Ebooki > Prawo > Prawo gospodarcze

Ebook Restrukturyzacja Firm

Restrukturyzacja Firm

Autor: Krzysztof Biernacki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Restrukturyzacja firm Przedsiębiorcy pytają o CIT i VAT Jak płaci wierzyciel Sytuacja dłużnika Wejście w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne wpłynęło na stosowanie regulacji prawnych. Świadczy o tym liczba zmian w aktach prawnych - zajmują one prawie połowę ustawy. Zmiany dotyczą m.in. zasad rozliczeń podatków: dochodowego i VAT. Modyfikują one również zasady odpowiedzi
Ebook Znaki towarowe, Wielkie zmiany w Polsce i w Unii

Znaki towarowe, Wielkie zmiany w Polsce i w Unii

Autor: Katarzyna Mełgieś, dr Wojciech Włodarczyk,Tomasz Mielke, Anna Zakrocka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Bruksela zmienia nazewnictwo i wysokość opłat Polska: badanie wtedy gdy ktoś zgłosi sprzeciw Określenie „wspólnotowy znak towarowy” 23 marca 2016 r. zastąpione zostało pojęciem „znak towarowy Unii Europejskiej”, zmieniły się również opłaty urzędowe. Rejestracja unijnego znaku towarowego jest nieco tańsza (zwłaszcza drogą online). 15 kwietnia wchodzą w życie k
Ebook Sądy i KRS wchodzą w internet

Sądy i KRS wchodzą w internet

Autor: Piotr Pieńkosz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Sieć ułatwi wpis do Krajowego Rejestru Sądowego W sądach więcej spraw załatwimy poprzez internet Od 1 kwietnia część spółek prawa handlowego może aktualizować wpisy w KRS przy wykorzystaniu internetu. W życie weszły przepisy, które miały półtoraroczne vacatio legis (wprowadzone uchwaloną 28 listopada 2014 r. ustawą o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych). Stanowią on
Ebook Prawo finansowe w pigułce. Wydanie 2

Prawo finansowe w pigułce. Wydanie 2

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: finanse publiczne i budżet, pojęcie i forma pieniądza, polityka pieniężna i prawo bankowe: inflacja i deflacja, Narodowy Bank Polski, prawo bankowe, Prawo podatkowe: podstawowe pojęcia i konstrukcje, zobowiązanie podatkowe, zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, termin płatności podatku, wygaśnięcie i przedawnienie zobowiązań podatkow
Ebook Prawo gospodarcze publiczne w pigułce. Wydanie 2

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce. Wydanie 2

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: maj 2015 r. W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Działalność gospodarcza: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej Rejestrowanie przedsiębiorców - Krajowy Rejestr Sądowy Rejestrowanie przedsiębiorców - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Koncesje, zezwolenia Działalnoś
Ebook Prawo handlowe w pigułce. Wydanie 2

Prawo handlowe w pigułce. Wydanie 2

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: maj 2015 r.   W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Prawo spółek handlowych Charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka akcyjna Transformacje w spółkach Prawo upadłościowe i naprawcze Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości Skutki ogłos
Ebook Insider trading z perspektywy regulacji europejskich, polskich i szwajcarskich

Insider trading z perspektywy regulacji europejskich, polskich i szwajcarskich

Autor: Paweł Michalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Insider trading oznacza zawieranie transakcji przez pracowników wykorzystujących niejawną informację pochodzącą „z wewnątrz” ich przedsiębiorstwa. Dostęp do wiedzy jest pochodną ich pracy. Powszechnie uważa się, że zysk osiągany przez wykorzystanie gorszej pozycji innej osoby to coś nieuczciwego – w transakcjach z insiderami bowiem jedna ze stron ma dostęp do informa
Ebook Publiczne prawo gospodarcze

Publiczne prawo gospodarcze

Autor: Adam Szafrański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook "Publiczne prawo gospodarcze" obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu konstytucyjnego i administracyjnego prawa działalności gospodarczej. W publikacji tej omówiono m.in. następujące kwestie: prawne formy działania administracji gospodarki; rejestrację przedsiębiorców; prawo ochrony konkurencji. Szóste wydanie uwzględnia przede wszystkim zmiany w ustawie Prawo telekomunikacyjne.
Ebook Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach

Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach

Autor: Karolina Kuszlewicz, Agnieszka Kurczuk-Samodulska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook w sposób zwięzły, syntetyczny i uwzględniający specyfikę wymagań egzaminu zawodowego dostarcza informacji z zakresu profesjonalnego sporządzania umów w sprawach gospodarczych. Stanowi przewodnik po tym, w jaki sposób, krok po kroku, samodzielnie przygotować umowę. Zawiera wyjaśnienie najważniejszych kwestii teoretycznych, wskazanie podstaw prawnych poszczególnych elementów umowy oraz praktyc
Ebook Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Aplikanta

Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Aplikanta

Autor: Justyna Witas

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Orzecznictwo Aplikanta - Kodeks spółek handlowych, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów Kodeksu spółek handlowych. Cały zbiór składa się z pięciu części: Orzecznictwa do Kodeksu cywilnego, Orzecznictwa do Kodeksu postępowania cywilnego, Orzecznictwa do Kodeksu spółek handlowych, Orzecznictwa do Kodeksu postępowania administracyjnego Orzecznictwa do Kodeksu karnego i Kodek
Ebook Prawniczy egzamin końcowy 2013 Testy.Prawo gospodarcze i handlowe.Tom 3

Prawniczy egzamin końcowy 2013 Testy.Prawo gospodarcze i handlowe.Tom 3

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Trzytomowe opracowanie Egzamin końcowy 2013 zostało przygotowane z myślą o aplikantach przystępujących do egzaminu końcowego - radcowskiego, adwokackiego i notarialnego. Zawiera ono testy oparte zarówno na ustawie, jak i na orzecznictwie, co umożliwia w szybki i skuteczny sposób przyswoić wiedzę wymaganą na pierwszej części egzaminu zawodowego. Testy zostały ujete w formie czytelnej tabeli. Pod py
Ebook Prawo gospodarcze prywatne

Prawo gospodarcze prywatne

Autor: Teresa Mróz, Mirosław Stec

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. Ebook Prawo gospodarcze prywatne składa się z trzech części, z których: - pierwsza omawia zagadnienia ogólne dotyczące m.in.: pojęcia i zasad prawa gospodarczego prywatnego, za
Ebook Prawo handlowe

Prawo handlowe

Autor: Aleksander Chłopecki, Katarzyna Bilewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo handlowe" obejmuje regulacje prawa spółek, jak i te elementy prawa gospodarczego, które pozostają z nimi w ścisłym stosunku. W szczególności zaś obejmuje podstawowe regulacje prawa rynku kapitałowego powiązane normatywnie i konstrukcyjnie z prawem spółek handlowych, jak również podstawowe instrumenty finansowe obrotu gospodarczego - w szczególności obligacje, skarbowe papiery war
Ebook Prawo spółek

Prawo spółek

Autor: Wojciech Pyzioł, Andrzej Szumański, Ireneusz Weiss

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook "Prawo spółek" jest adresowana nie tylko do studentów wydziałów prawa polskich uczelni jako podręcznik akademicki oraz do aplikantów sędziowskich, adwokackich, radcowskich i notarialnych jako repetytorium z tego zakresu, ale także dla prawników praktyków zajmujących się prawem spółek oraz wspólników bądź akcjonariuszy spółek, członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych lub kontra
Ebook

"Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego" 2015. T. 16

Autor: red. Maksymilian Pazdan

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W szesnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie poświęcone aspektom kolizyjnoprawnym zapisu windykacyjnego. Ponadto zamieszczono artykuł dotyczący niektórych konsekwencji zmiany statutu w międzynarodowym prawie spółek w przypadku przymusowego przeniesienia siedziby spółki za granicę. Godne polecenia są także rozważania o nast
Ebook Ryzyko instytucji finansowych - współczesne trendy i wyzwania

Ryzyko instytucji finansowych - współczesne trendy i wyzwania

Autor: Teresa Czerwińska, Krzysztof Jajuga

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook przedstawia rozważania dotyczące najnowszych tendencji w zakresie zarządzania ryzykiem instytucji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem banków i zakładów ubezpieczeń. Tekst jest podzielony na dwie części, w których przedstawione są: zmiany regulacyjne w zakresie zarządzania ryzykiem oraz metody modelowania (w tym pomiaru) podstawowych rodzajów ryzyka. Najbardziej aktualne zagadnienia om
Ebook Silesian Journal of Legal Studies. Vol. 8

Silesian Journal of Legal Studies. Vol. 8

Autor: red. Joanna Nowakowska-Małusecka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Silesian Journal of Legal Studies (SJLS) w numerze 8 prezentuje opracowania przedstawicieli nauk prawnych z Czech, Nigerii, Słowacji oraz Polski. Poruszane są zagadnienia szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego, między innymi dotyczące rynku kapitałowego (Rafał Blicharz) oraz ochrony danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców (Anna Hołda-Wydrzyńska). Dwa artykuły pośw
Ebook Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach

Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja jest wynikiem wielu lat doświadczeń prawników i doradców podatkowych z Kancelarii Prawnej PragmatIQ z Poznania, które zostały zebrane w czasie pracy z Klientami oraz z Czytelnikami portali Komandytowa.pl oraz Doradzamy.to.Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach dedykowana jest praktykom oraz teoretykom zainteresowanym spółką komandytową, tj. przedsiębiorcom, wspólnikom spółek komandytow
Ebook Prawne instrumenty zachowania równowagi finansowej państwa i ich skuteczność

Prawne instrumenty zachowania równowagi finansowej państwa i ich skuteczność

Autor: Witold Grygorowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skuteczność instrumentów prawnych służących zachowaniu równowagi finansów publicznych utożsamiana jest z przeciwdziałaniem realnemu zagrożeniu przekroczenia określonego progu. Równie istotne jest stworzenie instrumentarium prawnego, które pozwoli na długofalowe ograniczenie deficytu budżetu państwa, deficytu sektora finansów publicznych, a co za tym idzie
Ebook Publiczne prawo gospodarcze

Publiczne prawo gospodarcze

Autor: Zofia Snażyk, Adam Szafrański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria Wykłady Becka zawiera niezbędny pakiet wiedzy z dziedziny prawa, która jest przedmiotem egzaminacyjnym. Każde zagadnienie omówione jest w krótkiejformie, jednocześnie od strony teoretycznej i praktycznej. Ten sprawdzony przez samych studentów sposób przekazania informacji gwarantuje szybką i bardziej efektywną naukę. Ebook "Publiczne prawo gospodarcze" obejmuje najistotniejsze zagadnienia z
Ebook Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce

Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce

Autor: Lech Kurkliński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zasadniczą tezą Autora jest stwierdzenie, że czynniki kulturowe zaliczają się do istotnych determinant działalności i rezultatów banków z udziałem kapitału zagranicznego, stanowiąc barierę ich rozwoju. Za cel monografii przyjęto zatem pokazanie związków czynników kulturowych - zwłaszcza kultur narodowych, z których pochodzą zagraniczni inwestorzy, ale także elementów ich kultur organizacyjnych - z
Ebook Pozwy z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach

Pozwy z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach

Autor: Dominika Rydlichowska, Maciej Rydlichowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja ma na celu usystematyzowanie podstawowych kwestii związanych z konstruowaniem pozwu w sprawach gospodarczych. Składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera teoretyczne wskazówki odnośnie wymogów formalnych sporządzania pozwów. Zawiera liczne odwołania do literatury prawa oraz orzecznictwa. W drugiej części przedstawiono wybrane pozwy w sprawach gospodarczych i szczegółowo omówiono
Ebook Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorzy publikacji są doświadczonymi nauczycielami akademickimi, którzy od wielu lat prowadzą wykłady z przedmiotu Ubezpieczenia na różnych kierunkach studiów ekonomicznych. Ebook uwzględnia najnowsze koncepcje i rozwiązania, rynek ubezpieczeniowy jest bowiem niezwykle dynamiczny - zmieniają się przepisy prawa, zmienia się otoczenie, pojawiają się nowe technologie, nowe usługi finansowe, zmianom p
Ebook Zarządzanie instytucjami kredytowymi. Wydanie 2

Zarządzanie instytucjami kredytowymi. Wydanie 2

Autor: Andrzej Gospodarowicz, Adam Nosowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Instytucje kredytowe to podmioty o specyficznym zakresie i modelu działania, których cele i stosowane praktyki biznesowe przynajmniej częściowo muszą respektować rolę, jaką przypisano im w gospodarce. To także podmioty o skomplikowanej strukturze własnościowej i organizacyjnej, dysponujące dużym potencjałem rozwojowym i realizujące swoje cele w warunkach globalizacji i wysokiej konkurencyjności. N
Ebook Areszt rzeczy jako zabezpieczenie wierzytelności w miastach Polski średniowiecznej

Areszt rzeczy jako zabezpieczenie wierzytelności w miastach Polski średniowiecznej

Autor: Zygfryd Rymaszewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przeglądając księgi sądów miejskich w poszukiwaniu informacji o woźnych sądowych, nie uzyskaliśmy spodziewanych rezultatów. Rzucały się natomiast w oczy liczne wzmianki o areszcie, głównie kładzionym przez wierzycieli na majątku dłużników. Postanowiliśmy się temu zjawisku bliżej przyjrzeć, zwłaszcza że niewiele informacji o nim można znaleźć w literaturze. Tematyczny ar
Ebook Polish Commercial Law in a Nutshell

Polish Commercial Law in a Nutshell

Autor: Bartosz Kucharski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

The aim of the present book is to give an outline of Polish Commercial Law in English language. The book follows the usual sequence of lectures on Commercial Law in Poland dividing the content in two parts. First part is on entrepreneurs mainly partnerships and companies as the most important forms of organization of business and second part is on commercial acts especially contract. The latter pa
Ebook Prawo jako narzędzie sprawiedliwej kooperacji w społeczeństwie demokratycznym. Filozofia polityczna Johna Rawlsa z perspektywy prawniczej

Prawo jako narzędzie sprawiedliwej kooperacji w społeczeństwie demokratycznym. Filozofia polityczna Johna Rawlsa z perspektywy prawniczej

Autor: Michał Rupniewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Zastosowanie kategorii filozofii politycznej do zagadnień filozofii prawa jest propozycją niezwykle koncepcyjnie śmiałą. Nie mniej śmiała jest skala tego zabiegu, zawarta w książce, gdyż obejmuje zręby całego porządku prawnego, a nie tylko jego poszczególne instytucje. Osiągnięcia te nie tylko metodologicznie imponują, ale też wskazują na ich unikatowy charakter, gdyż w literaturze pr
Ebook Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce. Studium teoretyczno-empiryczne

Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce. Studium teoretyczno-empiryczne

Autor: Anna Zamojska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W prezentowanej publikacji Autorka dokonuje krytycznej oceny powszechnie stosowanych metod oceny efektywności zarządzania funduszami inwestycyjnymi. W ocenie tej stosuje klasyczne modele wyceny, wykorzystując stochastyczny czynnik dyskontujący, oraz przeprowadza egzemplifikację proponowanej metody. Dzięki wykorzystaniu w badaniach stochastycznego czynnika dyskontującego, Autorka udostępnia nowe na
Ebook Egzamin na tłumacza przysięgłego. Finanse i księgowość - zbiór dokumentów w języku włoskim

Egzamin na tłumacza przysięgłego. Finanse i księgowość - zbiór dokumentów w języku włoskim

Autor: Katarzyna Biernacka-Licznar

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W dniu 27 stycznia 2005 roku weszła w życie ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, która reguluje warunki i tryb nabywania uprawnień do wykonywania zawodu, jak również obowiązki i uprawnienia tłumaczy. Osoby zainteresowane uzyskaniem prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, muszą zdać egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, którą powołuje Minister Sprawiedliwości. Niniejsza publ
Ebook Europejskie prawo finansowe

Europejskie prawo finansowe

Autor: Jacek Bąk, Aleksandra Stepanów

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Europejskie prawo finansowe" to przewodnik po najważniejszych regulacjach prawnych Unii Europejskiej w zakresie rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem Planu Działania w Zakresie Usług Finansowych (FSAP) oraz istotnych dyrektyw dotyczących trzech wyodrębnionych segmentów wspólnotowego rynku finansowego, tj. sektora instrumentów finansowych, ubezpieczeń i szeroko rozumianej bankowości. Po
Ebook Falowanie aktywności gospodarczej. Przypadek polski

Falowanie aktywności gospodarczej. Przypadek polski

Autor: Janusz Beksiak, Magda Ciżkowicz, Jakub Karnowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorzy książki stawiają przed sobą dwa zadania: Po pierwsze chcą znaleźć odpowiedź na pytanie, czy okresowe zmiany  aktywności gospodarki kapitalistycznej, falowanie tej gospodarki w czasie, tradycyjnie rozpatrywane jako cykle koniunkturalne lub kryzysy gospodarcze, to jest choroba kapitalizmu czy zjawisko normalne, a nawet w jakimś stopniu korzystne. Drugie zadanie to zanalizowanie, jak wspomnia
Ebook Interes publiczny w prawie gospodarczym

Interes publiczny w prawie gospodarczym

Autor: Artur Żurawik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja poświęcona jest problematyce interesu publicznego w prawie gospodarczym. W sposób interdyscyplinarny, nie stroniąc od pozaprawnej myśli naukowej, omawia także wątki związane z interesem publicznym jako zjawiskiem społecznym. Dotyczy zagadnień prawa krajowego oraz unijnego, omawia ponadto przesłanki i sposoby ingerencji czynnika publicznego w sferę prywatnoprawną, w szczególności związan
Ebook Istota wolności gospodarczej w aspekcie filozoficznoprawnym

Istota wolności gospodarczej w aspekcie filozoficznoprawnym

Autor: Joanna Ablewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja jest analizą i próbą odkrycia na nowo relewacji istoty zasady wolności gospodarczej w prawie polskim, będącej jednym z najważniejszych elementów bytowych fundamentów polskiej ekonomii. Obiektywne i możliwe jak najdoskonalsze zrozumienie jej oraz konsekwentne przestrzeganie jest jednym z najważniejszych zadań nade wszystko dla samych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, jako, ontycznie pa
Ebook Kodeks spółek handlowych. Codice delle societa commerciali

Kodeks spółek handlowych. Codice delle societa commerciali

Autor: Alfino Mancani, Patrycja Kuryszko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwsze wydanie włoskiego tłumaczenia polskiej ustawy Kodeks spółek handlowych, ukazujące się w zupełnie nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie. Niekwestionowaną zaletą nowej profesjonalnej serii Wydawnictwa C.H. Beck są renomowani autorzy, gwarantujący wysoki językowy i merytoryczny poziom tłumaczeń, a także przejrzysta szata graficzna, która ułatwia korzystanie z przepisów.
Ebook Kodeks spółek handlowych. Handelsgesellschaftsgesetzbuch

Kodeks spółek handlowych. Handelsgesellschaftsgesetzbuch

Autor: Dariusz Łubowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria wydawanych w układzie synoptycznym tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie  stawia na poprawność i płynność przekładu oraz jego wysoki poziom  merytoryczny. Dlatego każdy publikowany przez nas tekst jest  wielokrotnie i pod rożnymi kątami weryfikowany przez osoby władające  danym językiem jako językiem ojczystym. Nasi konsultanci dysponują  jednocześnie doświadczeniem zawodowym zdobyt
Ebook Kodeks spółek handlowych The Commercial Companies Code

Kodeks spółek handlowych The Commercial Companies Code

Autor: Katarzyna Michałowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki i francuski, zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu spółek handlowych. Publikowane obecnie szóste wydanie tłumaczenia uwzględnia ostatnią  nowelizację Kodeksu, która obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku. This book, published as part of the new series of translations of Polish acts of law into English, German
Ebook Konkurencja na rynku usług transportowych

Konkurencja na rynku usług transportowych

Autor: Grażyna Rosa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Konkurencja na rynku usług transportowych jest kształtowana zarówno przez zmiany zachodzące w gospodarce światowej, jak i przez procesy integracyjne obejmujące coraz więcej krajów. Dostosowanie zasad funkcjonowania gospodarki do wymogów Unii Europejskiej oraz stopniowy proces ujednolicania zasad działania podmiotów na rynku europejskim są głównymi przyczynami zmian w sposobie postrzegania konkuren
Ebook Konkurencja w sektorze bankowym. Teoria i wyniki empiryczne

Konkurencja w sektorze bankowym. Teoria i wyniki empiryczne

Autor: Małgorzata Pawłowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem książki, przez analogię do teorii przedsiębiorstw, jest zaprezentowanie modeli teoretycznych, służących do badań konkurencji w sektorze bankowym, jak również modeli empirycznych uwzględniających szczególną rolę banków w gospodarce. Oprócz szeroko opisanych modeli zaczerpniętych z teorii konkurencji przedsiębiorstwa bankowego (the Industrial Organization Approach to Banking) oraz wyników bada
Ebook Kryzys banków centralnych. Skutki stopy procentowej bliskiej zera

Kryzys banków centralnych. Skutki stopy procentowej bliskiej zera

Autor: Andrzej Rzońca

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niekonwencjonalna polityka pieniężna (długotrwałe utrzymywanie stóp procentowych bliskich zeru oraz masowe tworzenie pieniądza w celu zakupu papierów wartościowych na rynkach finansowych) jest największym eksperymentem w polityce pieniężnej po II wojnie światowej. Andrzej Rzońca daje najpełniejszą - w znanej mi literaturze światowej - analizę skutków tego eksperymentu. Jego wnioski należy traktowa
Ebook Leksykon prawa gospodarczego publicznego. 100 podstawowych pojęć

Leksykon prawa gospodarczego publicznego. 100 podstawowych pojęć

Autor: Andrzej Powałowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest zasadniczo swobodne, ale z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Prawo gospodarcze to zespół norm, które warunki te w interesie publicznym formułują, wskazując zarazem na wymogi organizacji w gospodarce, prawa i obowiązki oraz reguły funkcjonowania przedsiębiorców, a także kompetencje organów administracji gospodar
Ebook Leksykon spółek handlowych 100 podstawowych pojęć

Leksykon spółek handlowych 100 podstawowych pojęć

Autor: Bartłomiej Gliniecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tematyka spółek handlowych silnie wiąże się z działalnością gospodarczą (przedsiębiorczością), przez co można ją analizować przede wszystkim w przenikających się wymiarach prawnym oraz ekonomicznym. Kształt rozwiązań prawnych - częściowo o charakterze bezwzględnie obowiązującym, częściowo modyfikowalnym - wpływa na decyzje ekonomiczne, a te z kolei determinują rozwiązania praktyki prawa. Autorami
Ebook Local Taxes. A compendium

Local Taxes. A compendium

Autor: Dominik Gajewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

The presented study of Dr. Dominik Gajewski contains systematic, complex presentation of basic solutions related to local taxes. The book has a transparent composition. In the subsequent chapters the following taxes are being analysed: tax on civil law transactions, tax on inheritance and donations, farm tax, forest tax, tax on real properties, vehicle tax. Furthermore the study concerns the follo
Ebook MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej

MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej

Autor: Artur Hołda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem książki jest przystępne przedstawienie postanowień MSR oraz ich właściwego stosowania  w polskich realiach gospodarczych. Przy każdym prezentowanym MSR w ramach podrozdziałów wskazano materiał bibliograficzny do dalszej analizy w zakresie własnym przez czytelnika. Opracowanie nie koncentruje się na ocenie skutków "przejścia" na MSR z perspektywy jednostkowego sprawozdania finansowego, ale na
Ebook Nadzór wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Nadzór wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Autor: Piotr Pinior

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia ta jest pierwszym opracowaniem poświęconym problematyce nadzoru wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością na polskim rynku wydawniczym literatury prawniczej. W pracy Autor zaprezentował dostępne dla wspólników instrumenty, umożliwiające nadzór nad spółką z o.o., w szczególności nadzór personalny, nadzór merytoryczny, nadzór indywidualny oraz nadzór realizowany w związku z w
Ebook Naruszenia zasad uczciwego obrotu giełdowego

Naruszenia zasad uczciwego obrotu giełdowego

Autor: Iwona Chojecka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi pierwsze kompleksowe ujęcie problematyki wpływu naruszeń zasad ekonomicznych, regulacji prawnych i zasad etycznych na rozwój i funkcjonowanie rynku kapitałowego Tematem analizy są zasady uczciwego obrotu giełdowego (zwane dalej ZUOG), które oznaczają takie działanie lub zaniechanie, które - pozostając w zgodzie z obowiązującym prawem i zasadami ekonomicznymi - spełnia jednocześnie wy
Ebook Nieważność czynności prawnych w prawie spółek kapitałowych

Nieważność czynności prawnych w prawie spółek kapitałowych

Autor: Agnieszka Hajos-Iwańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia przedstawia instytucję nieważności czynności prawnych w prawie spółek kapitałowych. Zawiera analizę charakteru prawnego sankcji wobec nieprawidłowo dokonanych podstawowych przejawów aktywności spółek, która ma na celu rozstrzygnięcie, czy i w jakim zakresie dotyka je sankcja określana w prawie cywilnym nieważnością czynności prawnej. Opracowanie podejmuje zespół zagadnień związanych z z
Ebook Ordynacja podatkowa Abgabenordnung

Ordynacja podatkowa Abgabenordnung

Autor: Adrian Cloer

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwsze  wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiej ordynacji podatkowej, ukazujące się w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie, uwzględnia m.in. najnowsze zmiany w Ordynacji podatkowej, które obowiązują od 01.01.2013 r. Hiermit überreichen wir Ihnen die erste Auflage der deutschen Übersetzung der polnischen Abgabenordnung. Diese Auflage wird im Rahmen der neuen Übersetzungsse
Ebook Personal Income Tax

Personal Income Tax

Autor: Dominik Gajewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Chapter 1 General Description of the Tax Chapter 2 Taxpayers of the Tax 2.1 Taxpayers of the PIT - introductory remarks 2.2 Unlimited and limited tax-paying liability 2.3 Agreements on avoidance of double taxation 2.4 Taxation of underage persons 2.5 Joint taxation of spouses 2.6 Taxation of persons single-handedly raising children Chapter 3 Object of Taxation and Sources of Revenues 3.1 Income a
Ebook Podważanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych

Podważanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych

Autor: Andrzej Koch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego - ze względu na brak miejsca - nie znajdziemy nawet w komentarza
Ebook Polnisches Handelsrecht. Polskie prawo handlowe Band 13

Polnisches Handelsrecht. Polskie prawo handlowe Band 13

Autor: Dominika Hirsch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Das vorliegende Werk bietet einen umfangreichen Einstieg in die Tematik des polnischen Handels- und Gesellschaftsrechts. Neben den allgemeinen Aspekten des Handelsstands werden die wichtigsten polnischen Handelsverträge sowie alle in Polen existierenden Gesellschaftsformen detalliert besprochen. Berücksichtigt werden auch die Transformationsprozesse (Spaltung, Verschmelzung, Formwechsel) der Gesel
Ebook Polnisches Steuerrecht Polskie prawo podatkowe Band 16

Polnisches Steuerrecht Polskie prawo podatkowe Band 16

Autor: Bartosz Makowicz, Aleksander Werner, Jarosław Wierzbicki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Das vorliegende Buch ist für Studierende, Praktiker und Wissenschaftler gedacht, die sich mit dem deutsch-polnischen wirtschaftlichen Rechtsverkehr beschäftigen und sich daher mit den Grundlagen des polnischen Steuerrechts vertraut machen wollen. Neben den charakteristischen Merkmalen dieses Rechtszweiges, seinem Rechtsquellensystem und den es mitgestaltenden Grundsätzen, werden hier die wesentlic
Ebook Pomiar procesów migracji wartości przedsiębiorstw na polskim rynku kapitałowym

Pomiar procesów migracji wartości przedsiębiorstw na polskim rynku kapitałowym

Autor: Dariusz Siudak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Migracja wartości (value migration) polega na przepływie wartości między przedsiębiorstwami w wyniku poszukiwania ekonomicznie efektywnych możliwości alokacji kapitału. Proces migracji wartości stanowią przedmiot rzadko poruszanych w literaturze przedmiotu. Świadczy o tym niewielki dorobek bibliograficzny oraz relatywna nowość tego zagadnienia. Nierozpoznana dotychczas problematyka zachodzących pr
Ebook Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny. Wydanie 2

Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny. Wydanie 2

Autor: Elżbieta Ostrowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Najnowsze wydanie książki zostało rozszerzone o zagadnienia związane z metodyką oceny portfela dotyczące: analizy behawioralnej i behawioralnego portfela inwestycyjnego, benchmarków - wielokryterialna klasyfikacja i zastosowanie w ocenie portfela, strategii selekcji spółek do portfela (inwestowanie w wartość lub wzrost), dylematów dochodowości i efektywności i efektywności w zarządzaniu portfelem,
Ebook Prawo finansowe

Prawo finansowe

Autor: Henryk Dzwonkowski, Jolanta Gliniecka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja "Prawo finansowe" zawiera ogólne zagadnienia prawa finansowego, prawo budżetowe, bankowe, walutowe, i dewizowe, które zainteresuje studentów, a także te grupy zawodowe, które zajmują się stosowaniem działów prawa finansowego. W opracowaniu dzieła wzięli udział pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, Łódzkiego i Śląskiego.Podręcznik jest dziełem, które obejmuje prawo finansowe bez prawa poda
Ebook Prawo finansowe w pigułce

Prawo finansowe w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W opracowaniu uwzględniono stan sprawny do Dz.U. z 2013 r. poz. 934. Aktualizacje dostępne na www.testy-prawnicze.pl W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: finanse publiczne i budżet, pojęcie i forma pieniądza, polityka pieniężna i prawo bankowe: inflacja i deflacja, Narodowy Bank Polski, prawo bankowe, Prawo podatkowe: podstawowe pojęcia i konstrukcje, zobowiązanie podatkowe, zabez
Ebook Prawo finansów publicznych. Wydanie 3

Prawo finansów publicznych. Wydanie 3

Autor: Piotr Zapadka, Agnieszka Mikos-Sitek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W skrypcie "Prawo finansów pyblicznych" omówione zostały m.in. zagadnienia ogólne finansów publicznych, pojęcie pieniądza oraz problematyka polityki pieniężnej, prawo podatkowe i zagadnienia rynku finansowego. Opracowanie stanowi syntetyczne omówienie wielu autonomicznych zagadnień prawa finansowego. Trzecie wydanie uwzględnia liczne zmiany, jakie wprowadzono w odniesieniu do kluczowych regulacji
Ebook Prawo gospodarcze. Kompedium

Prawo gospodarcze. Kompedium

Autor: Jan Olszewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Prawo gospodarcze. Kompendium" omawia podstawowe instytucje prawa gospodarczego z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych. Znajdują się w nim zagadnienia dotyczące m.in.: swobody działalności gospodarczej, przedsiębiorcy, spółek handlowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji, zwalczania nieuczciwych praktyk rynkowych, umów handlowych. W szóstym wydaniu uwzględniono m.in. znowe
Ebook Prawo gospodarcze publiczne. Wydanie 3

Prawo gospodarcze publiczne. Wydanie 3

Autor: Andrzej Powałowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja "Prawo gospodarcze publiczne" służyć ma prezentacji poszczególnych przejawów i form oddziaływania państwa na gospodarkę przy wykorzystaniu różnych instrumentów prawnych. Oddizaływanie to przestrzegać można najpierw w płaszczyźnie przedmiotowej i łączyć z określonymi sferami działalności gospodarczej, a nastęnie z procedurami i środkami działania, przy wykorzystaniu których możliwe staje
Ebook Prawo spółek handlowych

Prawo spółek handlowych

Autor: Tomasz Sadurski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie jest polecane studentom prawa, aplikantom jak również innym osobom, które w tym przejrzystym opracowaniu znajdą najważniejsze informacje dotyczące wybranych zagadnień  prawa handlowego. Warto zaznaczyć, że niniejsze opracowanie nie reguluje całej materii Kodeksu spółek handlowych, a jedynie omawia jego najważniejsze elementy, co wynika zarówno z objętości opracowania jak i  chęci przed
Ebook Prawo spółek handlowych Orzecznictwo 2009-2010

Prawo spółek handlowych Orzecznictwo 2009-2010

Autor: Radosław L. Kwaśnicki, Piotr Letolc

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praktyczne stosowanie prawa spółek handlowych musi, szczególnie w dzisiejszych "dynamicznych" czasach, uwzględniać aktualne orzecznictwo sądowe. Nie sposób bowiem poprzestać tu jedynie na analizie, często niejednoznacznych, przepisów prawa lub też komentarzy, które - niejako siłą rzeczy (m.in. ze względu na proces wydawniczy) - nie zawsze uwzględniają najnowszą linię orzeczniczą (a tą z kolei kier
Ebook Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2011-2012

Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2011-2012

Autor: Radosław L. Kwaśnicki, Piotr Letolc

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo to zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego z lat 2011-2012. Poszczególne komentarze zawarte w zbiorze odnoszą się do konkretnych problemów, np. zasad działania organów spółek kapitałowych, kadencyjności ich członków, obrotu udziałami i akcjami, wadliwości uchwał organów spółek i ich zaskarżania,
Ebook Prawo wekslowe i czekowe

Prawo wekslowe i czekowe

Autor: Lidia Bagińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo wekslowe i czekowe" w sposób przystępny i łatwy wyjaśnia najważniejsze zagadnienia i problemy dotyczące m.in.: funkji i rodzajów weksli i czeków, przedawnienia wekslowego, dochodzenia roszczeń z weksla, przeniesienia praw z czeku, umorzenia czeku. Publikacja ta skierowana jest głównie do studentów wydziałów prawa, ekonomii, bankowości oraz do aplikantów adwokackich, radcowsk
Ebook Prawo własności przemysłowej

Prawo własności przemysłowej

Autor: Piotr Kostański, Łukasz Żelechowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik "Prawo własności przemysłowej" stanowi syntetyczne omówienie problematyki własności przemysłowej. Zostały w nim poruszone następujące zagadnienia: pojecie własności przemysłowej, ochrona rozwiązań, ochrona znaków towarowych i oznaczeń geograficznych, obrót prawami własności przemysłowej, ochrona własno
Ebook Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne

Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne

Autor: Teresa Piecuch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi syntetyczną, a jednocześnie szeroką analizę literatury przedmiotu z zakresu przedsiębiorczości. Kierowana jest przede wszystkim do studentów szkół wyższych na kierunkach ekonomicznych i zarządzania jako podręcznik do podstaw przedsiębiorczości. Stanowi też interesującą lekturę dla praktyków - przedsiębiorców oraz menedżerów działających w sektorze MSP. Ebook prezentuje m.in.: ró
Ebook Publiczne prawo gospodarcze. Wydanie 3

Publiczne prawo gospodarcze. Wydanie 3

Autor: Jan Olszewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku "Publiczne prawo gospodarcze" omówiono najważniejsze akty prawne mające charakter przepisów publicznych i dotyczące aspektów gospodarczych, w tym m.in. ustawy: o swobodzie działalności gospodarczej, o ochronie konkurencji i konsumentów, prawo zamówień publicznych, prawo pomocy publicznej. Opracowanie składa się z pięciu części, które dotyczą: prawa prowadzenia działalności gospodarcz
Ebook Rachunkowość podatkowa. Zadania, pytania, testy

Rachunkowość podatkowa. Zadania, pytania, testy

Autor: Katarzyna Startek, Kazimiera Winiarska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oddajemy w ręce Czytelników piąte wydanie, zaktualizowane, bardzo dobrze przyjętego zbioru zadań do rachunkowości podatkowej. Ebook przedstawia stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 r. W interpretacji przepisów podatkowych bardzo przydatne są przykłady praktyczne. Ebook zawiera zadania, pytania i testy, co ułatwia zrozumienie skomplikowanych przepisów podatkowych. W książce wyodrębniono trzy części
Ebook Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy

Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy

Autor: Urszula Banaszczak-Soroka, Patrycja Zawadzka, Mariusz Dybał

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi przykład umiejętnego i bardzo rzetelnie przygotowanego kompendium wiedzy o funkcjonowaniu rynku finansowego w Polsce, ale daje też ogólny i uniwersalny pogląd na istotę, kształt, uczestników i organizację współczesnego rynku finansowego. Jest ona bez wątpienia pozycją, która aktualizuje stan wiedzy i uzupełnia polskie piśmiennictwo ekonomiczne, poświęcone tym zagadnieniom. Zaletą ksi
Ebook Sankcje wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych i spółdzielni

Sankcje wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych i spółdzielni

Autor: Anna Zbiegień-Turzańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem prezentowanej monografii są sankcje wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych i spółdzielni. W pierwszej kolejności autorka podejmuje analizę charakteru prawnego uchwał kolegialnych organów korporacyjnych osób prawnych prowadzoną w celu rozstrzygnięcia, czy wspomniane uchwały mogą być kwalifikowane jako szczególna postać czynności prawnych. W dalszej części pracy autorka prezentu
Ebook Słownik audytu. Angielsko-polski/Polsko-angielski

Słownik audytu. Angielsko-polski/Polsko-angielski

Autor: Roman Kozierkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwszy na rynku słownik prezentujący terminologię audytu w odniesieniu do jego różnych obszarów.BLISKO 17 000 HASEŁ! Słownik zawiera terminy prawnicze z zakresu: Audytu wewnętrznego Audytu zewnętrznego Audytu niezależnego W słowniku sporo miejsca poświęcono metodom i technikom statystycznym stosowanym w różnych rodzajach kontroli i oceny. Ponadto wykorzystano obszerną literaturę między
Ebook Stanowisko prawne syndyka w procesie dotyczącym masy upadłości

Stanowisko prawne syndyka w procesie dotyczącym masy upadłości

Autor: Przemysław Feliga

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem monografii jest przedstawienie zagadnień wiążących się ze stanowiskiem prawnym syndyka jako strony w strukturze statycznej i dynamicznej procesu dotyczącego masy upadłości. Poruszono w niej kwestie wiążące się z dualizmem stanowiska prawnego syndyka, procesem dotyczącym masy upadłości jako skutkiem rzeczywistego zbiegu norm prawnych, wstąpieniem syndyka do procesu dotyczącego masy upadłości
Ebook Egzamin na biegłego rewidenta

Egzamin na biegłego rewidenta

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Egzamin na biegłego rewidenta" to NOWOŚĆ na rynku wydawniczym. Opracowanie to zawiera testy z kilkudziesięciu aktów prawnych, których wybór zdeterminowany został przez Uchwałę nr 1798/41/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 30.3.2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów. Zgodnie z art. 72 ustawy z 7.5.2009 r. o biegłych
Ebook Terminy handlowe, gospodarcze i administracyjne

Terminy handlowe, gospodarcze i administracyjne

Autor: Joanna Ablewicz, Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Studencie, Aplikancie, Prawniku, pierwszy krok ku temu, aby terminy z zakresu prawa handlowego, gospodarczego i administracyjnego nigdy więcej nie stanowiły dla Ciebie problemu, to ta Ebook. Jest naszą odpowiedzią na zapotrzebowanie praktyków, w nowatorski sposób prezentującą tytułowe zagadnienie. Dzięki tabeli z dokładnie pogrupowanymi terminami, powiązanymi z daną instytucją prawną lub czynności
Ebook Umowa rachunku bankowego objętego bankowością internetową z punktu widzenia nowej regulacji usług płatniczych

Umowa rachunku bankowego objętego bankowością internetową z punktu widzenia nowej regulacji usług płatniczych

Autor: Wojciech Iwański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza pozycja, autorstwa wybitnego specjalisty z zakresu prawa bankowego dr Wojciecha Iwańskiego przedstawia naukową analizę umowy rachunku bankowego z punktu widzenia nowych przepisów o usługach płatniczych, w tym z uwzględnieniem nowelizacji ustawy z 19.8.2011 o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 199, poz. 1175). Proponowana monografia stanowi próbę odpowiedzi na licznie pojawiające się pytania
Ebook Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Einkommensteuergesetz. Körperschaftsteuergesetz

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Einkommensteuergesetz. Körperschaftsteuergesetz

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: kwiecień 2015 r. Niemieckie tłumaczenie polskich ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Publikacja ułatwia zrozumienie specyfiki polskiego systemu podatkowego. Jest niezastąpioną pomocą dla osób i firm zajmujących się doradztwem na rzecz inwestorów z krajów niemieckojęzycznych.
Ebook Ustawa o podatku od towarów i usług Loi sur la taxe sur la valeur ajoutee

Ustawa o podatku od towarów i usług Loi sur la taxe sur la valeur ajoutee

Autor: Alexandre Rychel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwsze wydanie francuskiego tłumaczenia polskiej Ustawy o podatku od towarów i usług, ukazujące się w zupełnie nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie. Niekwestionowana zaleta nowej profesjonalnej serii Wydawnictwa C.H. Beck są renomowani autorzy, gwarantujący wysoki językowy i merytoryczny poziom tłumaczeń, a także przejrzysta szata graficzna, która ułatwia korzystanie z prze
Ebook Ustawa o podatku od towarów i usług. Umsatzsteuergesetz

Ustawa o podatku od towarów i usług. Umsatzsteuergesetz

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Trzecie wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiej ustawy o podatku od towarów i usług, ukazujące się w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie, uwzględnia najnowsze zmiany, które obowiązują od 01.04.2014 r. Die dritte Auflage der deutschen Übersetzung des polnischen Umsatzsteuergesetzes wird im Rahmen der neuen Serie von Übersetzungen polnischer Gesetze in andere europäische Spr
Ebook Value Added Tax. A compendium

Value Added Tax. A compendium

Autor: Dominik Gajewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja dotycząca podatku od towarów i usług, wypełnia w znacznym stopniu lukę na polskim rynku wydawniczym. Opracowanie ma niewątpliwie walory naukowe, a jednocześnie duże znaczenie dla praktyki życia gospodarczego. Wywody są na wysokim poziomie językowym, warsztatowym i merytorycznym. Tekst stanowi wyczerpujące i przejrzyste źródło informacji o konstrukcji polskiego podatku od towarów i usług
Ebook Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w upadłości

Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w upadłości

Autor: Piotr Horosz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W niniejszej monografii Autor omawia szczegółowo sytuację wierzytelności zabezpieczonych prawami zastawniczymi (przez które Autor rozumie hipotekę i zastaw we wszystkich jego odmianach) w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego. W postępowaniu tym, postrzeganym przez Autora jako egzekucja generalna, wierzytelności zabezpieczone hipoteką bądź zastawem korzystają ze szczeg
Ebook Współczesne problemy prawa prywatnego Księga Pamiątkowa Profesora Edwarda Gniewka

Współczesne problemy prawa prywatnego Księga Pamiątkowa Profesora Edwarda Gniewka

Autor: Piotr Machnikowski, Jacek Gołaczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka stanowi zbór 65 artykułów, których tematyka dotyczy wielu zagadnień z zakresu prawa prywatnego, dotyczących m.in. założeń konstrukcyjnych służebności przesyłu, zakresu i sposobu wykonywania służebności gruntowej, wiarygodności ksiąg wieczystych, gwarancji zapłaty za roboty budowlane w ujęciu Kodeksu cywilnego, czynności prawnych będących przedmio
Ebook Zakres swobody umów w spółkach handlowych

Zakres swobody umów w spółkach handlowych

Autor: Monika Tarska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia stanowi pierwsze całościowe opracowanie problematyki autonomii woli stron i zasady swobody umów wyrażonej w art. 3531 KC w odniesieniu do umów i statutów spółek handlowych (osobowych i kapitałowych). Główne zagadnienia prezentowane w pracy to: analiza zasady wolności umów w polskim prawie cywilnym i granic jej zastosowania oraz wskazanie podstaw aplikacji tej kompetencji ge
Ebook Zarys prawa podatkowego - wybrane zagadnienia

Zarys prawa podatkowego - wybrane zagadnienia

Autor: Anna Partyka-Szewczyk, Piotr Zapadka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi omówienie najważniejszych zagadnień prawa podatkowego, dokonane w przystępny i skondensowany sposób. Jest to doskonały materiał do nauki i powtórki przez egzaminem, ale także cenne źródło wiedzy dla wszystkich, którzy chcieli by przyswoić najistotniejsze segmenty prawa podatkowego. W publikacji omówione zostały następujące zagadnienia: Ordynacja podatkowa Podatki dochodowe Podatek od
Ebook Międzynarodowe unikanie opodatkowania. Wybrane zagadnienia

Międzynarodowe unikanie opodatkowania. Wybrane zagadnienia

Autor: Dominik Gajewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Już na samym wstępnie należy stwierdzić, że dobrze się stało, że na polskim rynku wydawnictw zwartych pojawi się opracowanie dotyczące międzynarodowych aspektów unikania opodatkowania. Jest to cenna inicjatywa, która dotyczy bardzo aktualnego problemu. Jest przy tym unikalna ze względu na wielowątkowość podjętych tematów badawczych. (...). W recenzowanym opracowaniu poruszona jest natomiast tematy
Ebook Prawo gospodarcze prywatne. Wydanie 4

Prawo gospodarcze prywatne. Wydanie 4

Autor: Mirosław Stec, Teresa Mróz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Prawo gospodarcze prywatne składa się z trzech części, z których: pierwsza omawia zagadnienia ogólne dotyczące m.in. pojęcia i zasad prawa gospodarczego prywatnego, zasad uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prawnym, rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami; druga omawia spółki jako przedsiębiorców, stosunki majątkowe spółek i ich odpowiedzialność za zobowiązania; trzecia przedstawia n
Ebook Prawo rynku kapitałowego. Wydanie 5

Prawo rynku kapitałowego. Wydanie 5

Autor: Aleksander Chłopecki, Marcin Dyl

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo rynku kapitałowego" obejmuje te zakresy prawa rynku finansowego (np. prawa bankowego i ubezpieczeniowego, regulacje otwartych funduszy emerytalnych), które pozostają z nim w ścisłym związku. Tematyka opisywanych regulacji nie jest zatem ograniczona do przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi czy ustawy o ofercie publicznej, lecz ma charakter przekrojowy i dotyczy m.in
Ebook Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym. Integracja różnorodności

Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym. Integracja różnorodności

Autor: Jan Witkor

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook podejmuje pogłębioną, jednak syntetyczną refleksję nad koncepcją, strukturą i uwarunkowaniami zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym. Stanowi próbę zaprezentowania podstawowych zagadnień problematyki internacjonalizacji firmy w postaci swoistej integracji różnorodności - integracji podstawowych i na wskroś autonomicznych funkcji przedsiębiorstwa: marketingu, zasobów ludzkich, finansów
Ebook Kodeks karny skarbowy. Krajowa Administracja Skarbowa

Kodeks karny skarbowy. Krajowa Administracja Skarbowa

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja zawiera: • Ujednolicony tekst ustawy Kodeks karny skarbowy, oraz • Wyciąg z ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej z przepisami regulującymi m.in. zasady kontroli celno-skarbowej, audytu, czynności audytowych i urzędowego sprawdzenia. Kodeks karny skarbowy i ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej zawierają fundamentalne przepisy regulujące zasady odpowiedzialności podatn
Ebook Praktyczny leksykon VAT 2017

Praktyczny leksykon VAT 2017

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Unikatowa publikacja kompleksowo omawiająca zagadnienia dotyczące rozliczeń VAT. Praktycznie – na przykładach – wyjaśnia, jak prawidłowo: • odliczać VAT, • wystawiać faktury, • ustalać datę powstania obowiązku podatkowego, • rozliczyć VAT od samochodu, • określać wysokość podstawy opodatkowania. Ebook prezentuje wszystkie istotne zagadnienia, które wystę
Ebook Rozrachunki z właścicielem firmy

Rozrachunki z właścicielem firmy

Autor: Aneta Szwęch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, może w sposób dowolny decydować o przeznaczeniu środków pieniężnych posiadanych na firmowym rachunku bankowym lub w kasie. Środki te są składnikiem jego majątku. Dlatego ważna jest prawidłowa ewidencja tych transakcji. W niniejszym opracowaniu przedstawione zostały główne tytuły rozliczeń z właś
Ebook KARY UMOWNE rozliczenia podatkowe i ewidencja księgowa w działalności gospodarczej

KARY UMOWNE rozliczenia podatkowe i ewidencja księgowa w działalności gospodarczej

Autor: Grzegorz Ziółkowski, Paweł Muż

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Częstą praktyką obrotu gospodarczego jest zastrzeganie kar umownych w celu wzmocnienia pozycji jednej ze stron umowy. Kara umowna jest bowiem dodatkowym zastrzeżeniem umownym mającym na celu wzmocnienie skuteczności umowy i służy realnemu wykonaniu zobowiązań. Istotą kary umownej jest rekompensata, zadośćuczynienie. Nie jest to płatność za świadczenie, lecz wyrównanie wyrządzonej szkody. Za
Ebook Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach. Wydanie 2

Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach. Wydanie 2

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jedyne na rynku praktyczne kompendium wiedzy o spółce komandytowej Prawo, podatki, rachunkowość, czyli wszystko, co musisz wiedzieć o spółce komandytowej w 333 pytaniach i odpowiedziach. Ebook zawiera odpowiedzi na praktyczne pytania związane z funkcjonowaniem spółki komandytowej, zadawane przez wspólników spółek komandytowych i inne osoby zainteresowane tą formą spółki. Zdobądź wiedzę i wykorzy
Ebook Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 4

Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 4

Autor: Justyna Witas

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Orzecznictwo Aplikanta - Kodeks spółek handlowych, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów Kodeksu spółek handlowych. Cały zbiór składa się z pięciu części: Orzecznictwa do Kodeksu cywilnego, Orzecznictwa do Kodeksu postępowania cywilnego, Orzecznictwa do Kodeksu spółek handlowych, Orzecznictwa do Kodeksu postępowania administracyjnego Orzecznictwa do Kodeksu karnego i Kode
Ebook Mechanizmy stabilności systemu finansowego

Mechanizmy stabilności systemu finansowego

Autor: Agnieszka Alińska, Katarzyna Wasiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wybór zagadnień i tematów poddanych analizie uznać należy za niezwykle trafny i aktualny, zarówno z punktu widzenia sprawności i efektywności funkcjonowania systemu finansowego, jak i oceny wpływu kryzysu finansowego na sektor publiczny i stan finansów państwa. Autorzy poszukują odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie zastosowane mechanizmy oraz różnorodne formy pomocy dla banków przyczyniły się d
Ebook Prawo handlowe i gospodarcze w pytaniach i odpowiedziach. Wydanie 2

Prawo handlowe i gospodarcze w pytaniach i odpowiedziach. Wydanie 2

Autor: Jakub Pikała

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ponad 330 najczęstszych pytań i precyzyjnych odpowiedzi z zakresu prawa spółek handlowych oraz wybranych zagadnień prawa gospodarczego! Opracowanie przedstawia zagadnienia prawa handlowego i prawa gospodarczego, które najczęściej pojawiają się na egzaminach oraz kolokwiach w trakcie studiów i na aplikacjach prawniczych. Ebook może okazać się przydatna również dla profesjonalnych pełnomocników proc
Ebook Prawo handlowe - spółki osobowe

Prawo handlowe - spółki osobowe

Autor: Mateusz Dróżdż

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt przedstawia doniosłą pod względem jurydycznym i praktycznym problematykę zagadnień związanych z prawem spółek - spółek osobowych. W książce tej dokonano interpretacji postanowień przede wszystkim przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz rekonstrukcji norm prawnych wiążących podmioty, do których znajdują zastosowanie postanowienia tego aktu. Opracowanie zawiera liczne przykłady, wzory, tabel
Ebook Wpływ ekspansji zagranicznej na efektywność przedsiębiorstw

Wpływ ekspansji zagranicznej na efektywność przedsiębiorstw

Autor: Krystian Barłożewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja pokazuje efekt "iluzji internacjonalizacji", prowadząc do wniosków sprzecznych z powszechnie obowiązującym poglądem, że wyjście firmy na rynki zagraniczne bezpośrednio prowadzi do lepszych wyników w stosunku do firm pozostających w kraju. Zawiera szereg praktycznych wskazówek dla menedżerów planujących lub prowadzących ekspansję zagraniczną w celu zwiększenia szansy na odniesienie sukce
Ebook Z Dziejów Prawa. T. 9 (17)

Z Dziejów Prawa. T. 9 (17)

Autor: red. Marian Mikołajczyk, red. Wojciech Organiściak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W prezentowanym tomie znalazły się artykuły: Wojciecha Organiściaka o wizji, autorstwa Wincentego Skrzetuskiego, na temat wojska w dawnej Rzeczypospolitej i jego reformie, Jana Kila o ekonomicznej doktrynie anarchoindywidualizmu, Adama Drozdka na temat cła w Polsce w okresie 1918–1939, wojskowe postępowanie  polowe i doraźne w II Rzeczypospolitej stanowi przedmiot analizy w artykule Tom
Ebook Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 16

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 16

Autor: red. Rafał Glajcar, red. Jan Iwanek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dziewięć artykułów będących efektem badawczych prac politologów z katowickiego ośrodka naukowego i przedstawicieli innych krajowych jednostek naukowo-badawczych to zawartość 16. tomu wydawnictwa ciągłego „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” firmowanego przez Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.  Teksty – jak zawsze –
Ebook Spółka komandytowa. Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorcy

Spółka komandytowa. Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorcy

Autor: Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek-Kietlińska, Benedykt Dominik Rubak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jesteś przedsiębiorcą, który prowadzi lub zamierza prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej? Ten poradnik jest właśnie dla Ciebie i znajdziesz w nim zagadnienia  prawne i podatkowe związane  z funkcjonowaniem spółki komandytowe,j a w szczególności: - zakładanie i funkcjonowanie spółki, - przygotowanie umowy spółki z uwzględn
Ebook ZFŚS 2017. Komentarz

ZFŚS 2017. Komentarz

Autor: Mariusz Pigulski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja jest praktycznym komentarzem do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zawiera szczegółowe objaśnienia do każdego przepisu tej ustawy poparte przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym. Omówiono w niej ponadto ważne zmiany dotyczące obowiązków  pracodawców wynikających z prowadzenia działalności so
Ebook Luka podatkowa. Skutki dla finansów publicznych

Luka podatkowa. Skutki dla finansów publicznych

Autor: Alina Klonowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi cenny dorobek w dziedzinie finansów. Kompleksowo traktuje o ryzyku podatkowym i związanej z nim luce podatkowej. W opracowaniu podano definicję luki podatkowej, omówiono jej rodzaje i możliwe metody szacowania. Na podstawie wybranej metody obliczono lukę w podatku dochodowym płaconym przez osoby fizyczne. Przyjęta do badań metoda została zweryfikowana pod względem praktycznego zastos
Ebook Status prawny osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego

Status prawny osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego

Autor: Izabela Florczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji w sposób kompleksowy został przedstawiony status prawny osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego. Punkt wyjścia do prowadzonych rozważań stanowi etap nawiązywania stosunku prawnego, następnie prezentowany jest status prawny osób świadczących pracę w fazie realizacji zatrudnienia, uprawnień zbiorowych oraz ustawania stosunku prawnego. Cało
Ebook Akcja - prawo podmiotowe

Akcja - prawo podmiotowe

Autor: Wojciech Popiołek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Spółka akcyjna jest jedną z najpopularniejszych form organizacyjnych prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza takiej, która wymaga zaangażowania znacznych środków finansowych. Spółka akcyjna bowiem jest nie tylko formą prowadzenia działalności gospodarczej, ale i stanowi - w sprzyjających warunkach - sprawny mechanizm umożliwiający pomnażanie zainwestowanego w nią kapitału. Akcje są majątk
Ebook Arbitraż handlowy. Tom 8

Arbitraż handlowy. Tom 8

Autor: Stanisław Włodyka, Sławomir Dudzik, Maria Hauser

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom 8 prezentuje bardzo szczegółowo zagadnienia z zakresu arbitrażu handlowego i jest na polskim rynku wydawniczym pierwszą tego typu publikacją, która w sposób kompleksowy i szeroki omawia tę problematykę. Część pierwsza pt. Zagadnienia wprowadzające obejmuje pojęcie, rodzaje i charakter prawny arbitrażu handlowego, źródła prawa o arbitrażu handlowym - polskiego i międzynarodowego, modele krajowe
Ebook Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Przykłady

Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Przykłady

Autor: Jarosław F. Mika

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów.Metody ustalania i szacowania cen transforowych.Przykłady przedstawia problematykę przerzucania dochodów pomiędzy podmiotamipowiązanymi, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.   Ebook zwiera omówienie m.in. takich zagadnień jak: transakcje prowadzone przez podmioty powiązane w grupach kapitałowych, które w
Ebook Ceny transferowe. Przedsiębiorstwa powiązane. Przerzucanie dochodów. Wydanie 3

Ceny transferowe. Przedsiębiorstwa powiązane. Przerzucanie dochodów. Wydanie 3

Autor: Józef Wyciślok

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja Ceny transferowe. Przedsiębiorstwa powiązane. Przerzucanie dochodów przedstawia problematykę przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Szczególna uwaga została zwrócona na przebieg procedury postępowania kontrolnego przeprowadzonego w zakresie transfer pricing przez administrację podatkową.   Ebook zwiera omówienie m.in. t
Ebook Dochodzenie roszczeń spółki kapitałowej przez jej wspólników (actio pro socio)

Dochodzenie roszczeń spółki kapitałowej przez jej wspólników (actio pro socio)

Autor: Katarzyna Bilewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest pierwszym monograficznym opracowaniem prawa wspólnika (akcjonariusza) do żądania naprawienia szkody wyrządzonej spółce kapitałowej (actio pro socio). Instytucja ta ma mieszany charakter - zarówno materialnoprawny, jak i procesowy. Z jednej bowiem strony actio pro socio należy do katalogu uprawnień wspólników (akcjonariuszy), z drugiej zaś przybiera formę prawnoprocesową powództwa. Autor
Ebook Dostęp do informacji publicznej. Praktyczne wskazówki w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa

Dostęp do informacji publicznej. Praktyczne wskazówki w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa

Autor: Przemysław Szustakiewicz, Anna Augustyniak, Katarzyna Golat

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja przedstawia w formie poradnikowej zasady dostępu do informacji publicznej - zarówno prostej, złożonej jak i zasady ponownego wykorzystania informacji. Wyjaśnia jakie informacje można uznać za publiczne oraz kto i w jakim zakresie może je udostępnić lub o ich udostępnienie wystąpić.  W książce omówiono również ograniczenia w dostępie do informacji publicznej oraz postępowanie odwoławcze
Ebook Dyrektywa VAT 2006/112. Komentarz

Dyrektywa VAT 2006/112. Komentarz

Autor: Kamil Lewandowski, Paweł Fałkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dyrektywa 2006/112/WE jest obecnie podstawowym aktem prawa unijnego wyznaczającym zasady opodatkowania podatkiem od wartości dodanej we wszystkich państwach UE. Celem niniejszego komentarza jest przybliżenie zasad opodatkowania VAT wynikających z Dyrektywy oraz wskazanie praktycznego wpływu przepisów Dyrektywy na prawa i obowiązki krajowych podatników VAT. Analiza przepisów Dyrektywy stanowi bowie
Ebook Egzamin na certyfikat księgowego. Testy wiedzy

Egzamin na certyfikat księgowego. Testy wiedzy

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Egzamin na certyfikat umożliwiający usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są osoby posiadające certyfikat księgowy oraz osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych. Opracowanie niniejsze stanowi pomoc dla osób, które pragną taki certyfikat otrzymać. Jest to wygodne narzędz
Ebook Egzamin na doradcę podatkowego. Kazusy

Egzamin na doradcę podatkowego. Kazusy

Autor: Mariusz Jabłoński, Patryk Piotr Smęda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

EGZAMIN NA DORADCĘ PODATKOWEGO KROK 2 - ROZWIĄZANIE ZADANIA Piąte wydanie zawiera zadania wraz z rozwiązaniami zgodne z nową uchwałą z 13.5.2014 r. Nr 14/V/2014 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Nowy wykaz pytań egzaminacyjnych, zarówno testowych, jak i pytań otwartych obowiązuje od 1.6.2014 r. Nowe pytania obowiązują kandydatów, którzy przystępują do części pisemne
Ebook Egzamin na doradcę podatkowego. Kazusy

Egzamin na doradcę podatkowego. Kazusy

Autor: Patryk Piotr Smęda, Mariusz Jabłoński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

EGZAMIN NA DORADCĘ PODATKOWEGO KROK 2 - ROZWIĄZANIE ZADANIA Czwarte wydanie zawiera zadania wraz z rozwiązaniami zgodne z obowiązującą od 2.4.2013 r. uchwałą 13/V/2013 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Publikacja jest uzupełnieniem książki Egzamin na doradcę podatkowego. Testy, stanowiąc pełne kompendium wiedzy dla kandydata przygotowującego się do egzaminu na dor
Ebook Egzamin na doradcę podatkowego. Testy

Egzamin na doradcę podatkowego. Testy

Autor: Mariusz Jabłoński, Patryk Piotr Smęda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie, które oddajemy w Państwa ręce Egzamin na doradcę podatkowego. Testy - piąte wydanie (uzupełnione) - zawiera odpowiedzi na pytania testowe do egzaminu na doradcę podatkowego, zgodne z uchwałą numer 12/V/2011 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 5.4.2011 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego. Egzamin ten jest s
Ebook Egzamin na doradcę podatkowego. Testy

Egzamin na doradcę podatkowego. Testy

Autor: Patryk Piotr Smęda, Mariusz Jabłoński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja zawiera pytania testowe opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z obowiązującą od 2.4.2013 r. uchwałą Nr 13/V/2013 tej komisji. Do każdego pytania testowego została opracowana przez Autorów będących doradcami podatkowymi podstawa prawna (wskazany właściwy przepis lub grupa przepisów), która pozwala na udzielenie odpowiedzi na zadane pytani
Ebook Europejskie prawo spółek. Prawo spółek Unii Europejskiej z perspektywy prawa polskiego

Europejskie prawo spółek. Prawo spółek Unii Europejskiej z perspektywy prawa polskiego

Autor: Jacek Napierała

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana Ebook jest przewodnikiem po instytucjach prawa spółek Unii Europejskiej przedstawionych głównie z polskiej perspektywy. Zostały w niej usystematyzowane postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyznaczające treść swobody przedsiębiorczości (freedom of establishment) oraz normy unijne wynikające z wtórnego prawa spółek
Ebook Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych w prawie polskim

Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych w prawie polskim

Autor: Marcin Sokołowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Europejskie prawo spółek jako jeden z lepiej zharmonizowanych działów prawa wspólnotowego daje podmiotom gospodarczym prowadzącym swą działalność na terenie Unii Europejskiej szereg wyspecjalizowanych form prawnych w ramach których możliwa jest transgraniczna współpraca. Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych było jedną z pierwszych form umożliwiających taką kooperację. Pomimo upływu 25 l
Ebook Faktury VAT. Zasady fakturowania - zmiany od 1.1.2013 r

Faktury VAT. Zasady fakturowania - zmiany od 1.1.2013 r

Autor: Józef Wyciślok

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja w przejrzysty i kompleksowy sposób prezentuje sposób oraz zasady fakturowania i dokumentowania transakcji, uwzględniając wszelkie zmiany wchodzące w życie po 1.1.2013 r. ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE OD 1.1.2013 r. Zmiany wchodzące w życie po 1.1.2013 r. dotyczą m.in.: faktur korygujących -  zmiana ma charakter fakultatywny, dotyczący możliwości rezygnacji z umieszczenia na korekc
Ebook Fundusz świadczeń socjalnych. Kadry - Podatki - Księgowość

Fundusz świadczeń socjalnych. Kadry - Podatki - Księgowość

Autor: Maciej Nałęcz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czy jesteś gotowy na kontrolę ZUS w wydatkach socjalnych? Ze zwolnień od składek na ubezpieczenia społeczne mogą korzystać tylko wydatki, które są finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zdaniem ZUS tą dosyć ogólną formułę należy interpretować bardzo ściśle, dlatego kontrolerzy uważnie sprawdzają świadczenia wypłacane z funduszu so
Ebook Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych. Zagadnienia rachunkowe i podatkowe

Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych. Zagadnienia rachunkowe i podatkowe

Autor: Andre Helin, Kristof Zorde, Anna Bernaziuk, Rafał Kowalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja "Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych. Zagadnienia rachunkowe i podatkowe" stanowi praktyczny przewodnik w zakresie stosowania procedur i rozwiązań dotyczących przeprowadzania procesów połączeniowych w ramach spółek kapitałowych. Autorzy książki, opierając się na pytaniach klientów firmy BDO Sp. z o.o. oraz swoim doświadczeniu stworzyli praktyczną pozycję, która pomoże lepiej zrozumieć
Ebook Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych. Zagadnienia rachunkowe i podatkowe. Wydanie 3

Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych. Zagadnienia rachunkowe i podatkowe. Wydanie 3

Autor: Andre Helin, Kristof Zorde, Anna Bernaziuk, Rafał Kowalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja "Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych. Zagadnienia rachunkowe i podatkowe" stanowi praktyczny przewodnik w zakresie stosowania procedur i rozwiązań dotyczących przeprowadzania procesów połączeniowych w ramach spółek kapitałowych. Autorzy książki, opierając się na pytaniach klientów firmy BDO Sp. z o.o. oraz swoim doświadczeniu stworzyli praktyczną pozycję, która pomoże lepiej zrozumieć
Ebook Gospodarka finansowa jednostek samorządowych w systemie kontroli zarządczej

Gospodarka finansowa jednostek samorządowych w systemie kontroli zarządczej

Autor: Monika Dębowska - Sołtyk, Piotr Sołtyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja rekomendowana jest dla: kierownictwa jfp, skarbników, księgowych, kadrowych oraz audytorów i koordynatorów kontroli zarządczej. W publikacji znajdują się odpowiedzi na 204 pytania, związane z: przydzielaniem i rozliczaniem dotacji budżetowych; podatkami, klasyfikacją budżetową, sprawozdawczością; organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; samooceną i analizą ryzyka; zarząd
Ebook Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej

Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej

Autor: Krzysztof Oplustil

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej - to pierwsze w polskiej literaturze prawniczej studium stawiające sobie za cel kompleksową, całościową analizę problematyki nadzoru korporacyjnego na tle jego ekonomicznych i prawno-instytucjonalnych uwarunkowań.   Problematyka nadzoru korporacyjnego stanowi przedmiot ciągłego zainteresowania różnych dyscyplin naukowych,
Ebook Instytucja płatnika w prawie polskim

Instytucja płatnika w prawie polskim

Autor: Joanna Rusek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia "Instytucja płatnika w prawie polskim" stanowi jedyne w polskiej literaturze kompleksowe opracowanie dotyczące instytucji płatnika. Rozważania obejmują zarówno płaszczyznę teoretyczną (zagadnienia dotyczące podmiotowości podatkowej płatnika, stosunków podatkowoprawnych, w których pozostaje płatnik oraz charakteru prawnego instytucji płatnika), jak też normatywną (analiza instytucji płat
Ebook Kasy rejestrujące Praktyczny poradnik dla zobowiązanych do prowadzenia sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej (fiskalnej)

Kasy rejestrujące Praktyczny poradnik dla zobowiązanych do prowadzenia sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej (fiskalnej)

Autor: Iwona Czauderna

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja skierowana do księgowych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, które z mocy prawa są zobowiązani do stosowania kas fiskalnych. Od początku roku 2011 obowiązują zmienione zasady prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących. Zmiany wynikają m.in. z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosow
Ebook Klasyfikacja budżetowa 2013. Praktyka stosowania klasyfikacji z przykładami doboru podziałek klasyfikacyjnych

Klasyfikacja budżetowa 2013. Praktyka stosowania klasyfikacji z przykładami doboru podziałek klasyfikacyjnych

Autor: Wojciech Lachiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dnia 1.1.2013 r. weszły w życie dwie nowelizacje rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1518; Dz.U. z 2013 r. poz. 215). Zmiany polegają na dodaniu nowych objaśnień (np. w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska") oraz rozszerzeniu (np. do § 097 o wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej), uściśleniu (do wpływów i wydatków z paragrafu 300 i
Ebook Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych

Autor: Andrzej Szajkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria "żółtych broszur" pogrupowana jest tematycznie według poszczególnych gałęzi prawa. Adresowana jest do prawników, pracowników państwowej i samorządowej administracji, przedsiębiorców, studentów i wszystkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu.
Ebook Kodeks spółek handlowych. Komentarz

Kodeks spółek handlowych. Komentarz

Autor: Janusz Strzępka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W jednym z najbardziej cenionych na rynku prawniczym Komentarzu z zakresu prawa handlowego omówiono cele, dla których wprowadzono przepisy Kodeksu spółek handlowych, a także przede wszystkim praktyczne skutki ich obowiązywania. Publikacja omawia szczegółowo wszystkie zmiany opublikowane od momentu ukazania się poprzedniego wydania, m.in.: - ustawę z 9.6.2011 r., która uchyla art. 585 nakładający
Ebook Kodeks spółek handlowych. Komentarz

Kodeks spółek handlowych. Komentarz

Autor: Zbigniew Jara, Tomasz Bieniek, Katarzyna Bilewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praktyczna wiedza w jednym tomie ? Najnowszy na rynku komentarz do KSH Kodeks spółek handlowych. Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi
Ebook Kodeks spółek handlowych. Komentarz

Kodeks spółek handlowych. Komentarz

Autor: Janusz A. Strzępka, Piotr Pinior, Wojciech Popiołek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: 31 sierpnia 2013 r. Dzieła z serii KOMENTARZE KODEKSOWE tworzą kanon literatury prawniczej. Prawo polskie opiera się na kodeksach. Ich nazwa odwołuje się do tradycji prawnej i podkreśla rangę tych ustaw, jako trzonu systemu prawnego. Komentarze publikowane w tej serii wydawniczej wyróżniają się jednolitym opracowaniem. Uporządkowana struktura tekstu i czytelnych haseł, śródtytuły i ż
Ebook Kodeks spółek handlowych. Komentarz

Kodeks spółek handlowych. Komentarz

Autor: Jacek Bieniak, Michał Bieniak, Grzegorz Nita-Jagielski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych - ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, a także przepisy karne. Dzieło zawiera również bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny, zarówno starszych, jak i tych najnowszych. D
Ebook Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Wydanie 3

Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Wydanie 3

Autor: Jacek Bieniak, Michał Bieniak, Grzegorz Nita-Jagielski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Komentarz do Kodeksu spółek handlowych z serii Komentarze Kompaktowe autorstwa znakomitego grona, składającego się z praktyków i teoretyków prawa, stanowi kontynuację komentarza, który do tej pory wydawany był w serii Duże Komentarze Becka. Edycja limitowana. Nowa szata graficzna sprawia, że komentarz jest bardziej czytelny, a korzystanie z niego stało się łatwiejsze. Komentarz do Kodeksu spółek h
Ebook Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i gospodarczy. Prawo upadłościowe i naprawcze

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i gospodarczy. Prawo upadłościowe i naprawcze

Autor: Aneta Flisek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja zawiera kompletny zbiór podstawowych aktów normatywnych dotyczących spółek handlowych oraz ich otoczenia prawnego, a także spółek europejskich. Zbiór wydawany jest w twardej oprawie. Format: 145 mm x 205 mm. KSH. KRSU. MSiGU. PrUpadNapr. Edycja Sądowa zawiera: Kodeks spółek handlowych Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw Ustawa o Krajowym Rejestrze
Ebook Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i gospodarczy. Prawo upadłościowe i naprawcze

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i gospodarczy. Prawo upadłościowe i naprawcze

Autor: Aneta Flisek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: styczeń 2014 r. EDYCJA SĄDOWA zawiera: Kodeks spółek handlowych Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym Ustawa - przepisy wprowadzające Ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym Ustawa o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Ustawa o terminach zapł
Ebook Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy Monitor Sądowy i gospodarczy Prawo upadłościowe i naprawcze

Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy Monitor Sądowy i gospodarczy Prawo upadłościowe i naprawcze

Autor: Aneta Flisek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

EDYCJA SĄDOWA zawiera: KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH USTAWA O ZMIANIE USTAWY - KODEKS CYWILNY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW USTAWA O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM USTAWA - PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM USTAWA O WYDAWANIU MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO USTAWA O SWOBODZIE DZIAŁALNOOECI GOSPODARCZEJ USTAWA O TERMINACH ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH PRAWO WŁASNO
Ebook Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo upadłościowe i naprawcze. Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo upadłościowe i naprawcze. Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej

Autor: Aneta Flisek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jest to seria adresowana do prawników, pracowników państwowej i samorządowej administracji, przedsiębiorców, studentów i wszystkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu.
Ebook Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy Prawo upadłościowe i naprawcze Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej

Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy Prawo upadłościowe i naprawcze Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej

Autor: Aneta Flisek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jest to seria adresowana do prawników, pracowników państwowej i samorządowej administracji, przedsiębiorców, studentów i wszystkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Zbiór ten zawiera najważniejsze akty z zakresu prawa handlowego, uzupełnione o przepisy wprowadzające.
Ebook Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Aplikanta

Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Aplikanta

Autor: Monika Michalska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jesteś aplikantem tuż przed końcowym egzaminem prawniczym zawodowym? Oto zestaw książek z Orzecznictwem aplikanta, które musisz mieć każdego dnia pod ręką, aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2014 r.Nasz firmowy zestaw z tezami orzeczeń obejmuje cały egzamin: Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego Kodeks karny i Kodeks postępowania karnego Kodeks spółek handlowych Kodeks postępowani
Ebook Kodeks spółek handlowych. Tom III. Spółka akcyjna. Komentarz do artykułów 301-490

Kodeks spółek handlowych. Tom III. Spółka akcyjna. Komentarz do artykułów 301-490

Autor: Stanisław Sołtysiński, Andrzej Szajkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: 6.9.2013 r. Kodeks spółek handlowych. Tom III. Spółka akcyjna. Komentarz do artykułów 301-490 obejmuje komentarz do przepisów regulujących utworzenie i funkcjonowanie spółki akcyjnej oraz jej rozwiązanie i likwidację. Komentarz zawiera bogatą analizę orzecznictwa, wynikającą z wieloletniego, praktycznego doświadczenia Autorów. W książce w sposób kompleksowy zestawiono także poglądy pr
Ebook Kodeks spółek handlowych. Tom II. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do artykułów 151-300

Kodeks spółek handlowych. Tom II. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do artykułów 151-300

Autor: Janusz Szwaja, Andrzej Szumański, Andrzej Szajkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: 1 stycznia 2014 r. Kodeks spółek handlowych. Tom II. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do artykułów 151-300 obejmuje komentarz do przepisów regulujących tworzenie i funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jej rozwiązanie i likwidację. Komentarz zawiera bogatą analizę orzecznictwa, wynikającą z wieloletniego, praktycznego doświadczenia Autorów. W pu
Ebook Kodeks spółek handlowych. Tom IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz do artykułów 491-633

Kodeks spółek handlowych. Tom IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz do artykułów 491-633

Autor: Stanisław Sołtysiński, Andrzej Szajkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów - wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa - tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, glos oraz literatury, rozszerzających określoną tematykę, ułatwiają zdobycie wycze
Ebook Kodeks spółek handlowych. Tom I. Przepisy ogólne. Spółki osobowe. Komentarz do artykułów 1-150

Kodeks spółek handlowych. Tom I. Przepisy ogólne. Spółki osobowe. Komentarz do artykułów 1-150

Autor: Stanisław Sołtysiński, Andrzej Szajkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kodeks spółek handlowych. Komentarz do artykułów 1-150. Spółki osobowe - najobszerniejszy i najbardziej prestiżowy komentarz - stanowi obszerne omówienie przepisów regulujących działalność spółek handlowych w Polsce, z jednoczesnym porównaniem do uprzednio obowiązujących regulacji Kodeksu handlowego i przytoczeniem aktualnego na gruncie KSH orzecznictwa oraz nowych poglądów doktryny. W publikacji
Ebook Konstrukcja kapitału docelowego w prawie polskim na tle wybranych praw obcych

Konstrukcja kapitału docelowego w prawie polskim na tle wybranych praw obcych

Autor: Marek Maciąg

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja jest pierwszym w polskiej literaturze prawniczej monograficznym opracowaniem poświęconym charakterowi prawnemu kapitału docelowego jako instytucji polskiego prawa spółek. Autor opisuje szczegółowo problem granic kapitału docelowego, treści klauzuli kompetencyjnej oraz wykonania przez zarząd upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego. Ponadto szczególną uwagę poświęcona wyłączeniu
Ebook Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych (PIT, CIT)

Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych (PIT, CIT)

Autor: Mariusz Pogoński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zagadnienie kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych jest jedną z najistotniejszych kwestii dla prawidłowego obliczenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych - podatkiem PIT, zaś w podatku dochodowym od osób prawnych - podatkiem CIT. Z uwagi na to, że definicja i przepisy dotyczące kosztów uzyskania przychodów sformułowane w ustawach o podatkach dochodowych spr
Ebook Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych

Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych

Autor: Mieczysława Cellary, Monika Kaczurak-Kozak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w układzie poszczególnych sprawozdań sporządzanych przez te jednostki. Ebook ta będzie pomocna przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2013 r., oraz podczas prowadzeniu ewidencji księgowej w 2014 r. Zamierzeniem autorów było podan
Ebook Leksykon VAT

Leksykon VAT

Autor: Ewa Sokołowska-Strug

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rekomendowany przez praktyków! Leksykon Vat to: Praktyczne kompendium wiedzy z zakresu podatku VAT Odpowiedzi na pytania z zakresu rozliczeń podatkowych Interpretacje organów podatkowych i sądów administracyjnych Praktyczne wskazówki i przykłady dotyczące transakcji gospodarczych Najnowszy stan prawny, uwzględniający zmiany obowiązujące od stycznia 2014 r. W publikacji między innym
Ebook Leksykon VAT Praktyka. Teoria. Orzecznictwo

Leksykon VAT Praktyka. Teoria. Orzecznictwo

Autor: Ewa Sokołowska-Strug

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ustawy i rozporządzenia regulujące materię podatków pośrednich są najczęściej zmienianymi i uaktualnianymi przepisami prawa podatkowego. Niestety tempo i rodzaj zmian jakie są dokonywane zmusza nas do coraz uważniejszego zagłębiania się w treści ustaw, co jest zajęciem bardzo czasochłonnym. Dodatkowo, brak jasności oraz niejednoznaczna interpretacja obowiązujących już przepisów czyni codzienną pra
Ebook Międzynarodowe prawo handlowe. Tom 9

Międzynarodowe prawo handlowe. Tom 9

Autor: Stanisław Włodyka, Wojciech Popiołek, Mariusz Fras

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom 9 Systemu Prawa Handlowego jest opracowaniem zawierającym szczegółowe omówienie systemu międzynarodowego prawa handlowego. Publikacja składa się z dwóch części: ogólnej i szczegółowej. Część ogólna tomu zawiera omówienie takich kwestii jak: pojęcie międzynarodowego prawa handlowego - jego geneza i definicja; źródła międzynarodowego prawa handlowego m.in. konwencje międzynarodowe, akty regional
Ebook Modele inwestycyjne

Modele inwestycyjne

Autor: Krystian Pera, Rafał Buła, Damian Mitrenga

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorzy prezentują problematykę teorii inwestycji finansowych w ujęciu modelowym. Treść książki jest logicznie uporządkowanym, usystematyzowanym zbiorem myśli na temat efektywnego inwestowania w papiery wartościowe, w szczególności akcje i obligacje jako podstawowe instrumenty rynku kapitałowego. Treść publikacji odpowiada programowi wykładanego w uczelniach ekonomicznych przedmiotu pod nazwą zbie
Ebook Ochrona wspólnika mniejszościowego spółki zależnej

Ochrona wspólnika mniejszościowego spółki zależnej

Autor: Paweł Błaszczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problematyka ochrony wspólnika mniejszościowego spółki zależnej jest ściśle związana z szerszym zagadnieniem - prawem grup spółek (prawem koncernowym lub prawem holdingowym), które od lat pozostaje w centrum zainteresowania nauki prawa oraz praktyków. Określone instrumenty ochronne są swego rodzaju "ceną", jaką podmiot dominujący ponosi za utworzenie grupy spółek. Tematyka opracowania wpisuje się
Ebook Odliczenia i zwroty w Vat

Odliczenia i zwroty w Vat

Autor: Krzysztof Wiśniewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja poświęcona jest tematyce zwrotów i odliczeń od podatków od towarów i usług, zagadnieniu niezwykle istotnemu ze względu na coraz częstsze sytuacje sporne pomiędzy pomiotami gospodarczymi a organami podatkowymi. Tematyka poruszana w opracowaniu została zobrazowana licznymi przykładami zaczerpniętymi w znacznej części z dorobku judykatury, których zadaniem jest wskazanie przebiegu konkretn
Ebook Odpowiedzialność cywilna osób działających za spółkę handlową w procesie jej łączenia się, podziału i przekształcania

Odpowiedzialność cywilna osób działających za spółkę handlową w procesie jej łączenia się, podziału i przekształcania

Autor: Paweł Błaszczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsze Ebook stanowi kompleksowe opracowanie monograficzne dotyczące odpowiedzialności cywilnej osób działających za spółkę handlową w procesie jej łączenia się, podziału i przekształcenia. Problematyka ta, o istotnym znaczeniu praktycznym i teoretycznym, nie była jak dotychczas przedmiotem systemowego omówienia w polskiej literaturze. Analiza Autora obejmuje zwłaszcza całkowicie nieznane na gr
Ebook Odpowiedzialność odszkodowawcza emitentów za naruszenie obowiązków informacyjnych

Odpowiedzialność odszkodowawcza emitentów za naruszenie obowiązków informacyjnych

Autor: Krzysztof Haładyj

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem prezentowanej publikacji jest prawna analiza możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez inwestorów od emitentów w związku z powstaniem szkody wynikłej z naruszenia ustawowych obowiązków informacyjnych. Celem niniejszej pracy jest przede wszystkim przedstawienie uwarunkowań prawnych związanych z dochodzeniem tego typu roszczeń. Dotyczy to w szczególności analizy czynników wa
Ebook Odpowiedzialność zarządzających za zobowiązania Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych i Spółki Europejskiej

Odpowiedzialność zarządzających za zobowiązania Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych i Spółki Europejskiej

Autor: Lidia Siwik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG) i Spółka Europejska (SE) zaliczane są do europejskich spółek ponadnarodowych, które wspierają transgraniczne prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej. Opracowanie przybliża skomplikowaną problematykę odpowiedzialności zarządzających za zobowiązania tych jednostek organizacyjnych. W tym zakresie brak jest jednolitych zasad na s
Ebook Opodatkowanie samochodów służbowych w działalności gospodarczej (PIT, CIT, VAT)

Opodatkowanie samochodów służbowych w działalności gospodarczej (PIT, CIT, VAT)

Autor: Dorota Białas, Michał Krawczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opodatkowanie samochodów służbowych w działalności gospodarczej (PIT, CIT, VAT) to publikacja w której szczegółowo omówiono zmiany przepisów dotyczących rozliczania przez przedsiębiorców wydatków związanych z używaniem samochodów służbowych w działalności gospodarczej. Publikacja uwzględnia najnowszą nowelizację wynikającą z ustawy z 7.2.2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz n
Ebook Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych

Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych

Autor: Józef Wyciślok

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie Józefa Wyciśloka pt. Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych opisuje zagadnienia związane z optymalizacją podatkową, która pozwala na efektywne zmniejszanie poziomu opodatkowania nawet do zera. Opisane metody działań optymalizacyjnych, ich schematy oraz gotowe rozwiązania optymalizacyjne pod poszczególne branże oraz specyfika poszczególnych jurysdykcji o przy
Ebook Ordynacja podatkowa 2011

Ordynacja podatkowa 2011

Autor: Henryk Dzwonkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja jest szczegółowym komentarzem do Ordynacji podatkowej. Zawiera wyczerpujące opracowanie zagadnień w zakresie postępowania podatkowego oraz zobowiązań podatkowych. Nowe wydanie komentarza zostało uaktualnione, a w stosunku do poprzedniego jest także zmienione, poszerzone i poprawione. Niektóre fragmenty tekstu zostały zmienione całkowicie i tutaj przykładem jest komentarz do in
Ebook Ordynacja podatkowa. Komentarz

Ordynacja podatkowa. Komentarz

Autor: Henryk Dzwonkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: 1 lutego 2014 r. Ordynacja podatkowa. Komentarz stanowi szczegółowe omówione zagadnienia w zakresie: ogólnego prawa podatkowego, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających, a także zobowiązań podatkowych. Kolejne już, 5. wydanie Komentarza, dzięki kompleksowemu opracowaniu pomoże Czytelnikowi: ułatwić rozumienie wyjątkowo zawiłych kwestii prawa poda
Ebook Ordynacja podatkowa. Komentarz 2013

Ordynacja podatkowa. Komentarz 2013

Autor: Henryk Dzwonkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja stanowi szczegółowy komentarz do Ordynacji podatkowej. W sposób wyczerpujący zostały w niej omówione zagadnienia w zakresie: ogólnego prawa podatkowego, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających, a także zobowiązań podatkowych. Kolejne już, 4. wydanie Komentarza, dzięki kompleksowemu opracowaniu pomoże Czytelnikowi: ułatwić rozumienie wyjątko
Ebook Ordynacja podatkowa. Komentarz. Wydanie 5

Ordynacja podatkowa. Komentarz. Wydanie 5

Autor: Henryk Dzwonkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: 1 lutego 2014 r. Ordynacja podatkowa. Komentarz stanowi szczegółowe omówione zagadnienia w zakresie: ogólnego prawa podatkowego, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających, a także zobowiązań podatkowych. Kolejne już, 5. wydanie Komentarza, dzięki kompleksowemu opracowaniu pomoże Czytelnikowi: ułatwić rozumienie wyjątkowo zawiłych kwestii prawa poda
Ebook Podatek dochodowy od osób fizycznych 2010

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2010

Autor: Janusz Marciniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowany Komentarz zapewni Czytelnikowi zdobycie szczegółowej wiedzy z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych. Gwarantuje to uporządkowana struktura tekstu, powoływane orzecznictwo oraz interpretacje organów podatkowych. W bieżącym wydaniu Komentarza uaktualniono objaśnienia do przepisów dotychczas obowiązujących, a także uwzględniono zmiany, które weszły w życie z dniem 1.01.2010
Ebook Podatek dochodowy od osób fizycznych 2011

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2011

Autor: Janusz Marciniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Prezentowane, dwunaste już wydanie Komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest najobszerniejszą z aktualnie dostępnych na rynku publikacji w tym zakresie. Dzięki uporządkowanej strukturze tekstu, przywołaniu licznego orzecznictwa oraz interpretacji organów podatkowych, a także wieloletniemu wykorzystywaniu w praktyce przepisów ustawy przez jego Redaktora i Autorów, zapewnia
Ebook Podatek dochodowy od osób fizycznych 2012

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2012

Autor: Janusz Marciniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowane, 13. wyd. Komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pod red. J. Marciniuka) jest najobszerniejszą z aktualnie dostępnych na rynku publikacji w tym zakresie. Dzięki uporządkowanej strukturze tekstu, przywołaniu licznego orzecznictwa oraz interpretacji organów podatkowych, a także wieloletniemu wykorzystywaniu w praktyce przepisów ustawy przez jego Redaktora i Autoró
Ebook Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz 2013

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz 2013

Autor: Janusz Marciniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pod red. J. Marciniuka) (wyd. 14 na rok 2013), jest najobszerniejszą z aktualnie dostępnych na rynku publikacji w tym zakresie. Skierowany jest przede wszystkim do osób zajmujących się problematyką tego podatku w praktyce. Zapewnia Czytelnikowi zdobycie szczegółowej wiedzy na jego temat, gdyż omówione w nim zagadnienia wzbogacone zostały
Ebook Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz 2014

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz 2014

Autor: Janusz Marciniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: 1 stycznia 2014 r. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pod red. J. Marciniuka) (wyd. 15 na rok 2014), jest najobszerniejszą z aktualnie dostępnych na rynku publikacji w tym zakresie. Skierowany jest przede wszystkim do osób zajmujących się problematyką tego podatku w praktyce. Zapewnia Czytelnikowi zdobycie szczegółowej wiedzy na jego temat, gdyż omówione w ni
Ebook Podatek dochodowy od osób prawnych 2009

Podatek dochodowy od osób prawnych 2009

Autor: Janusz Marciniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowany Komentarz zapewni Czytelnikowi zdobycie szczegółowej wiedzy z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych. Gwarantuje to uporządkowana struktura tekstu, powoływane orzecznictwo oraz interpretacje organów podatkowych. Oprócz uaktualnienia Komentarza w odniesieniu do wcześniej omówionych przepisów, w bieżącym wydaniu skomentowane zostały nowe regulacje, które weszły w życie z dniem 1.0
Ebook Podatek dochodowy od osób prawnych 2010

Podatek dochodowy od osób prawnych 2010

Autor: Wojciech Dmoch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Podatek dochodowy od osób prawnych 2010" Wojciech Dmoch. Komentarz zawiera m.in.: analizę poszczególnych artykułów ustawy, liczne przykłady ilustrujące praktyczne działanie i zastosowanie analizowanych przepisów, interpretacje prawa podatkowego, najnowsze orzeczenia sądowe. Komentarz jest także doskonałą pomocą w wypracowaniu własnego poglądu w zakresie stosowania przepisów komentowanej ustawy.
Ebook Podatek dochodowy od osób prawnych 2010

Podatek dochodowy od osób prawnych 2010

Autor: Janusz Marciniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowany Komentarz zapewni Czytelnikowi zdobycie szczegółowej wiedzy z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych. Gwarantuje to uporządkowana struktura tekstu, powoływane orzecznictwo oraz interpretacje organów podatkowych. Oprócz uaktualnienia Komentarza w odniesieniu do wcześniej omówionych przepisów, w bieżącym wydaniu skomentowane zostały nowe regulacje, które weszły w życie z dniem 1.
Ebook Podatek dochodowy od osób prawnych 2011

Podatek dochodowy od osób prawnych 2011

Autor: Wojciech Dmoch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejne wydanie komentarza skierowane jest przede wszystkim do osób zajmujących się problematyką podatku dochodowego od osób prawnych w praktyce. Tak jak w poprzednim wydaniu, zawarto w nim, oprócz analizy poszczególnych artykułów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, również wiele przykładów ilustrujących praktyczne działanie i zastosowanie analizowanych przepisów. Jednakże przykłady te w
Ebook Podatek dochodowy od osób prawnych 2011

Podatek dochodowy od osób prawnych 2011

Autor: Janusz Marciniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowane, jedenaste już wydanie Komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest najobszerniejszą z aktualnie dostępnych na rynku publikacji w tym zakresie. Dzięki uporządkowanej strukturze tekstu, przywołaniu licznego orzecznictwa oraz interpretacji organów podatkowych, a także wieloletniemu wykorzystywaniu w praktyce przepisów ustawy przez jego Redaktora i Autorów, zapewnia Cz
Ebook Podatek dochodowy od osób prawnych 2012

Podatek dochodowy od osób prawnych 2012

Autor: Wojciech Dmoch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wyd. 3) skierowany jest przede wszystkim do osób zajmujących się problematyką podatku dochodowego od osób prawnych w praktyce. Obejmuje on przede wszystkim analizę poszczególnych przepisów przedmiotowej ustawy. Omówienie to zostało wzbogacone licznymi odniesieniami do interpretacji podatkowych oraz ich oceną, a także do orzecznictwa sądów
Ebook Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2013

Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2013

Autor: Wojciech Dmoch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wyd. 4) skierowany będzie do praktyków zajmujących się  stosowaniem tego podatku i poszukujących odpowiedzi na konkretne pytania związane z jego problematyką. Obejmie on przede wszystkim analizę poszczególnych przepisów przedmiotowej ustawy. Omówienie to będzie wzbogacone licznymi odniesieniami do interpretacji podatkowych oraz ich oceną,
Ebook Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2014

Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2014

Autor: Aleksandra Obońska, Adam Wacławczyk, Agnieszka Walter

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: 1.1.2014 r. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2014 r. skierowany jest przede wszystkim (ale nie tylko!) do praktyków zajmujących się zawodowo problematyką tego podatku i poszukujących odpowiedzi na konkretne pytania związane z jego stosowaniem. Napisany został "przez praktyków dla praktyków", pracowników międzynarodowych kancelarii podatkowych, m.in. Deloitte.
Ebook Podatki 2014

Podatki 2014

Autor: Aneta Flisek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jest to seria adresowana do doradców podatkowych, prawników, pracowników administracji, przedsiębiorców, studentów i wszsytkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego stanowi warunek prawidłowego wykonania zawodu. Podatki 2014, opracowanie zawierające teksty podatkowych aktów prawnych. W książce zamieszczono następujące ustawy podatkowe: Ordynację podatkową, ustawę o zas
Ebook Podatki 2014. Wydanie 2

Podatki 2014. Wydanie 2

Autor: Aneta Flisek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: 19 maja 2014 r. Jest to seria adresowana do doradców podatkowych, prawników, pracowników administracji, przedsiębiorców, studentów i wszsytkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego stanowi warunek prawidłowego wykonania zawodu. Podatki 2014, wyd. 2 objęło zmiany wchodzące w życie w kwietniu 2014 r. Regulacje te związane są przede wszystkim z podatkiem nali
Ebook Podatkowy słownik encyklopedyczny. International Tax Glossary. Angielsko-polski/Polsko-angielski

Podatkowy słownik encyklopedyczny. International Tax Glossary. Angielsko-polski/Polsko-angielski

Autor: Katarzyna Bronżewska, Magdalena van Doorn-Olejnicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tłumaczenie i opracowanie merytoryczne: Katarzyna Bronżewska, Magdalena van Doorn-Olejnicka Weryfikacja językowa: Anna Bardadin Konsultacja merytoryczna: Monika Marta Dziedzic Polskie wydanie Podatkowego Słownika Encyklopedycznego, jest tłumaczeniem angielskiej, a zarazem oryginalnej wersji Międzynarodowego Leksykonu Podatkowego (IBFD International Tax Glossary), opracowanej i wydanej przez Między
Ebook Postępowanie podatkowe Kontrola podatkowa

Postępowanie podatkowe Kontrola podatkowa

Autor: Mieczysław Staniszewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem opracowania, mającego charakter jednocześnie poradnika dla praktyków i podręcznika dla studentów, jest przybliżenie zawiłych kwestii związanych z postępowaniem podatkowym i kontrolą podatkową, a także środkami prawnymi pozwalającymi zrealizować prawa i obowiązki wynikające z materialnego prawa podatkowego. Omówienie tych kwestii ma istotne znaczenie nie tylko z teoretycznego, ale również z p
Ebook Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców. Tom 7

Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców. Tom 7

Autor: Stanisław Włodyka, Tadeusz Wiśniewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszy tom wchodzi w skład Systemu Prawa Handlowego, wydawanego pod red. naukową Profesora Stanisława Włodyki. Seria System Prawa Handlowego prezentuje zagadnienia z zakresu prawa handlowego, rozumianego jako wyspecjalizowana część prawa prywatnego dotycząca przedsiębiorców. Składa się na nią m.in. część ogólna, prawo spółek, prawo papierów wartościowych oraz prawo własności przemysłowej, ze wz
Ebook Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych. Tom 7

Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych. Tom 7

Autor: Elwira Marszałkowska-Krześ, Piotr Pogonowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom 7 - Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych jest opracowaniem zawierającym kompleksowe omówienie systemu postępowania sądowego w sprawach gospodarczych. Pozycja zawiera dokładne omówienie zakresu postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych, szczególnych odrębności tego postępowania oraz przebiegu postępowania rozpoznawczego w sprawach gospodarczych. Ponadto zawiera komentarz do postęp
Ebook Prawo akcjonariusza do udziału w zysku

Prawo akcjonariusza do udziału w zysku

Autor: Igor Komarnicki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest pierwszym na rynku opracowaniem niezwykle istotnej w życiu gospodarczym instytucji - prawa akcjonariusza do udziału w zysku. Autor dokonuje ogólnej charakterystyki prawa do udziału w zysku, jak również przedstawia szczegółowe analizy związane z realizacją tego prawa, w szczególności dotyczące: kwoty, którą można przeznaczyć do podziału, warunków powstania roszczenia o wypłatę dywidendy,
Ebook Prawo bankowe. Komentarz

Prawo bankowe. Komentarz

Autor: Hanna Gronkiewicz-Waltz, Izabela Flakiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. - Prawo bankowe zawiera szczegółowe omówienie rozwiązań prawnych przyjętych w ustawie w zakresie regulacji wszystkich instytucji prawa bankowego - przede wszystkim dotyczących zasad tworzenia i organizacji banków, podejmowanej i prowadzonej przez banki działalności, z uwzględnieniem szczególnych uprawnień i obowiązków tych instytucji, w tym prowadzenie rachunków
Ebook Prawo gospodarcze publiczne. Wydanie 2

Prawo gospodarcze publiczne. Wydanie 2

Autor: Andrzej Powałowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. Publikacja "Prawo gospodarcze publiczne" służyć ma prezentacji poszczególnych przejawów i form oddziaływania państwa na gospodarkę przy wykorzystaniu różnych instrumentów prawnyc
Ebook Prawo gospodarcze publiczne w pigułce

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W opracowaniu uwzględniono stan sprawny do Dz.U. z 2013 r. poz. 934. Aktualizacje dostępne na www.testy-prawnicze.pl W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: działalność gospodarcza: zasady prowadzenia, zasady podejmowania, przedsiębiorca, rejestrowanie przedsiębiorców: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy, koncesje,zezwolen
Ebook Prawo handlowe

Prawo handlowe

Autor: Andrzej Kidyba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. Ebook "Prawo handlowe" składa sie z trzech części, z których: pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejest
Ebook Prawo handlowe 2012 - format A4

Prawo handlowe 2012 - format A4

Autor: Aneta Flisek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja Prawo handlowe 2012 zawiera 50 aktów prawnych z tej dziedziny Wśród nich znajdują się: Kodeks spółek handlowych Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym Prawo działalności gospodarczej Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Prawo własności przemysłowej Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi Prawo zamówień publicznych Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym Ustawa o ochro
Ebook Prawo handlowe Testy. Kazusy. Tablice

Prawo handlowe Testy. Kazusy. Tablice

Autor: Szymon Pszczółka, Marta Janina Skrodzka, Karol Skrodzki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytoria C.H. Beck adresowane sa do studentów prawa oraz aplikantów. Pomagają one w szybkim i skutecznym przygotowaniu się do egzaminów i kolokwiów. Materiał poszczególnych pozycji, jego ujęcie oraz układ porządkują i sprawdzają wiedzę z danej dziedziny prawa. Repetytorium "Prawo handlowe. Testy. Kazusy. Tablice" podzielone jest na trzy części: część pierwsza - TESTY dotyczące m.in.: Krajowego
Ebook Prawo handlowe w pigułce

Prawo handlowe w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W opracowaniu uwzględniono stan sprawny do Dz.U. z 2013 r. poz. 934. Aktualizacje dostępne na www.testy-prawnicze.pl W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: prawo spółek handlowych: klasyfikacja spółek, charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna
Ebook Prawo handlowe - część ogólna. Tom 1

Prawo handlowe - część ogólna. Tom 1

Autor: Stanisław Włodyka, Małgorzata Bednarek, Piotr Bielski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom 1 składa się z dziesięciu rozdziałów omawiających w sposób szczegółowy m.in. problematykę: prawa handlowego w systemie prawa, zasad prawa gospodarczego prywatnego, działalności gospodarczej, przedsiębiorstwa, prokury, przedsiębiorców, a także ich oznaczeń, zgrupowań, organizacji, rejestrów. Tom pozwala na usystematyzowanie wiedzy z szeroko pojętego prawa handlowego. Odwołania do literatury, a
Ebook Prawo karne gospodarcze. Tom 10

Prawo karne gospodarcze. Tom 10

Autor: Stanisław Włodyka, Robert Zawłocki, Piotr Binas

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom 10 stanowi kompendium wiedzy na temat prawa karnego gospodarczego przydatnej osobom obsługującym podmioty gospodarcze, w szczególności spółki prawa handlowego. Niniejszy tom zawiera szczegółowy opis podstaw odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym. Pierwsza część zawiera omówienie źródeł prawa karnego gospodarczego, jego funkcji oraz wyjaśnia specyfikę prawa karnego gospodarczego, w tym
Ebook Prawo podatkowe

Prawo podatkowe

Autor: Paweł Smoleń, Wanda Wójtowicz, Marcin Burzec

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do uczestników wykładów kursowych, wykładów specjalizacyjnych (konwersatoriów, fakultetów), seminariów magisterskich i doktorskich, prowadzonych dla studentów oraz absolwentów prawa, administracji, europeistyki oraz kierunków ekonomicznych. Może być także pomocna w trak
Ebook Prawo podatkowe. Wydanie 8

Prawo podatkowe. Wydanie 8

Autor: Ryszard Mastalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Książki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. Ebook Prawo podatkowe prezentuje całość wykładu z zakresu prawa podatkowego. Podręcznik składa sie z trzech części, z których: pierwsza zawiera wprowadzenie do prawa podatkowe
Ebook Prawo rynku kapitałowego. Komentarz

Prawo rynku kapitałowego. Komentarz

Autor: Ludwik Sobolewski, Marek Wierzbowski, Paweł Wajda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo rynku kapitałowego obejmuje wyczerpujące omówienie czterech ustaw regulujących funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce, tj.: ustawy z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawy z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy z 21.7.2006 r. o nadzorze nad rynkiem fina
Ebook Prawo spółek handlowych. Tom 2

Prawo spółek handlowych. Tom 2

Autor: Stanisław Włodyka, Józef Frąckowiak, Wojciech Górecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszy tom Systemu Prawa Handlowego zawiera kompleksowe omówienie wszystkich spółek handlowych. Pierwsze rozdziały odnoszą się do problematyki ogólnej prawa spółek w sposób systematyczny pozwolą czytelnikowi uporządkować i poszerzyć wiedzę z zakresu: źródeł prawa, celu, funkcji oraz zastosowania spółki handlowej; tworzenia spółek, ich przekształceń, a także zagadnień kolizyjno prawnych. Kolejne
Ebook Prawo spółek handlowych. Tom 2A

Prawo spółek handlowych. Tom 2A

Autor: Stanisław Włodyka, Maksymilian Pazdan, Anna Rachwał

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dwutomowa publikacja Systemu Prawa Handlowego zawiera kompleksowe omówienie zagadnień prawa spółek handlowych. Ze względu na dużą objętość tekstu opracowanie zostało podzielone na dwa tomy.Tom 2A składa się z trzech części: pierwszej - dotyczącej zagadnień ogólnych prawa spółek handlowych, w tym m.in. źródeł prawa spółek, tworzenia i transformacji spółek, a także regulacji kolizyjnoprawnych w praw
Ebook Prawo spółek handlowych. Tom 2B

Prawo spółek handlowych. Tom 2B

Autor: Stanisław Włodyka, Wojciech Popiołek, Krzysztof Oplustil

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dwutomowa publikacja Systemu Prawa Handlowego zawiera kompleksowe omówienie zagadnień prawa spółek handlowych. Ze względu na dużą objętość tekstu opracowanie zostało podzielone na dwa tomy.Tom 2B składa się z czterech części: pierwszej - poświęconej spółce akcyjnej, drugiej - zawierającej omówienie spółek atypowych i quasi - spółek, trzeciej - dotyczącej zgrupowań spółek, czwartej - poświęconej pr
Ebook Prawo umów handlowych. Tom 5

Prawo umów handlowych. Tom 5

Autor: Stanisław Włodyka, Mirosław Bączyk, Marek Jasiakiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czwarte wydanie Prawa umów handlowych uwzględnia zmiany do Kodeksu cywilnego wprowadzone ustawą o prawach konsumenta oraz wszystkie zmiany, które wprowadzano od ukazania się poprzedniego wydania. Dodano także nowy rozdział poświęcony umowom zawieranym na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (umowy zawierane na odległość, umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa, umowy finansowe zawiera
Ebook Prawo umów handlowych. Tom 5

Prawo umów handlowych. Tom 5

Autor: Stanisław Włodyka, Mirosław Bączyk, Wojciech Jan Katner

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo umów handlowych. Tom 5 Systemu Prawa Handlowego pt. Prawo umów handlowych składa się z dwóch części: ogólnej i szczegółowej. Pierwsza część zawiera ogólną charakterystykę umów, ich klasyfikację, opis zasad ich zawierania, zmiany i wykonania, a także dotyczy zabezpieczenia wierzytelności umownych i odpowiedzialności odszkodowawczej. W części szczegółowej natomiast dokonano analizy poszczególn
Ebook Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz

Autor: Piotr Zimmerman

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsze opracowanie zawiera komentarz do ustawy z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze, uwzględniający zmiany, które weszły w życie dnia 10 października 2007 r. oraz najnowsze orzecznictwo. Komentarz umożliwia zrozumienia zasad rządzących tym postępowaniem i poruszanie się w nim w niezbędnym zakresie. Jego niewątpliwą zaletą jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości
Ebook Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz

Autor: Stanisław Gurgul

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: 1 listopada 2013 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz zawiera dokładne omówienie przepisów dotyczących zagadnień: ogólnych o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach, z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego, odrębnego postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego w razie zagrożenia niewypłacalnością. Dziewiąte wydanie komentarza zawiera omówienie ws
Ebook Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Wydanie 9

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Wydanie 9

Autor: Stanisław Gurgul

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: 1 listopada 2013 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz zawiera dokładne omówienie przepisów dotyczących zagadnień: ogólnych o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach, z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego, odrębnego postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego w razie zagrożenia niewypłacalnością. Dziewiąte wydanie komentarza zawiera omówienie ws
Ebook Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz

Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz

Autor: Lidia Bagińska, Marek Czarnecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejne już, 6. wydanie komentarza powstało przy wykorzystaniu najnowszego dorobku piśmiennictwa i orzecznictwa Sądu Najwyższego, a także Sądów Apelacyjnych oraz wieloletniego doświadczenia adwokackiego autorów i został dostosowany do potrzeb praktyki. Informacje w nim zawarte umożliwiają znalezienie rozwiązania problemów praktycznych, jakie powstają przy stosowaniu weksla czy czeku oraz odpowiedn
Ebook Prawo zgrupowań spółek

Prawo zgrupowań spółek

Autor: Adam Opalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana pozycja jest pierwszym opracowaniem monograficznym, omawiającym kompleksowo reżim zgrupowań spółek w prawie handlowym. Na wstępie poddano analizie najważniejsze instrumenty stosowane w grupach spółek w wiodących porządkach prawa obcego. Dyskurs prawnoporównawczy ukazuje podstawowe metody regulacji i węzłowe problemy grup spółek. Część druga jest poświęcona status quo polskiego prawa z
Ebook Prywatnoprawne środki dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia reguł konkurencji

Prywatnoprawne środki dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia reguł konkurencji

Autor: Robert Stefanicki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W okresie toczącej się w gremiach opiniotwórczych dyskusji na temat granic akceptacji przez państwa członkowskie proponowanych rozwiązań w zakresie wdrażania prawa konkurencji za pomocą środków prawa prywatnego oddajemy w ręce czytelników publikację dotyczącą fundamentalnej zmiany w wykonywaniu prawa konkurencji. Współcześnie jesteśmy świadkami dużej dynamiki i dokonującej się modyfikacji podejści
Ebook Przedsiębiorca publiczny wobec wolności gospodarczej

Przedsiębiorca publiczny wobec wolności gospodarczej

Autor: Adam Szafrański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi obszerne i kompleksowe opracowanie problematyki funkcjonowania przedsiębiorcy publicznego w ramach ustroju opartego na wolności działalności gospodarczej. Ma ona wymiar praktyczny, gdyż dotyczy legitymacji przedsiębiorców publicznych do występowania ze skargą konstytucyjną przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jednocześnie określa zakres swobody ustawodawcy w kształtowaniu relacji pa
Ebook Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową

Autor: Grzegorz Nita-Jagielski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi pierwsze tak obszerne, całościowe opracowanie problematyki przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową. Przekształcenie to jest nową instytucją prawną wprowadzoną w Kodeksie spółek handlowych. Ma ono istotne znaczenie praktyczne ze względu na szczególną popularność formy prawnej spółki cywilnej w obrocie (zapoczątkowaną w okresie transformacji gospodarczej w Polsce po 1989 r.)
Ebook Rachunkowość i podatki w instytucjach kultury

Rachunkowość i podatki w instytucjach kultury

Autor: Ewa Ostapowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Gotowe rozwiązania dla instytucji kultury! W 2013 r. weszły w życie niektóre zmiany dotyczące podatku od towarów i usług (VAT). Za co i ile instytucje kultury muszą zapłacić podatku VAT? Jakie inne należności należą się fiskusowi według obowiązujących przepisów? Aby ułatwić Państwu podjęcie odpowiednich działań Wydawnictwo C.H. Beck wraz z zespołem autorskim pod redakcją Ewy Ostapowicz przygotowa
Ebook Rachunkowość i podatki w publicznych jednostkach oświaty

Rachunkowość i podatki w publicznych jednostkach oświaty

Autor: Urszula Winkowska-Zakrzewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi kompleksowy zbiór informacji związanych z prowadzeniem księgowości jednostek oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania sprawozdań budżetowych zgodnie ze zmienionymi przepisami, a także omówieniem najważniejszych zmian w podatku VAT. Jednostki oświatowe, jako jednostki budżetowe, są obciążone szeregiem obowiązków nałożonych na nie przepisami prawa. Niniejsze opracow
Ebook Rechnungslegungsgesetz. Ustawa o rachunkowości

Rechnungslegungsgesetz. Ustawa o rachunkowości

Autor: Jens Jungmann, Przemysław Fil, Ekkehard Grube

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Trzecie wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiej ustawy o rachunkowości, ukazuje się w zupełnie nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki niemiecki i angielski. Uwzględnia ono najnowsze zmiany w ustawie o rachunkowości, obowiązujące od 1.1.2009 r. Ebook powstała we współpracy z kancelarią Rödl & Partner i jest efektem wieloletniego doświadczenia zawodowego jej twórców, zdobytego w krajac
Ebook Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL. Komentarz

Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL. Komentarz

Autor: Andrzej Szumański, Piotr Nowaczyk, Maria Szymańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Komentarz do Regulaminu Arbitrażowego to jeden z największych sukcesów UNCITRAL. Obowiązuje on z woli stron w postępowaniach arbitrażowych przed sądami arbitrażowymi ad hoc, przede wszystkim w międzynarodowym arbitrażu handlowym, ale także znajduje zastosowanie do krajowego arbitrażu handlowego oraz do arbitrażu inwestycyjnego (sporów inwestor a państwo). Stał się on także wzorcem dla regulaminów
Ebook Samorządowy zakład budżetowy. Funkcjonowanie i przekształcenie w spółkę prawa handlowego

Samorządowy zakład budżetowy. Funkcjonowanie i przekształcenie w spółkę prawa handlowego

Autor: Anna Samelak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedstawiamy Państwu pierwszą na naszym rynku wydawniczym publikację, która kompleksowo ujmuje zagadnienia dotyczące funkcjonowania samorządowego zakładu budżetowego. Omówione są w niej uwarunkowania prawne na gruncie ustaw: o finansach publicznych, rachunkowości, podatkowych, a także przepisów unijnych dotyczących pomocy publicznej. W sposób przystępny interpretowane są rozporządzenia wykonawcze
Ebook Sankcje w prawie podatkowym

Sankcje w prawie podatkowym

Autor: Paweł Majka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia "Sankcje w prawie podatkowym" stanowi pierwsze na rynku wydawniczym opracowanie będące kompleksowym ujęciem sankcji podatkowych. Przedmiotem opracowania jest analiza sankcji podatkowych w polskim prawie podatkowym, zmierzająca do zaproponowania rozwiązań legislacyjnych, które mogą posłużyć do stworzenia skutecznego i racjonalnego systemu sankcji. W toku prowadzonych rozważań podjęto pró
Ebook Skarga pauliańska. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Komentarz do art. 527-534 KC i przepisów powiązanych (KRO, PrUpN, KPC, KK)

Skarga pauliańska. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Komentarz do art. 527-534 KC i przepisów powiązanych (KRO, PrUpN, KPC, KK)

Autor: Maria Jasińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skarga pauliańska. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika zawiera szczegółowy komentarz do następujących artykułów: art. 527-534, 1024 KC, art. 47-471, 52 KRO, art. 119-132 PrUpN, art. 19, 319, 730, 792, 840 KPC, art. 300-302, 308 KK. Publikacja została poświęcona instytucji skargi pauliańskiej, która stanowi jeden z najważniejszych instrumentów ochrony wierzyciela na wypadek niewyp
Ebook Sporządzanie skargi i skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym z uwzględnieniem spraw podatkowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazusy

Sporządzanie skargi i skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym z uwzględnieniem spraw podatkowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazusy

Autor: Krzysztof Majczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook niniejsza składa się z: CZĘŚCI I. poświęconej skargom sądowym w sprawach administracyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem spraw podatkowych) oraz CZĘŚCI II. poświęconej skargom kasacyjnym w sprawach administracyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem spraw podatkowych). CZĘŚĆ I. składa się z 4 rozdziałów: Rozdział 1. PRAKTYCZNY KOMENTARZ do skarg sądowych przed WSA w sprawach administracyjnych,
Ebook Spółki kapitałowe i ich opodatkowanie. Optymalizacja podatkowa spółek kapitałowych

Spółki kapitałowe i ich opodatkowanie. Optymalizacja podatkowa spółek kapitałowych

Autor: Józef Wyciślok

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana pozycja - Spółki kapitałowe i ich opodatkowanie (optymalizacja podatkowa spółek kapitałowych), autorstwa wybitnego specjalisty w zakresie prawa podatkowego, Pana Józefa Wyciśloka przedstawia zagadnienia dotyczące spółek kapitałowych, dochodów z kapitałów, a także podatkowej grupy kapitałowej. Wspólnym mianownikiem jest szeroko rozumiana optymalizacja podatkowa. Niniejsza praca został
Ebook Spółki osobowe i ich opodatkowanie. Optymalizacja podatkowa spółek osobowych

Spółki osobowe i ich opodatkowanie. Optymalizacja podatkowa spółek osobowych

Autor: Józef Wyciślok

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Spółki osobowe i ich opodatkowanie. Optymalizacja podatkowa spółek osobowych autorstwa wybitnego specjalisty w zakresie prawa podatkowego Józefa Wyciśloka omawia zagadnienia  dotyczące spółek osobowych, które już od wielu lat stanowią interesującą alternatywę dla spółek kapitałowych, w tym głównie dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.
Ebook Sprawozdania finansowe za 2013 w jednostkach finansów publicznych

Sprawozdania finansowe za 2013 w jednostkach finansów publicznych

Autor: Mieczysława Cellary

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W 2013 r. miały miejsce zmiany w ustawie o rachunkowości, które mają wpływ na zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdawczości finansowej za 2013 r. Niniejsze wydanie publikacji jest znacznie rozszerzone, w stosunku do poprzednich wydań publikacji, w szczególności o zagadnienia związane z zamykaniem ksiąg rachunkowych. W publikacji tej przedstawiono zarówno zagadnienia związane z
Ebook Sprawozdawczość budżetowa 2011

Sprawozdawczość budżetowa 2011

Autor: Barbara Bakalarska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja stanowi nowe wydanie książki "Sprawozdawczość budżetowa 2010", która pojawiła się na rynku wydawniczym w kwietniu 2010 r. i spotkała się z bardzo dobrym odbiorem ze strony pracowników działów finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Od 8.2.2010 r., czyli od czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz od 19.3.2010 r
Ebook Sprawozdawczość budżetowa 2014. Sprawozdania budżetowe i sprawozdania z zakresu operacji finansowych

Sprawozdawczość budżetowa 2014. Sprawozdania budżetowe i sprawozdania z zakresu operacji finansowych

Autor: Mieczysława Cellary, Lucyna Kuśnierz, Barbara Wołczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Sprawozdawczość budżetowa 2014 wyjaśnia jak krok po kroku sporządzić wszystkie sprawozdania budżetowe i sprawozdania z operacji finansowych. Poradnik opatrzony został licznymi przykładami liczbowymi i wypełnionymi formularzami sprawozdań. Zmiany w finansach publicznych 2014 730 stron praktycznej wiedzy! Ebook jako jedyna na rynku zawiera 348 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie
Ebook Swoboda w kształtowaniu treści umów i statutów spółek kapitałowych (na tle prawa niemieckiego)

Swoboda w kształtowaniu treści umów i statutów spółek kapitałowych (na tle prawa niemieckiego)

Autor: Radosław L. Kwaśnicki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pytanie o zakres swobody w kształtowaniu treści postanowień umowy (aktu założycielskiego) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz statutu spółki akcyjnej stanowi jedno z wyzwań współczesnego polskiego prawa spółek handlowych. Znaczenie tego zagadnienia - dla teorii, jak i praktyki - trudno przecenić mając na względzie częste, nierzadko bardzo uzasadnione, wątpliwości twórców projektów umów i
Ebook Umorzenie akcji

Umorzenie akcji

Autor: Artur Nowacki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem niniejszej publikacji jest umorzenie akcji, które określone zostało w art. 359-361 oraz art. 363 & 5 Kodeksu spółek handlowych. Ebook "Umorzenie akcji" oprócz omówienia prawa polskiego zawiera również analizę prawa europejskiego, w tym dyrektywy kapitałowej, dyrektywy publikacyjnej oraz dyrektywy rachunkowej. Publikacja bardzo szczegółowo omawia między innymi takie zagadnienia jak:
Ebook Usługi bankowości inwestycyjnej

Usługi bankowości inwestycyjnej

Autor: Piotr Zapadka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jedną z inspiracji dla przygotowania niniejszej pracy był amerykański kryzys subprime z 2008 r., który ukazał niezwykle istotną rolę współczesnej bankowości inwestycyjnej dla funkcjonowania tak krajowych, jak i światowych rynków finansowych, nota bene nie zawsze w pozytywnym ujęciu. Nie sposób bowiem oprzeć się wrażeniu, iż architektura rynków finansowych, w których mechanizmy cyrkulacji kapitału
Ebook Ustawa o finansach publicznych. Komentarz

Ustawa o finansach publicznych. Komentarz

Autor: Paweł Smoleń, Anna Bartoszewicz, Jolanta Ciak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Komentarz zawiera stan prawny na styczeń 2014 r. Komentarz do ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych autorstwa wybitnego grona specjalistów pod redakcją prof. dr hab. Pawła Smolenia, eksperta w dziedzinie finansów, stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień omawianej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny. Nowe, zaktualizowane, 2 wydanie Komentarza
Ebook Ustawa o rachunkowości. Komentarz

Ustawa o rachunkowości. Komentarz

Autor: Andre Helin

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ustawa o rachunkowości określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Piąte wydanie Komentarza do ustawy o rachunkowości uwzględnia stan prawny na dzień 1.1.2013 r. Autor omawia  w nim także zmiany dotyczące sporządzania, badania, składania do właściwego rejestru
Ebook Ustawa o Vat

Ustawa o Vat

Autor: Wojciech Maruchin

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszy komentarz stanowi kompleksowe omówienie przepisów zawartych w ustawie o VAT, niektórych aktów wykonawczych wydanych przez Ministra Finansów na podstawie upoważnienia zawartego w tej ustawie oraz wybranych przeczeń ETS, NSA i wyjaśnień Ministra Finansów, izb i urzędów skarbowych. Dodatkowym jego atutem jest wykorzystanie doświadczeń autora w pracy przy reformie polskiego systemu podatkowe
Ebook Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz

Autor: Janusz Szwaja, Andrzej Jakubecki, Marian Kępiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz w sposób wyczerpujący wyjaśnia zagadnienia związane z zapobieganiem i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach, zarówno w interesie publicznym, jak i przedsiębiorców oraz klientów. Publikacja zawiera szczegółową i wnikliwą analizę wszystkic
Ebook Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

Autor: Michał Łyszczarz, Grzegorz Dragon

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego pod redakcją Michała Łyszczarza oraz Grzegorza Dragona stanowi kompleksowo opracowaną bazę wiedzy niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań przez skarbnika jednostki samorządu terytorialnego. Publikacja szczegółowo określa rolę skarbnika, jego "miejsce" w strukturze organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego oraz znaczenie dla właściw
Ebook VAT 2009. Komentarz

VAT 2009. Komentarz

Autor: Tomasz Michalik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacjajest szczegółowym komentarzem do ustawy o podatku od towarów i usług. Wkomentarzu Czytelnik znajdzie wyczerpującą analizę przepisów ustawy o podatkuVAT w odniesieniu do regulacji unijnych, dotyczących wspólnego systemu podatkuod wartości dodanej, przede wszystkim Dyrektywy 2006/112/WE. Opracowanieproblematyki z zakresu podatku VAT poparte jest bogatym orzecznictwem krajowychsądów adminis
Ebook VAT 2010

VAT 2010

Autor: Jerzy Martini, Marek Wojda, Przemysław Skorupa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie przepisów o podatku VAT. Koncentruje się on na najważniejszych dla podatników kwestiach, dostarczając wyczerpujących odpowiedzi na wątpliwości dotyczące stosowania przepisów. Publikację wyróżnia szczególny nacisk na kwestie związane z implementacją prawa wspólnotowego w przepisach krajowych, w szczególności na obszary niezgodności polskich przepisów z prawem
Ebook VAT 2010

VAT 2010

Autor: Tomasz Michalik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook VAT 2012

VAT 2012

Autor: Tomasz Michalik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) (8. wyd.) skierowany jest przede wszystkim do osób zajmujących się problematyką podatku VAT w praktyce. W komentarzu Czytelnik znajdzie wyczerpującą analizę przepisów ustawy w odniesieniu do regulacji unijnych, dotyczących wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, w szczególności Dyrektywy 2006/112. Opracowanie problematyki z zakresu poda
Ebook VAT. Komentarz 2013

VAT. Komentarz 2013

Autor: Tomasz Michalik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja stanowi komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Opracowanie zawiera szczegółową analizę przepisów wymienionej ustawy jak również omówienie regulacji unijnych, w tym Dyrektywny 2006/2012 oraz bogatego orzecznictwa sądów krajowych, unijnych oraz interpretacji Ministra Finansów. Zagadnienia z zakresu materii podatków pośrednich są często zmieniane i uaktualniane p
Ebook VAT. Komentarz 2014

VAT. Komentarz 2014

Autor: Tomasz Michalik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rekomendowanyprzez praktyków! Komentarz autorstwa Tomasza Michalika - wybitnego specjalisty z zakresu prawa podatkowego - stanowi kompleksowe omówienie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Opracowanie zawiera szczegółową analizę przepisów wymienionej ustawy, jak również omówienie bogatego orzecznictwa sądów krajowych, unijnych oraz interpretacji Ministra Finansów. Autor komentarza - Tomasz M
Ebook VAT w branży finansowej

VAT w branży finansowej

Autor: Paweł Selera

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook koncentruje się na praktycznych aspektach związanych z opodatkowaniem VAT transakcji finansowych za szczególnym uwzględnieniem zmian, jakie weszły w życie na gruncie ustawy o VAT po 1.1.2011 r. Opracowanie jest szczegółowym komentarzem do unijnych i polskich regulacji dotyczącym zwłaszcza zakresu zwolnień przewidzianych dla usług finansowych. Obszernie przedstawiono zwłaszcza kwestię opodatk
Ebook VAT - zwolnienie dostawy budynków, budowli i ich części

VAT - zwolnienie dostawy budynków, budowli i ich części

Autor: Grzegorz Kaptur

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przepisy VATu, regulujące kwestię zwolnienia dostawy budynków, budowli lub ich części należą do tych najistotniejszych dotyczących obrotu nieruchomościami. Niestety ich stosowanie w praktyce powoduje szereg problemów interpretacyjnych. Polski ustawodawca wprowadzając zawarte w Dyrektywie VAT zwolnienia, dotyczące dostawy budynków, budowli lub ich części, uczynił to w sposób wyjątkowo zagmatwany. D
Ebook Wieloletnia prognoza finansowa, jako instrument zarządzania finansami lokalnymi

Wieloletnia prognoza finansowa, jako instrument zarządzania finansami lokalnymi

Autor: Piotr Walczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Od 1.1.2013 r. obowiązuje nowelizacja ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zm.), która dotyczy, m.in. wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Od 1.2.2013 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 10.1.2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 86). Zmiany wprow
Ebook Zasady prawa gospodarczego prywatnego

Zasady prawa gospodarczego prywatnego

Autor: Czesława Żuławska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowany zestaw zasad prawa gospodarczego prywatnego opiera się na aktualnym stanie ustawodawstwa, zharmonizowanego z prawem Unii Europejskim. Uwzględnia aktualne orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i sądów powszechnych. Publikacja opisuje między innymi: zasadę praworządności w demokratycznym państwie prawnym; zasadę ochrony własności; zasadę wolności gospodarczej; zasadę autonomii woli; za
Ebook Zasady wykładni prawa podatkowego w krajach anglosaskich

Zasady wykładni prawa podatkowego w krajach anglosaskich

Autor: Bogumił Brzeziński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wykładnia prawa podatkowego w państwach należących do kręgu anglosaskiej kultury prawnej jako przedmiot badań jest interesująca z tego względu, że jej zasady kształtowały się przez wiele dziesiątek, a nawet setek lat w sposób nieprzerwany aktami rewolucji, okupacji przez inne państwa i podobnymi kataklizmami społecznymi. Ten "naturalny" rozwój doktryn interpretacyjnych, przebiegający w ramach jedn
Ebook Prawo podatkowe. Wydanie 10

Prawo podatkowe. Wydanie 10

Autor: Ryszard Mastalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dziesiąte wydanie stanowi nowe ujęcie polskiego prawa w kontekście zmian jakie zaszły w krajowym oraz unijnym prawie podatkowym oraz ich wpływu na praktykę jego funkcjonowania, zarówno gdy chodzi o rozważania zamieszczone w części pierwszej, jak i w zakresie rozważań szczegółowych zamieszczonych w dwóch pozostałych częściach. Uaktualniono w nim nie tylko stan prawny i orzecznictwo. Lecz również li
Ebook Kodeks spółek handlowych. The Commercial Companies Code. Wydanie 8

Kodeks spółek handlowych. The Commercial Companies Code. Wydanie 8

Autor: Katarzyna Michałowska, Fergal Harford

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook, wydana w serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki i francuski, zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu spółek handlowych. Publikowane obecnie ósme wydanie tłumaczenia uwzględnia ostatnia nowelizacji Kodeksu, która obowiązuje od 13 lipca 2017 roku.This book, published as part of the new series of translations of Polish acts of law into English, German and French,
Ebook Amortyzacja i środki trwałe w praktyce

Amortyzacja i środki trwałe w praktyce

Autor: Infor Pl

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Środki trwałe są w wielu (jeśli nie w większości) przedsiębiorstwach kluczowym zasobem prowadzonej działalności gospodarczej. Im większy jest ich udział w ogólnej wartości aktywów, tym większego znaczenia nabiera problematyka prawidłowej ich wyceny nie tylko według prawa bilansowego, ale w szczególności według uregulowań ustaw o podatku dochodowym. Podstawowa trudność związana
Ebook Prawo handlowe w pigułce. Wydanie 4

Prawo handlowe w pigułce. Wydanie 4

Autor: Wioletta Żelazowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Prawo spółek handlowych Charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka akcyjna Transformacje w spółkach Prawo upadłościowe Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości Skutki ogłoszenia upadłości Postępowanie upadłościo
Ebook Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

Autor: Piotr Chylicki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana pozycja stanowi kompleksowe omówienie problematyki warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Analiza kładzie nacisk na proceduralny charakter omawianej instytucji, ukazując wzajemne powiązania i zależności pomiędzy jej poszczególnymi elementami. Obejmuje ona etapy od kreacji podstawy prawnej dla warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, przez powstanie prawa do objęcia akcji
Ebook Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach. Wydanie 3

Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach. Wydanie 3

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jedyne na rynku praktyczne kompendium wiedzy o spółce komandytowej wraz z suplementem uwzględniającym najnowsze zmiany przepisów od 2019 r.* Prawo, podatki, rachunkowość, czyli wszystko, co musisz wiedzieć o spółce komandytowej w 400 pytaniach i odpowiedziach. Ebook zawiera odpowiedzi na praktyczne pytania związane z funkcjonowaniem spółki komandytowej, zadawane przez wspólników spółek komandytowy
Ebook Zmiana warty. Praktycznie o sukcesji w Twojej firmie

Zmiana warty. Praktycznie o sukcesji w Twojej firmie

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Sukcesja to nie rezygnacja, ale mądre przekazywanie. Autorzy publikacji pt. "Zmiana warty" mają świadomość, że jest to temat trudny, a zmianę w biznesowej sztafecie pokoleń trzeba dobrze przygotować i rozsądnie zrealizować. Właściwie przeprowadzona, jest nie tylko podsumowaniem dotychczasowych osiągnięć firmy, ale także otwiera drzwi do ich kontynuacji. Publikacja jest wynikiem doświadczeń prawnik
Ebook Prawo gospodarcze. Podręcznik dla aplikantów

Prawo gospodarcze. Podręcznik dla aplikantów

Autor: Dominika Wetoszka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zawartość merytoryczna opracowania w dużej części opiera się na aktualnie obowiązującym ramowym programie szkolenia uchwalonym przez Naczelną Radę Adwokacką i ma na celu być swego rodzaju uzupełnieniem wiedzy nabywanej w toku szkolenia. Publikacja nie ma i nie miała być w swoim założeniu kolejnym opracowaniem komentarzowym, ale koncertuje się przede wszystkim na zagadnieniach praktycznych z jakimi
Ebook Prawo gospodarcze prywatne. Wydanie 5

Prawo gospodarcze prywatne. Wydanie 5

Autor: Teresa Mróz, Mirosław Stec

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: 1 lipca 2018 r. Ebook Prawo gospodarcze prywatne składa się z trzech części , z których: pierwsza omawia zagadnienia ogólne dotyczące m.in. pojęcia i zasad prawa gospodarczego prywatnego, zasad uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prawnym, rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami; druga omawia spółki jako przedsiębiorców, stosunki majątkowe spółek i ich odpowiedzialność za zobow
Ebook Prawo handlowe. Wydanie 20

Prawo handlowe. Wydanie 20

Autor: Andrzej Kidyba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. Ebook "Prawo handlowe" składa się z trzech części, z których: pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejest
Ebook Publiczne prawo gospodarcze. Wydanie 8

Publiczne prawo gospodarcze. Wydanie 8

Autor: Zofia Snażyk, Adam Szafrański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook "Publiczne prawo gospodarcze" obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu konstytucyjnego i administracyjnego prawa działalności gospodarczej. W publikacji tej omówiono m.in. następujące kwestie: konstytucyjna regulacja gospodarki, administracja gospodarki, prawne formy działania administracji gospodarki, prawne regulacje podejmowania działalności gospodarczej, rejestracja przedsiębiorców
Ebook Prawo gospodarcze publiczne w pigułce

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: sierpień 2018 r. W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Działalność gospodarcza: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej Rejestrowanie przedsiębiorców - Krajowy Rejestr Sądowy Rejestrowanie przedsiębiorców - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Koncesje, zezwolenia Działaln
Ebook Prawo spółek. Wydanie 3

Prawo spółek. Wydanie 3

Autor: Andrzej Szumański, Wojciech Pyzioł, Ireneusz Weiss

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook "Prawo spółek" jest adresowana nie tylko do studentów wydziałów prawa polskich uczelni jako podręcznik akademicki oraz do aplikantów sędziowskich, adwokackich, radcowskich i notarialnych jako repetytorium z tego zakresu, ale także dla prawników praktyków zajmujących się prawem spółek oraz wspólników bądź akcjonariuszy spółek, członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych lub kontra
Ebook Prawo gospodarcze i spółek

Prawo gospodarcze i spółek

Autor: Joanna Ablewicz, Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przystępujesz wkrótce do trudnego egzaminu z prawa gospodarczego lub handlowego? Nie masz czasu na tworzenie własnych notatek a z długich opisów podręcznikowych nic nie możesz zapamiętać? Nie wiesz, jakie pytania mogą pojawić się na egzaminie? Jeżeli tak, to znalazłeś wreszcie rozwiązanie swojego problemu! Prawo gospodarcze i spółek - 4. wydanie to publikacja, która ma służyć jako pomoc w przyswoj
Ebook Apelacje z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach. Wydanie 2

Apelacje z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach. Wydanie 2

Autor: Joanna Gręndzińska, Maciej Rydlichowski, Dominika Wetoszka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Apelacje w sprawach gospodarczych na przykładach i wzorach" stanowią z jednej strony kontynuację "Pozwów w sprawach gospodarczych na przykładach i wzorach", z drugiej zaś stanowią samodzielną publikację mającą na celu usystematyzowanie podstawowych kwestii dotyczących konstruowania apelacji w sprawach gospodarczych. Wprawdzie na egzaminie zawodowym z części prawa gospodarczego nie pojawiło się je
Ebook Pozwy z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach. Wydanie 2

Pozwy z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach. Wydanie 2

Autor: Joanna Gręndzińska, Maciej Rydlichowski, Dominika Wetoszka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja ma na celu usystematyzowanie podstawowych kwestii związanych z konstruowaniem pozwu w sprawach gospodarczych. Składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera teoretyczne wskazówki odnośnie do wymogów formalnych sporządzania pozwów. Zawiera liczne odwołania do literatury prawa oraz orzecznictwa. W drugiej części przedstawiono wybrane pozwy w sprawach gospodarczych i szczegółowo omówio
Ebook Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 6

Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 6

Autor: Justyna Witas

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Orzecznictwo Aplikanta - Kodeks spółek handlowych, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów tego Kodeksu. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Pełną treść orzeczenia wraz z uzasadnieniem możesz następnie wyszukać w dostępnym na egzaminie komputerze. Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe poniew
Ebook Prawo handlowe. Wydanie 3

Prawo handlowe. Wydanie 3

Autor: Katarzyna Bilewska, Aleksander Chłopecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo handlowe" obejmuje regulacje prawa spółek, jak i te elementy prawa gospodarczego, które pozostają z nimi w ścisłym stosunku. W szczególności zaś obejmuje podstawowe regulacje prawa rynku kapitałowego powiązane normatywnie i konstrukcyjnie z prawem spółek handlowych, jak również podstawowe instrumenty finansowe obrotu gospodarczego - w szczególności obligacje, skarbowe papiery war
Ebook Handel międzynarodowy. Wydanie 4

Handel międzynarodowy. Wydanie 4

Autor: Rett R. Ludwikowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Handel międzynarodowy" prezentuje podstawowe standardy międzynarodowego obrotu gospodarczego. Ebook koncentruje się na analizie regulacji układów handlowych: globalnych i regionalnych, polityce handlowej superpotęg ekonomicznych, takich jak Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Japonia czy Chiny, oraz szczegółowo przedstawia problematykę kontroli importu i eksportu, kładąc szczególny nac
Ebook Prawo finansowe w pigułce. Wydanie 5

Prawo finansowe w pigułce. Wydanie 5

Autor: Wioletta Żelazowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: finanse publiczne i budżet, pojęcie i forma pieniądza, polityka pieniężna i prawo bankowe: inflacja i deflacja, Narodowy Bank Polski, prawo bankowe, Prawo podatkowe: podstawowe pojęcia i konstrukcje, zobowiązanie podatkowe, zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, termin płatności podatku, wygaśnięcie i przedawnienie zobowiązań podatkowyc
Ebook Powstanie i rejestracja sp. z o. o. której umowę zawarto przy użyciu wzorca umowy (spółki s-24)

Powstanie i rejestracja sp. z o. o. której umowę zawarto przy użyciu wzorca umowy (spółki s-24)

Autor: Piotr Kędzierski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Z dniem 1.1.2012 roku weszły w życie przepisy umożliwiające powstanie i rejestrację spółki z o.o. przy użyciu wzorca umowy (spółki s-24). Po 7 latach obowiązywania regulacji należy odnotować jej sukces mierzony liczbą zawartych w ten sposób umów spółki z o.o. Nie jest tak bez przyczyny. Skorzystanie z wzorca umowy spółki z o.o. stanowi wygodny instrument, dostępny dla wszystkich, którzy, chcąc roz
Ebook Prawo podatkowe. Wydanie 4

Prawo podatkowe. Wydanie 4

Autor: Paweł Smoleń, Wanda Wójtowicz, Marcin Burzec

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo podatkowe" przystępnie i szczegółowo omawia najważniejsze kwestie z zakresu podatków i prawa podatkowego. W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące m.in.: Pojęcia i charakteru podatku jako dochodu publicznego, Standardów polskiego prawa podatkowego, Ordynacji podatkowej - części materialnej i procesowej, Pośrednich i bezpośrednich podatków państwowych, Podatków samorządowych,
Ebook Swoboda umów i jej ograniczenia przy kształtowaniu treści stosunku pracy

Swoboda umów i jej ograniczenia przy kształtowaniu treści stosunku pracy

Autor: Agata Miętek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem książki "Swoboda umów i jej ograniczenia przy kształtowaniu treści stosunku pracy" jest analiza funkcjonowania zasady swobody umów w sferze kształtowania treści stosunku pracy. Obecny kształt przedmiotowej swobody powstał w zasadniczych zrębach w momencie wprowadzania Kodeksu pracy w innych uwarunkowaniach ustrojowych, społecznych i gospodarczych, a zmiany jakie dokonały się w tym czas
Ebook Prawo giełdowe. Wydanie 3

Prawo giełdowe. Wydanie 3

Autor: Konrad Zacharzewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo giełdowe" zawiera rozważania koncentrujące się na cyklu czynności prowadzących do przejścia waloru giełdowego ze zbywcy na nabywcę. Szeroki kontekst poruszonych zagadnień obejmuje architekturę podmiotową oraz czynności obrotu giełdowego, konstrukcję i emisję waloru, a także odpowiedzialność odszkodowawczą uczestników obrotu giełdowego. Wiele miejsca, głównie w ujęciu prawa prywat
Ebook Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy. Tom II

Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy. Tom II

Autor: Piotr Kapusta

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook pt. Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy. Tom 2 obejmuje tematykę: prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego i gospodarczego Opracowanie składa się z trzech części: część I - testy, część II - kazusy, część III - odpowiedzi do testów. Testy opierają się na brzmieniu przepisów. Nie przewidziano związkowego uwzględniania przepisów celem tworzen
Ebook Kierownicza kontrola wewnętrzna w spółce publicznej w ujęciu prawnoporównawczym

Kierownicza kontrola wewnętrzna w spółce publicznej w ujęciu prawnoporównawczym

Autor: Łukasz Cichy

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Kierownicza kontrola wewnętrzna w spółce publicznej w ujęciu prawnoporównawczym" - to pierwsza taka w Polsce pogłębiona analiza modeli systemów kontroli wewnętrznej (COSO, CobiT, CoCo, Turnbull Report) zestawionych z prawnymi obowiązkami kierownictwa spółki publicznej odnośnie systemu kontroli wewnętrznej w czterech wybranych krajach (USA, Wielka Brytania, Niemcy, Polska) oraz czterech gałęziach
Ebook Wpływ prawa Unii Europejskiej na polskie prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży premiowanej

Wpływ prawa Unii Europejskiej na polskie prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży premiowanej

Autor: Jakub Kępiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia poświęcona jest aktualnej problematyce uczciwości w obrocie gospodarczym. Podstawowymi polskimi regulacjami prywatnoprawnymi, których celem jest zapewnieni uczciwości w obrocie gospodarczym i które tworzą system zwalczania nieuczciwej konkurencji są ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1993 r. i ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z 2007 r. Dualizm polskich
Ebook Wykładnia autonomiczna pojęć prawa spółek w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Wykładnia autonomiczna pojęć prawa spółek w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Autor: Agnieszka Guzewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja stanowi pierwsze monograficzne opracowanie koncepcji wykładni autonomicznej pojęć prawa spółek. Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie sposobu rozumowania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przy poszukiwaniu jednolitego ponadnarodowego brzmienia pojęć prawa spółek oraz ich gruntowne omówienie według zaproponowanej systematyki. W publikacji omówiono: rolę TSU
Ebook Klauzula procesowego porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim na tle innych systemów prawnych

Klauzula procesowego porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim na tle innych systemów prawnych

Autor: Karol Ryszkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego - ze względu na brak miejsca - nie znajdziemy nawet w komentarza
Ebook Naruszenie prawa ochronnego na renomowany znak towarowy

Naruszenie prawa ochronnego na renomowany znak towarowy

Autor: Michał Bohaczewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie problematyki rozszerzonej ochrony znaków renomowanych pod rządami ustawy - Prawo własności przemysłowej (omówionej na tle dyrektywy nr 2015/2436) oraz rozporządzenia nr 2017/1001 o znaku towarowym Unii Europejskiej. Autor równolegle odnosi się do podejścia do ochrony znaków renomowanych przyjętego we Francji, gdzie ochrona znaków towarowych ma sz
Ebook Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zagadnienia konstrukcyjne

Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zagadnienia konstrukcyjne

Autor: Łukasz Żelechowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia poświęcona jest zagadnieniu ochrony dóbr należących do kategorii oznaczeń odróżniających w polskim prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji, z uwzględnieniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Autor w szczególności omawia kwestie: wyodrębnienia wspólnych cech oznaczeń odróżniających jako podkategorii d
Ebook Prawo finansów publicznych. Wydanie 4

Prawo finansów publicznych. Wydanie 4

Autor: Agnieszka Mikos-Sitek, Piotr Zapadka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przede wszystkim w opracowaniu przybliżone zostało samo pojęcie finansów publicznych, poprzez dokonanie systematyki tej dyscypliny prawa oraz zaprezentowanie kluczowych zasad determinujących proces prawotwórczy. Istotnym elementem publikacji jest także omówienie pojęcia pieniądza, jako przedmiotu transferu i rozporządzeń w sferze finansów publicznych, jak również przybliżenie istniejących mechaniz
Ebook Depozyty gospodarstw domowych jako źródło płynności instytucji kredytowych w krajach strefy euro

Depozyty gospodarstw domowych jako źródło płynności instytucji kredytowych w krajach strefy euro

Autor: Katarzyna Kochaniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca jest poświęcona depozytom gospodarstw domowych - ich roli w zakresie kształtowania płynności instytucji kredytowych w krajach strefy euro. W szczególności omówiono dostępność i stabilność depozytów gospodarstw domowych oraz ich znaczenie dla poszczególnych sektorów instytucji kredytowych w okresie destabilizacji rynków finansowania. Ważną częścią publikacji jest zaprezentowana analiza pokryz
Ebook Ocena inwestycji międzypokoleniowych - kryteria etyczne w ekonomicznej ocenie efektywności projektów inwestycyjnych

Ocena inwestycji międzypokoleniowych - kryteria etyczne w ekonomicznej ocenie efektywności projektów inwestycyjnych

Autor: Monika Foltyn-Zarychta

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podejmowane współcześnie projekty inwestycyjne coraz częściej sięgają w odległą przyszłość. Nierzadko, jak w przypadku inwestycji przeciwdziałających zmianom klimatycznym, ich okres oddziaływania sięga setek lat. Wówczas efekty podejmowanych dziś działań dotyczyć będą głównie nienarodzonych jeszcze osób. Niniejsza Ebook jest odpowiedzią na liczne niedostatki narzędzi wykorzystywanych dla oceny efe
Ebook Uchwały nieistniejące wobec sankcji nieważności wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych

Uchwały nieistniejące wobec sankcji nieważności wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych

Autor: Paweł Ochmann

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kodeks spółek handlowych wprowadził do polskiego prawa dualistyczny system zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, który tworzą powództwo o stwierdzenie nieważności oraz powództwo o uchylenie uchwały. Za pomocą tych powództw następuje aktualizacja sankcji, którą pociąga za sobą podjęcie wadliwej uchwały. Obecnie sankcja wadliwości uchwały spółki kapitałowej oparta została o konstrukcję
Ebook Zmiana warty. Praktycznie o sukcesji w Twojej firmie

Zmiana warty. Praktycznie o sukcesji w Twojej firmie

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Sukcesja to nie rezygnacja, ale mądre przekazywanie. Autorzy publikacji pt. "Zmiana warty" mają świadomość, że jest to temat trudny, a zmianę w biznesowej sztafecie pokoleń trzeba dobrze przygotować i rozsądnie zrealizować. Właściwie przeprowadzona, jest nie tylko podsumowaniem dotychczasowych osiągnięć firmy, ale także otwiera drzwi do ich kontynuacji. Publikacja jest wynikiem doświadczeń prawnik
Ebook Zmiana warty. Praktycznie o sukcesji w Twojej firmie. Wydanie 2

Zmiana warty. Praktycznie o sukcesji w Twojej firmie. Wydanie 2

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Sukcesja to nie rezygnacja, ale mądre przekazywanie. Autorzy II wydania publikacji pt. "Zmiana warty" mają świadomość, że jest to temat trudny, a zmianę w biznesowej sztafecie pokoleń trzeba dobrze przygotować i rozsądnie zrealizować. Właściwie przeprowadzona, jest nie tylko podsumowaniem dotychczasowych osiągnięć firmy, ale także otwiera drzwi do ich kontynuacji. Publikacja jest wynikiem doświadc
Ebook Prawo wekslowe. Wydanie 1

Prawo wekslowe. Wydanie 1

Autor: Tomasz Jasiński, Dorota Wróbel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo wekslowe" w przystępny i uporządkowany sposób wyjaśnia zagadnienia związane z przepisami regulującymi omawianą tematykę. Publikacja została przygotowana z myślą o Czytelnikach mających styczność po raz pierwszy z prawem wekslowym, jak również tych, którzy chcą uporządkować i pogłębić wiadomości z tego zakresu. Układ książki został tak opracowany aby Czytelnik był wprowadzany w s
Ebook Kazusy dla aplikantów adwokackich i radcowskich. Prawo karne cywilne gospodarcze i administracyjne. Wydanie 2

Kazusy dla aplikantów adwokackich i radcowskich. Prawo karne cywilne gospodarcze i administracyjne. Wydanie 2

Autor: Kamil Gorzelnik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

85 szczegółowo opracowanych kazusów dla aplikantów radcowskich i adwokackich. Opracowanie uwzględnia najnowsze zmiany aktów prawnych, w tym przepisy nowelizujące KPC wprowadzone ustawą z 4.7.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469) oraz zmiany w KPK z 19.7.2019 r. (druk Nr 3251). Ebook podzielona jest na 4 części: 20 kazusów cywilnych, 20 kazusów karnych, 25 kazusów gospodarczych, 20 kazusów administra
Ebook Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 7

Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 7

Autor: Justyna Witas

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Orzecznictwo Aplikanta - Kodeks spółek handlowych, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów tego Kodeksu. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Pełną treść orzeczenia wraz z uzasadnieniem możesz następnie wyszukać w dostępnym na egzaminie komputerze. Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe poniew
Ebook Leksykon prawa gospodarczego publicznego. 100 podstawowych pojęć

Leksykon prawa gospodarczego publicznego. 100 podstawowych pojęć

Autor: Andrzej Powałowski, Tomasz Bąkowski, Michał Biliński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest zasadniczo swobodne, ale z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Prawo gospodarcze publiczne to zespół norm, które warunki te w interesie publicznym formułują, wskazując zarazem na wymogi organizacji w gospodarce, prawa i obowiązki oraz reguły funkcjonowania przedsiębiorców, a także kompetencje organów administracj
Ebook Policja gospodarcza w prawie gospodarczym. Ujęcie teoretyczne

Policja gospodarcza w prawie gospodarczym. Ujęcie teoretyczne

Autor: Witold Małecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia została poświęcona prawnemu ujęciu policji gospodarczej, rozumianej jako działalność organów władzy publicznej nakierowana na ochronę bezpieczeństwa, porządku i spokoju publicznego oraz życia, zdrowia i mienia przed zagrożeniami wynikającymi z wykonywania działalności gospodarczej. W monografii wskazano na zasadność postrzegania policji gospodarczej jako instytucji prawa gospodarczego,
Ebook Przedstawialność jako przesłanka zdolności ochronnej znaku towarowego

Przedstawialność jako przesłanka zdolności ochronnej znaku towarowego

Autor: Michał Ziółkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja stanowi kompleksową analizę przesłanki przedstawialności znaków towarowych w świetle prawa polskiego oraz unijnego z uwzględnieniem zmian, które zaszły w definicji znaku towarowego. Jednym z kluczowych elementów rozważań podjętych w niniejszej publikacji jest przedstawienie ewolucji wymogu graficznej przedstawialności oraz procesu dookreślania przedmiotowego wymogu przez judyk
Ebook Prawo handlowe. Wydanie 21

Prawo handlowe. Wydanie 21

Autor: Andrzej Kidyba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook w pogłębiony sposób prezentuje całość problematyki z dziedziny prawa handlowego. Jest to kompletne opracowanie uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. Stan prawny obejmuje przede wszystkim zmiany Kodeksu spółek handlowych dokonane ustawą z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatko
Ebook Doradcy inwestorów do spraw głosowania (proxy advisors)

Doradcy inwestorów do spraw głosowania (proxy advisors)

Autor: Izabela Prager LL.M.

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Doradcy inwestorów do spraw głosowania (proxy advisors) - to pierwsze w polskiej doktrynie i jedno z pierwszych w Europie monograficzne opracowanie zagadnień dotyczących doradców inwestorów do spraw głosowania. Przedmiotem monografii jest analiza podstawowych problemów prawnych związanych z naturą i regulacją usług świadczonych na rzecz akcjonariuszy spółek publicznych przez doradców inwestorów do
Ebook Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2020. Tom 2. Akta gospodarcze i administracyjne. Wydanie 10

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2020. Tom 2. Akta gospodarcze i administracyjne. Wydanie 10

Autor: Daniel Kupryjańczyk, Michał Rojewski, Ksenia Rzepka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nowe wydanie zawiera zaktualizowane stany faktyczne oraz prawne, dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji i dla praktyków składają się z 3 tomów od
Ebook Międzynarodowe prawo inwestycyjne. Wydanie 2

Międzynarodowe prawo inwestycyjne. Wydanie 2

Autor: Marek Jeżewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Międzynarodowe prawo inwestycyjne" drugie wydanie jedynego na polskim rynku podręcznika obejmującego problematykę ochrony międzynarodowoprawnej inwestycji zagranicznych. W ostatnich latach międzynarodowe prawo inwestycyjne przeszło znaczącą ewolucję. Orzecznictwo zapewnia zwiększoną ochronę uprawnień regulacyjnych państwa, a efektem zarzutów co do braku pewności prawa stała się rosnąca kazuistyka
Ebook Prawo celne. Wydanie 2

Prawo celne. Wydanie 2

Autor: Robert Oktaba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie "Prawo celne" przedstawia w usystematyzowanej i czytelnej formie najważniejsze rozwiązania z zakresu prawa celnego. W szczególności omówiono takie kategorie jak: Źródła i zasady prawa celnego, elementy kalkulacyjne, dług celny, wprowadzenie towarów na obszar celny Unii Europejskiej, status celny towarów, weryfikacja i zwolnienie towarów, procedury celne - zwykłe i specjalne" organiz
Ebook Prawo gospodarcze. Kompendium. Wydanie 8

Prawo gospodarcze. Kompendium. Wydanie 8

Autor: Jan Olszewski prof. UR, Robert Bielaszka, Oskar Bróż

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Prawo gospodarcze. Kompendium" omawia podstawowe instytucje prawa gospodarczego z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych. Znajdują się w nim zagadnienia dotyczące m.in.: nowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorcy, spółek handlowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji, zwalczania nieuczciwych praktyk rynkowych, umów handlowych, arbitrażu i mediacji. W ósmym
Ebook Prawo gospodarcze publiczne w pigułce

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: 1 września 2019 r. Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego. Opracowanie zostało podzielone na 3 działy, w których znajdziesz 12 części omawiających m.in: Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Spółdzielnie, stowarzyszenia i fundacje, Przedsięb
Ebook Prawo handlowe w pigułce

Prawo handlowe w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: 1 września 2019 r. Opracowanie uwzględnia najnowsze zmiany w zakresie wprowadzenia do systemu prawa handlowego prostej spółki akcyjnej i głosowania elektronicznego, jak również zmiany w KRS w zakresie formularzy urzędowych. Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa handlowego. Opr
Ebook Prawo podatkowe. Wydanie 11

Prawo podatkowe. Wydanie 11

Autor: Ryszard Mastalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook "Prawo podatkowe" stanowi szczegółowe opracowanie i prezentuje całość wykładu z zakresu prawa podatkowego. Publikacja składa się z trzech części, z których: pierwsza zawiera wprowadzenie do prawa podatkowego, omawia jego źródła, wykładnie i wnioskowania oraz konstytucyjne podstawy opodatkowania; druga dotyczy ogólnego prawa podatkowego, w tym m.in.: powstawania i wygasania zobowiązań podatko
Ebook Prawo podatkowe. Wydanie 4

Prawo podatkowe. Wydanie 4

Autor: Robert Oktaba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo podatkowe" przedstawia w usystematyzowanej i czytelnej formie najważniejsze regulacje z zakresu prawa podatkowego. Treść publikacji została podzielona na cztery części. Część pierwsza dotycząca teorii podatku, w ogólny sposób definiuje podstawowe uwarunkowania i kategorie charakterystyczne dla wszystkich rodzajów podatków. Są to np. zasady podatkowe według Adama Smitha, aspekty p
Ebook Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy. Tom III. Wydanie 2

Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy. Tom III. Wydanie 2

Autor: Piotr Kapusta, Wiktor Trybka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook pt. Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy. Tom 3 obejmuje tematykę: prawa podatkowego, finansowego, bankowego, nieruchomości, administracyjnego materialnego i ustrojowego, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, prawa samorządowego. Opracowanie składa się z trzech części: część I - testy, część II - kazusy, część III - odpowiedzi do testów. Testy opierają s
Ebook Skutki transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (studium prawnoporównawcze ustawodawstwa polskiego czeskiego i słowackiego)

Skutki transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (studium prawnoporównawcze ustawodawstwa polskiego czeskiego i słowackiego)

Autor: Mateusz Żaba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja jest pierwszym monograficznym opracowaniem problematyki skutków transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych. Zawiera pogłębioną analizę prawnoporównawczą tej tematyki przeprowadzoną na gruncie prawa polskiego, czeskiego i słowackiego. Wyboru porządków prawnych dokonano w sposób celowy ze względu na zbliżony poziom rozwoju gospodarczego jak i sytuację geopolityczną Polski, Czech i
Ebook Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach. Wydanie 5

Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach. Wydanie 5

Autor: Agnieszka Kurczuk-Samodulska, Karolina Kuszlewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook w sposób zwięzły, syntetyczny i uwzględniający specyfikę wymagań egzaminu zawodowego dostarcza informacji z zakresu profesjonalnego sporządzania umów w sprawach gospodarczych. Stanowi przewodnik po tym, w jaki sposób, krok po kroku, samodzielnie przygotować umowę. Zawiera wyjaśnienie najważniejszych kwestii teoretycznych, wskazanie podstaw prawnych poszczególnych elementów umowy oraz praktyc
Ebook Wykładnia prawa spółek Unii Europejskiej

Wykładnia prawa spółek Unii Europejskiej

Autor: Jacek Napierała

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rolą unijnego prawa spółek jest harmonizacja krajowego prawa spółek państw członkowskich w celu zapewnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz likwidacja ograniczeń swobody przedsiębiorczości z uwzględnieniem ochrony interesów wspólników i osób trzecich, w tym interesów wierzycieli i pracowników spółki. Przedmiotem wykładni są traktatowe przepisy o swobodzie przedsiębiorczości oraz materialnop
Ebook Prawne instrumenty zarządzania zgrupowaniem spółek kapitałowych

Prawne instrumenty zarządzania zgrupowaniem spółek kapitałowych

Autor: Piotr Moskała

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest pierwszą na polskim rynku pozycją, która kompleksowo omawia prawne aspekty zarządzania zgrupowaniami spółek kapitałowych. Głównym celem publikacji jest zaprezentowanie najistotniejszych mechanizmów prawnych, które mogą zostać wykorzystane do poprawy efektywności funkcjonowania grup spółek. Jako podstawowy tego typu instrument Autor omawia tzw. koncepcję interesu grupy spółek, anali
Ebook Piramidy finansowe a bezpieczeństwo rynków

Piramidy finansowe a bezpieczeństwo rynków

Autor: Marek Michalski, Konrad Czech, Justyna Dąbrowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zjawisko piramid finansowych, wciąż obecne w naszej rzeczywistości, zaliczane jest do sfery tzw. czarnych finansów, czyli tej, która wymyka się regulacjom prawnym, mimo ponawianych przez ustawodawców prób przeciwdziałaniu tym przedsięwzięciom - niekiedy dość wysublimowanym - bazujących na oszustwie i wykorzystywaniu ludzkiej naiwności, ale także chęci zysku, graniczącej czasem z chciwością, a prze
Ebook Prawo handlowe i gospodarcze. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Wydanie 4

Prawo handlowe i gospodarcze. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Wydanie 4

Autor: Wioletta Żelazowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu! Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę. Kompleksowo i praktycznie - opracowane przez specjalistów. Pytania, kazusy, tablice i testy oparte na aktualnym stanie prawnym. Poczujesz się pewnie na egzaminie. Pytania najważniejsze pytania i odpowiedzi z danej dziedziny prawa zawierają podstawę prawną i odesłanie do konkretnego artykułu Kazus
Ebook Prawo rynku kapitałowego. Wydanie 6

Prawo rynku kapitałowego. Wydanie 6

Autor: Aleksander Chłopecki, Marcin Dyl prof. UW

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo rynku kapitałowego" obejmuje te zakresy prawa rynku finansowego (np. prawa bankowego i ubezpieczeniowego, regulacje otwartych funduszy emerytalnych), które pozostają z nim w ścisłym związku. Tematyka opisywanych regulacji nie jest zatem ograniczona do przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi czy ustawy o ofercie publicznej, lecz ma charakter przekrojowy i dotyczy m.in
Ebook Prawo przedsiębiorcy

Prawo przedsiębiorcy

Autor: Rafał Blicharz, Andrzej Powałowski, Anna Hołda-Wydrzyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest kompleksowym opracowaniem najważniejszych zagadnień składających się na tzw. konstytucję biznesu, czyli pakiet ustaw, których przedmiotem regulacji jest w szczególności: podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej, status prawny przedsiębiorcy, funkcjonowanie przedsiębiorców zagranicznych w Polsce, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej tworzenie praw
Ebook Umowy wspólników inwestycyjne konsorcja joint-venture i inne podtypy spółki cywilnej - środki ochrony prawnej w przypadku naruszenia przez uczestnika

Umowy wspólników inwestycyjne konsorcja joint-venture i inne podtypy spółki cywilnej - środki ochrony prawnej w przypadku naruszenia przez uczestnika

Autor: Robert Szyszko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza praca jest jedynym w literaturze polskiej opracowaniem problematyki środków ochrony prawnej w przypadku naruszenia przez jedną ze stron umowy inwestycyjnej (investment agreement), umowy wspólników (shareholders' agreement), umowy konsorcjum, umowy joint-venture bądź innego podtypu umowy spółki cywilnej. Charakterystyka konstrukcyjna tych umów powoduje, iż środki ochrony prawnej przysług
Ebook Odpowiedzialność karna a konstrukcja handlowej spółki osobowej w organizacji

Odpowiedzialność karna a konstrukcja handlowej spółki osobowej w organizacji

Autor: Marzena Kidacka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Po zawarciu umowy spółki osobowej, a przed wpisaniem jej do rejestru przedsiębiorców powstaje określony byt. W doktrynie przyjmuje on różne określenia: przedspółka, spółka osobowa w organizacji, spółka in statu nascendi, spółka w organizacji de iure, czy np. spółka w fazie wstępnej. W KSH brak jest ogólnych przepisów dotyczących spółek osobowych w organizacji. Pojawia się tylko regulacja śladowa o
Ebook Zasada nierozszczepialności w spółkach kapitałowych

Zasada nierozszczepialności w spółkach kapitałowych

Autor: Katarzyna Szczepańska LL.M.

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana publikacja to pierwsze w polskiej literaturze prawniczej monograficzne opracowanie problematyki zasady nierozszczepialności w spółkach kapitałowych nawiązujące zarówno do stanu doktryny oraz orzecznictwa, jak i prezentujące obszerne, kompleksowe, systemowe podejście do jej istoty, podstaw obowiązywania oraz wybranych przejawów zastosowania. W publikacji zawarto pogłębioną analizę zasa
Ebook Prawo celne

Prawo celne

Autor: Robert Oktaba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie "Prawo celne" przedstawia w usystematyzowanej i czytelnej formie najważniejsze rozwiązania z zakresu prawa celnego. W szczególności omówiono takie kategorie jak: Źródła i zasady prawa celnego, elementy kalkulacyjne, dług celny, wprowadzenie towarów na obszar celny Unii Europejskiej, status celny towarów, weryfikacja i zwolnienie towarów, procedury celne - zwykłe i specjalne" organiz
Ebook Prawo rynku kapitałowego

Prawo rynku kapitałowego

Autor: Aleksander Chłopecki, Marcin Dyl prof. UW

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo rynku kapitałowego" obejmuje te zakresy prawa rynku finansowego (np. prawa bankowego i ubezpieczeniowego, regulacje otwartych funduszy emerytalnych), które pozostają z nim w ścisłym związku. Tematyka opisywanych regulacji nie jest zatem ograniczona do przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi czy ustawy o ofercie publicznej, lecz ma charakter przekrojowy i dotyczy m.in
Ebook Prawo finansowe w pigułce

Prawo finansowe w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa finansowego. Szybkie zapamiętywanie informacji ułatwi przejrzysta struktura: Wyróżnienia najważniejszych informacji, przykłady ułatwiające zrozumienie materiału, schematy i tabele pomocne w zapamiętaniu, testy sprawdzające poziom wiedzy
Ebook Finanse publiczne i prawo finansowe. Wydanie 3

Finanse publiczne i prawo finansowe. Wydanie 3

Autor: Artur Nowak-Far

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie "Finanse publiczne i prawo finansowe" omawia zagadnienia współczesnego systemu finansów publicznych w Polsce. Autorzy skupili się na kilku obszarach tematycznych, są to: zagadnienia ekonomiczne w teorii finansów publicznych, nauka o pieniądzu oraz funkcje banku centralnego, zagadnienia prawa bankowego, budżet państwa oraz budżet jednostek samorządu terytorialnego, zagadnienia prawa pod
Ebook Kształtowanie się spółki akcyjnej a doświadczenia polskie

Kształtowanie się spółki akcyjnej a doświadczenia polskie

Autor: Marek Michalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja powstała, aby utrwalić refleksję - nader rzadko podnoszoną - o dwuwiekowej już obecności spółki akcyjnej w polskim życiu gospodarczym i w obrocie prawnym. Poczynając od Kodeksu handlowego Napoleona z 1807 r., poprzez niemiecki Powszechny kodeks handlowy z 1861 r. (obowiązujący od 1863 r. w Austrii, a w jej ramach także na ziemiach zaboru austriackiego) oraz Kodeks handlowy niemiecki z 1
Ebook Prawo gospodarcze prywatne

Prawo gospodarcze prywatne

Autor: Hubert Kruk, Maciej Oczkowski, Michał Pyka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Prawo gospodarcze prywatne" pod redakcją Michała Pyki zawiera omówienie podstawowych instytucji prawa gospodarczego prywatnego. W opracowaniu znalazły się zagadnienia dotyczące: źródeł prawa gospodarczego prywatnego, prawa przedsiębiorców, prawa firmowego oraz prokury, rejestrów przedsiębiorców, historii prawa gospodarczego prywatnego, spółki cywilnej, spółek osobowych, spółek kapitałowych
Ebook Prawo gospodarcze publiczne. Wydanie 5

Prawo gospodarcze publiczne. Wydanie 5

Autor: Andrzej Powałowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja "Prawo gospodarcze publiczne" służyć ma prezentacji poszczególnych przejawów i form oddziaływania państwa na gospodarkę przy wykorzystaniu różnych instrumentów prawnych. Oddziaływanie to przestrzegać można najpierw w płaszczyźnie przedmiotowej i łączyć z określonymi sferami działalności gospodarczej, a następnie z procedurami i środkami działania, przy wykorzystaniu których możliwe staj
Ebook Finanse publiczne i prawo finansowe. Wydanie 3

Finanse publiczne i prawo finansowe. Wydanie 3

Autor: Artur Nowak-Far, Małgorzata Frysztak, Agnieszka Mikos-Sitek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie "Finanse publiczne i prawo finansowe" omawia zagadnienia współczesnego systemu finansów publicznych w Polsce. Autorzy skupili się na kilku obszarach tematycznych, są to: zagadnienia ekonomiczne w teorii finansów publicznych, nauka o pieniądzu oraz funkcje banku centralnego, zagadnienia prawa bankowego, budżet państwa oraz budżet jednostek samorządu terytorialnego, zagadnienia prawa pod
Ebook Transakcje lewarowane a ochrona wierzycieli

Transakcje lewarowane a ochrona wierzycieli

Autor: Dawid van Kędzierski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kompleksowa analiza warunków zastosowania ustawowych mechanizmów ochrony praw wierzycieli finansowych do wykupów (LBO) i rekapitalizacji lewarowanych. Badanie koncentruje się na ryzykach i kosztach zewnętrznych generowanych przez te transakcje dla wierzycieli spółek będących ich celem. Ebook przedstawia podstawowe informacje pozwalające wprowadzić Czytelnika w problematykę ekonomiczną i prawną tra
Ebook Zaświadczenie o działalności kierowcy - jak je stosować w praktyce, żeby nie mieć problemów z ITD

Zaświadczenie o działalności kierowcy - jak je stosować w praktyce, żeby nie mieć problemów z ITD

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zaświadczenie o działalności kierowcy to bardzo ważny dokument, który może Cię uratować przed karą za brak danych z tachografu. Pod warunkiem, że jest prawidłowo wystawiony i obejmuje ten okres, co trzeba. A z tym bywa problem, szczególnie jeśli zaświadczenie ma obejmować długie okresy albo takie, podczas których kierowca wykonywał różne aktywności. Ile zaświadczeń i za
Ebook Prawne uwarunkowania finansowania przez spółkę akcyjną nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji (financial assistance)

Prawne uwarunkowania finansowania przez spółkę akcyjną nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji (financial assistance)

Autor: Paulina Kimla-Kaczorowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ograniczenia w finansowaniu przez spółkę akcyjną nabywania oraz obejmowania emitowanych przez nią akcji, zarówno na gruncie europejskim jak i polskim okazały się wyjątkowo trudne w zastosowaniu, pozostawiając w niepewności zarządy spółek, inwestorów, jak i doradzających im prawników. Monografia udziela odpowiedzi na pytanie jakie czynności podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 345 Kodeksu spó
Ebook Współczesne tendencje kształtowania się modelu nadzoru bankowego. Nadzór makro i mikroostrożnościowy

Współczesne tendencje kształtowania się modelu nadzoru bankowego. Nadzór makro i mikroostrożnościowy

Autor: Wiktor Oziębała

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rezultatem ostatniego kryzysu finansowego były znaczące zmiany w zakresie podejścia do sprawowanego dotąd nadzoru bankowego zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym. Niniejsza publikacja stanowi usystematyzowanie aktywności prawodawcy w tym zakresie wraz z omówieniem jej wpływu na kształt sprawowanego w praktyce nadzoru bankowego. Nadto, praca wzbogacona została o postulaty w zakresie konieczny
Ebook Opinia biegłego w sprawach karnych gospodarczych i jej ocena sądowa

Opinia biegłego w sprawach karnych gospodarczych i jej ocena sądowa

Autor: Małgorzata Hrehorowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

To kompendium wiedzy w zakresie udziału biegłego w sprawach karnych gospodarczych. Zawiera cenne informacje i uwagi oraz wnioski, z którymi powinni zapoznać się sędziowie i prokuratorzy prowadzący sprawy gospodarcze. Anna Adamiak, Prokurator Prokuratury Generalnej
Ebook Sprzedaż przez Internet. Aspekty prawne

Sprzedaż przez Internet. Aspekty prawne

Autor: Mariusz Zelek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie przedstawia prawne aspekty sprzedaży przez Internet w świetle prawa polskiego i wybranych regulacji o charakterze europejskim i międzynarodowym, zarówno z punktu widzenia sprzedawcy jak i kupującego. Poszczególne rozdziały bazują na rozwiązaniach prawnych dotyczących sprzedaży w ogólności, wskazując na odmienności związane ze specyfiką sprzedaży za pośrednictwem Internetu. Praca z
Ebook Prywatnoprawne instrumenty oddziaływania Skarbu Państwa na przedsiębiorców

Prywatnoprawne instrumenty oddziaływania Skarbu Państwa na przedsiębiorców

Autor: red. Rafał Blicharz, Michał Kania

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem niniejszej pracy zbiorowej są relacje sektora publicznego z sektorem prywatnym, oparte na niepublicznych formach oddziaływania Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na przedsiębiorców. Przykładem takich form są przede wszystkim umowy, mediacja, regulaminy czy tzw. złoty sprzeciw Skarbu Państwa. Praca zawiera także informacje o szczególnych prywatnopra
Ebook Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego. T. 14

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego. T. 14

Autor: red. Maksymilian Pazdan

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czternasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera opracowanie dotyczące konsekwencji, jakie wiążą się z brakiem jednolitości terytorialnej prawa hiszpańskiego na prawo kolizyjne. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające zagadnienie potrącenia wierzytelności wyrażonych w różnych walutach, jak i przejścia ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży towar&oac
Ebook Silesian Journal of Legal Studies. Contents Vol. 2

Silesian Journal of Legal Studies. Contents Vol. 2

Autor: red. Barbara Mikołajczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W drugim numerze Silesian Journal of Legal Studies pomieszczone zostały artykuły podejmujące różne zagadnienia prawne, takie jak: prawo własności i ochrona prawna konsumentów w kontekście prawa europejskiego, autonomia i bezpieczeństwo prawne samorządu lokalnego czy też podstawy prawne ochrony środowiska naturalnego. W aktualnym numerze czytelnik znaleźć może również arty
Ebook Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego. T. 15

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego. T. 15

Autor: red. Maksymilian Pazdan

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W piętnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie dotyczące formy rozrządzeń na wypadek śmierci po wejściu w życie rozporządzenia spadkowego nr 650/12 z 4 lipca 2012 r. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające problematykę przepisów wymuszających swoje zastosowanie jako instrumentu służącego ochronie strony słabszej w przypadku um&oac
Ebook Wybrane problemy prawne związane z funkcjonowaniem portu lotniczego

Wybrane problemy prawne związane z funkcjonowaniem portu lotniczego

Autor: red. Katarzyna Łuczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Wybrane problemy prawne związane z funkcjonowaniem portu lotniczego to efekt mającej miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w dniu 27 listopada 2014 r. Konferencji Naukowej „Port lotniczy miejscem świadczenia usług”, zorganizowanej przez Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego we współprac
Ebook Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej jako instytucjonalny zastępca prawno-procesowy Skarbu Państwa

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej jako instytucjonalny zastępca prawno-procesowy Skarbu Państwa

Autor: Joanna Mucha-Kujawa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problematyka ochrony dobra publicznego (własności publicznej), a zwłaszcza ochrony interesów majątkowych państwa oraz zastępstwa prawnego (procesowego) państwa (Skarbu Państwa) należy do zagadnień doniosłych pod względem społeczno-gospodarczym, złożonych pod względem jurydycznym, a przy tym budzących kontrowersje w doktrynie, gdyż znajdują się one na styku dwóch metod regulacyjnych:
Ebook Decyzje zobowiązujące w polskim prawie ochrony  konkurencji. Problemy proceduralne i systemowe

Decyzje zobowiązujące w polskim prawie ochrony konkurencji. Problemy proceduralne i systemowe

Autor: Marcin Mleczko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

WYKAZ SKRÓTÓW I SKRÓTOWCÓW ............................................................................ 4 WSTĘP ............................................................................................................................... 5 1.  INSTYTUCJA DECYZJI ZOBOWIĄZUJĄCYCH ...................................................7     
Ebook Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy koncepcje wyzwania i rozwiązania

Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy koncepcje wyzwania i rozwiązania

Autor: prof. UZ Andrzej Gorgol, Dobrosława Antonów, Stefan Babiarz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zbiór opracowań naukowych, recenzowanych przez dr. hab. Pawła Smolenia, prof. KUL, a będących wynikiem prac badawczych przedstawicieli krajowych ośrodków naukowych (praktyków prawa, sędziów NSA, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów powszechnych, członków samorządowych kolegiów odwoławczych i regionalnych izb obrachunkowych, radców prawnych, adwokatów oraz doradców podatkowych, pracowników
Ebook Obrona spółek publicznych przed wrogim przejęciem

Obrona spółek publicznych przed wrogim przejęciem

Autor: Angelika Kozyra

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest efektem badawczej analizy technik obronnych w odniesieniu do procesów wrogich przejęć oraz ukierunkowania zasadności ich doboru. Publikacja koncentruje się na problematyce wrogich przejęć oraz ich wpływie na strategię działań obronnych spółek publicznych. Głównym celem publikacji jest analiza technik obronnych zastosowanych przez spółki podczas procesu wrogiego przejęcia, rozpoznan
Ebook Opłaty i podatki ekologiczne po polsku

Opłaty i podatki ekologiczne po polsku

Autor: Barbara Kryk, Lidia Kłos, Irena Agata Łucka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Poradnik "Opłaty i podatki ekologiczne po polsku" pełni rolę doradcy dla wszystkich podmiotów korzystających ze środowiska, tj. przedsiębiorców, jedno­stek organizacyjnych i osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, którzy zgodnie z ustawami tworzącymi prawo ochrony środowiska, mają obo­wiązek przygotować dwa razy w roku odpowiednie sprawozdanie oraz wnieść odpowiednie opłaty ekologiczne. Opła
Ebook Podstawy ochrony prawnej konsumenta. Przepisy i przykłady

Podstawy ochrony prawnej konsumenta. Przepisy i przykłady

Autor: Marcin Pigłowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook "Podstawy ochrony prawnej konsumenta - przepisy i przykłady" to najnowsze kompendium prawnej ochrony konsumenta. Autor czytelnie i przystępnie łączy trudne w interpretacji wymagania prawne z praktycznymi przykładami ich zastosowania.W pierwszej części książki można znaleźć informacje o:- podstawowych definicjach i przepisach prawnych związanych z ochroną konsumentów i konkurencji,- bezpiecze
Ebook Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Autor: Dominika Wetoszka, Joanna Ablewicz, Rafał Cieślak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi podsumowanie V Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku - Prawo gospodarcze, która odbyła się 7.11.2019 r. Publikacja składa się z 16. artykułów z różnych obszarów prawa gospodarczego: prawa przedsiębiorców, partnerstwa publiczno-prywatnego, nieuczciwej konkurencji oraz koncesjonowanej działalności gospodarczej. Większość tekstów stanowi rozwinięcie referatów w
Ebook Prawo gospodarcze. Podręcznik dla aplikantów. Wydanie 2

Prawo gospodarcze. Podręcznik dla aplikantów. Wydanie 2

Autor: Dominika Wetoszka, Marcin Derlacz, Sylwia Grzybowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zawartość merytoryczna opracowania w dużej części opiera się na aktualnie obowiązującym ramowym programie szkolenia uchwalonym przez Naczelną Radę Adwokacką i ma na celu być swego rodzaju uzupełnieniem wiedzy nabywanej w toku szkolenia. Publikacja nie ma i nie miała być w swoim założeniu kolejnym opracowaniem komentarzowym, ale koncertuje się przede wszystkim na zagadnieniach praktycznych z jakimi
Ebook Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku

Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku

Autor: Jolanta Gliniecka, Anna Drywa, Edward Juchniewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja naukowa: "Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku" jest efektem czwartej edycji projektu badawczego "Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku", zapoczątkowanego w 2010 roku przez Katedrę Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie kontynuowanego przez Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalny
Ebook Prawo finansowe samorządu terytorialnego

Prawo finansowe samorządu terytorialnego

Autor: Jolanta Gliniecka, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Grono znamienitych naukowców, wybitnych specjalistów z dziedziny prawa finansowego oraz młodsze pokolenie pracowników nauki zajmujących się tą dziedziną, przedstawia swe poglądy, rozważania i badania, ukierunkowane na wskazanie wizji przyszłości finansów publicznych.Czwarty już tom z serii będącej owocem projektów badawczych ?Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku?, stanowi kontynuację i zarazem r
Ebook Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku

Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku

Autor: Jolanta Gliniecka, Anna Drywa, Edward Juchniewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedstawiamy Państwu kolejne, zbiorowe opracowanie środowiska naukowego zajmującego się w Polsce i sześciu państwach Europy Środkowo-Wschodniej prawem finansowym i finansami publicznymi. Niniejsza publikacja stanowi owoc dyskusji przedstawicieli nauki zarówno co do przyszłego kształtu prawa finansowego i finansów publicznych, jak i co do wskazania dalszych tendencji w studiach naukowych oraz piśm
Ebook Prawo handlowe. Wydanie 22

Prawo handlowe. Wydanie 22

Autor: Andrzej Kidyba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook w pogłębiony sposób prezentuje całość problematyki z dziedziny prawa handlowego. Jest to kompletne opracowanie uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. W 22. wydaniu podręcznika uwzględniono wiele zmian przepisów KSH. Dotyczą one w szczególności dematerializacji akcji, która ma nastąpić 1.3.2021 r., uproszczenia procedury przekształceń spółek, mo
Ebook Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 8

Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 8

Autor: Joanna Ablewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Orzecznictwo Aplikanta - Kodeks spółek handlowych, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów tego Kodeksu. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Pełną treść orzeczenia wraz z uzasadnieniem możesz następnie wyszukać w dostępnym na egzaminie komputerze. Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe poniew
Ebook Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2021. Tom 2. Akta gospodarcze i administracyjne. Wydanie 11

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2021. Tom 2. Akta gospodarcze i administracyjne. Wydanie 11

Autor: Ksenia Rzepka, Ewa Stawicka, Michał Rojewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nowe wydanie zawiera zaktualizowane stany faktyczne oraz prawne, dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji i dla praktyków składają się z 3 tomów od
Ebook Kazusy dla aplikantów adwokackich i radcowskich. Prawo karne cywilne gospodarcze i administracyjne. Wydanie 3

Kazusy dla aplikantów adwokackich i radcowskich. Prawo karne cywilne gospodarcze i administracyjne. Wydanie 3

Autor: Kamil Gorzelnik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Szczegółowe opracowanie kazusów dla aplikantów radcowskich i adwokackich. Każdy kazus zawiera stan faktyczny, zadanie, proponowane rozwiązanie oraz wyjaśnienie Autora. Wyjaśnienia w przeważającej części oparte są na orzecznictwie sądowym, w tym orzeczeniach Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Każdy kazus zawiera praktyczne zagadnienie, z którym aplikant może się potencjalnie s
Ebook Ochrona tajemnic strony postępowania antymonopolowego w sprawach praktyk ograniczających konkurencję

Ochrona tajemnic strony postępowania antymonopolowego w sprawach praktyk ograniczających konkurencję

Autor: Paulina Korycińska-Rządca

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia stanowi pierwsze na polskim rynku kompleksowe opracowanie tematyki związanej z ochroną tajemnic strony postępowania antymonopolowego w sprawach praktyk ograniczających konkurencję. Problematyka ochrony poufności informacji pozyskiwanych przez organy antymonopolowe należy do zagadnień doniosłych praktycznie. Najistotniejsze wątpliwości pojawiające się w tym obszarze dotyczą
Ebook Porozumienia franczyzy w świetle prawa konkurencji

Porozumienia franczyzy w świetle prawa konkurencji

Autor: Małgorzata Sieradzka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Franczyza w polskim prawie konkurencji należy do najbardziej aktualnych i dynamicznie zmieniających się zagadnień prawnych. Porozumienie franczyzy jako model współpracy wertykalnej bardzo popularnej na rynku wymaga dokonania oceny antymonopolowej pod kątem jego legalności. Kluczowe znaczenie ma określenie zasad oceny antymonopolowej funkcjonowania tego modelu współpracy biznesowej, co wymaga odnie
Ebook Służebności ograniczające konkurencję w prawie polskim na tle komparatystycznym

Służebności ograniczające konkurencję w prawie polskim na tle komparatystycznym

Autor: Adam Bieranowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana Ebook stanowi pierwsze w literaturze polskiej opracowanie monograficzne poświęcone analizie i ocenie regulacji prawnej służebności ograniczających konkurencję. Monografia ukazuje niewykorzystany w polskiej praktyce potencjał tkwiący w instytucji służebności. Nowoczesny obrót gospodarczy sprowokował w innych krajach rewitalizację służebności i niejako odkrycie przydatności tych praw w
Ebook Wady oświadczenia woli w umowach zawieranych na internetowym rynku konsumenckim

Wady oświadczenia woli w umowach zawieranych na internetowym rynku konsumenckim

Autor: Katarzyna Południak-Gierz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monografii podjęto rozważania na temat przydatności kodeksowej regulacji wad oświadczenia woli w konsumenckim obrocie internetowym wobec ewolucji koncepcji oświadczenia woli oraz rozbudowy instrumentów ochrony konsumenta o charakterze nieindywidualnym. Wskazano mechanizmy zastępcze, które wypierają w praktyce regulację wad oświadczenia woli oraz poddano analizie wpływ rozwoju środowiska internet
Ebook Mechanizm podzielonej płatności w podatku od towarów i usług. Problematyka prawna

Mechanizm podzielonej płatności w podatku od towarów i usług. Problematyka prawna

Autor: Witold Modzelewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kompleksowe opracowanie zagadnienia mechanizmu podzielonej płatności w podatku od towarów i usług. Monografia wypełnia istniejącą na rynku lukę, bowiem do tej pory nie było pracowania pomyślanego jako kompendium wiedzy (także o charakterze prawno-porównawczym) na temat mechanizmu podzielonej płatności jako elementu konstrukcji podatku od towarów i usług, na dodatek przy zastosowaniu podejścia syst
Ebook Prawo handlowe. Wydanie 4

Prawo handlowe. Wydanie 4

Autor: Katarzyna Bilewska, Aleksander Chłopecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku Prawo handlowe przedstawiono podstawowe regulacje z zakresu prawa handlowego. Omówiono przepisy prawa spółek oraz te elementy prawa gospodarczego, które pozostają z nimi w ścisłym związku. Wyjaśniono podstawowe regulacje prawa rynku kapitałowego powiązane normatywnie i konstrukcyjnie z prawem spółek handlowych oraz podstawowe instrumenty finansowe obrotu gospodarczego. W wydaniu czwa
Ebook Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach. Wydanie 5

Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach. Wydanie 5

Autor: Agnieszka Kurczuk-Samodulska, Karolina Kuszlewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook w sposób zwięzły, syntetyczny i uwzględniający specyfikę wymagań egzaminu zawodowego dostarcza informacji z zakresu profesjonalnego sporządzania umów w sprawach gospodarczych. Stanowi przewodnik po tym, w jaki sposób, krok po kroku, samodzielnie przygotować umowę. Zawiera wyjaśnienie najważniejszych kwestii teoretycznych, wskazanie podstaw prawnych poszczególnych elementów umowy oraz praktyc
Ebook Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach. Wydanie 6

Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach. Wydanie 6

Autor: Agnieszka Kurczuk-Samodulska, Karolina Kuszlewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook w sposób zwięzły, syntetyczny i uwzględniający specyfikę wymagań egzaminu zawodowego dostarcza informacji z zakresu profesjonalnego sporządzania umów w sprawach gospodarczych. Opracowanie stanowi przewodnik po tym, jak krok po kroku przygotować umowę i zawiera wyjaśnienie kwestii teoretycznych oraz wskazanie podstaw prawnych poszczególnych elementów umowy. W publikacji zwrócono również uwagę
Ebook Identyfikacja barier prawnych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia

Identyfikacja barier prawnych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia

Autor: Jadwiga Glumińska-Pawlic, Bogusław Przywora prof. UJD

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia poświęcona jest identyfikacji barier w prowadzeniu działalności gospodarczej -zwłaszcza podmiotów zaliczanych do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Opracowania, składające się na monografię są pokłosiem badań prowadzonych na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Głównym celem Autorów było podjęcie próby oceny obowią
Ebook Prawnokarna ochrona wierzycieli. Zagadnienia teorii i praktyki

Prawnokarna ochrona wierzycieli. Zagadnienia teorii i praktyki

Autor: Krystyna Patora

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorka monografii koncentruje się na problematyce kompletności ochrony wierzycieli przed działaniami zagrożonych niewypłacalnością dłużników. Przedstawia rozwój instytucji ochrony wierzycieli od czasów starożytnych do współczesnych. Ebook zawiera z jednej strony wykładnię znamion czynów zabronionych, które popełniane są przez dłużników na szkodę w
Ebook System prawnofinansowy. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku

System prawnofinansowy. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku

Autor: Jolanta Gliniecka, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oddajemy w ręce Czytelników zbiorowe opracowanie środowiska naukowego zajmującego się w Polsce i państwach Europy Środkowo-Wschod­niej prawem finansowym i finansami publicznymi.Postanowiliśmy w nim odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy w stanie przewidzieć wyzwania, jakie wobec nauki i praktyki prawa finansowego i finansów publicznych przyniesie XXI wiek? Czy zajęci rozwiązywaniem bieżących proble
Ebook Corporate governance oczami Warrena Buffetta

Corporate governance oczami Warrena Buffetta

Autor: Katarzyna Zarzycka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problematyka corporate governance należy do najbardziej złożonych zagadnień prawa spółek. Przenika ona życie codzienne spółki, konflikty w niej, jej wzloty i upadki. Odżywa regularnie wraz z kolejnym skandalem na rynkach finansowych, na którym tracą swoje majątki akcjonariusze, wierzyciele i pracownicy spółki, a w przypadku spółek "zbyt dużych, aby upaść" - społeczeństwo. Definicji corporate gover
Ebook Rynek usług finansowych: inwestycyjnych bankowych i ubezpieczeniowych - między teorią a praktyką

Rynek usług finansowych: inwestycyjnych bankowych i ubezpieczeniowych - między teorią a praktyką

Autor: Jan Olszewski prof. UR, LL. M. Mamun Bin Alam, Oskar Bróż

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotowa monografia jest próbą przystępnego przestawienia autorsko wybranych istotnych zagadnień, dedykowaną nie tylko osobom profesjonalnie zajmującym się tematyką usług finansowych, lecz także nauczycielom i uczniom szkół średnich jako materiał pomocniczy/problemowy do nauki przedmiotów przedsiębiorczość czy wiedza o społeczeństwie. Celem publikacji jest zainteresowanie Czytelnika szczegółow
Ebook Prawo gospodarcze i spółek

Prawo gospodarcze i spółek

Autor: Joanna Ablewicz, Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przystępujesz wkrótce do trudnego egzaminu z prawa gospodarczego lub handlowego? Nie masz czasu na tworzenie własnych notatek a z długich opisów podręcznikowych nic nie możesz zapamiętać? Nie wiesz, jakie pytania mogą pojawić się na egzaminie? Jeżeli tak, to znalazłeś wreszcie rozwiązanie swojego problemu! Prawo gospodarcze i spółek - 4. wydanie to publikacja, która ma służyć jako pomoc w przyswoj
Ebook Leksykon prawa spółek. 100 podstawowych pojęć

Leksykon prawa spółek. 100 podstawowych pojęć

Autor: Bartłomiej Gliniecki prof. UG, Marcin Glicz prof. AP

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W Leksykonie w syntetyczny sposób wyjaśniono pojęcia dotyczące prawa spółek. Są wśród nich nie tylko pojęcia podstawowe z punktu widzenia nauki prawa handlowego i terminologii Kodeksu spółek handlowych, lecz także te spoza języka prawnego, ukorzenione w praktyce obrotu gospodarczego. W konsekwencji pośród setki haseł dotyczących prawa spółek odnaleźć można zarówno te często stanowiące kanwę pytań
Ebook Prawo gospodarcze i spółek. Wydanie 5

Prawo gospodarcze i spółek. Wydanie 5

Autor: Joanna Ablewicz, Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie służy do przyswojenia, usystematyzowania i samodzielnego sprawdzeniu zdobytej wiedzy z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, zarówno w czasie studiów, przy przygotowaniach do egzaminów na aplikacje prawnicze, jak i w trakcie ich trwania. Zawarty w opracowaniu materiał ujęty jest w sposób przejrzysty i hasłowy. Tekst składa się ze zwięzłych opisów, czytelnych wykresów i tabel. Szcze
Ebook Wykładnia w prawie gospodarczym

Wykładnia w prawie gospodarczym

Autor: Artur Żurawik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia poświęcona jest problematyce wykładni w prawie gospodarczym. Prawodawca pewne zasady i reguły rekonstrukcji norm z przepisów wiąże stricte z działalnością gospodarczą. Daje temu wyraz w przepisach, czego dobitnym przykładem jest ustawa - Prawo przedsiębiorców. Nie jest to zatem już problem jedynie doktrynalny, teoretyczny, ale normatywny. Publikacja nadto w sposób interdyscyplinarny, ni
Ebook Soft law w regulacji rynku finansowego w Polsce: rekomendacje wytyczne i lista ostrzeżeń publicznych KNF

Soft law w regulacji rynku finansowego w Polsce: rekomendacje wytyczne i lista ostrzeżeń publicznych KNF

Autor: Aleksandra Nadolska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W pracy przedstawiono rewolucyjne podejście do tworzenia, rozumienia i stosowania krajowego prawa rynku finansowego, zgodne z nowym paradygmatem regulacyjnym opartym na wzajemnej zależności prawa "twardego" i "miękkiego". W konsekwencji tego w pracy soft law ujmowane jest jako źródło prawa rynku finansowego, które określa hierarchiczne relacje pomiędzy różnymi aktami prawnymi i zasady obowiązujące
Ebook Uprawnienia i obowiązki akcjonariusza względem pozostałych akcjonariuszy wynikające ze stosunku spółki

Uprawnienia i obowiązki akcjonariusza względem pozostałych akcjonariuszy wynikające ze stosunku spółki

Autor: Paweł Mazur

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji podjęto próbę wykazania, że umowa spółki akcyjnej jest umową w rozumieniu prawa zobowiązań, której zawarcie prowadzi do powstania obligacyjnego stosunku prawnego między jej stronami - akcjonariuszami. Ponadto jako dokument kreacyjny, określający wewnętrzne zasady działania korporacji, prowadzi ona do powstania organizacyjnego stosunku prawnego między akcjonariuszami. Tego typu stosunk
Ebook Prawo handlowe i gospodarcze. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

Prawo handlowe i gospodarcze. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

Autor: Joanna Ablewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytorium prezentuje i porządkuje najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego i handlowego. Korzystając z publikacji, sprawnie przyswoisz wiedzę, poznasz podstawy najważniejszych zagadnień, a na koniec sprawdzisz, ocenisz i uzupełnisz ewentualne braki w przygotowaniu do egzaminu. Zagadnienia zostały opracowane przez specjalistów. Stan prawny: maj 2020, z uwzględnieniem zmian do Kode
Ebook Kompetencja w publicznym prawie gospodarczym

Kompetencja w publicznym prawie gospodarczym

Autor: Tomasz Długosz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji omówiono zagadnienie kompetencji w publicznym prawie gospodarczym, podejmując problematykę: kompetencji, jej funkcji i systemowego ujęcia, zasady kompetencyjności, roli kompetencji w interwencjonizmie państwa w gospodarce; kompetencji w świetle takich zasad ustrojowych jak: zasada podziału władzy, zasada pomocniczości, zasada proporcjonalności, zasada praworządności, zasada prymatu us
Ebook (Nie)sprawiedliwy polski podatek dochodowy od osób fizycznych

(Nie)sprawiedliwy polski podatek dochodowy od osób fizycznych

Autor: Adam Mariański prof. UŁ

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podatek dochodowy to podatek bezpośredni, który bezpośrednio uiszcza podatnik. Wyodrębnia się podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych. W książce poruszona zostanie problematyka sprawiedliwości podatku dochodowego od osób fizycznych. Podjęto próbę rozstrzygnięcia, czy podatek ten jest najlepszym rozwiązaniem, które gwarantuje sprawiedliwy rozkład ciężarów podatk
Ebook Prawo podatkowe. Wydanie 12

Prawo podatkowe. Wydanie 12

Autor: Ryszard Mastalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: 1 lipca 2021 r. Ebook "Prawo podatkowe" stanowi szczegółowe opracowanie i prezentuje całość wykładu z zakresu prawa podatkowego. Publikacja składa się z trzech części, z których: pierwsza zawiera wprowadzenie do prawa podatkowego, omawia jego źródła, wykładnie i wnioskowania oraz konstytucyjne podstawy opodatkowania; druga dotyczy ogólnego prawa podatkowego, w tym m.in.: powstawania i
Ebook Prawo podatkowe. Wydanie 4

Prawo podatkowe. Wydanie 4

Autor: Paweł Smoleń, Wanda Wójtowicz, Marcin Burzec

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do uczestników wykładów kursowych, wykładów specjalizacyjnych (konwersatoriów, fakultetów), seminariów magisterskich i doktorskich, prowadzonych dla studentów oraz absolwentów prawa, administracji, europeistyki oraz kierunków ekonomicznych. Może być także pomocna w trakcie różnorodnych studiów podyplomowych, kursów dla doradców podatkowych, czy aplikacji
Ebook Prawo podatkowe. Wydanie 5

Prawo podatkowe. Wydanie 5

Autor: Paweł Smoleń, Wanda Wójtowicz, Marcin Burzec

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo podatkowe" przystępnie i szczegółowo omawia najważniejsze kwestie z zakresu podatków i prawa podatkowego. W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące m.in.: pojęcia i charakteru podatku jako dochodu publicznego, standardów polskiego prawa podatkowego, ordynacji podatkowej - części materialnej i procesowej, pośrednich i bezpośrednich podatków państwowych, podatków samorządowych,
Ebook Wolność działalności gospodarczej w polskiej i niemieckiej kulturze prawnej - perspektywa komparystyczna. Freiheit der wirtschaftlichen Tätigkeiten in der Polnischen und Deutschen Rechtskultur - eine rechtsvergleichende Perspektive

Wolność działalności gospodarczej w polskiej i niemieckiej kulturze prawnej - perspektywa komparystyczna. Freiheit der wirtschaftlichen Tätigkeiten in der Polnischen und Deutschen Rechtskultur - eine rechtsvergleichende Perspektive

Autor: Michał Biliński, Magdalena Jaś-Nowopolska, Ewa Przeszło

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wolność działalności gospodarczej, niezależnie od sposobu jej prawnego wyartykułowania, pełni doniosłą rolę w ramach ustrojów gospodarczych Polski oraz Niemiec. Na gruncie art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przypisuje się jej charakter zasady ustrojowej, która tworzy podstawę dla społecznej gospodarki rynkowej. Z innego punktu widzenia, wolność gospodarcza stanowi zarazem prawo podmiot
Ebook Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania gospodarczego. Zagadnienia prywatno- i publicznoprawne

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania gospodarczego. Zagadnienia prywatno- i publicznoprawne

Autor: Katarzyna Marak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podjęta w opracowaniu tematyka odpowiedzialności kontraktowej należy do najbardziej doniosłych teoretycznie i praktycznie zagadnień prawnych, niezwykle rozległych oraz charakteryzujących się dużą zmiennością. Obecnie owa niestałość jest szczególnie odczuwalna. Pojęcie zobowiązania gospodarczego w czasie epidemii nabiera bowiem wyjątkowego znaczenia. Publikacja powstała jako rezultat wsp&oac
Ebook Prawo gospodarcze publiczne w pigułce. Wydanie 2

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce. Wydanie 2

Autor: Joanna Ablewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego. Opracowanie zostało podzielone na 3 działy tematyczne, w których znajdziesz 12 części omawiających m.in: Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Spółdzielnie, stowarzyszenia i fundacje, Przedsiębiorstwa państwowe, Pr
Ebook Prawo handlowe. Wydanie 23

Prawo handlowe. Wydanie 23

Autor: Andrzej Kidyba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook w pogłębiony sposób prezentuje całość problematyki z dziedziny prawa handlowego. Jest to kompletne opracowanie uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. Publikacja składa się z trzech części, z których: Pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich
Ebook Prawo handlowe w pigułce. Wydanie 2

Prawo handlowe w pigułce. Wydanie 2

Autor: Joanna Ablewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa handlowego. Opracowanie uwzględnia najnowsze zmiany w zakresie wprowadzenia do systemu prawa handlowego prostej spółki akcyjnej i głosowania elektronicznego, jak również zmiany w KRS w zakresie formularzy urzędowych. Opracowanie zostało podzielone na 3
Ebook Prawo gospodarcze prywatne. Podstawowe instytucje

Prawo gospodarcze prywatne. Podstawowe instytucje

Autor: Teresa Mróz, Mirosław Stec, Katarzyna Bagan-Kurluta

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku Prawo gospodarcze prywatne. Podstawowe instytucje w trzech częściach omówiono m.in.: zagadnienia ogólne, w szczególności dotyczące przedsiębiorców i ich zasad uczestnictwa w obrocie gospodarczym, spółki handlowe (osobowe i kapitałowe), podstawowe umowy funkcjonujące w obrocie gospodarczym. Materia objęta zakresem opracowania jest bardzo obszerna. Mimo to Autorzy - biorąc pod uwagę za
Ebook Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2022. Tom 2. Akta gospodarcze i administracyjne

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2022. Tom 2. Akta gospodarcze i administracyjne

Autor: Grzegorz Witczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nowe wydanie zawiera zaktualizowane stany faktyczne oraz prawne, dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji i dla praktyków składają się z 3 tomów od
Ebook Publiczne prawo gospodarcze

Publiczne prawo gospodarcze

Autor: Zofia Snażyk, Adam Szafrański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook "Publiczne prawo gospodarcze" obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu konstytucyjnego i administracyjnego prawa działalności gospodarczej. W publikacji tej omówiono m.in. następujące kwestie: konstytucyjna regulacja gospodarki, administracja gospodarki, prawne formy działania administracji gospodarki, prawne regulacje podejmowania działalności gospodarczej, rejestracja przedsiębiorców
Ebook Publiczne prawo gospodarcze. Wydanie 8

Publiczne prawo gospodarcze. Wydanie 8

Autor: Zofia Snażyk, Adam Szafrański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook "Publiczne prawo gospodarcze" obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu konstytucyjnego i administracyjnego prawa działalności gospodarczej. W publikacji tej omówiono m.in. następujące kwestie: konstytucyjna regulacja gospodarki, administracja gospodarki, prawne formy działania administracji gospodarki, prawne regulacje podejmowania działalności gospodarczej, rejestracja przedsiębiorców
Ebook Odpowiedzialność administracyjnoprawna uczestników rynku kapitałowego

Odpowiedzialność administracyjnoprawna uczestników rynku kapitałowego

Autor: Izabela Jackowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja jako jedna z nielicznych przedstawia tytułową problematykę w sposób obejmujący jej pogłębioną analizę teoretycznoprawną, przy jednoczesnym uwzględnieniu praktycznego wymiaru jej funkcjonowania w rzeczywistości polskiego rynku kapitałowego. Dająca się zaobserwować tendencja legislacyjna do poszerzania zakresu sankcji administracyjnych, jakie może nałożyć Komisja Nadzoru Finansowego w zwi
Ebook Izby rolnicze w modelu społecznej gospodarki rynkowej

Izby rolnicze w modelu społecznej gospodarki rynkowej

Autor: Beata Jeżyńska, Monika A. Król

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zrzeszenie w ramach izb rolniczych wszystkich producentów rolnych, bez względu na wielkość i formę organizacyjną gospodarstwa rolnego, profil i rozmiar produkcji, powiązanie z rynkiem towarowym czy organizację procesu produkcyjnego, skutkowało tym, że 25 lat temu powstała organizacja samorządu gospodarczego skupiająca niemal 1/4 całego społeczeństwa kraju. Masowa i obowiązkowa przynależnoś
Ebook Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 9

Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 9

Autor: Justyna Witas

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Orzecznictwo Aplikanta - Kodeks spółek handlowych, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów tego Kodeksu. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Pełną treść orzeczenia wraz z uzasadnieniem możesz następnie wyszukać w dostępnym na egzaminie komputerze. Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe poniew
Ebook Uchwała wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sprzeczna z ustawą

Uchwała wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sprzeczna z ustawą

Autor: Radosław Poprawski LL.M.

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiot monografii stanowi problematyka uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sprzecznej z ustawą. Analizowana materia obejmuje w szczególności charakter prawny uchwały wspólników, legitymację do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały, skuteczność wyroku stwierdzającego nieważność uchwały, uprawnienie sądu rejestrowego do badania ważności uchwały, kognicję s
Ebook Wsparcie dla przedsiębiorców. Aspekty: prawny, ekonomiczny i społeczny

Wsparcie dla przedsiębiorców. Aspekty: prawny, ekonomiczny i społeczny

Autor: Anna Kociołek-Pęksa, Andrzej Powałowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja prezentuje problematykę wsparcia przedsiębiorców w ujęciu prawnym, ekonomicznym oraz socjologicznym. Interdyscyplinarne ujęcie wsparcia, zdaniem autorów pracy, powinno przyczynić się do zaakcentowania istotności kwestii wsparcia, ustalenia zakresu i kontekstu wsparcia i przedstawienie tej instytucji jako sui generis instrumentu oddziaływania państwa na gospodarkę. Autorzy pracy zdają so
Ebook ABC inwentaryzacji w firmie

ABC inwentaryzacji w firmie

Autor: Katarzyna Trzpioła

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niewłaściwe sporządzanie arkuszy spisowych, wadliwe wprowadzanie do nich korekt i poprawek, czy rozciąganie w czasie prac, to tylko niektóre błędy popełniane podczas inwentaryzacji.  Ustawa o rachunkowości nie precyzuje do końca kwestii technicznych i organizacyjnych dotyczących inwentaryzacji, pozostawiając to kierownictwu. Dlatego rozpoczynając prowadzanie działalności tak ważne jest
Ebook Kodeks spółek handlowych z komentarzem

Kodeks spółek handlowych z komentarzem

Autor: mec. Dominik Poręcki, mec. Paweł Poręcki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praktyczne ujęcie dla kadry zarządzającej. Wstęp do Kodeksu spółek handlowych ma wyjaśnić ogólny kierunek zmian ze wskazaniem na przepisy, które zostały wprowadzone w 2013 roku. We wstępie przybliżony jest nowy stan prawny w kontekście przepisów kodeksowych już istniejących. Publikacja ma za zadanie omówić zmiany bez konieczności sięgania do konkretnych prze
Ebook Współpraca spółki z o.o. z agencją ochrony

Współpraca spółki z o.o. z agencją ochrony

Autor: Krzysztof Tomaszewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Bardzo dużo spółek z ograniczoną odpowiedzialnością decyduje się na powierzenie bezpieczeństwa swojego mienia wyspecjalizowanym agencjom ochrony. Najpierw jednak trzeba koniecznie sprawdzić, czy wybrana firma, która ma czuwać nad obiektami, posiada wymagane uprawnienia. Następnie zaś należy precyzyjne określić wzajemne obowiązki spółki oraz agencji ochrony w pisemnej umowie. P
Ebook Odpady, wydanie listopad 2014 r

Odpady, wydanie listopad 2014 r

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo środowiskowe jest bardzo niejednoznaczne. Eksperci-praktycy pomogą Ci je stosować! Brakuje wiążących interpretacji (wykładni prawnych) i orzecznictwa z zakresu prawa środowiskowego, na które można by się było powołać. Właściwie każdy urząd może interpretować je inaczej. Miesięcznik "Odpady" pomaga w rozwiązaniu tego typu problemów. Koniec wątpliwości w klasyfikowaniu
Ebook Prawo i Podatki, wydanie kwiecień 2014 r

Prawo i Podatki, wydanie kwiecień 2014 r

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Miesięcznik „Prawo i Podatki” To pismo stworzone dla najambitniejszych osób profesjonalnie zajmujących się prawem podatkowym. Zawiera komentarze i pogłębione analizy prawne pozwalające uporać się z najbardziej skomplikowanymi kazusami. W miesięczniku znajdziesz takie działy, jak: prawo unijne - polskie regulacje,  podatki dochodowe,  VAT, zobowiązania podatkowe,&n
Ebook Prawo i Podatki, wydanie maj 2014 r

Prawo i Podatki, wydanie maj 2014 r

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Miesięcznik „Prawo i Podatki” To pismo stworzone dla najambitniejszych osób profesjonalnie zajmujących się prawem podatkowym. Zawiera komentarze i pogłębione analizy prawne pozwalające uporać się z najbardziej skomplikowanymi kazusami. W miesięczniku znajdziesz takie działy, jak: prawo unijne - polskie regulacje,  podatki dochodowe,  VAT, zobowiązania podatkowe,&n
Ebook Prawo i Podatki, wydanie czerwiec 2014 r

Prawo i Podatki, wydanie czerwiec 2014 r

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Miesięcznik „Prawo i Podatki” To pismo stworzone dla najambitniejszych osób profesjonalnie zajmujących się prawem podatkowym. Zawiera komentarze i pogłębione analizy prawne pozwalające uporać się z najbardziej skomplikowanymi kazusami. W miesięczniku znajdziesz takie działy, jak: prawo unijne - polskie regulacje,  podatki dochodowe,  VAT, zobowiązania podatkowe,&n
Ebook Prawo i Podatki, wydanie lipiec 2014 r

Prawo i Podatki, wydanie lipiec 2014 r

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Miesięcznik „Prawo i Podatki” To pismo stworzone dla najambitniejszych osób profesjonalnie zajmujących się prawem podatkowym. Zawiera komentarze i pogłębione analizy prawne pozwalające uporać się z najbardziej skomplikowanymi kazusami. W miesięczniku znajdziesz takie działy, jak: prawo unijne - polskie regulacje,  podatki dochodowe,  VAT, zobowiązania podatkowe,&n
Ebook Prawo i Podatki, wydanie sierpień 2014 r

Prawo i Podatki, wydanie sierpień 2014 r

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Miesięcznik „Prawo i Podatki” To pismo stworzone dla najambitniejszych osób profesjonalnie zajmujących się prawem podatkowym. Zawiera komentarze i pogłębione analizy prawne pozwalające uporać się z najbardziej skomplikowanymi kazusami. W miesięczniku znajdziesz takie działy, jak: prawo unijne - polskie regulacje,  podatki dochodowe,  VAT, zobowiązania podatkowe,&n
Ebook Prawo i Podatki, wydanie wrzesień 2014 r

Prawo i Podatki, wydanie wrzesień 2014 r

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Miesięcznik „Prawo i Podatki” To pismo stworzone dla najambitniejszych osób profesjonalnie zajmujących się prawem podatkowym. Zawiera komentarze i pogłębione analizy prawne pozwalające uporać się z najbardziej skomplikowanymi kazusami. W miesięczniku znajdziesz takie działy, jak: prawo unijne - polskie regulacje,  podatki dochodowe,  VAT, zobowiązania podatkowe,&n
Ebook Prawo i Podatki, wydanie październik 2014 r

Prawo i Podatki, wydanie październik 2014 r

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Miesięcznik „Prawo i Podatki” To pismo stworzone dla najambitniejszych osób profesjonalnie zajmujących się prawem podatkowym. Zawiera komentarze i pogłębione analizy prawne pozwalające uporać się z najbardziej skomplikowanymi kazusami. W miesięczniku znajdziesz takie działy, jak: prawo unijne - polskie regulacje,  podatki dochodowe,  VAT, zobowiązania podatkowe,&n
Ebook Prawo i Podatki, wydanie listopad 2014 r

Prawo i Podatki, wydanie listopad 2014 r

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Miesięcznik „Prawo i Podatki” To pismo stworzone dla najambitniejszych osób profesjonalnie zajmujących się prawem podatkowym. Zawiera komentarze i pogłębione analizy prawne pozwalające uporać się z najbardziej skomplikowanymi kazusami. W miesięczniku znajdziesz takie działy, jak: prawo unijne - polskie regulacje,  podatki dochodowe,  VAT, zobowiązania podatkowe,&n
Ebook Kryteria WSK po wycofaniu normy PN-N 19001

Kryteria WSK po wycofaniu normy PN-N 19001

Autor: Mariusz Lewandowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 W sierpniu 2014 roku norma PN-N 19001:2006 będąca dotychczas podstawą systemu WSK została wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastąpienia. Firmy, które z mocy ustawy muszą utrzymywać WSK, stanęły przed problemem, gdzie znaleźć wytyczne tego systemu. Jakie są wymagania WSK na dzień dzisiejszy?
Ebook Nadzór zamawiającego w kontraktach z wymaganiami AQAP

Nadzór zamawiającego w kontraktach z wymaganiami AQAP

Autor: Mariusz Lewandowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Realizacja kontraktu objętego procesem Rządowego Zapewnienia Jakości (Government Quality Assurance – GQA) niesie za sobą wiele obwarowań dotyczących przejrzystości działań. Zamawiający już na etapie umowy zawiera informacje, że życzy sobie, aby zamówienie było nadzorowane przez jego przedstawiciela. Generalnie nadzór nad kontraktem dotyczy organizacji będącej dostawcą &nd
Ebook Wpływ interesów politycznych na stanowienie prawa

Wpływ interesów politycznych na stanowienie prawa

Autor: Natalia Daśko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszy zbiór artykułów ma  zwrócić uwagę na szczególne przypadki wpływu polityki na prawo. Nie chodzi w nim o rozważania z zakresu prawa konstytucyjnego czy teorii prawa, lecz o wskazanie powiązań o mniej formalnym charakterze, nie będących wynikiem powszechnie przyjętych mechanizmów porządku demokratycznego. Na zbiór składa się dziesięć artykułów przygotowanych przez prawników, politologów i p
Ebook Przewodnik beneficjenta: od złożenia wniosku do realizacji projektu unijnego

Przewodnik beneficjenta: od złożenia wniosku do realizacji projektu unijnego

Autor: praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Jakie dokumenty trzeba skompletować, aby złożyć wniosek o dofinansowanie zgodny z wymogami formalnymi, czy można odwołać się od negatywnej oceny projektu, na co uważać przy zawieraniu umowy o dotację oraz jakie obowiązki informacyjno-promocyjne ma beneficjent funduszy unijnych? To tylko niektóre z zagadnień, jakie zostały omówione w tej publikacji. Eksperci jasnym i przystępnym
Ebook Zawarcie umowy przedwstępnej - jak nie popełnić błędu

Zawarcie umowy przedwstępnej - jak nie popełnić błędu

Autor: Michał Kuryłek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji "Zawarcie umowy przedwstępnej – jak nie popełnić błędu" podpowiadamy, Jakie umowy warto poprzedzić zawarciem umowy przedwstępnej. Wyjaśniamy, w jakiej formie należy zawrzeć umowę przedwstępną i jakie elementy powinny się w niej znaleźć, w publikacji wskazujemy, kiedy można zażądać zawarcia umowy przyrzeczonej, a także w jaki sposób można rozwiązać umowę przedwst
Ebook Prawo restrukturyzacyjne z komentarzem przygotowanym przez radcę prawnego Marcina Sarnę

Prawo restrukturyzacyjne z komentarzem przygotowanym przez radcę prawnego Marcina Sarnę

Autor: Marcin Sarna

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 W komentarzu do Prawa restrukturyzacyjnego wyjaśniono główne założenia nowych przepisów oraz omówiono wprowadzone postępowania restrukturyzacyjne. Publikacja ma za zadanie omówić w sposób zwięzły i praktyczny nowe przepisy i zmiany w przepisach dotyczących Prawa upadłościowego bez konieczności sięgania do konkretnych przepisów. Jednak czytelnik zaint
Ebook Prawo dla startupu

Prawo dla startupu

Autor: Monika Wieczorek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stwórz jednorożca w zgodzie z przepisami! Budowanie firmy to proces składający się z wielu elementów, z których aspekt prawny przysparza najwięcej trudności. Skomplikowane przepisy i mnogość regulacji powodują, że czasami trudno odnaleźć się w rzeczywistości biznesowej nie tylko nowicjuszom, ale i doświadczonym przedsiębiorcom. Startupy - młode, innowacyjne firmy działają
Ebook Pozew o zapłatę faktury. Omówienie i wzory

Pozew o zapłatę faktury. Omówienie i wzory

Autor: Michał Wysocki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pozew o zapłatę faktury. Omówienie i wzory to profesjonalny poradnik, dzięki któremu będziesz mógł stworzyć od zera pozew o zapłatę faktury. Napisany przystępnym, pozbawionym prawniczego żargonu językiem, zawiera wszystko co niezbędne, by przygotować takie pismo procesowe. Na końcu książki znajdują się wzory, które można dowolnie modyfikować. Dodatkowo do książki dołącz

Ebooki - wróć do strony głównej