Ebooki > Prawo > Prawo karne

Ebook Urzeczywistnianie idei humanizmu w kontekście zagwarantowania podstawowych praw osobom z niepełnosprawnościami

Urzeczywistnianie idei humanizmu w kontekście zagwarantowania podstawowych praw osobom z niepełnosprawnościami

Autor: Maciej Borski (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsze opracowanie jest próbą ukazania wybranych problemów związanych z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnościami poprzez osadzenie ich w świecie idei humanistycznych. We współczesnym świecie niepełnosprawność jest pojęciem złożonym, a sam problem niepełnosprawności stał się podstawą pogłębionych badań empirycznych, ukazujących wieloaspektowość omawianej problemat
Ebook Doprawdy litość to zbrodnia. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Bogusława Sygita

Doprawdy litość to zbrodnia. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Bogusława Sygita

Autor: Brunon Hołyst, Jerzy Duży, Piotr Grzegorczyk, Zbigniew Wardak, Damian Wąsik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana księga jubileuszowa powstała dla uczczenia kariery naukowej i zawodowej Profesora Bogusława Sygita - wybitnego prawnika i wielkiej postaci polskiej kryminalistyki. Zaproszenie do udziału w tworzeniu publikacji przyjęło znamienite grono Autorów - przyjaciół, współpracowników i uczniów Jubilata. Wśród nich są przedstawiciele nauk penalnych oraz
Ebook Sprawca niepoczytalny w procesie karnym

Sprawca niepoczytalny w procesie karnym

Autor: Damian Krakowiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi kompleksowe ujęcie zagadnień związanych z niepoczytalnością sprawcy. Przedstawiono w niej kwestie zarówno karnomaterialne, jak i procesowe. Przyjęto, że niepoczytalność jest okolicznością dekompletującą stronę podmiotową czynu, a niekiedy winę. Główny nurt rozważań karnoprocesowych dotyczył charakteru wniosku prokuratora o umorzenie postępowania i zastosowanie środ
Ebook Przypadki kryminalne Poszukiwania zaginionych jako problem interdyscyplinarny

Przypadki kryminalne Poszukiwania zaginionych jako problem interdyscyplinarny

Autor: Joanna Stojer-Polańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Z recenzji: „Współczesne społeczeństwo wychowane na szybkim dostępie do informacji, programach typu true-crime i serialach z cyklu CSI jest przekonane o tym, że zna realną skalę i poziom przestępczości. Rzeczywistość jednak dość mocno odstaje od filmowego wyobrażenia pracy wymiaru sprawiedliwości i dowodzi, że nie dość, że są zdarzenia kryminalne, które nie znajdują swojego fi
Ebook Przypadki kryminalne. Ciemna liczba przestępstw jako problem interdyscyplinarny

Przypadki kryminalne. Ciemna liczba przestępstw jako problem interdyscyplinarny

Autor: Zbiorowy

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kryminalistyka - z różnych punktów widzenia, omawiana przez praktyków i teoretyków, wybitnych specjalistów. 
Ebook Kodeks wykroczeń styczeń 2019

Kodeks wykroczeń styczeń 2019

Autor: Agnieszka Kaszok

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja zawiera tekst jednolity ustaw: Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wraz z przepisami wprowadzającymi. W Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia uwzględniono ostatnie zmiany uchwalone u schyłku 2017 r. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz.
Ebook COMMONS - dobra wspólnie użytkowane. Prawnoporównawcze aspekty korzystania z zasobow wodnych

COMMONS - dobra wspólnie użytkowane. Prawnoporównawcze aspekty korzystania z zasobow wodnych

Autor: Grzegorz Blicharz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Grzegorz Blicharz – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego Uniwersytetu  Jagiellońskiego, stypendysta START 2017 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), laureat programu „Diamentowy Grant”, zdobywca wyróżnień w LII Konkursie „Państwa i Prawa” i I Edycji Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; laureat
Ebook Udział państwa w spadku. Rzymska mysl prawna w perspektywie prawnoporównawczej

Udział państwa w spadku. Rzymska mysl prawna w perspektywie prawnoporównawczej

Autor: Grzegorz Blicharz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Z “Przedmowy redaktorów serii” Wojciecha Dajczaka, Tomasza Giaro i Franciszka Longchamps de Bérier: Publikowana praca wyróżnia się sposobem łączenia wniosków wyprowadzanych z rzymskich źródeł i problemów, z jakimi boryka się dzisiejsze prawo. Znajduje to wyraz na trzy sposoby. Po pierwsze, obok tradycji civil law, a więc budowanej na świadomych
Ebook Kodeks karny wrzesień 2019

Kodeks karny wrzesień 2019

Autor: Anna Prus

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Najnowsza aktualizacja Kodeksu karnego uwzględniająca zmiany prawne wynikające z wejścia w życie ustawy poszerzającej granice obrony koniecznej. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy Kodeks karny wraz z przepisami wprowadzającymi. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Stan prawny
Ebook Instytucje prawa cywilnego wykorzystywane przy określaniu wysokości szkody i zadoścuczynienia za doznaną krzywdę na gruncie regulacji karnoprawnych

Instytucje prawa cywilnego wykorzystywane przy określaniu wysokości szkody i zadoścuczynienia za doznaną krzywdę na gruncie regulacji karnoprawnych

Autor: Anna Rogacka-Łukasik, Robert Słowakiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem niniejszej monografii jest omówienie tych instytucji prawa cywilnego, któ­re mogą być wykorzystywane przy określeniu wysokości szkody i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Należy podkreślić, iż pole niektórych rozważań świadomie zawężone zostało do wskazanych zagadnień, albowiem one same dostarczają niezwykle bogatej i obszernej materii do przemyśleń. Monografia zos
Ebook Koncepcja zbrodni przeciwko ludzkości w międzynarodowym prawie karnym

Koncepcja zbrodni przeciwko ludzkości w międzynarodowym prawie karnym

Autor: Michał Jan Filipek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja z serii „Rozprawy Prawnicze. Seria monograficzna Instytutu Nauk Prawnych PAN. Niniejsza praca służy trzem celom badawczym: Celem ogólnym jest określenie podstawy kryminalizacji zbrodni przeciwko ludzkości. Jego realizacji posłużyła analiza wszystkich ważniejszych międzynarodowych definicji bezprawności zbrodni przeciwko ludzkości, co wiązało się z wyróżnieniem i zb
Ebook Skazani na wychowanie. Stosowanie środków izolacyjnych wobec nieletnich

Skazani na wychowanie. Stosowanie środków izolacyjnych wobec nieletnich

Autor: Justyna Włodarczyk-Madejska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook została poświęcona zagadnieniu realizacji dyrektyw ustawowych przy orzekaniu środków o charakterze izolacyjnym, tj. umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub skierowania do zakładu poprawczego. Zgodnie z Europejską konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolnościach pozbawienie wolności nieletniego może nastąpić zarówno na etapie kończącym postępowanie, ja

Ebooki - wróć do strony głównej