Ebooki > Nauki społeczne > Pedagogika

Ebook Najbystrzejsze dzieciaki na świecie

Najbystrzejsze dzieciaki na świecie

Autor: Amanda Ripley

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorka, dziennikarka śledcza, tym razem postanowiła wyjaśnić, co powoduje tak ogromne różnice w wynikach testów osiągnięć szkolnych dzieci w różnych krajach. Poddaje się w tym celu testowi PISA (Program for International Student Assessment) – temu samemu, który wypełniają uczniowie na całym świecie, i wyrusza do krajów, których wyniki były szczeg&oa
Ebook Nadzór pedagogiczny a zdrowie i bezpieczeństwo uczniów - analizy i refleksje

Nadzór pedagogiczny a zdrowie i bezpieczeństwo uczniów - analizy i refleksje

Autor: Bożena Marzec

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem pracy jest prezentacja     zmian, jakie nastąpiły w polityce oświatowej w ciągu ostatnich lat. Podstawę opracowania stanowi analiza aktów prawnych, danych pochodzących z dokumentów organizacyjnych kuratorium oświaty w Katowicach oraz literatura przedmiotu. Na tym przykładzie zostaną omówione działania nadzoru pedagogicznego, z uwzględnieniem zdrowia i bezp
Ebook Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec patologii społecznych w latach 1864-1914

Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec patologii społecznych w latach 1864-1914

Autor: Aneta Bołdyrew

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przemiany społeczno-ekonomiczne w Królestwie Polskim w latach 1864–1914, obok pozytywnych konsekwencji, niosły ze sobą polaryzację społeczeństwa, eskalację biedy i zjawisk dewiacyjnych. Niniejsza publikacja jest poświęcona rozwijającym się w tym czasie patologiom społecznym, które w badanym okresie i współcześnie są uważane za szczególnie groźne: alkoholizmowi, pr
Ebook Techniki soscjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym

Techniki soscjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym

Autor: Agnieszka Jaros, Renata Szczepanik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W pierwszej części opracowania zamieszczono opis najważniejszych sposobów postępowania diagnostycznego, uwzględniającego indywidualne konteksty życia dziecka i jego problemy. Natomiast w części drugiej znajdują się scenariusze zajęć socjoterapeutycznych do pracy z dziećmi agresywnymi, przeznaczone dla dwóch grup wiekowych uczniów (6–9-letnich oraz 10–12-latkó
Ebook Superwizja pracy socjalnej dla praktyków

Superwizja pracy socjalnej dla praktyków

Autor: Piotr Domaradzki, Jerzy Krzyszkowski, Maciej Sosnowski, Aurelia Włoch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Książkę z pewnością ułatwi kształcenie osób, które zamierzają podjąć pracę w roli superwizorów. Superwizja pracy socjalnej jest obecnie ważnym narzędziem służącym do zwiększania efektywności pracy, umożliwiającym rozwój zawodowy służb społecznych i pozwalającym ocenić przydatność pracowników dla organizacji. Autorami opracowania są superwizorzy mający duże doświa
Ebook Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XIX i początkach XX wieku

Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XIX i początkach XX wieku

Autor: Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce przedstawiono wyniki badań dotyczących wydawnictw (i wydawców) nie tylko czasopism, ale i publikacji edytowanych przez wybrane oficyny w XIX i na początku XX w. Autorzy zajęli się działalnością edytorską w latach niewoli, akcentując jej wkład w pracę oświatowo-kulturalną w środowisku lokalnym oraz znaczenie nakładców, którzy najczęściej przyjmowali rolę lideró
Ebook Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XX i pierwszych latach XXI wieku

Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XX i pierwszych latach XXI wieku

Autor: Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji zaprezentowano wyniki badań dotyczących aktywności zarówno profesjonalnych firm edytorskich, jak i bardziej lub mniej znanych redakcji periodyków, instytucji oraz stowarzyszeń społecznych, które oddziaływały na czytelników w XX i początkach XXI w. Autorzy poruszają tematykę propagowania nowych idei wychowawczych w okresie międzywojennym, oświaty Polak&oacut
Ebook Uczenie dzieci z autyzmem prowadzenia konwersacji. Metoda skryptów i ich wycofywania

Uczenie dzieci z autyzmem prowadzenia konwersacji. Metoda skryptów i ich wycofywania

Autor: Lynn E. Mcclannahan, Patricia J. Krantz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ten przewodnik dla rodziców, nauczycieli, terapeutów zawiera wiele opisów przypadków, wykresów, zdjęć i prezentuje krok po kroku, w jaki sposób nauczyć osobę z autyzmem umiejętności rozmowy. Opisano tutaj: - skrypty dla osób potrafiących i niepotrafiących czytać - komponenty składowe konwersacji - plany aktywności, książki do rozmowy, urządzenia odt
Ebook Plany aktywności dla dzieci z autyzmem. Uczenie samodzielności

Plany aktywności dla dzieci z autyzmem. Uczenie samodzielności

Autor: Lynn E. Mcclannahan, Patricia J. Krantz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rewolucyjna technika uczenia - plan aktywności - składa się ze zdjęć i/lub napisów, które są wskazówką dla dzieci i dorosłych, aby wykonywali zadania, angażowali się w różne aktywności bądź korzystali z nagród. Plany aktywności mogą pomóc np.. W robieniu prania, rozmowie z rówieśnikami w klasie czy zabawie zabawkami. To nowe wydanie bestsellerowego
Ebook Okna życia w systemie opieki nad dziećmi

Okna życia w systemie opieki nad dziećmi

Autor: Beata Krajewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podjęta w monografii problematyka opieki i pomocy instytucjonalnej dla dzieci porzucanych stanowi ważny fragment toczącego się współcześnie dyskursu nad jakością i efektywnością działań w modernizowanym systemie opieki nad dzieckiem oraz pomocy rodzinie, szczególnie tej narażonej na ryzyka socjalne.
Ebook Współczesne trendy w edukacji dziecka

Współczesne trendy w edukacji dziecka

Autor: Marcin Olejniczak, Marianna Styczyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Określone w edukacyjnych raportach światowych kluczowe trendy dla edukacji przyszłości odnoszą się często do indywidualizacji i kreatywności. Wychodząc tym oczekiwaniom naprzeciw - przygotowany zbiór tekstów poświęcony edukacji dziecka zawiera rozważania , które można odnieść do trzech obszarów; aktualnych trendów w metodyce i pracy z dzieckiem w wieku przedszkol
Ebook Rozwijanie mądrości dziecka. Koncepcja i wskazówki metodyczne

Rozwijanie mądrości dziecka. Koncepcja i wskazówki metodyczne

Autor: Elżbieta Płóciennik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorka przedstawia rozwiązania edukacyjne, które od wczesnych etapów życia dziecka pozwolą w optymalny sposób rozwinąć jego zdolności i osobowość, żeby potrafiło sobie radzić z wyzwaniami cywilizacyjnymi XXI w. Czytelnik zapozna się z próbami poszukiwania, weryfikacji i wdrażania innowacyjnych rozwiązań metodycznych, pomocnych w procesie rozwijania refleksyjności, samo
Ebook Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej

Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej

Autor: Elżbieta Płóciennik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejna publikacja w ramach serii „Edukacja dla Mądrości”, inspirowanej koncepcją i dokonaniami Roberta J. Sternberga (Teaching for Wisdom) - praktyczny poradnik metodyczny dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów, pracujących w różnych instytucjach oświatowych, dla konsultantów i doradców metodycznych, a także rodziców. Zawiera wprowadzenie te
Ebook Asystentura rodziny. Teoria, praktyka, badania

Asystentura rodziny. Teoria, praktyka, badania

Autor: Monika Kornaszewska-Polak (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografię podzielono na dwie części. W pierwszej z nich zawarto szerokie rozważania dotyczące warunków pracy asystenta rodziny i kontekstu środowiskowego tej pracy, a także obowiązków, jakie na zawód ten nakłada ustawa z 2011 r. W drugiej części monografii zaprezentowano wyniki badań, które przeprowadzono wiosną 2015 r. na terenie dwunastu miejskich ośrodków pom
Ebook Szkolna niekomunikacja. Bariery w dyskursie wczesnoszkolnym

Szkolna niekomunikacja. Bariery w dyskursie wczesnoszkolnym

Autor: Anna Wileczek, Iwona Możdżonek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Język w szkolnych interakcjach. Meandry komunikacji Dyskurs wczesnoszkolny. Transmisja, rozumienie i (nie) porozumienie Co nam przeszkadza od początku? Bariery w komunikacji wczesnoszkolnej w rekonesansie badawczym ""Mosty zamiast murów"". Uczniowskie ćwiczenia dobrej komunikacji Dekalog dobrej komunikacji w szkole
Ebook Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym

Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym

Autor: Bronisław Urban, Marek Konopczyński (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Profilaktyka społeczna i probacja stanowią ważny obszar ograniczania rozmiarów przestępczości i neutralizacji czynników generujących zachowania odbiegające od norm społecznych. W ostatnich dziesięcioleciach wprowadzono do praktyki zapobiegania przestępczości i patologii zachowań różnorodne strategie oparte na najważniejszych teoriach z zakresu nauk społecznych, wynikach eksper
Ebook Rozwój dziecka w przedszkolu. Stymulujące wartości wybranych systemów edukacyjnych

Rozwój dziecka w przedszkolu. Stymulujące wartości wybranych systemów edukacyjnych

Autor: Iwona Sikorska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rozwój dziecka w przedszkolu to Ebook, która przybliża rolę, jaką w rozwoju dziecka odgrywa wybrany system edukacyjny. Autorka porównuje trzy różniące się ideologią i prezentujące odmienne modele wychowania systemy: montessoriański, waldorfski i standardowy. Z uwagi na brak badań porównawczych istotnym celem pracy stało się urealnienie często skrajnie pozytywnych
Ebook Wybrane aspekty działań profilaktycznych w obszarze HIV/AIDS w Polsce. Studium badawcze

Wybrane aspekty działań profilaktycznych w obszarze HIV/AIDS w Polsce. Studium badawcze

Autor: Edyta Widawska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problematyka HIV/AIDS stanowi ważny aspekt dyskusji o strategii prozdrowotnej w skali globalnej i lokalnej. Według danych UNAIDS z 2015 r. na całym świecie żyje około 36,7 mln osób, które znają swój status i wiedzą, że są zakażone HIV. W Polsce od wdrożenia badań w 1985 r. do 29 lutego 2016 r. stwierdzono zakażenie HIV u 20169 osób. Dane szacunkowe Krajowego Centru
Ebook Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami. Wskazówki dla dyrektorów i nauczycieli

Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami. Wskazówki dla dyrektorów i nauczycieli

Autor: Marzenna Czarnocka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Sprawdź, jak prawidłowo zorganizować pomoc dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Z publikacji dowiesz się, jakie wsparcie w edukacji włączającej powinno być zapewnione dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak prawidłowo zatrudniać specjalistów do pomocy uczniom oraz jak efektywnie organizować współpracę w zakresie zapewnienia wsparci
Ebook Jak kształtować zachowania małych dzieci. Wskazówki dla nauczycieli

Jak kształtować zachowania małych dzieci. Wskazówki dla nauczycieli

Autor: Lynn Cousins

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Szukasz nowych sposobów modelowania zachowania małego dziecka? Lynn Cousins, doświadczona nauczycielka i dyrektorka szkoły specjalizująca się w pracy z małymi dziećmi, dzieli się świeżym spojrzeniem na modelowanie zachowań i kształtowanie społecznych i emocjonalnych kompetencji dziecka. Ebook dostarcza cennych wskazówek i informacji, które pomogą Ci wspierać dzieci, by rozwija
Ebook Dlaczego dzieci kłamią

Dlaczego dzieci kłamią

Autor: Paul Ekman

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dlaczego dzieci kłamią? Jakie rodzaje kłamstwa stosują? W jakim wieku dziecko zaczyna kłamać świadomie? Kiedy zaczyna rozumieć ideę kłamstwa? Czy dzieci, które kłamią, są bardziej, czy mniej inteligentne od prawdomównych? Dlaczego kłamią nastolatki i jak rodzice mogą radzić sobie z tym problemem? Te i podobne pytania nurtują chyba wszystkich rodziców. Odpowiedzi na nie dostarc
Ebook Wsparcie i pomoc postpenitencjarna w opinii skazanych. Szkic empiryczny

Wsparcie i pomoc postpenitencjarna w opinii skazanych. Szkic empiryczny

Autor: Janusz Stanek, Aleksander Mańka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana publikacja zawiera wyniki wielopłaszczyznowego projektu badawcze­go zrealizowanego w latach 2010-2012. Zarysowane w rozdziale metodologicznym para­metry badań uzmysławiają, że uzyskane wyniki mogą uchodzić za reprezentatywne dla zarysowanego pola badawczego. Sposób ujęcia zagadnienia pozwala ufać, że udało się oddać rzeczywisty obraz przekonań, opinii i interpretacji re
Ebook Edukacja jutra. Między ideałem a codziennością

Edukacja jutra. Między ideałem a codziennością

Autor: Kazimierz Denek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W prezentowanej monografii Autor przedstawił między innymi nowator­skie ujęcie problematyki związanej z misją szkoły i jej przyszłością. Z treści publikacji wypływa głęboka i uzasadniona troska o dobro polskiej edukacji, szkoły i uczelni, nauczycieli, studentów i uczniów. Profesor w niniejszym dzie­le, podobnie jak we wszystkich swoich pracach, odważnie mówi o trudnej
Ebook Jak oceniać postępy uczniów. Wskazówki dla nauczycieli

Jak oceniać postępy uczniów. Wskazówki dla nauczycieli

Autor: Paul Dix

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W jaki sposób oceniać uczniów, by zachęcić ich do efektywnej pracy? Ebook Paula Dixa pokazuje, że ocenianie to nie tylko kilka czynności zakończonych „dwóją” lub „szóstką” – to także mnóstwo szans, by zachęcić ucznia i wzmacniać efektywność uczenia się. Autor – doświadczony i wielokrotnie nagradzany za szkolenia dla nauczyciel
Ebook Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji Silver Economy

Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji Silver Economy

Autor: Iwa Kuchciak, Marika Świeszczak, Krzysztof Świeszczak, Monika Marcinkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook dotyczy najważniejszych mechanizmów i uwarunkowań procesu włączania w system bankowy poprzez podnoszenie świadomości finansowej społeczeństwa. Ze względu na prognozowane trendy demograficzne, prowadzące do zjawiska starzenia się całego społeczeństwa, w książce opisano wybrany element koncepcji silver economy, jakim jest aktywne uczestnictwo osób w wieku powyżej 50. roku życia w
Ebook Problem intencjonalności działania wychowawczego. Studium teoretyczne

Problem intencjonalności działania wychowawczego. Studium teoretyczne

Autor: Alina Wróbel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest interdyscyplinarnym studium teoretycznych podstaw działania wychowawczego, osadzonym we współczesnym dyskursie paradygmatycznym, stanowi efekt hermeneutycznej interpretacji wybranych teorii pedagogicznych. Znajdujemy w niej odpowiedź na pytanie, jak odwołanie się do kategorii intencjonalności zmienia strukturę teorii pedagogicznej i sens nadany działaniu wychowawczemu jako podsta
Ebook Pedagogika społeczna: wstępy i kontynuacje

Pedagogika społeczna: wstępy i kontynuacje

Autor: Ewa Marynowicz-Hetka, Elżbieta Skoczylas-Namielska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Siódmy tom serii „Stała Konferencja Pedagogiki Społecznej”, który oddajemy do rąk Czytelników, ma dla nas szczególne znaczenie. Został bowiem wyróżniony przez Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu poprzez włączenie do zestawu publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego przygotowanych z okazji jubileuszu 70. rocznicy powstania Uczelni. Jest to d
Ebook Wprowadzenie do epistemologii pracy społecznej. Odniesienia do społeczno-pedagogicznej perspektywy poznania pracy społecznej

Wprowadzenie do epistemologii pracy społecznej. Odniesienia do społeczno-pedagogicznej perspektywy poznania pracy społecznej

Autor: Arkadiusz Żukiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przygotowana propozycja rozważań jest drugim tomem tryptyku poświęconego zagadnieniom pracy społecznej (w pierwszym ukazana została jej ontologiczna perspektywa) i stanowi kontynuację namysłu czynionego ze społeczno-pedagogicznego punktu widzenia. Czytelnicy znajdą tu odwołanie do teoretycznych i praktycznych doświadczeń, wywodzonych z aktywności akademickiej oraz bezpośredniej służby społecznej,
Ebook Książki w życiu najmłodszych

Książki w życiu najmłodszych

Autor: Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook na temat istotnego udziału książki i czytania w życiu dziecka. Powszechnie zaakceptowano potrzebę włączania do tego procesu dzieci od pierwszych miesięcy życia, słusznie podkreślając związek pomiędzy głośnym czytaniem a kształtowaniem wrażliwości i wyobraźni, wpływ czytania i literatury na rozwój dziecka, poczynając od jego najmłodszych lat. Nawyki czytelnicze dzieci można też traktow
Ebook W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży

W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży

Autor: Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook składa się z czterech części zatytułowanych: 1. Dzieci i młodzież w świecie cyfrowym, 2. Dzieci i młodzież w świecie czasopism, 3. Działalność instytucjonalna na rzecz kultury czytelniczej dzieci i młodzieży oraz 4. Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży w ujęciu międzynarodowym. Dowiemy się z niej m.in. na tematy różnorodnym funkcji nowoczesnych bibliotek oraz techniki (przede wszyst
Ebook Pomiędzy reformami. Edukacja początkowa w polskich reformach oświatowych w latach 1932-1961

Pomiędzy reformami. Edukacja początkowa w polskich reformach oświatowych w latach 1932-1961

Autor: Dorota Radzikowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W pracy zawarta została analiza reform programowo-strukturalnych wprowadzanych w Polsce na pierwszym szczeblu kształcenia w szkole podstawowej w latach 1932–1961, przy czym ciężar badań koncentruje się głównie na założeniach reform, w mniejszym zaś stopniu na rzeczywistych zmianach w systemie edukacji, jakie zaszły pod ich wpływem. Ponieważ etap edukacji początkowej rozpoczyna organiz
Ebook Wyzwoleni i zagubieni w sieci. Sztuka i wychowanie w kulturze konwergencji

Wyzwoleni i zagubieni w sieci. Sztuka i wychowanie w kulturze konwergencji

Autor: Mirosława Zalewska-Pawlak, Piotr Soszyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Media konstytuują wszechogarniającą reprezentację nazwaną przez Baudrillarda hiperrealnością bądź rzeczywistością upozorowaną. Hiperprzestrzeń stwarza nieograniczone możliwości kreowania bytów wyobrażeniowych, zawieszając przymus rzeczywistości, oferuje wyzwolenie od jej reguł i nacisków aż do pełnej wolności tworzenia. Jednocześnie samorealizacja w hiperprzestrzeni sprzyja zagrożeni
Ebook Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Autor: dr Katarzyna Wójcik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej to publikacja skierowana do badaczy zainteresowanych tematyką wczesnoszkolnego i przedszkolnego nauczania języków obcych, nauczycieli języków obcych w przedszkolu i klasach młodszych, nauczycieli klas młodszych szkoły podstawowej oraz wychowania przedszkolnego, którzy chcą wprowadzać w procesie dydaktycznym elementy nauczania
Ebook Człowiek w społeczeństwie wybrane aspekty badawcze Bezpieczeństwo Zdrowie Edukacja

Człowiek w społeczeństwie wybrane aspekty badawcze Bezpieczeństwo Zdrowie Edukacja

Autor: Sławomir Wierzbicki ⋅ Adam Krampichowski ⋅ Piotr Błasiak ⋅ Karolina Karbownik ⋅ Alicja Łaska-Formejster ⋅ Renata Paliga ⋅ Robert Dec ⋅ Jolanta Bujak-Lechowicz ⋅ Wojciech Lewicki ⋅ Bogusław Stankiewicz ⋅ Wojciech Biel ⋅ Piotr Dzieduszyński ⋅ Irena Basaj ⋅ Joanna A. Pawłowicz ⋅ Waldemar Jagodziński ⋅ Błażej Kmieciak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Badania prowadzone nad funkcjonowaniem człowieka we współczesnym świecie z natury rzeczy muszą obejmować szerokie spektrum tematów, co wynika z co najmniej dwóch  powodów: po pierwsze, człowiek jako istota społeczna stanowi skomplikowany przedmiot  eksploracji naukowej, gdyż liczne związki przyczynowo-skutkowe warunkujące istnienie  jednostki w społ
Ebook Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych

Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych

Autor: Wiesława Leżańska, Aleksandra Feliniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przekazywana do rąk Czytelnika Ebook to kolejny tom podejmujący tematykę nauczyciela wczesnej edukacji (seria „Wczesna Edukacja”) pod redakcją pracowników Katedry Pedagogiki Wieku Dziecięcego Uniwersytetu Łódzkiego. W każdej kolejnej publikacji z tej serii autorzy zajmują się nowym ważnym problemem dotyczącym podmiotu badań - nauczyciela wczesnej edukacji. W prezentowanym
Ebook Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć dla młodzieży

Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć dla młodzieży

Autor: Elżbieta Płóciennik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejna publikacja w ramach serii „Edukacja dla Mądrości”, inspirowanej koncepcją i dokonaniami Roberta J. Sternberga (Teaching for Wisdom) - praktyczny poradnik metodyczny dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów, pracujących w różnych instytucjach oświatowych, dla konsultantów i doradców metodycznych, a także rodziców. Zawiera wprowadzenie te
Ebook Poglądy pedagogiczne Bogdana Nawroczyńskiego i ich współczesne implikacje

Poglądy pedagogiczne Bogdana Nawroczyńskiego i ich współczesne implikacje

Autor: Anna Walczak, Alina Wróbel, Marcin Wasilewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana publikacja dotyczy kluczowych aspektów myśli pedagogicznej Bogdana Nawroczyńskiego (1882-1974), jednego z najwybitniejszych klasyków polskiej pedagogiki - historii myśli pedagogicznej, pedagogiki porównawczej, dydaktyki i pedeutologii. Jest on również jednym z najważniejszych przedstawicieli polskiej filozofii wychowania, a jego książkę, Życie duchowe. Zary
Ebook Dziecko w zdrowiu i chorobie. Wybrane problemy

Dziecko w zdrowiu i chorobie. Wybrane problemy

Autor: Iwona Banach (red.), Anetta Soroka-Fedorczuk (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zdrowie jest jedną z podstawowych wartości, należy także do fundamentalnych jakości ludzkiego życia. Problematyka związana ze zdrowiem i chorobą człowieka w różnych etapach jego życia od wielu stuleci stanowiła przedmiot dociekań naukowych (teoretycznych i badawczych) podejmowanych przez filozofów, lekarzy, działaczy społecznych oraz przedstawicieli nauk humanistycznych i przyrodnicz
Ebook Biospołeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze fizycznej i zdrowotnej osób w różnym wieku

Biospołeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze fizycznej i zdrowotnej osób w różnym wieku

Autor: Anna Makarczuk, Anna Maszorek-Szymala, Jolanta E. Kowalska, Arkadiusz Kaźmierczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana publikacja dotyczy uniwersalnych zagadnień wartości kultury fizycznej w procesie kształcenia i wychowania, pedagogicznych i historycznych przejawów idei olimpijskiej, współczesnych problemów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, a także zdrowotnych uwarunkowań aktywności ruchowej. Autorzy - specjaliści z zakresu pedagogiki, nauk medycznych i nauk o kulturze fizy
Ebook Pedagogika grecka od Protagorasa do Posejdoniosa

Pedagogika grecka od Protagorasa do Posejdoniosa

Autor: Marcin Wasilewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji autor bada elementy myślenia o wychowaniu i kształceniu w poezji epickiej, lirycznej i dramatycznej, w prawodawstwie, badaniach natury, sofistyce i filozofii starożytnej Grecji. Analizą obejmuje około 800 lat (od okresu archaicznego po hellenistyczny) rozwoju myśli pedagogicznej i omawia dorobek blisko 50 myślicieli z tego okresu. Oryginalność tej książki ma kilka istotnych wymiar&oa
Ebook Mój ojciec mój przyjaciel

Mój ojciec mój przyjaciel

Autor: Andre Stern, Arno Stern

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dobrze wiemy, że przemoc, lekkomyślność i zuchwalstwo są przekazywane z rodziców na dzieci. Jednak odnosi się to także do takich umiejętności, jak uważność, empatia, szacunek, a nawet czerpanie przyjemności i radości z życia – umiejętności, które są słabo widoczne we współczesnych społeczeństwach, nie mówiąc już o braku ich naukowego opracowania. Dlatego ta Ebook
Ebook Edukacja jutra. Wartości - Wychowanie - Kształcenie

Edukacja jutra. Wartości - Wychowanie - Kształcenie

Autor: Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja będąca pokłosiem XXIII Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego. 
Ebook Edukacja jutra. Kierunki rozwoju współczesnej edukacji

Edukacja jutra. Kierunki rozwoju współczesnej edukacji

Autor: Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja będąca pokłosiem XXIII Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego. 
Ebook

"Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych". T. 23, nr 2/2016: Wybrane zagadnienia metodologii i metodyki badań w obszarze niepełnosprawności i codzienności osób z niepełnosprawnością

Autor: red. Magdalena Bełza, red. Zenon Gajdzica, red. Dorota Prysak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejny numer czasopisma Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych (2/2016, tom XXIII) zawiera zbiór tekstów ukazujących metodologiczne i metodyczne zagadnienia interdyscyplinarnych badań nad niepełnosprawnością (osób z niepełnosprawnością oraz uwarunkowaniami ich funkcjonowania). Niepełnosprawność jako kategoria badawcza przyjmuje postać s
Ebook Yuppie oraz squatter. Globalne style życia w lokalnych środowiskach wychowawczych

Yuppie oraz squatter. Globalne style życia w lokalnych środowiskach wychowawczych

Autor: Maciej Bernasiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Spis treści   Wprowadzenie / 7 Rozdział 1: Yuppie jako idealny konsument epoki neoliberalnej. Charakterystyka stylu życia / 21 Milkie, bobo, yettie, pokolenie X, czyli kategorie społeczne postyuppie / 32 Istota kryzysu neoliberalnych wzorców życia / 43   Rozdział 2: Squatterzy jako kontestatorzy epoki neoliberalnej. Charakterystyka stylu życia / 53 Społeczno-gospodarcz
Ebook Poezja paradoksów - paradoksy w poezji. Poetycka teologia księży Jana Twardowskiego, Janusza Stanisława Pasierba, Wacława Oszajcy

Poezja paradoksów - paradoksy w poezji. Poetycka teologia księży Jana Twardowskiego, Janusza Stanisława Pasierba, Wacława Oszajcy

Autor: Magdalena Ochwat

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Paradoksy — pisał Carl Gustav Jung w książce Psychologia a religia — w przedziwny sposób należą do największych dóbr duchowych […\, a wszystkie wypowiedzi religijne zawierają logiczne sprzeczności i zasadniczo niemożliwe stwierdzenia”. Obserwację tę, niewątpliwie słuszną, potwierdza już pobieżna analiza języka, jakim posługuje się Biblia. Zar&o
Ebook Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? O tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia

Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? O tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia

Autor: Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejny tom z serii „Nauka - Dydaktyka - Praktyka” jest poświęcony prezentacji tradycyjnych i nowoczesnych metod krzewienia kultury czytelniczej wśród dzieci i młodzieży. Refleksja naukowa nad tą tematyką została podjęta w związku ze zmieniającymi się technologiami i metodami pracy z czytelnikiem/odbiorcą usług bibliotecznych. Jak wykorzystać naturalne zainteresowanie młodych no
Ebook Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia

Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia

Autor: Mariola Antczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejny tom z serii „Nauka - Dydaktyka - Praktyka” jest poświęcony przedsięwzięciom popularyzującym czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, które są podejmowane przez różne instytucje, przede wszystkim biblioteki, a także analizie wybranych segmentów współczesnego rynku wydawnictw dziecięco-młodzieżowych. Czytelnik znajdzie tu informacje dotyczące roli
Ebook POLICJA JAKO INSTYTUCJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO. PERSPEKTYWA OSÓB STARSZYCH

POLICJA JAKO INSTYTUCJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO. PERSPEKTYWA OSÓB STARSZYCH

Autor: Maria Zrałek, Aldona Frączkiewicz-Wronka (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Sześć opracowań zawartych w niniejszym tomie składa się na narrację, której celem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, jak osoby starsze postrzegają wypełnianie przez Policję zadania związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Informacje o tym, jak wypełnianie zadań Policji jest oceniane, przyczyni się do tworzenia takiego wizerunku Policji, aby odpowiadał na z
Ebook Mistrzostwo duchowe

Mistrzostwo duchowe

Autor: Anna Walczak, Wojciech Mikołajewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorzy prezentowanej publikacji podjęli próbę przywrócenia do badań pedagogicznych kategorii duchowości pojmowanej jako niezbywalny atrybut egzystencji człowieka. Taka refleksja wywodzi się od Wilhelma Diltheya, w Polsce jej wybitnym przedstawicielem był Bogdan Nawroczyński (Poglądy pedagogiczne Bogdana Nawroczyńskiego i ich wspólczesne implikacje, red. A. Walczak, A. Wr&oacu
Ebook

"Chowanna" 2017. T. 1 (48): Niebezpieczna humanistyka - wywrotny wymiar pedagogiki i edukacji

Autor: red. Krzysztof Maliszewski, red. Ewa Syrek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Część monograficzna tomu 1/2017 „Chowanny” pod redakcją Krzysztofa Maliszewskiego zatytułowana Niebezpieczna humanistyka – wywrotny wymiar pedagogiki i edukacji to projekt pomyślany jako namysł nad optyką humanistyczną w pedagogice i jako próba wygenerowania w przestrzeni publicznej ważkich głosów o wywrotowym charakterze humanistyki w sytuacji, gdy ona sama zdaje s
Ebook JEST CZŁOWIEK Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - POLA REFLEKSJI

JEST CZŁOWIEK Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - POLA REFLEKSJI

Autor: Zbiorowy

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W świecie współczesnym nastaje coraz większe zrozumienie problemów człowieka z niepełnosprawnością. Coraz większy postęp w zakresie wiedzy humanistycznej i wiedzy medycznej przyczynia się do poznawania człowieka z niepełnosprawnością i uwzględniania jego realnych i rzeczywistych potrzeb, możliwości i ograniczeń. Zygmunt Bauman w swoich rozważaniach podkreśla, iż obecność „
Ebook Przedsiębiorczość jako wartość w edukacji

Przedsiębiorczość jako wartość w edukacji

Autor: red. Andrzej Murzyn, red. Urszula Szuścik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W artykule przedstawione są różne ujęcia przedsiębiorczości. Część pierwsza poświęcona jest między innymi koncepcji Josepha Schumpetera. W części drugiej analizowane są historyczne uwarunkowania przedsiębiorczości. W zakończeniu podniesiony jest problem aktualnego rozumienia przedsiębiorczości.
Ebook Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności

Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności

Autor: Krzysztof J. Szmidt

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W prezentowanym tomie autor, pionier badań nad twórczością, zwłaszcza w kontekście edukacyjnym, zbiera wyniki swoich dotychczasowych refleksji. Czytelnik otrzymuje unikatową na polskim rynku publikację o twórczości, która zawiera opisy i analizę procesów twórczych, refleksję nad pedagogiką ich inspirowania i utrwalania, a także prezentację metod badania twó
Ebook Nauczyciel w

Nauczyciel w "polu" szkolnym - w świetle teorii Pierre'a Bourdieu i nauczycielskich narracji

Autor: Małgorzata Zalewska-Bujak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook pt. „Nauczyciel w polu szkolnym – w świetle teorii Pierre̕a Bourdieu i nauczycielskich narracji” stanowi próbę naświetlenia nauczycielskiej perspektywy spoglądania na otaczającą ich rzeczywistość zawodową. Autorka, zainteresowana tym, jak nauczyciele sami rozpoznają swoje umiejscowienie w polu szkolnym, postanowiła oddać im głos i dzięki prowadzonym wywiadom się
Ebook Balonowe Kreacje

Balonowe Kreacje

Autor: Jakub B. Bączek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Lektura e-booka jest pierwszym krokiem do nabycia nowego narzędzia animacyjnego - skręcania z balonów zwierzątek i innych kreacji dla dzieci. Dobry animator wie, że inwestycja w rozwój i nabywanie nowych narzędzi to szansa na wyższe zarobki i więcej zleceń w animacji. Każdy ma jednak inny sposób nabywania wiedzy - wzrokowcy potrzebują e-booka takiego jak nasz, dotykowcy potrzebują udziału w szkole
Ebook Malowanie buziek

Malowanie buziek

Autor: Jakub B. Bączek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zapewne już dziesiątki razy obserwowałaś eventy, na których maluje się dzieciom twarze - faktycznie, jest to jedna z najpopularniejszych animacji. Wciąż jednak skuteczna i atrakcyjna dla dzieci i ich rodziców. Dlatego przedstawiamy e-book, zarówno dla osób, które nigdy jeszcze nie malowały, jak i dla tych, które posiadają to narzędzie w swoim warsztacie, ale chcą zaczerpnąć pełniejszej wiedzy o ma
Ebook Przygotowanie do pracy w animacji

Przygotowanie do pracy w animacji

Autor: Jakub B. Bączek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Animacja czasu wolnego staje się nie tylko pracą pożądaną na rynku i nie tylko wzrasta na nią zapotrzebowanie. Animacja pozwala również na samorealizację, dlatego dla wielu osób jest wymarzona. Ten e-book jest dla osób, które dostrzegają w sobie inteligencję, poczucie humoru, kreatywność, pewność siebie oraz są podekscytowane zaletami zawodu animatora. Jakub B. Bączek przedstawia czytelnikom spr
Ebook Seks trzyma nas przy życiu. Rehabilitacja seksualna w chorobach somatycznych

Seks trzyma nas przy życiu. Rehabilitacja seksualna w chorobach somatycznych

Autor: Michał Lew-Starowicz, Alicja Długołęcka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook opisuje podstawowe zaburzenia seksualne u osób przewlekle chorych jak i niepełnosprawnych. Poza zaburzeniami erekcji oraz ejakulacji, autorzy opisują także zaburzenia czucia i pożądania, zwaracjąc uwagę na korelację zaburzeń seksualnych z chorobami układu krążenia, chorobami metabolicznymi i endokrynologicznymi. Pozycja jest ciekawą lektura dla lekarzy klinicytów, ponieważ podejmuje także ro
Ebook Wstyd. Seks i medycyna. Przewodnik dla lekarzy

Wstyd. Seks i medycyna. Przewodnik dla lekarzy

Autor: Michał Lew-Starowicz, Alicja Długołęcka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest pozycją traktującą o wstydzie jako pierwotnej emocji towarzyszącej nam prawie codziennie w róznych sytuacjach życiowych. Wstyd może dotyczyć zarówno relacji rodzinnej, partnerskiej oraz pojawić się w relacji lekarz pacjent/pacjentka. Autorzy analizują wstyd oraz dają praktyczne wskazówki jak radzić sobie z tą emocją i dlaczego jest tak ważna w relacjach międzyludzkich. W książce są rodz
Ebook Metody pedagogicznych badań nad twórczością teoria i empiria

Metody pedagogicznych badań nad twórczością teoria i empiria

Autor: Krzysztof J. Szmidt

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja ta wypełnia lukę w dotychczasowych działaniach porządkujących istniejące, jak i poszukujących nowych dróg pedagogicznego definiowania, poznawania i stosowania metod badań nad twórczością. (...) Czytelnik znajdzie tu materiał rzetelnie gromadzący aktualną analizę literatury przedmiotowej, ale też nowatorskie podejście do empirycznych działań. Będzie nim na pewno osoba akad
Ebook (Nie)przygotowani. Metafora szkoły w polskiej poezji współczesnej

(Nie)przygotowani. Metafora szkoły w polskiej poezji współczesnej

Autor: Kamila Czaja

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook podejmuje temat wykorzystania w poezji wielkiej metafory ŻYCIE TO SZKOŁA. W celu możliwie szerokiego ujęcia tytułowego problemu w publikacji przywołano kilkaset wierszy i tekstów piosenek autorstwa kilkudziesięciu twórców — od utworów z dwudziestolecia międzywojennego, stanowiących istotną tradycję dla późniejszych ujęć, po tomiki reprezentantó
Ebook Ekshibicjonizm społeczny w Internecie. Motywy i potencjalne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa młodzieży

Ekshibicjonizm społeczny w Internecie. Motywy i potencjalne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa młodzieży

Autor: Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Karina Leksy

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Współcześnie coraz częściej znaczącym środowiskiem życia i funkcjonowania jednostki staje się przestrzeń internetowa. Intensywne korzystanie z nowych technologii, w tym zwłaszcza z mediów społecznościowych, sprawia, że stają się one jednym ze środowisk socjalizacyjnych, niemal równorzędnym ze środowiskiem rodziny czy szkoły. Z tego względu zwraca się uwagę na konieczność wdroż
Ebook Sześciolatek w szkolnej ławce - obniżenie obowiązkowego wieku szkolnego w polskim systemie edukacyjnym

Sześciolatek w szkolnej ławce - obniżenie obowiązkowego wieku szkolnego w polskim systemie edukacyjnym

Autor: Agata Rzymełka-Frąckiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Prezentowana praca podejmuje kwestie związane z próbą obniżenia obowiązkowego wieku szkolnego dziecka do szóstego roku życia w polskim systemie edukacyjnym, w okresie tzw. przejściowych przepisów, kiedy to decyzją rodziców można było zapisać dziecko sześcioletnie do pierwszej klasy. W opracowaniu zawarte zostały informacje, jak zmieniał się na przestrzeni czasu w
Ebook Nowe media, technologie i trendy w edukacji

Nowe media, technologie i trendy w edukacji

Autor: Frania Monika

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czy edukacja – jej istota, cele, proces – wymaga dzisiaj redefinicji? Czy jesteśmy świadkami kolejnych etapów ewolucji, czy też można mówić o bardziej gwałtownych zmianach rewolucyjnych? Czy, myśląc o edukacji, trzeba pójść za głosami, że system wymaga zrównania z ziemią i wybudowania wszystkiego na nowo, albo za tymi, że trzeba trwać przy tradycyjnym modelu
Ebook Technologie informacyjno-komunikacyjne i e-learning we współczesnej edukacji

Technologie informacyjno-komunikacyjne i e-learning we współczesnej edukacji

Autor: Eugenia Smyrnova-Trybulska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi systematyczne opracowanie w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych i e-learningu we współczesnej edukacji z uwzględnieniem podejścia kompetencyjnego. Obecny system edukacyjny jest w trakcie globalnych zmian, dlatego powinno się w pełni przygotowywać przyszłych specjalistów do życia w otwartej przestrzeni informacyjnej, kształcąc umiejętności niezbędne w XXI w
Ebook Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. T. 1: Teoria i praktyka

Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. T. 1: Teoria i praktyka

Autor: red. Urszula Szuścik, Renata Raszka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedstawiona w dwóch tomach monografia, pt. "Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Teoria i praktyka". T. 1 i "Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Refleksje pedagogiczne w teorii i praktyce", T. 2, stanowi oryginalne opracowanie w zakresie szeroko rozumianej innowacyjności w praktyce i teorii pedagogicznej. Publikacja zawiera rozważania dotyczące roli nauczyciela
Ebook Dobre wieści o złym zachowaniu. Dlaczego dzieci są mniej zdyscyplinowane niż kiedyś i jak możemy sobie z tym poradzić?

Dobre wieści o złym zachowaniu. Dlaczego dzieci są mniej zdyscyplinowane niż kiedyś i jak możemy sobie z tym poradzić?

Autor: Katherine Reynolds Lewis

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Co się stało z naszymi dziećmi, że nas nie słuchają, że nie są zdyscyplinowane i nie stosują się do norm i zasad? Rodzice są przekonani, że wychowują dzieci jak najlepiej, sprawują nad nimi jak najlepszą opiekę i kontrolę, a tymczasem, wygląda na to, że bezskutecznie. A może to podejście rodziców prowadzi do tego, że dzieci nie uczą się odpowiedzialności, niezależności i podejmowa
Ebook Sąd nad demoralizacją nieletnich. Konteksty wychowawcze

Sąd nad demoralizacją nieletnich. Konteksty wychowawcze

Autor: Renata Szczepanik, Agnieszka Jaros, Magdalena Staniaszek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja dotyczy interwencji sądowych w przypadku stwierdzenia objawów demoralizacji nieletnich, a także dorastających dzieci, które z różnych powodów nabyły status „podsądnej młodzieży”. Nieprzypadkowo autorki używają określenia „różne powody”, związanego z bardzo pojemnym i jednocześni e nieostrym pojęciem demoralizacji. Termin ten jes
Ebook Horyzonty dziecięcych znaczeń. Kreowanie środowiska uczenia się

Horyzonty dziecięcych znaczeń. Kreowanie środowiska uczenia się

Autor: Jolanta Bonar, Monika Wiśniewska-Kin, Anna Buła

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana publikacja jest zachętą do refleksji na temat napięć oraz nieoczywistości, istoty i znaczenia współczesnych debat nad dzieciństwem i wczesną edukacją. Przedstawione rozważania dotyczą krytycznego namysłu nad kondycją wczesnej edukacji, potencjału dziecka i jego sposobów doświadczania świata, środowiska edukacyjnego rozwijającego możliwości i kompetencje dzieci, twó
Ebook Horyzonty dziecięcych znaczeń. Granice - rozpoznania - perspektywy

Horyzonty dziecięcych znaczeń. Granice - rozpoznania - perspektywy

Autor: Monika Wiśniewska-Kin, Jolanta Bonar, Anna Buła

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana publikacja jest zachętą do refleksji na temat napięć oraz nieoczywistości, istoty i znaczenia współczesnych debat nad dzieciństwem i wczesną edukacją. Przedstawione rozważania dotyczą krytycznego namysłu nad kondycją wczesnej edukacji, potencjału dziecka i jego sposobów doświadczania świata, środowiska edukacyjnego rozwijającego potencjał i kompetencje dzieci, twó
Ebook Raport Dyrektora Szkoły on-line Aktualności, prawo i zarządzanie w edukacji

Raport Dyrektora Szkoły on-line Aktualności, prawo i zarządzanie w edukacji

Autor: Elżbieta Goźlińska, Katarzyna Koletyńska, Ewa Preis, Elzbieta Wichrowska, Ewa Kedracka, Lucyna Korga, Jarosław Kordziński, Jerzy Śliwa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tematyka Miesięczny serwis informacyjno-doradczy jest ważnym źródłem wiedzy każdego dyrektora szkoły. Na łamach miesięcznika znaleźć można informacje o: nowych i zmienionych przepisach prawnych dotyczących oświaty istotnych dla szkół regulacjach prawnych aktualnych wydarzeniach w oświacie hospitacjach programach wychowawczych i profilaktycznyc
Ebook Techniki i metody relaksacyjne w wychowaniu, edukacji i terapii. Scenariusze pracy z dziećmi i młodzieżą

Techniki i metody relaksacyjne w wychowaniu, edukacji i terapii. Scenariusze pracy z dziećmi i młodzieżą

Autor: Gabriela Dobińska, Angelika Cieślikowska-Ryczko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przemiany społeczno-kulturowe, rozwój technologiczny, konsumpcjonizm oraz przeformułowanie hierarchii wartości może generować zagrożenia dla młodych ludzi. Pedagodzy, nauczyciele i rodzice borykają się z wieloma trudnościami, dylematami oraz wyzwaniami wychowawczymi. Autorki monografii prezentują bardzo cenne, ale niedoceniane dotąd rozwiązanie - relaksacyjne metody oddziaływań pedagogiczny
Ebook

"Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych". T. 24, nr 1/2017: Interdyscyplinarne spojrzenie na wsparcie dziecka i jego rodziny w procesie wczesnej interwencji

Autor: red. Szymon Godawa, Sylwia Wrona

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wczesna interwencja to interdyscyplinarne działania ukierunkowane na wsparcie rozwoju małego dziecka oraz jego rodziny. O skuteczności tego procesu decyduje czas – im szybciej zostaną zauważone nieprawidłowości rozwojowe u dziecka, tym skuteczniejsze może okazać się wsparcie. Istotnym i często niedocenianym czynnikiem jest organizowanie wsparci
Ebook

"Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych". T. 25, nr 2/2017: Zespół kruchego X i inne zaburzenia neurorozwojowe. Diagnoza, terapia i edukacja - szanse i zagrożenia

Autor: red. Magdalena Bełza-Gajdzica, Joanna Kulisiak-Kaźmierczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejny numer czasopisma Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych (2/2017, tom XXV) zawiera zbiór tekstów ukazujących tematykę rzadkich zespołów genetycznych uwarunkowanych dziedzicznie, jak i zaburzeń neurorozwojowych, w tym ze spektrum autyzmu (ASD). Adresowany jest do nauczycieli, pedagogów, rehabilitantów, terapeutó
Ebook

"Chowanna" 2018. T. 1 (50): Perspektywy edukacji małego dziecka w kontekście zmian oświatowych

Autor: red. Alina Budniak, Ewa Syrek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Część monograficzna tomu 1/2018 „Chowanny” pod redakcją Aliny Budniak została zatytułowana Perspektywy edukacji małego dziecka w kontekście zmian oświatowych. Treści zawartych tu rozważań odnoszą się do kształtu, celów, zakresu, przebiegu i znaczenia edukacji małego dziecka; stanowią głos w dyskusji i wyraz troski o jej stan w trakcie bezustannie trwających szkolnych reform. Z j
Ebook Jak wspierać rozwój przedszkolaka?

Jak wspierać rozwój przedszkolaka?

Autor: Monika Sobkowiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook autorki bloga Pani Monia, której zaufało prawie 40 tysięcy nauczycieli i rodziców Wiek przedszkolny to najlepszy czas na to, by wspierać wszechstronny rozwój dziecka. A zabawa to naturalna forma działania, dzięki której przedszkolaki uczą się, poznają świat, radzą sobie z trudnościami i odkrywają swoje zainteresowania przekonuje Monika Sobkowiak autorka bloga Pani Monia, inspirującego n
Ebook Pedagogika społeczna. Pojmowanie aktywności w polu praktyki

Pedagogika społeczna. Pojmowanie aktywności w polu praktyki

Autor: Ewa Marynowicz-Hetka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia, będąc syntezą wieloletnich prac badawczych autorki, stanowi nowe otwarcie w pojmowaniu aktywności w polu praktyki analizowanej ze społeczno­pedagogicznej perspektywy. Prezentuje namysł nad pedagogiką społeczną, jej aktualnym postrzeganiem w odniesieniu do jej tradycji i pierwszych sformułowań oraz do współczesnego dyskursu prowadzonego w naukach humanistycznych i społecznych
Ebook Program logopedyczny

Program logopedyczny

Autor: Katarzyna Jędrys Siuda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Program pracy logopedycznej zakłada objęcie opieką logopedyczną dzieci w wieku 3 -- 6 letnich w zakresie eliminowania zaburzeń mowy. Program pełni również funkcję profilaktyczną. Jego elementy mogą wprowadzać nauczyciele na zajęciach dydaktycznych lub wyrównawczych celem wspierania terapii logopedycznej oraz rozwijania mowy i myślenia dzieci. Program zakłada współpracę z nauczycielami, rodzicami,
Ebook Dyskursy o emocjach - pedagogika i codzienność szkolna

Dyskursy o emocjach - pedagogika i codzienność szkolna

Autor: Irena Przybylska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problematyka pracy w najszerszym rozumieniu dotyczy emocji i ich znaczenia w wychowaniu, dlatego adresowana jest do praktyków i teoretyków zainteresowanych edukacją, a szczególnie tym, co dzieje się na styku wychowania i kultury emocji. Każdą wspólnotę charakteryzuje ton emocjonalny, który jest kulturowym przejawem jej funkcjonowania. Nie inaczej jest w przypadku
Ebook Czuła pedagogia. Edukacyjny walor dzieł i działań księżnej Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej

Czuła pedagogia. Edukacyjny walor dzieł i działań księżnej Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej

Autor: Jolanta Skutnik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W opracowaniu, którego cel  skupia się na interpretacji dzieł i działań księżnej Izabeli Doroty z Flemmingów Czartoryskiej (1746-1835), a dokonywanej z perspektywy pedagogicznej, zbiegły się rozmaite tropy analiz obejmujące   pola  jej działalności politycznej, społecznej, wychowawczej i pomocowej, ale również towarzysko – artystycznej czy nawet ekolo
Ebook Uczeń i nauczyciel w zderzeniu z cyberprzestrzenią

Uczeń i nauczyciel w zderzeniu z cyberprzestrzenią

Autor: Danuta Szeligiewicz-Urban, Beata Matusek, Maria Kopsztejn

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Gwałtowny rozwój wszystkich dziedzin ludzkiej działalności spowodował przemiany w świadomości społeczeństw. Ludzie uświadomili sobie olbrzymie możliwości i znaczenie ich intelektualnych sprawności. Problematyka poruszana w niniejszej publikacji będzie przybliżała zarówno problemy związane z zagrożeniami, jak również z korzyściami płynącymi z szeroko pojętych mediów, szc
Ebook Twórcza aktywność profesjologiczna i profesjonalna seniorów polskich

Twórcza aktywność profesjologiczna i profesjonalna seniorów polskich

Autor: Kazimierz Marian Czarnecki, Piotr Kowolik, Wiesława Tomaszewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook obejmuje: wprowadzenie, osiem rozdziałów, wykaz literatury źródłowej oraz załączniki. W rozdziale pierwszym podano objaśnienia podstawowych terminów, które znajdują się w tytule pracy; w rozdziale drugim przedstawiono obszerniejszy opis starzenia się i starości człowieka, w tym szczególnie seniorów; w rozdziale trzecim przedstawiono podstawowe inform
Ebook Różne oblicza dialogu

Różne oblicza dialogu

Autor: Iwonia Dronia, Artur Kijak, Paweł Zakrajewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dialog od zawsze stanowił fundamentalną podstawę komunikacji międzyludzkiej. Nawoływania do „nawiązania dialogu”, tak często obecnie słyszane we wszystkich sferach naszego życia kulturalnego, religijnego czy też politycznego, to tak naprawdę zachęta do rozmowy, której nadrzędnym celem jest otwarcie na drugiego człowieka, promowanie tolerancji i zrozumienia. Niniejsza praca zbior
Ebook Wybrane obszary edukacyjnej, zawodowej i społecznej aktywności człowieka

Wybrane obszary edukacyjnej, zawodowej i społecznej aktywności człowieka

Autor: pod red. Marka Lewandowskiego

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W pierwszej części książki znalazły się teksty opisujące edukacyjny wymiar aktywności społecznej człowieka. W drugiej części książki zamieszczone zostały rozważania opisujące pracę zawodową jako obszar społecznej aktywności człowieka. W ostatniej części monografii znalazły się prace autorów zainteresowanych społecznym wymiarem aktywności życiowej człowieka, analizowanym w kontekstach zmian
Ebook Bazgrota w twórczości plastycznej dziecka

Bazgrota w twórczości plastycznej dziecka

Autor: Urszula Szuścik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji przedstawiono założenia, badania i ich wynik nad  bazgrotą dzieci 2, 3-letnich. Celem badań była próba wyjaśnienia genezy bazgroty dziecięcej i jej przemiany przez stymulację percepcji wzrokowej. Bazgrotę dziecięcą można traktować jako rodzaj specyficznego doświadczenia dziecka. Najbardziej właściwe dla tej fazy rozwoju ekspresji plastycznej dziecka jest spojrzenie na tę a
Ebook Pedagog w klasie - scenariusze zajęć na różne okazje

Pedagog w klasie - scenariusze zajęć na różne okazje

Autor: Kinga Białek, Magdalena Goetz, Anna Kiełczewska, Marzena Koniuszewska, Izabella Lutze, Danuta Pyrdoł, Kamila Raczyńska, Małgorzata Swędrowska, Alina Synakiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook „Pedagog w klasie – scenariusze zajęć na różne okazje” zawiera praktyczne wskazówki dla pedagogów oraz gotowe scenariusze zajęć z uczniami. Ponadto publikacja zawiera załączniki, czyli praktyczne narzędzia pomocne dla pedagoga prowadzącego zajęcia czy warsztaty . Dla jeszcze większej przejrzystości podzieliśmy publikację na 4 części tematyczne.
Ebook Uczeni z odległej i nieodległej przeszłości. Rekonstrukcje, interpretacje, refleksje

Uczeni z odległej i nieodległej przeszłości. Rekonstrukcje, interpretacje, refleksje

Autor: Alicja Żywczok, Małgorzata Kitlińska-Król

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zaprezentowana praca wieloautorska powstała w celu popularyzacji wiedzy naukoznawczej, zwłaszcza z zakresu historii nauki, filozofii nauki oraz psychologii i pedagogiki twórczości naukowej. Upowszechnienie znajomości biografii uczonych, zawierających wiele wskazówek odnośnie do tajników dynamicznych postępów w nauce, stanowi, w mym przekonaniu, odpowiedni kierunek w edu
Ebook Naukowcy. Osobowość, rola, profesjonalizm

Naukowcy. Osobowość, rola, profesjonalizm

Autor: red. Małgorzata Kitlińska-Król, Alicja Żywczok

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Obszerną pracę zbiorową dotyczącą grupy zawodowej naukowców współtworzą przedstawiciele nauk społecznych, humanistycznych, medycznych i technicznych, co gwarantuje odpowiednią jakość dyskursu merytorycznego zaprezentowanego w formie odpowiednio sproblematyzowanych tekstów, w których opisano wyniki badań empirycznych i refleksje teoretyczne. Reprezentanci wielu dyscyplin
Ebook O gazetce szkolnej

O gazetce szkolnej

Autor: Janusz Korczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Janusz Korczak O gazetce szkolnej ISBN 978-83-288-2381-5 1. W bardzo wielu szkołach młodzież zaczynała wydawać gazety. Rozmaicie je nazywali i rozmaicie zaczynali. Niestety, koniec zawsze bywał jednakowy: po kilku numerach pismo przestawało wychodzić. Widziałem zapał początku pracy i zniechęcenie po nieudanej próbie. Żal mi było zmarnowanego wysiłku i zapału. Zdaje mi się, że i te nieudane pró
Ebook Pedagogika żartobliwa

Pedagogika żartobliwa

Autor: Janusz Korczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Janusz Korczak Pedagogika żartobliwa Moje wakacje Gadaninki radiowe Starego Doktora ISBN 978-83-288-2382-2 Wstęp W Prawidłach życia zwróciłem się bezpośrednio do dzieci. Streszczając cykl wykładów w krótkiej broszurze, dałem nagłówek: Prawo dziecka do szacunku. Myśl przewodnia: dziecko jest równo nam wartościowym człowiekiem. W tych gadaninkach radiowych jeszcze jedna próba: żartobliwie.
Ebook Refleksje

Refleksje

Autor: Janusz Korczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Janusz Korczak Refleksje ISBN 978-83-288-2384-6 Czy dobrze być dzieckiem? Tak sobie. Nie bardzo. Nie wiem. Zapomniałem. Ale wiem, że gorzej być dzieckiem żydowskim. A jeszcze gorzej być dzieckiem żydowskim biednym i osieroconym. No tak. Każdy to przyzna bez trudu. Ale czy może być coś gorszego? Czemu nie? Może. Źle być starym, ale gorzej być starym Żydem. Czy może być coś gorszego? Oj
Ebook Matematyka  jedzenie i grafomotoryka. Poziom A, 3-4 lata

Matematyka jedzenie i grafomotoryka. Poziom A, 3-4 lata

Autor: Katarzyna Trojańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pozycja z serii EDUKACJA DOMOWA, przygotowana z myślą o kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji matematycznych dzieci w wieku 34 lat. W tym okresie dziecko z radością i zapałem odkrywa świat, a zabawa jest w dalszym ciągu podstawową formą jego aktywności. Dzięki niej nabywa ono nowych umiejętności. Podczas zabaw z tą książeczką, dotyczących przyrządzania posiłków, dziecko skomponuje naklejkowe potr
Ebook Matematyka  słuchanie i historyjki obrazkowe. Poziom B, 4-5 lat

Matematyka słuchanie i historyjki obrazkowe. Poziom B, 4-5 lat

Autor: Katarzyna Trojańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pozycja z serii EDUKACJA DOMOWA, przygotowana z myślą o kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji matematycznych dzieci w wieku 45 lat. W tym okresie mózg dziecka jest w fazie intensywnego rozwoju, dlatego tak ważne jest bogate środowisko, które rozbudza ciekawość poznawczą i daje możliwość eksploracji otoczenia. Dzięki wspólnie czytanym historyjkom i tworzeniu ilustracji z wykorzystaniem dołączonych
Ebook Matematyka i zabawy konstrukcyjne. Poziom A, klasa 1

Matematyka i zabawy konstrukcyjne. Poziom A, klasa 1

Autor: Katarzyna Trojańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pozycja z serii EDUKACJA DOMOWA, przygotowana z myślą o kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji matematycznych dziecka na poziomie klasy 1. Rozpoczyna ono naukę matematyki w systemie szkolnym i zarówno nauczyciele, jak i rodzice powinni stwarzać sytuacje edukacyjne umożliwiające mu poznawanie świata różnymi zmysłami i gromadzenie doświadczeń poprzez eksperymentowanie. Dzięki zabawom z tą książeczką
Ebook Moda. Wiosna

Moda. Wiosna

Autor: Agnieszka Kamińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Studio Zielone A Znajdziesz tu mnóstwo pomysłów na wyjątkowe wiosenne kreacje. Rysuj po śladzie, projektuj wzory i dodatki, koloruj, uzupełniaj stroje kolorowymi naklejkami i rozwijaj swoją kreatywność!
Ebook Moda. Lato

Moda. Lato

Autor: Agnieszka Kamińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Znajdziesz tu mnóstwo pomysłów na wyjątkowe letnie kreacje. Rysuj po śladzie, projektuj wzory i dodatki, koloruj, uzupełniaj stroje kolorowymi naklejkami i rozwijaj swoją kreatywność! Studio Zielone A
Ebook Leśna wędrówka

Leśna wędrówka

Autor: Ewa Gorzkowska-Parnas

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wybierz się z dzieckiem na wędrówkę po lesie! Spotkacie tu zwierzęta małe i duże, te, które łatwo zobaczyć w trakcie spaceru i te, które ukrywają się w zaroślach, unikając spotkania z człowiekiem. Podczas takiej wyprawy możesz wyjaśnić maluchowi, jak rozpoznać brzozę, na jakim drzewie rosną żołędzie i dlaczego lepiej omijać muchomora. Zabawa naklejkami, które należy dopasować do białych kształtów
Ebook Zabawne cyfry

Zabawne cyfry

Autor: Ewa Gorzkowska-Parnas

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Na stronach tej książki ukryły się cyfry. Należy je znaleźć i narysować ich kształty. Zamieszczono tu także zadania rozwijające postrzeganie ilościowe i umiejętność liczenia. Wykorzystanie kolorowych naklejek dodatkowo uatrakcyjni zabawę. Szukaj, rysuj i poznawaj!
Ebook Wiejska zagroda

Wiejska zagroda

Autor: Ewa Gorzkowska-Parnas

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oprowadź dziecko po wiejskim gospodarstwie! Przeczytaj o mieszkańcach zagrody, o tym, co rośnie w sadzie, ogrodzie i w polu. O tym, kto pilnuje dobytku, kto budzi wszystkich o świcie i dlaczego świnie nie stronią od błota. Zabawa naklejkami, które należy dopasować do białych kształtów na ilustracjach, to świetna okazja do rozmowy o zwierzętach, roślinach i maszynach rolniczych.
Ebook Kraina kreatywności - warsztat twórczego pedagoga w pracy z dziećmi

Kraina kreatywności - warsztat twórczego pedagoga w pracy z dziećmi

Autor: Danuta Krzywoń, Hewilia Hetmańczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook „Kraina Kreatywności – warsztat twórczego pedagoga w pracy z dziećmi”, stanowiąca kontynuację publikacji „Kraina Kreatywności – sposoby przeciwdziałania rutynie w pracy z dziećmi poprzez ekspresję twórczą i artystyczną”1, odpowiada na po­trzeby osób na co dzień zajmujących się odkrywaniem artystycznych zamiłowań swoich wychowank&oa
Ebook Wychowując dziecko z autyzmem. Pozytywne strategie oparte na terapii behawioralnej

Wychowując dziecko z autyzmem. Pozytywne strategie oparte na terapii behawioralnej

Autor: Victoria M. Boone

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skuteczne techniki dopasowane do indywidualnych potrzeb Twojego dziecka. Wychowywanie dziecka z autyzmem to jedno z najtrudniejszych zadań, przed jakim może stanąć rodzic. Niełatwo nadążyć z wypełnianiem codziennych obowiązków, robiąc jednocześnie wszystko co się da, by odpowiednio stymulować rozwój swojej pociechy. Victoria M. Boone, certyfikowana analityczka behawioralna, dzieli s
Ebook Pedagogika społeczna. Spotkania, trwanie i zmienność, pogranicza

Pedagogika społeczna. Spotkania, trwanie i zmienność, pogranicza

Autor: Anna Walczak, Lucyna Telka, Mariusz Granosik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przygotowanie monografii dotyczącej pedagogiki społecznej w Polsce jest zadaniem szczególnie ryzykownym i trudnym. Ryzykownym, ponieważ subdyscyplina ta przez ponad sto lat historii obrosła licznymi opracowaniami, które dodatkowo znacząco się różnią nachyleniem czy ugruntowaniem teoretycznym, charakteryzującym oryginalność poszczególnych ośrodków naukowych, w kt&
Ebook W stulecie metody biograficznej. Refleksje i przykłady badań z perspektywy polsko-frankofońskiej

W stulecie metody biograficznej. Refleksje i przykłady badań z perspektywy polsko-frankofońskiej

Autor: Elżbieta Dubas, Aneta Słowik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejny tom serii „Biografia i Badanie Biografii” akcentuje stulecie metody biograficznej związane z rocznicą wydania dzieła Williama I. Thomasa i Floriana Znanieckiego Chłop polski w Europie i Ameryce. Ponadto publikacja stanowi udokumentowanie wieloletniej współpracy ośrodka łódzkiego i wrocławskiego z badaczami frankofońskimi w zakresie badań biograficznych. Tom zawie
Ebook Ewaluacja w edukacji - teoria i praktyka

Ewaluacja w edukacji - teoria i praktyka

Autor: red. Urszula Szuścik, Danuta Kocurek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia pt. Ewaluacja w edukacji – teoria i praktyka jest publikacją prezentująca rozważania pedagogów, nauczycieli i osób, którzy problem ewaluacji podnoszą w swoich opracowaniach i badaniach. Jest to problem złożony i trudny w swojej warstwie teoretycznej i jego praktycznym wymiarze oraz skutkach psychologicznych. Szczególnie praktyka nauczycielska w spos&oac
Ebook Diagnoza pozytywna w resocjalizacji. Warsztat diagnostyczny pedagoga praktyka

Diagnoza pozytywna w resocjalizacji. Warsztat diagnostyczny pedagoga praktyka

Autor: Ewa Wysocka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Proponowana publikacja stanowi drugą, uzupełniającą część monografii, dotyczącej diagnozy pozytywnej w resocjalizacji (Diagnoza pozytywna w resocjalizacji. Model teoretyczny i metodologiczny, UŚ, Katowice 2015). Autorka przedstawia w niej model diagnozy w ujęciu komplementarnym, jednak akcentującym podejście pozytywne do procesu poznania jednostki niedostosowanej społecznie. Wychodząc od ogó
Ebook Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka

Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka

Autor: red. Emilia Bańczyk (Kałuzińska), red. Natalia Moćko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wieloautorska monografia pt. Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka wpisuje się w nurt nowoczesnych badań transdyscyplinarnych. Publikacja podejmuje niezwykle aktualne i bardzo szerokie zagadnienie wpływu mediów na sposób myślenia i język dzieci. Podstawowym założeniem zbioru, widocznym we wszystkich zgromadzonych w publikacji tekstach, jest uznanie, że obecność mediów w ż
Ebook Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Tom. 3: Współdziałanie rodziców - dziecka - nauczyciela

Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Tom. 3: Współdziałanie rodziców - dziecka - nauczyciela

Autor: red. Renata Raszka, red. Urszula Szuścik, red. Anna Trzcionka-Wieczorek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedstawiona monografia pt. „Innowacyjność w praktyce pedagogicznej w kontekście współdziałania rodziców – dziecka – nauczyciela” to kolejny, trzeci tom, który poprzedziły dwa tomy pt.:  „Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Teoria i praktyka”. T. 1 oraz „Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Refleksje pedagogiczne w teorii
Ebook Badania jakościowe w pedagogice. Wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka

Badania jakościowe w pedagogice. Wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka

Autor: Danuta Urbaniak-Zając, Ewa Kos

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook poświęcona jest badaniom jakościowym w pedagogice, przedstawia ich miejsce w tradycyjnym modelu empirycznych badań pedagogicznych. Szczegółowo opisuje dwie metody: wywiad narracyjny i obiektywną hermeneutykę, prezentuje ich założenia, zasady interpretacji materiału empirycznego, na przykładach wyjaśnia ich praktyczne zastosowanie. Intencją autorek jest nie tylko przedstawienie wymieni
Ebook Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki

Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki

Autor: Bolesław Niemierko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwszy podręcznik z zakresu teorii diagnozy edukacyjnej! Ebook prezentuje: koncepcję diagnostyki jako nauki o rozpoznawaniu warunków, przebiegu i wynikach uczenia się; główne pojęcia dyscypliny; analizę i ocenę narzędzi diagnozy; metody diagnostyczne oraz wyniki diagnozy osiągnięć ucznia i placówki edukacyjnej oraz poziomu edukacyjnego kraju; ewaluację w edukacji jako pochodną diagnozy;
Ebook Szkoła w dobie Internetu

Szkoła w dobie Internetu

Autor: Andrzej Nowak, Katarzyna Winkowska-Nowak, Ludmiła Rycielska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Obserwowany w ciągu ostatnich lat rozwój mediów spowodował ich zwiększającą się obecność w różnych dziedzinach życia. W książce skoncentrowano się przede wszystkim na współczesnej młodzieży, mediach i edukacji z punktu widzenia socjologii, psychologii i informatyki, co świadczy o jej wyjątkowości na rynku. Zaprezentowano w niej wyniki badań przeprowadzonych w polskich s
Ebook Dzieci a multimedia

Dzieci a multimedia

Autor: Mariusz Jędrzejko, Agnieszka Taper

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wynikiem procesu utechnicznienia polskiego społeczeństwa i jego informatyzacji są pierwsze pokolenia Polaków wychowujące się przy pełnym dostępie do multimediów i cyberprzestrzeni. Fakty te mają doniosłe znaczenie pedagogiczne, bowiem równolegle do rodziców, bądź innych członków rodziny, na małe dziecko oddziałuje niekontrolowany przekaz medialny o silnym nasycen
Ebook Cyberprzemoc w szkole

Cyberprzemoc w szkole

Autor: Alicja Wołk-Karczewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rozwoj technologii informacyjno-komunikacyjnych umozliwił nie tylko dorosłym, ale takze dzieciom i młodziezy powszechny dostep do internetu i sieci komorkowych, w znaczacy sposob modyfikujac zachowania społeczne i lezace u ich zrodeł mechanizmy psychologiczne. Stworzył jednoczesnie zupełnie inna przestrzen, bedaca swiatem wirtualnym ze swoim jezykiem, symbolika i kodeksem postepowania, ktore dla s
Ebook Dziecko w świecie pieniądza

Dziecko w świecie pieniądza

Autor: Beata Mazurek-Kucharska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Bardzo trudno jest wyobrazic sobie swiat bez pieniedzy. Nie tak dawno nie było jeszcze plastikowych kart płatniczych i kredytowych, nieco wczesniej nawet bankomatow i usług bankowych swiadczonych droga elektroniczna. Swiat był konkretniejszy, bardziej namacalny i prostszy do obserwacji. Kiedy przypomnimy sobie tamta rzeczywistosc, łatwiej bedzie nam docenic wysiłek, jakiego musi w swoim umysle, p
Ebook Gdy pojawia się rodzeństwo

Gdy pojawia się rodzeństwo

Autor: Izabela Czaja-Antoszek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W pewnym okresie u niektorych dzieci przychodzi etap zadawania dociekliwych pytan: Mamo, a kiedy do Twojego brzuszka wpadnie ziarenko? Mamo, a kiedy kupisz mi siostrzyczke? Mamo, czy mozemy miec takiego samego dzidziusia jak moja kolezanka? Rozne sa historie dzieci, ktore czekały lub nie na swoje rodzenstwo. Rozne ich potrzeby i oczekiwania. Pojawienie sie rodzenstwa na swiecie jest tak szczeg
Ebook Jak przetrwać bunt nastolatka

Jak przetrwać bunt nastolatka

Autor: Anna Sowińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Drogi Czytelniku, majac przed soba ten poradnik, prawdopodobnie obserwujesz na biezaco emocjonalne i fizyczne zmiany, ktore zachodza w Twoim podopiecznym. Zauwazasz nie tylko, jak fizycznie przeistacza sie w kobiete czy mezczyzne, ale rowniez to, ze coraz czesciej manifestuje swoje zdanie, na swoj sposob konfrontujac oko w oko Twoj swiat ze swoim, m.in. wdajac sie z Toba w dyskusje, kłotnie czy po
Ebook Szkolny stres

Szkolny stres

Autor: Alicja Jakimczuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja ma przyblizyc zagadnienia zwiazane ze stresem, przedstawic wspołczesne sposoby rozumienia tego zjawiska, opisac specyfike stresu w szkole z perspektywy ucznia i nauczyciela, a takze przedstawic sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Kazdy z nas w dziecinstwie i młodosci przezywał wiele sytuacji trudnych w szkole. Jestesmy bogaci w nasze doswiadczenia. Chcemy ochronic dzieci prz
Ebook Sztuka negocjacji w rodzinie

Sztuka negocjacji w rodzinie

Autor: Małgorzata Floraszek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wykorzystujac proces wspolnego decydowania czy rozwiazywania sporow na podstawie okreslonych zasad, przeprowadzamy negocjacje. Robimy tak, aby ułatwic sobie zycie i trwac w dobrych relacjach. Najsilniej, prawie w kazdej rodzinie, ujawnia sie ta pierwsza potrzeba w momencie, kiedy dzieci wkraczaja w okres dojrzewania. Dzieje sie wowczas cos takiego, co rodzice chetnie nazywaja ja juz nie wiem, co r
Ebook Wszystko o uzależnieniu od gier komputerowych

Wszystko o uzależnieniu od gier komputerowych

Autor: Anna Pisula

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Drogi Rodzicu! Witam Cie w wirtualny sposob w wirtualnym swiecie! Chce podzielic sie z Toba informacjami, ktore spisałam, bazujac na tym, czego sie nauczyłam i czego doswiadczyłam w pracy z uzaleznionymi dziecmi i młodzieza, oraz wykorzystujac, najlepiej jak umiałam, to, co jest przedmiotem rozwazan niniejszego poradnika, czyli internet. Postanowiłam, ze wazne beda tez materiały, ktore wynajdywała
Ebook Praca - więź - integracja. Wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa. Monografia poświęcona pamięci prof. zw. dr. hab. Władysława Jachera. T. 1: Praca, przedsiębiorczość, gospodarka oparta na wiedzy

Praca - więź - integracja. Wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa. Monografia poświęcona pamięci prof. zw. dr. hab. Władysława Jachera. T. 1: Praca, przedsiębiorczość, gospodarka oparta na wiedzy

Autor: red. Urszula Swadźba, Bożena Pactwa, Monika Żak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia poświęcona jest zmarłemu profesorowi Władysławowi Jacherowi. Profesor zostawił po sobie liczne grono uczniów i przyjaciół, którzy poprzez tę publikację chcą uczcić jego pamięć. Zakres tematyczny monografii obraca się więc wokół problematyki, jaką podejmował on w swojej twórczości naukowej. Zasadniczo można ją sprowadzić do trzech głównych z
Ebook

"Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych". T. 19, nr 2/2014: Konstruowanie świata osób niepełnosprawnych - różne aspekty rzeczywistości

Autor: red. Magdalena Bełza, Dorota Prysak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejny numer czasopisma „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” (tom 19, 2/2014), którego temat przewodni: Konstruowanie świata osób niepełnosprawnych – różne aspekty rzeczywistości, wpisuje się w szeroko podejmowaną problematykę codzienności osób niepełnosprawnych, społecznych działań na rzecz poprawy ich s
Ebook

"Chowanna" 2014. T. 1 (42): Jakość życia młodego pokolenia w perspektywie psychopedagogicznej i społecznej

Autor: red. Ewa Syrek, Ewa Wysocka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Red. naczelny Ewa Syrek, red. części monograficznej Ewa Wysocka Prezentowany Czytelnikowi tom jest w jego części monograficznej próbą przedstawienia sposobu doświadczania życia i oceny jego jakości w sposób wielowymiarowy (holistyczny), interdyscyplinarny (ujęcie psychopedagogiczne i społeczne), a także uwzględniający wyznaczniki opisujące (wymiary i poziom) oraz czynniki determi
Ebook Ekspresja ruchu - ciało - kreacja - komunikat

Ekspresja ruchu - ciało - kreacja - komunikat

Autor: red. Małgorzata Łączyk, Aleksandra Pyrzyk-Kuta

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie „Ekspresja ruchu – ciało – kreacja – komunikat” to interdyscyplinarne studium teoretyczno-empiryczne zorientowane na obecność i znaczenie ciała i cielesności w kulturze, edukacji i terapii. Obejmuje rozważania utorowane przez zagadnienie ciała pojmowanego jako medium umożliwiające samopoznanie, autokreację, aktualizację potencjałów i sił twór
Ebook Podejścia metodologiczne w pedagogice. Koncepcje - badania - wyniki

Podejścia metodologiczne w pedagogice. Koncepcje - badania - wyniki

Autor: red. Alina Budniak, Małgorzata Mnich

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja skierowana jest do grona odbiorców zajmujących się szeroko rozumianymi badaniami pedagogicznymi i poszukujących rozwiązań dylematów natury metodologicznej. Zmieniająca się rzeczywistość społeczna i edukacyjna wywołuje zmiany także w celach badań i formułowaniu problemów, podejściu do procedury eksploracyjnej, wyborze metod i technik badawczych czy wreszcie w ustalen
Ebook Szkoła w domu

Szkoła w domu

Autor: Julie Bogart

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Edukacja domowa dziś dotyczy wszystkich! Jak uczyć dziecko w domu i nie zwariować? Julie Bogart może sprawić, że dzieci będą uczyć się skuteczniej i lepiej niż w szkole! Lockdown i czas zamknięcia szkół upłynęły Wam pod znakiem nauki zdalnej, prac plastycznych wykonywanych w domu i zajmowania się tym, co dotychczas w znacznej mierze spoczywało na barkach nauczycieli? Co nas jeszcze czeka?...
Ebook Profesjologia

Profesjologia

Autor: Kazimierz M. Czarnecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

(...) Profesjologia winna być ujęta pod znacznie dłuższym tytułem, jak np.: "Zarys nauki o warunkach, procesie, wynikach i mechanizmach zawodowego rozwoju człowieka", a to dlatego że faktyczna jej treść dotyczy głównie wymienionych składników oraz teoretycznych i metodologicznych podstaw tego rozwoju. Zdecydowałem się jednak na tytuł krótszy, żeby był bardziej frapuj
Ebook Regionalizm w szkolnej edukacji. Pogranicze śląsko-małopolskie (Górny Śląsk, Zagłębie Dąbrowskie, ziemia olkuska)

Regionalizm w szkolnej edukacji. Pogranicze śląsko-małopolskie (Górny Śląsk, Zagłębie Dąbrowskie, ziemia olkuska)

Autor: red. nauk. Dariusz Rozmus i Sławomir Witkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Edukacja regionalna odgrywa istotną rolę w poznaniu dziejów swojego miasta czy wsi. Mieszkańcy Zagłębia Dąbrowskiego odczuwają swoją regionalną tożsamość. Znaczący wpływ na ten stan rzeczy miało kształtowanie się odrębności tego obszaru. W przeciwieństwie do Górnego Śląska, terytoria te były częścią Rzeczypospolitej. Po utracie niepodległości region ten był swojego rodzaju pomostem p
Ebook Wspólne i swoiste zagadnienia edukacji i rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym

Wspólne i swoiste zagadnienia edukacji i rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym

Autor: red. Zenon Gajdzica

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

(…) Stwierdzenie, że społeczna i edukacyjna sytuacja osób z upośledzeniem umysłowym jest złożona, zwykle traktujemy jako truizm. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że oddaje on w pełni okoliczności rozwoju omawianej grupy osób. W zasadzie każdy wymiar życia społecznego, podobnie jak praktycznie wszystkie aspekty edukacji, rozpatrywane w kontekście możliwości versus ograniczeń
Ebook Podstawowe pojęcia zawodoznawstwa

Podstawowe pojęcia zawodoznawstwa

Autor: red. nauk. Kazimierz M. Czarnecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"(...) Zakres tematyczny opracowania wykracza poza dotychczasowe widzenie omawianej problematyki. W sposób pogłębiony analizuje podstawowe obszary zawodoznawstwa. Z drugiej strony problematyka zawodoznawstwa uzyskuje nowe spojrzenie na jej zakres treściowy. Autorzy pracy proponują nowy teoretyczny model zawodoznawstwa oparty na zawodzie, pracy zawodowej człowieka, materiałach zawodowej
Ebook Literatura dziecięca w oczach rodziców. Analizy i refleksje

Literatura dziecięca w oczach rodziców. Analizy i refleksje

Autor: Igor Bykowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"(...) Prezentowane opracowanie tematu ma charakter analityczno-diagnostyczny, a głównym problemem jest próba znalezienia odpowiedzi na pytania: Czy rodzice czytają literaturę dzieciom? A jeśli tak, to jaką? oraz Jak rodzice postrzegają literaturę dziecięcą, ze szczególnym uwzględnieniem serii „Bez tabu”?. Próbę odpowiedzi na te pytania podjęto w rozdzi
Ebook XX lat Edukacji Jutra. U stóp Giewontu

XX lat Edukacji Jutra. U stóp Giewontu

Autor: Kazimierz Denek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"(...)Zajmując się mistrzostwem, na myśl przywodzimy słowa/terminy bliskoznaczne do pojęcia „mistrz”. Jako tło do dalszych poszukiwań wokół pojęcia tu kluczowego przejrzyjmy listę takich pokrewnych nazw: patron (promowania protegowanego), lider, coach (aktualnie bardzo modny termin), tutor i mentor (...)".
Ebook Edukacja Jutra. Od tradycji do nowoczesności. Aksjologia w edukacji jutra

Edukacja Jutra. Od tradycji do nowoczesności. Aksjologia w edukacji jutra

Autor: red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Edukacja Jutra. Systemowe aspekty organizacji szkolnictwa w Polsce

Edukacja Jutra. Systemowe aspekty organizacji szkolnictwa w Polsce

Autor: red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Do rąk Czytelników kierujemy monografię „Systemowe aspekty organizacji szkolnictwa w Polsce”. Jest to kolejna Ebook, jaka powstała w ramach cyklicznych spotkań tatrzańskich „Edukacja jutra”, zawierająca zbiór tekstów zakwalifikowanych do druku. Spotkań niemających odpowiednika w polskiej rzeczywistości naukowej, spotkań nie tylko pożytecznych, war
Ebook Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej

Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej

Autor: red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Edukacja Jutra. Od uniwersytetu do starości. Aspekty edukacji osób dorosłych

Edukacja Jutra. Od uniwersytetu do starości. Aspekty edukacji osób dorosłych

Autor: red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"(...) Problematyka edukacji osób dorosłych znajduje swoje odzwierciedlenie w wielu opracowaniach naukowych i metodycznych. Niniejsza Ebook jest kolejną pozycją wydawniczą o dorosłym człowieku funkcjonującym w warunkach społeczeństwa wiedzy, przed którym współczesna rzeczywistość edukacyjna i społeczna wyznacza wciąż nowe wyzwania, zadania i społeczno-zawodowe role. Cokol
Ebook Dzień dobry, mamo! Dzień dobry, tato!

Dzień dobry, mamo! Dzień dobry, tato!

Autor: Adrianna Czech

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jak rozwija się dziecko pod sercem matki? Co mu szkodzi? Co powiedziałoby rodzicom z brzucha, gdyby tylko mogło? Na te pytania odpowiada Ebook Dzień dobry, mamo! Dzień dobry, tato! Powstała jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli biologii, wspierając ich w lekcjach o rozmnażaniu człowieka. Opowiadana z perspektywy rozwijającego się w łonie matki dziecka jest uniwersalną historią o nauce odpowiedzia
Ebook Uwarunkowania adaptacji społeczno-zawodowej nieletnich niedostosowanych społecznie w Republice Federalnej Niemiec

Uwarunkowania adaptacji społeczno-zawodowej nieletnich niedostosowanych społecznie w Republice Federalnej Niemiec

Autor: Ewa Sokołowska-Syguła

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Uwarunkowania adaptacji społeczno-zawodowej nieletnich niedostosowanych społecznie to jeden z priorytetów współczesnej resocjalizacji. W publikacji przedstawiono jak przebiega ona w Republice Federalnej Niemiec. Ebook zawiera cenne informacje o cechach przygotowania zawodowego, usamodzielnienia i uwarunkowań procesów adaptacji społeczno-zawodowej nieletnich - niedostosowanych w kontekście specyfik
Ebook Wyzwania współczesnej pedagogiki

Wyzwania współczesnej pedagogiki

Autor: Daria Becker-Pestka, Elżbieta Kowalik (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Globalizacja, wielokulturowość, dynamika zmian społecznych stanowią ogromne wyzwania dla pedagogiki, wymuszające podjęcie dyskursu nad negatywnymi zjawiskami wychowawczymi, ich diagnozą, profilaktyką oraz terapią. Problematyka bezpieczeństwa środowiska wychowawczego w kontekście zachodzących przemian społecznych, kulturowych i ekonomicznych jest bardzo ważnym i aktualnym obszarem rozważań teoretyc
Ebook W stronę samorealizacji. Re-decyzje życiowe kobiet

W stronę samorealizacji. Re-decyzje życiowe kobiet

Autor: Aleksandra Chmielińska, Monika Modrzejewska-Świgulska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ideą przewodnią książki jest założenie, że jedną z dróg prowadzących do samorealizacji kobiety jest wprowadzenie zmiany redefiniującej jej dotychczasowe życie, co określiłyśmy mianem re-decyzji życiowej. Publikacja jest efektem badań – wywiadów z kobietami, które dokonały takiej wieloaspektowej zmiany w poszukiwaniu autentyczności. Koncentrujemy się na zagadnieniach staw
Ebook Zadbaj o swoje wewnętrzne dziecko

Zadbaj o swoje wewnętrzne dziecko

Autor: Charles L. Whitfield

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

TA KSIĄŻKA POMOGŁA SETKOM TYSIĘCY DOROSŁYCH DZIECI Z RODZIN DYSFUKCYJNYCH ODKRYĆ SWOJE PEŁNE ŻYCIA, SPEŁNIONE JA Nie potrafisz doceniać własnych dokonań? Doświadczasz wewnętrznej pustki i niewyjaśnionego smutku? Nie umiesz mówić o swoich uczuciach? Robisz wszystko, by pokazać światu, że dasz radę? Niewykluczone, że te uczucia i zachowania biorą się z twojego dzieciństwa. Być może należysz do l
Ebook Polityczny Islam. Jak dyskutować ze zwolennikami islamskiej doktryny

Polityczny Islam. Jak dyskutować ze zwolennikami islamskiej doktryny

Autor: Bill Warner

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kiedy zrozumiesz prawdziwą naturę islamu, możesz dyskutować o niej z innymi. Szybko odkryjesz, że ludzie znają jedynie wersje ustaloną przez zwolenników islamu i podają wyłącznie uzasadnienia na jej podtrzymanie. Ebook ta została napisana dla tego , kto chce być skuteczny w przekonywaniu innych na temat politycznej doktryny islamu. Dzięki niej pozna argumentacje oparta na faktach. Od z
Ebook Wyprawa na Górę Maslowa - rozważania o procesie wychowania

Wyprawa na Górę Maslowa - rozważania o procesie wychowania

Autor: Beata Ecler-Nocoń

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi propozycję rozważań z zakresu teorii wychowania. W intencji autorki fundamentem prezentowanej tu wizji wychowania jest personalizm, czyli pojmowanie człowieka jako osoby, rozwijającej się w drodze działania poprzez prawdę, dobro i piękno. Osią narracji uczyniono samoaktualizację Abrahama Maslowa i jego piramidę potrzeb, alegorycznie wyobrażoną jako Góra - Góra Maslowa.
Ebook Polské národnostní školství na Zaolší (Polskie szkolnictwo narodowościowe na Zaolziu)

Polské národnostní školství na Zaolší (Polskie szkolnictwo narodowościowe na Zaolziu)

Autor: Lucie Zormanová

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem niniejszej publikacji było podsumowanie, najważniejszych faktów na temat szkolnictwa na terenie Śląska Cieszyńskiego, przede wszystkim szkolnictwa polskiego, od początku jego istnienia do dnia dzisiejszego. W tym celu przeprowadzono analizę materiałów i dokumentów, wykorzystano również analizę danych statystycznych. Przeprowadzono także badanie empiryczne w celu o
Ebook Aktywność asystentów rodziny. Analiza narracji w ujęciu transwersalnym

Aktywność asystentów rodziny. Analiza narracji w ujęciu transwersalnym

Autor: Izabela Kamińska-Jatczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia zawiera rozważania dotyczące aktywności asystentów rodzinnych. Autorka podejmuje próbę połączenia teorii naukowej – transwersalnej analizy aktywności Jeana-Marie Barbiera – z rozważaniami asystentów z pola praktyki. Jest to jednocześnie przykład wykorzystania koncepcji metateoretycznej do podejmowania refleksji nad praktyką. Publikacja może zaciekawić z
Ebook Biografie rodzinne i uczenie się

Biografie rodzinne i uczenie się

Autor: Elżbieta Dubas, Arkadiusz Wąsiński, Aneta Słowik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja Biografie rodzinne i uczenie się, będąca ósmym tomem w serii Biografia i Badanie Biografii, stanowi oryginalne ujęcie refleksji nad rodziną, wiążące się z wyeksponowaniem biografii rodzinnych jako symbolicznej przestrzeni kształtowania się indywidualnych biografii członków wspólnoty rodzinnej oraz ich biograficznego uczenia się. Uwzględnia ono złożoną, subtelną i po
Ebook Życie nie ogarniam. Prostym językiem o trudnych sprawach

Życie nie ogarniam. Prostym językiem o trudnych sprawach

Autor: Jerzy Jabłoński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jak ogarnąć swoje życie? Co zrobić, by odnajdywać sens w zdarzeniach dnia codziennego? Czy to, co wydaje się z góry przegrane, może nas ubogacać i zmieniać na lepsze? Gdzie szukać szczęścia? Jak żyć, by czuć się dobrze ze samym sobą? Takie i podobne pytania zadaje sobie wielu z nas. Ebook Jerzego Jabłońskiego napisana lekkim, przystępnym językiem, ze swadą i poczuciem humoru może nap
Ebook Sponsoring seksualny - od transakcji do intymności

Sponsoring seksualny - od transakcji do intymności

Autor: Małgorzata Kozioł

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

ponsoring seksualny nie stanowi marginalnej części relacji międzyludzkich wbrew temu, co mogłoby się wydawać. Niemniej jego dotychczasowe niedostateczne zdiagnozowanie i opisanie przez badaczy nauk społecznych i humanistycznych powodują, że wiedza go dotycząca pochodzi przede wszystkim z przekazów popularnonaukowych oraz publicystycznych. Te z kolei, niejednokrotnie opierając się na niespra
Ebook Design thinking dla edukatorów

Design thinking dla edukatorów

Autor: Piotr Grocholiński, Monika Just, Małgorzata Kołodziejczak, Beata Michalska-Dominiak, Agnieszka Michalska-Żyła

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Intencją książki jest inspirowanie do wprowadzania metod, sposobów i takiego stylu pracy z uczniami/studentami/uczestnikami szkoleń, które wyzwalają kreatywność własną i zespołową, są wsparciem w procesie adaptacji do zmian. Jest to istotne zwłaszcza teraz, kiedy doświadczamy przełomowych sytuacji, generujących nowe problemy, do rozwiązania których brakuje gotowych recept i pr
Ebook Momenty wychowawcze

Momenty wychowawcze

Autor: Janusz Korczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

“Momenty wychowawcze” to utwór Janusza Korczaka, polsko-żydowskiego lekarza, pedagoga, pisarza i publicysty, który był prekursorem działań na rzecz praw dziecka.   Jest to praca w szczególny sposób adresowana do młodych nauczycieli, którzy uczą się obserwować, rozumieć dziecko i rozmawiać z nim. Dzisiejsi badacze Korczaka nazywają ten wzorzec m
Ebook Pedagogika żartobliwa

Pedagogika żartobliwa

Autor: Janusz Korczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

“Pedagogika żartobliwa” to utwór Janusza Korczaka, polsko-żydowskiego lekarza, pedagoga, pisarza i publicysty, który był prekursorem działań na rzecz praw dziecka.   Jest to jeden z najciekawszych utworów Janusza Korczaka który skupia się na najważniejszych kwestiach związanych z wychowaniem dzieci.  
Ebook Prawidła życia

Prawidła życia

Autor: Janusz Korczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

“Prawidła życia” to utwór Janusza Korczaka, polsko-żydowskiego lekarza, pedagoga, pisarza i publicysty, który był prekursorem działań na rzecz praw dziecka.   Oryginalność książki Korczaka polega na tym, że jest to naukowa Ebook dla dzieci, dotycząca otaczającego ich świata: domu, ulicy, szkoły. Znajdziemy tu cenne i pouczające obserwacje psychologiczne Starego Dok
Ebook Prawo dziecka do szacunku

Prawo dziecka do szacunku

Autor: Janusz Korczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

“Prawo dziecka do szacunku” to utwór Janusza Korczaka, polsko-żydowskiego lekarza, pedagoga, pisarza i publicysty, który był prekursorem działań na rzecz praw dziecka.   Jest to jeden z ciekawszych utworów Janusza Korczaka który skupia się na najważniejszych kwestiach związanych z wychowaniem dzieci. “Dziecko jest istotą rozumną, nie jest głupi
Ebook Pedagogika przedszkolna z metodyką

Pedagogika przedszkolna z metodyką

Autor: Wiesława Leżańska, Elżbieta Płóciennik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi wieloaspektowe kompendium wiedzy z zakresu pedagogiki przedszkolnej. Obszar dociekań naukowych i praktycznych związany jest z takimi kategoriami, jak: dziecko, nauczyciel, środowisko uczenia się oraz wzajemne relacje między nimi. Za punkt wyjścia służy Autorkom przedstawienie genezy i rozwoju pedagogiki przedszkolnej w Polsce, tkwiących w źródłach historycznych, któ
Ebook Jak się uczyć?. Zaskakująca prawda o tym, kiedy, gdzie i dlaczego uczenie się jest w ogóle możliwe

Jak się uczyć?. Zaskakująca prawda o tym, kiedy, gdzie i dlaczego uczenie się jest w ogóle możliwe

Autor: Benedict Carey

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

TO NIE JEST KSIĄŻKA DLA KUJONÓW! ZAPOMNIJ O WSZYSTKICH MITACH NA TEMAT UCZENIA SIĘ. PRZYGOTUJ SIĘ NA REWOLUCYJNE  METODY ZAPAMIĘTYWANIA! Uczymy się przez całe życie, jednak czy skutecznie? Każdy zna pilnych uczniów, spędzających wiele godzin nad Ebookmi, ale czy to rzeczywiście najlepszy sposób, żeby dobrze zdać testy i egzaminy? Czy sprawdzanie wiadomości na Facebooku w trakcie nauki jest fakt
Ebook Być w błędzie. Przygody w krainie pomyłek

Być w błędzie. Przygody w krainie pomyłek

Autor: Kathryn Schulz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Błądzić jest rzeczą ludzką. A mimo to prawie każdy z nas sądzi (czasem z uporem), że ma rację we wszystkich niemal sprawach, począwszy od tego, skąd wziął się wszechświat, po właściwy sposób ładowania zmywarki do naczyń. Skoro bycie w błędzie jest rzeczą naturalną, dlaczego tak trudno nam sobie wyobrazić, że nasze przekonania mogą być niesłuszne? Dlaczego człowiek jest zaskoczony własnymi pomyłka
Ebook Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży

Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży

Autor: Pyżalski Jacek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest merytorycznie znakomita, nowatorska, a przedstawione w niej wyniki własnych badań potwierdzają wdrażanie przez autora najwyższych standardów metodologii badań empirycznych. Przez najbliższe lata kolejne pokolenia badaczy będą się do nich odwoływać, gdyż nie da się pominąć tej książki w dalszych studiach nad przemocą wśród młodzieży i z udziałem nowych narzędzi komunikacyjn
Ebook By dziecko było geniuszem

By dziecko było geniuszem

Autor: Andrukowicz Wiesław

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pojawiające się do tej pory różnego rodzaju książki, podręczniki czy poradniki dotyczące rozwoju zdolności, talentu czy geniuszu człowieka miały oczywiście nie wszystkie jedną zasadniczą wadę: kurczowo trzymały się bądź to jednej dyscypliny wiedzy (najczęściej psychologii lub/i pedagogiki), bądź to zredukowanego obszaru problemów (rozwoju umysłowego, percepcyjnego, emocjonalnego, intuicyjnego).
Ebook Doktor Klaun!

Doktor Klaun!

Autor: Grzybowski Przemysław Paweł

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Doktor klaun! Terapia śmiechem, wolontariat, edukacja międzykulturowa to pierwsza w Polsce bogato ilustrowana monografia na temat terapii śmiechem i działalności doktorów klaunów wspaniałych ludzi z czerwonymi nosami, znanych miłośnikom filmu Patch Adams. Została w niej ukazana rola śmiechu w życiu chorych, cierpiących i umierających, a także ich bliskich, troszczącego się o nich personelu placów
Ebook Dziara, cynkówka, kolka

Dziara, cynkówka, kolka

Autor: Przybyliński Sławomir

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Człowiek interesował się technikami ozdabiania swojego ciała od niepamiętnych czasów. Jedną z nich jest wykonywanie tatuażu. Największą fascynację tym zjawiskiem przejawiają przedstawiciele świata przestępczego. W kręgach kryminogennych bywa on oznaką przestępczej działalności. W książce starano się przybliżyć i opisać kwestie związane z bardzo interesującym, a zarazem kontrowersyjnym zjawiskie
Ebook Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Autor: Zajączkowski Krzysztof

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook adresowana jest do nauczycieli klas I-III. Składa się ona z części teoretycznej, w której umieszczono podstawowe informacje niezbędne do realizacji zajęć (również wskazówki metodyczne) oraz części praktycznej obejmującej 40 scenariuszy zajęć z uczniami, scenariusze spotkań z rodzicami, załączniki w postaci czarno-białych rysunków, ankiet, płytę CD-ROM zawierającą
Ebook Kultura szkoły. Studium teoretyczno-empiryczne

Kultura szkoły. Studium teoretyczno-empiryczne

Autor: Dernowska Urszula, Tłuściak-Deliowska Aleksandra

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kultura szkoły to kategoria pojęciowa na dobre zakorzeniona w literaturze anglojęzycznej (i nie tylko), ale także coraz częściej pojawiająca się w rodzimym dyskursie na temat edukacji. Chociaż w naszym kraju są dostępne zarówno artykuły, jak i obszerniejsze prace poświęcone kulturze szkoły (Adrjan 2011; Dernowska 2014ab; Klus-Stańska 2010; Pająk 1996; Polak 2007; Tłuściak-Deliowska 2014; Tł
Ebook Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela

Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela

Autor: Wosik-Kawala Danuta, Zubrzycka-Maciąg Teresa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsze opracowanie ma służyć pomocą nauczycielom w ich pracy diagnostycznej i terapeutycznej. Część I zatytułowana Diagnoza i terapia uczniów – wybrane zagadnienia ma na celu przybliżenie nauczycielom treści związanych z najczęściej występującymi w praktyce szkolnej trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi związanymi z pracą z dzieckiem: dyslektycznym, z ADHD, zdolnym, agresywny
Ebook Twoje kompetentne dziecko. Dlaczego powinniśmy traktować dzieci poważniej?

Twoje kompetentne dziecko. Dlaczego powinniśmy traktować dzieci poważniej?

Autor: Jesper Juul

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czy właściwie rozumiemy zachowanie naszych dzieci? Czy umiemy w porę zauważyć ich problemy? Jak możemy rozwinąć w nich poczucie własnej wartości i wiarę w siebie? Jakim traktowaniem wzmacniamy je, a jakim osłabiamy? Współcześni rodzice często czują się bezradni względem swoich dzieci. Gubią się też wśród porad wychowawczych, które mają sprawić, że ich dzieci staną się posłuszne i grzeczne. Jesper
Ebook Praca Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament

Praca Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament "Promyczki" w Lublinie - 2005-2015

Autor: dr Justyna Truskolaska, Nasturcja Toruj, Hanna Szczepańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja Praca Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament "Promyczki" w Lublinie - 2005-2015 stanowi studium pedagogiczne działalności edukacyjnej przedszkola prowadzonego przez Siostry Misjonarki Świętej Rodziny. W okresie od listopada 2014 do czerwca 2015 r. pozyskano wiele cennych danych. Stały się one podstawą opracowania 12 rozdziałów książki przy czym A
Ebook Animacja czasu wolnego

Animacja czasu wolnego

Autor: Jakub B. Bączek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jest to pierwszy e-book w Polsce, który jest gotowym zbiorem scenariuszy animacyjnych, gier i zabaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pomysłów na show wieczorne w hotelach oraz form animacyjnych na plaży czy przy basenie. E-book opisuje pokrótce teorię animacji i wprowadzenie w jej poszczególne dziedziny, ale w 80% składa się z gotowych pomysłów animacyjnych. Animacja czasu wolnego to rozwijają
Ebook Gdzie odnajdę piękno?

Gdzie odnajdę piękno?

Autor: Łukasz Dziedzic, Małgorzata Dziedzic

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook ta, za pomocą prowadzonej przez autora historii, oraz odpowiednio dobranych do niej zdjęć, autorstwa Małgorzaty Dziedzic, pokazuje czytelnikowi czym jest prawdziwe piękno i gdzie można je odnaleźć. Jest to obrazkowa historia poruszająca tematykę boskego potencjału i możliwości drzemiących w człowieku. Udziela wskazówek na temat tego w jaki spos

Ebooki - wróć do strony głównej