Ebooki > Prawo > Prawo karne

Ebook Urzeczywistnianie idei humanizmu w kontekście zagwarantowania podstawowych praw osobom z niepełnosprawnościami

Urzeczywistnianie idei humanizmu w kontekście zagwarantowania podstawowych praw osobom z niepełnosprawnościami

Autor: Maciej Borski (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsze opracowanie jest próbą ukazania wybranych problemów związanych z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnościami poprzez osadzenie ich w świecie idei humanistycznych. We współczesnym świecie niepełnosprawność jest pojęciem złożonym, a sam problem niepełnosprawności stał się podstawą pogłębionych badań empirycznych, ukazujących wieloaspektowość omawianej problemat
Ebook Doprawdy litość to zbrodnia. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Bogusława Sygita

Doprawdy litość to zbrodnia. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Bogusława Sygita

Autor: Brunon Hołyst, Jerzy Duży, Piotr Grzegorczyk, Zbigniew Wardak, Damian Wąsik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana księga jubileuszowa powstała dla uczczenia kariery naukowej i zawodowej Profesora Bogusława Sygita - wybitnego prawnika i wielkiej postaci polskiej kryminalistyki. Zaproszenie do udziału w tworzeniu publikacji przyjęło znamienite grono Autorów - przyjaciół, współpracowników i uczniów Jubilata. Wśród nich są przedstawiciele nauk penalnych oraz
Ebook Sprawca niepoczytalny w procesie karnym

Sprawca niepoczytalny w procesie karnym

Autor: Damian Krakowiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi kompleksowe ujęcie zagadnień związanych z niepoczytalnością sprawcy. Przedstawiono w niej kwestie zarówno karnomaterialne, jak i procesowe. Przyjęto, że niepoczytalność jest okolicznością dekompletującą stronę podmiotową czynu, a niekiedy winę. Główny nurt rozważań karnoprocesowych dotyczył charakteru wniosku prokuratora o umorzenie postępowania i zastosowanie środ
Ebook Przypadki kryminalne Poszukiwania zaginionych jako problem interdyscyplinarny

Przypadki kryminalne Poszukiwania zaginionych jako problem interdyscyplinarny

Autor: Joanna Stojer-Polańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Z recenzji: „Współczesne społeczeństwo wychowane na szybkim dostępie do informacji, programach typu true-crime i serialach z cyklu CSI jest przekonane o tym, że zna realną skalę i poziom przestępczości. Rzeczywistość jednak dość mocno odstaje od filmowego wyobrażenia pracy wymiaru sprawiedliwości i dowodzi, że nie dość, że są zdarzenia kryminalne, które nie znajdują swojego fi
Ebook Przypadki kryminalne. Ciemna liczba przestępstw jako problem interdyscyplinarny

Przypadki kryminalne. Ciemna liczba przestępstw jako problem interdyscyplinarny

Autor: Zbiorowy

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kryminalistyka - z różnych punktów widzenia, omawiana przez praktyków i teoretyków, wybitnych specjalistów. 
Ebook Kodeks wykroczeń styczeń 2019

Kodeks wykroczeń styczeń 2019

Autor: Agnieszka Kaszok

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja zawiera tekst jednolity ustaw: Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wraz z przepisami wprowadzającymi. W Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia uwzględniono ostatnie zmiany uchwalone u schyłku 2017 r. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz.
Ebook COMMONS - dobra wspólnie użytkowane. Prawnoporównawcze aspekty korzystania z zasobow wodnych

COMMONS - dobra wspólnie użytkowane. Prawnoporównawcze aspekty korzystania z zasobow wodnych

Autor: Grzegorz Blicharz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Grzegorz Blicharz – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego Uniwersytetu  Jagiellońskiego, stypendysta START 2017 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), laureat programu „Diamentowy Grant”, zdobywca wyróżnień w LII Konkursie „Państwa i Prawa” i I Edycji Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; laureat
Ebook Udział państwa w spadku. Rzymska mysl prawna w perspektywie prawnoporównawczej

Udział państwa w spadku. Rzymska mysl prawna w perspektywie prawnoporównawczej

Autor: Grzegorz Blicharz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Z “Przedmowy redaktorów serii” Wojciecha Dajczaka, Tomasza Giaro i Franciszka Longchamps de Bérier: Publikowana praca wyróżnia się sposobem łączenia wniosków wyprowadzanych z rzymskich źródeł i problemów, z jakimi boryka się dzisiejsze prawo. Znajduje to wyraz na trzy sposoby. Po pierwsze, obok tradycji civil law, a więc budowanej na świadomych
Ebook Kodeks karny wrzesień 2019

Kodeks karny wrzesień 2019

Autor: Anna Prus

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Najnowsza aktualizacja Kodeksu karnego uwzględniająca zmiany prawne wynikające z wejścia w życie ustawy poszerzającej granice obrony koniecznej. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy Kodeks karny wraz z przepisami wprowadzającymi. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Stan prawny
Ebook Instytucje prawa cywilnego wykorzystywane przy określaniu wysokości szkody i zadoścuczynienia za doznaną krzywdę na gruncie regulacji karnoprawnych

Instytucje prawa cywilnego wykorzystywane przy określaniu wysokości szkody i zadoścuczynienia za doznaną krzywdę na gruncie regulacji karnoprawnych

Autor: Anna Rogacka-Łukasik, Robert Słowakiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem niniejszej monografii jest omówienie tych instytucji prawa cywilnego, któ­re mogą być wykorzystywane przy określeniu wysokości szkody i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Należy podkreślić, iż pole niektórych rozważań świadomie zawężone zostało do wskazanych zagadnień, albowiem one same dostarczają niezwykle bogatej i obszernej materii do przemyśleń. Monografia zos
Ebook Koncepcja zbrodni przeciwko ludzkości w międzynarodowym prawie karnym

Koncepcja zbrodni przeciwko ludzkości w międzynarodowym prawie karnym

Autor: Michał Jan Filipek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja z serii „Rozprawy Prawnicze. Seria monograficzna Instytutu Nauk Prawnych PAN. Niniejsza praca służy trzem celom badawczym: Celem ogólnym jest określenie podstawy kryminalizacji zbrodni przeciwko ludzkości. Jego realizacji posłużyła analiza wszystkich ważniejszych międzynarodowych definicji bezprawności zbrodni przeciwko ludzkości, co wiązało się z wyróżnieniem i zb
Ebook Skazani na wychowanie. Stosowanie środków izolacyjnych wobec nieletnich

Skazani na wychowanie. Stosowanie środków izolacyjnych wobec nieletnich

Autor: Justyna Włodarczyk-Madejska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook została poświęcona zagadnieniu realizacji dyrektyw ustawowych przy orzekaniu środków o charakterze izolacyjnym, tj. umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub skierowania do zakładu poprawczego. Zgodnie z Europejską konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolnościach pozbawienie wolności nieletniego może nastąpić zarówno na etapie kończącym postępowanie, ja
Ebook Chuligaństwo stadionowe

Chuligaństwo stadionowe

Autor: Marcin Kamiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia w sposób kompleksowy prezentuje problematykę chuligaństwa stadionowego jako zjawiska społecznego i prawnego. Jej zasadniczą część stanowią analizy związane z krajowymi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi chuligaństwa na stadionach; szczególną uwagę poświęcono regulacjom mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych. W monografii zaprezentowano
Ebook Informatyka w kryminalistyce. Praktyczny przewodnik. Wydanie II

Informatyka w kryminalistyce. Praktyczny przewodnik. Wydanie II

Autor: Darren R. Hayes

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nasilanie się zjawiska cyberprzestępczości sprawia, że prowadzenie dochodzeń kryminalnych wymaga specjalnych umiejętności i wiedzy technicznej. Bez odpowiedniego materiału dowodowego niemożliwe jest oskarżenie i osądzenie winnych. Sytuację utrudnia rozwój technologii: serwisy społecznościowe, urządzenia mobilne czy internet rzeczy są wykorzystywane do popełniania przestępstw na wiele dotych
Ebook Pokrzywdzony w sprawach o wykroczenia - Wzory Pism

Pokrzywdzony w sprawach o wykroczenia - Wzory Pism

Autor: Michał Wysocki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pokrzywdzony w sprawach o wykroczenia - Wzory Pism to przygotowana przez zawodowego pełnomocnika praktyczna publikacja zawierająca wszystkie najbardziej powszechne wzory pism, jakie składa osoba pokrzywdzona w sprawach o wykroczenia. Napisana prostym, zrozumiałym językiem, publikacja zawiera 35 pism, dzięki którym możliwe jest samodzielne dochodzenie swoich praw przed sądem i organami ściga
Ebook Kodeks karny - Skrypt z tekstu ustawy

Kodeks karny - Skrypt z tekstu ustawy

Autor: Michał Wysocki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kodeks karny - Skrypt z tekstu ustawy to kompleksowe opracowanie tego aktu prawnego, które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje związane z prawem karnym materialnym. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią kodeksu i zawiera wszystkie kluczowe elementy tego aktu prawnego. Publikacja jest efektem kilkunastoletniego doświadczenia autora w przygotowywaniu materiał
Ebook Kodeks wykroczeń - Skrypt z tekstu ustawy

Kodeks wykroczeń - Skrypt z tekstu ustawy

Autor: Michał Wysocki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kodeks wykroczeń - Skrypt z tekstu ustawy to kompleksowe opracowanie tego aktu prawnego, które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje związane z materialnym prawem wykroczeń. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią kodeksu i zawiera wszystkie kluczowe elementy tego aktu prawnego. Publikacja jest efektem kilkunastoletniego doświadczenia autora w przygotowywaniu m
Ebook Kodeks postępowania karnego - Skrypt z tekstu ustawy. Tom 1

Kodeks postępowania karnego - Skrypt z tekstu ustawy. Tom 1

Autor: Michał Wysocki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kodeks postępowania karnego - Skrypt z tekstu ustawy. Tom 1 to kompleksowe opracowanie rozdziałów 1 - 18 tego aktu prawnego, które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje związane z prawem karnym procesowym. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią kodeksu i zawiera wszystkie kluczowe elementy potrzebne do nauki. Publikacja jest efektem kilkunastoletniego d
Ebook Kodeks postępowania karnego - Skrypt z tekstu ustawy. Tom 2

Kodeks postępowania karnego - Skrypt z tekstu ustawy. Tom 2

Autor: Michał Wysocki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kodeks postępowania karnego - Skrypt z tekstu ustawy. Tom 2 to kompleksowe opracowanie rozdziałów 19 - 32 tego aktu prawnego, które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje związane z prawem karnym procesowym. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią kodeksu i zawiera wszystkie kluczowe elementy potrzebne do nauki. Publikacja jest efektem kilkunastoletniego
Ebook Kodeks postępowania karnego - Skrypt z tekstu ustawy. Tom 3

Kodeks postępowania karnego - Skrypt z tekstu ustawy. Tom 3

Autor: Michał Wysocki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kodeks postępowania karnego - Skrypt z tekstu ustawy. Tom 3 to kompleksowe opracowanie rozdziałów 33 - 50 tego aktu prawnego, które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje związane z prawem karnym procesowym. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią kodeksu i zawiera wszystkie kluczowe elementy potrzebne do nauki. Publikacja jest efektem kilkunastoletniego
Ebook Kodeks postępowania karnego - Skrypt z tekstu ustawy. Tom 4

Kodeks postępowania karnego - Skrypt z tekstu ustawy. Tom 4

Autor: Michał Wysocki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kodeks postępowania karnego - Skrypt z tekstu ustawy. Tom 4 to kompleksowe opracowanie rozdziałów 52 - 74 tego aktu prawnego, które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje związane z prawem karnym procesowym. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią kodeksu i zawiera wszystkie kluczowe elementy potrzebne do nauki. Publikacja jest efektem kilkunastoletniego
Ebook Kodeks postępowania karnego. Skrypt z tekstu ustawy

Kodeks postępowania karnego. Skrypt z tekstu ustawy

Autor: Michał Wysocki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Aktualny, kompletny skrypt z Kodeksu postępowania karnego, uwzględniający nowelizację wchodzącą w życie 22 czerwca 2021 r. Publikacja stanowi kompilację czterech tomów skryptu z KPK, których treść została poprawiona i zaktualizowana. Jeśli szukasz profesjonalnie przygotowanych materiałów do nauki, które ułatwią Ci skuteczne i szybkie zdobywanie wiedzy, ta publikacja jes

Ebooki - wróć do strony głównej