zarządzania finansami w podmiotach komercyjnych. Metoda opisu i analizy prezentowanych w książce instrumentów zarządzania finansami publicznymi polega na przyjęciu jako punktu wyjścia formalnych podstaw funkcjonowa
Ebook Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globalnym

Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globalnym

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook ukazuje współczesne przemiany cywilizacyjne określane mianem globalizacji w wymiarze ekonomicznym, politologicznym oraz społeczno-kultu­rowym. W postrzeganiu współczesnego świata dużą nośność poznawczą zdobywa kategoria "globalizacja". Zwykle rozumie się przez nią procesy za­gęszczania, a także intensyfikowania powiązań i zależności ekonomicznych, finansowych, politycznych, kulturowych, ideo

Ebooki - wróć do strony głównej