Ebooki > Prawo > Prawo gospodarcze i handlowe

Ebook Zbieg odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Odpowiedzialność karna i inne rodzaje odpowiedzialności

Zbieg odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Odpowiedzialność karna i inne rodzaje odpowiedzialności

Autor: Katarzyna Rydz-Sybilak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ustawa Prawo zamówień publicznych podlega ostatnio ciągłym nowelizacjom. Wszyscy praktycy, zobligowani do stosowania jej przepisów, są zmuszeni do systematycznej lektury zawartych w niej uregulowań, które wyznaczają kształt prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiany dotyczą nie tylko podmiotu zamawiającego, lecz także wskazują nowe reguły prowad
Ebook Consumer Protection Law in Poland from the Perspective of EU Law

Consumer Protection Law in Poland from the Perspective of EU Law

Autor: Beata Pachuca-Smulska, Wioleta Baranowska-Zając

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

The monograph focuses on current issues and refers to the latest EU directives and Polish law on consumer protection. The Authors provide legal analyses not only of system-wide issues, but also examine specific legal acts and regulatory approaches currently in force in markets of foremost concern to consumers, i.e. foodstuffs, tourism services, and financial services. As a result, the reader
Ebook Prawo przedsiębiorców - korzyści dla prowadzących działalność gospodarczą

Prawo przedsiębiorców - korzyści dla prowadzących działalność gospodarczą

Autor: Sławomir Biliński, Ewa Sławińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Sejm uchwalił pakiet ustaw stanowiących tzw. Konstytucję Biznesu. Jedną z ustaw wchodzących w skład tego pakietu jest ustawa Prawo przedsiębiorców, która zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. W publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone tą nowelizacją. Dzięki zmianom pojawi się możliwość prowadzenia nierejestrowanej i nieoskładko
Ebook Nowe prawo dla przedsiębiorców

Nowe prawo dla przedsiębiorców

Autor: Robert Rykowski, Adam Tula

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Konstytucja Biznesu jest to pakiet ustaw, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności. Jest to największa zmiana prawa gospodarczego przeprowadzona w ostatnich latach. Filarem Konstytucji Biznesu jest ustawa Prawo przedsiębiorców. Poza tą ustawą w skład pakietu wchodzą: • ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dział
Ebook Zespół 3 -

Zespół 3 - "Materiały i towary". Zespół 6 "Produkty" po zmianach

Autor: Izabela Motowilczuk, Jan Charytoniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami R
Ebook Przedsiębiorca. Zagadnienia wybrane

Przedsiębiorca. Zagadnienia wybrane

Autor: red. Rafał Blicharz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook stanowi efekt współpracy dwóch znakomitych ośrodków akademickich, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Inicjatywa jej powstania zrodziła się w wyniku odbycia wielu seminariów, konferencji i szkoleń zorganizowanych dla przedsiębiorców przez współpra
Ebook Oznaczenia naturalnych wód mineralnych wód źródlanych i wód stołowych. Studium z prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego

Oznaczenia naturalnych wód mineralnych wód źródlanych i wód stołowych. Studium z prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego

Autor: Edyta Całka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oznaczenia naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych. Studium z prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego zawiera wnikliwą analizę dotyczącą ujęcia wód mineralnych, źródlanych i stołowych zarówno na gruncie prawa polskiego, jak i Unii Europejskiej. Publikacja ma charakter unikatowy ze względu na interdyscyplinarne połączenie prawa Unii Europejskiej, prawa własności przemysłowej,
Ebook Decyzje zobowiązujące w polskim prawie ochrony  konkurencji. Problemy proceduralne i systemowe

Decyzje zobowiązujące w polskim prawie ochrony konkurencji. Problemy proceduralne i systemowe

Autor: Marcin Mleczko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

WYKAZ SKRÓTÓW I SKRÓTOWCÓW ............................................................................ 4 WSTĘP ............................................................................................................................... 5 1.  INSTYTUCJA DECYZJI ZOBOWIĄZUJĄCYCH ...................................................7     
Ebook Ustalanie cen odsprzedaży towarów w prawie europejskim i amerykańskim. Studium prawnoporównawcze

Ustalanie cen odsprzedaży towarów w prawie europejskim i amerykańskim. Studium prawnoporównawcze

Autor: Łukasz Grzejdziak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest poświęcona zagadnieniu dopuszczalności ustalania cen odsprzedaży towarów w prawie unijnym i amerykańskim. Przedstawiona prawnoporównawcza analiza właściwych rozwiązań prawa europejskiego i amerykańskiego, przeprowadzona z wykorzystaniem metody funkcjonalno-kontekstowej, ma na celu rozstrzygnięcie, który z badanych systemów prawa skuteczniej chroni konkurencję
Ebook Kontrola przedsiębiorcy

Kontrola przedsiębiorcy

Autor: dr hab. Rafał Blicharz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie kontroli w polskim systemie prawnym. Składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza po­święcona jest regulacji postępowania kontrolnego na poziomie przepisów lex generalis, natomiast część druga poświęcona jest przepisom szczegól­nym (lex specialis). Pomimo skomplikowanej materii, napisana jest przystępnym językiem, a prowadzone wywody zachowują prz
Ebook Likwidacja spółki kapitałowej. Jakich obowiązków trzeba dopełnić?

Likwidacja spółki kapitałowej. Jakich obowiązków trzeba dopełnić?

Autor: Katarzyna Trzpioła

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Likwidacja spółki kapitałowej wymaga wykonania wielu obowiązków wynikających z ustaw o podatku dochodowym, o VAT oraz z przepisów o ewidencji i identyfikacji podatników. Sprawdź, jak prawidłowo się z nich wywiązać. Zwróć uwagę na regulacje kodeksu spółek handlowych, obowiązki związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego, obowiązki podatkowe. Pamiętaj
Ebook Jurysprudencja 15. Teoria prawa umów. Autonomia, efektywność, sprawiedliwość

Jurysprudencja 15. Teoria prawa umów. Autonomia, efektywność, sprawiedliwość

Autor: Szymon Osmola

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi wprowadzenie do teorii prawa umów. Zawiera omówienie filozoficznych podstaw tej dziedziny prawa w celu ich zrozumienia i uzasadnienia. Istota tych zagadnień została sprowadzona do ontologicznego pytania o naturę umów, normatywnego pytania o racje dla ich mocy wiążącej oraz instytucjonalnego pytania o kształt, jaki powinny przyjąć regulacje prawne dotyczące um&oac
Ebook Tax cancellation: A comparative analysis

Tax cancellation: A comparative analysis

Autor: Piotr Buława

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook przedstawia instytucję umorzenia zobowiązań podatkowych w porządkach prawnych: Polski, Niemiec, Republiki Czeskiej i Anglii w szerokim kontekście prawa podatkowego oraz prawa upadłościowego. Monografia koncentruje się na trzech formach umorzenia zobowiązań podatkowych: umorzeniu administracyjnym, oddłużeniu i układzie. Przeprowadzona analiza jest oparta na komparatystyce prawnej, k

Ebooki - wróć do strony głównej