Ebooki > Biznes i ekonomia > Polityka społeczna

Ebook Europa socjalna

Europa socjalna

Autor: Włodzimierz Anioł, Maciej Duszczyk, Piotr Zawadzki

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Azjatycka lekcja

Azjatycka lekcja

Autor: Tomasz Sebastian Zając

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Zarządzanie Publiczne nr 4(34)/2015

Zarządzanie Publiczne nr 4(34)/2015

Autor: Stanisław Mazur

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast

Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast

Autor: Danuta Stawasz, Dorota Sikora-Fernandez

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Czy można uratować Europę?

Czy można uratować Europę?

Autor: Thomas Piketty

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Bezpieczeństwo i jakość żywności

Bezpieczeństwo i jakość żywności

Autor: Stanisław Kowalczyk

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Zarządzanie Publiczne nr 1(35)/2016

Zarządzanie Publiczne nr 1(35)/2016

Autor: Stanisław Mazur

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Problemy mediów i komunikacji społecznej - uwarunkowania polskie i ukraińskie

Problemy mediów i komunikacji społecznej - uwarunkowania polskie i ukraińskie

Autor: Łukasz Błąd, Krzysztof Gajdka, Sławomir Gawroński, Tomasz Goban-Klas, Olga Kurek-Ochmańska, Iwona Leonowicz-Bukała, Anna Martens, Jakub Ochnio, Wojciech Pelczar, Paweł Przywara, Barbara Przywara, Zofia Sawicka, Monika Struck-Peregończyk, Marcin Szewczyk, Maciej Ulita, Rafał Polak, Josyp Łoś, Оксана Гоцур, Марія Ріпей, Мирослава Рудик, Елеонора Шестакова, Inessa Tkachenko, Мар’ян Житарюк, Христина Давидчак, Оксана Лободяк, Юрій Мельник, Андрій Мельник, Оксана Лазарчук Recenzent naukowy: Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Pelczar, Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Gajdka, Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ślusarczyk, Prof. dr hab. Josyf Los, Ks. dr hab. Michał Drożdż prof. UPJPII, Prof. dr hab. Iwona Hofman, Prof. dr hab. Jerzy Olędzki, Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Aktywne starzenie się. Przeciwdziałanie barierom

Aktywne starzenie się. Przeciwdziałanie barierom

Autor: Piotr Szukalski, Barbara Szatur-Jaworska

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Mechanizmy obietnic. Kampanie i systemy wyborcze na świecie

Mechanizmy obietnic. Kampanie i systemy wyborcze na świecie

Autor: Małgorzata Rączkiewicz

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Zjawisko wielopracy. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje

Zjawisko wielopracy. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje

Autor: Agnieszka Lipińska-Grobelny

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Humanizacja pracy w warunkach współczesnego ładu gospodarczego

Humanizacja pracy w warunkach współczesnego ładu gospodarczego

Autor: Konrad Kubala, Łukasz Kutyło

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Bezrobocie równowagi w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne

Bezrobocie równowagi w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne

Autor: Leszek Kucharski

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej

Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej

Autor: Jolanta Grotowska-Leder

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Rozwój zawodowy pracownika. Szanse i zagrożenia

Rozwój zawodowy pracownika. Szanse i zagrożenia

Autor: Katarzyna Januszkiewicz

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów

Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów

Autor: Agnieszka Rochmińska

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Badania fokusowe. Problemy metodologiczne i etyczne

Badania fokusowe. Problemy metodologiczne i etyczne

Autor: Jolanta Lisek-Michalska

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka

Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka

Autor: Aleksandra Nowakowska

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Władysław Grabski jako ekonomista (1874-1938)

Władysław Grabski jako ekonomista (1874-1938)

Autor: Janusz Skodlarski

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Deliberacja. Idea - metodologia - praktyka

Deliberacja. Idea - metodologia - praktyka

Autor: Aneta Krzewińska

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Terytorialne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw. Terytorium - kapitał społeczny - governance

Terytorialne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw. Terytorium - kapitał społeczny - governance

Autor: Monika Słupińska

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na gospodarkę i społeczeństwo. Doświadczenia Polski

Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na gospodarkę i społeczeństwo. Doświadczenia Polski

Autor: Radosław Pastusiak, Magdalena Jasiniak, Jakub Keller, Bartłomiej Krzeczewski

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Wincentego Skrzetuskiego

Wincentego Skrzetuskiego "Prawo polityczne narodu polskiego"

Autor: Wojciech Organiściak

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Struktura zawodowa rynku pracy w Polsce. Systemy informacyjne i prognozy

Struktura zawodowa rynku pracy w Polsce. Systemy informacyjne i prognozy

Autor: Artur Gajdos

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny

Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny

Autor: Justyna Przywojska

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Regionalizacja demograficzna. Wybrane metody i ich aplikacje

Regionalizacja demograficzna. Wybrane metody i ich aplikacje

Autor: Anna Majdzińska

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Projekty lokalne i regionalne - interesariusze projektu

Projekty lokalne i regionalne - interesariusze projektu

Autor: Henryk Brandenburg, Gabriel Tobor

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Doskonalenie komunikacji elektronicznej pomiędzy jednostkami administracji publicznej

Doskonalenie komunikacji elektronicznej pomiędzy jednostkami administracji publicznej

Autor: Tomasz Papaj

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Zakorzenienie społeczne jako determinanta współpracy w sektorze turystycznym

Zakorzenienie społeczne jako determinanta współpracy w sektorze turystycznym

Autor: Katarzyna Czernek

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 3/2017

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 3/2017

Autor: Aleksandra Fudali

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 2/2017

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 2/2017

Autor: ALEKSANDRA FUDALI

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej Tom I Założenia i kontrowersje wokół procesu ratyfikacji

Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej Tom I Założenia i kontrowersje wokół procesu ratyfikacji

Autor: Jolanta Kubicka

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Rosja w polityce zagranicznej Polski w latach 1992-2015

Rosja w polityce zagranicznej Polski w latach 1992-2015

Autor: Mieczysław Stolarczyk

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Kraków. Nowa energia

Kraków. Nowa energia

Autor: Łukasz Gibała

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Reintegracja zawodowa w spółdzielniach socjalnych na przykładzie województwa łódzkiego

Reintegracja zawodowa w spółdzielniach socjalnych na przykładzie województwa łódzkiego

Autor: Michał Jerzy Sobczak

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Metody i instrumenty rozwoju lokalnego. LEADER, RLKS, innowacje społeczne

Metody i instrumenty rozwoju lokalnego. LEADER, RLKS, innowacje społeczne

Autor: Katarzyna Zajda, Łukasz Sykała, Karol Janas, Magdalena Dej

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook

"Studia Politicae Universitatis Silesiensis". T. 18

Autor: red. Rafał Glajcar, red. Jan Iwanek

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Park dinozaurów

Park dinozaurów

Autor: Szmidla Andrzej

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Ocena efektywności instytucji publicznych w sektorach edukacji i ochrony zdrowia

Ocena efektywności instytucji publicznych w sektorach edukacji i ochrony zdrowia

Autor: Marek Biernacki

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Wymiary polityki społecznej wyd. 2, rozszerzone

Wymiary polityki społecznej wyd. 2, rozszerzone

Autor: Red. Olga Kowalczyk, Stanisław Kamiński

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Społeczna gospodarka rynkowa

Społeczna gospodarka rynkowa

Autor: Piotr Pysz

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Doświadczenia transformacji systemowej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej

Doświadczenia transformacji systemowej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej

Autor: red. Marek Barański, Natalia Rudakiewicz, Maciej Guzy

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Razem czyli Spolem

Razem czyli Spolem

Autor: Romuald Mielczarski

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook Braterstwo, solidarność, współdziałanie

Braterstwo, solidarność, współdziałanie

Autor: Edward Abramowski

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat

To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat

Autor: Neomi Klein

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Ebook T.A.K.! - Twój Algorytm Korzyści. Wskazówki 15 wizjonerów

T.A.K.! - Twój Algorytm Korzyści. Wskazówki 15 wizjonerów

Autor: Joe Vitale

Znajdź najniższą cenę i czytaj za darmo

Powrót do strony głównej księgarni