Ebooki > Nauki społeczne > Pedagogika

Ebook Najbystrzejsze dzieciaki na świecie

Najbystrzejsze dzieciaki na świecie

Autor: Amanda Ripley

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorka, dziennikarka śledcza, tym razem postanowiła wyjaśnić, co powoduje tak ogromne różnice w wynikach testów osiągnięć szkolnych dzieci w różnych krajach. Poddaje się w tym celu testowi PISA (Program for International Student Assessment) – temu samemu, który wypełniają uczniowie na całym świecie, i wyrusza do krajów, których wyniki były szczeg&oa
Ebook Nadzór pedagogiczny a zdrowie i bezpieczeństwo uczniów - analizy i refleksje

Nadzór pedagogiczny a zdrowie i bezpieczeństwo uczniów - analizy i refleksje

Autor: Bożena Marzec

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem pracy jest prezentacja     zmian, jakie nastąpiły w polityce oświatowej w ciągu ostatnich lat. Podstawę opracowania stanowi analiza aktów prawnych, danych pochodzących z dokumentów organizacyjnych kuratorium oświaty w Katowicach oraz literatura przedmiotu. Na tym przykładzie zostaną omówione działania nadzoru pedagogicznego, z uwzględnieniem zdrowia i bezp
Ebook Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec patologii społecznych w latach 1864-1914

Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec patologii społecznych w latach 1864-1914

Autor: Aneta Bołdyrew

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przemiany społeczno-ekonomiczne w Królestwie Polskim w latach 1864–1914, obok pozytywnych konsekwencji, niosły ze sobą polaryzację społeczeństwa, eskalację biedy i zjawisk dewiacyjnych. Niniejsza publikacja jest poświęcona rozwijającym się w tym czasie patologiom społecznym, które w badanym okresie i współcześnie są uważane za szczególnie groźne: alkoholizmowi, pr
Ebook Techniki soscjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym

Techniki soscjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym

Autor: Agnieszka Jaros, Renata Szczepanik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W pierwszej części opracowania zamieszczono opis najważniejszych sposobów postępowania diagnostycznego, uwzględniającego indywidualne konteksty życia dziecka i jego problemy. Natomiast w części drugiej znajdują się scenariusze zajęć socjoterapeutycznych do pracy z dziećmi agresywnymi, przeznaczone dla dwóch grup wiekowych uczniów (6–9-letnich oraz 10–12-latkó
Ebook Superwizja pracy socjalnej dla praktyków

Superwizja pracy socjalnej dla praktyków

Autor: Piotr Domaradzki, Jerzy Krzyszkowski, Maciej Sosnowski, Aurelia Włoch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Książkę z pewnością ułatwi kształcenie osób, które zamierzają podjąć pracę w roli superwizorów. Superwizja pracy socjalnej jest obecnie ważnym narzędziem służącym do zwiększania efektywności pracy, umożliwiającym rozwój zawodowy służb społecznych i pozwalającym ocenić przydatność pracowników dla organizacji. Autorami opracowania są superwizorzy mający duże doświa
Ebook Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XIX i początkach XX wieku

Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XIX i początkach XX wieku

Autor: Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce przedstawiono wyniki badań dotyczących wydawnictw (i wydawców) nie tylko czasopism, ale i publikacji edytowanych przez wybrane oficyny w XIX i na początku XX w. Autorzy zajęli się działalnością edytorską w latach niewoli, akcentując jej wkład w pracę oświatowo-kulturalną w środowisku lokalnym oraz znaczenie nakładców, którzy najczęściej przyjmowali rolę lideró
Ebook Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XX i pierwszych latach XXI wieku

Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XX i pierwszych latach XXI wieku

Autor: Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji zaprezentowano wyniki badań dotyczących aktywności zarówno profesjonalnych firm edytorskich, jak i bardziej lub mniej znanych redakcji periodyków, instytucji oraz stowarzyszeń społecznych, które oddziaływały na czytelników w XX i początkach XXI w. Autorzy poruszają tematykę propagowania nowych idei wychowawczych w okresie międzywojennym, oświaty Polak&oacut
Ebook Uczenie dzieci z autyzmem prowadzenia konwersacji. Metoda skryptów i ich wycofywania

Uczenie dzieci z autyzmem prowadzenia konwersacji. Metoda skryptów i ich wycofywania

Autor: Lynn E. Mcclannahan, Patricia J. Krantz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ten przewodnik dla rodziców, nauczycieli, terapeutów zawiera wiele opisów przypadków, wykresów, zdjęć i prezentuje krok po kroku, w jaki sposób nauczyć osobę z autyzmem umiejętności rozmowy. Opisano tutaj: - skrypty dla osób potrafiących i niepotrafiących czytać - komponenty składowe konwersacji - plany aktywności, książki do rozmowy, urządzenia odt
Ebook Plany aktywności dla dzieci z autyzmem. Uczenie samodzielności

Plany aktywności dla dzieci z autyzmem. Uczenie samodzielności

Autor: Lynn E. Mcclannahan, Patricia J. Krantz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rewolucyjna technika uczenia - plan aktywności - składa się ze zdjęć i/lub napisów, które są wskazówką dla dzieci i dorosłych, aby wykonywali zadania, angażowali się w różne aktywności bądź korzystali z nagród. Plany aktywności mogą pomóc np.. W robieniu prania, rozmowie z rówieśnikami w klasie czy zabawie zabawkami. To nowe wydanie bestsellerowego
Ebook Codzienność, performatywność, demokracja

Codzienność, performatywność, demokracja

Autor: Lucyna Kopciewicz, Beata Simlat-Żuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Posthumanizm Gender studies Nienormatywność Tom ten jest osadzony w nurcie interdyscyplinarnych badań przecinających pola socjologii, pedagogiki, antropologii kulturowej i filozofii. Osią spinającą przedstawione analizy są nie tylko kategorie sygnalizowane w tytule monografii, tj. problematyka normy, performatywności, codzienności i ich politycznych kontekstów, ale także osadzenie na epistemolo
Ebook Okna życia w systemie opieki nad dziećmi

Okna życia w systemie opieki nad dziećmi

Autor: Beata Krajewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podjęta w monografii problematyka opieki i pomocy instytucjonalnej dla dzieci porzucanych stanowi ważny fragment toczącego się współcześnie dyskursu nad jakością i efektywnością działań w modernizowanym systemie opieki nad dzieckiem oraz pomocy rodzinie, szczególnie tej narażonej na ryzyka socjalne.
Ebook Współczesne trendy w edukacji dziecka

Współczesne trendy w edukacji dziecka

Autor: Marcin Olejniczak, Marianna Styczyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Określone w edukacyjnych raportach światowych kluczowe trendy dla edukacji przyszłości odnoszą się często do indywidualizacji i kreatywności. Wychodząc tym oczekiwaniom naprzeciw - przygotowany zbiór tekstów poświęcony edukacji dziecka zawiera rozważania , które można odnieść do trzech obszarów; aktualnych trendów w metodyce i pracy z dzieckiem w wieku przedszkol
Ebook Rozwijanie mądrości dziecka. Koncepcja i wskazówki metodyczne

Rozwijanie mądrości dziecka. Koncepcja i wskazówki metodyczne

Autor: Elżbieta Płóciennik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorka przedstawia rozwiązania edukacyjne, które od wczesnych etapów życia dziecka pozwolą w optymalny sposób rozwinąć jego zdolności i osobowość, żeby potrafiło sobie radzić z wyzwaniami cywilizacyjnymi XXI w. Czytelnik zapozna się z próbami poszukiwania, weryfikacji i wdrażania innowacyjnych rozwiązań metodycznych, pomocnych w procesie rozwijania refleksyjności, samo
Ebook Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej

Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej

Autor: Elżbieta Płóciennik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejna publikacja w ramach serii „Edukacja dla Mądrości”, inspirowanej koncepcją i dokonaniami Roberta J. Sternberga (Teaching for Wisdom) - praktyczny poradnik metodyczny dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów, pracujących w różnych instytucjach oświatowych, dla konsultantów i doradców metodycznych, a także rodziców. Zawiera wprowadzenie te
Ebook Szkolna niekomunikacja. Bariery w dyskursie wczesnoszkolnym

Szkolna niekomunikacja. Bariery w dyskursie wczesnoszkolnym

Autor: Anna Wileczek, Iwona Możdżonek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Język w szkolnych interakcjach. Meandry komunikacji Dyskurs wczesnoszkolny. Transmisja, rozumienie i (nie) porozumienie Co nam przeszkadza od początku? Bariery w komunikacji wczesnoszkolnej w rekonesansie badawczym ""Mosty zamiast murów"". Uczniowskie ćwiczenia dobrej komunikacji Dekalog dobrej komunikacji w szkole
Ebook Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym

Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym

Autor: Bronisław Urban, Marek Konopczyński (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Profilaktyka społeczna i probacja stanowią ważny obszar ograniczania rozmiarów przestępczości i neutralizacji czynników generujących zachowania odbiegające od norm społecznych. W ostatnich dziesięcioleciach wprowadzono do praktyki zapobiegania przestępczości i patologii zachowań różnorodne strategie oparte na najważniejszych teoriach z zakresu nauk społecznych, wynikach eksper
Ebook Rozwój dziecka w przedszkolu. Stymulujące wartości wybranych systemów edukacyjnych

Rozwój dziecka w przedszkolu. Stymulujące wartości wybranych systemów edukacyjnych

Autor: Iwona Sikorska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rozwój dziecka w przedszkolu to Ebook, która przybliża rolę, jaką w rozwoju dziecka odgrywa wybrany system edukacyjny. Autorka porównuje trzy różniące się ideologią i prezentujące odmienne modele wychowania systemy: montessoriański, waldorfski i standardowy. Z uwagi na brak badań porównawczych istotnym celem pracy stało się urealnienie często skrajnie pozytywnych
Ebook Wybrane aspekty działań profilaktycznych w obszarze HIV/AIDS w Polsce. Studium badawcze

Wybrane aspekty działań profilaktycznych w obszarze HIV/AIDS w Polsce. Studium badawcze

Autor: Edyta Widawska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problematyka HIV/AIDS stanowi ważny aspekt dyskusji o strategii prozdrowotnej w skali globalnej i lokalnej. Według danych UNAIDS z 2015 r. na całym świecie żyje około 36,7 mln osób, które znają swój status i wiedzą, że są zakażone HIV. W Polsce od wdrożenia badań w 1985 r. do 29 lutego 2016 r. stwierdzono zakażenie HIV u 20169 osób. Dane szacunkowe Krajowego Centru
Ebook Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami. Wskazówki dla dyrektorów i nauczycieli

Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami. Wskazówki dla dyrektorów i nauczycieli

Autor: Marzenna Czarnocka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Sprawdź, jak prawidłowo zorganizować pomoc dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Z publikacji dowiesz się, jakie wsparcie w edukacji włączającej powinno być zapewnione dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak prawidłowo zatrudniać specjalistów do pomocy uczniom oraz jak efektywnie organizować współpracę w zakresie zapewnienia wsparci
Ebook Jak kształtować zachowania małych dzieci. Wskazówki dla nauczycieli

Jak kształtować zachowania małych dzieci. Wskazówki dla nauczycieli

Autor: Lynn Cousins

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Szukasz nowych sposobów modelowania zachowania małego dziecka? Lynn Cousins, doświadczona nauczycielka i dyrektorka szkoły specjalizująca się w pracy z małymi dziećmi, dzieli się świeżym spojrzeniem na modelowanie zachowań i kształtowanie społecznych i emocjonalnych kompetencji dziecka. Ebook dostarcza cennych wskazówek i informacji, które pomogą Ci wspierać dzieci, by rozwija
Ebook Dlaczego dzieci kłamią

Dlaczego dzieci kłamią

Autor: Paul Ekman

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dlaczego dzieci kłamią? Jakie rodzaje kłamstwa stosują? W jakim wieku dziecko zaczyna kłamać świadomie? Kiedy zaczyna rozumieć ideę kłamstwa? Czy dzieci, które kłamią, są bardziej, czy mniej inteligentne od prawdomównych? Dlaczego kłamią nastolatki i jak rodzice mogą radzić sobie z tym problemem? Te i podobne pytania nurtują chyba wszystkich rodziców. Odpowiedzi na nie dostar
Ebook Jak oceniać postępy uczniów. Wskazówki dla nauczycieli

Jak oceniać postępy uczniów. Wskazówki dla nauczycieli

Autor: Paul Dix

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W jaki sposób oceniać uczniów, by zachęcić ich do efektywnej pracy? Ebook Paula Dixa pokazuje, że ocenianie to nie tylko kilka czynności zakończonych „dwóją” lub „szóstką” – to także mnóstwo szans, by zachęcić ucznia i wzmacniać efektywność uczenia się. Autor – doświadczony i wielokrotnie nagradzany za szkolenia dla nauczyciel
Ebook Chłopaki z dzielnicy. Studium społeczno-pedagogiczne z perspektywy interakcyjnej

Chłopaki z dzielnicy. Studium społeczno-pedagogiczne z perspektywy interakcyjnej

Autor: Anita Gulczyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Badanie nastoletnich chłopców w miejscu zamieszkania, przeprowadzane przez badacza-sąsiada towarzyszącego im w codzienności, było pogłębiającym się wglądem w kolejne wymiary ich rzeczywistości. Było to badanie, które wykorzystując oryginalność mojego usytuowania w świecie Badanych – wewnątrz opisywanych zdarzeń – jak i zaangażowaną, społeczno-pedagogiczną postawę badawcz
Ebook Zasoby twórcze człowieka. Wprowadzenie do pedagogiki pozytywnej

Zasoby twórcze człowieka. Wprowadzenie do pedagogiki pozytywnej

Autor: Monika Modrzejewska-Świgulska, Krzysztof J. Szmidt (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja doskonale wpisuje się w klimat „protwórczości i prozdolności” dzisiejszych czasów. Powstała jako projekt teoretyczno-badawczy, który w swoich założeniach integruje dwa zespoły pracowników naukowych, przedstawicieli pedagogiki twórczości oraz edukacji artystycznej. Autorzy postawili sobie nader ambitne zadanie, związane z przedstawieniem pod
Ebook Protagoras z Abdery - sofista i wychowawca. Studium z historii filozofii wychowania

Protagoras z Abdery - sofista i wychowawca. Studium z historii filozofii wychowania

Autor: Marcin Wasilewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Praca składa się z dwóch głównych części poprzedzonych dwoma rozdziałami wstępnymi. W części pierwszej (Między Abderą i Sycylią) przedstawione są testimonia, fragmenty i interpretacje tyczące biografii Protagorasa, w drugiej (‘Sophia’ Protagorasa) natomiast te, które odnoszą się do jego myśli (w tym łącznie 60 fragmentów w przekładzie własnym, z czego
Ebook Praktyki pedagogiczne w szkole. Projekt i porady metodyczne

Praktyki pedagogiczne w szkole. Projekt i porady metodyczne

Autor: Jacek Piekarski, Ewa Cyrańska, Bohdan Cyrański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook zawiera rozważania na temat pedagogicznego znaczenia praktyk, sposobu pojmowania wiedzy, procesu kształcenia w trakcie praktyk oraz zasad budowania programu, który traktować można jako proces przyczyniający się do konstruowania wiedzy. Kształcenie to polega na tworzeniu warunków, w których doświadczenia wszystkich uczestników mogą być wykorzystane jako podstawa do
Ebook Higiena szkolna w szkolnictwie ogólnokształcącym w Drugiej Rzeczypospolitej

Higiena szkolna w szkolnictwie ogólnokształcącym w Drugiej Rzeczypospolitej

Autor: Beata Szczepańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Reformowanie wychowania i nauczania, jakie dokonało się w drugiej połowie XIX i początkach wieku XX, zawdzięcza rozwojowi higieny szkolnej, która inspirowała do rozleglejszego i wnikliwszego spojrzenia na praktykę szkolną oraz pobudzała do poszukiwań bardziej optymalnych rozwiązań organizacyjnych, programowych i metodycznych w dziedzinie szeroko pojętej edukacji. Narastająca świadomość ważn
Ebook Kultura praktyki przedstawicieli profesji społecznych - podejścia mediacyjne w działaniu społecznym

Kultura praktyki przedstawicieli profesji społecznych - podejścia mediacyjne w działaniu społecznym

Autor: Lorraine Filion, Ewa Marynowicz-Hetka, Dorota Wolska-Prylińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi kompendium wiedzy o dużych walorach dydaktycznych, które mogą być wykorzystane w kształceniu pracowników socjalnych czy mediatorów (zwłaszcza rodzinnych, również szkolnych). Niesie także wiele akcentów o charakterze teoretycznym, pogłębiających ukierunkowanie lektur i kompetencji w procesie rozwijania świadomości metodologicznej i refleksyjności pra
Ebook Międzypokoleniowe uczenie się

Międzypokoleniowe uczenie się

Autor: Marcin Muszyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Międzypokoleniowe uczenie się jest zjawiskiem naturalnym, a przez to wszechobecnym. Występuje w większości sytuacji społecznych, takich jak chociażby wychowanie czy socjalizacja, choć z drugiej strony, samo pojęcie jest jeszcze mało znane, słabo rozpoznane w publikacjach o charakterze naukowym. Nie jest ono jednak obecne w świadomości wielu ludzi, a przyczyną tego może być m.in. segregacja społecz
Ebook Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji Silver Economy

Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji Silver Economy

Autor: Iwa Kuchciak, Marika Świeszczak, Krzysztof Świeszczak, Monika Marcinkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook dotyczy najważniejszych mechanizmów i uwarunkowań procesu włączania w system bankowy poprzez podnoszenie świadomości finansowej społeczeństwa. Ze względu na prognozowane trendy demograficzne, prowadzące do zjawiska starzenia się całego społeczeństwa, w książce opisano wybrany element koncepcji silver economy, jakim jest aktywne uczestnictwo osób w wieku powyżej 50. roku życia w
Ebook Rola geografii w edukacji szkolnej. Studium porównawcze wybranych krajów europejskich

Rola geografii w edukacji szkolnej. Studium porównawcze wybranych krajów europejskich

Autor: Arkadiusz Głowacz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W ostatnich latach szkolnictwo w krajach europejskich przechodzi bardzo intensywną ewolucję. Zmiany obejmują organizację oświaty, ale sięgają także głębiej – do koncepcji, założeń i celów procesu kształcenia. W tym kontekście istotny okazuje się problem pozycji, jaką zajmuje, ale przede wszystkim roli, jaką odgrywa szkolna geografia. Pozytywny wkład tego przedmiotu w kształcenie młode
Ebook Problem intencjonalności działania wychowawczego. Studium teoretyczne

Problem intencjonalności działania wychowawczego. Studium teoretyczne

Autor: Alina Wróbel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest interdyscyplinarnym studium teoretycznych podstaw działania wychowawczego, osadzonym we współczesnym dyskursie paradygmatycznym, stanowi efekt hermeneutycznej interpretacji wybranych teorii pedagogicznych. Znajdujemy w niej odpowiedź na pytanie, jak odwołanie się do kategorii intencjonalności zmienia strukturę teorii pedagogicznej i sens nadany działaniu wychowawczemu jako podsta
Ebook Pedagogika społeczna: wstępy i kontynuacje

Pedagogika społeczna: wstępy i kontynuacje

Autor: Ewa Marynowicz-Hetka, Elżbieta Skoczylas-Namielska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Siódmy tom serii „Stała Konferencja Pedagogiki Społecznej”, który oddajemy do rąk Czytelników, ma dla nas szczególne znaczenie. Został bowiem wyróżniony przez Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu poprzez włączenie do zestawu publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego przygotowanych z okazji jubileuszu 70. rocznicy powstania Uczelni. Jest to d
Ebook Wprowadzenie do epistemologii pracy społecznej. Odniesienia do społeczno-pedagogicznej perspektywy poznania pracy społecznej

Wprowadzenie do epistemologii pracy społecznej. Odniesienia do społeczno-pedagogicznej perspektywy poznania pracy społecznej

Autor: Arkadiusz Żukiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przygotowana propozycja rozważań jest drugim tomem tryptyku poświęconego zagadnieniom pracy społecznej (w pierwszym ukazana została jej ontologiczna perspektywa) i stanowi kontynuację namysłu czynionego ze społeczno-pedagogicznego punktu widzenia. Czytelnicy znajdą tu odwołanie do teoretycznych i praktycznych doświadczeń, wywodzonych z aktywności akademickiej oraz bezpośredniej służby społecznej,
Ebook Książki w życiu najmłodszych

Książki w życiu najmłodszych

Autor: Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook na temat istotnego udziału książki i czytania w życiu dziecka. Powszechnie zaakceptowano potrzebę włączania do tego procesu dzieci od pierwszych miesięcy życia, słusznie podkreślając związek pomiędzy głośnym czytaniem a kształtowaniem wrażliwości i wyobraźni, wpływ czytania i literatury na rozwój dziecka, poczynając od jego najmłodszych lat. Nawyki czytelnicze dzieci można też traktow
Ebook W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży

W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży

Autor: Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook składa się z czterech części zatytułowanych: 1. Dzieci i młodzież w świecie cyfrowym, 2. Dzieci i młodzież w świecie czasopism, 3. Działalność instytucjonalna na rzecz kultury czytelniczej dzieci i młodzieży oraz 4. Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży w ujęciu międzynarodowym. Dowiemy się z niej m.in. na tematy różnorodnym funkcji nowoczesnych bibliotek oraz techniki (przede wszyst
Ebook Pomiędzy reformami. Edukacja początkowa w polskich reformach oświatowych w latach 1932-1961

Pomiędzy reformami. Edukacja początkowa w polskich reformach oświatowych w latach 1932-1961

Autor: Dorota Radzikowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W pracy zawarta została analiza reform programowo-strukturalnych wprowadzanych w Polsce na pierwszym szczeblu kształcenia w szkole podstawowej w latach 1932–1961, przy czym ciężar badań koncentruje się głównie na założeniach reform, w mniejszym zaś stopniu na rzeczywistych zmianach w systemie edukacji, jakie zaszły pod ich wpływem. Ponieważ etap edukacji początkowej rozpoczyna organiz
Ebook Wyzwoleni i zagubieni w sieci. Sztuka i wychowanie w kulturze konwergencji

Wyzwoleni i zagubieni w sieci. Sztuka i wychowanie w kulturze konwergencji

Autor: Mirosława Zalewska-Pawlak, Piotr Soszyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Media konstytuują wszechogarniającą reprezentację nazwaną przez Baudrillarda hiperrealnością bądź rzeczywistością upozorowaną. Hiperprzestrzeń stwarza nieograniczone możliwości kreowania bytów wyobrażeniowych, zawieszając przymus rzeczywistości, oferuje wyzwolenie od jej reguł i nacisków aż do pełnej wolności tworzenia. Jednocześnie samorealizacja w hiperprzestrzeni sprzyja zagrożeni
Ebook Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Autor: dr Katarzyna Wójcik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej to publikacja skierowana do badaczy zainteresowanych tematyką wczesnoszkolnego i przedszkolnego nauczania języków obcych, nauczycieli języków obcych w przedszkolu i klasach młodszych, nauczycieli klas młodszych szkoły podstawowej oraz wychowania przedszkolnego, którzy chcą wprowadzać w procesie dydaktycznym elementy nauczania
Ebook Człowiek w społeczeństwie wybrane aspekty badawcze Bezpieczeństwo Zdrowie Edukacja

Człowiek w społeczeństwie wybrane aspekty badawcze Bezpieczeństwo Zdrowie Edukacja

Autor: Sławomir Wierzbicki ⋅ Adam Krampichowski ⋅ Piotr Błasiak ⋅ Karolina Karbownik ⋅ Alicja Łaska-Formejster ⋅ Renata Paliga ⋅ Robert Dec ⋅ Jolanta Bujak-Lechowicz ⋅ Wojciech Lewicki ⋅ Bogusław Stankiewicz ⋅ Wojciech Biel ⋅ Piotr Dzieduszyński ⋅ Irena Basaj ⋅ Joanna A. Pawłowicz ⋅ Waldemar Jagodziński ⋅ Błażej Kmieciak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Badania prowadzone nad funkcjonowaniem człowieka we współczesnym świecie z natury rzeczy muszą obejmować szerokie spektrum tematów, co wynika z co najmniej dwóch  powodów: po pierwsze, człowiek jako istota społeczna stanowi skomplikowany przedmiot  eksploracji naukowej, gdyż liczne związki przyczynowo-skutkowe warunkujące istnienie  jednostki w społ
Ebook Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych

Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych

Autor: Wiesława Leżańska, Aleksandra Feliniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przekazywana do rąk Czytelnika Ebook to kolejny tom podejmujący tematykę nauczyciela wczesnej edukacji (seria „Wczesna Edukacja”) pod redakcją pracowników Katedry Pedagogiki Wieku Dziecięcego Uniwersytetu Łódzkiego. W każdej kolejnej publikacji z tej serii autorzy zajmują się nowym ważnym problemem dotyczącym podmiotu badań - nauczyciela wczesnej edukacji. W prezentowanym
Ebook Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć dla młodzieży

Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć dla młodzieży

Autor: Elżbieta Płóciennik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejna publikacja w ramach serii „Edukacja dla Mądrości”, inspirowanej koncepcją i dokonaniami Roberta J. Sternberga (Teaching for Wisdom) - praktyczny poradnik metodyczny dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów, pracujących w różnych instytucjach oświatowych, dla konsultantów i doradców metodycznych, a także rodziców. Zawiera wprowadzenie te
Ebook Poglądy pedagogiczne Bogdana Nawroczyńskiego i ich współczesne implikacje

Poglądy pedagogiczne Bogdana Nawroczyńskiego i ich współczesne implikacje

Autor: Anna Walczak, Alina Wróbel, Marcin Wasilewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana publikacja dotyczy kluczowych aspektów myśli pedagogicznej Bogdana Nawroczyńskiego (1882-1974), jednego z najwybitniejszych klasyków polskiej pedagogiki - historii myśli pedagogicznej, pedagogiki porównawczej, dydaktyki i pedeutologii. Jest on również jednym z najważniejszych przedstawicieli polskiej filozofii wychowania, a jego książkę, Życie duchowe. Zary
Ebook Dziecko w zdrowiu i chorobie. Wybrane problemy

Dziecko w zdrowiu i chorobie. Wybrane problemy

Autor: Iwona Banach (red.), Anetta Soroka-Fedorczuk (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zdrowie jest jedną z podstawowych wartości, należy także do fundamentalnych jakości ludzkiego życia. Problematyka związana ze zdrowiem i chorobą człowieka w różnych etapach jego życia od wielu stuleci stanowiła przedmiot dociekań naukowych (teoretycznych i badawczych) podejmowanych przez filozofów, lekarzy, działaczy społecznych oraz przedstawicieli nauk humanistycznych i przyrodnicz
Ebook Biospołeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze fizycznej i zdrowotnej osób w różnym wieku

Biospołeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze fizycznej i zdrowotnej osób w różnym wieku

Autor: Anna Makarczuk, Anna Maszorek-Szymala, Jolanta E. Kowalska, Arkadiusz Kaźmierczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana publikacja dotyczy uniwersalnych zagadnień wartości kultury fizycznej w procesie kształcenia i wychowania, pedagogicznych i historycznych przejawów idei olimpijskiej, współczesnych problemów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, a także zdrowotnych uwarunkowań aktywności ruchowej. Autorzy - specjaliści z zakresu pedagogiki, nauk medycznych i nauk o kulturze fizy
Ebook Pedagogika grecka od Protagorasa do Posejdoniosa

Pedagogika grecka od Protagorasa do Posejdoniosa

Autor: Marcin Wasilewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji autor bada elementy myślenia o wychowaniu i kształceniu w poezji epickiej, lirycznej i dramatycznej, w prawodawstwie, badaniach natury, sofistyce i filozofii starożytnej Grecji. Analizą obejmuje około 800 lat (od okresu archaicznego po hellenistyczny) rozwoju myśli pedagogicznej i omawia dorobek blisko 50 myślicieli z tego okresu. Oryginalność tej książki ma kilka istotnych wymiar&oa
Ebook Pedagog społeczny. Teoria i praktyka działalności społecznej

Pedagog społeczny. Teoria i praktyka działalności społecznej

Autor: Arkadiusz Żukiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja wpisuje się w nurt badań łódzkiej szkoły pedagogów społecznych odwołujących się do tradycji reprezentowanej przez twórczynię tej dyscypliny naukowej, Helenę Radlińską. Autorzy postawili sobie za cel przedstawienie sylwetki pedagoga społecznego, kontekstów i przestrzeni jego działalności, uwzględnili przy tym również nowe wyzwania wynikające ze zmian sp
Ebook Mój ojciec mój przyjaciel

Mój ojciec mój przyjaciel

Autor: Andre Stern, Arno Stern

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dobrze wiemy, że przemoc, lekkomyślność i zuchwalstwo są przekazywane z rodziców na dzieci. Jednak odnosi się to także do takich umiejętności, jak uważność, empatia, szacunek, a nawet czerpanie przyjemności i radości z życia – umiejętności, które są słabo widoczne we współczesnych społeczeństwach, nie mówiąc już o braku ich naukowego opracowania. Dlatego ta Ebook
Ebook

"Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych". T. 23, nr 2/2016: Wybrane zagadnienia metodologii i metodyki badań w obszarze niepełnosprawności i codzienności osób z niepełnosprawnością

Autor: red. Magdalena Bełza, red. Zenon Gajdzica, red. Dorota Prysak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejny numer czasopisma Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych (2/2016, tom XXIII) zawiera zbiór tekstów ukazujących metodologiczne i metodyczne zagadnienia interdyscyplinarnych badań nad niepełnosprawnością (osób z niepełnosprawnością oraz uwarunkowaniami ich funkcjonowania). Niepełnosprawność jako kategoria badawcza przyjmuje postać s
Ebook Yuppie oraz squatter. Globalne style życia w lokalnych środowiskach wychowawczych

Yuppie oraz squatter. Globalne style życia w lokalnych środowiskach wychowawczych

Autor: Maciej Bernasiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Spis treści   Wprowadzenie / 7 Rozdział 1: Yuppie jako idealny konsument epoki neoliberalnej. Charakterystyka stylu życia / 21 Milkie, bobo, yettie, pokolenie X, czyli kategorie społeczne postyuppie / 32 Istota kryzysu neoliberalnych wzorców życia / 43   Rozdział 2: Squatterzy jako kontestatorzy epoki neoliberalnej. Charakterystyka stylu życia / 53 Społeczno-gospodarcz
Ebook Poezja paradoksów - paradoksy w poezji. Poetycka teologia księży Jana Twardowskiego, Janusza Stanisława Pasierba, Wacława Oszajcy

Poezja paradoksów - paradoksy w poezji. Poetycka teologia księży Jana Twardowskiego, Janusza Stanisława Pasierba, Wacława Oszajcy

Autor: Magdalena Ochwat

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Paradoksy — pisał Carl Gustav Jung w książce Psychologia a religia — w przedziwny sposób należą do największych dóbr duchowych […\, a wszystkie wypowiedzi religijne zawierają logiczne sprzeczności i zasadniczo niemożliwe stwierdzenia”. Obserwację tę, niewątpliwie słuszną, potwierdza już pobieżna analiza języka, jakim posługuje się Biblia. Zar&o
Ebook Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? O tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia

Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? O tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia

Autor: Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejny tom z serii „Nauka - Dydaktyka - Praktyka” jest poświęcony prezentacji tradycyjnych i nowoczesnych metod krzewienia kultury czytelniczej wśród dzieci i młodzieży. Refleksja naukowa nad tą tematyką została podjęta w związku ze zmieniającymi się technologiami i metodami pracy z czytelnikiem/odbiorcą usług bibliotecznych. Jak wykorzystać naturalne zainteresowanie młodych no
Ebook Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia

Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia

Autor: Mariola Antczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejny tom z serii „Nauka - Dydaktyka - Praktyka” jest poświęcony przedsięwzięciom popularyzującym czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, które są podejmowane przez różne instytucje, przede wszystkim biblioteki, a także analizie wybranych segmentów współczesnego rynku wydawnictw dziecięco-młodzieżowych. Czytelnik znajdzie tu informacje dotyczące roli
Ebook Mistrzostwo duchowe

Mistrzostwo duchowe

Autor: Anna Walczak, Wojciech Mikołajewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorzy prezentowanej publikacji podjęli próbę przywrócenia do badań pedagogicznych kategorii duchowości pojmowanej jako niezbywalny atrybut egzystencji człowieka. Taka refleksja wywodzi się od Wilhelma Diltheya, w Polsce jej wybitnym przedstawicielem był Bogdan Nawroczyński (Poglądy pedagogiczne Bogdana Nawroczyńskiego i ich wspólczesne implikacje, red. A. Walczak, A. Wr&oacu
Ebook

"Chowanna" 2017. T. 1 (48): Niebezpieczna humanistyka - wywrotny wymiar pedagogiki i edukacji

Autor: red. Krzysztof Maliszewski, red. Ewa Syrek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Część monograficzna tomu 1/2017 „Chowanny” pod redakcją Krzysztofa Maliszewskiego zatytułowana Niebezpieczna humanistyka – wywrotny wymiar pedagogiki i edukacji to projekt pomyślany jako namysł nad optyką humanistyczną w pedagogice i jako próba wygenerowania w przestrzeni publicznej ważkich głosów o wywrotowym charakterze humanistyki w sytuacji, gdy ona sama zdaje s
Ebook JEST CZŁOWIEK Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - POLA REFLEKSJI

JEST CZŁOWIEK Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - POLA REFLEKSJI

Autor: Zbiorowy

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W świecie współczesnym nastaje coraz większe zrozumienie problemów człowieka z niepełnosprawnością. Coraz większy postęp w zakresie wiedzy humanistycznej i wiedzy medycznej przyczynia się do poznawania człowieka z niepełnosprawnością i uwzględniania jego realnych i rzeczywistych potrzeb, możliwości i ograniczeń. Zygmunt Bauman w swoich rozważaniach podkreśla, iż obecność „
Ebook Przedsiębiorczość jako wartość w edukacji

Przedsiębiorczość jako wartość w edukacji

Autor: red. Andrzej Murzyn, red. Urszula Szuścik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W artykule przedstawione są różne ujęcia przedsiębiorczości. Część pierwsza poświęcona jest między innymi koncepcji Josepha Schumpetera. W części drugiej analizowane są historyczne uwarunkowania przedsiębiorczości. W zakończeniu podniesiony jest problem aktualnego rozumienia przedsiębiorczości.
Ebook Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności

Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności

Autor: Krzysztof J. Szmidt

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W prezentowanym tomie autor, pionier badań nad twórczością, zwłaszcza w kontekście edukacyjnym, zbiera wyniki swoich dotychczasowych refleksji. Czytelnik otrzymuje unikatową na polskim rynku publikację o twórczości, która zawiera opisy i analizę procesów twórczych, refleksję nad pedagogiką ich inspirowania i utrwalania, a także prezentację metod badania twó
Ebook Koordynacja wzrokowo-ruchowa. Karty pracy dla klas 1-3 szkoły podstawowej

Koordynacja wzrokowo-ruchowa. Karty pracy dla klas 1-3 szkoły podstawowej

Autor: Izabella Lutze

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pakiet kart pracy na terapię pedagogiczną. Ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową.
Ebook Percepcja słuchowa. Karty pracy dla klas 1-3 szkoły podstawowej

Percepcja słuchowa. Karty pracy dla klas 1-3 szkoły podstawowej

Autor: Izabella Lutze

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pakiet kart pracy na terapię pedagogiczną. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową.
Ebook Złap uwagę swojego ucznia

Złap uwagę swojego ucznia

Autor: Małgorzata Swędrowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przeczytaj o prostych i sprawdzonych sposobach motywowania uczniów w klasach 1–3 do koncentracji na zadaniach szkolnych i motywowaniu do nauki, zabawy i refleksji.
Ebook Oddawaj, to moje! Konflikty i agresja w przedszkolu

Oddawaj, to moje! Konflikty i agresja w przedszkolu

Autor: Małgorzata Swędrowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Konflikt wpisany jest w rozwój człowieka, także człowieka w wieku przedszkolnym. Jak sobie poradzić z konfliktami między maluchami - sprawdź.
Ebook Nauczyciel w

Nauczyciel w "polu" szkolnym - w świetle teorii Pierre'a Bourdieu i nauczycielskich narracji

Autor: Małgorzata Zalewska-Bujak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook pt. „Nauczyciel w polu szkolnym – w świetle teorii Pierre̕a Bourdieu i nauczycielskich narracji” stanowi próbę naświetlenia nauczycielskiej perspektywy spoglądania na otaczającą ich rzeczywistość zawodową. Autorka, zainteresowana tym, jak nauczyciele sami rozpoznają swoje umiejscowienie w polu szkolnym, postanowiła oddać im głos i dzięki prowadzonym wywiadom się
Ebook Balonowe Kreacje

Balonowe Kreacje

Autor: Jakub B. Bączek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Lektura e-booka jest pierwszym krokiem do nabycia nowego narzędzia animacyjnego - skręcania z balonów zwierzątek i innych kreacji dla dzieci. Dobry animator wie, że inwestycja w rozwój i nabywanie nowych narzędzi to szansa na wyższe zarobki i więcej zleceń w animacji. Każdy ma jednak inny sposób nabywania wiedzy - wzrokowcy potrzebują e-booka takiego jak nasz, dotykowcy potrzebują udziału w szkole
Ebook Malowanie buziek

Malowanie buziek

Autor: Jakub B. Bączek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zapewne już dziesiątki razy obserwowałaś eventy, na których maluje się dzieciom twarze - faktycznie, jest to jedna z najpopularniejszych animacji. Wciąż jednak skuteczna i atrakcyjna dla dzieci i ich rodziców. Dlatego przedstawiamy e-book, zarówno dla osób, które nigdy jeszcze nie malowały, jak i dla tych, które posiadają to narzędzie w swoim warsztacie, ale chcą zaczerpnąć pełniejszej wiedzy o ma
Ebook Przygotowanie do pracy w animacji

Przygotowanie do pracy w animacji

Autor: Jakub B. Bączek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Animacja czasu wolnego staje się nie tylko pracą pożądaną na rynku i nie tylko wzrasta na nią zapotrzebowanie. Animacja pozwala również na samorealizację, dlatego dla wielu osób jest wymarzona. Ten e-book jest dla osób, które dostrzegają w sobie inteligencję, poczucie humoru, kreatywność, pewność siebie oraz są podekscytowane zaletami zawodu animatora. Jakub B. Bączek przedstawia czytelnikom spr
Ebook Seks trzyma nas przy życiu. Rehabilitacja seksualna w chorobach somatycznych

Seks trzyma nas przy życiu. Rehabilitacja seksualna w chorobach somatycznych

Autor: Michał Lew-Starowicz, Alicja Długołęcka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook opisuje podstawowe zaburzenia seksualne u osób przewlekle chorych jak i niepełnosprawnych. Poza zaburzeniami erekcji oraz ejakulacji, autorzy opisują także zaburzenia czucia i pożądania, zwaracjąc uwagę na korelację zaburzeń seksualnych z chorobami układu krążenia, chorobami metabolicznymi i endokrynologicznymi. Pozycja jest ciekawą lektura dla lekarzy klinicytów, ponieważ podejmuje także ro
Ebook Wstyd. Seks i medycyna. Przewodnik dla lekarzy

Wstyd. Seks i medycyna. Przewodnik dla lekarzy

Autor: Michał Lew-Starowicz, Alicja Długołęcka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest pozycją traktującą o wstydzie jako pierwotnej emocji towarzyszącej nam prawie codziennie w róznych sytuacjach życiowych. Wstyd może dotyczyć zarówno relacji rodzinnej, partnerskiej oraz pojawić się w relacji lekarz pacjent/pacjentka. Autorzy analizują wstyd oraz dają praktyczne wskazówki jak radzić sobie z tą emocją i dlaczego jest tak ważna w relacjach międzyludzkich. W książce są rodz
Ebook Metody pedagogicznych badań nad twórczością teoria i empiria

Metody pedagogicznych badań nad twórczością teoria i empiria

Autor: Krzysztof J. Szmidt

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja ta wypełnia lukę w dotychczasowych działaniach porządkujących istniejące, jak i poszukujących nowych dróg pedagogicznego definiowania, poznawania i stosowania metod badań nad twórczością. (...) Czytelnik znajdzie tu materiał rzetelnie gromadzący aktualną analizę literatury przedmiotowej, ale też nowatorskie podejście do empirycznych działań. Będzie nim na pewno osoba akad
Ebook (Nie)przygotowani. Metafora szkoły w polskiej poezji współczesnej

(Nie)przygotowani. Metafora szkoły w polskiej poezji współczesnej

Autor: Kamila Czaja

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook podejmuje temat wykorzystania w poezji wielkiej metafory ŻYCIE TO SZKOŁA. W celu możliwie szerokiego ujęcia tytułowego problemu w publikacji przywołano kilkaset wierszy i tekstów piosenek autorstwa kilkudziesięciu twórców — od utworów z dwudziestolecia międzywojennego, stanowiących istotną tradycję dla późniejszych ujęć, po tomiki reprezentantó
Ebook Ekshibicjonizm społeczny w Internecie. Motywy i potencjalne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa młodzieży

Ekshibicjonizm społeczny w Internecie. Motywy i potencjalne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa młodzieży

Autor: Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Karina Leksy

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Współcześnie coraz częściej znaczącym środowiskiem życia i funkcjonowania jednostki staje się przestrzeń internetowa. Intensywne korzystanie z nowych technologii, w tym zwłaszcza z mediów społecznościowych, sprawia, że stają się one jednym ze środowisk socjalizacyjnych, niemal równorzędnym ze środowiskiem rodziny czy szkoły. Z tego względu zwraca się uwagę na konieczność wdroż
Ebook Sześciolatek w szkolnej ławce - obniżenie obowiązkowego wieku szkolnego w polskim systemie edukacyjnym

Sześciolatek w szkolnej ławce - obniżenie obowiązkowego wieku szkolnego w polskim systemie edukacyjnym

Autor: Agata Rzymełka-Frąckiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Prezentowana praca podejmuje kwestie związane z próbą obniżenia obowiązkowego wieku szkolnego dziecka do szóstego roku życia w polskim systemie edukacyjnym, w okresie tzw. przejściowych przepisów, kiedy to decyzją rodziców można było zapisać dziecko sześcioletnie do pierwszej klasy. W opracowaniu zawarte zostały informacje, jak zmieniał się na przestrzeni czasu w
Ebook Nowe media, technologie i trendy w edukacji

Nowe media, technologie i trendy w edukacji

Autor: Frania Monika

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czy edukacja – jej istota, cele, proces – wymaga dzisiaj redefinicji? Czy jesteśmy świadkami kolejnych etapów ewolucji, czy też można mówić o bardziej gwałtownych zmianach rewolucyjnych? Czy, myśląc o edukacji, trzeba pójść za głosami, że system wymaga zrównania z ziemią i wybudowania wszystkiego na nowo, albo za tymi, że trzeba trwać przy tradycyjnym modelu
Ebook Technologie informacyjno-komunikacyjne i e-learning we współczesnej edukacji

Technologie informacyjno-komunikacyjne i e-learning we współczesnej edukacji

Autor: Eugenia Smyrnova-Trybulska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi systematyczne opracowanie w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych i e-learningu we współczesnej edukacji z uwzględnieniem podejścia kompetencyjnego. Obecny system edukacyjny jest w trakcie globalnych zmian, dlatego powinno się w pełni przygotowywać przyszłych specjalistów do życia w otwartej przestrzeni informacyjnej, kształcąc umiejętności niezbędne w XXI w
Ebook Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. T. 1: Teoria i praktyka

Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. T. 1: Teoria i praktyka

Autor: red. Urszula Szuścik, Renata Raszka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedstawiona w dwóch tomach monografia, pt. "Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Teoria i praktyka". T. 1 i "Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Refleksje pedagogiczne w teorii i praktyce", T. 2, stanowi oryginalne opracowanie w zakresie szeroko rozumianej innowacyjności w praktyce i teorii pedagogicznej. Publikacja zawiera rozważania dotyczące roli nauczyciela
Ebook Autokreacja małżonków bezdzietnych do wielowymiarowego rodzicielstwa adopcyjnego. Perspektywa pedagogiczno-antropologiczna

Autokreacja małżonków bezdzietnych do wielowymiarowego rodzicielstwa adopcyjnego. Perspektywa pedagogiczno-antropologiczna

Autor: Arkadiusz Wąsiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autor publikacji podjął tematykę rodzicielstwa adopcyjnego małżeństw doświadczających niepowodzenia prokreacyjnego i związanej z tym niezamierzonej bezdzietności. Zaprezentował własną koncepcję autokreacji małżonków do wielowymiarowego rodzicielstwa. Proces autokreacji ujmowany całościowo obejmuje świadomą pracę nad sobą małżonków, transformatywne uczenie się biograficzne, autoformac
Ebook Dobre wieści o złym zachowaniu. Dlaczego dzieci są mniej zdyscyplinowane niż kiedyś i jak możemy sobie z tym poradzić?

Dobre wieści o złym zachowaniu. Dlaczego dzieci są mniej zdyscyplinowane niż kiedyś i jak możemy sobie z tym poradzić?

Autor: Katherine Reynolds Lewis

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Co się stało z naszymi dziećmi, że nas nie słuchają, że nie są zdyscyplinowane i nie stosują się do norm i zasad? Rodzice są przekonani, że wychowują dzieci jak najlepiej, sprawują nad nimi jak najlepszą opiekę i kontrolę, a tymczasem, wygląda na to, że bezskutecznie. A może to podejście rodziców prowadzi do tego, że dzieci nie uczą się odpowiedzialności, niezależności i podejmowa
Ebook Sąd nad demoralizacją nieletnich. Konteksty wychowawcze

Sąd nad demoralizacją nieletnich. Konteksty wychowawcze

Autor: Renata Szczepanik, Agnieszka Jaros, Magdalena Staniaszek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja dotyczy interwencji sądowych w przypadku stwierdzenia objawów demoralizacji nieletnich, a także dorastających dzieci, które z różnych powodów nabyły status „podsądnej młodzieży”. Nieprzypadkowo autorki używają określenia „różne powody”, związanego z bardzo pojemnym i jednocześni e nieostrym pojęciem demoralizacji. Termin ten jes
Ebook Horyzonty dziecięcych znaczeń. Kreowanie środowiska uczenia się

Horyzonty dziecięcych znaczeń. Kreowanie środowiska uczenia się

Autor: Jolanta Bonar, Monika Wiśniewska-Kin, Anna Buła

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana publikacja jest zachętą do refleksji na temat napięć oraz nieoczywistości, istoty i znaczenia współczesnych debat nad dzieciństwem i wczesną edukacją. Przedstawione rozważania dotyczą krytycznego namysłu nad kondycją wczesnej edukacji, potencjału dziecka i jego sposobów doświadczania świata, środowiska edukacyjnego rozwijającego możliwości i kompetencje dzieci, twó
Ebook Horyzonty dziecięcych znaczeń. Granice - rozpoznania - perspektywy

Horyzonty dziecięcych znaczeń. Granice - rozpoznania - perspektywy

Autor: Monika Wiśniewska-Kin, Jolanta Bonar, Anna Buła

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana publikacja jest zachętą do refleksji na temat napięć oraz nieoczywistości, istoty i znaczenia współczesnych debat nad dzieciństwem i wczesną edukacją. Przedstawione rozważania dotyczą krytycznego namysłu nad kondycją wczesnej edukacji, potencjału dziecka i jego sposobów doświadczania świata, środowiska edukacyjnego rozwijającego potencjał i kompetencje dzieci, twó
Ebook Raport Dyrektora Szkoły on-line Aktualności, prawo i zarządzanie w edukacji

Raport Dyrektora Szkoły on-line Aktualności, prawo i zarządzanie w edukacji

Autor: Elżbieta Goźlińska, Katarzyna Koletyńska, Ewa Preis, Elzbieta Wichrowska, Ewa Kedracka, Lucyna Korga, Jarosław Kordziński, Jerzy Śliwa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tematyka Miesięczny serwis informacyjno-doradczy jest ważnym źródłem wiedzy każdego dyrektora szkoły. Na łamach miesięcznika znaleźć można informacje o: nowych i zmienionych przepisach prawnych dotyczących oświaty istotnych dla szkół regulacjach prawnych aktualnych wydarzeniach w oświacie hospitacjach programach wychowawczych i profilaktycznyc
Ebook Techniki i metody relaksacyjne w wychowaniu, edukacji i terapii. Scenariusze pracy z dziećmi i młodzieżą

Techniki i metody relaksacyjne w wychowaniu, edukacji i terapii. Scenariusze pracy z dziećmi i młodzieżą

Autor: Gabriela Dobińska, Angelika Cieślikowska-Ryczko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przemiany społeczno-kulturowe, rozwój technologiczny, konsumpcjonizm oraz przeformułowanie hierarchii wartości może generować zagrożenia dla młodych ludzi. Pedagodzy, nauczyciele i rodzice borykają się z wieloma trudnościami, dylematami oraz wyzwaniami wychowawczymi. Autorki monografii prezentują bardzo cenne, ale niedoceniane dotąd rozwiązanie - relaksacyjne metody oddziaływań pedagogiczny
Ebook

"Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych". T. 24, nr 1/2017: Interdyscyplinarne spojrzenie na wsparcie dziecka i jego rodziny w procesie wczesnej interwencji

Autor: red. Szymon Godawa, Sylwia Wrona

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wczesna interwencja to interdyscyplinarne działania ukierunkowane na wsparcie rozwoju małego dziecka oraz jego rodziny. O skuteczności tego procesu decyduje czas – im szybciej zostaną zauważone nieprawidłowości rozwojowe u dziecka, tym skuteczniejsze może okazać się wsparcie. Istotnym i często niedocenianym czynnikiem jest organizowanie wsparci
Ebook

"Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych". T. 25, nr 2/2017: Zespół kruchego X i inne zaburzenia neurorozwojowe. Diagnoza, terapia i edukacja - szanse i zagrożenia

Autor: red. Magdalena Bełza-Gajdzica, Joanna Kulisiak-Kaźmierczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejny numer czasopisma Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych (2/2017, tom XXV) zawiera zbiór tekstów ukazujących tematykę rzadkich zespołów genetycznych uwarunkowanych dziedzicznie, jak i zaburzeń neurorozwojowych, w tym ze spektrum autyzmu (ASD). Adresowany jest do nauczycieli, pedagogów, rehabilitantów, terapeutó
Ebook

"Chowanna" 2018. T. 1 (50): Perspektywy edukacji małego dziecka w kontekście zmian oświatowych

Autor: red. Alina Budniak, Ewa Syrek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Część monograficzna tomu 1/2018 „Chowanny” pod redakcją Aliny Budniak została zatytułowana Perspektywy edukacji małego dziecka w kontekście zmian oświatowych. Treści zawartych tu rozważań odnoszą się do kształtu, celów, zakresu, przebiegu i znaczenia edukacji małego dziecka; stanowią głos w dyskusji i wyraz troski o jej stan w trakcie bezustannie trwających szkolnych reform. Z j
Ebook Badania jakościowe w pedagogice. Wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka

Badania jakościowe w pedagogice. Wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka

Autor: Danuta Urbaniak-Zając, Ewa Kos

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook poświęcona jest badaniom jakościowym w pedagogice, przedstawia ich miejsce w tradycyjnym modelu empirycznych badań pedagogicznych. Szczegółowo opisuje dwie metody: wywiad narracyjny i obiektywną hermeneutykę, prezentuje ich założenia, zasady interpretacji materiału empirycznego, na przykładach wyjaśnia ich praktyczne zastosowanie. Intencją autorek jest nie tylko przedstawienie wymieni
Ebook Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki

Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki

Autor: Bolesław Niemierko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwszy podręcznik z zakresu teorii diagnozy edukacyjnej! Ebook prezentuje: koncepcję diagnostyki jako nauki o rozpoznawaniu warunków, przebiegu i wynikach uczenia się; główne pojęcia dyscypliny; analizę i ocenę narzędzi diagnozy; metody diagnostyczne oraz wyniki diagnozy osiągnięć ucznia i placówki edukacyjnej oraz poziomu edukacyjnego kraju; ewaluację w edukacji jako pochodną diagnozy;
Ebook Szkoła w dobie Internetu

Szkoła w dobie Internetu

Autor: Andrzej Nowak, Katarzyna Winkowska-Nowak, Ludmiła Rycielska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Obserwowany w ciągu ostatnich lat rozwój mediów spowodował ich zwiększającą się obecność w różnych dziedzinach życia. W książce skoncentrowano się przede wszystkim na współczesnej młodzieży, mediach i edukacji z punktu widzenia socjologii, psychologii i informatyki, co świadczy o jej wyjątkowości na rynku. Zaprezentowano w niej wyniki badań przeprowadzonych w polskich s
Ebook Dzieci a multimedia

Dzieci a multimedia

Autor: Mariusz Jędrzejko, Agnieszka Taper

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wynikiem procesu utechnicznienia polskiego społeczeństwa i jego informatyzacji są pierwsze pokolenia Polaków wychowujące się przy pełnym dostępie do multimediów i cyberprzestrzeni. Fakty te mają doniosłe znaczenie pedagogiczne, bowiem równolegle do rodziców, bądź innych członków rodziny, na małe dziecko oddziałuje niekontrolowany przekaz medialny o silnym nasycen
Ebook Cyberprzemoc w szkole

Cyberprzemoc w szkole

Autor: Alicja Wołk-Karczewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rozwoj technologii informacyjno-komunikacyjnych umozliwił nie tylko dorosłym, ale takze dzieciom i młodziezy powszechny dostep do internetu i sieci komorkowych, w znaczacy sposob modyfikujac zachowania społeczne i lezace u ich zrodeł mechanizmy psychologiczne. Stworzył jednoczesnie zupełnie inna przestrzen, bedaca swiatem wirtualnym ze swoim jezykiem, symbolika i kodeksem postepowania, ktore dla s
Ebook Dziecko w świecie pieniądza

Dziecko w świecie pieniądza

Autor: Beata Mazurek-Kucharska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Bardzo trudno jest wyobrazic sobie swiat bez pieniedzy. Nie tak dawno nie było jeszcze plastikowych kart płatniczych i kredytowych, nieco wczesniej nawet bankomatow i usług bankowych swiadczonych droga elektroniczna. Swiat był konkretniejszy, bardziej namacalny i prostszy do obserwacji. Kiedy przypomnimy sobie tamta rzeczywistosc, łatwiej bedzie nam docenic wysiłek, jakiego musi w swoim umysle, p
Ebook Gdy pojawia się rodzeństwo

Gdy pojawia się rodzeństwo

Autor: Izabela Czaja-Antoszek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W pewnym okresie u niektorych dzieci przychodzi etap zadawania dociekliwych pytan: Mamo, a kiedy do Twojego brzuszka wpadnie ziarenko? Mamo, a kiedy kupisz mi siostrzyczke? Mamo, czy mozemy miec takiego samego dzidziusia jak moja kolezanka? Rozne sa historie dzieci, ktore czekały lub nie na swoje rodzenstwo. Rozne ich potrzeby i oczekiwania. Pojawienie sie rodzenstwa na swiecie jest tak szczeg
Ebook Jak przetrwać bunt nastolatka

Jak przetrwać bunt nastolatka

Autor: Anna Sowińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Drogi Czytelniku, majac przed soba ten poradnik, prawdopodobnie obserwujesz na biezaco emocjonalne i fizyczne zmiany, ktore zachodza w Twoim podopiecznym. Zauwazasz nie tylko, jak fizycznie przeistacza sie w kobiete czy mezczyzne, ale rowniez to, ze coraz czesciej manifestuje swoje zdanie, na swoj sposob konfrontujac oko w oko Twoj swiat ze swoim, m.in. wdajac sie z Toba w dyskusje, kłotnie czy po
Ebook Szkolny stres

Szkolny stres

Autor: Alicja Jakimczuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja ma przyblizyc zagadnienia zwiazane ze stresem, przedstawic wspołczesne sposoby rozumienia tego zjawiska, opisac specyfike stresu w szkole z perspektywy ucznia i nauczyciela, a takze przedstawic sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Kazdy z nas w dziecinstwie i młodosci przezywał wiele sytuacji trudnych w szkole. Jestesmy bogaci w nasze doswiadczenia. Chcemy ochronic dzieci prz
Ebook Sztuka negocjacji w rodzinie

Sztuka negocjacji w rodzinie

Autor: Małgorzata Floraszek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wykorzystujac proces wspolnego decydowania czy rozwiazywania sporow na podstawie okreslonych zasad, przeprowadzamy negocjacje. Robimy tak, aby ułatwic sobie zycie i trwac w dobrych relacjach. Najsilniej, prawie w kazdej rodzinie, ujawnia sie ta pierwsza potrzeba w momencie, kiedy dzieci wkraczaja w okres dojrzewania. Dzieje sie wowczas cos takiego, co rodzice chetnie nazywaja ja juz nie wiem, co r
Ebook Wszystko o uzależnieniu od gier komputerowych

Wszystko o uzależnieniu od gier komputerowych

Autor: Anna Pisula

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Drogi Rodzicu! Witam Cie w wirtualny sposob w wirtualnym swiecie! Chce podzielic sie z Toba informacjami, ktore spisałam, bazujac na tym, czego sie nauczyłam i czego doswiadczyłam w pracy z uzaleznionymi dziecmi i młodzieza, oraz wykorzystujac, najlepiej jak umiałam, to, co jest przedmiotem rozwazan niniejszego poradnika, czyli internet. Postanowiłam, ze wazne beda tez materiały, ktore wynajdywała
Ebook Praca - więź - integracja. Wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa. Monografia poświęcona pamięci prof. zw. dr. hab. Władysława Jachera. T. 1: Praca, przedsiębiorczość, gospodarka oparta na wiedzy

Praca - więź - integracja. Wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa. Monografia poświęcona pamięci prof. zw. dr. hab. Władysława Jachera. T. 1: Praca, przedsiębiorczość, gospodarka oparta na wiedzy

Autor: red. Urszula Swadźba, Bożena Pactwa, Monika Żak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia poświęcona jest zmarłemu profesorowi Władysławowi Jacherowi. Profesor zostawił po sobie liczne grono uczniów i przyjaciół, którzy poprzez tę publikację chcą uczcić jego pamięć. Zakres tematyczny monografii obraca się więc wokół problematyki, jaką podejmował on w swojej twórczości naukowej. Zasadniczo można ją sprowadzić do trzech głównych z
Ebook

"Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych". T. 19, nr 2/2014: Konstruowanie świata osób niepełnosprawnych - różne aspekty rzeczywistości

Autor: red. Magdalena Bełza, Dorota Prysak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejny numer czasopisma „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” (tom 19, 2/2014), którego temat przewodni: Konstruowanie świata osób niepełnosprawnych – różne aspekty rzeczywistości, wpisuje się w szeroko podejmowaną problematykę codzienności osób niepełnosprawnych, społecznych działań na rzecz poprawy ich s
Ebook

"Chowanna" 2014. T. 1 (42): Jakość życia młodego pokolenia w perspektywie psychopedagogicznej i społecznej

Autor: red. Ewa Syrek, Ewa Wysocka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Red. naczelny Ewa Syrek, red. części monograficznej Ewa Wysocka Prezentowany Czytelnikowi tom jest w jego części monograficznej próbą przedstawienia sposobu doświadczania życia i oceny jego jakości w sposób wielowymiarowy (holistyczny), interdyscyplinarny (ujęcie psychopedagogiczne i społeczne), a także uwzględniający wyznaczniki opisujące (wymiary i poziom) oraz czynniki determi
Ebook Jak się uczyć?. Zaskakująca prawda o tym, kiedy, gdzie i dlaczego uczenie się jest w ogóle możliwe

Jak się uczyć?. Zaskakująca prawda o tym, kiedy, gdzie i dlaczego uczenie się jest w ogóle możliwe

Autor: Benedict Carey

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

TO NIE JEST KSIĄŻKA DLA KUJONÓW! ZAPOMNIJ O WSZYSTKICH MITACH NA TEMAT UCZENIA SIĘ. PRZYGOTUJ SIĘ NA REWOLUCYJNE  METODY ZAPAMIĘTYWANIA! Uczymy się przez całe życie, jednak czy skutecznie? Każdy zna pilnych uczniów, spędzających wiele godzin nad Ebookmi, ale czy to rzeczywiście najlepszy sposób, żeby dobrze zdać testy i egzaminy? Czy sprawdzanie wiadomości na Facebooku w trakcie nauki jest fakt
Ebook Być w błędzie. Przygody w krainie pomyłek

Być w błędzie. Przygody w krainie pomyłek

Autor: Kathryn Schulz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Błądzić jest rzeczą ludzką. A mimo to prawie każdy z nas sądzi (czasem z uporem), że ma rację we wszystkich niemal sprawach, począwszy od tego, skąd wziął się wszechświat, po właściwy sposób ładowania zmywarki do naczyń. Skoro bycie w błędzie jest rzeczą naturalną, dlaczego tak trudno nam sobie wyobrazić, że nasze przekonania mogą być niesłuszne? Dlaczego człowiek jest zaskoczony własnymi pomyłka
Ebook Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży

Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży

Autor: Pyżalski Jacek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest merytorycznie znakomita, nowatorska, a przedstawione w niej wyniki własnych badań potwierdzają wdrażanie przez autora najwyższych standardów metodologii badań empirycznych. Przez najbliższe lata kolejne pokolenia badaczy będą się do nich odwoływać, gdyż nie da się pominąć tej książki w dalszych studiach nad przemocą wśród młodzieży i z udziałem nowych narzędzi komunikacyjn
Ebook By dziecko było geniuszem

By dziecko było geniuszem

Autor: Andrukowicz Wiesław

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pojawiające się do tej pory różnego rodzaju książki, podręczniki czy poradniki dotyczące rozwoju zdolności, talentu czy geniuszu człowieka miały oczywiście nie wszystkie jedną zasadniczą wadę: kurczowo trzymały się bądź to jednej dyscypliny wiedzy (najczęściej psychologii lub/i pedagogiki), bądź to zredukowanego obszaru problemów (rozwoju umysłowego, percepcyjnego, emocjonalnego, intuicyjnego).
Ebook Doktor Klaun!

Doktor Klaun!

Autor: Grzybowski Przemysław Paweł

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Doktor klaun! Terapia śmiechem, wolontariat, edukacja międzykulturowa to pierwsza w Polsce bogato ilustrowana monografia na temat terapii śmiechem i działalności doktorów klaunów wspaniałych ludzi z czerwonymi nosami, znanych miłośnikom filmu Patch Adams. Została w niej ukazana rola śmiechu w życiu chorych, cierpiących i umierających, a także ich bliskich, troszczącego się o nich personelu placów
Ebook Dziara, cynkówka, kolka

Dziara, cynkówka, kolka

Autor: Przybyliński Sławomir

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Człowiek interesował się technikami ozdabiania swojego ciała od niepamiętnych czasów. Jedną z nich jest wykonywanie tatuażu. Największą fascynację tym zjawiskiem przejawiają przedstawiciele świata przestępczego. W kręgach kryminogennych bywa on oznaką przestępczej działalności. W książce starano się przybliżyć i opisać kwestie związane z bardzo interesującym, a zarazem kontrowersyjnym zjawiskie
Ebook Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Autor: Zajączkowski Krzysztof

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook adresowana jest do nauczycieli klas I-III. Składa się ona z części teoretycznej, w której umieszczono podstawowe informacje niezbędne do realizacji zajęć (również wskazówki metodyczne) oraz części praktycznej obejmującej 40 scenariuszy zajęć z uczniami, scenariusze spotkań z rodzicami, załączniki w postaci czarno-białych rysunków, ankiet, płytę CD-ROM zawierającą
Ebook Kultura szkoły. Studium teoretyczno-empiryczne

Kultura szkoły. Studium teoretyczno-empiryczne

Autor: Dernowska Urszula, Tłuściak-Deliowska Aleksandra

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kultura szkoły to kategoria pojęciowa na dobre zakorzeniona w literaturze anglojęzycznej (i nie tylko), ale także coraz częściej pojawiająca się w rodzimym dyskursie na temat edukacji. Chociaż w naszym kraju są dostępne zarówno artykuły, jak i obszerniejsze prace poświęcone kulturze szkoły (Adrjan 2011; Dernowska 2014ab; Klus-Stańska 2010; Pająk 1996; Polak 2007; Tłuściak-Deliowska 2014; Tł
Ebook Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela

Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela

Autor: Wosik-Kawala Danuta, Zubrzycka-Maciąg Teresa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsze opracowanie ma służyć pomocą nauczycielom w ich pracy diagnostycznej i terapeutycznej. Część I zatytułowana Diagnoza i terapia uczniów – wybrane zagadnienia ma na celu przybliżenie nauczycielom treści związanych z najczęściej występującymi w praktyce szkolnej trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi związanymi z pracą z dzieckiem: dyslektycznym, z ADHD, zdolnym, agresywny
Ebook Praca Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament

Praca Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament "Promyczki" w Lublinie - 2005-2015

Autor: dr Justyna Truskolaska, Nasturcja Toruj, Hanna Szczepańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja Praca Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament "Promyczki" w Lublinie - 2005-2015 stanowi studium pedagogiczne działalności edukacyjnej przedszkola prowadzonego przez Siostry Misjonarki Świętej Rodziny. W okresie od listopada 2014 do czerwca 2015 r. pozyskano wiele cennych danych. Stały się one podstawą opracowania 12 rozdziałów książki przy czym A
Ebook Animacja czasu wolnego

Animacja czasu wolnego

Autor: Jakub B. Bączek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jest to pierwszy e-book w Polsce, który jest gotowym zbiorem scenariuszy animacyjnych, gier i zabaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pomysłów na show wieczorne w hotelach oraz form animacyjnych na plaży czy przy basenie. E-book opisuje pokrótce teorię animacji i wprowadzenie w jej poszczególne dziedziny, ale w 80% składa się z gotowych pomysłów animacyjnych. Animacja czasu wolnego to rozwijają

Ebooki - wróć do strony głównej