Ebooki > Nauki społeczne > Pedagogika akademicka

Ebook Uniwersytet w dobie przemian. Adaptacje instytucji akademickich do nowych warunków w Polsce i Europie

Uniwersytet w dobie przemian. Adaptacje instytucji akademickich do nowych warunków w Polsce i Europie

Autor: Marek Kwiek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest wynikiem wieloletnich, międzynarodowych badań porównawczych instytucji uniwersyteckich w Europie. Uniwersytety są poddawane potężnym presjom zmian, które z jednej strony są związane z wyzwaniami globalizacji, europeizacji i umasowienia całego szkolnictwa wyższego, a z drugiej ze zmianą roli europejskiego państwa dobrobytu. W centrum tych zmian stoi kadra akademicka, kt&oac
Ebook Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym

Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym

Autor: Krystian Szadkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Uniwersytet bez wątpienia znalazł się dziś w centrum zainteresowania większości społeczeństw na świecie. Jednocześnie jednak bardziej niż kiedykolwiek wcześniej ma dzisiaj problem ze zdefiniowaniem swojej roli i tożsamości. Z tego też względu prężnie rozwijającą się dyscypliną naukową są dzisiaj badania nad szkolnictwem wyższym, które starają się wyznaczyć normy i wartości będące w stanie w
Ebook Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś. T. 2

Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś. T. 2

Autor: red. Aleksandra Kalisz, Ewelina Tyc

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autopromocja w przestrzeni publicznej stała się w ostatnich latach niezwykle sprawnym narzędziem działań zmierzających do osiągnięcia określonych celów zarówno przez rozmaite instytucje, jak i same jednostki. Jednak aby móc w sposób właściwy, a więc z określonym skutkiem, wypromować siebie czy wytwory własnego umysłu, należy znać pewne mechanizmy rządzące wsp&oacu
Ebook Czas wolny jako środowisko życia. Perspektywa pedagogiczna

Czas wolny jako środowisko życia. Perspektywa pedagogiczna

Autor: Małgorzata Orłowska, Jacek Błeszyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

(...) praca przedłożona do recenzji posiada walory poznawcze i inspirujące do dalszych studiów i badań nad czasem wolnym w dobie współczesnych przemian stylów życia będących konsekwencją procesów globalizacji, zmian ekonomicznych i procesów społeczno-kulturowych. Ebook z pewnością może służyć animatorim czasu wolnego a także być wykorzystana w procesie dydaktyczn
Ebook Dyskurs o bezpieczeństwie z perspektywy lingwosecuritologii

Dyskurs o bezpieczeństwie z perspektywy lingwosecuritologii

Autor: Jadwiga Stawnicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia otwiera w nauce miejsce na dyskusje i analizy z udziałem przedstawicieli Policji i służb bezpieczeństwa w ramach nowej subdycsypliny interdyscyplinarnej lingwosecuritologii. Jest to dziedzina z pogranicza nauk humanistycznych i społecznych, która będzie wykorzystywać teoretyczna i praktyczna wiedzę  o języku dla potrzeb nauk o bezpieczeństwie. W rozdziale pierwszym om&o
Ebook Pisarstwo naukowe. Między rzemiosłem a sztuką

Pisarstwo naukowe. Między rzemiosłem a sztuką

Autor: Krystyna Duraj-Nowakowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Dzieło profesor Krystyny Duraj-Nowakowej odznacza się erudycyjną rozległością: wielością i różnorodnością idei, wątków, skojarzeń, zagadnień, zasad i sugestii z zakresu naukoznawstwa, twórczości naukowej i artystycznej oraz wielu innych zagadnień szczegółowych związanych z teorią i praktyką pisania prac naukowych. Dzieło jest ogromne. Ta charakterystyka odnosi si
Ebook Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym

Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym

Autor: Bronisław Urban, Marek Konopczyński (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Profilaktyka społeczna i probacja stanowią ważny obszar ograniczania rozmiarów przestępczości i neutralizacji czynników generujących zachowania odbiegające od norm społecznych. W ostatnich dziesięcioleciach wprowadzono do praktyki zapobiegania przestępczości i patologii zachowań różnorodne strategie oparte na najważniejszych teoriach z zakresu nauk społecznych, wynikach eksper
Ebook Przemiany syntez niemożliwych. W stronę pedagogiczności podręcznikowej historiografii wychowania

Przemiany syntez niemożliwych. W stronę pedagogiczności podręcznikowej historiografii wychowania

Autor: Łukasz Michalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca pt. Przemiany syntez niemożliwych. W stronę pedagogiczności podręcznikowej historiografii wychowania zgłębia meandry narracji współczesnych syntez historycznowychowawczych wykorzystywanych w kształceniu akademickim. Trzy główne cele podjętych badań prowadzą kolejno od charakterystyki narracji podręcznikowej w ramach historii wychowania, przez sformułowanie zarysu jej przemi
Ebook Wsparcie i pomoc postpenitencjarna w opinii skazanych. Szkic empiryczny

Wsparcie i pomoc postpenitencjarna w opinii skazanych. Szkic empiryczny

Autor: Janusz Stanek, Aleksander Mańka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana publikacja zawiera wyniki wielopłaszczyznowego projektu badawcze­go zrealizowanego w latach 2010-2012. Zarysowane w rozdziale metodologicznym para­metry badań uzmysławiają, że uzyskane wyniki mogą uchodzić za reprezentatywne dla zarysowanego pola badawczego. Sposób ujęcia zagadnienia pozwala ufać, że udało się oddać rzeczywisty obraz przekonań, opinii i interpretacji re
Ebook Cognition, Meaning and Action. Lodz-Lund Studies in Cognitive Science

Cognition, Meaning and Action. Lodz-Lund Studies in Cognitive Science

Autor: Piotr Łukowski, Aleksander Gemel, Bartosz Żukowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

The goal of contemporary cognitive science is not primarily to build a thinking machine, but to increase our understanding of cognitive processes. This can be done by various methods, including traditional psychological experiments, observations of authentic cognitive processes in practical action, or by simulating cognition in robots or programs. Unlike the early days of AI when it was believed t
Ebook Studia bibliotekoznawcze w Polsce. Historia i ewolucja w latach 1945-2015 (ze szczególnym uwzględnieniem przykładu Uniwersytetu Łódzkiego)

Studia bibliotekoznawcze w Polsce. Historia i ewolucja w latach 1945-2015 (ze szczególnym uwzględnieniem przykładu Uniwersytetu Łódzkiego)

Autor: Stanisława Kurek-Kokocińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W prezentowanej monografii przedstawiono historię rozwoju studiów bibliotekoznawczych w Polsce (od czasu ich zainicjowania w Łodzi w roku 1945 po rok 2015). Autorka podkreśla rolę ośrodka łódzkiego jako uniwersyteckiej kolebki nauki o książce i jego udział w dzisiejszej pozycji bibliologii i informatologii pośród dyscyplin naukowych. W publikacji czytelnik znajdzie zarys rozwo
Ebook Dynamika transgresji twórczych. Studia przypadków pedagogów

Dynamika transgresji twórczych. Studia przypadków pedagogów

Autor: Aleksandra Chmielińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem refleksji teoretycznej oraz badań empirycznych w prezentowanej pracy jest kategoria twórczych transgresji. Słowo „transgresja”, wprowadzone do psychologii przez Józefa Kozieleckiego (1987), odnosi się do takich działań, których nadrzędnym celem jest przekraczanie granic możliwości człowieka, istniejących zarówno w świadomości wewnętrznej, jak i w
Ebook Nowe media, technologie i trendy w edukacji

Nowe media, technologie i trendy w edukacji

Autor: Frania Monika

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czy edukacja – jej istota, cele, proces – wymaga dzisiaj redefinicji? Czy jesteśmy świadkami kolejnych etapów ewolucji, czy też można mówić o bardziej gwałtownych zmianach rewolucyjnych? Czy, myśląc o edukacji, trzeba pójść za głosami, że system wymaga zrównania z ziemią i wybudowania wszystkiego na nowo, albo za tymi, że trzeba trwać przy tradycyjnym modelu
Ebook Współdziałanie w obszarze profesji społecznych i medycznych

Współdziałanie w obszarze profesji społecznych i medycznych

Autor: Dorota Wolska-Prylińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja dotyczy kategorii współdziałania w obrębie profesji społecznych i medycznych, także w kontekście kształcenia do tych zawodów. Autorka, dysponująca obszerną wiedzą teoretyczną oraz bogatym doświadczeniem praktycznym, stawia tezę, że współdziałanie w praktyce społecznej i medycznej jest realizowane w ograniczonym zakresie. Rozumiane jest bowiem bardziej jako sporadycz
Ebook Zarys pedagogiki sportu. Podręcznik dla studentów nauk o wychowaniu

Zarys pedagogiki sportu. Podręcznik dla studentów nauk o wychowaniu

Autor: Arkadiusz Kaźmierczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja może stać się ważnym źródłem informacji dla studentów kierunków pedagogicznych i wychowania fizycznego. W sposób kompletny opisano w niej zagadnienia przybliżające czytelnikowi wiedzę z zakresu historii sportu, terminologii specjalistycznej związanej z tym obszarem nauki, problematyki edukacji olimpijskiej, interakcji zachodzących w relacjach trener–zaw
Ebook Dydaktyczne i komunikacyjne aspekty e-edukacji akademickiej

Dydaktyczne i komunikacyjne aspekty e-edukacji akademickiej

Autor: Agnieszka Wierzbicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia dotyczy opracowania kompleksowego projektu e-zajęć oraz komunikacyjnej perspektywy oglądu języka używanego przez nauczycieli akademickich i studentów na platformach edukacyjnych, gdzie kluczową rolę odgrywa nie tylko sam komunikat językowy, lecz także sytuacja i miejsce jego zapisywania, zapośredniczenie kontaktu przez media i szeroko pojęty kontekst społeczno-kultur
Ebook Style funkcjonowania młodych osób z uszkodzeniami słuchu w bliskich relacjach interpersonalnych

Style funkcjonowania młodych osób z uszkodzeniami słuchu w bliskich relacjach interpersonalnych

Autor: Diana Müller-Siekierska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Inspiracją do podjęcia tematyki było doświadczenie pracy w poradnictwie psychologicznym dla studentów z niepełnosprawnością. Funkcjonowanie młodzieży z poważnymi uszkodzeniami narządu słuchu w relacjach interpersonalnych zasługuje na zainteresowanie psychologów i pedagogów. Trudności we wzajemnym rozumieniu się przeżywają wszyscy ludzie, również doskonale słyszący, ale
Ebook Narkotyki i paranarkotyki - perspektywa polska

Narkotyki i paranarkotyki - perspektywa polska

Autor: Mariusz Jędrzejko, Piotr Jabłoński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook powstała we współpracy z Mazowieckim Centrum Profilaktyki Uzależnień, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. W przygotowaniu: Narkotyki i kierowcy Dziecko a multimedia Marihuana - fakty i mity
Ebook Pedagogika na pograniczu światów. Eseje z cyklu

Pedagogika na pograniczu światów. Eseje z cyklu "Medium Mundi"

Autor: Krzysztof Maliszewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Posłowie Tadeusz Sławek Ebook zbiera w jeden tom – w wersji częściowo zmienionej i uzupełnionej – eseje pedagogiczne, które ukazywały się w ramach transdyscyplinarnej serii „Medium Mundi” w latach 2005-2015. Autor podejmuje w nich pytania o istotne doświadczenia egzystencjalne i edukacyjne, takie jak: inicjacja, efekt pogranicza, spotkanie z mistrzem, pedagogiczny s
Ebook Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie. T. 3: Nauczyciel - wychowawca - opiekun

Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie. T. 3: Nauczyciel - wychowawca - opiekun

Autor: red. Beata Oelszlaeger-Kosturek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nauczyciel – Wychowawca – Opiekun, przygotowany pod redakcją naukową dr hab. Beaty Oelszlaeger-Kosturek, stwarza pole do namysłu nad wielością ról i zadań nauczyciela.  Funkcje i zadania nauczyciela istnieją w powiązaniu z podstawowymi funkcjami szkoły kształcąca, wychowawczą, opiekuńczą. Nauczyciel to osoba wcielająca się w różne role, posiadająca kompetencje opieku
Ebook Metodologiczne podstawy naukowego rozwoju studentów

Metodologiczne podstawy naukowego rozwoju studentów

Autor: Kazimierz M. Czarnecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

(…) Praca: Metodologiczne podstawy naukowego rozwoju studentów przeznaczona jest głównie dla tych dyplomantów (myślę, że doktorantów również), którzy pragną rozwijać się “w nauce”, “przez naukę” i “dla nauki”. Obejmuje ona wybrane zagadnienia z ogólnej metodologii pracy naukowej, tj. takie, które spr
Ebook Dydaktyka

Dydaktyka

Autor: Kupisiewicz Czesław

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przekazujemy czytelnikom podręcznik wybitnego pedagoga - dydaktyka, komparatysty i badacza dziejów oświaty, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk PAN profesora Czesława Kupisiewicza. W dobie płynnej ponowoczesności wydawałoby się, że nie ma już miejsca na klasykę, tradycję, na tę wiedzę, która trwała przez wieki, służąc wielu pokoleniom przygotowującym się do jednego z najpiękniejszych zawo
Ebook Edukacja alternatywna

Edukacja alternatywna

Autor: Śliwerski Bogusław, Melosik Zbyszko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Edukacja alternatywna rodzi liczne dylematy zarówno w teorii, jak i w praktyce, dlatego każda okazja do wymiany poglądów, idei, prezentacji rozwiązań teoretycznych i praktycznych, do prowadzenia sporów czy wzmacniania własnych celów i rodzajów zaangażowania będzie wpisywać się w dobro wspólne, z którego w kolejnych latach będą mogli korzystać inni, choć i nam zapewne ten udział przyda się do czeg
Ebook Edukacja międzykulturowa- konteksty

Edukacja międzykulturowa- konteksty

Autor: Grzybowski Przemysław Paweł

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Edukacja międzykulturowa konteksty to opracowanie adresowane do uczestników zajęć poświęconych zróżnicowaniu kulturowemu w różnych okolicznościach. Może służyć jako praktyczna pomoc naukowa oraz źródło inspiracji dla studentów, nauczycieli i badaczy. Zawiera wybór kilkunastu artykułów wcześniej opublikowanych w opracowaniach pokonferencyjnych. Oprócz teoretycznych i metodologicznych podstaw pedag
Ebook Fabryka dyplomów czy universitas?

Fabryka dyplomów czy universitas?

Autor: Czerepaniak-Walczak Maria

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oficyna wydawnicza IMPULS prezentuje drugi tytuł z nowej serii: "Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki", pod red. nauk. Marii Czerepaniak-Walczak pt. "Fabryki dyplomów czy universitas. 0 "nadwiślańskiej" wersji przemian w edukacji akademickiej". Problematyka kolejnych tekstów wskazujących na najbardziej, z naszego punktu widzenia, palące zjawiska i procesy dziejące się w uniwersytecie i wokół nie
Ebook Historie autorytetu

Historie autorytetu

Autor: Witkowski Lech

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Książki Lecha Witkowskiego o autorytecie to imponujące mozaiki poglądów, ogarniające tysiące lat myśli ludzkiej. Dopiero stając na ramionach olbrzymów, jak określał taką postawę w nauce Isaac Newton, Witkowski ostrożnie i skromnie kreśli własne stanowisko filozoficzne i pedagogiczne. W ten godny zalecenia sposób sam staje się autorytetem od autorytetów. Ebook Lecha Witkowskiego jest w stanie dać s
Ebook Konstruowanie umysłowej reprezentacji świata

Konstruowanie umysłowej reprezentacji świata

Autor: Głodkowska Joanna

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pedagogika specjalna w swoich poszukiwaniach ma szacunek dla dorobku poprzedników. Poczucie ciągłości ważnych zadań przejawia się w uznawaniu roli tradycji w teraźniejszości i docenianiu znaczenia przeszłości dla przyszłości. Ponadczasowe idee w starciu z nowymi myślami, wynikami badań i procesami społecznymi dają nową jakość edukacji, rehabilitacji i terapii. Autorka, wychodząc naprzeciw tak nakr
Ebook Kultura jako przestrzeń edukacyjna

Kultura jako przestrzeń edukacyjna

Autor: Jakubowski Witold

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Warto zatem spróbować uważniej patrzeć na kulturę jako przestrzeń, w której zachodzą różnorodne procesy edukacyjne. Niniejsze opracowanie pomyślane zostało jako próba spojrzenia na kulturowe konteksty uczenia się ludzi dorosłych. Wypełniają je teksty będące rezultatem badań prowadzonych przez pracowników Zakładu Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskie
Ebook Kultura popularna w społeczeństwie współczesnym

Kultura popularna w społeczeństwie współczesnym

Autor: Maciej Bernasiewicz, Drozdowicz Jarema

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem niniejszego tomu jest przybliżenie czytelnikowi niżej wymienionych sfer pop-kultury, które nie tylko dają nam możliwość oderwania się od rzeczywistości, lecz są również formą interakcji z nią i próbą włączenia nas samych do dyskursu codzienności. Część pierwsza obejmuje tematykę popularnych zachowań we współczesnym świecie, część druga wskazuje na współczesnych bohaterów kina oraz to w jaki
Ebook Kultura popularna - tożsamość - edukacja

Kultura popularna - tożsamość - edukacja

Autor: Jakubowski Witold, Hejwosz Daria

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie, które oddajemy do rąk Czytelników, jest interdyscyplinarnym studium nad zjawiskami zachodzącymi w kulturze współczesnej. Zawiera ono artykuły badaczy z różnych ośrodków akademickich, których zainteresowania skupiają się na refleksji nad kulturą popularną i jej edukacyjnymi kontekstami.Ebook składa się z czterech części. Część pierwsza zawiera teksty, których problematyka podejmuje zag
Ebook Leksykon resocjalizacji

Leksykon resocjalizacji

Autor: Jaworska Anetta

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowany Czytelnikowi Leksykon resocjalizacji stanowi zbiór kilkudziesięciu alfabetycznie ułożonych haseł, które dotyczą: etiologii, symptomatologii, typologii, diagnostyki niedostosowania społecznego, a przede wszystkim profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz zjawisk związanych z patologiami społecznymi, zachowaniami ryzykownymi i przestępczością. W oddzielnych hasłach omówiono problema
Ebook Metody i techniki badań pedagogicznych

Metody i techniki badań pedagogicznych

Autor: Łobocki Mieczysław

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook jest próbą przedstawienia najczęściej stosowanych metod i technik w badaniach pedagogicznych. Każda z metod poddana jest bardziej lub mniej szczegółowej charakterystyce łącznie z przypisywaną jej wartością poznawczą, w tym z zarówno przysługującymi jej zaletami jak i niedomaganiami pod względem merytorycznym. Szeroko omawia warunki, od spełnienia których uzależnia się poprawne zast
Ebook Od edukacji sportowej do olimpijskiej

Od edukacji sportowej do olimpijskiej

Autor: Błajet Piotr

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsze opracowanie traktuje o człowieku zmagającym się z wyzwaniami w aktywności cielesnej, jaką jest sport. Przy tym sport w przeciwieństwie do pracy fizycznej, mającej zazwyczaj charakter rutyny przez zawartą w nim niepewność i nieustanną konieczność podejmowania wyzwań jak żadna inna forma aktywności cielesnej otwiera człowieka na jego ciało, uczy go ciała. Sport jest więc formą wychowania
Ebook Paradygmaty ksztalcenia studentow

Paradygmaty ksztalcenia studentow

Autor: Sajdak Anna

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook podejmuje nieobecne w polskiej literaturze rozważania nad ulokowaniem dydaktyki szkoły wyższej na mapie paradygmatów wyróżnianych w pedagogice. Potrzeba napisania pracy podejmującej próbę ukazania specyfiki akademickiego kształcenia, dokonania charakterystyki samej dydaktyki akademickiej oraz w pewien sposób porządkującej jej struktury teoretyczne - wyrosła przede wszystkim z doświadczeń w
Ebook Pedagogie postu

Pedagogie postu

Autor: Kwieciński Zbigniew

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zbiór tekstów zawartych w tej książce dotyczy szeroko pojętej edukacji w sytuacji gwałtownych zmian jej kontekstów politycznych, kulturowych i gospodarczych po 1989 roku w Polsce. () Na nasze polskie i regionalne przeobrażenia socjalizmu w demokrację, gospodarkę rynkową i otwarcie na Zachód nałożyły się globalne procesy technologiczne, ekonomiczne, informacyjne, komunikacyjne i kulturowe porzucani
Ebook Pedagogika ogólna

Pedagogika ogólna

Autor: Śliwerski Bogusław

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Bogusława Śliwerskiego stanowi kolejne potwierdzenie niezwykle wysokiego statusu tego naukowca we współczesnych naukach o edukacji. Stoi pod każdym względem na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, posiadając przy tym wszystkie te cechy, które charakteryzują dzieła wybitne: oryginalność idei, swobodę i wartkość narracji, integralność wywodów, odwoływanie się do bogatej i reprezentatywnej
Ebook Poczucie sprawstwa społecznego

Poczucie sprawstwa społecznego

Autor: Kowalczuk-Walędziak Marta

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Marta Kowalczuk-Walędziak poddaje dyskusji kluczowe dla pracy terminy, takie jak: pedagog, sprawne działanie, poczucie skuteczności. Stwierdza, że pedagog jest profesją społeczną, co staje się początkiem głównego wątku pracy dotyczącego sprawstwa społecznego pedagogów. [...\ Przyjmuje logiczne kryterium podziału pedagogów według trzech specjalności studiów pedagogicznych (opiekuńczo-wychow
Ebook Przełom dwoistości w pedagogice polskiej

Przełom dwoistości w pedagogice polskiej

Autor: Witkowski Lech

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"To naprawdę fascynująca próba zmierzenia się z dwudziestowieczną historią polskiej myśli pedagogicznej [...\. Obiecuję sobie, że do książki tej będę często sięgał" (prof. Tadeusz Szubka, Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński). "Dzięki niej poznaję pedagogikę z zupełnie innej, nieznanej strony. To jest fascynujące" (prof. Stanisław Zbigniew Kowalik, psycholog). "Ma ona dla mnie sz
Ebook Przestępczość skaazanych kobiet

Przestępczość skaazanych kobiet

Autor: Toroń Barbara

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Życie człowieka składa się z sekwencji pewnych wydarzeń, które dla każdej jednostki wypełnione są innego rodzaju doświadczeniami, gdyż przeżywa ona emocje i zdarzenia w sposób zindywidualizowany, a więc jedyny w swoim rodzaju. Autorka zgromadziła w swojej publikacji liczne teorie resocjalizacyjne (antropologiczne, psychologiczne, socjologiczne, ekonomiczne) dotyczące jednostek przestępczych w odni
Ebook Resocjalizacja (OPORA)

Resocjalizacja (OPORA)

Autor: Opora Robert

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W pracy resocjalizacyjnej pedagog nie tylko posługuje się posiadaną wiedzą i zdobytymi kompetencjami, lecz także wyciska na podopiecznym piętno własnej osobowości i stylu funkcjonowania, żeby pomóc mu zmienić swoje życie. Zadaniem wychowawcy jest dopasowanie posiadanej wiedzy i wykorzystywanych technik pracy z osobowością własną i podopiecznego. W niniejszej książce omówiono głównie kluczowe umiej
Ebook Rozwój kwalifikacji naukowych nauczycieli uczelni technicznych

Rozwój kwalifikacji naukowych nauczycieli uczelni technicznych

Autor: Grabarczyk Czesław

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Głównym przedmiotem książki jest opis procesu zdobywania odpowiednich kwalifikacji i kompetencji naukowych związanych z uzyskiwaniem stopni i tytułów naukowych: doktora, doktora habilitowanego i profesora. W związku z tym podkreślono kluczową rolę nauczyciela pracy naukowej i wychowawcy naukowców oraz nieocenione znaczenie specjalistycznych seminariów naukowych, warunkujących prawidłowy przebieg o
Ebook Socjologia edukacji

Socjologia edukacji

Autor: Szymański J. Mirosław

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wzrost znaczenia edukacji we współczesnym świecie powoduje coraz większe zainteresowanie socjologów tą dziedziną życia społecznego. Obecnie można już mówić o ukształtowaniu się socjologii edukacji jako ważnej sudyscypliny socjologii. Przygotowany podręcznik umożliwia zaznajomienie się z dominującą problematyką studiów i badań w zakresie socjologii edukacji. Autor charakteryzuje socjologię edukacji
Ebook Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych

Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych

Autor: Dudzikowa Maria, Knasiecka-Falbierska Karina,

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oficyna Wydawnicza IMPULS prezentuje pierwszy tytuł z nowej serii: "Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki", pod red. Marii Dudzikowej i Kariny Kanasieckiej-Falbierskiej pt. "Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej". Publikacja inspiruje do krytycznego oglądu rzeczywistości edukacyjnej poprzez pryzmat składanych deklaracji i demaskowanych działań pozornych, obecnych na różnych p
Ebook Szkice do teorii wychowania kreatywnego

Szkice do teorii wychowania kreatywnego

Autor: Sowiński J. Andrzej

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook poświęcona została niezwykle ważnej problematyce. Walory naukowe, poznawcze i edukacyjne pracy podkreślają autorskie tabele i rysunki. Podejmując ciekawą formę szkicu, Autor w sposób inspirujący skłania do refleksji, dyskusji i dalszych poszukiwań. Szkic to w istocie swej projekt czegoś, to zakreślenie ram problematyki bez wnikania w jej szczegóły. W sztuce szkic oznacza swobodny rysunek, za
Ebook Teoria wychowania w zarysie

Teoria wychowania w zarysie

Autor: Łobocki Mieczysław

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowany podręcznik przedstawia wybrane zagadnienia współczesnej teorii wychowania. Należą do nich problemy dotyczące: teorii wychowania jako dyscypliny pedagogicznej; różnego rozumienia pojęcia "wychowanie"; wychowania w świetle kilku koncepcji psychologicznych i pedagogicznych; wartości jako podstawowego tworzywa wychowania; celów wychowania i różnych opinii na ich temat; psychospołecznych u
Ebook Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych

Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych

Autor: Łobocki Mieczysław

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Metodologiczne problemy badań pedagogicznych aktualnie preferują nade wszystko badania jakościowe. Nie znaczy to jednak, że ignoruje się problemy podejmowane przez pedagogikę jako dyscyplinę teoretyczną. Docenia się również przy tym traktowanie pedagogiki jako dziedziny opartej na konstruktach filozoficznych. Istniejąca różnorodność pedagogicznych rozważań wymaga różnych podejść przy ich rozwiązyw
Ebook Współczesna myśl pedagogiczna

Współczesna myśl pedagogiczna

Autor: Śliwerski Bogusław

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja powstała jako dopełnienie wcześniejszych studiów Autora nad współczesnymi teoriami i nurtami wychowania. Ebook nie ma charakteru badań historycznych, gdyż zakres analizowanego rozwoju myśli pedagogicznej ma niedługą historię, a pod pewnymi względami wykracza nawet poza rozwój nauk pedagogicznych, choć te czerpią z nich swoje inspiracje. Ebook jest owocem prowadzonych przez wiele lat bad
Ebook Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego

Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego

Autor: Madejski Eligiusz, Węglarz Józef

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook ma na celu nie tylko zwrócić uwagę Czytelnikowi na najistotniejsze problemy współczesnej szkolnej edukacji fizycznej, które pośrednio lub bezpośrednio mogą wpływać na jakość kultury fizycznej, ale także ułatwić szkołom i nauczycielom wdrażanie nowej podstawy programowej wychowania fizycznego. Ebook obejmuje bardzo istotne obszary w procesie edukacji fizycznej i zawiera wiele zweryfikowan
Ebook Wykłady z metodologii badań

Wykłady z metodologii badań

Autor: Grabowski Henryk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook powstawała w trzech etapach. Pierwszy polegał na sukcesywnym przygotowywaniu i udostępnianiu studentom I roku studiów magisterskich powielonych tez wykładów z metodologii pracy naukowej prowadzonych w roku akademickim 2010/2011 na kierunku turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. W drugim etapie tezy te, po skompletowaniu i adiustacji, zostały wydane
Ebook Z dziejów teorii i praktyki wychowania

Z dziejów teorii i praktyki wychowania

Autor: Kupisiewicz Czesław

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autor w sposób syntetyczny zebrał w nim wiedzę dotyczącą przemian i ewolucji wiedzy dotyczącej  edukacji, wychowania a także kształtowania się teorii i praktyki pedagogicznej. Nawiązuje w planie swojej pracy do kanonicznego już wzoru jakim było opracowanie przez prof. Tatarkiewicza syntetycznej historii filozofii a potem historii estetyki. Szczególnie zwięzłe ujęcia dokonań poszczególnych przedst
Ebook Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Autor: Zajączkowski Krzysztof

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook adresowana jest do nauczycieli klas I-III. Składa się ona z części teoretycznej, w której umieszczono podstawowe informacje niezbędne do realizacji zajęć (również wskazówki metodyczne) oraz części praktycznej obejmującej 40 scenariuszy zajęć z uczniami, scenariusze spotkań z rodzicami, załączniki w postaci czarno-białych rysunków, ankiet, płytę CD-ROM zawierającą
Ebook Kultura szkoły. Studium teoretyczno-empiryczne

Kultura szkoły. Studium teoretyczno-empiryczne

Autor: Dernowska Urszula, Tłuściak-Deliowska Aleksandra

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kultura szkoły to kategoria pojęciowa na dobre zakorzeniona w literaturze anglojęzycznej (i nie tylko), ale także coraz częściej pojawiająca się w rodzimym dyskursie na temat edukacji. Chociaż w naszym kraju są dostępne zarówno artykuły, jak i obszerniejsze prace poświęcone kulturze szkoły (Adrjan 2011; Dernowska 2014ab; Klus-Stańska 2010; Pająk 1996; Polak 2007; Tłuściak-Deliowska 2014; Tł

Ebooki - wróć do strony głównej