Ebooki > Prawo > Prawo budowlane i lokalowe

Ebook Prawo nieruchomości. Wydanie 5

Prawo nieruchomości. Wydanie 5

Autor: Ryszard Strzelczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Prawo nieruchomości obejmuje całość najistotniejszej problematyki prawnej związanej z nieruchomościami, uregulowanej w kodeksie cywilnym, ustawie o własności lokali, ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie o księgach wieczystych i hipotece, prawie o notariacie oraz wielu innych aktach prawnych. Ebook przeznaczona jest dla osób pragnących pogłęb
Ebook Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane

Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane

Autor: Krzysztof Zagrobelny

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia podejmuje problematykę odpowiedzialności inwestora jako strony umowy o roboty budowlane, w kontekście zmian wprowadzonych na przestrzeni ostatnich lat. W ramach publikacji omówione zostały następujące zagadnienia: charakterystyka umowy o roboty budowlane; obowiązek wykonawcy oddania obiektu; obowiązek inwestora zapłaty wynagrodzenia; inne obowiązki inwestora; reguły ogólne odpowiedzialn
Ebook Prawo budowlane. The Construction Law

Prawo budowlane. The Construction Law

Autor: Dorota Bielecka, Maciej Bielecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nowa seria wydawanych w układzie synoptycznym tłumaczeń polskich ustaw na język angielski stawia na poprawność i płynność przekładu oraz jego wysoki poziom merytoryczny. Dlatego każdy publikowany przez nas tekst jest wielokrotnie weryfikowany przez osoby władające językiem angielskim jako językiem ojczystym. Niniejsza Ebook, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, nie
Ebook Spółdzielnie mieszkaniowe. Dylematy funkcjonowania i rozwoju

Spółdzielnie mieszkaniowe. Dylematy funkcjonowania i rozwoju

Autor: Teodor Skotarczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca jest oparta na badaniach pt. "Ocena ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych skutków wykupu mieszkań spółdzielczych dla funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych i rynku nieruchomości". Celem przedstawionych badań jest ocena warunków, w jakich funkcjonują spółdzielnie mieszkaniowe w ich otoczeniu ekonomiczno-społecznym, które stawia przed nimi dylematy rozwojowe. Należą do nich przede ws
Ebook Umowa deweloperska w systemie prawa prywatnego

Umowa deweloperska w systemie prawa prywatnego

Autor: Ryszard Strzelczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Umowa deweloperska w systemie prawa prywatnego" to monografia poświęcona w całości współczesnej umowie deweloperskiej, wprowadzonej normatywnie do systemu prawa polskiego ustawą z 16.9.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Publikacja stanowi pierwsze naukowe opracowanie nowej regulacji prawnej. Ma ona charakter kompleksowy i obejmuje całokształt problematyk
Ebook Umowa o generalną realizację inwestycji (EPC/

Umowa o generalną realizację inwestycji (EPC/"pod klucz")

Autor: Wojciech Wyrzykowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest pierwszym opracowaniem poświeconym problematyce umowy o generalną realizację inwestycji oraz warunków kontraktowych FIDIC. W pracy przedstawiono pojęcie i charakter prawny umowy o generalną realizację inwestycji oraz dokonano szczegółowej analizy praw i obowiązków stron umowy. Rozważaniami objęto także odpowiedzialność generalnego realizatora za szkodę powstałą w związku z realizac
Ebook Ustawa o cudzoziemcach. Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. The Act on Foreigners. The Act on the Acquisition of Immovable Properties by Foreigners

Ustawa o cudzoziemcach. Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. The Act on Foreigners. The Act on the Acquisition of Immovable Properties by Foreigners

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nowa seria wydawanych w układzie synoptycznym tłumaczeń polskich ustaw na język angielski stawia na poprawność i płynność przekładu oraz jego wysoki poziom merytoryczny. Dlatego każdy publikowany przez nas tekst jest wielokrotnie weryfikowany przez osoby władające językiem angielskim jako językiem ojczystym. Niniejszy zbiór, wydany w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, nie
Ebook Ustawa o gospodarce nieruchomościami Gesetz uber die Immobilienwirtschaft

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Gesetz uber die Immobilienwirtschaft

Autor: Magdalena Wessel-Zasadzka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwsze wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiej ustawy o gospodarce nieruchomościami, oraz aktualizacja tłumaczenia ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców i ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ukazujące się w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw  na języki europejskie. Hiermit uberreichen wir Ihnen die erste Auflage der deutschen Ubersetzung des polnischen Gesetzes uber die I
Ebook Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. The Act on Land and Mortgage Registers and on Mortgage

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. The Act on Land and Mortgage Registers and on Mortgage

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nowa seria wydawanych w układzie synoptycznym tłumaczeń polskich ustaw na język angielski stawia na poprawność i płynność przekładu oraz jego wysoki poziom merytoryczny. Dlatego każdy publikowany przez nas tekst jest wielokrotnie weryfikowany przez osoby władające językiem angielskim jako językiem ojczystym. Niniejszy zbiór, wydany w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, nie
Ebook Umowy w obrocie nieruchomościami. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne. Wydanie 3

Umowy w obrocie nieruchomościami. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne. Wydanie 3

Autor: Stella Brzeszczyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Trzecie wydanie opracowania Umów w obrocie nieruchomościami, wzbogacone o najnowsze orzecznictwo SN i NSA, a także interpretacje podatkowe, przedstawia szeroko zakrojone zarówno cywilistyczne, jak i podatkowe aspekty umów zawieranych w obrocie nieruchomościami. Poprzez tego rodzaju odwołania przepisy podatkowe regulujące dosyć skomplikowaną materię, stają się bardziej przystępne i przejrzyste dla
Ebook Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa

Autor: Maciej J. Nowak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

ZASADA BLISKIEGO SĄSIEDZTWA - OBIEKTY WIELKOPOWIERZCHNIOWE W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM - DECYZJA WZIZT A OCHRONA ŚRODOWISKA Prawne uwarunkowania planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz dotyczące prawa ochrony środowiska wywołują liczne problemy i kontrowersje. Praktycznie każda związana z nimi sprawa jest inna, wymagająca odrębnej analizy. W wielu przypadkach zachodzą jednak podobieństwa
Ebook Dodatki mieszkaniowe. Komentarz

Dodatki mieszkaniowe. Komentarz

Autor: Grażyna Manjura-Niśkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Komentarz Dodatki mieszkaniowe autorstwa dr Grażyny Manjury-Niśkiewicz stanowi kompleksowe i szczegółowe zestawienie przepisów tytułowej ustawy wraz z wyczerpującym komentarzem wyjaśniającym zagadnienia pojawiające się przy jej stosowaniu. Autorka w czwartym wydaniu książki poddaje pogłębionej analizie i interpretacji przepisy regulujące zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych. Komentarz uwzgl
Ebook Gospodarka mieszkaniowa gminy

Gospodarka mieszkaniowa gminy

Autor: Maciej J. Nowak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ustawowym zadaniem własnym gmin jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej. Podstawowym instrumentem, który ma służyć temu celowi jest mieszkaniowy zasób gminy. Oczywiście zadanie związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych może być różnie realizowane w poszczególnych gminach. Uwarunkowania w tym zakresie zależą m.in. od sytuacji społecznej w gminie oraz jej możli
Ebook Gospodarowanie nieruchomościami w jednostkach sektora finansów publicznych. Praktyczne wskazówki w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa

Gospodarowanie nieruchomościami w jednostkach sektora finansów publicznych. Praktyczne wskazówki w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa

Autor: Dariusz Pęchorzewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praktyczne wskazówki, pomocne przy podejmowaniu często trudnych i kontrowersyjnych decyzji w zakresie gospodarowania mieniem publicznym Gospodarowanie nieruchomościami to pojęcie, które od czasu transformacji politycznej i gospodarczej z końca lat osiemdziesiątych i początku lat dziewięćdziesiątych XX w. w Polsce nabierają coraz większego znaczenia i podlegają zarówno teoretycznym, jak i praktyczn
Ebook Najem lokali. Komentarz. Wydanie 2

Najem lokali. Komentarz. Wydanie 2

Autor: Adam Doliwa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Najem lokali. Komentarz, stanowi wyczerpujące omówienie poruszanej problematyki w oparciu o trzy zasadnicze akty prawne: - art. 659-692 Kodeksu cywilnego (przepisy ogólne dotyczące umowy najmu); - ustawy z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego regulującej zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasob
Ebook Ochrona praw lokatorów. Komentarz

Ochrona praw lokatorów. Komentarz

Autor: Jacek Chaciński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Komentarz do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego autorstwa sędziego - dr Jacka Chacińskiego stanowi kompleksowe i szczegółowe zestawienie przepisów tytułowej ustawy wraz z wyczerpującym komentarzem wyjaśniającym zagadnienia pojawiające się przy jej stosowaniu. Autor w trzecim wydaniu książki poddaje pogłębionej analizie i interpretacji przepi
Ebook Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (ustawa deweloperska). Komentarz

Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (ustawa deweloperska). Komentarz

Autor: Ryszard Strzelczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W prezentowanym 2. wydaniu komentarza została bardzo szczegółowo omówiona ustawa z 16.9.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (ustawa deweloperska), która weszła w życie 29.4.2012 r. Autor, który brał udział w pracach legislacyjnych nad tą ustawą, poddaje analizie charakter, tryb i formę zawarcia umowy deweloperskiej, prawa i obowiązki stron tej umowy, a takż
Ebook Opłaty, ceny i wartości w gospodarce nieruchomościami. Procedury ustalania i pobierania opłat. Bonifikaty i zwolnienia z opłat. Aktualizacja opłat

Opłaty, ceny i wartości w gospodarce nieruchomościami. Procedury ustalania i pobierania opłat. Bonifikaty i zwolnienia z opłat. Aktualizacja opłat

Autor: Marian Wolanin

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Korzystanie z nieruchomości stanowi wymierną wartość majątkową - im szerszy jego zakres, tym wyższa wartość uprawnień do tego korzystania. Przysługiwanie uprawnień do korzystania z nieruchomości powoduje konieczność ponoszenia opłat za to korzystanie, zwłaszcza gdy jego przedmiotem są nieruchomości stanowiące własność publiczną. W gospodarce nieruchomościami wyróżnia się opłaty za korzystanie z cu
Ebook Opodatkowanie rynku nieruchomości

Opodatkowanie rynku nieruchomości

Autor: Michał Thedy, Michał Koper, Anna Pleskowicz, Michał Sawicki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opodatkowanie rynku nieruchomości (wyd. 3) prezentuje w sposób szczegółowy zagadnienia podatkowe, z którymi spotykają się podmioty działające na polskim rynku nieruchomości. Aspekt podatkowy zamierzonej lub prowadzonej działalności jest niezwykle istotny, dlatego też w opracowaniu Autorzy prezentują najważniejsze zagadnienia oraz problemy podatkowe. Publikacja składa się z 6 części przedstawiający
Ebook Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz

Autor: Zygmunt Niewiadomski, Krzysztof Jaroszyński, Anna Szmytt

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jest to od wielu lat jedyny na polskim rynku komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kompleksowo omawiający problematykę gospodarowania przestrzenią. Publikacja nie ogranicza się do objaśnienia przepisów samej ustawy. Przedstawia również związane z nią odpowiednie regulacje z zakresu gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego, prawa geodezyjnego, ochrony środowiska,
Ebook Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości

Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości

Autor: Marian Wolanin

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Serię NIERUCHOMOŚCI stanowią poradniki prezentujące szeroko rozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań. Adresatem tej serii są głównie profesjonaliści rynku nieruchomości. W prezentowanej publikacji poruszono m.in. takie kwestie jak: rodzaje i cel podziałów nieru
Ebook Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy. Wydanie 3

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy. Wydanie 3

Autor: Wojciech Karpiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Serię NIERUCHOMOŚCI stanowią poradniki prezentujące szeroko rozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań. Adresatem tej serii są głównie profesjonaliści rynku nieruchomości. Prezentowana publikacja porusza takie zagadnienia jak: pojęcie pośrednictwa i jego uwarunko
Ebook Prawo budowlane i nieruchomości. Komentarz

Prawo budowlane i nieruchomości. Komentarz

Autor: Dariusz Okolski, Łukasz Dumin, Dorota Ewa Kurek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: listopad 2013 r. "Proces inwestycyjny w Polsce to prawdziwa droga przez mękę. Załatwienie pozwolenia na budowę trwa przeciętnie aż 311 dni. To trzy razy dłużej niż w Niemczech, ale także dłużej niż np. we Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy w Burkina Faso" - czytamy w Rzeczpospolitej i potwierdzi to prawdopodobnie każdy, kto kiedykolwiek miał do czynienia z inwestycją budowlaną.
Ebook Prawo budowlane. Komentarz

Prawo budowlane. Komentarz

Autor: Zygmunt Niewiadomski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja, Komentarz do ustawy - Prawo budowlane prezentuje dogłębną interpretację przepisów ustawy z 7.7.1994 r. - Prawo budowlane, które regulują proces budowlany na każdym z jego etapów. Znajdziemy w nim odpowiedź m. in. na pytania,  jakie czynności i działania powinien podjąć inwestor, zanim rozpocznie roboty budowlane na podstawie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, aby proces inw
Ebook Prawo nieruchomości. Wydanie 3

Prawo nieruchomości. Wydanie 3

Autor: Ryszard Strzelczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook obejmuje całość problematyki prawnej związanej z nieruchomościami, uregulowanej w Kodeksie cywilnym, ustawie o własności lokali, ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie o księgach wieczystych i hipotece, Prawi o notariacie oraz wielu innych aktach prawnych. Poszczególne instytucje prawa polskiego wyjaśnione zostały na tle poglądów współczesnej
Ebook Prawo nieruchomości. Wydanie 9

Prawo nieruchomości. Wydanie 9

Autor: Marian Wolanin

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: 3 kwietnia 2013 r. EDYCJA SĄDOWA zawiera: artykuły opatrzone hasłami, które pełnią rolę wskaźnika informacyjnego, ułatwiającego szybką orientację w treści przepisu, najważniejsze akty z zakresu prawa niruchomości uzupełnione o przepisy wykonawcze oraz związkowe, szczegółowe informacje o zmianach, jakim ulegały poszczególne przepisy. Seria Edycja sądowa stanowi doskonałą pomoc przede
Ebook Sporządzanie i uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Sporządzanie i uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Autor: Maciej J. Nowak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji przedstawiono w sposób szczegółowy problematykę dotyczącą sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to zagadnienie bardzo zawiłe, z którym wiąże się szereg problemów. W książce omówiono m.in. takie kwestie jak: przystąpienie do prac nad planem i pierwsze czynności związane z procedurą planistyczną; procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania pr
Ebook Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz

Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz

Autor: Krzysztof Pietrzykowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W prezentowanym komentarzu została omówiona ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, a także wyciąg z ustawy z 16.9.1982 r. - Prawo spółdzielcze, w którym Autor poddał analizie liczne zmiany wprowadzone do tej ustawy w latach 2004-2013. Komentarz jest wydaniem unikatowym ze względu na Autora - prof. dr. hab. Krzysztofa Pietrzykowskiego - łączącego pracę naukową na Uniwersytecie Wars
Ebook Umowa deweloperska. Charakter prawny i zastosowanie praktyczne

Umowa deweloperska. Charakter prawny i zastosowanie praktyczne

Autor: Piotr Kunicki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Umowa deweloperska. Charakter prawny i zastosowanie praktyczne, zawiera szczegółowe omówienie zagadnień dotyczących umów zawieranych pomiędzy deweloperem a nabywcą. Brak uregulowań prawnych umowy deweloperskiej, powoduje konieczność odpowiedniego stosowania do niej przepisów różnych typów umów normatywnych lub przepisów o umowach w ogólności w zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy o ochronie
Ebook Umowa o roboty budowlane. Wydanie 7

Umowa o roboty budowlane. Wydanie 7

Autor: Dariusz Okolski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

NOWE REGULACJE USTAWOWE I ORZECZNICTWO | WZORY UMÓW Siódme wydanie zostało poszerzone o najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz literaturę, uwzględnia zmiany do Kodeksu cywilnego oraz zawiera omówienie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane wraz z projektem jej nowelizacji. Niniejsza publikacja: omawia rodzaje umów o roboty budowlane, przybliża treść umowy o roboty budowlane
Ebook Umowy w obrocie nieruchomościami. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne

Umowy w obrocie nieruchomościami. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne

Autor: Stella Brzeszczyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce Umowy w obrocie nieruchomościami znajdą Państwo omówienie istotnych zagadnień związanych z rozliczeniami podatkowymi posiadania i wynajmowania nieruchomości oraz w obrocie nieruchomościami, takich jak: amortyzacja podatkowa, sprzedaż, zamiana, darowizna i inne przysporzenia niebędące darowizną, dożywocie, najem. Niewątpliwym atutem publikacji jest jej aktualność: uwzględnia bowiem wszyst
Ebook Upadłość spółdzielni mieszkaniowej, dewelopera i towarzystwa budownictwa społecznego. Komentarz

Upadłość spółdzielni mieszkaniowej, dewelopera i towarzystwa budownictwa społecznego. Komentarz

Autor: Stanisław Gurgul

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Upadłość spółdzielni mieszkaniowej, dewelopera oraz towarzystwa budownictwa społecznego stanowi komentarz do wybranych przepisów regulujących tematykę umiejscowioną w różnych ustawach dotyczących runku nieruchomości. Na całość rozprawy składają się trzy części. Autor, wybitny znawca przedmiotu i doświadczony praktyk w stosowaniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, w przystępny i precyzyj
Ebook Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz

Autor: Arkadiusz Prusaczyk, Jacek Jaworski, Marian Wolanin

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Trzecie wydanie Komentarza do ustawy o gospodarce nieruchomościami uwzględnia zmiany stanu prawnego na dzień 1.4.2013 r. Komentarz zawiera szczegółowe omówienie takich zagadnień jak: podział i scalanie nieruchomości, pierwokup wywłaszczanie, wycena nieruchomości, gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, ustalanie opłat adiacenckich, pośrednictwo i z
Ebook Wycena nieruchomości. Wydanie 2

Wycena nieruchomości. Wydanie 2

Autor: Mirosław Żak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja Wycena nieruchomości (2 wydanie) została podzielona na trzy części. W części I została przedstawiona problematyka nieruchomości. Autor prezentuje w tej części takie zagadnienia jak: nieruchomość jako twór geometryczny - przedstawiająca katastry: pruski, austriacki, rosyjski oraz zamojski, nieruchomość jako twór prawny - omawiająca m.in. prawa rzeczowe oraz ich ogran
Ebook Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

Autor: Beata Jońska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA ZARZĄDCÓW BUDYNKÓW BIUROWYCH! Opracowanie jest praktycznym podręcznikiem dla zarządców nieruchomości komercyjnych popartym 14-letnim doświadczeniem autorki na rynku nieruchomości. Autorka przedstawia wielopłaszczyznowość zawodu zarządcy nieruchomości, rysuje portret psychologiczny zarządcy nieruchomości oraz pokazuje zagadnienia, z jakimi zarządca spotyka się w codziennej p
Ebook Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego. Komentarz praktyczny z wzorami oraz przykładami

Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego. Komentarz praktyczny z wzorami oraz przykładami

Autor: Dariusz Szafrański, Wojciech Białończyk, Łukasz Kasiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W prezentowanym Komentarzu do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20.6.20002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" zostały szczegółowo przedstawione zasady techniki prawodawczej ze szczególnym omówieniem zasad tworzenia aktów prawa miejscowego. Publikacja jest jedynym na rynku komentarzem dotyczącym tej tematyki, który poświęcony został tylko projektom aktów prawa miejscowego. Tworzenie a
Ebook Nieruchomości. Umowa o pośrednictwo chroniąca interesy przedsiębiorcy i prawa konsumenta

Nieruchomości. Umowa o pośrednictwo chroniąca interesy przedsiębiorcy i prawa konsumenta

Autor: mgr inż. Tomasz Lebiedź

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jak sporządzić umowę o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, chroniącą jednocześnie interesy przedsiębiorcy i respektująca prawa konsumenta? Czy to w ogóle możliwe? Naszym zdaniem -Tak! I o tym właśnie jest ten podręcznik.Dla pośrednictwa w obrocie nieruchomościami rok 2014 jest rokiem szczególnym. Zaczął się od wykreślenia ustawowej definicji usługi pośrednika, a kończy się wprowadzeniem nowej
Ebook Odbiór lokalu mieszkalnego w świetle umowy deweloperskiej

Odbiór lokalu mieszkalnego w świetle umowy deweloperskiej

Autor: Edyta Targońska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem niniejszej książki jest przedstawienie problematyki odbioru lokalu mieszkalnego na tle rozwiązań przyjętych w ustawie deweloperskiej. Intencją wprowadzenia ustawy deweloperskiej było zapewnienie skutecznej ochrony nabywcom lokali mieszkalnym. Jednym z takich ustawowych środków ochrony nabywców jest odbiór lokalu mieszkalnego. Nie mniej jednak w toku dokonywania czynności odbioru często
Ebook Administracyjnoprawne ograniczenia prawa własności nieruchomości

Administracyjnoprawne ograniczenia prawa własności nieruchomości

Autor: Łukasz Kamiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prywatna własność nieruchomości to jeden z fundamentów ustroju społeczno-gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Nieograniczona własność prowadziłaby jednak do samowoli i anarchii, dlatego prawo własności nieruchomości podlega licznym ograniczeniom administracyjnoprawnym ustanawianym w celu zabezpieczenia interesu publicznego. Prezentowana monografia jest próbą przekrojowego ujęcia
Ebook Najem lokali użytkowych - wzory umów dokumentów i pism procesowych

Najem lokali użytkowych - wzory umów dokumentów i pism procesowych

Autor: Katarzyna Siwiec

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook zawiera zbiór wzorów dokumentów, którą mogą zostać wykorzystane przez czytelników przy kształtowaniu stosunku najmu lokali i powierzchni użytkowych. Można wśród nich odnaleźć wzór umowy najmu budynku, lokalu, powierzchni użytkowej, podnajmu, w tym umowy warunkowej czy przedwstępnej. Ponadto, czytelnicy będą mogli skorzystać z takich wzorów pism jak aneks do umowy, wypowiedzenie dot
Ebook Służebność przesyłu. Wydanie 2

Służebność przesyłu. Wydanie 2

Autor: Maciej J. Nowak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Urządzenia przesyłowe jako cel publiczny - Ograniczenia własności nieruchomości - Służebność przesyłu a skutki podatkowe - Zasiedzenie służebności przesyłu W książce przedstawiono kluczowe zagadnienia związane ze służebnościami przesyłu. Wyjaśniono w jaki sposób powstają służebności przesyłu, kto jest przedsiębiorcą przesyłowym, jak dochodzić roszczeń związanych ze służebnościami i jakie przesłank
Ebook Prawo obrotu nieruchomościami. Wydanie 4

Prawo obrotu nieruchomościami. Wydanie 4

Autor: Ryszard Strzelczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo obrotu nieruchomościami" wyjaśnia w przystępny usystematyzowany sposób większość zagadnień prawnych związanych z szeroko rozumianym obrotem nieruchomościami. W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące m.in.: pojęcia nieruchomości w prawie polskim, aktu notarialnego jako szczególnej formy czynności prawnej, umów zawieranych w obrocie nieruchomościami, ksiąg wieczystych i sposobó
Ebook Zarządzanie najmem lokali w praktyce

Zarządzanie najmem lokali w praktyce

Autor: Maciej Kamiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zakup lokalu mieszkalnego na wynajem jest obecnie jedną z najpopularniejszych form lokowania kapitału. Wraz ze wzrostem zainteresowania inwestowaniem w ten rodzaj nieruchomości przeobrażeniom zaczął ulegać rynek najmu, który w ostatnich latach dojrzał i staje się coraz bardziej konkurencyjny. W kontekście rosnącej podaży lokali i zwiększającej się rywalizacji o najemcę osiągnięcie sukcesu inwestyc
Ebook Prawo nieruchomości. Wydanie 6

Prawo nieruchomości. Wydanie 6

Autor: Ryszard Strzelczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Prawo nieruchomości obejmuje całość najistotniejszej problematyki prawnej związanej z nieruchomościami, uregulowanej w kodeksie cywilnym, ustawie o własności lokali, ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie o księgach wieczystych i hipotece, prawie o notariacie oraz wielu innych aktach prawnych. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące m.in.:
Ebook Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych

Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych

Autor: Janusz A. Strzępka, Wojciech Wyrzykowski, Ewa Zielińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia obejmuje kompleksowo problematykę prawną systemu podwykonawstwa w umowach o generalną realizację inwestycji (umowach o generalne wykonawstwo robót budowlanych). Przedstawiono problematykę charakteru prawnego i treści umów o podwykonawstwo, kwestie niewykonania i nienależytego wykonania obowiązków umownych podwykonawcy oraz odpowiedzialność inwestora i wykonawcy (generalnego wykonawcy) z
Ebook Umowa o roboty budowlane. Wydanie 9

Umowa o roboty budowlane. Wydanie 9

Autor: Dariusz Okolski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana publikacja ma na celu przybliżenie treści umowy o roboty budowlane wraz z zagadnieniami praktycznymi oraz omówienie relacji między uczestnikami procesu budowlanego i wynikających z umowy wzajemnych zobowiązań stron. Niniejsze, 9 wydanie zostało poszerzone o najnowsze orzecznictwo oraz zaktualizowane o wszystkie zmiany wprowadzone od poprzedniego wydania (m.in. zmiany dotyczące odpowie
Ebook Rzeczoznawca majątkowy. Testy i pytania egzaminacyjne z odpowiedziami. Wydanie 4

Rzeczoznawca majątkowy. Testy i pytania egzaminacyjne z odpowiedziami. Wydanie 4

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Rzeczoznawca majątkowy. Testy i pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych" to Ebook adresowana do osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego. Publikacja stanowi całościowe opracowanie, pomocne w przyswojeniu materiału niezbędnego do zdania trudnego egzaminu na rzeczoznawcę majątkowego. Została podzielona na cztery części. W części
Ebook Ochrona prawna interesu indywidualnego w procesie inwestycyjno-budowlanym dróg publicznych w Polsce. Zagadnienia administracyjnoprawne

Ochrona prawna interesu indywidualnego w procesie inwestycyjno-budowlanym dróg publicznych w Polsce. Zagadnienia administracyjnoprawne

Autor: Krzysztof Kucharski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi wyczerpujące przedstawienie problematyki ochrony interesu indywidualnego w procesie inwestycyjno-budowlanym. W szczególności w opracowaniu analizie poddany został układ stosunków prawnych w sferze ochrony interesu indywidualnego w związku z realizacją inwestycji w zakresie dróg publicznych. Celem opracowania było dokonanie wartościującej oceny zakresu ochrony interesu indywidual
Ebook Umowy w obrocie nieruchomościami. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne. Wydanie 4

Umowy w obrocie nieruchomościami. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne. Wydanie 4

Autor: Stella Brzeszczyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejne, 4. wydanie opracowania, Umów w obrocie nieruchomościami. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne, uaktualnione o najnowsze orzecznictwo SN i NSA, a także interpretacje podatkowe, przedstawia szeroko zakrojone zarówno cywilistyczne, jak i podatkowe aspekty umów zawieranych w obrocie nieruchomościami. Poprzez tego rodzaju odwołania przepisy podatkowe regulujące dosyć skomplikowaną materię, stają
Ebook Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią

Autor: Maciej Nowak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Zarządzanie przestrzenią jest problemem w istocie nowym, łączącym elementy zarządzania i planowania. Brakuje, jak dotychczas, w literaturze przedmiotu szerszych badań nad tym problemem (...) W tym też względzie uważam, że podjęty problem jest ważnym, wartym badań pozbawionych emocji, a opartych tylko na przesłankach naukowych. Uważam zatem, że temat jest przydatny dla rozwoju wiedzy i praktyki pl
Ebook Jak uniknąć światła przeszkadzającego na budowie (E-book)

Jak uniknąć światła przeszkadzającego na budowie (E-book)

Autor: Janusz Strzyżewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook opisuje, czym według przepisów i norm jest światło przeszkadzające, podaje zalecenia, jak go unikać na terenie budowy. W publikacji przedstawione są też zasady sprawdzenia instalacji oświetleniowej budowy.
Ebook Z Dziejów Prawa. T. 7 (15)

Z Dziejów Prawa. T. 7 (15)

Autor: red. Adam Lityński, Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejny tom Z Dziejów Prawa zawiera przede wszystkim teksty części referatów, jakie zostały wygłoszone w trakcie zorganizowanego przez Katedrę Historii Prawa Uniwersytetu Śląskiego II Sympozjum Historyków Państwa i Prawa Polskiego, które odbyło się 19 września 2013 r. Tematyka zawartych w tomie artykułów związana jest z ewolucją prawa od czasów wczesn
Ebook Egzamin notarialny 2020. Akty notarialne i inne czynności - projekty. Wydanie 6

Egzamin notarialny 2020. Akty notarialne i inne czynności - projekty. Wydanie 6

Autor: Przemysław Biernacki, Grzegorz Mikołajczuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jedyna pozycja na rynku skierowana do osób przystępujących do egzaminu notarialnego. Celem publikacji jest przybliżenie zdającym możliwych sposobów rozwiązania zadań egzaminacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów, z którymi muszą zmierzyć się egzaminowani. Przykładowe opracowanie zadań egzaminacyjnych z ostatnich sześciu lat pozwala w sposób wystarczająco szeroki zapoznać się z metodolog
Ebook Prawo rzeczowe. Wydanie 13

Prawo rzeczowe. Wydanie 13

Autor: Edward Gniewek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik Prawo rzeczowe oparty jest przede wszystkim na systematyce Kodeksu cywilnego. Obejmuje on pełny zakres materii prawa rzeczowego, ze wszystkimi jego instytucjami. Najwięcej miejsca zajmuje oczywiście problematyka prawa własności. Niemniej uwagi poświęcono również tematyce nieruchomości. Ebook składa się z VI części. Każda z nich stanowi szczegółowe omówienie podejmowanego zagadnienia: Cz
Ebook Odstąpienie od umowy o roboty budowlane

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane

Autor: Michał Cecerko, Beata Cieszyńska, Tomasz Darowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe ujęcie problematyki odstąpienia od umowy o roboty budowlane i ma na celu usystematyzowanie najważniejszych zagadnień. Odstąpienie od umowy o roboty budowlane to stały, choć niechciany, element procesów inwestycyjnych. Odpowiednie przygotowanie inwestycji nie może więc pomijać określenia i zrozumienia czytelnych i uczciwych przesłanek odstąpienia oraz zas
Ebook Własność lokali. Teraźniejszość i perspektywy

Własność lokali. Teraźniejszość i perspektywy

Autor: Ewelina Badura, Aneta Kaźmierczyk prof. UEK

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rok 2020, w którym mija 25 lat obowiązywania ustawy o własności lokali, skłania do refleksji nad jej teraźniejszym i przyszłym kształtem. W szczególności ten ostatni wydaje się być istotnym przedmiotem dyskusji i płaszczyzną do sformułowania postulatów de lege ferenda. Znalazło to swój wyraz w niniejszej monografii, której treść obrazuje wielość zróżnicowanych i nierozwiązanych problemów skorelowa
Ebook Egzamin notarialny 2020. Akty notarialne i inne czynności - projekty. Wydanie 6

Egzamin notarialny 2020. Akty notarialne i inne czynności - projekty. Wydanie 6

Autor: Przemysław Biernacki, Grzegorz Mikołajczuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jedyna pozycja na rynku skierowana do osób przystępujących do egzaminu notarialnego. Celem publikacji jest przybliżenie zdającym możliwych sposobów rozwiązania zadań egzaminacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów, z którymi muszą zmierzyć się egzaminowani. Przykładowe opracowanie zadań egzaminacyjnych z ostatnich sześciu lat pozwala w sposób wystarczająco szeroki zapoznać się z metodolog
Ebook Zasada swobody umów w prawie spółdzielczym

Zasada swobody umów w prawie spółdzielczym

Autor: Dominik Bierecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwsze monograficzne opracowanie, które kompleksowo omawia problematykę swobody umów w prawie spółdzielczym. W monografii poruszono takie zagadnienia jak: konstytucyjne podstawy swobody umów w polskim porządku prawnym i ich realizację przez prawo spółdzielcze; występowanie zasady swobody umów w spółdzielczych normach międzynarodowych i jej porównanie na tle zagranicznych porządków prawnych; dobr
Ebook Prawo obrotu nieruchomościami. Wydanie 5

Prawo obrotu nieruchomościami. Wydanie 5

Autor: Ryszard Strzelczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku "Prawo obrotu nieruchomościami" wyjaśniono w przystępny i usystematyzowany sposób większość zagadnień prawnych związanych z szeroko rozumianym obrotem nieruchomościami. Omówiono m.in. zagadnienia dotyczące: pojęcia nieruchomości w prawie polskim, aktu notarialnego jako szczególnej formy czynności prawnej, umów zawieranych w obrocie nieruchomościami, ksiąg wieczystych i sposobów ich p
Ebook Wartość nieruchomości w sąsiedztwie lotnisk - metodyka szacowania szkód i ustalania odszkodowań

Wartość nieruchomości w sąsiedztwie lotnisk - metodyka szacowania szkód i ustalania odszkodowań

Autor: Jan Konowalczuk, Magdalena Habdas prof. UŚ

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja zbiorowa o zasadach rozwiązywania konfliktu sąsiedzkiego, dotyczącego nieruchomości mieszkaniowych położonych w obszarach ograniczonego użytkowania lotnisk. Omawia zagadnienia własności, szkody legalnej i zasad jej kompensacji oraz kwestie wartości i metodyki ustalania odszkodowań. Ebook prezentuje przykłady ilustrujące zasady stosowania metody dyferencyjnej, które są rekomendowane bieg
Ebook Nowa urbanistyka. Metodyka i zasady projektowania według SmartCode

Nowa urbanistyka. Metodyka i zasady projektowania według SmartCode

Autor: Michał Domińczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia Michała Domińczaka jest pionierskim na polskim rynku wydawniczym opracowaniem omawiającym szczegółowo zasady Nowej Urbanistyki – zyskującego popularność od lat 70. XX wieku w środowisku amerykańskich architektów i urbanistów, a obecnie rozwijanego również w Europie – nurtu, polegającego m.in. na tworzeniu w miastach i dzielnicach placów cen
Ebook Prawo budowlane. The Construction Law

Prawo budowlane. The Construction Law

Autor: Dorota Bielecka, Maciej Bielecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nowa seria wydawanych w układzie synoptycznym tłumaczeń polskich ustaw na język angielski stawia na poprawność i płynność przekładu oraz jego wysoki poziom merytoryczny. Dlatego każdy publikowany przez nas tekst jest wielokrotnie weryfikowany przez osoby władające językiem angielskim jako językiem ojczystym. Niniejsza Ebook, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, nie
Ebook Zasada proporcjonalności w lokalnym planowaniu przestrzennym

Zasada proporcjonalności w lokalnym planowaniu przestrzennym

Autor: Adrian Sypnicki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia dotyczy stosowania przez samorząd gminny konstytucyjnej zasady proporcjonalności w lokalnym planowaniu przestrzennym. Z tym zagadnieniem wiąże się sądowa kontrola działalności administracji publicznej, bowiem to sąd administracyjny w ramach przeprowadzanej kontroli ocenia czy organy gminy w sposób prawidłowy zastosowały zasadę proporcjonalności. Problematyka poruszana w niniejszej publi
Ebook Proces budowlany związany z inwestycjami w odnawialne źródła energii (OZE)

Proces budowlany związany z inwestycjami w odnawialne źródła energii (OZE)

Autor: Bartosz Fogel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W 2014 roku konwencjonalne elektrownie wykorzystujące węgiel kamienny i brunatny odpowiadały za wytworzenie 86% energii elektrycznej w Polsce. Polski sektor energetyczny w coraz większym stopniu zmniejsza jednak zależność od tradycyjnych paliw kopalnych. Corocznie odnotowuje się przyrost produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE), przy jednoczesnym spadku produk

Ebooki - wróć do strony głównej