Ebooki > Prawo > Nauki prawne

Ebook Prawo podatkowe

Prawo podatkowe

Autor: Ryszard Mastalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Książki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. Ebook Prawo podatkowe prezentuje całość wykładu z zakresu prawa podatkowego. Podręcznik składa sie z trzech części, z których: pierwsza zawiera wprowadzenie do prawa podatkowe
Ebook Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin

Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin

Autor: Krzysztof Skotnicki, Konrad Składowski, Anna Michalak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja powstała z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin prof. zw. dra hab. Dariusza Góreckiego, wieloletniego kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Przedmiotem badań podjętych przez autorów są zagadnienia związane z historią prawa konstytucyjnego, analizą aktualnych polskich kwestii ustrojowych oraz problematy
Ebook Prawo karne - część ogólna. Orzecznictwo

Prawo karne - część ogólna. Orzecznictwo

Autor: Mikołaj Ostrowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria Zbiory Orzecznictwa Becka podaje wybór orzeczeń wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz argumentacją z uzasadnienia. Całość opatrzona jest indeksami: rzeczowym i chronologicznym. Publikacje z tej serii są cennym uzupełnieniem podręczników. Stanowią niezbędną pomoc w trakcie pisania pracy magisterskiej oraz skuteczne narzędzie przy przygotowywaniu się do egzaminu na aplikację. W niniejszym z
Ebook Prawo pracy. Wydanie 17

Prawo pracy. Wydanie 17

Autor: Ludwik Florek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku omówiono zagadnienia objęte uniwersyteckim kursem tego przedmiotu, zawarte w Kodeksie pracy, ustawach dotyczących prawa pracy oraz aktach wykonawczych. Dotyczą one m.in.: przedmiotu, funkcji, zasad i źródeł prawa pracy, powstania, zmiany oraz ustania stosunku pracy, praw i obowiązków pracowników, odpowiedzialności prawnej w stosunkach pracy, zbiorowego prawa pracy, pracowniczego ubez
Ebook Zobowiązania - część ogólna

Zobowiązania - część ogólna

Autor: Adam Olejniczak, Zbigniew Radwański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: maj 2016 r. Podręcznik "Zobowiązania - część ogólna" obejmuje tematykę uregulowaną przede wszytskim w art. 353-534 KC. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.: naprawienia szkody, świadczeń pieniężnych, umów zobowiązaniowych czynów niedozwolonych  oraz bezpodstawnego wzbogacenia. Dwunaste wydanie zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacono o nowe
Ebook Postępowanie karne. Wydanie 2

Postępowanie karne. Wydanie 2

Autor: Łukasz Chojniak, Katarzyna Boratyńska, Wojciech Jasiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Postępowanie karne" w sposób kompleksowy, zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego procesu karnego. Opracowanie uwzględnia stan prawny obowiązujący od 1.7.2015 r. Autorzy w poszczególnych rozdziałach omawiają zarówno unormowania, które nie uległy zmianom jak i te, które poddano, często daleko idącym, modyfikacjom. Podręcznik stanowi w tym kont
Ebook Prawo międzynarodowe gospodarcze

Prawo międzynarodowe gospodarcze

Autor: Marcin Menkes, Łukasz Gruszczyński, Łucja Nowak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: wrzesień 2016 r. Podręcznik Prawo międzynarodowe gospodarcze obejmuje swym zakresem problematykę  regulacji międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym m.in.: reguły międzynarodowego handlu towarami i usługami, zakres i środki ochrony inwestycji zagranicznych, warunki i sposoby udzielania międzynarodowej pomocy finansowej państwom. Podręcznik zainteresuje nie tylko studentów prawa
Ebook Prawo handlowe

Prawo handlowe

Autor: Katarzyna Bilewska, Aleksander Chłopecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: październik 2016 r. Podręcznik "Prawo handlowe" obejmuje regulacje prawa spółek, jak i te elementy prawa gospodarczego, które pozostają z nimi w ścisłym stosunku. W szczególności zaś obejmuje podstawowe regulacje prawa rynku kapitałowego powiązane normatywnie i konstrukcyjnie z prawem spółek handlowych, jak również podstawowe instrumenty finansowe obrotu gospodarczego - w szczególnośc
Ebook Rzecz o kondycji i ustroju Europy. W przekładzie Andrzeja Macieja Kaniowskiego

Rzecz o kondycji i ustroju Europy. W przekładzie Andrzeja Macieja Kaniowskiego

Autor: Jürgen Habermas

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autor należy do najwybitniejszych współczesnych filozofów piszących o Unii Europejskiej i jej przyszłości. Jako jeden z niewielu, nie zamyka procesu integracji w kategoriach państw narodowych, lecz szuka alternatywnych i wielopoziomowych źródeł legitymizacji transnarodowego procesu podejmowania decyzji, przypisując szczególną wartość europejskim normom konstytucyjnym i
Ebook Areszt rzeczy jako zabezpieczenie wierzytelności w miastach Polski średniowiecznej

Areszt rzeczy jako zabezpieczenie wierzytelności w miastach Polski średniowiecznej

Autor: Zygfryd Rymaszewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przeglądając księgi sądów miejskich w poszukiwaniu informacji o woźnych sądowych, nie uzyskaliśmy spodziewanych rezultatów. Rzucały się natomiast w oczy liczne wzmianki o areszcie, głównie kładzionym przez wierzycieli na majątku dłużników. Postanowiliśmy się temu zjawisku bliżej przyjrzeć, zwłaszcza że niewiele informacji o nim można znaleźć w literaturze. Tematyczny ar
Ebook Polish Commercial Law in a Nutshell

Polish Commercial Law in a Nutshell

Autor: Bartosz Kucharski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

The aim of the present book is to give an outline of Polish Commercial Law in English language. The book follows the usual sequence of lectures on Commercial Law in Poland dividing the content in two parts. First part is on entrepreneurs mainly partnerships and companies as the most important forms of organization of business and second part is on commercial acts especially contract. The latter pa
Ebook Kampania wyborcza w regulacji prawnej i w praktyce (stan prawny na 15 lipca 2015 r.)

Kampania wyborcza w regulacji prawnej i w praktyce (stan prawny na 15 lipca 2015 r.)

Autor: Anna Rakowska-Trela

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kampania wyborcza jest obecnie zjawiskiem o niezwykle istotnej wadze, a jednocześnie jednym z tych etapów procedury wyborczej, które mają duże znaczenie dla funkcjonowania współczesnych społeczeństw demokratycznych. Problematyka ta nie była dotychczas w sposób całościowy przedstawiona w opracowaniu o prawniczym charakterze. Przeprowadzenie analizy prawnej problematyki k
Ebook Ochrona własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej

Autor: Grzegorz Michniewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Ochrona własności intelektualnej" składa się z dwóch części: pierwsza - dotyczy praw autorskich i pokrewnych; druga - własności intelektualnej w przemyśle (projekty wynalazcze, znaki towarowe oraz oznaczenia geograficzne). Trzecie wydanie zostało zaktualizowane i zmodernizowane w stosunku do poprzednich. Zawiera zmiany związane z pewną ingerencją ustawodawcy w ostatnią wersję wcześniej
Ebook Odpowiedzialność dyscyplinarna oraz etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych. Orzecznictwo

Odpowiedzialność dyscyplinarna oraz etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych. Orzecznictwo

Autor: Wojciech Marchwicki, Marek Niedużak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Na uwagę i uznanie zasługuje przyjęta przez Autorów metodologia prezentowania orzeczeń. Autorzy zadali sobie trud selekcji "zbędnych", tj. pobocznych z punktu widzenia etyki i odpowiedzialności zawodowej części orzeczeń i przedstawiają tylko te ich fragmenty, które są kluczowe dla deontologii zawodowej. Nierzadko dla uchwycenia tych istotnych treści Autorzy uciekają się do syntetycznych streszczeń
Ebook Prawo spadkowe. Wydanie 10

Prawo spadkowe. Wydanie 10

Autor: Elżbieta Skowrońska-Bocian

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik zawiera omówienie systemu polskiego prawa spadkowego. Przedstawiono w nim m.in.: podział i skład spadku, formy dziedziczenia, umowy dotyczące spadku, dziedziczenie gospodarstw rolnych.   Przedstawiono w nim m.in.: - podział i skład spadku,- formy dziedziczenia,- umowy dotyczace spadku,- dziedziczenie gospodarstw rolnych.  
Ebook Ustroje konstytucyjne państw współczesnych

Ustroje konstytucyjne państw współczesnych

Autor: Bogumił Szmulik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Zainicjowane przemiany polityczne, społeczne i gospodarcze, a zwłaszcza otwarcie granic w ramach Unii Europejskiej spowodowały, że znajomość innych państw i ich organizacji stała się nie tylko pożyteczna, lecz wręcz konieczna. Takiemu poznaniu mogą służyć funkcjonujące na rynku księgarskim liczne i dobrze opracowane podręczniki poświęcone ustrojom państw współczesnych, zwłaszcza tych państw, któ
Ebook Kazusy cywilne - część ogólna prawo rzeczowe zobowiązania i spadki

Kazusy cywilne - część ogólna prawo rzeczowe zobowiązania i spadki

Autor: Olga Maria Piaskowska, Krzysztof Sadowski, Dariusz Kotłowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kazusy z prawa cywilnego zostały przewidziane jako podręcznik dla aplikantów i studentów, z którego - opierając się na opisanych przypadkach (o różnym stopniu trudności) - mogą oni nabyć i utrwalić wiedzę z tej dziedziny prawa. Prawo cywilne w ujęciu niniejszego zbioru obejmuje przede wszystkim regulację przewidzianą w Kodeksie cywilnym. W przypadku niektórych kazusów zawarte jest odwołanie do nie
Ebook Postępowanie karne

Postępowanie karne

Autor: Cezary Kulesza, Piotr Starzyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria Podręczniki Prawnicze to kanon klasyki akademickiej literatury prawniczej. Stanowi źródło wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa. Tytuły z tej serii opracowane sa przez autorytety prawnicze i polecane przez większość wykładowców. Zamierzeniem autorów było stworzenie takiego podręcznika o postępowaniu karnym, który przedstawiał będzie polską procedurę karną przede wszystkim z perspektywy
Ebook Prawo gospodarcze prywatne. Wydanie 4

Prawo gospodarcze prywatne. Wydanie 4

Autor: Mirosław Stec, Teresa Mróz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Prawo gospodarcze prywatne składa się z trzech części, z których: pierwsza omawia zagadnienia ogólne dotyczące m.in. pojęcia i zasad prawa gospodarczego prywatnego, zasad uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prawnym, rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami; druga omawia spółki jako przedsiębiorców, stosunki majątkowe spółek i ich odpowiedzialność za zobowiązania; trzecia przedstawia n
Ebook Prawo karne. Wydanie 11

Prawo karne. Wydanie 11

Autor: Andrzej Marek, Violetta Konarska-Wrzosek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Prawo karne prezentuje całość wykładu z zakresu prawa karnego, obejmującego program nauczania tego przedmiotu. Składa się z dwóch części, z których: pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. nauki o przestępstwie i zasadach odpowiedzialności oraz kar, środków karnych i ich stosowania, druga przedstawia poszczególne typy przestępstw, w tym m.in. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowi
Ebook Prawo karne. Wydanie 2

Prawo karne. Wydanie 2

Autor: Michał Królikowski, Robert Zawłocki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo karne jest podręcznikiem akademickim zawierającym kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu obowiązującego prawa karnego materialnego. Jego adresatem są przede wszystkim studenci prawa. Jednakże stanowi on również kompendium wiedzy, z którego mogą korzystać praktycy, np. sędziowie, prokuratorzy, adwokaci. Podręcznik ten jest napisany przystępnym językiem i odbiega w tym zakresie od innych
Ebook Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 8

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 8

Autor: Tadeusz Smyczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W ósmym wydaniu uwzględniono ostatnie nowelizacje Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dokonane m.in.: ustawą z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2016 r. poz. 606) oraz ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1177). Podręcznik opiera sie na systematyce Kodeksu rodzi
Ebook WOKÓŁ PROBLEMATYKI STOSOWANIA PRAWA

WOKÓŁ PROBLEMATYKI STOSOWANIA PRAWA

Autor: Dorota Fleszer, Anna Rogacka-Łukasik (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook PODSTAWY PRAWOZNAWSTWA, TEORII I FILOZOFII PRAWA. REINTERPRETACJA KRYTYCZNA

PODSTAWY PRAWOZNAWSTWA, TEORII I FILOZOFII PRAWA. REINTERPRETACJA KRYTYCZNA

Autor: ROMAN ANDRZEJ TOKARCZYK

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„[…\ jestem pełen podziwu dla prof. Tokarczyka, wybitnego uczonego, wielkiego autorytetu w sferze filozofii prawa, iż podjął się takiego przedsięwzięcia, a mianowicie zamieszczenia w jednej monografii części poświęconych: podstawom prawoznawstwa, podstawom teorii prawa oraz podstawom filozofii prawa. Zamysł ten uważam za bardzo ciekawy, wziąwszy pod uwagę, że wszystkie trzy c
Ebook Etyka radcowska - na egzamin. Tekst ustawy komentarz orzecznictwo

Etyka radcowska - na egzamin. Tekst ustawy komentarz orzecznictwo

Autor: Małgorzata Król

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wszystko czego potrzebujesz, aby zdać egzamin z etyki. Możesz zabrać ze sobą na egzamin! Ebook zawiera: tekst ustawy o radcach prawnych, Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego, Kodeks etyki radcy prawnego, Komentarz do Kodeksu etyki radcy prawnego, Orzecznictwo do Kodeksu etyki radcy prawnego. Fragment treści: Art.. 39 Radca prawny wypowiadający się publicznie o sprawie prowadzonej przez nieg
Ebook Finanse publiczne i prawo finansowe

Finanse publiczne i prawo finansowe

Autor: Artur Nowak-Far

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie Finanse publiczne i prawo finansowe omawia zagadnienia współczesnego systemu finansów publicznych w Polsce. Autorzy skupili się na kilku obszarach tematycznych, są to: zagadnienia ekonomiczne w teorii finansów publicznych, nauka o pieniądzu oraz funkcje banku centralnego, zagadnienia prawa bankowego, budżet państwa oraz budżet jednostek samorządu terytorialnego, zagadnienia prawa podat
Ebook Prawo karne - część ogólna. Orzecznictwo. Wydanie 2

Prawo karne - część ogólna. Orzecznictwo. Wydanie 2

Autor: Krzysztof Szczucki, Michał Królikowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria Zbiory Orzecznictwa Becka podaje wybór orzeczeń wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz argumentacją z uzasadnienia. Całość opatrzona jest indeksami: rzeczowym i chronologicznym. Publikacje z tej serii są cennym uzupełnieniem podręczników. Stanowią niezbędną pomoc w trakcie pisania pracy magisterskiej oraz skuteczne narzędzie przy przygotowywaniu się do egzaminu na aplikację. W niniejszym z
Ebook Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości

Autor: Ryszard Strzelczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Prawo nieruchomości obejmuje całość najistotniejszej problematyki prawnej związanej z nieruchomościami, uregulowanej w kodeksie cywilnym, ustawie o własności lokali, ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie o księgach wieczystych i hipotece, prawie o notariacie oraz wielu innych aktach prawnych. Ebook przeznaczona jest dla osób pragnących pogłęb
Ebook Prawo w medycynie. Wydanie 4

Prawo w medycynie. Wydanie 4

Autor: Agnieszka Fiutak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo w medycynie" zawiera omówienie regulacji prawnych obowiązujących w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów medycznych. W opracowaniu zawarto m.in.: formy wykonywania zawodów medycznych, prawa i obowiązki pracowników służby zdrowia, klasyfikację błędów medycznych.
Ebook Prawo autorskie i organizacja nagrań. Rozdział 2. Historia prawa autorskiego w Polsce i na świecie

Prawo autorskie i organizacja nagrań. Rozdział 2. Historia prawa autorskiego w Polsce i na świecie

Autor: Małgorzata Przedpełska-Bieniek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszy skrypt jest fragmentem książki, która po powstaniu wszystkich rozdziałów będzie udostępniona, jako całość. Publikacja przeznaczona jest dla artystów (kompozytorów, autorów, muzyków, literatów, plastyków, fotografików, aktorów), realizatorów i producentów filmowych i telewizyjnych, studentów i słuchaczy szkół artystycznych i filmowych. Prawo autorskie jest dziedziną bardzo młodą. Umiejsca
Ebook Prawo autorskie i produkcja nagrań. Rozdział 1. Ogólne wiadomości o prawie

Prawo autorskie i produkcja nagrań. Rozdział 1. Ogólne wiadomości o prawie

Autor: Małgorzata Przedpełska-Bieniek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszy skrypt jest fragmentem książki, która po powstaniu wszystkich rozdziałów będzie udostępniona jako całość. Publikacja przeznaczona jest dla artystów (kompozytorów, autorów, muzyków, literatów, plastyków, fotografików, aktorów), realizatorów i producentów filmowych i telewizyjnych, studentów oraz słuchaczy szkół artystycznych i filmowych. Rozdział 1 zawiera ogólne informacje o prawie i sta
Ebook Prawo autorskie i produkcja nagrań. Rozdział 3. Utwór i jego autor. Prawa osobiste i majątkowe twórców

Prawo autorskie i produkcja nagrań. Rozdział 3. Utwór i jego autor. Prawa osobiste i majątkowe twórców

Autor: Małgorzata Przedpełska-Bieniek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszy skrypt jest fragmentem książki, która po powstaniu wszystkich rozdziałów będzie udostępniona, jako całość. Publikacja przeznaczona jest dla artystów (kompozytorów, autorów, muzyków, literatów, plastyków, fotografików, aktorów), realizatorów i producentów filmowych i telewizyjnych, studentów i słuchaczy szkół artystycznych i filmowych. Utwór, najogólniej rzecz ujmując, to każdy przejaw dz
Ebook Prawo autorskie i produkcja nagrań. Rozdział 4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku

Prawo autorskie i produkcja nagrań. Rozdział 4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku

Autor: Małgorzata Przedpełska-Bieniek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszy skrypt jest fragmentem książki, która po powstaniu wszystkich rozdziałów będzie udostępniona, jako całość. Publikacja przeznaczona jest dla artystów (kompozytorów, autorów, muzyków, literatów, plastyków, fotografików, aktorów), realizatorów i producentów filmowych i telewizyjnych, studentów i słuchaczy szkół artystycznych i filmowych. Rozdział 4 poświęcony jest Ustawie o prawie autorskim
Ebook Prawo autorskie i produkcja nagrań. Rozdział 7. Umowy

Prawo autorskie i produkcja nagrań. Rozdział 7. Umowy

Autor: Małgorzata Przedpełska-Bieniek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszy skrypt jest fragmentem książki, która po powstaniu wszystkich rozdziałów będzie udostępniona, jako całość. Publikacja przeznaczona jest dla artystów (kompozytorów, autorów, muzyków, literatów, plastyków, fotografików, aktorów), realizatorów i producentów filmowych i telewizyjnych, studentów i słuchaczy szkół artystycznych i filmowych.
Ebook Konstytucyjne podstawy ochrony praw człowieka

Konstytucyjne podstawy ochrony praw człowieka

Autor: red. Radosław Koper

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca zawiera przegląd rozmaitych zagadnień dotyczących ochrony praw człowieka w relacji do norm konstytucyjnych. Stopień poszanowania praw człowieka niezmiennie stanowi istotne kryterium oceny zakresu ugruntowania struktur demokratycznych. Wskazana tematyka jest więc niezwykle ważna i aktualna w kontekście interesu społecznego i interesu indywidualnego jednostki. Autorzy poszczególnych opr
Ebook Interpelacje poselskie w Sejmie Śląskim 1922-1939. Regulacja prawna i praktyka

Interpelacje poselskie w Sejmie Śląskim 1922-1939. Regulacja prawna i praktyka

Autor: Józef Ciągwa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo interpelacji jest jednym ze środków kontroli administracji (władzy wykonawczej) przez władzę ustawodawczą. Stanowi ono w ten sposób istotny komponent równoważenia władz. A równowaga władz jest nieodzownym  elementem trójpodziału władzy. Podstawę materialno-prawną interpelowania stanowił art. 14 ustawy konstytucyjnej z 15 lipca 1920 roku, zawierającej
Ebook

"Studia Politicae Universitatis Silesiensis". T. 17

Autor: red. Jan Iwanek, red. Robert Radek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Piętnaście artykułów będących efektem badawczych prac politologów z katowickiego ośrodka naukowego i przedstawicieli innych krajowych jednostek naukowo-badawczych to zawartość 17. tomu wydawnictwa ciągłego „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” autoryzowanego przez Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.  Teksty – jak zawsze &n
Ebook Informacje poufne w spółce publicznej

Informacje poufne w spółce publicznej

Autor: Anna Lichosik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi jedyne dostępne obecnie na rynku tak kompleksowe opracowanie w zakresie tematyki informacji poufnych w spółce publicznej. Publikacja ma nie tylko naukowy ale również praktyczny charakter, gdyż poruszone w niej zagadnienia znajdują bezpośrednie zastosowanie w działalności spółek publicznych funkcjonujących na rynku kapitałowym. W pracy w sposób nowator
Ebook Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku

Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku

Autor: red. Anna Gronkiewicz, red. Agnieszka Ziółkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Kodeks postępowania administracyjnego stanowi swoisty „drogowskaz” dla działań administracji podejmowanych wobec obywateli i jednocześnie jest gwarantem praw jednostki w sferze prawa administracyjnego. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, wynikająca z ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektó
Ebook Prawo cywilne - część ogólna. Wydanie 6

Prawo cywilne - część ogólna. Wydanie 6

Autor: Agnieszka Kawałko, Hanna Witczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria Skrypty Becka przeznaczona jest dla studentów prawa i administracji. Skrypty wyróżniają się przejrzystością. Zagadnienia omawiane są w krótkiej formie co pozwala na szybką i efektywną naukę. Skrypt "Prawo cywilne - część ogólna" zawiera opis zagadnień, które znajdują się w Księdze pierwszej Kodeksu cywilnego dotyczących m.in: osób fizycznych i prawnych, przedstawicielstwa, czynności prawnych
Ebook Kazusy cywilne - część ogólna prawo rzeczowe zobowiązania i spadki. Wydanie 2

Kazusy cywilne - część ogólna prawo rzeczowe zobowiązania i spadki. Wydanie 2

Autor: Olga Maria Piaskowska, Krzysztof Sadowski, Dariusz Kotłowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kazusy z prawa cywilnego zostały przewidziane jako podręcznik dla aplikantów i studentów, z którego - opierając się na opisanych przypadkach (o różnym stopniu trudności) - mogą oni nabyć i utrwalić wiedzę z tej dziedziny prawa. Prawo cywilne w ujęciu niniejszego zbioru obejmuje przede wszystkim regulację przewidzianą w Kodeksie cywilnym. W przypadku niektórych kazusów zawarte jest odwołanie do nie
Ebook Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 2

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 2

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nowe, rozszerzone IV WYDANIE PODRĘCZNIKA zawiera: wszystkie PYTANIA EGZAMINACYJNE z lat 2006, 2007, 2008 i 2009 bardzo SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIA ze wszystkich wymaganych zagadnień - 40% więcej objętości w stosunku do poprzedniego wydania przy każdym zagadnieniu - PYTANIA, KTÓRE POJAWIŁY SIĘ dotychczas na egzaminach, a także PYTANIA, KTÓRE MOGĄ PAŚĆ w tym roku  
Ebook Organizacje międzynarodowe. Pytania. Tablice

Organizacje międzynarodowe. Pytania. Tablice

Autor: Brygida Kuźniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ćwiczenia Becka "Organizacje międzynarodowe. Pytania. Tablice" podzielone są na dwie części:część pierwsza - PYTANIA dotyczące m.in.: klasyfikacji organizacji międzynarodowych, prawa traktatów, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Reguł protokołu dyplomatycznego, część druga - TABLICE przedstawiające zagadnienia dotyczące m.in.: klasyfikacji międzynarodowych, umów międzynarodowych, interpretacji tra
Ebook Organy ochrony prawnej. Tabele porównawcze

Organy ochrony prawnej. Tabele porównawcze

Autor: Alicja Świczewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

TABELE PORÓWNAWCZE - nowa seria, która w sposób syntetyczny przedstawia najważniejsze informacje z danych dziedzin prawa, ujęte w formie wygodnej i praktycznej tabeli porównawczej. Organy ochrony prawnej to opracowanie zawierające informacje o: sądownictwie powszechnym, Trybunale Stanu, Trybunale Konstytucyjnym oraz Sądzie Najwyższym, adwokatach, radcach prawnych, notariuszach i ich samorządach z
Ebook Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi

Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi

Autor: Marek Szubiakowski, Marek Wierzbowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku "Postępowanie administracyjne" przedstawione zostały zagadnienia dotyczące postępowania administracyjnego: ogólnego, podatkowego, egzekucyjnego, przed sądami administracyjnymi ze wskazaniem teoretycznych podstaw określonych instytucji procesowych.
Ebook Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14

Autor: Andrzej Zieliński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria "Skrypty Becka" przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybka i efektywna naukę.
Ebook Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe

Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook "Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe" zawiera zagadnienia dotyczące m.in.: - źródeł prawa cywilnego, - osób fizycznych i prawnych, - czynności prawnych, - przedawnienia, - własności i użytkowania wieczystego, - ograniczonych praw rzeczowych i posiadania, - ksiąg wieczystych. Wydanie drugie zostało poszerzone o nowe instytucje prawa (np. służebność przesyłu). Ponadto obecna wydanie
Ebook Prawo gospodarcze publiczne. Wydanie 2

Prawo gospodarcze publiczne. Wydanie 2

Autor: Andrzej Powałowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. Publikacja "Prawo gospodarcze publiczne" służyć ma prezentacji poszczególnych przejawów i form oddziaływania państwa na gospodarkę przy wykorzystaniu różnych instrumentów prawnyc
Ebook Prawo konstytucyjne RP

Prawo konstytucyjne RP

Autor: Paweł Sarnecki, Piotr Czarny, Andrzej Kulig

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku "Prawo konstytucyjne RP" omówiono zagadnienia objęte uniwersyteckim kursem tego przedmiotu, do których należy zaliczyć: zasady ustroju państwa, status jednostki, prawa i wolności obywatelskie oraz kompetencje organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. W siódmym wydaniu dokonano aktualizacji unormowań dotyczących Unii Europejskiej wprowadzonych przez Traktat Lizboński. P
Ebook Publiczne prawo gospodarcze

Publiczne prawo gospodarcze

Autor: Jan Olszewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku "Publiczne prawo gospodarcze" omówiono najważniejsze akty prawne mające charakter przepisów publicznych i dotyczące aspektów gospodarczych, w tym m.in. ustawy: o swobodzie działalności gospodarczej, o ochronie konkurencji i konsumentów, prawo zamówień publicznych, prawo pomocy publicznej. Opracowanie składa się z pięciu części, które dotyczą: prawa prowadzenia działalności gospodarcz
Ebook Rzeczoznawca majątkowy. Testy, zadania i pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych

Rzeczoznawca majątkowy. Testy, zadania i pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi całościowe opracowanie, pomocne w przyswojeniu materiału niezbędnego do zdania trudnego egzaminu na rzeczoznawcę majątkowego. Zostało ono podzielone na trzy części. W CZĘŚCI PIERWSZEJ umieszczono opracowanie kompletu pytań egzaminacyjnych podawanych przez Ministerstwo Infrastruktury na stronie internetowej: www.mi.gov.pl, wraz z podanymi obok prawidłowymi odpowiedziami uwzględniający
Ebook Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej po 1.7.2015 r. Komentarz praktyczny

Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej po 1.7.2015 r. Komentarz praktyczny

Autor: Paweł Czarnecki, Malgorzata Czerwińska, Monika Abramek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja dotycząca kontradyktoryjności i uczestników postępowania karnego po nowelizacji z 2015 r. to praktyczny komentarz składający się z 6 części, które omawiają m.in. następujące zagadnienia:Część I. Kontradyktoryjność: pojęcie i istotę kontradyktoryjności, pozycję pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, rolę i zadania oskarżyciela oraz obrońcy, rolę sądu, pozycję prawną osk
Ebook Wstęp do prawoznawstwa

Wstęp do prawoznawstwa

Autor: Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt zawiera komplet informacji, bez których nie sposób rozpocząć studiów prawniczych: pojęcie i źródła prawa, rola i miejsce prawa w życiu, normy, przepisy prawne, obowiązywanie, tworzenie i wykładnia prawa. Siatka pojęć i terminologia prawnicza, zilustrowane wieloma przykładami, ułatwiają zrozumienie tematu i łatwiejsze przyswojenie trudnego prawniczego języka.
Ebook Wykładnia w prawie administracyjnym. Tom 4. Wydanie 2

Wykładnia w prawie administracyjnym. Tom 4. Wydanie 2

Autor: Leszek Leszczyński, Marek Zirk-Sadowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wykładnia w prawie administracyjnym. Tom 4 zawiera szczegółowe omówienia poświęcone stosowaniu prawa. Pierwsza część tomu zawiera rozważania dotyczące stosowania i wykładni prawa administracyjnego. Kolejna część tomu poświęcona jest podstawom decyzji stosowania prawa administracyjnego. Ebook zawiera także rozważania i praktyczne wskazówki poświęcone zastosowaniu przepisów krajowego prawa administr
Ebook Prawo karne. Wydanie 6

Prawo karne. Wydanie 6

Autor: Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak, Filip Ciepły

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Prawo karne" zawiera najbardziej istotne wiadomości z zakresu prawa karnego. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.: pojęcia prawa karnego, źródeł prawa karnego, definicji i struktury przestępstwa, kontratypów, form stadialnych i zjawiskowych przestępstwa, zbiegu przestępstw i przepisów, środków penalnych, typów przestępstw. Szóste wydanie zostało uzupełnione o najnowszą literaturę przedmiotu.
Ebook Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

Autor: red. Jolanta Blicharz, red. Lidia Zacharko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest skierowana zarówno do pracowników naukowych i studentów wszystkich kierunków, których programy nauczana obejmują problematykę teorii administracji, w tym prawa administracyjnego.
Ebook Prawo karne

Prawo karne

Autor: Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak, Filip Ciepły

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Prawo karne" zawiera najbardziej istotne wiadomości z zakresu prawa karnego. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.: pojęcia prawa karnego, źródeł prawa karnego, definicji i struktury przestępstwa, kontratypów, form stadialnych i zjawiskowych przestępstwa, zbiegu przestępstw i przepisów, środków penalnych, typów przestępstw. Szóste wydanie zostało uzupełnione o najnowszą literaturę przedmiotu.
Ebook Egzamin notarialny. Akty notarialne i inne czynności - projekty

Egzamin notarialny. Akty notarialne i inne czynności - projekty

Autor: Przemysław Biernacki, Grzegorz Mikołajczuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie Egzamin notarialny. Akty notarialne i inne czynności - projekty jest jedyną pozycją na rynku publikacji prawniczych skierowaną do osób przystępujących do egzaminu notarialnego. Egzamin notarialny polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego zdającego do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu notariusza. Składa się z trzech części pisemnych i przeprowadzany jest raz w roku w t
Ebook Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie wszystkich najważniejszych wiadomości z zakresu: Prawa pracy: podstawowe pojęcia, definicje, zasady oraz źródła prawa pracy, nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, społeczna inspekcja pracy, stosunek pracy - pojęcie i warunki nawiązania stosunku pracy, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, umowa o pracę, nieuzasad
Ebook Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo Aplikanta

Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo Aplikanta

Autor: Joanna Ablewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Orzecznictwo Aplikanta - Kodeks postępowania cywilnego, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów Kodeksu postępowania cywilnego. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Pełną treść orzeczenia wraz z uzasadnieniem możesz następnie wyszukać w dostępnym na egzaminie komputerze. Orzecznictwo aplikant
Ebook Prawna ochrona rodziny - skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych

Prawna ochrona rodziny - skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych

Autor: Marek Andrzejewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik jest adresowany do studentów pedagogiki, zwłaszcza studiów sprofilowa­nych ku pedagogice opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, ale też pracy socjalnej, socjologii, psychologii, a także słuchaczy studiów podyplomowych dotyczących tych ob­szarów wiedzy. W programach studiów na tych kierunkach są prowadzone zajęcia dotyczące prawnych aspektów funkcjonowania rodzi­ny, a na resocjaliz
Ebook Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wydanie 10

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wydanie 10

Autor: Rafał Golat

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Prawo autorskie i prawa pokrewne" zawiera kompleksowe omówienie prawa autorskiego i praw pokrewnych. Dzięki niemu zrozumiesz: istotę prawa autorskiego, zasady jego ochrony, zastosowanie norm prawa autorskiego w praktyce. Wydanie dziesiąte zostało wzbogacone o nową literaturę przedmiotu, uwzględnia również ostatnie zmiany dotyczące opodatkowania twórców i artystów wykonawców oraz nową ustaw
Ebook Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe. Wydanie 5

Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe. Wydanie 5

Autor: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook "Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe" zawiera zagadnienia dotyczące m.in.: źródeł prawa cywilnego, osób fizycznych i prawnych, czynności prawnych, przedawnienia, własności i użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych i posiadania, ksiąg wieczystych.
Ebook Prawo międzynarodowe publiczne. Wydanie 3

Prawo międzynarodowe publiczne. Wydanie 3

Autor: Anna Zawidzka-Łojek, Barbara Sonczyk, Adam Łazowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oddawana do rąk Czytelniczek i Czytelników Ebook stanowi kolejne wydanie kompendium wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego publicznego. Jest adresowana przede wszystkim do studentów prawa oraz stosunków międzynarodowych. Przedstawione zagadnienia obejmują m.in. problematykę źródeł prawa międzynarodowego, podmiotów tegoż systemu prawnego, sposobów załatwiania sporów międzynarodowych oraz statusu j
Ebook Prawo pracy. Wydanie 4

Prawo pracy. Wydanie 4

Autor: Jakub Stelina

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji "Prawo pracy" przedstawiono systematyczny wykład obejmujący ogół zagadnień wchodzących w skład prawa pracy, a więc m.in.; pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy; zasady i źródła prawa pracy; nawiązanie umownego stosunku pracy i jego charakter prawny; ustanie i zmiany stosunku pracy; pozaumowne stosunki pracy. Podręcznik adresowany jest do studentów szkół wyższych oraz osób zajmujący
Ebook Sprawca niepoczytalny w procesie karnym

Sprawca niepoczytalny w procesie karnym

Autor: Damian Krakowiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi kompleksowe ujęcie zagadnień związanych z niepoczytalnością sprawcy. Przedstawiono w niej kwestie zarówno karnomaterialne, jak i procesowe. Przyjęto, że niepoczytalność jest okolicznością dekompletującą stronę podmiotową czynu, a niekiedy winę. Główny nurt rozważań karnoprocesowych dotyczył charakteru wniosku prokuratora o umorzenie postępowania i zastosowanie środ
Ebook Apelacje cywilne. Zagadnienia praktyczne akta i kazusy. Wydanie 5

Apelacje cywilne. Zagadnienia praktyczne akta i kazusy. Wydanie 5

Autor: Marcin Kołakowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Apelacje cywilne skierowane są do praktyków, w tym przede wszystkim aplikantów radcowskich i adwokackich, ale także studentów studiów prawniczych i osób, które chciałyby zgłębić wiedzę w zakresie problematyki związanej z apelacją w procesie cywilnym. Składa się z trzech części. Część pierwsza to praktyczny komentarz, zawierający stanowiska tak judykatury jak i doktryny. Omówiono w niej przebieg po
Ebook Prawo konstytucyjne. Kompendium. Wydanie 2

Prawo konstytucyjne. Kompendium. Wydanie 2

Autor: Ryszard Piotrowski, Paweł Ochmann, Maciej Pisz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja uwzględnia stan prawny na dzień 12.8.2018 r. Ebook stanowi drugie wydanie (zmienione i uaktualnione), po 4 latach od momentu ukazania się pierwszego wydania publikacji na rynku wydawniczym. Obejmuje zmiany dotyczące m.in. ustawy z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5). Skrypt jest rezultatem współpracy dwóch młodych autorów wywodzących się z wiodących polsk
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 6

Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 6

Autor: Jakub Rychlik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Orzecznictwo Aplikanta - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów tego Kodeksu. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, NSA, WSA, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Pełną treść orzeczenia wraz z uzasadnieniem możesz następnie wyszukać w dostępnym na egzaminie komputerze. Orzecznictwo aplikant
Ebook Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 6

Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 6

Autor: Justyna Witas

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Orzecznictwo Aplikanta - Kodeks spółek handlowych, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów tego Kodeksu. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Pełną treść orzeczenia wraz z uzasadnieniem możesz następnie wyszukać w dostępnym na egzaminie komputerze. Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe poniew
Ebook Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy. Tom I

Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy. Tom I

Autor: Piotr Kapusta, Justyna Michalska, Wiktor Trybka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie składa się z trzech części: testów, odpowiedzi do testów oraz kazusów. Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy. Tom I obejmuje tematykę: prawa konstytucyjnego (wraz z ustawami regulującymi ustrój samorządów prawniczych), prawa międzynarodowego publicznego, prawa UE, prawa karnego (materialnego, procesowego, wykonawczego). Testy opierają się na brzmieniu przepisów. Tylko
Ebook Etyka adwokacka - na egzamin. Komentarz wraz z orzecznictwem do Kodeksu etyki adwokackiej. Teksty przepisów

Etyka adwokacka - na egzamin. Komentarz wraz z orzecznictwem do Kodeksu etyki adwokackiej. Teksty przepisów

Autor: Małgorzata Król

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jedyna taka pozycja na rynku! Ebook, która pomoże zdać egzamin zawodowy z etyki adwokackiejWszystko czego potrzebujesz, aby zdać egzamin z etyki. Możesz zabrać ze sobą na egzamin! Ebook zawiera: tekst ustawy - Prawo o Adwokaturze, Regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach, Kodeks etyki adwokackiej, Komentarz do Kodeksu etyki adwokackiej, Bogate orzecznictwo do K
Ebook Prawo wykroczeń (materialne i procesowe)

Prawo wykroczeń (materialne i procesowe)

Autor: Andrzej Marek, Aleksandra Marek-Ossowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo wykroczeń" w części dotyczącej materialnego prawa wykroczeń przedstawia m.in. zagadnienia: zasad odpowiedzialności za wykroczenia, wymiaru kary i środków karnych, najważniejszych kategorii wykroczeń Natomiast w części odnoszącej się do procesowego prawa wykroczeń omówiono m.in. kwestie związane z: przesłankami procesowymi, stronami i ich reprezentantami, przebiegiem postępowania.
Ebook Aplikacja od ogółu do szczegółu. Ustawy dodatkowe na egzamin wstępny na aplikację komorniczą i notarialną. Wydanie 5

Aplikacja od ogółu do szczegółu. Ustawy dodatkowe na egzamin wstępny na aplikację komorniczą i notarialną. Wydanie 5

Autor: Radosław Bulejak, Aneta Heliosz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Aplikacja od ogółu do szczegółu - ustawy dodatkowe na aplikacje komorniczą i notarialną to kontynuacja popularnej wśród aplikantów pozycji Aplikacja od ogółu do szczegółu autorstwa p. Anety Heliosz. Opracowanie jest streszczeniem podstawowych, a zarazem najważniejszych wiadomości zaczerpniętych z aktów normatywnych, których znajomość jest obligatoryjna na egzaminie wstępnym na aplikacje komorniczą
Ebook Prawo rodzinne i opiekuńcze. Praktyka, orzecznictwo, kazusy. Wydanie 3

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Praktyka, orzecznictwo, kazusy. Wydanie 3

Autor: Natalia Szok, Radosław Terlecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi studium instytucji prawa rodzinnego i opiekuńczego. Jest ona szczególnie polecana aplikantom odbywającym szkolenia w ramach aplikacji radcowskiej, adwokackiej, sędziowskiej, notarialnej czy komorniczej, jak również osobom przygotowującym się do egzaminów zawodowych. Z uwagi na szerokie omówienie problematyki stosowania prawa rodzinnego i opiekuńczego, opracowanie to dedykowane jest t
Ebook Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze. Testy komentarze. Wydanie 4

Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze. Testy komentarze. Wydanie 4

Autor: Adam Malinowski, Grzegorz Dąbrowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji znajdziesz m.in.: szczegółowe omówienie blisko 400 pytań na aplikację radcowską, adwokacką, sędziowską i prokuratorską z 5 ostatnich lat, analizę pytań z wszystkich dziedzin prawa - poczynając od prawa cywilnego i rodzinnego, przez prawo handlowe, prawo pracy, procedury cywilną i karną, prawo karne materialne, wykroczeń, karne skarbowe, a na zagadnieniach ustrojowych kończąc - dodatko
Ebook Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym w Polsce i Austrii

Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym w Polsce i Austrii

Autor: Anna Wierzbica

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym w Polsce i w Austrii. Aufsicht und Kontrolle über die territoriale Selbstverwaltung in Polen und Osterreich. Ebook stanowi efekt międzynarodowej współpracy nawiązanej pomiędzy pracownikami naukowymi Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz pracownikami naukowymi Wydziału Prawa Instytutu Prawa Publicznego i Nauk P
Ebook Zarys prawa cywilnego. Wydanie 3

Zarys prawa cywilnego. Wydanie 3

Autor: Edward Gniewek, Piotr Machnikowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik Zarys prawa cywilnego jest dziełem zbiorowym pracowników Zakładu Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorzy wy­korzystali swoje bogate doświadczenie naukowe, dydaktyczne i praktyczne, by w zwarty, ale wyczerpujący sposób przedstawić całość polskiego prawa cywilnego. Podręcznik omawia: część ogólną prawa cywilnego, prawo zobowiązań, prawo rzec
Ebook Prawo wykroczeń (materialne i procesowe). Wydanie 8

Prawo wykroczeń (materialne i procesowe). Wydanie 8

Autor: Andrzej Marek, Aleksandra Marek-Ossowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo wykroczeń" w części dotyczącej materialnego prawa wykroczeń przedstawia m.in. zagadnienia: zasad odpowiedzialności za wykroczenia, wymiaru kary i środków karnych, najważniejszych kategorii wykroczeń Natomiast w części odnoszącej się do procesowego prawa wykroczeń omówiono m.in. kwestie związane z: przesłankami procesowymi, stronami i ich reprezentantami, przebiegiem postępowania.
Ebook Prawo podatkowe. Wydanie 4

Prawo podatkowe. Wydanie 4

Autor: Paweł Smoleń, Wanda Wójtowicz, Marcin Burzec

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo podatkowe" przystępnie i szczegółowo omawia najważniejsze kwestie z zakresu podatków i prawa podatkowego. W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące m.in.: Pojęcia i charakteru podatku jako dochodu publicznego, Standardów polskiego prawa podatkowego, Ordynacji podatkowej - części materialnej i procesowej, Pośrednich i bezpośrednich podatków państwowych, Podatków samorządowych,
Ebook Rola sądów międzynarodowych w kształtowaniu praw jednostek

Rola sądów międzynarodowych w kształtowaniu praw jednostek

Autor: Patryk Kubsik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja, wydana pod redakcją Patryka Kubsika stanowi efekt pracy członków Studenckiego Koła Naukowego Rozstrzygania Sporów Międzynarodowych, działającego przy Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorami poszczególnych rozdziałów są studenci czwartego oraz piątego roku prawa, którzy dzielą się na kartach niniejszej publ
Ebook Prawo spadkowe. Wydanie 12

Prawo spadkowe. Wydanie 12

Autor: Elżbieta Skowrońska-Bocian

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik zawiera omówienie systemu polskiego prawa spadkowego. Przedstawiono w nim m.in.: podział i skład spadku, formy dziedziczenia, umowy dotyczące spadku, dziedziczenie gospodarstw rolnych. Podręcznik zawiera omówienie systemu polskiego prawa spadkowego. Przedstawiono w nim m.in.: podział i skład spadku, formy dziedziczenia, umowy dotyczące spadku, dziedziczenie gospodarstw rolnych.
Ebook Prawo finansów publicznych. Wydanie 4

Prawo finansów publicznych. Wydanie 4

Autor: Agnieszka Mikos-Sitek, Piotr Zapadka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przede wszystkim w opracowaniu przybliżone zostało samo pojęcie finansów publicznych, poprzez dokonanie systematyki tej dyscypliny prawa oraz zaprezentowanie kluczowych zasad determinujących proces prawotwórczy. Istotnym elementem publikacji jest także omówienie pojęcia pieniądza, jako przedmiotu transferu i rozporządzeń w sferze finansów publicznych, jak również przybliżenie istniejących mechaniz
Ebook Apelacje cywilne. Zagadnienia praktyczne akta i kazusy. Wydanie 5

Apelacje cywilne. Zagadnienia praktyczne akta i kazusy. Wydanie 5

Autor: Marcin Kołakowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Apelacje cywilne skierowane są do praktyków, w tym przede wszystkim aplikantów radcowskich i adwokackich, ale także studentów studiów prawniczych i osób, które chciałyby zgłębić wiedzę w zakresie problematyki związanej z apelacją w procesie cywilnym. Składa się z trzech części. Część pierwsza to praktyczny komentarz, zawierający stanowiska tak judykatury jak i doktryny. Omówiono w niej przebieg po
Ebook Etyka radcowska - na egzamin. Komentarz wraz z orzecznictwem do Kodeksu etyki radców prawnych. Teksty przepisów. Wydanie 2

Etyka radcowska - na egzamin. Komentarz wraz z orzecznictwem do Kodeksu etyki radców prawnych. Teksty przepisów. Wydanie 2

Autor: Małgorzata Król

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Etyka radcowska na egzamin. Jedyna taka pozycja na rynku! Ebook, która pomoże zdać egzamin zawodowy z etyki radcowskiej. Wszystko czego potrzebujesz, aby zdać egzamin z etyki. Możesz zabrać ze sobą na egzamin! Ebook zawiera: tekst ustawy o radcach prawnych, Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego, Kodeks etyki radcy prawnego, Komentarz do Kodeksu etyki radcy prawnego, Bogate orzecznictwo do Ko
Ebook Prawo rzymskie a współczesność

Prawo rzymskie a współczesność

Autor: Henryk Kupiszewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nowa edycja słynnej książki profesora Henryka Kupiszewskiego   Profesor Henryk Kupiszewski jest autorem klasycznej już pozycji wydanej po raz pierwszy w 1988 r. Ebook właściwie nigdy nie wyszła z rąk czytelników: trzeba było ją wznowić, gdyż nakład dawno się wyczerpał, a egzemplarze biblioteczne były tak sfatygowane, że utrudniało to lekturę. Nowa edycja po 25 latach stanowi więc ni
Ebook Ochrona prawna oraz naruszenie wizerunku sprawcy przestępstwa

Ochrona prawna oraz naruszenie wizerunku sprawcy przestępstwa

Autor: Dominika Morgała

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dominik Morgała – doktor nauk prawnych, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na WPiA UW, a także Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji w Polskiej Akademii Nauk. Odbył aplikację radcowską zakończoną zdanym egzaminem zawodowym. Radca
Ebook Ustawa o kosztach sądowychw w sprawach cywilnych 2019

Ustawa o kosztach sądowychw w sprawach cywilnych 2019

Autor: Agnieszka Kaszok

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Koszty sądowe w sprawach cywilnych” broszura – zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zawiera najnowszą nowelizację obowiązującą od 21 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469) Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Stan prawny: 21 sierpnia 2019 r. Przepisy wchod
Ebook Europejska Konwencja Praw Człowieka - teoria i praktyka w Państwach-Stronach Konwencji. Die Europäische Menschenrechtskonvention - Theorie und Praxis in den Konventionsstaaten

Europejska Konwencja Praw Człowieka - teoria i praktyka w Państwach-Stronach Konwencji. Die Europäische Menschenrechtskonvention - Theorie und Praxis in den Konventionsstaaten

Autor: Mirosław Wyrzykowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook zawiera analizę miejsca i roli Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w polskim, niemieckim i austriackim porządku prawnym, jej znaczenia dla wykładni i rozumienia narodowych porządków konstytucyjnych oraz roli orzecznictwa sądowego dla kształtowania treści i mechanizmu ochrony wolności i praw jednostki. Publikacją, która powstała dla uczczenia 20-lecia utwo
Ebook Kodeks cywilny wrzesień 2019

Kodeks cywilny wrzesień 2019

Autor: Agnieszka Kaszok

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja wskaże Ci m.in.: –    podstawowe informacje i instytucje prawa cywilnego takie jak: osoby fizyczne i prawne, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania, uznanie za zmarłego, przedsiębiorcy i ich oznaczenia, mienie, czynności prawne, zawarcie umowy, forma czynności prawnych, wady oświadczenia woli, warunek, pełnomocnictwo, prokura, termin
Ebook Kodeks postępowania cywilnego wrzesień 2019

Kodeks postępowania cywilnego wrzesień 2019

Autor: Agnieszka Kaszok

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W tekście uwzględniono wielką nowelizację tj.: ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), która wchodzi w życie 7 listopada 2019 r. Oraz nowelizację: ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495)
Ebook Kodeks pracy wrzesień 2019

Kodeks pracy wrzesień 2019

Autor: Anna Prus

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy wraz ze zmianami przeniesionymi oraz przepisy wprowadzające. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Zmiany oczekujące na wejście w życie umieszczono w ramkach. Stan prawny: 17 września2019r.
Ebook Kodeks karny wrzesień 2019

Kodeks karny wrzesień 2019

Autor: Anna Prus

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Najnowsza aktualizacja Kodeksu karnego uwzględniająca zmiany prawne wynikające z wejścia w życie ustawy poszerzającej granice obrony koniecznej. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy Kodeks karny wraz z przepisami wprowadzającymi. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Stan prawny
Ebook Prawo cywilne - część ogólna. Wydanie 15

Prawo cywilne - część ogólna. Wydanie 15

Autor: Adam Olejniczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku "Prawo cywilne - część ogólna" zostały opisane instytucje uregulowane w pierwszej Księdze Kodeksu cywilnego. W 13 wydaniu uwzględniono zmieniony w ciągu ostatnich 2 lat stan prawny. W szczególności dotyczy to istotnych zmian w zakresie przedawnienia roszczeń, wprowadzonych ustawą z 13.4.2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1104)
Ebook Prawo międzynarodowe publiczne. Wydanie 4

Prawo międzynarodowe publiczne. Wydanie 4

Autor: Jacek Barcik, Tomasz Srogosz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo międzynarodowe publiczne" omawia instytucje z zakresu prawa międzynarodowego publicznego z licznymi odniesieniami do praktyki stosunków międzynarodowych. Zawiera także przykłady w postaci cytowań aktów prawnych i orzecznictwa sądów międzynarodowych. Jego zadaniem jest poszerzanie wiedzy na temat procesów zachodzących we współczesnym świecie, związanych m.in. z globalizacją. Nawią
Ebook Wstęp do prawoznawstwa. Wydanie 13

Wstęp do prawoznawstwa. Wydanie 13

Autor: Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Wstęp do prawoznawstwa" zawiera komplet informacji, dzięki którym poznasz i zrozumiesz szczegółowe koncepcje i instytucje współczesnego prawa. Opracowanie zawiera podział na trzy części: poświęconą naukom prawnym, omawiającą prawo pojmowane jako system norm oraz prezentującą podstawowe zagadnienia funkcjonowania prawa. W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące m.in.: Podstawowych koncep
Ebook Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej. Wydanie 8

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej. Wydanie 8

Autor: Maria M. Kenig-Witkowska, Adam Łazowski, Rudolf Ostrihansky

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej" prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej i jej systemu prawnego. Każdy rozdział jest poprzedzony rozbudowanym wykazem literatury, co będzie pomocne przy dalszych studiach w zakresie prawa Unii Europejskiej. W publikacji zostały omówione zagadnienia dotyczące m.in.: Systemu instytucjonalnego Unii Europejskie
Ebook Prawo międzynarodowe. Teoria i praktyka

Prawo międzynarodowe. Teoria i praktyka

Autor: Izabela Kraśnicka, Lidia Brodowski, Vita Czepek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana publikacja wpisuje się w tradycję dyskusji naukowej wokół najważniejszych problemów prawa międzynarodowego publicznego. Poruszone w publikacji zagadnienia dotyczą zderzenia teorii i praktyki prawa międzynarodowego w świetle analizowanych źródeł literatury przedmiotu oraz orzecznictwa sądów międzynarodowych i sądów krajowych. W książce podjęto przede wszystkim zagadnienia dotyczące: pa
Ebook Kryteria i procedura wyboru sędziów sądów powszechnych w wybranych państwach europejskich

Kryteria i procedura wyboru sędziów sądów powszechnych w wybranych państwach europejskich

Autor: Maciej Małolepszy, Maciej Aleksandrowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja zawiera referaty wygłoszone w ramach konferencji naukowej, która odbyła się dnia 16.3.2018 r. we Frankfurcie nad Odrą. Celem konferencji było przedstawienie pogłębionej analizy kryteriów i procedury wyboru sędziów w wybranych państwach europejskich. Asumpt do organizacji konferencji stanowiła kontrowersyjna reforma polskiego wymiaru sądownictwa, która znacząco zmieniła dotychc
Ebook Siła mediacji w konfliktach o dziecko

Siła mediacji w konfliktach o dziecko

Autor: Robert Grzelakowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja ma na celu szerokie upublicznienie skali i znaczenia problemu konfliktu rodziców o dziecko dla jednostki i rodziny a w konsekwencji dla społeczeństwa oraz podjęcie próby nakłonienia skonfliktowanych rodziców do łagodzenia konfliktów o dziecko przy pomocy mediacji, zamiast ich sądowej eskalacji. Autor publikacji starał się wczuć w rolę dziecka zaanga
Ebook Prawo handlowe

Prawo handlowe

Autor: Andrzej Kidyba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook w pogłębiony sposób prezentuje całość problematyki z dziedziny prawa handlowego. Jest to kompletne opracowanie uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. Stan prawny obejmuje przede wszystkim zmiany Kodeksu spółek handlowych dokonane ustawą z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatko
Ebook Europejska Konwencja Praw Człowieka - teoria i praktyka w Państwach-Stronach Konwencji. Die Europaische Menschenrechtskonvention - Theorie und Praxis in den Konventionsstaaten

Europejska Konwencja Praw Człowieka - teoria i praktyka w Państwach-Stronach Konwencji. Die Europaische Menschenrechtskonvention - Theorie und Praxis in den Konventionsstaaten

Autor: Mirosław Wyrzykowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook zawiera analizę miejsca i roli Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w polskim, niemieckim i austriackim porządku prawnym, jej znaczenia dla wykładni i rozumienia narodowych porządków konstytucyjnych oraz roli orzecznictwa sądowego dla kształtowania treści i mechanizmu ochrony wolności i praw jednostki. Publikacją, która powstała dla uczczenia 20-lecia utwo
Ebook Ogólne postępowanie administracyjne

Ogólne postępowanie administracyjne

Autor: Robert Kędziora

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku "Ogólne postępowanie administracyjne" omówiona została problematyka z zakresu prawa o postępowaniu administracyjnym uregulowana w Kodeksie postępowania administracyjnego. Opracowanie zawiera m.in. analizę zagadnień dotyczących: Organu administracji publicznej w rozumieniu KPA, strony i innych uczestników postępowania administracyjnego, zasad ogólnych postępowania administracyjnego, c
Ebook Prawo celne

Prawo celne

Autor: Robert Oktaba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie "Prawo celne" przedstawia w usystematyzowanej i czytelnej formie najważniejsze rozwiązania z zakresu prawa celnego. W szczególności omówiono takie kategorie jak: Źródła i zasady prawa celnego, elementy kalkulacyjne, dług celny, wprowadzenie towarów na obszar celny Unii Europejskiej, status celny towarów, weryfikacja i zwolnienie towarów, procedury celne - zwykłe i specjalne" organiz
Ebook Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach. Wydanie 2

Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach. Wydanie 2

Autor: Marcin Derlacz, Dominika Wetoszka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Od 2009 r. regularnie na egzaminach zawodowych z części prawa cywilnego pojawia się zadanie mające na celu sporządzenie apelacji na podstawie dostępnych akt sprawy, w tym wyroku sądu I instancji. Publikacja skonstruowana została podobnie, bowiem w części praktycznej znajduje się wyrok sądu I instancji, wzór apelacji wraz z uzasadnieniem, a następnie komentarz. "Apelacje w sprawach cywilnych na prz
Ebook Postępowanie cywilne. Kompendium

Postępowanie cywilne. Kompendium

Autor: Kinga Flaga-Gieruszyńska, Andrzej Zieliński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Postępowanie cywilne. Kompendium" zawiera całościowe omówienie polskiego postępowania cywilnego. Dzięki niemu poznasz i zrozumiesz:zasady i przebieg postępowania cywilnego, czynności procesowe, postępowanie dowodowe, zasady orzekania i środki zaskarżenia, postępowanie nieprocesowe, postępowanie egzekucyjne, sądownictwo polubowne. Celem książki jest przedstawienie instytucji postępowania
Ebook Aplikacja od ogółu do szczegółu. Ustawy dodatkowe na egzamin wstępny na aplikację komorniczą i notarialną. Wydanie 6

Aplikacja od ogółu do szczegółu. Ustawy dodatkowe na egzamin wstępny na aplikację komorniczą i notarialną. Wydanie 6

Autor: Radosław Bulejak, Aneta Heliosz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie jest streszczeniem podstawowych i najważniejszych wiadomości zaczerpniętych z aktów normatywnych, których znajomość jest obligatoryjna na egzaminie wstępnym na aplikacje komorniczą i notarialną. Formuła książki, czyli "wyciągnięcie przed nawias" najważniejszych informacji z kilkudziesięciu aktów normatywnych, ułatwia naukę, a zarazem powtórkę materiału. Aplikacja od ogółu do szczegółu.
Ebook Charakterystyka prawna umów zawieranych drogą elektroniczną

Charakterystyka prawna umów zawieranych drogą elektroniczną

Autor: Maciej Węgierski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rozwój technologiczny w ostatnim ćwierćwieczu znacząco wpłynął na wszystkie dziedziny życia. Doprowadziło to do ukształtowania się społeczeństwa opartego na szerokim wykorzystaniu informacji, nazywanego społeczeństwem informacyjnym. Skutkowało to również wyodrębnieniem fragmentu rynku określanego jako "rynek elektroniczny" (e-commerce), który wymógł dostosowanie istniejących norm prawnych do nowyc
Ebook Finanse publiczne i prawo finansowe. Wydanie 3

Finanse publiczne i prawo finansowe. Wydanie 3

Autor: Artur Nowak-Far

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie "Finanse publiczne i prawo finansowe" omawia zagadnienia współczesnego systemu finansów publicznych w Polsce. Autorzy skupili się na kilku obszarach tematycznych, są to: zagadnienia ekonomiczne w teorii finansów publicznych, nauka o pieniądzu oraz funkcje banku centralnego, zagadnienia prawa bankowego, budżet państwa oraz budżet jednostek samorządu terytorialnego, zagadnienia prawa pod
Ebook Gramatyka przepisu jako przesłanka decyzji interpretacyjnej

Gramatyka przepisu jako przesłanka decyzji interpretacyjnej

Autor: Mateusz Zeifert

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca poświęcona jest gramatyce języka aktów prawnych i roli, jaką odgrywa ona w praktyce interpretacji prawa. Główną część pracy stanowi analiza orzeczeń polskich sądów, w których poruszane są zagadnienia budowy gramatycznej stosowanych przepisów, takie jak: składnia zdania, spójniki, interpunkcja, kategorie gramatyczne czasowników i rzeczownik&oac
Ebook Nawiązywanie stosunków zatrudnienia w służbach zmilitaryzowanych

Nawiązywanie stosunków zatrudnienia w służbach zmilitaryzowanych

Autor: Małgorzata Grześków

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest poświęcona problematyce nawiązywania stosunków zatrudnienia w służbach zmilitaryzowanych. W prezentowanej publikacji omówione zostały podstawy i procedury nawiązywania tych stosunków, ich strony oraz problem rozpatrywania sporów związanych z ich nawiązywaniem. Punktem wyjścia rozważań uczyniono założenie, że prawo stosunków służbowych służb zmilitaryzowanych jest domeną nie tylko p
Ebook Pro dignitate legis et maiestate iustitiae. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Witolda Kuleszy

Pro dignitate legis et maiestate iustitiae. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Witolda Kuleszy

Autor: Agnieszka Liszewska, Jan Kulesza

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W maju 2020 roku Profesor Witold Kulesza obchodził 70. rocznicę urodzin. Z tej okazji postanowiliśmy skierować zaproszenie do wybitnych przedstawicieli najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce i za granicą, by wspólnie uhonorować Jubilata. Efektem naszej współpracy jest prezentowana księga jubileuszowa, zawierająca pięćdziesiąt artykułów o szerokiej tematyce. Zostały
Ebook Heteroseksualność i monogamiczność małżeństwa jako stosunku prawnego

Heteroseksualność i monogamiczność małżeństwa jako stosunku prawnego

Autor: Małgorzata Łączkowska-Porawska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Małżeństwo to instytucja uniwersalna występująca w zasadzie we wszystkich systemach prawnych i kulturach1. Pozostaje ona w silnym związku z życiem społecznym, religijnym, a także z lokalnymi obyczajami, co wywołuje różnice w przyjętych rozwiązaniach, szczególnie w zakresie ceremonii zawarcia, sposo- bu doboru małżonków czy skutków omawianej relacji. W każdym przypadku j
Ebook Koncepcja zbrodni przeciwko ludzkości w międzynarodowym prawie karnym

Koncepcja zbrodni przeciwko ludzkości w międzynarodowym prawie karnym

Autor: Michał Jan Filipek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja z serii „Rozprawy Prawnicze. Seria monograficzna Instytutu Nauk Prawnych PAN. Niniejsza praca służy trzem celom badawczym: Celem ogólnym jest określenie podstawy kryminalizacji zbrodni przeciwko ludzkości. Jego realizacji posłużyła analiza wszystkich ważniejszych międzynarodowych definicji bezprawności zbrodni przeciwko ludzkości, co wiązało się z wyróżnieniem i zb
Ebook

"Rodzina suwerenna - Kościół domowy". W nurcie współczesnej myśli prawnej Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce

Autor: Wojciech Góralski, Andrzej Pastwa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oddawana do rąk Czytelnika Ebook pomyślana jest jako pomoc mająca służyć pogłębieniu znajomości rodziny jako instytucji, której pomyślność niesie z sobą „szczęście osoby i społeczności ludzkiej oraz chrześcijańskiej”, jak to wyraził Sobór Watykański II. Publikacja ta, ukazująca rodzinę jako byt suwerenny i Kościół domowy, sytuująca się w nurcie współcz
Ebook O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości

O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości

Autor: red. Agnieszka Bielska-Brodziak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja wielopłaszczyznowo charakteryzuje problematykę podmiotowości, prezentując ją jednocześnie z wielu punktów widzenia. Dzięki temu Ebook może okazać się pomocna w rozważaniach nie tylko teoretyków prawa, ale też przedstawicieli poszczególnych nauk prawnych, jak też praktyków i studentów prawa. Ze względu na rozbudowane ujęcie tytułowej tematyki, przy
Ebook Po co nam kryminologia? Księga Jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej

Po co nam kryminologia? Księga Jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej

Autor: Witold Klaus (red. nauk.), Dagmara Woźniakowska-Fajst (red. nauk.), Paulina Wiktorska (red. nauk.), Konrad Buczkowski (red. nauk.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook zawiera teksty kilkudziesięciu kryminologów z Polski i Europy, dedykowanych Profesor Irenie Rzeplińskiej z okazji jej jubileuszu. Pytanie o sens i istotę badań kryminologicznych nieustająco towarzyszy Profesor Irenie Rzeplińskiej oraz jej uczniom, współpracownikom i przyjaciołom w ich pracy naukowo-badawczej i edukacyjnej. Próba odpowiedzi na to pytanie zmusza do zastan
Ebook Decyzje zobowiązujące w polskim prawie ochrony  konkurencji. Problemy proceduralne i systemowe

Decyzje zobowiązujące w polskim prawie ochrony konkurencji. Problemy proceduralne i systemowe

Autor: Marcin Mleczko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

WYKAZ SKRÓTÓW I SKRÓTOWCÓW ............................................................................ 4 WSTĘP ............................................................................................................................... 5 1.  INSTYTUCJA DECYZJI ZOBOWIĄZUJĄCYCH ...................................................7     
Ebook Prawo własności przemysłowej. Wydanie 2

Prawo własności przemysłowej. Wydanie 2

Autor: Piotr Kostański, Łukasz Żelechowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo własności przemysłowej" zawiera syntetyczne omówienie problematyki własności przemysłowej. Publikacja uwzględnia stan prawny na 27.2.2020 r., z uwzględnieniem jednak wchodzącej w życie w w dniu 1.7.2020 r. nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzającej szczególny tryb postępowania w sprawach własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej. W książce zostały poru
Ebook Prawo karne. Wydanie 3

Prawo karne. Wydanie 3

Autor: Michał Królikowski, Robert Zawłocki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo karne jest podręcznikiem akademickim zawierającym kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu obowiązującego prawa karnego materialnego. Jego adresatem są przede wszystkim studenci prawa. Jednakże stanowi on również kompendium wiedzy, z którego mogą korzystać praktycy, np. sędziowie, prokuratorzy, adwokaci. Podręcznik ten jest napisany przystępnym językiem i odbiega w tym zakresie od innych
Ebook Zobowiązania - część ogólna. Wydanie 13

Zobowiązania - część ogólna. Wydanie 13

Autor: Adam Olejniczak, Zbigniew Radwański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Zobowiązania - część ogólna" obejmuje tematykę uregulowaną przede wszystkim w art. 353-534 KC. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.: naprawienia szkody, świadczeń pieniężnych, umów zobowiązaniowych czynów niedozwolonych oraz bezpodstawnego wzbogacenia. Trzynaste wydanie zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacono o nowe przykłady. Podręcznik uwzgl
Ebook Prawo karne. Wydanie 4

Prawo karne. Wydanie 4

Autor: Michał Królikowski, Robert Zawłocki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo karne jest podręcznikiem akademickim zawierającym kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu obowiązującego prawa karnego materialnego. Podręcznik ten jest napisany przystępnym językiem i odbiega w tym zakresie od innych tego typu opracowań, w których zazwyczaj dominuje hermetyczny język dogmatyki prawa karnego. W podręczniku omówiono całościowo naukę o przestępstwie i naukę o karze, z szer
Ebook Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 10

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 10

Autor: Tadeusz Smyczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik Prawo rodzinne i opiekuńcze opiera się na systematyce Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, co powinno ułatwić poznanie poszczególnych instytucji prawnych przy jednoczesnym śledzeniu przepisów. Treść podręcznika została podzielona na trzy części i uwzględnia zagadnienia dotyczące m.in.: Zawarcia i unieważnienia małżeństwa, Praw i obowiązków małżonków, Ustania małżeństwa, Separacji małżonkó
Ebook Zobowiązania - część ogólna. Wydanie 14

Zobowiązania - część ogólna. Wydanie 14

Autor: Adam Olejniczak, Zbigniew Radwański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik Zobowiązania - część ogólna obejmuje tematykę uregulowaną w zakresie wskazanym w art. 353-534 Kodeksu cywilnego. W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące m.in.: Źródła i miejsca prawa zobowiązań w polskim systemie prawnym, świadczeń pieniężnych, wielości wierzycieli lub dłużników, umów zobowiązaniowych, czynów niedozwolonych, wykonania zobowiązań i skutków ich niewykonania, wygaśnię
Ebook Prawo karne. Wydanie 4

Prawo karne. Wydanie 4

Autor: Michał Królikowski prof. UW, Robert Zawłocki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo karne jest podręcznikiem akademickim zawierającym kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu obowiązującego prawa karnego materialnego. Podręcznik ten jest napisany przystępnym językiem i odbiega w tym zakresie od innych tego typu opracowań, w których zazwyczaj dominuje hermetyczny język dogmatyki prawa karnego. W podręczniku omówiono całościowo naukę o przestępstwie i naukę o karze, z szer
Ebook Historia powszechna ustroju i prawa. Wydanie 5

Historia powszechna ustroju i prawa. Wydanie 5

Autor: Tadeusz Maciejewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Historia powszechna ustroju i prawa uwzględnia dzieje historii ustroju państw europejskich, ale także obu Ameryk w ujęciu nowatorskim i bardziej uniwersalnym od dotychczas proponowanych. Opracowanie podzielone jest na pięć części obejmujących: starożytność, średniowiecze, czasy wczesnonowożytne, późno nowożytne oraz współczesne do 1945 r. Podręcznik zawiera omówienie zagadnień dotyczących m.
Ebook Technologie informatyczne a prawo. Prolegomena

Technologie informatyczne a prawo. Prolegomena

Autor: Jerzy Rotko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia ma na celu określenie relacji łączących technologie informatyczne i prawo. Badania oparto na dorobku literatury oraz na analizie aktywności politycznych organów Unii Europejskiej a także, uzupełniająco, Polski i Niemiec. Z uwagi na wielość problemów i niemożność przedstawienia wszystkich kluczowych zagadnień, prezentowanym tu rozważaniom nadano formę prolegomeny. Przedmi
Ebook Problematyka kwalifikacji prawnej pozakodeksowych umownych stosunków zobowiązaniowych

Problematyka kwalifikacji prawnej pozakodeksowych umownych stosunków zobowiązaniowych

Autor: Wojciech Maciołek (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Pozakodeksowe regulacje umownych stosunków zobowiązaniowych  jest zbiorem prac młodych prawników-badaczy z Polski i Ukrainy, poruszających najbardziej aktualne problemy wybranych umownych stosunków zobowiązaniowych. Wśród tematów poddanych analizie w książce w są zarówno zagadnienia ściśle teoretyczne, takie jak algorytmizacja stosunków
Ebook Reformy prawa karnego. W stronę spójności i skuteczności

Reformy prawa karnego. W stronę spójności i skuteczności

Autor: Jarosław Utrat-Milecki, redakcja naukowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Redakcja naukowa Jarosław Utrat-Milecki Studia „Kultur Penalnych” otwiera tom zawierający cykl artykułów z zakresu prawa karnego, penologii i kryminologii, które bezpośrednio odnoszą się do wybranych zagadnień związanych z reformami prawa karnego w Polsce na tle tendencji europejskich i światowych. Przedstawione artykuły dotyczą przede wszystkim reform prawa karnego mat
Ebook Z dziejów afektu penalnego

Z dziejów afektu penalnego

Autor: Jarosław Utrat-Milecki, redakcja naukowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Redakcja naukowa Jarosław Utrat-Milecki Opracowanie Z dziejów afektu penalnego stanowi trzeci tom serii Kultury Penalne. Tom ten, jak to anonsowaliśmy z Marianem Filarem, ma wprowadzić, mówiąc metaforycznie, „głębię” strategiczną do zarysowanego w tomie drugim nowego ujęcia polityki kryminalnej. Tom czwarty, przygotowany przez Jadwigę Królikowską, pozwoli natomias
Ebook Kodeks Postępowania Administracyjnego po zmianach w latach 2017 - 2019

Kodeks Postępowania Administracyjnego po zmianach w latach 2017 - 2019

Autor: Mateusz Błachucki (red.), Grzegorz Sibiga (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zmiana k.p.a. z 2017 roku to z pewnością najpoważniejsza od ponad dwóch dekad  nowel izacja kodeksu. Co istotne, głębokość zmian dotyczyła nie tylko istniejących norm, ale także dodania wielu nowych przepisów. Ebook podzielona jest na cztery części poprzedzone zwięzłym opracowaniem historycznym. W   części pierwszej  znajdują  się  artykuły  poświ
Ebook Cywilnoprawna odpowiedzialność dostawcy usług cloud computing w świetle przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - wybrane problemy

Cywilnoprawna odpowiedzialność dostawcy usług cloud computing w świetle przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - wybrane problemy

Autor: Katarzyna Biczysko-Pudełko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwsze wydane w języku polskim opracowanie kompleksowo traktujące o cywilnoprawnej odpowiedzialności dostawcy usług cloud computing w świetle przepisów RODO. Zasadniczym celem podjętej w monografii analizy jest próba oceny, czy normy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych kształtujące mechanizmy cywilnoprawnej odpowiedzialności in abstracto mogą stanowić skuteczne narzędzie normatywne dochod
Ebook Istota, faktyczność i legitymizacja prawa karnego

Istota, faktyczność i legitymizacja prawa karnego

Autor: Justyn Piskorski, Arkadiusz Barut, Daria Boniec-Błaszczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia zawiera materiały z konferencji zorganizowanej w czerwcu 2018 r. w Obrzycku przez Katedrę Prawa Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. "Ogólnopolski Zjazd Karnistów. Istota, faktyczność i legitymizacja prawa karnego". Jej celem było przedstawienie poglądów dotyczących problemów filozofii prawa karnego oraz oceny obowiązującego prawa. W publikacji zostały omówione zaga
Ebook Stwierdzenie nieważności małżeństwa i inne małżeńskie procesy kościelne

Stwierdzenie nieważności małżeństwa i inne małżeńskie procesy kościelne

Autor: Aleksander Sobczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook prezentuje przebieg procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. Jest prostym poradnikiem służącym pomocą zainteresowanym, których małżeństwo rozpadło się i chcą uporządkować swoje życie religijne, i dlatego zawiera szereg formularzy i wzorów pism procesowych. Pretenduje również do tego, aby być praktyczną pomocą w sądach kościelnych oraz podręcznikiem dla studiującyc
Ebook Zanim zostaniesz sędzią

Zanim zostaniesz sędzią

Autor: Czajkowski Dariusz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zaskakujące, jak wiele treści może zawierać się w tak niewielkiej książeczce… Dariusz Czajkowski – sędzia z blisko trzydziestoletnim stażem – w sposób maksymalnie skondensowany przedstawia istotę wykonywanego zawodu, obrazując ją przykładami spraw, w których orzekał. Stara się wykazać, że zawód sędziego można wykonywać z pasją i w całkowitym oddaniu uniwersa
Ebook Nowe medyczne prawo karne

Nowe medyczne prawo karne

Autor: Teresa Gardocka prof. SWPS, Dariusz Jagiełło

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo medyczne, zarówno te jego aspekty, które dotyczą kwestii leczenia, w tym relacji lekarz - pacjent, jak i te związane z organizacja ochrony zdrowia, ulega bardzo szybkim przeobrażeniom. Zmieniają się nie tylko poszczególne regulacje, lecz także interpretacja przepisów, linia orzecznictwa, a nawet stosunek społeczeństwa do określonych instytucji. Analiza prawa medycznego jest jednym z ważnych
Ebook Nowe medyczne prawo karne

Nowe medyczne prawo karne

Autor: Dariusz Jagiełło, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo medyczne, zarówno te jego aspekty, które dotyczą kwestii leczenia, w tym relacji lekarz - pacjent, jak i te związane z organizacja ochrony zdrowia, ulega bardzo szybkim przeobrażeniom. Zmieniają się nie tylko poszczególne regulacje, lecz także interpretacja przepisów, linia orzecznictwa, a nawet stosunek społeczeństwa do określonych instytucji. Analiza prawa medycznego jest jednym z ważnych
Ebook Publiczne prawo gospodarcze

Publiczne prawo gospodarcze

Autor: Zofia Snażyk, Adam Szafrański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook "Publiczne prawo gospodarcze" obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu konstytucyjnego i administracyjnego prawa działalności gospodarczej. W publikacji tej omówiono m.in. następujące kwestie: konstytucyjna regulacja gospodarki, administracja gospodarki, prawne formy działania administracji gospodarki, prawne regulacje podejmowania działalności gospodarczej, rejestracja przedsiębiorców
Ebook Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Autor: Marek Wierzbowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne został przygotowany przez zespół autorów z Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. Większość z nich ma bogate doświadczenie praktyczne jako adwokaci, radcowie prawni czy sędziowie. Autorzy dążyli do wskazania, z jednej strony, podstaw określonych instytucji procesowych, z drugiej zaś, do zamieszczeni
Ebook Prawo medyczne

Prawo medyczne

Autor: Rafał Kubiak prof. UŁ i prof. UM w Łodzi

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo medyczne" zawiera omówienie regulacji prawnych w odniesieniu do prawa medycznego. Ebook omawia zagadnienia dotyczące m.in.: zasad sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, definicji oraz cech szczególnych zawodu lekarza i lekarza dentysty, prawa wykonywania zawodu lekarza, kwalifikacje zawodowe lekarzy, formy wykonywania zawodu lekarza i lekar
Ebook Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze. Testy komentarze. Wydanie 6

Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze. Testy komentarze. Wydanie 6

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malinowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji znajdziesz m.in.: szczegółowe omówienie ponad 400 pytań na aplikację radcowską, adwokacką, sędziowską i prokuratorską z 6 ostatnich lat, analizę pytań z wszystkich dziedzin prawa - poczynając od prawa cywilnego i rodzinnego, przez prawo handlowe, prawo pracy, procedury cywilną i karną, prawo karne materialne, wykroczeń, karne skarbowe, a na zagadnieniach ustrojowych kończąc - dodatkow
Ebook Aplikacja adwokacka 2022. Pytania odpowiedzi tabele

Aplikacja adwokacka 2022. Pytania odpowiedzi tabele

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przygotuj się do egzaminu na aplikację adwokacką 2022! Opracowanie zawiera zbiór szczegółowych testów z odpowiedziami, które nie tylko ułatwią naukę do egzaminu wstępnego ale przypomną i utrwalą zagadnienia potrzebne do wykonywania praktyki zawodowej. Dodatkowo opracowanie zawiera aktualizację pytań online, aż do dnia egzaminu w 2022 r. Testy zawarte w publikacji są jednokrotnego wyboru i zawieraj
Ebook Aplikacja radcowska 2022. Pytania odpowiedzi tabele

Aplikacja radcowska 2022. Pytania odpowiedzi tabele

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przygotuj się do egzaminu na aplikację radcowską 2022! Opracowanie zawiera zbiór szczegółowych testów z odpowiedziami, które nie tylko ułatwią naukę do egzaminu wstępnego ale przypomną i utrwalą zagadnienia potrzebne do wykonywania praktyki zawodowej. Dodatkowo opracowanie zawiera aktualizację pytań online, aż do dnia egzaminu w 2022 r. Testy zawarte w publikacji są jednokrotnego wyboru i zawieraj
Ebook Charakter prawny umowy o finansowanie postępowania arbitrażowego przez osobę trzecią (third-party funding)

Charakter prawny umowy o finansowanie postępowania arbitrażowego przez osobę trzecią (third-party funding)

Autor: Kaja Zaleska-Korziuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dogmatycznoprawna analiza umowy o finansowanie postępowania arbitrażowego przez osobę trzecią (umowy TPF). Monografia przedstawia jej konstrukcję oraz charakter prawny, podstawowe elementy treści oraz elementy normatywne. Publikacja stanowi pierwsze, kompleksowe opracowanie poświęcone umowie o finansowanie postępowania arbitrażowego przez osobę trzecią zarówno na gruncie polskiej literatury prawni
Ebook Kodeks cywilny. Część ogólna. Skrypt z tekstu ustawy

Kodeks cywilny. Część ogólna. Skrypt z tekstu ustawy

Autor: Michał Wysocki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kodeks cywilny. Część ogólna - Skrypt z tekstu ustawy (stan prawny: 10 lutego 2022 r.) to kompleksowe wydawnictwo, które przyda się każdemu studentowi, aplikantowi i prawnikowi chcącemu uczyć się tej tematyki. Opracowanie uwzględnia całość księgi pierwszej i zostało przygotowane zgodnie z jej systematyką. Autorska metoda stosowania wyliczeń i pogrubiania ważniejszych fragmentó
Ebook Prawo cywilne - część ogólna. Wydanie 16

Prawo cywilne - część ogólna. Wydanie 16

Autor: Adam Olejniczak, Zbigniew Radwański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku "Prawo cywilne - część ogólna" zostały opisane instytucje uregulowane w pierwszej Księdze Kodeksu cywilnego. Cała materia części ogólnej prawa cywilnego została uporządkowana według następujących elementów: normy prawnej, która stosunek ten wyznacza; treści stosunku, a więc praw i obowiązków podmiotów -- wraz z tzw. przedmiotem stosunku prawnego, służącym do dogodniejszego określenia
Ebook Administracja publiczna wobec procesu globalizacji

Administracja publiczna wobec procesu globalizacji

Autor: Maciej Rudnicki, Maciej Jabłoński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Administracja publiczna wobec procesu globalizacji stanowi zbiór merytorycznych opracowań wskazujących na najistotniejsze zagadnienia związane z procesem globalizacji, który wpływa na funkcjonowanie oraz zakres zadań administracji publicznej. Autorzy, po dokonaniu dogłębnej analizy problemu, zwracają uwagę na zmiany formalno-prawne oraz faktyczne, które są skorelowane z rozwojem cywilizacyjnym,
Ebook Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych

Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych

Autor: Jerzy Konieczny

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych" jest pracą zbiorową, obejmującą szeroki przegląd zagadnień, ulokowanych we współczesnym nurcie tzw. intelligence-led policing, czyli formy działalności policji i służb specjalnych, realizowanej z akcentem na pozyskiwanie i przetwarzanie wiedzy. Oczywiście, gromadzenie wiedzy zawsze było celem służb bezpieczeństwa, ale współczesne metody jej
Ebook Analiza logarytmiczno-liniowa. Teoria i zastosowania z wykorzystaniem programu R

Analiza logarytmiczno-liniowa. Teoria i zastosowania z wykorzystaniem programu R

Autor: Justyna Brzezińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook jest poświęcona szeroko rozumianej analizie zależności zmiennych niemetrycznych ze szczególnym uwzględnieniem analizy logarytmiczno-liniowej. Celem monografii jest prezentacja teoretycznych i metodologicznych podstaw analizy logarytmiczno-liniowej oraz jej zastosowanie w analizie danych z wykorzystaniem programu R. W monografii przedstawiono również inne metody analizy zależności,
Ebook Apelacje cywilne i karne. 69 wzorów pism z omówieniami. Wydanie 4

Apelacje cywilne i karne. 69 wzorów pism z omówieniami. Wydanie 4

Autor: Stefan Jaworski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Apelacje cywilne i karne. 69 wzorów pism to pisma procesowe dotyczące następujących spraw: Naruszenie dóbr osobistych osoby prawnej, naruszenie prawa materialnego i błąd w ustaleniach faktycznych, Umowa o dzieło, naruszenie prawa procesowego i materialnego, Umowa o dzieło, naruszenie prawa procesowego, materialnego i sprzeczność istotnych ustaleń sądu z zebranym materiałem dowodowym, Ochrona dób
Ebook Apelacje cywilne. Zagadnienia praktyczne, akta i kazusy. Wydanie 2

Apelacje cywilne. Zagadnienia praktyczne, akta i kazusy. Wydanie 2

Autor: Marcin Kołakowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W większości spraw, czy to cywilnych czy karnych, postępowanie apelacyjne stanowi ostatnią szansę dla każdego, kto przegrał proces w I instancji. Bardzo ważne jest więc przygotowanie apelacji w fachowy sposób, by nie tylko przypominała pismo procesowe,ale była również skuteczna, stąd pomysł na niniejszą publikację. Prezentowane opracowanie skierowane jest do praktyków, w tym przede wszystkim aplik
Ebook Apelacje karne. Zagadnienia praktyczne, akta i kazusy

Apelacje karne. Zagadnienia praktyczne, akta i kazusy

Autor: Zbigniew Kapiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: wrzesień 2015 r. Publikacja uwzględnia zmiany wprowadzone nowelami lipcowymi do KK i KPK. Ebook zawiera omówienie najistotniejszych zagadnień i problemów związanych z zaskarżeniem wyroku w sprawie karnej, czyli właściwym określeniem zakresu zaskarżenia, prawidłową redakcją zarzutów apelacyjnych i wniosków końcowych. W praktyczny i przystępny sposób przedstawia istotę wszystkich rodzaj
Ebook Apelacje w procesie karnym. Zagadnienia praktyczne i kazusy

Apelacje w procesie karnym. Zagadnienia praktyczne i kazusy

Autor: Zbigniew Kapiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Jesteś już aplikantem radcowskim lub adwokackim? Przystępujesz wkrótce do trudnego kolokwium rocznego, albo przygotowujesz się do egzaminu końcowego? Masz za mało czasu na czytanie długich, zbyt teoretycznych podręczników? Potrzebujesz instruktażowej informacji, w jaki sposób prawidłowo napisać apelację w procesie karnym? Jeżeli tak, to znalazłeś książki, dzięki którym w praktyczny i przystępny
Ebook Aplikacja adwokacka. Pytania, odpowiedzi, tabele

Aplikacja adwokacka. Pytania, odpowiedzi, tabele

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Aplikacja ADWOKACKA - drugie wydanie, to zbiór znowelizowanych, przystosowanych do obowiązującego stanu prawnego, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. Aplikacja ADWOKACKA - składa się z pytań testowych przygotowanych do kolejnych
Ebook Aplikacja komornicza. Pytania, odpowiedzi, tabele

Aplikacja komornicza. Pytania, odpowiedzi, tabele

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Aplikacja KOMORNICZA - czwarte wydanie - to zbiór znowelizowanych, przystosowanych do obowiązującego stanu prawnego, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. Stan prawny: 15.5.2012 r. Aplikacja KOMORNICZA - składa się z pytań testowyc
Ebook Aplikacja komornicza. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 8

Aplikacja komornicza. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 8

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

EGZAMIN 2016 APLIKACJA Komornicza Pytania | Odpowiedzi | Tabele Przygotuj się do egzaminu wstępnego 2016! Najnowsze wydanie to: zbiór znowelizowanych, przystosowanych do obowiązującego stanu prawnego, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać na
Ebook Aplikacja notarialna. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 9

Aplikacja notarialna. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 9

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

EGZAMIN 2016APLIKACJA notarialnA Pytania | Odpowiedzi | Tabele Przygotuj się do egzaminu wstępnego 2016! Najnowsze wydanie to: Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. Uwaga!Ebook obejmuje zmiany opublikowan
Ebook Aplikacja od ogółu do szczegółu - akty normatywne w pigułce

Aplikacja od ogółu do szczegółu - akty normatywne w pigułce

Autor: Aneta Heliosz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Aplikacja od ogółu do szczegółu - Akty normatywne w pigułce" to przedstawienie w przystępnej i przejrzystej formie podstawowych wiadomości zaczerpniętych z 61 aktów normatywnych, w tym ustaw, które będą obowiązywać na egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką i radcowską w 2010 r. W książce tej można znaleźć m.in. najważniejsze informacje z: Konstytucji RP, Kodeksu cywilnego, Kodeksu rodzinnego
Ebook Aplikacja od ogółu do szczegółu. Akty normatywne w pigułce. Wydanie 7

Aplikacja od ogółu do szczegółu. Akty normatywne w pigułce. Wydanie 7

Autor: Aneta Heliosz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: wrzesień 2016 r. Aplikacja od ogółu do szczegółu to rodzaj streszczenia podstawowych, a zarazem najważniejszych wiadomości zaczerpniętych z 58 aktów normatywnych, w tym Konstytucji, kodeksów, ustaw i uchwał, czyli zawiera omówienie najistotniejszych dziedzin prawa w przystępnej i zrozumiałej formie. W opracowaniu został uwzględniony stan prawny na wrzesień 2016 r. Aktualizacje do zmia
Ebook Aplikacja od ogółu do szczegółu. Ustawy dodatkowe - Aplikacja komornicza i notarialna

Aplikacja od ogółu do szczegółu. Ustawy dodatkowe - Aplikacja komornicza i notarialna

Autor: Joanna Ablewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Aplikacja od ogółu do szczegółu - ustawy dodatkowe to kontynuacja popularnej wśród aplikantów pozycji Aplikacja od ogółu do szczegółu autorstwa p. Anety Heliosz. Niniejsze opracowanie to: streszczenie podstawowych, a zarazem najważniejszych wiadomości zaczerpniętych z aktów normatywnych, których znajomość jest obligatoryjna na egzaminie wstępnym na aplikacje komorniczą i notarialną, pozycja adreso
Ebook Aplikacja radcowska. Pytania, odpowiedzi, tabele

Aplikacja radcowska. Pytania, odpowiedzi, tabele

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

APLIKACJA RADCOWSKA - trzecie wydanie - to zbiór znowelizowanych, przystosowanych do obowiązującego stanu prawnego, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. APLIKACJA RADCOWSKA - składa się z pytań testowych przygotowanych do kolejnyc
Ebook Aplikacja radcowska. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 8

Aplikacja radcowska. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 8

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

EGZAMIN 2016APLIKACJA RADCOWSKA Pytania | Odpowiedzi | Tabele Przygotuj się do egzaminu wstępnego 2016! Najnowsze wydanie to: Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzaćnabytą wiedzę. Uwaga!Ebook obejmuje zmiany opubliko
Ebook Aplikacja sędziowska i prokuratorska. Pytania i odpowiedzi

Aplikacja sędziowska i prokuratorska. Pytania i odpowiedzi

Autor: Adam Malinowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W 2009 r. po raz pierwszy został przeprowadzony egzamin na aplikację ogólną - poprzedzającą aplikację sędziowską i prokuratorską. Ebook, którą macie Państwo przed sobą jest jedynym na rynku kompendium systematyzującym wiedzę prawniczą niezbędną do przygotowania do tegorocznego egzaminu. Opracowanie zawiera: szczegółowe omówienie ponad 300 pytań na aplikację ogólną, sądową i prokuratorską z trzech
Ebook Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach Tom 1

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach Tom 1

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przystępujesz wkrótce do trudnego egzaminu na aplikację radcowską, adwokacką lub notarialną? Nie masz dość czasu na długie i teoretyczne podręczniki? Jeżeli tak, to masz przed sobą pierwszą na rynku publikacje , której celem jest szybkie powtórzenie materiału przed tymi konkretnymi egzaminami . W trzech tomach otrzymujesz skondensowaną wiedzę z 20 dziedzin prawa . Zawarty tu materiał z wielu dzia
Ebook Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach Tom 3

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach Tom 3

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przystępujesz wkrótce do trudnego egzaminu na aplikację radcowską, adwokacką lub notarialną? Nie masz dość czasu na długie i teoretyczne podręczniki? Jeżeli tak, to masz przed sobą pierwszą na rynku publikacje , której celem jest szybkie powtórzenie materiału przed tymi konkretnymi egzaminami . W trzech tomach otrzymujesz skondensowaną wiedzę z 20 dziedzin prawa . Zawarty tu materiał z wielu dzia
Ebook Business English

Business English

Autor: Elżbieta Jendrych

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik Business English powstał z myślą o tych, którzy dobrze znają język angielski ogólny i pragną rozszerzyć swoje umiejętności w zakresie języka biznesowego. Poszczególne moduły tematyczne obejmują takie obszary jak m.in.: komunikacja w biznesie, zarządzanie, HR, marketing i reklama, finanse, logistyka oraz sprzedaż. Każdy z 10 modułów zawiera kilka krótkich tekstów, obszerny słowniczek, do
Ebook Code des societes commerciales. Kodeks spółek handlowych

Code des societes commerciales. Kodeks spółek handlowych

Autor: Alexandre Rychel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język francuski, angielski, niemiecki i rosyjski, zawiera francuskie tłumaczenie Kodeksu spółek handlowych. Uwzględnia ono ostatnią nowelizację, która obowiązuje od 3 sierpnia 2009 i wdrożyła do prawa polskiego szereg dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady. La présente publication fait partie d'une série de transcriptions de texte
Ebook Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa

Autor: Maciej J. Nowak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

ZASADA BLISKIEGO SĄSIEDZTWA - OBIEKTY WIELKOPOWIERZCHNIOWE W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM - DECYZJA WZIZT A OCHRONA ŚRODOWISKA Prawne uwarunkowania planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz dotyczące prawa ochrony środowiska wywołują liczne problemy i kontrowersje. Praktycznie każda związana z nimi sprawa jest inna, wymagająca odrębnej analizy. W wielu przypadkach zachodzą jednak podobieństwa
Ebook Deutsche juristische Fachsprache in 40 Lektionen Niemiecki język prawniczy w 40 lekcjach

Deutsche juristische Fachsprache in 40 Lektionen Niemiecki język prawniczy w 40 lekcjach

Autor: Ewa Schwierskott-Matheson

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik Niemiecki język prawniczy w 40 lekcjach jest kontynuacją cyklu obejmującego wcześniej wydane tomy "Deutsche Juristische Fachbegriff e in Übungen" oraz "Deutsche Juristische Fachsprache in Übungen".   Ebook zawiera ćwiczenia do nauki specjalistycznego języka prawniczego, obejmujące słownictwo z zakresu kluczowych dziedzin prawa, wzbogacone o wyrażenia zaczerpnięte z języka potocznego. Sk
Ebook Doręczenia w postępowaniu cywilnym

Doręczenia w postępowaniu cywilnym

Autor: Ireneusz Wolwiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi naukową analizę czynności, jaką jest doręczenie pism sądowych i procesowych w sądowym postępowaniu cywilnym. Analiza zawiera zarówno ocenę charakteru tej czynności, jak i sposób jej dokonania. Prezentowana praca omawia najczęstsze przyczyny wadliwości doręczenia, a także obowiązki stron postępowania w przedmiocie wskazania adresu dla potrzeb takiego postępowania. Czytelnik ma mo
Ebook Egzamin na doradcę podatkowego. Testy. Wydanie 7

Egzamin na doradcę podatkowego. Testy. Wydanie 7

Autor: Mariusz Jabłoński, Patryk Piotr Smęda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja zawiera pytania testowe opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z najnowszą uchwałą z 13.5.2014 r. Nr 14/V/2014 tej komisji. Do każdego pytania testowego została opracowana przez Autorów będących doradcami podatkowymi podstawa prawna (wskazany właściwy przepis lub grupa przepisów), która pozwala na udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie e
Ebook Egzamin na tłumacza przysięgłego

Egzamin na tłumacza przysięgłego

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W dniu 27 stycznia 2005 roku weszła w życie nowa ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, która wprowadziła wiele znaczących zmian dotyczących wykonywania tego zawodu. Ustawa w obecnym kształcie reguluje warunki nabywania uprawnień do zawodu, określa zasady jego wykony - wania, jak również obowiązki i uprawnienia tłumaczy. Ustawa zmieniła także tryb przyznawania uprawnień tłumacza przysięgłego.
Ebook Egzamin na urzędnika mianowanego służby cywilnej

Egzamin na urzędnika mianowanego służby cywilnej

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

EGZAMIN NA URZĘDNIKA MIANOWANEGO SŁUŻBY CYWILNEJ -to zbiór aktualnych, przystosowanych do obowiązującego stanu prawnego, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. EGZAMIN NA URZĘDNIKA MIANOWANEGO SŁUŻBY CYWILNEJ - składa się z pytań
Ebook Egzamin notarialny. Akty notarialne i inne czynności - projekty

Egzamin notarialny. Akty notarialne i inne czynności - projekty

Autor: Grzegorz Mikołajczuk, Przemysław Biernacki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do przystępujących do egzaminu notarialnego - aplikantów notarialnych oraz osób podchodzących do egzaminu bez odbycia aplikacji notarialnej. Jej celem jest przybliżenie zdającym możliwych sposobów rozwiązania zadań egzaminacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów, z którymi muszą zmierzyć się egzaminowani. Może ona okazać się jednak pomocna równi
Ebook Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2013. Tom 1. Testy z komentarzem

Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2013. Tom 1. Testy z komentarzem

Autor: Adam Malinowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji, a Tomy 2 - 4 także dla praktyków składają się z 4 tomów odpowiadających poszczególnym częściom - dniom - egzaminu radcowskiego i adwokackiego: testów, części cy
Ebook Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2013. Tom 2. Akta cywilne i karne

Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2013. Tom 2. Akta cywilne i karne

Autor: Stefan Jaworski, Joanna Ablewicz, Tomasz Sadurski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji, a Tomy 2 - 4 także dla praktyków składają się z 4 tomów odpowiadających poszczególnym częściom - dniom - egzaminu radcowskiego i adwokackiego: testów, części cy
Ebook Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2013. Tom 4. Wzory pism z komantarzami

Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2013. Tom 4. Wzory pism z komantarzami

Autor: Bożena Morawska, Magda Matuszewska, Katarzyna Prusak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji, a Tomy 2 - 4 także dla praktyków składają się z 4 tomów odpowiadających poszczególnym częściom - dniom - egzaminu radcowskiego i adwokackiego: testów, części cy
Ebook Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016. Tom 1. Akta cywilne i karne

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016. Tom 1. Akta cywilne i karne

Autor: Joanna Ablewicz, Stefan Jaworski, Tomasz Sadurski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji oraz dla praktyków, składają się z 4 tomów odpowiadających poszczególnym częściom - dniom -  egzaminu radcowskiego i adwokackiego: części cywilnej i karnej,
Ebook Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016. Tom 2. Akta gospodarcze i administracyjne

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016. Tom 2. Akta gospodarcze i administracyjne

Autor: Daniel Kupryjańczyk, Michał Rojewski, Ewa Stawicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji oraz dla praktyków, składają się z 4 tomów odpowiadających poszczególnym częściom - dniom -  egzaminu radcowskiego i adwokackiego: części cywilnej i karnej,
Ebook Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016. Tom 3. Kazusy do egzaminu adwokackiego i radcowskiego

Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016. Tom 3. Kazusy do egzaminu adwokackiego i radcowskiego

Autor: Kamil Gorzelnik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji oraz dla praktyków, składają się z 4 tomów odpowiadających poszczególnym częściom - dniom -  egzaminu radcowskiego i adwokackiego: części cywilnej i karnej,
Ebook Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016. Tom 4. Wzory pism

Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016. Tom 4. Wzory pism

Autor: Magda Matuszewska, Bożena Morawska, Anna Szymańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji oraz dla praktyków, składają się z 4 tomów odpowiadających poszczególnym częściom - dniom -  gzaminu radcowskiego i adwokackiego: części cywilnej i karnej, gospo
Ebook Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości Tom 1 Testy z komentarzem

Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości Tom 1 Testy z komentarzem

Autor: Adam Malinowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji, a Tomy 2 - 4 także dla praktyków składają się z 4 tomów odpowiadających poszczególnym częściom - dniom - egzaminu radcowskiego i adwokackiego: testów, części
Ebook Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości. Tom 2. Akta, kazusy, opinie

Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości. Tom 2. Akta, kazusy, opinie

Autor: Michał Rojewski, Joanna Ablewicz, Stefan Jaworski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych. Mogą też z powodzeniem służyć jako praktyczna pomoc dla aplikantów w czasie aplikacji. Tworzone są przez praktyków, którzy przeszli już tę drogę. Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości - Tom 2. Akta, kaz
Ebook Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości Tom 3 Akta gospodarcze i administracyjne

Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości Tom 3 Akta gospodarcze i administracyjne

Autor: Daniel Kupryjańczyk, Michał Rojewski, Ewa Stawicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: o stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji, a Tomy 2 - 4 także dla praktyków o składają się z 4 tomów odpowiadających poszczególnym częściom - dniom - egzaminu radcowskiego i adwokackiego: testów, częśc
Ebook Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości. Tom 3. Wzory pism

Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości. Tom 3. Wzory pism

Autor: Anna Szymańska, Magda Matuszewska, Bożena Morawska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych. Mogą też z powodzeniem służyć jako praktyczna pomoc dla aplikantów w czasie aplikacji. Tworzone są przez praktyków, którzy przeszli już tę drogę. Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości - Tom 3. Wzory pism
Ebook Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości Tom 4 Wzory pism z komantarzami

Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości Tom 4 Wzory pism z komantarzami

Autor: Magda Matuszewska, Bożena Morawska, Katarzyna Prusak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: o stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji, a Tomy 2 - 4 także dla praktyków o składają się z 4 tomów odpowiadających poszczególnym częściom - dniom - egzaminu radcowskiego i adwokackiego: testów, częśc
Ebook Ekonometria

Ekonometria

Autor: Mieczysław Sobczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik zawiera podstawowy kurs ekonometrii i jest przeznaczony dla studentów różnych dyscyplin ekonomicznych. Prezentowane zagadnienia są podawane od podstaw i nie są nadmiernie skomplikowane pod względem formalnym. Autorowi udało się w sposób syntetyczny, bez odsyłania do zaawansowanej matematyki lub statystyki, za to ze wskazaniem możliwości aplikacyjnych, omówić zagadnienia zwykle uważane z
Ebook Ekonomiczna analiza prawa

Ekonomiczna analiza prawa

Autor: Robert Cooter, Thomas Ulen

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik polecany przez Polskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa Co powinno stanowić własność prywatną, a co publiczną? Jakie środki ochrony prawnej powinny przysługiwać w przypadku naruszenia umowy? Jak należy zorganizować system odszkodowań dla ofiar zaniedbań lekarskich? Które czyny powinny być karalne i w jakim stopniu? System prawny każdego państwa musi udzielić odpowiedzi na k
Ebook Etyka adwokacka. Wybór orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury

Etyka adwokacka. Wybór orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury

Autor: Katarzyna Korczyńska, Radosław Baszuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jesteś aplikantem adwokackim lub ukończyłeś aplikację i przygotowujesz się do końcowego egzaminu prawniczego? Oto publikacja, którą musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji adwokackiej oraz aby zdać egzamin adwokacki w 2016 r., na którym po raz pierwszy pojawi się zadanie z etyki adwokackiej. Jest to pierwsze kompleksowe opracowanie orzecznictwa dyscyplinarnego adwokatury, zarówno Wyż
Ebook Etyka zawodów prawniczych i paremie łacińskie. Tom 16

Etyka zawodów prawniczych i paremie łacińskie. Tom 16

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

TESTY APLIKACYJNE to: - NOWA JAKOŚĆ na rynku wydawnictw dla kandydatów na aplikacje - wyjątkowa seria zawierająca testy ze znajomości WSZYSTKICH, 42 ustaw, które stanowią podstawę pytań testowych na egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką i radcowską.   Etyka zawodów prawniczych i paremie łacińskie to: testy jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami, zawierającymi również wskazanie
Ebook Europejskie postępowanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeń. Komentarz praktyczny. Wzory pism procesowych

Europejskie postępowanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeń. Komentarz praktyczny. Wzory pism procesowych

Autor: Agata Harast-Sidowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Europejskie postępowanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeń. Komentarz praktyczny. Wzory pism procesowych to publikacja, która stanowi kompendium wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie prowadzenia europejskiego postępowania nakazowego oraz europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń wraz z praktycznymi uwagami dotyczącymi sporządzania pism procesowych oraz pism sądowych w r
Ebook Finanse publiczne. Aspekty teoretyczne i praktyczne

Finanse publiczne. Aspekty teoretyczne i praktyczne

Autor: Marek Dylewski, Beata Filipiak, Magdalena Zioło

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem, jaki postawili sobie autorzy tego podręcznika, jest przedstawienie wiedzy z zakresu podstaw finansów publicznych, a w tym teorii finansów publicznych, obowiązującego systemu kształtowania dochodów i wydatków publicznych, zadań realizowanych przez sektor finansów publicznych na tle wyzwań decyzyjnych oraz nowych instytucji i rozwiązań związanych z wykonywaniem zadań publicznych. Praca składa
Ebook Finanse publiczne i prawo finansowe

Finanse publiczne i prawo finansowe

Autor: Artur Nowak-Far, Małgorzata Frysztak, Agnieszka Mikos-Sitek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. Opracowanie Finanse publiczne i prawo finansowe omawia zagadnienia współczesnego systemu finansów publicznych w Polsce. Autorzy skupili się na kilku obszarach tematycznych, są t
Ebook Gospodarka nieruchomościami. Tom 15

Gospodarka nieruchomościami. Tom 15

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wyjątkowa seria, zawierająca testy ze znajomości WSZYSTKICH, 42 ustaw, które stanowią podstawę pytań testowych na egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką i radcowską. Gospodarka nieruchomościami to:- testy jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami, zawierającymi również wskazanie podstawy prawnej, tak aby pomóc Ci w przygotowaniach do egzaminu- pytania testowe dotyczące kolejnych ar
Ebook Granice procesu karnego. Legalność działań uczestników postępowania

Granice procesu karnego. Legalność działań uczestników postępowania

Autor: Jerzy Skorupka, Dagmara Gruszecka, Katarzyna Boratyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja poświęcona problematyce zakresu działań uczestników postępowania, które mogą oni zgodnie z prawem podejmować oraz konsekwencji wyjścia poza owe granice stanowi owoc obrad podczas Konferencji organizowanej przez Katedrę Postępowania Karnego, w ramach corocznych spotkań naukowych nazwanych Wrocławskie Seminaria karnoprocesowe. Ebook pomyślana jest jako tematyczna całość, nie jest to zatem
Ebook Handel międzynarodowy

Handel międzynarodowy

Autor: Rett R. Ludwikowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik Handel międzynarodowy zawiera szerokie omówienie regulacji międzynarodowego obrotu gospodarczego. Ebook koncentruje się na analizie regulacji układów handlowych: globalnych i regionalnych, polityce handlowej potęg ekonomicznych oraz szczegółowo przedstawia problematykę kontroli importu i eksportu kładąc szczególny nacisk na zagadnienia dotyczące: zabezpieczeń przed szkodą wyrządzoną prz
Ebook Historia administracji i myśli administracyjnej. Czasy nowożytne i współczesne (XVI - XX w.)

Historia administracji i myśli administracyjnej. Czasy nowożytne i współczesne (XVI - XX w.)

Autor: Tadeusz Maciejewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zakres przedmiotowy podręcznika obejmuje standardy instytucji zarządu państwem oraz omówienie doktryn, które doprowadziły najpierw do ich zaistnienia, a następnie do praktycznej realizacji. W związku z tym omówione w nim zostały zagadnienia dotyczące m.in.: administracji wczesnonowozytnej (monarchia absolutna) i jej podstaw ideologicznych; administracji późnonowożytnej wraz ze szczegóóowym omówi
Ebook Historia państwa i prawa Polski

Historia państwa i prawa Polski

Autor: Rafał Golat

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Historia pańśtwa i prawa Polski. Testy. Tablice podzielone są na dwie części:- część pierwsza - Testy - zestawione zostały w układzie chronologicznym, w podziale na okresy odpowiadające poszczególnym epokom ustrojowym w historii ziem polskich oraz z uwzględnieniem podziału na historię państwa i ustoju;- część druga - Tablice - zawierające najważneijsze zagadnienia i pojęcia z zakresu histori
Ebook Historia państwa i prawa Polski. Testy. Tablice

Historia państwa i prawa Polski. Testy. Tablice

Autor: Rafał Golat

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ćwiczenia Becka "Historia państwa i prawa Polski. Testy. Tablice" podzielone są na dwie części: część pierwsza - TESTY - zestawione zostały w układzie chronologicznym, w podziale na okresy odpowiadające poszczególnym epokom ustrojowym w historii ziem polskich oraz z uwzględnieniem podziału na historię państwa i ustroju; część druga - TABLICE - zawierające najważniejsze zagadnienia i pojęcia z zakr
Ebook Historia polskiej myśli administracyjnej do 1918 r

Historia polskiej myśli administracyjnej do 1918 r

Autor: Tadeusz Maciejewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik "Historia polskiej myśli administracyjnej do 1918 r." skierowany jest przede wszystkim do studentów uczelni na kierunku administracja. Zakres przedmiotowy podręcznika obejmuje: - elementy historii administracji, z uwzględnieniem powiązań między ustrojem administracji publicznej a doktryną, - omówienie
Ebook Historia powszechna ustroju i prawa

Historia powszechna ustroju i prawa

Autor: Tadeusz Maciejewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Historia powszechna ustroju i prawa uwzględnia dzieje historii ustroju państw europejskich, ale także obu Ameryk w ujęciu nowatorskim i bardziej uniwersalnym od dotychczas proponowanych. Opracowanie podzielone jest na pięć części obejmujących: Starożytność, średniowiecze, czasy wczesnonowożytne, późnonowożytne oraz współczesne od 1945 r.
Ebook Historia powszechna ustroju i prawa. Wydanie 5

Historia powszechna ustroju i prawa. Wydanie 5

Autor: Tadeusz Maciejewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Historia powszechna ustroju i prawa uwzględnia dzieje historii ustroju państw europejskich, ale także obu Ameryk w ujęciu nowatorskim i bardziej uniwersalnym od dotychczas proponowanych. Opracowanie podzielone jest na pięć części obejmujących: starożytność, średniowiecze, czasy wczesnonowożytne, późno nowożytne oraz współczesne do 1945 r. Podręcznik zawiera omówienie zagadnień dotyczących m.
Ebook Historia ustroju i prawa sądowego Polski

Historia ustroju i prawa sądowego Polski

Autor: Tadeusz Maciejewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. W podręczniku "Historia ustroju i prawa sądowego Polski" omówione są zasady ustrojowe, źródła i system prawa: dawnej Polski do 1795 r., ziem polskich pod zaborami do 1918 r., II Rzeczypospolitej i w okresie drugiej wojny światowej oraz w okresie władzy ludowej po 1944 r. Trzecie wydanie rozszerzone zostało o zaga
Ebook Informatyka prawnicza

Informatyka prawnicza

Autor: Jacek Janowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria WYKŁADY SPECJALIZACYJNE adresowana jest do studentów, a także absolwentów prawa - zarówno teoretyków, jak i praktyków chcących poszerzyć swoją wiedzę o wysoko wyspecjalizowane zagadnienia prawne. W serii tej znajdują się publikacje omawiające tematykę, którą - zdaniem ekspertów - warto znać, aby odnosić sukcesy zawodowe. W dzisiejszych bowiem czasach sukces można osiągnąć, mając szeroką wied
Ebook Instytucje bezpieczeństwa narodowego

Instytucje bezpieczeństwa narodowego

Autor: Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria Skrypty Becka przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawieraja najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybką i efektywna naukę. W skrypcie Instytucje bezpieczeństwa narodowego omówione zostało m.in. pojęcie bezpieczeństwa, rozumiane jako wolność od różnorodnych zagrożeń, które jest jednym z egzystencjalnych potrzeb
Ebook Instytucje prawa administracyjnego. Tom 1

Instytucje prawa administracyjnego. Tom 1

Autor: Zofia Duniewska, Roman Hauser, Małgorzata Jaśkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom 1. Systemu Prawa Administracyjnego - Instytucje prawa administracyjnego zawiera szczegółowe omówienia poświęcone podstawowym instytucjom właściwym dla prawa administracyjnego . Rozdział I. Pojęcie administracji publicznej przedstawia zarówno dotychczasowe poglądy na pojęcie administracji publicznej, cechy administracji publicznej,  jak i przekształcenia funkcji administracji publicznej oraz wp
Ebook Jawność i jej ograniczenia. Przeciwdziałanie przestępczości. Tom 10

Jawność i jej ograniczenia. Przeciwdziałanie przestępczości. Tom 10

Autor: Grażyna Szpor, Jarosław Majewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza monografia stanowi pierwsze w krajowej literaturze prawniczej opracowanie odnoszące się do problematyki przetwarzania danych w obszarze monitorowania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom, zaprezentowanej głównie z perspektywy karnoprawnej. Praca składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza koncentruje się na wysoce aktualnych zagadnieniach przetwarzania danych przez organy ściga
Ebook Kazusy i wzory pism

Kazusy i wzory pism

Autor: Izabela Kraśnicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji zostały poruszone sprawy z którymi spotkali się studenci SPP w trakcie udzielania porad prawnych. Przedstawione zostały nie tylko ciekawe kazusy z zakresu prawa cywilnego, karnego, pracy, administracyjnego, ale także autorzy starali się podpowiedzieć jak dany problem prawny rozwiązać oraz jak przygotować odpowiednie pismo procesowe czy poradę.
Ebook Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń

Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń

Autor: Joanna Kuźmicka-Sulikowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń obejmują kazusy wraz z odpowiedziami z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Zbiór dotyka zagadnień wiążących się z częścią ogólną prawa cywilnego, jak też z prawem: zobowiązań, rzeczowym, spadkowym, rodzinnym i własności intelektualnej. Zbiór przeznaczony jest dla studentów studiów prawniczych, w szczególności drugiego stopnia, niemniej może b
Ebook Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń. Wydanie 2

Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń. Wydanie 2

Autor: Joanna Kuźmicka-Sulikowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook obejmuje kazusy wraz z odpowiedziami z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Zbiór dotyka zagadnień wiążących się z częścią ogólną prawa cywilnego, jak też z prawem: zobowiązań, rzeczowym, spadkowym, rodzinnym i własności intelektualnej. Zbiór przeznaczony jest dla studentów studiów prawniczych, w szczególności drugiego stopnia, niemniej może być z powodzeniem wykorzystywany przez stu
Ebook Kodeks cywilny. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 3

Kodeks cywilny. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 3

Autor: Marta Utrata

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Orzecznictwo Aplikanta - Kodeks cywilny, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów Kodeksu cywilnego. Cały zbiór składa się z pięciu części: Orzecznictwa do Kodeksu cywilnego, Orzecznictwa do Kodeksu postępowania cywilnego, Orzecznictwa do Kodeksu spółek handlowych, Orzecznictwa do Kodeksu postępowania administracyjnego, Orzecznictwa do Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania
Ebook Kodeks karny - część ogólna. Pytania. Kazusy. Odpowiedzi

Kodeks karny - część ogólna. Pytania. Kazusy. Odpowiedzi

Autor: Małgorzata Gałązka, Sławomir Hypś, Damian Szeleszczuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytorium "Kodeks karny - część ogólna. Pytania. Kazusy. Tablice" podzielone jest na trzy części: część pierwsza - PYTANIA z odpowiedziami obejmuje m.in: zagadnienia ogólne prawa karnego, zakres obowiązywania ustawy karnej, naukę o przestępstwie, okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną, naukę o karze i innych środkach penalnych, zasady wymiaru kar i orzekania innych środków, okolic
Ebook Kodeks karny - część ogólna Pytania. Kazusy. Tablice. Wydanie 3

Kodeks karny - część ogólna Pytania. Kazusy. Tablice. Wydanie 3

Autor: Małgorzata Gałązka, Radosław G. Hałas, Sławomir Hypś

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytorium "Kodeks karny - część ogólna. Pytania. Kazusy. Tablice" podzielone jest na trzy części:część pierwsza - PYTANIA z odpowiedziami - obejmuje m.in.: zagadnienia ogólne prawa karnego, zakres obowiązywania ustawy karnej, naukę o przestępstwie, okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną, naukę o karze i innych środkach penalnych, zasady wymiaru kar i orzekania innych środków, okoliczno
Ebook Kodeks karny - część ogólna. Pytania. Kazusy. Tablice. Wydanie 4

Kodeks karny - część ogólna. Pytania. Kazusy. Tablice. Wydanie 4

Autor: Małgorzata Gałązka, Radosław G. Hałas, Sławomir Hypś

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytorium "Kodeks karny - część ogólna. Pytania. Kazusy. Tablice" podzielone jest na trzy części: część pierwsza - PYTANIA z odpowiedziami - obejmuje m.in.: zagadnienia ogólne prawa karnego, zakres obowiązywania ustawy karnej, naukę o przestępstwie, okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną, naukę o karze i innych środkach penalnych, zasady wymiaru kar i orzekania innych środków, okoliczn
Ebook Kodeks karny - część szczególna Pytania. Kazusy. Tablice

Kodeks karny - część szczególna Pytania. Kazusy. Tablice

Autor: Małgorzata Gałązka, Radosław G. Hałas, Sławomir Hypś

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytorium "Kodeks karny. Część szczególna" podzielone jest na trzy części:Część pierwsza - PYTANIA z odpowiedziami dotyczące m.in.: typów przestępstw, podstawowych problemów ich wykładni, ustawowych znamion poszczególnych przestępstw. część druga - KAZUSY z propozycjami rozstrzygnięć obejmujące m.in. zagadnienia: kwalifikacji prawnej czynu, zbiegu przestępstw i przepisów, wymiaru kary i środków
Ebook Kodeks karny - część szczególna Pytania. Kazusy. Tablice. Wydanie 3

Kodeks karny - część szczególna Pytania. Kazusy. Tablice. Wydanie 3

Autor: Małgorzata Gałązka, Radosław G. Hałas, Sławomir Hypś

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytorium "Kodeks karny - część szczególna. Pytania. Kazusy. Tablice" podzielone jest na trzy części: część pierwsza - PYTANIA z odpowiedziami dotyczące m.in.: typów przestępstw, podstawowych problemów ich wykładni, ustawowych znamion poszczególnych przestępstw, część druga - KAZUSY z propozycjami rozstrzygnięć obejmujące m.in. zagadnienia: kwalifikacji prawnej czynu, zbiegu przestępstw i przep
Ebook Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy Koszty sądowe karne

Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy Koszty sądowe karne

Autor: Aneta Flisek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

EDYCJA SĄDOWA zawiera: KODEKS KARNY PRZEPISY WPROWADZAJĄCE KODEKS KARNY KODEKS WYKROCZEŃ KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO PRZEPISY WPROWADZAJĄCE KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRZEPISY WPROWADZAJĄCE KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA USTAWĘ O ŚWIADKU KORONNYM KODEKS KARNY WYKONAWCZY KODEKS KARNY SKARBOWY PRZEPISY WPROWADZAJĄCE KODEKS KARNY SKARBOWYUST
Ebook Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego.Orzecznictwo Aplikanta

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego.Orzecznictwo Aplikanta

Autor: Marta Rogoyska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zestaw z tezami orzeczeń obejmuje cały egzamin: Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego Kodeks karny i Kodeks postępowania karnego Kodeks spółek handlowych Kodeks postępowania administracyjnego Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ: gwarantujmy aktualność stanu prawnego do dnia egzaminu zawodowego w 2014 r.( on-line) nasze materiały możesz spokojnie zabrać na egzamin artykuły i prz
Ebook Kodeks karny skarbowy

Kodeks karny skarbowy

Autor: Magdalena Błaszczyk, Monika Zbrojewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria "Skrypty Becka" przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybką i efektywną naukę. Skrypt "Kodeks karny skarbowy" stanowi syntetyczną prezentację prawa karnego skarbowego sensu largo, tj. materialnego, procesowego i wykonawczego. Dwie pierwsze części tej publikacji zo
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Autor: Roman Hauser, Marek Wierzbowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Komentarz pod redakcją wybitnego specjalisty w zakresie prawa administracyjnego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. zw. dr hab. Romana Hausera oraz niekwestionowanego eksperta w poruszanej tematyce radcy prawnego, kierownika Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego - prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego stanowi wyczerpujące omówienie przepisów Kodeks
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego Orzecznictwo

Kodeks postępowania administracyjnego Orzecznictwo

Autor: Michał Rojewski, Agnieszka Suwałko-Karetko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Postępowanie administracyjne jest podstawową procedurą, która jest stosowana przez organy administracji rządowej oraz administracji samorządowej. Interpretacja przepisów KPA nastręczać może niekiedy pewne trudności, dlatego wskazane jest korzystanie z bogatego orzecznictwa sądów administracyjnych zarówno Naczelnego Sądu Administracyjnego jak i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Zbiór orzecznict
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo Aplikanta

Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo Aplikanta

Autor: Jakub Rychlik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Orzecznictwo Aplikanta - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów Kodeksu postępowania administracyjnego. Cały zbiór składa się z pięciu części: Orzecznictwa do Kodeksu cywilnego, Orzecznictwa do Kodeksu postępowania cywilnego, Orzecznictwa do Kodeksu spółek handlowych, Orzecznictwa do Kodeksu postępowania administracyjnego, Orzecznictw
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo Aplikanta

Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo Aplikanta

Autor: Joanna Ablewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: marzec 2014 r. Zestaw z tezami orzeczeń obejmuje cały egzamin: Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego Kodeks karny i Kodeks postępowania karnego Kodeks spółek handlowych Kodeks postępowania administracyjnego Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ: gwarantujmy aktualność stanu prawnego do dnia egzaminu zawodowego w 2014 r.(on-line) nasze materiały możesz spokojnie zabra
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo. Wydanie 2

Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo. Wydanie 2

Autor: Michał Rojewski, Agnieszka Suławko-Karetko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Postępowanie administracyjne jest podstawową procedurą, która jest stosowana przez organy administracji rządowej oraz administracji samorządowej. Interpretacja przepisów KPA nastręczać może niekiedy pewne trudności, dlatego wskazane jest korzystanie z bogatego orzecznictwa sądów administracyjnych zarówno Naczelnego Sądu Administracyjnego jak i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Zbiór orzecznict
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo. Wydanie 3

Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo. Wydanie 3

Autor: Michał Rojewski, Agnieszka Suławko-Karetko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Postępowanie administracyjne jest podstawową procedurą, która jest stosowana przez organy administracji rządowej oraz administracji samorządowej. Interpretacja przepisów KPA nastręczać może niekiedy pewne trudności, dlatego wskazane jest korzystanie z bogatego orzecznictwa sądów administracyjnych zarówno Naczelnego Sądu Administracyjnego jak i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Zbiór orzecznict
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

Autor: Maja Bińkowska, Andrzej Chełchowski, Bartosz Kopik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nowa seria wydawanych w układzie synoptycznym tłumaczeń polskich ustaw na język angielski stawia na poprawność i płynność przekładu oraz jego wysoki poziom merytoryczny. Dlatego każdy publikowany przez nas tekst jest wielokrotnie weryfikowany przez osoby władające językiem angielskim jako językiem ojczystym. Niniejsza Ebook, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiec
Ebook Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo Aplikanta

Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo Aplikanta

Autor: Marta Utrata

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jesteś aplikantem tuż przed końcowym egzaminem prawniczym zawodowym? Oto zestaw książek z Orzecznictwem aplikanta, które musisz mieć każdego dnia pod ręką, aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2014 r.Nasz firmowy zestaw z tezami orzeczeń obejmuje cały egzamin: Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego Kodeks karny i Kodeks postępowania karnego Kodeks spółek handlowych Kodeks postępowani
Ebook Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 3

Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 3

Autor: Marta Utrata

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Orzecznictwo Aplikanta - Kodeks postępowania cywilnego, zawiera  tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów Kodeksu postępowania cywilnego. Cały zbiór składa się z pięciu części: Orzecznictwa do Kodeksu cywilnego, Orzecznictwa do Kodeksu postępowania cywilnego, Orzecznictwa do Kodeksu spółek handlowych, Orzecznictwa do Kodeksu postępowania administracyjnego, Orzecznictwa do Kodeksu
Ebook Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz do art. 730-1088

Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz do art. 730-1088

Autor: Andrzej Marciniak, Kazimierz Piasecki, Arkadiusz Cudak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE MATERII Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz do art. 730-1088 zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących postępowania zabezpieczającego oraz egzekucyjnego, tj.: zabezpieczenia roszczeń pieniężnych oraz innych wypadków zabezpieczenia, przepisów ogólnych dotyczących postępowania egzekucyjnego (organy egzekucyjne, ich właściwość i post
Ebook Kodeks postępowania karnego. Orzecznictwo. Tom II

Kodeks postępowania karnego. Orzecznictwo. Tom II

Autor: Joanna Brylak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria Zbiory Orzecznictwa Becka podaje wybór orzeczeń wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz argumentacją z uzasadnienia. Całość opatrzona jest indeksami: rzeczowym i chronologicznym. Publikacje z tej serii są cennym uzupełnieniem podręczników. Stanowią niezbędną pomoc w trakcie pisania pracy magisterskiej oraz skuteczne narzędzie przy przygotowywaniu się do egzaminu na aplikację. Zbiór Orzeczni
Ebook Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo

Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo

Autor: Ewa Skibińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria Zbiory Orzecznictwa Becka podaje wybór orzeczeń wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz argumentacją z uzasadnienia. Całość opatrzona jest indeksami: rzeczowym, chronologicznym oraz indeksem autorów glos i artykułów. Publikacje z tej serii są cennym uzupełnieniem podręczników. Stanowią niezbędną pomoc w trakcie pisania pracy magisterskiej oraz skuteczne narzędzie przy przygotowywaniu się do
Ebook Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Aplikanta

Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Aplikanta

Autor: Justyna Witas

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Orzecznictwo Aplikanta - Kodeks spółek handlowych, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów Kodeksu spółek handlowych. Cały zbiór składa się z pięciu części: Orzecznictwa do Kodeksu cywilnego, Orzecznictwa do Kodeksu postępowania cywilnego, Orzecznictwa do Kodeksu spółek handlowych, Orzecznictwa do Kodeksu postępowania administracyjnego Orzecznictwa do Kodeksu karnego i Kodek
Ebook Kolokwia aplikacyjne. Testy: pytania i odpowiedzi. Tom 1

Kolokwia aplikacyjne. Testy: pytania i odpowiedzi. Tom 1

Autor: Joanna Ablewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Kolokwia aplikacyjne, została przygotowana specjalnie dla Aplikantów. Spośród wielu ustaw, które poznają w toku aplikacji, zostały wybrane najważniejsze i na ich podstawie przygotowano testy. W niniejszej książce brak jest pytań do każdego przepisu konkretnej ustawy, skoncentrowano się bowiem na najważniejszych lub najbardziej kontrowersyjnych zagadnieniach związanych z konkretną dyscypliną
Ebook Kolokwia aplikacyjne. Testy: pytania i odpowiedzi. Tom 2

Kolokwia aplikacyjne. Testy: pytania i odpowiedzi. Tom 2

Autor: Joanna Ablewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Kolokwia aplikacyjne, została przygotowana specjalnie dla Aplikantów. Spośród wielu ustaw, które poznają w toku aplikacji, zostały wybrane najważniejsze i na ich podstawie przygotowano testy. W niniejszej książce brak jest pytań do każdego przepisu konkretnej ustawy, skoncentrowano się bowiem na najważniejszych lub najbardziej kontrowersyjnych zagadnieniach związanych z konkretną dyscypliną
Ebook Kompendium postępowania karnego

Kompendium postępowania karnego

Autor: Piotr Mierzejewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Kompendium postępowania karnego" jest opracowaniem o cechach skryptu akademickiego, opartego na aktualnym stanie prawnym, adresowanego głównie do studentów wydziałów prawa, którego celem jest ułatwienie studentowi rekapitulacji wiedzy zdobytej podczas wykładu i ćwiczeń z postępowania karnego, jak też w ramach nauki własnej. Omawia przede wszystkim zagadnienia dotyczące: ustroju polskiego sądownic
Ebook Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych TK i wybranych sądów

Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych TK i wybranych sądów

Autor: Piotr Bogdanowicz, Witold Borysiak, Michał Brach

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Ebook którą oddajemy do rąk czytelników, jest efektem pracy grupy byłych lub obecnych studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Postawili sobie za cel zaprezentowanie wypowiedzi organów władzy sądowniczej dotyczących Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. Dało to możliwość przedstawienia rzeczywistej treści, jakiej nabrały jej przepisy w ciągu dziesięciu lat swojego obowiązyw
Ebook Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów

Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów

Autor: Marek Zubik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Ebook, którą oddajemy do rąk czytelników, jest efektem pracy grupy byłych oraz obecnych studentów Wydziału Prawa i AdministracjiUniwersytetu Warszawskiego. Postawili sobie za cel zaprezentowanie wypowiedzi organów władzy sądowniczej dotyczących Konstytucjiz 2 kwietnia 1997 r. Dało to możliwość przedstawienia rzeczywistej treści, jakiej nabrały jej przepisy w ciągu dziesięciu lat swojego obowiązyw
Ebook Konstytucyjny system organów państwa

Konstytucyjny system organów państwa

Autor: Dariusz Dudek, Zbigniew Husak, Grzegorz Kowalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook "Konstytucyjny system organów państwa" dotyczy jednego z najważniejszych elementów ustroju konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, niemal całego systemu organów władzy publicznej, unormowanego w obowiązującej konstytucji. Ebook zawiera szereg tabel i wykresów ilustrujących poszczególne rozważania, służących większej przejrzystości prezentacji poszczególnych rozwiązań przyjętych w konstytu
Ebook Kontrola zamówień publicznych. Zagadnienia praktyczne

Kontrola zamówień publicznych. Zagadnienia praktyczne

Autor: Przemysław Szustakiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Kontrola zamówień publicznych. Zagadnienia praktyczne" ma charakter podręcznika akademickiego przeznaczonego dla studentów, jak i praktyków prawa, którzy chcą poznać przepisy prawa rządzące zewnętrzną kontrolą zamówień publicznych. Publikacja ta ma być pomocą dla osób, które z racji swych zawodowych obowiązków zajmują się zamówieniami publicznymi, a więc są potencjalnie narażone na kontrolę opisa
Ebook Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Art. 98-124 KPC. Komentarz. Wydanie 9

Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Art. 98-124 KPC. Komentarz. Wydanie 9

Autor: Andrzej Zieliński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Komentarz, autorstwa wybitnego specjalisty prof. dr hab. Andrzeja Zielińskiego stanowi wyczerpujące omówienie poruszanej problematyki w oparciu o: ustawę z 28.7.2005 r. - o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1025 ze zm.), art. 98-124 ustawy z 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.). Czytelnik ma możliwość zapoznania się z
Ebook Kryminalistyka

Kryminalistyka

Autor: Jerzy Konieczny, Tadeusz Widła, Jan Widacki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce Kryminalistyka omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in.: oględzin, współdziałania metodyka sądowego z organami ścigania, czynności operacyjno-rozpoznawczych, daktyloskopii, a także przedstawiono nowe metody identyfikacji. Ebook uwzględnia rozwój dyscypliny i zmiany w przepisach prawnych.
Ebook Kryminalistyka

Kryminalistyka

Autor: Jan Widacki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Książki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. W książce Kryminalistyka omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in.: oględzin, współdziałania metodyka sądowego z organami ścigania, czynności operacyjno-rozpoznawczych, dak
Ebook Kryminologia

Kryminologia

Autor: Małgorzata Kuć

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Kryminologia" obejmuje najistotniejsze wiadomości z zakresu kryminologii, tj.: przedmiot badań kryminologii, zadania kryminologii, związek kryminologii z innymi naukami, charakterystyka teorii kryminologicznych, problematyka kriminogenezy, problematyka ofiary przestępstwa, charakterystyka przestępczości (z użyciem przemocy gospodarczej, zorganizowanej), problematyka konfliktu nieletnich z
Ebook Legal English

Legal English

Autor: Małgorzata Cyganik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

English is the dominant language of the international legal practice and corporate business world. Therefore, its importance cannot be underestimated and that is why the need to learn in particular the specialised legal English has been growing for the past few years. However, the language of law is much different from the every-day language irrespective of the country. What's more, the legal conc
Ebook Legislacja administracyjna

Legislacja administracyjna

Autor: Lesław Grzonka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria WYKŁADY SPECJALIZACYJNE adresowana jest do studentów, a także absolwentów prawa - zarówno teoretyków, jak i praktyków chcących poszerzyć swoją wiedzę o wysoko wyspecjalizowane zagadnienia prawne. W serii tej znajdują się publikacje omawiające tematykę, którą - zdaniem ekspertów - warto znać, aby odnosić sukcesy zawodowe. W dzisiejszych bowiem czasach sukces można osiągnąć, mając szeroką wied
Ebook Legislacja administracyjna. Wydanie 2

Legislacja administracyjna. Wydanie 2

Autor: Lesław Grzonka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria WYKŁADY SPECJALIZACYJNE adresowana jest do studentów, a także absolwentów prawa - zarówno teoretyków, jak i praktyków chcących poszerzyć swoją wiedzę o wysoko wyspecjalizowane zagadnienia prawne. W serii tej znajdują się publikacje omawiające tematykę, którą - zdaniem ekspertów - warto znać, aby odnosić sukcesy zawodowe. W dzisiejszych bowiem czasach sukces można osiągnąć, mając szeroką wied
Ebook Leksykon kryminologii. 100 podstawowych pojęć

Leksykon kryminologii. 100 podstawowych pojęć

Autor: Małgorzata Kuć

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Leksykon kryminologii prezentuje 100 podstawowych pojęć wykorzystywanych w kryminologii. Przedstawione w Leksykonie hasła stanowią odzwierciedlenie terminologii  utrwalonej w tradycji dyscypliny, stanowiąc pojęcia stricte kryminologicznie, ale też, w pewnym zakresie, są to pojęcia nauk pomocniczych kryminologii, których wybór w wykazie haseł Leksykonu został podyktowany ich specyficznym wykorzysta
Ebook Logika dla prawników Wykłady. Ćwiczenia. Zadania

Logika dla prawników Wykłady. Ćwiczenia. Zadania

Autor: Filip Gołba, Paulina Piękoś, Piotr Turkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytoria C. H. Beck adresowane są do studentów prawa oraz aplikantów. Pomagają one w szybkim i skutecznym przygotowaniu się do egzaminów i kolokwiów. Materiał poszczególnych pozycji, jego ujęcie oraz układ porządkują i sprawdzają wiedzę z danej dziedziny prawa.
Ebook Logika. Zadania. Testy. Pytania egzaminacyjne

Logika. Zadania. Testy. Pytania egzaminacyjne

Autor: Tadeusz Widła, Dorota Zienkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ćwiczenia Becka "Logika" podzielone są na trzy części: -część pierwsza - logika w zadaniach omawia zagadnienia dotyczące: nazw, zbiorów, podziału logicznego, kategorii syntaktyczych, relacji, zdań, funktorów prawdziwościowych; -część druga - zadania do samodzielnego rozwiązania wraz z odpowiedziami mają za zadanie sprawdzić opanowaną wiedzę, -część trzecia - przykładowe zestawy pytań egzaminacyjn
Ebook Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze

Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze

Autor: Krzysztof Burczak, Antoni Dębiński, Maciej Jońca

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Do bogatego dorobku i tradycji prawa, stworzonego w antycznym Rzymie należą paremie - krótkie sentencje prawnicze, określające podstawowe zasady lub rozwiązania prawne. Ich wielką zaletą jest uniwersalność. Z drugiej strony zachwycają zwięzłością, lapidarnością, z drugiej odznaczają się celnością i precyzją. Od starożytności po dzień dzisiejszy paremie znajdują zastosowanie jako gotowe instrumenta
Ebook Metodologia pracy w SPP

Metodologia pracy w SPP

Autor: Izabela Kraśnicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W Państwa rękach znajduje się kolejne opracowanie w serii Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych Wydawnictwa C.H. Beck. Tym razem w jednej publikacji zebrane zostały doświadczenia poradni prawnych działających w całej Polsce. Redakcji pięciu odrębnych części podjęli się opiekunowie poradni prawnych z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Część Prawo Cywilne powstała pod redakcją dr Marleny Pec
Ebook Międzynarodowe prawo dyplomatyczne - wybrane zagadnienia

Międzynarodowe prawo dyplomatyczne - wybrane zagadnienia

Autor: Izabela Gawłowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria "Skrypty Becka" przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybka i efektywna naukę. Skrypt "Międzynarodowe prawo dyplomatyczne - wybrane zagadnienia" zawiera omówienia ważniejszych instytucji prawa dyplomatycznego, w tym m.in.: immunitet dyplomatyczny, funkcje dyplomaty
Ebook Międzynarodowe prawo inwestycyjne

Międzynarodowe prawo inwestycyjne

Autor: Marek Jeżewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria WYKŁADY SPECJALIZACYJNE adresowana jest do studentów, a także absolwentów prawa - zarówno teoretyków, jak i praktyków chcących poszerzyć swoją wiedzę o wysoko wyspecjalizowane zagadnienia prawne. W serii tej znajdują się publikacje omawiające tematykę, którą - zdaniem ekspertów - warto znać, aby odnosić sukcesy zawodowe. W dzisiejszych bowiem czasach sukces można osiągnąć, mając szeroką wied
Ebook Międzynarodowe prawo pracy. Tom I Międzynarodowe publiczne prawo pracy - standardy międzynarodowe. Wolumen 2

Międzynarodowe prawo pracy. Tom I Międzynarodowe publiczne prawo pracy - standardy międzynarodowe. Wolumen 2

Autor: Andrzej Marian Świątkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook "Międzynarodowe prawo pracy. Tom I. Międzynarodowe publiczne prawo pracy - standardy międzynarodowe. Wolumen 2" zawiera omówienie zagadnień związanych m.in. z : wolnością związkową i ochroną praw związkowych, zakazem pracy przymusowej lub obowiązkowej, zakazem zatrudniania dzieci i ochroną młodocianych, równouprawnieniem i zakazem dyskryminacji w stosunkach pracy, wynagrodzeniem, czasem prac
Ebook Międzynarodowe prawo pracy. Tom I. Międzynarodowe publiczne prawo pracy - standardy międzynarodowe. Wolumen 3

Międzynarodowe prawo pracy. Tom I. Międzynarodowe publiczne prawo pracy - standardy międzynarodowe. Wolumen 3

Autor: Andrzej Marian Świątkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook "Międzynarodowe prawo pracy. Tom I. Międzynarodowe publiczne prawo pracy - standardy międzynarodowe. Wolumen 3" zawiera omówienie zagadnień związanych m.in. z: ochroną trwałości stosunku pracy, bezpieczeństwem i higieną pracy, a także zabezpieczeniem społecznym tj.: ochroną zdrowia, zasiłkami chorobowymi i dla bezrobotnych, emeryturami, rentami inwalidzkimi i rodzinnymi, świadczeniami rodzin
Ebook Międzynarodowe prawo pracy. Tom I Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Wolumen 1

Międzynarodowe prawo pracy. Tom I Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Wolumen 1

Autor: Andrzej Marian Świątkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Międzynarodowe prawo pracy jako gałąź prawa reguluje warunki zatrudniania pracowników migrujących. Ebook "Międzynarodowe prawo pracy. Tom I. Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Wolumen 1" zawiera omówienie zagadnień związanych z: organizacją, kompetencjami, zasadami funkcjonowania Międzynarodowej Organizacji Pracy. Ponadto opracowanie przedstawia kwestie dotyczące procedury nadzoru Międzynarodow
Ebook Międzynarodowe prawo pracy. Tom II Międzynarodowe prywatne prawo pracy

Międzynarodowe prawo pracy. Tom II Międzynarodowe prywatne prawo pracy

Autor: Andrzej Marian Świątkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze.   Ebook Międzynarodowe prawo pracy Tom II Międzynarodowe prywatne prawo pracy zawiera omówienie łączników i źródeł międzynarodowego prawa pracy - instytucji zawartych w przepisac
Ebook Modelowanie i prognozowanie cen surowców energetycznych

Modelowanie i prognozowanie cen surowców energetycznych

Autor: Monika Papież, Sławomir Śmiech

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Największym wyzwaniem stawianym przed analizami współczesnych rynków towarowych jest poradzenie sobie z ich nieustannymi i głębokimi zmianami. Z jednej strony obserwuje się coraz większy udział w dynamice cen towarów operacji typowo finansowych, których celem nie jest fizyczny handel towarami. Z drugiej strony, ze względu na uwarunkowania gospodarcze, polityczne czy środowiskowe (ekologiczne) zmie
Ebook Natura spółki akcyjnej jako delimitacja zasady swobody umów w prawie polskim i amerykańskim

Natura spółki akcyjnej jako delimitacja zasady swobody umów w prawie polskim i amerykańskim

Autor: Kamil Szmid

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Na gruncie obowiązujących przepisów należy zdecydowanie odrzucić pogląd, iż prawo o spółce akcyjnej jest domeną przepisów bezwzględnie obowiązujących, w rezultacie czego zasadą jest brak swobody umów. Wszelka wykładnia przepisów k.s.h. powinna się odbywać przez pryzmat naczelnej zasady swobody umów. Monografia odrzuca model spółki akcyjnej jako imperatywnego wzorca. Delimitacja zakresu swobody umó
Ebook Nowe spojrzenie na model zakazów dowodowych w procesie karnym

Nowe spojrzenie na model zakazów dowodowych w procesie karnym

Autor: Jerzy Skorupka, Anna Drozd

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja poświęcona problematyce zakazów dowodowych, a w szczególności ich wpływu na możliwość dokonania prawdziwych ustaleń faktycznych i realizacji standardów rzetelnego procesu karnego stanowi owoc obrad podczas Konferencji organizowanej przez Katedrę Postępowania Karnego, w ramach corocznych spotkań naukowych nazwanych Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe. Ebook pomyślana jest jako tematyczn
Ebook Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych. Wydanie 2

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych. Wydanie 2

Autor: Stanisław Hoc, Tomasz Szewc

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik ochrona danych osobowych i informacji niejawnych omawia najważniejsze aspekty ochrony danych osobowych i informacji niejawnych przed nieuprawnionym przetwarzaniem i ujawnianiem. Przedstawono w nim m.in.: - pojęcie i rodzaje danych osobowych i informacji niejawnych; - wymagania w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych; - zasady dostępu do danyh osobowych i informacji n
Ebook Ochrona własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej

Autor: Grzegorz Michniewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie ma charakter podręcznika akademickiego, zawiera podstawowe wiadomości z zakresu własności intelektualnej. Jest adresowane przede wszystkim do studentów szkół nieprawniczych, ale może zaciekawić również twórców, którzy bezpośrednio są zainteresowani ochroną swoich dzieł. Ponadto z pewnością każdy, kto korzysta z Internetu, powinien mieć podstawową wiedzę na temat zagrożeń, które może na
Ebook Odpowiedzialność spółki dominującej względem wierzycieli kapitałowych spółek zależnych

Odpowiedzialność spółki dominującej względem wierzycieli kapitałowych spółek zależnych

Autor: Karolina Pyzio

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym kompleksowym opracowaniem dotyczącym problematyki odpowiedzialności spółki dominującej względem wierzycieli kapitałowych spółek zależnych. Choć problematyka ta - związana z istnieniem stosunku dominacji pomiędzy spółką dominującą, a inną korporacyjną osobą prawną (spółką zależną) - ma niezwykle istotne znaczenie zarówno z punktu widzenia inter
Ebook Ogólne postępowanie administracyjne. Wydanie 2

Ogólne postępowanie administracyjne. Wydanie 2

Autor: Robert Kędziora

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria Akademia Prawa jest kierowana do studentów wydziałów prawniczych. Książki z tej serii stanowią opracowania podręcznikowe, które w przystępny i przejrzysty sposób podają wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa. W podręczniku "Ogólne postępowanie administracyjne" omówiona została problematyka z zakresu prawa o postępowaniu administracyjnym uregulowana w Kodeksie postępowania administracyjnego.
Ebook Opinie prawne w praktyce. Wydanie 2

Opinie prawne w praktyce. Wydanie 2

Autor: Małgorzata Król

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

NOWe wydanie! Praktyczna pomoc dla adwokatów i radców prawnych. W profesjonalnym obrocie prawnym często, a w klinikach prawa zawsze - pomoc prawna świadczona jest w formie pisemnych opinii prawnych. Zatem obok zastępstwa prawnego i procesowego, udzielania porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii ma kluczowe znaczenie w toku wykonywania zawodu prawnika, w szczególności adwokata i radcy pra
Ebook Organizacje międzynarodowe Pytania egzaminacyjne. Tablice

Organizacje międzynarodowe Pytania egzaminacyjne. Tablice

Autor: Brygida Kuźniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

To seria stworzona dla studentów prawa, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę przygotowując się do egzaminów i zaliczeń. Podanie wiedzy w sposób prosty i przystępny, opatrzenie odpowiedzi niezbędnym orzecznictwem a także zawarcie indeksu rzeczowego pomogą w zrozumieniu trudniejszych zagadnień i w korzystaniu z opracowania.
Ebook Organy ochrony prawnej. Orzecznictwo

Organy ochrony prawnej. Orzecznictwo

Autor: Michał Rojewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria Zbiory Orzecznictwa Becka podaje wybór orzeczeń wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz argumentacją z uzasadnienia. Całość opatrzona jesat indeksami: rzeczowym i chronologicznym. Publikacje z tej serii są cennym uzupełnieniem podręczników. Stanowią niezbędną pomoc w trakcie pisania pracy magisterskiej oraz skuteczne narzędzie przy przygotowywaniu się do egzaminu na aplikację. Prezentowany
Ebook Osobowe prawo administracyjne

Osobowe prawo administracyjne

Autor: Wojciech Maciejko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Osobowe prawo administracyjne" obejmuje zakres wykładu z materialnego prawa administracyjnego. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom związanym ze statusem obywatela w państwie, wskazując płaszczyzny, w których organy administracji publicznej władczo ingerują w sytuację prawną osoby fizycznej. W opracowaniu wyodrębniono części dotyczące: Administracyjnego statusu osób fizycznych, Bezpiec
Ebook Podstawy filozofii

Podstawy filozofii

Autor: Edward Nieznański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku "Podstawy filozofii" zostały przedstawione poglądy filozofów na naturę: bytu, poznania, wartości w aspekcie zmagań myśli klasycznej z presją systemów nieklasycznych.
Ebook Podstawy prawa

Podstawy prawa

Autor: Zdzisław Muras

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Podstawy prawa" omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące istoty oraz rozumienia prawa - zarówno krajowego, jak i europejskiego. Umożliwia szybkie i sprawne przyswojenie wiedzy o danej instytucji prawnej oraz poznanie, w podstawowym zakresie, reguł tworzenia i stosowania prawa.Przedstawiono w nim m.in.: - definicje odnoszące się do instytucji, kategorii oraz pojęć z zakresu teorii pań
Ebook Podstawy prawa cywilnego

Podstawy prawa cywilnego

Autor: Edward Gniewek, Andrzej Cisek, Julian Jezioro, Józef Kremis

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Podstawy prawa cywilnego obejmuje problematykę uregulowaną w: Kodeksie cywilnym, Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, zespole norm dotyczących prawa na dobrach niematerialnych.
Ebook Podstawy prawa dla ekonomistów. Podręcznik dla studentów ekonomii, zarządzania i administracji

Podstawy prawa dla ekonomistów. Podręcznik dla studentów ekonomii, zarządzania i administracji

Autor: Andrzej Filipowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podstawowa wiedza o: prawie gospodarczym prawie pracy prawie cywilnym prawie administracyjnym prawie karnym Konstytucji i prawie konstytucyjnym prawie Unii Europejskiej Podręcznik zawiera kompleksowe omówienie podstawowych dziedzin prawa, niezbędnych do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym. Pozwala rozumieć najbardziej użyteczne zagadnienia prawne i przygotowuje do ich praktycznego zastosowa
Ebook Podstawy prawa Prawoznawstwo. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne

Podstawy prawa Prawoznawstwo. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne

Autor: Mateusz Droba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Podstawy prawa" są pierwszą pozycją w nowej serii publikacji Wydawnictwa C. H. BECK - PLANSZE BECKA.Seria ta opiera się na prezentacji wiadomości w tablicach, schematach i wykresach, stanowiących samodzielne całości, w dominującym układzie: jedno zagadnienie - jedna strona. "Podstawy prawa" składają się z trzech części. W pierwszej zaprezentowane zostały elementarne zagadnienia prawa, tradycyjnie
Ebook Podstawy prawa. Wydanie 2

Podstawy prawa. Wydanie 2

Autor: Zdzisław Muras

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria Akademia Prawa jest kierowana do studentów wydziałów prawniczych. Książki z tej serii stanowią opracowania podręcznikowe, które w przystępny i przejrzysty sposób podają wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa. Podręcznik "Podstawy prawa" omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące istoty oraz rozumienia prawa - zarówno krajowego jak i Unii Europejskiej. Umożliwia szybkie i sprawne przyswojenie
Ebook Podstawy prawa. Wydanie 3

Podstawy prawa. Wydanie 3

Autor: Zdzisław Muras

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Podstawy prawa" omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące istoty oraz rozumienia prawa - zarówno krajowego jak i Unii Europejskiej. Przedstawiono w nim: definicje odnoszące się do instytucji, kategorii oraz pojęć z zakresu teorii państwa i prawa, niektóre z gałęzi prawa tj. prawo konstytucyjne, administracyjne, karne, postępowanie karne, gospodarcze, Unii Europejskiej, cywilne, postęp
Ebook Podstawy systemu prawa międzynarodowego Pytania. Testy. Kazusy. Tablice

Podstawy systemu prawa międzynarodowego Pytania. Testy. Kazusy. Tablice

Autor: Ewelina Cała-Wacinkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Trzecie wydanie Repetytorium "Podstawy systemu prawa międzynarodowego" podzielone jest na cztery części: część pierwsza - PYTANIA dotyczące m.in.: prawa traktatowego, organizacji międzynarodowych (z uwzględnieniem ONZ, RE, UE i NATO), źródeł prawa międzynarodowego, część druga - TESTY pozwalające zweryfikować wiedzę dotyczącą: umów międzynarodowych i zwyczaju międzynarodowego, podmiotów prawa mi
Ebook Podstawy systemu prawa międzynarodowego. Pytania. Testy. Tablice

Podstawy systemu prawa międzynarodowego. Pytania. Testy. Tablice

Autor: Ewelina Cała-Wacinkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytorium Podstawy systemu prawa międzynarodowego. Pytania. Testy. Tablice podzielone jest na trzy części: część pierwsza - PYTANIA dotyczące m.in.: prawa traktatowego, źródeł prawa międzynarodowego, norm prawnomiędzynarodowych, część druga - TESTY uwzględniające zagadnienia m.in.: systemu ochrony praw człowieka, podmiotów prawa międzynarodowego publicznego, organizacji międzynarodowych, część
Ebook Polish Financial System in the Age of Financialisation

Polish Financial System in the Age of Financialisation

Autor: Alfred Janc, Michał Jurek, Paweł Marszałek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W latach 70. ubiegłego wieku w wielu krajach wystąpiło zjawisko finansyzacji, czyli gwałtownego wzrostu znaczenia i skali sektora finansowego w gospodarce, jak również wzrostu znaczenia czynników pieniężnych i finansowych w ogóle. Zjawisko to wiąże się przy tym ściśle z takimi zjawiskami jak globalizacja, internacjonalizacja rynków i instytucji finansowych, liberalizacja, deregulacja, dezintermedi
Ebook Polish Yearbook of Law&Economics Vol. 5 (2014)

Polish Yearbook of Law&Economics Vol. 5 (2014)

Autor: Jarosław Bełdowski, Katarzyna Metelska-Szaniawska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

This fifth volume of the Polish Yearbook of Law & Economics contains a collection of articles selected, following a separate review process, from papers presented by Polish scholars at recent international and national conferences devoted to the Economic Analysis of Law. As the year 2015 marks the 10th Anniversary of the Polish Association of Law & Economics (PSEAP), this volume also inclu
Ebook Polnische Wirtschafts Gesetze - Polskie ustawy gospodarcze

Polnische Wirtschafts Gesetze - Polskie ustawy gospodarcze

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Die vorliegende Textsammlung will vorwiegend Investoren und deren Beratern den Zugang zum polnischen Wirtschaftsrecht erleichtern. Zugleich sollen polnische Juristen hiermit in die Lage versetzt werden, ihren ausländischen Mandanten und Gesprächspartnern Systematik und Einzelheiten der polnischen Gesetze aufzeigen zu können. Die thematische Bandbreite der abgedruckten Texte geht über den eigentli
Ebook Polnisches Sachenrecht. Polskie prawo rzeczowe Band 6

Polnisches Sachenrecht. Polskie prawo rzeczowe Band 6

Autor: Anna Pilarska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Das vorliegende Buch ist für Studierende, Praktiker und Wissenschaftler gedacht,die sich mit dem deutsch-polnischen wirtschaftlichen Rechtsverkehr beschäftigen und sich daher mit den Grundlagen des polnischen Sachenrechts vertraut machen wollen. Die Problematik wird anhand von zahlreichen Fällen und unter Berufung auf die Rechtsprechung und anerkennenswerteste Veröffentlichungen zum polnischen Sac
Ebook Polnisches Verbraucherschutzrecht Polskie prawo ochrony konsumentów Band 10

Polnisches Verbraucherschutzrecht Polskie prawo ochrony konsumentów Band 10

Autor: Katarzyna Guzenda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Das vorliegende Buch bietet einen Überblick über das moderne Verbraucherschutzrecht Polens mit Hinweisen auf Unterschiede zu deutschen Regelungen. Es werden die wichtigsten Bereiche des vertraglichen und außervertraglichen Verbraucherschutzes in Polen behandelt. Der Verbrauchsgüterkauf und der Schutz vor missbräuchlichen Klauseln, konkrete Vertragstypen (u.a. Haustürgeschäfte und Fernabsatzverträg
Ebook Polskie sądownictwo administracyjne - zarys systemu

Polskie sądownictwo administracyjne - zarys systemu

Autor: Zbigniew Kmieciak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku "Polskie sądownictwo administracyjne - zarys systemu" omówione zostały zagadnienia dotyczace m.in.: modeli sądowej kontroli administracji publicznej, ewolucji i organizacji sądownictwa administracyjnego w Polsce, zasad i trybów postępowania sądowoadministracyjnego, weryfikacji orzeczeń sądów administacyjnych, kosztów postępowania i prawa pomocy, wykonania orzeczeń i efektywności
Ebook Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne

Autor: Wojciech Federczyk, Michał Klimaszewski, Bartosz Majchrzak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria Wykłady Becka zawiera niezbędny pakiet wiedzy z dziedziny prawa, która jest przedmiotem egzaminacyjnym. Każde zagadnienie omówione jest w krótkiej formie, jednocześnie od strony teoretycznej i praktycznej. Ten sprawdzony przez samych studentów sposób przekazania informacji gwarantuje szybką i bardziej efektywną naukę. Podręcznik "Postępowanie administracyjne" obejmuje najistotniejsze zagadni
Ebook Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne

Autor: Zbigniew Cieślak, Wojciech Federczyk, Michał Klimaszewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik Postępowanie administracyjne obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu procedur administracyjnych uregulowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego (postępowania jurysdykcyjnego ogólnego, w sprawie wydawania zaświadczeń, rozpatrywania skarg i wniosków) oraz postępowania sądowoadministracyjnego. W publikacji tej omówiono m.in. następujące kwestie: rodzaje procedur administracy
Ebook Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnym

Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnym

Autor: Marek Wierzbowski, Marek Szubiakowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. W podręczniku "Postępowanie administracyjne" przedstawione zostały zagadnienia dotyczące postępowania administracyjnego: ogólnego, podatkowego, egzekucyjnego oraz przed sądami administracyjnymi, ze wskazaniem teoretycznych podstaw określonych instytucji procesowych.
Ebook Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi

Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi

Autor: Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku "Postępowanie administracyjne" przedstawione zostały zagadnienia dotyczące postępowania administracyjnego: ogólnego, podatkowego, egzekucyjnego, przed sądami administracyjnymi ze wskazaniem teoretycznych podstaw określonych instytucji procesowych. Dwunaste wydanie uwzględnia nową ustawę o opłacie skarbowej oraz zostało rozszerzone o zagadnienia dotyczące standardów europejskich w pol
Ebook Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi. Wydanie 17

Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi. Wydanie 17

Autor: Marek Wierzbowski, Marek Szubiakowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku "Postępowanie administracyjne" przedstawione zostały zagadnienia dotyczące postępowania administracyjnego: ogólnego, podatkowego, egzekucyjnego oraz przed sądami administracyjnymi, ze wskazaniem teoretycznych podstaw określonych instytucji procesowych. Siedemnaste wydanie uwzględnia zmiany wprowadzone ostatnio do KPA, a także pozostałych ustaw, których dotyczy podręcznik. Rozszerzono
Ebook Postępowanie administracyjne - ogólne, przed sądami administracyjnymi i egzekucyjne

Postępowanie administracyjne - ogólne, przed sądami administracyjnymi i egzekucyjne

Autor: Michał Rojewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kazusy Becka "Postępowanie administracyjne - ogólne, przed sądami administracyjnymi i egzekucyjne" podzielone są na dwie części: PIERWSZA  składa się z opisów stanów faktycznych wraz z odpowiedziami i wskazówkami do rozwiązania, uwzględniających zagadnienia dotyczące m.in..:postępowania administracyjnego ogólnego, w tym np..: zasad postępowania, terminów, środków zaskarżenia, skarg i wniosków;post
Ebook Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne

Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne

Autor: Piotr Gołaszewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Plansze "Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne" podzielone są na sześć rozdziałów: SYSTEM PROCEDURY ADMINISTRACYJNEJ prezentuje: podział procedury administracyjnej ze względu na rodzaje podmiotów prowadzących postępowanie, rodzaje procedury administracyjnej wyodrębnione w oparciu o kryteria funkcjonalne i przedmiotowe; OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE obejmuje omówienie: zakre
Ebook Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Autor: Piotr Gołaszewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria Plansze Becka porządkuje wiadomości z określonej dziedziny prawa w formie przystępnych, czytelnych i ciekawych tablic, schematów oraz wykresów. Zaprezentowany w ten sposób materiał pozwala na szybkie usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy. Plansze "Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne" podzielone są na sześć rozdziałów: SYSTEM PROCEDURY ADMINISTRACYJNEJ prezentuje: podział p
Ebook Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Testy. Kazusy

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Testy. Kazusy

Autor: Piotr Gołaszewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ćwiczenia Becka "Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne" podzielone są na dwie części: część pierwsza - TESTY dotyczące m.in.:: ogólnego postępowania administracyjnego i postępowania podatkowego, ustroju sądów administracyjnych i postępowania sądowoadministracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji; część druga - KAZUSY z rozwiązaniami dotyczące m.in.: dopuszczalności dro
Ebook Postępowanie administracyjne. Wydanie 4

Postępowanie administracyjne. Wydanie 4

Autor: Wojciech Federczyk, Michał Klimaszewski, Bartosz Majchrzak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik postępowanie administracyjne obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu procedur administracyjnych uregulowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego (postępowania jurysdykcyjnego ogólnego, w sprawie wydawania zaświadczeń, rozpatrywania skarg i wniosków) oraz postępowania sądowoadministracyjnego.  
Ebook Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne

Autor: Elwira Marszałkowska-Krześ

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik "Postępowanie cywilne" zawiera omówienie nie tylko podstawowych instytucji z zakresu postępowania cywilnego, dotyczących m.in.: rodzajów postępowania cywilnego, przesłanek procesowych i materialnoprawnych, organów i uczestników postępowania, przebiegu postępowania (w tym wymogów formalnych pozwu, prz
Ebook Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

o Przystępujesz wkrótce do trudnego egzaminu z postępowania cywilnego? o Nie masz czasu na tworzenie własnych notatek, a z długich opisów podręcznikowych niczego nie możesz zapamiętać? o Nie wiesz, jakie pytania mogą pojawić się na egzaminie? Jeżeli tak, to znalazłeś wreszcie rozwiązanie swojego problemu! Postępowanie cywilne 2. wydanie to publikacja, dzięki, której błyskawicznie przyswoisz, ugrun
Ebook Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne

Autor: Paweł Cioch, Joanna Studzińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook "Postępowanie cywilne" obejmuje omówienie zagadnień z zakresu całego postępowania cywilnego, tj. procesu, postępowania nieprocesowego, postępowań odrębnych, postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego. Przedstawiono w niej m.in.: źródła prawa cywilnego procesowego, koszty postępowania cywilnego, orzeczenia sądowe, środki zaskarżenia. W opracowaniu wykorzystano w niezbędnym zakresie orzecz
Ebook Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne

Autor: Kinga Flaga-Gieruszyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ustawa Kodeks postępowania cywilnego jest jednym z najobszerniejszych aktów prawnych obowiązujących w naszym systemie prawnym, co utrudnia jej przyswojenie przez adeptów prawa na satysfakcjonującym poziomie. Dodatkową trudnością w tym przypadku są również wielokrotne nowelizacje dotyczące różnych aspektów stosowania przepisów prawa cywilnego procesowego. Zestawienie testów obejmuje nie tylko kluc
Ebook Postępowanie cywilne Kompendium

Postępowanie cywilne Kompendium

Autor: Andrzej Zieliński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Postępowanie cywilne. Kompendium" zawiera całościowe omówienie polskiego postępowania cywilnego. Dzięki niemu poznasz i zrozumiesz: zasady i przebieg postępowania cywilnego, czynności procesowe, postępowanie dowodowe, zasady orzekania i środki zaskarżenia. postępowanie upadłościowe i naprawcze Wydanie jedenaste zostało uaktualnione o ostatnie zmiany Kodeksu postępowania cywilnego, dotycząc
Ebook Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 15

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 15

Autor: Andrzej Zieliński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria "Skrypty Becka" przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybka i efektywna naukę. Skrypt Postępowanie cywilne. Kompendium zawiera całościowe omówienie polskiego postępowania cywilnego. Dzięki niemu poznasz i zrozumiesz: zasady i przebieg postępowania cywilnego, cz
Ebook Postępowanie cywilne. Orzecznictwo

Postępowanie cywilne. Orzecznictwo

Autor: Tadeusz Ereciński, Karol Weitz, Witold Borysiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszy Zbiór ma być w założeniu przede wszystkim uniwersyteckiego wykładu postępowania cywilnego. Tworzony był zwłaszcza z myślą o studentach prawa IV roku studiów, chcących poszerzyć swoją wiedzę poza program realizowany w trakcie wykładów, ćwiczeń i konserwatoriów z tego dla osób przygotowujących się do egzaminów magisterskich i korporacyjnych, aplikantów oraz praktyków prawa poszukujących om
Ebook Postępowanie cywilne Pytania

Postępowanie cywilne Pytania

Autor: Kinga Flaga-Gieruszyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytorium "Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne" zawiera kompleksowo opracowane pytania wraz z odpowiedziami z zakresu m.in.: postępowania przed sądem I instancji; postępowania dowodowego i środków dowodowych; środków zaskarżenia; postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego; międzynarodowego postępowania cywilnego; sądownictwa polubownego. Szóste wydanie uwzględnia ostatnie zmiany, do
Ebook Postępowanie cywilne Pytania egzaminacyjne. Tablice

Postępowanie cywilne Pytania egzaminacyjne. Tablice

Autor: Elwira Marszałkowska-Krześ

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ćwiczenia Becka - to seria stworzona dla studentów prawa, którzy pilnie przygotowują się do zajęć i zaliczeń oraz egzaminów. Podanie wiedzy w sposób prosty i przystępny stanowi podstawę do łatwego opanowania wiedzy. Zanim to nastąpi, student uzyska podstawy do zrozumienia trudniejszych zagadnień i polubi przedmiot. Ćwiczenia Becka "Postępowanie cywilne. Wydanie drugie" podzielone są na dwie części
Ebook Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Tablice

Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Tablice

Autor: Izabella Gil

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ćwiczenia Becka "Postępowanie cywilne" podzielone jest na dwie części: częśc pierwsza - PYTANIA EGZAMINACYJNE omawia zagadnienia dotyczące: procesu, postępowania nieprocesowego, postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego; część druga - TABLICE przedstawiające m.in.: przesłanki postępowania, zasady orzekania, środki zaskarżenia.
Ebook Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Testy. Kazusy. Tablice

Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Testy. Kazusy. Tablice

Autor: Kinga Flaga-Gieruszyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytoria Becka adresowane są do studentów prawa oraz aplikantów. Opracowania ukazujące się w tej serii pomogą w szybkim przygotowaniu się do egzaminów i kolokwiów. Materiał poszczególnych pozycji, jego układ i ujęcie porządkują i sprawdzają wiedzę z danej dziedziny prawa. Repetytorium "Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Kazusy. Tablice" podzielone jest na trzy części. Część pierwsz
Ebook Postępowanie cywilne. Pytania. Tablice

Postępowanie cywilne. Pytania. Tablice

Autor: Elwira Marszałkowska-Krześ, Izabella Gil, Natalia Banaś

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ćwiczenia Becka "Postępowanie cywilne. Pytania. Tablice" podzielone jest na dwie części:Część pierwsza - PYTANIA dotyczące m.in.: procesu, postępowania nieprocesowego, postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego. Część druga - TABLICE przedstawiające m.in.: przesłanki postępowania, zasady orzekania, środki zaskarżania.   Przygotuj się do egzaminów na aplikacje 2010 z C.H. Beck!  
Ebook Postępowanie cywilne. Testy, pytania i odpowiedzi Tom 3

Postępowanie cywilne. Testy, pytania i odpowiedzi Tom 3

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oddajemy w Twoje ręce nową serię książek stanowiących kompleksową pomoc dla osób pragnących przystąpić do egzaminów na aplikacje prawnicze oraz dla aplikantów. Seria obejmuje książki zawierające testy ze wszystkich ustaw, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską. Jej treść w dużej mierze pokrywa się również z zakrese
Ebook Postępowanie cywilne w pigułce. Wydanie 3

Postępowanie cywilne w pigułce. Wydanie 3

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: maj 2015 r. W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: organizacja i skład sądu, zasady i przesłanki postępowania cywilnego, właściwość sądu - rzeczowa, miejscowa, ogólna, szczególna, wartość przedmiotu sporu, wyłączenie sędziego, prokurator, organizacje pozarządowe, Państwowa Inspekcja Pracy, Rzecznik Konsumentów, strony - zdolność sądową, procesową, współuczestnic
Ebook Postępowanie cywilne w pigułce. Wydanie 4

Postępowanie cywilne w pigułce. Wydanie 4

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: wrzesień 2016 r. Wydanie czwarte uwzględnia zmiany wchodzące w życie 8.9.2016 r.! W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: organizacja i skład sądu, zasady i przesłanki postępowania cywilnego, właściwość sądu - rzeczowa, miejscowa, ogólna, szczególna, wartość przedmiotu sporu, wyłączenie sędziego, prokurator, organizacje pozarządowe, Państwowa Inspekcja Pracy
Ebook Postępowanie cywilne. Wydanie 4

Postępowanie cywilne. Wydanie 4

Autor: Joanna Studzińska, Paweł Cioch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik "Postępowanie cywilne" zawiera omówienie nie tylko podstawowych instytucji z zakresu postępowania cywilnego, dotyczących m.in.: rodzajów postępowania cywilnego, przesłanek procesowych i materialnoprawnych, organów i uczestników postępowania, przebiegu postępowania (w tym wymogów formalnych pozwu, pr
Ebook Postępowanie karne

Postępowanie karne

Autor: Joanna Brylak, Maciej Mitera

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kazusy z postępowania karnego opracowane przez autorów praktyków i teoretyków w dziedzinie postępowania karnego mają na celu pomoc w sprawdzeniu posiadanej wiedzy specjalistycznej, mogą służyć weryfikacji poziomu przygotowania i umiejętności rozwiązywania poszczególnych problemów praktycznych, z którymi zmierza się prawnik w swej codziennej praktyce. Pozytywnym czynnikiem wpływającym na zebrane w
Ebook Postępowanie karne skarbowe

Postępowanie karne skarbowe

Autor: Feliks Prusak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Postępowanie karne skarbowe" stanowi kontynuację wcześniej opublikowanego podręcznika "Prawo karne skarbowe". Opracowanie niniejsze obejmuje zagadnienia postępowania karnego skarbowego z zakresu struktury postępowania oraz jego dynamiki. Przedstawienie struktury postępowania karnego skarbowego obejmuje omówienie m.in. następujących problemów: zasady i warunki dopuszczalności postępowan
Ebook Postępowanie karne w pigułce. Wydanie 3

Postępowanie karne w pigułce. Wydanie 3

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: lipiec 2015 r. Wydanie trzecie uwzględnia wszystkie zmiany, który wchodzą w życie 1.7.2015 r. - zarówno zmiany wprowadzone ustawą z 27.9.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247 ze zm.), jak i zmiany wprowadzone ustawą zmieniającą znacznie m.in. Kodeks karny (ustawa z 20.2.2015 r., Dz.U. z 2015 r. poz. 396). Wprowadzone zmiany mają na celu przemodelowanie niemal całego postępowania karne
Ebook Postępowanie karne w pigułce. Wydanie 4

Postępowanie karne w pigułce. Wydanie 4

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: kwiecień 2016 r. Wydanie czwarte uwzględnia zmiany wchodzące w życie 15.4.2016 r. wynikającego z cofnięcia reformy procesu karnego. W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Postępowania karnego: zasady postępowania, właściwość i skład sądu, wyłączenie sędziego, strony, obrońcy, pełnomocnicy, czynności procesowe - orzeczenia, zarządzenia, narada, głosowanie, porządek czynno
Ebook Postępowanie karne wykonawcze

Postępowanie karne wykonawcze

Autor: Beata Michalska, Maciej Mitera

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria Kazusy Becka jest odpowiedzią na potrzebę nauki praktycznego stosowania wiedzy zdobywanej podczas studiów do rozwiązywania problemów z poszczególnych dziedzin prawa. Seria adresowana jest przede wszystkim do studentów oraz aplikantów zawodów prawniczych. Publikacja "Postępowanie karne wykonawcze" opracowana została przez autorów praktyków i teoretyków w dziedzinie postępowania wykonawczego.
Ebook Postępowanie sporne rozpoznawcze

Postępowanie sporne rozpoznawcze

Autor: Kazimierz Piasecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Postępowanie sporne rozpoznawcze w sprawach cywilnych, wyd. 2 składa się z pięciu części, z których: pierwsza omawia ogólne zagadnienia teoretyczne procesu cywilnego, druga przedstawia przebieg postępowania przed sądami I instancji, trzecia dotyczy wyroków, zasad orzekania oraz prawomocności orzeczeń i ugody, czwarta zawiera omówienie apelacji, skargi kasacyjnej, wznowienia postępowania, sk
Ebook Postępowanie w sprawach cywilnych

Postępowanie w sprawach cywilnych

Autor: Justyna Witas, Marcin Konrad Jurgilewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: czerwiec 2015 r. Postępowanie w sprawach cywilnych to jedyny na rynku przewodnik po procedurze cywilnej, który w prosty, przystępny i przejrzysty sposób pokazuje jak młodzi adwokaci, radcowie prawni czy aplikanci mogą rozwiązywać problemy jakie napotykają w trakcie swojej pracy. Przedstawione w publikacji zagadnienia obejmują charakterystykę najważniejszych instytucji stosowanych w po
Ebook Postępowanie w sprawach nieletnich

Postępowanie w sprawach nieletnich

Autor: Aneta Wilkowska-Płóciennik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria "Skrypty Becka" przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybka i efektywna naukę. Skrypt "Postępowanie w sprawach nieletnich" w sposób syntetyczny ujmuje zagadnienia z zakresu prawa nieletnich. W publikacji tej omówiono m.in.: o rys historyczny postępowania z nieletni
Ebook Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne

Autor: Piotr Pogonowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne" zawiera opis tej części procedury cywilnej. Omówiono w nim m.in.: zabezpieczenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych, koszty postępowania zabezpieczającego, powództwa przeciw egzekucyjne, egzekucję rachunku bankowego; europejski tytuł egzekucyjny. Autor wzbogacił opracowanie poprzez omówienie rozwiązań przyjmowanych w ustawodawstwach obcych
Ebook Powszechna historia państwa i prawa w pigułce

Powszechna historia państwa i prawa w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników? A może musisz szybko i skutecznie powtórzyć materiał przed egzaminem z powszechnej historii państwa i prawa?Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! To wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu powszechnej historii państwa i prawa, k
Ebook Powszechna historia ustroju państw-ćwiczenia

Powszechna historia ustroju państw-ćwiczenia

Autor: Marzena Lipska-Toumi

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Powszechna historia ustrojów państw - ćwiczenia" przeznaczony jest zarówno dla studentów prawa, administracji i historii, jak i uczniów szkół średnich. Zawiera klarowne przedstawienie ewolucji "modelowych" ustrojów: Anglii, Francji, Niemiec, Rosji i Stanów Zjednoczonych ameryki, urozmaicone licznymi cytatami z tekstów źródłowych.
Ebook Practical English for Lawyers. Handbook. Język angielski dla prawników

Practical English for Lawyers. Handbook. Język angielski dla prawników

Autor: Anna Konieczna - Purchała

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook przeznaczona jest dla prawników oraz studentów prawa, którym potrzebna jest znajomość specjalistycznego prawniczego języka angielskiego. Jej zakres tematyczny obejmuje głównie instytucje prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy, a także podatki i rachunkowość. Ebook może być pomocą w  przygotowaniach do zdawania egzaminów TOLES oraz International Legal English Certificate (ILEC). The book i
Ebook Prawa człowieka i prawa obywatelskie Tom 14

Prawa człowieka i prawa obywatelskie Tom 14

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

TESTY APLIKACYJNE to: NOWA JAKOŚĆ na rynku wydawnictw dla kandydatów na aplikacje, wyjątkowa seria zawierająca testy ze znajomości WSZYSTKICH, 42 ustaw, które stanowią podstawę pytań testowych na egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką i radcowską. TESTY APLIKACYJNE: pomogą Ci zdać egzaminy na aplikację, utrwalą materiał zdobyty w toku aplikacji, przypomną wiedzę potrzebną do wykonywania prakt
Ebook Prawna ochrona wolności sumienia i wyznania

Prawna ochrona wolności sumienia i wyznania

Autor: Rafał Paprzycki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problematyka wolności sumienia i wyznania była już wielokrotnie przedmiotem rozpraw naukowych, a pomimo to ponowne podejmowanie tego tematu nie może stać się mniej ciekawe lub choćby mało oryginalne. Religia i religijność zmieniają się na całym świecie, a współczesność zdaje się dowodzić intensyfikacji tych zjawisk. Tytuł pracy "Prawna ochrona wolności sumienia i wyznania" nie oddaje precyzyjnie j
Ebook Prawniczy egzamin końcowy 2013 Testy. Prawo i procedura cywilna. Tom 1

Prawniczy egzamin końcowy 2013 Testy. Prawo i procedura cywilna. Tom 1

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Trzytomowe opracowanie Egzamin końcowy 2013 zostało przygotowane z myślą o aplikantach przystępujących do egzaminu końcowego - radcowskiego, adwokackiego i notarialnego. Zawiera ono testy oparte zarówno na ustawie, jak i na orzecznictwie, co umożliwia w szybki i skuteczny sposób przyswoić wiedzę wymaganą na pierwszej części egzaminu zawodowego. Testy zostały ujete w formie czytelnej tabeli. Pod py
Ebook Prawniczy egzamin końcowy 2013 Testy. Prawo konstytucyjne, prawo i procedura karna. Tom 2

Prawniczy egzamin końcowy 2013 Testy. Prawo konstytucyjne, prawo i procedura karna. Tom 2

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Trzytomowe opracowanie Egzamin końcowy 2013 zostało przygotowane z myślą o aplikantach przystępujących do egzaminu końcowego - radcowskiego, adwokackiego i notarialnego. Zawiera ono testy oparte zarówno na ustawie, jak i na orzecznictwie, co umożliwia w szybki i skuteczny sposób przyswoić wiedzę wymaganą na pierwszej części egzaminu zawodowego. Testy zostały ujete w formie czytelnej tabeli. Pod py
Ebook Prawniczy egzamin końcowy 2013 Testy.Prawo gospodarcze i handlowe.Tom 3

Prawniczy egzamin końcowy 2013 Testy.Prawo gospodarcze i handlowe.Tom 3

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Trzytomowe opracowanie Egzamin końcowy 2013 zostało przygotowane z myślą o aplikantach przystępujących do egzaminu końcowego - radcowskiego, adwokackiego i notarialnego. Zawiera ono testy oparte zarówno na ustawie, jak i na orzecznictwie, co umożliwia w szybki i skuteczny sposób przyswoić wiedzę wymaganą na pierwszej części egzaminu zawodowego. Testy zostały ujete w formie czytelnej tabeli. Pod py
Ebook Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Autor: Robert Suwaj, Izabela Kraśnicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ze wstępu: "Niniejsza publikacja zawiera prace przygotowane głównie przez studentów i opiekunów Centrum Informacji Administracyjnej (CIA) - koła naukowego, działającego w Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. W ramach prowadzonych zajęć ze studentami, mamy na co dzień do czynienia z problemami w funkcjonowaniu instytucji publicznych różnego kalibru. Przyzna
Ebook Prawo administracyjne materialne. Testy, pytania i odpowiedzi Tom 9

Prawo administracyjne materialne. Testy, pytania i odpowiedzi Tom 9

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

TESTY APLIKACYJNE to: NOWA JAKOŚĆ na rynku wydawnictw dla kandydatów na aplikacje - wyjątkowa seria zawierająca testy ze znajomości WSZYSTKICH, 42 ustaw, które stanowią podstawę pytań testowych na egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką i radcowską. Prawo administracyjne materialne to: testy jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami, zawierającymi również wskazanie pod
Ebook Prawo administracyjne ustrojowe. Testy, pytania i odpowiedzi. Tom 10

Prawo administracyjne ustrojowe. Testy, pytania i odpowiedzi. Tom 10

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

TESTY APLIKACYJNE to: NOWA JAKOŚĆ na rynku wydawnictw dla kandydatów na aplikacje, wyjątkowa seria zawierająca testy ze znajomości WSZYSTKICH, 42 ustaw, które stanowią podstawę pytań testowych na egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką i radcowską. TESTY APLIKACYJNE: pomogą Ci zdać egzaminy na aplikację, utrwalą materiał zdobyty w toku aplikacji, przypomną wiedzę potrzebną do wykonywania pra
Ebook Prawo bankowe. Komentarz

Prawo bankowe. Komentarz

Autor: Grzegorz Sikorski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo bankowe. Komentarz to praktyczny komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.), który stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu prawa bankowego. Ze względu na praktyczny wymiar komentarza, Autor przedstawia także najważniejsze poglądy doktryny oraz odwołuje się do licznego orzecznictwa. Dzięki temu Czytelnik uzyskuje wielowymiarowy i wielo
Ebook Prawo celne

Prawo celne

Autor: Robert Oktaba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria Skrypty Becka przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybką i efektywną naukę.
Ebook Prawo cywilne

Prawo cywilne

Autor: Tomasz Sadurski, Sebastian Wawruch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo cywilne to pierwsze i unikatowe opracowanie Kodeksu cywilnego, które ukazuje się w ramach serii Wydawnictwa Beck "Plansze Becka". Z uwagi na bardzo szeroką materię prawa cywilnego materialnego niniejsze opracowanie nie obejmuje całości tematyki, lecz zwraca jedynie uwagę na najważniejsze jej kwestie. W tym zakresie autorzy zalecają dalsze pogłębienie wiedzy, w oparciu o bardzo bogatą literat
Ebook Prawo cywilne

Prawo cywilne

Autor: Izabela Kraśnicka, Jerzy Pisuliński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ze wstępu: "Niniejszy zbiór zawiera opracowania przygotowane przez opiekunów i studentów sekcji prawa cywilnego Studenckich Poradni Prawnych z kilku ośrodków akademickich, a także kilka kazusów nawiązujących do spraw prowadzonych przez Poradnie. Tematyka poszczególnych opracowań, jak i problematyka poruszana w kazusach wskazuje na bardzo szeroki zakres spraw, którymi zajmują się na co dzień studen
Ebook Prawo cywilne - część ogólna

Prawo cywilne - część ogólna

Autor: Hanna Witczak, Agnieszka Kawałko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Prawo cywilne - część ogólna" odnosi się do zagadnień uregulowanych w pierwszej księdze Kodeksu Cywilnego, dotyczących m. in.: osób fizycznych i prawnych, przedstawicielstwa, czynności prawnych, przedawnienia. Autorzy omawiają również ważne dla systemu prawa cywilnego pojęcia: źródeł i zasad prawa cywilnego, prawa podmiotowego, stosunku cywilnoprawnego i wielu innych. Każdy z rozdziałów zo
Ebook Prawo cywilne - część ogólna

Prawo cywilne - część ogólna

Autor: Adam Doliwa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik zawiera kompleksowe omówienie problematyki polskiego prawa cywilnego, uzupełnione o najnowszą literaturę i orzecznictwo. Obejmuje wykład instytucji uregulowanych przede wszystkim w pierwszej księdze Kodeksu cywilnego, dotyczący m.in.: pojęcia i zasad prawa cywilnego, osób fizycznych i prawnych, nowych regulacji w przedmiocie definicji konsumenta i przedsiębiorcy, formy czynności pra
Ebook Prawo cywilne - część ogólna

Prawo cywilne - część ogólna

Autor: Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku "Prawo cywilne - część ogólna" zostały opisane instytucje uregulowane w Księdze pierwszej Kodeksu cywilnego, w tym m.in.: przedmioty stosunku cywilnoprawnego, osoby fizyczne i osoby prawne, czynności prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne, przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury. Dwunaste wydanie uwzględnia ostatnie nowelizacje Kodeksu cywilnego, z
Ebook Prawo cywilne - część ogólna

Prawo cywilne - część ogólna

Autor: Agnieszka Kawałko, Hanna Witczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria "Skrypty Becka" przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejszewiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybką i efektywną naukę. Skrypt "Prawo cywilne - część ogólna" zawiera opis zagadnień, które znajdują się w Księdze pierwszej Kodeksu cywilnego, dotyczących m.in.: osób fizycznych i prawnych, przedstawicielstwa,
Ebook Prawo cywilne - część ogólna

Prawo cywilne - część ogólna

Autor: Zbigniew Radwański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku Prawo cywilne - część ogólna zostały opisane instytucje uregulowane w pierwszej księdze Kodeksu cywilnego, w tym m.in.: przedmioty stosunku cywilnoprawnego, osoby fizyczne i prawne, czynności prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne, przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury. Dziesiąte wydanie uwzględnia ostatnie nowelizacje Kodekus cywilnego, a także zos
Ebook Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe

Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe

Autor: Maciej Pannert, Arkadiusz Krzysztof Bieliński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook "Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe" zawiera zagadnienia uregulowane w Księdze pierwszej i drugiej Kodeksu cywilnego, dotyczące m.in.: źródeł prawa cywilnego, osób fizycznych i prawnych, czynności prawnych, przedawnienia, własności i użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych i posiadania oraz ksiąg wieczystych. W opracowaniu wykorzystano w niezbędnym zakresie orzecznic
Ebook Prawo cywilne - część ogólna, prawo rzeczowe i zobowiązania

Prawo cywilne - część ogólna, prawo rzeczowe i zobowiązania

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przystępujesz wkrótce do trudnego egzaminu z części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego lub zobowiązań? Nie masz czasu na tworzenie własnych notatek a z długich opisów podręcznikowych nic nie możesz zapamiętać? Nie wiesz, jakie pytania mogą pojawić się na egzaminie?   Jeżeli tak, to znalazłeś wreszcie rozwiązanie swojego problemu! Masz przed sobą publikację, dzięki której błyskawicznie przys
Ebook Prawo cywilne - część ogólna. Pytania. Kazusy. Tablice

Prawo cywilne - część ogólna. Pytania. Kazusy. Tablice

Autor: Marcin Hałgas, Piotr Kostański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytorium "Prawo cywilne - część ogólna. Pytania. Kazusy. Tablice" podzielone jest na trzy części:część pierwsza - PYTANIA z odpowiedziami dotyczące m.in.: prawa podmiotowego, wad oświadczenia woli, przedstawicielstwa, część druga - KAZUSY z rozwiązaniami uwzględniające zagadnienia m.in.: działania przez pełnomocnika, wyłączenia zbywalności prawa, zawarcia umowy w drodze negocjacji, część trzec
Ebook Prawo cywilne - część ogólna. Pytania. Kazusy. Tablice. Wydanie 4

Prawo cywilne - część ogólna. Pytania. Kazusy. Tablice. Wydanie 4

Autor: Marcin Hałgas, Piotr Kostański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytorium "Prawo cywilne - część ogólna. Pytania. Kazusy. Tablice" podzielone jest na trzy części:Część pierwsza - PYTANIA z odpowiedziami dotyczące m.in.: prawa podmiotowego, wad oświadczenia woli, przedstawicielstwa Część druga - KAZUSY z rozwiązaniami uwzględniające zagadnienia m.in.: działania przez pełnomocnictwa, wyłączenia zbywalności prawa, zawarcia umowy w drodze negocjacji, Cześć trze
Ebook Prawo cywilne - część ogólna. Wydanie 11

Prawo cywilne - część ogólna. Wydanie 11

Autor: Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. W podręczniku "Prawo cywilne - część ogólna" zostały opisane instytucjeuregulowane w pierwszej Księdze Kodeksu cywilnego, w tym m.in.: przedmioty stosunku cywilnoprawnego; osoby fizyczne i prawne; czynności prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne; przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i pr
Ebook Prawo cywilne - część ogólna. Wydanie 13

Prawo cywilne - część ogólna. Wydanie 13

Autor: Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku "Prawo cywilne - część ogólna" zostały opisane instytucje uregulowane w pierwszej Księdze Kodeksu cywilnego, w tym m.in.: przedmioty stosunku cywilnoprawnego, osoby fizyczne i osoby prawne, czynności prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne, przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury. Trzynaste wydanie uwzględnia ostatnie nowelizacje wprowadzone ustawą
Ebook Prawo cywilne - część ogólna. Wydanie 5

Prawo cywilne - część ogólna. Wydanie 5

Autor: Agnieszka Kawałko, Hanna Witczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria "Skrypty Becka" przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybką i efektywną naukę.
Ebook Prawo cywilne (część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania i spadki)

Prawo cywilne (część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania i spadki)

Autor: Krzysztof Sadowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kazusy z prawa cywilnego zostały przewidziane jako podręcznik dla aplikantów i studentów, z którego - opierając się na opisanych przypadkach (o różnym stopniu trudności) - mogą oni nabyć i utrwalić wiedzę z tej dziedziny prawa. Prawo cywilne w ujęciu niniejszego zbioru obejmuje przede wszystkim regulację przewidzianą w Kodeksie cywilnym. W przypadku niektórych kazusów zawarte jest odwołanie do nie
Ebook Prawo cywilne. Glosy

Prawo cywilne. Glosy

Autor: Fryderyk Zoll, Stefan Daniluk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook zawiera glosy do orzeczeń SN, a także jednego orzeczenia TS UE. Glosy te powstały w ramach  seminarium prowadzonego przez prof. Zolla, które na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadził w roku akademickim 2014/2015. Studenci przygotowywali najpierw referaty dotyczące poszczególnych orzeczeń, które były następnie przedmiotem szczegółowej dyskusji. W tych dyskusjach brali udział wszyscy uczestnicy
Ebook Prawo cywilne. Orzecznictwo 2010-2014

Prawo cywilne. Orzecznictwo 2010-2014

Autor: Mariusz Stanik, Katarzyna Burczaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zbiór Prawo cywilne. Orzecznictwo 2010-2014 stanowi subiektywny wybór najciekawszych i najbardziej istotnych w ocenie autorów orzeczeń Sądu Najwyższego, dotyczących problematyki Kodeksu cywilnego, wydanych w latach 2010-2013 oraz w pierwszym kwartale roku 2014. Przedmiotowy zbiór uwzględnia stan prawny na czerwiec 2014 r. i kierowany jest zarówno do studentów prawa oraz aplikantów zawodów prawnicz
Ebook Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom I

Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom I

Autor: Krzysztof Pietrzykowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria Zbiory Orzecznictwa Becka podaje wybór orzeczeń wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz argumentacją z uzasadnienia. Całość opatrzona jest indeksami: rzeczowym, chronologicznym, oraz indeksem autorów i artykułów. Publikacje z tej serii są cennym uzupełnieniem podręczników. Stanowią niezbędna pomoc w trakcie pisania pracy magisterskiej oraz skuteczne narzędzie przy przygotowywaniu się d
Ebook Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom II

Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom II

Autor: Krzysztof Pietrzykowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria Zbiory Orzecznictwa Becka podaje wybór orzeczeń wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz argumentacją z uzasadnienia. Całość opatrzona jest indeksami: rzeczowym, chronologicznym, oraz indeksem autorów i artykułów. Publikacje z tej serii są cennym uzupełnieniem podręczników. Stanowią niezbędna pomoc w trakcie pisania pracy magisterskiej oraz skuteczne narzędzie przy przygotowywaniu się d
Ebook Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom III

Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom III

Autor: Krzysztof Pietrzykowski, Piotr Bogdanowicz, Witold Borysiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria Zbiory Orzecznictwa Becka podaje wybór orzeczeń wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz argumentacją z uzasadnienia. Całość opatrzona jest indeksami: rzeczowym, chronologicznym, oraz indeksem autorów i artykułów. Publikacje z tej serii są cennym uzupełnieniem podręczników. Stanowią niezbędna pomoc w trakcie pisania pracy magisterskiej oraz skuteczne narzędzie przy przygotowywaniu się d
Ebook Prawo cywilne. Testy, pytania i odpowiedzi Tom 1

Prawo cywilne. Testy, pytania i odpowiedzi Tom 1

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

TESTY APLIKACYJNE to: NOWA JAKOŚĆ na rynku wydawnictw dla kandydatów na aplikacje - wyjątkowa seria, zawierająca testy ze znajomości WSZYSTKICH, 42 ustaw, które stanowią podstawę pytań testowych na egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką i radcowską.   Prawo cywilne (materialne) to: test jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami, zawierającymi również wskazanie podstawy prawnej, tak
Ebook Prawo cywilne w pigułce. Wydanie 3

Prawo cywilne w pigułce. Wydanie 3

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: czerwiec 2015 r. Wydanie trzecie uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz ustawą z 20.2.2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r. poz. 397). Opracowanie wszystkich najważniejszych wiadomości zakresu: Prawa cywilnego ogólnego: osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
Ebook Prawo dewizowe

Prawo dewizowe

Autor: Rafał Kubiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Prawo dewizowe" stanowi kompendium wiedzy z zakresu prawa dewizowego, obejmujące problematykę wykładu kursowego. Znajdziesz w nim zagadnienia dotyczące m.in.: źródeł prawa dewizowego, wartości dewizowych, zezwoleń dewizowych, zwykłych i szczególnych ograniczeń dewizowych oraz działalności kantorowej. Ebook wzbogacona jest wieloma schematami i tabelami przybliżającymi omawiane zagadnienia
Ebook Prawo dyplomatyczne i konsularne - wykład wprowadzający. Pytania egzaminacyjne. Tablice. Zadania

Prawo dyplomatyczne i konsularne - wykład wprowadzający. Pytania egzaminacyjne. Tablice. Zadania

Autor: Brygida Kuźniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo dyplomatyczne i konsularne - wykład wprowadzający to publikacja pomyślana jako pomoc w prowadzeniu krótkiego (30-godzinnego) wykładu z przedmiotu: prawo dyplomatyczne i konsularne, który prowadzony jest na wydziałach prawa, a także na innych kierunkach w szkołach wyższych. Materiał został opracowany w formie pytań z odpowiedziami oraz tablic i zadań. Stanowi on autorski wybór zagadnień, pody
Ebook Prawo europejskie

Prawo europejskie

Autor: Igor B. Nestoruk, Waltraud Hakenberg

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria Skrypty Becka przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybką i efektywną naukę. Ebook zawiera przegląd Prawa Unii Europejskiej od czasu wejścia w życie Traktatu z Lizbony, tj.: historię rozwoju integracji europejskiej, stanowisko i podstawowe zasady funkcjonowania,
Ebook Prawo finansowe

Prawo finansowe

Autor: Zbigniew Ofiarski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik "Prawo finansowe" prezentuje wielowątkowa problematykę prawna polskiego sektora finansów publicznych. Omówiono w nim m.in.: o nowe formy organizacyjno-prawne (agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej), o wieloletnie planowanie finansowe, o procedurę budżetowa, o zasady gospodarki finansowej
Ebook Prawo finansowe

Prawo finansowe

Autor: Henryk Dzwonkowski, Jolanta Gliniecka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja "Prawo finansowe" zawiera ogólne zagadnienia prawa finansowego, prawo budżetowe, bankowe, walutowe, i dewizowe, które zainteresuje studentów, a także te grupy zawodowe, które zajmują się stosowaniem działów prawa finansowego. W opracowaniu dzieła wzięli udział pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, Łódzkiego i Śląskiego.Podręcznik jest dziełem, które obejmuje prawo finansowe bez prawa poda
Ebook Prawo finansowe - część I. Testy, pytania i odpowiedzi Tom 11

Prawo finansowe - część I. Testy, pytania i odpowiedzi Tom 11

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

TESTY APLIKACYJNE to: NOWA JAKOŚĆ na rynku wydawnictw dla kandydatów na aplikacje wyjątkowa seria zawierająca testy ze znajomości WSZYSTKICH, 42 ustaw, które stanowią podstawę pytań testowych na egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką i radcowską. Prawo finansowe - część I, to: testy jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami, zawierającymi również wskazanie podstawy prawnej
Ebook Prawo finansowe - część II. Testy, pytania i odpowiedzi Tom 12

Prawo finansowe - część II. Testy, pytania i odpowiedzi Tom 12

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

TESTY APLIKACYJNE to: NOWA JAKOŚĆ na rynku wydawnictw dla kandydatów na aplikacje - wyjątkowa seria zawierająca testy ze znajomości WSZYSTKICH, 42 ustaw, które stanowią podstawę pytań testowych na egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką i radcowską. Prawo finansowe - część II, to: testy jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami, zawierającymi również wskazanie podstawy pra
Ebook Prawo finansowe Polski i Unii Europejskiej

Prawo finansowe Polski i Unii Europejskiej

Autor: Magdalena Fedorowicz, Krystyna Nizioł

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook "Prawo finansowe Polski i Unii Europejskiej" obejmuje główne zagadnienia z zakresu polskiego i europejskiego prawa finansowego. W publikacji omówiono m.in. następujące zagadnienia: podstawowe definicje i zasady polskiego prawa finansowego, materialne i formalne zagadnienia polskiego prawa budżetowego, podstawowe elementy prawa finansowego jednostek samorządu terytorialnego, zasady odpowiedzi
Ebook Prawo finansowe w pigułce

Prawo finansowe w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W opracowaniu uwzględniono stan sprawny do Dz.U. z 2013 r. poz. 934. Aktualizacje dostępne na www.testy-prawnicze.pl W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: finanse publiczne i budżet, pojęcie i forma pieniądza, polityka pieniężna i prawo bankowe: inflacja i deflacja, Narodowy Bank Polski, prawo bankowe, Prawo podatkowe: podstawowe pojęcia i konstrukcje, zobowiązanie podatkowe, zabez
Ebook Prawo finansowe w pigułce. Wydanie 2

Prawo finansowe w pigułce. Wydanie 2

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: finanse publiczne i budżet, pojęcie i forma pieniądza, polityka pieniężna i prawo bankowe: inflacja i deflacja, Narodowy Bank Polski, prawo bankowe, Prawo podatkowe: podstawowe pojęcia i konstrukcje, zobowiązanie podatkowe, zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, termin płatności podatku, wygaśnięcie i przedawnienie zobowiązań podatkow
Ebook Prawo finansowe w pigułce. Wydanie 3

Prawo finansowe w pigułce. Wydanie 3

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: kwiecień 2016 r. W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: finanse publiczne i budżet, pojęcie i forma pieniądza, polityka pieniężna i prawo bankowe: inflacja i deflacja, Narodowy Bank Polski, prawo bankowe, Prawo podatkowe: - podstawowe pojęcia i konstrukcje,- zobowiązanie podatkowe,- zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych,- termin płatności podatku,- wygaśnię
Ebook Prawo finansów publicznych

Prawo finansów publicznych

Autor: Piotr Zapadka, Agnieszka Mikos-Sitek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W skrypcie "Prawo finansów publicznych" omówione zostały m.in.:- zagadnienia ogólne finansów publicznych,- pojęcie pieniądza oraz problematyka polityki pieniężnej,- prawo budżetowe,- prawo podatkowe,- zagadnienia rynku finansowego.Opracowanie obejmuje syntetyczne omówienie wielu autonomicznych zagadnień prawa finansowego. Przedmiotową problematykę omówiono z uwzględnieniem najnowszego stanu prawne
Ebook Prawo finansów publicznych

Prawo finansów publicznych

Autor: Agnieszka Mikos-Sitek, Piotr Zapadka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W skrypcie "Prawo finansów publicznych" omówione zostały m.in.: zagadnienia ogólne finansów publicznych, pojecie pieniądza oraz problematyka polityki pieniężnej, prawo budżetowe, prawo podatkowe, zagadnienia rynku finansowego. Opracowanie obejmuje syntetyczne omówienie wielu autonomicznych zagadnień prawa finansowego. Przedmiotowa problematykę omówiono z uwzględnieniem najnowszego stanu prawneg
Ebook Prawo giełdowe

Prawo giełdowe

Autor: Konrad Zacharzewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Zawarte w "Prawie giełdowym" rozważania koncentrują się na cyklu czynności prowadzących do przejścia waloru giełdowego ze zbywcy na nabywcę. Szeroki kontekst poruszonych zagadnień obejmuje architekturę podmiotową oraz czynnościobrotu giełdowego, konstrukcję i emisję waloru, a także odpowiedzialność odszkodowawczą
Ebook Prawo gospodarcze i spółek

Prawo gospodarcze i spółek

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

o Przystępujesz wkrótce do trudnego egzaminu z prawa gospodarczego lub handlowego? o Nie masz czasu na tworzenie własnych notatek z długich opisów podręcznikowych? o Nie wiesz, jakie pytania mogą pojawić się na egzaminie? Jeżeli tak, to znalazłeś sposób na rozwiązanie swojego problemu! Prawo gospodarcze i spółek - 2. wydanie to publikacja, która ma służyć jako pomoc w przyswojeniu, usystematyzowan
Ebook Prawo gospodarcze prywatne

Prawo gospodarcze prywatne

Autor: Mirosław Stec, Teresa Mróz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie niniejsze adresowane jest do studentów prawa, administracji, ekonomii, zarządzania, a także do osób, które pragną poznać ważniejsze instytucje prawa gospodarczego. Charakterystyczną cechą skryptu jest specyficzny dobór aktów i ich prezentacja. Przede wszystkim skrypt ten omawia jedynie najważniejsze akty prawne odnoszące się do aspektów gospodarczych, pomija zaś kwestie drugorzędne. P
Ebook Prawo gospodarcze prywatne

Prawo gospodarcze prywatne

Autor: Teresa Mróz, Mirosław Stec

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. Ebook Prawo gospodarcze prywatne składa się z trzech części, z których: - pierwsza omawia zagadnienia ogólne dotyczące m.in.: pojęcia i zasad prawa gospodarczego prywatnego, za
Ebook Prawo gospodarcze publiczne

Prawo gospodarcze publiczne

Autor: Joanna Ablewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kazusy Becka "Prawo gospodarcze publiczne" podzielone są na dwie części: PIERWSZA składa się z opisów stanów faktycznych wraz z odpowiedziami, literaturą oraz najważniejszym orzecznictwem i wskazówkami do rozwiązania, uwzględniających zagadnienia dotyczące m.in.: ewidencji działalności gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, wolnych zawodów, Prawa turystycznego, Prawa zmówień publicznych, ochro
Ebook Prawo gospodarcze publiczne

Prawo gospodarcze publiczne

Autor: Andrzej Powałowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. Publikacja "Prawo gospodarcze publiczne" służyć ma prezentacji poszczególnych przejawów i form oddziaływania państwa na gospodarkę przy wykorzystaniu różnych instrumentów prawn
Ebook Prawo gospodarcze publiczne w pigułce

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W opracowaniu uwzględniono stan sprawny do Dz.U. z 2013 r. poz. 934. Aktualizacje dostępne na www.testy-prawnicze.pl W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: działalność gospodarcza: zasady prowadzenia, zasady podejmowania, przedsiębiorca, rejestrowanie przedsiębiorców: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy, koncesje,zezwolen
Ebook Prawo gospodarcze publiczne w pigułce. Wydanie 2

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce. Wydanie 2

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: maj 2015 r. W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Działalność gospodarcza: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej Rejestrowanie przedsiębiorców - Krajowy Rejestr Sądowy Rejestrowanie przedsiębiorców - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Koncesje, zezwolenia Działalnoś
Ebook Prawo gospodarcze publiczne w pigułce. Wydanie 3

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce. Wydanie 3

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: kwiecień 2016 r. W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Działalność gospodarcza:- Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej- Zasady podejmowania i prowadzenia działalnościgospodarczej- Rejestrowanie przedsiębiorców - Krajowy Rejestr Sądowy- Rejestrowanie przedsiębiorców - Centralna Ewidencja- i Informacja o Działalności Gospodarczej- Koncesje, zezwolenia- Dział
Ebook Prawo gospodarcze publiczne. Wydanie 3

Prawo gospodarcze publiczne. Wydanie 3

Autor: Andrzej Powałowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja "Prawo gospodarcze publiczne" służyć ma prezentacji poszczególnych przejawów i form oddziaływania państwa na gospodarkę przy wykorzystaniu różnych instrumentów prawnych. Oddizaływanie to przestrzegać można najpierw w płaszczyźnie przedmiotowej i łączyć z określonymi sferami działalności gospodarczej, a nastęnie z procedurami i środkami działania, przy wykorzystaniu których możliwe staje
Ebook Prawo handlowe

Prawo handlowe

Autor: Aleksander Chłopecki, Katarzyna Bilewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo handlowe" obejmuje regulacje prawa spółek, jak i te elementy prawa gospodarczego, które pozostają z nimi w ścisłym stosunku. W szczególności zaś obejmuje podstawowe regulacje prawa rynku kapitałowego powiązane normatywnie i konstrukcyjnie z prawem spółek handlowych, jak również podstawowe instrumenty finansowe obrotu gospodarczego - w szczególności obligacje, skarbowe papiery war
Ebook Prawo handlowe. Kazusy

Prawo handlowe. Kazusy

Autor: Ilona Sądel-Bendkowska, Joanna Zyzik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kazusy: - są pomocą naukową, przygotowującą do egzaminów na aplikacje prawnicze oraz do kolokwiów i egzaminów na aplikacjach prawniczych, - pozwalają utrwalać materiał zdobywany w toku aplikacji prawniczych - stanowią przegląd najważniejszego orzecznictwa Sądu Najwyższego w stosunku do określonych instytucji prawa handlowego - wskazują rozwiązania prawne niezbędne do prawidłowego stosowania w prak
Ebook Prawo handlowe Testy. Kazusy. Tablice

Prawo handlowe Testy. Kazusy. Tablice

Autor: Szymon Pszczółka, Marta Janina Skrodzka, Karol Skrodzki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytoria C.H. Beck adresowane sa do studentów prawa oraz aplikantów. Pomagają one w szybkim i skutecznym przygotowaniu się do egzaminów i kolokwiów. Materiał poszczególnych pozycji, jego ujęcie oraz układ porządkują i sprawdzają wiedzę z danej dziedziny prawa. Repetytorium "Prawo handlowe. Testy. Kazusy. Tablice" podzielone jest na trzy części: część pierwsza - TESTY dotyczące m.in.: Krajowego
Ebook Prawo handlowe. Testy. Kazusy. Tablice

Prawo handlowe. Testy. Kazusy. Tablice

Autor: Marta Janina Skrodzka, Szymon Pszczółka, Karol Skrodzki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wydanie drugie zostało poprawione i uaktualnione. Repetytorium zostało poszerzone o zagadnienia dotyczące spółki europejskiej oraz europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych. Repetytorium "Prawo handlowe. Testy. Kazusy. Tablice" podzielone jest na trzy części: część pierwsza - TESTY dotyczące m.in.: Krajowego rejestru Sądowego, firmy i prokury, umów spółek osobowych, część druga - KAZUSY z
Ebook Prawo handlowe. Testy. Pytania egzaminacyjne. Tablice

Prawo handlowe. Testy. Pytania egzaminacyjne. Tablice

Autor: Karol Zawiślak, Marta Ganobis

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ćwiczenia "Prawo handlowe. Testy. Pytania egzaminacyjne. Tablice" jest kompleksowym opracowaniem dotyczącym spółek, zarówno w zakresie spółek prawa handlowego jak i spółki cywilnej. Stąd są w niej omawiane m.in. przepisy: Kodeksu spółek handlowych dotyczące: zagadnień ogólnych, spółek osobowych i kapitałowych, łączenia, podziału i przekształcenia spółek; Kodeksu cywilnego, w zakresie: spółki cywil
Ebook Prawo handlowe w pigułce

Prawo handlowe w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W opracowaniu uwzględniono stan sprawny do Dz.U. z 2013 r. poz. 934. Aktualizacje dostępne na www.testy-prawnicze.pl W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: prawo spółek handlowych: klasyfikacja spółek, charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna
Ebook Prawo handlowe w pigułce. Wydanie 2

Prawo handlowe w pigułce. Wydanie 2

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: maj 2015 r.   W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Prawo spółek handlowych Charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka akcyjna Transformacje w spółkach Prawo upadłościowe i naprawcze Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości Skutki ogłos
Ebook Prawo handlowe w pigułce. Wydanie 3

Prawo handlowe w pigułce. Wydanie 3

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: kwiecień 2016 r. Wydanie trzecie uwzględnia wszystkie ostatnie zmiany Kodeksu spółek handlowych oraz wprowadzone w ustawie Prawo upadłościowe, a także nowy dział omawiający nową ustawę - Prawo restrukturyzacyjne. W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Prawo spółek handlowych Charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytow
Ebook Prawo handlowe. Wydanie 16

Prawo handlowe. Wydanie 16

Autor: Andrzej Kidyba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W szesnastym wydaniu uwzględniono zmiany stanu prawnego, jakie miały miejsce od ostatniego wydania, najnowszą literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo sądów. Zmiany stanu prawnego wynikały w szczególności z wejścia w życie ustawy z 13.6.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013 r. poz. 888), ustawy z 27.9.2013 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz n
Ebook Prawo i postępowania w sprawach o wykroczenia

Prawo i postępowania w sprawach o wykroczenia

Autor: Maciej Mitera

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Postępowanie w sprawach o wykroczenia to zbiór 48 kazusów wraz z odpowiedziami, obejmującymi problematykę wykroczeniową. W kazusach uwzględniono najnowsze zmiany w postępowaniu w sprawach o wykroczenia z września 2013 r. W publikacji oprócz odpowiedzi, wskazujących różne sposoby rozwiązania kazusów, podano również najważniejsze orzecznictwo i literaturę dotyczącą danej kategorii spraw.
Ebook Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce. Wydanie 3

Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce. Wydanie 3

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników? Jesteś studentem innych niż prawo kierunków i chciałbyś łatwo przyswoić sobie wiedzę z zakresu prawa i postępowania administracyjnego?A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację? Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! To w
Ebook Prawo i procedura cywilna

Prawo i procedura cywilna

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo i procedura cywilna: to zbiór znowelizowanych, przystosowanych do obowiązującego stanu prawnego, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, testy ułożone w formie przystępnej tabeli - obok pytania podana podstawa prawna i odpowiedź. Tabela sprawia, że pytania są czytelne, a całość przejrzysta, materi
Ebook Prawo i procedura karna

Prawo i procedura karna

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo i procedura karna: to zbiór znowelizowanych, przystosowanych do obowiązującego stanu prawnego, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, testy ułożone w formie przystępnej tabeli - obok pytania podana podstawa prawna i odpowiedź. Tabela sprawia, że pytania są czytelne, a całość przejrzysta, materiał
Ebook Prawo i wykluczenie. Studium empiryczne

Prawo i wykluczenie. Studium empiryczne

Autor: Anna Turska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Ebook dokumentuje szeroko zakrojone przedmiotowo i metodologicznie badania nad (...) wykluczeniem prawnym. >>Prawo<< jest tutaj rozumiane w sposób przyjęty w socjologii prawa; nie tylko jako zbiór formalnie obowiązujących aktów prawnych, ale również jako sposób funkcjonowania instytucji stanowiących i stosujących zawarte w tych aktach normy oraz społeczne następstwa takiej aktywności.
Ebook Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej

Autor: Maria Magdalena Kenig Witkowska, Adam Łazowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik "Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej" prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej i jej systemu prawnego, a w tym m.in.: historie Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, strukturę instytucjonalna UE, źródła prawa UE i ich stosowanie na płaszczyźnie krajowej, r
Ebook Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej

Autor: Adam Łazowski, Rudolf Ostrihansky

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej" prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej i jej systemu prawnego, a w tym m.in.: historię Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, strukturę instytucjonalną UE, źródła prawa UE i ich stosowanie na płaszczyźnie krajowej. W czwartym wydaniu omówiono wzajemne relacje między prawem UE a prawem międzynarodowym,
Ebook Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej. Wydanie 6

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej. Wydanie 6

Autor: Adam Łazowski, Maria Magdalena Kenig Witkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej" prezentuje najwazniejsze zagadnienia dotyczące funkjonowania Unii Europejskiej i jej systemu prawnego, a w tym m.in.: historię Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, strukturę instytucjonalną UE, źródła prawa UE i ich stosowanie na płaszczyźnie krajowej, rodzaje postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.Szóste wydanie uwzględnia Traktat
Ebook Prawo intertemporalne z perspektywy nauki prawa cywilnego

Prawo intertemporalne z perspektywy nauki prawa cywilnego

Autor: Krzysztof Mularski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Doniosłość problematyki prawa intertemporalnego prawa cywilnego jest wręcz olbrzymia, a potrzeba refleksji nad ową problematyką paląca. Niniejsza monografia ma przemyślaną i konsekwentnie zrealizowaną, a w rezultacie przejrzystą strukturę. Autor formułuje własną, oryginalną koncepcją prawa intertemporalnego jako zbioru norm wyinterpretowanych z przepisów intertemporalnych, które to normy nakazują
Ebook Prawo karne

Prawo karne

Autor: Andrzej Marek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Prawo karne prezentuje całość wykładu z zakresu prawa karnego, obejmującego program nauczania tego przedmiotu. Składa się z dwóch części, z których: o pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. nauki o przestepstwie i zasadach odpowiedzialności oraz kar, środków karnych i ich stosowania, o druga przedstawia poszczególne typy przestepstw, w tym m.in. gospodarcze, przeciwko mieniu, w
Ebook Prawo karne

Prawo karne

Autor: Lech Gardocki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku "Prawo karne" w części ogólnej omówiono kwestie związane z: zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny; nauką o przestępstwie; nauką o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających. Natomiast część szczególna przedstawia konktretne typy przestępstw, w tym m.in.: przeciwko zyciu i zdrowiu, wolności, wymiarowi sprawiedliwości. W osiemnastym wydaniu uwzględni
Ebook Prawo karne

Prawo karne

Autor: Barbara Namysłowska-Gabrysiak, Izabela Kraśnicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ze wstępu: "Ruch kliniczny w Polsce przeszedł już fazę organizacyjną i rozwija się prężnie jako ważny element programow nauczania na wydziałach prawa. Świadczy o tym rownież niniejsza publikacji poświęcona metodologii praktycznego nauczania prawa. Ma ona do spełnienia kilka celow. Po pierwsze, z założenia stanowi pierwszy krok w kierunku opracowania modelowego programu nauczania klinicznego w Pols
Ebook Prawo karne

Prawo karne

Autor: Alicja Grześkowiak, Małgorzata Gałązka, Radosław G. Hałas

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Prawo karne" zawiera najbardziej istotne wiadomości z zakresu prawa karnego. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.: pojęcia prawa karnego, źródeł prawa karnego, definicji i struktury przestępstwa, kontratypów, form stadialnych i zjawiskowych przestępstwa, zbiegu przestępstw i przepisów, środków penalnych, typów przestępstw. Każdy rozdział poprzedzonych został literaturą. Ponadto, skrypt zawie
Ebook Prawo karne

Prawo karne

Autor: Alicja Grześkowiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Prawo karne" zawiera najbardziej istotne wiadomości z zakresu prawa karnego. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.:pojęcia prawa karnego, źródeł prawa karnego, definicji i struktury przestępstwa, kontratypów, form stadialnych i zjawiskowych przestępstwa, zbiegu przestępstw i przepisów, środków penalnych, typów przestępstw.Wydanie czwarte zostało uzupełnione o najnowszą literaturę przedmiotu.
Ebook Prawo karne

Prawo karne

Autor: Jerzy Lachowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria Testy Becka adresowana jest do studentów oraz kandydatów na aplikacje prawnicze. Książki z tej serii są pomocne w utrwaleniu i sprawdzeniu wiedzy z danej dziedziny prawa.   Ebook "Prawo karne" zawiera zbiór testów z zakresu prawa karnego materialnego. Publikacja podzielona jest na rozdziały odpowiadające systematyce Kodeksu karnego i obejmuje pytania zarówno do jego części ogólnej, szczegóło
Ebook Prawo karne

Prawo karne

Autor: Michał Królikowski, Robert Zawłocki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik omawia stan normatywny z uwzględnieniem dużej nowelizacji Kodeksu karnego z 20.2.2015 r. Prawo karne jest podręcznikiem akademickim zawierającym kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu obowiązującego prawa karnego materialnego. Jego adresatem są przede wszystkim studenci prawa. Jednakże stanowi on również kompendium wiedzy, z którego mogą korzystać praktycy, np. sędziowie, prokurat
Ebook Prawo karne

Prawo karne

Autor: Małgorzata Gałązka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oddawane do rąk Czytelnika opracowanie "Prawo karne. Plansze" jest próbą możliwie zwięzłej, syntetycznej i przystępnej prezentacji najważniejszych zagadnień prawa karnego, począwszy od ogólnego zarysu problemów teoretycznych po część ogólną i szczególną Kodeksu karnego. Forma plansz ma ułatwić przyswojenie i powtórzenie materiału z zakresu prawa karnego, ukazując, jakie problemy mają największe zn
Ebook Prawo karne

Prawo karne

Autor: Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Piąte wydanie zostało uzupełnione o najnowszą literaturę przedmiotu. Uwzględnia również najnowsze zmiany Kodeksu karnego wchodzące w życie 1 lipca 2015 r. Skrypt "Prawo karne" zawiera najbardziej istotne wiadomości z zakresu prawa karnego. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.: pojęcia prawa karnego, źródeł prawa karnego, definicji i struktury przestępstwa, kontratypów, form stadialnych i zjawisk
Ebook Prawo karne - część ogólna

Prawo karne - część ogólna

Autor: Barbara Namysłowska-Gabrysiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W Skrypcie "Prawo karne - część ogólna" omówiono instytucje części ogólnej prawa karnego materialnego dotyczące m.in.: o definicji przestępstwa, o form stadialnych i zjawiskowych popełnienia przestępstwa, o zbiegu przestępstw i przepisów ustawy, o wyłączenia odpowiedzialności karnej, o kar i środków karnych oraz o przedawnienia. W piątym wydaniu uwzględniono najnowsze zmiany Kodeksu karnego
Ebook Prawo karne - część ogólna. Orzecznictwo

Prawo karne - część ogólna. Orzecznictwo

Autor: Michał Królikowski, Krzysztof Szczucki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria Zbiory Orzecznictwa Becka podaje wybór orzeczeń wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz argumentacją z uzasadnienia. Całość opatrzona jest indeksami: rzeczowym i chronologicznym. Publikacje z tej serii są cennym uzupełnieniem podręczników. Stanowią niezbędną pomoc w trakcie pisania pracy magisterskiej oraz skuteczne narzędzie przy przygotowywaniu się do egzaminu na aplikację. W niniejszym z
Ebook Prawo karne - część szczególna. Orzecznictwo

Prawo karne - część szczególna. Orzecznictwo

Autor: Michał Królikowski, Mikołaj Ostrowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W niniejszym zbiorze przedstawiono wybór orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych z zakresu prawa karnego materialnego. Jest on adresowany zarówno do studentów prawa, chcących poszerzyć swoją wiedzę zdobytą w trakcie zajęć uniwersyteckich, jak i aplikantów oraz praktyków prawa. Zbiór może być pomocny w przygotowaniach do e
Ebook Prawo karne - miękka oprawa

Prawo karne - miękka oprawa

Autor: Andrzej Marek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. Ebook Prawo karne prezentuje całość wykładu z zakresu prawa karnego, obejmującego program nauczania tego przedmiotu. Składa się z dwóch części, z których: pierwsza omawia zaga
Ebook Prawo karne materialne

Prawo karne materialne

Autor: Anna Zientara

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oddawana do rąk czytelników niniejsza publikacja stanowi zbiór ponad pięćdziesięciu stanów faktycznych z zakresu prawa karnego materialnego wraz z rozwiązaniami. Do każdego kazusu podano pytania oraz wskazówki mające pomóc w samodzielnym rozwiązaniu kazusu. Zawarte w opracowaniu stany faktyczne prezentują najważniejsze zagadnienia części ogólnej kodeksu karnego oraz wybrane czyny zabronione z jego
Ebook Prawo karne materialne i procesowe

Prawo karne materialne i procesowe

Autor: Alicja Świczewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Planowany termin wydania 11 maja 2011r. TABELE PORÓWNAWCZE - nowa seria, która w sposób syntetyczny przedstawia najważniejsze informacje z danych dziedzin prawa, ujęte w formie wygodnej i praktycznej tabeli porównawczej. Prawo karne materialne i procesowe to opracowanie zawierające omówienie: części ogólnej Kodeksu karnego, Kodeksu karnego skarbowego i Kodeksu wykroczeń, części szczególnej Ko
Ebook Prawo karne (materialne, procesowe) i inne. Testy, pytania i odpowiedzi Tom 6

Prawo karne (materialne, procesowe) i inne. Testy, pytania i odpowiedzi Tom 6

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

TESTY APLIKACYJNE to: NOWA JAKOŚĆ na rynku wydawnictw dla kandydatów na aplikacje, wyjątkowa seria zawierająca testy ze znajomości WSZYSTKICH, 42 ustaw, które stanowią podstawę pytań testowych na egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką i radcowską. Prawo karne (materialne, procesowe) i inne to: testy jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami, zawierającymi również wskazanie p
Ebook Prawo karne materialne. Wydanie 2

Prawo karne materialne. Wydanie 2

Autor: Anna Zientara

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oddawana do rąk czytelników niniejsza publikacja stanowi zbiór ponad pięćdziesięciu stanów faktycznych z zakresu prawa karnego materialnego wraz z rozwiązaniami. Do każdego kazusu podano pytania oraz wskazówki mające pomóc w samodzielnym rozwiązaniu kazusu. Zawarte w opracowaniu stany faktyczne prezentują najważniejsze zagadnienia części ogólnej kodeksu karnego oraz wybrane czyny zabronione z jego
Ebook Prawo karne procesowe - część ogólna

Prawo karne procesowe - część ogólna

Autor: Jan Grajewski, Katarzyna Papke-Olszauskas

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa  do zdania egzaminu. W podręczniku "Prawo karne procesowe - część ogólna" przedstawiono zagadnienia dotyczące m.in. naczelnych zasad procesu karnego, przesłanek procesowych, uczestników procesu karnego. Ponadto Ebook ma na celu dostarczenie wiedzy z zakresu postępowania dowodowego, a także źródeł prawa karnego procesowego z uwzględn
Ebook Prawo karne procesowe Pytania. Kazusy. Tablice

Prawo karne procesowe Pytania. Kazusy. Tablice

Autor: Sławomir Steinborn, Katarzyna Papke-Olszauskas

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytoria C.H. Beck adresowane są do studentów prawa oraz aplikantów. Opracowania ukazujące się w tej serii pomogą w szybkim przygotowaniu się do egzaminów i kolokwiów. Materiał poszczególnych pozycji, jego układ i ujęcie porządkują i sprawdzają wiedzę z danej dziedziny prawa. Repetytorium "Prawo karne procesowe. Pytania. Kazusy. Tablice" podzielone jest na trzy części: część pierwsza - PYTANIA
Ebook Prawo karne skarbowe

Prawo karne skarbowe

Autor: Feliks Prusak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria ta ma służyć celom dydaktycznym i adresowana jest głównie do studentów prawa i aplikantów. Podręcznik "Prawo karne skarbowe" zawiera omówienie problematyki materialnego prawa karnego skarbowego. Autor przedstawia najważniejsze problemy charakteryzujące konstrukcje prawne i instytucje prawa karnego skarbowego. Uzupełnienie przedłożonych wywodów podręcznikowych, prezentacją bibliografii przedm
Ebook Prawo karne skarbowe

Prawo karne skarbowe

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Książki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze.
Ebook Prawo karne skarbowe

Prawo karne skarbowe

Autor: Mirosława Melezini

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria Plansze Becka porządkuje wiadomości z określonej dziedziny prawa w formie przystępnych, czytelnych i ciekawych tablic, schematów oraz wykresów. Zaprezentowany w ten sposób materiał pozwala na szybkie usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy.
Ebook Prawo karne w pigułce. Wydanie 3

Prawo karne w pigułce. Wydanie 3

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: lipiec 2015 r. Wydanie trzecie zostało przygotowane z uwzględnieniem największej nowelizacji od czasu uchwalenia Kodeksu karnego, zmieniającej "filozofię karania" (ustawa z 20.2.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 396). Głównym celem nowelizacji jest zmiana obecnej struktury orzekanych kar, w tym ograniczenie możliwości pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary. W o
Ebook Prawo karne w pigułce. Wydanie 4

Prawo karne w pigułce. Wydanie 4

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: luty 2016 r. W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Prawa karnego: zasady odpowiedzialności karnej, klasyfikacja przestępstw w Kodeksie karnym, struktura przestępstwa, formy popełnienia przestępstwa, formy zjawiskowe i stadialne, zbieg przestępstw i przepisów ustawy oraz ciąg przestępstw kara i zbieg kar, przestępstwo ciągłe, czy
Ebook Prawo karne. Wydanie 11

Prawo karne. Wydanie 11

Autor: Violetta Konarska-Wrzosek, Andrzej Marek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Prawo karne prezentuje całość wykładu z zakresu prawa karnego, obejmującego program nauczania tego przedmiotu. Składa się z dwóch części, z których: pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. nauki o przestępstwie i zasadach odpowiedzialności oraz kar, środków karnych i ich stosowania, druga przedstawia poszczególne typy przestępstw, w tym m.in. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowi
Ebook Prawo karne. Wydanie 19

Prawo karne. Wydanie 19

Autor: Lech Gardocki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku "Prawo karne" w części ogólnej omówiono kwestie związane z:zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny; nauką o przestępstwie; nauką o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających.Natomiast część szczególna przedstawia konkretne typy przestępstw, m.in.: przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, wymiarowi sprawiedliwości oraz obrotowi gospodarczemu.W dziewiętnastym wy
Ebook Prawo konkurencji. Pytania. Kazusy. Tablice

Prawo konkurencji. Pytania. Kazusy. Tablice

Autor: Igor B. Nestoruk, Marian Kępiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytorium "Prawo konkurencji" podzielone jest na trzy części:część pierwsza - TESTY dotyczące m.in.: ochrony renomy przedsiębiorców w prawie polskim, legitymacji procesowej w sprawach o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji, postępowań antymonopolowych, część druga - KAZUSY z pytaniami dotyczące m.in.: ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, prawa reklamy, nadużywania pozycji dominujące
Ebook Prawo konstytucyjne. Organy ochrony prawa

Prawo konstytucyjne. Organy ochrony prawa

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo konstytucyjne. Organy ochrony prawa: to zbiór znowelizowanych, przystosowanych do obowiązującego stanu prawnego, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, testy ułożone w formie przystępnej tabeli - obok pytania podana podstawa prawna i odpowiedź. Tabela sprawia, że pytania są czytelne, a całość prz
Ebook Prawo konstytucyjne porównawcze

Prawo konstytucyjne porównawcze

Autor: Bogumił Szmulik, Andrzej Pogłódek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja omawia najważniejsze kwestie związane z prawem konstytucyjnym porównawczym. W książce przedstawiono omówienie różnych kultur prawnych, dzięki którym wykształciło się bogactwo rozwiązań ustrojowych oraz opisano kolejne instytucje prawa konstytucyjnego porównawczego. Wyznaczone naturą tej książki ramy objętościowe poszczególnych rozdziałów nie pozwoliły oczywiście zawrzeć w nich
Ebook Prawo konstytucyjne RP

Prawo konstytucyjne RP

Autor: Paweł Sarnecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. W podręczniku "Prawo konstytucyjne RP" omówiono zagadnienia objęte uniwersyteckim kursem tego przedmiotu, do których należy zaliczyć: - zasady ustroju państwa, - status jednostki, - prawa i wolności obywatelskie, -kompetencje organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sadowniczej. W ósmym wydaniu dokonano aktual
Ebook Prawo konstytucyjne. Testy, pytania i odpowiedzi Tom 4

Prawo konstytucyjne. Testy, pytania i odpowiedzi Tom 4

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

TESTY APLIKACYJNE to: NOWA JAKOŚĆ na rynku wydawnictw dla kandydatów na aplikacje, wyjątkowa seria zawierająca testy ze znajomości WSZYSTKICH, 42 ustaw, które stanowią podstawę pytań testowych na egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką i radcowską. Prawo konstytucyjne to: testy jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami, zawierającymi również wskazanie podstawy prawnej, tak
Ebook Prawo konstytucyjne w pigułce

Prawo konstytucyjne w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W opracowaniu uwzględniono stan sprawny do Dz.U. z 2013 r. poz. 934. Aktualizacje dostępne na www.testy-prawnicze.pl W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: pojęcie, zasady oraz podstawowe pojęcia prawa konstytucyjnego, wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela i środki ich ochrony, ekstradycja, źródła prawa, władza ustawodawcza: Sejm i Senat, procedura ustawodawcza, referen
Ebook Prawo medyczne

Prawo medyczne

Autor: Rafał Kubiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria WYKŁADY SPECJALIZACYJNE adresowana jest do studentów, a także absolwentów prawa - zarówno teoretyków,jak i praktyków chcących poszerzyć swoją wiedze o wysoko wyspecjalizowane zagadnienia prawne. W serii tej znajdują się publikacje omawiające tematykę, którą -zdaniem ekspertów - warto znać, aby odnosić sukcesy zawodowe. W dzisiejszych bowiem czasach sukces można osiągnąć, mając szeroką wiedzę
Ebook Prawo międzynarodowe publiczne

Prawo międzynarodowe publiczne

Autor: Adam Dudzic, Aldona Joanna Ploch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria Plansze Becka porządkuje wiadomości z określonej dziedziny prawa w formie przystępnych, czytelnych i ciekawych tablic, schematów oraz wykresów. Zaprezentowany w ten sposób materiał pozwala na szybkie usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy. Plansze Becka "Prawo międzynarodowe publiczne" jest to publikacja, która ma za zadanie usystematyzować wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego publiczneg
Ebook Prawo międzynarodowe publiczne

Prawo międzynarodowe publiczne

Autor: Anna Zawidzka, Adam Łazowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku "Prawo międzynarodowe publiczne" zawiera m.in. omówienie problematyki: źródeł prawa międzynarodowego publicznego, przedmiotem tego systemu prawnego oraz odpowiedzialności międzynarodowej i sposobów rozstrzygania sporów. W toku rozważań uwzględniono najnowsze akty prawne oraz orzecznictwo sądów.
Ebook Prawo międzynarodowe publiczne

Prawo międzynarodowe publiczne

Autor: Jacek Barcik, Tomasz Srogosz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo międzynarodowe publiczne" omawia instytucje z zakresu prawa międzynarodowego publicznego z licznymi odniesieniami do praktyki stosunków międzynarodowych. Przedstawiono w nim m.in. aktualne trendy dotyczące: interwencji humanitarnej, międzynarodowego prawa karnego, zwalczania terroryzmu, reformy ONZ, rozwoju systemu ochrony praw człowieka.
Ebook Prawo międzynarodowe publiczne

Prawo międzynarodowe publiczne

Autor: Adam Łazowski, Anna Zawidzka-Łojek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik "Prawo międzynarodowe publiczne" zawiera m.in. omówienie problematyki: źródeł prawa międzynarodowego publicznego, podmiotów tego systemu prawnego oraz odpowiedzialności międzynarodowej i sposobów rozstrzygania sporów. W toku rozważań uwzględniono najnowsze akty prawne oraz orzecznictwo sadów.
Ebook Prawo międzynarodowe publiczne. Testy. Kazusy. Słownik. Zadania i ćwiczenia. Leksykon

Prawo międzynarodowe publiczne. Testy. Kazusy. Słownik. Zadania i ćwiczenia. Leksykon

Autor: Brygida Kuźniak, Paweł Filipek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytorium "Prawo międzynarodowe publiczne. Testy. Kazusy. Tablice. Słownik. Zadania i ćwiczenia. Leksykon" podzielony jest na trzy części: część pierwsza - Testy wraz z odpowiedziami - dotyczy wszystkich najważniejszych działów prawa międzynarodowego publicznego; część druga - Kazusy z rozwiązaniami - uwzględnia praktyczne problemy współczesnego prawa międzynarodowego narodów; część trzecia - T
Ebook Prawo międzynarodowe publiczne Testy. Kazusy. Tablice. Słownik

Prawo międzynarodowe publiczne Testy. Kazusy. Tablice. Słownik

Autor: Brygida Kuźniak, Paweł Filipek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytoria C.H. Beck adresowane są do studentów prawa oraz aplikantów. Pomagają one w szybkim i skutecznym przygotowaniu się do egzaminów i kolokwiów. Materiał poszczególnych pozycji, jego ujęcie oraz układ porządkują i sprawdzają wiedzę z danej dziedziny prawa.
Ebook Prawo międzynarodowe publiczne. Wydanie 2

Prawo międzynarodowe publiczne. Wydanie 2

Autor: Jacek Barcik, Tomasz Srogosz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik Prawo międzynarodowe publiczne omawia instytucje z zakresu prawa międzynarodowego publicznego z licznymi odniesieniami do praktyki stosunków międzynarodowych. Przedstawiono w nim m.in. aktualne trendy dotyczące: interwencji humanitarnej, międzynarodowego prawa karnego, zwalczania terroryzmu, reformy ONZ, rozwoju systemów ochrony praw człowieka.
Ebook Prawo międzynarodowe. Testy, pytania i odpowiedzi Tom 8

Prawo międzynarodowe. Testy, pytania i odpowiedzi Tom 8

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

TESTY APLIKACYJNE to: NOWA JAKOŚĆ na rynku wydawnictw dla kandydatów na aplikacje - wyjątkowa seria zawierająca testy ze znajomości WSZYSTKICH, 42 ustaw, które stanowią podstawę pytań testowych na egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką i radcowską. Prawo międzynarodowe to: testy jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami, zawierającymi również wskazanie podstawy prawnej, t
Ebook Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz - zawiera zmiany wchodzące w życie 15.8.2015 r

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz - zawiera zmiany wchodzące w życie 15.8.2015 r

Autor: Roman Hauser, Marek Wierzbowski, Janusz Drachal

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rewolucyjne zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Praktyczne podejście! Komentarz zawiera zmiany z ustaw: o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Publikacja nie tylko uwzględnia najbardziej aktualny stan prawny, ale także prezentuje kilka stanów prawnych biorąc pod u
Ebook Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wykłady. Tablice

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wykłady. Tablice

Autor: Piotr Sekulski, Piotr Andrzej Zając, Dominika Zielińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja oferuje aktualne i przejrzyste opracowanie z zakresu postępowania przed sądami administracyjnymi, skierowane do studentów prawa oraz osób przygotowujących się do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze. Opracowanie przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące postępowania przed sądami administracyjnymi w sposób umożliwiający czytelnikom powtórzenie, usystematyzowanie ora
Ebook Prawo obrotu nieruchomościami

Prawo obrotu nieruchomościami

Autor: Ryszard Strzelczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik "Prawo obrotu nieruchomościami" wyjaśnia w przystępny i usystematyzowany sposób większość zagadnień prawnych związanych z szeroko rozumianym obrotem nieruchomościami. W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące m.in.: pojęcia nieruchomości w prawie polskim, aktu notarialnego jako szczególnej formy czy
Ebook Prawo ochrony konsumenta, prawo spółdzielcze i mieszkaniowe. Testy, pytania i odpowiedzi Tom 13

Prawo ochrony konsumenta, prawo spółdzielcze i mieszkaniowe. Testy, pytania i odpowiedzi Tom 13

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

TESTY APLIKACYJNE to: NOWA JAKOŚĆ na rynku wydawnictw dla kandydatów na aplikacje, wyjątkowa seria zawierająca testy ze znajomości WSZYSTKICH, 42 ustaw, które stanowią podstawę pytań testowych na egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką i radcowską. TESTY APLIKACYJNE: pomogą Ci zdać egzaminy na aplikację, utrwalą materiał zdobyty w toku aplikacji, przypomną wiedzę potrzebną do wykonywania pra
Ebook Prawo ochrony przyrody

Prawo ochrony przyrody

Autor: Bartosz Rakoczy

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo ochrony przyrody należy do jednych z istotniejszych zagadnień współczesnych systemów prawnych. Z jednej bowiem strony zadaniem Państwa jest ochrona zasobów przyrodniczych, a z drugiej jak najszersze ich udostępnianie. Tym samym ochrona przyrody w sposób istotny kształtuje prawo i wolności jednostki. Wpływa ona na wolność osobistą, na prawo własności, wolność działalności gospodarczej. Zatem
Ebook Prawo podatkowe

Prawo podatkowe

Autor: Robert Oktaba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria Akademia Prawa jest kierowana do studentów wydziałów prawniczych. Książki z tej serii stanowią opracowania podręcznikowe. które w przystępny i przejrzysty sposób podają wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa. Podręcznik Prawo podatkowe powstał przede wszystkim z myślą o studentach wydziałów prawa i administracji. dodatkowo, może okazać się pomocny także studentom innych kierunków studiów, ja
Ebook Prawo podatkowe

Prawo podatkowe

Autor: Paweł Smoleń, Wanda Wójtowicz, Marcin Burzec

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do uczestników wykładów kursowych, wykładów specjalizacyjnych (konwersatoriów, fakultetów), seminariów magisterskich i doktorskich, prowadzonych dla studentów oraz absolwentów prawa, administracji, europeistyki oraz kierunków ekonomicznych. Może być także pomocna w trak
Ebook Prawo podatkowe - część ogólna i szczegółowa

Prawo podatkowe - część ogólna i szczegółowa

Autor: Andrzej Gorgol, Wanda Wójtowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo podatkowe stanowi bardzo istotną część systemu prawnego obowiązującego w każdym państwie. W Rzeczpospolitej Polskiej ta dziedzina prawa odzyskała należne jej miejsce wraz z transformacją naszego życia gospodarczego i wprowadzeniem zasad gospodarki rynkowej. Wpływy z podatków pobieranych tak na rzecz budżetu państwa jak samorządu terytorialnego nabrały istotnego znaczenia jako podstawowy doch
Ebook Prawo podatkowe i finanse publiczne

Prawo podatkowe i finanse publiczne

Autor: Anna Partyka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Plansze "Prawo podatkowe i finanse publiczne" obejmują tematykę: PRAWA PODATKOWEGO, w tym: - część ogólną prawa podatkowego, - podatki dochodowe, - podatki obrotowe (podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od gier hazardowych), - podatki majątkowe, - podatek od spadków i darowizn - podatki i opłaty lokalne FINANSÓW PUBLICZNYCH, w tym: - za
Ebook Prawo podatkowe. Wydanie 2

Prawo podatkowe. Wydanie 2

Autor: Robert Oktaba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik "Prawo podatkowe" powstał przede wszystkim z myślą o studentach wydziałów prawa i administracji. Dodatkowo, może okazać sie pomocny także studentom innych kierunków studiów, jak np. ekonomii czy zarządzania. Publikacja przedstawia w usystematyzowanej i czytelnej formie najważniejsze regulacje z zakresu
Ebook Prawo podatkowe. Wydanie 5

Prawo podatkowe. Wydanie 5

Autor: Ryszard Mastalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze: Ebook Prawo podatkowe prezentuje całość wykładu z zakresu prawa podatkowego. Podręcznik składa się z trzech części, z których: pierwsza zawiera wprowadzenie do prawa podatkowe
Ebook Prawo podatkowe. Wydanie 6

Prawo podatkowe. Wydanie 6

Autor: Ryszard Mastalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ksiażki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzgledniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze.   Ebook Prawo podatkowe prezentuje całość wykładu z zakresu prawa podatkowego. Podręcznik składa się z trzech części, z których: pierwsza zawiera wprowadzenie do prawa podatkoweg
Ebook Prawo podatkowe. Wydanie 7

Prawo podatkowe. Wydanie 7

Autor: Ryszard Mastalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Książki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze.
Ebook Prawo podatkowe. Wydanie 9

Prawo podatkowe. Wydanie 9

Autor: Ryszard Mastalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Książki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. Ebook Prawo podatkowe prezentuje całość wykładu z zakresu prawa podatkowego. Podręcznik składa sie z trzech części, z których: pierwsza zawiera wprowadzenie do prawa podatkowe
Ebook Prawo pracy

Prawo pracy

Autor: Jakub Stelina, Artur Rycak, Magdalena Barbara Rycak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji "Prawo pracy" w 22 rozdziałach przedstawiono systematyczny wykład obejmujący ogół zagadnień wchodzących w skład prawa pracy, a więc m.in.: pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy, zasady i źródła prawa pracy, nawiązanie umownego stosunku pracy i jego charakter prawny, ustanie i zmiany stosunku pracy, pozaumowne stosunki pracy, elastyczne formy zatrudnienia. Podręcznik adresowany
Ebook Prawo pracy

Prawo pracy

Autor: Ludwik Florek, Tadeusz Zieliński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku "Prawo pracy" omówiono zagadnienia objęte uniwersyteckim kursem tego przedmiotu, zawarte w Kodeksie pracy i aktach wykonawczych. Dotyczą one m.in.: powstania, zmiany oraz ustania stosunku pracy, odpowiedzialności prawnej w stosunkach pracy, zbiorowego prawa pracy oraz pracowniczego ubezpieczenia społecznego. Recenzja poprzedniego wydania:KSIĄŻKA obejmuje najważniejsze zagadnienia pra
Ebook Prawo pracy

Prawo pracy

Autor: Izabela Kraśnicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ze wstępu: "Założeniem studiów prawniczych jest przekazanie studentom wiedzy z różnych gałęzi prawa. Jednak prawnik nie może być jedynie chodzącym zbiorem reguł i norm prawnych. Ucząc młodych ludzi prawa nie sposób nie wskazywać im, że życie i praca prawnika nie polega jedynie na stosowaniu przepisów. Należy wyczulić studentów na fakt, iż niemal każdy przepis kształtuje sytuację prawną człowieka,
Ebook Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Autor: Karolina Gonet

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook z serii Plansze Becka stanowi syntetyczne ujęcie przepisów Kodeksu pracy oraz ustaw składających się na dziedzinę ubezpieczeń społecznych w formie czytelnych plansz. Taki sposób przedstawienia obowiązujących norm prawnych pozwoli na szybkie przyswojenie sobie treści przepisów prawa wraz ze zrozumieniem sensu i wzajemnych powiązań instytucji prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.Pla
Ebook Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Testy, pytania i odpowiedzi Tom 7

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Testy, pytania i odpowiedzi Tom 7

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

TESTY APLIKACYJNE to: NOWA JAKOŚĆ na rynku wydawnictw dla kandydatów na aplikacje - wyjątkowa seria zawierająca testy ze znajomości WSZYSTKICH, 42 ustaw, które stanowią podstawę pytań testowych na egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką i radcowską. TESTY APLIKACYJNE: pomogą Ci zdać egzaminy na aplikację, utrwalą materiał zdobyty w toku aplikacji, przypomną wiedzę potrzebną do wykonywania
Ebook Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce. Wydanie 3

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce. Wydanie 3

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: marzec 2016 r. Wydanie trzecie zawiera wszystkie najważniejsze zmiany, które wchodzą w życie w roku 2016 - zmiany m.in. w zakresie umów o pracę na czas określony oraz ujednolicenia i uporządkowania przepisów dotyczących uprawnień związanych z rodzicielstwem. Opracowanie wszystkich najważniejszych wiadomości z zakresu: Prawa pracy: podstawowe pojęcia, definicje, zasady oraz źródł
Ebook Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pytaniach i odpowiedziach

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pytaniach i odpowiedziach

Autor: Bartłomiej Dziliński, Karolina Napiórkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: sierpień 2015 r. Aplikacje Prawnicze - Pytania i Odpowiedzi to: szczegółowe omówienie ponad 230 pytań z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, niezbędnych do pozytywnego zdania kolokwium z prawa pracy, omówienie najważniejszego i najnowszego orzecznictwa sądowego z zakresu prawa pracy, liczne tabele, które pomogą łatwiej opanować wiedzę.
Ebook Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Wykłady. Tablice

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Wykłady. Tablice

Autor: Justyna Czerniak-Swędzioł, Weronika Frankowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytorium w zwięzły i przejrzysty sposób przybliża Czytelnikowi najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Istotne informacje ujęte zostały w formie graficznej składającej się z tabel i diagramów, popartych literaturą przedmiotu i orzecznictwem. Celem Autorów było stworzenie kompleksowego kompendium wiedzy pozwalającego na szybką i efektywną naukę. Niniejsza pub
Ebook Prawo pracy. Orzecznictwo

Prawo pracy. Orzecznictwo

Autor: Ludwik Florek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria podaje wybór orzeczeń wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz argumentacją z uzasadnienia. Całość opatrzona jest indeksami: rzeczowym, chronologicznym oraz indeksem autorów glos i artykułów. Publikacje z tej serii są cennym uzupełnieniem podręczników. Stanowią niezbędną pomoc w trakcie pisania pracy magisterskiej oraz skuteczne narzędzie przy przygotowywaniu się do egzaminu na aplikację. Ni
Ebook Prawo pracy w praktyce

Prawo pracy w praktyce

Autor: Radosław Terlecki, Natalia Szok

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi studium najważniejszych instytucji prawa pracy oraz wybranych zagadnień proceduralnych, jakże ważkich z punktu widzenia rozwiązywania sporów z zakresu indywidualnego prawa pracy. W odróżnieniu od innych publikacji, poniższe opracowanie skupia się przede wszystkim na aspektach praktycznych stosowania prawa, dzięki czemu Czytelnik znajdzie w nim bogaty wybór różnorodnych stanów faktycz
Ebook Prawo pracy. Wydanie 15

Prawo pracy. Wydanie 15

Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria "Skrypty Becka" przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa, a sposób prezentacji materiału pozwala na szybką i efektywną naukę. Skrypt "Prawo pracy" stanowi kompendium wiedzy, obejmujące problematykę wykładu uniwersyteckiego. Znajdziesz w nim m.in. omówienie takich zagadn
Ebook Prawo pracy. Wydanie 16

Prawo pracy. Wydanie 16

Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Prawo pracy" stanowi kompendium wiedzy obejmujące problematykę wykładu uniwersyteckiego. Znajdziesz w nim m.in. omówienie takich zagadnień, jak: źródła i zasady prawa pracy, nawiązanie, rozwiązanie i wygaśniecie stosunku pracy, wynagrodzenie za prace, czas pracy, urlopy wypoczynkowe, urlopy bezpłatne, uprawnienia rodzicielskie pracownika, w tym: urlopy macierzyńskie, ojcowskie i rodziciels
Ebook Prawo pracy. Wydanie 16

Prawo pracy. Wydanie 16

Autor: Ludwik Florek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku omówiono zagadnienia objęte uniwersyteckim kursem tego przedmiotu, zawarte w Kodeksie pracy, ustawach dotyczących prawa pracy oraz aktach wykonawczych. Dotyczą one m.in.: - przedmiotu, funkcji, zasad i źródeł prawa pracy, - powstania, zmiany oraz ustania stosunku pracy, - odpowiedzialności prawnej w stosunkach pracy, - praw i obowiązków pracowników, - zbiorowego prawa pracy, - pracow
Ebook Prawo pracy. Wydanie 2

Prawo pracy. Wydanie 2

Autor: Jakub Stelina

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji "Prawo pracy" w 22 rozdziałach przedstawiono systematyczny wykład obejmujący ogół zagadnień wchodzących w skład prawa pracy, a więc m.in.; - pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy; - zasady i źródła prawa pracy; - nawiązanie umownego stosunku pracy i jego charakter prawny; - ustanie i zmiany stosunku pracy; - pozaumowne stosunki pracy. Podręcznik adresowany jest do studentów szkół w
Ebook Prawo pracy. Wydanie 3

Prawo pracy. Wydanie 3

Autor: Jakub Stelina

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji "Prawo pracy" przedstawiono systematyczny wykład obejmujący ogół zagadnień wchodzących w skład prawa pracy, a więc m.in.; pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy; zasady i źródła prawa pracy; nawiązanie umownego stosunku pracy i jego charakter prawny; ustanie i zmiany stosunku pracy; pozaumowne stosunki pracy. Podręcznik adresowany jest do studentów szkół wyższych oraz osób zaj
Ebook Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe

Autor: Jacek Gołaczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo prywatne międzynarodowe" jest całościowym wykładem przedmiotu i będzie pomocny w poznaniu istoty prawa prywatnego międzynarodowego - kolizyjnego i merytorycznego. W podręczniku omówiono m.i.: wybrane zagadnienia międzynarodowego postępowania cywilnego, poglądy doktryny, stanowisko judykatury. Trzecie wydanie zawiera nie tylko omówienie regulacji Unii Europejskiej, dotyczących m
Ebook Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe

Autor: Katarzyna Bagan-Kurluta

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce "Prawo prywatne międzynarodowe" przedstawiono najistotniejsze zagadnienia dotyczące istoty, podstaw obowiązywania i stosowania prawa prywatnego międzynarodowego. Omówione w nim zostały m.in.: pojęcie i zakres prawa prywatnego międzynarodowego, łączniki i ich klasyfikacja, przyczyny kolizji między prawami różnych państw i sposoby ich rozstrzygania. Trzecie wydanie zostało opracowane na
Ebook Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Tom 20C

Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Tom 20C

Autor: Maksymilian Pazdan, Bogusława Gnela, Katarzyna Grzybczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo prywatne międzynarodowe - ze względu na obszerność i rozległość prezentowanej tematyki oraz stopień skomplikowania poruszanych w nim zagadnień - jest przedmiotem analizy trzech tomów Systemu Prawa Prywatnego - Tomu 20A, 20B i 20C. Są to ostatnie części tworzonego przez lata wielotomowego dzieła, które zyskało uznanie na rynku prawniczym. W przedstawianym pierwszym wydaniu Tomu 20C Sytemu Pra
Ebook Prawo prywatne międzynarodowe. Wydanie 4

Prawo prywatne międzynarodowe. Wydanie 4

Autor: Katarzyna Bagan-Kurluta

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce "Prawo prywatne międzynarodowe" przedstawiono najistotniejsze zagadnienia dotyczące istoty, podstaw obowiązywania i stosowania prawa prywatnego międzynarodowego. Omówione w nim zostały m.in.: pojęcie i zakres prawa prywatnego międzynarodowego, łączniki i ich klasyfikacja, przyczyny kolizji między prawami różnych państw i sposoby ich rozstrzygania. Czwarte wydanie zostało pracowane na pod
Ebook Prawo publiczne gospodarcze. Pytania. Kazusy. Tablice

Prawo publiczne gospodarcze. Pytania. Kazusy. Tablice

Autor: Katarzyna Miaskowska, Renata M. Pal

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytorium "Prawo publiczne gospodarcze" podzielone jest na trzy części:część pierwsza - TESTY dotyczące m.in.: pojęcia działalności gospodarczej, czynów nieuczciwej konkurencji, pojęcia dominującej pozycji rynkowej, część druga - KAZUSY z rozwiązaniami uwzględniające zagadnienia dotyczące m.in.: pojęcia przedsiębiorcy, Ewidencji Działalności Gospodarczej, zakazanej reklamy, część trzecia - TABL
Ebook Prawo rodzinne i nieletnich w pigułce

Prawo rodzinne i nieletnich w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W opracowaniu uwzględniono stan sprawny do Dz.U. z 2013 r. poz. 934. Aktualizacje dostępne na www.testy-prawnicze.pl W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Prawo rodzinne: małżeństwo: zawarcie małżeństwa: formy i przesłanki, rozwiązanie małżeństwa: rozwód, separacja, unieważnienie, prawa i obowiązki małżonków: majątkowe, niemajątkowe, małżeńskie ustroje majątkowe: umowne, ustawowe, r
Ebook Prawo rodzinne i nieletnich w pigułce. Wydanie 2

Prawo rodzinne i nieletnich w pigułce. Wydanie 2

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: maj 2015 r. W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Prawo rodzinne: małżeństwo: zawarcie małżeństwa: formy i przesłanki, rozwiązanie małżeństwa: rozwód, separacja, unieważnienie, prawa i obowiązki małżonków: majątkowe, niemajątkowe, małżeńskie ustroje majątkowe: umowne, ustawowe, rozdzielność majątkowa pokrewieństwo: macierzyństwo, ojcostwo, pochod
Ebook Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Autor: Michał Snitko-Pleszko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ćwiczenia Becka "Prawo rodzinne i opiekuńcze" podzielone są na dwie części: część pierwsza - TABLICE dotyczy m.in.: zawarcia małżeństwa, praw i obowiązków małżeńskich, pokrewieństwa, obowiązku alimentacyjnego, opieki i kurateli, zaś część druga - TESTY wraz z odpowiedziami dotyczy m.in.: małżeńskich ustrojów majątkowych, domniemania pochodzenia dziecka oraz unieważnienia małżeństwa. Niniejsza publ
Ebook Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Autor: Olga Maria Piaskowska, Krzysztof Sadowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kazusy z prawa rodzinnego przewidziano jako formę podręcznika dla aplikantów i studentów, z którego - opierając się na opisanych przypadkach (mających zróżnicowany stopień trudności) - mogę oni nabyć i utrwalić wiedzę z tego zakresu. Prawo rodzinne w ujęciu niniejszego zbioru obejmuje przede wszystkim regulację przewidzianą w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, tj. ustawie z dnia 25 lutego 1964 roku
Ebook Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Autor: Marek Andrzejewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przez kilka lat nie powstawały nowe wydania podręczników i komentarzy do prawa rodzinnego i opiekuńczego, ponieważ ukończone w 2006 r. prace nad projektem dużej nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zapowiadały rychłe zmiany przepisów i uzasadniały twórcze wyczekiwanie wielu autorów oraz wydawnictw. Nowelizacja uchwalona została 6.11.2008 r., a weszła w życie 13.6.2009 r. Aktualizację prz
Ebook Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Autor: Tadeusz Smyczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Seria Podręczniki prawnicze stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik opiera się na systematyce Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Ebook Prawo rodzinne i opiekuńcze. Praktyka, orzecznictwo, kazusy

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Praktyka, orzecznictwo, kazusy

Autor: Radosław Terlecki, Natalia Szok

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi studium instytucji prawa rodzinnego i opiekuńczego. Jest ona szczególnie polecana aplikantom odbywającym szkolenia w ramach aplikacji radcowskiej, adwokackiej, sędziowskiej, notarialnej czy komorniczej, jak również osobom przygotowującym się do egzaminów zawodowych. Z uwagi na szerokie omówienie problematyki stosowania prawa rodzinnego i opiekuńczego, opracowanie to dedykowane jest t
Ebook Prawo rodzinne i opiekuńcze Pytania. Kazusy. Tablice

Prawo rodzinne i opiekuńcze Pytania. Kazusy. Tablice

Autor: Małgorzata Łączkowska, Anna Natalia Schulz, Anna Urbańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytorium "Prawo rodzinne i opiekuńcze. Testy. Pytania. Kazusy. Tablice" podzielone jest na 4 części: część pierwsza - testy obejmujące tematyką wszystkie ważniejsze zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego, część druga - pytania z odpowiedziami dotyczące m.in.: zawarcia i rozwiązania małżeństwa, ustalenia pochodzenia dziecka, alimentacji, część trzecia - kazusy z rozwiązaniami uwzględnia
Ebook Prawo rodzinne i opiekuńcze Tablice. Testy

Prawo rodzinne i opiekuńcze Tablice. Testy

Autor: Michał Snitko-Pleszko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ćwiczenia Becka "Prawo rodzinne i opiekuńcze" podzielone są na dwie części: część pierwsza - TABLICE dotyczy m.in.: zawarcia małżeństwa, praw i obowiązków małżeńskich, pokrewieństwa, obowiązku alimentacyjnego, opieki i kurateli, zaś część druga - TESTY wraz z odpowiedziami dotyczy m.in.: małżeńskich ustrojów majątkowych, domniemania pochodzenia dziecka oraz unieważnienia małżeństwa. Niniejsza
Ebook Prawo rodzinne i opiekuńcze. Testy. Pytania. Kazusy. Tablice

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Testy. Pytania. Kazusy. Tablice

Autor: Anna Natalia Schulz, Małgorzata Łączkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytorium "Prawo rodzinne i opiekuńcze. Testy. Pytania. Kazusy. Tablice" podzielone jest na cztery części:Część pierwsza - Testy obejmujące tematyką wszystkie ważniejsze zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego;część druga - Pytania z odpowiedziami dotyczące m.in.: zawarcia i rozwiązania małżeństwa, ustalenia pochodzenia dziecka, alimantacji; część trzecia - Kazusy z rozwiązaniami uwzględni
Ebook Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 6

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 6

Autor: Tadeusz Smyczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik opiera sie na systematyce Kodeks rodzinnego i opiekuńczego,  co powinno ułatwić poznanie poszczególnych instytucji prawnych przy jednoczesnym śledzeniu przepisów. Zostały w nim uwzględnione zagadnienia dotyczące m.in.: ustrojów majątkowych małżeńskich, władzy rodzicielskiej, opieki i kurateli. W szósty
Ebook Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 7

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 7

Autor: Tadeusz Smyczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W siódmym wydaniu uwzględniono nowe publikacje dotyczące wcześniej znowelizowanych przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego, propozycje ich dalszej korekty, omówiono wyrok TK z 2013 r. w sprawie zaprzeczenia ojcostwa po śmierci dziecka, dokonano reasumpcji poglądów dotyczących charakteru prawnego przesłanek zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem na płaszczyźnie prawa świeckiego oraz poddano
Ebook Prawo rodzinne i rzeczowe. Testy, pytania i odpowiedzi Tom 2

Prawo rodzinne i rzeczowe. Testy, pytania i odpowiedzi Tom 2

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

TESTY APLIKACYJNE to: NOWA JAKOŚĆ na rynku wydawnictw dla kandydatów na aplikacje, wyjątkowa seria zawierająca testy ze znajomości WSZYSTKICH, 42 ustaw, które stanowią podstawę pytań testowych na egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką i radcowską. Prawo rodzinne i rzeczowe to: zbiór szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami, zawierającymi również wskazani
Ebook Prawo Rosji i ZSRR 1917-1991 czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików)

Prawo Rosji i ZSRR 1917-1991 czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików)

Autor: Adam Lityński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria WYKŁADY SPECJALIZACYJNE adresowana jest do studentów, a także absolwentów prawa - zarówno teoretyków, jak i praktyków chcących poszerzać swoją wiedzę o wysoko wyspecjalizowane zagadnienia prawne. W serii tej znajdują się publikacje omawiające tematykę, którą - zdaniem ekspertów - warto znać, aby odnosić sukcesy zawodowe. W dzisiejszych bowiem czasach sukces można osiągnąć, mając szeroką wied
Ebook Prawo rynku kapitałowego. Wydanie 4

Prawo rynku kapitałowego. Wydanie 4

Autor: Aleksander Chłopecki, Marcin Dyl

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo rynku kapitałowego" obejmuje te zakresy prawa rynku finansowego (np. prawa bankowego i ubezpieczeniowego, regulacje otwartych funduszy emerytalnych), które pozostają z nim w ścisłym związku. Tematyka opisywanych regulacji nie jest zatem ograniczona do przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi czy ustawy o ofercie publicznej, lecz ma charakter przekrojowy i dotyczy  m.i
Ebook Prawo rzeczowe

Prawo rzeczowe

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wydanie uwzględnia omówienie zmiany ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz fragmentarycznie zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Ebook Prawo rzeczowe

Prawo rzeczowe

Autor: Hanna Witczak, Agnieszka Kawałko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Prawo rzeczowe" przedstawia m.in.: własność, użytkowanie wieczyste, ograniczone praw rzeczowe, np. służebność, zastaw i hipotekę. Prezentowane zagadnienia zilustrowano przykładami, co ma służyć lepszemu ich zrozumieniu. W celu sprawdzenia wiadomości umieszczono również zbiór kazusów opartych na orzecznictwie Sądu Najwyższego.
Ebook Prawo rzeczowe

Prawo rzeczowe

Autor: Edward Gniewek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik "Prawo rzeczowe" oparty jest przede wszystkim na systematyce Kodeksu cywilnego i zawiera informacje na temat: własności rzeczy ruchomych i nieruchomości oraz użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych, w tym m.in. użytkowania, służebności, hipoteki, posiadania i ksiąg wieczystych. Wydanie
Ebook Prawo rzeczowe

Prawo rzeczowe

Autor: Adam Doliwa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podana w przystępny i przejrzysty sposób wiedza zawarta w podręcznikach z serii Akademia Prawa pozwala na korzystanie z tych książek nie tylko studentom prawa, ale i studentom innych wydziałów.
Ebook Prawo rzeczowe

Prawo rzeczowe

Autor: Katarzyna Anna Dadańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria Wykłady Becka zawiera niezbędny pakiet wiedzy z dziedziny prawa, która jest przedmiotem egzaminacyjnym. Każde zagadnienie omówione jest w krótkiej formie, jednocześnie od strony teoretycznej i praktycznej. Ten sprawdzony przez samych studentów sposób przekazania informacji gwarantuje szybką i bardziej efektywną naukę. Ebook "Prawo rzeczowe" obejmuje problematykę zawartą w Księdze drugiej Kod
Ebook Prawo rzeczowe Pytania. Kazusy. Tablice

Prawo rzeczowe Pytania. Kazusy. Tablice

Autor: Wojciech Górecki, Kamil Grzesik, Marcin Hałgas

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytoria C.H. Beck adresowane są do studentów prawa oraz aplikantów radcowskich, adwokackich, notarialnych i z aplikacji ogólnej. Pomagają one w szybkim i skutecznym przygotowaniu się do egzaminów i kolokwiów. Materiał poszczególnych pozycji, jego ujęcie oraz układ porządkują i sprawdzają wiedzę z danej dziedziny prawa. Repetytorium "Prawo rzeczowe. Pytania. Kazusy. Tablice" podzielone jest na
Ebook Prawo rzeczowe. Pytania. Kazusy. Tablice

Prawo rzeczowe. Pytania. Kazusy. Tablice

Autor: Kamil Grzesik, Marcin Hałgas, Piotr Kostański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytorium "Prawo rzeczowe - część ogólna. Pytania. Kazusy. Tablice" podzielone jest na trzy części:część pierwsza - PYTANIAczęść druga - KAZUSYczęść trzecia - TABLICE Dzięki temu Repetytorium przyswoisz, zrozumiesz i sprawdzisz wiadomości z zakresu prawa rzeczowego.
Ebook Prawo rzeczowe Testy. Kazusy. Tablice

Prawo rzeczowe Testy. Kazusy. Tablice

Autor: Wojciech Górecki, Kamil Grzesik, Marcin Hałgas

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytorium "Prawo rzeczowe. Pytania. Kazusy. Tablice" podzielone jest na trzy części: część pierwsza - Pytania z odpowiedziami dotyczące m.in.: użytkowania wieczystego, spółdzielczego prawa do lokalu, ksiąg wieczystych, ograniczonych praw rzeczowych, w tym nowo wprowadzonej do prawa polskiego służebności przesyłu, część druga - Kazusy z rozwiązaniami uwzględniające zagadnienia m.in.: przenies
Ebook Prawo rzeczowe. Wydanie 10

Prawo rzeczowe. Wydanie 10

Autor: Edward Gniewek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria "Podręczniki Prawnicze" stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu.
Ebook Prawo rzymskie. Instytucje

Prawo rzymskie. Instytucje

Autor: Witold Wołodkiewicz, Maria Zabłocka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo rzymskie. Instytucje" obejmuje pełny program nauczania prawa rzymskiego realizowany na wydziałach prawa w Polsce. Ebook nawiązuje do systematyki Instytucji Gaiusa i Justyniana. Składa się z 11 rozdziałów, w których zostały przedstawione następujące zagadnienia: - znaczenie prawa rzymskiego w dziejach Europy, rzymskie definicje prawa, systematyzacja prawa i pojęcia prawne, źródła
Ebook Prawo rzymskie publiczne

Prawo rzymskie publiczne

Autor: Antoni Dębiński, dr Joanna Misztal-Konecka, Monika Wójcik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rozdziały 1-9 opracowali: Joanna Misztal-Konecka, Monika Wójcik. Rozdział 10: Antoni Dębiński.    
Ebook Prawo rzymskie Pytania. Kazusy. Tablice

Prawo rzymskie Pytania. Kazusy. Tablice

Autor: Agnieszka Kacprzak, Jerzy Krzynówek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytoria C. H. Beck adresowane są do studentów prawa oraz aplikantów. Pomagają one w szybkim i skutecznym przygotowaniu się do egzaminów i kolokwiów. Materiał poszczególnych pozycji, jego ujęcie oraz układ porządkują i sprawdzają wiedzy z danej dziedziny prawa. Repetytorium "Prawo rzymskie" podzielone jest na trzy części: część pierwsza - PYTANIA z odpowiedziami dotyczące m.in.: prawa osobowego
Ebook Prawo rzymskie. Pytania. Kazusy. Tablice

Prawo rzymskie. Pytania. Kazusy. Tablice

Autor: Jerzy Krzynówek, Agnieszka Kacprzak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytorium "Prawo rzymskie. Pytania. Kazusy. Tablice" podzielone jest na trzy części z których: część pierwsza - PYTANIA dotyczące m.in.: prawa osobowego, prawa małżeńskiego, zobowiązań, część druga - KAZUSY z rozwiązaniami uwzględniające zagadnienia m.in.: zwrotu posagu, odpowiedzialności noksalnej, odpowiedzialności właściciela za umowę niewolnika, część trzecia - TABLICE przedstawiające m.in.
Ebook Prawo rzymskie w pigułce

Prawo rzymskie w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: prawo osobowe: podmioty prawa, czynności prawne, status niewolnika, działanie w cudzym imieniu, prawo małżeńskie: zawarcie małżeństwa, stosunki majątkowe, posag, rozwiązanie małżeństwa, patria potestas, opieka i kuratela, prawo rzeczowe: podział rzeczy, własność, posiadanie, służebności, zastaw, prawo spadkowe: sukcesja, testament, nabycie sp
Ebook Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Autor: Elżbieta Skowrońska-Bocian

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik zawiera omówienie systemu polskiego prawa spadkowego. Przedstawiono w nim m.in.: podział i skład spadku, formy dziedziczenia, umowy dotyczące spadku, dziedziczenie gospodarstw rolnych. Adresaci: studenci, aplikanci, wykładowcy, prawnicy praktycy.
Ebook Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Autor: Adam Doliwa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo spadkowe" omawia instytucje z zakresu prawa spadkowego unormowane w Kodeksie cywilnym. Drugie wydanie zawiera m.in.: omówienie wprowadzonych ostatnio do Kodeksu cywilnego instytucji, jak notarialne poświadczenie dziedziczenia zmian w zakresie kręgu spadkobierców ustawowych (dziedziczenie dziadków i pasierbów).
Ebook Prawo spadkowe Pytania. Kazusy. Tablice

Prawo spadkowe Pytania. Kazusy. Tablice

Autor: Jakub Biernat, Piotr Cybula

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Repetytoria C. H. Beck adresowane są do studentów prawa oraz aplikantów. Pomagają one w szybkim i skutecznym przygotowaniu się do egzaminów i kolokwiów. Materiał poszczególnych pozycji, jego ujęcie oraz układ porządkują i sprawdzają wiedzę z danej dziedziny prawa. Trzecie wydanie Repetytorium "Prawo spadkowe" podzielone jest na trzy części: część pierwsza - PYTANIA z odpowiedziami dotyczące m.in
Ebook Prawo spadkowe. Pytania. Kazusy. Tablice. Wydanie 4

Prawo spadkowe. Pytania. Kazusy. Tablice. Wydanie 4

Autor: Jakub Biernat, Piotr Cybula

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacje z serii Repetytoria C.H.Beck adresowane są do studentów prawa oraz aplikantów. Pomagają one w szybkim i skutecznym przygotowaniu się do egzaminów i kolokwiów. Materiał poszczególnych pozycji, jego ujęcie oraz układ porządkują i sprawdzają wiedzę z danej dziedziny prawa. Czwarte wydanie repetytorium "Prawo spadkowe" podzielone jest na trzy części: część pierwsza - PYTANIA z odpowiedziami
Ebook Prawo spadkowe. Wydanie 11

Prawo spadkowe. Wydanie 11

Autor: Elżbieta Skowrońska-Bocian

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik zawiera omówienie systemu polskiego prawa spadkowego. Przedstawiono w nim m.in.: podział i skład spadku, formy dziedziczenia, umowy dotyczące spadku, dziedziczenie gospodarstw rolnych. Podrecznik zawiera omówienie systemu polskiego prawa spadkowego. Przedstawiono w nim m.in.: podział i skład spadku, formy dziedziczenia, umowy dotyczace spadku, dziedziczenie gospodarstw rolnych Pod
Ebook Prawo spółek handlowych

Prawo spółek handlowych

Autor: Tomasz Sadurski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie jest polecane studentom prawa, aplikantom jak również innym osobom, które w tym przejrzystym opracowaniu znajdą najważniejsze informacje dotyczące wybranych zagadnień  prawa handlowego. Warto zaznaczyć, że niniejsze opracowanie nie reguluje całej materii Kodeksu spółek handlowych, a jedynie omawia jego najważniejsze elementy, co wynika zarówno z objętości opracowania jak i  chęci przed
Ebook Prawo spółek handlowych i prawo gospodarcze publiczne. Testy, pytania, odpowiedzi Tom 5

Prawo spółek handlowych i prawo gospodarcze publiczne. Testy, pytania, odpowiedzi Tom 5

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

TESTY APLIKACYJNE to: NOWA JAKOŚĆ na rynku wydawnictw dla kandydatów na aplikacje - wyjątkowa seria, zawierająca testy ze znajomości WSZYSTKICH 42 ustaw, które stanowią podstawę pytań testowych na egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką i radcowską.   Prawo spółek handlowych oraz Prawo gospodarcze publiczne to: zbiór szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami, z
Ebook Prawo spółek handlowych Orzecznictwo 2009-2010

Prawo spółek handlowych Orzecznictwo 2009-2010

Autor: Radosław L. Kwaśnicki, Piotr Letolc

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praktyczne stosowanie prawa spółek handlowych musi, szczególnie w dzisiejszych "dynamicznych" czasach, uwzględniać aktualne orzecznictwo sądowe. Nie sposób bowiem poprzestać tu jedynie na analizie, często niejednoznacznych, przepisów prawa lub też komentarzy, które - niejako siłą rzeczy (m.in. ze względu na proces wydawniczy) - nie zawsze uwzględniają najnowszą linię orzeczniczą (a tą z kolei kier
Ebook Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2011-2012

Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2011-2012

Autor: Radosław L. Kwaśnicki, Piotr Letolc

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo to zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego z lat 2011-2012. Poszczególne komentarze zawarte w zbiorze odnoszą się do konkretnych problemów, np. zasad działania organów spółek kapitałowych, kadencyjności ich członków, obrotu udziałami i akcjami, wadliwości uchwał organów spółek i ich zaskarżania,
Ebook Prawo spółek handlowych. Tablice. Schematy

Prawo spółek handlowych. Tablice. Schematy

Autor: Anna Koronkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ćwiczenia Becka "Prawo spółek handlowych. Tablice. Schematy" składa się z tablic i schematów przedstawiających regulację kodeksową dotyczącą spółek. Znaczna część książki jest graficznym opracowaniem Kodeksu spółek handlowych i przedstawia: przepisy ogólne dotyczące spółek, spółki osobowe, spółki kapitałowe, łączenie, podział i przekształcenia spółek, przepisy karne i przejściowe. Ponadto Ebook uw
Ebook Prawo Światowej Organizacji Handlu a Unia Europejska

Prawo Światowej Organizacji Handlu a Unia Europejska

Autor: Artur Nowak-Far

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zawarte w książce opracowania dotyczą relacji prawa obowiązującego w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz prawa Unii Europejskiej. Odnoszą się przy tym do tych zagadnień, które - z punktu widzenia przedsiębiorców i prawników-praktyków - mają największą doniosłość w zakresie: świadczenia usług, postępowań antydumpingowych, zamówień publicznych. Ebook adresowana jest do prawników-praktyków
Ebook Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony

Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony

Autor: Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony" omawia kompleksowo funkcjonowanie Unii Europejskiej, koncentrując się na aspektach prawnych i zmianach wprowadzonych na mocy Traktatu z Lizbony. Zakresem publikacji objęto m.in. następujące zagadnienia: zarys historii i koncepcje integracji europejskiej, aksjologię UE, mechanizmy funkcjonowania instytucji europejskich, źródła finansowania
Ebook Prawo Unii Europejskiej Testy. Kazusy. Tablice

Prawo Unii Europejskiej Testy. Kazusy. Tablice

Autor: Adam Łazowski, Anna Łabędzka, Maciej Szpunar

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytorium "Prawo Unii Europejskiej. Testy. Kazusy. Tablice" podzielone jest na trzy części: część pierwsza - TESTY dotyczące m.in.: swobody zakładania przedsiębiorstw, pojęcia pracownika, obywatelstwa Unii Europejskiej, część druga - KAZUSY z rozwiązaniami uwzględniające zagadnienia m.in.: inicjatywy legislacyjnej w ramach Unii Europejskiej, swobody przepływu towarów, udzielania pomocy publiczn
Ebook Prawo Unii Europejskiej. Testy. Kazusy. Tablice

Prawo Unii Europejskiej. Testy. Kazusy. Tablice

Autor: Anna Łabędzka, Maciej Szpunar, Adam Łazowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytorium Prawo Unii Europejskiej. Testy. Kazusy. Tablice podzielone jest na trzy części:część pierwsza - TESTY dotyczące m.in.: swobody zakładania przedsiębiorstw, pojęcia pracownika, obywatelstwa Unii Europejskiej; część druga - KAZUSY z rozwiązaniami uwzględniające zagadnienia m.in.: inicjatywy legislacyjnej w ramach Unii Europejskiej, swobody przepływu towarów, udzielania pomocy publicznej
Ebook Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony

Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony

Autor: Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook "Prawo Unii Europejskiej" obejmuje najistotniejsze zagadnienia prawa Unii Europejskiej wraz ze  zmianami zakładanymi przez Traktat z Lizbony. W publikacji tej omówiono m.in. następujące zagadnienia: pojęcie instytucji europejskich, zarys historii i koncepcji integracji europejskiej, źródła prawa wspólnotowego, stosowanie prawa WE przez sądy w państwach członkowskich UE, rodzaje skarg i post
Ebook Prawo upadłościowe i naprawcze

Prawo upadłościowe i naprawcze

Autor: Kinga Flaga-Gieruszyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Prawo upadłościowe i naprawcze" prezentuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego, omówione w nim zostały m.in.: podstawy ogłoszenia upadłości, organy, uczestnicy i przebieg postępowania upadłościowego, skutki ogłoszenia upadłości, istota i założenia postępowania naprawczego, międzynarodowe postępowanie upadłościowe. Trzecie wydanie nie tylko uwzględnia z
Ebook Prawo upadłościowe i naprawcze

Prawo upadłościowe i naprawcze

Autor: Robert Lewandowski, Przemysław Wołowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik obejmuje kompleksowy wykład z prawa upadłościowego i naprawczego. Systematyka niniejszego podręcznika w głównej mierze została oparta na strukturze ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze. Dlatego też, cała materia zawarta w podręczniku została omówiona w sposób chronologiczny do przebiegu postępowania upadłościowego, postępowania w przedmiocie orzekania zakazu prowadzenia działalności
Ebook Prawo urzędnicze

Prawo urzędnicze

Autor: Jakub Stelina

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria Akademia Prawa jest kierowana do studentów wydziałów prawniczych. Książki z tej serii stanowią opracowania podręcznikowe, które w przystępny i przejrzysty sposób podają wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa. W podręczniku omówiono polskie regulacje prawne odnoszące się do statusu zawodowego osób zatrudnionych w administracji państwowej na stanowiskach urzędniczych. W doktrynie normy praw
Ebook Prawo w filmie

Prawo w filmie

Autor: Tomasz Stempowski, Piotr Grabarczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorzy opublikowanych w książce "Prawo wfilmie" 21 artykułów mieli podobne ambicje jak przeciętny amerykańskifilmowiec. Z jednej strony opowiedzieć ciekawą historię i nie nudzić, z drugiejprzekazać pewną dawkę informacji i refleksji. Mamy nadzieję, że czytelnik dowiesię czegoś nowego tak o filmie, jak i o prawie. Ponieważ w kinie polskimtematyka prawna pojawia się rzadko, większość tekstów - choć
Ebook Prawo w medycynie

Prawo w medycynie

Autor: Agnieszka Fiutak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo w medycynie" zawiera omówienie regulacji prawnych obowiązujących w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów medycznych. W opracowaniu zawarto m.in.: o pojęcie i źródła prawa medycznego, o formy wykonywania zawodów medycznych, o prawa i obowiązki pracowników służby zdrowia, o zgodę pacjenta na wykonywanie zabiegów, o klasyfikację błędów medycznych, o odpowiedzialno
Ebook Prawo własności przemysłowej

Prawo własności przemysłowej

Autor: Piotr Kostański, Łukasz Żelechowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik "Prawo własności przemysłowej" stanowi syntetyczne omówienie problematyki własności przemysłowej. Zostały w nim poruszone następujące zagadnienia: pojecie własności przemysłowej, ochrona rozwiązań, ochrona znaków towarowych i oznaczeń geograficznych, obrót prawami własności przemysłowej, ochrona własno
Ebook Prawo wykroczeń (materialne i procesowe)

Prawo wykroczeń (materialne i procesowe)

Autor: Andrzej Marek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik Prawo wykroczeń w części dotyczącej materialnego prawa wykroczeń przedstawia m.in. zagadnienia: zasad odpowiedzialności za wykroczenia , wymiaru kary i środków karnych, najważniejszych kategorii wykroczeń. Natomiast w części odnoszącej się do procesowego prawa wykroczeń omówiono m.in. kwestie związane z: przesłankami procesowymi, stronami i ich reprezentantami, przebiegiem postępowania.
Ebook Prawo wykroczeń (materialne i procesowe). Wydanie 7

Prawo wykroczeń (materialne i procesowe). Wydanie 7

Autor: Andrzej Marek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik "Prawo  wykroczeń" w części dotyczącej materialnego prawa wykroczeń przedstawia m.in. zagadnienia: zasad odpowiedzialności za wykroczenia, wymiaru kary i środków karnych, najważniejszych kategorii wykroczeń. Natomiast w części odnoszącej sie do procesowego prawa wykroczeń omówiono m.in. kwestie związan
Ebook Problematyka intertemporalna w prawie. Zagadnienia podstawowe. Rozstrzygnięcia intertemporalne. Geneza, funkcje, aksjologia

Problematyka intertemporalna w prawie. Zagadnienia podstawowe. Rozstrzygnięcia intertemporalne. Geneza, funkcje, aksjologia

Autor: Jarosław Mikołajewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook dotyczy tzw. prawa intertemporalnego czyli prawnych rozstrzygnięć zagadnień związanych ze zmianą prawa w stosunku do sytuacji prawnych z elementem dawnym.  Stanowi pierwsze  kompleksowe opracowanie tej problematyki. Od genezy współczesnego ujmowania intertemporalności, poprzez teoretycznoprawną propozycję rozstrzygania problemów intertemporalnych, przedstawienie podstawowych regulacji i rozs
Ebook Problemy prawne na styku sportu i medycyny

Problemy prawne na styku sportu i medycyny

Autor: Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznic twa). A tego - ze względu na brak miejsca - nie znajdziemy nawet w komentarz
Ebook Procedury: cywilna, karna, administracyjna i sądowoadministracyjna

Procedury: cywilna, karna, administracyjna i sądowoadministracyjna

Autor: Alicja Świczewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Procedury to opracowanie zawierające porównanie poszczególnych instytucji z: procedury cywilnej, procedury karnej, procedury administracyjnej oraz procedury sądowoadministracyjnej. Jeżeli jesteś aplikantem adwokackim, radcowskim czy notarialnym i przygotowujesz się do kolokwium z zakresu procedur jest to Ebook, dzięki której; przyswoisz szybko wiedzę, sprawdzisz swoje wiadomości, nabierzesz umieję
Ebook Procykliczność działalności bankowej

Procykliczność działalności bankowej

Autor: Malgorzata Olszak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi efekt wieloletnich badań prowadzonych przez Autorkę  na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Z analizy zawartej w książce wynika, że procykliczność działalności bankowej jest zjawiskiem złożonym i zróżnicowanym. Wyjaśnienia tego zjawiska dostarczać może teoria zawodności mechanizmu rynkowego oraz psychologia poznawcza. Do czynników sprzyjających występowaniu tego zj
Ebook Przebieg procesu karnego

Przebieg procesu karnego

Autor: Jan Grajewski, Sławomir Steinborn

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik obejmuje uniwersytecki wykład z zakresu procedury karnej. Zawiera szczegółowe omówienie podstawowych instytucji postępowania karnego, w tym m.in.: stosowania środków przymusu karnoprocesowego, postępowania przed sądem I i II instancji, kodeksowych postępowań szczególnych. Piąte wydanie uwzględnia całość zmian ustawodawczych uchwalonych do końca VI kadencji Sejmu, a także nowe orzecznict
Ebook Przebieg procesu karnego

Przebieg procesu karnego

Autor: Jan Grajewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Przebieg procesu karnego" obejmuje uniwersytecki wykład z zakresu procedury karnej. Zawiera szczegółowe omówienie podstawowych instytucji postępowania karnego, w tym m.in.: stosowania środków przymusu karnoprocesowego, postępowania przed sądem I i II instancji, kodeksowych postępowań szczególnych, wydania wyroku łącznego. W podręczniku przedstawiono także postępowanie w sprawach karn
Ebook Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia

Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia

Autor: Krzysztof Topolewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia "Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia" autorstwa dr Krzysztofa Topolewskiego jest poświęcona świadczeniom stron zobowiązania z umowy zlecenia, albo też w ujęciu uwzględniającym perspektywę obowiązków podmiotów zobowiązania - zachowaniom stanowiącym przedmiot uregulowanych w Tytule XXI księgi III obowiązków. Zasadnicza część pracy skupia się na przedmiocie głównego obowią
Ebook Przekształcenia pragmatyk urzędniczych członków korpusu służby cywilnej i pracowników samorządowych w prawie polskim po 1989 r

Przekształcenia pragmatyk urzędniczych członków korpusu służby cywilnej i pracowników samorządowych w prawie polskim po 1989 r

Autor: Wojciech Drobny

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Budowa profesjonalnej służby publicznej, działającej na podstawie aksjologicznych założeń demokratycznego państwa prawa, jest procesem złożonym i długotrwałym. Polskie doświadczenia w tym zakresie nie są znikome, gdyż geneza służby państwowej sięga okresu międzywojennego. Przedstawione w monografii rozważania obejmują uwarunkowania prawne kształtowania się polskiej służby publicznej - w części reg
Ebook Publiczne prawo gospodarcze

Publiczne prawo gospodarcze

Autor: Adam Szafrański, Zofia Snażyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

E-book: Publiczne prawo gospodarcze
Ebook Publiczne prawo gospodarcze

Publiczne prawo gospodarcze

Autor: Adam Szafrański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook "Publiczne prawo gospodarcze" obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu konstytucyjnego i administracyjnego prawa działalności gospodarczej. W publikacji tej omówiono m.in. następujące kwestie: prawne formy działania administracji gospodarki; rejestrację przedsiębiorców; prawo ochrony konkurencji. Szóste wydanie uwzględnia przede wszystkim zmiany w ustawie Prawo telekomunikacyjne.
Ebook Publiczne prawo gospodarcze. Wydanie 3

Publiczne prawo gospodarcze. Wydanie 3

Autor: Jan Olszewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku "Publiczne prawo gospodarcze" omówiono najważniejsze akty prawne mające charakter przepisów publicznych i dotyczące aspektów gospodarczych, w tym m.in. ustawy: o swobodzie działalności gospodarczej, o ochronie konkurencji i konsumentów, prawo zamówień publicznych, prawo pomocy publicznej. Opracowanie składa się z pięciu części, które dotyczą: prawa prowadzenia działalności gospodarcz
Ebook Publicznoprawna ochrona informacji

Publicznoprawna ochrona informacji

Autor: Tomasz Szewc

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Publicznoprawna ochrona informacji" omawia najważniejsze aspekty publicznoprawnej ochrony informacji przed nieuprawnionym przetwarzaniem. Przedstawiono w nim m.in.: zasady przetwarzania danych osobowych, przesłanki legalności przetwarzania danych, prawa osoby, której dane dotyczą, pojęcie i rodzaje informacji niejawnych, zasady dostępu do informacji niejawnych oraz sposoby zabezpieczeń
Ebook Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli. Podejście pragmatyczne. Teoria, Zadania, Testy

Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli. Podejście pragmatyczne. Teoria, Zadania, Testy

Autor: Artur Hołda, Anna Staszel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook zawiera wiele oryginalnych rozwiązań formalno-merytorycznych, a jednocześnie stanowi kompleksowy podręcznik do samodzielnej nauki rachunkowości i finansów zakładów ubezpieczeń i reasekuracji. Ebook jest podzielona na części, które umożliwiają czytelnikowi wybór treści odpowiadających jego indywidualnym potrzebom. Część teoretyczna zawiera: wprowadzenie w zagadnienia związane z działalnością
Ebook Rynek papierów wartościowych

Rynek papierów wartościowych

Autor: Urszula Banaszczak-Soroka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja zawiera treści wprowadzające czytelnika w podstawy skomplikowanej tematyki metod i technik wykorzystywanych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. W części pierwszej przedstawiono inwestora, dalej w sposób ogólny scharakteryzowano instrumenty finansowe oraz metody wspomagające inwestora przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. W części drugiej szczegółowo omówiono instrumentów finan
Ebook Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy

Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy

Autor: Urszula Banaszczak-Soroka, Patrycja Zawadzka, Mariusz Dybał

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi przykład umiejętnego i bardzo rzetelnie przygotowanego kompendium wiedzy o funkcjonowaniu rynku finansowego w Polsce, ale daje też ogólny i uniwersalny pogląd na istotę, kształt, uczestników i organizację współczesnego rynku finansowego. Jest ona bez wątpienia pozycją, która aktualizuje stan wiedzy i uzupełnia polskie piśmiennictwo ekonomiczne, poświęcone tym zagadnieniom. Zaletą ksi
Ebook Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym. Komentarz oraz wzory pism procesowych

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym. Komentarz oraz wzory pism procesowych

Autor: Lidia Bagińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana Ebook: radcom i adwokatom ułatwi skuteczne złożenie skargi kasacyjnej dzięki praktycznym wskazówkom Autorki, zapewni fachowe przygotowanie się do składania skarg aplikantom adwokackim i radcowskim, zawiera przykłady wzorów skargi kasacyjnej oraz najnowsze orzecznictwo poświęcone temu tematowi. Ebook omawia całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem skargi kasacyjnej
Ebook Słownik terminologii prawniczej norwesko-polski polsko-norweski

Słownik terminologii prawniczej norwesko-polski polsko-norweski

Autor: Maciej Iwanow, Michał Jan Filipek, Romuald Iwanow

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszy norwesko-polski i polsko-norweski słownik terminologii prawniczej jest pierwszym tego typu wydawnictwem zarówno na polskim, jak i na norweskim rynku księgarskim. Słownik zawiera łącznie około 16 000 haseł oraz wyrażeń (z licznymi przykładami ich zastosowania). Wybór słownictwa norweskiego został dokonany w oparciu o wersję językową bokmal. Słownik skierowany jest do szerokiego grona odbi
Ebook Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym - po nowelizacji z 1 lipca 2015 r. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych

Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym - po nowelizacji z 1 lipca 2015 r. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych

Autor: Hanna Paluszkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana pozycja omawia całościowo problematykę sporządzania środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym. Niniejsza publikacja uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy, w tym m.in.: zmiany wynikające z obszernej nowelizacji Kodeksu karnego (ustawa z 20.2.2015 r., Dz.U. z
Ebook System instytucji Unii Europejskiej

System instytucji Unii Europejskiej

Autor: Ewelina Cała-Wacinkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytoria C.H. Beck adresowane są do studentów prawa oraz aplikantów. Pomagają one w szybkim i skutecznym przygotowaniu się do egzaminów i kolokwiów. Materiał poszczególnych pozycji, jego ujęcie oraz układ porządkują i sprawdzają wiedzę z danej dziedziny prawa. Repetytorium "System instytucji Unii Europejskiej z uwzględnieniem postanowień Traktatu Lizbońskiego" podzielone jest na cztery części
Ebook System instytucji Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu z Lizbony Pytania. Testy. Kazusy. Tablice

System instytucji Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu z Lizbony Pytania. Testy. Kazusy. Tablice

Autor: Ewelina Cała-Wacinkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytoria C.H. Beck adresowane są do studentów prawa oraz aplikantów. Pomagają one w szybkim i skutecznym przygotowaniu się do egzaminów i kolokwiów. Materiał poszczególnych pozycji, jego ujęcie oraz układ porządkują i sprawdzają wiedzę z danej dziedziny prawa.
Ebook Tajemnica medyczna

Tajemnica medyczna

Autor: Rafał Kubiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Ebook Rafała Kubiaka poświęcona tajemnicy medycznej zawiera kompleksowe opracowanie zagadnień dotyczących prawnej ochrony informacji związanych z pacjentem, w którym Autor analizuje nie tylko przepisy odnoszące się bezpośrednio do obowiązku zachowania tajemnicy przez lekarza oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, ale także regulacje dotyczące zasad udostępniania dokumentacji medycznej
Ebook Technika prawodawcza

Technika prawodawcza

Autor: Włodzimierz Gromski, Jacek Kaczor, Michał Błachut

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Technika prawodawcza" zawiera omówienie zagadnień z zakresu projektowania: ustaw, rozporządzeń aktów prawa miejscowego, a także takich aktów prawnych jak np. statuty, regulaminy, zarządzenia. Przedstawiono w nim liczne przykłady zastosowania zasad redagowania teksów prawnych. Stanowi cenna pomoc zarówno dla studentów przygotowujących się do egzaminów obejmujących redagowanie tekstów pr
Ebook Testy notarialne

Testy notarialne

Autor: Ilona Sądel-Bendkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja "Testy notarialne" jest wyjątkową pozycją na rynku publikacji prawniczych, albowiem stanowi pierwszy na polskim rynku zbiór pytań testowych z najważniejszych ustaw oraz rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości i Ministra Finansów stosowanych w praktyce notarialnej. Uwzględnia dziedziny prawa, niezbędne do opanowania materiału wymaganego zarówno na egzaminach wstępnych jak i końcowych na ap
Ebook The Commercial Companies Code. Kodeks spółek handlowych

The Commercial Companies Code. Kodeks spółek handlowych

Autor: Katarzyna Michałowska, Fergal Harford

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki i francuski, zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu spółek handlowych. Publikowane obecnie piąte wydanie tłumaczenia uwzględnia ostatnią nowelizację Kodeksu, która obowiązuje od 3 sierpnia 2009 roku. Nowelizacja ta dotyczyła m.in. zmian w organizacji walnego zgromadzenia spółki akcyjnej, w tym wykorzystani
Ebook Transfer siedziby spółki w Unii Europejskiej

Transfer siedziby spółki w Unii Europejskiej

Autor: Mirosława Myszke-Nowakowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Transfer siedziby spółki w Unii Europejskiej znajduje się w głównym nurcie rozważań poświęconych procesowi europejskiej integracji gospodarczej. Obowiązujący stan prawny sprawia, że prowadzenie działalności gospodarczej ponad granicami państw członkowskich UE napotyka na przeszkody trudne do pokonania. Autorka książki przeprowadziła dogłębną analizę przepisów prawa ponadnarodowego i krajowego oraz
Ebook Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach

Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach

Autor: Karolina Kuszlewicz, Agnieszka Kurczuk-Samodulska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook w sposób zwięzły, syntetyczny i uwzględniający specyfikę wymagań egzaminu zawodowego dostarcza informacji z zakresu profesjonalnego sporządzania umów w sprawach gospodarczych. Stanowi przewodnik po tym, w jaki sposób, krok po kroku, samodzielnie przygotować umowę. Zawiera wyjaśnienie najważniejszych kwestii teoretycznych, wskazanie podstaw prawnych poszczególnych elementów umowy oraz praktyc
Ebook Umowy w obrocie gospodarczym. Teksty. Kazusy. Tablice

Umowy w obrocie gospodarczym. Teksty. Kazusy. Tablice

Autor: Szymon Pszczółka, Marta Janina Skrodzka, Karol Skrodzki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytorium "Umowy w obrocie gospodarczym" podzielone jest na trzy części: część pierwsza TESTY dotyczące m.in.: typologii i klasyfikacji umów w obrocie gospodarczym, charakterystyki poszczególnych typów umów, część druga KAZUSY z rozwiązaniami uwzględniające zagadnienia m.in.:ograniczonych praw rzeczowych (np. zastaw), funkjonowania umów nazwanych część trzecia TABLICE przedstawiające m.in.:z
Ebook Umowy w obrocie gospodarczym. Testy. Kazusy. Tablice

Umowy w obrocie gospodarczym. Testy. Kazusy. Tablice

Autor: Szymon Pszczółka, Marek Zaremba, Karol Skrodzki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytorium "Umowy w obrocie gospodarczym. Testy. Kazusy. Tablice" podzielone jest na trzy części:część pierwsza - TESTY dotyczące m.in.: typologii i klasyfikacji umów w obrocie gospodarczym, charakterystyki poszczególnych typów umów, zasad funkcjonowaniu umów w obrocie gospodarczym, część druga - KAZUSY z rozwiązaniami uwzględniające zagadnienia m.in.: ograniczonych praw rzeczowych (np.: zastaw,
Ebook Umweltschutzgesetz. Prawo Ochrony Środowiska

Umweltschutzgesetz. Prawo Ochrony Środowiska

Autor: Bartosz Rakoczy, Józef Jarosz, Magdalena Wessel-Zasadzka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Hiermit überreichen wir Ihnen die erste Auflage der deutschen Übersetzung des polnischen Umweltschutzgesetzes. Diese Auflage wird im Rahmen der neuen Übersetzungsserie von polnischen Gesetzen in europäische Sprachen veröffentlicht. Sie beinhaltet u.a. die neuesten Änderungen des Umweltschutzgesetzes, die am 12.03.2010 in Kraft getreten sind und die neuen Vorschriften, die am 01.07.2010, 01.01.201
Ebook Unijne prawo konkurencji. Efektywność systemu odwołań spraw dotyczących koncentracji przedsiębiorstw

Unijne prawo konkurencji. Efektywność systemu odwołań spraw dotyczących koncentracji przedsiębiorstw

Autor: Anna M. Nolan

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem książki jest zbadanie efektywności ogólnej regulacji koncentracji przedsiębiorstw w unijnym prawie konkurencji po przeprowadzeniu reformy systemu odesłań spraw z rozporządzenia Rady (WE) 139/2004. Ebook ma na celu podkreślenie znaczenia metody oceny skutków regulacji ("OSR") w procesie stanowienia nowego prawa i nowelizacji istniejącego. Zdaniem Autorki, metoda OSR jest użyteczna w procesie
Ebook Ustawa antykryzysowa z komentarzem

Ustawa antykryzysowa z komentarzem

Autor: Andrzej Marian Świątkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria BIBLIOTEKA MONITORA PRAWA PRACY stanowią opracowania wyczerpująco prezentujące wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych. Niniejsze studium na temat ustawy z 1.7.2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców adresowane jest głównie do prawników specjalizujących się w prawie pracy, radców prawnych, przedsiębiorców i przedsta
Ebook Ustawa o cudzoziemcach. Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. The Act on Foreigners. The Act on the Acquisition of Immovable Properties by Foreigners

Ustawa o cudzoziemcach. Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. The Act on Foreigners. The Act on the Acquisition of Immovable Properties by Foreigners

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nowa seria wydawanych w układzie synoptycznym tłumaczeń polskich ustaw na język angielski stawia na poprawność i płynność przekładu oraz jego wysoki poziom merytoryczny. Dlatego każdy publikowany przez nas tekst jest wielokrotnie weryfikowany przez osoby władające językiem angielskim jako językiem ojczystym. Niniejszy zbiór, wydany w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, nie
Ebook Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. The Act on Land and Mortgage Registers and on Mortgage

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. The Act on Land and Mortgage Registers and on Mortgage

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nowa seria wydawanych w układzie synoptycznym tłumaczeń polskich ustaw na język angielski stawia na poprawność i płynność przekładu oraz jego wysoki poziom merytoryczny. Dlatego każdy publikowany przez nas tekst jest wielokrotnie weryfikowany przez osoby władające językiem angielskim jako językiem ojczystym. Niniejszy zbiór, wydany w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, nie
Ebook Ustawa o obligacjach. Komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz

Autor: Marek Wierzbowski, Marcin Dyl, Karolina Ernt

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podstawowym aktem prawnym, który reguluje zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji nieskarbowych, jest ustawa o obligacjach. Ustawa z 15.1.2015 r. o obligacjach (która wchodzi w życie 1.7.2015 r.) w przeciwieństwie do poprzednio obowiązującej ustawy z 29.6.1995 r. o obligacjach uwzględnia potrzeby rynku kapitałowego m.in.: umożliwia dokonywanie skutecznych zmian w stosunku zobowiązani
Ebook Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Einkommensteuergesetz. Körperschaftsteuergesetz

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Einkommensteuergesetz. Körperschaftsteuergesetz

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: kwiecień 2015 r. Niemieckie tłumaczenie polskich ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Publikacja ułatwia zrozumienie specyfiki polskiego systemu podatkowego. Jest niezastąpioną pomocą dla osób i firm zajmujących się doradztwem na rzecz inwestorów z krajów niemieckojęzycznych.
Ebook Ustawa o prawach konsumenta

Ustawa o prawach konsumenta

Autor: Beata Giesen, Monika Jagielska, Dominik Jędrzejko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje regulacje ustawy o prawach konsumenta z punktu widzenia praktyków i teoretyków prawa. Na szczególną uwagę zasługuje grupa rozwiązań prawnych dotycząca obowiązków informacyjnych. Jest to swoista próba doregulowania pewnych obszarów, tj. umów które do tej pory pozostawały poza regulacjami ustawowymi. Ustawodawca reguluje tu zakres obowiązku informacyjnego,
Ebook Varia

Varia

Autor: Izabela Kraśnicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ze wstępu: "W Państwa rękach znajduje się V tom serii Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych Wydawnictwa C.H. Beck. O ile pierwsze cztery tomy poświęcone są w całości jednej dziedzinie prawa, reprezentującej standardowe sekcje Poradni Prawnych (prawa cywilnego, karnego, pracy i administracyjnego), o tyle tom "Varia" stanowi kompilację tekstów napisanych przez studentów i pracowników naukowych bar
Ebook Wiktymologia

Wiktymologia

Autor: Małgorzata Kuć

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria "Skrypty Becka" przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybka i efektywna naukę. Skrypt "Wiktymologia" obejmuje omówienie najważniejszych informacji z zakresu wiktymologii dotyczących: o przedmiotu badan wiktymologii, o zadań wiktymologii, o orientacji i rodzajów wik
Ebook Własność intelektualna w obrocie elektronicznym. Tom V

Własność intelektualna w obrocie elektronicznym. Tom V

Autor: Jakub Kępiński, Katarzyna Klafkowska-Waśniowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszy, już V tom z Serii poświęcony jest aktualnym zagadnieniom prawa własności intelektualnej w szeroko rozumianym obrocie elektronicznym, a w szczególności w Internecie. Autorzy tomu, zarówno naukowcy jak i praktycy, z różnych perspektyw spojrzeli na problematykę praw autorskich, wynalazków, znaków towarowych, ochrony dóbr osobistych i danych osobowych oraz domen internetowych i reklamy. W z
Ebook Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP

Autor: dr Mariusz Jabłoński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwa, zawierające elementy prawno porównawcze. Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. I, Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki zawiera gruntowne omówienie założeń doktrynalnych
Ebook Wolność zrzeszania się w Polsce

Wolność zrzeszania się w Polsce

Autor: Marek Chmaj

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podana w przystępny i przejrzysty sposób wiedza zawarta w podręcznikach z serii "Akademia Prawa" pozwala na korzystanie z tych książek nie tylko studentom prawa, ale i studentom innych wydziałów. W pozycji "Wolność zrzeszania się w Polsce" kompleksowo omówiono status prawny obecnie występujących form zrzeszania się (na tle umów międzynarodowych, Konstytucji RP oraz odpowiednich ustaw), takich jak:
Ebook Wspólnotowe prawo gospodarcze. Tom I Swobody rynku wewnętrznego

Wspólnotowe prawo gospodarcze. Tom I Swobody rynku wewnętrznego

Autor: Aleksander Cieśliński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom I książki "Wspólnotowe prawo gospodarcze" poświęcony swobodom rynku wewnętrznego, przedstawia w sposób kompleksowy i przejrzysty system prawny w tym zakresie, a więc: zasady prawa rynku wewnętrznego, swobodę przepływu osób, swobodę przedsiębiorczości, swobodę świadczenia usług, swobodę przepływu towarów, swobodę przepływu kapitału oraz płatności. Publikacja stanowi niezbędną pomoc zarówno dla
Ebook Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie

Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie

Autor: Wiesław Nowak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowane opracowanie zawiera zasadnicze pojęcia i instytucje prawa oraz wybrane zagadnienia prawa administracyjnego - ustrojowego i materialnego, a także prawa urzędniczego (urzędników państwowych, służby cywilnej i pracowników samorządowych). Obejmuje również ogólną charakterystykę wybranych działów administracji rządowej i wskazuje rolę, jaką spełniają te działy w wypełnianiu funkcji państwa
Ebook Wykorzystanie opcji realnych w zarządzaniu projektami

Wykorzystanie opcji realnych w zarządzaniu projektami

Autor: Krzysztof S. Targiel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jak określić właściwy moment rozpoczęcia projektu, uwzględniając przyszłe szanse? Autor książki przedstawia możliwości wykorzystania opcji realnych do określania właściwych momentów rozpoczęcia projektu, zakończenia projektu czy też rozpoczęcia kolejnej jego fazy. Definiuje opcje realne i charakteryzuje sytuacje, w których one powstają, nazywając je sytuacjami opcyjnymi. Prezentuje również autorsk
Ebook Wymowa prawnicza

Wymowa prawnicza

Autor: Jerzy Bralczyk, Gustaw Holoubek, Czesław Jaworski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria "Skrypty Becka" przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Wyróżnia ją wysoki poziom opracowania merytorycznego i redakcyjnego oraz aktualny stan prawny. Trzecie wydanie "Wymowy prawniczej" zawiera szesnaście wykładów wygłoszonych w ramach zorganizowanych m.in. przez Wydawnictwo C.H. Beck jedenastu edyci Seminarium Wymowy Prawniczej prowadzonego przez wybitnych adwokatów,
Ebook Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań

Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań

Autor: Piotr Machnikowski, Edward Gniewek, Katarzyna Górska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom, który oddajemy do rąk Czytelników zawiera referaty wygłoszone i przygotowane do publikacji przez uczestników III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, który odbył się we Wrocławiu w 25-27.9.2008 r. Temat konferencji, który stał się też tytułem tego zbioru, brzmiał: "Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań - współczesne problemy prawne". W konferencji uczestniczyło ponad 300 pracowników i doktorantów
Ebook Zarys prawa administracyjnego

Zarys prawa administracyjnego

Autor: Bogumił Szmulik, Sławomir Serafin

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Zarys prawa administracyjnego" zawiera zagadnienia ogólne i ustrojowe prawa administracyjnego, dotyczące m.in.: źródeł prawa administracyjnego, stosunku administracyjnoprawnego, form działania administracji publicznej, samorządu terytorialnego, kontroli administracji.
Ebook Zarys prawa administracyjnego

Zarys prawa administracyjnego

Autor: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik, Katarzyna Miaskowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Zarys prawa administracyjnego" zawiera zagadnienia ogólne i ustrojowe prawa administracyjnego, dotyczącego m.in.: źródeł prawa administracyjnego, stosunku administracyjnoprawnego, form działania administracji publicznej, samorządu terytorialnego, kontroli administracji.
Ebook Zarys prawa cywilnego. Wydanie 2

Zarys prawa cywilnego. Wydanie 2

Autor: Edward Gniewek, Piotr Machnikowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik Zarys prawa cywilnego jest dziełem zbiorowym pracowników Zakładu Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorzy wy­korzystali swoje bogate doświadczenie naukowe, dydaktyczne i praktyczne, by w zwarty, ale wyczerpujący sposób przedstawić całość polskiego prawa cywilnego. Podręcznik omawia: część ogólną prawa cywilnego, prawo zobowiązań, prawo rz
Ebook Zarządzanie innowacjami w przemyśle spotkań

Zarządzanie innowacjami w przemyśle spotkań

Autor: Krzysztof Borodako, Jadwiga Berbeka, Michał Rudnicki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorzy publikacji podjęli się ważnej obecnie w polskiej gospodarce tematyki badań nad branżą spotkań (kongresami, konferencjami, wyjazdami motywacyjnymi, targami i wystawami oraz wydarzeniami firmowymi). Nowatorskie analizy przeprowadzone zostały w kontekście podnoszenia konkurencyjności branży dzięki profesjonalnie zarządzanym procesom innowacji na poziomie przedsiębiorstwa. Ta praca powinna zna
Ebook Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Autor: Lesław Grzonka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszy poradnik adresowany jest głównie do pracodawców, pracowników niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. Kompleksowy przegląd wszystkich regulacji związanych z zatrudnianiem osób z ograniczoną sprawnością pozwoli pracodawcy na orientację w szansach, jakie daje zatrudnianie osób z ograniczoną sprawnością. Pomimo częstych zmian przepisów i braku długofalowej polityki
Ebook Zbiorowe prawo pracy

Zbiorowe prawo pracy

Autor: Paweł Nowik, Ewa Wronikowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Zbiorowe prawo pracy" zawiera najważniejsze wiadomości dotyczące m.in.: pojęcia i źródeł zbiorowego prawa pracy, podstawowych zasad tej dziedziny prawa, układów zbiorowych pracy, regulaminów i statutów, porozumień zbiorowych, prawa koalicji, rozwiązywania sporów zbiorowych, partycypacji pracowników w zarządzaniu zakładem pracy. Każdy rozdział został poprzedzony wykazem literatury.
Ebook Zobowiązania

Zobowiązania

Autor: Agnieszka Kawałko, Hanna Witczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wydanie piąte uzupełniono o najnowsze orzecznictwo i literaturę przedmiotu. Uwzględniono także zmiany dokonane przez ustawodawcę w Kodeksie cywilnym; w szczególności w zakresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji wprowadzone ustawą z 30.5.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) o prawach konsumenta.
Ebook Zobowiązania

Zobowiązania

Autor: Adam Doliwa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Zobowiązania" zawiera charakterystykę instytucji unormowanych w Księdze trzeciej Kodeksu cywilnego. Omawia zarówno przepisy części ogólnej, jak i w zwięzły sposób charakteryzuje poszczególne umowy zobowiązaniowe. Autor zaprezentował w opracowaniu liczne przykłady, uwzględnił też orzecznictwo sądowe. W podręczniku przedstawiono m.in.: źródła powstania zobowiązań, pojęcie i rodzaje świa
Ebook Zobowiązania

Zobowiązania

Autor: Hanna Witczak, Agnieszka Kawałko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Zobowiązania" w sposób syntetyczny ujmuje zagadnienia z zakresu prawa obligacyjnego. Opracowanie składa się z dwóch części, z których pierwsza przedstawia m.in.: elementy zobowiązaniowego stosuku prawnego, bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone. Druga część natomiast zawiera omówienie poszczególnych typów umów nazwanych i papierów wartościowych. Wydanie czwarte uzupełniono o najnowsz
Ebook Zobowiązania

Zobowiązania

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik Zobowiązania zawiera charakterystykę instytucji unormowanych w Księdze trzeciej Kodeksu cywilnego. Omawia zarówno przepisy części ogólnej jak i w zwięzły sposób charakteryzuje poszczególne umowy zobowiązaniowe. Autor zaprezentował w opracowaniu liczne przykłady, uwzględnił też orzecznictwo sądowe. W podręczniku przedstawiono m.in.: źródła powstania zobowiązań, pojecie i rodzaje świ
Ebook Zobowiązania - część ogólna

Zobowiązania - część ogólna

Autor: Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik "Zobowiązania - część ogólna" obejmuje tematykę uregulowana przede wszystkim w art. 353-534 KC. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.: naprawienia szkody, świadczeń pieniężnych, umów zobowiązaniowych, czynów niedozwolonych oraz bezpodstawnego wzbogacenia. Dziesiąte wydanie zawiera aktualne orzecznictwo i
Ebook Zobowiązania - część szczegółowa

Zobowiązania - część szczegółowa

Autor: Zbigniew Radwański, Janina Panowicz-Lipska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik "Zobowiązania - część szczegółowa" jest kontynuacją opracowania Z. Radwańskiego, A. Olejniczaka , "Zobowiązania - część ogólna", wraz z którym obejmuje pełen wykład z prawa zobowiązań. W podręczniku omówiono m. in. umowy: Regulujące przeniesienie praw, Regulujące używane rzeczy i świadczenia usług
Ebook Zobowiązania - część szczegółowa. Wydanie 11

Zobowiązania - część szczegółowa. Wydanie 11

Autor: Zbigniew Radwański, Janina Panowicz-Lipska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej kazdemu studentowi prawa do zdania egzaminu.Podręcznik "Zobowiązania - cześć szczegółowa" jest kontynuacja podręcznika Z. Radwanskiego, A. Olejniczaka, "Zobowiazania - czesc ogólna", wraz z którym obejmuje pełny wykład z prawa zobowiazan. W podreczniku omówiono m.in.: umowy regulujace przeniesienie praw, umowy regulujace uzywanie rzeczy i swiadczenie usług,
Ebook Zobowiązania. Część ogólna. Wydanie 11

Zobowiązania. Część ogólna. Wydanie 11

Autor: Adam Olejniczak, Zbigniew Radwański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Zobowiązania - część ogólna" obejmuje tematykę uregulowaną przede wszytskim w art.. 353-534 KC. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.: - naprawienia szkody, - świadczeń pieniężnych, - umów zobowiązaniowych. Jedenaste wydanie zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacono o nowe przykłady. Podręcznik uwzględnia zmiany wprowadzone w 2014 r. ustawą o p
Ebook Administracyjnoprawne formy działań regulacyjnych niezależnych organów administracji publicznej

Administracyjnoprawne formy działań regulacyjnych niezależnych organów administracji publicznej

Autor: Marcin Banasik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia "Administracyjnoprawne formy działań regulacyjnych niezależnych organów administracji publicznej" zawiera skondensowaną wiedzę dotyczącą instrumentów prawnych, za pomocą których organy regulacyjne ingerują w sytuację przedsiębiorców i konsumentów. Pionierskie zaprezentowanie tematyki form działania pozwala zorientować się w uprawnieniach, jakie otrzymują i ograniczeniach jakim poddawani
Ebook Agencje rządowe jako szczególne podmioty administracji publicznej

Agencje rządowe jako szczególne podmioty administracji publicznej

Autor: Paulina Bieś-Srokosz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Proces uagencyjniania (agencification) administracji publicznej w Polsce rozpoczął się pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Agencje stały się nową formą organizacji administracji publicznej w polskim systemie prawnym. Ich tworzenie wynikało przede wszystkim z potrzeby dostosowania się państwa do nowych zadań publicznych. Agencje powoływane były w celu przeprowadzenia procesów innowacyj
Ebook Aksjologia odpowiedzialności materialnej pracownika

Aksjologia odpowiedzialności materialnej pracownika

Autor: Sebastian Koczur

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia w pogłębiony sposób poddaje analizie zasady odpowiedzialności materialnej pracowników, biorąc pod uwagę aksjologiczny wymiar norm prawa pracy. Istota opracowania sprowadza się do udzielenia odpowiedzi, czy w kontekście obowiązywania funkcji ochronnej prawa pracy, istnieje aksjologiczne i prawne uzasadnienie dla ograniczania zakresu odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną praco
Ebook Aksjologia prawa cywilnego i cywilnoprawna ochrona dóbr

Aksjologia prawa cywilnego i cywilnoprawna ochrona dóbr

Autor: Jerzy Pisuliński, Julita Zawadzka, Michał Berek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja dotyczy węzłowych zagadnień współczesnych problemów prawa cywilnego. Składa się ona z trzech części: pierwszej - o aksjologii prawa cywilnego, drugiej - o prawach podmiotowych i cywilnoprawnej ochronie dóbr, trzeciej - o stosunkach cywilnoprawnych. Omówiono w niej m.in. zagadnienia dotyczące: Relacji między słusznością a autonomią woli, praw i wolności konstytucyjnych w kontekście insty
Ebook Akt informacji jako forma działania administracji publicznej

Akt informacji jako forma działania administracji publicznej

Autor: Paweł Daniel, Filip Geburczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi studium z zakresu prawa administracyjnego, poświęcone problematyce aktu informacyjnego jako formie działaniaadministracji łączącej się z zapewnieniem udziału społeczeństwa w sprawowaniu władzy publicznej. Poza teoretycznymi rozważaniami dotyczącymi konstrukcji prawnej aktu informacyjnego autorzy wskazują praktyczne przykłady obowiązującej regulacji, gdzie ustawodawca sięga do fo
Ebook Aktualne problemy prawne w psychologii i medycynie

Aktualne problemy prawne w psychologii i medycynie

Autor: Agnieszka Fiutak, Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problematyka, na której skoncentrowano się w recenzowanej książce jest aktualna i bardzo ważna, a trafność wyboru tematu przygotowywanej do druku publikacji oraz ważkość podejmowanych w niej zagadnień nie budzi wątpliwości. Cel pracy został precyzyjnie określony. Jest nim przedstawienie szczegółowych problemów dotyczących medycyny i organizacji ochrony zdrowia, a także określenie podobieństw i róż
Ebook Alternatywne metody rozwiązywania sporów konsumenckich w Unii Europejskiej

Alternatywne metody rozwiązywania sporów konsumenckich w Unii Europejskiej

Autor: Jagna Mucha

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem monografii jest analiza systemu alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich w Unii Europejskiej. Zakres analizy obejmuje praktykę wykorzystywania metod ADR w ramach tworzącego się w Unii Europejskiej systemu pozasądowego rozwiązania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami. Celem monografii jest ustalenie, w jaki sposób prawo stanowione na poziomie unijnym w zakresie p
Ebook Analiza i oceny funkcjonowania systemu dozoru elektronicznego w Polsce w latach 2013-2017

Analiza i oceny funkcjonowania systemu dozoru elektronicznego w Polsce w latach 2013-2017

Autor: Tomasz Przesławski, Michał Sopiński, Ewa Stachowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce w sposób kompleksowy i wielowymiarowy omówiono problematykę funkcjonowania w Polsce systemu dozoru elektronicznego [dalej: SDE\. Uwypuklając istniejący potencjał w bazującym na nowych technologiach SDE oraz znaczenie dla efektywności systemu penitencjarnego, autorzy publikacji odwołują się do wyników przeprowadzonych przez siebie badań, które obejmowały ilościowy oraz jakościowy
Ebook Apelacje cywilne i karne. 69 wzorów pism z omówieniami. Wydanie 7

Apelacje cywilne i karne. 69 wzorów pism z omówieniami. Wydanie 7

Autor: Stefan Jaworski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praktyczny przewodnik po najczęstszych w obrocie sądowym przypadkach apelacji. Służy rozwiązaniu konkretnych problemów występujących przy sporządzaniu apelacji cywilnych i karnych. Zawiera niezbędną wiedzę pozwalającą na prawidłowe sporządzenie apelacji. Celem jest maksymalna ich jasność i precyzja, aby ich adresat, czyli sąd odwoławczy podzielił pogląd wyrażony we wniosku. Tylko wtedy pełnomocnik
Ebook Apelacje cywilne i karne. 69 wzorów pism z omówieniami. Wydanie 8

Apelacje cywilne i karne. 69 wzorów pism z omówieniami. Wydanie 8

Autor: Stefan Jaworski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praktyczny przewodnik po najczęstszych w obrocie sądowym przypadkach apelacji. Opracowanie służy rozwiązywaniu konkretnych problemów występujących przy sporządzaniu apelacji cywilnych i karnych. Zawiera niezbędne wskazówki pozwalające na prawidłowe sporządzenie apelacji. Celem jest maksymalna ich jasność i precyzja, aby ich adresat, czyli sąd odwoławczy podzielił pogląd wyrażony we wniosku. Tylko
Ebook Apelacje cywilne. Zagadnienia praktyczne akta i kazusy. Wydanie 5

Apelacje cywilne. Zagadnienia praktyczne akta i kazusy. Wydanie 5

Autor: Marcin Kołakowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Apelacje cywilne skierowane są do praktyków, w tym przede wszystkim aplikantów radcowskich i adwokackich, ale także studentów studiów prawniczych i osób, które chciałyby zgłębić wiedzę w zakresie problematyki związanej z apelacją w procesie cywilnym. Składa się z trzech części. Część pierwsza to praktyczny komentarz, zawierający stanowiska tak judykatury jak i doktryny. Omówiono w niej przebieg po
Ebook Apelacje cywilne. Zagadnienia praktyczne akta i kazusy. Wydanie 6

Apelacje cywilne. Zagadnienia praktyczne akta i kazusy. Wydanie 6

Autor: Marcin Kołakowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja uwzględnia nowelizację procedury cywilnej z 4.7.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469). Apelacje cywilne skierowane są do praktyków, w tym przede wszystkim aplikantów radcowskich i adwokackich, ale także studentów studiów prawniczych i osób, które chciałyby zgłębić wiedzę w zakresie problematyki związanej z apelacją w procesie cywilnym. Składa się z trzech części. Część pierwsza to praktyc
Ebook Apelacje cywilne. Zagadnienia praktyczne akta i kazusy. Wydanie 7

Apelacje cywilne. Zagadnienia praktyczne akta i kazusy. Wydanie 7

Autor: Marcin Kołakowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Apelacje cywilne skierowane są do praktyków, w tym przede wszystkim aplikantów radcowskich i adwokackich, ale także studentów studiów prawniczych i osób, które chciałyby zgłębić wiedzę w zakresie problematyki związanej z apelacją w procesie cywilnym. Opracowanie składa się z trzech części. Część pierwsza to praktyczny komentarz, zawierający stanowiska judykatury i doktryny. Omówiono w niej przebie
Ebook Apelacje cywilne. Zagadnienia praktyczne akta i kazusy. Wydanie 8

Apelacje cywilne. Zagadnienia praktyczne akta i kazusy. Wydanie 8

Autor: Marcin Kołakowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowane opracowanie skierowane jest do praktyków, w tym przede wszystkim aplikantów radcowskich i adwokackich, ale także studentów studiów prawniczych i osób, które chciałyby zgłębić wiedzę w zakresie problematyki związanej z apelacją w procesie cywilnym. Publikacja składa się z trzech części. Część pierwsza to praktyczny komentarz, zawierający stanowiska tak judykatury, jak i doktryny. Omówi
Ebook Apelacje karne. Zagadnienia praktyczne akta i kazusy. Wydanie 6

Apelacje karne. Zagadnienia praktyczne akta i kazusy. Wydanie 6

Autor: Zbigniew Kapiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przygotuj samodzielnie w pełni profesjonalną apelację krok po kroku. Zmień metodę prób i błędów w pewne i skuteczne rozwiązania. Nasza publikacja to poradnik dla aplikantów i praktyków w całości poświęcony apelacji karnej. Teraz samodzielnie przygotujesz kompletne i profesjonalne pismo, prawidłowe pod względem formalnym i merytorycznym. Ebook zawiera omówienie najistotniejszych zagadnień i problem
Ebook Apelacje karne. Zagadnienia praktyczne akta i kazusy. Wydanie 7

Apelacje karne. Zagadnienia praktyczne akta i kazusy. Wydanie 7

Autor: Zbigniew Kapiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przygotuj samodzielnie w pełni profesjonalną apelację krok po kroku. Zmień metodę prób i błędów w pewne i skuteczne rozwiązania. Ebook zawiera omówienie najistotniejszych zagadnień i problemów związanych z zaskarżeniem wyroku w sprawie karnej, czyli: właściwym określeniem zakresu zaskarżenia, prawidłową redakcją zarzutów apelacyjnych i wniosków końcowych. Przy praktycznym omawianiu powyższych zag
Ebook Apelacje karne. Zagadnienia praktyczne akta i kazusy. Wydanie 8

Apelacje karne. Zagadnienia praktyczne akta i kazusy. Wydanie 8

Autor: Zbigniew Kapiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przygotuj samodzielnie w pełni profesjonalną apelację krok po kroku. Zmień metodę prób i błędów w pewne i skuteczne rozwiązania! Ebook zawiera omówienie najistotniejszych zagadnień i problemów związanych z zaskarżeniem wyroku w sprawie karnej, czyli: właściwym określeniem zakresu zaskarżenia, prawidłową redakcją zarzutów apelacyjnych i wniosków końcowych. Stan prawny: wrzesień 2020 r. Pozycja zawi
Ebook Apelacje karne. Zagadnienia praktyczne akta i kazusy. Wydanie 9

Apelacje karne. Zagadnienia praktyczne akta i kazusy. Wydanie 9

Autor: Zbigniew Kapiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przygotuj samodzielnie w pełni profesjonalną apelację krok po kroku. Zmień metodę prób i błędów w pewne i skuteczne rozwiązania! Ebook zawiera omówienie najistotniejszych zagadnień i problemów związanych z zaskarżeniem wyroku w sprawie karnej, czyli: właściwym określeniem zakresu zaskarżenia, prawidłową redakcją zarzutów apelacyjnych i wniosków końcowych. Przy praktycznym omawianiu powyższych zaga
Ebook Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach

Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach

Autor: Marcin Derlacz, Dominika Wetoszka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Od 2009 r. regularnie na egzaminach zawodowych z części prawa cywilnego pojawia się zadanie mające na celu sporządzenie apelacji na podstawie dostępnych akt sprawy, w tym wyroku sądu I instancji. Publikacja skonstruowana została podobnie, bowiem w części praktycznej znajduje się wyrok sądu I instancji, wzór apelacji wraz z uzasadnieniem, a następnie komentarz. "Apelacje w sprawach cywilnych na prz
Ebook Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach. Wydanie 2

Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach. Wydanie 2

Autor: Marcin Derlacz, Dominika Wetoszka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Od 2009 r. regularnie na egzaminach zawodowych z części prawa cywilnego pojawia się zadanie mające na celu sporządzenie apelacji na podstawie dostępnych akt sprawy, w tym wyroku sądu I instancji. Publikacja skonstruowana została podobnie, bowiem w części praktycznej znajduje się wyrok sądu I instancji, wzór apelacji wraz z uzasadnieniem, a następnie komentarz. "Apelacje w sprawach cywilnych na prz
Ebook Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach. Wydanie 3

Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach. Wydanie 3

Autor: Marcin Derlacz, Dominika Wetoszka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie ma na celu usystematyzowanie podstawowych kwestii dotyczących konstruowania apelacji w sprawach cywilnych. Stanowi ono kontynuację "Pozwów w sprawach cywilnych na przykładach i wzorach", gdyż większość przykładów wyroków opartych jest na treści pozwów opracowanych w I części serii. Od 2009 r. regularnie na egzaminach zawodowych z części prawa cywilnego pojawia się zadanie mające na cel
Ebook Apelacje z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach

Apelacje z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach

Autor: Dominika Rydlichowska, Maciej Rydlichowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie stanowi z jednej strony kontynuację "Pozwów w sprawach gospodarczych na przykładach i wzorach", z drugiej zaś jest samodzielną publikacją mającą na celu usystematyzowanie podstawowych kwestii dotyczących konstruowania apelacji w sprawach gospodarczych. Wprawdzie na egzaminie zawodowym z części prawa gospodarczego nie pojawiło się jeszcze zadanie polegające na sporządzeniu apelacji, nie
Ebook Apelacje z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach. Wydanie 2

Apelacje z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach. Wydanie 2

Autor: Joanna Gręndzińska, Maciej Rydlichowski, Dominika Wetoszka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Apelacje w sprawach gospodarczych na przykładach i wzorach" stanowią z jednej strony kontynuację "Pozwów w sprawach gospodarczych na przykładach i wzorach", z drugiej zaś stanowią samodzielną publikację mającą na celu usystematyzowanie podstawowych kwestii dotyczących konstruowania apelacji w sprawach gospodarczych. Wprawdzie na egzaminie zawodowym z części prawa gospodarczego nie pojawiło się je
Ebook Aplikacja adwokacka 2020. Pytania odpowiedzi tabele. Wydanie 12

Aplikacja adwokacka 2020. Pytania odpowiedzi tabele. Wydanie 12

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej. Pytania ułożone w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. Do książki została dołączona zakładka, która pomaga w nauce. Zakładka zakrywa odpowiedź i podstawę prawną - wystarczy przyłożyć pod pytaniem. Zbiór obejmuje testy z
Ebook Aplikacja adwokacka 2021. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 13

Aplikacja adwokacka 2021. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 13

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej. Do książki została dołączona zakładka, która pomaga w nauce. Zakładka zakrywa odpowiedź i podstawę prawną - wystarczy przyłożyć pod pytaniem. Aplikacja adwokacka: ponad 10 000 pytań ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nab
Ebook Aplikacja adwokacka. Pytania odpowiedzi tabele. Wydanie 11

Aplikacja adwokacka. Pytania odpowiedzi tabele. Wydanie 11

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zestaw szczegółowych testów jednokrotnego wyboru (ponad 10 000 pytań), których opanowanie jest niezbędne do zdania egzaminu na aplikację adwokacką- wraz z podstawą prawną i właściwa odpowiedzią podaną obok, tak, aby można było od razu stwierdzić, czy udzielona odpowiedź była prawidłowa. Taki sposób opanowywania materiału ma tę przewagę nad innymi, że daje możliwość bieżącego sprawdzania dotychczas
Ebook Aplikacja komornicza 2020. Pytania odpowiedzi tabele. Wydanie 12

Aplikacja komornicza 2020. Pytania odpowiedzi tabele. Wydanie 12

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej. Pytania ułożone w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. Do książki została dołączona zakładka, która pomaga w nauce. Zakładka zakrywa odpowiedź i podstawę prawną - wystarczy przyłożyć pod pytaniem. Zbiór obejmuje testy z
Ebook Aplikacja komornicza 2021. Pytania odpowiedzi tabele. Wydanie 13

Aplikacja komornicza 2021. Pytania odpowiedzi tabele. Wydanie 13

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej. Do książki została dołączona zakładka, która pomaga w nauce. Zakładka zakrywa odpowiedź i podstawę prawną - wystarczy przyłożyć pod pytaniem. Aplikacja komornicza: ponad 10 000 pytań ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać na
Ebook Aplikacja komornicza. Pytania odpowiedzi tabele. Wydanie 11

Aplikacja komornicza. Pytania odpowiedzi tabele. Wydanie 11

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej (ponad 10 000 pytań), ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. Po raz pierwszy do książki została dołączona zakładka, która ułatwia naukę. Zakładka zakrywa odpowiedź i podstawę prawną - wystarczy przyłożyć pod py
Ebook Aplikacja kuratorska - od egzaminu wstępnego na aplikację do mianowania na stanowisko kuratora zawodowego. Wydanie 2

Aplikacja kuratorska - od egzaminu wstępnego na aplikację do mianowania na stanowisko kuratora zawodowego. Wydanie 2

Autor: Krzysztof Stasiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwsze na rynku, kompleksowe opracowanie aplikacji kuratorskiej począwszy od naboru na stanowisko aplikanta kuratorskiego, przez przebieg aplikacji, a kończąc na zatrudnieniu na stanowisku kuratora zawodowego. W opracowaniu uwzględniono wiele informacji odnoszących się do praktycznych aspektów organizacji aplikacji kuratorskiej. Starano się udzielić odpowiedzi na problemy, które występują na róż
Ebook Aplikacja kuratorska. Egzamin wstępny na aplikację. Aplikacja. Egzamin kuratorski

Aplikacja kuratorska. Egzamin wstępny na aplikację. Aplikacja. Egzamin kuratorski

Autor: Krzysztof Stasiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook w sposób wieloaspektowy przedstawia aplikację kuratorską, dlatego będzie wsparciem dla osób, które prowadzą nabór i wybierają kandydata do zatrudnienia na stanowisko aplikanta kuratorskiego oraz dla osób, które podejmują decyzje kadrowe dotyczące aplikanta, czy też które organizują i nadzorują przebieg aplikacji. Również aplikant kuratorski znajdzie w niej odpowiedzi na wiele nurtujących go
Ebook Aplikacja notarialna 2020. Pytania odpowiedzi tabele. Wydanie 13

Aplikacja notarialna 2020. Pytania odpowiedzi tabele. Wydanie 13

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej. Pytania ułożone w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. Do książki została dołączona zakładka, która pomaga w nauce. Zakładka zakrywa odpowiedź i podstawę prawną - wystarczy przyłożyć pod pytaniem. Zbiór obejmuje testy z
Ebook Aplikacja notarialna 2021. Pytania odpowiedzi tabele. Wydanie 14

Aplikacja notarialna 2021. Pytania odpowiedzi tabele. Wydanie 14

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej. Do książki została dołączona zakładka, która pomaga w nauce. Zakładka zakrywa odpowiedź i podstawę prawną - wystarczy przyłożyć pod pytaniem. Aplikacja notarialna: ponad 10 000 pytań ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać na
Ebook Aplikacja notarialna. Pytania odpowiedzi tabele