Ebooki > Poradniki zawodowe i specjalistyczne > Pedagogika, nauczyciel, szkoła

Ebook Czy można mnożyć pieniądze? Zdrowy rozsądek w nauczaniu matematyki

Czy można mnożyć pieniądze? Zdrowy rozsądek w nauczaniu matematyki

Autor: Danuta Zaremba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przekonaj uczniów, że matma wcale nie musi być nudna i niezrozumiała! Poznaj sposoby skutecznego przekazywania wiedzy Naucz się wzbudzać zainteresowanie matematyką Dowiedz się, czego unikać na swoich lekcjach Matematyka jest najlepszym przykładem przedmiotu, który zupełnie niesłusznie ma opinię trudnego, nudnego i nieprzydatnego w codziennym życiu. Tę złą sławę zawdzięcza gł&o
Ebook Nauczyciel w

Nauczyciel w "polu" szkolnym - w świetle teorii Pierre'a Bourdieu i nauczycielskich narracji

Autor: Małgorzata Zalewska-Bujak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook pt. „Nauczyciel w polu szkolnym – w świetle teorii Pierre̕a Bourdieu i nauczycielskich narracji” stanowi próbę naświetlenia nauczycielskiej perspektywy spoglądania na otaczającą ich rzeczywistość zawodową. Autorka, zainteresowana tym, jak nauczyciele sami rozpoznają swoje umiejscowienie w polu szkolnym, postanowiła oddać im głos i dzięki prowadzonym wywiadom się
Ebook Sześciolatek w szkolnej ławce - obniżenie obowiązkowego wieku szkolnego w polskim systemie edukacyjnym

Sześciolatek w szkolnej ławce - obniżenie obowiązkowego wieku szkolnego w polskim systemie edukacyjnym

Autor: Agata Rzymełka-Frąckiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Prezentowana praca podejmuje kwestie związane z próbą obniżenia obowiązkowego wieku szkolnego dziecka do szóstego roku życia w polskim systemie edukacyjnym, w okresie tzw. przejściowych przepisów, kiedy to decyzją rodziców można było zapisać dziecko sześcioletnie do pierwszej klasy. W opracowaniu zawarte zostały informacje, jak zmieniał się na przestrzeni czasu w
Ebook Zachować dla przyszłości. Sprawy szkolnictwa, oświaty i opieki w przekazie prasowym XX i pierwszych lat XXI wieku

Zachować dla przyszłości. Sprawy szkolnictwa, oświaty i opieki w przekazie prasowym XX i pierwszych lat XXI wieku

Autor: Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji zaprezentowano wyniki badań dotyczących czasopiśmiennictwa XX i początków XXI wieku. Autorzy - historycy wychowania, historycy, prasoznawcy, literaturoznawcy, bibliolodzy - na podstawie kwerend wydawnictw periodycznych omawiają różne problemy związane ze szkolnictwem, opieką i oświatą, które wówczas przedstawiano opinii publicznej, oraz analizują, jaki kreo
Ebook Mądrość dziecka. Predyspozycje, przejawy, perspektywy wspierania

Mądrość dziecka. Predyspozycje, przejawy, perspektywy wspierania

Autor: Elżbieta Płóciennik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejna publikacja z serii „Edukacja dla Mądrości”, inspirowanej koncepcją i dokonaniami Roberta J. Sternberga (teaching for wisdom), stanowi syntetyczne i zarazem nowe ujęcie kategorii mądrości dziecka. Oparta została na wynikach badań własnych autorki przeprowadzonych wśród starszych dzieci przedszkolnych. Czytelnik znajdzie tu przegląd zagadnień teoretycznych związanych z poj
Ebook Międzypokoleniowe uczenie się nauczycieli. Studium przypadków

Międzypokoleniowe uczenie się nauczycieli. Studium przypadków

Autor: Marcin Rojek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Główną inspiracją do napisania tej książki była jedna z tez współczesnej pedeutologii mówiąca, że nie jest możliwe pełne przygotowanie zawodowe nauczyciela, ponieważ uczenie się nieustannie towarzyszy wykonywaniu tego zawodu. Dotąd prowadzone były badania nad wzajemnym uczeniem się nauczycieli, ich wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym i międzypokoleniowym uczeniem się, al
Ebook Arteterapia dla dzieci i młodzieży. Scenariusze zajęć

Arteterapia dla dzieci i młodzieży. Scenariusze zajęć

Autor: Wiesław Karolak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Arteterapia dla dzieci i młodzieży. Scenariusze zajęć może stanowić cenną pomoc dla nauczycieli, pedagogów, metodyków, arteterapeutów oraz studentów wielu specjalności pedagogicznych, edukacji artystycznej i arteterapii. Z tej publikacji, jak z przewodnika, mogą korzystać wszyscy, którzy prowadząc różne grupy zajęć, poszukują prostych i atrakcyjnych metod
Ebook Nauczyciel wspomagający w szkole, przedszkolu i ośrodku

Nauczyciel wspomagający w szkole, przedszkolu i ośrodku

Autor: Małgorzata Celuch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W prawie oświatowym nie funkcjonuje pojęcie nauczyciela wspomagającego ani w zakresie zatrudniania, uprawnień i kwalifikacji, ani w zakresie zadań i obowiązków. Słowo „współorganizowanie” nie oznacza podległości, lecz współpracę, także w tym przypadku. Nauczyciel wspomagający nie jest ani pomocnikiem, ani asystentem – zajmuje samodzielne stanowisko, zwykle je
Ebook Bazgrota w twórczości plastycznej dziecka

Bazgrota w twórczości plastycznej dziecka

Autor: Urszula Szuścik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji przedstawiono założenia, badania i ich wynik nad  bazgrotą dzieci 2, 3-letnich. Celem badań była próba wyjaśnienia genezy bazgroty dziecięcej i jej przemiany przez stymulację percepcji wzrokowej. Bazgrotę dziecięcą można traktować jako rodzaj specyficznego doświadczenia dziecka. Najbardziej właściwe dla tej fazy rozwoju ekspresji plastycznej dziecka jest spojrzenie na tę a
Ebook Karta Nauczyciela. Komentarz praktyczny Wrzesień 2019

Karta Nauczyciela. Komentarz praktyczny Wrzesień 2019

Autor: Dariusz Dwojewski, Michał Kowalski, Patryk Kuzior

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejne wydanie związane jest z nowelizacją Karty Nauczyciela, która weszła w życie 1 września 2019 r. W zakresie awansu zawodowego i oceny pracy nastąpił zasadniczo powrót do rozwiązań sprzed 1 września 2018 r.Oznacza to m.in. koniec okresowej oceny pracy, przywrócenie oceny dorobku zawodowego, a także skrócenie ścieżki awansu zawodowego.
Ebook Pedagog w klasie - scenariusze zajęć na różne okazje

Pedagog w klasie - scenariusze zajęć na różne okazje

Autor: Kinga Białek, Magdalena Goetz, Anna Kiełczewska, Marzena Koniuszewska, Izabella Lutze, Danuta Pyrdoł, Kamila Raczyńska, Małgorzata Swędrowska, Alina Synakiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook „Pedagog w klasie – scenariusze zajęć na różne okazje” zawiera praktyczne wskazówki dla pedagogów oraz gotowe scenariusze zajęć z uczniami. Ponadto publikacja zawiera załączniki, czyli praktyczne narzędzia pomocne dla pedagoga prowadzącego zajęcia czy warsztaty . Dla jeszcze większej przejrzystości podzieliśmy publikację na 4 części tematyczne.
Ebook Organizer awansującego się nauczyciela

Organizer awansującego się nauczyciela

Autor: Jacek Miklasiński, Anna Trochimiuk, Marta Wysocka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Organizer awansującego się nauczyciela to praktyczne narzędzie wspierające nauczycieli odbywających staż na kolejny stopień awansu zawodowego. Publikacja to nie tylko wygodny organizer, lecz także poradnik zawierający wskazówki dla awansujących nauczycieli. W organizerze znajdziesz stronę tytułową z miejscem na swoje dane, karty z kalendarzem na cały okres trwania stażu na stopień nauczyc
Ebook Kultura wizualna szkoły. Szkice o wizerunku nauczyciela i ucznia oraz o potrzebie estetyki przestrzeni nauczania-uczenia się

Kultura wizualna szkoły. Szkice o wizerunku nauczyciela i ucznia oraz o potrzebie estetyki przestrzeni nauczania-uczenia się

Autor: Katarzyna Krasoń, Iwona Tomas

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Treść książki ukazuje specyfikę semiotyczną współczesnej szkoły, z uwypukleniem warstwy wizualnej (w tym form autoprezentacji wzrokocentrycznej uczniów i nauczycieli, będącej formą ekspresji swej niezależności lub - czasem - ukrycia siebie i ikonosfery, także proksemicznej). Dzięki przedstawionym w monografii eksploracjom możemy przekazać czytelnikom (środowisku akademickiemu i stud
Ebook Kultura emocjonalna szkoły - czasoprzestrzenie doświadczania emocji

Kultura emocjonalna szkoły - czasoprzestrzenie doświadczania emocji

Autor: Irena Przybylska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monografii „Kultura emocjonalna szkoły – czasoprzestrzenie doświadczania emocji” autorzy podejmują wątki w ramie pojęciowej wyznaczanej kategorią kultury emocjonalnej. Mówią różnymi głosami, ale każdy z nich sprzeciwia się ignorowaniu emocji w edukacji (uczeniu, relacjach wychowawczych, rozwoju), każdy z nich odczytuje znaczenie kultury emocjonalnej jako kontekstu
Ebook Myślenie krytyczne w edukacji. Metodyka kształcenia w szkole podstawowej

Myślenie krytyczne w edukacji. Metodyka kształcenia w szkole podstawowej

Autor: Iwona Czaja-Chudyba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji podjęto zagadnienie myślenia krytycznego pojmowanego jako proces, w którym uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności, jak mądrze postępować i dokonywać uzasadnionych wyborów. Współcześnie zalew informacji medialnej wymusza kształcenie podejścia krytycznego, aby nie stracić rozeznania w świecie i móc obronić się przed przeciążeniem informacyjnym. Autorka zak
Ebook Podręczniki do muzyki i plastyki dla uczniów szkół podstawowych. Analiza lingwistyczno-statystyczna

Podręczniki do muzyki i plastyki dla uczniów szkół podstawowych. Analiza lingwistyczno-statystyczna

Autor: Anna Łobos

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia na temat podręczników do muzyki i plastyki wzbogaca wiedzę pedagogiczną i językoznawczą dotyczącą teorii podręcznika szkolnego. Efekty badań lingwistyczno-statystycznych nad podręcznikami szkolnymi do przedmiotów artystycznych mają walor naukowy i praktyczny. Można je wykorzystać zarówno do pogłębionych badań w ramach konkretnych dziedzin nauki (językoznawstwa, peda
Ebook Metody stymulowania rozwoju słownictwa w języku polskim u dzieci dwujęzycznych na emigracji

Metody stymulowania rozwoju słownictwa w języku polskim u dzieci dwujęzycznych na emigracji

Autor: Kamila Kuros-Kowalska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja jest adresowana do wszystkich zainteresowanych zagadnieniem dwujęzyczności oraz poszukujących sposobów rozwijania słownictwa w języku polskim u dzieci przebywających poza granicami Polski. Tytuł pracy jasno ukazuje, jaki kontekst dwujęzyczności i teren badań znalazł się w centrum zainteresowań. Wnioski przedstawione w publikacji zostały dogłębnie przemyślane i zweryfikowane w pra
Ebook Samoregulacja w szkole. Spokój, koncentracja i nauka

Samoregulacja w szkole. Spokój, koncentracja i nauka

Autor: Stuart Shanker

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Metoda samoregulacji (Self-Reg) została opracowana przez kanadyjskiego psychologa Stuarta Shankera na podstawie naukowej wiedzy i wieloletnich doświadczeń, aby pomagać wyrwać się z zaklętego koła stresu, budować dobre relacje i umożliwić dzieciom realizację ich potencjału rozwojowego. Czy możemy pomóc dzieciom wzmocnić zdolności do samoregulacji, aby czas spędzany w szkole był optymalny dl
Ebook Czy Kopciuszek musi być dziewczyną? Edukacja polonistyczna bez schematów rodzajowych

Czy Kopciuszek musi być dziewczyną? Edukacja polonistyczna bez schematów rodzajowych

Autor: Karolina Kwak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Imponuje tu szczególna umiejętność wyważania sądów, powstrzymywania się od jednoznacznych konkluzji i rozstrzygnięć, rezygnacji ze stylistyki ataku, walki, agresji, co przekłada się bezpośrednio na sytuację szkolną i tworzy realną szansę na przełamanie bariery potocznych uprzedzeń związanych z problemem płci społeczno-kulturowej, a w konsekwencji i szansę na przełamanie tych uprzedze
Ebook Nauczyciel i uczeń. Teoria i praktyka odbioru oraz transmisji informacji w edukacji wczesnoszkolnej

Nauczyciel i uczeń. Teoria i praktyka odbioru oraz transmisji informacji w edukacji wczesnoszkolnej

Autor: Beata Oelszlaeger-Kosturek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedstawiony przeze mnie problem ma złożony charakter. W niniejszej pracy zaprezentowałam inne ujęcie metodologiczne, niż opisywane dotąd w literaturze przedmiotu odnośnie procesów komunikacyjnych w klasie szkolnej. Moim nadrzędnym celem nie było uzyskanie jednoznacznych rozstrzygnięć, ale zarysowanie pewnych nowych, możliwych dróg dochodzenia do poznania uczniów, ich wiedzy
Ebook Świat w optyce dziecka. Reprezentacje obiektów przyrodniczych z dziecięcej perspektywy

Świat w optyce dziecka. Reprezentacje obiektów przyrodniczych z dziecięcej perspektywy

Autor: Monika Wiśniewska-Kin, Eliza Rybska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja rzuca nowe światło nie tylko na sam niezwykły dziecięcy potencjał ujawniany w sytuacjach zadaniowych, lecz także na konieczność odmiennego od dotychczasowego sposobu edukowania dzieci, a zwłaszcza wspierania rozwoju ich umiejętności poznawczych. Dziecięce nadawanie i odkrywanie znaczeń umożliwia zarówno wniknięcie w sposób myślenia i rozumowania dzieci, jak i pozwala dost
Ebook Nauczanie domowe, czyli realizacja obowiązku szkolnego poza szkołą

Nauczanie domowe, czyli realizacja obowiązku szkolnego poza szkołą

Autor: Jacek Miklasiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zapraszamy do lektury publikacji „Nauczanie domowe czyli realizacja obowiązku szkolnego poza szkołą” – ekspert oświatowy pokazuje postępowanie krok po kroku oraz udziela jasnych, praktycznych porad i wytycznych, dotyczących organizacji i prowadzenia edukacji domowej. Publikacja skupia się na zagadnieniach sprawiających wiele trudności, takich jak: ocenienie, kształcenie, egzamino
Ebook Bezpieczeństwo w szkole w trakcie epidemii koronawirusa

Bezpieczeństwo w szkole w trakcie epidemii koronawirusa

Autor: Bożena Winczewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Bardzo istotne w tym roku szkolnym jest właściwe przygotowania placówki pod względem bezpieczeństwa. Aby sprawdzić, czy szkoła w czasie epidemii spełnia warunek zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na jej terenie, należy uwzględnić wymagania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W tym celu zamieszczamy w publikacji specjalną listę kontrolną.
Ebook Kształcenie i wychowanie w praktyce szkolnej

Kształcenie i wychowanie w praktyce szkolnej

Autor: Agnieszka Stebelska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja przedstawia praktyczne i narzędziowe rozwiązania problemów dyrektorów szkół z zakresu kształcenie i wychowania. Eksperci porządkują zagadnienie m.in.: - Jak, zgodnie z prawem, wydłużyć okres nauki dla ucznia klasy III szkoły podstawowej?; - Czy opinia o dysleksji wydana po klasie III szkoły podstawowej jest ważna na wszystkich etapach edukacyjnych?
Ebook Kadry i płace w szkole - 17 pytań i odpowiedz

Kadry i płace w szkole - 17 pytań i odpowiedz

Autor: Agnieszka Stebelska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W jaki sposób należy udostępnić pracownikom nowy regulamin pracy w okresie epidemii koronawirusa; - W jaki sposób powinna być wypełniona karta czasu pracy w czasie, gdy pracownik pozostaje w gotowości do pracy; - Czy w okresie stanu epidemii COVID-19 może nastąpić przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora, który nie ma aktualnej oceny pracy? – to tylko niektór
Ebook Nowe wytyczne dla szkół w zakresie sposobów udzielania zamówień publicznych

Nowe wytyczne dla szkół w zakresie sposobów udzielania zamówień publicznych

Autor: Katarzyna Bełdowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja prezentuje wiele istotnych, nowych kwestii związanych ze zmianą ustawy – prawo zamówień publicznych, w tym: zmiany procedur, nowy próg kwotowy stosowania ustawy Pzp, weryfikacja obowiązku stosowania przepisów nowej ustawy Pzp, postępowanie przy udzielaniu zamówienia bagatelnego, obowiązek publikacji i aktualizacji planu postępowań. Dzięki ebookowi każdy
Ebook Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii covid-19

Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii covid-19

Autor: Bożena Winczewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Bardzo istotne w tym roku szkolnym jest właściwe przygotowania placówki pod względem bezpieczeństwa. Aby sprawdzić, czy szkoła w czasie epidemii spełnia warunek zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na jej terenie, należy uwzględnić wymagania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Potrzebne są do tego liczne konkretne procedury postępowania, któ
Ebook Polityka rachunkowości - praktyczne rozwiązania dla jednostek oświatowych

Polityka rachunkowości - praktyczne rozwiązania dla jednostek oświatowych

Autor: Anna Żyła

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Obowiązkiem kierownika jednostki jest dbanie o to, aby polityka rachunkowości była zawsze aktualna. W przypadku pojawienia się nowych sytuacji (zdarzeń gospodarczych) lub zmiany przepisów prawnych należy dokonać jej aktualizacji. Ustawa o rachunkowości zobowiązuje do tego kierownika jednostki, ale to do zadań głównego księgowego należy przedkładanie kierownikowi projektu zarządzenia
Ebook 12 błędów w gospodarowaniu finansami jednostki oświatowej

12 błędów w gospodarowaniu finansami jednostki oświatowej

Autor: Anna Żyła

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Gospodarowanie finansami jednostki oświatowej to przede wszystkim właściwe wydatkowanie środków oraz pozyskiwanie dochodów i dochodzenie należności budżetowych. W ebooku przedstawiamy 12 najczęściej popełnianych błędów związanych z prowadzeniem finansów jednostki oświatowej oraz wskazówki, jaki ich uniknąć, aby nie narazić się na naruszenie dyscypliny finans&oacu
Ebook Konkurs na stanowisko dyrektora

Konkurs na stanowisko dyrektora

Autor: Michał Kowalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji przedstawiamy zasady konkursu oraz szczegółową procedurę konkursową na stanowisko dyrektora placówki oświatowej. W tym roku jest to szczególnie istotne, gdyż pandemia koronawirusa spowodowała możliwość przedłużenia piastowania dotychczasowych stanowisk dyrektorskich. Warto zapoznać się z zasadami i terminami krok po kroku! Przedstawiamy zasady konkursu oraz szczeg
Ebook Przygotowanie do roku szkolnego 2020/2021 - 23 obowiązki dyrektora

Przygotowanie do roku szkolnego 2020/2021 - 23 obowiązki dyrektora

Autor: Małgorzata Celuch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji „Początek roku szkolnego 2020/2021” przedstawiamy szczegółowe kompendium wiedzy na temat obowiązków dyrektora w sierpniu i na początku września. Dzięki temu nie umknie żadna istotna czynność. Tekst podzielony jest na poszczególne obszary pracy, którym trzeba poświęcić szczególną uwagę na początku roku szkolnego – w tym m.in. plan pr
Ebook Dokumentacja kadrowa i płacowa oraz finanse i księgowość w oświacie w roku szkolnym 2020/2021

Dokumentacja kadrowa i płacowa oraz finanse i księgowość w oświacie w roku szkolnym 2020/2021

Autor: Agnieszka Rumik-Smolarz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zapoznaj się z publikacją „Dokumentacja kadrowa i płacowa. Finanse i księgowość w oświacie w roku szkolnym 2020/2021”. Eksperci odpowiadają na pytania, porządkują problemowa zagadnienia. Przedstawiamy najbardziej problemowe kwestie. Warto skorzystać z konkretnych, praktycznych wytycznych ekspertów! Dzięki temu każdy dyrektor będzie miał pewność, że wywiązał się ze wszystkich obo
Ebook 28 zadań kadrowo-płacowych na nowy rok szkolny 2020/2021

28 zadań kadrowo-płacowych na nowy rok szkolny 2020/2021

Autor: Agnieszka Rumik-Smolarz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zmiany w arkuszu organizacji, zatrudnienie nauczycieli, elementy umowy o pracę, służba przygotowawcza dla pracowników niepedagogicznych – to tylko niektóre z zadań na początku roku szkolnego. We wrześniu kumuluje się ich bardzo wiele. Zapraszam do lektury praktycznego kompendium wiedzy „28 zadań kadrowo-płacowych w nowym roku szkolnym”. To praktyczne, konkretne narz
Ebook Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii covid-19 cz. 2

Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii covid-19 cz. 2

Autor: Bożena Winczewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Druga część procedur dotyczących bezpieczeństwa w placówce oświatowej w czasie koronawirusa zawiera m.in. procedury: utrzymywania czystości w szkole; korzystania ze szkolnego placu zabaw; korzystania z boiska; korzystania z biblioteki w czasie epidemii; zachowania bezpiecznego pobytu w internacie. To gotowe do zastosowania, narzędziowe procedury pomagające walce z COVID.
Ebook KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ cz. 1 - Nowe kalendarium - Zadania szkoły - Przeszkody w kształceniu online - Zasady dotyczące nauki na odległość - gotowiec

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ cz. 1 - Nowe kalendarium - Zadania szkoły - Przeszkody w kształceniu online - Zasady dotyczące nauki na odległość - gotowiec

Autor: Małgorzata Celuch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zapraszamy do lektury publikacji „Kształcenie na odległość. Cz. 1” - ekspert udziela jasnych, praktycznych porad: jakie zadania spoczywają na dyrektorze w czasie nauki online? Jak zachować zasady bezpieczeństwa? Jakich przepisów należy przestrzegać? Jak prowadzić zajęcia online, korzystać ze sprzętu szkolnego oraz prywatnego uczniów? Materiał zawiera ponadto gotowe, zebra
Ebook KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ cz. 2 - Ocenianie w nauczaniu zdalnym - Frekwencja w czasie pandemii - Procedura przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych - Procedura przeprowadzania egzaminów poprawkowych

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ cz. 2 - Ocenianie w nauczaniu zdalnym - Frekwencja w czasie pandemii - Procedura przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych - Procedura przeprowadzania egzaminów poprawkowych

Autor: Małgorzata Celuch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zapraszamy do lektury publikacji „Kształcenie na odległość. Cz. 2” - ekspert udziela jasnych, praktycznych porad. Publikacja skupia się na zagadnieniach sprawiających wiele trudności, takich jak: ocenianie w nauczaniu zdalnym, ocenianie zachowania, frekwencja w czasie pandemii, prowadzenie dokumentacji szkolnej podczas kształcenia na odległość. Uzupełnieniem materiału są gotowe do zast
Ebook OŚWIATA W CZASIE KORONAWIRUSA W PRAKTYCE - Realizacja zajęć online - Kształcenie zdalne a stacjonarne - Bezpieczeństwo uczniów podczas nauki - Prawa i obowiązki nauczycieli

OŚWIATA W CZASIE KORONAWIRUSA W PRAKTYCE - Realizacja zajęć online - Kształcenie zdalne a stacjonarne - Bezpieczeństwo uczniów podczas nauki - Prawa i obowiązki nauczycieli

Autor: Agnieszka Stebelska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zapraszam do lektury publikacji „Oświata w czasie koronawirusa w praktyce” – eksperci udzielają jasnych, praktycznych porad. Publikacja skupia się na zagadnieniach sprawiających wiele trudności, takich jak: prowadzenie zajęć oraz dokumentacji szkolnej podczas kształcenia na odległość; wypadek ucznia podczas zajęć online; realizacja zajęć w formie stacjonarnej w szkole; użyczanie
Ebook Sprawowanie nadzoru i monitorowanie pracy szkoły w czasie kształcenia na odległość

Sprawowanie nadzoru i monitorowanie pracy szkoły w czasie kształcenia na odległość

Autor: Wanda Pakulniewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji wybitny ekspert oświatowy, wieloletni pracownik kuratorium oświaty udziela jasnych, praktycznych porad i wytycznych. Publikacja skupia się na zagadnieniach sprawiających wiele trudności, takich jak: plan nadzoru pedagogicznego, zmiany w planie nadzoru, techniki i metody w kształceniu na odległość, monitorowanie postępów uczniów.
Ebook Edukacja do starości młodzieży szkolnej

Edukacja do starości młodzieży szkolnej

Autor: Anna Trzcionka-Wieczorek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Z badań demograficznych wynika, że współczesne społeczeństwa starzeją się, a do grona państw określanych jako demograficznie stare należy Polska. W związku z tym przed młodym pokoleniem stoją nowe zadania związane z osiągnięciem dobrej jakości życia w starości oraz troską o seniorów z najbliższego środowiska. Autorka mając na uwadze istotę wczesnego przygotowania do zmian związanych
Ebook Nauczyciele zawodu mówią STOP

Nauczyciele zawodu mówią STOP

Autor: anonimowy

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook, którą trzymasz w ręku, nie jest pozycją, która miałaby za cel kogokolwiek obrazić, zniesławić czy pogrążyć. Jest to raczej bogata relacja tego, co nam – nauczycielom zawodowcom od dawna „chodzi po głowie” Powinna nie tylko dawać do myślenia, ale również naświetlić fakt, że zawodowcy to też nauczyciele, którzy domagają się swoich praw i przywilej
Ebook Boża wizja dla rodziny

Boża wizja dla rodziny

Autor: Guy &Joele Zeller

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook ta opisuje niezwykle ważną rolę rodziny w kształtowaniu następnego pokolenia oraz w rozwoju Kościoła i społeczeństwa. Zachęca rodziców i daje wiele praktycznych wskazówek, jak dzięki łasce Bożej możemy uczynić z naszych rodzin świątynie, dynamiczne i zjednoczone drużyny oraz źródła błogosławieństwa dla innych. Jezus powiedział do Zacheusza siedzącego na drzewie: &bdquo
Ebook Momenty wychowawcze

Momenty wychowawcze

Autor: Janusz Korczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

“Momenty wychowawcze” to utwór Janusza Korczaka, polsko-żydowskiego lekarza, pedagoga, pisarza i publicysty, który był prekursorem działań na rzecz praw dziecka.   Jest to praca w szczególny sposób adresowana do młodych nauczycieli, którzy uczą się obserwować, rozumieć dziecko i rozmawiać z nim. Dzisiejsi badacze Korczaka nazywają ten wzorzec m
Ebook Osobowość i kompetencje wychowawcze oligofrenopedagogów

Osobowość i kompetencje wychowawcze oligofrenopedagogów

Autor: Szymon Godawa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia w znacznej mierze stanowi relację z badań, które miały na celu diagnozę cech osobowości i kompetencji wychowawczych oligofrenopedagogów, a zarazem sprawdzenie zgodności oczekiwań w tym zakresie ze stanem faktycznym. W pierwszym rozdziale omówione zostały teorie osobowości, sposoby jej badania oraz pożądane cechy oligofrenopedagogów. Drugi rozdział jest poświę
Ebook Empatia zmienia nas, zmienia szkołę, zmienia świat. Projekt wdrażania Porozumienia bez Przemocy do szkół

Empatia zmienia nas, zmienia szkołę, zmienia świat. Projekt wdrażania Porozumienia bez Przemocy do szkół

Autor: Joanna Berendt, Paulina Orbitowska-Fernandez, Magdalena Sendor

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Empatia zmienia nas, zmienia szkołę, zmienia świat. Scenariusze zajęć Porozumienia bez Przemocy dla nauczycieli to wprowadzenie w tematykę Porozumienia bez Przemocy skierowane do nauczycieli, którym bliskie są kwestie komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Składa się z teoretycznego wprowadzenia i ośmiu scenariuszy lekcji tworzących cykl zajęć o komunikacji i empatycznych rela
Ebook Poradnik pisania pracy dyplomowej

Poradnik pisania pracy dyplomowej

Autor: Jacek Krystek, Katarzyna Dębiec, Sebastian Frankowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Na rynku dostępnych jest wiele podobnych poradników. Często kładą one nacisk na konkretną dyscyplinę nauki lub specyfikę szkoły wyższej. Niniejszy przewodnik, oprócz typowych problemów pojawiających się podczas wykonywania pracy dyplomowej, koncentruje się zwłaszcza na problemach, które może napotkać dyplomant wykonujący pracę inżynierską lub magisterską na Wydziale Che
Ebook 14-dniowy kurs: Podstawy myślenia wizualnego dla biznesu i nie tylko

14-dniowy kurs: Podstawy myślenia wizualnego dla biznesu i nie tylko

Autor: Paulina Świętek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwszy taki e-book w Polsce! Ten kurs pokazuje jak w 14 dni nauczyć się wykorzystywać długopis i kartkę papieru do wizualizowania myśli i idei. Jest to obowiązkowy kurs dla każdego, kto zaczyna swoją przygodę z myśleniem wizualnym. Typ rysowania, którego dzięki niemu się nauczysz to kwestia sposobu, a nie talentu. Po tym kursie: będziesz umiał, w prosty i szybki sposó

Ebooki - wróć do strony głównej