Ebooki > Prawo > Historia

Ebook Elementy prywatne i publiczne w procesie cywilnym w świetle prac kodyfikacyjnych w Polsce (1918-1964). Studium historycznoprawne

Elementy prywatne i publiczne w procesie cywilnym w świetle prac kodyfikacyjnych w Polsce (1918-1964). Studium historycznoprawne

Autor: Anna Stawarska-Rippel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza praca jest historycznoprawnym studium, które po raz pierwszy w literaturze prawniczej przedstawia obraz zmagań kodyfikacyjnych w zakresie procedury cywilnej i ich uwarunkowań w Drugiej Rzeczypospolitej i Polsce Ludowej. Monografia traktuje o dziejach kodyfikowania polskiego procesu cywilnego na tle ewolucji tej gałęzi prawa w Europie i w świetle „rewolucji” w Pols
Ebook Historia doktryn politycznych i prawnych

Historia doktryn politycznych i prawnych

Autor: Andrzej Pogłódek, Bogumił Szmulik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook została podzielona na dwadzieścia rozdziałów. Objęto nimi rozwój myśli ludzkiej od starożytności do czasów nam współczesnych. W książce przyjęte zostało, jak w większości prac tego typu, pogrupowanie doktryn zgodnie z mieszanym kryterium czasowo-rodzajowym. Nie ulega jednak wątpliwości, że w większości przypadków stanowi to podział umowny. Doktryny te nie raz rozwijały się obok siebie,
Ebook W trosce o miasto cura urbis w okresie republiki i pryncypatu

W trosce o miasto cura urbis w okresie republiki i pryncypatu

Autor: Renata Kamińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem opracowania jest tak zwane "cura urbis" w ujęciu czystości, porządku na ulicach, przejezdności i dostępu do wody pitnej oraz bezpieczeństwa publicznego i służb publicznych w starożytnym Rzymie okresu republikańskiego i pryncypatu.
Ebook Wstęp do prawoznawstwa

Wstęp do prawoznawstwa

Autor: Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Wstep do prawoznawstwa" zawiera komplet informacji, bez których nie sposób rozpoczac studiów prawniczych. Dzieki niemu zrozumiesz:- pojecie prawa,- role i miejsce prawa w zyciu społeczenstwa,- normy i przepisy prawne,- tworzenie, obowiazywanie oraz wykładnie prawa.
Ebook Nil nisi veritas. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu

Nil nisi veritas. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu

Autor: Marcin Głuszak, Dorota Wiśniewska-Jóźwiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jacek S. Matuszewski to osobowość zawsze pełna pasji twórczej, polemicznej, nauczycielskiej bądź pozaakademickiej, ujawniającej się w działaniach obywatelskich i wspólnotowych. Dorobek naukowy Jubilata to ponad sto różnorodnych publikacji, zapewnia Mu on znaczące oraz trwałe miejsce w historii polskiej nauki prawa, jak też w historii tout court. Dzięki bogactwu treści Jego pra
Ebook Prawo rzymskie w orzecznictwie Izby Lordów w latach 1876-2009

Prawo rzymskie w orzecznictwie Izby Lordów w latach 1876-2009

Autor: Łukasz Jan Korporowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Obok prawa angielskiego, na Wyspach Brytyjskich powstał inny system prawny – Scots law, którego rozwój aż do XVIII w. pod wieloma względami był niezależny od rozwoju prawa angielskiego. Na prawo szkockie (od XV w.) bardzo silnie oddziaływała kontynentalna tradycja prawa, przede wszystkim tradycja prawa rzymsko-holenderskiego. Dzięki prawnikom prawo szkockie poddane zostało proc
Ebook Niezbędnik studenta I roku. Repetytorium egzaminacyjne do ćwiczeń i egzaminu z historii państwa i prawa polskiego

Niezbędnik studenta I roku. Repetytorium egzaminacyjne do ćwiczeń i egzaminu z historii państwa i prawa polskiego

Autor: Justyna Bieda, Dorota Wiśniewska-Jóźwiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Skrypt opracowany z myślą o studentach I roku Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Zawiera materiał z dziesięciu dziedzin prawa, w tym: prawa osobowego, małżeńskiego, rodzinnego, opiekuńczego, spadkowego, rzeczowego, zobowiązań, pracy, karnego i procesowego. Każda z owych dziedzin została przedstawiona w osobnym rozdziale, przy zastosowaniu układu problemowego. Przeznaczenie opracowania do cel
Ebook Areszt rzeczy jako zabezpieczenie wierzytelności w miastach Polski średniowiecznej

Areszt rzeczy jako zabezpieczenie wierzytelności w miastach Polski średniowiecznej

Autor: Zygfryd Rymaszewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przeglądając księgi sądów miejskich w poszukiwaniu informacji o woźnych sądowych, nie uzyskaliśmy spodziewanych rezultatów. Rzucały się natomiast w oczy liczne wzmianki o areszcie, głównie kładzionym przez wierzycieli na majątku dłużników. Postanowiliśmy się temu zjawisku bliżej przyjrzeć, zwłaszcza że niewiele informacji o nim można znaleźć w literaturze. Tematyczny ar
Ebook Prawo jako narzędzie sprawiedliwej kooperacji w społeczeństwie demokratycznym. Filozofia polityczna Johna Rawlsa z perspektywy prawniczej

Prawo jako narzędzie sprawiedliwej kooperacji w społeczeństwie demokratycznym. Filozofia polityczna Johna Rawlsa z perspektywy prawniczej

Autor: Michał Rupniewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Zastosowanie kategorii filozofii politycznej do zagadnień filozofii prawa jest propozycją niezwykle koncepcyjnie śmiałą. Nie mniej śmiała jest skala tego zabiegu, zawarta w książce, gdyż obejmuje zręby całego porządku prawnego, a nie tylko jego poszczególne instytucje. Osiągnięcia te nie tylko metodologicznie imponują, ale też wskazują na ich unikatowy charakter, gdyż w literaturze pr
Ebook Kampania wyborcza w regulacji prawnej i w praktyce (stan prawny na 15 lipca 2015 r.)

Kampania wyborcza w regulacji prawnej i w praktyce (stan prawny na 15 lipca 2015 r.)

Autor: Anna Rakowska-Trela

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kampania wyborcza jest obecnie zjawiskiem o niezwykle istotnej wadze, a jednocześnie jednym z tych etapów procedury wyborczej, które mają duże znaczenie dla funkcjonowania współczesnych społeczeństw demokratycznych. Problematyka ta nie była dotychczas w sposób całościowy przedstawiona w opracowaniu o prawniczym charakterze. Przeprowadzenie analizy prawnej problematyki k
Ebook Historia administracji i myśli administracyjnej. Czasy nowożytne i współczesne (XVI - XX w.)

Historia administracji i myśli administracyjnej. Czasy nowożytne i współczesne (XVI - XX w.)

Autor: Tadeusz Maciejewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zakres przedmiotowy podręcznika obejmuje standardy instytucji zarządu państwem oraz omówienie doktryn, które doprowadziły najpierw do ich zaistnienia, a następnie do praktycznej realizacji. W związku z tym omówione w nim zostały zagadnienia dotyczące m.in.: administracji wczesnonowozytnej (monarchia absolutna) i jej podstaw ideologicznych; administracji późnonowożytnej wraz ze szczegóóowym omówi
Ebook Powszechna historia państwa i prawa w pigułce

Powszechna historia państwa i prawa w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników? A może musisz szybko i skutecznie powtórzyć materiał przed egzaminem z powszechnej historii państwa i prawa?Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! To wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu powszechnej historii państwa i prawa, k
Ebook Prawo naturalne - natura prawa

Prawo naturalne - natura prawa

Autor: Piotr Dardziński, Franciszek Longchamps de Berier

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oddawana do rąk Czytelnika Ebook - mimo tytułu - nie bawi się w grę słów. Autorów nie zajmuje żonglerka przepisami ani nie zadowala odnotowywanie słabości pozytywizmu prawniczego. Dyskutują o problemach, jakie przynosi życie społeczne i o roli prawa w ich rozwiązywaniu. Dlatego stawiają pytanie o naturę prawa, które prowadzi do zainteresowania się prawem naturalnym. Do publikacji przedkładanej ksi
Ebook Prawo rzymskie w pigułce. Wydanie 2

Prawo rzymskie w pigułce. Wydanie 2

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: prawo osobowe: podmioty prawa, czynności prawne, status niewolnika, działanie w cudzym imieniu, prawo małżeńskie: zawarcie małżeństwa, stosunki majątkowe, posag, rozwiązanie małżeństwa, patria potestas, opieka i kuratela, prawo rzeczowe: podział rzeczy, własność, posiadanie, służebności, zastaw, prawo spadkowe: sukcesja, testament, nabycie spadku
Ebook Egzamin na biegłego rewidenta

Egzamin na biegłego rewidenta

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Egzamin na biegłego rewidenta" to NOWOŚĆ na rynku wydawniczym. Opracowanie to zawiera testy z kilkudziesięciu aktów prawnych, których wybór zdeterminowany został przez Uchwałę nr 1798/41/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 30.3.2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów. Zgodnie z art. 72 ustawy z 7.5.2009 r. o biegłyc
Ebook Wincentego Skrzetuskiego

Wincentego Skrzetuskiego "Prawo polityczne narodu polskiego"

Autor: Wojciech Organiściak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Polski pijar Wincenty Skrzetuski, żyjący w latach 1745-1791, był uznanym historykiem, prawnikiem, pisarzem politycznym, nauczycielem oraz tłumaczem doby stanisławowskiej. Do jego ważniejszych dzieł należy zaliczyć "Mowy o głowniejszych materiach politycznych" oraz historie Szwecji i starożytnej Grecji. W swoich pracach Skrzetuski niejednokrotnie nawiązywał do zagadnień moralno-etycznych,
Ebook Z Dziejów Prawa. T. 9 (17)

Z Dziejów Prawa. T. 9 (17)

Autor: red. Marian Mikołajczyk, red. Wojciech Organiściak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W prezentowanym tomie znalazły się artykuły: Wojciecha Organiściaka o wizji, autorstwa Wincentego Skrzetuskiego, na temat wojska w dawnej Rzeczypospolitej i jego reformie, Jana Kila o ekonomicznej doktrynie anarchoindywidualizmu, Adama Drozdka na temat cła w Polsce w okresie 1918–1939, wojskowe postępowanie  polowe i doraźne w II Rzeczypospolitej stanowi przedmiot analizy w artykule Tom
Ebook Trust i inne stosunki powiernicze w prawie porównawczym i prawie prywatnym międzynarodowym

Trust i inne stosunki powiernicze w prawie porównawczym i prawie prywatnym międzynarodowym

Autor: Maciej Zachariasiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca poświęcona jest angloamerykańskiej konstrukcji trustu oraz innym stosunkom powierniczym znanym na kontynencie Europejskim. W dobie wzmożonego obrotu  międzynarodowego, trust coraz częściej wchodzi w styczność z obszarami państw, w których nie jest znany. Pojawia się też w Polsce, bądź polskie podmioty działające za granicą coraz częściej napotykają na tego typu konstrukcję. Stano
Ebook Pitawal łódzki. Głośne procesy karne od początku XX wieku do wybuchu II wojny światowej

Pitawal łódzki. Głośne procesy karne od początku XX wieku do wybuchu II wojny światowej

Autor: Kazimierz Badziak, Justyna Badziak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi pierwsze dla Łodzi i regionu całościowe opracowanie o charakterze pitawalu dokumentacyjnego. Główny nurt rozważań podejmowanych w książce koncentruje się na obszernym opisie trzynastu wybranych procesów karnych z pierwszej połowy XX wieku - od zabójstwa fabrykanta Juliusza Kunitzera (1905 r.) do sprawy Marii Zajdlowej (1938 r.). Z dużą starannością zebrano m
Ebook Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów. Studium podstawy normatywnej regionalnego systemu ochrony praw człowieka

Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów. Studium podstawy normatywnej regionalnego systemu ochrony praw człowieka

Autor: Marek Jan Wasiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Afrykański system ochrony praw człowieka był dotąd w sferze nauki polskiej obszarem intuicyjnych ocen, stereotypowych poglądów i uogólneń. Unikatowa Ebook dr. Marka Jana Wasińskiego wypełnia tę lukę. Postawione w niej tezy są oryginalne, często także na tle nauki europejskiej i światowej. Logiczne, przekonujące, a ponadto jasno zaprezentowane i łatwe do zrozumienia wnioski zostały sf
Ebook Prawo rzymskie publiczne. Wydanie 2

Prawo rzymskie publiczne. Wydanie 2

Autor: Antoni Dębiński, Joanna Misztal-Konecka, Monika Wójcik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo rzymskie publiczne" wykorzystuje tradycyjny podział historii starożytnego Rzymu na cztery okresy, wyróżnione na podstawie przemian ustrojowych (królestwo, republika, pryncypat, dominat), przy równoczesnym wyodrębnieniu treści dotyczących źródeł prawa, organizacji administracji terytorialnej, wojskowości, skarbowości, religii oraz polityki karnej. Analizowane zagadnienia ilustrowa
Ebook Synteza prawa polskiego 1918-1939

Synteza prawa polskiego 1918-1939

Autor: Tadeusz Guz, Jan Głuchowski, Maria Pałubska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Synteza prawa polskiego 1918-1939. Niniejsza praca ściśle nawiązuje do publikacji "Prawo polskie. Próba syntezy" (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009). Ze względów merytorycznych najwięcej uwagi poświęcono prawu cywilnemu, prezentując w odrębnych opracowaniach część ogólną, prawo rzeczowe i zobowiązania. Dopełnieniem problematyki cywilistycznej, słusznie postrzeganej jako korona prawa, jest prawo
Ebook Prawo rzymskie w pigułce

Prawo rzymskie w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: prawo osobowe: podmioty prawa, czynności prawne, status niewolnika, działanie w cudzym imieniu, prawo małżeńskie: zawarcie małżeństwa, stosunki majątkowe, posag, rozwiązanie małżeństwa, patria potestas, opieka i kuratela, prawo rzeczowe: podział rzeczy, własność, posiadanie, służebności, zastaw, prawo spadkowe: sukcesja, testament, nabycie sp
Ebook Synteza prawa polskiego od 1989 roku

Synteza prawa polskiego od 1989 roku

Autor: Tadeusz Guz, Jan Głuchowski, Maria Pałubska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podstawowym celem niniejszej publikacji jest systemowe przedstawienie nauk prawnych w Polsce. Zbiór zawiera opracowania dotyczące: kultury prawnej, filozofii prawa i jego aksjologicznych podstaw, prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego i procedury administracyjnej, prawa cywilnego i procedury cywilnej, prawa rodzinnego, prawa międzynarodowego i prywatnego, prawa karnego, prawa wykonawczego
Ebook Z Dziejów Prawa. T. 10 (18)

Z Dziejów Prawa. T. 10 (18)

Autor: red. Marian Mikołajczyk, red. Wojciech Organiściak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejny tom czasopisma historyków prawa zawiera artykuły: Joanny Ożarowskiej dotyczący zasady praedia debent esse vicina w prawie rzymskim oraz jej znaczenia w polskim prawie cywilnym, Wojciecha Organiściaka na temat rozumienia przez Wincentego Skrzetuskiego „sądów zadwornych”, Michała Bożka dotyczący zasady demokracji w Konstytucji weimarskiej, Tomasza Szczygła na temat
Ebook Zabory dóbr ziemskich dokonywane przez panującego w średniowiecznej Polsce do połowy XV wieku. Studium historyczno-prawne

Zabory dóbr ziemskich dokonywane przez panującego w średniowiecznej Polsce do połowy XV wieku. Studium historyczno-prawne

Autor: Krzysztof Goźdź-Roszkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja poświęcona jest władzy monarszej w średniowiecznej Polsce w zakresie odbierania poddanym ich dóbr nieruchomych. Autor, na podstawie obszernych badań źródłowych, omawia przyczyny zaborów i sposoby ich dokonywania, przedstawia proces kształtowania się norm prawnych chroniących posiadaczy przed samowolnym zabieraniem ich majątków przez panującego oraz ukazuje re
Ebook Perspektywa praw ofiar w prawie międzynarodowym. Sprawiedliwość okresu przejściowego (transitional justice)

Perspektywa praw ofiar w prawie międzynarodowym. Sprawiedliwość okresu przejściowego (transitional justice)

Autor: Tomasz Lachowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia dotyczy tematyki związanej z pojęciem sprawiedliwości okresu przejściowego (transitional justice ) w prawie międzynarodowym - niezwykle dynamicznie rozwijające j się dyscypliny wiedzy, ale i przede wszystkim działań praktycznych, czerpiących wprost z nauk prawnych oraz z bogactwa nauk historycznych, politycznych, społecznych, a nawet psychologicznych. To przestrzeń, w której możn
Ebook Wstęp do prawoznawstwa. Wydanie 12

Wstęp do prawoznawstwa. Wydanie 12

Autor: Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Wstęp do prawoznawstwa" zawiera komplet informacji, bez których nie sposób rozpocząć studiów prawniczych. Dzięki niemu zrozumiesz: pojęcie prawa, role i miejsce prawa w życiu społeczeństwa, normy i przepisy prawne, tworzenie, obowiązywanie oraz wykładnie prawa.
Ebook Niepodległa. Rozważania prawno-ustrojowe w 100. rocznicę odrodzenia suwerennego państwa polskiego

Niepodległa. Rozważania prawno-ustrojowe w 100. rocznicę odrodzenia suwerennego państwa polskiego

Autor: Aldona Domańska, Anna Michalak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W serii powołanej dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz utrwalenia w polskiej świadomości zbiorowej wiedzy historycznej o genezie i przebiegu odbudowy państwa polskiego ukażą się monografie, biografie i źródła, dla których tematyczną klamrą będzie idea polskiej niepodległości oraz walki o jej urzeczywistnienie i kształt z uwzględnieniem zag
Ebook Prawo rzymskie w Anglii w XVIII wieku. Nauczanie, studia, nauka

Prawo rzymskie w Anglii w XVIII wieku. Nauczanie, studia, nauka

Autor: Łukasz Jan Korporowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Obecność prawa rzymskiego w dziejach prawa angielskiego do niedawna nie cieszyła się szerszym zainteresowaniem nauki. W dotychczasowych badaniach odnoszono się do oderwanych od siebie zagadnień i okresów historycznych. Najbardziej wyrazistą luką badawczą pozostawało osiemnaste stulecie. Autor publikacji podjął wnikliwą analizę prawa rzymskiego. Przedstawił losy zarówno królews
Ebook Republika versus monarchia. Myśl polityczna i prawna Andrzeja Maksymiliana Fredry

Republika versus monarchia. Myśl polityczna i prawna Andrzeja Maksymiliana Fredry

Autor: Marek Tracz-Tryniecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwsza w literaturze przedmiotu monografia przedstawiająca całościowo myśl polityczno-prawną jednego z najbardziej znaczących pisarzy politycznych siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej. Praca analizuje podstawowe kategorie myśli Andrzeja Maksymiliana Fredry przez pryzmat ustrojowej i doktrynalnej konfrontacji republiki z monarchią, ukazując również przełożenie tego konfliktu na gospodarkę,
Ebook Własność prefabrykancka w Łodzi w latach 1820-1866

Własność prefabrykancka w Łodzi w latach 1820-1866

Autor: Dorota Wiśniewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monografii poddano analizie zjawiska prawne występujące w rozpoczynającej swą karierę miejską, ale jeszcze feudalnej Łodzi oraz umożliwiające rozwój własności i społeczeństwa kapitalistycznego. Autorka zaprezentowała zarówno instytucje prawne tworzone przez struktury władzy w Królestwie Polskim, jak i te, które były wynikiem praktyki obrotu gospodarczego, prowadzącego
Ebook Ewolucja instytucji małżeństwa w świetle etiopskich kodeksów prawnych

Ewolucja instytucji małżeństwa w świetle etiopskich kodeksów prawnych

Autor: Zuzanna Augustyniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook dotyczy dzieł prawnych, które powstały od początków państwa do upadku Cesarstwa Etiopskiego w 1974 roku. Publikacja jest próbą przedstawienia procesów, które doprowadziły do zmian w prawnym postrzeganiu instytucji małżeństwa w Etiopii. Odpowiedzi na to pytanie Autorka szukała w źródłach etiopskich skonfrontowanych z materiałem pochodzącym ze źródeł europejskich i amerykańskich. Wykorzystane
Ebook Darowizna remuneratoryjna w rzymskim prawie pandektowym i XIX-wiecznym ustawodawstwie niemieckim

Darowizna remuneratoryjna w rzymskim prawie pandektowym i XIX-wiecznym ustawodawstwie niemieckim

Autor: Dagmara Skrzywanek-Jaworska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia naukowa jest poświęcona darowiźnie remuneratoryjnej (wynagradzającej, odwdzięczającej) rozumianej jako przysporzenie dokonane z wdzięczności za wyświadczone darczyńcy dobrodziejstwo lub wykonaną na jego rzecz przysługę. Prawna konstrukcja tej darowizny ma długą i skomplikowaną historię, której efektem jest powstałe w średniowieczu, obecne w procesie recepcji prawa rz
Ebook Wolność człowieka i jej granice. Antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych. Od Starożytności do Monteskiusza

Wolność człowieka i jej granice. Antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych. Od Starożytności do Monteskiusza

Autor: Olgierd Górecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Trzytomowa monografia stanowi kompleksowe opracowanie kategorii wolności, jaką posługiwali się w doktrynach polityczno-prawnych przedstawiciele zachodniego kręgu cywilizacyjnego od czasów antycznych aż do współczesności. W prezentowanej publikacji omówiono koncepcje myślicieli starożytnych (Platona, Arystotelesa, stoików, Cycerona, św. Augustyna), założenia chrześcijańs
Ebook MIĘDZY

MIĘDZY "BIAŁYM" A "CZERWONYM" IMPERIUM RZECZ O NARODACH W ROSJI 1917-1922

Autor: ADAM LITYŃSKI

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ponad sto lat minęło od czasu, gdy dwie rewolucje – lutowa (w marcu) i październikowa (w listopadzie) 1917 r. zmieniły bieg dziejów świata. Narody upadłego Imperium Rosyjskiego usiłowały wykorzystać chwilę dziejową, by wybić się na niepodległość. Nie­którym się to udało, jak na przykład Polakom i narodom krajów bałtyckich, innym nie, i mimo ich heroicznych nieraz wys
Ebook Textbook on the First Amendment: FREEDOM OF SPEECH AND FREEDOM OF RELIGION

Textbook on the First Amendment: FREEDOM OF SPEECH AND FREEDOM OF RELIGION

Autor: ks.Franciszek Longchamps de Bérier

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

This textbook is the result of the ten years’ experience of teaching about the First Amendment to the United States Constitution.  The textbook provides materials for discussion and consists only of selected opinions of American courts which have been abridged to enucleate the main problem and not burden the reader with all the details, and also to avoid discussing legal issues that are
Ebook Wstęp do prawoznawstwa. Wydanie 13

Wstęp do prawoznawstwa. Wydanie 13

Autor: Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Wstęp do prawoznawstwa" zawiera komplet informacji, dzięki którym poznasz i zrozumiesz szczegółowe koncepcje i instytucje współczesnego prawa. Opracowanie zawiera podział na trzy części: poświęconą naukom prawnym, omawiającą prawo pojmowane jako system norm oraz prezentującą podstawowe zagadnienia funkcjonowania prawa. W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące m.in.: Podstawowych koncep
Ebook Wymiar prawa. Teoria. Filzofia. Aksjologia

Wymiar prawa. Teoria. Filzofia. Aksjologia

Autor: Mikołaj Hermann, Michał Krotoszyński, Piotr F. Zwierzykowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niezależnie od tego, jakie zapatrywanie dotyczące istoty prawa przyjmiemy, z całą pewnością nie jest ono fenomenem jednowymiarowym. Prawo, wyrażone w pewnym języku, a jednocześnie wyrażające określone wartości, służy osiąganiu rozmaitych celów w rzeczywistości społecznej. Obowiązując w określonym miejscu i czasie, pozostaje w złożonych relacjach z innymi dziedzinami życia społecznego takimi jak mo
Ebook Podstawy prawa. Wydanie 5

Podstawy prawa. Wydanie 5

Autor: Zdzisław Muras

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Podstawy prawa" omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące istoty oraz rozumienia prawa - zarówno krajowego jak i Unii Europejskiej. Publikacja szczegółowo omawia zaganienia dotyczące m.in: Definicji odnoszących się do instytucji, kategorii oraz pojęć z zakresu teorii państwa i prawa, Prawa konstytucyjnego, Prawa administracyjnego, Prawa karnego, Prawa cywilnego, Prawa Unii Europejskie
Ebook Edukacja dorosłych na Górnym Śląsku od Wiosny Ludów do wybuchu I wojny światowej

Edukacja dorosłych na Górnym Śląsku od Wiosny Ludów do wybuchu I wojny światowej

Autor: Beata Matusek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook składa się z 4 rozdziałów. Rozdział pierwszy ukazuje wpływ sytuacji polityczno-społecznej Górnego Śląska na rozwój edukacji dorosłych. Rozdział drugi zawiera teoretyczne podstawy rozwoju edukacji dorosłych na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX wieku. Rozdział trzeci prezentuje początki pracy oświatowej z człowiekiem dorosłym oraz przybliża sylwetki jej inicjator&
Ebook Wolność człowieka i jej granice. Antologia pojęcia o doktrynach polityczno-prawnych. Od Cato\'s Letters do klasyków anarchizmu

Wolność człowieka i jej granice. Antologia pojęcia o doktrynach polityczno-prawnych. Od Cato\'s Letters do klasyków anarchizmu

Autor: Olgierd Górecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Trzytomowa monografia stanowi kompleksowe opracowanie kategorii wolności, jaką posługiwali się w doktrynach polityczno-prawnych przedstawiciele zachodniego kręgu cywilizacyjnego od czasów starożytnych aż do współczesności. Tom drugi zawiera analizy myśli epoki Oświecenia do końca XIX wieku. Przedstawiono w nim koncepcje Thomasa Gordona i Johna Trencharda (Cato’s Letters), Dawid
Ebook Powszechna historia państwa i prawa w pigułce

Powszechna historia państwa i prawa w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z powszechnej historii państwa i prawa. Szybkie zapamiętywanie informacji ułatwi przejrzysta struktura Wyróżnienia najważniejszych informacji Przykłady ułatwiające zrozumienie materiału Schematy i tabele pomocne w zapamiętaniu Testy sprawdzające poziom wiedzy
Ebook Prawo Rzymskie w pracach Marcelego Chlamtacza

Prawo Rzymskie w pracach Marcelego Chlamtacza

Autor: Grzegorz Nancka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza praca ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Marcelego Chlamtacza można uznać za uczonego, którego wkład w rozwój romanistyki prawniczej był znaczący, a jeśli tak, to dlaczego jest on mniej pamiętany, niż inni współcześni mu polscy romaniści. W pracy została zaprezentowana nie tylko sylwetka Marcelego Chlamtacza, ale przede wszystkim jego naukowe osiągnięc
Ebook Prawo rzymskie w pigułce

Prawo rzymskie w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa rzymskiego. Opracowanie zostało podzielone na 4 działy tematyczne, w których znajdziesz 13 części omawiających m.in: Prawo osobowe, Prawo małżeńskie, Patria potestas, Opiekę i kuratelę, Prawo rzeczowe, Prawo spadkowe, Zobowiązania, Łacińskie reguły pr
Ebook Podstawy prawa i wiedzy o społeczeństwie w pigułce

Podstawy prawa i wiedzy o społeczeństwie w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z podstaw prawa i wiedzy o społeczeństwie. Opracowanie zostało podzielone na 2 działy tematyczne, w których znajdziesz 23 części omawiające m.in: Konstytucję RP, Organy kontroli państwowej, ochrony prawa i zaufania publicznego, Samorząd terytorialny w Polsce, Społecze
Ebook Historia ustroju i prawa Polski w pigułce

Historia ustroju i prawa Polski w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu historii ustroju i prawa Polski. Opracowanie zostało podzielone na 8 działów tematycznych, w których znajdziesz 32 części omawiające m.in: Monarchię patrymonialną, Prawo dawnej polski (do 1795 r.), Prawo na ziemiach polskich pod zaborami (do 1918 r.), Ustrój
Ebook Prawo naturalne - natura prawa

Prawo naturalne - natura prawa

Autor: Piotr Dardziński, Franciszek Longchamps de Berier

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oddawana do rąk Czytelnika Ebook - mimo tytułu - nie bawi się w grę słów. Autorów nie zajmuje żonglerka przepisami ani nie zadowala odnotowywanie słabości pozytywizmu prawniczego. Dyskutują o problemach, jakie przynosi życie społeczne i o roli prawa w ich rozwiązywaniu. Dlatego stawiają pytanie o naturę prawa, które prowadzi do zainteresowania się prawem naturalnym. Do publikacji przedkładanej ksi
Ebook Powszechna historia ustroju

Powszechna historia ustroju

Autor: Marian Klementowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik przeznaczony dla studentów prawa, administracji i historii. Zawiera całościowe przedstawienie ewolucji „modelowych” ustrojów: Anglii, Francji, Niemiec, Rosji i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ciekawie ukazuje funkcjonowanie głównych instytucji państwowych omawianych państw oraz zmiany i reformy ustrojowe. Uwzględnia praktykę konstytucyjną danych roz
Ebook Z Dziejów Prawa. T. 7 (15)

Z Dziejów Prawa. T. 7 (15)

Autor: red. Adam Lityński, Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejny tom Z Dziejów Prawa zawiera przede wszystkim teksty części referatów, jakie zostały wygłoszone w trakcie zorganizowanego przez Katedrę Historii Prawa Uniwersytetu Śląskiego II Sympozjum Historyków Państwa i Prawa Polskiego, które odbyło się 19 września 2013 r. Tematyka zawartych w tomie artykułów związana jest z ewolucją prawa od czasów wczesn
Ebook Z Dziejów Prawa. T. 6 (14)

Z Dziejów Prawa. T. 6 (14)

Autor: red. Adam Lityński, Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Artykuły, które weszły w skład kolejnego tomu niniejszej serii, poruszają bardzo zróżnicowane spektrum zagadnień. Autorami tekstów są historycy prawa z Polski, Kolumbii oraz Ukrainy. W tomie tym z dawnej historii znajdziemy opracowanie dotyczące reformy sądów i miejskiego prawa sądowego w XVIII w. oraz artykuł omawiający organizację cywilnych władz wojskowych w pow
Ebook Z Dziejów Prawa. T. 5 (13)

Z Dziejów Prawa. T. 5 (13)

Autor: red. Adam Lityński, Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oddany do rąk Czytelników kolejny tom studiów adresowany jest głównie do historyków, w tym głównie historyków prawa, ustroju i doktryn politycznych. Zawiera artykuły i rozprawy zaproszonych gości zagranicznych oraz pracowników naukowych uczelni krajowych i instytucji naukowych (IPN), a także pracowników Katedry Historii Prawa Uniwersytetu
Ebook Z Dziejów Prawa. T. 4 (12)

Z Dziejów Prawa. T. 4 (12)

Autor: red. Adam Lityński, Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W niniejszym tomie znalazły się teksty pracowników i współpracowników katowickiego ośrodka historycznoprawnego. Otwiera go przeglądowy artykuł R. Sobańskiego zatytułowany Prawo – nieodłączny towarzysz człowieka, będący owocem analiz nieodżałowanej pamięci wybitnego znawcy prawa kanonicznego nt. relacji człowiek – „prawo”. Kolejne artykuły obrazują
Ebook Z Dziejów Prawa. T. 3 (11)

Z Dziejów Prawa. T. 3 (11)

Autor: red. Adam Lityński, Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Artykuły i rozprawy zamieszczone w kolejnym tomie studiów historycznoprawnych traktują m.in.: o powadze opinii kanonistów okresu klasycznego i neoklasycznego, poglądach Wincentego Skrzetuskiego na Senat w Rzeczypospolitej szlacheckiej, rządach Rady Zastępczej Tymczasowej w okresie insurekcji kościuszkowskiej, o radzieckim ustawodawstwie karnym w latach 1924-1953, rosyjskiej proc
Ebook Z Dziejów Prawa. T. 2 (10)

Z Dziejów Prawa. T. 2 (10)

Autor: red. Adam Lityński, Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejny tom tej serii zawiera artykuły i rozprawy z szeroko rozumianej historii prawa, omawiające między innymi: wpływ kościelnego doświadczenia w rozstrzyganiu sporów na formę procesu cywilnego w Europie, Wincentego Skrzetuskiego poglądy na temat sejmów w Rzeczypospolitej szlacheckiej, przestępczość w Polsce wieku Oświecenia, problem duchowieństwa i religii za rządów Rad
Ebook Z Dziejów Prawa. T. 8 (16)

Z Dziejów Prawa. T. 8 (16)

Autor: red. Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W prezentowanym tomie „Z Dziejów Prawa” zebrano artykuły i rozprawy dotyczące następujących problemów: Konrad Graczyk pisze o wyroku niemieckiego Trybunału Ludowego z 1943 roku w sprawie kłamstwa katyńskiego, Elżbieta Romanowska analizuje sytuację ogólnego nadzoru prokuratorskiego w Polskich Siłach Zbrojnych w okresie od maja 1943 roku do lipca 1944 roku. Kwe
Ebook Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej jako instytucjonalny zastępca prawno-procesowy Skarbu Państwa

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej jako instytucjonalny zastępca prawno-procesowy Skarbu Państwa

Autor: Joanna Mucha-Kujawa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problematyka ochrony dobra publicznego (własności publicznej), a zwłaszcza ochrony interesów majątkowych państwa oraz zastępstwa prawnego (procesowego) państwa (Skarbu Państwa) należy do zagadnień doniosłych pod względem społeczno-gospodarczym, złożonych pod względem jurydycznym, a przy tym budzących kontrowersje w doktrynie, gdyż znajdują się one na styku dwóch metod regulacyjnych:
Ebook Stulecie krakowskich detektywów. Wydanie nowe, zmienione i rozszerzone

Stulecie krakowskich detektywów. Wydanie nowe, zmienione i rozszerzone

Autor: Jan Widacki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Od czasu pierwszego wydania Stulecia krakowskich detektywów  w 1987 r. nauki sądowe znacznie się rozwinęły. Genetyka sądowa zrewolucjonizowała badanie śladów biologicznych. Dziś z innej perspektywy niż ta możliwa przed ponad trzydziestu laty patrzymy na dokonania epoki, którą nazwałem „stuleciem krakowskich detektywów”. Gdy pisałem tę książkę w lat
Ebook Historia powszechna ustroju i prawa. Wydanie 5

Historia powszechna ustroju i prawa. Wydanie 5

Autor: Tadeusz Maciejewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Historia powszechna ustroju i prawa uwzględnia dzieje historii ustroju państw europejskich, ale także obu Ameryk w ujęciu nowatorskim i bardziej uniwersalnym od dotychczas proponowanych. Opracowanie podzielone jest na pięć części obejmujących: starożytność, średniowiecze, czasy wczesnonowożytne, późno nowożytne oraz współczesne do 1945 r. Podręcznik zawiera omówienie zagadnień dotyczących m.
Ebook Pojęcie pokrewieństwa w prawie państw sukcesyjnych Imperium Rzymskiego

Pojęcie pokrewieństwa w prawie państw sukcesyjnych Imperium Rzymskiego

Autor: Magdalena Kroczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo rzymskie jest jednym z najbardziej znanych i najważniejszych wkładów w kulturę europejską. Publikacja poświęcona jest prawu rodzinnemu, a dokładnie pojęciu pokrewieństwa w prawie i społeczeństwie epoki - jak funkcjonowało w prawie tego czasu oraz czym było dla ówczesnych społeczności pokrewieństwo. Mówi o przełomowej epoce między końcem antyku a początkiem średniowi
Ebook Tylko sprawiedliwość

Tylko sprawiedliwość

Autor: Bryan Stevenson

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Tylko sprawiedliwość" Bryana Stevensona to wzięte z życia i z praktyki prawniczej Autora historie, które pokazują jak bezwzględny może być wymiar sprawiedliwości i - co gorsze - jak niesprawiedliwi potrafimy być my sami w naszych osądach. To opowieść napisana w Ameryce o Ameryce, ale jej przesłanie wydaje się uniwersalne. Podczas  lektury być może także polski czytelnik zada
Ebook Administrative Proceedings in the Habsburg Succession Countries

Administrative Proceedings in the Habsburg Succession Countries

Autor: Zbigniew Kmieciak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

The book describes the evolvement and present state of administrative procedure law in nine European countries. The authors’ intention was to identify the differences and similarities in administrative procedures, the origins of which should be found in the solutions developed in times of the Habsburg Monarchy, primarily in the course of judicial activity of the Vienna Administrative Court.
Ebook Obrót prawny nieruchomościami w Krakowie i podkrakowskim Kazimierzu w średniowieczu

Obrót prawny nieruchomościami w Krakowie i podkrakowskim Kazimierzu w średniowieczu

Autor: Zygfryd Rymaszewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autor przedstawia instrumentarium prawne obrotu nieruchomościami w Krakowie i podkrakowskim Kazimierzu w średniowieczu. Za podstawę źródłową posłużyły księgi sądów obu miast – w istocie jedyne świadectwo tego obrotu. Temat okazał się trudny do naukowego opracowania, ponieważ w księgach brak tekstów umów. Z tego powodu dotychczas go nie poruszano. W miarę obfite in
Ebook Kochani krwiopijce. Własność literacka i prawo autorskie w XIX-wiecznej Polsce

Kochani krwiopijce. Własność literacka i prawo autorskie w XIX-wiecznej Polsce

Autor: Teresa Święćkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Kochani krwiopijce! Własność literacka i prawo autorskie w XIX-wiecznej Polsce jest pierwszą pracą całościowo przedstawiającą problematykę własności literackiej i praw autorów na ziemiach polskich w XIX w. Autorka traktuje temat wielowymiarowo, wychodząc daleko poza kwestie czysto prawne. Na podstawie szerokiego materiału źródłowego rekonstruuje poglądy i
Ebook Cui bono? Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Pikulskiej-Radomskiej

Cui bono? Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Pikulskiej-Radomskiej

Autor: Łukasz Jan Korporowicz, Dagmara Skrzywanek-Jaworska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Profesor Anna Pikulska-Radomska jest znakomitą znawczynią prawa rzymskiego, autorką licznych opracowań naukowych, wysoko cenioną wykładowczynią akademicką, mistrzynią i wychowawczynią młodego pokolenia prawników. To serdeczny, ciepły człowiek oraz sprawdzony, nieoceniony przyjaciel. Dedykowana Jej księga jubileuszowa stanowi wyraz wdzięczności autorów za lata nauki, wspólnej p
Ebook Wstęp do prawoznawstwa. Wydanie 13

Wstęp do prawoznawstwa. Wydanie 13

Autor: Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Wstęp do prawoznawstwa" zawiera komplet informacji, dzięki którym poznasz i zrozumiesz szczegółowe koncepcje i instytucje współczesnego prawa. Opracowanie zawiera podział na trzy części: poświęconą naukom prawnym, omawiającą prawo pojmowane jako system norm oraz prezentującą podstawowe zagadnienia funkcjonowania prawa. W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące m.in.: Podstawowych koncep
Ebook System prawa a porządek prawny. Między konstrukcją normatywną a prawem w działaniu

System prawa a porządek prawny. Między konstrukcją normatywną a prawem w działaniu

Autor: Bartosz Liżewski prof. UMCS

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem monografii jest zestawienie ze sobą pojęć "system prawa" i " porządek prawny" na poziomie refleksji teoretycznoprawnej w powiązaniu z praktycznymi aspektami procesów decyzyjnych stanowienia i stosowania prawa. Podstawą autorskiej i w dużej mierze zredefiniowanej propozycji ujęcia przedmiotowej relacji stały się przemiany państwa i prawa związane z przebudową podstaw ustrojowych państwa i pra
Ebook Infamia. Studium prawno-społeczne

Infamia. Studium prawno-społeczne

Autor: Bronisław Łoziński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu REPRINT. Infamia albo bezecność. Każdy miał prawo do czci, ale kto dopuścił się czynu zagrożonego utratą honoru, tracił ją i nazywany był bezecnym, inaczej infamisem. Infamja pociągała za sobą ograniczenie w używaniu praw cywilnych i wywołanie z kraju (banicja). Tak prawo ziemskie polskie,
Ebook Zmiany VAT 2015 - wyjaśnienia praktyczne

Zmiany VAT 2015 - wyjaśnienia praktyczne

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Kluczowym orężem w walce z oszustwami podatkowymi jest mechanizm odwrotnego obciążenia. Od 1 lipca 2015 r. będzie on miał zastosowanie do znacznie szerszej grupy towarów, a co za tym idzie – także do przedsiębiorców nimi handlujących. Oprócz tych zmian wprowadzono zasadę, że podatnicy sprzedający towary wrażliwe muszą składać informacje podsumow

Ebooki - wróć do strony głównej