Ebooki > Prawo > Historia

Ebook Elementy prywatne i publiczne w procesie cywilnym w świetle prac kodyfikacyjnych w Polsce (1918-1964). Studium historycznoprawne

Elementy prywatne i publiczne w procesie cywilnym w świetle prac kodyfikacyjnych w Polsce (1918-1964). Studium historycznoprawne

Autor: Anna Stawarska-Rippel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza praca jest historycznoprawnym studium, które po raz pierwszy w literaturze prawniczej przedstawia obraz zmagań kodyfikacyjnych w zakresie procedury cywilnej i ich uwarunkowań w Drugiej Rzeczypospolitej i Polsce Ludowej. Monografia traktuje o dziejach kodyfikowania polskiego procesu cywilnego na tle ewolucji tej gałęzi prawa w Europie i w świetle „rewolucji” w Pols
Ebook Historia doktryn politycznych i prawnych

Historia doktryn politycznych i prawnych

Autor: Andrzej Pogłódek, Bogumił Szmulik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook została podzielona na dwadzieścia rozdziałów. Objęto nimi rozwój myśli ludzkiej od starożytności do czasów nam współczesnych. W książce przyjęte zostało, jak w większości prac tego typu, pogrupowanie doktryn zgodnie z mieszanym kryterium czasowo-rodzajowym. Nie ulega jednak wątpliwości, że w większości przypadków stanowi to podział umowny. Doktryny te nie raz rozwijały się obok siebie,
Ebook W trosce o miasto cura urbis w okresie republiki i pryncypatu

W trosce o miasto cura urbis w okresie republiki i pryncypatu

Autor: Renata Kamińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem opracowania jest tak zwane "cura urbis" w ujęciu czystości, porządku na ulicach, przejezdności i dostępu do wody pitnej oraz bezpieczeństwa publicznego i służb publicznych w starożytnym Rzymie okresu republikańskiego i pryncypatu.
Ebook Wstęp do prawoznawstwa

Wstęp do prawoznawstwa

Autor: Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Wstep do prawoznawstwa" zawiera komplet informacji, bez których nie sposób rozpoczac studiów prawniczych. Dzieki niemu zrozumiesz:- pojecie prawa,- role i miejsce prawa w zyciu społeczenstwa,- normy i przepisy prawne,- tworzenie, obowiazywanie oraz wykładnie prawa.
Ebook Nil nisi veritas. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu

Nil nisi veritas. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu

Autor: Marcin Głuszak, Dorota Wiśniewska-Jóźwiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jacek S. Matuszewski to osobowość zawsze pełna pasji twórczej, polemicznej, nauczycielskiej bądź pozaakademickiej, ujawniającej się w działaniach obywatelskich i wspólnotowych. Dorobek naukowy Jubilata to ponad sto różnorodnych publikacji, zapewnia Mu on znaczące oraz trwałe miejsce w historii polskiej nauki prawa, jak też w historii tout court. Dzięki bogactwu treści Jego pra
Ebook Prawo rzymskie w orzecznictwie Izby Lordów w latach 1876-2009

Prawo rzymskie w orzecznictwie Izby Lordów w latach 1876-2009

Autor: Łukasz Jan Korporowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Obok prawa angielskiego, na Wyspach Brytyjskich powstał inny system prawny – Scots law, którego rozwój aż do XVIII w. pod wieloma względami był niezależny od rozwoju prawa angielskiego. Na prawo szkockie (od XV w.) bardzo silnie oddziaływała kontynentalna tradycja prawa, przede wszystkim tradycja prawa rzymsko-holenderskiego. Dzięki prawnikom prawo szkockie poddane zostało proc
Ebook Fiscus non erubescit. O niektórych italskich podatkach rzymskiego pryncypatu

Fiscus non erubescit. O niektórych italskich podatkach rzymskiego pryncypatu

Autor: Anna Pikulska-Radomska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest pierwszą w polskiej literaturze monografią dotyczącą rzymskich podatków. To o tyle ważne, że w zakresie wiedzy o daninach publicznych rzymskiego cesarstwa panuje spore zamieszanie, nie tylko terminologiczne. Jest to w znacznej mierze spowodowane charakterem dostępnych dziś źródeł, niemal wyłącznie literackich. Skromną bazę źródłową Autorka wykorzystała w pełni, anal
Ebook Problem zarachowania w normatywizmie Hansa Kelsena. Jurysprudencja 1

Problem zarachowania w normatywizmie Hansa Kelsena. Jurysprudencja 1

Autor: Monika Zalewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacje Jerzego Wróblewskiego i Kazimierza Opałka sprawiły, że teoria Hansa Kelsena wywarła ogromny wpływ na obecną kulturę prawną w Polsce. O Kelsenie słyszał nieomal każdy prawnik w Polsce a jego wizja prawa widoczna jest nawet w sędziowskich uzasadnieniach. Owa powszechna znajomość wożeń normatywizmu w środowisku prawniczym jest dowodem triumfu Kelsenowskiej teorii, jednak niesie ze s
Ebook Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych. Cz. 1 Jurysprudencja 2

Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych. Cz. 1 Jurysprudencja 2

Autor: Tomasz Bekrycht, Bartosz Wojciechowski, Marek Zirk-Sadowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oddajemy do rąk Czytelników tom opisujący jedno z najistotniejszych zagadnień prawoznawstwa – integrację nauk prawnych. Integracja ta dotyczy zarówno dziedzin, które tradycyjnie stanowią korpus wiedzy o prawie, jak i nauk powszechnie umieszczanych zdecydowanie poza horyzontem wyznaczającym obszar prawoznawstwa. Zgodnie z przyjętym zamysłem publikacja ma charakter dwudzi
Ebook Damnatio ad bestias i inne kary wykonywane na arenie w antycznym Rzymie

Damnatio ad bestias i inne kary wykonywane na arenie w antycznym Rzymie

Autor: Kubiak Przemysław

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W literaturze z zakresu rzymskiego prawa karnego, które od kilkudziesięciu już lat przeżywa (także w Polsce) prawdziwy rozkwit, brakowało monografii o profilu historycznoprawnym na temat kar stosowanych przy okazji organizacji igrzysk. Problematyka igrzysk, walk gladiatorskich czy też martyrologii wczesnych chrześcijan umierających na arenie od zawsze spotykała się z wyjątkowo dużym zainter
Ebook Niezbędnik studenta I roku. Repetytorium egzaminacyjne do ćwiczeń i egzaminu z historii państwa i prawa polskiego

Niezbędnik studenta I roku. Repetytorium egzaminacyjne do ćwiczeń i egzaminu z historii państwa i prawa polskiego

Autor: Justyna Bieda, Dorota Wiśniewska-Jóźwiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Skrypt opracowany z myślą o studentach I roku Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Zawiera materiał z dziesięciu dziedzin prawa, w tym: prawa osobowego, małżeńskiego, rodzinnego, opiekuńczego, spadkowego, rzeczowego, zobowiązań, pracy, karnego i procesowego. Każda z owych dziedzin została przedstawiona w osobnym rozdziale, przy zastosowaniu układu problemowego. Przeznaczenie opracowania do cel
Ebook Wasza kartka wyborcza jest silniejsza niż karabin, niż armata... Z dziejów kultury politycznej na ziemiach polskich pod zaborami

Wasza kartka wyborcza jest silniejsza niż karabin, niż armata... Z dziejów kultury politycznej na ziemiach polskich pod zaborami

Autor: Paweł Samuś

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Twórcami najbardziej rozpowszechnionego w nauce pojęcia kultury politycznej są wybitni politolodzy amerykańscy Gabriel A. Almond, G. Bingham Powell, Sidney Verba. Według definicji przez nich wprowadzonej, kultura polityczna to całość indywidualnych postaw i orientacji wobec polityki osób uczestniczących w określonym systemie politycznym. Autorzy tak rozumianego pojęcia kultury polity
Ebook Testament - prawo a praktyka Królestwa Polskiego. W świetle akt notariuszy zgierskich w latach 1826-1875

Testament - prawo a praktyka Królestwa Polskiego. W świetle akt notariuszy zgierskich w latach 1826-1875

Autor: Justyna Bieda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Ebook stanowi pierwsze we współczesnej literaturze kompleksowe opracowanie zagadnienia prawa testamentowego obowiązującego w Królestwie Polskim, przedstawione na tle praktyki, tj. XIX-wiecznych testamentów publicznych, własnoręcznych i tajemnych, znajdujących się w aktach kancelarii notarialnych w Zgierzu (1826–1875). W rozprawie zostały wykorzystane ówcześn
Ebook Dzieje polskiej placówki dyplomatycznej w Bukareszcie (1919-1940)

Dzieje polskiej placówki dyplomatycznej w Bukareszcie (1919-1940)

Autor: Andrzej Dubicki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Po upadku Austro-Węgier Rumunia stała się potencjalnym sprzymierzeńcem Polski w kontekście polityki wschodniej. W tym czasie stosunek obu krajów do Rosji mógł stanowić wspólny mianownik ewentualnego porozumienia. Rumuni obawiali się o przyszłość Besarabii, Polska mogła się z kolei obawiać kontestowania przez Rosję ambicji do objęcia w posiadanie dużej części kresó
Ebook Ewolucja immunitetów mających swoje źródło w prawie międzynarodowym

Ewolucja immunitetów mających swoje źródło w prawie międzynarodowym

Autor: Izabela Skomerska-Muchowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problematyka immunitetów mających swoje źródło w prawie międzynarodowym jest zagadnieniem doniosłym zarówno dla teorii, jak i praktyki prawa międzynarodowego. Instytucja immunitetów, w szczególności immunitetu państwa, znajduje swoje uzasadnienie w podstawowych zasadach systemu prawa międzynarodowego. Jednocześnie immunitety wyznaczają ramy wzajemnych relacji mię
Ebook Dobra chronione w prawie administracyjnym

Dobra chronione w prawie administracyjnym

Autor: Zofia Duniewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest zbiorem prac poświęconych dobrom chronionym w prawie administracyjnym. Zagadnienia ogólne poruszają rozdziały: cz. I: Dobra (korzyści) pozyskiwane dzięki normom prawa administracyjnego a funkcje administracji; Zarys koncepcji pojęcia dobra prawnego objętego ochroną norm prawa administracyjnego; Normy celowościowe i normy zadaniowe w prawie administracyjnym. Dobra chronione jako u
Ebook Areszt rzeczy jako zabezpieczenie wierzytelności w miastach Polski średniowiecznej

Areszt rzeczy jako zabezpieczenie wierzytelności w miastach Polski średniowiecznej

Autor: Zygfryd Rymaszewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przeglądając księgi sądów miejskich w poszukiwaniu informacji o woźnych sądowych, nie uzyskaliśmy spodziewanych rezultatów. Rzucały się natomiast w oczy liczne wzmianki o areszcie, głównie kładzionym przez wierzycieli na majątku dłużników. Postanowiliśmy się temu zjawisku bliżej przyjrzeć, zwłaszcza że niewiele informacji o nim można znaleźć w literaturze. Tematyczny ar
Ebook Prawo jako narzędzie sprawiedliwej kooperacji w społeczeństwie demokratycznym. Filozofia polityczna Johna Rawlsa z perspektywy prawniczej

Prawo jako narzędzie sprawiedliwej kooperacji w społeczeństwie demokratycznym. Filozofia polityczna Johna Rawlsa z perspektywy prawniczej

Autor: Michał Rupniewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Zastosowanie kategorii filozofii politycznej do zagadnień filozofii prawa jest propozycją niezwykle koncepcyjnie śmiałą. Nie mniej śmiała jest skala tego zabiegu, zawarta w książce, gdyż obejmuje zręby całego porządku prawnego, a nie tylko jego poszczególne instytucje. Osiągnięcia te nie tylko metodologicznie imponują, ale też wskazują na ich unikatowy charakter, gdyż w literaturze pr
Ebook Kampania wyborcza w regulacji prawnej i w praktyce (stan prawny na 15 lipca 2015 r.)

Kampania wyborcza w regulacji prawnej i w praktyce (stan prawny na 15 lipca 2015 r.)

Autor: Anna Rakowska-Trela

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kampania wyborcza jest obecnie zjawiskiem o niezwykle istotnej wadze, a jednocześnie jednym z tych etapów procedury wyborczej, które mają duże znaczenie dla funkcjonowania współczesnych społeczeństw demokratycznych. Problematyka ta nie była dotychczas w sposób całościowy przedstawiona w opracowaniu o prawniczym charakterze. Przeprowadzenie analizy prawnej problematyki k
Ebook Historia administracji i myśli administracyjnej. Czasy nowożytne i współczesne (XVI - XX w.)

Historia administracji i myśli administracyjnej. Czasy nowożytne i współczesne (XVI - XX w.)

Autor: Tadeusz Maciejewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zakres przedmiotowy podręcznika obejmuje standardy instytucji zarządu państwem oraz omówienie doktryn, które doprowadziły najpierw do ich zaistnienia, a następnie do praktycznej realizacji. W związku z tym omówione w nim zostały zagadnienia dotyczące m.in.: administracji wczesnonowozytnej (monarchia absolutna) i jej podstaw ideologicznych; administracji późnonowożytnej wraz ze szczegóóowym omówi
Ebook Powszechna historia państwa i prawa w pigułce

Powszechna historia państwa i prawa w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników? A może musisz szybko i skutecznie powtórzyć materiał przed egzaminem z powszechnej historii państwa i prawa?Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! To wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu powszechnej historii państwa i prawa, k
Ebook Prawo naturalne - natura prawa

Prawo naturalne - natura prawa

Autor: Piotr Dardziński, Franciszek Longchamps de Berier

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oddawana do rąk Czytelnika Ebook - mimo tytułu - nie bawi się w grę słów. Autorów nie zajmuje żonglerka przepisami ani nie zadowala odnotowywanie słabości pozytywizmu prawniczego. Dyskutują o problemach, jakie przynosi życie społeczne i o roli prawa w ich rozwiązywaniu. Dlatego stawiają pytanie o naturę prawa, które prowadzi do zainteresowania się prawem naturalnym. Do publikacji przedkładanej ksi
Ebook Prawo rzymskie w pigułce. Wydanie 2

Prawo rzymskie w pigułce. Wydanie 2

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: prawo osobowe: podmioty prawa, czynności prawne, status niewolnika, działanie w cudzym imieniu, prawo małżeńskie: zawarcie małżeństwa, stosunki majątkowe, posag, rozwiązanie małżeństwa, patria potestas, opieka i kuratela, prawo rzeczowe: podział rzeczy, własność, posiadanie, służebności, zastaw, prawo spadkowe: sukcesja, testament, nabycie spadku
Ebook Egzamin na biegłego rewidenta

Egzamin na biegłego rewidenta

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Egzamin na biegłego rewidenta" to NOWOŚĆ na rynku wydawniczym. Opracowanie to zawiera testy z kilkudziesięciu aktów prawnych, których wybór zdeterminowany został przez Uchwałę nr 1798/41/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 30.3.2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów. Zgodnie z art. 72 ustawy z 7.5.2009 r. o biegłych
Ebook Wincentego Skrzetuskiego

Wincentego Skrzetuskiego "Prawo polityczne narodu polskiego"

Autor: Wojciech Organiściak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Polski pijar Wincenty Skrzetuski, żyjący w latach 1745-1791, był uznanym historykiem, prawnikiem, pisarzem politycznym, nauczycielem oraz tłumaczem doby stanisławowskiej. Do jego ważniejszych dzieł należy zaliczyć "Mowy o głowniejszych materiach politycznych" oraz historie Szwecji i starożytnej Grecji. W swoich pracach Skrzetuski niejednokrotnie nawiązywał do zagadnień moralno-etycznych,
Ebook Z Dziejów Prawa. T. 9 (17)

Z Dziejów Prawa. T. 9 (17)

Autor: red. Marian Mikołajczyk, red. Wojciech Organiściak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W prezentowanym tomie znalazły się artykuły: Wojciecha Organiściaka o wizji, autorstwa Wincentego Skrzetuskiego, na temat wojska w dawnej Rzeczypospolitej i jego reformie, Jana Kila o ekonomicznej doktrynie anarchoindywidualizmu, Adama Drozdka na temat cła w Polsce w okresie 1918–1939, wojskowe postępowanie  polowe i doraźne w II Rzeczypospolitej stanowi przedmiot analizy w artykule Tom
Ebook Trust i inne stosunki powiernicze w prawie porównawczym i prawie prywatnym międzynarodowym

Trust i inne stosunki powiernicze w prawie porównawczym i prawie prywatnym międzynarodowym

Autor: Maciej Zachariasiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca poświęcona jest angloamerykańskiej konstrukcji trustu oraz innym stosunkom powierniczym znanym na kontynencie Europejskim. W dobie wzmożonego obrotu  międzynarodowego, trust coraz częściej wchodzi w styczność z obszarami państw, w których nie jest znany. Pojawia się też w Polsce, bądź polskie podmioty działające za granicą coraz częściej napotykają na tego typu konstrukcję. Stano
Ebook Pitawal łódzki. Głośne procesy karne od początku XX wieku do wybuchu II wojny światowej

Pitawal łódzki. Głośne procesy karne od początku XX wieku do wybuchu II wojny światowej

Autor: Kazimierz Badziak, Justyna Badziak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi pierwsze dla Łodzi i regionu całościowe opracowanie o charakterze pitawalu dokumentacyjnego. Główny nurt rozważań podejmowanych w książce koncentruje się na obszernym opisie trzynastu wybranych procesów karnych z pierwszej połowy XX wieku - od zabójstwa fabrykanta Juliusza Kunitzera (1905 r.) do sprawy Marii Zajdlowej (1938 r.). Z dużą starannością zebrano m
Ebook Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów. Studium podstawy normatywnej regionalnego systemu ochrony praw człowieka

Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów. Studium podstawy normatywnej regionalnego systemu ochrony praw człowieka

Autor: Marek Jan Wasiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Afrykański system ochrony praw człowieka był dotąd w sferze nauki polskiej obszarem intuicyjnych ocen, stereotypowych poglądów i uogólneń. Unikatowa Ebook dr. Marka Jana Wasińskiego wypełnia tę lukę. Postawione w niej tezy są oryginalne, często także na tle nauki europejskiej i światowej. Logiczne, przekonujące, a ponadto jasno zaprezentowane i łatwe do zrozumienia wnioski zostały sf
Ebook Prawo rzymskie publiczne. Wydanie 2

Prawo rzymskie publiczne. Wydanie 2

Autor: Antoni Dębiński, Joanna Misztal-Konecka, Monika Wójcik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo rzymskie publiczne" wykorzystuje tradycyjny podział historii starożytnego Rzymu na cztery okresy, wyróżnione na podstawie przemian ustrojowych (królestwo, republika, pryncypat, dominat), przy równoczesnym wyodrębnieniu treści dotyczących źródeł prawa, organizacji administracji terytorialnej, wojskowości, skarbowości, religii oraz polityki karnej. Analizowane zagadnienia ilustrowa
Ebook Synteza prawa polskiego 1918-1939

Synteza prawa polskiego 1918-1939

Autor: Tadeusz Guz, Jan Głuchowski, Maria Pałubska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Synteza prawa polskiego 1918-1939. Niniejsza praca ściśle nawiązuje do publikacji "Prawo polskie. Próba syntezy" (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009). Ze względów merytorycznych najwięcej uwagi poświęcono prawu cywilnemu, prezentując w odrębnych opracowaniach część ogólną, prawo rzeczowe i zobowiązania. Dopełnieniem problematyki cywilistycznej, słusznie postrzeganej jako korona prawa, jest prawo
Ebook Prawo rzymskie w pigułce

Prawo rzymskie w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: prawo osobowe: podmioty prawa, czynności prawne, status niewolnika, działanie w cudzym imieniu, prawo małżeńskie: zawarcie małżeństwa, stosunki majątkowe, posag, rozwiązanie małżeństwa, patria potestas, opieka i kuratela, prawo rzeczowe: podział rzeczy, własność, posiadanie, służebności, zastaw, prawo spadkowe: sukcesja, testament, nabycie sp
Ebook Synteza prawa polskiego od 1989 roku

Synteza prawa polskiego od 1989 roku

Autor: Tadeusz Guz, Jan Głuchowski, Maria Pałubska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podstawowym celem niniejszej publikacji jest systemowe przedstawienie nauk prawnych w Polsce. Zbiór zawiera opracowania dotyczące: kultury prawnej, filozofii prawa i jego aksjologicznych podstaw, prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego i procedury administracyjnej, prawa cywilnego i procedury cywilnej, prawa rodzinnego, prawa międzynarodowego i prywatnego, prawa karnego, prawa wykonawczego
Ebook Z Dziejów Prawa. T. 10 (18)

Z Dziejów Prawa. T. 10 (18)

Autor: red. Marian Mikołajczyk, red. Wojciech Organiściak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejny tom czasopisma historyków prawa zawiera artykuły: Joanny Ożarowskiej dotyczący zasady praedia debent esse vicina w prawie rzymskim oraz jej znaczenia w polskim prawie cywilnym, Wojciecha Organiściaka na temat rozumienia przez Wincentego Skrzetuskiego „sądów zadwornych”, Michała Bożka dotyczący zasady demokracji w Konstytucji weimarskiej, Tomasza Szczygła na temat
Ebook Zabory dóbr ziemskich dokonywane przez panującego w średniowiecznej Polsce do połowy XV wieku. Studium historyczno-prawne

Zabory dóbr ziemskich dokonywane przez panującego w średniowiecznej Polsce do połowy XV wieku. Studium historyczno-prawne

Autor: Krzysztof Goźdź-Roszkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja poświęcona jest władzy monarszej w średniowiecznej Polsce w zakresie odbierania poddanym ich dóbr nieruchomych. Autor, na podstawie obszernych badań źródłowych, omawia przyczyny zaborów i sposoby ich dokonywania, przedstawia proces kształtowania się norm prawnych chroniących posiadaczy przed samowolnym zabieraniem ich majątków przez panującego oraz ukazuje re
Ebook Perspektywa praw ofiar w prawie międzynarodowym. Sprawiedliwość okresu przejściowego (transitional justice)

Perspektywa praw ofiar w prawie międzynarodowym. Sprawiedliwość okresu przejściowego (transitional justice)

Autor: Tomasz Lachowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia dotyczy tematyki związanej z pojęciem sprawiedliwości okresu przejściowego (transitional justice ) w prawie międzynarodowym - niezwykle dynamicznie rozwijające j się dyscypliny wiedzy, ale i przede wszystkim działań praktycznych, czerpiących wprost z nauk prawnych oraz z bogactwa nauk historycznych, politycznych, społecznych, a nawet psychologicznych. To przestrzeń, w której możn
Ebook Wstęp do prawoznawstwa. Wydanie 12

Wstęp do prawoznawstwa. Wydanie 12

Autor: Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Wstęp do prawoznawstwa" zawiera komplet informacji, bez których nie sposób rozpocząć studiów prawniczych. Dzięki niemu zrozumiesz: pojęcie prawa, role i miejsce prawa w życiu społeczeństwa, normy i przepisy prawne, tworzenie, obowiązywanie oraz wykładnie prawa.
Ebook Niepodległa. Rozważania prawno-ustrojowe w 100. rocznicę odrodzenia suwerennego państwa polskiego

Niepodległa. Rozważania prawno-ustrojowe w 100. rocznicę odrodzenia suwerennego państwa polskiego

Autor: Aldona Domańska, Anna Michalak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W serii powołanej dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz utrwalenia w polskiej świadomości zbiorowej wiedzy historycznej o genezie i przebiegu odbudowy państwa polskiego ukażą się monografie, biografie i źródła, dla których tematyczną klamrą będzie idea polskiej niepodległości oraz walki o jej urzeczywistnienie i kształt z uwzględnieniem zag
Ebook Powszechna historia ustroju

Powszechna historia ustroju

Autor: Marian Klementowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik przeznaczony dla studentów prawa, administracji i historii. Zawiera całościowe przedstawienie ewolucji „modelowych” ustrojów: Anglii, Francji, Niemiec, Rosji i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ciekawie ukazuje funkcjonowanie głównych instytucji państwowych omawianych państw oraz zmiany i reformy ustrojowe. Uwzględnia praktykę konstytucyjną danych roz
Ebook Z Dziejów Prawa. T. 7 (15)

Z Dziejów Prawa. T. 7 (15)

Autor: red. Adam Lityński, Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejny tom Z Dziejów Prawa zawiera przede wszystkim teksty części referatów, jakie zostały wygłoszone w trakcie zorganizowanego przez Katedrę Historii Prawa Uniwersytetu Śląskiego II Sympozjum Historyków Państwa i Prawa Polskiego, które odbyło się 19 września 2013 r. Tematyka zawartych w tomie artykułów związana jest z ewolucją prawa od czasów wczesn
Ebook Z Dziejów Prawa. T. 6 (14)

Z Dziejów Prawa. T. 6 (14)

Autor: red. Adam Lityński, Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Artykuły, które weszły w skład kolejnego tomu niniejszej serii, poruszają bardzo zróżnicowane spektrum zagadnień. Autorami tekstów są historycy prawa z Polski, Kolumbii oraz Ukrainy. W tomie tym z dawnej historii znajdziemy opracowanie dotyczące reformy sądów i miejskiego prawa sądowego w XVIII w. oraz artykuł omawiający organizację cywilnych władz wojskowych w pow
Ebook Z Dziejów Prawa. T. 5 (13)

Z Dziejów Prawa. T. 5 (13)

Autor: red. Adam Lityński, Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oddany do rąk Czytelników kolejny tom studiów adresowany jest głównie do historyków, w tym głównie historyków prawa, ustroju i doktryn politycznych. Zawiera artykuły i rozprawy zaproszonych gości zagranicznych oraz pracowników naukowych uczelni krajowych i instytucji naukowych (IPN), a także pracowników Katedry Historii Prawa Uniwersytetu
Ebook Z Dziejów Prawa. T. 4 (12)

Z Dziejów Prawa. T. 4 (12)

Autor: red. Adam Lityński, Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W niniejszym tomie znalazły się teksty pracowników i współpracowników katowickiego ośrodka historycznoprawnego. Otwiera go przeglądowy artykuł R. Sobańskiego zatytułowany Prawo – nieodłączny towarzysz człowieka, będący owocem analiz nieodżałowanej pamięci wybitnego znawcy prawa kanonicznego nt. relacji człowiek – „prawo”. Kolejne artykuły obrazują
Ebook Z Dziejów Prawa. T. 3 (11)

Z Dziejów Prawa. T. 3 (11)

Autor: red. Adam Lityński, Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Artykuły i rozprawy zamieszczone w kolejnym tomie studiów historycznoprawnych traktują m.in.: o powadze opinii kanonistów okresu klasycznego i neoklasycznego, poglądach Wincentego Skrzetuskiego na Senat w Rzeczypospolitej szlacheckiej, rządach Rady Zastępczej Tymczasowej w okresie insurekcji kościuszkowskiej, o radzieckim ustawodawstwie karnym w latach 1924-1953, rosyjskiej proc
Ebook Z Dziejów Prawa. T. 2 (10)

Z Dziejów Prawa. T. 2 (10)

Autor: red. Adam Lityński, Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejny tom tej serii zawiera artykuły i rozprawy z szeroko rozumianej historii prawa, omawiające między innymi: wpływ kościelnego doświadczenia w rozstrzyganiu sporów na formę procesu cywilnego w Europie, Wincentego Skrzetuskiego poglądy na temat sejmów w Rzeczypospolitej szlacheckiej, przestępczość w Polsce wieku Oświecenia, problem duchowieństwa i religii za rządów Rad
Ebook Z Dziejów Prawa. T. 8 (16)

Z Dziejów Prawa. T. 8 (16)

Autor: red. Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W prezentowanym tomie „Z Dziejów Prawa” zebrano artykuły i rozprawy dotyczące następujących problemów: Konrad Graczyk pisze o wyroku niemieckiego Trybunału Ludowego z 1943 roku w sprawie kłamstwa katyńskiego, Elżbieta Romanowska analizuje sytuację ogólnego nadzoru prokuratorskiego w Polskich Siłach Zbrojnych w okresie od maja 1943 roku do lipca 1944 roku. Kwe
Ebook Pojęcie pokrewieństwa w prawie państw sukcesyjnych Imperium Rzymskiego

Pojęcie pokrewieństwa w prawie państw sukcesyjnych Imperium Rzymskiego

Autor: Magdalena Kroczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo rzymskie jest jednym z najbardziej znanych i najważniejszych wkładów w kulturę europejską. Publikacja poświęcona jest prawu rodzinnemu, a dokładnie pojęciu pokrewieństwa w prawie i społeczeństwie epoki - jak funkcjonowało w prawie tego czasu oraz czym było dla ówczesnych społeczności pokrewieństwo. Mówi o przełomowej epoce między końcem antyku a początkiem średniowi
Ebook Zmiany VAT 2015 - wyjaśnienia praktyczne

Zmiany VAT 2015 - wyjaśnienia praktyczne

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Kluczowym orężem w walce z oszustwami podatkowymi jest mechanizm odwrotnego obciążenia. Od 1 lipca 2015 r. będzie on miał zastosowanie do znacznie szerszej grupy towarów, a co za tym idzie – także do przedsiębiorców nimi handlujących. Oprócz tych zmian wprowadzono zasadę, że podatnicy sprzedający towary wrażliwe muszą składać informacje podsumow

Ebooki - wróć do strony głównej