Ebooki > Nauki społeczne > Logopedia

Ebook Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii

Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii

Autor: Irena Jaros, Renata Gliwa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowany tom zawiera wyniki badań oraz wypowiedzi teoretyczne naukowców z różnych ośrodków akademickich, logopedów praktyków, językoznawców, lekarzy specjalistów i pedagogów. Autorzy podjęli się upowszechnienia osiągnięć i najnowszych wyników badań, które mogą być wykorzystane w codziennej praktyce diagnostyczno-terapeutyczn
Ebook Wyraźnie... Dokładnie... Precyzyjnie

Wyraźnie... Dokładnie... Precyzyjnie

Autor: Przemysław Kania

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest wynikiem pracy autora z młodzieżą i nauczycielami w czasie wykładów, warsztatów i spotkań. Na podstawie zebranych doświadczeń i uwag dotyczących programów nauczania, opracowane zostały podstawowe zasady i ćwiczenia dotyczące recytacji oraz wystąpień publicznych. Kultura słowa i poprawność językowa wśród młodzieży pozostawiają wiele do życzenia. Opracowanie &b
Ebook Paszczodźwięki. Mały poradnik dla wielkich mówców

Paszczodźwięki. Mały poradnik dla wielkich mówców

Autor: Mirosław Oczkoś

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Ebook Mirka Oczkosia pokazuje, jak ważna jest mowa, sposób mówienia w życiu każdego człowieka. Ale pokazuje coś jeszcze. Pokazuje, że człowiek dorosły, który nigdy nie miał okazji ćwiczyć się w przemawianiu, mówieniu, zabieraniu głosu publicznie, może się tego nauczyć przez zabawę! Autor w lekki sposób omawia poszczególne głoski, proponuje ćwiczenia
Ebook Podręcznik pracy głosem. Ćwiczenia i wskazówki dla osób występujących publicznie

Podręcznik pracy głosem. Ćwiczenia i wskazówki dla osób występujących publicznie

Autor: Agnieszka Płusajska-Otto

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jak mówić pięknie? Co zrobić, by wypowiadane słowa dobrze brzmiały, wywoływały szacunek i podziw? Jak przyciągnąć uwagę brzmieniem głosu? Jak mówić, by głos służył przez wiele lat? Na wszystkie te pytania czytelnik znajdzie odpowiedź w podręczniku przygotowanym przez logopedę i trenera emisji głosu z wieloletnim doświadczeniem warsztatowym. Autorka wzbogaca kompendium podstawowej wie
Ebook Racjonalność a umysł piśmienny

Racjonalność a umysł piśmienny

Autor: Roy Harris

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dzieło brytyjskiego językoznawcy jest dokonaniem wyjątkowym: z jednej strony podejmuje i wzmacnia główne założenia teorii oralności/piśmienności, w tym zwłaszcza tezę sygnalizowaną w tytule, z drugiej zaś przekracza tę teorię, wprowadzając do niej doniosłe modyfikacje. Harris podejmuje jedną z głównych jej tez, głoszącą, że racjonalność, której najwyższym wykwitem jest logika, stanowi wytwór rozwi
Ebook

"Logopedia Silesiana" 2016. T. 5

Autor: red. Olga Przybyla

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Logopedia Silesiana”, zgodnie z naukowo-badawczą tradycją czasopisma, wyjaśnia w szerokiej perspektywie opisu różnorodne aspekty mowy w rozwoju i zaburzeniach oraz dąży do przedstawienia bogatego kontekstu dyscypliny. Piąty tom gromadzi prace naukowe oraz studia przypadków obejmujące teoretyczne rozważania i strategie badawczo-metodyczno-organizacyjne. Wdzięczni jesteśm
Ebook Teoria i praktyka logopedyczna. Wybrane zagadnienia

Teoria i praktyka logopedyczna. Wybrane zagadnienia

Autor: Ewa Gacka, Monika Kaźmierczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowany tom zawiera prace z zakresu diagnozy, terapii i profilaktyki logopedycznej, wyniki badań oraz rozważania teoretyczne logopedów reprezentujących różne krajowe ośrodki badawcze, a także przedstawicieli pokrewnych dyscyplin naukowych: medycyny, językoznawstwa, pedagogiki, psychologii. Współczesna logopedia stoi przed różnymi wyzwaniami. Ponieważ wzrasta liczba
Ebook Efektywność terapii dyslalii. Logopedyczno-lingwistyczna analiza wyników badań

Efektywność terapii dyslalii. Logopedyczno-lingwistyczna analiza wyników badań

Autor: Danuta Pluta-Wojciechowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook prezentuje pierwsze w Polsce badania dotyczące efektywności terapii w przypadku wad wymowy wynikających z zaburzeń anatomicznych i czynnościowych, takich jak ankyloglosja, wada zgryzu, przerost migdałka gardłowego, zaburzenia oddychania i połykania. Autorka przedstawia wyniki badań na tle szerokiego kontekstu poznawczego. Analizuje bowiem transformację diagnozy i terapii wad wymowy, jaka odb
Ebook Zaburzenia płynności mowy - teoria i praktyka Tom 2

Zaburzenia płynności mowy - teoria i praktyka Tom 2

Autor: red. Katarzyna Węsierska, Mikołaj Witkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W kolejnym, drugim tomie serii „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka” (pierwszy ukazał się w roku 2015 nakładem Wydawnictwa Komlogo we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Śląskiego) znalazły się artykuły prezentujące wyniki badań oraz doświadczenia logopedów-praktyków. Nie zabrakło również prezentacji omawianej problematyki z perspektywy pa
Ebook Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów

Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów

Autor: red. Danuta Pluta-Wojciechowska, współudz. Anna Płonka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia pt. Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów jest adresowana do specjalistów zajmujących się pomocą osobom z zaburzeniami artykulacji, w szczególności zaś do logopedów. Zagadnienia podejmowane przez autorów tekstów z pewnością zainteresują także językoznawców, pedagogów, psychologów i lekarzy. Zaburzenia realizacji
Ebook Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej

Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej

Autor: Ewelina Zając, Mateusz Szurek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Logopedia to interdyscyplinarna dziedzina nauki, która bardzo szybko rozwinęła się w ostatnim dziesięcioleciu. Jej intensywny rozwój jest związany ze wzrostem zapotrzebowania społecznego wynikającego ze zwiększenia świadomości i wiedzy na temat zaburzeń mowy. W procesie diagnostyczno-terapeutycznym mowy najważniejsza jest rola logopedy, jednak najczęściej pełny sukces terapeutyczny o
Ebook Bajki dla dyslektyków

Bajki dla dyslektyków

Autor: Waleszkiewicz Kamila

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest niezastąpioną pomocą w zwalczaniu problemu z nauką czytania i pisania, który nie polega na tym, jak wielu sądzi, czy dziecko nauczy się czytać i pisać, lecz na tym, jakim sposobem i w jakim czasie to osiągnie. Prezentowane w niniejszej publikacji bajki pomagają dzieciom zbudować zbiór skojarzeń ułatwiających prawidłowe rozpoznawanie liter, a dzięki zabawie uatrakcyjniają proces nauki cz
Ebook Ćwiczenia grafomotoryczne 0-1

Ćwiczenia grafomotoryczne 0-1

Autor: Gaweł Ewa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ćwiczenia grafomotoryczne przeznaczone są dla dzieci, które przygotowują się do czynności pisania oraz dla tych, którym pisanie sprawia trudność. Pomagają one w nabyciu właściwych nawyków ruchowych, potrzebnych podczas pisania, a w szczególności ruchu ręki od strony lewej do prawej, z góry na dół oraz ruchu okrężnego, odwrotnego do kierunku wskazówek zegara. Ćwiczenia wyrabiają płynność i precyzję
Ebook Dysleksja u osób dorosłych

Dysleksja u osób dorosłych

Autor: Łockiewicz Marta, Bogdanowicz Katarzyna Maria

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Marty Łockiewicz i Katarzyny Bogdanowicz pt. Dysleksja u osób dorosłych to pierwsza w Polsce publikacja całościowo przedstawiająca problem specyficznych trudności w uczeniu się u osób dorosłych. Pomimo wciąż rosnącego zainteresowania tematyką dysleksji rozwojowej, problem funkcjonowania dorosłych osób z tym zaburzeniem pozostaje nadal w kręgu zainteresowań wąskiej grupy badaczy. Ebook przeds
Ebook Jąkanie to nie wyrok

Jąkanie to nie wyrok

Autor: Szerszeńska Anna

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W okresie dzieciństwa 5% dzieci doświadcza trudności z płynnym i swobodnym wypowiadaniem się. U większości to mija (przyjmuje się, że w trzech przypadkach na cztery) , jednak jedno dziecko z tej czwórki, o ile nie podejmiemy odpowiednich działań, może wejść z tym problemem w dorosłe życie. Pod wpływem licznych spotkań z rodzicami swoich pacjentów oraz efektu wieloletniej pracy terapeutycznej Anna
Ebook Jąkanie

Jąkanie

Autor: Chęciek Mieczysław

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Doświadczenia płynące z wieloletniej praktyki logopedycznej Autora, wsparte wiedzą zdobytą dzięki językoznawstwu kognitywnemu, przyczyniły się do innego nieco spojrzenia na zjawisko zaburzeń płynności mówienia u osób jąkających się w różnym wieku. Zaburzenia mówienia o charakterze jąkania odznaczają się podobną częstością występowania we wszystkich grupach wiekowych. Jest to wnikliwe opracowanie n
Ebook Kwestionariusz badania mowy

Kwestionariusz badania mowy

Autor: Billewicz Grażyna, Zioło Brygida

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kwestionariusz ten może być wykorzystywany do diagnozy logopedycznej dzieci przedszkolnych i szkolnych. Składa się z obrazków, których nazwy zawierają samogłoski i spółgłoski w trzech pozycjach, w których mogą pojawić się w wyrazie: w nagłosie, śródgłosie i wygłosie. Głoski występujące w nazwach obrazków ułożone są w kolejności zgodnej z tym jak pojawiają się w rozwoju mowy dziecka. Uwzględnia spó
Ebook Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek dentalizowane

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek dentalizowane

Autor: Krzysztoszek Grażyna, Piszczek Małgorzata

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Materiał przeznaczony jest do utrwalania w układach opozycyjnych głosek po wcześniejszym wyćwiczeniu ich artykulacji w izolacji, sylabach, wyrazach i zdaniach. Opozycje głosek przedniojęzykowo-zębowych s, z, c, dz i środkowojęzykowo-dziąsłowych ś, ź, ć, dź. Opozycje głosek przedniojęzykowo-dziąsłowych sz, ż, cz, dż i środkowojęzykowych ś, ź, ć,dź. Opozycje głosek zwartoszczelinowych c, cz, ć, dz,
Ebook Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek k, ki, g, gi

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek k, ki, g, gi

Autor: Krzysztoszek Grażyna, Piszczek Małgorzata

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek k, ki, g, gi w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i całych zdaniach. Opracowany materiał jest przeznaczony dla logopedów i rodziców do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Materiał słowny ułożono według zasad logopedycznych. Należy go wykorzystywać po wywołaniu w izo
Ebook Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek l, r 

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek l, r 

Autor: Krzysztoszek Grażyna, Piszczek Małgorzata

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek r, l w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i zdaniach. Opracowany materiał jest przeznaczony dla logopedów i rodziców do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Materiał słowny ułożono według zasad logopedycznych. Należy go wykorzystywać po wywołaniu głosek l, r utrwaleniu ich w sylabach.
Ebook Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek p, pi, b, bi

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek p, pi, b, bi

Autor: Krzysztoszek Grażyna, Piszczek Małgorzata

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek p, pi, f, fi w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i całych zdaniach. Opracowany materiał jest przeznaczony dla logopedów i rodziców do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Materiał słowny ułożono według zasad logopedycznych. Należy go wykorzystywać po wywołaniu w izolacji głosek p, pi, f, fi
Ebook Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek sz, ż, cz, dż

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek sz, ż, cz, dż

Autor: Krzysztoszek Grażyna, Piszczek Małgorzata

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek sz, ż, cz, dż w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i całych zdaniach. Opracowany materiał jest przeznaczony dla logopedów i rodziców do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Materiał słowny ułożono według zasad logopedycznych. Należy go wykorzystywać po wywołaniu w izolacji głosek sz, ż (rz),
Ebook Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek ś, ź, ć, dź

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek ś, ź, ć, dź

Autor: Krzysztoszek Grażyna, Piszczek Małgorzata

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek ś, ź, ź, dź w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i całych zdaniach. Opracowany materiał jest przeznaczony dla logopedów i rodziców do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Materiał słowny ułożono według zasad logopedycznych. Należy go wykorzystywać po wywołaniu w izol
Ebook Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy s, z, c, dz

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy s, z, c, dz

Autor: Krzysztoszek Grażyna, Piszczek Małgorzata

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek s, z, c, dz w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i całych zdaniach. Opracowany materiał jest przeznaczony dla logopedów i rodziców do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Materiał słowny ułożono według zasad logopedycznych. Należy go wykorzystywać po wywołaniu w izol
Ebook Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy  a, o, u, e, i, y, ą, ę

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy a, o, u, e, i, y, ą, ę

Autor: Krzysztoszek Grażyna, Piszczek Małgorzata

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy samogłosek ustnych a, o, u, e, i, y oraz nosowych ą, ę w sylabach, wyrazach dźwiękonaśladowczych, wyrazach, wyrażeniach i zdaniach. Materiał ćwiczeniowy do samogłosek ą, ę obejmuje wyrazy, w których zachowana jest pełna nosowość, tj. przed spółgłos­kami szczelinowymi f, w, s, z, sz, rz (ż), ś, (si), ź (zi) oraz w wygłosie absolutnym (na końc
Ebook Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy  f, fi, w, wi, ł, ch (h)

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy f, fi, w, wi, ł, ch (h)

Autor: Krzysztoszek Grażyna, Piszczek Małgorzata

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek f, fi, w, wi w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i całych zdaniach. Opracowany materiał jest przeznaczony dla logopedów i rodziców do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Materiał słowny ułożono według zasad logopedycznych. Należy go wykorzystywać po wywołaniu w izolacji głosek f, fi, w, wi
Ebook Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy  t,d, m, mi, n, (ni)

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy t,d, m, mi, n, (ni)

Autor: Krzysztoszek Grażyna, Piszczek Małgorzata

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek t, d, m, mi , n (ni) w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i całych zdaniach. Opracowany materiał jest przeznaczony dla logopedów i rodziców do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Materiał słowny ułożono według zasad logopedycznych. Należy go wykorzystywać po wywołaniu w izolacji głosek t, d
Ebook Mnemoliterki

Mnemoliterki

Autor: Skibska Joanna

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Mnemoliterki to ćwiczenia do wprowadzania i utrwalania liter podobnych pod względem kształtu wykorzystujące mnemotechnikę w postaci zakładek obrazowych, ponieważ najbardziej naturalnym sposobem uczenia się dziecka jest uczenie wykorzystujące obraz, emocje oraz ruch, co z kolei uruchomia wyobraźnię, pozwalając na ukonkretnienie materiału abstrakcyjnego, jakim są litery. Zakładki obrazowe [1
Ebook Przygody Języczka Podróżniczka

Przygody Języczka Podróżniczka

Autor: Bryła Maria, Muszyńska Aneta

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Bajeczki o sympatycznym Języczku-Podróżniczku, z którym dziecko poznaje i odwiedza różne miejsca, mają na celu usprawnienie aparatu artykulacyjnego dzieci. Ćwiczenia dotyczą najbardziej zniekształcanych przez dzieci szeregów głosek. Bajeczki zostały opracowane w taki sposób, aby mogły z nich korzystać logopedzi, nauczyciele, rodzice zarówno w czasie zajęć indywidualnych, jak i grupowych w przedsz
Ebook Terapia logopedyczna dzieci

Terapia logopedyczna dzieci

Autor: Gunia Grażyna

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook adresowana jest do osób, które są zainteresowane problematyką kształtowania i terapii mowy dzieci niesłyszących. Kolejne rozdziały zawierają omówienie elementarnych zagadnień dla tych osób, które nie mają interdyscyplinarnego przygotowania logopedycznego. Książkę można podzielić na dwie zasadnicze części. W pierwszej omówiono założenia teoretyczne surdologopedii, natomiast w drugiej przedsta
Ebook Wprowadzenie do logopedii

Wprowadzenie do logopedii

Autor: Gunia Grażyna, Lechta Victor

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie monografii Wprowadzenie do logopedii stanowi systemową analizę wybranych zagadnień logopedycznych. Praca ta jest źródłem wiedzy o aktualnej problematyce logopedii dla studentów, pedagogów, a także dla osób  interesujących się tym zagadnieniem. Adresatami książki są studenci studiów pedagogicznych, szczególnie pedagogiki specjalnej, przedszkolnej, wczesnoszkolnej, opiekuńczo-wychowawcze
Ebook Zabawy logopedyczne na cztery pory roku

Zabawy logopedyczne na cztery pory roku

Autor: Krupa Dorota, Pszczółka Jolanta

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Drodzy Czytelnicy, oddajemy w Wasze ręce zbiór scenariuszy, które wykorzystywałyśmy podczas zajęć logopedycznych prowadzonych w przedszkolach i w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Scenariusze zawierają ćwiczenia oddechowe, usprawniające aparat artykulacyjny, ćwiczenia w naśladowaniu dźwięków z otoczenia, sprzyjające prawidłowej realizacji samogłosek i spółgłosek. Celem naszych zajęć było
Ebook Zaburzenia artykulacji

Zaburzenia artykulacji

Autor: Sołtys-Chmielowicz Anna

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Istnieje dość powszechne przekonanie, że nieprawidłowa wymowa głosek jest zaburzeniem mowy najprostszym do opisania i terapii. Jednak okazuje się, że zaburzenia artykulacji, najczęściej nazywane dyslalią, nie zawsze łatwo jest scharakteryzować, a ich leczenie może trwać bardzo długo. Należy się więc głębiej zastanowić nad ich istotą, postawić diagnozę, zastosować właściwą terapię i wreszcie umieć

Ebooki - wróć do strony głównej