Ebooki > Nauki społeczne > Media, Komunikacja

Ebook Halo człowiek. Rozmowy o tym, co ważne

Halo człowiek. Rozmowy o tym, co ważne

Autor: Konrad Kruczkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Halo człowiek to cykl sześciu rozmów o wartościach z ludźmi znanymi. Z jednej strony to portrety osób, które mają wyraźny wpływ na życie publiczne w Polsce, z drugiej próba opisania zmieniającego się społeczeństwa. W jednej książce autor umieścił sędziwego mnicha, feministkę, legendę teatru, aktorkę, krytyka filmowego i znanego dziennikarza. Każdej rozmowie towarzyszą p
Ebook Kryminalistyka w mediach. Wpływ seriali kryminalnych na postępowanie karne

Kryminalistyka w mediach. Wpływ seriali kryminalnych na postępowanie karne

Autor: Joanna Stojer-Polańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pasjonująca publikacja dla wszystkich miłośnikówseriali kryminalnych. Ze Wstepu: Seriale, które pokazują pracę w laboratorium kryminalistycznym oraz służbę w Policji, cieszą się nieustannie wysoką oglądalnością. Tym samym wielu widzów, jeśli pasjonuje ich proces badania śladów, odnajduje się w roli techników kryminalistyki lub też w roli detektywów rozwi
Ebook Doskonalenie lokalne w Policji a współpraca z podmiotami zewnętrznymi. Efekt synergii

Doskonalenie lokalne w Policji a współpraca z podmiotami zewnętrznymi. Efekt synergii

Autor: Jadwiga Stawnicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook zawiera projekty 10 szkoleń dla funkcjonariuszy Policji. Zaprezentowane projekty mogą być przydatne w przygotowaniu oraz prowadzeniu szkoleń dla funkcjonariuszy Policji, w tym zarówno kadry kierowniczej, jak i policjantów ogniwa patrolowo-interwencyjnego, dzielnicowych, a także policjantów pionu kryminalnego. Są to szkolenia doskonalące kompetencje komunikacyjne i k
Ebook Telewizyjna transmisja sportowa w ujęciu genologii lingwistycznej na materiale meczów piłki nożnej

Telewizyjna transmisja sportowa w ujęciu genologii lingwistycznej na materiale meczów piłki nożnej

Autor: Beata Grochala

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Można sport lubić albo nie, można się nim aktywnie rozkoszować bądź tylko biernie fascynować; jedno jest pewne – nie ma dziś sportu bez mediów, ale i nie ma mediów bez sportu”. Jest to pierwsze w Polsce opracowanie monograficzne poświęcone telewizyjnej transmisji sportowej w ujęciu genologicznym. Autorka nie tylko wykorzystała narzędzia lingwistyczne, ale odwołała
Ebook Emocje i polityka. Sceny z życia polskiego parlamentu

Emocje i polityka. Sceny z życia polskiego parlamentu

Autor: Krzysztof T. Konecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Odkrywanie emocjonalnej warstwy debat politycznych i polityki umożliwia kształtowanie racjonalnego ładu politycznego i społecznego, ładu uświadomionego i poddanego refleksji i dyskusji przez obywateli. Większość analizowanych w tej książce wystąpień ma charakter „przedstawień” w sensie dramaturgicznym, gdzie aktor (w tym wypadku polityk) dobiera tak środki wyrazu, by zaprezentować okre
Ebook Rzeczywistość i zapis. Problemy badania tekstów w naukach społecznych i humanistycznych

Rzeczywistość i zapis. Problemy badania tekstów w naukach społecznych i humanistycznych

Autor: Wojciech Doliński, Jerzy Żurko, Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska, Sylwia Męcfal

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce omówiono aspekty interpretacji źródeł pisanych w naukach społecznych i humanistycznych z trzech perspektyw badawczych. W części pierwszej pokazano relacje między doświadczeniem, zapisem i tekstem, dotykając tym samym kwestii konstruowania podmiotu („figura autora”). Część druga zawiera rozważania na temat stopnia komplementarności i rozłączności propozycji badaw
Ebook Języki (pop)kultury w literaturze, mediach i filmie

Języki (pop)kultury w literaturze, mediach i filmie

Autor: Monika Kocot, Kamil Szafranie

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W prezentowanej publikacji podjęto problematykę dotyczącą opisu i odbioru zjawisk szeroko pojętej popkultury. Autorzy, prowadząc interdyscyplinarny dialog i konfrontując różne perspektywy badawcze, eksplorują oblicza popkultury w dziedzinach: literatury, filmu, sztuk audiowizualnych i mediów. Wychodząc od tytułowego zagadnienia, otwierają przestrzeń intermedialnego dialogu, któ
Ebook Nowe media w języku, kulturze i literaturze

Nowe media w języku, kulturze i literaturze

Autor: Krzysztof Sakowski, Łukasz Marek Plęsa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W prezentowanej monografii podjęto, nierzadko w sposób nowatorski, niezwykle aktualny temat oddziaływania nowych mediów na nasze życie, tj. na współczesny język, zachowania społeczne, literaturę czy przestrzeń medialną. Autorzy analizują zjawiska występujące w przestrzeni wirtualnej oraz ich wpływ na język młodego pokolenia używany także poza siecią. Starają się również
Ebook Wartościowanie w internetowych komentarzach do artykułów prasowych dotyczących stosunków niemiecko-polskich. Próba analizy pragmalingwistycznej

Wartościowanie w internetowych komentarzach do artykułów prasowych dotyczących stosunków niemiecko-polskich. Próba analizy pragmalingwistycznej

Autor: Mariusz Jakosz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja jest interdyscyplinarną, osadzoną w językoznawstwie pracą nad zagadnieniem wartościowania w języku i przy jego pomocy. Jej celem jest przedstawienie strategii wyrażania etnicznych sądów wartościujących na przykładzie stosunków niemiecko-polskich. Materiał badawczy stanowią komentarze internetowe do artykułów prasowych, które ukazywały się na forach inter
Ebook Komunikacja  społeczno-symboliczna starożytnej Krety.  Próba charakterystyki okresu minojskiego

Komunikacja społeczno-symboliczna starożytnej Krety. Próba charakterystyki okresu minojskiego

Autor: Robert Grochowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Fascynująca pozycja o komunikacji międzyludzkiej na przykładzie antycznej Krety. Ze Wstępu: Przez komunikację społeczną rozumie się zwykle przekazywanie informacji różnego typu. Proces ten odbywać się może za pomocą różnych przekaźników (ludzie, media) i w różny sposób. Tymi przekaźnikami i sposobami mogą być również symbole. Ebook – Komunikacj
Ebook Język w internecie. Antologia

Język w internecie. Antologia

Autor: red. Małgorzata Kita, Iwona Loewe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom Język w internecie. Antologia jest uszczegółowieniem poprzedniej publikacji redaktorek pt. Język w mediach. Antologia. W tym cyklu ukazał się też niedawno zbiór Język w telewizji. Antologia (2016). Internet jest medium i zarazem środowiskiem komunikacyjnym niewyobrażalnie rozległym, zróżnicowanym i sfragmentaryzowanym. Wybrane do antologii teksty ukazują zjawiska ważne w
Ebook Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś. T. 2

Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś. T. 2

Autor: red. Aleksandra Kalisz, Ewelina Tyc

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autopromocja w przestrzeni publicznej stała się w ostatnich latach niezwykle sprawnym narzędziem działań zmierzających do osiągnięcia określonych celów zarówno przez rozmaite instytucje, jak i same jednostki. Jednak aby móc w sposób właściwy, a więc z określonym skutkiem, wypromować siebie czy wytwory własnego umysłu, należy znać pewne mechanizmy rządzące wsp&oacu
Ebook Folklore in the Digital Age: Collected Essays. Foreword by Andy Ross

Folklore in the Digital Age: Collected Essays. Foreword by Andy Ross

Autor: Violetta Krawczyk-Wasilewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Online and digital cultures are among the most personally gripping effects of globalisation in our increasingly networked world. While global multimedia culture may seem to endanger traditional folklore, there is no doubt that it creates new folklore as well. Folklore in the Digital Age vividly illustrates the range of e-folklore studies in updated papers and essays from the author’s 21st-ce
Ebook Pedagogizacja medialna rodziny. Zakres - uwarunkowania - dylematy

Pedagogizacja medialna rodziny. Zakres - uwarunkowania - dylematy

Autor: Marcin Musioł

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monografii opisano działania nazywane pedagogizacją rodziny, które mogą być podjęte z rodzicami i prawnymi opiekunami w celu szerzenia wiedzy i kultury pedagogicznej w zakresie korzystania z mediów przez ich podopiecznych, m.in. przy okazji spotkań z wychowawcą klasy. Działania owe mogą obejmować: wychowanie i kształcenie za pośrednictwem mediów, wychowanie do medi&oacu
Ebook Dyskurs i jego odmiany

Dyskurs i jego odmiany

Autor: red. Bożena Witosz, Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Ewa Ficek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja gromadzi teksty przedstawicieli zróżnicowanego pod względem metodologicznym i problemowym nurtu badań nad dyskursem w Polsce. Autorzy poszczególnych artykułów zarówno rozważają istotne zagadnienia teoretyczne, jak i dają obraz różnych odmian dyskursu publicznego, zwłaszcza instytucjonalnych (urzędowy, religijny, edukacyjny, terapeutyczny, turystyc
Ebook Początki polskiej publicystyki sportowej w ujęciu genologicznym.

Początki polskiej publicystyki sportowej w ujęciu genologicznym. "Przegląd Sportowy" w latach 1921-1925

Autor: Rafał Siekiera

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W dotychczasowych badaniach dotyczących dziennikarstwa sportowego brakuje systematyczności i prób ujęć całościowych. Nie zajmowano się dotąd genezą terminologii sportowej, prawie w ogóle nie prowadzi się badań diachronicznych języka sportu. Nie ma też publikacji podejmujących problematykę rozwoju gatunków charakterystycznych dla tej odmiany specjalistycznej. Nie interesowano s
Ebook Retoryka i jej zastosowania. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i innych kierunków humanistycznych

Retoryka i jej zastosowania. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i innych kierunków humanistycznych

Autor: Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik zawiera podstawy wiedzy o retoryce i jej zastosowaniach zwłaszcza w medioznawstwie i dziennikarstwie. Składa się on z czterech części, z których pierwsza obejmuje przegląd systemu retorycznego, zaś pozostałe - omówienie najnowszych nurtów badawczych w retoryce, pojęcia z zakresu retoryki dziennikarskiej oraz retoryki tekstualnej. Takie powiązanie tematów poka
Ebook Problemy konwergencji mediów II

Problemy konwergencji mediów II

Autor: K. Dudek, M. Koszembar-Wiklik, P. Celej, M. Boczkowska (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza monografia adresowana jest do studentów oraz nauczycieli akademickich kształcących w obszarze nauk humanistycznych i społecznych oraz do praktyków podejmujących zawodowe działania w obszarze mediów (dziennikarzy, specjalistów z obszaru public relations, specjalistów z zakresu zarządzania w mediach itp.). Liczymy, że poniższe artykuły pozwolą na pogłębio
Ebook Rola rzeczników prasowych w komunikacji masowej

Rola rzeczników prasowych w komunikacji masowej

Autor: Krystian Dudek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W procesie masowej komunikacji głównym partnerem rzeczników są dziennikarze. To oni, pełniąc rolę selekcjonerów i dysponując narzędziami o globalnym zasięgu, stanowią podstawowe ogniwo łączności z publicznością. Efektywna współpraca z nimi, budowanie i utrzymywanie wzajemnych korzystnych relacji, dopełniane monitoringiem przekazów medialnych i reakcji opinii publ
Ebook Sposoby promocji współczesnej polskiej prasy drukowanej

Sposoby promocji współczesnej polskiej prasy drukowanej

Autor: Joanna Mikosz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook przedstawia interesujące zagadnienie promocji współczesnej prasy drukowanej. Autorka wyodrębniła i scharakteryzowała metody badań rynku polskiej prasy drukowanej (badania sondażowe, jakościowe, niereaktywne, historyczno-porównawcze, ewaluacyjne) oraz instytucje zajmujące się takimi badaniami. Omówiła: kanały i metody dystrybucji prasy (konsumentów prasy i ich zach
Ebook Kontaminacje leksykalne. Struktura - sens - pragmatyka

Kontaminacje leksykalne. Struktura - sens - pragmatyka

Autor: Krystyna Ratajczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest poświęcona kontaminacji leksykalnej jako zjawisku językowemu oznaczającemu łączenie nie tylko wyrazów, lecz także jednostek leksykalnych obejmujących frazeologizmy. Autorka analizuje strukturę, sens i pragmatykę kontaminacji. Omawia zagadnienie w kontekście dynamicznego rozwoju języka współczesnych mediów, zwłaszcza w zakresie słowotwórstwa. Materiał bad
Ebook Zawód dziennikarz/komentator sportowy. Kulisy pracy i warsztatu

Zawód dziennikarz/komentator sportowy. Kulisy pracy i warsztatu

Autor: Przemysław Szews, Rafał Siekiera

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Publikacja adresowana jest zarówno do naukowców i studentów, jak i do osób zainteresowanych dziennikarstwem sportowym oraz pragnących spróbować swoich sił w zawodzie. Obok charakterystyki gatunków wypowiedzi dziennikarskiej autorzy prezentują praktyczne wskazówki dotyczące pracy dziennikarza sportowego. W części poświęconej kulisom profesji zn
Ebook Kreatywność językowa w reklamie. Podręcznik nie tylko dla specjalistów

Kreatywność językowa w reklamie. Podręcznik nie tylko dla specjalistów

Autor: Katarzyna Burska, Bartłomiej Cieśla, Katarzyna Jachimowska, Barbara Kudra

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja to podręcznik z zakresu kreatywności językowej w reklamie. Autorzy w przystępny, syntetyczny sposób prezentują techniki językowe wykorzystywane w reklamie w celu osiągnięcia lepszego efektu sprzedażowego. Przy każdej omawianej technice Czytelnik znajdzie liczne przykłady twórczego wykorzystania środków językowych, w tym również przykłady wizualne. Po kolejnyc
Ebook Interaktywne fantasy. Gatunek w grach cyfrowych

Interaktywne fantasy. Gatunek w grach cyfrowych

Autor: Maria B. Garda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czym różnią się gatunki gier cyfrowych od gatunków znanych nam z filmu czy literatury, takich jak western bądź kryminał? Czy znane gry, takie jak rodzimy Wiedźmin, jedynie czerpią z repertuarów gatunkowych swoich książkowych lub ekranowych źródeł, czy też może oferują osobne i unikatowe wzorce gatunkowe? Autorka omawia zagadnienie gatunku w grach cyfrowych w relacji do
Ebook Theoretical frameworks in the study of press advertisements: Polish, English and Chinese perspective

Theoretical frameworks in the study of press advertisements: Polish, English and Chinese perspective

Autor: Adam Wojtaszek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi próbę poszerzenia metodologii badań nad reklamami prasowymi poprzez wypracowanie nowych modeli analizy tego szczególnego typu obrazowo-tekstowego artefaktu oraz wykazanie ich zasadności i przydatności w oparciu o obszerny korpus przykładów zaczerpnięty z prasy polskiej, brytyjskiej i chińskiej. Praca podzielona jest na trzy rozdziały, z których pierwszy st
Ebook E-folklor w dobie kultury digitalnej. Szkice i studia z przedmową Andy'ego Rossa

E-folklor w dobie kultury digitalnej. Szkice i studia z przedmową Andy'ego Rossa

Autor: Violetta Krawczyk-Wasilewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja jest fascynującym zbiorem esejów autorki, bazujących na jej referatach, prezentowanych środowisku międzynarodowemu w ostatnim 15-leciu i dotyczy nowego folkloru, przekraczającego granice cyberprzestrzeni i wkraczającego już do życia codziennego użytkowników globalnych mediów elektronicznych. Pojęcie e-folkloru zmienia oblicze współczesnej folklorystyki, kt&oa
Ebook Technokultura i jej manifestacje artystyczne. Medialny świat hybryd i hybrydyzacji

Technokultura i jej manifestacje artystyczne. Medialny świat hybryd i hybrydyzacji

Autor: Piotr Zawojski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook dotyczy zagadnień technokultury, zjawiska dotychczas bardzo rzadko prezentowanego w piśmiennictwie polskim w kontekście strategii artystycznych, które stanowią jej artystyczne manifestacje. Wychodząc od teoretycznych rozważań dotyczących współczesnej kultury zdominowanej przez praktyki medialne o charakterze hybrydycznym, w czasach posthumanizmu i transhumanizmu, Autor sta
Ebook Medialny obraz rzeczywistości

Medialny obraz rzeczywistości

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorzy publikacji, medioznawcy, pranicy, politolodzy, podejmują rozważania na temat tego, czy media obiektywnie przekazują czy też zniekształcają rzeczywistość. 
Ebook Niezależna literatura i dziennikarstwo przed 1989 rokiem. Idee - ludzie - spory

Niezależna literatura i dziennikarstwo przed 1989 rokiem. Idee - ludzie - spory

Autor: Konrad W. Tatarowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jak działały instytucje kulturalne na emigracji? Jak publikowano wydawnictwa i czasopisma niezależne w kraju, poza cenzurą? Co różniło te dwa niezależne obiegi kulturowe? Kto je tworzył, jakie były ich losy? Jakie stały za nimi idee? O co się spierano? Jaką rolę odgrywała literatura w tych działaniach? Na te i wiele innych pytań odpowiada w książce autor, obecnie profesor w Katedrze Dzienni
Ebook Hejterstwo. Nowa praktyka kulturowa? Geneza, przypadki, diagnozy

Hejterstwo. Nowa praktyka kulturowa? Geneza, przypadki, diagnozy

Autor: Julia Dynkowska, Natalia Lemann, Michał Wróblewski, Anna Zatora

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zjawisko hejtu zbadali badacze wielu specjalności: kulturoznawcy, literaturoznawcy, medioznawcy, socjologowie, psychologowie, filozofowie, politolodzy oraz badacze prawa. Dzięki multidyscyplinarnej perspektywie czytelnik może się dowiedzieć o hejcie rzeczy, o których nie miał pojęcia, choć wydawałoby się, że jest to zjawisko każdemu dobrze znane, proste i nie wymagające głębokich analiz. A
Ebook Zrównoważone społeczeństwo informacyjne

Zrównoważone społeczeństwo informacyjne

Autor: Ewa Ziemba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Treść monografii podzielono na pięć rozdziałów merytorycznych. Pierwszy rozdział ma charakter teoretyczny. Trzy kolejne rozdziały rozpoczynają się wątkami teoretycznymi, aby w dalszej kolejności przedstawić wyniki przeprowadzonych badań empirycznych i dyskusję nad nimi. Ostatni rozdział prezentuje wyniki badań empirycznych oraz końcowe deliberacje nad zrównoważonym społeczeństwem informacyjnym. Ni
Ebook W sieci i w matni społecznej

W sieci i w matni społecznej

Autor: red. Piotr Skudrzyk, red. Małgorzata Suchacka, red. Marek S. Szczepański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedstawiona Ebook stanowi zbiór ośmiu artykułów o zróżnicowanej tematyce skoncentrowanej jednakże na fenomenie sieci. Rosnąca popularność pojęcia sieci w publicystyce i naukach społecznych związana jest nie tylko z powszechną komputeryzacją i gęstniejącą siecią internetową, lecz także ze swego rodzaju matnią, która nas oplata, krępuje i wysysa siły. Sama „sieć&r
Ebook Media społecznościowe. Dialog w cyberprzestrzeni. T. 2

Media społecznościowe. Dialog w cyberprzestrzeni. T. 2

Autor: red. Krystyna Doktorowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Tom stanowi drugą część zbioru tekstów poświęconych problematyce mediów społecznościowych – fenomenu współczesnej kultury partycypacji. Zamieszczone w nim teksty odnoszą się do problematyki mediów społecznościowych zarówno w aspektach społecznych, kulturowych, jak i piarowych, co stanowi kontynuację rozważań podjętych w poprzedniej części. Autorzy pod
Ebook Miejskie tłumy. Miasto i wspólnotowość w dobie sieciowej współpracy

Miejskie tłumy. Miasto i wspólnotowość w dobie sieciowej współpracy

Autor: Blanka Brzozowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja dotyczy kulturowych studiów miejskich z silnym uwzględnieniem perspektywy badań nad mediami i ich rolą w kształtowaniu „nowej wspólnotowości”, którą autorka próbuje zdefiniować w opozycji do tradycyjnych ujęć socjologicznych. Autorka akcentuje obserwowane współcześnie zjawisko przenikania się przestrzeni fizycznych i medialnych, a także śle
Ebook Teksty ezoteryczne w mediach w świetle krytycznej analizy dyskursu

Teksty ezoteryczne w mediach w świetle krytycznej analizy dyskursu

Autor: Anna Sokół-Klein

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorka podjęła mało eksplorowaną, lecz ważną problematykę. Celem publikacji jest bowiem analiza prasowego i telewizyjnego dyskursu ezoterycznego przeprowadzona na tle kontekstu społeczno-psychologicznego. W pracy zostały postawione pytania o to, dlaczego w XXI w. wzrosło zainteresowanie magią i medycyną niekonwencjonalną, jaki wpływ ma na to sytuacja ekonomiczna kraju i co sprawia, że ludzie wier
Ebook To nie jest zawód dla cyników

To nie jest zawód dla cyników

Autor: Ryszard Kapuściński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wykłady i rozmowy o dziennikarstwie Ryszarda Kapuścińskiego wydane dotąd tylko po hiszpańsku i włosku, teraz nareszcie w całości ukazują się w polskim przekładzie. Pierwsza część Pięć zmysłów dziennikarza to zapis warsztatów, które w latach 20002002 reporter prowadził dla dziennikarzy w Ameryce Łacińskiej. W części drugiej, To nie jest zawód dla cyników, znalazły się trzy rozmowy mistrza z 1994
Ebook WIELKOPOLSKIE SZKICE REGIONALISTYCZNE t. 1

WIELKOPOLSKIE SZKICE REGIONALISTYCZNE t. 1

Autor: Ryszard Kowalczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zamierzeniem autora niniejszej publikacji, pierwszej z serii „Wielkopolskich Szkiców Regionalistycznych”, jest próba przedstawienia Wielkopolski jako regionu historycznego i kulturowego jednocześnie. Splatanie się w dziejach regionu elementów jego kultury – wytworzonej nie tylko na bazie własnych osiągnięć, lecz także i obcych wpływów – z history
Ebook WIELKOPOLSKIE SZKICE REGIONALISTYCZNE t. 2

WIELKOPOLSKIE SZKICE REGIONALISTYCZNE t. 2

Autor: Ryszard Kowalczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem niniejszej publikacji, drugiej z serii „Wielkopolskich Szkiców Regionalistycznych”, jest próba scharakteryzowania kilku ważnych aspektów regionalizmu wielkopolskiego. Chodzi tutaj zarówno o jego zasadnicze idee i przejawy społeczno-organizacyjne, jak i prekursorów. Na zawartość książki składają się trzy rozdziały. W pierwszym z nich próbo
Ebook WIELKOPOLSKIE SZKICE REGIONALISTYCZNE t. 3

WIELKOPOLSKIE SZKICE REGIONALISTYCZNE t. 3

Autor: Ryszard Kowalczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja, trzecia z serii „Wielkopolskich Szkiców Regionalistycznych”, jest próbą scharakteryzowania niektórych ideowych i praktycznych przejawów społeczno-kulturalnych, politycznych i gospodarczych regionalizmu wielkopolskiego, a także ich luminarzy. Zawartość książki podzielono na trzy rozdziały. W pierwszym rozdziale skupiono się na pracy orga
Ebook WIELKOPOLSKIE SZKICE REGIONALISTYCZNE t. 4

WIELKOPOLSKIE SZKICE REGIONALISTYCZNE t. 4

Autor: Ryszard Kowalczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria Wielkopolskich Szkiców Regionalistycznych składa się z siedmiu tomów. Pierwszy tom tego opracowania zawiera rozważania nad Wielkopolską jako regionem historyczno-kulturowym. Drugi tom skupiony jest zarówno na regionalizmie wielkopolskim jako idei, jak i jej praktycznych przejawach społeczno-organizacyjnych oraz prekursorach regionalizmu wielkopolskiego. Tom trzeci natomi
Ebook Wielkopolskie szkice regionalistyczne t. 5

Wielkopolskie szkice regionalistyczne t. 5

Autor: Ryszard Kowalczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria „Wielkopolskich Szkiców Regionalistycznych” składa się z siedmiu tomów. Pierwszy tom tego opracowania zawiera rozważania nad Wielkopolską jako regionem historyczno-kulturowym. Drugi tom skupiony jest zarówno na regionalizmie wielkopolskim jako idei, jak i jej praktycznych przejawach społeczno-organizacyjnych oraz prekursorach regionalizmu wielkopolskiego. Tom
Ebook Wielkopolskie szkice regionalistyczne t. 6

Wielkopolskie szkice regionalistyczne t. 6

Autor: Ryszard Kowalczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria „Wielkopolskich Szkiców Regionalistycznych” składa się z siedmiu tomów. Pierwszy tom tego opracowania zawiera rozważania nad Wielkopolską jako regionem historyczno-kulturowym. Drugi tom skupiony jest zarówno na regionalizmie wielkopolskim jako idei, jak i jej praktycznych przejawach społeczno-organizacyjnych oraz prekursorach regionalizmu wielkopolskiego. Tom
Ebook Wielkopolskie szkice regionalistyczne t. 7

Wielkopolskie szkice regionalistyczne t. 7

Autor: Ryszard Kowalczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria „Wielkopolskich Szkiców Regionalistycznych” składa się z siedmiu tomów. Pierwszy tom tego opracowania zawiera rozważania nad Wielkopolską jako regionem historyczno-kulturowym. Drugi tom skupiony jest zarówno na regionalizmie wielkopolskim jako idei, jak i jej praktycznych przejawach społeczno-organizacyjnych oraz prekursorach regionalizmu wielkopolskiego. Tom
Ebook Oblicza propagandy PRL część II

Oblicza propagandy PRL część II

Autor: Tomasz Leszkowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Propaganda stanowiła w PRL codzienność, otaczając mieszkańców Polski Ludowej siecią sloganów, obrazów i opowieści. Tomasz Leszkowicz, autor e-booka „Oblicza propagandy PRL”, w drugiej części swojej publikacji pokazuje kolejne pola, na które wdarli się propagandyści z Komitetu Centralnego PZPR.   O komunistycznym aparacie bezpieczeństwa mówi się
Ebook Kreatywność językowa w literaturze i mediach

Kreatywność językowa w literaturze i mediach

Autor: Bartłomiej Cieśla, Magdalena Pietrzak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszy tom jest kontynuacją rozważań podjętych w poprzednich Ebookch z cyklu poświęconego oryginalności słownej, takich jak: Kreatywność językowa w komunikowaniu (się) i Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej oraz Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej. Poszczególne zagadnienia prezentowane przez badaczy zostały podzielone na dwie części - dotyczące kreatywności w mediach o
Ebook Aplikacja mobilna jako zjawisko kulturowe

Aplikacja mobilna jako zjawisko kulturowe

Autor: Barbara Orzeł

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Aplikacja mobilna jako zjawisko kulturowe skierowana jest do wszystkich użytkowników nowych mediów. Stanowi przewodnik po kulturowych fundamentach zagadnień związanych z informatyką, kreacją programów komputerowych oraz szeroko pojętym nowomedialnym biznesem. Opisuje najważniejsze pojęcia związane z aplikacjami mobilnymi: algorytmem, interfejsem, personalizacją oraz krea
Ebook Nowe media, technologie i trendy w edukacji

Nowe media, technologie i trendy w edukacji

Autor: Frania Monika

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czy edukacja – jej istota, cele, proces – wymaga dzisiaj redefinicji? Czy jesteśmy świadkami kolejnych etapów ewolucji, czy też można mówić o bardziej gwałtownych zmianach rewolucyjnych? Czy, myśląc o edukacji, trzeba pójść za głosami, że system wymaga zrównania z ziemią i wybudowania wszystkiego na nowo, albo za tymi, że trzeba trwać przy tradycyjnym modelu
Ebook Rozprzestrzenialne media. Jak powstają wartości i znaczenia w usieciowionej kulturze

Rozprzestrzenialne media. Jak powstają wartości i znaczenia w usieciowionej kulturze

Autor: Henry Jenkins, Sam Ford, Joshua Green

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Co się nie rozprzestrzenia – umiera” – tak ideę rozprzestrzenialnych mediów ujmują autorzy książki. Szukając odpowiedzi na pytanie, jak funkcjonują media, Henry Jenkins, Sam Ford i Joshua Green mówią o dzisiejszych możliwościach rozpowszechniania idei oraz o tym, jak wpływa to na życie społeczno-kulturowe, biznes, politykę, a także na nasze codzienne funkcjon
Ebook Kawa czy herbata? Pierwszy telewizyjny program śniadaniowy. Komunikat polimodalny z perspektywy lingwistyki dyskursu

Kawa czy herbata? Pierwszy telewizyjny program śniadaniowy. Komunikat polimodalny z perspektywy lingwistyki dyskursu

Autor: Ewelina Tyc

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rozprawa prezentuje szczegółową analizę pierwszego ogólnopolskiego programu śniadaniowego Kawa czy herbata?. Poranny magazyn emitowany był na antenie TVP1 od 1992 do 2013 roku, czyli przez dwadzieścia jeden lat. Był to okres dużych zmian nie tylko w polskiej telewizji, lecz także w ogóle w mediach masowych. „Telewizja na śniadanie”, bo taka idea przyświeca poranny
Ebook Strategie komunikacyjne współczesnych organizacji

Strategie komunikacyjne współczesnych organizacji

Autor: Michał Kaczmarczyk (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem niniejszej monografii jest analiza wielowymiarowości zjawiska kon­wergencji mediów i jego konsekwencji w odniesieniu do sfery komunikacji marke­tingowej i public relations współczesnych organizacji. Analiza ta w szczególności dotyczy technologicznych, ekonomicznych i kulturowych aspektów prze­obrażeń komunikacji społecznej firm oraz ewolucji form i nar
Ebook Reklama. Krótkie Wprowadzenie 15

Reklama. Krótkie Wprowadzenie 15

Autor: Winston Fletcher

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

> KRÓTKIE WPROWADZENIE - książki, które zmieniają sposób myślenia! Reklama to ważny element współczesnej komunikacji. Co decyduje o tym, że kampania reklamowa jest skuteczna? Jak działają agencje reklamowe? Czy przekaz reklamowy powinien być etyczny? * Interdyscyplinarna seria KRÓTKIE WPROWADZENIE piórem uznanych ekspertów skupionych wok&oacu
Ebook Miejsca wspólne, miejsca osobne, imiona sporu. Szkice z pogranicza literatury i publicystyki na Górnym Śląsku

Miejsca wspólne, miejsca osobne, imiona sporu. Szkice z pogranicza literatury i publicystyki na Górnym Śląsku

Autor: Paweł Sarna

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Miejsca wspólne, miejsca osobne, imiona sporu – tytuł publikacji wskazuje na główne związki zarówno pomiędzy częściami zbioru, jak i poszczególnymi tekstami. Owe, różnego rodzaju, powinowactwa – także obecne w tekstach „miejsca wspólne” (locci communes), objawiają się pełniej w odniesieniu do konkretnej przestrzeni geograficznej. Ws
Ebook Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego. T. 1: Problemy teoretyczno-praktyczne

Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego. T. 1: Problemy teoretyczno-praktyczne

Autor: red. Stanisław Michalczyk, Katarzyna Brzoza

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem studiów zaprezentowanych w publikacji są teoretyczne oraz praktyczne aspekty komunikowania lokalno-regionalnego. Szkice oraz opracowania otwierające niniejszy tom obejmują ustalenia teoretyczne w obszarze komunikowania lokalnego. Kolejne artykuły prezentujące wyniki badań empirycznych dotyczą wielu elementów procesu komunikowania lokalno-regionalnego tj. zawartości przeka
Ebook Kultury obrazu - tabu - edukacja

Kultury obrazu - tabu - edukacja

Autor: red. Ilona Copik, Barbara Kita

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W tekstach, jakie znalazły się w zbiorze, nie tyle [...\ bierze się pod lupę tabu, ile podejmuje się złożoną refleksję nad ewolucją tego pojęcia. Autorzy odwołują się przy tym do  rozumienia tabuizacji zgodnego ze słownikiem  tradycyjnej antropologii, odnoszącym  sens tego co zakazane do samego źródła kultury tradycyjnej (działania wzmacniającego więzy społeczne, pełn
Ebook Uwarunkowania funkcji rzecznika prasowego w Polsce

Uwarunkowania funkcji rzecznika prasowego w Polsce

Autor: Dominika Narożna

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Z recenzji: Praca zawiera wartościowe elementy poznawcze i nosi nową jakość w dziedzinie roli rzecznika prasowego w systemie społecznym. Jest bez wątpienia oryginalnym, nowatorskim dziełem, osadzonym w dobrej znajomości bogatej literatury przedmiotu. Prof. Henryk Mruk Na zawartość publikacji dr Dominiki Narożnej składają się interesujące rozważania nad współczesnymi uwarunkowaniami roli i
Ebook Wizerunek felietonisty i sposoby jego werbalnego komunikowania

Wizerunek felietonisty i sposoby jego werbalnego komunikowania

Autor: Anna Barańska-Szmitko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jaki efekt wizerunkowy można osiągnąć za pomocą jakich działań werbalnych? Odpowiedź na to kluczowe w prezentowanej książce pytanie sformułowano na podstawie badań, w ramach których ponad pół tysiąca respondentów czytało teksty czterech różniących się w opiniach felietonistów (Krzysztofa Vargi, Piotra Zaremby, Magdaleny Środy, Szymona Hołowni), a następnie określ
Ebook PRACA ORGANICZNA I ETOS REGIONALNY WIELKOPOLAN Szkice politologiczno-regionalistyczne

PRACA ORGANICZNA I ETOS REGIONALNY WIELKOPOLAN Szkice politologiczno-regionalistyczne

Autor: Ryszard Kowalczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca organiczna i etos regionalny Wielkopolan stanowią zasadniczy przedmiot niniejszych rozważań. Zagadnienia te są rozpatrywane z perspektywy politologicznej i regionalistycznej. Dlatego akcentuje się tutaj z jednej strony polityczne cechy pracy organicznej i etosu regionalnego Wielkopolan, z drugiej zaś strony wskazuje na osobliwe regionalne uwarunkowania procesu ich kształtowania. Stosowana na
Ebook Gatunki cyfrowe. Instrukcja obsługi

Gatunki cyfrowe. Instrukcja obsługi

Autor: Piotr Marecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Gatunki cyfrowe. Instrukcja obsługi to dogłębny i poparty wieloma przykładami przewodnik po praktycznej stronie tworzenia cyfrowych dzieł kultury podany przez ich twórców, którzy opowiadają o tym czym się charakteryzuje demo, gra tekstowa, chiptune, magazyn dyskowy, dankowy mem, fejsbuczany status, generator, hipertekst, gra czy conditional arts, Piotrowi Mareckiemu opowiadają
Ebook Kreatywność językowa w komunikacji internetowej

Kreatywność językowa w komunikacji internetowej

Autor: Katarzyna Burska, Bartłomiej Cieśla

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom jest kontynuacją rozważań podjętych w poprzednich Ebookch z cyklu poświęconego oryginalności słownej. Autorzy zebranych prac wychodzą z założenia, że internet to swoiste hipermedium - kompilacja tradycyjnych i zupełnie nowych sposobów komunikowania. W publikacji przyjrzano się cechom językowym komunikatów internetowych w aspekcie genologicznym (blogi, wideoblogi, memy, fora inter
Ebook Rynek mediów w Polsce

Rynek mediów w Polsce

Autor: Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dzieło (tego słowa nie używam na wyrost) "Rynek mediów w Polsce. Zmiany pod wpływem nowych technologii cyfrowych" to bardzo ambitna próba utworzenia swoistego kompendium wiedzy na temat szeroko pojmowanych skutków cyfryzacji dla branży medialnej. Biorąc pod uwagę, że branża ta (obok programowania) jest jedną z pierwszych, która uległa pełnej cyfryzacji, poruszone zagadnienie ma znacznie szersze im
Ebook Kod YouTube. Od kultury partycypacji do kultury kreatywności

Kod YouTube. Od kultury partycypacji do kultury kreatywności

Autor: Marta Majorek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rola internetu w życiu społecznym poddawana jest analizie z różnych perspektyw. Z jednej strony badacze podkreślają znaczenie interakcji online i fakt uwolnienia jednostki przez nowe technologie komunikacyjne od ograniczeń fizycznych i czasowych w ich nawiązywaniu oraz możliwość kreowania w ten sposób różnego rodzaju społeczności. Z drugiej strony ogląd tego typu tendencji pro
Ebook Doświadczenie estetyczne i wspólnota spektaklu

Doświadczenie estetyczne i wspólnota spektaklu

Autor: Katarzyna Kasia

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Na czym opiera się współczesna wspólnota? Czy tym, co konstytuuje nasze poczucie przynależności, jest historia, tradycja, wiara w mit? Na czym opieramy swoją tożsamość? W jakim stopniu wynika ona z bycia członkinią lub członkiem jakiejś grupy? Jaką rolę odgrywa w tym spektakl medialny rozgrywający się przed nami i angażujący naszą uwagę właściwie bez większych przerw? Czy spektakl &n
Ebook Kreatywność językowa w przekazach internetowych

Kreatywność językowa w przekazach internetowych

Autor: Katarzyna Burska, Bartłomiej Cieśla

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom jest kontynuacją rozważań podjętych w poprzednich Ebookch z cyklu poświęconego oryginalności słownej. Zebrane tu prace dotyczą szeroko pojętej cyberkultury w wymiarze językowym, tekstowym i genologicznym. Poprzedzono je artykułem wprowadzającym w problem kreatywności, wskazującym na różne sposoby jej rozumienia we współczesnym dyskursie językoznawczym. Inspiracją do wydania publi
Ebook Forma i treść. Polski i zagraniczny feature radiowy oraz jego odmiany gatunkowe

Forma i treść. Polski i zagraniczny feature radiowy oraz jego odmiany gatunkowe

Autor: Natalia Kowalska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest poświęcona gatunkowi radiowemu feature zbliżonemu do reportażu artystycznego. Autorka prezentuje stan badań, precyzuje terminologię, wyznacza granice omawianego gatunku i jego odmian. Kreśli historię feature’a i pokrewnych form wypowiedzi, odwołując się zarówno do przykładów polskich, jak i obcych, głównie zachodnioeuropejskich – czytelnik znajdzie tu m.
Ebook Fundamenty zawodu dziennikarza

Fundamenty zawodu dziennikarza

Autor: Zbiorowy

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Znakomici prawnicy i medioznawcy: Ksenia Kakareko, Jacek Sobczak, Tadeusz Kononiuk – autorzy książki pt. Fundamenty zawodu dziennikarza nie tylko wskazują w swej pracy na korzenie dziennikarstwa, ale porządkują wiedzę o nim, mówią o jego współczesnej kondycji. Powiedzieć o tej książce, że jest interesująca i potrzebna dla dziennikarzy oraz studentów dziennikars
Ebook Dyskursywny obraz Łodzi w mediach

Dyskursywny obraz Łodzi w mediach

Autor: Mateusz Gaze

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja zawiera odpowiedź na pytanie, czy media wzmacniają i/lub wyciszają stereotypy o Łodzi. Przystępując do badania, określono następujące problemy poznawcze: co pisze się o Łodzi, jak się pisze oraz czy to, jak się pisze, podlega refleksji samych dziennikarzy, a zatem, czy możliwe jest zbadanie metadyskursu. Już na etapie wyboru tematu czy selekcji materiału dziennikarz dokonuje subiektywne
Ebook Wprowadzenie do groznawstwa

Wprowadzenie do groznawstwa

Autor: Katarzyna Prajzner

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi pierwszy na polskim rynku podręcznik o charakterze wprowadzenia do groznawstwa. Składa się z dwóch części. Pierwsza jest prezentacją wybranych, najważniejszych kategorii analitycznych groznawstwa z perspektywy specyfiki obszaru gier i jego odrębności od innych form medialnych. Druga zawiera przykłady praktycznego wykorzystania omawianych wcześniej kategorii, a także anali
Ebook Reklama cyfrowa. Podręcznik. Analiza działań reklamowych największych światowych firm medialnych

Reklama cyfrowa. Podręcznik. Analiza działań reklamowych największych światowych firm medialnych

Autor: Andrew McStay

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W czasach, kiedy przeciętny użytkownik telefonu sprawdza go ponad sto razy dziennie, umiejętność sprawnego poruszania się w świecie mediów cyfrowych jest kluczowa. Ciągła ich ewolucja wymaga, by wciąż aktualizować swoją wiedzę. W tym celu warto sięgnąć po prezentowaną książkę, w której Andrew McStay z pasją analizuje działania reklamowe największych światowych firm medialnych i przed
Ebook Infografika w prasie i Internecie

Infografika w prasie i Internecie

Autor: Przemysław Szews

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja dotyczy komunikacji wizualnej w mediach na przykładzie infografiki w prasie i Internecie. Na podstawie przykładów zaczerpniętych z miesięcznika „PRESS”, dwóch gazet codziennych – „Faktu” i „Gazety Wyborczej” – oraz z wybranych realizacji internetowych (dwóch czołowych portali internetowych i serwisu specjalizującego si
Ebook Medialne oblicza sportu

Medialne oblicza sportu

Autor: Katarzyna Burska, Bartłomiej Cieśla

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Sport jako zjawisko kulturowe stał się w ostatnich latach przedmiotem pogłębionej refleksji naukowej. Będąc niegdyś wyłącznie obiektem fascynacji kibiców, ze względu na powszechność, popularność i siłę społecznego oddziaływania skupia dziś uwagę badaczy naukowych, funkcjonując jako ważny składnik dyskursu medialnego. Ponieważ obraz poszczególnych dyscyplin kreowany jest w sposó
Ebook Język w prasie. Antologia

Język w prasie. Antologia

Autor: Małgorzata Kita, Iwona Loewe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Małgorzata Kita, profesor doktor habilitowana, pracuje w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego.   Zainteresowania badawcze: współczesna polszczyzna (zwłaszcza język mediów, język prywatny i potoczny, grzeczność językowa), genologia językoznawcza (wywiad prasowy), komunikacja werbalna, stylistyka językoznawcza, glottodydaktyka. Organizato
Ebook Seksualny kapitał. Wyobrażone wspólnoty smaku i medialne tożsamości polskich gejów

Seksualny kapitał. Wyobrażone wspólnoty smaku i medialne tożsamości polskich gejów

Autor: Samuel Nowak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jak można rozumieć związki mediów, kultury popularnej i (homo)seksualności? Jaki wpływ na seksualne projekty tożsamościowe mają procesy digitalizacji i konwergencji mediów? W jaki sposób jako użytkownicy mediów konfrontujemy się z politykami tożsamości? Autorzy znakomitej części prac zmagających się z tak postawionymi pytaniami, udzielają zwykle podobnych odpowiedzi: że
Ebook Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego. T. 2: Aspekty polityczne, społeczne i technologiczne

Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego. T. 2: Aspekty polityczne, społeczne i technologiczne

Autor: red. Monika Kornacka-Grzonka, red. Marek Mazur

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem studiów zaprezentowanych w publikacji są teoretyczne oraz praktyczne aspekty komunikowania lokalno-regionalnego. Szkice oraz opracowania prezentujące wyniki badań empirycznych dotyczą głównie problematyki komunikowania wyborczego w warunkach rywalizacji samorządowej, polityki informacyjnej samorządów oraz aktywności mediów lokalno-regionalnych. Autorzy kładą
Ebook Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka

Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka

Autor: red. Emilia Bańczyk (Kałuzińska), red. Natalia Moćko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wieloautorska monografia pt. Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka wpisuje się w nurt nowoczesnych badań transdyscyplinarnych. Publikacja podejmuje niezwykle aktualne i bardzo szerokie zagadnienie wpływu mediów na sposób myślenia i język dzieci. Podstawowym założeniem zbioru, widocznym we wszystkich zgromadzonych w publikacji tekstach, jest uznanie, że obecność mediów w ż
Ebook Ha!art 41. Gonzo

Ha!art 41. Gonzo

Autor: Kaja Puto, Aleksandra Małecka, Ziemowit Szczerek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Gonzo, mówiąc w skrócie, jest stylem subiektywnego zapisu realnych wydarzeń, balansowaniem na granicy relacji faktograficznej oraz osobistej impresji. [...\ Z chęcią wpuszczenia w zastaną rzeczywistość świeżego powiewu sprzed lat, zjawiska, które umknęło uwadze polskich autorów i badaczy, stworzyliśmy roboczy system kwalifikacji na podstawie kilku współrzędnych. • • •
Ebook Retoryka

Retoryka

Autor: Piotr Wilczek, Maria Bartowska, Agnieszka Budzyńska-Daca

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik prezentuje nowoczesne podejście do retoryki. Łączy wiedzę z historii i teorii retoryki z jej współczesnym zastosowaniem w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego: literaturoznawstwie, językoznawstwie, reklamie, public relations, polityce, psychologii, kaznodziejstwie, szkole. Napisany przystępnym językiem. Zawiera definicje najważniejszych terminów, przypisy p
Ebook W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi

W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi

Autor: red. Izabela Łuc, Małgorzata Pogłódek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zbiorowy tom poświęcony Profesorowi Robertowi Mrózkowi charakteryzuje się rozmaitością tematyczną i metodologiczną. Dzieli się na trzy części: I. W przestrzeni onimicznej, II. W przestrzeni apelatywnej, III. W przestrzeni komunikacyjnej. Różnorodność podejmowanej przez autorów poszczególnych tekstów problematyki (46 artykułów) jest jednym z wielu walor
Ebook Tożsamość w wieku informacji. Media. Internet. Kino

Tożsamość w wieku informacji. Media. Internet. Kino

Autor: red. Krystyna Doktorowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca adresowana jest do studentów kierunków medioznawczych, kulturoznawstwa i dziennikarstwa oraz badaczy społecznych i kulturowych skutków zastosowania nowych mediów. Autorzy podejmują problematykę indywidualnej i społecznej tożsamości w kontekście zmiany jaką kreują współczesne media. Zarówno media masowe, jak i sieciowe podlegające procesom cyfryz
Ebook Prasowa wizja dziewczyny (analiza konfrontatywna polskich i rosyjskich czasopism młodzieżowych)

Prasowa wizja dziewczyny (analiza konfrontatywna polskich i rosyjskich czasopism młodzieżowych)

Autor: Ewa Kapela

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Media masowe, będące obecnie jedną z najbardziej rozpowszechnionych form bytowania języka, nie tylko opisują otaczający człowieka świat i oferują sposoby jego interpretacji, lecz często go konstruują. Celem przekazów medialnych jest coraz częściej kształtowanie postaw odbiorców, narzucanie określonego światopoglądu i hierarchii wartości. Stanowiąc swego rodzaju filtr między czło
Ebook Spotkanie kultur. Komunikacja i edukacja międzykulturowa w glottodydaktyce

Spotkanie kultur. Komunikacja i edukacja międzykulturowa w glottodydaktyce

Autor: Urszula Żydek-Bednarczuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Spotkanie kultur. Komunikacja i edukacja międzykulturowa w glottodydaktyce odpowiada na potrzeby dzisiejszych czasów, procesu globalizacji i społeczeństwa informacyjnego. Wskazuje na umiejętności skutecznego komunikowania się z ludźmi pochodzącymi z innych kultur. Pokazuje, jak budować kompetencję międzykulturową, uczy zachowań komunikacyjnych, którym towarzyszy dialog. In
Ebook

"Literatura środka". Kontekst słowiański

Autor: red. Barbara Stempczyńska, Lidia Mięsowska,

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikowane w zbiorze teksty są wynikiem rozważań literaturoznawców, teatrologów, medioznawców, badaczy różnych kultur słowiańskich: rosyjskiej, polskiej, ukraińskiej, chorwackiej, czeskiej, białoruskiej. Kategoria „literatura środka” porządkuje wielość i różnorodność problematyki badawczej, daje obraz skomplikowanej materii zjawiska tzw. homogen
Ebook Język uwikłany w ponowoczesność

Język uwikłany w ponowoczesność

Autor: Izabela Łuc, Małgorzata Bortliczek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Analizy, wnioski i interpretacje wieloznakowych komunikatów reklamowych (werbalnych i graficznych) dotyczących różnych sfer aktywności ludzkiej (m.in. aktywność kulinarna, szeroko rozumiana aktywność komercyjna i konsumpcyjna, aktywność estetyczna skoncentrowana na doskonaleniu wizerunku ponowoczesnego człowieka, a także na upiększaniu i udoskonalaniu najbliższego otoczenia) to
Ebook Definicje deiktyczne a pojęcia. Badania z pogranicza filozofii języka i psychologii kognitywnej

Definicje deiktyczne a pojęcia. Badania z pogranicza filozofii języka i psychologii kognitywnej

Autor: Wiesław Walentukiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja dotyczy uczenia pojęć oraz języka. Nauka ta odbywa się często w kontekście ostensywnym, w którym szczególną rolę odgrywają definicje deiktyczne. Autor skupia się na czterech czynnikach, które spełniają istotną funkcję podczas nauki języka – chodzi tu o czynniki fizjologiczne, kulturowe, psychologiczne oraz filozoficzne. Uzasadniając, iż początkowo podczas
Ebook Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony. T. 1

Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony. T. 1

Autor: red. Iwona Loewe, Ewelina Tyc, Aleksandra Kalisz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zasadniczym tematem tomu jest wieloaspektowe ujęcie dyskursu autopromocyjnego we współczesnych realiach. Prace znajdujące się w tym tomie starają się wypełnić lukę w studiach nad dynamicznie rozwijającym się w Polsce dyskursem autopromocyjnym. Wśród autorów znaleźli się językoznawcy, logopedzi, trenerzy biznesu, medioznawcy oraz kulturoznawcy, którzy w swoich teks
Ebook Polityka z twarzą. Personalizacja parlamentarnych kampanii wyborczych w Polsce w latach 1993-2011

Polityka z twarzą. Personalizacja parlamentarnych kampanii wyborczych w Polsce w latach 1993-2011

Autor: Marek Mazur

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W pracy rozważany jest proces personalizacji polskich kampanii wyborczych, czyli rosnącej roli liderów politycznych w dyskursie wyborczym kosztem koncentracji na partiach i problemach politycznych, w latach 1993–2011. Unikalny charakter, w sensie naukowym, mają zaprezentowane badania empiryczne, dotyczące personalizacji w ujęciu medialnym (analiza zawartości Gazety Wyborczej i Rz
Ebook Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 4: Gatunek a komunikacja społeczna

Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 4: Gatunek a komunikacja społeczna

Autor: red. Danuta Ostaszewska, współudz. Joanna Przyklenk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom IV kontynuuje genologiczną tradycję badań, tym razem ze szczególnym uwzględnieniem związków, jakie istnieją między gatunkowym zróżnicowaniem uniwersum mowy a formami komunikacji społecznej – dziś i w dawnej Polsce. Autorzy koncentrują się na zagadnieniu komunikacji jako szeroko pojętej transmisji informacji i jej gatunkowych „wcieleń”. Rozważania teo
Ebook Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 7

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 7

Autor: red. Jan Iwanek, Mieczysław Stolarczyk, współudz. Rafał Glajcar

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W kolejnym, siódmym już, tomie prezentowanej publikacji zgromadzone prze Redaktorów teksty zostały pomieszczone w dwóch blokach tematycznych „Myśl polityczna” i „Systemy polityczne”. W dziale pierwszym przedstawiono S. Staszica ewolucję poglądów o narodzie z zaznaczeniem jego skłonności do eksponowania modelu etniczno-językowego (T. Matlęgiew
Ebook Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 14

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 14

Autor: red. Jan Iwanek, Rafał Glajcar

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Artykuły 14. tomu „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” pomieszczono w czterech blokach. Dział „Systemy polityczne i gospodarcze” zawiera teksty: T. Kubina poświęcony analizie systemu gospodarczego UE, zwłaszcza jego cech charakterystycznych dla poszczególnych państw unijnych, będących również konsekwencją procesów integracji; M. Matyi dotyc
Ebook Cyberprzemoc wśród młodzieży ze szkół wiejskich

Cyberprzemoc wśród młodzieży ze szkół wiejskich

Autor: Anna Waligóra-Huk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problematyka pracy koncentruje się wokół szeroko pojętego zagadnienia cyberprzemocy występującej wśród młodzieży – uczniów wiejskich szkół gimnazjalnych. W książce scharakteryzowano problem cyberprzemocy z perspektywy teoretycznej, ale dokonano również szczegółowej analizy zjawiska na podstawie zebranego materiału empirycznego. Poza aspektem nau
Ebook Systemy medialne w dobie cyfryzacji. Kierunki i skala przemian

Systemy medialne w dobie cyfryzacji. Kierunki i skala przemian

Autor: red. Zbigniew Oniszczuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Cyfryzację zauważamy przede wszystkim w skali mikro. Niemal każdy z nas korzysta już z telewizji cyfrowej, wiemy o zaletach tabletu czy nowoczesnej komórki, często szukamy potrzebnych informacji lub opinii w internetowej sieci. Nie dostrzegamy jednak zazwyczaj przeobrażeń w skali makro, w skali państw czy nawet całego globu. Niniejsza praca zbiorowa obrazuje systemowe skutki procesu cy
Ebook Teoretyczne zagadnienia bibliologii i informatologii. Studia i szkice

Teoretyczne zagadnienia bibliologii i informatologii. Studia i szkice

Autor: red. Elżbieta Gondek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Teoretyczne zagadnienia bibliologii i informatologii. Studia i szkice pod redakcją Elżbiety Gondek to zbiór rozpraw porządkujących wiedzę o rozwoju dyscyplin zajmujących się książką, jej estetyczną formą, informacją i czytelnictwem. W tytule syntezy użyto współczesnej nazwy dyscypliny, która tradycyjnie nazywana była nauką o książce, lecz pod wpływem rozwoju cyfrowych tec
Ebook Edukacja medialna a reklama. Studia teoretyczne i analizy empiryczne w kontekście środowiska szkolnego

Edukacja medialna a reklama. Studia teoretyczne i analizy empiryczne w kontekście środowiska szkolnego

Autor: Monika Frania

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Cywilizacja medialna, zmediatyzowany świat, zapośredniczona rzeczywistość to tylko kilka określeń współczesnego środowiska życia człowieka. Nie wydaje się przesadą stwierdzenie, że media są dziś wszechobecne. Ich rozwój nigdy dotąd nie przebiegał tak szybko, a instrumentarium nie było tak szerokie. Dla potencjalnego odbiorcy media są źródłem zarówno szans, jak i za
Ebook Linguarum Silva. T. 4: W kręgu zagadnień języka i tekstu

Linguarum Silva. T. 4: W kręgu zagadnień języka i tekstu

Autor: red. Barbara Mitrenga

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czwarty tom „Linguarum Silva” zatytułowany W kręgu zagadnień języka i tekstu składa się z trzech części. W pierwszej z nich – W kręgu zagadnień historii języka i dawnych tekstów – znalazło się pięć artykułów poświęconych historycznojęzykowym analizom wybranych grup słownictwa, rekonstrukcji językowego obrazu Boga w XVI-wiecznej homiletyce Piotra Skargi oraz
Ebook Nowe media w PRL

Nowe media w PRL

Autor: Piotr Sitarski, Maria B. Garda, Krzysztof Jajko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Polska Rzeczpospolita Ludowa niosła na swoich sztandarach hasła postępu. Czy udało się je realizować w czasach niespotykanego wcześniej rozwoju technik komunikacyjnych i narodzin nowych mediów, gdy polska gospodarka tonęła w kryzysie, a ustrój polityczny chylił się ku upadkowi? Autorzy opisują wczesną historię kulturową magnetowidów, mikrokomputerów i telewizji satelit
Ebook Od radia Marconiego do mediów strumieniowych

Od radia Marconiego do mediów strumieniowych

Autor: Stanisław Jędrzejewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Radio nie ma przyszłości” – stwierdził w 1897 roku lord Kelvin, słynny fizyk. Jakże się mylił. Ebook profesora Stanisława Jędrzejewskiego jest wieloaspektową, obszerną refutacją tezy wielkiego uczonego. Radio przetrwało już ponad 120 lat, pierwsze transmisje Guglielmo Marconi przeprowadził w 1894 roku. Mimo konkurencji z mediami streamingowymi, typu Spotify, nadającymi muzykę, r
Ebook Polskie agencje prasowe w rozwoju historycznym. Kontekst polityczny, ewolucja modelu oraz technik przekazu informacji

Polskie agencje prasowe w rozwoju historycznym. Kontekst polityczny, ewolucja modelu oraz technik przekazu informacji

Autor: Renata Piasecka–Strzelec

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsze opracowanie to pierwsze w literaturze przedmiotu kompendium wiedzy ukazujące genezę i rozwój polskich agencji prasowych, od tworzenia zalążków tych instytucji aż do chwili obecnej. Jest to zarazem synteza podsumowująca stulecie istnienia rodzimych agencji prasowych. W opracowaniu prześledzono proces ewolucji polskich agencji prasowych, od agencji telegraficznych do agencji
Ebook Rzeczywistość (nie)opisana. Życie teatru na łamach prasy branżowej w latach 1983-1989

Rzeczywistość (nie)opisana. Życie teatru na łamach prasy branżowej w latach 1983-1989

Autor: Joanna Królikowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jest to wartościowa poznawczo i oparta na rzetelnych rozpoznaniach źródłowych rozprawa, która w zdyscyplinowany (pod względem formalnym i metodologicznym) sposób przedstawia wizje życia teatralnego kreowane przez trzy czasopisma branżowe ukazujące się w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Nadal brakuje opracowań dotyczących dziejów krytyki teatralnej w ostatnic
Ebook Brzmienie Holocaustu. O reprezentacjach Zagłady w sztuce radiowej

Brzmienie Holocaustu. O reprezentacjach Zagłady w sztuce radiowej

Autor: Joanna Bachura-Wojtasik, Eliza Matusiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jak pisze Jacek Leociak: „reprezentować” – to czynić na powrót obecnym. Twórcy sztuki audialnej podejmują próby uobecniania ocalałych i ofiar Szoa, a artystyczne formy dźwiękowe stanowią przestrzeń reprezentacji. Audialne opowieści podejmujące tematykę Zagłady, choć skupione wokół cierpienia i śmierci jednostek oraz całych grup, nierzadko w swej istoci
Ebook Media w Zagłębiu Dąbrowskim. Tradycje i współczesność

Media w Zagłębiu Dąbrowskim. Tradycje i współczesność

Autor: Michał Kaczmarczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

(…) Ebook stanowi pokłosie badań regionalistycznych nad przeszłością i teraźniejszością mediów zagłębiowskich, prowadzonych przez autora w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu oraz Zakładzie Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Praca poświęcona jest zagadnieniom historyczno-prasowym oraz współczesnym problemom zw
Ebook Lekcja Modzelewskiego

Lekcja Modzelewskiego

Autor: Adam Romaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Karol Modzelewski, z profesji historyk, napisał autobiografię polityczną. Określił ją sucho jako „sprawozdanie z własnych doświadczeń w życiu publicznym połączone z odrobiną autorefleksji”, zastrzegając, że chce uniknąć „aktów skruchy i prawienia morałów”.1 Ale do tego zastrzeżenia też poczynił zastrzeżenie: "Jestem oczywiście świadom kluczowej roli wybor
Ebook Prasa w systemie politycznym Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939)

Prasa w systemie politycznym Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939)

Autor: Tomasz Mielczarek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

(…) Publikacja T. Mielczarka zawiera bogactwo informacji odnoszących się do dziejów prasy i partii politycznych okresu II Rzeczypospolitej. Będzie ona przydatna dla studentów politologii i dziennikarstwa. Zaletą opracowania jest m.in. bogaty zasób informacji bibliograficznych dotyczących dziejów II RP oraz historii prasy (…).
Ebook Europa Obywateli? Proces komunikowania politycznego w Unii Europejskiej

Europa Obywateli? Proces komunikowania politycznego w Unii Europejskiej

Autor: Małgorzata Winiarska-Brodowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Komunikowanie w UE jest problemem złożonym, dlatego też nieodzownym dla tego typu studium wydaje się podejście interdyscyplinarne. W pracy zostały zawarte refleksje z zakresu nauk politycznych i stosunków międzynarodowych, wiedzy o komunikowaniu i mediach, studiów europejskich, socjologii oraz nauk prawnych."
Ebook Media i dziennikarstwo w XX wieku. Studia i szkice

Media i dziennikarstwo w XX wieku. Studia i szkice

Autor: red. Michał Kaczmarczyk, Magdalena Boczkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"(...) Oddajemy do rąk Szanownych Czytelników pracę zbiorową Media i dziennikarstwo w XX wieku. Studia i szkice, poświęconą dziejom komunikacji społecznej w minionym, jakże ważnym dla rozwoju mediów, stuleciu. Autorzy, którzy opracowali poszczególne rozdziały, dokonali analizy owych dziejów w dwóch, równoległych perspektywach: historii poszczeg
Ebook Społeczne i historyczne konteksty funkcjonowania mediów

Społeczne i historyczne konteksty funkcjonowania mediów

Autor: red. Michał Kaczmarczyk, Dariusz Rott, Magdalena Boczkowska, Małgorzata Koszembar-Wiklik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Oddajemy do rąk Czytelników publikację Społeczne i historyczne konteksty funkcjonowania mediów, która stanowi pokłosie ogólnopolskiej konferencji naukowej przygotowanej przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu i Sekcję Historii Mediów Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Konferencja, zorganizowana w
Ebook Systemy medialne krajów bałkańskich

Systemy medialne krajów bałkańskich

Autor: red. Zbigniew Oniszczuk, Marian Gierula

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"(…) Zgodnie z koncepcją Daniela Hallina i Paolo Manciniego, przedstawioną w pracy Camparing Media Systems: Three Models of Media and Politics (Cambridge 2004), media masowe w krajach południa Europy mieszczą się w modelu spolaryzowanego pluralizmu. Model ten w opinii obu autorów posiada cztery charakterystyczne cechy. Po pierwsze, odznacza się niskim poziomem czytelnictwa dzien
Ebook Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja

Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja

Autor: Zbigniew Bauer, Edward Chudziński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rozszerzone i zaktualizowane kompendium wiedzy o dziennikarstwie i mediach Obejmuje swoim zakresem historię i teorię mediów, genologię, retorykę i etykę dziennikarską, zagadnienia warsztatowe, prawo prasowe i autorskie oraz cenzurę Objaśnia procesy, tendencje  i zjawiska zachodzące w świecie mediów oraz ukazuje zawód dziennikarza i jego metody pracy na tle zawodó
Ebook Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia, teoria, praktyka

Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia, teoria, praktyka

Autor: Zbigniew Bauer

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja przedstawia główne kierunki zmian w dziennikarstwie, w pojmowaniu funkcji przekazu dziennikarskiego (i generalnie: medialnych przekazów informacyjnych), a także roli dziennikarza - zmian, które dokonują się z jednej strony pod wpływem tzw. nowych mediów, z drugiej zaś wynikają z faktu, iż komunikaty typu informacyjnego krążą w przestrzeni określanej właściwoś
Ebook Publiczni nadawcy w regionach autonomicznych Hiszpanii. Między misją a polityką

Publiczni nadawcy w regionach autonomicznych Hiszpanii. Między misją a polityką

Autor: Dagmara Głuszek-Szafraniec

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Hiszpania to niezwykle fascynujący tygiel kultur i języków, choć z perspektywy państwa unitarnego nie do końca zdajemy sobie sprawę z tej różnorodności. Hasłem, które wskazuje jednak na pewien stopień odstępstw od stereotypowego postrzegania, jest stwierdzenie „Espana es diferente” (Hiszpania jest inna). Związany jest z nim mit dwóch Hiszpanii, o różn
Ebook Od telewizji masowej do Netfliksa

Od telewizji masowej do Netfliksa

Autor: Alicja Jaskiernia

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Amerykańskie media wyznaczają kierunki rozwoju, powielane bądź adaptowane, Alicja Jaskiernia we wszystkich systemach medialnych europejskich, azjatyckich i afrykańskich. Dotyczy to zarówno rozwiązań technologicznych, jak i, co szczególnie istotne, modeli organizacyjnych i biznesowych, regulacji prawnych, kultury, szkoły dziennikarstwa czy wreszcie nawyków odbiorców. Do wszystkich tych aspektów pr
Ebook Relacje media konteksty

Relacje media konteksty

Autor: Monika Kaczmarek-Śliwińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia Relacje. Media. Konteksty. Praktyka komunikowania się jest zbiorem jedenastu rozdziałów naukowców i praktyków reprezentujących zarówno jednostki naukowe, jak i instytucje różnego typu. Spektrum tematów podjętych przez Autorów pokazuje z jednej strony, jak szerokim polem działań zajmują się specjaliści ds. komunikowania się, z drugiej zaś jakie wyzwania stawiane są przed ba
Ebook Retoryka mediów Retoryka w mediach

Retoryka mediów Retoryka w mediach

Autor: Małgorzata Marcjanik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Retoryka to sztuka mówienia. Słowo sztuka pokazuje wysoki stopień umiejętności. Słowo sztuka jest bardzo piękne i wtedy, kiedy myślimy o artyzmie, i wtedy, kiedy myślimy o dobrym rzemiośle. Ale od słowa sztuka pochodzi bardzo zły przymiotnik to jest słowo sztuczny. Sztuczny to już niedobry. Kiedyś słowo sztuczny znaczyło zgodny z regułami sztuki, ale dzisiaj sztuczny znaczy także fałszywy. Kiedy
Ebook Antologia tekstów Katedry Technologii Informacyjnych Mediów Tom 1

Antologia tekstów Katedry Technologii Informacyjnych Mediów Tom 1

Autor: Agata Opolska-Bielańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rozwój technologii informacyjnych zwiększył znacznie możliwości badawcze i innowacyjne w zakresie Nauk o Mediach. Zaowocowały one osiągnięciami w zakresie cyfryzacji, komunikacji i mediów. Dostęp do przekazu medialnego na szeroką skalę, niezależnie od czasu i miejsca, wpłynął na zaangażowanie młodych ludzi w zgłębianie tajników nowych mediów. Wiąże się to również z zapotrzebowaniem rynku pracy na
Ebook O mediach i języku

O mediach i języku

Autor: Walery Pisarek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Ebook składa się z 23 artykułów. Jedenaście dotyczy mediów, reszta - języka. Tematyką dominującą w całym zbiorze są media, bo niemal wszystkie teksty o języku odnoszą się do używania go w komunikacji medialnej, przeważnie w wypowiedziach prasowych, a więc tym samym również można je uznać za teksty o mediach.
Ebook Od mediów przekazu do mediów uczestniczenia. Transmisja i nauczanie języków mniejszościowych

Od mediów przekazu do mediów uczestniczenia. Transmisja i nauczanie języków mniejszościowych

Autor: Robert Dębski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook niniejsza jest wprowadzeniem do badań w dziedzinie komunikacji internetowej oraz wpływu tej komunikacji na utrzymywanie języków mniejszościowych. Zawiera zatem przegląd współczesnej literatury, prezentuje oryginalne badania stanowiące wkład do literatury światowej oraz zawiera syntezę tych badań i wskazówki dla przyszłych badaczy lub studentów interesujących się t
Ebook Twórcze metafory medialne. Baudrillard - McLuhan - Goffman

Twórcze metafory medialne. Baudrillard - McLuhan - Goffman

Autor: Agnieszka Ogonowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  W książce poruszono fundamentalną kwestię obecności metafor w tekstach naukowych poświęconych mediom, mediasferze, mediamorfozie. Obok trzech głównych bohaterów prowadzonych w niej rozważań: Jeana Baudrillarda, Marshalla McLuhana i Ervinga Goffmana uwzględniono także teksty m.in.: Derricka de Kerckhove’a, Johna Urry’ego, Deana MacCannella, a także innych badaczy,
Ebook Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji

Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji

Autor: Tomasz Goban-Klas

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Medialność jest znamieniem współczesności. Jeśli Zygmunt Bauman trafnie nazywa naszą epokę „płynną nowoczesnością”, to „płynność” ta obejmuje także – a może przede wszystkim – komunikację społeczną i jej narzędzia, media. Co więcej, z wielu różnych aspektów współczesności media są chyba najbardziej płynne, zarówno zmienne, jak
Ebook Rwący nurt mediów. Mediocen - nowa faza mediatyzacji życia społecznego. Pisma z lat 2012-2020

Rwący nurt mediów. Mediocen - nowa faza mediatyzacji życia społecznego. Pisma z lat 2012-2020

Autor: Tomasz Goban-Klas

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Publikacja ukazała się nakładem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie i Wydawnictwa Universitas”. Profesor Tomasz Goban-Klas kocha media. Kocha miłością niesamolubną, dlatego dzieli się tym uczuciem i hojnie obdarowuje jego owocami. Uczucie to jest głębokie i osobliwe, albowiem obiekt miłości jest tyleż zmienny, co (może właśnie dlatego?) nieustannie młody.
Ebook New Media Behind the Iron Curtain. Cultural History of Video Microcomputers and Satellite Television in Communist Poland

New Media Behind the Iron Curtain. Cultural History of Video Microcomputers and Satellite Television in Communist Poland

Autor: Piotr Sitarski, Maria B. Garda, Krzysztof Jajko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

During the years of the Polish People’s Republic, Poles were cut off from the western world. Travel was restricted, as was access to out- side culture and goods. This unique situation led to a period of great ingenuity in the realm of new media. Not only were media adapted to suit Poles’ needs, but new technology was fashioned to gain access to western television, film and video games.
Ebook Charakterystyka genologiczna telewizyjnego magazynu sportowego

Charakterystyka genologiczna telewizyjnego magazynu sportowego

Autor: Rafał Siekiera

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autor podejmuje zadanie przyjrzenia się wypowiedziom medialnym reprezentującym gatunek, który można określić jako telewizyjny magazyn sportowy „na żywo”. Przyjętą tu perspektywą, niestosowaną dotąd w genologii, jest gramatyka komunikacyjna, rozwijana przez Aleksego Awdiejewa i Grażynę Habrajską, nawiązująca m.in. do prac takich autorów, jak Michael Alexander Kirkwood Hall
Ebook Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. Źródła. Tom 7. Prasa prowincjonalna, Część 1. Wielkie Księstwo Litewskie

Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. Źródła. Tom 7. Prasa prowincjonalna, Część 1. Wielkie Księstwo Litewskie

Autor: Danuta Hombek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowiąca pierwszą część siódmego tomu edycji tekstów źródłowych ukazuje się w ramach wydawnictwa pt. Ebook polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. Źródła. Obejmuje ona ogłoszenia prasowe, które reklamują ówczesne piśmiennictwo (druki zwarte, ulotki i periodyki), a także zawierają różnorodne informacje bezpośrednio związane z r
Ebook Teorie i praktyki komunikacji

Teorie i praktyki komunikacji

Autor: Grażyna Habrajska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja aktualizuje stan badań, definiuje kierunki badań komunikologicznych i przybliża różne tradycje, metodologie i perspektywy badawcze wykorzystywane w komunikologii. Walorem tomu jest prezentacja różnych rozwiązań metodologicznych i odmiennych perspektyw badawczych. Jest to lekcja nowoczesnego opisu zjawisk werbalnych i wizualno-werbalnych służących budowaniu relacji interper
Ebook Fotka. O zdjęciach i mediach społecznościowych

Fotka. O zdjęciach i mediach społecznościowych

Autor: Nathan Jurgenson

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nathan Jurgenson, młody badacz społeczeństwa, stawia pytanie o to, jak rozumieć fotografię w epoce mediów społecznościowych i zalewających nas zewsząd nowych obrazów: niekończących się selfie, postarzanych widoków, zdjęć jedzenia i znikających w sieci fotek. I odpowiada na nie w nieoczywisty sposób: zamiast potępiać strumień fotek jako
Ebook 978-83-8220-490-2

978-83-8220-490-2

Autor: Piotr Szews

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

We współczesnych mediach oprócz szybkości przekazu liczy się sposób, w jaki treści trafiają do odbiorcy oraz używane platformy czy atrakcyjność i kondensacja informacji. Dominacja urządzeń mobilnych, nie tylko jako środków komunikacji, ale również jako środków konsumpcji materiałów dziennikarskich, powodują, że nad tekstem często przeważają treści w
Ebook O prywatności w świecie nowych technologii. Asymetria przejrzystości

O prywatności w świecie nowych technologii. Asymetria przejrzystości

Autor: Aleksandra Binicewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook poddaje refleksji współczesne kłopoty z prywatnością w kontekście funkcjonowania nowych technologii rozwijanych w demokratycznych strukturach liberalnych społeczeństw zachodnich. Autorka posługuje się kategorią asymetrii przejrzystości, ażeby opowiedzieć o relacji jednostki (użytkownika, obywatela, konsumenta) z przedstawicielami rządów państw oraz międzynarodowych korporacji w
Ebook Sitcom amerykański w układach translacyjnych: specyfika genologiczna jako determinanta strategii tłumaczeniowej

Sitcom amerykański w układach translacyjnych: specyfika genologiczna jako determinanta strategii tłumaczeniowej

Autor: Kwiryna Proczkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiot monografii stanowi charakterystyka konwencji sitcomu amerykańskiego wytypowanych na podstawie analizy trzech niezwykle popularnych seriali z tego gatunku. Autorka odpowiada na pytania, z jakimi wyzwaniami muszą się mierzyć tłumacze sitcomów i jak znajomość specyfiki genologicznej tych seriali może ułatwić im pracę. Rozprawa ma charakter pionierski odnośnie badania zjawiska sitcom
Ebook Współczesne oblicza medialnych rozmów o sporcie

Współczesne oblicza medialnych rozmów o sporcie

Autor: Beata Kacperska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorka podejmuje temat aktualny, atrakcyjny dla czytelnika. Monografia ma charakter naukowy, napisana jest z dbałością o precyzyjne użycie terminów i pojęć z zakresu językoznawstwa. Autorka dokonuje przemyślanego wyboru literatury przedmiotu, a praca ukazuje Jej duże oczytanie w publikacjach z zakresu lingwistyki sportu. Do dotychczasowego stanu badań Ebook wnosi przede wszystkim doprecyzo
Ebook Prasowe gatunki dziennikarskie

Prasowe gatunki dziennikarskie

Autor: Kazimierz Wolny-Zmorzyński Andrzej Kaliszewski Jerzy Snopek Wojciech Furman

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik do przedmiotu Gatunki dziennikarskie na studiach medioznawczych, kulturo-znawczych, politologicznych lub socjologicznych. Ebook jest kontynuacją wcześniejszej bestsellerowej publikacji Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język autorstwa K. Wol-nego-Zmorzyńskiego, A. Kaliszewskiego oraz W. Furmana (Warszawa 2006, 2010). Obecne wydanie porządkuje wiedzę historyczną i teoretyczną w z
Ebook E-gatunki dziennikarskie

E-gatunki dziennikarskie

Autor: Wiesław Godzic Zbigniew Bauer

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Powstanie nowych mediów, a zwłaszcza tzw. nowych nowych mediów całkowicie zmienia podejście do kwestii kwalifikacji gatunkowych obecnych w nich przekazów. „Nowe nowe media” odróżnia od zwykłych „nowych mediów” ich społecznościowy charakter. Poza tym w przestrzeni stwarzanej przez Web 2.0 każdy może być producentem i zarazem konsumentem, a
Ebook Rozmowy o rozmowach. Czyli miej głos i nie wahaj się go użyć!

Rozmowy o rozmowach. Czyli miej głos i nie wahaj się go użyć!

Autor: Bąkowicz Katarzyna, Kozłowski Marcin

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Polecamy publikację z zakresu komunikacji autorstwa logopedy medialnego, coacha, eksperta personal brandingu Katarzyny Bąkowicz i dziennikarza prasowego, wydawcy portalu internetowego, redaktora i lektora telewizyjnego Marcina Kozłowskiego. Ebook w przystępny sposób opisuje zagadnienia związane z komunikacją międzyludzką, dlatego ściśle koresponduje z przekazem dotyczącym rozwoju osobistego
Ebook Samo Sedno - Networking w karierze. Jak odnieść sukces dzięki sieci kontaktów?

Samo Sedno - Networking w karierze. Jak odnieść sukces dzięki sieci kontaktów?

Autor: Beata Kapcewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nadaj pęd swojej karierze dzięki sieci osobistych kontaktów! Otwórz sobie drogę do awansu, pozyskaj nowe oferty pracy, zdobywaj przydatne umiejętności i znajdź nowych, sprawdzonych współpracowników. Dzięki książce dowiesz się, jak zbudować swoją sieć kontaktów i jak ją rozbudować, by zaczęła przynosić korzyści twojej karierze. Praktyczne ćwiczenia pozwolą ci rozwinąć kompetencje networkingowe, a
Ebook Religia, media, mitologia

Religia, media, mitologia

Autor: Józef Majewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W czym tkwi tajemnica atrakcyjności tego, co religijne, dla współczesnych mediów? Czy media, jak chce wielu, rzeczywiście ze swej natury są wrogie religii, niszcząc i wynaturzając w niej to, co dla niej najbardziej właściwe i najgłębsze? Jaki jest kulturowy sens procesów tabloidyzacji mediów? Skąd biorą się napięcia między mediami a religiami instytucjonalnymi? Na czym
Ebook Element Wmówiony

Element Wmówiony

Autor: Tymoteusz Bojczuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Element Wmówiony to druga Ebook autora, wydana w roku 2017 przez wydawnictwo NSW.   "Stabilizacja, monotonia i zmechanizowanie współczesnej aglomeracji wyprało życie człowieka z magii, porywu i nieprzewidywalności. Dlatego narasta w nim potrzeba doznań, których dostarcza wirtualny świat mediów, „rzeczywistość podstawiona”, czyli fabryka marzeń i

Ebooki - wróć do strony głównej