Ebooki > Prawo > Prawo finansowe

Ebook Polska polityka pieniężna Badanie teoretyczne i empiryczne

Polska polityka pieniężna Badanie teoretyczne i empiryczne

Autor: Michał Brzoza-Brzezina

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jest to pierwsza w Polsce publikacja przedstawiająca praktyczne aspekty badań naukowych prowadzonych nad polityką pieniężna w banku centralnym. W książce ograniczono, w stosunku do artykułów źródłowych, stronę formalną, tak by stała się bardziej przystępna dla czytelnika. Ebook zawiera zarówno szeroki przegląd metod badawczych, jak i tematów związanych z prowadzeniem polityki pieniężnej w Polsce w
Ebook Zespół 0 -

Zespół 0 - "Aktywa trwałe" po zmianach

Autor: Izabela Motowilczuk, Jan Charytoniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami R
Ebook Problemy z płatnościami gotówkowymi między przedsiębiorcami

Problemy z płatnościami gotówkowymi między przedsiębiorcami

Autor: Tomasz Krywan, Paweł Muż

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Od ponad roku obowiązuje obniżony do 15 000 zł limit wartości transakcji zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami, który zobowiązuje do ich dokonywania za pośrednictwem rachunku płatniczego. Przedsiębiorcy nadal mają liczne wątpliwości, w jakich przypadkach dokonywanie płatności gotówką jest wykluczone. W publikacji kompleksowo omówiono zasady dokonywania płatności między przedsi
Ebook Zwrot towarów i zaliczek - udokumentowanie i rozliczenie korekty w deklaracji oraz JPK_VAT

Zwrot towarów i zaliczek - udokumentowanie i rozliczenie korekty w deklaracji oraz JPK_VAT

Autor: Aneta Szwęch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zwrot towarów i zaliczek to jedne z przyczyn korekty sprzedaży, której sposób udokumentowania i moment rozliczenia zależy od specyfiki sprzedaży. Zasady tej korekty zależą m.in. od tego, czy zwrot dotyczy sprzedaży dokonanej na rzecz osób prywatnych czy na rzecz przedsiębiorców, a także od tego, czy nastąpił on w ramach sprzedaży krajowej czy sprzedaży zagraniczn
Ebook Przedsiębiorca. Zagadnienia wybrane

Przedsiębiorca. Zagadnienia wybrane

Autor: red. Rafał Blicharz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook stanowi efekt współpracy dwóch znakomitych ośrodków akademickich, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Inicjatywa jej powstania zrodziła się w wyniku odbycia wielu seminariów, konferencji i szkoleń zorganizowanych dla przedsiębiorców przez współpra
Ebook Podatek od wyjścia

Podatek od wyjścia

Autor: Aneta Nowak-Piechota

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia dotyczy szczególnego rodzaju uregulowania - podatku od wyjścia (ang. exit tax). Podatkiem tym są obciążani podatnicy w przypadku emigracji lub przeniesienia określonych składników majątku za granicę. W publikacji zaprezentowano istotę podatku od wyjścia, regulacje go dotyczące w wybranych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz omówiono problematykę tego
Ebook Charakter prawny i funkcja poboru podatku przez płatnika w szczególności w świetle art. 84 i 31 ust. 3 Konstytucji

Charakter prawny i funkcja poboru podatku przez płatnika w szczególności w świetle art. 84 i 31 ust. 3 Konstytucji

Autor: Magdalena Budziarek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia dotyczy istoty i charakteru prawnego obowiązków płatniczych. Mimo iż instytucji płatnika poświęcono w doktrynie wiele uwagi, poza zakresem zainteresowania nauki prawa podatkowego pozostała kwestia swobody, a wręcz dowolności ustawodawcy w nakładaniu obowiązków płatniczych na kolejne kategorie podmiotów czy też kwestie uciążliwości obowiązków płatnika oraz &bd
Ebook  Klasyfikacja budżetowa 2020

Klasyfikacja budżetowa 2020

Autor: Barbara Jarosz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Klasyfikacja budżetowa 2020” zawiera tekst rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej oraz załączników do tego rozporządzenia, w których przedstawiono podziałki klasyfikacji budżetowej wraz z objaśnieniami – z uwzględnieniem dwóch najnowszych nowelizacji dokonanych w 2019 roku, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. Podano również przykłady
Ebook Sprawozdawczość budżetowa 2020 - aktualne procedury, interpretacje RIO i MF, wypełnione formularze sprawozdań

Sprawozdawczość budżetowa 2020 - aktualne procedury, interpretacje RIO i MF, wypełnione formularze sprawozdań

Autor: Barbara Jarosz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce przedstawiono sposób sporządzania oraz obowiązujące terminy i formy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych, sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań budżetowych w układzie zadaniowym, biorąc pod uwagę najnowsze zmiany, które zostały wprowadzone w 2019 roku – w tym nowe wzory sprawozdań Rb-28NWS, Rb-NDS i Rb-34S. Zawiera też aktualny tekst rozporządzeni
Ebook Plan finansowy 2020 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Plan finansowy 2020 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Autor: Izabela Świderek, Halina Skiba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawidłowe opracowanie planu finansowego wzmacnia sprawność funkcjonowania jednostki. Opracowanie, prócz omówienia istoty i znaczenia planowania dla właściwej realizacji zadań publicznych, przedstawia metodologię budowy rocznego planu działalności − planu finansowego. Ukazuje przy tym zasady obowiązujące przy jego konstrukcji w różnych formach organizacyjnoprawnych podmi
Ebook Rachunkowość jednostek oświatowych

Rachunkowość jednostek oświatowych

Autor: Anna Żyła

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja „Rachunkowość jednostek oświatowych” to praktyczny, narzędziowy poradnik z licznymi wskazówkami i poradami eksperta-praktyka dotyczącymi prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych. Zapoznaj się z konkretnymi wskazówkami, przepisami prawa i zasadami postępowania!
Ebook Klasyfikacja budżetowa dochodów i wydatków

Klasyfikacja budżetowa dochodów i wydatków

Autor: Anna Żyła

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jak zaklasyfikować: wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, stypendia dla uczniów? Ekspert opisuje, radzi, podpowiada, by uniknąć najczęstszych błę
Ebook Zamknięcie roku 2019 w jednostkach sektora publicznego (e-book)

Zamknięcie roku 2019 w jednostkach sektora publicznego (e-book)

Autor: Izabela Świderek Barbara Jarosz Anna Zienkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja zawiera praktyczne zestawienie wszystkich czynności związanych z zamknięciem roku w jednostce. Dzięki tej publikacji Czytelnik bez kłopotu dokona wszystkich niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem ksiąg rachunkowych do zamknięcia.
Ebook Finanse publiczne a Konstytucja

Finanse publiczne a Konstytucja

Autor: Monika Bogucka-Felczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stworzenie ustrojowych podstaw funkcjonowania finansów publicznych to niewątpliwie ogromne osiągnięcie polskiego konstytucjonalizmu. Rozległość i szczegółowość unormowań podstaw ustroju finansowego właściwa dla polskiej Konstytucji nie jest zjawiskiem powszechnym. Po ponad 20 latach jej funkcjonowania refleksja na temat skutków wyboru, jakiego dokonał ustrojodawca, kształtując
Ebook Doskonalenie jakości w bankach

Doskonalenie jakości w bankach

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Na obecnym etapie rozwoju rynku usług bankowych w Polsce często w działalności banków nie wystarczy już tylko kształtowanie świadomości i postaw projakościowych pracowników banków oraz konstruowanie i wdrażanie systemów zarządzania jakością, a należy podejmować działania mające na celu usprawnienie i podwyższanie jakości usług, zapewniających klientom uzyskiwanie nowych, często nieoczekiwanych war

Ebooki - wróć do strony głównej