Ebooki > Edukacja > Naukowe i akademickie

Ebook Domowe laboratorium naukowe. Zrób to sam

Domowe laboratorium naukowe. Zrób to sam

Autor: Windell Oskay (Author), Raymond Barrett (Contributor)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Doświadczenia w laboratorium są świetnym pomysłem na urozmaicenie zajęć z wielu przedmiotów nauk przyrodniczych. Tam zainteresowanie fizyką, biologią czy chemią w niezwykle łatwo przeobraża się w pasję, która odpowiednio rozwijana może zaprowadzić do prawdziwego naukowego odkrycia! Dzięki zajęciom w laboratorium nawet najtrudniejsze zagadnienia stają się zrozumiałe i przystępne. Dla
Ebook Media religijne i wyznaniowe  w Polsce i na świecie

Media religijne i wyznaniowe w Polsce i na świecie

Autor: Jacek Sobczak, Jędrzej Skrzypczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pasjonująca pozycja medioznawcza. Tytuł oddawanej do rąk Czytelnika pracy jest dość przewrotny, gdyż kreuje niejako antynomię między mediami wyznaniowymi a religijnymi. Tymczasem w odczuciu społecznym są to pojęcia tożsame. Budując jednak tę antynomię chciano dać wyraz przekonaniu, iż utożsamianie mediów religijnych z wyznaniowymi jest dość wątpliwe. Pod terminem „media wyznaniowe&rdq
Ebook Psalmista szowinizmu - Rudyard Kipling wobec Indii i Indusów

Psalmista szowinizmu - Rudyard Kipling wobec Indii i Indusów

Autor: Antonina Łuszczykiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Chociaż twórczość Kiplinga doskonale wpisywała się w ideologię i nastrój końca XIX wieku, to pisarze i artyści kolejnych dziesięcioleci traktowali ją z dużą ostrożnością lub nawet otwarcie potępiali. Kluczem do niniejszej pracy będzie właśnie jeden ze sztandarowych przykładów krytyki jego pisarstwa, jakim jest esej George’a Orwella. W pierwszym rozdziale, esej ten zostan
Ebook STREFY ZAKAZU LOTÓW W INTERWENCJI HUMANITARNEJ

STREFY ZAKAZU LOTÓW W INTERWENCJI HUMANITARNEJ

Autor: Tadeusz Zieliński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Interwencja humanitarna nie jest zjawiskiem nowym. Widoczna była również w okresie zimnej wojny, jednakże dopiero od początku lat 90., kiedy problem ten dotknął również Europy, stała się przedmiotem wielu dyskusji, a więc nieuchronnie również kontrowersji. Nagłaśnianie zagadnień związanych z przestrzeganiem praw człowieka oraz oczekiwania wspólnoty międzynarodowej, że t
Ebook Wizerunek kobiety w mediach

Wizerunek kobiety w mediach

Autor: Paulina Wiśniewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kobieto - jaka naprawdę jesteś? W pracy przeanalizowano medialny obraz kobiety na polskich i niemieckich stronach internetowych oraz w prasie drukowanej. Oglądowi poddano teksty zarówno traktujące o kobietach, jak i adresowane do kobiet, stąd też analizowanym zagadnieniem był nie tylko obraz medialny, ale i rzeczywista sytuacja kobiet. Badanym okresem była pierwsza dekada XXI w. W centrum z
Ebook Niezbędnik o dysleksji i terapii

Niezbędnik o dysleksji i terapii

Autor: Teresa Trypuć

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Niezbędnik o dysleksji i terapii’ to jedyne w swoim rodzaju kompendium wiedzy o dysleksji i terapii. Opracowane przez nauczyciela terapeutę próbującego jak najprościej przedstawić to zagadnienie dla potencjalnych czytelników. Operając się na bogatej literaturze autorka wyjaśnia na czym polegają trudności dziecka z dysleksją i podaje różne koncepcje przyczyn tego z
Ebook Mit i czas polityczny. Czas polityczny w przestrzeni narodowych narracji mitycznych

Mit i czas polityczny. Czas polityczny w przestrzeni narodowych narracji mitycznych

Autor: Piotr Lewandowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Mit i czas polityczny. Czas polityczny w przestrzeni narodowych narracji mitycznych to praca poruszająca niedowartościowany do tej pory, problem narodowych mitów politycznych. Ebook ta posiada wiele istotnych zestawień teoretycznych funkcjonujących w literaturze naukowej wokół kategorii mitu i czasu, które stają się polem wyjścia do szerszych dyskusji i analiz prowadzonych prz
Ebook Creative writing publicystycznych tekstów dziennikarskich

Creative writing publicystycznych tekstów dziennikarskich

Autor: Piotr Lewandowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Na polskim rynku wydawniczym nadal odczuwa się brak szerokiej oferty nowoczesnych, a przy tym profesjonalnie przygotowanych publikacji, uczących współczesnego warsztatu dziennikarskiego. Proponowane dzieło, autorstwa Piotra Lewandowskiego, ma tą szczególną wartość, iż napisane jest z ogromnym wyczuciem dla problemów warsztatowych przed jakimi staje młody adept sztuki dziennika
Ebook Z historii mediów i dziennikarstwa. Studium selektywne

Z historii mediów i dziennikarstwa. Studium selektywne

Autor: pod redakcją Piotra Grochmalskiego, Piotra Lewandowskiego, Anny Krygier

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Historia mediów, historia dziennikarstwa, historia prasy to nadal te dziedziny, które domagają się szerszego zainteresowania badawczego w Polsce. Współczesne, naukowe zainteresowania nad mediami oscylują wokół ich bezustannej transformacji i są to przede wszystkim analizy socjologiczne. W ostatnich latach obserwuje się spadek zainteresowania historią, którą można
Ebook Arabskie oblężenia Konstantynopola w VII-VIII wieku. Rzeczywistość i mit

Arabskie oblężenia Konstantynopola w VII-VIII wieku. Rzeczywistość i mit

Autor: Błażej Cecota

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wiek siódmy dla Cesarstwa Bizantyńskiego był czasem wieloaspektowego przełomu dziejowego. Doszło wówczas do poważnego ograniczenia terytorium państwa. Kolejni cesarze dynastii, założonej przez Herakliusza, stanęli przed głębokimi problemami związanymi z konfliktem religijnym, gospodarczym regresem i załamaniem niektórych instytucji państwowych. Po śmierci Herakliusza władze k
Ebook

"Życie książki". Edycja krytyczna na podstawie wydania z 1951 r. w opracowaniu Grzegorza Czapnika i Zbigniewa Gruszki

Autor: Jan Muszkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przygotowanie książki poświęconej Janowi Muszkowskiemu motywowane było przede wszystkim zamiarem ponownego podjęcia dyskusji o jego poglądach, koncepcjach naukowych, dorobku i osiągnięciach z perspektywy nowoczesnej nauki o książce. W poszczególnych artykułach poddano analizie: sylwetkę i działalność organizacyjną uczonego, paradygmaty oraz koncepcje leżące u podstaw jego teorii książki, dz
Ebook Superwizja pracy socjalnej dla praktyków

Superwizja pracy socjalnej dla praktyków

Autor: Piotr Domaradzki, Jerzy Krzyszkowski, Maciej Sosnowski, Aurelia Włoch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Książkę z pewnością ułatwi kształcenie osób, które zamierzają podjąć pracę w roli superwizorów. Superwizja pracy socjalnej jest obecnie ważnym narzędziem służącym do zwiększania efektywności pracy, umożliwiającym rozwój zawodowy służb społecznych i pozwalającym ocenić przydatność pracowników dla organizacji. Autorami opracowania są superwizorzy mający duże doświa
Ebook Nowa przestrzeń mieszkaniowa. Lofty i rezydencje w Łodzi

Nowa przestrzeń mieszkaniowa. Lofty i rezydencje w Łodzi

Autor: Jerzy Dzieciuchowicz, Lidia Groeger

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W okresie transformacji systemowej w miastach polskich środowisko mieszkaniowe podlegało ciągłym, różnokierunkowym zmianom. Doszło wówczas do powstania licznych enklaw nowych przestrzeni mieszkaniowych, skupiających nowoczesne budownictwo mieszkaniowe, które wyróżnia nowa forma, wyposażenie i wysoki standard mieszkania. W książce poddano analizie nowe przestrzenie miesz
Ebook Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XIX i początkach XX wieku

Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XIX i początkach XX wieku

Autor: Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce przedstawiono wyniki badań dotyczących wydawnictw (i wydawców) nie tylko czasopism, ale i publikacji edytowanych przez wybrane oficyny w XIX i na początku XX w. Autorzy zajęli się działalnością edytorską w latach niewoli, akcentując jej wkład w pracę oświatowo-kulturalną w środowisku lokalnym oraz znaczenie nakładców, którzy najczęściej przyjmowali rolę lideró
Ebook Procesy demograficzne w województwie łódzkim w XXI wieku

Procesy demograficzne w województwie łódzkim w XXI wieku

Autor: Piotr Szukalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przemiany demograficzne – przede wszystkim depopulacja i starzenie się ludności – coraz częściej przedstawiane są, w zależności od nastawienia osoby/instytucji oceniającej, jako wyzwanie lub jako zagrożenie. Od kilkunastu lat w polskich realiach myślenie o przyszłości demograficznej widoczne jest również w skali mezzo, tj. w skali regionów/województw, a nie jedynie
Ebook Krym jako przedmiot sporu ukraińsko-rosyjskiego

Krym jako przedmiot sporu ukraińsko-rosyjskiego

Autor: Maria-Gołda-Sobczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Dramatyczna historia Półwyspu Krymskiego i jego mieszkańców - Tatarów Krymskich na tle skomplikowanych stosunków rosyjsko-ukraińskich. Rzetelnie udokumentowana pozycja historyczna i politologiczna. 
Ebook Miasto - region - tożsamość geografii. Wybór prac Andrzeja Suliborskiego

Miasto - region - tożsamość geografii. Wybór prac Andrzeja Suliborskiego

Autor: Marcin Wójcik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zebrane w tym tomie artykuły stanowią mały, choć reprezentatywny fragment rozległych zainteresowań naukowych Profesora Andrzeja Suliborskiego. Publikację podzielono na trzy części, które odzwierciedlają główne pola badań prowadzonych przez Profesora: problematyka geografii miasta (osadnictwa), region jako przedmiot badań geografii oraz ideowe korzenie i tożsamość geografii jako dyscy
Ebook Nowe media w języku, kulturze i literaturze

Nowe media w języku, kulturze i literaturze

Autor: Krzysztof Sakowski, Łukasz Marek Plęsa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W prezentowanej monografii podjęto, nierzadko w sposób nowatorski, niezwykle aktualny temat oddziaływania nowych mediów na nasze życie, tj. na współczesny język, zachowania społeczne, literaturę czy przestrzeń medialną. Autorzy analizują zjawiska występujące w przestrzeni wirtualnej oraz ich wpływ na język młodego pokolenia używany także poza siecią. Starają się również
Ebook Zarządzanie organizacją XXI wieku. Innowacje - Gospodarka - Społeczeństwo (red.) Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła

Zarządzanie organizacją XXI wieku. Innowacje - Gospodarka - Społeczeństwo (red.) Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła

Autor: Ewa Dębińska- Rudy, Radosław Czahajda, Monika Kosacka,Karolina Werner-Lewandowska, Katarzyna Ragin- Skorecka, Filip Nowak, Tadeusz Trębacz, Anna Orlikowska, Agnieszka Bera, Karolina Karbownik, Piotr Lenik, Kamila Sacharczuk, Jan Zacharewicz, Ewa- Kuzionko-Ochrymiuk, Kinga Kozłowska, Anna Matel, Magdalena Rozenek, Marcin Król, Sylwia Król, Dominik Kabus, Waldemar Jagodziński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Słowem redaktorów: Monografia „Zarządzanie organizacją XXI wieku” jest efektem aktualnych badań wielu autorów z różnych ośrodków akademickich, których głównym celem w przedstawionych rozdziałach jest dostarczenie metod i porad dla rozwiązywania nowych wyzwań w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. Zarządzanie to zestaw działań wykorz
Ebook Zarządzanie organizacjami w przestrzeni publiczno-prywatnej (red.) Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła

Zarządzanie organizacjami w przestrzeni publiczno-prywatnej (red.) Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła

Autor: Dominik Kabus, Łukasz Czarnecki, Bernard Długosz, Andrzej Łączak, Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, Anna Matel, Łukasz Menart, Aneta Sobiegraj, Natalia Jędrzejas, Krystyna Zimnoch, Michał Matuszak, Marzena Sylwia Kruk, Waldemar Jagodziński, Marzena Sielenzak, Małgorzata Martynoga, Anna Zych, Jadwiga Korzeniowska, Sylwia Król, Ewa Dębińska-Rudy, Angelika Gumieniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Słowem redaktorów Monografia „Zarządzanie organizacjami w partnerstwie publiczno – prywatnym” jest efektem badań wielu autorów z różnych ośrodków akademickich, których głównym celem w przedstawionych rozdziałach jest dostarczenie metod i rekomendacji dla rozwiązywania aktualnych wyzwań w zarządzaniu organizacjami w przestrzeni publiczno &
Ebook Zarządzanie organizacją XXI wieku. Innowacje - Gospodarka - Społeczeństwo (red.) Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła

Zarządzanie organizacją XXI wieku. Innowacje - Gospodarka - Społeczeństwo (red.) Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła

Autor: Ewa Dębińska- Rudy, Radosław Czahajda, Monika Kosacka,Karolina Werner-Lewandowska, Katarzyna Ragin- Skorecka, Filip Nowak, Tadeusz Trębacz, Anna Orlikowska, Agnieszka Bera, Karolina Karbownik, Piotr Lenik, Kamila Sacharczuk, Jan Zacharewicz, Ewa- Kuzionko-Ochrymiuk, Kinga Kozłowska, Anna Matel, Magdalena Rozenek, Marcin Król, Sylwia Król, Dominik Kabus, Waldemar Jagodziński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Słowem redaktorów: Monografia „Zarządzanie organizacją XXI wieku” jest efektem aktualnych badań wielu autorów z różnych ośrodków akademickich, których głównym celem w przedstawionych rozdziałach jest dostarczenie metod i porad dla rozwiązywania nowych wyzwań w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. Zarządzanie to zestaw działań wykor
Ebook BEZPIECZEŃSTWO USŁUG W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE LOTNICZYM PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH

BEZPIECZEŃSTWO USŁUG W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE LOTNICZYM PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH

Autor: Anna Nurzyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Słowem autorki Zwiększające się tempo życia powoduje wzrost zapotrzebowania na szybkie podróżowanie. Ekspresowe pokonywanie dużych odległości umożliwia transport lotniczy. Codziennie szybkie, wygodne i bezpieczne samoloty pokonują miliony km na całym świecie. Przewóz lotniczy stał się nowoczesnym, wygodnym, bezpiecznym i masowym sposobem przemieszczania się ludzi. Transport lotniczy
Ebook Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju a jakość życia (red.) Monika Piśniak, Ireneusz Miciuła, Anna Nurzyńska

Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju a jakość życia (red.) Monika Piśniak, Ireneusz Miciuła, Anna Nurzyńska

Autor: Monika Piśniak, Ireneusz Miciuła, Anna Nurzyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Słowem redaktorów ROZDZIAŁ I. UJĘCIE FILOZOFICZNE POJĘCIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Zrównoważony rozwój stanowi problem wielowymiarowy. Wymaga prowadzenia badań inter- oraz multidyscyplinarnych. Dlatego też jest przedmiotem zainteresowania przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych, przede wszystkim nauk ekonomicznych, prawnych, politologii oraz pedagogiki. Prowadzone przez
Ebook Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich

Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich

Autor: Izabela Ślęzak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich oraz sposób organizacji tego typu instytucji to temat podjęty w monografii. Autorka analizuje interakcje zachodzące między pracownicami a ich klientami. Omawia także relacje występujące pomiędzy pracownikami lokali, tzn. kobietami świadczącymi usługi seksualne, osobami zarządzającymi agencjami i pracownikami ochrony. Przeds
Ebook Michaił Gorbaczow a idea i praktyka pieriestrojki

Michaił Gorbaczow a idea i praktyka pieriestrojki

Autor: Alicja Stępień-Kuczyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest poświęcona ostatniemu okresowi istnienia ZSRR (1985–1991), związanemu z Michaiłem Gorbaczowem i jego pieriestrojką. Autorka ukazuje czasy radzieckiego przełomu, wybrane obszary sytuacji wewnętrznej tego państwa oraz polityki zagranicznej. Przedstawia kulisy bezwzględnej walki o władzę; zmaganie Gorbaczowa na rzecz utrzymania jedności państwa, przerwane puczem sierpniowym, kt&
Ebook Systemy edukacji osób umiarkowanie i znacznie oraz głęboko niepełnosprawnych intelektualnie (na przykładzie rozwiązań w Anglii, Republice Czeskiej i Polsce)

Systemy edukacji osób umiarkowanie i znacznie oraz głęboko niepełnosprawnych intelektualnie (na przykładzie rozwiązań w Anglii, Republice Czeskiej i Polsce)

Autor: Magdalena Bełza

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Manuskrypt M. Bełzy posiada wiele zalet. Pierwszą jest wybór funkcji, jaką mają pełnić przeprowadzone przez nią badania. Spośród możliwych funkcji badań komparatystycznych Autorka wybrała funkcję deskryptywną i melioracyjną [...\. Druga silną stroną pracy jest dobór krajów do badań. Wbrew tradycji badań komparatystycznych, Autorka zdecydowała się poró
Ebook Systemy antyterrorystyczne państw Unii Europejskiej

Systemy antyterrorystyczne państw Unii Europejskiej

Autor: Gen. bryg. rez. dr inż. Tomasz Bąk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tytuł monografii naukowej:  Systemy antyterrorystyczne państw Unii Europejskiej Autor: Gen. bryg. rez. dr inż. Tomasz Bąk Recenzent naukowy: Prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski – Akademia Obrony Narodowej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Dr hab. Tomasz R. Aleksandrowicz – Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora Projekt okładki: Magdalena Fudali-Mazurek Komitet N
Ebook Ekonomia i Zarządzanie nr 3/ 2015 ISSN 2084-963X

Ekonomia i Zarządzanie nr 3/ 2015 ISSN 2084-963X

Autor: Naukowe Wydawnictwo IVG

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Oferujemy Państwu naukowe Czasopismo „Ekonomia i Zarządzanie”,  które jest tworzone  dzięki współpracy z  pracownikami naukowymi. Czasopismo zawiera artykuły naukowe prezentujące wyniki badań dotyczące szerokich aspektów wiedzy teoretycznej i praktycznej z Dziedzin Nauk Ekonomii oraz bieżą
Ebook Ekonomia i Zarządzanie nr 4/ 2015 ISSN 2084-963X

Ekonomia i Zarządzanie nr 4/ 2015 ISSN 2084-963X

Autor: Naukowe Wydawnictwo IVG

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Oferujemy Państwu naukowe Czasopismo „Ekonomia i Zarządzanie”,  które jest tworzone  dzięki współpracy z  pracownikami naukowymi. Czasopismo zawiera artykuły naukowe prezentujące wyniki badań dotyczące szerokich aspektów wiedzy teoretycznej i praktycznej z Dziedzin Nauk Ekonom
Ebook Ekonomia i Zarządzanie nr 5/ 2015 ISSN 2084-963X

Ekonomia i Zarządzanie nr 5/ 2015 ISSN 2084-963X

Autor: Naukowe Wydawnictwo IVG

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Oferujemy Państwu naukowe Czasopismo „Ekonomia i Zarządzanie”,  które jest tworzone  dzięki współpracy z  pracownikami naukowymi. Czasopismo zawiera artykuły naukowe prezentujące wyniki badań dotyczące szerokich aspektów wiedzy teoretycznej i praktycznej z Dziedzin Nauk Ekonomii oraz bieżą
Ebook Ekonomia i Zarządzanie nr 6/ 2015 ISSN 2084-963X

Ekonomia i Zarządzanie nr 6/ 2015 ISSN 2084-963X

Autor: Naukowe Wydawnictwo IVG

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Oferujemy Państwu naukowe Czasopismo „Ekonomia i Zarządzanie”,  które jest tworzone  dzięki współpracy z  pracownikami naukowymi. Czasopismo zawiera artykuły naukowe prezentujące wyniki badań dotyczące szerokich aspektów wiedzy teoretycznej i praktycznej z Dziedzin Nauk Ekonomii oraz bieżą
Ebook Leksykon analizy aktywności. Konceptualizacje zwyczajowych pojęć

Leksykon analizy aktywności. Konceptualizacje zwyczajowych pojęć

Autor: Jean-Marie Barbier

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowany leksykon zawiera pojęcia kluczowe dla refleksji nad aktywnością człowieka, w tym nad jego działaniem profesjonalnym. Autor wychodzi od oczywistego, zwyczajowego znaczenia terminu, by w toku syntetycznie przedstawionej refleksji dojść często do znaczeń nowych, nieoczywistych. Leksykon jest z założenia propozycją dynamiczną, której dalszy rozwój podjęty zostałby przez środ
Ebook Rachunkowość zarządcza. Zadania i testy

Rachunkowość zarządcza. Zadania i testy

Autor: Anna Szychta, Justyna Dobroszek, Przemysław Kabalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja jest integralnie związana z „Rachunkowością zarządczą”, wyd. II rozszerzone i zaktualizowane, autorstwa A. A. Jarugi, P. Kabalskiego, A. Szychty, z 2014 r., i stanowi cenną pomoc w poszerzeniu wiedzy i umiejętności przez osoby zainteresowane problematyką rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu oraz w kształtowaniu postaw zawodowych i społecznych os&oa
Ebook Pisarstwo naukowe. Między rzemiosłem a sztuką

Pisarstwo naukowe. Między rzemiosłem a sztuką

Autor: Krystyna Duraj-Nowakowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Dzieło profesor Krystyny Duraj-Nowakowej odznacza się erudycyjną rozległością: wielością i różnorodnością idei, wątków, skojarzeń, zagadnień, zasad i sugestii z zakresu naukoznawstwa, twórczości naukowej i artystycznej oraz wielu innych zagadnień szczegółowych związanych z teorią i praktyką pisania prac naukowych. Dzieło jest ogromne. Ta charakterystyka odnosi si
Ebook Antysemityzm, Holokaust, Auschwitz w badaniach społecznych

Antysemityzm, Holokaust, Auschwitz w badaniach społecznych

Autor: Marek Kucia (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Auschwitz, Holokaust, antysemityzm Te trzy słowa symbole ewokują całą listę pytań badawczych. Czym jest dzisiaj dla nas mieszkańców Polski Auschwitz? Jaką wiedzę na temat obozu posiadamy, zwłaszcza czy wiemy, że Żydzi stanowili największą grupę ofiar? Czego symbolem jest dla nas Polaków Auschwitz, szczególnie czy jest raczej symbolem polskiego męczeństwa, czy żydowskiego H
Ebook Biblioteki w ochronie i promocji zdrowia

Biblioteki w ochronie i promocji zdrowia

Autor: Barbara Mauer-Górska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Biblioteki w ochronie i promocji zdrowia jest syntetycznym opisem globalnego przepływu informacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w którym uczestniczą biblioteki uczelnianych wydziałów medycznych, szpitalne oraz publiczne. Inspiracją do jej napisania było zapoznanie się z funkcjonowaniem bibliotek w Buffalo w stanie Nowy Jork i w Leatherhead w hrabstwie Surrey w Wielkiej
Ebook Czytanie Konopnickiej. Posłowiem opatrzył Marian Stala

Czytanie Konopnickiej. Posłowiem opatrzył Marian Stala

Autor: Olga Płaszczewska (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Na stulecie śmierci Konopnickiej przygotowano monografię zbiorową, która odpowiada na pytanie: czy twórczość autorki Roty wytrzymała próbę lat, czy jest to jeszcze twórczość, która daje czytelnikowi cokolwiek innego poza obowiązkowymi wartościami ideowo-patriotycznymi, w które wpisały ją kanony lektur szkolnych? I okazuje się, że tak, że [...\ Kono
Ebook Dramat i komedia Teatrów Warszawskich 18681880

Dramat i komedia Teatrów Warszawskich 18681880

Autor: Agnieszka Wanicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dramat i komedia Teatrów Warszawskich 1868-1880 to Ebook o fascynujących latach w dziejach teatru polskiego, nazywanych epoką gwiazd". Korzystając z metody rzetelnej dokumentacji oraz fenomenu wyobraźni, autorka proponuje stopniowe odkrywanie historii dzisiejszego Teatru Narodowego porównane do pracy kamery filmowej, która najpierw śledzi życie niegdysiejszej Warszawy, a
Ebook Dwie dekady nowej (?) literatury 1989 - 2009

Dwie dekady nowej (?) literatury 1989 - 2009

Autor: Stanisław Gawliński, Dorota Siwor (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W tej interesującej z poznawczego punktu widzenia książce pierwsza grupa tekstów dotyczy zagadnień polskiej poezji po roku 1989, kolejne szkice poświęcone zostały różnym ujęciom historii we współczesnej prozie i dramacie. Tematem trzeciej grupy opracowań stała się problematyka kresów, małych ojczyzn w kontekście tożsamości podmiotu. Kilka szkiców dotyczy arcyważn
Ebook Fiodor Dostojewski i problemy kultury

Fiodor Dostojewski i problemy kultury

Autor: Anna Raźny (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana Ebook jest zaproszeniem do spotkania z Fiodorem Dostojewskim w kręgu problemów kultury nie tylko rosyjskiej, lecz także europejskiej i azjatyckiej - od drugiej połowy XIX stulecia po pierwsze dziesięciolecie XXI wieku. Krąg ten obejmuje kilka epok kultury: okres realizmu i neorealizmu, modernizm i jego dwudziestowieczne transformacje oraz postmodernizm. Każda z nich potwierdza
Ebook Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce

Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce

Autor: Jarosław Działek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Koncepcja kapitału społecznego najpierw spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem, a następnie stała się przedmiotem krytyki. Od ponad dwóch dziesięcioleci pociąga jej intuicyjny charakter, który jednak trudno przełożyć na język nauki i praktyki. Mimo to dzięki wspomnianej koncepcji ponownie zwrócono uwagę na znaczenie powiązań społecznych i przenikającego je zaufania, uznawan
Ebook Logiczna problematyka czynu i sprawstwa

Logiczna problematyka czynu i sprawstwa

Autor: Mateusz Klinowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest przystępnym wprowadzeniem w problematykę filozofii czynu i sprawstwa, widzianą z perspektywy badań logicznych. Autor stawia w niej tezę, że to badania logiczne powinny być punktem wyjścia do analizy sprawstwa i pojęć pokrewnych. Następnie stosuje jeden z rachunków logicznych do rozstrzygnięcia kilku szczegółowych zagadnień dyskutowanych w literaturze przedmiotu. Pracę trak
Ebook Motywacyjne mechanizmy efektu dezinformacji

Motywacyjne mechanizmy efektu dezinformacji

Autor: Malwina Szpitalak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dr Malwina Szpitalak napisała bardzo ważną i wartościową książkę. Problematyka w niej podjęta jest nieoczywista, a uzyskane przez Autorkę wyniki i zaproponowane przez nią interpretacje stanowią istotny wkład w rozwój wiedzy dotyczącej sytuacyjnych i indywidualnych uwarunkowań wielkości efektu dezinformacji. Ebook dotyczy istotnej dla psychologii sądowej tematyki motywacyjnych uwarunkowań ef
Ebook Niedemokratyzmy

Niedemokratyzmy

Autor: Marek Bankowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zamieszczone w tym zbiorze teksty łączy wspólny mianownik, określony mianem niedemokratyzmów". Niedemokratyzmy to różnorodne w formie i treści przejawy odrzucenia demokracji jako porządku zakładającego kreowanie systemu władzy politycznej przez tych, którzy tej władzy podlegają. Niedemokratyzmy przynoszą wiec narzucony ustrój, podtrzymywany mniej lub bardzie
Ebook Nowa droga do zniewolenia? O życiu w społeczeństwie konsumpcyjnym

Nowa droga do zniewolenia? O życiu w społeczeństwie konsumpcyjnym

Autor: Krystyna Romaniszyn (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook pokazuje różne oblicza społeczeństwa konsumpcyjnego i jego kultury, istniejące w nim możliwości wyboru i działania oraz ograniczenia i formy uprzedmiotowienia. Przedstawiony opis i interpretacja rzeczywistości w żadnym wypadku nie są jeremiadą. Przeciwnie, powstał obraz współczesnej kultury społeczeństwa konsumpcyjnego i jej nosicieli, namalowany w jasnych barwach lub, ostrożni
Ebook Polskie życie teatralne w Kijowie w latach 1905-1918

Polskie życie teatralne w Kijowie w latach 1905-1918

Autor: Piotr Horbatowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kijów lat 1905 1918 to jeden z najaktywniejszych centrów polskiego życia kulturalnego na emigracji. Po kilkudziesięciu latach zastoju, społeczność polska z ogromną energią przystąpiła tam do zakładania kolejnych stowarzyszeń, towarzystw, bibliotek, drukarni i teatrów. W tętniącej życiem i dynamicznie rozwijającej się aglomeracji polskie instytucje znaleźć można było niemal ws
Ebook Sumienie i mózg. O wewnętrznym regulatorze zachowań moralnych

Sumienie i mózg. O wewnętrznym regulatorze zachowań moralnych

Autor: Ryszard Stach

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Sumienie i mózg. O wewnętrznym regulatorze zachowań moralnych to publikacja posiadająca istotne walory poznawcze i praktyczne, stanowi także inspirację do planowania i podejmowania dalszych badań nad złożonymi i skomplikowanymi mechanizmami warunkującymi funkcjonowanie sumienia człowieka. Nie ma wątpliwości, iż wielu praktyków, klinicystów czy psychologów sądowo-peniten
Ebook Technologia i wojna przyszłości. Wokół nuklearnej i informacyjnej rewolucji w sprawach wojskowych

Technologia i wojna przyszłości. Wokół nuklearnej i informacyjnej rewolucji w sprawach wojskowych

Autor: Łukasz Kamieński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem książki jest, najogólniej rzecz biorąc, wpływ rozwoju nowych technologii na sposób prowadzenia wojny. Ponieważ w literaturze przedmiotu brakuje teoretycznego podejścia, które całościowo ujmowałoby analizowane kwestie, wykorzystuję teoretyczny model rewolucji w sprawach wojskowych. (...) Fundamentalne zmiany technologiczne mają wpływ nie tylko na sposób prowa
Ebook Transcendentalny i nietranscendentalny sens jedności w  myśli XIII wieku na tle filozoficznej tradycji

Transcendentalny i nietranscendentalny sens jedności w myśli XIII wieku na tle filozoficznej tradycji

Autor: Jan Kiełbasa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Studia nad transcendentalnym sensem jedności (i - odpowiednio - nad jej sensami nietranscendentalnymi), zwłaszcza związane z badaniem odległej epoki w dziejach filozofii (a taką niewątpliwie jest wiek XIII - złoty wiek scholastyki, a zarazem archiwum myśli dawno przebrzmiałych, zapomnianych, zdekonstruowanych", tak martwych i niezrozumiałych jak łacina, w której je zapisano), można uzn
Ebook Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI wieku. Mozaika interesów i geostrategii

Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI wieku. Mozaika interesów i geostrategii

Autor: Tomasz Młynarski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI wieku bardzo dobrze się wpisuje w modny ostatnio problem bezpieczeństwa energetycznego świata, regionu i państwa. Zwięzły tytuł jest zapowiedzią dobrej książki. Publikacja będzie szczególnie przydatna jako rodzaj w pełni udanego podręcznika dla studentów i doktorantów ze względu na brak jakiegokolwiek odpowiednika tego typu
Ebook Etnologia i okolice. Eseje antyperyferyjne

Etnologia i okolice. Eseje antyperyferyjne

Autor: Janusz Barański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem rozmyślań autora są zagadnienia teoretyczne (zakresy przedmiotowe, paradygmaty, podstawowe pojęcia, misja) i metodologiczne (heurystyka, metody badawcze, rodzaje źródeł, relacje z innymi dyscyplinami wiedzy), z którymi boryka się współczesna etnologia, jak również niektóre tematy szczegółowe (m.in. kultura popularna, polityka, etykieta, konsump
Ebook Medycyna za drutami obozu

Medycyna za drutami obozu

Autor: Red. Zdzisław Jan Ryn

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook ta jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów medycyny i lekarzy. Pokazuje, do czego może doprowadzić w ekstremalnych warunkach skażonych zbrodniczą ideologią niekontrolowana praktyka medyczna. Lekarze, tak jak inni ludzie, mogą ulec indoktrynacji sprzecznej z ogólnymi zasadami współistnienia między ludźmi. Wówczas relacje lekarz pacjent, w szczegó
Ebook Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie

Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie

Autor: Red. Adam W. Jelonek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jak słusznie zauważył w swej klasycznej pracy poświęconej nacjonalizmom Anthony Smith, nowoczesny porządek światowy jest nierozłącznie związany z instytucją państwa narodowego. Obecnie często pomija się fakt, iż świat, w którym coraz dynamiczniej przebiegają procesy politycznej i gospodarczej integracji, nadal pozostaje światem opierającym się na sieci mniej lub bardziej autonomicznych pańs
Ebook Ponad granicami. Kobiety, migracje, obywatelstwo

Ponad granicami. Kobiety, migracje, obywatelstwo

Autor: Red. Marta Warat, Agnieszka Małek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

To pierwsza w Polsce socjologiczna praca dotycząca złożonych relacji między płcią, migracjami, etnicznością, religią a obywatelstwem, przygotowana przez młode socjolożki Agnieszkę Małek i Martę Warat. Autorkom udało się pozyskać teksty uznanych badaczy i badaczek z zakresu tej problematyki, które pisane są generalnie z perspektywy krytycznej refleksji feministycznej i genderowej. Dotychczas
Ebook Transplantacja serca. Problemy adaptacji psychologicznej

Transplantacja serca. Problemy adaptacji psychologicznej

Autor: Bożena Gulla

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook jest poświęcona zagadnieniom adaptacji psychologicznej do życia z przeszczepionym sercem. Transplantacja stanowi metodę leczenia krańcowej niewydolności krążenia i jest dla osób ciężko chorych jedyną nadzieją na uratowanie życia i zachowanie zdrowia. W okresie oczekiwania na operację chorzy spodziewają się znacznej poprawy, jednak nie w pełni uświadamiają sobie, że dalsze ży
Ebook Podróż w kosmos

Podróż w kosmos

Autor: Aleksandra Fudali

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W P R O W A D Z E N I E   Ebook „Podróż w kosmos” jest dedykowana Wszystkim Czytelnikom.  Celem tej publikacji jest przybliżenie wiedzy o naszej lokalizacji we Wszechświecie i jednocześnie opisanie tego pokrótce, co nas otacza dookoła i dalej, aż do widzialnego (obserwowalnego) Wszechświata, a także zmierzeniem się z niewyobrażalnymi odległościami oraz r
Ebook Retoryka i jej zastosowania. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i innych kierunków humanistycznych

Retoryka i jej zastosowania. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i innych kierunków humanistycznych

Autor: Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik zawiera podstawy wiedzy o retoryce i jej zastosowaniach zwłaszcza w medioznawstwie i dziennikarstwie. Składa się on z czterech części, z których pierwsza obejmuje przegląd systemu retorycznego, zaś pozostałe - omówienie najnowszych nurtów badawczych w retoryce, pojęcia z zakresu retoryki dziennikarskiej oraz retoryki tekstualnej. Takie powiązanie tematów poka
Ebook Prawo wobec erotyki w sztuce oraz pornografii

Prawo wobec erotyki w sztuce oraz pornografii

Autor: red. Andrzej Jakubowski, Mat. Bieczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Poszczególne rozdziały niniejszej książki wprowadzają czytelnika w skomplikowane i wieloaspektowe zagadnienie prawnej oceny dzieła sztuki, które swą tematyką dotyka ludzkiej cielesności i seksualności i które, ze względu na charakter wykorzystanych w nim środków wyrazu, zbliża się do przekazu o charakterze pornografi cznym, dzieląc z nim ten sam rodzaj wizualnej &
Ebook Między Klio a Themis. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi

Między Klio a Themis. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi

Autor: Redakcja naukowa Janusz W. Adamowski Tadeusz Wallas Ksenia Kakareko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Publikacje o charakterze prawniczym, socjologicznym, poruszająca szeroki zakres problemów społecznych takich jak problem ubóstwa, nadużywanie alkoholu przez przyszłe matki, brak zgody sądu na obecność mediów w czasie rozprawy, socjal media i in. 
Ebook Behawioralne finanse przedsiębiorstw. Podstawowe podejścia i koncepcje

Behawioralne finanse przedsiębiorstw. Podstawowe podejścia i koncepcje

Autor: Jerzy Gajdka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jedna z największych zmian, jaka zaszła w ramach rozwoju nauki o finansach na przełomie XX i XXI wieku, polega na wzroście zainteresowania finansami behawioralnymi. Ten obszar badawczy, wiążący ze sobą wiedzę przede wszystkim z zakresu finansów i psychologii, zyskał na znaczeniu w całym świecie, stanowiąc wyzwanie dla dominującej dotychczas neoklasycznej teorii finansów. W pracy dok
Ebook Decyzje na rynkach Venture Capital/Private Equity

Decyzje na rynkach Venture Capital/Private Equity

Autor: Artur Zimny

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook ma charakter monografii prezentującej segment rynku finansowego tworzony przez inwestorów venture capital. Rynek ten zaczął się kształtować w formie zinstytucjonalizowanej kilkadziesiąt lat temu, ale ciągle charakteryzuje go duża dynamika i zmienność wyrażająca się w poszerzaniu obszarów inwestowania, powstawaniu nowych form angażowania kapitału czy tworzeniu kolejnych instrume
Ebook Adam Smith. Ekonomia polityczna

Adam Smith. Ekonomia polityczna

Autor: Wiesław Piątkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest szczegółową i pogłębioną naukową prezentacją i analizą poglądów ekonomicznych Adama Smitha. Podejmuje temat, który ma istotne znaczenie w studiowaniu i pogłębionym poznaniu współczesnej teorii ekonomii. Argument ten opiera się na przekonaniu o istotnej roli ciągłości myśli ekonomicznej w sensie historycznym. Zastosowana przez Autora metoda prezentacji i ana
Ebook Płeć zmiany. Zjawisko transformacji w Polsce z perspektywy gender

Płeć zmiany. Zjawisko transformacji w Polsce z perspektywy gender

Autor: Izabela Desperak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rozwój studiów nad płcią społeczną ma na celu coś więcej, niż przywołanie kobiecej perspektywy charakterystycznej dla studiów nad kobietami. Niniejsza praca opisuje transformację z perspektywy kobiet. Zamierzeniem autorki jest zakotwiczenie analizy w szerszej perspektywie gender, a skupienie się na kobietach wynika z ich pomijania lub marginalizacji w analizach głównego
Ebook Podstawy wiedzy o rynku pracy

Podstawy wiedzy o rynku pracy

Autor: Elżbieta Kryńska, Eugeniusz Kwiatkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem książki jest analiza rynku pracy z ekonomicznego punktu widzenia. Podjęte są więc w niej podstawowe kwestie związane z istotą, specyfiką i zależnościami występującymi na rynku pracy. Uwaga koncentruje się na podstawowych kategoriach rynku pracy, których poznanie ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia funkcjonowania rynku pracy. W centrum uwagi znajdują się w szczególności
Ebook Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym - indeksowe fundusze inwestycyjne i fundusze ETF. Ocena efektywności zarządzania na przykładzie akcyjnych funduszy ETF rynków wschodzących

Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym - indeksowe fundusze inwestycyjne i fundusze ETF. Ocena efektywności zarządzania na przykładzie akcyjnych funduszy ETF rynków wschodzących

Autor: Tomasz Miziołek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza monografia jest pierwszym w Polsce całościowym opracowaniem poświęconym problematyce pasywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, rozumianego jako taki sposób konstruowania portfela, który ma na celu jak najdokładniejsze odwzorowywanie stóp zwrotu określonego indeksu rynku finansowego. Pasywne zarządzanie jest realizowane przede wszystkim przez indeksowe fundusze i
Ebook Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej. Proces stawania się ofiarą

Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej. Proces stawania się ofiarą

Autor: Piotr Chomczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce zawarte zostały rezultaty badań jakościowych nad zjawiskiem mobbingu. Jest to pierwsza pozycja na rynku wydawniczym, w której zastosowano różne techniki badań jakościowych (wywiady narracyjne i pogłębione, ukryta obserwacja uczestnicząca, analiza dokumentów itd.) w celu dokonania diagnozy zjawiska stawania się ofiarą przemocy psychicznej w miejscu pracy. Ponadto w pu
Ebook Ciało w tańcu. Analiza socjologiczna

Ciało w tańcu. Analiza socjologiczna

Autor: Dominika Byczkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jedna z pierwszych polskich publikacji z zakresu socjologii tańca, a także jedna z niewielu traktujących o socjologii ciała opartych na wynikach wieloletnich badań empirycznych. W książce znajdzie Czytelnik opis etnograficzny środowiska tańca towarzyskiego, gdzie podejmowana jest m.in. tematyka rozwoju kariery tanecznej, kształtowania tożsamości, budowania pozycji w hierarchii grupowej. Autorka pr
Ebook Modele kursów walutowych

Modele kursów walutowych

Autor: Piotr Wdowiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook dostarcza wiedzy o teoretycznych i praktycznych aspektach modelowania kursów walutowych w ujęciu makroekonomicznym oraz ich wpływie na procesy zachodzące w sferze realnej gospodarki. Szeroko omówiono zagadnienia parytetów siły nabywczej i stóp procentowych oraz podejścia monetarnego do modelowania kursów walutowych. Pokazano również podstawy modelowa
Ebook Specjalne Strefy Ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego

Specjalne Strefy Ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego

Autor: Radosław Pastusiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook dostarcza wiedzy o teoretycznych i praktycznych aspektach funkcjonowania SSE i ich wpływie na otoczenie społeczne i gospodarcze. Opisuje sposób, w jaki przedsiębiorstwo podejmuje decyzje dotyczące finansowania swej działalności w skali międzynarodowej. Podstawowe zmienne zostały zaczerpnięte z teorii handlu zagranicznego. W tej dyscyplinie został bowiem scharakteryzowany przepływ siły
Ebook Management Accounting Innovations the Case of ABC in Poland

Management Accounting Innovations the Case of ABC in Poland

Autor: Tomasz Wnuk-Pel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 It is appropriate to note that Wnuk-Pel has given a comprehensive summary of the ABC adoption in various countries and companies across the globe. For anyone interested in and keen on the topic, the book offers an outstanding reference source of management accounting, its background, implementation, and gaps in Poland. In addition, the author has used a simple and easy to understand language
Ebook Zastosowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce

Zastosowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce

Autor: Tomasz Wnuk-Pel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wnioski z przeprowadzonych badań mają znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Z teoretycznego punktu widzenia przeprowadzone badania potwierdzają ogólną tendencję: modyfikacje systemów rachunku kosztów w przedsiębiorstwach, w Polsce, oraz wdrażanie nowoczesnych metod rachunkowości zarządczej, takich jak ABC, zmierzają w podobnym kierunku, jak praktyka rachunkow
Ebook Marketing akademicki. Rola uniwersytetów w promocji miast i regionów

Marketing akademicki. Rola uniwersytetów w promocji miast i regionów

Autor: Tomasz Domański (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja prezentuje wielostronne i bardzo różnorodne podejście do marketingu akademickiego w kontekście współpracy z władzami miast i regionów polskich oraz zagranicznych. Przyjęta formuła tego opracowania opiera się na indywidualnym podejściu każdego z Autorów do szeroko rozumianej problematyki marketingu akademickiego oraz do roli uniwersytetów w rozwoju or
Ebook Environmental Issues. Angielski dla studentów ochrony środowiska

Environmental Issues. Angielski dla studentów ochrony środowiska

Autor: Dorota Dziuba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook powstała w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie młodych ludzi problemami szeroko pojętej ekologii i adresowana jest głównie do studentów kierunku ochrony środowiska oraz uczniów klas o profilu ekologicznym. Materiał został podzielony na pięć działów tematycznych: Air and Climate, Energy, Land, Waste, Water oraz Other Issues. Każdy z nich składa się z se
Ebook Bałkany Zachodnie między przeszłością a przyszłością

Bałkany Zachodnie między przeszłością a przyszłością

Autor: Paweł Chmielewski, Sławomir Lucjan Szczesio

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest kolejną w serii wydawniczej „Bałkany XX/XXI”. Interdyscyplinarny charakter tej pracy pozwala na przedstawienie przez trzydziestu dwóch znawców problematyki bałkańskiej własnych poglądów na wybrane zagadnienia opisujące proces rozpadu Jugosławii, jego konsekwencji dla obszaru Bałkanów Zachodnich i funkcjonowania państw powstałych na gruzach federac
Ebook Żyć i pracować w domu pomocy społecznej. Socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi

Żyć i pracować w domu pomocy społecznej. Socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi

Autor: Jakub Niedbalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Jakuba Niedbalskiego to imponujące studium empiryczne przeprowadzone zgodnie z zasadami metodologii teorii ugruntowanej. Autor dokonuje wszechstronnej, pogłębionej analizy miejsca, w którym z całą jaskrawością wychodzą na jaw reguły rządzące konstruowaniem ładu społecznego. Miejscem tym jest dom pomocy społecznej dla osób upośledzonych umysłowo. Oglądając to miejsce możemy, pod
Ebook Kapitał społeczny a jakość życia. Na przykładzie zbiorowości wielkomiejskiej

Kapitał społeczny a jakość życia. Na przykładzie zbiorowości wielkomiejskiej

Autor: Monika Mularska-Kucharek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Opis socjologicznych i psychologicznych mechanizmów życia zbiorowego. Takie ujęcie problemu jakości życia wzbogaca rozumienie fenomenu zarówno kapitału społecznego, jak i samej jakości życia. Publikacja ukazuje nowy, nie w pełni dotąd dobrze zanalizowany, mechanizm działania kapitału społecznego, jak i genezy powstawania wyższej jakości życia. Omówienie określonych konce
Ebook Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w Polsce

Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w Polsce

Autor: Sylwia Roszkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja podejmuje bardzo istotny temat dla współczesnej teorii wzrostu gospodarczego ale i polityki ekonomicznej, to jest kwestię wpływu kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy. Wzrost gospodarczy, rozumiany jako dynamika PKB, zawsze był istotny, decydując w dużej mierze o warunkach życia społeczeństwa. Poszukiwanie innych niż tradycyjne źródła wzrostu gospodarczego zasługuje na
Ebook Syndrom NIMBY w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi

Syndrom NIMBY w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi

Autor: Karolina Dmochowska-Dudek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem publikacji jest syndrom NIMBY w przestrzeni wielkomiejskiej rozumiany jako zespół zjawisk – rozpatrywanych w płaszczyźnie przestrzennej i społecznej na przykładzie Łodzi – które towarzyszą niechcianym inwestycjom. Lokalizacja niechcianej inwestycji powoduje zmiany zarówno w przestrzeni fizycznej jak i społecznej danego fragmentu miasta, przez co wpływa
Ebook Przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne w Polsce. Warunki i efekty działania

Przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne w Polsce. Warunki i efekty działania

Autor: Magdalena Jasiniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Po latach rozwoju gospodarki krajowej, transformacji ustrojowej i towarzyszącym im nieustającym procesom globalizacji naturalnym zjawiskiem stało się funkcjonowanie przedsiębiorstw krajowych i przedsiębiorstw zagranicznych w ramach tego samego rynku. Przedsiębiorstwa te działają zatem wśród niemalże takich samych uwarunkowań składających się na zewnętrzne bliższe i dalsze otoczenie pr
Ebook LaTeX dla niecierpliwych. Część pierwsza. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione

LaTeX dla niecierpliwych. Część pierwsza. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione

Autor: Zofia Walczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Ebook będzie przydatna dla studentów kierunków ścisłych przygotowujących swoje prace licencjackie lub magisterskie, a także pracowników naukowych stających przed koniecznością dostarczenia złożonego w LATEX-u artykułu do czasopisma naukowego. LATEX jest językiem niskiego poziomu, posiada ok. 300 pierwotnych sekwencji sterują-cych, które nie są rozkładalne na pros
Ebook Humanizacja pracy w warunkach współczesnego ładu gospodarczego

Humanizacja pracy w warunkach współczesnego ładu gospodarczego

Autor: Konrad Kubala, Łukasz Kutyło

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 W publikacji zostały poruszone najważniejsze dylematy, jakie dziś wiążą się z szeroko rozumianym światem pracy. W swych rozważaniach autorzy koncentrują się m.in. na zagadnieniach dotyczących różnych form partycypacji pracowniczej. Mimo że na gruncie dyskursu neoliberalnego za główny cel funkcjonowania przedsiębiorstwa uznano generowanie zysku, a wszelką aktywność prospołeczną
Ebook Rola polityki spójności Unii Europejskiej w usuwaniu regionalnych nierówności gospodarczych. Wnioski dla Polski

Rola polityki spójności Unii Europejskiej w usuwaniu regionalnych nierówności gospodarczych. Wnioski dla Polski

Autor: Tomasz Dorożyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie poświęcone jest roli polityki spójności Unii Europejskiej w niwelowaniu nierówności w gospodarczym rozwoju europejskich regionów oraz możliwościom wykorzystania ich doświadczeń przez polskie regiony. Proces doganiania (catch up) umożliwia mniej rozwiniętym obszarom szybszy awans ekonomiczny i społeczny oraz zmniejszenie dystansu dzielącego je od najlepiej rozwinięt
Ebook Wpływ procesu integracji Polski z Unią Europejską na rozwój rynków nieruchomości

Wpływ procesu integracji Polski z Unią Europejską na rozwój rynków nieruchomości

Autor: Ewa Kucharska-Stasiak, Magdalena Załęczna, Konrad Żelazowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja skupia się na zmianach, zachodzących na rynkach nieruchomości po 2004 roku. Podjęto w niej próbę odpowiedzi na pytanie o czynniki wpływające na proces zmian, jakim podlegały rynki nieruchomości ze wskazaniem roli akcesji do UE. Okres, podlegający ocenie jest szczególny, bowiem – oprócz efektów, związanych z integracją, ujawnił się silnie wpływ kryzysu ś
Ebook Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce

Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce

Autor: Piotr Krajewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Na świecie następuje drastyczne przewartościowanie ugruntowanych w przeszłości ocen dotyczących polityki fiskalnej. Część krajów wysoko rozwiniętych zaangażowała się w radykalne programy keynesistowskiego stymulowania gospodarki, o skali jeszcze kilka lat temu zupełnie niewyobrażalnej. W takiej sytuacji szczególnie ciekawe stają się badania dotyczące polityki fiskalnej prowadzonej pr
Ebook Odbić się od dna? Rola jakości życia w przebiegu i efektach terapii osób uzależnionych od alkoholu

Odbić się od dna? Rola jakości życia w przebiegu i efektach terapii osób uzależnionych od alkoholu

Autor: Jan Chodkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Na jednej z niemieckich stron internetowch poświęconych pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków widnieje cytat: „za każdym uzależnieniem stoi tęsknota i pragnienie szczęścia”. W zdaniu tym pokazano trafnie dramat dotyczący osób, w których życiu okazało się, że coś, co miało dawać szczęście, stało się z czasem źródłem cierpień i zniewolenia o rozm
Ebook Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP. Wybrane zagadnienia

Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP. Wybrane zagadnienia

Autor: Marzena Krawczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Unia Europejska przykłada dużą wagę do wzrostu innowacyjności gospodarki europejskiej oraz do sektora MŚP jako motoru rozwoju przedsiębiorczości, kreatywności, w konsekwencji przekładającej się na tempo wzrostu gospodarczego krajów członkowskich. Znaczenie innowacyjności i sektora MŚP zostało przyjęte jako czynniki wzrostu konkurencyjności gospodarki europejskiej zapisane w dokumencie UE zw
Ebook Employer branding czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowania, procesy, pomiar

Employer branding czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowania, procesy, pomiar

Autor: Katarzyna Wojtaszczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Employer branding jest jedną z najnowszych koncepcji zarządzania. Podejście to łączy ze sobą zarządzanie dwoma najważniejszymi niematerialnymi zasobami organizacji: zasobami ludzkimi oraz marką. Każda organizacja, która występuje w roli podmiotu zatrudniającego, ma swoją, mocniejszą lub słabszą, markę pracodawcy. W przypadku Polski, o czym świadczyć mogą liczne doniesienia medialne lub dośw
Ebook Podatek dochodowy odroczony w systemie rachunkowości - krytyczna analiza zasad ujawniania w sprawozdaniu finansowym

Podatek dochodowy odroczony w systemie rachunkowości - krytyczna analiza zasad ujawniania w sprawozdaniu finansowym

Autor: Agnieszka Wencel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jedną z kategorii ekonomicznych ujawnianych w sprawozdaniu finansowym jest podatek dochodowy od osób prawnych. Zapewnienie porównywalności w tym obszarze jest niezwykle trudne, gdyż każde państwo posiada własny, unikalny system prawa podatku dochodowego, który w odmienny sposób reguluje zasady ustalania dochodu i podatku dochodowego należnego. Aby zasady rachunkowości z
Ebook Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych. Socjologiczna analiza interakcji grupowych

Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych. Socjologiczna analiza interakcji grupowych

Autor: Piotr Chomczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W badaniach prowadzonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich zdecydowałem się na zastosowanie podejścia jakościowego w projektowaniu, gromadzeniu i analizie materiału empirycznego. Innym, zdecydowanie ważniejszym, argumentem na rzecz przyjęcia tej metodologii, jak również związanych z nią technik jakościowych, jest sam temat badawczy, który koncentruje się wok&oacut
Ebook Steganografia cyfrowa. Sztuka ukrywania informacji

Steganografia cyfrowa. Sztuka ukrywania informacji

Autor: Volodymyr Mosorov

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedstawiamy Czytelnikowi książkę poświęconą aktualnemu zagadnieniu, jakim jest zabezpieczenie użytkowników sieci komputerowych przed kontrolowaniem prywatnych treści, rozmów lub e-maili. Według ekspertów od komputerów nie ma technologicznych możliwości, by uchronić się przed podsłuchiwaniem czy zabezpieczyć naszą korespondencję, jednak istnieją łatwe sposoby ochrony n
Ebook Mistrz i kontynuator. René Descartes i Louis De La Forge

Mistrz i kontynuator. René Descartes i Louis De La Forge

Autor: Tomasz Śliwiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Descartes bezwzględnie wierzył w fakt odnalezienia jedynej prawdy w nauce, na podstawie czego widoczne było, iż rewolucja myślowa, polegająca na zachwianiu i obaleniu filozofii zastanej, mogła być wyłącznie jego udziałem jako prawdę znajdującego, jako tego, kto ujawnia zasady. Kolejni uczeni, korzystając z tych zasad, mieli ją tylko aprobować i wcielać w życie poprzez rozwijanie zawartych w niej k
Ebook Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe

Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe

Autor: Ireneusz Mirek, Tomasz Nowak (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Publikacja jest zbiorem opracowań przygotowanych na obrady Zjazdu Katedr Prawa Finansowego i Podatkowego, zorganizowanego w 2012 r. w Łodzi przez Katedrę Materialnego Prawa Podatkowego oraz Katedrę Prawa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego. Wiodąca tematyka zjazdu to Prawo finansowe po transformacji ustrojowej oraz Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe. Problematyka ta znalazła
Ebook Od Boga do terroru. Rola religii w ideologii dżihadyzmu na przykładzie organizacji Al-Kaida

Od Boga do terroru. Rola religii w ideologii dżihadyzmu na przykładzie organizacji Al-Kaida

Autor: Stanisław Kosmynka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autor porusza szereg ważnych kwestii związanych ze zjawiskiem terroryzmu, jego definiowalnością i współczesnymi formami jego manifestowania. Koncentruje się na ukazaniu religijnej motywacji, stojącej za zamachami terrorystycznymi dokonywanymi przez islamistów w rożnych częściach świata. Istotę rozważań stanowi refleksja nad tym, dlaczego i w jaki sposób stosowany jest terror w
Ebook Polszczyzna dziewiętnastowiecznych salonów

Polszczyzna dziewiętnastowiecznych salonów

Autor: Elżbieta Umińska-Tytoń

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja ukazuje etykietę językową dziewiętnastowiecznych salonów polskich. Materia językowa usytuowana została na szerszym tle kulturowym epoki, co rozszerza krąg odbiorców o czytelników niejęzykoznawców, a tym samym propaguje wiedzę o języku jako integralnym składniku przestrzeni społecznej określonej epoki. Salon był miejscem, gdzie kształtowano i stosowano wyższe
Ebook Edukacja antydyskryminacyjna. Praktyczny przewodnik dla kadr oświaty

Edukacja antydyskryminacyjna. Praktyczny przewodnik dla kadr oświaty

Autor: Dorota Golańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Podręcznik został opracowany z myślą o nauczycielkach i nauczycielach oraz na podstawie doświadczenia dydaktycznego, nabytego w trakcie realizacji dwóch edycji studiów podyplomowych dla nauczycielek i nauczycieli, których celem było przekazanie uczestniczkom i uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu gender studies oraz rozwinięcie wrażliwości na przejawy dyskryminacji o
Ebook Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej. Wydanie V. Skrypt dla studentów biologii. Cz. I teoretyczna

Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej. Wydanie V. Skrypt dla studentów biologii. Cz. I teoretyczna

Autor: Antoni Różalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Mikrobiologia jest nauką o drobnoustrojach (mikroorganizmach). Zajmuje się cechami morfologicznymi, właściwościami biochemicznymi, rolą w środowisku naturalnym, właściwościami chorobotwórczymi, jak również zastosowaniem drobnoustrojów w przemyśle. Podstawowy schemat badania drobnoustrojów obejmuje: wstępną obserwację makroskopową i mikroskopową, wyosobnienie inter
Ebook Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej. Wydanie V. Skrypt dla studentów biologii. Cz. II praktyczna

Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej. Wydanie V. Skrypt dla studentów biologii. Cz. II praktyczna

Autor: Antoni Różalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Mikrobiologia jest nauką o drobnoustrojach (mikroorganizmach). Zajmuje się cechami morfologicznymi, właściwościami biochemicznymi, rolą w środowisku naturalnym, właściwościami chorobotwórczymi, jak również zastosowaniem drobnoustrojów w przemyśle. Podstawowy schemat badania drobnoustrojów obejmuje: wstępną obserwację makroskopową i mikroskopową, wyosobnienie inter
Ebook Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej

Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej

Autor: Jolanta Grotowska-Leder

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Przegląd badań wskazuje, że problematyka wsparcia społecznego funkcjonuje w znacznym rozproszeniu, podczas gdy znaczenie problemów pomagania, wspierania innych dla rozumienia i kształtowania współczesnej rzeczywistości społecznej rodzi potrzebę gromadzenia, porządkowania i integracji dorobku naukowego w tym zakresie. Temu celowi przyświecał pomysł przygotowania opracowania pośw
Ebook Transport kolejowy w procesach logistycznych polskiej gospodarki

Transport kolejowy w procesach logistycznych polskiej gospodarki

Autor: Anita Fajczak-Kowalska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi podsumowanie badań dotyczących logistyki transportu w kontekście przemian zachodzących we współczesnej gospodarce. Autorka prześledziła tendencje panujące w sektorze kolejowym, skupiając się w szczególności na otoczeniu rynkowym kolejowych usług przewozowych, stanowiących istotny element systemu logistycznego Polski oraz rozwiązaniach logistycznych usprawniających
Ebook Wykłady z chemii ogólnej i nieorganicznej dla studentów biologii i biotechnologii (z elementami analizy jakościowej i ilościowej)

Wykłady z chemii ogólnej i nieorganicznej dla studentów biologii i biotechnologii (z elementami analizy jakościowej i ilościowej)

Autor: Piotr Seliger

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Skrypt zawiera materiał pomocniczy dla studentów I rok kierunku biologia i biotechnologia do wykładów z chemii ogólnej i nieorganicznej prowadzonych na tych kierunkach. Przedstawienie niektórych tematów może być przydatne także dla studentów chemii. Tematyka skryptu dotyczy: budowy atomu, układu okresowego, wiązań chemicznych, równowagi w roz
Ebook Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne. Podręcznik akademicki

Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne. Podręcznik akademicki

Autor: Piotr Stalmaszczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Jest to zaawansowany podręcznik akademicki poświęcony współczesnym metodologiom językoznawczym w ujęciu interdyscyplinarnym. Kolejne rozdziały są autorskimi spojrzeniami na filozoficzne i logiczne podstawy językoznawstwa oraz historyczne ujęcie związków filozofii, filozofii nauki i językoznawstwa. Znajdują się też rozważania na temat celów i zadań metalingwistyki, gramat
Ebook Statystyka dla geografów

Statystyka dla geografów

Autor: Iwona Jażdżewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla studentów wyższych uczelni kierunków geograficznych, którzy uczęszczają na wykłady i ćwiczenia ze statystyki. Głównym jego zadaniem jest pomoc w rozwiązywaniu zadań i ich interpretacji. Prezentowane zagadnienia pogrupowane zostały w poszczególne działy o podobnej strukturze. Każdy z nich rozpoczynają wiadomości teoretycz
Ebook Analiza matematyczna dla ekonomicznych kierunków studiów

Analiza matematyczna dla ekonomicznych kierunków studiów

Autor: Dorota Pekasiewicz, Krystyna Pruska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Podręcznik akademicki zawiera rozważania teoretyczne, przykłady o charakterze matematycznym i ekonomicznym oraz zadania do samodzielnego rozwiązania. Przeznaczony jest dla studentów z różnych kierunków ekonomicznych i o różnym stopniu zaawansowania wymagań matematycznych. Zagadnienia wstępne zawierają elementy logiki, teorii mnogości i topologii. Przedstawione są
Ebook Matematyka po polsku. Podręcznik dla cudzoziemców

Matematyka po polsku. Podręcznik dla cudzoziemców

Autor: Danuta Wróbel, Alicja Zielińska, Grzegorz Rudziński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Matematyka po polsku jest podręcznikiem dla trzech grup odbiorców: po pierwsze, dla cudzoziemców, którzy chcąc podjąć w Polsce studia uczą się języka polskiego jako obcego; po drugie, dla osób, które znając język polski w zakresie ogólnym muszą uzupełnić jego znajomość w zakresie matematyki; po trzecie wreszcie, dla tych osób kształconych poza
Ebook Taneczny umysł. Teatr ruchu i tańca w perspektywie neurokognitywistycznej

Taneczny umysł. Teatr ruchu i tańca w perspektywie neurokognitywistycznej

Autor: Tomasz Ciesielski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Tomasz Ciesielski nie kryje, że zaproponowany przez niego temat – czyli neuroestetyka tańca – „dla większości polskich akademików i praktyków teatralnych jest wciąż jeszcze odległy” i budzi daleko idącą nieufność. Autor odważnie wkracza jednak na tę drogę, formułuje śmiałe hipotezy, nie obawiając się uproszczeń czy błędów. To właśnie stanowi o war
Ebook Prze(d)sądy. O czytaniu kultury

Prze(d)sądy. O czytaniu kultury

Autor: Julian Czurko, Michał Wróblewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Tom "Prze(d)sądy. O czytaniu kultury" otwiera się na wielość interdyscyplinarnych dyskursów, w ramach których studenci oraz doktoranci kierunków humanistycznych prezentują różne spojrzenia związane z problematyką „czytania” kultury. Punktem wyjścia jest tutaj literatura, ale zainteresowania autorów ogniskują się również wok&oacu
Ebook Kim jest człowiek?

Kim jest człowiek?

Autor: Abraham Joshua Heschel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Ebook Abrahama Heschela, jednego z najwybitniejszych teologów żydowskich XX wieku, koncentruje się na zagadnieniu człowieczeństwa i stanowi doskonałe wprowadzenie do innych publikacji tego autora. Została ponadto opatrzona znakomitym wstępem profesora Stanisława Krajewskiego. Wedle Heschela człowiek żyje w konflikcie między swoją egzystencją, a tym, czego oczekuje od siebie on sam ora
Ebook Ostatni lodzermensch. Robert Geyer 1888-1939

Ostatni lodzermensch. Robert Geyer 1888-1939

Autor: Przemysław Waingertner

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Dzieje Łodzi w XIX i XX stuleciu to nie tylko elektryzująca wyobraźnię historia „polskiego Manchesteru” - miasteczka, które w ciągu półwiecza stało się przemysłową metropolią; nie tylko wielobarwna historia „tygla narodów, kultur i religii”; wreszcie nie tylko znaczone kontrastami i konfliktami społecznymi dzieje „złego miasta”. To r&o
Ebook Geopoetyka. Związki literatury i środowiska

Geopoetyka. Związki literatury i środowiska

Autor: Anna Kronenberg

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce zawarto pytania, które stawiają sobie od lat 70. XX w. prekursorzy i prekursorki humanistyki ekologicznej, m.in: ekofilozofowie i ekofilozofki, ekokrytyczki i ekokrytycy, ekofeministki oraz twórca geopoetyki, Kenneth White. Badania dotyczące tego tematu od lat 90. XX w. zdobywają coraz większą popularność (zwłaszcza na uczelniach amerykańskich, australijskich i angielskich
Ebook Z problematyki cyberpunku. Literatura - sztuka - kultura

Z problematyki cyberpunku. Literatura - sztuka - kultura

Autor: Adam Mazurkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kultura współczesna coraz ściślej jest stymulowana przez rozwój nowych mediów i technologii cyfrowych. W książce skoncentrowano się głównie na obiegu popularnym, ponieważ w nim odzwierciedlane są postulaty zwolenników cyberkultury, a także dlatego, że obieg popularny współcześnie najżywiej reaguje na przemiany społeczne, dostosowując do oczekiwań odbiorc&o
Ebook Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim

Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim

Autor: Szymon Wiśniewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 W książce opisano dostępność transportową miast w województwie łódzkim, którą należy postrzegać jako miarę poziomu trudności osiągania danych miejsc za pośrednictwem środków transportu. Celem opracowania jest zbadanie zróżnicowania dostępności transportowej miast województwa łódzkiego, którego realizacja wymagała osiągnięcia trzech cel&
Ebook Kapitał społeczny a postawy i działania przedsiębiorcze mieszkańców Łodzi

Kapitał społeczny a postawy i działania przedsiębiorcze mieszkańców Łodzi

Autor: Monika Mularska-Kucharek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Ebook poświęcona jest problematyce kapitału społecznego. Zawarto w niej przegląd podstawowych koncepcji kapitału społecznego, a także charakterystykę jego poszczególnych komponentów. Skoncentrowano się też na społecznym i psychologicznym aspekcie przedsiębiorczości. Stanowi próbę egzemplifikacji związków pomiędzy kapitałem społecznym a przedsiębiorczością. Opisano
Ebook Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie

Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie

Autor: Ewa Rokicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Warunki i jakość życia pozwalają w sposób kompleksowy opisać sytuację, w jakiej znajdują się jednostki czy zbiorowości, oraz określić ich poziom zadowolenia i poczucie satysfakcji w relacji do istniejącej infrastruktury, sytuacji gospodarczej czy stopnia zaspokojenia potrzeb życiowych. W książce opisano obiektywne i subiektywne aspekty ogólnej i dziedzinowej jakości życia przez pryzm
Ebook Przedsiębiorczość, strategie i metody zarządzania przedsiębiorstwem

Przedsiębiorczość, strategie i metody zarządzania przedsiębiorstwem

Autor: Natasza Duraj, Aleksandra Pieloch-Babiarz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia dotyczy kluczowych problemów związanych zarówno z rozwojem przedsiębiorczości, jak również strategiami i metodami wykorzystywanymi w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zawarto w niej wyniki badań autorów z różnych ośrodków naukowych, które odnoszą się do analizy wielu czynników wpływających na kreowanie przedsiębiorczości, a także diag
Ebook Rzecz o kondycji i ustroju Europy. W przekładzie Andrzeja Macieja Kaniowskiego

Rzecz o kondycji i ustroju Europy. W przekładzie Andrzeja Macieja Kaniowskiego

Autor: Jürgen Habermas

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autor należy do najwybitniejszych współczesnych filozofów piszących o Unii Europejskiej i jej przyszłości. Jako jeden z niewielu, nie zamyka procesu integracji w kategoriach państw narodowych, lecz szuka alternatywnych i wielopoziomowych źródeł legitymizacji transnarodowego procesu podejmowania decyzji, przypisując szczególną wartość europejskim normom konstytucyjnym i
Ebook Literatura

Literatura "ziemi obiecanej". Twórczość niemieckojęzycznych łodzian w XIX i na początku XX wieku

Autor: Monika Kucner

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi cenną inicjatywę przybliżenia czytelnikowi polskiemu twórczości niemieckojęzycznych łodzian XIX i XX w. w realiach wielokulturowości miasta, uwzględniając zarówno żydowskie, jak i polskie aspekty. Można znaleźć wiele informacji na temat kształtowania się tkanki miejskiej, rozwoju demograficznego ludności, struktury gospodarczej, warunków życia łodzian, życia
Ebook Shakespeare 2014. W 450. rocznicę urodzin

Shakespeare 2014. W 450. rocznicę urodzin

Autor: Krystyna Kujawińska-Courtney, Monika Sosnowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce przedstawiono wyniki interdyscyplinarnych badań nad dziełami i obecnością wielkiego dramaturga elżbietańskiego w Polsce w zmieniającym się kontekście historycznym i kulturowym. Jest ona po części efektem dyskusji naukowych prowadzonych w Międzynarodowym Centrum Badań Szekspirowskich utworzonym w Uniwersytecie Łódzkim w 2012 r. Interesująca tematyka (m.in. „mit Hamleta&rdquo
Ebook Obywatelskość jako płaszczyzna integracji społeczności muzłumańskich ze społeczeństwem polskim. Na przykładzie Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej

Obywatelskość jako płaszczyzna integracji społeczności muzłumańskich ze społeczeństwem polskim. Na przykładzie Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej

Autor: Marcin Pierzchała, Danuta Walczak-Duraj

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monografii opisano sposób pojmowania obywatelskości jako płaszczyzny integracji społeczności muzułmańskich ze społeczeństwem polskim na przykładzie Ligi Muzułmańskiej w RP. W wymiarze analiz teoretycznych dotyczył on trzech wiodących zagadnień – integracji, obywatelskości oraz wielokulturowości. Przedstawione analizy wykazały, że w społeczeństwach wielokulturowych, pomimo róż
Ebook Łódzki strajk studencki - styczeń-luty 1981. Spojrzenie po latach

Łódzki strajk studencki - styczeń-luty 1981. Spojrzenie po latach

Autor: Krzysztof Lesiakowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przełomem w aktywizacji środowiska studenckiego był strajk na łódzkich uczelniach, który rozpoczął się 21 stycznia 1981 r. i trwał do 18 lutego tego samego roku, kiedy zawarto tzw. porozumienie łódzkie. Przez prawie miesiąc studenci Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, Akademii Medycznej, Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, a na ostatnim etapie także P
Ebook Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami

Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami

Autor: Krzysztof T. Konecki, Beata Pawłowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Całe nasze życie jest wypełnione pracą nad emocjami, wypracowywaniem strategii i taktyk borykania się z nimi. Emocje ubarwiają świat, ale także strukturalizują go, a masowe emocje znoszą racjonalne myślenie i argumentację nie tylko na poziomie indywidualnym. Dla badania problematyki emocji powstała subdyscyplina zwana socjologią emocji. Monografia jest efektem debaty prowadzonej podczas konferencj
Ebook Święta księżna kijowska Olga. Wybór tekstów źródłowych

Święta księżna kijowska Olga. Wybór tekstów źródłowych

Autor: Zofia Brzozowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorka w prezentowanej pracy stawia sobie za cel przybliżenie szerszemu kręgowi odbiorców sylwetki księżnej kijowskiej Olgi (X w.), pierwszej władczyni Rusi Kijowskiej, która przyjęła chrzest i podjęła próbę chrystianizacji Słowiańszczyzny Wschodniej w obrządku bizantyńskim. Kościół ruski podniósł ją do rangi świętej już w XIII w. Postać ta jest również w
Ebook Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.). Część II, Pokarm dla ciała i ducha

Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.). Część II, Pokarm dla ciała i ducha

Autor: Maciej Kokoszko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jest to kontynuacja cyklu książek poświęconych historii jedzenia, dietetyki i medycyny w antyku klasycznym i wczesnym Bizancjum. Autorzy przedstawiają studia odnoszące się do kolejnych grup pokarmów – kontynuując wątek podjęty w części I książki Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II–VII w.) pt. Zboża i produkty zbożowe w źródłach medycznych antyku
Ebook Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.). Część I, Zboża i produkty zbożowe w źródłach medycznych antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.)

Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.). Część I, Zboża i produkty zbożowe w źródłach medycznych antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.)

Autor: Maciej Kokoszko, Krzyszof Jagusiak, Zofia Rzeźnicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce zawarto szczegółową analizę ewolucji poglądów starożytnych i wczesnośredniowiecznych autorów na temat dietetyki i ocenę wartości dzieł medycznych dla historii jedzenia i gastronomii. Przebadano wybrane traktaty medyczne i dietetyczne, spisane pomiędzy II i VII w. n.e., tj. od momentu ukonstytuowania się doktryn i poglądów dietetycznych za sprawą działalności i
Ebook Polityka bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii w latach 1945-1955

Polityka bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii w latach 1945-1955

Autor: Robert Czulda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Po zakończeniu II wojny światowej Wielkiej Brytanii przyszło prowadzić politykę z pozycji upadającego mocarstwa, swoistego syndyka imperialnej masy upadłościowej. Całość wpływów i zamorskich posiadłości została uzyskana na długo przed II wojną światową, która praktycznie nie przyniosła nowych stref interesu. Wychowani na sukcesach Imperium oraz bohaterstwie Horatio Kitchenera i Cecil
Ebook Pokolenia na rynku pracy

Pokolenia na rynku pracy

Autor: Anna Rogozińska-Pawełczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji ukazano mechanizmy odpowiedzialne za kreowanie sytuacji kolejnych pokoleń na rynku pracy oraz różnorodne jej przyczyny związane z bieżącą koniunkturą i aktualnymi przemianami gospodarczymi. Choć polski rynek pracy jest nadal rynkiem pracodawcy, to wciąż trudno przedsiębiorcom znaleźć dobrego pracownika. Przyczyną tych trudności jest zwykle niedopasowanie kompetencji kandydat&oa
Ebook Problem intencjonalności działania wychowawczego. Studium teoretyczne

Problem intencjonalności działania wychowawczego. Studium teoretyczne

Autor: Alina Wróbel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest interdyscyplinarnym studium teoretycznych podstaw działania wychowawczego, osadzonym we współczesnym dyskursie paradygmatycznym, stanowi efekt hermeneutycznej interpretacji wybranych teorii pedagogicznych. Znajdujemy w niej odpowiedź na pytanie, jak odwołanie się do kategorii intencjonalności zmienia strukturę teorii pedagogicznej i sens nadany działaniu wychowawczemu jako podsta
Ebook Przemiany społeczne we współczesnej Polsce i ich konsekwencje. Perspektywa socjologiczna

Przemiany społeczne we współczesnej Polsce i ich konsekwencje. Perspektywa socjologiczna

Autor: Jolanta Grotowska-Leder, Ewa Rokicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest zbiorem poświęconym przemianom społecznym we współczesnej Polsce i ich konsekwencjom, widzianym z perspektywy socjologicznej. Część I (Kapitał społeczny, więzi społeczne) zawiera omówienia takich kwestii, jak: kapitał kulturowy – czynnik reprodukcji nierówności społecznych w teorii Pierre’a Bourdieu; intymne oraz prywatne granice związku kobiety i mężczy
Ebook Więzi społeczne, sieci społeczne w perspektywie procesów inkluzji i wykluczenia społecznego

Więzi społeczne, sieci społeczne w perspektywie procesów inkluzji i wykluczenia społecznego

Autor: Jolanta Grotowska-Leder

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest zbiorem poświęconym więziom i sieciom społecznym w perspektywie procesów inkluzji i wykluczenia społecznego. Zawiera analizy dotyczące: organizacji życia zbiorowego w kontekście więzi wspólnotowych, więzi społecznych oraz zjawisk samotności i osamotnienia; wsparcia społecznego i procesów wykluczenia i inkluzji w świetle badań nad społecznym konstruowaniem problemu b
Ebook Łódzkie czasopisma humorystyczne w międzywojniu

Łódzkie czasopisma humorystyczne w międzywojniu

Autor: Bartłomiej Cieśla

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook zawiera analizę łódzkiej prasy humorystycznej okresu dwudziestolecia międzywojennego (początki łódzkiej prasy, łódzka prasa międzywojenna, łódzka prasa o charakterze humorystycznym) pod kątem stosowanych gatunków wypowiedzi (gatunki prymarnie humorystyczne, takie jak: anegdota, humoreska, dowcip, satyra, komedia, aforyzm; gatunki sekundarnie humorystyczne,
Ebook Paradygmaty współczesnego kina

Paradygmaty współczesnego kina

Autor: Ryszard Kluszczyński, Natasza Korczarowska-Różycka, Tomasz Kłys

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest kolejnym (po publikacjach: Perspektywy badań nad kulturą, red. Ryszard W. Kluszczyński, Anna Zeidler-Janiszewska; Katarzyna Prajzner, Tekst jako świat i gra. Modele narracyjności w kulturze współczesnej; Blanka Brzozowska, Spadkobiercy flâneura. Spacer jako twórczość kulturowa – współczesne reprezentacje; Kamila Żyto, Strategie labiryntowe w filmie fikcj
Ebook Trajektorie obrazów. Strategie wizualne w sztuce współczesnej

Trajektorie obrazów. Strategie wizualne w sztuce współczesnej

Autor: Ryszard Kluszczyński, Dagmara Rode

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Ebook jest kolejnym (po publikacjach: Perspektywy badań nad kulturą, red. Ryszard W. Kluszczyński, Anna Zeidler-Janiszewska; Katarzyna Prajzner, Tekst jako świat i gra. Modele narracyjności w kulturze współczesnej; Blanka Brzozowska, Spadkobiercy flâneura. Spacer jako twórczość kulturowa - współczesne reprezentacje; Kamila Żyto, Strategie labiryntowe w filmie fikcj
Ebook Meteorologia i klimatologia dla studentów leśnictwa

Meteorologia i klimatologia dla studentów leśnictwa

Autor: Krzysztof M. Kożuchowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autor podręcznika meteorologii i klimatologii dla leśników omawia atmosferę Ziemi (ciśnienie, gęstość i temperaturę powietrza; strukturę atmosfery; warstwę graniczną; składniki atmosfery: azot, tlen, dwutlenek węgla, parę wodną; zanieczyszczenia powietrza i stan sanitarny lasów); promieniowanie w atmosferze (prawa promieniowania; promieniowanie słoneczne w atmosferze; promieniowanie
Ebook Miasto w mojej pamięci. Powojenne wspomnienia Niemców z Łodzi

Miasto w mojej pamięci. Powojenne wspomnienia Niemców z Łodzi

Autor: Monika Kucner, Krystyna Radziszewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook utrwala portret przedwojennej i wojennej Łodzi, wyłaniający się ze wspomnień wysiedlonych z miasta Niemców. Zawiera spisane po II wojnie światowej opowiadania, epizody, tworzące i odtwarzające subiektywną historię tego miejsca. Znajdziemy tutaj opowieść o blaskach i cieniach życia i pracy niemieckiego konsula w Łodzi w latach 1926-1931; historię ocalonego od zapomnienia emaliowanego k
Ebook Sposoby promocji współczesnej polskiej prasy drukowanej

Sposoby promocji współczesnej polskiej prasy drukowanej

Autor: Joanna Mikosz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook przedstawia interesujące zagadnienie promocji współczesnej prasy drukowanej. Autorka wyodrębniła i scharakteryzowała metody badań rynku polskiej prasy drukowanej (badania sondażowe, jakościowe, niereaktywne, historyczno-porównawcze, ewaluacyjne) oraz instytucje zajmujące się takimi badaniami. Omówiła: kanały i metody dystrybucji prasy (konsumentów prasy i ich zach
Ebook Zarys historii Uniwersytetu Łódzkiego (1945-2015)

Zarys historii Uniwersytetu Łódzkiego (1945-2015)

Autor: Wiesław Puś

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana Ebook jest pierwszym opracowaniem w miarę pełnej historii Uniwersytetu Łódzkiego w okresie siedemdziesięciu lat jego istnienia ‒ od powołania w 1945 r. do początku 2015 r. W czterech rozdziałach zostały przedstawione następujące kwestie: założenie, rozwój i rozbudowa uczelni; jej życie społeczno-polityczne; dzieje poszczególnych wydziałów; biogramy os
Ebook Stosunki gospodarcze polsko-czechosłowackie w latach 1945-1949. Zbiór dokumentów

Stosunki gospodarcze polsko-czechosłowackie w latach 1945-1949. Zbiór dokumentów

Autor: Janusz Skodlarski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikowane dokumenty odnoszą się kwestii, która jest ewenementem w najnowszych dziejach gospodarczych Europy, czyli próby wprowadzenia po II wojnie światowej integracji ekonomicznej między dwoma sąsiednimi krajami, tj. Polską i Czechosłowacją, z możliwością rozszerzenia jej na dalsze państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Zbiór jest poprzedzony wprowadzeniem przedstawiającym zar
Ebook Socjologia wizualna w praktyce. Plakat jako narzędzie propagandy wojennej

Socjologia wizualna w praktyce. Plakat jako narzędzie propagandy wojennej

Autor: Tomasz Ferenc, Waldemar Dymarczyk, Piotr Chomczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Treści zawarte w książce dotyczą przede wszystkim codziennego świata jednostek poddawanych oddziaływaniu plakatu jako narzędzia propagandy. Plakat z uwagi na swoją formę i sposób dystrybucji dociera do prawie każdego. Możemy w nim ujrzeć matrycę różnorodnych form wizualnej propagandy i różnych form wizualnego oddziaływania (wpływania, manipulowania, inżynierii społecznej), r&o
Ebook Aktualne problemy polskiego i litewskiego prawa konstytucyjnego

Aktualne problemy polskiego i litewskiego prawa konstytucyjnego

Autor: Dariusz Górecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca jest poświęcona aktualnym problemom prawa konstytucyjnego w Polsce i na Litwie – stanowi zbiór opracowań naukowców z Uniwersytetów Łódzkiego i Wileńskiego. Zawiera teksty dotyczące: elementów systemu rządów w Konstytucji RP z 1997 r.; recepcji niemieckich rozwiązań ustrojowych w polskim prawie konstytucyjnym oraz realizacji funkcji krajowego or
Ebook Powszechna wystawa światowa w Paryżu w 1900 roku. Splendory Trzeciej Republiki

Powszechna wystawa światowa w Paryżu w 1900 roku. Splendory Trzeciej Republiki

Autor: Eleonora Jedlińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook przybliża fenomen, jakim były w kulturze europejskiej wystawy światowe. Autorka bada ich genezę i przedstawia zarys ich historii (od Pierwszej Wystawy Francuskiej w 1798, poprzez wystawę londyńską w 1851, Wystawę Powszechną w Paryżu w 1855, wystawę paryską w 1867, wiedeńską w 1873, wystawy paryskie w 1878 i 1889, wystawę w Chicago w 1893 - po tytułową, paryską, w 1900). Publikacja zawiera sz
Ebook Biografie i uczenie się. Tom 4. Biografia i badanie biografii

Biografie i uczenie się. Tom 4. Biografia i badanie biografii

Autor: Elżbieta Dubas, Joanna Stelmaszczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Kolejny czwarty tom, z cyklu Biografia i badanie biografii, zawiera opracowania, które powstały w latach 2012–2014 w ramach projektu, realizowanego od 2008 roku w Zakładzie Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, z udziałem badaczy z wielu ośrodków akademickich w kraju, w szczególności andragogów. Treści tego tomu koncentrują się
Ebook Marketing regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych. Perspektywa sprzedawcy i konsumenta

Marketing regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych. Perspektywa sprzedawcy i konsumenta

Autor: Paweł Bryła

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook dotyczy marketingu produktów żywnościowych, w tym wzrostu znaczenia obszaru pochodzenia, tradycyjnych metod wytwarzania i ekologicznego charakteru produktu, czyli wyróżników oferty. W procesie budowania przekonania konsumentów o atrakcyjności oferty istotną rolę odgrywają instrumenty gwarantowania wysokiej jakości produktu, w szczególności oznaczenia jakośc
Ebook Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. Tom 1: Do połowy XIX w

Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. Tom 1: Do połowy XIX w

Autor: Marek Cybulski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dwutomowa antologia pod red. prof. Marka Cybulskiego przynosi uporządkowany chronologicznie zbiór ponad pięciuset tekstów polskich. Obejmuje ogół piśmiennictwa, utrwala w całości lub we fragmentach teksty od najstarszych po współczesne: od średniowiecznej bulli papieskiej do internetowego flejmu. Zawiera zabytki kanoniczne, powszechnie znane, ale także dotąd niepubl
Ebook Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. Tom 2: Od połowy XIX w

Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. Tom 2: Od połowy XIX w

Autor: Marek Cybulski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dwutomowa antologia pod red. prof. Marka Cybulskiego przynosi uporządkowany chronologicznie zbiór ponad pięciuset tekstów polskich. Obejmuje ogół piśmiennictwa, utrwala w całości lub we fragmentach teksty od najstarszych po współczesne: od średniowiecznej bulli papieskiej do internetowego flejmu. Zawiera zabytki kanoniczne, powszechnie znane, ale także dotąd niepubl
Ebook Domy bezdomnych. O badaniach sytuacji kryzysowych

Domy bezdomnych. O badaniach sytuacji kryzysowych

Autor: Inga B. Kuźma

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook zawiera wyniki badań na temat doświadczenia bezdomności i domu osób pozostających w kryzysie bezdomności, żyjących w specjalistycznych placówkach na terenie Łodzi. Autorka publikacji oparła się na swoich wieloletnich badaniach, jakie prowadziła w schroniskach różnego typu (zaliczanych do instytucji totalnych). Są to badania antropologiczne - etnograficzne o rysie action
Ebook Mity polityczne i stereotypy w pamięci zbiorowej społeczeństwa

Mity polityczne i stereotypy w pamięci zbiorowej społeczeństwa

Autor: Eugeniusz Ponczek, Andrzej Sepkowski, Magdalena Rekść

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowany zbiór rozważań traktujących o pamięci zbiorowej, jej mityzacjach jest kontynuacją poszukiwań inspirowanych od wielu już lat, a prowadzonych aktualnie przez Katedrę Teorii Polityki i Myśli Politycznej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Formuła tej monografii odbiega dość wyraźnie od uprzednich publikacji, w których dokonywano przede wszystkim
Ebook Święta wojna w Al-Ándalus. Przeobrażenia aktywności dżihadystycznych komórek terrorystycznych w Hiszpanii w latach 1995-2012

Święta wojna w Al-Ándalus. Przeobrażenia aktywności dżihadystycznych komórek terrorystycznych w Hiszpanii w latach 1995-2012

Autor: Stanisław Kosmynka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Europa Zachodnia i Południowa od lat jest jedną ze scen aktywności ekstremizmu dżihadystycznego, zarówno jako obszar przedsięwzięć logistycznych, jak i cel operacji terrorystycznych. Analiza rozwoju tego ruchu na Starym Kontynencie pozwala dostrzec wiele istotnych prawidłowości obrazujących jego ewolucję, sieciowość oraz złożone mechanizmy funkcjonowania. Hiszpania jest w tym kontekście prz
Ebook W kręgu problemów edukacji i dydaktyki polonistycznej na łamach czasopisma

W kręgu problemów edukacji i dydaktyki polonistycznej na łamach czasopisma "Nowe Tory". Między tradycją a współczesnością

Autor: Dominika Dworakowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Miesięcznik „Nowe Tory” przyczynił się do rozkwitu polskiej myśli pedagogicznej w Królestwie Polskim oraz dynamicznego rozwoju nauczania literatury ojczystej i języka narodowego w zaborze rosyjskim. Periodyk skupiał czołowych polskich pedagogów i działaczy oświatowych, którzy celowali w recenzenckich omówieniach nowych podręczników szkolnych, krytyczn
Ebook Sypiając ze smokiem. Polityka Unii Europejskiej wobec Chin

Sypiając ze smokiem. Polityka Unii Europejskiej wobec Chin

Autor: Tomasz Kamiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stosunki europejsko-chińskie nigdy nie były tak bliskie, ale też nigdy nie były tak trudne. Potężniejące z każdym rokiem państwo kusi atrakcyjnymi możliwościami współpracy, stanowiąc jednak coraz większe zagrożenie dla interesów europejskich w świecie. „Chiński smok” jest asertywny, głośno wyraża swoje opinie, a co najgorsze ­ Unia Europejska utraciła nad nim swoją pr
Ebook Pedagogika społeczna: wstępy i kontynuacje

Pedagogika społeczna: wstępy i kontynuacje

Autor: Ewa Marynowicz-Hetka, Elżbieta Skoczylas-Namielska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Siódmy tom serii „Stała Konferencja Pedagogiki Społecznej”, który oddajemy do rąk Czytelników, ma dla nas szczególne znaczenie. Został bowiem wyróżniony przez Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu poprzez włączenie do zestawu publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego przygotowanych z okazji jubileuszu 70. rocznicy powstania Uczelni. Jest to d
Ebook Znaczenie przejrzystości w polityce fiskalnej

Znaczenie przejrzystości w polityce fiskalnej

Autor: Radosław Piwowarski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przejrzystość polityki fiskalnej wymusza racjonalne ekonomicznie zachowania na politykach, przez co umożliwia efektywniejsze funkcjonowanie instytucji sektora finansów publicznych. Sprzyja też podejmowaniu trudnych decyzji gospodarczych. Dlatego potrzebne są prace, których przedmiotem jest poprawa zdrowia finansów publicznych. Konieczne jest zrozumienie racjonalnie i długofalo
Ebook Wprowadzenie do epistemologii pracy społecznej. Odniesienia do społeczno-pedagogicznej perspektywy poznania pracy społecznej

Wprowadzenie do epistemologii pracy społecznej. Odniesienia do społeczno-pedagogicznej perspektywy poznania pracy społecznej

Autor: Arkadiusz Żukiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przygotowana propozycja rozważań jest drugim tomem tryptyku poświęconego zagadnieniom pracy społecznej (w pierwszym ukazana została jej ontologiczna perspektywa) i stanowi kontynuację namysłu czynionego ze społeczno-pedagogicznego punktu widzenia. Czytelnicy znajdą tu odwołanie do teoretycznych i praktycznych doświadczeń, wywodzonych z aktywności akademickiej oraz bezpośredniej służby społecznej,
Ebook Polscy pisarze wobec faszyzmu

Polscy pisarze wobec faszyzmu

Autor: Paweł Maurycy Sobczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Faszyzm wedle sławnej formuły wybitnego niemieckiego badacza Ernsta Noltego był wydarzeniem epokowym i naznaczył cały wiek XX. Stał się popularny także wśród pisarzy i to często bardzo wybitnych – Filippo Tommaso Marinetti, Curzio Malaparte, Ezra Pound, Ernst Jünger, Louis-Ferdinand Céline, Pierre-Eugéne Drieu La Rochelle, Gottfried Benn, Martin Heidegger, Robert Br
Ebook Książki w życiu najmłodszych

Książki w życiu najmłodszych

Autor: Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook na temat istotnego udziału książki i czytania w życiu dziecka. Powszechnie zaakceptowano potrzebę włączania do tego procesu dzieci od pierwszych miesięcy życia, słusznie podkreślając związek pomiędzy głośnym czytaniem a kształtowaniem wrażliwości i wyobraźni, wpływ czytania i literatury na rozwój dziecka, poczynając od jego najmłodszych lat. Nawyki czytelnicze dzieci można też traktow
Ebook W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży

W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży

Autor: Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook składa się z czterech części zatytułowanych: 1. Dzieci i młodzież w świecie cyfrowym, 2. Dzieci i młodzież w świecie czasopism, 3. Działalność instytucjonalna na rzecz kultury czytelniczej dzieci i młodzieży oraz 4. Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży w ujęciu międzynarodowym. Dowiemy się z niej m.in. na tematy różnorodnym funkcji nowoczesnych bibliotek oraz techniki (przede wszyst
Ebook Sofia - upersonifikowana Mądrość Boża. Dzieje wyobrażeń w kręgu kultury bizantyńsko-słowiańskiej

Sofia - upersonifikowana Mądrość Boża. Dzieje wyobrażeń w kręgu kultury bizantyńsko-słowiańskiej

Autor: Zofia A. Brzozowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorka opisuje wyobrażenia Sofii – upersonifikowanej Mądrości Bożej, charakterystyczne dla kultury duchowej wschodniego chrześcijaństwa, zwłaszcza zaś Bizancjum i obszaru Slavia Orthodoxa. Stara się znaleźć odpowiedź na pytanie, kim, zdaniem średniowiecznych twórców bizantyńskich i słowiańskich, była Mądrość Boża, ukazywana w żeńskiej postaci: czy mamy w jej przypadku do czyn
Ebook Literatura prze-pisana. Od

Literatura prze-pisana. Od "Hamleta" do slashu

Autor: Agnieszka Izdebska, Danuta Szajnert

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Formuły „literatura prze-pisana” używa się przede wszystkim do określenia tych spośród praktyk intertekstualnych, w których: 1) aktywizowane są inne niż punktowe odniesienia do cudzych wypowiedzi, czyli takie, w których semantycznej i często ideologicznej rewaloryzacji poddawane są większe całości tekstowe; 2) są to odniesienia skonkretyzowane, co wyróżnia j
Ebook 70 lat Uniwersytetu Łódzkiego w przestrzeni miejskiej Łodzi (1945-2015)

70 lat Uniwersytetu Łódzkiego w przestrzeni miejskiej Łodzi (1945-2015)

Autor: Karolina Kołodziej, Maciej Kronenberg

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W pierwszej opracowania można znaleźć zarys dziejów Uniwersytetu, uwzględniający jego rolę w tworzeniu przestrzeni miasta w ciągu ostatniego siedemdziesięciolecia, natomiast w drugiej – zestawienie kilkudziesięciu budynków, które Uniwersytet przez krótszy lub dłuższy czas w tym okresie użytkował. Nie są to wszystkie budynki, należące do uczelni – taki rejest
Ebook wystarczy tylko otworzyć drzwi... Przedmioty w twórczości Tadeusza Kantora

wystarczy tylko otworzyć drzwi... Przedmioty w twórczości Tadeusza Kantora

Autor: Dominika Łarionow

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kantor – scenograf, Kantor – autor przedstawień, performansów, cricotagów i ambalaży domaga się wielorakiego oglądu, Kantor – teatr autorski, w którym od pewnego momentu Kantor wszystko robił osobiście; był jego demiurgiem, sprawcą, kreatorem. „Scenografia”, stanowiące ją przedmioty, nie są dla autorki dziełami plastycznymi, obiektami sztuki, lecz
Ebook Pomiędzy reformami. Edukacja początkowa w polskich reformach oświatowych w latach 1932-1961

Pomiędzy reformami. Edukacja początkowa w polskich reformach oświatowych w latach 1932-1961

Autor: Dorota Radzikowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W pracy zawarta została analiza reform programowo-strukturalnych wprowadzanych w Polsce na pierwszym szczeblu kształcenia w szkole podstawowej w latach 1932–1961, przy czym ciężar badań koncentruje się głównie na założeniach reform, w mniejszym zaś stopniu na rzeczywistych zmianach w systemie edukacji, jakie zaszły pod ich wpływem. Ponieważ etap edukacji początkowej rozpoczyna organiz
Ebook Wyzwoleni i zagubieni w sieci. Sztuka i wychowanie w kulturze konwergencji

Wyzwoleni i zagubieni w sieci. Sztuka i wychowanie w kulturze konwergencji

Autor: Mirosława Zalewska-Pawlak, Piotr Soszyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Media konstytuują wszechogarniającą reprezentację nazwaną przez Baudrillarda hiperrealnością bądź rzeczywistością upozorowaną. Hiperprzestrzeń stwarza nieograniczone możliwości kreowania bytów wyobrażeniowych, zawieszając przymus rzeczywistości, oferuje wyzwolenie od jej reguł i nacisków aż do pełnej wolności tworzenia. Jednocześnie samorealizacja w hiperprzestrzeni sprzyja zagrożeni
Ebook Metodologie językoznawstwa 4. Od dialektologii do dialektyki

Metodologie językoznawstwa 4. Od dialektologii do dialektyki

Autor: Piotr Stalmaszczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W maju 2004 r. Zakład Teorii Języka i Metodologii Językoznawstwa (obecnie Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego w Instytucie Anglistyki UŁ) zorganizował seminarium naukowe poświęcone metodologii szeroko pojętych badań nad językiem. Intencją organizatorów było przedstawienie najważniejszych podejść we współczesnych badaniach językoznawczych, a do wygłoszenia wykład&oacu
Ebook Szkoła Zgromadzenia Kupców miasta Łodzi (1898-1939)

Szkoła Zgromadzenia Kupców miasta Łodzi (1898-1939)

Autor: Adrianna Szczerba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tematem pracy są dzieje Szkoły Handlowej Zgromadzenia Kupców m. Łodzi w latach 1898–1939, czyli od jej założenia do zakończenia działalności. Wykroczenie poza wyznaczone ramy czasowe wiązało się z koniecznością przedstawienia sytuacji łódzkiego szkolnictwa przed powstaniem „handlówki” oraz udzieleniem odpowiedzi na pytanie o jej dalsze losy. Przedstawiono syt
Ebook Arystokratka i biedermeier. Rzecz o Gabrieli z Güntherów Puzyninie (1815-1869)

Arystokratka i biedermeier. Rzecz o Gabrieli z Güntherów Puzyninie (1815-1869)

Autor: Maria Berkan-Jabłońska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Gabriela z Güntherów Puzynina, autorka poczytnych wspomnień „W Wilnie i w dworach litewskich”, jest jedną z licznego grona pisarek, których nazwiska nie są obce historykom literatury XIX w. Mimo to trudno ją uznać za autorkę cenioną albo przynajmniej znaną. Nie przemawiałaby za tym ani fragmentaryczna znajomość twórczości Puzyniny, ani liczba prac naukowych je
Ebook Językowy model poznania. Kognitywne komponenty w kontynentalnej filozofii języka

Językowy model poznania. Kognitywne komponenty w kontynentalnej filozofii języka

Autor: Aleksander Gemel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Idee powstałe na gruncie filozofii kontynentalnej oraz poglądy współczesnej kognitywistyki są tak odmienne, że niemożliwe wydaje się znalezienie dla nich jakiejkolwiek płaszczyzny komparatystycznej. Na płaszczyźnie filozofii języka te na pozór odległe tradycje intelektualne w wielu kwestiach przemawiają jednak zadziwiająco podobnym głosem. Jednogłośność ta staje się jeszcze bardziej
Ebook Opowiedzieć Uniwersytet. Łódź akademicka w biografiach wpisanych w losy Uniwersytetu Łódzkiego

Opowiedzieć Uniwersytet. Łódź akademicka w biografiach wpisanych w losy Uniwersytetu Łódzkiego

Autor: Kaja Kaźmierska, Katarzyna Waniek, Agata Zysiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook powstała na podstawie wspomnień powojennej generacji studentów, a następnie nauczycieli akademickich, którzy reprezentują różne dyscypliny: humanistykę, nauki społeczne, nauki przyrodnicze i nauki ścisłe. Przez pryzmat indywidualnych doświadczeń pokazane zostały istotne procesy społeczne, polityczne i uwarunkowania historyczne kształtujące na przestrzeni dekad ideę unive
Ebook Strajk studencki w Łodzi styczeń - luty 1981 r. Okruchy pamięci, zapisy źródłowe, ikonografia

Strajk studencki w Łodzi styczeń - luty 1981 r. Okruchy pamięci, zapisy źródłowe, ikonografia

Autor: Konrad Banaś, Marcin Gawryszczak, Krzysztof Lesiakowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Inspiracją do przygotowania niniejszej książki były opinie dawnych uczestników strajku. Dobór osób, które udzieliły relacji, nie był przypadkowy, ale założony plan uzyskania i stworzenia reprezentatywnej próby, w której znajdą się przedstawiciele strony studenckiej i ówczesnej władzy, obok liderów strajkowych, np. z Międzyuczelnianej Komisji
Ebook Vladimir Nabokov i jego synestezyjny świat

Vladimir Nabokov i jego synestezyjny świat

Autor: Anna Ginter

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Vladimir Nabokov (1899–1977) w tekstach autobiograficznych i wywiadach przyznawał, że posiada niezwykły dar doświadczania wrażeń kolorystycznych podczas słuchania i artykulacji głosek reprezentujących poszczególne litery alfabetu. Twierdził, że bodźcem dla owych doznań są nakładające się na siebie skojarzenia wzrokowe, smakowe, dotykowe i słuchowe. Nie wyczerpują one jednak palety syn
Ebook Franco i Stalin. Związek Sowiecki w polityce Hiszpanii w okresie drugiej wojny światowej

Franco i Stalin. Związek Sowiecki w polityce Hiszpanii w okresie drugiej wojny światowej

Autor: Bartosz Kaczorowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nieczęsto w historii stosunków międzynarodowych zdarzało się, by za swojego największego wroga dany rząd uznawał państwo oddalone odeń o kilka tysięcy kilometrów. Taka sytuacja wystąpiła jednak w przypadku Hiszpanii generała Francisco Franco, która w okresie drugiej wojny światowej prowadziła skrajnie antysowiecką politykę. Moskwa była konsekwentnie traktowana przez Madryt jak
Ebook Majdan. Drugie narodziny narodu

Majdan. Drugie narodziny narodu

Autor: Rafał Kowalczyk, Swietłana Grela-Krawczenko, Przemysław Waingertner

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook oferowana Czytelnikowi jest na rodzimym rynku wydawniczym pozycją szczególną. Przygotowana przez międzynarodowy zespół autorów – dwóch polskich historyków z Uniwersytetu Łódzkiego i ukraińską uczoną ze Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu w Łucku – składa się z trzech części: opowieści o burzliwych dziejach Ukrainy i Ukraińc&oac
Ebook Starość i młodość w literaturze i kulturze

Starość i młodość w literaturze i kulturze

Autor: Michał Kuran

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kategorie czy też toposy starości i młodości są bardzo często obecne we wszelkich dokonaniach będących przejawem działalności artystycznej. Funkcjonują zarówno w kulturze wysokiej, jak i popularnej, ponieważ należą do pojęć podstawowych, stanowiąc fundamentalne wymiary przebiegającej w czasie egzystencji człowieka. W książce znajdują się charakterystyki utworów respektujących poetyki
Ebook Cognition, Meaning and Action. Lodz-Lund Studies in Cognitive Science

Cognition, Meaning and Action. Lodz-Lund Studies in Cognitive Science

Autor: Piotr Łukowski, Aleksander Gemel, Bartosz Żukowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

The goal of contemporary cognitive science is not primarily to build a thinking machine, but to increase our understanding of cognitive processes. This can be done by various methods, including traditional psychological experiments, observations of authentic cognitive processes in practical action, or by simulating cognition in robots or programs. Unlike the early days of AI when it was believed t
Ebook Arystoksenos z Tarentu.

Arystoksenos z Tarentu. "Harmonika"

Autor: Anna Maciejewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Muzyka towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów, a jej teoretyczne badania na gruncie europejskim zapoczątkowali starożytni Grecy. W klasycznej Grecji była obecna wszędzie tam, gdzie w grę wchodziło świętowanie i rozrywka: podczas obrzędów religijnych, zarówno publicznych, jak misteryjnych, na uroczystościach publicznych o charakterze bardziej państwowym czy społecznym
Ebook Is the Body the Temple of the Soul? Modern Yoga Practice as a Psychological Phenomenon

Is the Body the Temple of the Soul? Modern Yoga Practice as a Psychological Phenomenon

Autor: Krzysztof T. Konecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Hatha-yoga in Western culture is often perceived as the practice of physical exercises (practice of the asana position), usually done to improve one’s health and emotional state. Even if that is the case, it is still based on the rule of “the silencing of the modifications of the mind.” It is about a containment of mind dispersion in terms of non-important, minute, everyday issue
Ebook Wybrane aspekty badawcze cz.III Aspekty teoretyczno-praktyczne badań naukowych

Wybrane aspekty badawcze cz.III Aspekty teoretyczno-praktyczne badań naukowych

Autor: Agnieszka Marszałek, Sylwia Król, Evelina Kristanova, Karolina Rogowska, Edyta Kruk, Marek Ryczek, Magdalena Malec, Nina Szczepanik-Ścisło, Sylwia Berbeć, Wojciech Biel, Sławomir Wierzbicki, Anna Lewandowska, Marcin Król, Ireneusz Miciuła, Raisa Dadaeva, Grzegorz Gancarzewicz, Małgorzata Urbanek, Dorota Błaszkiewicz, Olga Jarnecka, Edyta Bauer

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Drodzy Czytelnicy,  mamy wielki zaszczyt złożyć na Państwa ręce monografię pt.: „ wybrane Aspekty badawcze III Aspekty Teoretyczno-Praktyczne Badań Naukowych”. Monografia została zainicjowana i opracowana w aspekcie zmian zachodzących zarówno w Polsce jak i na całym świecie. W nowych uwarunkowaniach geopolitycznych temat zarządzania i organizacja staje  się istotn
Ebook Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych

Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych

Autor: Wiesława Leżańska, Aleksandra Feliniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przekazywana do rąk Czytelnika Ebook to kolejny tom podejmujący tematykę nauczyciela wczesnej edukacji (seria „Wczesna Edukacja”) pod redakcją pracowników Katedry Pedagogiki Wieku Dziecięcego Uniwersytetu Łódzkiego. W każdej kolejnej publikacji z tej serii autorzy zajmują się nowym ważnym problemem dotyczącym podmiotu badań - nauczyciela wczesnej edukacji. W prezentowanym
Ebook Metody logiki. Dedukcja

Metody logiki. Dedukcja

Autor: Andrzej Indrzejczak, Marek Nowak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Metody logiki. Dedukcja to pierwsza publikacja z planowanego cyklu poświęconego najważniejszym metodom i technikom wypracowanym na gruncie nowoczesnej logiki formalnej. W dostępnych monografiach i podręcznikach z zakresu logiki zazwyczaj więcej uwagi poświęcano prezentacji materiału teoretycznego. a zamieszczano zbyt mało wskazówek pokazujących. w jaki sposób konstruować dowody. Nini
Ebook Wiarygodność akademicka w edukacyjnych praktykach

Wiarygodność akademicka w edukacyjnych praktykach

Autor: Jacek Piekarski, Danuta Urbaniak-Zając

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W prezentowanej publikacji autorzy spoglądają w przeszłość uniwersytetu, by zadać również pytania o współczesny sens podejmowanych wcześniej zobowiązań i sposób wywiązywania się z nich. Zajmują się kwestią różnic dyscyplinarnego podejścia do rzeczywistości i postulują, by różnice te traktować jako drugoplanowe wobec wagi wspólnego zadania, jakim jest pomyś
Ebook Interaktywne fantasy. Gatunek w grach cyfrowych

Interaktywne fantasy. Gatunek w grach cyfrowych

Autor: Maria B. Garda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czym różnią się gatunki gier cyfrowych od gatunków znanych nam z filmu czy literatury, takich jak western bądź kryminał? Czy znane gry, takie jak rodzimy Wiedźmin, jedynie czerpią z repertuarów gatunkowych swoich książkowych lub ekranowych źródeł, czy też może oferują osobne i unikatowe wzorce gatunkowe? Autorka omawia zagadnienie gatunku w grach cyfrowych w relacji do
Ebook Estetyczne i etyczne aspekty współczesnej antropologii

Estetyczne i etyczne aspekty współczesnej antropologii

Autor: Krystyna Piątkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest nową próbą łącznego ujęcia problemów estetyki i etyki w badaniach antropologicznych - zarówno na poziomie teoretycznym, jak i empirycznym. Krytyczne podejście do kultury ponowoczesnej nie jest tu tylko estetyzującą, antropologiczną interpretacją ikonosfery codzienności, lecz także próbą wniknięcia z wrażliwością etyczną w szczególne obszary praktyki sp
Ebook Robotnicy Łodzi drugiej połowy XIX wieku. Nowe kierunki badawcze

Robotnicy Łodzi drugiej połowy XIX wieku. Nowe kierunki badawcze

Autor: Kamil Śmiechowski, Marta Sikorska-Kowalska, Kenshi Fukumoto

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Robotnicy Łodzi drugiej połowy XIX wieku. Nowe kierunki badawcze to monografia, której głównym celem było ukazanie nowych możliwości badawczych, nowego ujęcia w analizowaniu tzw. kwestii robotniczej. Publikacja ta stanowić ma zaproszenie do powrotu i kontynuacji badań nad bardzo rozległym i wieloaspektowym zagadnieniem życia i działalności robotników. Jej autorzy prezentują no
Ebook Rozproszenie władzy w uczelniach publicznych jako odpowiedź na wyzwania współczesności

Rozproszenie władzy w uczelniach publicznych jako odpowiedź na wyzwania współczesności

Autor: Maria Czajkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Problematyka związana z funkcjonowaniem wyższych uczelni publicznych i - szerzej - roli edukacji akademickiej stała się niezwykle popularna, ale i ważna. Prowadzenie uporządkowanej, obiektywnej, opartej na faktach i analizach dyskusji jest niezwykle cennym oraz potrzebnym działaniem. Z tego punktu widzenia Ebook Marii Czajkowskiej to niezwykle wartościowe dzieło, stanowiące istotny wkład w
Ebook Dylematy Unii Europejskiej. Studia i szkice

Dylematy Unii Europejskiej. Studia i szkice

Autor: Zbiorowy

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ponad dziesięcioletnia obecność Polski w Unii Europejskiej stanowi doskonałą okazję do analizy i podsumowań całokształtu funkcjonowania Unii Europejskiej w strukturach, a także refleksji w zakresie wyzwań przed jakimi staje w dniu dzisiejszym. Rozszerzenie Unii Europejskiej stanowi obecnie wielkie wyzwanie dla wszystkich państw członkowskich, zarówno w wymiarze politycznym, społecznym, jak
Ebook Biospołeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze fizycznej i zdrowotnej osób w różnym wieku

Biospołeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze fizycznej i zdrowotnej osób w różnym wieku

Autor: Anna Makarczuk, Anna Maszorek-Szymala, Jolanta E. Kowalska, Arkadiusz Kaźmierczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana publikacja dotyczy uniwersalnych zagadnień wartości kultury fizycznej w procesie kształcenia i wychowania, pedagogicznych i historycznych przejawów idei olimpijskiej, współczesnych problemów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, a także zdrowotnych uwarunkowań aktywności ruchowej. Autorzy - specjaliści z zakresu pedagogiki, nauk medycznych i nauk o kulturze fizy
Ebook Powieść graficzna. Studium gatunku w perspektywie kognitywistycznej

Powieść graficzna. Studium gatunku w perspektywie kognitywistycznej

Autor: Michał Wróblewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji dokonano analizy powieści graficznej jako gatunku o znamionach literackości przy zastosowaniu metodologii kognitywnej. Czytelnik zostaje zapoznany z podstawowymi założeniami poetyki kognitywnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na mechanizmy stojące za tekstem, w tym na te związane z procesem lektury. Autor sytuuje powieść graficzną w perspektywie historycznej, ale przede
Ebook Karl Dedecius

Karl Dedecius

Autor: Krzysztof A. Kuczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Karl Dedecius - najwybitniejszy tłumacz literatury polskiej w historii - przez ponad pół wieku był symbolem niemiecko-polskiego porozumienia. Ebook cenionego znawcy życia i twórczości Czarodzieja z Darmstadt to interesujący, pogłębiony zapis jego wieloletnich dokonań translatorskich i eseistycznych. Przynosi nie tylko analizę warsztatu literackiego Karla Dedeciusa, lecz także omawia
Ebook Regionalizacja demograficzna. Wybrane metody i ich aplikacje

Regionalizacja demograficzna. Wybrane metody i ich aplikacje

Autor: Anna Majdzińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja dotyczy regionalizacji demograficznej, mającej na celu wyodrębnienie obszarów jednorodnych z punktu widzenia charakterystyk ludnościowych. Jest próbą syntezy dotychczas stosowanych metod regionalizacyjnych. Zawiera także propozycje autorki w zakresie modyfikacji niektórych procedur oraz adaptacji metod wielocechowej analizy porównawczej dla celów delim
Ebook Audiodeskrypcja dzieł sztuki. Metody, problemy, przykłady

Audiodeskrypcja dzieł sztuki. Metody, problemy, przykłady

Autor: Aneta Pawłowska, Julia Sowińska-Heim

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorki książki przedstawiły problem wyrównania szans osób niewidomych i niedowidzących w dostępie do dóbr kultury. Zaprezentowały metodę tworzenia audiodeskrypcji dzieł w kontekście upowszechniania sztuki wśród osób z dysfunkcjami wzroku. Ponieważ tworzenie audiodeskrypcji wymaga znacznego zasobu zróżnicowanej wiedzy, zaproponowały wprowadzenie specjalist
Ebook Obrazki z romantyzmu. Szkice o ludziach, tekstach i podróżach

Obrazki z romantyzmu. Szkice o ludziach, tekstach i podróżach

Autor: Krystyna Poklewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Krystyny Poklewskiej, uznanej badaczki epoki romantyzmu, zwłaszcza twórczości Aleksandra Fredry oraz dziewiętnastowiecznej Galicji, jest kolejnym świadectwem Jej wieloletnich i głębokich fascynacji rodzimym romantyzmem. Na publikację składa się wybór tekstów powstałych w latach 1989–2013, w większości uprzednio publikowanych w czasopismach i monografiach zbiorowyc
Ebook Wykluczenie społeczne i inkluzja społeczna z wykorzystaniem podmiotów ekonomii społecznej w Polsce na przykładzie województwa łódzkiego

Wykluczenie społeczne i inkluzja społeczna z wykorzystaniem podmiotów ekonomii społecznej w Polsce na przykładzie województwa łódzkiego

Autor: Michał Jerzy Sobczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Na początku XXI wieku wykluczenie społeczne stało się jedną z podstawowych kwestii społecznych w krajach europejskich. Bierze się ono z wszelkiego rodzaju nierówności, a polega na swoistej izolacji z życia społecznego osób odbiegających od powszechnie przyjętych norm. Zjawisko to dotyczy wszystkich gospodarek i jest w dużej mierze niezależne od rozwoju gospodarczego państw. Nie dziwi
Ebook Niezależna literatura i dziennikarstwo przed 1989 rokiem. Idee - ludzie - spory

Niezależna literatura i dziennikarstwo przed 1989 rokiem. Idee - ludzie - spory

Autor: Konrad W. Tatarowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jak działały instytucje kulturalne na emigracji? Jak publikowano wydawnictwa i czasopisma niezależne w kraju, poza cenzurą? Co różniło te dwa niezależne obiegi kulturowe? Kto je tworzył, jakie były ich losy? Jakie stały za nimi idee? O co się spierano? Jaką rolę odgrywała literatura w tych działaniach? Na te i wiele innych pytań odpowiada w książce autor, obecnie profesor w Katedrze Dzienni
Ebook Futro z czcigodnej padliny... Volksstück od Nestroya do Fassbindera

Futro z czcigodnej padliny... Volksstück od Nestroya do Fassbindera

Autor: Monika Wąsik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji autorka podejmuje temat rozwoju gatunku Volksstück ze szczególnym uwzględnieniem jej współczesnych kontynuacji w dramaturgii niemieckojęzycznej XX w. Nacisk kładzie przy tym zwłaszcza na refleksję dotyczącą XX-wiecznej odmiany gatunku - na realistyczny, zaangażowany dramat będący narzędziem społecznej krytyki. Jednocześnie Czytelnik ma szansę zapoznać się ze znaną,
Ebook Pedagogika grecka od Protagorasa do Posejdoniosa

Pedagogika grecka od Protagorasa do Posejdoniosa

Autor: Marcin Wasilewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji autor bada elementy myślenia o wychowaniu i kształceniu w poezji epickiej, lirycznej i dramatycznej, w prawodawstwie, badaniach natury, sofistyce i filozofii starożytnej Grecji. Analizą obejmuje około 800 lat (od okresu archaicznego po hellenistyczny) rozwoju myśli pedagogicznej i omawia dorobek blisko 50 myślicieli z tego okresu. Oryginalność tej książki ma kilka istotnych wymiar&oa
Ebook Transfer wiedzy i technologii z organizacji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw

Transfer wiedzy i technologii z organizacji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw

Autor: Dariusz M. Trzmielak, Małgorzata Grzegorczyk, Bogdan Gregor

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rozwój innowacyjnej gospodarki zależy od umiejętności korzystania z osiągnięć nauki i możliwości ich dystrybucji. Ebook wpisuje się w niezwykle istotną dyskusję dotyczącą poprawy innowacyjności polskiej gospodarki poprzez udoskonalenie współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu. Autorzy diagnozują sytuację polskich uczelni w zakresie komercjalizacji wyników badań oraz wsp&oa
Ebook Wczesne rodzicielstwo - zagrożenie czy szansa? Nastoletni rodzice z łódzkich enklaw biedy

Wczesne rodzicielstwo - zagrożenie czy szansa? Nastoletni rodzice z łódzkich enklaw biedy

Autor: Paulina Bunio-Mroczek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji zostały przedstawione biografie i sytuacje życiowe młodych dorosłych, którzy zostali rodzicami jako nastolatkowie oraz mieszkają i wychowują swoje dzieci na terenie łódzkich enklaw biedy. Autorka analizuje stan, procesy i wymiary wykluczenia społecznego, a także społecznej integracji zachodzące w badanej zbiorowości oraz działania służb społecznych wobec młodych rodzic&o
Ebook Toponimia powiatu tureckiego. Słownik nazw

Toponimia powiatu tureckiego. Słownik nazw

Autor: Ewelina Zając

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja - słownik ojkonimów i anojkonimów z powiatu tureckiego stanowi znakomite źródło poznania nazw miejscowych i terenowych ze wschodniej Wielkopolski. Zawiera 1725 haseł skonstruowanych według przejrzystej struktury: wyraz hasłowy, zapisy form gwarowych nazwy, informacja na temat charakteru obiektu, etymologia naukowa nazwy, historia obiektu lub jego ludowa etymologia.
Ebook

"Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych". T. 22, nr 1/2016: Inkluzja edukacyjna. Idee, teorie, koncepcje, modele edukacji włączającej a wybrane aspekty praktyki edukacyjnej

Autor: red. Magdalena Bełza, red. Zenon Gajdzica

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowane na łamach 22. tomu „Problemów Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niełnosprawnych” zagadnienia dotyczą przede wszystkim edukacji dzieci i młodzieży z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego, kontekstowo nawiązując także do wielu innych grup marginalizowanych społecznie. Problematyka tomu, jakkolwiek gruntowanie ulokowana w pedagogice specjalnej i s
Ebook Teologia narkotyku. O psychodelikach, szaleństwie, mistycznej paranoi i powrocie do Edenu

Teologia narkotyku. O psychodelikach, szaleństwie, mistycznej paranoi i powrocie do Edenu

Autor: Artur Sroka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Teologia narkotyku. O psychodelikach, szaleństwie, mistycznej paranoi i powrocie do Edenu” autorstwa Artura Sroki to Ebook jak sama nazwa wskakuje  dotyczyć będzie narkotyków.   Autor  książki pisze w bardzo zaskakujący sposób, a co najważniejsze ociera się nie tylko o problematykę społeczną, psychologiczną, czy też o obrzędowość religijną, ale w zdumiew
Ebook Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej Tom I Założenia i kontrowersje wokół procesu ratyfikacji

Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej Tom I Założenia i kontrowersje wokół procesu ratyfikacji

Autor: Jolanta Kubicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi historyczne ujęcie i analizę obszernych rozważań nad procesami integracji europejskiej w świetle rzeczywistych i potencjalnych zmian traktatowych, które próbowano wprowadzać na różnych etapach rozwoju Unii Europejskiej w latach 2004-2006, w związku z próbą ratyfikacji traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej – kluczowego etapu dla proces&oacut
Ebook Czas lektury

Czas lektury

Autor: Krystyna Koziołek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Lektura jest pierwsza. Z niej dopiero mogą się wyłonić wszystkie instytucje tekstu i nauki o literaturze. Może zanikać, przechodzić kryzys, zostać zastąpiona przez bryki i komentarze, ale najpierw musi się wydarzyć. Fakt, że lektura jest pojedynczym wydarzeniem, sprawia, że jej historia, teoria i systematyka są szczególnie trudne do skonstruowania ze względu na przygodność, indywidualizm or
Ebook Wybieram gramatykę! Dla cudzoziemców zaawansowanych na poziomie C i dla studentów kierunków filologicznych. Wyd. 3. popr

Wybieram gramatykę! Dla cudzoziemców zaawansowanych na poziomie C i dla studentów kierunków filologicznych. Wyd. 3. popr

Autor: Małgorzata Kita

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt przeznaczony jest dla osób, które opanowały już – przynajmniej w zarysie – polski system gramatyczny, dla których ten system przestał być obcy i które wstępny etap borykania się z polską morfologią mają za sobą. Autorka koncentruje się na praktycznym zastosowaniu gramatyki. Ebook składa się z czterech części, z których każda przedstawia poszcze
Ebook Cechy indywidualne i czynniki środowiskowe a autonomia uczenia się

Cechy indywidualne i czynniki środowiskowe a autonomia uczenia się

Autor: Anna Studenska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook „Cechy indywidualne i czynniki środowiskowe a autonomia uczenia się" skierowana jest do nauczycieli, badaczy oraz wszystkich osób zainteresowanych samodzielnym uczeniem się. W projektowaniu badań i redagowaniu pracy korzystano z aktualnych teorii wykorzystywanych w psychologii i dydaktyce. W pracy uwzględniono potrzeby praktyki, zwłaszcza w zakresie diagnozowania poziomu au
Ebook Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej. Teorie i praktyki

Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej. Teorie i praktyki

Autor: Ewa Ciszewska, Konrad Klejsa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorzy publikacji w wyczerpujący sposób omawiają tytułową problematykę, koncentrując się w swych rozpoznaniach na polskich doświadczeniach w kontekście przemian dokonujących się na świecie. Wskazują na konieczność dostosowania edukacji filmowej do nowych realiów związanych z rozwojem mediów cyfrowych i zmianą doświadczeń odbiorczych w młodym pokoleniu. W efekcie powstała Eboo
Ebook Wizerunek Polski i Polaków w chicagowskim

Wizerunek Polski i Polaków w chicagowskim "Dzienniku Związkowym"

Autor: Iwona Dembowska-Wosik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja poświęcona jest wizerunkowi Polski i Polaków, jaki promuje wśród swoich czytelników chicagowski „Dziennik Związkowy” - najstarsza polskojęzyczna gazeta codzienna wydawana w Stanach Zjednoczonych. Na podstawie cyklu felietonów komentujących bieżące wydarzenia w kraju nad Wisłą autorka ukazuje spojrzenie Polonii amerykańskiej na współczesną p
Ebook Międzynarodowe oblicza terroryzmu. Ujęcie interdyscyplinarne

Międzynarodowe oblicza terroryzmu. Ujęcie interdyscyplinarne

Autor: Tomasz Domański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem monografii jest ukazanie ogromnego potencjału analitycznego zespołu ekspertów i badaczy skupionych w jednostkach działających w ramach Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, naukami o polityce, bezpieczeństwem narodowym, analizą mediów i komunikacją marketingową. Mamy nadzieję, iż n
Ebook Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce w debacie publicznej. Bilans dyskusji o uniwersytetach

Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce w debacie publicznej. Bilans dyskusji o uniwersytetach

Autor: Agnieszka Dziedziczak-Fołtyn

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook dotyczy procesu reformowania szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 1990-2015 w kontekście toczonej na ten temat debaty publicznej. Scalenie socjologicznej analizy debaty publicznej inspirowanej analizami dyskursu publicznego oraz polityki publicznej (i procesami deliberacji) pozwala na wskazanie najważniejszych uwarunkowań reformy szkolnictwa: ideologicznych, instytucjonalnych oraz bezpośre
Ebook Uniwersyteckie kształcenie bibliotekarzy. W 70-lecie studiów bibliotekoznawczych i informacyjnych na Uniwersytecie Łódzkim

Uniwersyteckie kształcenie bibliotekarzy. W 70-lecie studiów bibliotekoznawczych i informacyjnych na Uniwersytecie Łódzkim

Autor: Jadwiga Konieczna, Stanisława Kurek-Kokocińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji zaprezentowano problematykę akademickiego kształcenia bibliotekarzy i pracowników książki. Autorzy wiążą wątki dydaktyczno-naukowe z aktualną sytuacją studiów poświęconych kształceniu przygotowującemu do badań i całokształtu prac bibliologicznych w Polsce. Tekstom naukowym towarzyszą materiały dokumentacyjne i faktograficzne związane z jubileuszem 70-lecia Katedry Biblio
Ebook Jakość życia dzieci a status społeczno-ekonomiczny rodziny. Teoria i badania

Jakość życia dzieci a status społeczno-ekonomiczny rodziny. Teoria i badania

Autor: Marta Petelewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja ukazuje zależności pomiędzy jakością życia dzieci a statusem społeczno-ekonomicznym rodziców. Przedstawia zastosowanie koncepcji jakości życia do badań zróżnicowania sytuacji życiowej dzieci (na przykładzie łódzkich szóstoklasistów) z perspektywy analiz strukturalnych. Przybliża kwestie teoretyczne związane z jakością życia oraz jakością życia dzieci,
Ebook Odwrót Wielkiej Armii Napoleona z Rosji w roku 1812

Odwrót Wielkiej Armii Napoleona z Rosji w roku 1812

Autor: Rafał Kowalczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jest to pierwsza w polskiej historiografii Ebook, która wyjaśnia przyczyny tragicznego w skutkach odwrotu Napoleona z Rosji w roku 1812. Nie powiela stereotypów, wskazuje winnych fizycznego zniszczenia wojsk napoleońskich, ale też przedarcia się przez zastępy rosyjskich korpusów. Ukazuje rolę dwóch głównodowodzących -Napoleona i Kutuzowa. Napoleona - twórc
Ebook Słownik pisarzy śląskich. T. 5

Słownik pisarzy śląskich. T. 5

Autor: red. Jacek Lyszczyna, red. Dariusz Rott

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Piąty tom Słownika pisarzy śląskich, podobnie jak tomy poprzednie, zawiera biogramy i omówienie twórczości osób, które współtworzyły od czasów najdawniejszych aż do współczesnych dzieje literatury śląskiej, pisząc po polsku, niemiecku, czesku czy po łacinie. Przyjęto w nim zasadę prezentacji biogramów twórców już nieżyjących, ta
Ebook The Anatomy of Intercultural Encounters. A Sociolinguistic Cross-Cultural Study

The Anatomy of Intercultural Encounters. A Sociolinguistic Cross-Cultural Study

Autor: Grażyna Kiliańska-Przybyło

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Żyjemy w czasach, w których kontakt z obcokrajowcami (osobisty lub wirtualny) jest nieunikniony. Publikacja koncentruje się na charakterystyce spotkań międzykulturowych, interakcji jakie zachodzą pomiędzy uczestnikami takich spotkań oraz przedstawieniu czynników, które odgrywają istotną rolę podczas komunikacji międzykulturowej. Spotkania międzykulturowe omówione są z d
Ebook Na pomoc zesłańczej edukacji. Działalność wydawnicza Komitetu do spraw Dzieci Polskich w ZSRR (1943-1946)

Na pomoc zesłańczej edukacji. Działalność wydawnicza Komitetu do spraw Dzieci Polskich w ZSRR (1943-1946)

Autor: Albin Głowacki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W najnowszej monografii autor przedstawił działalność wydawniczą Komitetu do spraw Dzieci Polskich w ZSRR w latach 1943-1946. Na tle stosunków polsko-radzieckich nakreślił dramatyczny stan edukacji dzieci zesłańców w okresie do 1943 r. Na podstawie archiwaliów posowieckich omówił polityczne uwarunkowania i konteksty pracy wydawniczej Komitetu, która miała służyć
Ebook Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? O tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia

Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? O tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia

Autor: Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejny tom z serii „Nauka - Dydaktyka - Praktyka” jest poświęcony prezentacji tradycyjnych i nowoczesnych metod krzewienia kultury czytelniczej wśród dzieci i młodzieży. Refleksja naukowa nad tą tematyką została podjęta w związku ze zmieniającymi się technologiami i metodami pracy z czytelnikiem/odbiorcą usług bibliotecznych. Jak wykorzystać naturalne zainteresowanie młodych no
Ebook Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia

Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia

Autor: Mariola Antczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejny tom z serii „Nauka - Dydaktyka - Praktyka” jest poświęcony przedsięwzięciom popularyzującym czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, które są podejmowane przez różne instytucje, przede wszystkim biblioteki, a także analizie wybranych segmentów współczesnego rynku wydawnictw dziecięco-młodzieżowych. Czytelnik znajdzie tu informacje dotyczące roli
Ebook Strategie

Strategie

Autor: Jacek Brzozowski, Krystyna Pietrych

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

U początków projektu Strategie ”ja” (po)romantycznego w poezji polskiej XIX-XXI wieku, rezultatem którego jest niniejsza publikacja, stała nieodmiennie powracająca myśl, że zaskakująco wiele - wbrew diagnozom radykalnie separującym poezję romantyczną od jej dwudziestowiecznych realizacji - łączy poetyckie dykcje na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci. Koncentrujem
Ebook Życie prywatne Polaków w XIX wieku. Moda i styl życia. Tom 6

Życie prywatne Polaków w XIX wieku. Moda i styl życia. Tom 6

Autor: Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przewodnim wątkiem VI tomu „Życia prywatnego Polaków w XIX wieku” jest zjawisko kulturowe mody. Zaprezentowano w nim szereg oryginalnych aspektów z zakresu mody, łączących się z wieloma dziedzinami życia społecznego na ziemiach polskich w dobie zaborów. Kwestie związane z modą zostały podjęte z różnych punktów widzenia: grupy społecznej, mikrohistorii
Ebook Sen, marzenie, zaświaty w literaturze i kulturze. Tom 1. Literatura

Sen, marzenie, zaświaty w literaturze i kulturze. Tom 1. Literatura

Autor: Michał Kuran

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oniryzm jawi się jako konwencja mówienia o człowieku i świecie. Marzenie wydatnie poszerza sfery poznania, odsłaniając nieznane wcześniej możliwości. Zaświaty to rzeczywistość niezgłębiona, do której twórcy próbują zajrzeć za sprawą wyobraźni, wizji utrwalonych w tradycji czy udostępnionych przez religię. Sen, marzenie i zaświaty wielokierunkowo przenikają się i zazębia
Ebook Sen, marzenie, zaświaty w literaturze i kulturze. Tom 2. Kultura

Sen, marzenie, zaświaty w literaturze i kulturze. Tom 2. Kultura

Autor: Paulina Poterała, Katarzyna Ossowska, Michał Sadowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Poddane oglądowi obiekty reprezentują zróżnicowane gatunki/formy wypowiedzi – od dramatów, poprzez inscenizacje, powieści, eseje, nowele, małe traktaty filozoficzne, pamiętniki, ankiety, wywiady i wiersze opisujące zjawiska oniryczne z perspektywy psychologii. Sen i zaświaty jawią się też jako przestrzeń chętnie zagospodarowywana z zachowaniem optyki religijnej, bez niej albo w
Ebook Edukacja międzykulturowa na rzecz zrównoważonego rozwoju

Edukacja międzykulturowa na rzecz zrównoważonego rozwoju

Autor: Aneta Rogalska-Marasińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Inspiracją do powstania książki była potrzeba podzielenia się z Czytelnikiem obserwacjami oraz naukową refleksją nad współczesną wielokulturową rzeczywistością społeczną i współtworzącym ją człowiekiem. Autorka łączy prezentowaną problematykę z postulatem naprawy relacji międzyludzkich i międzykulturowych poprzez zgodę na powszechną realizację idei zrównoważonego rozwoju, kt&o
Ebook Biografistyka we współczesnych badaniach historiograficznych. Teoria i praktyka

Biografistyka we współczesnych badaniach historiograficznych. Teoria i praktyka

Autor: Jolanta Kolbuszewska, Rafał Stobiecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja zawiera rozważania nad teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami przydatnymi historykom podejmującym trud pisania biografii. Autorami tekstów są uczeni specjalizujący się w historii historiografii, metodologii historii, historii idei i dziejów najnowszych, wywodzący się z wielu krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Podjęli oni refleksję nad sposobami kreacj
Ebook Moje poszukiwania absolutów

Moje poszukiwania absolutów

Autor: Paul Tillich

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest odpowiedzią na współczesny relatywizm i potrzebę znalezienia moralnych drogowskazów w zsekularyzowanym świecie. Tillich poszukuje stabilnego i zgodnego z etyką fundamentu dla moralnego życia. Proponuje obranie za absoluty wartości z różnych sfer życia, akceptowalnych zarówno dla osób religijnych, jak i ateistów. Publikacja rozpoczyna się autobio
Ebook Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. 2

Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. 2

Autor: red. Ewa Jaskółowa, red. Danuta Krzyżyk, red. Bernadeta Niesporek-Szamburska, red. Małgorzata Wójcik-Dudek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Tom drugi publikacji gromadzi artykuły, których autorzy skupili się na zagadnieniach sposobów nauczania, dobrych praktyk nauczycielskich oraz na kwestiach tak bardzo społecznie dyskutowanych, a dotyczących systemu egzaminów. I tak do rozdziału pierwszego pt. Sztuka uczenia. Nauczyciel i jego warsztat wprowadzeniem jest istotne opracowanie (głos w dyskusji panelowej) ws
Ebook Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 5/2017

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 5/2017

Autor: Aleksandra Fudali

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie to dwumiesięcznik, recenzowane czasopismo akademickie, wydawane od 2012 roku. Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie to lektura dla wszystkich ekonomistów chcących nadążyć za nowym materiałem w nowych badaniach w dyscyplinie.
Ebook Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 6/2017

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 6/2017

Autor: Aleksandra Fudali

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie to dwumiesięcznik, recenzowane czasopi-smo akademickie, wydawane od 2012 roku. Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie to lektura dla wszystkich ekonomistów chcących nadążyć za nowym materiałem w nowych badaniach w dyscyplinie.
Ebook Mistrzostwo duchowe

Mistrzostwo duchowe

Autor: Anna Walczak, Wojciech Mikołajewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorzy prezentowanej publikacji podjęli próbę przywrócenia do badań pedagogicznych kategorii duchowości pojmowanej jako niezbywalny atrybut egzystencji człowieka. Taka refleksja wywodzi się od Wilhelma Diltheya, w Polsce jej wybitnym przedstawicielem był Bogdan Nawroczyński (Poglądy pedagogiczne Bogdana Nawroczyńskiego i ich wspólczesne implikacje, red. A. Walczak, A. Wr&oacu
Ebook Sztuka i wychowanie w XXI wieku. W poszukiwaniu zagubionej teorii sztuki życia i sztuki w wychowaniu

Sztuka i wychowanie w XXI wieku. W poszukiwaniu zagubionej teorii sztuki życia i sztuki w wychowaniu

Autor: Mirosława Zalewska-Pawlak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca pomyślana jest i zrealizowana w sposób kompetentny i ciekawy. Tytuł zapowiada ujęcie wielostronne, a zarazem prospektywne, musi więc budzić zainteresowanie wzmocnione nieco intrygującym podtytułem, odwołaniem do „sztuki życia” powiązanej ze sztuką rozumianą konwencjonalnie i pedagogicznie [...\. Pierwsze 15-lecie XXI wieku zostało zaprezentowane w świetle wyważone
Ebook JEST CZŁOWIEK Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - POLA REFLEKSJI

JEST CZŁOWIEK Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - POLA REFLEKSJI

Autor: Zbiorowy

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W świecie współczesnym nastaje coraz większe zrozumienie problemów człowieka z niepełnosprawnością. Coraz większy postęp w zakresie wiedzy humanistycznej i wiedzy medycznej przyczynia się do poznawania człowieka z niepełnosprawnością i uwzględniania jego realnych i rzeczywistych potrzeb, możliwości i ograniczeń. Zygmunt Bauman w swoich rozważaniach podkreśla, iż obecność „
Ebook Wielkopolskie szkice regionalistyczne t. 5

Wielkopolskie szkice regionalistyczne t. 5

Autor: Ryszard Kowalczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria „Wielkopolskich Szkiców Regionalistycznych” składa się z siedmiu tomów. Pierwszy tom tego opracowania zawiera rozważania nad Wielkopolską jako regionem historyczno-kulturowym. Drugi tom skupiony jest zarówno na regionalizmie wielkopolskim jako idei, jak i jej praktycznych przejawach społeczno-organizacyjnych oraz prekursorach regionalizmu wielkopolskiego. Tom
Ebook Wielkopolskie szkice regionalistyczne t. 6

Wielkopolskie szkice regionalistyczne t. 6

Autor: Ryszard Kowalczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria „Wielkopolskich Szkiców Regionalistycznych” składa się z siedmiu tomów. Pierwszy tom tego opracowania zawiera rozważania nad Wielkopolską jako regionem historyczno-kulturowym. Drugi tom skupiony jest zarówno na regionalizmie wielkopolskim jako idei, jak i jej praktycznych przejawach społeczno-organizacyjnych oraz prekursorach regionalizmu wielkopolskiego. Tom
Ebook Wielkopolskie szkice regionalistyczne t. 7

Wielkopolskie szkice regionalistyczne t. 7

Autor: Ryszard Kowalczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria „Wielkopolskich Szkiców Regionalistycznych” składa się z siedmiu tomów. Pierwszy tom tego opracowania zawiera rozważania nad Wielkopolską jako regionem historyczno-kulturowym. Drugi tom skupiony jest zarówno na regionalizmie wielkopolskim jako idei, jak i jej praktycznych przejawach społeczno-organizacyjnych oraz prekursorach regionalizmu wielkopolskiego. Tom
Ebook Czas i miejsca w biografii. Aspekty edukacyjne

Czas i miejsca w biografii. Aspekty edukacyjne

Autor: Elżbieta Dubas, Anna Gutowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W kolejnym tomie serii „Biografia i badanie biografii” autorzy skoncentrowali się na dwóch podstawowych kategoriach – czasu i miejsca - w kontekście biograficznym. Kategorie te traktowane są jako przestrzenie uczenia się człowieka. Autorzy wskazują na potencjał edukacyjny, jaki w nich tkwi, i proponują nowe, interdyscyplinarne, teoretyczne ujęcia tych zagadnień. Czytelnik
Ebook Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności

Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności

Autor: Krzysztof J. Szmidt

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W prezentowanym tomie autor, pionier badań nad twórczością, zwłaszcza w kontekście edukacyjnym, zbiera wyniki swoich dotychczasowych refleksji. Czytelnik otrzymuje unikatową na polskim rynku publikację o twórczości, która zawiera opisy i analizę procesów twórczych, refleksję nad pedagogiką ich inspirowania i utrwalania, a także prezentację metod badania twó
Ebook Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja - Część I

Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja - Część I

Autor: Aleksandra Fudali, Anna Romanów-Struzik, Wojciech Struzik, Krzysztof Miciuła, Mirosław Starzyński, Dariusz Grzesica, Joanna Gąska, Maja Zagórna-Goplańska, Monika Maria Kijek, Yanina Sialitskaya

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wydanie pierwsze książki pod tytułem „Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja” stworzona została z myślą o zaprezentowaniu wiedzy teoretycznej oraz praktycznej dotyczącej aspektów funkcjonowania, rozwoju gospodarki krajowej i światowej.  Poszczególne Rozdziały stanowią bogaty zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz tworzą nową wiedz
Ebook Upowszechnianie wyników badań naukowych w międzynarodowych bazach danych. Analiza bibliometryczna na przykładzie nauk technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem elektrotechniki

Upowszechnianie wyników badań naukowych w międzynarodowych bazach danych. Analiza bibliometryczna na przykładzie nauk technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem elektrotechniki

Autor: Renata Frączek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia dokumentuje badania bibliometryczne przeprowadzone przez Autorkę na podstawie dostępnych baz danych. Baza ARIANTA pozwoliła wyodrębnić listę czasopism z dziedziny: elektrotechnika, baza BazTech posłużyła jako weryfikator zarejestrowanych artykułów z tych czasopism. Na podstawie baz Scopus oraz Web of Science Autorka przeanalizowała reprezentację polskich tytułó
Ebook Wiedza i kapitał ludzki w środowiskach przedsiębiorczości. Podejście terytorialne

Wiedza i kapitał ludzki w środowiskach przedsiębiorczości. Podejście terytorialne

Autor: Zbigniew Przygodzki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ludzie i instytucje wytwarzają specyficzny klimat, warunki życia i działania, które kreują środowiska przedsiębiorczości. Wykorzystując lokalne właściwości terytorium oraz siły globalizacji, środowiska te zyskują zdolność konkurowania w skali międzynarodowej. Terytorialna logika funkcjonowania buduje atmosferę „bycia u siebie”, w miejscu dającym poczucie stabilności i siły. Bezp
Ebook Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX-XX wieku

Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX-XX wieku

Autor: Janusz Dunin

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi reedycję klasycznej już publikacji J. Dunina z 1982 r., która wpłynęła na dalszy rozwój badań historycznoliterackich i historycznobibliologicznych w Polsce, w opracowaniu i ze wstępem Jacka Ladoruckiego. Jest odpowiedzią na głosy środowiska naukowego mówiące o jej roli w XX-wiecznym dorobku dyscypliny oraz o potrzebie jej funkcjonowania w dydaktyce badaniach, zwł
Ebook Jak napisać pracę dyplomową z zakresu zarządzania jakością?

Jak napisać pracę dyplomową z zakresu zarządzania jakością?

Autor: Katarzyna Kaczmarska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Twój promotor ma za mało czasu?  Twierdzi, że "to musisz wiedzieć sam"? "Jak napisać pracę dyplomową z zarządzania jakością?" jest odpowiedzią na pytania, które Cię nurtują.  Twoje kłopoty właśnie się kończą. Nie musisz już zastanawiać się jak napisać pracę inżynierską, czy magisterską z zarządzania jakością. Tu znajdziesz odpowiedzi na pytania: jak uż
Ebook Perspektywy rozwoju gospodarczego Polski

Perspektywy rozwoju gospodarczego Polski

Autor: Aleksandra Fudali, Ireneusz Miciuła, Anna Krug-Żarnowska, Waldemar Kunz, Monika Spychalska-Wojtkiewicz, Monika Tomczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia naukowa pt.: „Perspektywy rozwoju gospodarczego Polski – Wybrane aspekty” jest to praca zbiorowa, autorstwa 6 osób, składająca z 7 głównych tematów, będąca owocem konferencji naukowej pt.: „Perspektywy rozwoju gospodarczego Polski” zorganizowanej w dniu 23-24 listopada 2017 roku. Ambitnym celem naszego projektu badawczego była pró
Ebook Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 2/2018 eprasa

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 2/2018 eprasa

Autor: Naukowe Wydawnictwo IVG

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

To dwumiesięcznik, recenzowane czasopismo akademickie. Czasopismo dostarcza wybrane informacje gospodarcze, polityczne, biznesowe oraz z badań naukowych. To lektura dla ekonomistów, polityków, przedsiębiorców chcących nadążyć za nowym materiałem w nowych badaniach w dyscyplinie. Informacje gospodarcze, polityczne, biznesowe, z badań naukowo-badawczych
Ebook Technologie informacyjno-komunikacyjne i e-learning we współczesnej edukacji

Technologie informacyjno-komunikacyjne i e-learning we współczesnej edukacji

Autor: Eugenia Smyrnova-Trybulska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi systematyczne opracowanie w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych i e-learningu we współczesnej edukacji z uwzględnieniem podejścia kompetencyjnego. Obecny system edukacyjny jest w trakcie globalnych zmian, dlatego powinno się w pełni przygotowywać przyszłych specjalistów do życia w otwartej przestrzeni informacyjnej, kształcąc umiejętności niezbędne w XXI w
Ebook Współdziałanie w obszarze profesji społecznych i medycznych

Współdziałanie w obszarze profesji społecznych i medycznych

Autor: Dorota Wolska-Prylińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja dotyczy kategorii współdziałania w obrębie profesji społecznych i medycznych, także w kontekście kształcenia do tych zawodów. Autorka, dysponująca obszerną wiedzą teoretyczną oraz bogatym doświadczeniem praktycznym, stawia tezę, że współdziałanie w praktyce społecznej i medycznej jest realizowane w ograniczonym zakresie. Rozumiane jest bowiem bardziej jako sporadycz
Ebook Turystyka habilitacyjna Polaków na Słowację w latach 2005-2016. Studium krytyczne

Turystyka habilitacyjna Polaków na Słowację w latach 2005-2016. Studium krytyczne

Autor: Bogusław Śliwerski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wiosną 2008 r. otrzymałem ze środowiska pedagogiki społecznej pierwsze sygnały o zaskakującej fali awansów naukowych niektórych nauczycieli akademickich, którzy na Słowacji uzyskiwali habilitację z pracy socjalnej jako rzekomo tożsamej z polskimi dyscyplinami naukowymi - pedagogiką lub socjologią. Wskazywano głównie na to, że niektóre osoby legitymujące się słowa
Ebook Różnorodni przez sztukę. Edukacja artystyczna w środowiskach zróżnicowanych kulturowo

Różnorodni przez sztukę. Edukacja artystyczna w środowiskach zróżnicowanych kulturowo

Autor: Mirosława Zalewska-Pawlak, Magdalena Sasin

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja (...) wpisuje się w krąg wciąż nielicznych monografii poświęconych problematyce wielowymiarowego wychowania estetycznego dzieci, młodzieży i dorosłych. Jednak w odróżnieniu od innych prac tego typu stara się połączyć teoretyczne podstawy edukacji z praktyką codzienną w rozmaitych instytucjach, np. szkołach, placówkach kulturalnych, galeriach, salach koncertowych oraz poza
Ebook Zachować dla przyszłości. Sprawy szkolnictwa, oświaty i opieki w przekazie prasowym XX i pierwszych lat XXI wieku

Zachować dla przyszłości. Sprawy szkolnictwa, oświaty i opieki w przekazie prasowym XX i pierwszych lat XXI wieku

Autor: Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji zaprezentowano wyniki badań dotyczących czasopiśmiennictwa XX i początków XXI wieku. Autorzy - historycy wychowania, historycy, prasoznawcy, literaturoznawcy, bibliolodzy - na podstawie kwerend wydawnictw periodycznych omawiają różne problemy związane ze szkolnictwem, opieką i oświatą, które wówczas przedstawiano opinii publicznej, oraz analizują, jaki kreo
Ebook Mądrość dziecka. Predyspozycje, przejawy, perspektywy wspierania

Mądrość dziecka. Predyspozycje, przejawy, perspektywy wspierania

Autor: Elżbieta Płóciennik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejna publikacja z serii „Edukacja dla Mądrości”, inspirowanej koncepcją i dokonaniami Roberta J. Sternberga (teaching for wisdom), stanowi syntetyczne i zarazem nowe ujęcie kategorii mądrości dziecka. Oparta została na wynikach badań własnych autorki przeprowadzonych wśród starszych dzieci przedszkolnych. Czytelnik znajdzie tu przegląd zagadnień teoretycznych związanych z poj
Ebook Wprowadzenie do komputerowej analizy danych jakościowych. Przykłady bezpłatnego oprogramowania CAQDAS

Wprowadzenie do komputerowej analizy danych jakościowych. Przykłady bezpłatnego oprogramowania CAQDAS

Autor: Jakub Niedbalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monografii omówiono programy CAQDA, wspomagające analizę danych jakościowych. Są to narzędzia bezpłatne, powszechnie dostępne, oferujące dość bogate rozwiązania, a niewymagające specjalnych zasobów sprzętowych ani wiedzy z zakresu obsługi standardowych programów komputerowych. Ułatwiają one zarówno pracę z tekstem, jak i analizę materiałów audiowizualnych. Publ
Ebook Międzypokoleniowe uczenie się nauczycieli. Studium przypadków

Międzypokoleniowe uczenie się nauczycieli. Studium przypadków

Autor: Marcin Rojek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Główną inspiracją do napisania tej książki była jedna z tez współczesnej pedeutologii mówiąca, że nie jest możliwe pełne przygotowanie zawodowe nauczyciela, ponieważ uczenie się nieustannie towarzyszy wykonywaniu tego zawodu. Dotąd prowadzone były badania nad wzajemnym uczeniem się nauczycieli, ich wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym i międzypokoleniowym uczeniem się, al
Ebook Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa. Długoterminowe decyzje finansowe

Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa. Długoterminowe decyzje finansowe

Autor: Dominika Kordela, Maciej Pawłowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Autorzy opracowania w sposób oryginalny i ciekawy przedstawiają zagadnienia związane z problematyką kształtowania gospodarki finansowej przedsiębiorstwa, a w szczególności kwestie dotyczące długoterminowych decyzji finansowych podejmowanych przez jednostki gospodarcze. Postawiony w pracy problem badawczy jest niezwykle istotny dla całego sektora przedsiębiorstw, a tym samym dl
Ebook Moja mapa. Tworzenie map w technologiach geoinformacyjnych. Przewodnik uzupełniający do laboratoriów z podstaw kartografii + Płyta CD

Moja mapa. Tworzenie map w technologiach geoinformacyjnych. Przewodnik uzupełniający do laboratoriów z podstaw kartografii + Płyta CD

Autor: Joanna Ewa Szafraniec

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przewodnik „Moja mapa. Tworzenie map w technologiach geoinformacyjnych” jest pomocą dydaktyczną do realizacji zagadnień kartograficznych przy wykorzystaniu otwartego oprogramowania geoinformacyjnego, jak QGIS, SAGA GIS czy GRASS GIS. Jego celem jest – na podstawie prostych ćwiczeń – przygotowanie studentów i innych osób zainteresowanych do utworzenia samodziel
Ebook 90 lat łódzkiej ekonomii

90 lat łódzkiej ekonomii

Autor: Czesław Domański, Witold Kasperkiewicz, Eugeniusz Kwiatkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Początki ekonomii w Łodzi sięgają lat 60. XIX wieku, kiedy powstały pierwsze instytucje finansowe i ekonomiczne. Na przełomie XIX i XX wieku popularyzacji wiedzy ekonomicznej służyły tzw. uniwersytety powszechne, gdzie organizowano odczyty czołowych ekonomistów i historyków gospodarczych: Natalii Gąsiorowskiej-Grabowieckiej, Michała Hertza i Stanisława Koszutskiego. Na łamach czasopi
Ebook Na pomoc zesłańczej edukacji. Działalność wydawnicza Komitetu do spraw Dzieci Polskich w ZSRR (1943-1946). Wydanie drugie

Na pomoc zesłańczej edukacji. Działalność wydawnicza Komitetu do spraw Dzieci Polskich w ZSRR (1943-1946). Wydanie drugie

Autor: Albin Głowacki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W najnowszej monografii autor przedstawił działalność wydawniczą Komitetu do spraw Dzieci Polskich w ZSRR w latach 1943-1946. Na tle stosunków polsko-radzieckich nakreślił dramatyczny stan edukacji dzieci zesłańców w okresie do 1943 r. Na podstawie archiwaliów posowieckich omówił polityczne uwarunkowania i konteksty pracy wydawniczej Komitetu, która miała służyć
Ebook PRACA ORGANICZNA I ETOS REGIONALNY WIELKOPOLAN Szkice politologiczno-regionalistyczne

PRACA ORGANICZNA I ETOS REGIONALNY WIELKOPOLAN Szkice politologiczno-regionalistyczne

Autor: Ryszard Kowalczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca organiczna i etos regionalny Wielkopolan stanowią zasadniczy przedmiot niniejszych rozważań. Zagadnienia te są rozpatrywane z perspektywy politologicznej i regionalistycznej. Dlatego akcentuje się tutaj z jednej strony polityczne cechy pracy organicznej i etosu regionalnego Wielkopolan, z drugiej zaś strony wskazuje na osobliwe regionalne uwarunkowania procesu ich kształtowania. Stosowana na
Ebook Projektowanie socjalne w kształceniu pedagogów społecznych

Projektowanie socjalne w kształceniu pedagogów społecznych

Autor: Lucyna Telka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorzy książki podejmują zagadnienie przygotowania studentów do działania w polu praktyki przez projektowanie socjalne. Przykładem jest kształcenie studentów na studiach licencjackich, w ramach specjalności pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej w Katedrze Pedagogiki Społecznej w Uniwersytecie Łódzkim. Pomysł kształcenia opracował zesp&oacut
Ebook Praktyka wnioskowania statystycznego

Praktyka wnioskowania statystycznego

Autor: Wiesław Szymczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook ta nie jest typowym podręcznikiem metod statystycznych, w którym omawia się podstawowe albo zaawansowane metody statystyczne wykorzystywane do opracowywania wyników badań ilościowych w naukach społecznych, medycznych itp. Zwracam w niej uwagę przede wszystkim na problemy wynikające z niespełniania przez materiał empiryczny teoretycznych założeń leżących u podstaw używanych meto
Ebook Moda na gotowanie. Medialne i kulturowe wizerunki jedzenia

Moda na gotowanie. Medialne i kulturowe wizerunki jedzenia

Autor: Zbiorowy

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Słowo wstępne Jedzenie to jedna z potrzeb podstawowych człowieka, potrzeba naturalna, element biologii. Jednakże, poza sytuacjami ekstremalnymi, to, co jemy, jak to czynimy, stanowi wynik kulturowych, a zatem arbitralnych rozstrzygnięć. Tradycyjnie człowiek odżywiał się w taki sam sposób jak pozostali członkowie grupy czy warstwy społecznej, do której przynależał i z którą się
Ebook Fototerapia. Fotografia w pracy nauczyciela, pedagoga i terapeuty

Fototerapia. Fotografia w pracy nauczyciela, pedagoga i terapeuty

Autor: Agata Czajkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Fototerapia, czyli zastosowanie fotografii w pracy nauczyciela, pedagoga, doradcy i terapeuty, jest coraz częściej używana w zakresie coachingu i rozwoju osobistego. Autorka rozumie ją jako zbiór powiązanych ze sobą technik opartych na osobistych i rodzinnych fotografiach oraz na zdjęciach wykonanych przez inne osoby – przywoływane dzięki nim uczucia i wspomnienia są wykorzystywane ja
Ebook Doświadczenia biograficzne kobiet odnoszących sukcesy zawodowe. Warunki uczestnictwa społecznego

Doświadczenia biograficzne kobiet odnoszących sukcesy zawodowe. Warunki uczestnictwa społecznego

Autor: Ewa Arleta Kos

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W późnonowoczesnym społeczeństwie, w warunkach wciąż zmieniającej się rzeczywistości, przebieg życia wymaga kontroli. Jednostka musi czuwać, by nie przegapić szansy lub zagrożenia. Jest to istotne zarówno w wymiarze zewnętrznym - przy wyborze spośród różnych rodzajów ofert społecznych, jak i wewnętrznym - podczas wyboru celów działania, wartości, priorytet
Ebook Teoria przeciwieństw

Teoria przeciwieństw

Autor: Andrzej Rzepkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Teoria przeciwieństw (137)” Andrzeja Rzepkowskiego jest pierwszą teorią w której, w odniesieniu do obecnie znanych teorii, przedstawiona została koncepcja przestrzeni a dokładnie dwóch przeciwnych przestrzeni i ich graficzna prezentacja. Autor odkrywając układ początkowy wszystkiego i proces tworzenia się z niego naszego wszechświata, jako dwa jego podstawowe element
Ebook Wczesna alfabetyzacja i jej miejsce w działalności bibliotek publicznych

Wczesna alfabetyzacja i jej miejsce w działalności bibliotek publicznych

Autor: Agata Walczak-Niewiadomska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia mieści się w obszarze bibliologii. Jest jedną z nielicznych publikacji zwartych dotyczących bibliotekarstwa dla dzieci w Polsce i jedną z kilku książek na temat usług bibliotek dla dzieci w wieku 0–5 lat i ich rodziców w skali europejskiej. Autorka prezentuje prekursorskie ujęcie tych zagadnień, skupiając się na ukazaniu roli bibliotek publicznych w procesie wczesnej alfabe
Ebook Stałość i zmienność w biografii. Przełomy biograficzne

Stałość i zmienność w biografii. Przełomy biograficzne

Autor: Elżbieta Dubas, Anna Gutowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W kolejnym tomie serii „Biografia i Badanie Biografii” autorzy skoncentrowali się na dwóch podstawowych zagadnieniach, którymi są stałość vs. zmienność w biografii oraz przełomy biograficzne. Opisywane są one z perspektywy odniesień do narracji biograficznej skupionej na doświadczeniach życiowych badanych osób. Tom zawiera teksty teoretyczne, a także prezentacje wy
Ebook Techniki i metody relaksacyjne w wychowaniu, edukacji i terapii. Scenariusze pracy z dziećmi i młodzieżą

Techniki i metody relaksacyjne w wychowaniu, edukacji i terapii. Scenariusze pracy z dziećmi i młodzieżą

Autor: Gabriela Dobińska, Angelika Cieślikowska-Ryczko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przemiany społeczno-kulturowe, rozwój technologiczny, konsumpcjonizm oraz przeformułowanie hierarchii wartości może generować zagrożenia dla młodych ludzi. Pedagodzy, nauczyciele i rodzice borykają się z wieloma trudnościami, dylematami oraz wyzwaniami wychowawczymi. Autorki monografii prezentują bardzo cenne, ale niedoceniane dotąd rozwiązanie - relaksacyjne metody oddziaływań pedagogiczny
Ebook Dydaktyczne i komunikacyjne aspekty e-edukacji akademickiej

Dydaktyczne i komunikacyjne aspekty e-edukacji akademickiej

Autor: Agnieszka Wierzbicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia dotyczy opracowania kompleksowego projektu e-zajęć oraz komunikacyjnej perspektywy oglądu języka używanego przez nauczycieli akademickich i studentów na platformach edukacyjnych, gdzie kluczową rolę odgrywa nie tylko sam komunikat językowy, lecz także sytuacja i miejsce jego zapisywania, zapośredniczenie kontaktu przez media i szeroko pojęty kontekst społeczno-kultur
Ebook Kreowanie wizerunku kandydata na urząd publiczny w Polsce

Kreowanie wizerunku kandydata na urząd publiczny w Polsce

Autor: Adam Figiel, Magda Ziembińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W opracowaniu zanalizowano zmiany opinii publicznej oraz jej wpływ na decyzje wyborcze elektoratu. Analiza obejmowała wybory parlamentarne i prezydenckie po roku 1989. Celem przyświecającym autorom było wykazanie, dzięki identyfikacji technik i narzędzi promocyjnych stosowanych w kampaniach wyborczych, że odpowiednio dobrana strategia budowania wizerunku, właściwa z punktu widzenia konkretnego kan
Ebook Pijaństwo i alkoholizm w piśmiennictwie Królestwa Polskiego w XIX i na początku XX wieku. Aspekty społeczne, pedagogiczne i kulturowe

Pijaństwo i alkoholizm w piśmiennictwie Królestwa Polskiego w XIX i na początku XX wieku. Aspekty społeczne, pedagogiczne i kulturowe

Autor: Aneta Bołdyrew

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kto iw jaki sposób pisał w Królestwie Polskim w XIX i na początku XX wieku o alkoholizmie? Czy traktowano go jako chorobę, czy problem moralny? Które grupy społeczne uważano za szczególnie zagrożone alkoholizmem? Jak problemy związane z (nad)używaniem alkoholu przedstawiano w materiałach wizualnych? W książce zaprezentowano wybór piśmiennictwa i materiałó
Ebook Projektowanie procesów technologicznych w przemyśle spożywczym

Projektowanie procesów technologicznych w przemyśle spożywczym

Autor: red. Elżbieta Gąsiorek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem publikacji jest przedstawienie technik i zasad wykonania projektu procesu  technologicznego produkcji dowolnego wyrobu przemysłu spożywczego. Skrypt  może być wykorzystany jako pomoc dydaktyczna  na zajęciach z przedmiotu projektowanie inżynierskie i technologiczne prowadzonych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym. Ebook jest przeznaczona dla studentów specjalności inż
Ebook Arteterapia dla dzieci i młodzieży. Scenariusze zajęć

Arteterapia dla dzieci i młodzieży. Scenariusze zajęć

Autor: Wiesław Karolak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Arteterapia dla dzieci i młodzieży. Scenariusze zajęć może stanowić cenną pomoc dla nauczycieli, pedagogów, metodyków, arteterapeutów oraz studentów wielu specjalności pedagogicznych, edukacji artystycznej i arteterapii. Z tej publikacji, jak z przewodnika, mogą korzystać wszyscy, którzy prowadząc różne grupy zajęć, poszukują prostych i atrakcyjnych metod
Ebook Metaforyczność w dyskursie genderowym polskiego literaturoznawstwa po 1989 roku

Metaforyczność w dyskursie genderowym polskiego literaturoznawstwa po 1989 roku

Autor: Katarzyna Lisowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tematem książki jest metaforyczność dyskursu genderowego (krytyki genderowej, gejowskiej, lesbijskiej, queerowej i studiów (o) męskości) w polskim literaturoznawstwie po 1989 roku. Wychodząc z założenia, iż nurty te stanowią odrębne pola w krajowych studiach literackich, autorka stawia tezę, że przenośnie w istotny sposób współtworzą specyfikę omawianych perspektyw badawczych.
Ebook Polonistyczna dydaktyka ogólna

Polonistyczna dydaktyka ogólna

Autor: Jolanta Fiszbak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi kompendium dydaktyczne dla studentów przygotowujących się do roli nauczyciela-polonisty. Autorzy odwołują się do najnowszego stanu badań różnych dyscyplin: językoznawstwa, literaturoznawstwa, dydaktyki języka polskiego, pedagogiki, psychologii, a ponadto wiążą dydaktykę polonistyczną z dydaktyką ogólną. Publikacja zawiera wskazówki dotyczące stosowania na
Ebook Trzecia część Clavier Übung Johanna Sebastiana Bacha

Trzecia część Clavier Übung Johanna Sebastiana Bacha

Autor: Tomasz Górny

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Tomasza Górnego stanowi pierwsze tak szczegółowe i kompetentne opracowanie na gruncie muzykologii polskiej jednej z najważniejszych kolekcji dzieł organowych w dorobku Johanna Sebastiana Bacha. Jest to niewątpliwie publikacja cenna – zawiera nieznany wcześniej materiał źródłowy i wiele innych skrupulatnie zebranych, zweryfikowanych i prawidłowo zinterpretowanych in
Ebook Łódzkie biblioteki publiczne. Czas zmian, czas wyzwań

Łódzkie biblioteki publiczne. Czas zmian, czas wyzwań

Autor: Mariola Antczak, Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Biblioteki publiczne są ważnym składnikiem sektora instytucji kultury, ponieważ oferują mieszkańcom nieodpłatny dostęp do wiedzy i zasobów informacyjnych. Ich działalność wpisuje się w szerszy, międzynarodowy kontekst, polegający na takiej organizacji sieci bibliotek, która umożliwi zaspokojenie informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych potrzeb użytkowników. P
Ebook Ojcostwo w drugiej połowie XIX i na początku XX w. Szkice z dziejów rodziny galicyjskiej

Ojcostwo w drugiej połowie XIX i na początku XX w. Szkice z dziejów rodziny galicyjskiej

Autor: Agata Barzycka-Paździor

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook porusza temat ojców i ojcostwa w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku w rodzinie galicyjskiej, z wyższych i średnich warstw społecznych, żyjącej przeważnie w mieście i miasteczku. Autorka podejmuje w niej problem roli i miejsca mężczyzny w życiu rodzinnym zarówno w wymiarze postulatywnym, jak i realiów życia prywatnego. Obok pytań o męskość, starokawalerstwo czy sp
Ebook Transformacja w coachingu. Doświadczenia uczenia się dorosłych

Transformacja w coachingu. Doświadczenia uczenia się dorosłych

Autor: Monika Chmielecka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorka traktuje coaching jako jedną z metod edukacji dorosłych i osadza swój wywód teoretyczny na andragogicznych koncepcjach uczenia się. Zaprezentowane badania sytuuje w kontekście teorii transformatywnego uczenia się Jacka Mezirowa. Czytelnik otrzymuje ponadto opis własnych badań empirycznych autorki, przeprowadzonych metodą studium przypadku. Na podstawie wywiadów z trzyn
Ebook Autobiograficzny wywiad narracyjny. Metoda - technika - analiza

Autobiograficzny wywiad narracyjny. Metoda - technika - analiza

Autor: Kaja Kaźmierska, Katarzyna Waniek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja jest pierwszą w Polsce monografią metodologiczną, w której ukazano podstawowe zasady prowadzenia autobiograficznego wywiadu narracyjnego oraz jego analizy. Syntetycznie przedstawione zaplecze teoretyczne metody autobiograficznego wywiadu narracyjnego tworzy kontekst dla szczegółowo omówionej warstwy aplikacyjnej. Autorki pokazują, w jaki sposób teoria łączy s
Ebook Exploring the virtual world of learning across generations. Information and communications technology for the educational support of immigrant youth

Exploring the virtual world of learning across generations. Information and communications technology for the educational support of immigrant youth

Autor: Marcin Rojek, Joanna Leek, Petr Svoboda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

The book addresses the issue of intergenerational learning in a virtual world created by information and communication technology (ICT) and the role of ICT in an educational environment. In order to discuss how ICT can be used as a means to prevent early school leaving among immigrant youth, this book explores the literature on how learning can be understood in the intergenerational context, the c
Ebook Śladem zwierząt. O dochodzeniu do siebie

Śladem zwierząt. O dochodzeniu do siebie

Autor: Tadeusz Sławek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oto kolejna Ebook, którą Profesor Tadeusz Sławek pisze „po swojemu”: bez tytułów rozdziałów, bez porządkujących „punktów” i „podpunktów”, unikając definiowania i wyrokowania. Daje się prowadzić przeróżnym tekstom: drąży zdania z Brocha i Kafki, z Rilkego i Owena, z Szekspira i Camusa. Tytuł jego eseju filo
Ebook Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki

Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki

Autor: Bolesław Niemierko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwszy podręcznik z zakresu teorii diagnozy edukacyjnej! Ebook prezentuje: koncepcję diagnostyki jako nauki o rozpoznawaniu warunków, przebiegu i wynikach uczenia się; główne pojęcia dyscypliny; analizę i ocenę narzędzi diagnozy; metody diagnostyczne oraz wyniki diagnozy osiągnięć ucznia i placówki edukacyjnej oraz poziomu edukacyjnego kraju; ewaluację w edukacji jako pochodną diagnozy;
Ebook Diagnostyka prenatalna w praktyce

Diagnostyka prenatalna w praktyce

Autor: Piotr Węgrzyn, Dariusz Borowski, Mirosław Wielgoś

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce omówiono: - Badanie ultrasonograficzne wczesnej ciąży - Badanie ultrasonograficzne w poszczególnych tygodniach ciąży - Badania biochemiczne w diagnostyce prenatalnej - Ocenę ryzyka aberracji chromosomowych - Inwazyjną diagnostykę prenatalną - Skrining w kierunku porodu przedwczesnego - Badania dopplerowskie - Badania przesiewowe w kierunku preeklampsji - Ocenę serca
Ebook Czytanie filmu - oglądanie literatury. Propozycje interpretacji do spotkań edukacyjnych

Czytanie filmu - oglądanie literatury. Propozycje interpretacji do spotkań edukacyjnych

Autor: Tomasz Gruszczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wychodząc z założenia, że już samo pojęcie tekstu zakłada jego lekturę – praktykę czytania jako podejmowanie wysiłku rozumienia oraz wpisywania w pewien horyzont kulturowego doświadczenia celem przyswojenia sobie tekstu i nadawania mu sensu – równie istotny jak sam tekst (w tym przypadku – dzieło filmowe) staje się problem praktykowania lektury, opatrywania filmu sens
Ebook Filmowe cuda i sztuczki magiczne. Szkice z archeologii kina

Filmowe cuda i sztuczki magiczne. Szkice z archeologii kina

Autor: Justyna Hanna Budzik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca składa się z dwóch części: szkiców analityczno-intepretacyjnych oraz appendiksu dydaktycznego. Autorka podejmuje się tropienia i odkrywania we współczesnych filmach „medialnych cudów”, za które uważa przede wszystkim ślady „starych” mediów, niegdyś fascynujących i pobudzających wyobraźnię: zabawek optycznych, pokazó
Ebook Elementy enzymologii i biochemii białek. Skrypt dla studentów biologii i biotechnologii

Elementy enzymologii i biochemii białek. Skrypt dla studentów biologii i biotechnologii

Autor: Danuta Wojcieszyńska, Urszula Guzik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowany skrypt jest przeznaczony dla studentów biologii, biotechnologii i innych kierunków pokrewnych, którym z założenia ma ułatwić przygotowanie do ćwiczeń, zaznajomienie się z podstawowymi metodami stosowanymi w enzymologii oraz wykonanie odpowiednich doświadczeń. Podręcznik został podzielony na trzy części, z których każda obejmuje: wstęp teoretyczny, stos
Ebook Russkij jazyk w polskoj auditorii. T. 3. [Język rosyjski w polskiej szkole wyższej. T. 3\

Russkij jazyk w polskoj auditorii. T. 3. [Język rosyjski w polskiej szkole wyższej. T. 3\

Autor: red. Anna Zych

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wchodzące w skład tomu opracowania dotyczą problemów ewolucji języka – historii i stanu współczesnego języka rosyjskiego, konfrontacji języków oraz pragmatyki językowej i translatoryki. Wyniki prac badawczych prowadzonych w tym zakresie mogą być wykorzystane na zajęciach z praktycznej nauki języka rosyjskiego, gramatyki opisowej oraz teorii i praktyki przekładu. Mog
Ebook Stan i uwarunkowania autoedukacji studentów

Stan i uwarunkowania autoedukacji studentów

Autor: Violetta Rodek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowane w pracy badania stanowiły próbę holistycznego ujęcia autoedukacji studentów studiów pedagogicznych i niepedagogicznych. Przyjęto przy tym szerokie rozumienie autoedukacji jako autonomicznego procesu, w którym jednostka jest aktywnym podmiotem kierującym własnym rozwojem, zgodnie z uznawanymi przez siebie wartościami. W badaniach wykorzystano perspekty
Ebook Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. T. 23

Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. T. 23

Autor: red. Helena Synowiec

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejny tom wydawnictwa ciągłego adresowany jest do polonistów, studentów polonistyki, dydaktyków języka ojczystego i literatury oraz do pedagogów. Zamieszczone w nim artykuły uwzględniają problemy kształcenia polonistycznego we współczesnej szkole, takie jak m.in.: przygotowanie studentów do interpretacji tekstów poetyckich, wyzwalanie przez n
Ebook O autonomii uniwersytetu. Wykład wygłoszony przez Profesora Krzysztofa Pomiana z okazji nadania 24 maja 2017 r. doktoratu honorowego Uniwersytetu Łódzkiego wraz z laudacją, recenzjami i bibliografią prac Autora

O autonomii uniwersytetu. Wykład wygłoszony przez Profesora Krzysztofa Pomiana z okazji nadania 24 maja 2017 r. doktoratu honorowego Uniwersytetu Łódzkiego wraz z laudacją, recenzjami i bibliografią prac Autora

Autor: Krzysztof Pomian

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autonomia uniwersytetu zawsze wymagała obrony. Dziś wymaga jej chyba bardziej niż kiedykolwiek, gdyż jest podważana z wielu stron. Przez presję rynku z jego wymogiem rentowności i dostosowania się bez reszty do właściwych mu norm. Przez presję mediów, które usiłują narzucić swą hierarchię ważności problemów i osób. Przez polityków uprawnionych do uchwalania ustaw
Ebook Bezrobocie widziane oczami dziecka - praca badawcza

Bezrobocie widziane oczami dziecka - praca badawcza

Autor: Tomasz Paweł Szewczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dysfunkcyjny i patologiczny wpływ bezrobocia na dzieci. Wartościowy materiał porównawczy.       Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy zawiera definicje, koncepcje i skutki bezrobotności w ujęciu historycznym, poglądowym i współczesnym. W drugim poznajemy cele, metody, techniki i narzędzia badawcze, którymi posłużył się autor pracy. Trz
Ebook Internet rzeczy IoT i IoE w symulatorze Cisco Packet Tracer - Praktyczne przykłady i ćwiczenia

Internet rzeczy IoT i IoE w symulatorze Cisco Packet Tracer - Praktyczne przykłady i ćwiczenia

Autor: Jerzy Kluczewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Internet rzeczy IoT i IoE w symulatorze Cisco Packet Tracer - Praktyczne przykłady i ćwiczenia Czasy w których żyjemy, przyzwyczaiły nas do korzystania z mobilnego dostępu do Internetu. Jednak współczesna sieć to nie tylko treści audio i wideo, oraz dostęp do społeczności. To coraz bardziej rozbudowana możliwość kontroli lub sterowania elementami naszego otoczenia. Nikogo już nie dzi
Ebook Podstawy dynamiki atmosfery

Podstawy dynamiki atmosfery

Autor: Lech Łobocki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik adresowany jest do studentów studiów I i II stopnia kierunków leżących w dyscyplinach inżynierii środowiska i nauk o Ziemi i środowisku, doktorantów, nauczycieli akademickich i pracowników naukowych, zajmujących się meteorologią ogólną, stosowaną i dynamiczną, oceanografią fizyczną, fizyką atmosfery lub geofizyczną dynamiką płynów. Ze wzg
Ebook Podstawy pomiarów

Podstawy pomiarów

Autor: Jacek Dusza, Paweł Gąsior, Grzegorz Tarapata

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik został opracowany jako podstawowa pomoc dydaktyczna do przedmiotów „Podstawy pomiarów” i „Metrologia” wykładanych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Ponieważ celem wykładu i laboratorium z tych przedmiotów jest nauczenie studentów technik eksperymentu oraz zasad funkcjonowania podstawowej aparat
Ebook Kobiety w drodze na naukowy Olimp... Akademicki awans polskich historyczek (od schyłku XIX wieku po rok 1989)

Kobiety w drodze na naukowy Olimp... Akademicki awans polskich historyczek (od schyłku XIX wieku po rok 1989)

Autor: Jolanta Kolbuszewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tematykę prezentowanej monografii można ulokować pomiędzy historią kobiet a historią nauki. Autorka wypełnia istniejącą od długiego czasu lukę badawczą w zakresie rozpoznania i charakterystyki osiągnięć kobiet oraz ich wkładu w rozwój rodzimej historiografii. Ukazuje dorobek naukowy historyczek z uwzględnieniem przeobrażeń dokonujących się zarówno w obszarze zbiorowej mentalności, ja
Ebook Balistyka wewnętrzna klasycznych broni lufowych

Balistyka wewnętrzna klasycznych broni lufowych

Autor: Zbigniew Wrzesiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Treści przedstawione w opracowaniu dotyczą balistyki wewnętrznej, która wykorzystuje podstawowe prawa termodynamiki i mechaniki płynów. Specyfika zjawiska strzału wymaga jednak odpowiedniego przystosowania tych praw ze względu na dynamikę strzału. Problemy te zostały przedstawione w rozdziale pierwszym omawiającym wybrane elementy teorii bilansów i drugim przedstawiającym mode
Ebook Obliczenia w inżynierii bioreaktorów

Obliczenia w inżynierii bioreaktorów

Autor: Jerzy Bałdyga, Marek Henczka, Wioletta Podgórska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W skrypcie zaprezentowano metody obliczania bioreaktorów. Przyjęty sposób opisu wykorzystuje metody inżynierii chemicznej do opisu procesów biologicznych. Materiał zawarty w skrypcie obejmuje: bilanse masowe i energetyczne bioreaktorów, obliczanie bioreaktorów idealnych i nieidealnych, wymianę masy i mieszanie w bioreaktorach, powiększanie skali bioreaktoró
Ebook Materiałoznawstwo elektrotechniczne

Materiałoznawstwo elektrotechniczne

Autor: Zbigniew Celiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku omówiono budowę, właściwości i zastosowanie w elektrotechnice materiałów przewodzących, półprzewodnikowych, izolacyjnych i magnetycznych. Położono w niej specjalny nacisk na wyjaśnienie zjawisk zachodzących w materiałach i ich fizykalnych przyczyn.   Ebook przeznaczona jest dla studentów wydziałów elektrycznych wyższych uczelni technicznych. Mo
Ebook Obróbka skrawaniem. Podstawy, dynamika, diagnostyka

Obróbka skrawaniem. Podstawy, dynamika, diagnostyka

Autor: Krzysztof Jemielniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku omówiono podstawowe zagadnienia związane z obróbką skrawaniem, takie jak: geometria ostrza, proces tworzenia się wióra, siły skrawania, zjawiska cieplne w strefie skrawania i skrawalność metali. Wiele uwagi poświęcono w nim materiałom narzędziowym, uwzględniając także te najbardziej nowoczesne, stosunkowo mało jeszcze rozpowszechnione. Oddzielny rozdział dotyczy
Ebook Obliczenia oświetlenia

Obliczenia oświetlenia

Autor: Wojciech Żagan

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autor – dostrzegając niedostatki, nadmierne uproszczenia i zagrożenia w kształceniu przyszłych adeptów techniki świetlnej – proponuje alternatywę poznawania i opanowywania wiedzy z zakresu techniki świetlnej w oparciu o trening rachunkowy. W podręczniku, opierając się na podstawowych zależnościach, definicjach i wzorach, pokazano (głównie poprzez przykłady obliczeniowe) j
Ebook Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy regionów i gmin polskich

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy regionów i gmin polskich

Autor: Eugeniusz Sobczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce omówiono różne aspekty zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego realizowanego na terenie naszego kraju. Kolejne części opracowania dotyczą: aktywności innowacyjnej różnych regionów Polski; analizy dynamiki i struktury PKB w regionach i podregionach Polski; oceny poziomu spójności demograficznej obszarów wiejskich w porównaniu
Ebook Co dalej z zarządzaniem?

Co dalej z zarządzaniem?

Autor: Grażyna Gierszewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W ślad za zastosowaniami tzw. inteligentnych technologii w przemyśle pojawiają się nowe koncepcje w zarządzaniu publicznym i logistyce społecznej. Można do nich zaliczyć inteligentne miasta (Smart City), inteligentną opiekę zdrowotną (Smart Healthcare), inteligentne budynki (Smart Building), inteligentne pojazdy (Smart Mobility), inteligentną energetykę (Smart Grid), inteligentną administrację (Sm
Ebook Wytwarzanie energii elektrycznej

Wytwarzanie energii elektrycznej

Autor: Józef Paska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik zawiera podstawowe informacje z zakresu wytwarzania energii elektrycznej, rozumianego jako proces, w którym energia pierwotna zawarta w surowcach energetycznych lub przejawiająca się bezpośrednio w postaci sił przyrody jest przetwarzana do postaci finalnej - energii elektrycznej, której nośnikiem jest prąd elektryczny.  Omówiono elektrownie cieplne konwencjonal
Ebook Laboratorium optyki falowej

Laboratorium optyki falowej

Autor: Andrzej Kołodziejczyk, Agnieszka Siemion, Maciej Sypek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt zawiera opis podstawowych ćwiczeń laboratoryjnych dotyczących zagadnień z zakresu optyki falowej, takich jak: obrazowanie w ramach optyki geometrycznej i falowej, interferencja i koherencja światła (doświadczenie Younga przy oświetleniu laserowym, światłem quasi-monochromatycznym lampy gazowej i światłem białym, interferometr Michelsona, interferometr Macha-Zehndera), dyfrakcja światła (str
Ebook Optical Information Processing

Optical Information Processing

Autor: Agnieszka Siemion

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

This elaboration describes the exemplary material needed for Optical Information Processing laboratory exercises – the course at the Faculty of Physics at Warsaw University of Technology. The topics were chosen as complementary for a better understanding of the lecture and workshops. There are 7 laboratory exercises allowing to acquire practical knowledge about holography, optical setups and
Ebook Przesiewacze sitowe materiałów uziarnionych. Wpływ konstrukcji maszyn przesiewających na jakość produktów przesiewania

Przesiewacze sitowe materiałów uziarnionych. Wpływ konstrukcji maszyn przesiewających na jakość produktów przesiewania

Autor: Remigiusz Modrzewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca przedstawia nowoczesne konstrukcje przesiewaczy przemysłowych, które mogą znaleźć zastosowanie w klasyfikacji materiałów trudno odsiewających się i drobnouziarnionych w procesach przeróbki kruszyw i odpadów. Przedstawiono zarówno badania dynamiczne torów ruchu tych maszyn w różnych wariantach konstrukcyjnych, jak też dokonano weryfikacji skute
Ebook Laboratory of Combustion Engines Theory

Laboratory of Combustion Engines Theory

Autor: Dmytro Samoilenko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

The present work will be devoted to the study of how the technical problems related to the design of combustion engines could be solved based on the fundamental laws of thermodynamics. Practical examples of how to use thermodynamics for describing physical phenomena and mathematical simulations of heat exchange processes in the combustion engines will be presented. All the well-known solutions use
Ebook Zasady zarządzania jakością

Zasady zarządzania jakością

Autor: Katarzyna Szczepańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie w perspektywie zarządczej teoretycznych i praktycznych podstaw różnych klasyfikacji zasad zarządzania jakością oraz uporządkowanej ich charakterystyki. Cel został sformułowany na podstawie wieloletniego doświadczenia autorki w projektowaniu oraz wdrażaniu zarówno systemu, jak i koncepcji zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwac
Ebook Modelowanie numeryczne wybranych zagadnień natryskiwania cieplnego

Modelowanie numeryczne wybranych zagadnień natryskiwania cieplnego

Autor: Tomasz Chmielewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Metody natryskiwania termicznego są jednymi z najbardziej uniwersalnych technik nanoszenia materiałów powłokowych na materiał podłoża. Umożliwiają one wytwarzanie warstw metalicznych, ceramicznych, jak i kompozytowych, zarówno na podłożach metalicznych, jak i ceramicznych.   Niekorzystny stan naprężeń własnych zarówno w powłoce, jak też na granicy powłoki i podłoża, może
Ebook Opis ruchu układu mechanicznego z więzami jednostronnymi

Opis ruchu układu mechanicznego z więzami jednostronnymi

Autor: Wiesław Grzesikiewicz, Artur Zbiciak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem opracowania jest sformułowanie opisu ruchu układu mechanicznego z ograniczeniami jednostronnymi, wyznaczającymi dopuszczalny obszar w przestrzeni konfiguracji układu. Tego rodzaju zagadnienie służy do analizy ruchu i obciążeń powstających w maszynach i konstrukcjach inżynierskich, w których znajdują się ograniczniki przemieszczeń. Uwagę skupiono głównie na matematycznym o
Ebook Mikrobiologia ogólna i przemysłowa. Ćwiczenia laboratoryjne

Mikrobiologia ogólna i przemysłowa. Ćwiczenia laboratoryjne

Autor: Jolanta Mierzejewska, Karolina Chreptowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt jest zbiorem instrukcji opracowanych przez pracowników Katedry Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków PW do ćwiczeń laboratoryjnych w ramach przedmiotu „Mikrobiologia ogólna i przemysłowa – laboratorium”, który realizują studenci III roku kierunku Biotechnologia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.   Wykonując p
Ebook Transformacja w kierunku cywilizacji informacyjnej. Od etycznej do technicznej metody życia społecznego

Transformacja w kierunku cywilizacji informacyjnej. Od etycznej do technicznej metody życia społecznego

Autor: Jacek Janowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook dotyczy cywilizacji informacyjnej, obejmującej rozległy zespół zagadnień na styku tradycyjnie (etycznie) pojmowanej cywilizacji oraz aktualnie (technicznie) wykorzystywanych informacji. Celem książki jest odróżnienie tego, co w związku z technologią informacyjną jest postulowane i oczekiwane od tego, co za pomocą tej technologii jest faktycznie realizowane i urzeczywistniane. &
Ebook Identyfikacja cywilizacji informacyjnej. Technologiczno-ideologiczna destrukcja życia społecznego

Identyfikacja cywilizacji informacyjnej. Technologiczno-ideologiczna destrukcja życia społecznego

Autor: Jacek Janowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W dzisiejszych czasach bardzo ważne jest podjęcie autentycznie i autonomicznie krytycznej refleksji nad konsekwencjami informatycznego uwikłania cywilizacji, wolnej od podświadomych determinizmów ideologicznych, technologicznych i ekonomicznych. Człowiek wolny wie skąd wychodzi i dokąd zmierza. My zawdzięczamy swoje możliwości rozwoju cywilizacji europejskiej, osadzonej od czasów Sok
Ebook CAF w doskonaleniu zarządzania jakością usług medycznych

CAF w doskonaleniu zarządzania jakością usług medycznych

Autor: Małgorzata Stawicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Głównym celem badań podjętych przez autorów było opracowanie przykładowej matrycy CAF, która pozwoli zidentyfikować konieczne do przeprowadzenia udoskonalenia w szpitalu, a tym samym poprawić jego efektywność. W książce podjęto zatem próbę: interpretacji pojęcia jakości usług medycznych i sposobów pomiaru tej jakości; identyfikacji szpitali jako organizacji świad
Ebook Wentylacja i klimatyzacja. Laboratorium

Wentylacja i klimatyzacja. Laboratorium

Autor: Jacek Hendiger, Marta Chludzińska, Jerzy Sowa, Leszek Targowski, Maciej Mijakowski, Joanna Rucińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W skrypcie opisano techniki pomiarowe wykorzystywane do oceny poprawności funkcjonowania systemu wentylacji i klimatyzacji budynku oraz wyznaczania parametrów urządzeń stosowanych w instalacji. Omówiono różne procedury pomiarowe, dotyczące zarówno pomieszczenia, instalacji i wybranych urządzeń, jak też modelowania fizykalnego. W opisach poszczególnych ćwiczeń lab
Ebook Podstawy geotechniki. Zadania według Eurokodu 7

Podstawy geotechniki. Zadania według Eurokodu 7

Autor: Agnieszka Dąbska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wprowadzenie w Polsce nowych norm w dziedzinie geotechniki – Eurokodu 7 oraz norm PN-EN ISO – wpłynęło na konieczność opracowania nowego skryptu obejmującego klasyfikację gruntów oraz obliczenia nośności i osiadań konstrukcji obiektów budowlanych. Przykłady zadań dotyczące klasyfikacji gruntów i ich charakterystyk, przedstawione w pierwszej części skryptu, opracowa
Ebook Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego

Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego

Autor: Stanisław Pisarczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Konieczność opracowania nowego podręcznika z zakresu fundamentowania wynika z wprowadzenia w Polsce nowych norm dotyczących zasad badania i klasyfikacji gruntów oraz obliczania nośności i osiadań fundamentów bezpośrednich i na palach (Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne), jak również szeroko stosowanych nowych technologii wzmacniania gruntów i wykonywania nowych typ&
Ebook Ilościowe metody analizy incydentów w ruchu lotniczym

Ilościowe metody analizy incydentów w ruchu lotniczym

Autor: Jacek Skorupski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Myślą przewodnią monografii było przedstawienie współczesnych metod ilościowej analizy zdarzeń w transporcie lotniczym. Zaliczają się do nich zarówno metody klasyczne, które po dostosowaniu do stanu obecnej wiedzy są cały czas z powodzeniem stosowane, jak i metody całkiem nowe, w tym kilka autorskich opracowanych w ramach badań autora.   W części wstępnej: scharakteryzowa
Ebook Samoregulacja w szkole. Spokój, koncentracja i nauka

Samoregulacja w szkole. Spokój, koncentracja i nauka

Autor: Stuart Shanker

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Metoda samoregulacji (Self-Reg) została opracowana przez kanadyjskiego psychologa Stuarta Shankera na podstawie naukowej wiedzy i wieloletnich doświadczeń, aby pomagać wyrwać się z zaklętego koła stresu, budować dobre relacje i umożliwić dzieciom realizację ich potencjału rozwojowego. Czy możemy pomóc dzieciom wzmocnić zdolności do samoregulacji, aby czas spędzany w szkole był optymalny dl
Ebook Analiza możliwości poprawy bezpieczeństwa dzieci przewożonych w samochodach osobowych w przypadku kolizji drogowych

Analiza możliwości poprawy bezpieczeństwa dzieci przewożonych w samochodach osobowych w przypadku kolizji drogowych

Autor: Mirosław Świetlik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W pracy przedstawiono analizę możliwości redukcji skutków wypadków drogowych wśród małych dzieci przewożonych samochodami osobowymi w specjalnych urządzeniach przytrzymujących – „fotelikach bezpieczeństwa dla dziecka”.   Na wstępie dokonano przeglądu statystyk wypadków samochodowych z udziałem dzieci oraz stanu wiedzy na temat stosowanych środk&oa
Ebook Trakcja elektryczna

Trakcja elektryczna

Autor: Adam Szeląg

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik zawiera wprowadzenie do zagadnień związanych z transportem zelektryfikowanym. Zakres poruszanych zagadnień dotyczy zarówno roli transportu elektrycznego jako sprawnego i ekologicznego systemu transportu na tle polityki transportowej współczesnej Europy, jak i zagadnień dotyczących ruchu i wyposażenia pojazdów z napędem elektrycznym oraz infrastruktury elektroenerget
Ebook Electric Traction - Basis

Electric Traction - Basis

Autor: Adam Szeląg

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik zawiera wprowadzenie do zagadnień związanych z transportem zelektryfikowanym. Zakres poruszanych zagadnień dotyczy zarówno roli transportu elektrycznego jako sprawnego i ekologicznego systemu transportu na tle polityki transportowej współczesnej Europy, jak i zagadnień dotyczących ruchu i wyposażenia pojazdów z napędem elektrycznym oraz infrastruktury elektroenerget
Ebook Geometria wykreślna. Ćwiczenia Descriptive Geometry. Exercises

Geometria wykreślna. Ćwiczenia Descriptive Geometry. Exercises

Autor: Cecylia Łapińska, Alicja Ogorzałek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Komputer jest świetnym narzędziem wspomagającym projektowanie, jednak nie zastępuje inżyniera w twórczym myśleniu. W kształceniu twórczej wyobraźni przestrzennej pomaga niewątpliwie geometria wykreślna, przedmiot niemający jednak dobrej sławy, gdyż sprawia wielu studentom (i studentkom) spore trudności. Prezentowany zbiór zadań może być bardzo pożyteczny jako przewodnik lub ze
Ebook Zastosowania techniki MIMO w optycznych systemach transmisji krótkiego zasięgu

Zastosowania techniki MIMO w optycznych systemach transmisji krótkiego zasięgu

Autor: Marcin Kowalczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nieustanny rozwój usług internetowych, a także postępujące zmiany organizacji życia społecznego wiążące się z przenoszeniem wielu form aktywności do sieci sprawiają, że już dziś wskazuje się, że systemy te mogą mieć duże problemy z wydajnością w najbliższych latach. Niestety, możliwości ich dalszego rozwoju są problematyczne. Wynika to m.in. z ograniczenia w dostępności pasma, które
Ebook Podstawy syntezy organicznej

Podstawy syntezy organicznej

Autor: Mieczysław Mąkosza, Michał Fedoryński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt został opracowany na podstawie wykładów o metodach syntezy organicznej, prowadzonych w ciągu ponad trzydziestu lat dla studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Celem opracowania było przedstawienie obszernego materiału w taki sposób, by uwidocznić wewnętrzną logikę chemii organicznej, wykazać podobieństwo i analogie wielu reakcji i przedstawić podstawow
Ebook Przetwórstwo tworzyw polimerowych

Przetwórstwo tworzyw polimerowych

Autor: Krzysztof Wilczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W opracowaniu przedstawiono podstawowe i aktualne zagadnienia przetwórstwa tworzyw polimerowych, materiałowe i technologiczne. Opisano najważniejsze technologie przetwórstwa tworzyw. Opracowanie obejmuje: podstawy materiałowe przetwórstwa, procesy przetwórstwa tworzyw oraz recykling tworzyw.
Ebook Zastosowanie teorii gier w tworzeniu sztucznej inteligencji

Zastosowanie teorii gier w tworzeniu sztucznej inteligencji

Autor: Ewa Drabik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem pracy jest analiza i ocena w jaki sposób rozwój klasycznej teorii gier, a w szczególności gier pozycyjnych oraz rozwój gier komputerowych zaważył na rozwoju sztucznej inteligencji. Dotyczy to w szczególności gier pozycyjnych z kompletną informacją, takich jak szachy i Go, czy też gier typu Mazura-Banacha, które zapisane zostały w Księdze Szkockiej, a
Ebook Ocena funkcjonowania terminali intermodalnych w aspekcie realizowanych procesów transportowo-przeładunkowych

Ocena funkcjonowania terminali intermodalnych w aspekcie realizowanych procesów transportowo-przeładunkowych

Autor: Roland Jachimowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

elem monografi i jest przedstawienie metodyki modelowania procesów transportowo-przeładunkowych realizowanych w terminalach intermodalnych w zastosowaniu do oceny realizacji zadań związanych z obsługą jednostek intermodalnych z punktu widzenia czasu i kosztów.   Na opracowaną metodykę składa się opracowanie modelu intermodalnego terminalu przeładunkowego uwzględniając wszystkie
Ebook Metody eksperymentalne w mechanice i budowie maszyn

Metody eksperymentalne w mechanice i budowie maszyn

Autor: Paweł Pyrzanowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie przybliża ogólne zagadnienia związane z zastosowaniem metod eksperymentalnych w praktyce inżyniera i naukowca zajmującego się problemami mechaniki oraz budowy i eksploatacji maszyn. W szczególny sposób przedstawiono współczesne metody pomiaru przemieszczeń i odkształceń – zarówno punktowe, jak i polowe, kładąc nacisk na możliwe źródła błę
Ebook Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie kompleksowej obsługi kontenerów chłodniczych w zintegrowanych łańcuchach transportowych

Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie kompleksowej obsługi kontenerów chłodniczych w zintegrowanych łańcuchach transportowych

Autor: Ludmiła Filina-Dawidowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tematem monografii jest kompleksowa obsługa kontenerów chłodniczych, która do usług transportowych włącza usługi logistyczne. Przedmiotem badań jest transport, a w szczególności kształtowanie kompleksowej obsługi ładunków w ramach zintegrowanych łańcuchów transportowych. Celem pracy jest opracowanie metodyki wspomagania podejmowania decyzji w odniesieniu do wybra
Ebook Wybrane zagadnienia zastosowań współczesnych baz danych w modelowaniu i symulacji systemów transportowych

Wybrane zagadnienia zastosowań współczesnych baz danych w modelowaniu i symulacji systemów transportowych

Autor: Andrzej Czerepicki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podstawowym celem naukowym monografii jest analiza możliwości wykorzystania oraz opracowanie wybranych metod praktycznego zastosowania współczesnych baz danych w komputerowym modelowaniu i symulacji procesów transportowych.   Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym z nich przedstawiono cel badań i zadania badawcze. W drugim dokonano przeglądu współczesn
Ebook Metody Monte Carlo

Metody Monte Carlo

Autor: Maciej Romaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik jest przeznaczony dla słuchaczy kierunków matematycznych i informatycznych Politechniki Warszawskiej. Jego celem jest zapoznanie czytelników z tematyką statystycznych symulacji komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem metod Monte Carlo i Markov chain Monte Carlo.   W kolejnych rozdziałach: omówiono podstawowe pojęcia związane z generowaniem liczb (ps
Ebook Technologia drukowania

Technologia drukowania

Autor: Jan Kowalczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dobra znajomość zjawisk zachodzących podczas drukowania jest niezbędna do efektywnego stosowania standaryzacji i optymalizacji procesów drukowania, które pozwalają wykonywać druki najwyższej jakości przy zachowaniu wysokiej wydajności produkcji.   Prezentowana monografia obejmuje tematycznie cztery główne techniki drukowania: offset, fleksografię, sitodruk i wklęsłodruk,
Ebook Bezpieczeństwo transmisji informacji w sieci cyfrowej radiołączności kolejowej

Bezpieczeństwo transmisji informacji w sieci cyfrowej radiołączności kolejowej

Autor: Mirosław Siergiejczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W kolejnych rozdziałach przedstawiono: problematykę Europejskiego System Zarządzania Ruchem Kolejowym – ERTMS; ogólną charakterystykę systemu GSM-R (jego architekturę i strukturę, analizę usług i funkcji możliwych do realizacji, zwłaszcza tych, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu w transporcie kolejowym, źródła ruchu telekomunikacyjnego w GSM
Ebook Quality Engineering in Manufacturing Technology

Quality Engineering in Manufacturing Technology

Autor: Tadeusz Sałaciński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

This monograph talks about widely understood quality engineering problems, mainly in technological processes. It presents the theoretical background, as well as practical examples of tools, techniques and methods supporting supervision and improvement of quality of production processes, such as control charts, process quality capability indexes, and many others. Modern manufacturing technologies a
Ebook Podstawy cyfrowego przetwarzania sygnałów

Podstawy cyfrowego przetwarzania sygnałów

Autor: Zbigniew Gajo

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszy skrypt ma stanowić pomoc dydaktyczną do wykładu z przedmiotu Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów (30 godz.) prowadzonego przez Autora dla studentów czwartego semestru kierunków Elektronika, Telekomunikacja na wydziale Elektroniki i Technik informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Zarówno wykład, jak i skrypt mają charakter wprowadzający i prezentują jedynie teoret
Ebook Modelowanie procesów magazynowych w zastosowaniu do oceny wydajności i bezpieczeństwa pracy w magazynach

Modelowanie procesów magazynowych w zastosowaniu do oceny wydajności i bezpieczeństwa pracy w magazynach

Autor: Michał Kłodawski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monografii przedstawiono modelowanie procesów magazynowych widziane z perspektywy oceny wydajności i bezpieczeństwa pracy. Pracę poprzedziła prezentacja wybranych aspektów modelowania procesów magazynowych. Sprecyzowano także szczegółowe cele modelowania procesów magazynowych i omówiono różnego rodzaju obiekty magazynowe i realizowane w nich proce
Ebook Cyberbezpieczeństwo. Podejście systemowe

Cyberbezpieczeństwo. Podejście systemowe

Autor: Jerzy Krawiec

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Głównym celem publikacji jest przedstawienie problematyki dotyczącej cyberbezpieczeństwa z uwzględnieniem systemowego podejścia do tej problematyki, bazującego na normach międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa informacji. Celem dydaktycznym jest także przygotowanie absolwentów studiów do pełnienia menedżerskich funkcji w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem oraz audyto
Ebook Modelowanie i analiza problemów decyzyjnych przydziału pojazdów do zadań w zagadnieniach transportowych

Modelowanie i analiza problemów decyzyjnych przydziału pojazdów do zadań w zagadnieniach transportowych

Autor: Mariusz Izdebski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca dotyczy metodologii modelowania przydziału pojazdów do zadań w zagadnieniach transportowych z uwzględnieniem wyznaczania tras jazdy pojazdów, przy jednoczesnej minimalizacji liczby tych pojazdów oraz wskazaniu typów pojazdów realizujących zadania transportowe. Przedstawiona metodologia modelowania przydziału pojazdów do zadań wraz z implementacją kom
Ebook Administrowanie i zarządzanie jako funkcje publiczne - w oddziaływaniu na rozwój terytorialny

Administrowanie i zarządzanie jako funkcje publiczne - w oddziaływaniu na rozwój terytorialny

Autor: Małgorzata Duczkowska-Piasecka, Agnieszka Tomczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problematyka sfery publicznej – jej istoty, struktur, zadań, funkcjonowania – skupia coraz większą uwagę naukowców z różnych dyscyplin i praktyków różnych branż – prawników, ekonomistów, socjologów, etyków. Naukowcy z tych dziedzin próbują odpowiedzieć na pytania tyczące roli władzy publicznej w dzisiejszym świecie, z
Ebook (Kontr-)rewolucja oświatowa. Studium z polityki prawicowych reform edukacyjnych

(Kontr-)rewolucja oświatowa. Studium z polityki prawicowych reform edukacyjnych

Autor: Bogusław Śliwerski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Planowanie oświatowe w aspekcie prognoz rozwoju kraju ma u nas charakter stricte ideologiczny, a więc adaptacyjny, czyli taki sam, z jakim mieliśmy do czynienia w okresie PRL. Dominuje tu normatywna funkcja założeń i zasad polityki oświatowej, koncentrująca uwagę władz na określaniu celów i treści kształcenia i wychowania z uwzględnieniem stosunku szkolnictwa do spraw nauczania religii.
Ebook Przedmioty wirtualne

Przedmioty wirtualne

Autor: Paweł Stacewicz, Bartłomiej Skowron

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

III tom serii wydawniczej "Informatyka a filozofia"   Charakterystycznym rysem współczesności jest coraz szersza obecność w naszym życiu przedmiotów wirtualnych. Należą do nich witryny internetowe, portale społecznościowe, sklepy on-line, gry komputerowe, elektroniczne dzieła sztuki, wirtualne pieniądze, a nawet pewnego rodzaju organizacje, których naturalnym ś
Ebook Teoria budowy modeli biznesowych

Teoria budowy modeli biznesowych

Autor: Tadeusz Waściński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook ta jest podsumowaniem dwudziestopięcioletniego doświadczenia autora z pracy w ośrodkach akademickich, które poprzedzone było kilkuletnią praktyką na stanowiskach menedżerskich w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Przedstawiony materiał obejmuje zasadniczą część dotychczasowego dorobku naukowego autora, który koncentruje się na metodach wielopłaszczyznowej oceny dzia
Ebook Studia do dziejów architektury i urbanistyki w Polsce. Tom I. Kresy dawnej Rzeczypospolitej

Studia do dziejów architektury i urbanistyki w Polsce. Tom I. Kresy dawnej Rzeczypospolitej

Autor: Małgorzata Rozbicka, Robert Kunkel, Wojciech Wółkowski, Justyna Zdunek-Wielgołaska, Klara Kantorowicz, Monika Neff, Alicja Szmelter

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zbiory Naukowe Zakładu Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej są jedną z najcenniejszych kolekcji materiałów inwentaryzacyjnych historycznych założeń urbanistycznych i obiektów architektonicznych w Polsce. Początki zbioru sięgają 1922 roku, czyli roku założenia przez profesora Oskara Sosnowskiego Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej &
Ebook Systemy fotowoltaiczne

Systemy fotowoltaiczne

Autor: Mariusz Sarniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Energia promieniowania słonecznego jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się w Europie i na świecie odnawialnym źródłem energii, tzw. OZE1. Fotowoltaika (w skrócie – PV) jest stosunkowo nową interdyscyplinarną specjalnością naukową, która zajmuje się konwersją energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną, będącą najbardziej użyteczną postacią energ
Ebook Metodyka kształtowania systemów dystrybucji ładunków w aspekcie oceny efektywności procesów przewozowych

Metodyka kształtowania systemów dystrybucji ładunków w aspekcie oceny efektywności procesów przewozowych

Autor: Emilian Szczepański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem rozważań zawartych w niniejszej monografii jest metodyka kształtowania systemów dystrybucji ładunków w aspekcie oceny efektywności procesów przewozowych, a w szerszym sensie – procesów realizowanych w systemach dystrybucji celem realizacji dostawy do odbiorcy. Poza wskazanymi relacjami efektywność będzie rozumiana jako miara oceny systemu dystrybucji ł
Ebook Kształtowanie sieci dróg na obszarach wiejskich w Polsce w aspekcie zasad zrównoważonego rozwoju

Kształtowanie sieci dróg na obszarach wiejskich w Polsce w aspekcie zasad zrównoważonego rozwoju

Autor: Wioleta Krupowicz, Katarzyna Sobolewska-Mikulska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monografii opisano całość zagadnień związanych z procesem kształtowania sieci dróg rolniczych na obszarach objętych pracami scaleniowymi w Polsce – od czysto teoretycznych do technicznych i praktycznych. Opracowanie łączy w sobie elementy budownictwa, geodezji i kartografii oraz transportu. Omówiono w nim zasady kształtowania sieci transportowej na obszarach wiejskich z uwzgl
Ebook Symbolika Grafologiczna dr Ericka Singera

Symbolika Grafologiczna dr Ericka Singera

Autor: Tomasz Paweł Szewczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jak rozpoznać cechy osobowości na podstawie charakteru pisma? W książce zaprezentowane zostały podstawowe informacje związane z tematyką grafologii, czyli analizą pisma ręcznego. Cechy charakterystyczne tej techniki, to między innymi: kształt, wielkość liter, pochylenie, nacisk, odległości między literami, wyrazami i wersami. Wszystko odpowiednio opisane i zinterpretowane. Dzięki temu możemy zroz
Ebook Struktura gospodarki. Systemy ekonomiczne i ich sektory

Struktura gospodarki. Systemy ekonomiczne i ich sektory

Autor: Leszek Jerzy Jasiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook ta przyjmie postać monografii opisującej długookresowe zmiany struktur ekonomicznych w różnych krajach. Analiza struktur ma duże znaczenie dla zrozumienia i skutecznego oddziaływania na procesy zachodzące w poszczególnych krajach i w gospodarce światowej jako całości. Dzieje się tak głównie dlatego, że niepożądane zjawiska ekonomiczne, którym towarzyszą poważne na
Ebook Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe

Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe

Autor: Mieczysław Kaczorowski, Anna Krzyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt jest podzielony na cztery części. W pierwszej omówiono podstawowe właściwości materiałów, a w szczególności wiązania między atomami. W dalszej części podano podstawowe własności mechaniczne i użytkowe materiałów oraz sposoby umacniania materiałów plastycznych. Przedstawiono grupę materiałów sprężysto-plastycznych, a więc metale i ich stopy, w tym st
Ebook Podstawy konstrukcji maszyn. Zbiór zadań. Elementy podatne. Sprzęgła i hamulce. Przekładnie zębate

Podstawy konstrukcji maszyn. Zbiór zadań. Elementy podatne. Sprzęgła i hamulce. Przekładnie zębate

Autor: Tadeusz Szopa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem autora prezentowanego zbioru zadań jest wskazanie studentom możliwości zastosowania w praktyce zasad i procedur prowadzenia podstawowych obliczeń inżynerskich wspomagających projektowanie urządzeń mechanicznych oraz typowych modeli obliczeniowych, charakterystycznych dla wybranych zespołów mechanicznych i ich elementów. Pod względem merytorycznym układ zbioru zadań jest w dużej
Ebook JAVA. Programowanie obiektowe w praktyce

JAVA. Programowanie obiektowe w praktyce

Autor: Jerzy Krawiec

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku przedstawiono paradygmaty mające wpływ na sposób konstrukcji kodu źródłowego, czyli model zorientowany na procesy oraz kod działający na danych. Szczegółowo opisano mechanizmy zapewniające implementację modelu obiektowego – hermetyzację, dziedziczenie i polimorfizm. Przedstawiono dwa najważniejsze atrybuty Javy – przenośność i bezpieczeństwo. Wyjaśnio
Ebook Innowacje w działalności gospodarczej. Ujęcie mezo i mikro

Innowacje w działalności gospodarczej. Ujęcie mezo i mikro

Autor: Wojciech Wiszniewski, Eryk Głodziński, Stanisław Marciniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celami opracowania jest, obok prezentacji wyników badań przeprowadzonych w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej, wytyczenie ich dalszych kierunków na najbliższe lata. Wymagało to określenia istotnych obszarów wpływających na tworzenie innowacji w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą ‒ organizacjach podejmujących aktywn
Ebook Problematyka geodezyjno-prawna w procesie ustalania stanu prawnego nieruchomości w Polsce

Problematyka geodezyjno-prawna w procesie ustalania stanu prawnego nieruchomości w Polsce

Autor: Katarzyna Sobolewska-Mikulska, Agnieszka Cienciała

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monografi i przedstawiono obecny stan wiedzy dotyczącej prawnych i geodezyjnych aspektów regulowania stanu prawnego nieruchomości w Polsce oraz sporządzanych do tego celu opracowań geodezyjnych. Przybliżono skalę i przyczyny zjawiska nieuregulowanego stanu prawnego oraz możliwości naprawy tej sytuacji, a także wyszczególniono wymagania stawiane sporządzanej dokumentacji geodezyjno-
Ebook Podstawy zarządzania jakością

Podstawy zarządzania jakością

Autor: Katarzyna Szczepańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook przedstawia teoretyczne podstawy zarządzania jakością w ujęciu zarządzania operacyjnego. Przedstawia zagadnienia teorii jakości, systemów jakości, ekonomiki jakości oraz metod wspomagających zarządzanie jakością i jego doskonalenie. Odbiorcami książki są nie tylko studenci uczelni wyższych, ale także słuchacze studiów podyplomowych i doktoranci zainteresowani problematyką wsp&o
Ebook Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego w świetle indykatorów aktywności rozwojowej

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego w świetle indykatorów aktywności rozwojowej

Autor: Eugeniusz Sobczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W opracowaniu omówiono następujące zagadnienia: stan wdrażania w Polsce środków europejskich z perspektywy finansowej 2014–2020 wspierających zrównoważony rozwój; międzyregionalne różnice ekonomiczne w Polsce i w wybranych krajach świata; wpływ aktywności sektora badawczo-rozwojowego na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy wojewódz
Ebook Laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów

Laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów

Autor: Jacek Misiurewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W proponowanych ćwiczeniach zagadnienia cyfrowego przetwarzania sygnałów przedstawione są na przykładach aktualnych zastosowań z telekomunikacji, elektroakustyki, analizy drgań mechanicznych i przetwarzania obrazów. Zadania przeznaczone są dla osób, które mogą eksperymentować z rzeczywistymi, fizycznymi sygnałami, m.in. z mikrofonów, cyfrowych odbiorników
Ebook Laboratorium aparatów elektrycznych

Laboratorium aparatów elektrycznych

Autor: Zbigniew Pochanke, Waldemar Chmielak, Tadeusz Daszczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Laboratorium ma na celu konfrontację zdobytej wiedzy z doświadczeniem podstawowych i złożonych zjawisk fizycznych związanych z pracą aparatury rozdzielczej wysokiego napięcia. Uczestnicy zapoznają się z fizycznymi aparatami elektrycznymi i typowymi zagadnieniami związanymi z ich pracą. Omówione ćwiczenia dają studentom okazję doświadczenia, lub przynajmniej obserwacji, takich zjawisk jak: o
Ebook Zbiór zadań z hydrauliki dla inżynierii i ochrony środowiska

Zbiór zadań z hydrauliki dla inżynierii i ochrony środowiska

Autor: Marek Mitosek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce poruszony jest szeroki zakres tematów z mechaniki płynów oraz hydrauliki stosowanej, wykorzystywanych na zajęciach z przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych inżynierii i ochrony środowiska. Praca zawiera zarówno zadania, których sposób rozwiązania jest szczegółowo omówiony, jak również przykłady do samodzielnego rozwiąza
Ebook Laboratorium aparatury procesowej

Laboratorium aparatury procesowej

Autor: Leon Gradoń

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt zawiera instrukcje wykonania 18 ćwiczeń laboratoryjnych, obejmujących podstawowe procesy i aparaturę przemysłowych systemów technologicznych. Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z przebiegiem wybranych procesów separacji składników, kontaktu fazowego oraz wymiany ciepła i masy, a także z konstrukcją aparatury i technikami pomiarowymi. Omówienie każ
Ebook LED-y w technice świetlnej

LED-y w technice świetlnej

Autor: Wojciech Żagan

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Na przełomie ostatnich kilkunastu lat, a w zasadzie na przełomie XX i XXI wieku, dokonała się w technice świetlnej rewolucja w zakresie źródeł światła. Pojawiły się diody elektroluminescencyjne (LED-y), choć wcześniej już znane, jednak musiały odbyć „kwarantannę” rozwojową, aby osiągnąć pełną dojrzałość aplikacyjną w szeroko rozumianym oświetleniu elektrycznym. Nie bez wpływu na
Ebook Płatwie z kształtowników profilowanych na zimno

Płatwie z kształtowników profilowanych na zimno

Autor: Jerzy Goczek, Łukasz Supeł

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podczas ostatnich lat nastąpił szybki rozwój rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych lekkiej obudowy. Wpłynęło to istotnie na kształtowanie konstrukcji wsporczej. Najczęściej spotykanym układem dachu jest dach płatwiowy, w którym belki (płatwie) wspierające obudowę usytuowane są poziomo, równolegle do okapu, obrócone zgodnie z nachyleniem połaci. W zależności od rozpiętoś
Ebook Podstawy konstrukcji mechanicznych. Zbiór zadań

Podstawy konstrukcji mechanicznych. Zbiór zadań

Autor: Andrzej Raczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czytelnik znajdzie w książce przykłady dotyczące raczej prostych zagadnień związanych z wyznaczaniem obciążeń naprężeń czy też trwałości elementów i zespołów mechanizmów i maszyn, najczęściej w warunkach statycznych. Podręcznik jest zasadniczo przeznaczony dla studentów nie-mechanicznych wydziałów wyższych szkół technicznych. Może być wykorzystywany także
Ebook Nośność podłoża gruntowego fundamentów bezpośrednich

Nośność podłoża gruntowego fundamentów bezpośrednich

Autor: Agnieszka Dąbska, Stanisław Pisarczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nośność podłoża gruntowego fundamentów bezpośrednich należy do podstawowych zagadnień geotechniki, zarówno w aspekcie naukowym i poznawczym, jak i praktycznym. To nośność, jako jeden z dwóch stanów granicznych, współdecyduje o poprawności przyjętego posadowienia nowo projektowanych obiektów budowlanych i modernizacji istniejących. W warunkach krajowych zag
Ebook Modelowanie komputerowe w praktyce inżynierskiej. Statyczny model prostokątnej płyty typu sandwich

Modelowanie komputerowe w praktyce inżynierskiej. Statyczny model prostokątnej płyty typu sandwich

Autor: Stanisław Karczmarzyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt jest przeznaczony dla studentów wydziałów mechanicznych i budowlanych uczelni politechnicznych. Opracowanie zawiera wykład teorii płyty sandwiczowej z laminowanymi warstwami zewnętrznymi i ortotropową warstwą środkową w ujęciu praktycznym. Celem tego ujęcia jest ułatwienie czytelnikowi – projektantowi konstrukcji sandwiczowych, efektywnego zaznajomienia się z prezentowan
Ebook Efektywność w zarządzaniu projektami budowlanymi. Perspektywa wykonawcy

Efektywność w zarządzaniu projektami budowlanymi. Perspektywa wykonawcy

Autor: Eryk Głodziński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W opracowaniu przedstawiono wybrane aspekty zarządzania działalnością projektową w budownictwie, kluczowe z punktu widzenia zastosowania podejścia efektywnościowego. Omawiany problem badawczy dotyczy doskonalenia wybranych elementów systemów zarządzania wspomagających optymalizację efektywności przedsięwzięć budowlanych z perspektywy ich wykonawcy (przedsiębiorstwa budowlanego). Tego
Ebook Laboratorium charakteryzacji materiałów

Laboratorium charakteryzacji materiałów

Autor: Krzysztof Jankowski, Stanisław Kuś

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt jest przeznaczony dla studentów wydziałów chemicznych i materiałoznawstwa odbywających kurs chemii analitycznej na poziomie zaawansowanym. Omówiono podstawy teoretyczne i praktyczną wiedzę związaną z klasycznymi metodami analizy jakościowej i ilościowej stosowanymi przy oznaczaniu składu materiałów złożonych, a także z metodami instrumentalnymi służącycmi do anal
Ebook Wybrane zagadnienia teorii sprężystości i plastyczności

Wybrane zagadnienia teorii sprężystości i plastyczności

Autor: Tadeusz Chmielewski, Szymon Imiełowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiot „Teoria sprężystości i plastyczności”, wykładany w uczelniach technicznych w Polsce na kierunkach studiów budownictwo i inżynieria środowiska, jest stosunkowo trudny dla studentów, dlatego niniejszy podręcznik może stanowić dużą pomoc dydaktyczną dla osób pragnących dobrze opanować podstawy mechaniki ośrodków ciągłych, które zostały przedsta
Ebook Uchwały prawotwórcze organizacji wyspecjalizowanych ONZ

Uchwały prawotwórcze organizacji wyspecjalizowanych ONZ

Autor: Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podstawowym celem książki jest szczegółowa analiza uchwał prawotwórczych organizacji wyspecjalizowanych ONZ z uwzględnieniem procesu ich podejmowania. W pracy uzasadniono tezę, że uchwały prawotwórcze tych organizacji są samodzielnym źródłem prawa międzynarodowego dla państw członkowskich. W opracowaniu posłużono się metodą analizy prawniczej. Do weryfikacji hipotez pom
Ebook Nieustalone stany bocznego znoszenia ogumienia. Badania eksperymentalne i modelowe

Nieustalone stany bocznego znoszenia ogumienia. Badania eksperymentalne i modelowe

Autor: Witold Luty

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja powstała na bazie badań eksperymentalnych Autora, uzupełnionych opisem analitycznym. W opracowaniu omówiono nieustalone stany bocznego znoszenia ogumienia oraz zagadnienia dotyczące modelowania współpracy koła ogumionego z podłożem w nieustalonym stanie bocznego znoszenia. Pracę wieńczy ocena wpływu nieustalonych stanów bocznego znoszenia ogumienia na dynamikę poprz
Ebook Metrologia przepływów

Metrologia przepływów

Autor: Mateusz Turkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce zwrócono uwagę na najważniejsze właściwości przepływomierzy, ich zalety, ale też zasadnicze ograniczenia poszczególnych rozwiązań, aby ułatwić optymalny z metrologicznego, energetycznego i ekonomicznego punktu widzenia dobór urządzenia. Nie ograniczano się jednak tylko do praktycznych wskazówek. Autor uważa, że głębsza znajomość podstaw teoretycznych funkcjono
Ebook Metody obliczeniowe w budownictwie zrównoważonym

Metody obliczeniowe w budownictwie zrównoważonym

Autor: Robert Gajewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Preskrypt - publikacja na prawach rękopisu   Ebook jest podzielona na cztery części. W pierwszej zostały omówione podstawowe problemy modelowania i symulacji komputerowych oraz zarządzania informacją w budownictwie. Druga część poświęcona jest analizie statycznej konstrukcji prętowych, a trzecia stacjonarnemu przepływowi ciepła. W ostatniej części zostały omówione wybrane zagadn
Ebook Ćwiczenia z metod obliczeniowych w budownictwie zrównoważonym

Ćwiczenia z metod obliczeniowych w budownictwie zrównoważonym

Autor: Robert Gajewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Preskrypt — publikacja na prawach rękopisu   Preskrypt jest podzielony na trzy części. W pierwszej, poświęconej konstrukcjom prętowym, przedstawiona jest bezpośrednia metoda sztywności (Direct Stiffness Method). W drugiej części zostały zaprezentowane rozwiązania problemów stacjonarnego przepływu ciepła, a w ostatniej omówiono podstawy optymalnego projektowania.   Pre
Ebook Laboratorium spalania

Laboratorium spalania

Autor: Marian Gieras, Rafał porowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt zawiera treści będące przedmiotem nauczania w ramach Laboratorium Spalania prowadzonego na Wydziale Mechaniki Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Ebook zawiera się z 7 rozdziałów, z których każdy dotyczy odrębnego ćwiczenia realizowanego przez studentów podczas zajęć. Zekres merytoryczny skryptu obejmuje: diagnostykę oraz wizualizację procesów spala
Ebook Wykłady z mechaniki ogólnej

Wykłady z mechaniki ogólnej

Autor: Włodzimierz Kurnik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik obejmuje materiał przedmiotu Mechanika ogólna prowadzonego w ramach studiów akademickich I stopnia na wydziałach mechanicznych politechnik. Może być wykorzystywany także przez studentów innych wydziałów, na których mechanika - również w węższym zakresie - należy do przedmiotów obowiązkowych lub obieralnych. Treść i układ książki odpowiada
Ebook Rozproszone źródła energii

Rozproszone źródła energii

Autor: Józef Paska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia obejmuje zagadnienia szeroko pojętego rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Przedstawiono przyczyny rozwoju wytwarzania rozproszonego, podstawowe definicje i klasyfikację oraz aktualny i prognozowany stan energetyki rozproszonej. Omówiono technologie stosowane w źródłach rozproszonych: wykorzystanie silników tłokowych, turbin i mikroturbin gazowyc
Ebook Mierniki oceny bieżącej i inwestycyjnej działalności przedsiębiorstw

Mierniki oceny bieżącej i inwestycyjnej działalności przedsiębiorstw

Autor: Lech Gąsiorkiewicz, Wanda J. Pazio

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem, jaki postawili sobie autorzy podręcznika, było zaprezentowanie szerokiego zestawu mierników odnoszących się zarówno do działalności bieżącej, jak i inwestycyjnej przedsiębiorstwa. Zrozumienie oraz nabycie umiejętności posługiwania się nimi w praktyce stanowi niezbędny element edukacji ekonomicznej przyszłych menedżerów. Z tego też względu w podręczniku położono gł&oacut
Ebook Wstęp do fizyki ciała stałego

Wstęp do fizyki ciała stałego

Autor: Jerzy Garbarczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem książki jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami fizyki ciała stałego oraz wyrobienie u nich odpowiedniej intuicji fizycznej, co jest niezbędne wszystkim studentom Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Z tego powodu Autorzy pominęli niektóre tradycyjne zagadnienia fizyki ciała stałego, uwzględniając mniej znane tematy, które są szczególnie istotn
Ebook Różne oblicza informacji

Różne oblicza informacji

Autor: Piotr Stacewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

II tom serii wydawniczej „Informatyka a filozofia”   W monografii zaprezentowano wyniki interdyscyplinarnych badań nad pojęciem informacji. Podjęto w niej następujące kwestie: różne znaczenie terminu „informacja”, rozróżnianie między informacją opisową i słowną, możliwość redukcji informacji do danych (czyli przedmiotu zainteresowania informatyki), przet
Ebook Zbiór zadań z podstaw mechaniki płynów w inżynierii chemicznej i procesowej

Zbiór zadań z podstaw mechaniki płynów w inżynierii chemicznej i procesowej

Autor: Antoni Rożeń

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook zawiera zbiór 171 zadań z rozwiązaniami z takich działów mechaniki płynów, jak: statyka i kinematyka płynów, dynamika płynu doskonałego i rzeczywistego, opływ ciał, przepływy ściśliwe, pomiary lepkości i wydatku płynów, procesy mieszania i przetłaczania płynów oraz teoria podobieństwa zjawisk przepływowych. Każdy rozdział książki poprzedzony jest kr&
Ebook Podstawy analiz wielokryterialnych w systemach informacji geograficznej

Podstawy analiz wielokryterialnych w systemach informacji geograficznej

Autor: Jacek Malczewski, Joanna Jaroszewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku przedstawiono zagadnienia dotyczące metod i narzędzi służących wspomaganiu podejmowania decyzji przestrzennych, na podstawie dotychczasowych osiągnięć w zakresie GIS-AW, kierując się przy tym potrzebami praktyki. Podręcznik dedykowany jest studentom kierunku studiów Gospodarka Przestrzenna (i kierunków pokrewnych). Przybliża podstawową wiedzę z zakresu analiz wielokryte
Ebook Podstawy tworzenia interfejsu graficznego aplikacji desktopowych w języku Java

Podstawy tworzenia interfejsu graficznego aplikacji desktopowych w języku Java

Autor: Sylwester Pięta, Marcin Ścibisz, Michał Wiśniewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W skrypcie przedstawiono praktyczne aspekty implementacji aplikacji desktopowych w języku Java, wyposażony w graficzny interfejs użytkownika, zbudowany w oparciu o bibliotekę Swing. Omówiono podstawowe elementy składowe wspomnianej biblioteki wraz z mechanizmami programowymi obsługi zdarzeń wysokopoziomowych oraz zdarzeń związanych z klawiaturą i myszką. Osobne rozdziały poświęcono aplikacj
Ebook Efektywne energetycznie układy pompowe

Efektywne energetycznie układy pompowe

Autor: Waldemar Jędral

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W opracowaniu przedstawiono źródła strat energii w procesach transportu cieczy i konkretne przykłady nadmiernej energochłonności pompowania, zaczerpnięte zwłaszcza z przemysłu, energetyki i gospodarki komunalnej. Omówiono praktyczne sposoby wydatnego powiększenia efektywności energetycznej pompowania cieczy w różnych obszarach zastosowań, prowadzące do obniżenia zapotrzebowani
Ebook System finansowy

System finansowy

Autor: Leszek Jerzy Jasiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W pracy przedstawiono podstawy funkcjonowania systemu finansowego, a jej treść została dobrana odpowiednio do potrzeb dydaktycznych niezbędnych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Punktem wyjścia wykładu jest pojęcie pieniądza i pełnione przez niego funkcje. Omówiono zagadnienia dotyczące rynku finansowego, w tym systemu bankowego i rynku kapitałowego. Na
Ebook Engineering Calculations and Their Programming: PTC®MathCAD Prime®3.0

Engineering Calculations and Their Programming: PTC®MathCAD Prime®3.0

Autor: Robert Gajewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W opracowaniu opisano program PTC MathCAD Prime 3.0, który jest jednym z pakietów komputerowego wspomagania warsztatu studenta i inżyniera, umożliwiającym obliczenia numeryczne i symboliczne oraz ich wizualizację. Ebook zawiera coś więcej niż zwykłą instrukcję korzystania z programu. Treść instruktażowa została wzbogacona licznymi przykładami obliczeń oraz omówieniem sposobu i
Ebook Projektowanie układów cyfrowych. Materiały pomocnicze do laboratorium

Projektowanie układów cyfrowych. Materiały pomocnicze do laboratorium

Autor: Andrzej Skorupski,

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt jest przeznaczony dla studentów, którzy uczą się projektowania układów logicznych. Został on opracowany w taki sposób, że do korzystania z niego nie jest potrzebna wiedza z innych przedmiotów. Ułożenie treści i sposób jej podania został przyjęty przez autorów na podstawie ich wieloletniego doświadczenia dydaktycznego.   Pracę opracował z
Ebook Elektroenergetyczne sieci terenowe. Wybrane zagadnienia

Elektroenergetyczne sieci terenowe. Wybrane zagadnienia

Autor: Jerzy Marzecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest przeznaczona dla studentów wydziałów elektrycznych studiujących na specjalnościach związanych z elektroenergetyką oraz inżynierów i techników zajmujących się sieciami dystrybucyjnymi. W opracowaniu omówiono wymagania stawiane sieciom terenowym, układy elektroenergetyczne tych sieci oraz zagadnienia związane z ich modernizacją i optymalizacją. Prze
Ebook Wieloaspektowa ocena funkcjonowania jednostek śródlądowych i rzeczno-morskich z zastosowaniem modeli decyzyjnych

Wieloaspektowa ocena funkcjonowania jednostek śródlądowych i rzeczno-morskich z zastosowaniem modeli decyzyjnych

Autor: Magdalena Kaup

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monografii omówiono metody i narzędzia modelowania i oceny funkcjonowania transportu wodnego śródlądowego i rzeczno-morskiego oraz wybrane aspekty efektywności i bezpieczeństwa funkcjonowania śródlądowego transportu wodnego. Następnie zaprezentowano model oceny funkcjonowania floty jednostek śródlądowych i rzeczno-morskich oraz dokonano autorskiej oceny wprowadzania r
Ebook Badania laboratoryjne maszyn elektrycznych

Badania laboratoryjne maszyn elektrycznych

Autor: Adam Biernat, Grzegorz Kamińśki, Włodzimierz Przyborowski, Jan Szczypior

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik obejmuje badania maszyn w stanach ustalonych, czyli wyznaczanie charakterystyk maszyn dla podstawowych stanów, do których zalicza się: stan jałowy, stan zwarcia, obciążenie i charakterystyki, określane umownie mianem charakterystyk eksploatacyjnych. Podjęto w nim próbę przedstawienia korelacji wyznaczanych charakterystyk, parametrów i wielkości fizycznych z b
Ebook Materiały budowlane. Ćwiczenia laboratoryjne . Część 2. Drewno, szkło, lepiszcza bitumiczne, tworzywa sztuczne

Materiały budowlane. Ćwiczenia laboratoryjne . Część 2. Drewno, szkło, lepiszcza bitumiczne, tworzywa sztuczne

Autor: Wojciech Chojczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Inżynierii Lądowej. Ebook stanowi drugą część opracowania zawierającą treści z zakresu programu nauczania pierwszego semestru przedmiotu Materiały Budowlane. Został dostosowany do takiego samego sposobu i formy prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych, jak poprzednia część, a jednocześnie do nowych wy
Ebook Spory o wartości. Aspekty filozoficzne i administracyjno-prawne

Spory o wartości. Aspekty filozoficzne i administracyjno-prawne

Autor: Jan Zubelewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca składa się z dwóch części. W części pierwszej, poświęconej aspektom filozoficznym omawianych kwestii, omówiono: zagadnienie sporu o wartości od strony metodologicznej; rozumowanie erystyczne; analizy konkretnych dylematów filozoficznych; różne interpretacje relacji między zobowiązaniem wobec prawa moralnego a zobowiązaniem w sumieniu oraz rozumienie światopoglądu
Ebook Zadania z podstaw automatyki i sterowania

Zadania z podstaw automatyki i sterowania

Autor: Zbigniew Skup

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt stanowi uzupełnienie publikacji autora pt. „Podstawy automatyki i sterowania” z 2012 roku. Jest przeznaczony dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn oraz Mechatronika. Jego zakres tematyczny jest zgodny z programami studiów obowiązujący
Ebook Sustainable Management - Marketing Perspective. Essence, Determinants and Manifestations

Sustainable Management - Marketing Perspective. Essence, Determinants and Manifestations

Autor: Marek Seretny

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

The reviewed work, according to its author, aims to „start a discussion on the innovative approach to management, which will lead to the reorientation of management activities so that they take into account the concept of sustainability as a new management imperative”. (…) The author recognizes contemporary challenges for business management in the conditions of the new economy
Ebook Obszary problemowe rolnictwa w Polsce. Wybrane aspekty realizacji scaleń gruntów

Obszary problemowe rolnictwa w Polsce. Wybrane aspekty realizacji scaleń gruntów

Autor: Katarzyna Sobolewska-Mikulska, Justyna Wójcil-Leń

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Szansą rozwoju obszarów wiejskich jest wzrost zainteresowania nimi jako miejscem zamieszkania i odpoczynku. Rozwiązania projektu scalenia gruntów powinny stwarzać warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej. Rozwój pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich może przyspieszać korzystne przemiany strukturalne. Nowe, atrakcyjne miejsca pracy pojawiają się w rozwoj
Ebook Formy wspornikowe w architekturze domów indywidualnych

Formy wspornikowe w architekturze domów indywidualnych

Autor: Wiesław Rokicki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Formy wspornikowe umożliwiają bardziej urozmaicone kształtowanie architektoniczne indywidualnych domów mieszkalnych. Ułatwiają też wprowadzenie różnorodnych kompozycji materiałowych. W poszukiwaniu odpowiedniej formy obiektów pojawił się kierunek polegający na projektowaniu budynków w wyraźnej spójności z logiką kształtowania strukturalnego. Nowatorska forma arch
Ebook Projektowanie ergonomiczne środków transportu miejskiego

Projektowanie ergonomiczne środków transportu miejskiego

Autor: Iwona Grabarek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia ma na celu przybliżenie zagadnienia ergonomicznego projektowania środków transportu miejskiego, który powinien zapewnić komfort podróżowania i mieć cechy transportu „przyjaznego” użytkownikowi. Powinno to pomóc w rozwiązaniu jednego z najistotniejszych problemów współczesnej polityki miejskiej, jakim jest konieczność zmiany przyzwycz
Ebook Struktura pojęciowa czasowników strachu

Struktura pojęciowa czasowników strachu

Autor: Marta Dobrowolska-Pigoń

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook przedstawia analizę semantyki polskich czasowników strachu z wykorzystaniem założeń i pojęć lingwistyki kognitywnej, szczególnie gramatyki kognitywnej Ronalda Langackera. Celem podjętych badań było przede wszystkim uchwycenie zróżnicowania znaczeń motywowanego użyciem różnych konstrukcji gramatycznych. Analizując werbalne wykładniki pojęć z kategorii STRACHU, auto
Ebook Polscy architekci i urbaniści w Syrii. Wybrane projekty

Polscy architekci i urbaniści w Syrii. Wybrane projekty

Autor: Joanna Klimowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W prezentowanej monografii przedstawiono wybrane, zrealizowane i niezrealizowane na terenie Syrii, projekty architektoniczne i urbanistyczne opracowane przez polskich specjalistów. Kraj ten od roku 2011 jest nieustannie niszczony działaniami wojennymi, które prowadzone są we wszystkich jego rejonach. W wielu przypadkach trudno jest dziś jednoznacznie stwierdzić, czy obiekty realizowa
Ebook Procesy przenoszenia ciepła w zadaniach

Procesy przenoszenia ciepła w zadaniach

Autor: Tomasz Kotkowski, Leszek Rudniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt dotyczy zagadnień wymiany ciepła, analizowanych na przykładzie konkretnych problemów obliczeniowych. Przeznaczony jest dla studentów kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa oraz pokrewnych kierunków technicznych.
Ebook E-kultura. Model i analiza kultury organizacji wirtualnych

E-kultura. Model i analiza kultury organizacji wirtualnych

Autor: Helena Bulińska-Stangrecka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce został podjęty problem konceptualizacji e-kultury i jej związków z wirtualnością. Tematyka badawcza wydaje się zasadna ze względu na nowość zagadnienia i możliwość eksploracji naukowej niedostatecznie zbadanych dotąd wątków. E-kultura stanowi istotne zagadnienie powiązane ze zmianą paradygmatów zarządzania w XXI wieku. Innowacyjność problematyki dotyczy przede wszyst
Ebook Etyczne potępienie myślistwa

Etyczne potępienie myślistwa

Autor: 978-83-242-6483-4

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook ta warta jest jak największego propagowania, ma ona bowiem walory naukowe i zarazem pozwala na rozszerzenie wiedzy o omawianym zjawisku, co czyni z niej również książkę o walorach dydaktycznych. (…) Pokazuje ona z szerokiej perspektywy problem myślistwa: prawnej, językowej, etycznej, ewolucyjnej, kulturowej, społecznej, egzystencjalnej i teologicznej. Jest niezwykle dogłębnie p
Ebook Hipersprężystość i jej modyfikacje. Zarys teorii, pseudo-hipersprężystość i quasi liniowa lepko-sprężystość

Hipersprężystość i jej modyfikacje. Zarys teorii, pseudo-hipersprężystość i quasi liniowa lepko-sprężystość

Autor: Stanisław Jemioło, Cyprian Suchocki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem VII tomu cyklu wydawniczego Monografie Zakładu Wytrzymałości Materiałów, Teorii Sprężystości i Plastyczności jest hipersprężystość i jej modyfikacje. W trzech pierwszych rozdziałach zamieszczamy zarys podstawowych pojęć mechaniki ośrodków ciągłych i hipersprężystości. Wyprowadzamy relacje konstytutywne hipersprężystości materiałów ortotropowych, poprzecznie izotrop
Ebook Usługi teleinformatyczne administracji publicznej

Usługi teleinformatyczne administracji publicznej

Autor: Marian Kowalewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia skierowana jest do środowisk, osób i użytkowników korzystających z nowoczesnych usług teleinformatycznych (e-usług), w tym głównie administracji publicznej (e-administracji) oraz studentów zajmujących się tą problematyką.   W rozdziale 1 przedstawiono definicje usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, dokumentów normalizacyjnych i standary
Ebook Aspekty użytkowania i zarządzania mocą bierną w energetyce

Aspekty użytkowania i zarządzania mocą bierną w energetyce

Autor: Sławomir Bielecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem pracy jest nakreślenie i przeanalizowanie wieloaspektowego obrazu współczesnej problematyki dotyczącej zagadnienia mocy biernej jako komponentu procesu użytkowania energii elektrycznej, w szczególności: identyfikacja i syntetyczne przedstawienie złożoności problematyki; analiza kwestii związanych z użytkowaniem mocy biernej w świetle aktualnego prawodawstwa i tendencji kształtu
Ebook Energy Sustainability Sensing in Manufacturing SMEs: Overview, Perspectives and Assessment Approaches

Energy Sustainability Sensing in Manufacturing SMEs: Overview, Perspectives and Assessment Approaches

Autor: Aldona Kluczek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

The work gives an overview of sustainability and energy issues integrated in sustainable manufacturing providing a comprehensive insight into emerging perspective of energy sustainability and actions for achieving sustainable energy. Therefore, the relevant concepts on energy efficiency, sustainability and their assessment based on indicators are highlighted.   This monograph focuses on the e
Ebook Współczesna architektura przedszkolna. Studium obiektów zrealizowanych w Warszawie w latach 2000-2018

Współczesna architektura przedszkolna. Studium obiektów zrealizowanych w Warszawie w latach 2000-2018

Autor: Agnieszka Starzyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Głównym celem badawczym monografii było wykazanie nowych tendencji kształtowania współczesnej architektury przedszkolnej w zakresie rozwiązań formalnych i funkcjonalno-przestrzennych wpływających na technologię pracy przedszkola oraz na procesy opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne. Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów. We wstępie przedstawiono motywację podjęcia tematu,
Ebook Zadania egzaminacyjne z mechaniki teoretycznej

Zadania egzaminacyjne z mechaniki teoretycznej

Autor: Wacław Szcześniak, Magdalena Ataman

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowany zbiór zadań z dynamiki teoretycznej został napisany jako siódmy, komplementarny do wydanych poprzednio w trzech tomach: tom pierwszy – Zbiór zadań z mechaniki teoretycznej – kinematyka, tom drugi – Zbiór zadań z mechaniki teoretycznej – statyka i tom trzeci – Zbiór zadań z mechaniki teoretycznej – dynamika oraz do
Ebook Wieloagentowe systemy decyzyjne

Wieloagentowe systemy decyzyjne

Autor: Piotr Pałka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsze opracowanie powstało z myślą o odbiorcy zainteresowanym pogłębieniem wiedzy dotyczącej problematyki, projektowania i implementacji systemów podejmowania decyzji, realizowanych jako systemy wieloagentowe. Podręcznik jest skierowany do szeroko rozumianego odbiorcy akademickiego, w szczególności do studentów i doktorantów kierunku informatyka, ale także do naukow
Ebook Systemy przewozowe - problemy obsługi, potencjał i jego utrzymanie

Systemy przewozowe - problemy obsługi, potencjał i jego utrzymanie

Autor: Dariusz Pyza

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia została poświęcona systemom przewozowym i problemom wynikającym z ich projektowania i eksploatacji. W opracowaniu przedstawiono ogólne zagadnienia dotyczące problematyki transportu drogowego, jego roli w systemach przewozowych i oddziaływania tej gałęzi transportu na środowisko naturalne. Omówiono ideę zrównoważonego transportu, uwarunkowania prawno-środowiskowe ora
Ebook Sieci neuronowe do przetwarzania informacji

Sieci neuronowe do przetwarzania informacji

Autor: Stanisław Osowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik „Sieci neuronowe do przetwarzania informacji” stanowi oryginalne ujęcie najnowszych osiągnięć w dziedzinie sztucznych sieci neuronowych oraz ich zastosowań. Jest rozszerzoną i znacznie zmodyfikowaną wersją wcześniejszego wydania podręcznika pod tym samym tytułem. W stosunku do poprzedniego wydania zawiera dodatkowo omówienie sieci typu Support Vector Machine (SVM), zn
Ebook Podstawy elektroniki. Laboratorium

Podstawy elektroniki. Laboratorium

Autor: Andrzej Rosiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów studiów I stopnia na kierunku Transport realizowanych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Zawarto w nim opis 12 ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu podstaw elektroniki analogowej i cyfrowej. Celem zaprezentowanych ćwiczeń jest poznanie budowy, zasad działania, właściwości i podstawowych parametrów elementów i układ&
Ebook Elektronika. Laboratorium

Elektronika. Laboratorium

Autor: Adam Rosiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów studiów I stopnia na kierunku Transport realizowanych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Zawarto w nim opis 14 ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu elektroniki analogowej i cyfrowej. Celem zaprezentowanych ćwiczeń jest poznanie budowy, zasad działania, właściwości i podstawowych parametrów elementów i układów
Ebook Podstawy obliczeń w procesach przetwarzania materii. Zasady bilansowania masy i energii

Podstawy obliczeń w procesach przetwarzania materii. Zasady bilansowania masy i energii

Autor: Leon Gradoń, Jakub Gac

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszy podręcznik przeznaczony jest głównie dla studentów pierwszych semestrów studiów na kierunkach kształcenia takich, jak inżynieria procesowa, technologia chemiczna, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, biotechnologia i energetyka. We Wstępie wprowadzone są podstawowe wielkości fizyczne z rozróżnieniem wielkości intensywnych i ekstensywnych. Przykła
Ebook Materiały poliuretanowe wytwarzane z zastosowaniem surowców odnawialnych

Materiały poliuretanowe wytwarzane z zastosowaniem surowców odnawialnych

Autor: Joanna Ryszkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem badań wielu ośrodków naukowych jest wykorzystanie surowców naturalnych, będących produktami ubocznymi z produkcji innych branż przemysłu, rolnictwa i gospodarki leśnej, jako napełniaczy m.in. do wytwarzania materiałów poliuretanowych, a zwłaszcza kompozytów pianek poliuretanowych. W prezentowanej książce podsumowano wybrane wyniki takich badań, prowadzonych
Ebook Laboratorium sygnałów, modulacji i systemów

Laboratorium sygnałów, modulacji i systemów

Autor: Mateusz Malanowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt jest przeznaczony dla uczestników przedmiotu Sygnały, modulacje i systemy (SYMSE), prowadzonego na trzecim semestrze na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ale może być także wykorzystywany na innych uczelniach i wydziałach.   W opracowaniu omówiono pięć ćwiczeń laboratoryjnych ściśle powiązanych z treścią wykładu. Dotyczą one: szeregu
Ebook Pojazdy tramwajowe z niezależnie obracającymi się kołami. Wybrane zagadnienia w zakresie modelowania i badania układu pojazd szynowy-tor w zastosowaniu do pojazdów tramwajowych

Pojazdy tramwajowe z niezależnie obracającymi się kołami. Wybrane zagadnienia w zakresie modelowania i badania układu pojazd szynowy-tor w zastosowaniu do pojazdów tramwajowych

Autor: Andrzej Chudzikiewicz, Mariusz Kostrzewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana praca zawiera wybrane wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektu Opracowanie i przetestowanie całkowicie niskopodłogowego tramwaju z niezależnie obracającymi się kołami w skali demonstracyjnej (lider projektu: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ) w zakresie Przedsięwzięcia pilotażowego NCBR Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+, finansowan
Ebook Zarządzanie w przedsiębiorstwie N.0. Droga do przyszłości

Zarządzanie w przedsiębiorstwie N.0. Droga do przyszłości

Autor: Grażyna Gierszewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Współczesność charakteryzują dwa megatrendy: VUCA i Czwarta Rewolucja Przemysłowa. Akronim VUCA został utworzony z pierwszych liter słów: Volatility (zmienność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność). Termin VUCA został szybko zaadaptowany do świata biznesu, a współczesny świat charakteryzowany przez VUCA opisywany jest jako „No
Ebook Innowacje w wybranych sektorach gospodarki

Innowacje w wybranych sektorach gospodarki

Autor: Zbigniew Chyba, Stanisław Marciniak, Bartłomiej Gładysz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przygotowywana przez zespół pracowników i współpracowników Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej monografia jest kolejną, trzecią już, z cyklu publikacji poświęconych zagadnieniom innowacji i zarządzania innowacjami. Tym razem autorzy pragną przyjrzeć się tworzeniu nowoczesnych rozwiązań na poziomie m
Ebook Studia do dziejów architektury i urbanistyki w Polsce. Tom II. Przyszłość rzeczy minionych

Studia do dziejów architektury i urbanistyki w Polsce. Tom II. Przyszłość rzeczy minionych

Autor: Małgorzata Rozbicka, Robert Kunkel, Monika Neff, Piotr Kilanowski, Justyna Zdunek Wielgołaska, Wojciech Wółkowski, Klara Kantorowicz, Alicja Szmelter

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W prezentowanym tomie znalazło się 6 artykułów:   Architekt Władysław Marconi jako miłośnik i konserwator zabytków przeszłości (Małgorzata Rozbicka)   Wpływ nowoczesnej infrastruktury technicznej na rozwiązania planu warszawskich domów dochodowych pod koniec XIX wieku oraz po roku 1900 (Piotr Kilanowski)   Kościół trynitarzy na Solcu w Warszawie, pierwotn
Ebook Zarządzanie komunikacją i wiedzą w planowaniu cywilnym oraz zarządzaniu kryzysowym

Zarządzanie komunikacją i wiedzą w planowaniu cywilnym oraz zarządzaniu kryzysowym

Autor: Katarzyna Rostek, Michał Wiśniewski, Radosław Jan Zając

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem tego podręcznika, który jest trzecim w serii, jest wskazanie możliwości zintegrowanego podejścia, łączącego zarządzanie komunikacją i wiedzą w organizacji w perspektywie planowania cywilnego i zarządzania kryzysowego. Jest on wynikiem kilku lat pracy naukowej, badawczej oraz weryfikacji praktycznej, zarówno w jednostkach administracji publicznej, jak i w podmiotach prowadzących
Ebook Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego

Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego

Autor: Stanisław Pisarczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W skrypcie omówiono główne metody ulepszania podłoża gruntowego, tj. zagęszczanie, wymianę, prekonsolidację, cementację i stabilizację oraz zbrojenie i umocnienia biotechniczne zboczy i skarp.   Skrypt stanowi znaczące uzupełnienie literatury dotyczącej problemów fundamentowania, geotechniki i budownictwa ziemnego. Mogą z niego korzystać studenci Wydziału Inżynierii Środo
Ebook Podstawy sztucznej inteligencji

Podstawy sztucznej inteligencji

Autor: Paweł Wawrzyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt zawiera materiał wprowadzający do dziedziny sztuczna inteligencja. Jest podzielony na trzy części odpowiadające jej głównym działom: wnioskowaniu, przeszukiwaniu i uczeniu maszynowym. W opracowaniu sztuczna inteligencja jest przedstawiona jako zbiór metod współtworzących arsenał współczesnej informatyki. Prezentowanym technikom towarzyszą liczne przykłady ilustru
Ebook Wybrane problemy wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Wybrane problemy wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Autor: Tadeusz Grzeszczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zagadnienia zaprezentowane w monografii stanowią efekt badań teoretycznych oraz praktycznych związanych z ważniejszymi problemami wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. W opracowaniu omówiono m.in.: niektóre modele oceny efektywności finansowej przedsiębiorstw, wybrane determinanty sukcesu przedsiębiorstw, badania podejmowane w ramach zarządzania projektami (Proje
Ebook Challenges of New Technology Applications in Project Management and Evaluation

Challenges of New Technology Applications in Project Management and Evaluation

Autor: Tadeusz Grzeszczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monografii zaprezentowano efekty badań teoretycznych oraz praktycznych związanych z ważniejszymi problemami dotyczącymi szybko rozwijającej się dziedziny zarządzania – zarządzania projektami i ewaluacji (Projekt Management and Evaluation).
Ebook Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin i województw

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin i województw

Autor: Eugeniusz Sobczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rozwój zrównoważony wyraża się w integracji wszystkich dziedzin rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym spójności społecznej, rozwoju ekonomicznego i ochrony środowiska naturalnego, a jednocześnie ogranicza istniejące dysproporcje rozwojowe. W praktyce jest to trudne do osiągnięcia, ale wszystkie władze (rządy i samorządy) mają obowiązek uwzględniania harmonizacji przestrzennej
Ebook Współpraca fundamentu płytowo-palowego z podłożem gruntowym

Współpraca fundamentu płytowo-palowego z podłożem gruntowym

Autor: Grzegorz Kacprzak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Okres ostatnich dwudziestu pięciu lat to czas istotnego rozwoju fundamentów płytowo-palowych. Rozwinięto wówczas wiele nowych metod analizy zachowania FPP z wykorzystaniem coraz szerzej dostępnych narzędzi do modelowania współpracy ośrodka gruntowego z konstrukcją, danych z obserwacji osiadań zrealizowanych obiektów, jak również wszelkiego rodzaju eksperyment&oac
Ebook Odkształcalność gruntów i osiadanie fundamentów

Odkształcalność gruntów i osiadanie fundamentów

Autor: Agnieszka Dąbska, Stanisław Pisarczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik jest kompleksowym opracowaniem z zakresu mechaniki gruntów i fundamentowania, zawierającym opisy przyczyn i skutków odkształcalności gruntów. Potrzeba jego wydania wynika z wprowadzenia w Polsce nowych norm dotyczących zasad badania i klasyfikacji gruntów oraz obliczania osiadania fundamentów bezpośrednich i posadowionych na palach, stosowanych w r&oac
Ebook Instalacje i systemy w inteligentnych budynkach. Laboratorium

Instalacje i systemy w inteligentnych budynkach. Laboratorium

Autor: Mirosław Parol, Łukasz Rokicki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt jest zbiorem ćwiczeń laboratoryjnych dotyczących projektowania instalacji inteligentnych w systemach KNX oraz LonMaker. Jest on podzielony na dwie części. W pierwszej przedstawiono podstawowe informacje na temat wspomnianych systemów, zaś w drugiej zamieszczono ćwiczenia laboratoryjne poświęcone projektowaniu instalacji w wymienionych systemach. Skrypt jest przeznaczony dla student&o
Ebook Trajektorie i walidacja efektów uczenia się w kontekście Polskiej Ramy Kwalifikacji

Trajektorie i walidacja efektów uczenia się w kontekście Polskiej Ramy Kwalifikacji

Autor: Jacek Stańdo

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono Europejskie Ramy Kwalifikacji i Proces Boloński, odniesiono się do obowiązującego ustawodawstwa zarówno w Polsce, jak i w Europie. W rozdziale drugim zostały przedstawione cele i efekty uczenia się. Opisano różne taksonomie celów. Szeroko zaprezentowane zostały kompetencje społeczne, któr
Ebook XIV Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

XIV Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Autor: Monika Kaszubska (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja ta jest zbiorem referatów opracowanych przez autorów wystapien, które odbyły sie podczas XIV Sympozjum oraz referatów, które zostały zaprezentowane podczas XIII Sympozjum, ale z przyczyn technicznych nie znalazły sie w ubiegłorocznym wydaniu. XIV Sympozjum Studenckich Kół Naukowych odbyło sie w dniach 17-20 pazdziernika 2019 roku w miejscowosci
Ebook Niezawodność i bezpieczeństwo

Niezawodność i bezpieczeństwo

Autor: Tadeusz Szopa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest adresowana do studentów uczelni technicznych, w tym przede wszystkim wydziałów mechanicznych. Przedstawiono w niej podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i niezawodności: modelowanie i analizę niezawodności obiektów technicznych i człowieka, modelowanie strat i zagrożeń, metody statystyczne i eksperckie szacowania niezawodności i strat, ilościową i jakościo
Ebook Makro- i nanoemulsje proste i wielokrotne w procesach chemicznych, biomedycznych i ochronie środowiska

Makro- i nanoemulsje proste i wielokrotne w procesach chemicznych, biomedycznych i ochronie środowiska

Autor: Ewa Dłuska, Agnieszka Makowska-Radomska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia obejmuje zagadnienia dotyczące nowych i klasycznych struktur ciekłych układów rozproszonych (zdyspergowanych), w odniesieniu do potrzeb współczesnych technologii. Oprócz klasycznych emulsji prostych, nazywanych makroemulsjami, obiektami badań i ważnych zastosowań stają się inne układy skali nano i mikro, takie jak emulsje micelarne, nanoemulsje oraz ciekłe hierarchi
Ebook Miniaturowe silniki turboodrzutowe

Miniaturowe silniki turboodrzutowe

Autor: Marian Gieras

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monografii opisano najważniejsze parametry charakteryzujące działanie różnych typów lotniczych silników turbinowych. Przeprowadzono dyskusję nad tendencjami i kierunkami rozwojowymi silników lotniczych, zwracając szczególną uwagę na kwestię miniaturyzacji silników turboodrzutowych. Wnikliwej analizie poddano procesy zachodzące w integralnych częściach mi
Ebook Doskonalenie metod zarządzania produkcją w wybranych przedsiębiorstwach sektora MŚP

Doskonalenie metod zarządzania produkcją w wybranych przedsiębiorstwach sektora MŚP

Autor: Wojciech Werpachowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kluczową rolę w gospodarce narodowej odgrywa sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Znaczący udział takich firm w produkcie krajowym stawia przed nimi poważne zadania związane z konkurencyjnością i innowacyjnością. Monografia porusza ważne problemy związane z efektywnością i produktywnością polskich przedsiębiorstw w przemyśle spożywczym, opakowaniowym, odzieżowym i poligraficznym. Opraco
Ebook Rysunek techniczny w inżynierii chemicznej

Rysunek techniczny w inżynierii chemicznej

Autor: Janusz Oleniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Obecne, drugie wydanie książki (pod zmienionym tytułem), będące efektem kilkudziesięcioletniego doświadczenia autora w przekazywaniu wiedzy z rysunku technicznego zostało uzupełnione i rozszerzone. Znalazły się w nim odpowiedzi na najczęściej zadawane przez studentów pytania. Omówiono rysowanie schematów kinematycznych i rozszerzono dane elementów mechanicznych (śruby,
Ebook Promocja edukacji akademickiej w Polsce po roku 2000

Promocja edukacji akademickiej w Polsce po roku 2000

Autor: Marek Zimnak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Autor nie ogranicza swoich rozważań tylko do perspektywy uczelni, ale podejmuje też kwestię promocji nauki, jako takiej, słusznie widząc istotny związek między obrazem nauki w świadomości społecznej a potrzebami edukacyjnymi, statusem ludzi wykształconych, szansami na rynku pracy, itp. Monografię Marka Zimnaka oceniam wysoko z uwagi na fakt, że jest to dzieło praktyka i teoretyka. (Z recen
Ebook Przywileje fundacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przywilej nadania szlachectwa jego profesorom (z historyczno-prawnym komentarzem)

Przywileje fundacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przywilej nadania szlachectwa jego profesorom (z historyczno-prawnym komentarzem)

Autor: Janusz Sondel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Utworzenie uniwersytetów zawdzięczamy Średniowieczu. Były one wówczas traktowane jako ponadpaństwowe instytucje, charakterystyczne dla uniwersalnej europejskiej „republiki narodów chrześcijańskich”, stąd też o ich powstaniu mogła decydować wyłącznie jedna z tych dwu ówczesnych potęg: papież lub cesarz. Szczególną opieką powstające uniwersytety otoczył
Ebook Bezpieczeństwo lotnisk wojskowych (Force Protection)

Bezpieczeństwo lotnisk wojskowych (Force Protection)

Autor: Bogdan Grenda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Lotnisko wojskowe jest jednym z najważniejszych obiektów militarnych, zapewniającym utrzymanie potencjału bojowego (statków powietrznych) w odpowiedniej sprawności i gotowości bojowej w okresie pokoju, kryzysu i wojny. Z uwagi na swoje znaczenie dla systemu obronnego państwa, lotnisko stanowić będzie główne źródło oddziaływania grup przestępczych, terrorystycznych oraz
Ebook Komunikacja w społeczeństwie sieci. Technologia, bezpieczeństwo i zmiana społeczna

Komunikacja w społeczeństwie sieci. Technologia, bezpieczeństwo i zmiana społeczna

Autor: Mikołaj Jacek Łuczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Z recenzji: Ebook Mikołaja Jacka Łuczaka posiada szereg zalet, wśród nich niewątpliwie wymienić należy fakt, że Autor książki o komunikacji idzie z duchem modnej obecnie interdyscyplinarności. Pragnę zaakcentować zwłaszcza refleksje Autora nad kategorią bezpieczeństwa informacji, albowiem właśnie ona wydaj się dziś mieć najpoważniejsze konotacje praktyczne. (…) Refleksja nad kategor
Ebook Perspektywy i kierunki rozwoju budownictwa drogowego w Polsce na podstawie badań foresightowych

Perspektywy i kierunki rozwoju budownictwa drogowego w Polsce na podstawie badań foresightowych

Autor: Piotr Radziszewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Polska obecnie realizuje ambitny program przebudowy sieci drogowej, który zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej powinien uwzględniać wysoki poziom technologiczny budowy dróg z zachowaniem norm ochrony środowiska. W opracowaniu przedstawiono perspektywy i kierunki rozwoju konstrukcji oraz nowych rozwiązań materiałowo-technologicznych nawierzchni drogowych w aspekcie ochrony środowis
Ebook Basics of Electrical Engineering, Electrotechnics, Electronics and Electric Machines

Basics of Electrical Engineering, Electrotechnics, Electronics and Electric Machines

Autor: Antoni Szumanowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

This book is especially dedicated as the fundamental background knowledge, to the students of Hybrid and Electrical Vehicles, Engineering, provided by Warsaw University of Technology. Anyway, it seems, it could be also useful for other students of Mechanical and Electrical Engineering Faculties, participating in English lectures.
Ebook Strategie optymalne w mechanice lotu i biomechanice

Strategie optymalne w mechanice lotu i biomechanice

Autor: Ryszard Maroński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monografii przedstawiono podstawowe pojęcia rachunku wariacyjnego i teorii sterowania optymalnego. Zagadnienia teoretyczne omówiono na konkretnych przykładach. Pokazano, że zagadnienie minimalizacji nagrzewania korpusu rakiety jest podobne do zagadnienia minimalizacji czasu w zjeździe narciarskim. Rozpatrzono zagadnienia minimalizacji czasu przeskoku szybowca pomiędzy kominami oraz czasu
Ebook Mechanika aerozoli

Mechanika aerozoli

Autor: Arkadiusz Moskal

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monografii zaprezentowano kompleks zagadnień dotyczących mechaniki układów koloidalnych, w których fazę ciągłą stanowi powietrze, a fazę rozproszoną cząstki ciała stałego lub krople cieczy, czyli aerozoli. Występują one w różnych zagadnieniach technicznych, a do najważniejszych zalicza się filtrację powietrza i aerozoloterapię. W obydwu przypadkach zrozumienie praw mechaniki
Ebook Rola badań przyrodniczych i społecznych w racjonalnym gospodarowaniu przestrzenią

Rola badań przyrodniczych i społecznych w racjonalnym gospodarowaniu przestrzenią

Autor: Alina Maciejewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom VIII serii monografii naukowych Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „Gospodarka Przestrzenna”   W monografii przedstawiono doświadczenia dydaktyczne związane z zagadnieniami z zakresu dziedzictwa kulturowego, społeczno-kulturowymi i przyrodniczymi w nauczaniu na kierunku studiów Gospodarka Przestrzenna. Ebook przeznaczona jest dla uczelni wyższch k
Ebook Gospodarka nieruchomościami w planowaniu przestrzennym

Gospodarka nieruchomościami w planowaniu przestrzennym

Autor: Alina Maciejewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom IX serii monografii naukowych Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „Gospodarka Przestrzenna”   W monografii omówiono zagadniania z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz jej wpływ na kształtowanie polityki przestrzennej. Przedstawiono także problematykę związaną z tworzeniem baz danych na potrzeby gospodarki nieruchomosciami oraz katastru nierucho
Ebook Urbanistyka w gospodarowaniu przestrzenią

Urbanistyka w gospodarowaniu przestrzenią

Autor: Jan Maciej Chmielewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom X serii monografii naukowych Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „Gospodarka Przestrzenna”   W monografii omówiono tematy dotyczące suburbanizacji, chaosu przestrzennego oraz wpływu inwestycji publicznych związanych z gospodarką odpadami na przestrzeń współczesnego miasta. Ponadto przedstawiono zagadnienia związane z wartościami kulturowymi
Ebook Nanomateriały węglowe w technologii elektroniki drukowanej

Nanomateriały węglowe w technologii elektroniki drukowanej

Autor: Marcin Słoma

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W opracowaniu przedstawiono najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie szeroko pojętej nanotechnologii w elektronice z zastosowaniem nanomateriałów węglowych, poczynając od opisu procesów ich syntezy, przez narzędzia badawcze stosowane do oceny ich właściwości, a kończąc na praktycznych i potencjalnych zastosowaniach w elektronice. Autor skupił się na przedstawieniu światowych osiągnięć
Ebook Gleboznawstwo - doświadczenia i wyzwania w procesie kształcenia

Gleboznawstwo - doświadczenia i wyzwania w procesie kształcenia

Autor: Alina Maciejewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monografi i zaprezentowano dyskusję dotyczącą obecnych związków gleboznawstwa   naukami technicznymi i przyrodniczymi. Przedstawiono założenia programów nauczania realizowanych na różnych kierunkach studiów uczelni technicznych i przyrodniczych. Podkreślono, że nauczaniu powinno przyświecać główne przesłanie, którym jest wyrobienie w studentach
Ebook SPC statystyczne sterowanie procesami produkcji

SPC statystyczne sterowanie procesami produkcji

Autor: Tadeusz Sałaciński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku przedstawiono podstawową wiedzę wraz z przykładami zastosowania, niezbędną do statystycznego sterowania procesami produkcyjnymi, w których jakość jest sprawą priorytetową. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące systemów zarządzania jakością opartych na normach ISO 9001 oraz elementów rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej wykorzystywan
Ebook Zabójcy w więzieniu. Adaptacja więźniów długoterminowych do warunków izolacji

Zabójcy w więzieniu. Adaptacja więźniów długoterminowych do warunków izolacji

Autor: Kamil Miszewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Główną zawartość książki stanowią studia przypadków piętnastu polskich skazanych, mających za sobą ekstremalnie długi czas kary (co najmniej 20 lat). Na podstawie analizy ich akt i wywiadów z nimi autor kreśli portret polskiego więźnia długoterminowego. Więźniowie długoterminowi to ci, którzy w izolacji przebywają co najmniej pięć lat. A więc także ci, którzy s
Ebook Krajobraz w planowaniu przestrzennym

Krajobraz w planowaniu przestrzennym

Autor: Alina Maciejewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom VII serii monografii naukowych Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „Gospodarka Przestrzenna”   W monografii przedstawiono problematykę dotyczącą związku planowania przestrzennego ze środowiskiem naturalnym, w tym elementami przyrodniczymi objętymi planami zagospodarowania przestrzennego. Omówiono m.in. rewitalizację terenów poprzemysłowych o
Ebook Projektowanie urbanistyczne na kierunku Gospodarka Przestrzenna

Projektowanie urbanistyczne na kierunku Gospodarka Przestrzenna

Autor: Jan Maciej Chmielewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom XI serii monografii naukowych Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „Gospodarka Przestrzenna”   W monografii przedstawiono tematy związane z procesem nauczania projektowania urbanistycznego na kierunku Gospodarka Przestrzenna na różnych uczelniach. W publikacji zostały zawarte między innymi zagadnienia z zakresu inwentaryzacji urbanistycznej, element
Ebook Zbiór zadań z mechaniki teoretycznej. Dynamika

Zbiór zadań z mechaniki teoretycznej. Dynamika

Autor: Wacław Szcześniak, Roman Nagórski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt zawiera zbiór zadań z dynamiki, dostosowany do programu nauczania na wydziałach Inżynierii Lądowej i Budownictwa, dlatego pewne działy dynamiki potraktowano skrótowo lub pominięto.
Ebook Termodynamika odnawialnych źródeł energii

Termodynamika odnawialnych źródeł energii

Autor: Zbigniew Wrzesiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W opracowaniu przedstawiono teorie niezbędne do zrozumienia procesów termodynamicznych, leżące u podstaw wybranych technologii Odnawialnych Źródeł Energii. Omówione teorie dotyczą m.in.: rozkładów statystycznych, termodynamiki gazów kwantowych, struktury pasmowej ciała stałego, termodynamiki zjawisk kontaktowych, idei technologii bezemisyjnej synergii węglowo-jąd
Ebook Autoetnograficzne

Autoetnograficzne "zbliżenia" i "oddalenia". O autoetnografii w Polsce

Autor: Marcin Kafar, Anna Kacperczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana Ebook jest dziełem wybitnym, monografią przełomową w polskiej nauce, będącą doskonałą emanacją zaangażowani a autorów w zmienianie krzywdzących stereotypów, upowszechnianie wiedzy, rozwój praktyk badawczych czy przygotowywanie opracowań metodologicznych dotyczących autoetnografii. Publikacja (intencjonalnie niepodręcznikowa) świetnie porządkuje zasady i sposoby st
Ebook Theoretical Mechanics for Engineers. Lectures

Theoretical Mechanics for Engineers. Lectures

Autor: Włodzimierz Kurnik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

This book is a written aid to the lectures on Theoretical Mechanics, being given to the international students of Mechanical Engineering at the Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering of the Warsaw University of Technology. The main objective of the book is to provide the undergraduate students with the necessary knowledge and skills to solve mechanical problems that can occur
Ebook Zastosowanie technologii naziemnego skaningu laserowego w wybranych zagadnieniach geodezji inżynieryjnej

Zastosowanie technologii naziemnego skaningu laserowego w wybranych zagadnieniach geodezji inżynieryjnej

Autor: Janina Zaczek-Peplińska, Michał Strach

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem monografii jest prezentacja stanu wiedzy i doświadczeń autorów w zakresie stosowania technologii naziemnego skaningu laserowego w szeroko pojętej geodezji inżynieryjnej. Ważnym elementem opracowania jest ukazanie zastosowania skaningu laserowego na wybranych przykładach. Tematyka poszczególnych rozdziałów ukazuje szeroki zakres zainteresowań autorów opracowania re
Ebook Ochrona informacji i systemów teleinformatycznych w cyberprzestrzeni

Ochrona informacji i systemów teleinformatycznych w cyberprzestrzeni

Autor: Jakub Kowalewski, Marian Kowalewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W skrypcie omówiono zagrożenia informacji i systemów teleinformatycznych, takich jak oprogramowanie złośliwe, cyberprzestępstwa i cyberterroryzm. Zaprezentowano różnorodne metody ochrony informacji przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni, dzieląc je na metody administracyjno-organizacyjne, prawne i normalizacyjne, techniczne oraz fizyczne. Omówiono systemy monitorowania i
Ebook Analiza i interpretacja badań ekonomicznych

Analiza i interpretacja badań ekonomicznych

Autor: Leszek Jerzy Jasiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W pracy przedyskutowano kwestie metodologii i omówiono znaczenie rezultatów badań ekonomicznych. Istnieją różne rodzaje zadań ekonomicznych, których treść powinna być różnie rozumiana. Dużo uwagi poświęcono analizie z tego punktu widzenia konkretnych teorii, a wśród nich teorii kapitału XXI wieku Thomasa Piketty’ego.
Ebook Zintegrowane podejście do dziedzictwa kulturowego w gospodarowaniu przestrzenią na przykładzie gminy Konstancin-Jeziorna

Zintegrowane podejście do dziedzictwa kulturowego w gospodarowaniu przestrzenią na przykładzie gminy Konstancin-Jeziorna

Autor: Alina Maciejewska, Anna Geppert, Adrianna Kupidura

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monografii podjęto próbę analizy procesu integracji dziedzictwa z systemami planowania oraz oceny jego zaawansowania w Polsce. W pierwszej części zawarto opracowania dotyczące różnych wymiarów dziedzictwa, oparte na doświadczeniach różnych krajów. W tym celu omówiono m.in. rozwiązania stosowane we Francji, jako przykład dojrzałego zintegrowanego systemu
Ebook Zagrożenia informacji w cyberprzestrzeni, cyberterroryzm

Zagrożenia informacji w cyberprzestrzeni, cyberterroryzm

Autor: Jakub Kowalewski, Marian Kowalewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Informacja jest strategicznym i biznesowym zasobem państwa i organizacji – dobrem i osiągnięciem, gwarantem postępu i rozwoju, ale niestety poza dobrem niesie ze sobą różnorodne zagrożenia. Powodem zdobywania i upowszechniania wiedzy na temat zagrożeń jest potrzeba budowy nowoczesnych metod, sposobów i narzędzi przeciwdziałających zagrożeniom i destrukcyjnemu oddziaływaniu na i
Ebook Stateczność ruchu układu pojazd szynowy-tor. Modelowanie, metoda, badania

Stateczność ruchu układu pojazd szynowy-tor. Modelowanie, metoda, badania

Autor: Mirosław Dusza

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W oparciu o modele układu pojazd–tor można wyznaczać prędkości krytyczne, zakresy prędkości, dla których istnieją rozwiązania stateczne okresowe, wartości tych rozwiązań i na tej podstawie wnioskować o stateczności (możliwości ruchu) pojazdów modelowanych. Właśnie stateczność ruchu w takim rozumieniu stanowi podstawę interpretacji wyników zamieszczonych w niniejszej prac
Ebook Filozofia prawa cywilizacji informacyjnej

Filozofia prawa cywilizacji informacyjnej

Autor: Jacek Janowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca jest rezultatem kolejnego etapu badań autora nad rolą technologii informacyjnej w prawie. Rozpoczęły się one od analiz działania podpisu elektronicznego w obrocie prawnym, w tym w handlu elektronicznym i administracji elektronicznej. Następnie koncentrowały się na zastosowaniach zaawansowanych technologii teleinformatycznych w działaniu prawa, dochodząc do hipotezy o kształtowaniu się cybern
Ebook Komputerowe systemy kierowania i sterowania ruchem kolejowym. Część 1: Funkcje, elementy i układy

Komputerowe systemy kierowania i sterowania ruchem kolejowym. Część 1: Funkcje, elementy i układy

Autor: Paweł Wontorski, Andrzej Kochan

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia obejmuje przegląd funkcji i struktur współczesnych komputerowych systemów kierowania i sterowania ruchem kolejowym. Publikacja stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na pozycje kompleksowo prezentujące problematykę systemów KSRK z uwzględnieniem najnowszych trendów i rozwiązań. Może służyć jako pomoc naukowa dla studentów specjalności sterowanie ruchem k
Ebook Filozofia cywilizacji informacyjnej

Filozofia cywilizacji informacyjnej

Autor: Jacek Janowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zamiarem autora jest ukazanie alternatywnych potrzeb i możliwości rozwoju. Dyktatura technologiczna stała się dziś bezdyskusyjna, nawet kiedy traci na tym sam człowiek i jego człowieczeństwo. Tymczasem właściwie (w uniwersalnie sprawdzony sposób) lokując swoje nadzieje i umiejętnie kierując wysiłki, mamy wciąż szansę być kimś, być sobą i żyć u siebie. Siła dramatu narasta i trzeba się co pr
Ebook Prognozowanie satelitarnego sygnału nawigacyjnego w lotnictwie cywilnym

Prognozowanie satelitarnego sygnału nawigacyjnego w lotnictwie cywilnym

Autor: Karolina Krzykowska-Piotrowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monografii podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: jak ułatwić wybór techniki nawigacji operatorowi statku powietrznego, uwzględniając czynniki warunkujące dokładność, ciągłość, dostępność i wiarygodność sygnału satelitarnego. W rezultacie opracowano autorską metodę prognozowania wartości parametrów satelitarnego sygnału nawigacyjnego wykorzystywanego w transporcie lotniczym za
Ebook Wybrane metody numeryczne z przykładami zastosowań w zadaniach inżynierskich

Wybrane metody numeryczne z przykładami zastosowań w zadaniach inżynierskich

Autor: Stanisław Rosłoniec

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W opracowaniu przedstawiono wybrane metody numeryczne wykorzystywane do rozwiązywania układów równań liniowych i nieliniowych, interpolowania i aproksymowania funkcji jednej zmiennej, całkowania funkcji jednej i wielu zmiennych, różniczkowania funkcji jednej i wielu zmiennych oraz całkowania układów równań różniczkowych zwyczajnych. Wszystkie przedstawione
Ebook Wybrane zagadnienia teorii obwodów

Wybrane zagadnienia teorii obwodów

Autor: Stanisław Osowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów pierwszego semestru drugiego stopnia studiów na kierunku Elektrotechnika. Omówiono w nim najważniejsze problemy związane z teorią i zastosowaniem grafów przepływowych, analizą i projektowaniem filtrów analogowych, syntezą obwodów pasywnych, wrażliwością obwodów i układów elektrycznych, obwodami i ukł
Ebook Modelowanie procesów w systemach magazynowych w zastosowaniu do oceny niezawodności i efektywności ich funkcjonowania

Modelowanie procesów w systemach magazynowych w zastosowaniu do oceny niezawodności i efektywności ich funkcjonowania

Autor: Konrad Lewczuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem funkcjonowania systemów magazynowych jest regulacja, czyli zmniejszanie niekorzystnych następstw różnic w natężeniu i strukturze strumieni materiałowych, wynikających z popytu i podaży określonych dóbr. Cel ten wymaga posiadania przez magazyn odpowiednich zdolności buforowania (przechowywania) oraz zdolności rozdziału i konsolidacji materiałów. Tak więc zadania lo
Ebook Badania symulacyjne i doświadczalne elementów taboru i infrastruktury kolejowej w aspekcie bezpieczeństwa i eksploatacji

Badania symulacyjne i doświadczalne elementów taboru i infrastruktury kolejowej w aspekcie bezpieczeństwa i eksploatacji

Autor: Jacek Kukulski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rozwój infrastruktury kolejowej i zwiększenie prędkości pociągów są wynikiem doskonalenia konstrukcji nowoczesnych pojazdów kolejowych oraz optymalizacji konstrukcji infrastruktury kolejowej. W opracowaniu omówiono badania ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pociągów, a także ograniczenie kosztów utrzymania nawierzchni kolejowej. Główn
Ebook Kompozyty ceramika-metal

Kompozyty ceramika-metal

Autor: Katarzyna Konopka, Aleksandra Miazga

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W skrypcie przedstawiono podstawowy stan wiedzy dotyczącej kompozytów o osnowie ceramicznej, w szczególności kompozytów ceramika-metal. Omówiono w nim zagadnienia dotyczące zasad projektowania kompozytów, metod ich formowania i problemów technologicznych łączenia ceramiki z metalem, budowy fazowej oraz właściwości i możliwości aplikacji. Szeroki zakres ukł
Ebook Mechanika gruntów

Mechanika gruntów

Autor: Stanisław Pisarczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt przeznaczony dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska do przedmiotu "mechanika gruntów i fundamentowanie". Mogą z niego korzystać również studenci Inżynierii Lądowej. Omówiono w nim właściwości gruntów, zagadnienia konsolidacji i filtracji gruntów, rozkład naprężeń w gruncie pod wpływem obciążeń itd.
Ebook Uwarunkowania tworzenia i możliwości rozwoju akademickich przedsiębiorstw w Polsce

Uwarunkowania tworzenia i możliwości rozwoju akademickich przedsiębiorstw w Polsce

Autor: Zbigniew Chyba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedsiębiorczość akademicka jest zjawiskiem wzbudzającym szerokie zainteresowanie – zarówno teoretyków zarządzania, jak również menedżerów praktyków. Wpisuje się w nowatorski nurt badań nad innowacyjnością przedsiębiorstw – szczególnie tych, które funkcjonują w sektorze zaawansowanych technologii. Umożliwia tworzenie pomostu między nauk
Ebook Informatyka a filozofia. Od informatyki i jej zastosowań do światopoglądu informatycznego

Informatyka a filozofia. Od informatyki i jej zastosowań do światopoglądu informatycznego

Autor: Paweł Stacewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest efektem filozoficznych rozważań jej autorów dotyczących informatyki i jej zastosowań w różnych dziedzinach (m.in. w biologii, kosmologii, lingwistyce i sztucznej inteligencji). Pojęciem, które scala poszczególne rozdziały jest światopogląd informatyczny. Oznacza ono nową, prefilozoficzną wizję świata. Wizję, która polega na opisie otaczających nas
Ebook Analiza sygnałów diagnostycznych maszyn elektrycznych

Analiza sygnałów diagnostycznych maszyn elektrycznych

Autor: Adam Biernat

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W pracy przedstawiono analizę sygnału pomiarowego (przemieszczeń powierzchni wirujących obiektów, przyspieszenia drgań powierzchni obudowy, prądów fazowych, strumienia rozproszenia na zewnątrz maszyny) pod kątem ilościowych i jakościowych zmian wywołanych uszkodzeniem wybranych węzłów maszyny elektrycznej. Sygnał pomiarowy wykazuje indywidualne cechy wynikające z uwarunkowań p
Ebook Aktualne problemy katastru w Polsce

Aktualne problemy katastru w Polsce

Autor: Robert Łuczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom II serii „Monografie Naukowe Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej” „Geodezja i Kartografia˝   W monografii przedstawiono wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem katastru w Polsce, wynikające z syntezy problemów badawczych podjętych przez autorów reprezentujących trzy ośrodki naukowe w Polsce – Akademię Górniczo-Hutn
Ebook Początki urbanistyki współczesnej. Doświadczenia zagraniczne a środowisko warszawskich urbanistów przełomu XIX i XX w

Początki urbanistyki współczesnej. Doświadczenia zagraniczne a środowisko warszawskich urbanistów przełomu XIX i XX w

Autor: Alicja Szmelter

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia wprowadza Czytelnika w zagadnienia związane z początkami urbanistyki współczesnej, które wywarły wpływ na formowanie się postawy twórczej pierwszych polskich urbanistów działających w środowisku warszawskim. Praca jest próbą odpowiedzi na pytanie, jaką wiedzę na temat zakorzenionych od dawna, a także najnowszych prądów w światowej urbanistyce mi
Ebook Wybrane zagadnienia budowy i projektowania dźwigów

Wybrane zagadnienia budowy i projektowania dźwigów

Autor: Artur Jankowiak, Mirosław Szymański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W skrypcie przedstawiono problemy budowy i projektowania dźwigów. Treść opracowania pozwala na zapoznanie się z techniką dźwigową, budową ważniejszych zespołów dźwigów oraz zasadą ich pracy. Zaprezentowano ważniejsze reguły doboru wybranych komponentów oraz obliczania zespołów i układów dźwigów elektrycznych (ciernych cięgnowych) i dźwigów hy
Ebook Kierunki rozwoju polskiego katastru na tle rozwiązań światowych

Kierunki rozwoju polskiego katastru na tle rozwiązań światowych

Autor: Marcin Karabin

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedstawiona monografia ma na celu zwrócenie uwagi na różne koncepcje dotyczące funkcjonowania i rozwoju systemów katastralnych w ujęciu chronologicznym oraz aktualne wymagania stawiane katastrom. W opracowaniu przedstawiono ocenę obecnego stanu katastru w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej i świata, dokonaną pod kątem różnych wizji katastru i rozwiązań model
Ebook Podstawy geodezyjnego wyznaczania przemieszczeń. Pojęcia i elementy metodyki

Podstawy geodezyjnego wyznaczania przemieszczeń. Pojęcia i elementy metodyki

Autor: Witold Prószyński, Mieczysław Kwaśnik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszy podręcznik poświęcony jest warstwie pojęciowej i terminologicznej wyznaczania przemieszczeń budowli inżynierskich i ich otoczenia na podstawie pomiarów geodezyjnych. Omówione są pojęcia odnoszące się do podstawowych metod opracowywania wyników tego typu pomiarów. Zasygnalizowano jedynie na poziomie definicyjnym specjalistyczne przetworzenia wyników pomi
Ebook Polityka ekonomiczna w warunkach integracji europejskiej w świetle teorii Kaleckiego i Pasinettiego

Polityka ekonomiczna w warunkach integracji europejskiej w świetle teorii Kaleckiego i Pasinettiego

Autor: Maciej Holko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Funkcjonowanie gospodarki Unii Europejskiej opiera się na zasadzie swobodnego przepływu towarów, kapitału i osób w warunkach równej konkurencji oraz regułach odnoszących się do polityki ekonomicznej – zakaz pomocy publicznej, ograniczenia polityki fiskalnej i monetarnej. W opracowaniu niniejszym oceniono instytucjonalny kształt i skutki integracji europejskiej, a bazą te
Ebook Surowcochłonność gospodarki a zmiany w technice

Surowcochłonność gospodarki a zmiany w technice

Autor: Leszek Jerzy Jasiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca zawiera podstawowe informacje na temat zużycia surowców w gospodarce światowej i ich cen. Opisano zjawiska mające ilustrację statystyczną, a także prawidłowości teoretyczne w sferze wykorzystania surowców.
Ebook Model prawny udziału organizacji społecznych w ochronie środowiska

Model prawny udziału organizacji społecznych w ochronie środowiska

Autor: Monika Zakrzewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W opracowaniu zostało zaprezentowane nowe podejście do udziału społeczeństwa w ochronie środowiska, które można scharakteryzować jako odejście od modelu konfrontacji, i przejście do modelu kooperacji organizacji społecznych i organów administracji publicznej w dziedzinie ochrony środowiska. Główną tezą pracy jest wykazanie, że obowiązujące rozwiązania w zakresie udziału organi
Ebook Kształtowanie systemów w wybranych obszarach transportu i logistyki

Kształtowanie systemów w wybranych obszarach transportu i logistyki

Autor: Marianna Jacyna, Agnieszka Merkisz-Guranowska, Ilona Jacyna-Gołda, Michał Kłodawski, Roland Jachimowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik dotyczy zagadnień kształtowania sieci transportowej w obszarze współdziałania środków transportu i organizacji sieci, w tym organizacji podmiotów recyklingu. Swym zakresem obejmuje problemy istotne z poznawczego i aplikacyjnego punktu widzenia. Dużym walorem podręcznika jest przedstawienie zastosowania aplikacji metod badawczych na danych rzeczywistych. Zaprezentowa
Ebook Teoria anten na podłożach dielektrycznych

Teoria anten na podłożach dielektrycznych

Autor: Yevhen Yashchyshyn

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Analiza pola elektromagnetycznego w dielektrycznych strukturach wielowarstwowych jest konieczna w wielu praktycznych zagadnieniach, m.in. w geofizyce, propagacji fal oraz systemach radarowych i penetrujących. W pracy szczególną uwagę zwrócono na doprowadzenie wyrażeń opisujących wektorowe pole elektromagnetyczne do postaci przydatnej do obliczeń komputerowych.   Monografia może
Ebook Konstrukcje nośne. Laboratorium

Konstrukcje nośne. Laboratorium

Autor: Hieronim Jakubczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt zawiera treści obejmujące zagadnienia z zakresu wytrzymałości konstrukcji nośnych maszyn. Dotyczą one głównie weryfikacji metod obliczania naprężeń w wybranych konstrukcjach nośnych poprzez ich odniesienie do wielkości mierzonych na modelach tych konstrukcji. Omówiono także zagadnienia związane z oceną trwałości zmęczeniowej, czyli wyznaczanie charakterystyki zmęczeniowej, wid
Ebook Zrównoważony rozwój wybranych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Zrównoważony rozwój wybranych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Autor: Eugeniusz Sobczak, Michał Staniszewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W opracowaniu przedstawiono wyniki analizy i oceny poszczególnych województw i na tej podstawie sformułowano wnioski przydatne dla innych samorządów terytorialnych w Polsce. Do badań wykorzystano 16 zmiennych dotyczących sfery gospodarczej, społecznej i ochrony środowiska, wyjaśniających rozwój społeczno-gospodarczy powiatów jako zbioru gmin i zastosowano punktac
Ebook Tanatos w literaturze dziecięcej i jego pedagogiczny wymiar

Tanatos w literaturze dziecięcej i jego pedagogiczny wymiar

Autor: Justyna Sztobryn-Bochomulska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wśród wielu, często niejednoznacznych, odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek (które ma rudymentarny charakter dla pedagogiki), jedna jest jednoznaczna i wytyczająca granicę oddziaływań edukacyjnych – człowiek jest istotą śmiertelną. Świadomość własnej śmiertelności czyni człowieka istotą szczególną i wyjątkową, ponieważ ma on możliwość wybrania własnej drogi i realizo
Ebook Podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie

Podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie

Autor: Wojciech Werpachowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest kompendium wiedzy o zarządzaniu organizacją. Podano w niej definicje pojęć z tej dziedziny. Przedstawiono kolejne fazy rozwoju teorii zarządzania. Opisano najnowsze podejście do tych zagadnień, systemy, metody, techniki i narzędzia. Skoncentrowano się zwłaszcza na zarządzaniu przez jakość (Kaizen, Six Sigma, TQM) i zarządzaniu wiedzą. Kompleksowo omówiono problemy zarządzania pro
Ebook Podstawy organizacji produkcji. Ćwiczenia

Podstawy organizacji produkcji. Ćwiczenia

Autor: Jacek Bałuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt jest przeznaczony do ćwiczeń projektowych w ramach przedmiotu „Organizacja produkcji” na kierunkach Zarządzanie oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Tematyka ćwiczeń obejmuje wybrane zagadnienia organizacji produkcji, rozumianej jako obszar wiedzy o procesach i systemach produkcyjnych, zarówno w sferze ich projektowania, jak i eksploatacji oraz modernizacji. Prezentow
Ebook Numerical Methods

Numerical Methods

Autor: Piotr Tatjewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku zaprezentowano podstawowy kurs metod numerycznych dla studentów uczelni technicznych, w szczególności kierunków Automatyka i Robotyka, Informatyka oraz Mechatronika. Przedstawiono zagadnienia dotyczące: reprezentacji liczb i błędów maszynowych, metod numerycznych dla układów równań liniowych i nieliniowych, wartości własnych i szczegól
Ebook SPC - Statistical Process Control

SPC - Statistical Process Control

Autor: Tadeusz Sałaciński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nowoczesne i otwarte na zmiany przedsiębiorstwo nie może obyć się bez sprawnie funkcjonującego systemu zarządzania jakością wyrobów i usług. Jedną z kluczowych ról w takim systemie odgrywa SPC, czyli statystyczne sterowanie procesami. W publikacji zawarto podstawową wiedzę (wraz z przykładami zastosowania) niezbędną do statystycznego sterowania procesami produkcyjnymi, w który
Ebook Elementy fizyki ciała stałego

Elementy fizyki ciała stałego

Autor: Władysław Bogusz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące fizyki ciała stałego wraz z ich teoretycznym uzasadnieniem. Przedstawiono problematykę związaną z: wiązaniami w ciałach stałych, właściwościami cieplnymi ciał, elementami mechaniki kwantowej jako podstawowego narzędzia teorii wielu zagadnień związanych z ciałem stałym, teorią gazu elektronów swobodnych metali, właściwościami fizycznymi nad
Ebook Miejsce techniki w rozwoju gospodarki

Miejsce techniki w rozwoju gospodarki

Autor: Leszek Jasiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem monografii jest przedstawienie wzajemnych zależności zachodzących między gospodarką a techniką, a w tym prognozowania zmian w technice, wydarzeń ze sfery techniki szczególnie istotnych dla długookresowego rozwoju gospodarczego oraz okoliczności przyspieszających procesy inwestycyjne w gospodarce. Omówiono: znaczenie techniki dla postępu cywilizacyjnego, obecność postępu technic
Ebook Podstawy sterowania ruchem kolejowym. Funkcje, wymagania, zarys techniki

Podstawy sterowania ruchem kolejowym. Funkcje, wymagania, zarys techniki

Autor: Mirosława Dąbrowa-Bajon

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt przeznaczony jest dla studentów kierunku Transport zajmujących się sterowaniem transportu kolejowego. Zawiera uogólnione opisy filozofii, funkcji i wymagań stawianych urządzeniom i systemom srk oraz zarys techniki w obszarach urządzeń stacyjnych i liniowych dla linii znaczenia ogólnego i metra. Uwzględniono urządzenia stosowane współcześnie oraz kierunki ich rozw
Ebook Zrównoważony rozwój gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego

Zrównoważony rozwój gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego

Autor: Eugeniusz Sobczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W większości artykułów prezentowanych w niniejszym opracowaniu rozwój zrównoważony jest rozumiany w wielu znaczeniach, a między innymi jako rozwój owocujący poprawą spójności regionalnej i harmonijności rozwoju. 
Ebook Zarządzanie innowacjami a cykle gospodarcze. Wyzwania, relacje, metody

Zarządzanie innowacjami a cykle gospodarcze. Wyzwania, relacje, metody

Autor: Stanisław Marciniak, Wojciech Wiszniewski, Eryk Głodziński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań na temat różnych aspektów innowacji oraz faz ich rozwoju, które są prowadzone w Zakładzie Badań i Rozwoju Produkcji Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej. Problematyka ta analizowana jest interdyscyplinarnie, szczególnie z punktów widzenia: inżynierskiego, ekonomicznego i społeczneg
Ebook Metoda analizy bezpieczeństwa czynnego pojazdów kolejowych

Metoda analizy bezpieczeństwa czynnego pojazdów kolejowych

Autor: Michał Opala

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca dotyczy badania i oceny bezpieczeństwa jazdy pojazdów kolejowych w kontekście zagrożenia wykolejeniem. Przedstawiona metoda oceny bezpieczeństwa czynnego opiera się na analizie zespołu czynników wpływających na prawdopodobieństwo wypadku. Czynniki te to między innymi poziom drgań mierzony za pomocą sygnałów przyspieszenia nadwozia i wózków pojazdu, a także
Ebook Zastosowanie rachunku wariacyjnego we współczesnej mechanice analitycznej

Zastosowanie rachunku wariacyjnego we współczesnej mechanice analitycznej

Autor: Krzysztof Arczewski, Józef Pietrucha

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W opracowaniu omówiono: podstawy rachunku wariacyjnego, zagadnienia wariacyjne w ogólniejszej postaci, podstawowe pojęcia mechaniki analitycznej, zagadnienia dotyczące energii kinetycznej i potencjalnej, zasady wariacyjne, elementy mechaniki analitycznej w zmiennych kanonicznych, elementy teorii sterowania optymalnego oraz metody przybliżone.
Ebook Sygnały, modulacje i systemy. Laboratorium

Sygnały, modulacje i systemy. Laboratorium

Autor: Kajetana Snopek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt stanowi pomoc dydaktyczną do zająć laboratoryjnych z przedmiotu „Sygnały, modulacje i systemy” prowadzonego na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Zawiera instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych wzbogacone o część teoretyczną z zakresu analizy częstotliwościowej sygnałów i modulacji, przetwarzania analogowo-cyfrowego oraz filtracji analogowej i cyfrowej.
Ebook Metody numeryczne. Wykłady na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

Metody numeryczne. Wykłady na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

Autor: Tomasz Markiewicz, Robert Szmurło, Stanisław Wincenciak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik zawiera materiał pomocniczy do wykładów i laboratorium z metod numerycznych prowadzonych na Wydziale Elektrycznym PW. Zawiera zwięzłe omówienie ogólnych metod numerycznych współcześnie stosowanych w praktyce inżynierskiej uzupełnione licznymi przykładami zadań liczbowych. W opracowaniu zamieszczono odwołania do powszechnie stosowanych funkcji MATLAB-a oraz ro
Ebook Zbiór zadań z podstaw teoretycznych kryptografii i ochrony informacji

Zbiór zadań z podstaw teoretycznych kryptografii i ochrony informacji

Autor: Tomasz Adamski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest zbiorem zadań z rozwiązaniami z podstaw teoretycznych kryptografii i kryptograficznej ochrony informacji. Poszczególne rozdziały dotyczą różnych fragmentów tej dziedziny. Rozdział pierwszy zawiera zadania z szyfrów klasycznych. Rozdział drugi koncentruje się na zagadnieniach zasadniczych dla kryptografii – teorii kongruencji i obliczeniach resztowych. K
Ebook Gospodarka nieruchomościami i kataster. Wybrane problemy

Gospodarka nieruchomościami i kataster. Wybrane problemy

Autor: Katarzyna Sobolewska-Mikulska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Gospodarka nieruchomościami i kataster stanowią istotne i dynamiczne zmieniające się zagadnienia w szeroko pojętej geodezji. Zmiany te wynikają z potrzeby rozwiązywania aktualnych problemów, a obejmują aspekty techniczne, proceduralne i prawne. Prezentowana monografia prezentuje tylko niektóre aspekty związane z gospodarką nieruchomościami, katastrem i wyceną nieruchomości z uwzględn
Ebook Laboratorium obciążalności torów wielkoprądowych i zestyków

Laboratorium obciążalności torów wielkoprądowych i zestyków

Autor: Łukasz Kolimas, Stanisław Kulas, Marek Piskała, Kazimierz Zgliński,

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest przewodnikiem do ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych w Instytucie Elektroenergetyki, których przedmiotem są badania aparatów prowadzone w trakcie ich projektowania — głównie w celu poznania i kontroli poszczególnych zespołów. Materiał skryptu zawiera ćwiczenia z wybranych zagadnień dotyczących badań nagrzewania torów wielkoprądowych apara
Ebook Zbiór zadań z mechaniki konstrukcji prętowych. Zagadnienia zginania z udziałem dużych sił osiowych, wyboczenia i dynamiki

Zbiór zadań z mechaniki konstrukcji prętowych. Zagadnienia zginania z udziałem dużych sił osiowych, wyboczenia i dynamiki

Autor: Krzysztof Hetmański, Zofia Kozyra, Tomasz Lewiński, Marta Sitek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt obejmuje dwa zagadnienia mechaniki sprężystych konstrukcji prętowych – wpływ dużych sił osiowych na deformacje zgięciowe ram płaskich oraz dynamikę prętów i ram płaskich. W opracowaniu dołożono wszelkich starań, aby prezentowane metody obliczeń podać w jak najprostszej formie, prowadzącej do rozwiązania wybranych zadań. Mimo że nie omówiono podstaw teoretycznych użytych
Ebook Otrzymywanie warstw złota o rozwiniętej powierzchni. Projekt

Otrzymywanie warstw złota o rozwiniętej powierzchni. Projekt "Złoty Jeż"

Autor: Tomasz Kobiela, Tomasz Łukawski, Wojciech Fabianowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Projekt „Złoty Jeż” to sposób na otrzymywanie elektrod wykonanych ze złota o dużym stopniu rozwinięcia powierzchni. W monografii, oprócz omówienia sposobu ich otrzymywania, opisano sposoby wykorzystania takich elektrod – w czujnikach, biosensorach, ogniwach fotowoltaicznych oraz w spektroskopii ramanowskiej (EFECT SERS).
Ebook Wybrane zagadnienia z matematyki stosowanej

Wybrane zagadnienia z matematyki stosowanej

Autor: Andrzej Kaczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W skrypcie omówiono teorię funkcji zmiennej zespolonej, ze szczególnym uwzględnieniem jej zastosowań, równania różniczkowe oraz elementy rachunku prawdopodobieństwa i statyki matematycznej. Zamieszczono przykłady i zadania sprawdzające. Skrypt jest adresowany do studentów II roku.
Ebook Bioinżynieria w rehabilitacji narządu ruchu

Bioinżynieria w rehabilitacji narządu ruchu

Autor: Roman Paśniczek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Treść podręcznika dotyczy metod terapeutycznych i urządzeń technicznych stosowanych w procesie usprawniania pacjentów z niedowładem lub porażeniem narządu ruchu oraz w przypadkach amputacji kończyn. W opracowaniu przedstawiono przykłady postępowania usprawniającego oraz rozwiązania konstrukcyjne urządzeń stosowanych w celu rehabilitacji narządów ruchu człowieka. Opisane zostały r&oac
Ebook Solved Problems in Numerical Methods for Students of Electronics and Information Technology

Solved Problems in Numerical Methods for Students of Electronics and Information Technology

Autor: Roman Z. Morawski, Andrzej Miękina

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedstawiona publikacja dotyczy podstawowych metod numerycznych stosowanych  w zagadnieniach technicznych, procedur numerycznych szeroko wykorzystywanych w działalności inżynierskiej, stanowiących często element większego problemu powiązanego, np. z przetwarzaniem i analizą danych, aproksymacją charakterystyk, interpolacją i ekstrapolacją danych pomiarowych, modelowaniem obiektów tech
Ebook Zbiór zadań z mechaniki konstrukcji prętowych. Zagadnienia statyczne

Zbiór zadań z mechaniki konstrukcji prętowych. Zagadnienia statyczne

Autor: Grzegorz Dzierżanowski, Wojciech Gilewski, Krzysztof Hetmański, Tomasz Lewiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt powstał w Zakładzie Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki Wydziału Inżynierii Lądowej PW, jako wynik doświadczeń wielu lat pracy dydaktycznej. Pierwsza część skryptu dotyczy linii wpływu reakcji i sił wewnętrznych w wybranych konstrukcjach prętowych. Druga część skryptu dotyczy metody sił w zastosowaniu do płaskich konstrukcji prętowych poddanych obciążeniom statyczny, termicznym i osi
Ebook Zaufanie i kontrola w sieciach teleinformatycznych

Zaufanie i kontrola w sieciach teleinformatycznych

Autor: Krzysztof Perlicki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook składa się z ośmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym (Rozwój sieci teleinformatycznych) przedstawiono, mający miejsce w ostatnich latach, rozwój sieci teleinformatycznych prowadzący do pojawienia się koncepcji sieci kognitywnych. W rozdziale drugim (Zagrożenia dla sieci teleinformatycznych) podjęto próbę systematyzacji zagrożeń dotyczących sieci teleinformatycznyc
Ebook Metody opisu i symulacji układów elektronicznych

Metody opisu i symulacji układów elektronicznych

Autor: Jan Ogrodzki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza monografia poświęcona jest metodom formalnego opisu układów elektronicznych i opartej na tym opisie komputerowej symulacji. W procesie projektowania i fabrykacji współczesnych układów scalonych symulacja komputerowa jest nieodzownym narzędziem wspomagającym. Przytoczono podstawowe, najbardziej rozpowszechnione modele elementów półprzewodnikowych, by na
Ebook Makroskopowe przewodniki elektryczne z nanorurek węglowych

Makroskopowe przewodniki elektryczne z nanorurek węglowych

Autor: Agnieszka Łękawa-Raus

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monografii rozważane są nowe możliwości i ograniczenia związane ze stosowaniem nanorurek węglowych do wykonania makroskopowych przewodników elektrycznych na potrzeby elektrotechniki i elektroniki. Wykazano, że nanorurki węglowe są bardzo ciekawymi materiałami przewodzącymi, które mogłyby być bardzo szeroko stosowane w makroskali. Odpowiednio dobrane techniki wytwarzania makroskopo
Ebook Nielokalne i lokalne modele obliczeniowe oporności akustycznej struktur warstwowych

Nielokalne i lokalne modele obliczeniowe oporności akustycznej struktur warstwowych

Autor: Stanisław Karczmarzyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Analiza akustyczna, w szczególności także w zakresie przedstawionym w tym skrypcie, jest bardzo pożądana w procesie projektowania wielu konstrukcji inżynierskich: ścian i stropów budynków, pudeł (nadwozi) wagonów kolejowych szybkich pociągów, kabin operatorów maszyn roboczych, kadłubów samolotów, nadwozi autobusów itp. Dlatego, włączen
Ebook Inżynieria systemów internetu rzeczy. Zagadnienia bezpieczeństwa i komunikacji

Inżynieria systemów internetu rzeczy. Zagadnienia bezpieczeństwa i komunikacji

Autor: Jacek Wytrębowicz, Paweł Radziszewski, Krzysztof Cabaj

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem publikacji jest przedstawienie zagadnień inżynierskich związanych z bezpieczeństwem i komunikacją w systemach IoT (Internet of Things), w tym w systemach WoT (Web of Things), przy czym termin WoT oznacza koncepcję budowy systemu informatycznego wykorzystującego protokół HTTP i powiązane z nim techniki. We wstępie omówiono komponenty wchodzące w skład systemów IoT, archit
Ebook Tworzywa ceramiczne. Ćwiczenia laboratoryjne

Tworzywa ceramiczne. Ćwiczenia laboratoryjne

Autor: Agnieszka Jastrzębska, Marek Kostecki, Andrzej Olszyna, Jarosław Woźniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów wydziałów: Inżynierii Materiałowej, Chemicznego, Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Mechatroniki oraz wydziałów mechanicznych i ma służyć w przygotowaniu się do ćwiczeń laboratoryjnych z tworzyw ceramicznych. Problematyka ćwiczeń oprócz typowych zagadnień charakteryzacji proszku oraz nanoproszku, obejmuje elementy
Ebook Balistyka wewnętrzna lufowych układów bezodrzutowych w ujęciu teorii bilansów

Balistyka wewnętrzna lufowych układów bezodrzutowych w ujęciu teorii bilansów

Autor: Zbigniew Wrzesiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Współczesne pole walki wymaga od projektantów i wytwórców broni ciągłej modernizacji istniejącego sprzętu uzbrojenia, modernizacji zmierzającej w kierunku miniaturyzacji jego wymiarów a co za tym idzie zmniejszenia jego masy, jak również doskonalenia systemów automatycznego przechwytywania celu dla precyzji jego osiągania. Kierując się tymi przesłan
Ebook Al-Gahiz and his theory of social communication

Al-Gahiz and his theory of social communication

Autor: Krystyna Skarżyńska-Bocheńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Al-Ğāhiz, an Arabic scientist of the 9th century, belongs to the thinkers whose participation in and contribution to the development of the world science has not been recognized and appreciated. The great erudite and author of numerous works in various areas formulated, among others, the theory of social communication which may be compared to the late 20th century Mikhail Bakhtin&r
Ebook Commercial Relations Between Arabs and Slavs (9th-11th centuries)

Commercial Relations Between Arabs and Slavs (9th-11th centuries)

Autor: Ahmad Nazmi

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Napisana po angielsku monografia dotyczy stosunków słowiańsko-arabskich w najwcześniejszym okresie (IX-XI w.). Autor wykorzystuje mało zbadane źródła muzułmańskie, arabski i perskie. A monograph dealing with the trade relations between the Slav World and the Arabs. The reader is confronted with a mass of information on the middlemen of trade and commodities, which were exc
Ebook The Muslim Geographical Image of the World in the middle Ages. A Source Study

The Muslim Geographical Image of the World in the middle Ages. A Source Study

Autor: Ahmad Nazmi

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oparta na bogatej bibliografii arabskiej i opracowaniach naukowych z całego świata analiza wiedzy geograficznej, znajomości kosmografii i astronomii w świecie muzułmańskim w średniowieczu. Arabowie czerpali tę wiedzę m. in. z nauki starożytnej Grecji i Rzymu, ale także z Persji i Indii. Dzięki niej świat, który z powodzeniem wówczas podbijali, nie był dla nich nieodgadnioną zag
Ebook In Quest of Identity. Studies on the Persianate World

In Quest of Identity. Studies on the Persianate World

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

red. Mirosław Michalak, Magdalena Rodziewicz Stability and changeability of identities, especially in the context of their disappearance and revival, is one of the leitmotifs of the current publication, which is a fruit of a collective effort of scholars who represent diverse areas of the humanities and varied approaches to the issue of identity in the lands occupied by
Ebook In the Archive of Memory. The Fate of Poles and Iranians in the Second World War

In the Archive of Memory. The Fate of Poles and Iranians in the Second World War

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Owing to the publishing initiative of the Faculty of Oriental Studies at the University of Warsaw, we have received a very important publication that contributes greatly to documenting the history of the Polish diaspora and its fate during the Second World War and in the early postwar period. The volume consists of 14 texts contributed by 14 different people, making it not only a valuab
Ebook Finanse współczesne. Wybrane problemy

Finanse współczesne. Wybrane problemy

Autor: Leszek Jerzy Jasiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W pracy najwięcej miejsca poświęcono sześciu zagadnieniom. Pierwszym będzie poszerzenie pomiaru inflacji o zjawisko wzrostu cen aktywów. W analizach inflacji dominuje obserwacja cen towarów, chociaż dla oceny ogólnej sytuacji bieżącej i perspektyw na przyszłość istotne są również ceny zasobów, wśród nich instrumentów finansowych i nieruchomości. Zas
Ebook Opieka nad dzieckiem w Polsce międzywojennej. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Łódzki (1923-1939)

Opieka nad dzieckiem w Polsce międzywojennej. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Łódzki (1923-1939)

Autor: Joanna Sosnowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja dotyczy rozwoju opieki społecznej nad dzieckiem w Polsce międzywojennej na przykładzie działalności Łódzkiego Oddziału Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Rozważania na temat pracy Towarzystwa, mającej na celu poprawę życia dziecka i tworzenie szans jego rozwoju, poprzedza prezentacja problemów społeczno-ekonomicznych łódzkich rodzin robotniczych w la
Ebook Wybrane zagadnienia z termodynamiki silników spalinowych. Materiały do ćwiczeń

Wybrane zagadnienia z termodynamiki silników spalinowych. Materiały do ćwiczeń

Autor: Ewa Fudalej-Kostrzewa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowany skrypt jest pomyślany jako pomoc do ćwiczeń audytoryjnych z „Termodynamiki” prowadzonych na studiach inżynierskich na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Omówione są w nim podstawowe zagadnienia objęte programem ćwiczeń. Podane zależności stanowiące zapis poszczególnych wielkości są w wielu przypadkach dokładnie wyprowadzo
Ebook Zarządzanie procesowe w organizacjach. Podejście klasyczne i nowe koncepcje

Zarządzanie procesowe w organizacjach. Podejście klasyczne i nowe koncepcje

Autor: Agnieszka Bitkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Głównym celem monografii jest zaprezentowanie zarządzania procesowego we współczesnych organizacjach, zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktycznej, w ujęciu klasycznym i z uwzględnieniem nowych koncepcji rozwijających się w otoczeniu, wzbogaconych rozwiązaniami z praktyki gospodarczej.   Rozdział pierwszy poświęcony jest teoretyczno-metodycznym aspektom zarzadzan
Ebook Kryzys teorii ewolucji

Kryzys teorii ewolucji

Autor: Michael Denton

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Darwin wyobrażał sobie rozwój przyrody ożywionej na Ziemi w postaci jednego, wielkiego drzewa życia, które obrazuje stopniowe przejście od form prostych do złożonych  i lepiej przystosowanych. Michael Denton, autor książki „Kryzys teorii ewolucji”, uważa, że zapis kopalny nie potwierdza przekonania Darwina, ale pokazuje brak form przejściowych między przedstawiciel
Ebook Granice tolerancji w sztuce i wychowaniu

Granice tolerancji w sztuce i wychowaniu

Autor: Mirosława Zalewska-Pawlak, Aleksandra Sieczych-Kukawska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podjęta problematyka w monografii jest trudna, ponieważ dotyczy treści z obszaru filozofii, aksjologii edukacji, sztuki, wychowania oraz psychologii. Przedstawione treści poszczególnych artykułów są trafnie podzielone na trzy obszary tematyczne i interesująco opracowane pod względem obszaru tej problematyki. Z recenzji dr hab. prof. UŚ Urszuli Szuścik
Ebook Przekształcenia małych miast w Polsce. Studium wybranych miast w strefie podmiejskiej Warszawy

Przekształcenia małych miast w Polsce. Studium wybranych miast w strefie podmiejskiej Warszawy

Autor: Anna Majewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Konflikty przestrzenne i specyficzne problemy rozwojowe małych miast w Polsce, zwłaszcza położonych w strefach podmiejskich, skłoniły autorkę do podjęcia badań. Wiodącym celem naukowym jest analiza kierunków przekształceń, jakie nastąpiły w tych ośrodkach od 1939 roku, a w szczególności przez ostatnie 30 lat (po transformacji ustrojowej). Szczegółowa analiza badanych miast zos
Ebook Sygnały i systemy. Zbiór zadań

Sygnały i systemy. Zbiór zadań

Autor: Kajetana Snopek, Jacek Wojciechowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Teoria sygnałów i systemów stanowi wiedzę podstawową, bez której trudno jest sobie wyobrazić studiowanie bardziej złożonych zagadnień, takich jak, na przykład, teoria modulacji i detekcji, analiza sygnałów niestacjonarnych czy badanie własności transmisyjnych systemów. Prezentowany zbiór zadań jest pomocą dydaktyczną do wykładów „Sygnały i sys
Ebook Aspekty bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Aspekty bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Autor: Marian Kowalewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia dotyczy podstawowych aspektów bezpieczeństwa. Zaprezentowano w niej bezpieczeństwo jako naukę, a problemy bezpieczeństwa narodowego w odniesieniu do teorii stosunków międzynarodowych. Szczegółowo omówiono warunki bezpieczeństwa narodowego i jego kryteria, zagrożenia bezpieczeństwa narodowego naszego kraju oraz system strategii rozwoju Rzeczypospolitej Polskie
Ebook Zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego

Autor: Eugeniusz Sobczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rozumienie zasady zrównoważonego rozwoju jest zróżnicowane – zależne od miejsca, w którym jest ona wdrażana. W szczególności widoczne jest zróżnicowanie między krajami rozwiniętymi, a rozwijającymi się. Ta różnorodność wpływa bezpośrednio na zakres pojęciowy tej koncepcji. Wydaje się, że aspektem koncepcji, który powinien przeważać w jej inter
Ebook Wybrane zagadnienia administracyjne w kontekście ekonomicznym, prawnym i filozoficznym

Wybrane zagadnienia administracyjne w kontekście ekonomicznym, prawnym i filozoficznym

Autor: Agnieszka Tomczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie, rozpoczynające się od historii Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, podejmuje problematykę polityki edukacyjnej w szkolnictwie akademickim i wybranych zagadnień ekonomicznych, administracji, zarządzania publicznego i filozofii. Autorzy dowodzą, że niezbędne dla pełnienia misji nauki oraz realizacji zadań edukacyjnych jest podejście interdyscyplinarne. Publikacja ukazała się z ok
Ebook Magnesy Nd-Fe-B. 30 lat doskonalenia materiału

Magnesy Nd-Fe-B. 30 lat doskonalenia materiału

Autor: Waldemar Kaszuwara

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia poświęcona jest materiałom magnetycznym twardym Nd-Fe-B, które dzięki swym doskonałym właściwościom dały nowe możliwości konstruktorom maszyn elektrycznych. Materiał ten, wynaleziony w 1984 roku, stanowi obecnie połowę wartości światowego rynku materiałów magnetycznych twardych. Jest obecny w wielu urządzeniach codziennego użytku (stacje twardych dysków, elektronarz
Ebook Współczesne problemy gospodarki nieruchomościami w Polsce i w wybranych krajach europejskich

Współczesne problemy gospodarki nieruchomościami w Polsce i w wybranych krajach europejskich

Autor: Tomasz Budzyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom III serii „Monografie Naukowe Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej” „Geodezja i Kartografia˝ W monografii przedstawiono szerokie spektrum zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami w Polsce i innych krajach europejskich. Problemy gospodarki nieruchomościami w Polsce zostały omówione w zakresie oceny efektywności gospodarowania zasobami nier
Ebook Korespondencja biurowa

Korespondencja biurowa

Autor: Elżbieta Jendrzejczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Korespondencja biurowa stanowi ważny element komunikowania się firmy (organizacji) z szeroko rozumianym otoczeniem zewnętrznym. W książce opisane są zasady opracowywania i obiegu korespondencji oraz przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zwyczajami. Autorka omawia różne rodzaje pism biurowych, przedstawia przykłady dokumentów oraz daje praktyc
Ebook Wybrane aspekty przestrzenne i ekonomiczne gospodarki nieruchomościami na terenach miejskich i podmiejskich

Wybrane aspekty przestrzenne i ekonomiczne gospodarki nieruchomościami na terenach miejskich i podmiejskich

Autor: Tomasz Budzyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom IV serii „Monografie Naukowe Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej” „Geodezja i Kartografia˝ W monografii przedstawiono zagadnienia związane z gospodarką nieruchomościami w ujęciu teoretycznym oraz praktycznym, koncentrując się na analizie wybranych aspektów przestrzennych i ekonomicznych występujących na terenach podmiejskich oraz obszarach dużych
Ebook Modelowanie procesu eksploatacji systemów telematyki transportu

Modelowanie procesu eksploatacji systemów telematyki transportu

Autor: Adam Rosiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Systemy telematyki transportu integrują informatykę z telekomunikacją w zastosowaniach dla potrzeb systemów transportowych. Umożliwia to zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pojazdów i obiektów realizujących zadania transportowe, przy jednoczesnym wzroście efektywności wykorzystania infrastruktury transportowej i środków transportu. W monografii przedstawiono podejście ni
Ebook Podstawy marketingu w przedsiębiorstwach i w sektorze publicznym

Podstawy marketingu w przedsiębiorstwach i w sektorze publicznym

Autor: Elżbieta Jendrzejczak, Agnieszka Tomczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Inżynierowie przestali pełnić w marketingu rolę głównie bierną, a ich udział w wielu dziedzinach decyduje o sukcesie rynkowym, także w dziedzinach, które tradycyjnie były domeną ekonomistów. Sprawia to, że podstawowe wiadomości z dziedziny marketingu są inżynierowi niezbędne. W skrypcie w syntetycznej formie wyjaśniona została istota marketingu i rola, jaką pełni w nim inżynie
Ebook Bezpieczeństwo elektroenergetyczne i niezawodność zasilania energią elektryczną

Bezpieczeństwo elektroenergetyczne i niezawodność zasilania energią elektryczną

Autor: Józef Paska, Piotr Marchel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorzy niniejszego podręcznika stawiają sobie za cel przedstawienie zagadnień bezpieczeństwa elektroenergetycznego, niezawodności zasilania energią elektryczną oraz niezawodności systemów elektroenergetycznych i ich zasadniczych podsystemów, w możliwie najbardziej współczesnym kształcie. W rozdziale 1 podjęto próbę usystematyzowania pojęć z zakresu bezpieczeństwa elekt
Ebook Płyty i membrany oraz skręcanie prętów pryzmatycznych

Płyty i membrany oraz skręcanie prętów pryzmatycznych

Autor: Stanisław Jemioło, Aleksander Szwed

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce zawarto elementy teorii membran izotropowych i anizotropowych oraz swobodnego skręcania prętów pryzmatycznych. Wiodącym tematem jest teoria płyt Kirchhoffa izotropowych i anizotropowych. Omówiono podstawowe sformułowania zagadnień brzegowych i metody ich rozwiązywania. W szczególności przedstawiono zastosowanie pojedynczych i podwójnych szeregów Fourier
Ebook Kultura i twórczość w czasach zarazy. Doświadczenie pandemii a aktywność artystyczna z punktu widzenia twórcy i odbiorcy

Kultura i twórczość w czasach zarazy. Doświadczenie pandemii a aktywność artystyczna z punktu widzenia twórcy i odbiorcy

Autor: Magdalena Sasin

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Inicjatywa cyklicznego publikowania prac w ramach serii „Twórczość i Edukacja” wyrosła z potrzeby stworzenia miejsca spotkania badaczy i praktyków zainteresowanych rozwijaniem oraz wspieraniem zdolności twórczych dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W serii publikowane są prace poruszające problematykę edukacyjnych oraz społeczno-kulturowych uwarunkowań rozwo
Ebook Ergonomia. Projektowanie-diagnoza-eksperymenty

Ergonomia. Projektowanie-diagnoza-eksperymenty

Autor: Ewa Górska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku, w sposób przystępny i wszechstronny, została przedstawiona problematyka ergonomii w procesach projektowych, badaniach diagnostycznych i działaniach menedżerskich oraz codziennym życiu. Układ i treść książki odpowiadają nowoczesnemu modelowi kształcenia studentów uczelni technicznych, szczególnie kierunków związanych z budową maszyn, technologią, organizac
Ebook Rozwój praw obywatelskich w świetle polityki migracyjnej państwa polskiego

Rozwój praw obywatelskich w świetle polityki migracyjnej państwa polskiego

Autor: Katarzyna Chrostowska-Malak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia ukazuje rozwój praw obywatelskich w świetle polityki państwa polskiego ujęty w cztery rozdziały. Treści pierwszego rozdziału przybliżają uwarunkowania historyczne, polityczne, społeczne i instytucjonalne podjętego zagadnienia. Rozważania rozdziału drugiego obejmują zagadnienia związane z oddziaływaniem członkostwa Polski w Unii Europejskiej na status jednostki w państwie polskim.
Ebook Odporność filtracyjna piasków

Odporność filtracyjna piasków

Autor: Agnieszka Dąbska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące problematyki odporności filtracyjnej gruntów niespoistych – równomiernie uziarnionych piasków i ich deformacji filtracyjnych powstających w wyniku mechanicznego działania wody na szkielet gruntowy. Przedstawiono w niej charakterystykę właściwości pojedynczych ziaren i cząstek ośrodka gruntowego, tworzonej przez nie struktur
Ebook Modelowanie konstrukcji budowlanych

Modelowanie konstrukcji budowlanych

Autor: Zbigniew Kacprzyk, Przemysław Czumaj, Sławomir Dudziak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Do napisania niniejszej pracy skłoniła autorów coraz większa tendencja do wykonywania złożonych obliczeń przy słabej znajomości ograniczeń metody elementow skończonych i bez należytej weryfikacji. Tendencja ta jest widoczna jest zarówno w praktyce projektowej, jak i w programach nauczania uczelni technicznych.   Zdaniem autorów znajomość MES-u przez konstruktorów m
Ebook Uczenie się dorosłych w zabawie

Uczenie się dorosłych w zabawie

Autor: Wojciech Świtalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook zawiera refleksję teoretyczną i wyniki projektu badawczego na temat zjawiska uczenia się dorosłych w zabawie. Czytelnik znajdzie w niej pogłębioną analizę ustaleń naukowych polskich i zagranicznych badaczy dotyczących ludycznej sfery aktywności człowieka w kontekście nauk społecznych, a także odniesienie do praktyki edukacyjnej. Publikacja może zainteresować zarówno teoretyków
Ebook Model dojrzałości zarządzania ryzykiem w publicznym zarządzaniu kryzysowym

Model dojrzałości zarządzania ryzykiem w publicznym zarządzaniu kryzysowym

Autor: Justyna Smagowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi podsumowanie prac przeprowadzonych przez autorkę w zakresie możliwości badania dojrzałości jednostek administracji publicznej na poziomie gminnym do prowadzenia działalności związanej z zarządzaniem ryzykiem. Efektem tych prac jest autorski model dojrzałości zarządzania ryzykiem w publicznym zarządzaniu kryzysowym, mający zastosowanie do jednostek samorządu terytorialnego.  
Ebook Standardy efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych

Standardy efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych

Autor: Szymon Firląg

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem naukowym podjętych przez autora badań było opracowanie szczegółowych wymagań dla krajowych standardów efektywnych energetycznie budynków. Wytyczne te określono zarówno dla nowych, jak i istniejących budynków mieszkalnych. Zastosowana metodyka badawcza różniła się w zależności od postawionego celu. Pozwoliło to na zaprezentowanie różnych sposob
Ebook Przedsiębiorczość technologiczna w procesie kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw wysokich technologii

Przedsiębiorczość technologiczna w procesie kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw wysokich technologii

Autor: Zbigniew Chyba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem monografii jest ocena związków między kształtowaniem przedsiębiorczości technologicznej a tworzeniem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw wysokich technologii.   Monografia składa się z dziewięciu rozdziałów, wstępu i zakończenia. Pierwsze pięć rozdziałów zawiera treści teoretyczne i stanowią część teoretyczną pracy. Rozdziały szósty, siódmy, &oacut
Ebook Oświetlenie ulic

Oświetlenie ulic

Autor: Wojciech Żagan

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niezwykle dynamicznym subobszarem oświetlenia ulicznego jest sfera używanych do tego celu źródeł światła, medialnie opanowana obecnie przez LED-y, wypromowane jako najlepsze rodzaje oświetlenia ulic przez ich producentów. Dziś niechętnie przyjmowany do świadomości jest fakt, że skuteczność świetlna LED-ów i uznanych za przestarzałe wysokoprężnych lamp sodowych są bardzo podobn
Ebook Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej i ciągłością usług kluczowych państwa

Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej i ciągłością usług kluczowych państwa

Autor: Marek Kisilowski, Witold Skomra, Justyna Smagowicz, Krzysztof Szwarc, Michał Wiśniewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Sprawność infrastruktury krytycznej państwa i dostępność usług kluczowych warunkują poczucie bezpieczeństwa obywateli, zadowolenie społeczne, suwerenność państwa oraz sprawność działania podmiotów administracji publicznej. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i dostępność usług kluczowych w Polsce zapewniane są przy istotnym wparciu administracji publicznej, m.in. w ramach procesó
Ebook Metody badań właściwości elektrycznych izolatorów świec zapłonowych funkcjonujących w warunkach zabrudzeniowych

Metody badań właściwości elektrycznych izolatorów świec zapłonowych funkcjonujących w warunkach zabrudzeniowych

Autor: Bernard Fryśkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monografii zaprezentowano rzadko poruszany w literaturze naukowej temat funkcjonowania świec zapłonowych w warunkach bocznikowania elektrod wskutek zanieczyszczenia zewnętrznej powierzchni górnej części izolatora, znajdującej się poza komorą spalania.   Treść monografii została podzielona na sześć rozdziałów, spośród których rozdziały trzeci, czwarty i piąty zawi
Ebook Geodezyjne pomiary szczegółowe. Klasyczne metody pomiarowe sieci geodezyjnych

Geodezyjne pomiary szczegółowe. Klasyczne metody pomiarowe sieci geodezyjnych

Autor: Ryszard Malarski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów geodezyjnych studiów I i II stopnia. Może być także przydatny dla inżynierów i techników geodetów oraz specjalistów z dziedzin pokrewnych. Opracowanie w podstawowej części obejmuje zakres wykładów z geodezyjnych pomiarów szczegółowych nauczanych na wydziałach geodezyjnych wyższych uczelni tech
Ebook Teoria ewolucji. Kryzysu ciąg dalszy

Teoria ewolucji. Kryzysu ciąg dalszy

Autor: Michael Denton

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Teoria ewolucji. Kryzysu ciąg dalszy” Michaela Dentona jest kontynuacją wcześniejszych rozważań autora zawartych na stronach książki „Kryzys teorii ewolucji”. Australijski uczony podkreśla, że wraz z rozwojem nauki pojawia się coraz więcej wyzwań dla neodarwinizmu, i  przedstawia ku temu argumenty: od kosmologicznych, poprzez biologiczne, skończywszy na kwestii począt
Ebook Innowacyjne systemy automatycznego transportu szynowego i ich wdrażanie w Polsce

Innowacyjne systemy automatycznego transportu szynowego i ich wdrażanie w Polsce

Autor: Andrzej Kochan, Emilia Koper-Olecka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia ma na celu przedstawienie informacji na temat innowacyjnych systemów automatycznego transportu szynowego na przykładzie rozwiązań APM i monorail oraz możliwości ich implementacji w Polsce. Analizę przeprowadzono z punktu widzenia podsystemu „Sterowanie”, czyli „Sterowanie – urządzenia przytorowe” oraz „Sterowanie – urządzenia
Ebook CYBERPRZEMOC szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego

CYBERPRZEMOC szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego

Autor: Marian Kowalewski, Marek Jakubiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wśród zagrożeń w cyberprzestrzeni szczególnie groźne jest zagrożenie cyberprzemocy – zagrożenie, które nie zawsze się dostrzega i wielokrotnie wręcz lekceważy, a które coraz częściej dotyka nas wszystkich. Najogólniej ujmując, cyberprzemoc możemy sprowadzić do prześladowania, zastraszania, szantażowania, nękania, obrażania i wyśmiewania innych osób l
Ebook Nic za darmo. Dlaczego przyczyną wyspecyfikowanej złożoności musi być inteligencja

Nic za darmo. Dlaczego przyczyną wyspecyfikowanej złożoności musi być inteligencja

Autor: William A. Dembski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Nic za darmo. Dlaczego przyczyną wyspecyfikowanej złożoności musi być inteligencja” stanowi rozwinięcie idei zawartych w poprzednim dziele Dembskiego „Wnioskowanie o projekcie”. Używając zaczerpniętych z teorii informacji twierdzeń „nic za darmo”, uczony dowodzi, że złożona wyspecyfikowana informacja nie może być wynikiem działania procesów przyrodniczyc
Ebook Układy hydrauliczne w maszynach roboczych

Układy hydrauliczne w maszynach roboczych

Autor: Paweł Ciężkowski, Jan Maciejewski, Adam Zawadzki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku przedstawiono informacje na temat układów hydraulicznych hydrokinetycznych i hydrostatycznych. Omówiono podstawowe elementy układów hydraulicznych stosowane w maszynach roboczych, a w szczególności: pompy i silniki hydrauliczne, cylindry, zawory, rozdzielacze i akumulatory. Opisano obiegi oleju w układach otwartych i zamkniętych oraz układy o stałej mocy,
Ebook Plac jako zagadnienie urbanistyczne

Plac jako zagadnienie urbanistyczne

Autor: Ewa Grochowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W ciągu ostatnich lat, dążąc jak zawsze do polepszenia jakości codziennego życia w miastach, zaczęto poświęcać więcej uwagi problemowi placów miejskich. Można odnotować wiele konkursów i projektów dotyczących zarówno rehabilitacji istniejących placów miejskich, jak i tworzeniu nowych. Pojęcie „plac miejski” utraciło jednak w znacznym stopniu swoje pie
Ebook Turbiny parowe

Turbiny parowe

Autor: Władysław Kryłłowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt, w założeniu, jest przeznaczony dla studentów kierunku Energetyka na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. Może być jednak z powodzeniem stosowany na innych podobnych kierunkach i wydziałach, gdzie jest wykorzystywany podręcznik Ryszarda Chodkiewicza Ćwiczenia projektowe z turbin cieplnych. Skrypt ma pełnić rolę swoistego przewodnika po skomplikowanych zagadnieniach tec
Ebook Nowa urbanistyka. Metodyka i zasady projektowania według SmartCode

Nowa urbanistyka. Metodyka i zasady projektowania według SmartCode

Autor: Michał Domińczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia Michała Domińczaka jest pionierskim na polskim rynku wydawniczym opracowaniem omawiającym szczegółowo zasady Nowej Urbanistyki – zyskującego popularność od lat 70. XX wieku w środowisku amerykańskich architektów i urbanistów, a obecnie rozwijanego również w Europie – nurtu, polegającego m.in. na tworzeniu w miastach i dzielnicach placów cen
Ebook Dobór nastawień zabezpieczeń sieci średnich napięć - przykłady obliczeniowe

Dobór nastawień zabezpieczeń sieci średnich napięć - przykłady obliczeniowe

Autor: Adam Smolarczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W skrypcie, oprócz doboru nastaw zabezpieczeń przedstawione zostały podstawowe obliczenia zwarciowe, które są stosunkowo proste i z tego powodu często pomijane w literaturze dotyczącej doboru nastawień zabezpieczeń. Przedstawiono w nim przykłady obliczeniowe doboru nastawień zabezpieczeń od skutków zwarć wielko- i małoprądowych w sieciach średniego napięcia. Opracowanie może b
Ebook Arteterapia w twórczym rozwoju. Ćwiczenia, warsztaty, projekty dla dzieci i młodzieży

Arteterapia w twórczym rozwoju. Ćwiczenia, warsztaty, projekty dla dzieci i młodzieży

Autor: Wiesław Karolak, Barbara Karolak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy to rozważania związane z istotą najprostszej jednostki dydaktycznej i treningowej, jaką są ćwiczenia. W dalszej części tego rozdziału prezentowane są scenariusze i opisy realizacji piętnastu przykładowych ćwiczeń. Drugi rozdział zawiera rozważania związane z istotą większej jednostki dydaktycznej, terapeutycznej, artystycznej, ja
Ebook Ćwiczenia z podstaw matematyki wyższej. Algebra liniowa. Geometria analityczna. Optymalizacja liniowa

Ćwiczenia z podstaw matematyki wyższej. Algebra liniowa. Geometria analityczna. Optymalizacja liniowa

Autor: Andrzej M. Kaczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt zawiera bogaty materiał ćwiczeniowy ze wstępu do matematyki wyższej. Dotyczy on podstaw matematyki, algebry liniowej z optymalizacją liniową oraz geometrii analitycznej. Ma on ułatwić studentom rozpoczynającym studia poznanie, zrozumienie i usystematyzowanie wiedzy z tych podstawowych działów matematyki.
Ebook Wątpliwość Darwina. Kambryjska eksplozja życia jako świadectwo inteligentnego projektu

Wątpliwość Darwina. Kambryjska eksplozja życia jako świadectwo inteligentnego projektu

Autor: Stephen C. Meyer

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kiedy w 1859 roku na półkach angielskich księgarni pokazała się Ebook „O powstawaniu gatunków”, Darwin przypuszczał, że wraz z rozwojem badań paleontologicznych uda się wytłumaczyć wydarzenie sprzed 530 milionów lat – czyli nagłe pojawienie się nowych gatunków, współcześnie określane mianem kambryjskiej eksplozji życia. Okazało się jed
Ebook Hermeneutyka życia świadomości według Edmunda Husserla

Hermeneutyka życia świadomości według Edmunda Husserla

Autor: Marek Maciejczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problem świadomości obejmuje zagadnienia powstania, tworzenia się struktury i funkcjonowania świadomości. Ścisła zależność tych trzech aspektów czyni trudnymi badania nad świadomością, a uwzględnienie jej możliwości twórczych, samozwrotności (refleksyjności), powiązania z ciałem, pojęciami, językiem, komunikacją z innymi – kulturą, wyjątkowo trudnym. Świadomość jest podstawą św
Ebook Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji

Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji

Autor: Jakub Kowalewski, Marian Kowalewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji zaprezentowano problemy dotyczące zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie organizacji, a szczególnie problemy związane z zarządzaniem ryzykiem w bezpieczeństwie informacji. Szczególną uwagę zwrócono na metody szacowania ryzyka w bezpieczeństwie informacji, praktyczne zastosowania w tym zakresie oraz uwarunkowania prawne i normalizacyjne z tym związane. Prezent
Ebook Podstawy analizy matematycznej. Tom 2. Rachunek całkowy, szeregi

Podstawy analizy matematycznej. Tom 2. Rachunek całkowy, szeregi

Autor: Andrzej M. Kaczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt jest kontynuacją materiału zawartego w tomie 1. Obejmuje dwa działy – rachunek całkowy z elementami teorii pola oraz szeregi liczbowe i funkcyjne.   Wybór i zakres materiału uwzględnia potrzeby wydziałów uczelni technicznych i ekonomicznych. W skrypcie zawarto stosunkowo dużą liczbę przykładów i zadań całkowicie rozwiązanych, ułatwiających zrozumienie materia
Ebook Projektowanie systemów i urządzeń kierowania i sterowania ruchem kolejowym. Projekt budowlany urządzeń stacyjnych. Publikacja z załącznikami

Projektowanie systemów i urządzeń kierowania i sterowania ruchem kolejowym. Projekt budowlany urządzeń stacyjnych. Publikacja z załącznikami

Autor: Krzysztof Grochowski, Kamil Jóźwik, Juliusz Karolak, Paweł Wontorski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Brak nowych publikacji z zakresu teorii i praktyki projektowania systemów oraz urządzeń kierowania i sterowania ruchem kolejowym (ksr) utrudnia w Polsce kształcenie młodej kadry i podnoszenie kwalifikacji pracującym zawodowo projektantom. Zauważalny jest również brak szczegółowych przepisów i norm dotyczących tak specyficznego działania, jakim jest projektowanie urządze
Ebook Finanse cyfrowe. Informatyzacja, cyfryzacja i danetyzacja

Finanse cyfrowe. Informatyzacja, cyfryzacja i danetyzacja

Autor: Lech Gąsiorkiewicz, Jan Monkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W prezentowanej monografii Autorzy zajęli się specyficznym wycinkiem gospodarki cyfrowej, którą stanowią finanse cyfrowe. Mają one szczególny charakter z uwagi na fakt, że transakcje finansowe są w istocie rzeczy wymianą informacji, bez żadnego tła materialnego. W związku z tym mogą być one w wyjątkowo dużym stopniu przeniesione do wymiaru wirtualnego.   Opracowanie podzielone j
Ebook Wprowadzenie do napędu elektrycznego

Wprowadzenie do napędu elektrycznego

Autor: Włodzimierz Koczara

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stosownie do programu trójstopniowego kształcenia na uczelniach technicznych materiał opracowania został podzielony na trzy części. Pierwsza dotyczy studiów inżynierskich i zawiera zagadnienia podstawowe. Druga, podawana na studiach magisterskich, obejmuje zaawansowane metody i układy sterowania. Natomiast trzecia grupa, realizowana na studiach doktoranckich, jest związana z rozwojem
Ebook Uczące się systemy decyzyjne

Uczące się systemy decyzyjne

Autor: Paweł Wawrzyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Część I podręcznika stanowi wprowadzenie. Przedstawia w stopniu wystarczającym do dalszej lekturty zagadnienia dotyczące sieci neuronowych, optymalizacji stochastycznej i programowania dynamicznego, czyli trzech podstawowych narzędzi służących do budowy systemów adaptacyjnych i uczących się. Część II jest poświęcona uczeniu się ze wzmocnieniem. Materiał został zaprezentowany w sposób
Ebook Zbiór zadań z energoelektroniki

Zbiór zadań z energoelektroniki

Autor: Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Jacek Rąbkowski, Piotr Grzejszczak, Mariusz Zdanowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zbiór zadań został opracowany na podstawie wieloletnich doświadczeń autorów, którzy w swojej działalności badawczej i dydaktycznej zajmują się teorią i praktyką przekształcania energii elektrycznej za pomocą urządzeń energoelektronicznych.   W zbiorze zadań dotyczących poszczególnych klas przekształtników, obejmującym łącznie ok. 270 zadań, wyróżniono