Ebooki > Prawo > Ochrona zdrowia

Ebook Najważniejsze zmiany w pakiecie onkologicznym i kontraktowaniu NFZ - co czeka placówki

Najważniejsze zmiany w pakiecie onkologicznym i kontraktowaniu NFZ - co czeka placówki

Autor: Dorota Kaczmarczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Prostsza sprawozdawczość w zakresie prowadzenia list oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty DiLO to jedna z ważniejszych zmian w przygotowanej nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ma zacząć obowiązywać od 1 października. Dodatkowo NFZ wybierając oferty placówek medycznych, będzie m.in. brał pod uwagę kryter
Ebook Co grozi za łamanie zasad informowania pacjenta

Co grozi za łamanie zasad informowania pacjenta

Autor: Anna Zubkowska-Rojszczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Placówki medyczne nagminnie łamią prawo do informacji związane z tym, co dolega pacjentowi oraz jakie są możliwe, dostępne metody diagnostyczne. Żeby pacjent wyraził zgodę na leczenie w sposób  świadomy i przemyślany, a placówka uniknęła konsekwencji związanych z łamaniem tego prawa, trzeba go właściwie informować. 
Ebook Od 1 lipca NFZ wdraża program opieki nad ciężarnymi

Od 1 lipca NFZ wdraża program opieki nad ciężarnymi

Autor: Agnieszka Pietrzak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Głównym celem programu koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży, który rozpoczyna się 1 lipca, jest poprawa opieki nad ciężarnymi. Ma zapewnić kobietom kompleksową opiekę medyczną w czasie trwania ciąży, podczas porodu oraz w okresie sześciu tygodni po urodzeniu dziecka. W e-booku podpowiadamy, które placówki mogą się starać o udział w programie opieki nad kobietą w cią
Ebook Procedura w przypadku śmierci pacjenta - praktyczne porady

Procedura w przypadku śmierci pacjenta - praktyczne porady

Autor: Anna Zubkowska-Rojszczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wszystkie czynności wykonywane w placówce w związku ze śmiercią pacjenta powinny być podejmowane z poszanowaniem godności osoby zmarłej. Z e-booka dowiesz się, jaka jest procedura postępowania w przypadku zgonu pacjenta w szpitalu. Pomoże Ci to uniknąć odpowiedzialności karnej za znieważenie ludzkich zwłok, a także odpowiedzialności cywilnej i kontroli NFZ.   
Ebook 4 skuteczne sposoby obrony świadczeniodawcy w czasie kontroli NFZ

4 skuteczne sposoby obrony świadczeniodawcy w czasie kontroli NFZ

Autor: Dominika Chrabańska, Marta Skomorowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kontrolerzy NFZ mają szerokie uprawnienia, dlatego niezbędna jest świadomość instrumentów prawnych przysługujących placówkom medycznym w czasie przeprowadzanej kontroli. Z e-booka dowiesz się, jakie uprawnienia ma NFZ w czasie kontroli, jakie nieprawidłowości są najczęściej kwestionowane w placówkach, jak skutecznie bronić się przed zarzutami kontrolerów.  
Ebook Zasady uzupełniania dokumentacji medycznej przez osoby inne niż lekarz

Zasady uzupełniania dokumentacji medycznej przez osoby inne niż lekarz

Autor: Dorota Kaczmarczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dokonywanie wpisów w dokumentacji medycznej przez osobę inną niż lekarz jest czynnością techniczną. Taka osoba wpisuje tylko te informacje, które są jej przekazane przez lekarza. Zlecając dokonywanie wpisów w dokumentacji medycznej osobie innej niż udzielająca świadczeń zdrowotnych należy przestrzegać określonych zasad, m.in. takick jak Pouczenie o konieczności zachowania w ta
Ebook Od 1 września bezpłatne leki dla seniorów

Od 1 września bezpłatne leki dla seniorów

Autor: Anna Błażejczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Pacjenci, którzy ukończyli 75 lat, zyskali uprawnienia do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Dowiedz się, którzy lekarze i pielęgniarki będą mogli wypisać receptę na te leki.
Ebook Od 5 sierpnia 2016 r. zniesiono tajemnicę po śmierci pacjenta

Od 5 sierpnia 2016 r. zniesiono tajemnicę po śmierci pacjenta

Autor: Agnieszka Pietrzak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która weszła w życie 5 sierpnia 2016 r., zmienia zakres tajemnicy lekarskiej i wprowadza nowe uregulowania w tym zakresie. Dotyczą one informacji o pacjencie, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu i umożliwiają zwolnienie lekarza z obowi
Ebook Prawo w medycynie. Wydanie 4

Prawo w medycynie. Wydanie 4

Autor: Agnieszka Fiutak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo w medycynie" zawiera omówienie regulacji prawnych obowiązujących w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów medycznych. W opracowaniu zawarto m.in.: formy wykonywania zawodów medycznych, prawa i obowiązki pracowników służby zdrowia, klasyfikację błędów medycznych.
Ebook Jak uniknąć kary podczas kontroli NFZ

Jak uniknąć kary podczas kontroli NFZ

Autor: Anna Przygocka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Pamiętaj, że NFZ może zawiadomić placówkę o planowanej kontroli nawet w dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych. Dlatego zawsze bądź przygotowany na kontrolę, bo potem możesz nie mieć czasu na przygotowanie niezbędnych dokumentów żądanych przez kontrolerów. Z e-booka dowiesz się, jak zminimalizować ryzyko nałożenia kary przez NFZ podczas kontroli. 
Ebook PACJENT

PACJENT "INNY" WYZWANIEM OPIEKI MEDYCZNEJ

Autor: pod redakcją prof. dr hab. n. med. Elżbiety Krajewskiej-Kułak dr. n. o zdrowiu Andrzeja Guzowskiego mgr. teologii Grzegorza Bejdy dr n. o zdrowiu Agnieszki Lankau

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 W praktyce medycznej mamy do czynienia z różnymi pacjentami – chorymi psychicznie, niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie, niewidomymi, niesłyszącymi, z upośledzeniami genetycznymi, będącymi nosicielami wirusa HIV, chorymi na AIDS, homoseksualistami, osobami starszymi, alkoholikami czy też bezdomnymi, którzy często już za życia są traktowani jako nieobecni, usunięci n
Ebook Pacjent w sieci zależności. Społeczny kontekst praw i autonomii pacjenta

Pacjent w sieci zależności. Społeczny kontekst praw i autonomii pacjenta

Autor: Alicja Łaska-Formejster

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja mieści się w obszarze nauk społecznych i porusza istotne zagadnienia z perspektywy odbiorcy świadczeń zdrowotnych. Obszar analizy łączy ,,nietypowe” dla tej problematyki ujęcia teoretyczne i oprócz zasadniczego kontekstu społecznego został w niej uwzględniony także kontekst etyczny, moralny, prawny i marketingowy. W książce opisano sieć podstawowych zależności, w któ
Ebook Prawo medyczne. Wydanie 2

Prawo medyczne. Wydanie 2

Autor: Rafał Kubiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook może okazać się przydatna lekarzom, prawnikom, a w pewnym zakresie innym pracownikom medycznym oraz pacjentom zainteresowanym w szczególności zakresem przysługujących im praw. Stanowi bardzo rzetelne i napisane przystępnym językiem opracowanie wszystkich kluczowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem opieki zdrowotnej w Polsce oraz prawa wykonywania zawodu lekarza i zasad jego wykonywania
Ebook Prawo medyczne w pigułce

Prawo medyczne w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rozdział I -Pojęcie prawa medycznego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział II- Prawo do ochrony zdrowia Rozdział III Rodzaje podmiotów leczniczych Rozdział IV- Wykonywanie zawodów medycznych Rozdział V - Lekarski obowiązek udzielenia pomocy Rozdział VI - Odpowiedzialność cywilnoprawna zawodów medycznych Rozdział VII- Badania kliniczne i naukowe w podmiotach leczniczych Rozdział VIII Prawa pacje
Ebook Prawo w medycynie. Wydanie 4

Prawo w medycynie. Wydanie 4

Autor: Agnieszka Fiutak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo w medycynie" zawiera omówienie regulacji prawnych obowiązujących w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów medycznych. W opracowaniu zawarto m.in.: formy wykonywania zawodów medycznych, prawa i obowiązki pracowników służby zdrowia, klasyfikację błędów medycznych.
Ebook Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych. Przepisy - Przykłady - Orzecznictwo

Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych. Przepisy - Przykłady - Orzecznictwo

Autor: Agnieszka Fiutak, Tomasz Podleśny, Michał Kozik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jak nie trafić na czarną listę złych medyków? Znajomość podstawowych zasad, które zrządzą odpowiedzialnością prawną służby zdrowia jest w dzisiejszych czasach niezbędną koniecznością nie tylko dla prawników zajmujących się tymi zagadnieniami oraz dyrektorów podmiotów leczniczych, lecz także dla lekarzy, pielęgniarek oraz innych pracowników medycznych, niezależnie od tego w jakiej formie wykonują s
Ebook Prawo a medycyna

Prawo a medycyna

Autor: Jacek Sobczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Oddawane do rąk Czytelników opracowanie jest zbiorem tekstów poświęconych różnym aspektom prawa medycznego. Z natury rzeczy, z uwagi na zainteresowania autora, odnoszą się one z jednej strony do problematyki styku prawa medycznego z zagadnieniami odnoszącymi się do ochrony danych osobowych i wykorzystywania informacji, z drugiej natomiast praw człowieka, w szczeg&oacut
Ebook Medycyna defensywna Nadużycia medyczne w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych Ameryki

Medycyna defensywna Nadużycia medyczne w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych Ameryki

Autor: Daria Bieńkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dr Daria Bieńkowska podjęła bardzo szeroką tematykę nadużyć medycznych w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych w kontekście medycyny defensywnej. Decyzję o wyborze tematu rozprawy doktorskiej należy uznać za słuszną zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Jak wskazuje we wstępie pracy Autorka, problem nadużyć medycznych (medical malpractice), odnoszący się wsp&oa
Ebook Prawo w medycynie. Wydanie 5

Prawo w medycynie. Wydanie 5

Autor: Agnieszka Fiutak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo w medycynie" zawiera omówienie regulacji prawnych obowiązujących w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów medycznych. W opracowaniu zawarto m.in.: formy wykonywania zawodów medycznych, prawa i obowiązki pracowników służby zdrowia, klasyfikację błędów medycznych.
Ebook Standard wykonywania zawodów medycznych

Standard wykonywania zawodów medycznych

Autor: Adam Górski, Magdalena Grassmann, Emilia Sarnacka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi wielopłaszczyznową analizę standardów wykonywania zawodów lekarza, ratownika medycznego, farmaceuty, fizjoterapeuty i psychoterapeuty. Zamiarem autorów było uzupełnienie występującej luki wydawniczej w dziedzinie mającej znaczny wpływ na stan zdrowia i bezpieczeństwo pacjentów. Prezentowana publikacja stanowi zbiór opracowań naukowych podzielonych na trzy kategorie tematyczne. W
Ebook Medical Law

Medical Law

Autor: Leszek Bosek, Zbigniew Banaszczyk, Witold Borysiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Medical Law jest pierwszym handbookiem z zakresu prawa medycznego wydanym w Europie Środkowo-Wschodniej. Wyróżnia go na tle dostępnych zagranicznych podręczników i opracowań zbiorowych z zakresu prawa medycznego kompleksowy i systemowy charakter, a zarazem przystępność i praktyczne walory. Medical Law jest więc z pewnością istotnym novum na rynku. Publikacja stanowi opracowanie powstałe na bazie w
Ebook Kontrakty z NFZ w 2020 r. - wybrane zagadnienia

Kontrakty z NFZ w 2020 r. - wybrane zagadnienia

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Gdy otrzymasz kontrakt z NFZ, musisz nim odpowiednio zarządzać. Z e-booka dowiesz się: kiedy NFZ może zerwać kontrakt z placówką, NFZ premiuje za aktywowanie kont pacjentów, listy kolejkowe – kiedy stracisz środki z NFZ, kontrola NFZ i wojewody – czym się różni.
Ebook Zmiany w gospodarowaniu odpadami od 2020 r

Zmiany w gospodarowaniu odpadami od 2020 r

Autor: Kamila Kłos

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Elektroniczne rozwiązania objęły sprawozdania dotyczące odpadów medycznych, przekazywane co roku marszałkowi danego województwa przez placówki medyczne. Z e-booka dowiesz się jak prowadzić elektroniczną, ewidencję odpadów, jak uznać, czy odpad medyczny jest zakaźny, jak postępować z wysoko zakaźnymi odpadami, jak magazynować odpady w miejscu wytwarzania, jak gospodarowa
Ebook Najczęstsze błędy w przetwarzaniu danych pacjentów

Najczęstsze błędy w przetwarzaniu danych pacjentów

Autor: Marta Bogusiak, Patrycja Krótka, Ewa Lewańska, Karolina Polowczyk, Marzena Pytlarz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja przydatna dla każdej osoby, która ma styczność z przetwarzaniem danych osobowych pacjentów. Dowiesz się, jak w praktyce stosować przepisy RODO, jakich błędów unikać oraz pozyskasz wzory dokumentów pomocne w pracy każdego ADO oraz IOD. Ponadto poznasz wskazówki i wytyczne, które uchronią Cię przez błędami podczas kontroli.
Ebook Kontrole w aptece

Kontrole w aptece

Autor: Marta Bogusiak, Patrycja Krótka, Ewa Lewańska, Karolina Polowczyk, Marzena Pytlarz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja przydatna dla każdej osoby pracującej w aptece jako kierownik, farmaceuta bądź właściciel apteki. Dowiesz się, jak stosować przepisy prawa farmaceutycznego, jakimi wzorami dokumentów należy się posługiwać oraz jak jej wypełnić. Ponadto poznasz najnowsze zmiany w prawie, które uchronią Cię przez błędami podczas kontroli NFZ, WIF, GIF.
Ebook Kontrole PIP, ZUS i US w ochronie zdrowia w 2020 r. Praktyczne porady i wskazówki + płyta CD z wzorami

Kontrole PIP, ZUS i US w ochronie zdrowia w 2020 r. Praktyczne porady i wskazówki + płyta CD z wzorami

Autor: Michał Culepa, Sebastian Kryczka, Marzena Pytlarz, Anna Słowińska, Justyna Suchanowska, Zuzanna Świerc

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Poradnik z CD „Kontrole PIP, ZUS i US w ochronie zdrowia w 2020 r. Praktyczne porady i wskazówki” zawiera najważniejsze porady ekspertów związane z kontrolami inspekcji pracy, ZUS i US, a także wskazówki, jak sprawnie wdrożyć nowe przepisy i zidentyfikować zagrożenia. Materiały podzielone na trzy części: Przygotowanie do kontroli, Przebieg i sposoby kontroli oraz K
Ebook Kontrole sanepidu w ochronie zdrowia w 2020 r. Praktyczne porady i wytyczne do procedur + płyta CD z wzorami

Kontrole sanepidu w ochronie zdrowia w 2020 r. Praktyczne porady i wytyczne do procedur + płyta CD z wzorami

Autor: Dorota Kaczmarczyk-Szczurek, Greta Kanownik, Kamila Kłos, Maciej Lipka, Tomasz Popielski, Marzena Pytlarz, Łukasz Siudak, Anna Słowińska, Anna Wojtczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Poradnik „Kontrole sanepidu w ochronie zdrowia w 2020 r. Praktyczne porady i wytyczne do procedur” zawiera praktyczne wskazówki i wyjaśnienia m.in. jakie uprawnienia ma sanepid, jak sprawnie wdrożyć nowe przepisy/regulacje dotyczące tego obszaru oraz jak zidentyfikować zagrożenia i je wyeliminować. Wszystkie porady pogrupowane w trzy części: Przygotowanie do kontroli, Wytyczne d
Ebook Prawo medyczne w pigułce

Prawo medyczne w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa medycznego. Opracowanie zawiera 10 części omawiających m.in: Pojęcie prawa medycznego i jego miejsce w systemie prawa, rodzaje podmiotów leczniczych, rodzaje odpowiedzialności osób wykonujących zawody medyczne, prawa pacjenta, rodzaje dokumentacji medy
Ebook 40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Fachowy poradnik dla osób zarządzających rejestracjami w placówkach medycznych. Omawia w praktyczny sposób najpotrzebniejszych zagadnienia prawne dotyczące organizacji pracy rejestracji i wskazówki dotyczące zarządzania personelem. Podpowiada, jak rozwiązywać problemy najczęściej pojawiające się podczas obsługi pacjentów. Niezbędnik, który wesprze każdego
Ebook Działanie aptek w stanie epidemii koronawirusa - nowe regulacje (e-book)

Działanie aptek w stanie epidemii koronawirusa - nowe regulacje (e-book)

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Fachowy e-poradnik po ostatnich regulacjach prawnych wynikających ze specustawy a wpływających na działanie apteki podczas epidemii. Gotowe wskazówki ekspertów przydatne dla właściciela apteki, kierownika apteki oraz farmaceutów i techników farmaceutycznych. E-book omawia najważniejsze zmiany związane ze zmianami regulacji, jakie wprowadził stan epidemii dla aptek, jak
Ebook Placówki oświatowe w czasie pandemii koronawirusa - zagadnienia gospodarcze

Placówki oświatowe w czasie pandemii koronawirusa - zagadnienia gospodarcze

Autor: Paweł Krzyżanowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji „Placówka oświatowa w czasie pandemii koronawirusa. Zagadnienia gospodarcze” poruszamy m.in. zagadnienia: - Rekomendacje i rozwiązania dotyczące kwestii gospodarczych w jednostce oświatowej; -Zarządzanie pracownikami administracji i  obsługi w obliczu epidemii; -Rozwiązania dotyczące pracy zdalnej; -Procedury bezpieczeństwa przyjęte w szkole ograniczające ryzyk
Ebook RODO a stan zagrożenia koronawirusem - ABC postępowania w placówkach ochrony zdrowia

RODO a stan zagrożenia koronawirusem - ABC postępowania w placówkach ochrony zdrowia

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook przeznaczony dla lekarzy, pielęgniarek, położnych, właścicieli gabinetów lekarskich, personelu niemedycznego, administratorów danych oraz inspektorów ochrony danych oraz wszystkich osób mających styczność z przetwarzaniem danych osobowych w podmiotach leczniczych. Jest to kompleksowe ujęcie tematyki ochrony danych w placówkach medycznych w związku z ryzykie
Ebook Lekarz dentysta w systemie prawnym. Prawo dla lekarzy dentystów

Lekarz dentysta w systemie prawnym. Prawo dla lekarzy dentystów

Autor: Emilia Sarnacka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook "Lekarz dentysta w systemie prawnym. Prawo dla lekarzy dentystów" stanowi praktyczny przewodnik po regulacjach prawnych dotyczących wykonywania zawodu lekarza dentysty, w tym zasad: uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, kształcenia podyplomowego, wykonywania zawodu lekarza dentysty, organów samorządu zawodowego i odpowiedzialności zawodowej. Autorka w przystępny sposób omawia poszczególne r
Ebook Rodzina w prawie administracyjnym

Rodzina w prawie administracyjnym

Autor: red. Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest zbiorem artykułów z zakresu prawa administracyjnego, w których poszczególni autorzy przybliżają rozwiązania prawne związane z rodziną oraz jej członkami, w tym dotyczące uprawnień i obowiązków zarówno rodziny,  jak i jej członków. W prawie administracyjnym problem rodziny częstokroć ograniczany jest wyłącznie do problematyki pomocy
Ebook Odnawialne źródła energii - co warto wiedzieć o fotowoltaice

Odnawialne źródła energii - co warto wiedzieć o fotowoltaice

Autor: Natalia Springer

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zazwyczaj inwestycja w panele słoneczne w gospodarstwie domowym zwraca się po około 7 latach. W efekcie końcowym po tym czasie opłaty ograniczają się jedynie do stałych opłat za przesył uiszczanych na rzecz operatora sieci przesyłowych. Dlaczego jeszcze warto zainwestować w fotowoltaikę i skąd pozyskać źródła finansowania na tą inwestycję – o tym m.in. dowiesz się z ebooka.
Ebook Prawo medyczne dla fizjoterapeutów

Prawo medyczne dla fizjoterapeutów

Autor: Rafał Kubiak prof. UŁ i prof. UM w Łodzi

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja niniejsza jest pierwszym w polskim piśmiennictwie kompleksowym opracowaniem upowszechniającym bardzo rozległą problematykę prawnych aspektów fizjoterapii, prezentacją bogatego zestawu problemów pojawiających się w tej dziedzinie, wskazaniem regulacji prawnych znajdujących w tym zakresie zastosowanie. Wypełnia dotkliwą lukę rejestrowaną dotąd w tym względzie. Będzie bardzo przydatną publ
Ebook Historyczne i prawne aspekty funkcjonowania uzdrowisk w Polsce

Historyczne i prawne aspekty funkcjonowania uzdrowisk w Polsce

Autor: Jan Golba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W prezentowanej publikacji autor podejmuje problematykę historycznych i prawnych aspektów powstania i funkcjonowania uzdrowisk w Polsce i w Europie oraz szczególnego statusu administracyjnoprawnego uzdrowisk i gmin uzdrowiskowych. Szczegółowo omawia odrębne regulacje prawne odnoszące się do uzdrowisk i gmin uzdrowiskowych, w tym kwestie nałożenia na gminy dodatkowych zadań, odrębności ustrojowych
Ebook Monitoring w placówce i monitoring pracowników - poznaj różnice

Monitoring w placówce i monitoring pracowników - poznaj różnice

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monitoring w placówkach medycznych na korytarzach i w innych miejscach dostępnych dla wszystkich został uregulowany nie tylko w Kodeksie pracy (pod kątem praw pracowniczych), ale także wyjaśniony w wytycznych przygotowanych przez Prezesa UODO. Jednym z podstawowych obowiązków administratora danych osobowych jest spełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osób, któ
Ebook Zabezpieczenia dla elektronicznej dokumentacji medycznej

Zabezpieczenia dla elektronicznej dokumentacji medycznej

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W nowym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wskazano, jakie warunki muszą być spełnione (i to w sposób ciągły), żeby uznać e-dokumentację medyczną za zabezpieczoną. Stały dostęp i zabezpieczenia przed wprowadzaniem zmian w dokumentacji medycznej przez osoby nieuprawnione, możliwość jej prowa
Ebook Analiza ryzyka dla elektronicznej dokumentacji medycznej

Analiza ryzyka dla elektronicznej dokumentacji medycznej

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tak zwana ogólna analiza ryzyka to obowiązek każdego administratora danych osobowych. Jest to wymóg oceny, czy przetwarzanie danych osobowych w konkretnej organizacji generuje ryzyko i jakiego rodzaju. Z kolei obowiązek przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) powstaje tylko w sytuacjach określonych RODO. Istotne jest to, aby nie dochodziło do naruszeń danych os
Ebook Zasady udzielania teleporad w POZ

Zasady udzielania teleporad w POZ

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W dobie panującego wirusa SASR CoV-2 teleporady to preferowana forma kontaktu z lekarzem i pożądana zarówno przez pacjenta, jak i lekarzy. Poinformowanie pacjenta podczas teleporady, czy konieczna jest osobista wizyta u lekarza, zapewnienie poufności i bezpieczeństwa podczas przesyłania cyfrowej dokumentacji medycznej, a także odpowiednie potwierdzenie tożsamości rozmówcy to najważni
Ebook Elektroniczna dokumentacja medyczna od 2021 - jak się przygotować do wdrożenia

Elektroniczna dokumentacja medyczna od 2021 - jak się przygotować do wdrożenia

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Elektroniczna dokumentacja medyczna będzie obowiązkowa we wszystkich placówkach medycznych od początku 2021 roku. Przejście na cyfrową wersję kartotek pacjentów skróci niezbędny czas potrzebny do ich wytworzenia, a także umożliwi zmianę sposobu raportowania informacji statystycznych np. do NFZ w taki sposób, aby jak najwięcej danych generować automatycznie. Ważnym zagad
Ebook Odpowiedzialność menedżera ochrony zdrowia w dobie koronawirusa

Odpowiedzialność menedżera ochrony zdrowia w dobie koronawirusa

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Właściwa realizacja obowiązków zarządczych nabiera w warunkach epidemii wirusa SARS-CoV-2 szczególnego znaczenia. Sposób prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania mieniem organizacji, trafność podejmowanych decyzji gospodarczych, rzetelność rozliczania należności publicznoprawnych, rozliczeń z kontrahentami czy dysponowania środkami publicznymi, za których wła
Ebook Bezpieczeństwo cyfrowych danych medycznych - EDM i teleporady

Bezpieczeństwo cyfrowych danych medycznych - EDM i teleporady

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Od 2021 roku obowiązkowe stało się prowadzenie dokumentacji medycznej na nowych zasadach. Należy m.in. zapewnić stały dostęp i zabezpieczenia przed wprowadzaniem zmian w dokumentacji medycznej przez osoby nieuprawnione. Poza tym jej prowadzenie i udostępnianie będzie odbywało się w określonych formatach i standardach. Niniejsza publikacja jest poświęcona regułom prowadzenia elektronicznej dokument
Ebook Wzory dokumentów i listy kontrole dotyczące pacjentów i pracowników w dobie COVID-19

Wzory dokumentów i listy kontrole dotyczące pacjentów i pracowników w dobie COVID-19

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W tym e-booku znajdziesz wiele przydatnych wzorów dokumentów (np. kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19) i list kontrolnych (np. zasady kierowania pacjenta do izolatorium w dobie COVID-19), które pomogą Ci nie tylko właściwie zorganizować pracę, lecz także zabezpieczyć się przed ewentualnymi zarzutami pacjentów
Ebook Procedury dotyczące warunków pracy w placówkach medycznych w czasie pandemii COVID-19

Procedury dotyczące warunków pracy w placówkach medycznych w czasie pandemii COVID-19

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

8 najważniejszych procedur dotyczących warunków pracy w placówkach medycznych w czasie pandemii COVID-19. Poznaj procedury opracowane przez interdyscyplinarny zespół epidemiologów i prawników, sprawdź czy na pewno prawidłowo wdrożyłeś procedury, jeśli nie - wdrażaj je efektywnie i skutecznie z naszym e-bookiem. Poznaj wskazówki, jak skutecznie chronić pers
Ebook Procedury dotyczące opieki nad chorymi na COVID-19 w placówkach medycznych

Procedury dotyczące opieki nad chorymi na COVID-19 w placówkach medycznych

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Procedury i standardy zarządzania w placówce medycznej mają na celu poprawienie jakości usług medycznych i bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu medycznego. Jako kierownik lub właściciel placówki medycznej czy gabinetu lekarskiego zobowiązany jesteś do zapewnienia należytej ochrony swoim pacjentom. Pomocne w tym są gotowe procedury przygotowane przez zespół epidemiologó
Ebook Prawne aspekty medycyny dotyczące stanów terminalnych

Prawne aspekty medycyny dotyczące stanów terminalnych

Autor: Paweł Bednarski, Zbigniew Cnota, Rafał Dappa, Grzegorz Gura

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Sytuacja osoby znajdującej się w stanie terminalnym jest zagadnieniem złożonym i wymagającym delikatności oraz pogłębionej refleksji w wielu wymiarach, w tym w wymiarze etycznym, medycznym i prawnym. Ebook zawiera referaty pokonferencyjne przygotowane przez uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Etyka, Medycyna, Prawo. Dylematy w stanach terminalnych" zorganizowanej w Gliwicach w dniach
Ebook 5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W e-booku znajdziesz 5 dokumentów niezbędnych w pracy lekarza dentysty w 2021 r. Zminimalizuj ryzyko, że do zakażenia dojdzie w Twoim gabinecie. Pamiętaj przy tym, że obowiązkowa polisa OC pokrywa także co do zasady zdarzenia związane z zakażeniem COVID-19. Kierownicy placówek medycznych mają obowiązek wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania całego systemu zapobiegania i zwalczania za
Ebook Standardy obsługi pacjenta - 7 najważniejszych zasad

Standardy obsługi pacjenta - 7 najważniejszych zasad

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedłużająca się sytuacja pandemiczna wiele osób wyprowadza z równowagi. Ograniczony dostęp do lekarzy i badań, szczególnie w 2020 roku, gdy większość przychodni była długotrwale zamknięta, rodziła frustracje pacjentów. Wielu również w pozacovidowej sytuacji daje upust w placówkach medycznych swoim żalom, złości i nieumiejętności panowania nad emocjami. J
Ebook Bezpieczeństwo personelu medycznego w dobie pandemii - 6 wskazówek

Bezpieczeństwo personelu medycznego w dobie pandemii - 6 wskazówek

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Placówka medyczna jako pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, w tym bezpieczeństwo sanitarne. Ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Te zasady nabierają szczególnego znaczenia w przypadku noweg
Ebook Cyfryzacja dokumentacji medycznej - 7 pytań i odpowiedzi

Cyfryzacja dokumentacji medycznej - 7 pytań i odpowiedzi

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Mimo dość długiego okresu przygotowywania się na nadejście obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, który wprowadziły przepisy rozporządzenia ministra zdrowia z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, wiele placówek medycznych wciąż staje przed trudnościami jego wypełnie
Ebook Instruktaż stanowiskowy bhp położnej

Instruktaż stanowiskowy bhp położnej

Autor: Agnieszka Gawrońska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Położna to wykwalifikowany samodzielny pracownik, którego głównym zadaniem jest opieka nad kobietą na każdym etapie jej życia. Jest to praca bardzo wymagająca i wiążąca się z dużym natężeniem kontaktów z ludźmi. Wielość zagrożeń występujących na tym stanowisku pracy wymusza przedstawienie położnej jako pracownikowi tych zagrożeń oraz sposobów na ich uniknięcie, zminimal
Ebook Zarządzanie placówką medyczną - Szczepienia przeciw COVID-19 i bezpieczeństwo pracy

Zarządzanie placówką medyczną - Szczepienia przeciw COVID-19 i bezpieczeństwo pracy

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Znajdziesz tu wiele przydatnych wzorów dokumentów i list kontrolnych które pomogą Ci właściwie zorganizować proces szczepień przeciw COVID-19 i zwiększyć bezpieczeństwo pracy w dobie pandemii. 
Ebook RODO w Ochronie Zdrowia - Bezpieczeństwo danych medycznych

RODO w Ochronie Zdrowia - Bezpieczeństwo danych medycznych

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Często panuje złudne przeświadczenie o tym, że jeżeli placówka wdrożyła już przepisy RODO jakiś czas temu, to nic już więcej nie musi w tym zakresie robić. Nic bardziej mylnego. Oczywiście etap wdrażania nowych procedur, przygotowania dokumentacji, szkolenia personelu jest bardzo trudny i wymagający. Niemniej jednak praca administratora danych osobowych na tym się nie kończy.
Ebook Nowe medyczne prawo karne

Nowe medyczne prawo karne

Autor: Teresa Gardocka prof. SWPS, Dariusz Jagiełło

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo medyczne, zarówno te jego aspekty, które dotyczą kwestii leczenia, w tym relacji lekarz - pacjent, jak i te związane z organizacja ochrony zdrowia, ulega bardzo szybkim przeobrażeniom. Zmieniają się nie tylko poszczególne regulacje, lecz także interpretacja przepisów, linia orzecznictwa, a nawet stosunek społeczeństwa do określonych instytucji. Analiza prawa medycznego jest jednym z ważnych
Ebook Nowe medyczne prawo karne

Nowe medyczne prawo karne

Autor: Dariusz Jagiełło, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo medyczne, zarówno te jego aspekty, które dotyczą kwestii leczenia, w tym relacji lekarz - pacjent, jak i te związane z organizacja ochrony zdrowia, ulega bardzo szybkim przeobrażeniom. Zmieniają się nie tylko poszczególne regulacje, lecz także interpretacja przepisów, linia orzecznictwa, a nawet stosunek społeczeństwa do określonych instytucji. Analiza prawa medycznego jest jednym z ważnych
Ebook Nowe medyczne prawo karne

Nowe medyczne prawo karne

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo medyczne, zarówno jego aspekty, które dotyczą kwestii leczenia, w tym relacji lekarz - pacjent, jak i te związane z organizacją ochrony zdrowia, ulegają bardzo szybkim przeobrażeniom. Zmieniają się nie tylko poszczególne regulacje, lecz także interpretacja przepisów, linia orzecznictwa, a nawet stosunek społeczeństwa do określonych instytucji. Analiza prawa medycznego jest jednym z ważniejsz
Ebook Prawo w medycynie. Wydanie 6

Prawo w medycynie. Wydanie 6

Autor: Agnieszka Fiutak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Prawo medyczne" przedstawia regulacje prawne obowiązujące w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów medycznych oraz przybliża poglądy doktryny, a także orzecznictwa na zagadnienia związane z problematyką błędów medycznych i odpowiedzialności osób wykonujących zawody medyczne za ich popełnienie. Publikacja zawiera omówienie zagadnień dotyczących m.in.: wykonywania zawodu me
Ebook Prawo medyczne

Prawo medyczne

Autor: Rafał Kubiak prof. UŁ i prof. UM w Łodzi

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo medyczne" zawiera omówienie regulacji prawnych w odniesieniu do prawa medycznego. Ebook omawia zagadnienia dotyczące m.in.: zasad sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, definicji oraz cech szczególnych zawodu lekarza i lekarza dentysty, prawa wykonywania zawodu lekarza, kwalifikacje zawodowe lekarzy, formy wykonywania zawodu lekarza i lekar
Ebook Prawne i medyczne wyzwania pandemii

Prawne i medyczne wyzwania pandemii

Autor: Joanna Długosz-Jóźwiak, Elżbieta Paszyńska prof. UMP

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Omówienie prawnych i medycznych zmian wywołanych przez światową pandemię wirusa SARS-CoV2 i chorobę COVID-19. Celem publikacji jest przedstawienie interdyscyplinarnych badań uwzględniających nie tylko perspektywę teoretyczną sprowadzającą się do analizy i oceny regulacji prawnych stanowionych w związku z pandemią, lecz także aspekt praktyczny uwzględniający pragmatyczną implementację tych regulacj
Ebook Rozwój kompetencji menedżera ochrony zdrowia - praktyczny poradnik

Rozwój kompetencji menedżera ochrony zdrowia - praktyczny poradnik

Autor: Marta Chalimoniuk-Nowak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W skutecznym zarządzaniu chodzi nie tylko o wykreowanie wizji rozwoju w dłuższej perspektywie, umiejętność planowania, delegowania i egzekwowania zadań, lecz także o zaangażowanie i motywowanie pracowników, orientację na pacjenta, a także budowanie świadomości marki placówki.  Współczesny, szybko zmieniający się rynek pracy wymaga refleksji nad własnymi umiejętnościami i
Ebook Jak zabezpieczać cyfrowe dane medyczne 59 porad i 38 dokumentów oraz checklist dla placówki

Jak zabezpieczać cyfrowe dane medyczne 59 porad i 38 dokumentów oraz checklist dla placówki

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Z publikacji dowiesz się jak zabezpieczać dokumentację medyczną w postaci elektronicznej; sprawdzisz na jakich zasadach udostępniać dokumentację; jak chronić prywatność i dane osobowe pacjentów w związku z udzielaniem teleporad; skorzystasz z pakietu wzorów dokumentów przydatnych do zabezpieczania dokumentacji medycznej i w ramach udzielania teleporad; unikniesz odpowiedzialno
Ebook Kontrole placówek medycznych przez sanepid. Profilaktyka zakażeń i zranień, gospodarka odpadami, ochrona radiologiczna

Kontrole placówek medycznych przez sanepid. Profilaktyka zakażeń i zranień, gospodarka odpadami, ochrona radiologiczna

Autor: Karolina Kornblit

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej umożliwia prowadzenie kontroli w placówkach medycznych. W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych państwowy inspektor sanitarny nakazuje usunięcie stwierdzonych uchybień. Jeżeli naruszenie tych wymagań spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, może zapaść decyzja o zamknięciu placówki lub jej c
Ebook Nowe zasady zatrudniania pielęgniarek. Praktyczne sposoby obliczania liczby etatów

Nowe zasady zatrudniania pielęgniarek. Praktyczne sposoby obliczania liczby etatów

Autor: Jarosław Rosłon

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Od 1 kwietnia 2014 r. do ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych uwzględnia się łącznie kilka kryteriów, m.in. zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych, właściwą kategorię opieki ustaloną dla pacjenta, liczbę pacjentów zakwalifikowanych do danej kategorii opieki oraz stan zatrudnienia i organizacji pracy w jednostkach lub komórkach organi
Ebook Kontraktowanie świadczeń przez NFZ. Nowe zasady od 2014 roku

Kontraktowanie świadczeń przez NFZ. Nowe zasady od 2014 roku

Autor: Paulina Wójcik-Lulka, Maciej Lulka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Od 2014 roku wymogi NFZ w zakresie oceny ofert świadczeniodawców stały się bardziej restrykcyjne. Uwzględniają m.in. kwestie jakości w placówkach medycznych, przyznając dodatkowe punkty za posiadanie akredytacji lub certyfikatu jakości. Dodatkowo zmieniły się zasady odwołań od decyzji prezesa NFZ. Ebook jest praktycznym przewodnikiem menedżera, który stoi przed wyzwaniem
Ebook Zmiany w czasie pracy niektórych zawodów medycznych od 1 lipca 2014 r. Jak stosować nowe regulacje w praktyce?

Zmiany w czasie pracy niektórych zawodów medycznych od 1 lipca 2014 r. Jak stosować nowe regulacje w praktyce?

Autor: Karolina Kornblit

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Od 1 lipca 2014 roku zostaje wydłużony czas pracy części lekarzy i techników. Menedżerowie muszą przygotować placówki do tej zmiany odpowiednio wcześniej. W niniejszym e-booku podpowiadamy, jak to zrobić, mając na uwadze okres wypowiedzenia przewidziany w poszczególnych umowach o pracę i dostosowanie terminu ewentualnego wypowiedzenia warunków pracy do sytuacji, gd
Ebook Informatyczna rewolucja - Platforma P1, Internetowe Konto Pacjenta

Informatyczna rewolucja - Platforma P1, Internetowe Konto Pacjenta

Autor: praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Placówki medyczne przechodzą na elektroniczną dokumentację medyczną, co umożliwi im podłączenie się do ogólnopolskiej Platformy P1. Dzięki temu nowoczesnemu narzędziu informatycznemu będą mogły gromadzić, analizować i udostępniać informacje o zdarzeniach medycznych. Na platformie będzie dostępnych wiele usług elektronicznych, takich jak np. Internetowe Konto Pacjenta, Elektronic
Ebook Dokumentacja medyczna w praktyce - 15 najczęstszych problemów

Dokumentacja medyczna w praktyce - 15 najczęstszych problemów

Autor: Piotr Glen, Dorota Kaczmarczyk, Agnieszka Sieńko, Krzysztof Nyczaj, Anna Zubkowska-Rojszczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Dobrze prowadzona dokumentacja medyczna,  przy założeniu, że terapia odbywała się zgodnie ze wskazaniami wiedzy i zgodnie ze sztuką medyczną, daje obrońcy silny oręż do obrony lekarza, pielęgniarki czy całego podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Doświadczenie praktyków wskazuje, że wpisy nie są podważane. Stąd określenie dokumentacji medycznej jako „niemego świ
Ebook Elektroniczna dokumentacja medyczna. Wdrożenie i prowadzenie w placówce medycznej (wydanie trzecie zaktualizowane)

Elektroniczna dokumentacja medyczna. Wdrożenie i prowadzenie w placówce medycznej (wydanie trzecie zaktualizowane)

Autor: Krzysztof Nyczaj, Paweł Piecuch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Uaktualnione wydanie praktycznego poradnika krok po kroku wyjaśnia zarządzającym w ochronie zdrowia, jak bezproblemowo wdrożyć w placówce oprogramowanie, które umożliwi prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej po 1 sierpnia 2017 r.  W jednej książce Czytelnik znajdzie wszelkie niezbędne wytyczne i porady, począwszy od zagadnień prawnych, aż po praktyczne aspekty w
Ebook Zarządzanie jakością w placówce medycznej

Zarządzanie jakością w placówce medycznej

Autor: Arkadiusz Trela

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Ebook omawia najważniejsze problemy związane z zarządzaniem jakością. Uwzględnia zmiany organizacyjne i systemowe, które spowodowały, że jakość stała się przedmiotem całościowego zarządzania organizacją. Publikacja zawiera praktyczne wskazówki dotyczące zapewnienia jakości, ustandaryzowania działań w tym obszarze, co w konsekwencji doprowadzi do większej przewidywalności i stab
Ebook Pakiet kolejkowy i onkologiczny

Pakiet kolejkowy i onkologiczny

Autor: Maciej Lulka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Od 1 stycznia 2015 r. placówki medyczne czekają istotne zmiany związane z wprowadzeniem pakietów kolejkowego i onkologicznego. Dotyczą przede wszystkim trzech obszarów mających wpływ na poprawę zabezpieczania i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej: standardu opieki nad pacjentem onkologicznym, zarządzania listami oczekujących na świadczenia zdrowotne oraz procesem zawi
Ebook Zarządzanie jakością w placówce medycznej - wydanie II

Zarządzanie jakością w placówce medycznej - wydanie II

Autor: Arkadiusz Trela

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja omawia najważniejsze problemy związane z zarządzaniem jakością. Uwzględnia zmiany organizacyjne i systemowe, które spowodowały, że jakość stała się przedmiotem całościowego zarządzania organizacją. Publikacja zawiera praktyczne wskazówki dotyczące zapewnienia jakości, ustandaryzowania działań w tym obszarze, co w konsekwencji doprowadzi do większej przewidywalności i stabi
Ebook 10 trendów w zarządzaniu placówką medyczną. Dobre praktyki na 2015 rok

10 trendów w zarządzaniu placówką medyczną. Dobre praktyki na 2015 rok

Autor: Janusz Atłachowicz, Piotr Miadziołko, Marek Nowak, Magdalena Pokrzycka-Walczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 W e-booku przedstawiamy 10 sprawdzonych przykładów rozwiązań, które doświadczeni menedżerowie ochrony zdrowia wdrożyli z sukcesem w swoich placówkach. Zaprezentowane w poradniku dobre praktyki wyznaczają główne trendy w zarządzaniu na 2015 rok. Na skuteczne zarządzanie placówką medyczną wpływa wiele elementów. Należą do nich m.in. optymalizacja koszt
Ebook Jak od 1 stycznia 2015 r. tworzyć procedury radiologiczne. Wymagania systemu zarządzania jakością

Jak od 1 stycznia 2015 r. tworzyć procedury radiologiczne. Wymagania systemu zarządzania jakością

Autor: Arkadiusz Trela

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Podmioty lecznicze stosujące promieniowanie jonizujące w celach medycznych mają obowiązek utworzenia – na podstawie wzorcowych procedur radiologicznych – procedur postępowania wymaganych przez system zarządzania jakością. Najnowsze wzorcowe procedury obowiązują od 1 stycznia 2015 r. Wskazówki ekspertów zaprezentowane w e-booku pomogą wywiązać się z nowego obowiązku
Ebook Kontraktowanie świadczeń przez NFZ. Nowe zasady od 2015 roku

Kontraktowanie świadczeń przez NFZ. Nowe zasady od 2015 roku

Autor: Maciej Lulka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Ebook uwzględnia zmiany w przepisach, które były konieczne ze względu na wprowadzenie tzw. pakietu onkologicznego. Ponadto od 2015 roku wymogi NFZ w zakresie oceny ofert świadczeniodawców stały się bardziej restrykcyjne. Uwzględniają m.in. kwestie jakości w placówkach medycznych, przyznając dodatkowe punkty za posiadanie akredytacji lub certyfikatu jakości. Dodatkowo zmi
Ebook Ochrona danych medycznych w 2015 r. Prawo, praktyka, wzory dokumentów według najnowszych przepisów

Ochrona danych medycznych w 2015 r. Prawo, praktyka, wzory dokumentów według najnowszych przepisów

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Placówki medyczne intensywnie przygotowują się do wdrożenia nowych systemów umożliwiających elektroniczną wymianę dokumentów medycznych, co niesie ze sobą wiele zagrożeń dla placówki, w tym to najgroźniejsze – wyciek poufnych danych spowodowany działaniami hakerskimi. Porady zawarte w niniejszej publikacji podpowiedzą m.in.: • Jak zabezpieczyć plac&oacu
Ebook Zarządzanie placówką medyczną - Ochrona danych osobowych i medycznych

Zarządzanie placówką medyczną - Ochrona danych osobowych i medycznych

Autor: Piotr Glen, Piotr Janiszewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Zmiana ustawy o ochronie danych nakłada na placówki nowe obowiązki. Do 30 czerwca administrator bezpieczeństwa informacji powołany przed 1 stycznia 2015 r. powinien zostać zgłoszony do rejestru GIODO. Jeżeli tak się nie stanie, jego zadania przejmie administrator danych osobowych, czyli szef placówki medycznej.  
Ebook Elektroniczna dokumentacja medyczna. Wdrożenie i prowadzenie w placówce medycznej (wydanie czwarte zaktualizowane)

Elektroniczna dokumentacja medyczna. Wdrożenie i prowadzenie w placówce medycznej (wydanie czwarte zaktualizowane)

Autor: Krzysztof Nyczaj, Paweł Piecuch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Uaktualnione wydanie praktycznego poradnika krok po kroku wyjaśnia zarządzającym w ochronie zdrowia, jak bezproblemowo wdrożyć w placówce oprogramowanie, które umożliwi prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej po 1 sierpnia 2017 r.  W jednej książce Czytelnik znajdzie wszelkie niezbędne wytyczne i porady, począwszy od zagadnień prawnych, aż po praktyczne aspekty
Ebook Outsourcing w placówkach medycznych

Outsourcing w placówkach medycznych

Autor: Katarzyna Ochnicka, Janina Roth

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Outsourcing obejmuje obecnie nie tylko funkcje pomocnicze i wspierające działanie jednostek, lecz także coraz częściej ich strategiczne działy, np. zarządzanie zasobami ludzkimi czy projektowanie systemów informacyjnych. Należy się spodziewać, że oczekiwania względem firm outsourcingowych będą wychodziły poza aspekty kosztowe i jakościowe. Coraz większego znaczenia nabiera bowiem komp
Ebook Jakie nowe uprawnienia zyskają pielęgniarki od 1 stycznia 2016 r

Jakie nowe uprawnienia zyskają pielęgniarki od 1 stycznia 2016 r

Autor: Dorota Kaczmarczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Od 1 stycznia 2016 r. określona grupa pielęgniarek i położnych - zgodnie z nowelizacją ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z 22 lipca 2014 r. - będzie uprawniona do samodzielnego udzielania świadczeń diagnostycznych i leczniczych. Jedno z ważnych uregulowań dotyczy możliwości wystawiania recept bez osobistego kontaktu z pacjentem dla tych pacjentów, którzy kontynuują lecz
Ebook Jak ustalać cenę usługi medycznej

Jak ustalać cenę usługi medycznej

Autor: Piotr Karniej

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 W różnych regionach kraju stosuje się ceny umowne świadczeń medycznych. Nie są one poparte rachunkiem ekonomicznym - takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego w aplikacji allebadanie.pl. Należy jednak dążyć do tego, aby ceny usług były oparte na rzetelnych wyliczeniach, choćby dlatego, żeby właściciel miał świadomość, ile wynosi jego marża. W e-booku zawarte są wskazówki,
Ebook Nowy standard rachunku kosztów w podmiotach leczniczych

Nowy standard rachunku kosztów w podmiotach leczniczych

Autor: Aneta Naworska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Standard rachunku kosztów został określony w formie rozporządzenia ministra zdrowia z 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców. Obowiązek stosowania tego rozporządzenia będą mieli świadczeniodawcy, którzy chcą zawrzeć umowę o przekazywanie danych niezbędnych do przeprowadzenia wyceny procedur medycznych z Agencją
Ebook Podwyżki dla pielęgniarek - obowiązki kierownika. Najnowsze zmiany od 2015 r

Podwyżki dla pielęgniarek - obowiązki kierownika. Najnowsze zmiany od 2015 r

Autor: Paulina Kutrzebka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Ministerstwo Zdrowia, doceniając rolę pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce, podjęło działania, aby zwiększyć liczbę zatrudnionych pielęgniarek i położnych, a także poprawić ich status, stosownie do finansowych możliwości budżetu państwa i NFZ. Jednym z takich działań są podwyżki dla pielęgniarek zaplanowane od września 2015 r. Placówki medyczne będą musiały w t
Ebook Zarządzanie jakością usług medycznych wg  normy ISO 001:2015 po zmianach

Zarządzanie jakością usług medycznych wg normy ISO 001:2015 po zmianach

Autor: Arkadiusz Trela

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ochrona zdrowia od wielu lat wykorzystuje systemy zarządzania oparte na ISO, jako narzędzia służące do poprawy jakości oferowanych usług, redukcji prawdopodobieństwa wystąpienia błędów oraz standaryzacji prowadzonych działań. Opublikowanie nowych wydań ISO 9001:2015 System zarządzania jakością oraz ISO 14001:2015 System zarządzania środowiskowego to dwa najważniejsze wydarzenia w obszarze ś
Ebook Ochrona danych medycznych i osobowych pacjentów

Ochrona danych medycznych i osobowych pacjentów

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Placówki medyczne intensywnie przygotowują się do wdrożenia nowych systemów umożliwiających elektroniczną wymianę dokumentów medycznych, co niesie ze sobą wiele zagrożeń dla placówki, w tym to najgroźniejsze – wyciek poufnych danych spowodowany działaniami hakerskimi. Porady zawarte w niniejszej publikacji podpowiedzą, m.in.: • Jak zabezpieczyć plac&oac
Ebook Elektroniczna dokumentacja medyczna. Wdrożenie i prowadzenie w placówce medycznej (Nowelizacja ustawy o systemie informacji ochrony zdrowia z 9 października 2015r.)

Elektroniczna dokumentacja medyczna. Wdrożenie i prowadzenie w placówce medycznej (Nowelizacja ustawy o systemie informacji ochrony zdrowia z 9 października 2015r.)

Autor: Krzysztof Nyczaj, Paweł Piecuch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Uaktualnione 5. wydanie praktycznego poradnika krok po kroku wyjaśnia zarządzającym w ochronie zdrowia, jak bezproblemowo przygotować placówkę na przejście z papierowej na elektroniczną dokumentację medyczną po 31 grudnia 2017 r.    W jednej publikacji Czytelnik znajdzie wszelkie niezbędne wytyczne i porady, począwszy od zagadnień prawnych, aż po praktyczne aspekty wdrożenia
Ebook Od 1 stycznia 2016 r. surowsze kary za błędy w dokumentacji medycznej

Od 1 stycznia 2016 r. surowsze kary za błędy w dokumentacji medycznej

Autor: Agnieszka Pietraszewska-Macheta

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2016 r. zaostrzają zasady nakładania przez Narodowy Fundusz Zdrowia kar umownych na świadczeniodawców. Obecnie naruszenia przepisów dotyczących m.in. prowadzenia dokumentacji medycznej według nowych uregulowań nie muszą już być rażące, aby NFZ nałożył karę umowną. 
Ebook Zarządzanie jakością w działalności leczniczej. Nowe wymagania systemów zarządzania - normy ISO i standardy akredytacyjne

Zarządzanie jakością w działalności leczniczej. Nowe wymagania systemów zarządzania - normy ISO i standardy akredytacyjne

Autor: Arkadiusz Trela

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 W publikacji omówione są najważniejsze problemy związane z wdrożeniem systemów zarządzaniem jakością w placówce medycznej. Uwzględnia zmiany organizacyjne i systemowe, które spowodowały, że jakość stała się przedmiotem całościowego zarządzania organizacją. Poradnik omawia nową strukturę, podejście oraz wymagania najpopularniejszych standardów zarządzania w

Ebooki - wróć do strony głównej