Ebooki > Prawo > Prawo międzynarodowe i zagraniczne

Ebook FUNKCJONOWANIE  BEZZAŁOGOWYCH SYSTEMÓW POWIETRZ-NYCH  W SFERZE CYWILNEJ

FUNKCJONOWANIE BEZZAŁOGOWYCH SYSTEMÓW POWIETRZ-NYCH W SFERZE CYWILNEJ

Autor: Tadeusz Zieliński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zdaniem autora, główne ograniczenia, wpływające na powolny rozwój rynku cywilnych zastosowań bezzałogowych statków powietrznych, obejmują trzy kluczowe obszary: rozbieżności w jednoznacznym klasyfikowaniu bezzałogowych systemów powietrznych, w tym wieloznaczna terminologia i typologia; trudności w integracji bezzałogowych systemów powietrznych z załogowym lotnict
Ebook Interwencje humanitarne a suwerenność

Interwencje humanitarne a suwerenność

Autor: Dominika Dróżdż

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia autorstwa Dominiki Dróżdż jest znaczącą pracą zwłaszcza z zakresu prawa międzynarodowego publicznego i prawa międzynarodowego karnego. Zarysowuje w rozdziale pierwszym genezę pojęć interwencji humanitarnych, zawiera w rozdziałach I, II, III szczegółową analizę definicji i pojęć z zakresu interwencji humanitarnych, suwerenności i agresji. W rozdziale ostatnim przedstawia pojęcie zbrodni
Ebook Klauzule generalne w prawie krajowym i obcym

Klauzule generalne w prawie krajowym i obcym

Autor: red. Lidia Zacharko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Klauzule generalne stanowią jedno z najbardziej dyskutowanych zagadnień zarówno na gruncie prawa publicznego, jak i prawa prywatnego. Wzbudzają wątpliwości nie tylko na etapie ich definiowania oraz umiejscowienia w systemie norm i uregulowań prawnych. Klauzule generalne zapewne przyczyniają się do uelastycznienia tekstu przepisów, choć posługiwanie się nimi w procesie stosowania
Ebook Prawo Unii Europejskiej w pigułce. Wydanie 2

Prawo Unii Europejskiej w pigułce. Wydanie 2

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: styczeń 2016 r. W książce omówiono wszystkie najważniejsze instytucje i prawo Unii Europejskiej, od traktatów założycielskich aż do Traktatu z Lizbony. Wydanie drugie zostało zaktualizowane w niezbędnym zakresie, uwzględniono m.in. zmiany regulaminu Parlamentu Europejskiego oraz zmiany wynikające z nowej kadencji Parlamentu Europejskiego. W opracowaniu zawarto następujące zagadnienia:
Ebook Zawarcie umowy w drodze oferty na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowych sprzedaży towarów

Zawarcie umowy w drodze oferty na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowych sprzedaży towarów

Autor: Mateusz Dróżdż

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia przedstawia doniosłą pod względem jurydycznym i praktycznym problematykę zawarcia umowy w drodze oferty na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (ang. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods). W monografii dokonano interpretacji postanowień konwencji dotyczących zawarcia umowy drogą oferty oraz rekonstruk
Ebook Problemy odpowiedzialności cywilnej we Francji i w Polsce

Problemy odpowiedzialności cywilnej we Francji i w Polsce

Autor: Zbigniew Hajn, Dagmara Skupień

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce, zbiorowym dziele specjalistów polskich i francuskich, ukazano różnorodne problemy odpowiedzialności cywilnej w szerokim obszarze stosunków stricte cywilno-prawnych, stosunków prawa gospodarczego i handlowego oraz prawa pracy. Czytelnik znajdzie w niej ogólne zagadnienia reformy prawa cywilnego i bardziej szczegółowe, lecz węzłowe, kwestie winy n
Ebook

"Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego" 2015. T. 16

Autor: red. Maksymilian Pazdan

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W szesnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie poświęcone aspektom kolizyjnoprawnym zapisu windykacyjnego. Ponadto zamieszczono artykuł dotyczący niektórych konsekwencji zmiany statutu w międzynarodowym prawie spółek w przypadku przymusowego przeniesienia siedziby spółki za granicę. Godne polecenia są także rozważania o nast
Ebook Traktowanie sprawiedliwe i słuszne a minimalny standard traktowania w międzynarodowym prawie inwestycyjnym

Traktowanie sprawiedliwe i słuszne a minimalny standard traktowania w międzynarodowym prawie inwestycyjnym

Autor: Łukasz Kułaga

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Minimalny standard traktowania oraz traktowanie sprawiedliwe i słuszne znajdują się w centrum szeregu powiązanych ze sobą standardów typowych dla dwustronnych traktatów inwestycyjnych oraz porozumień regionalnych. Naruszenie traktowania sprawiedliwego i słusznego należy do najczęściej podnoszonych przez inwestorów zagranicznych roszczeń w postępowaniu arbitrażowym. Znaczenie t
Ebook Europejski nakaz zapłaty to dobry sposób na odzyskanie zapłaty od kontrahentów z UE - poznaj jego zalety

Europejski nakaz zapłaty to dobry sposób na odzyskanie zapłaty od kontrahentów z UE - poznaj jego zalety

Autor: Małgorzata Skonieczna

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Z ebooka dowiesz się między innymi:  1. Co daje europejski nakaz zapłaty  2. Kiedy możesz skorzystać z tego sposobu  3. Co musisz umieścić w pozwie  4. Kiedy sąd może odrzucić pozew  5. Ile sąd ma czasu na wydanie nakazu  6. Jak możesz zrealizować nakaz zapłaty  7. Jak pozwany o zapłatę może się bronić  8. Jakie są zalety europejskiego nakazu zapłaty
Ebook Francja nie może już karać za przerwę w czasie jazdy na fotelu pasażera

Francja nie może już karać za przerwę w czasie jazdy na fotelu pasażera

Autor: Bogdan Kowalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Z ebooka dowiesz się między innymi:  1. Jak odbywać odpoczynek w załodze podczas przewozu we Francji.  2. Czy możesz odzyskać zapłaconą grzywnę
Ebook Francuska Loi Macron - jakich obowiązków musisz przestrzegać, wysyłając kierowcę do Francji

Francuska Loi Macron - jakich obowiązków musisz przestrzegać, wysyłając kierowcę do Francji

Autor: Bartomiej Muc

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Z ebooka dowiesz się między innymi:  1. Kogo nie dotyczą nowe regulacje  2. Jak wypełnić zaświadczenie o oddelegowaniu  3. Jakie dokumenty muszą znajdować się w pojeździe  4. Jakie są obowiązki przedstawiciela  5. Za co odpowiadają zleceniodawca i odbiorca towaru  6. Jak obliczyć minimalne wynagrodzenie  7. Czy służby sprawdzą czas pracy we Francji  8.
Ebook Silesian Journal of Legal Studies. Vol. 8

Silesian Journal of Legal Studies. Vol. 8

Autor: red. Joanna Nowakowska-Małusecka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Silesian Journal of Legal Studies (SJLS) w numerze 8 prezentuje opracowania przedstawicieli nauk prawnych z Czech, Nigerii, Słowacji oraz Polski. Poruszane są zagadnienia szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego, między innymi dotyczące rynku kapitałowego (Rafał Blicharz) oraz ochrony danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców (Anna Hołda-Wydrzyńska). Dwa artykuły pośw
Ebook Prawne instrumenty zachowania równowagi finansowej państwa i ich skuteczność

Prawne instrumenty zachowania równowagi finansowej państwa i ich skuteczność

Autor: Witold Grygorowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skuteczność instrumentów prawnych służących zachowaniu równowagi finansów publicznych utożsamiana jest z przeciwdziałaniem realnemu zagrożeniu przekroczenia określonego progu. Równie istotne jest stworzenie instrumentarium prawnego, które pozwoli na długofalowe ograniczenie deficytu budżetu państwa, deficytu sektora finansów publicznych, a co za tym idzie
Ebook Prawa człowieka. Współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia. T.1

Prawa człowieka. Współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia. T.1

Autor: Anna Kalisz (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czy prawa człowieka stanowią odrębną dziedzinę prawa, czy może tak jednak nie jest? Z jednej strony pojęcie praw człowieka funkcjonuje w świadomości społecznej, czasem napotykamy pojęcie „prawo praw człowieka”, istnieje i rozwija się doktryna praw człowieka, na niektórych wydziałach prawa uniwersytetów funkcjonują katedry praw człowieka. Z drugiej strony, o ile prawa czło
Ebook urysprudencja 5. Prawo prywatne Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa

urysprudencja 5. Prawo prywatne Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa

Autor: Joanna Helios

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Głównym celem monografii było zbadanie adekwatności wypracowanych w teorii prawa koncepcji podziału na prawo publiczne i prawo prywatne w prawie Unii Europejskiej. Na marginesie zasadniczych rozważań uwzględniono również dyskusję nad Europejskim Kodeksem Cywilnym, harmonizacją/unifikacją prawa prywatnego i refleksję nad rolą prawa prywatnego w procesie integracji społecznej. W publik
Ebook Developments in Labour Law from a Comparative Perspective

Developments in Labour Law from a Comparative Perspective

Autor: Izabela Florczak, Zbigniew Góral

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

The need for comparative studies of labour law seems indisputable, inasmuch it arises from the international character of many labour law norms, as well as from the interconnection between working and social relations which are often conditional and international. Thus, it appears that academic research into the field of labour law would be incomplete without its comparative facet. For these reaso
Ebook Przyszłość prawa pracy. Liber Amicorum. W pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Michała Seweryńskiego

Przyszłość prawa pracy. Liber Amicorum. W pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Michała Seweryńskiego

Autor: Zbigniew Hajn, Dagmara Skupień

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Obszerny tom poświęcony problemom, wyzwaniom, perspektywom i zagrożeniom polskiego i europejskiego prawa pracy. W tekstach znanych polskich i zagranicznych autorów Czytelnik znajdzie inspirujące przemyślenia dotyczące: wpływu rewolucji technicznej, technologicznej i informacyjnej, globalizacji, przemian gospodarczych, rozwoju regulacji korporacyjnych na prawo pracy i stosunki pracy; znaczen
Ebook Regiony w prawie i praktyce Polska - Ukraina

Regiony w prawie i praktyce Polska - Ukraina

Autor: Krzysztof Skotnicki, Katarzyna Wlaźlak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W kontekście coraz częściej pojawiających się pytań o cele i kierunki reformy administracji regionalnej na Ukrainie można wykorzystać w tym zakresie polskie doświadczenia. Funkcjonowanie regionów samorządowo-rządowych w Polsce, mimo nieustannie dokonywanych licznych zmian prawa, opiera się już bowiem na pewnych trwałych podstawach ustrojowych, chociaż kwestionowana jest słuszność róż
Ebook Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich

Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich

Autor: Marek Świstak, Jan Wiktor Tkaczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich" stanowi kompleksowe opracowanie w dziedzinie najnowszych trendów unijnej polityki regionalnej mających wpływ na kształtowanie się instrumentów tej polityki, czyli funduszy Unii Europejskiej. W encyklopedii przedstawiono informacje dotyczące aktualnych zmian unijnej polityki regionalnej w kontekście okresu programowania na lata 2014-2020,
Ebook Encyklopedia zagadnień międzynarodowych

Encyklopedia zagadnień międzynarodowych

Autor: Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Renata Podgórzańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dokonujący się proces internacjonalizacji życia społecznego pociąga za sobą konieczność ciągłego analizowania pojęć, mających zakotwiczenie na płaszczyźnie międzynarodowej. Dynamika i złożoność tego procesu skłoniły do podjęcia próby przeglądu istotnych, wyselekcjonowanych zagadnień składających się na Encyklopedię zagadnień międzynarodowych. Ze względu na złożoność i rozległość poruszanej pro
Ebook Europejskie prawo finansowe

Europejskie prawo finansowe

Autor: Jacek Bąk, Aleksandra Stepanów

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Europejskie prawo finansowe" to przewodnik po najważniejszych regulacjach prawnych Unii Europejskiej w zakresie rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem Planu Działania w Zakresie Usług Finansowych (FSAP) oraz istotnych dyrektyw dotyczących trzech wyodrębnionych segmentów wspólnotowego rynku finansowego, tj. sektora instrumentów finansowych, ubezpieczeń i szeroko rozumianej bankowości. Po
Ebook Funkcjonowanie zasobów patentowych w prawie konkurencji Unii Europejskiej

Funkcjonowanie zasobów patentowych w prawie konkurencji Unii Europejskiej

Autor: Rafał Sikorski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Problematyka podjęta przez dr. R. Sikorskiego jest niewątpliwie i ciekawa i - jak dotąd - nie ciesząca się zainteresowaniem krajowych badaczy, a szkoda, bowiem jest nie tylko istotna praktycznie, lecz także stanowi doskonałe źródło szeregu dalszych kwestii, wymagających rozwiązania. W skomplikowanym technologicznie współczesnym świecie dostęp do innowacyjnych rozwiązań stanowi często podstawę dal
Ebook Handel międzynarodowy

Handel międzynarodowy

Autor: Rett R. Ludwikowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Trzecie wydanie zostało uaktualnione i poszerzone zwłaszcza w częściach prezentujących rosnącą rolę Chin jako kontrowersyjnego partnera handlowego Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej czy Japonii. Autor analizuje również przyczyny najpoważniejszych obecnych sporów handlowych, dotyczących przykładowo dopuszczalności nałożenia ceł wyrównawczych na subsydiujące handel kraje nierynkowe, legalności
Ebook Instrumenty prawne w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej

Instrumenty prawne w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej

Autor: Marek Zalisko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi uzupełnioną wersję rozprawy doktorskiej nt. "Instrumenty prawne w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej" obronionej w dniu 28.11.2011 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest ona zbiorczym studium obejmującym analizę instrumentów prawnych, które składają się na europejskie prawo procesowe cywilne. W pr
Ebook Interes publiczny w prawie energetycznym UE

Interes publiczny w prawie energetycznym UE

Autor: Piotr Bogdanowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook poświęcona jest ograniczeniom swobód rynku wewnętrznego oraz reguł konkurencji ze względu na interes publiczny w prawie energetycznym Unii Europejskiej. Autor przedstawia zagadnienia niezbędne dla zrozumienia istoty interesu publicznego w prawie energetycznym Unii Europejskiej i skupia się na praktyce stosowania prawa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Komisją Europejską -
Ebook Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego

Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego

Autor: Monika Jagielska, Ewa Rott-Pietrzyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja z jednej strony stanowi próbę oceny rozwiązań proponowanych przez Komisję Europejska w zakresie prawa konsumenckiego, z drugiej zaś stanowi cenny wkład do szerszej dyskusji o metodach, celach oraz sposobach realizacji i wreszcie zasadności idei prawnej ochrony konsumenta jako strony słabszej w prawie europejskim. Dyskusja ta dotyczy również rozumienia samego pojęcia strony sła
Ebook Leksykon prawa międzynarodowego publicznego 100 podstawowych pojęć

Leksykon prawa międzynarodowego publicznego 100 podstawowych pojęć

Autor: Anna Przyborowska-Klimczak, Dorota Pyć

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Leksykon prawa międzynarodowego publicznego zawiera 100 wybranych, ważniejszych pojęć z tej dziedziny prawa, ułożonych w porządku alfabetycznym. Zamieszczone informacje i analizy oraz zestawienia literatury dotyczącej prezentowanych haseł mogą być przydatne dla studentów, uczniów i wszystkich osób interesujących się zagadnieniami prawa międzynarodowego. Leksykon może stanowić pomoc dydaktyczną, a
Ebook Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej

Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej

Autor: Maria Królikowska-Olczak, Beata Pachuca-Smulska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dynamiczny rozwój ochrony konsumenta w Unii Europejskiej zrewolucjonizował ochronę konsumenta w Polsce. W krajowych porządkach prawnych prawodawcy przyjmują założenie, że wobec przedsiębiorcy-profesjonalisty, konsument jest stroną słabszą zarówno ze względu na stopień swoich kompetencji oraz dostępu do informacji, jak i możliwości ekonomicznych. Prawodawca unijny dąży nie tyle do wyrównania osobis
Ebook Organizacje międzynarodowe

Organizacje międzynarodowe

Autor: Brygida Kuźniak, Marcin Marcinko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszy skrypt prezentuje wybrane organizacje międzynarodowe (w szczególności takie jak: ONZ, NATO, Wspólnoty Europejskie, Rada Europy i WTO) oraz przykłady międzynarodowych organizacji pozarządowych, których działalność ma charakter globalny. Ebook składa się z czterech części, z których: pierwsza zawiera ogólną charakterystykę organizacji międzynarodowych jako podmiotu prawa międzynarodowego,
Ebook Podstawy systemu prawa międzynarodowego Pytania. Testy. Kazusy. Tablice

Podstawy systemu prawa międzynarodowego Pytania. Testy. Kazusy. Tablice

Autor: Ewelina Cała-Wacinkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Trzecie wydanie Repetytorium "Podstawy systemu prawa międzynarodowego" podzielone jest na cztery części: część pierwsza - PYTANIA dotyczące m.in.: prawa traktatowego, organizacji międzynarodowych (z uwzględnieniem ONZ, RE, UE i NATO), źródeł prawa międzynarodowego, część druga - TESTY pozwalające zweryfikować wiedzę dotyczącą: umów międzynarodowych i zwyczaju międzynarodowego, podmiotów prawa mi
Ebook Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

Autor: Agata Harast

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W prezentowanej monografii zawarto omówienie zagadnień ogólnych dotyczących postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, następnie omówienie instytucji pozwu, w dalszej kolejności procedury wydawania, doręczania oraz zaskarżenia europejskiego nakazu zapłaty, a także dopuszczalności stosowania elektronicznych form komunikacji w postępowaniu w sprawie jego wydania. Monografia obejmuje równie
Ebook Prawo europejskie

Prawo europejskie

Autor: Igor B. Nestoruk, Waltraud Hakenberg

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria Skrypty Becka przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybką i efektywną naukę. Ebook zawiera przegląd Prawa Unii Europejskiej od czasu wejścia w życie Traktatu z Lizbony, tj.: historię rozwoju integracji europejskiej, stanowisko i podstawowe zasady funkcjonowania,
Ebook Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej. Wydanie 6

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej. Wydanie 6

Autor: Adam Łazowski, Maria Magdalena Kenig Witkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej" prezentuje najwazniejsze zagadnienia dotyczące funkjonowania Unii Europejskiej i jej systemu prawnego, a w tym m.in.: historię Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, strukturę instytucjonalną UE, źródła prawa UE i ich stosowanie na płaszczyźnie krajowej, rodzaje postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.Szóste wydanie uwzględnia Traktat
Ebook Prawo międzynarodowe publiczne

Prawo międzynarodowe publiczne

Autor: Adam Dudzic, Aldona Joanna Ploch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria Plansze Becka porządkuje wiadomości z określonej dziedziny prawa w formie przystępnych, czytelnych i ciekawych tablic, schematów oraz wykresów. Zaprezentowany w ten sposób materiał pozwala na szybkie usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy. Plansze Becka "Prawo międzynarodowe publiczne" jest to publikacja, która ma za zadanie usystematyzować wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego publiczneg
Ebook Prawo międzynarodowe publiczne

Prawo międzynarodowe publiczne

Autor: Adam Łazowski, Anna Zawidzka-Łojek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik "Prawo międzynarodowe publiczne" zawiera m.in. omówienie problematyki: źródeł prawa międzynarodowego publicznego, podmiotów tego systemu prawnego oraz odpowiedzialności międzynarodowej i sposobów rozstrzygania sporów. W toku rozważań uwzględniono najnowsze akty prawne oraz orzecznictwo sadów.
Ebook Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór orzecznictwa

Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór orzecznictwa

Autor: Joanna Połatyńska, Piotr Daranowski, Barbara Klimek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór orzecznictwa" to pierwsze od ponad czterdziestu lat tak obszerne opracowanie dorobku orzeczniczego sądów międzynarodowych pojawiające się na polskim rynku. Koncentrując się przede wszystkim na orzecznictwie sądów haskich - Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej i Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości - Autorzy przedstawiają również wkład sądów
Ebook Prawo międzynarodowe publiczne. Wydanie 2

Prawo międzynarodowe publiczne. Wydanie 2

Autor: Jacek Barcik, Tomasz Srogosz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik Prawo międzynarodowe publiczne omawia instytucje z zakresu prawa międzynarodowego publicznego z licznymi odniesieniami do praktyki stosunków międzynarodowych. Przedstawiono w nim m.in. aktualne trendy dotyczące: interwencji humanitarnej, międzynarodowego prawa karnego, zwalczania terroryzmu, reformy ONZ, rozwoju systemów ochrony praw człowieka.
Ebook Prawo Unii Europejskiej

Prawo Unii Europejskiej

Autor: Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook "Prawo Unii Europejskiej" omawia kompleksowe funkcjonowanie Unii Europejskiej, koncentrując się na aspektach prawnych i zmianach wprowadzonych na mocy Traktatu z Lizbony. Zakresem publikacji objęto m.in. zagadnienia: zarys historii i koncepcje integracji europejskiej, aksjologię UE, mechanizmy funkcjonowania instytucji europejskich, źródła finansowania UE oraz systemu prawa unijnego, stoso
Ebook Prawo Unii Europejskiej Testy. Kazusy. Tablice

Prawo Unii Europejskiej Testy. Kazusy. Tablice

Autor: Adam Łazowski, Anna Łabędzka, Maciej Szpunar

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytorium "Prawo Unii Europejskiej. Testy. Kazusy. Tablice" podzielone jest na trzy części: część pierwsza - TESTY dotyczące m.in.: swobody zakładania przedsiębiorstw, pojęcia pracownika, obywatelstwa Unii Europejskiej, część druga - KAZUSY z rozwiązaniami uwzględniające zagadnienia m.in.: inicjatywy legislacyjnej w ramach Unii Europejskiej, swobody przepływu towarów, udzielania pomocy publiczn
Ebook Przestrzeń operacyjna prawa międzynarodowego publicznego. Perspektywa polska

Przestrzeń operacyjna prawa międzynarodowego publicznego. Perspektywa polska

Autor: Brygida Kuźniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zagadnienie, "Przestrzeń operacyjna prawa międzynarodowego publicznego. Perspektywa polska", mieści się w zakresie tematycznym: wzajemny stosunek prawa międzynarodowego i prawa wewnętrznego, oraz celuje w sens i istotę dziedziny jaką jest prawo międzynarodowe publiczne. W monografii poddano wszechstronnej charakterystyce zasadę prymatu prawa międzynarodowego i zanalizowano jej związki z zasadą pac
Ebook Relacja między obywatelstwem Unii Europejskiej a swobodami rynku wewnętrznego

Relacja między obywatelstwem Unii Europejskiej a swobodami rynku wewnętrznego

Autor: Mateusz Żuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja "Relacja między obywatelstwem Unii Europejskiej a swobodami rynku wewnętrznego" jest opracowaniem stanowiącym nowe ujęcia zagadnienia obywatelstwa Unii Europejskiej rozumianego w perspektywie systemu prawa unijnego. Skierowana jest przede wszystkim do przedstwawicieli nauki i praktyki prawa, jak również studentów prawa. Opracowanie może również stanowić źródło wiedzy dla innych osób zai
Ebook System instytucji Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu z Lizbony Pytania. Testy. Kazusy. Tablice

System instytucji Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu z Lizbony Pytania. Testy. Kazusy. Tablice

Autor: Ewelina Cała-Wacinkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytoria C.H. Beck adresowane są do studentów prawa oraz aplikantów. Pomagają one w szybkim i skutecznym przygotowaniu się do egzaminów i kolokwiów. Materiał poszczególnych pozycji, jego ujęcie oraz układ porządkują i sprawdzają wiedzę z danej dziedziny prawa.
Ebook Transfer siedziby spółki w Unii Europejskiej

Transfer siedziby spółki w Unii Europejskiej

Autor: Mirosława Myszke-Nowakowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Transfer siedziby spółki w Unii Europejskiej znajduje się w głównym nurcie rozważań poświęconych procesowi europejskiej integracji gospodarczej. Obowiązujący stan prawny sprawia, że prowadzenie działalności gospodarczej ponad granicami państw członkowskich UE napotyka na przeszkody trudne do pokonania. Autorka książki przeprowadziła dogłębną analizę przepisów prawa ponadnarodowego i krajowego oraz
Ebook Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Autor: Michał Hucał

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach wolności sumienia i wyznania cechuje w ostatnich 20 latach dynamiczny rozwój, obejmujący tak ochronę jednostki, jak i związków wyznaniowych. W monografii, pierwszej na ten temat od kilkunastu lat, przedstawiono stan orzecznictwa ETPCz dotyczącego m.in.: dopuszczalnych ograniczeń manifestowania przekonań religijnych, dyskryminacji ze wz
Ebook Zasada wzajemnego uznawania w prawie Unii Europejskiej

Zasada wzajemnego uznawania w prawie Unii Europejskiej

Autor: Maciej Górka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi kompleksowe omówienie zasady wzajemnego uznawania w prawie UE. Porusza teoretyczne i ogólne aspekty omawianej zasady, w tym m.in. definicje, funkcje, źródła, zakres przedmiotowy i podmiotowy, zakres terytorialny oraz typologię wzajemnego uznawania, a także aspekty ekonomiczne, polityczne i społeczne wzajemnego uznawania. Niniejsza publikacja omawia funkcjonowanie zasady w poszcz
Ebook Alternative Dispute Resolution: From Roman Law to Contemporary Regulations

Alternative Dispute Resolution: From Roman Law to Contemporary Regulations

Autor: Zbiorowy

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

In a sight of the increasing recognition of Alternative Dispute Resolution, the 6th edition of Polish-Spanish Conference on the European Legal Tradition, held last year in Warsaw, concentrated on this issue. Tangible effect of that conference appears to be a present publication. Discussed in the book problems concentrate mostly on arbitration, mediation and settlement, presenting not only contempo
Ebook

"Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego" 2015. T. 17

Autor: Red. Maksymilian Pazdan

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera omówienie haskich Reguł wyboru prawa w międzynarodowych umowach handlowych. Swoje miejsce znalazło także pogłębione opracowanie dotyczące stosowania prawa prywatnego międzynarodowego w praktyce urzędów stanu cywilnego na podstawie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego z 2014 r., jak również arty
Ebook Na drodze do wspólnoty kultury prawnej II. Auf dem Wege zur Gemeinschaft der Rechtskultur II

Na drodze do wspólnoty kultury prawnej II. Auf dem Wege zur Gemeinschaft der Rechtskultur II

Autor: Marcus Lutter, Wulf-Henning Roth, Mirosław Wyrzykowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook zawiera wykłady przedstawione przez wybitnych przedstawicieli niemieckiej nauki, kultury i polityki na corocznych inauguracjach kolejnych cyklów Niemieckiej Szkoły Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Niniejszą książką chcemy wyrazić podziękowanie Autorom wykładów, którzy zaszczycili swoją obecnością kolejne inauguracje dając tym samym wyraz rangi, jaką przypis
Ebook Konstytucyjne podstawy ochrony praw człowieka

Konstytucyjne podstawy ochrony praw człowieka

Autor: red. Radosław Koper

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca zawiera przegląd rozmaitych zagadnień dotyczących ochrony praw człowieka w relacji do norm konstytucyjnych. Stopień poszanowania praw człowieka niezmiennie stanowi istotne kryterium oceny zakresu ugruntowania struktur demokratycznych. Wskazana tematyka jest więc niezwykle ważna i aktualna w kontekście interesu społecznego i interesu indywidualnego jednostki. Autorzy poszczególnych opr
Ebook Trust i inne stosunki powiernicze w prawie porównawczym i prawie prywatnym międzynarodowym

Trust i inne stosunki powiernicze w prawie porównawczym i prawie prywatnym międzynarodowym

Autor: Maciej Zachariasiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca poświęcona jest angloamerykańskiej konstrukcji trustu oraz innym stosunkom powierniczym znanym na kontynencie Europejskim. W dobie wzmożonego obrotu  międzynarodowego, trust coraz częściej wchodzi w styczność z obszarami państw, w których nie jest znany. Pojawia się też w Polsce, bądź polskie podmioty działające za granicą coraz częściej napotykają na tego typu konstrukcję. Stano
Ebook Rosja w polityce zagranicznej Polski w latach 1992-2015

Rosja w polityce zagranicznej Polski w latach 1992-2015

Autor: Mieczysław Stolarczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Głównym celem pracy jest wyodrębnienie najważniejszych etapów polityki Polski wobec Rosji w latach 1992-2015 oraz ukazanie ich cech najbardziej charakterystycznych. Jednym z istotnych zamierzeń autora jest zaprezentowanie źródeł i przejawów rozbieżności interesów i celów w polityce Polski i Rosji występujących zarówno w stosunkach dwustronnych jak i
Ebook LEGALNE/NIELEGALNE POSZUKIWANIE ZABYTKÓW I OBRÓT ZABYTKAMI. NA STYKU ARCHEOLOGII I PRAWA

LEGALNE/NIELEGALNE POSZUKIWANIE ZABYTKÓW I OBRÓT ZABYTKAMI. NA STYKU ARCHEOLOGII I PRAWA

Autor: Iwona Gredka-Ligarska, Dariusz Rozmus (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook niniejsza jest zbiorem artykułów, w których Autorzy podjęli próbę przedstawienia zjawiska poszukiwania zabytków i obrotu nimi, widzianego z perspektywy: organów publicznych powołanych do ochrony zabytków, organów ścigania przestępstw przeciwko zabytkom, uczestników rynku obrotu zabytkami oraz samych poszukiwaczy. Nakreślona została sylw
Ebook Militarne i pozamilitarne aspekty współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. Wybrane problemy. T. 2

Militarne i pozamilitarne aspekty współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. Wybrane problemy. T. 2

Autor: red. Tomasz Iwanek, współred. Agnieszka Miarka, współred. Bartosz Midro, współred. Marzena Mruk, współred. Sara Piwowarska, współred. Dawid Pudło

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Z przyjemnością oddając do rąk Czytelnika tom 2 opracowania zbiorowego pt. Militarne i pozamilitarne aspekty współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego, należy wyjaśnić, iż ma on na celu wszechstronne, acz w żadnym razie nieaspirujące do miana wyczerpującego, rozważenie współczesnych – istniejących i rodzących się – zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego.
Ebook Od ograniczenia do zakazu użycia siły na świecie. Odpowiedzialność państwa i jednostek za agresję i zbrodnię agresji

Od ograniczenia do zakazu użycia siły na świecie. Odpowiedzialność państwa i jednostek za agresję i zbrodnię agresji

Autor: dr Dominika Dróżdż

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi aktualną prezentację problematyki prawa międzynarodowego publicznegoi  prawa karnego międzynarodowego, dotyczącą zwłaszcza zagadnień związanych z samoobroną, interwencjami humanitarnymi, agresją i zbrodnią agresji. Publikacja jest skierowana do prawników i przedstawicieli innych nauk.
Ebook Zbrodnia ludobójstwa w międzynarodowym prawie karnym

Zbrodnia ludobójstwa w międzynarodowym prawie karnym

Autor: dr Dominika Dróżdż

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem niniejszej monografii jest rozważenie terminu "ludobójstwo" z punktu widzenia nauk prawniczych, społecznych, historycznych. Uaktualnione wydanie uwzględnia prace Rafała Lemkina związane ze zbrodnią ludobójstwa, bierze pod uwagę wybrane akty prawne dotyczące tej zbrodni, zagadnienia związane z ludobójstwem w naukach społecznych, elementy (znamiona) zbrodni ludobójstwa, formy jej popełnien
Ebook Aksjologia unijnego kodeksu proceduralnego

Aksjologia unijnego kodeksu proceduralnego

Autor: Tomasz Tadeusz Koncewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dzieła z serii Zarys Prawa stanowią wnikliwe i wyczerpujące opracowanie poszczególnych zagadnień prawnych. Od komentarzy różni je przekrojowe ujęcie tematu. Mają charakter obszernego opracowania monograficznego, ale wskazują też praktyczne rozwiązania pojawiających się w trakcie wykładu problemów. Niniejsza Ebook, Aksjologia unijnego kodeksu proceduralnego, proponuje świeże spojrzenie na rolę pro
Ebook Europeizacja prawa administracyjnego. Tom 3

Europeizacja prawa administracyjnego. Tom 3

Autor: Andrzej Wróbel, Dawid Miąsik, Monika Niedźwiedź

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom 3 Systemu Prawa Administracyjnego został poświęcony zagadnieniom dotyczącym europeizacji prawa administracyjnego. W Rozdziale I zostały przedstawione pojęcia i konteksty europeizacji prawa administracyjnego. Autor wyjaśnia pojęcia: "europeizacja", "europejskie prawo administracyjne," a także "konstytucjonalizm" prawa europejskiego i międzynarodowego, "prawo międzynarodowe", "prawo Unii Europej
Ebook Europejskie prawo spółek. Prawo spółek Unii Europejskiej z perspektywy prawa polskiego

Europejskie prawo spółek. Prawo spółek Unii Europejskiej z perspektywy prawa polskiego

Autor: Jacek Napierała

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana Ebook jest przewodnikiem po instytucjach prawa spółek Unii Europejskiej przedstawionych głównie z polskiej perspektywy. Zostały w niej usystematyzowane postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyznaczające treść swobody przedsiębiorczości (freedom of establishment) oraz normy unijne wynikające z wtórnego prawa spółek
Ebook Fundamental Rights Protection in the European Union

Fundamental Rights Protection in the European Union

Autor: Jan Barcz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Expansion of the European Union and advancement of the process of European integration has necessitated strengthening of the protection of fundamental rights in the EU. Enactment of the Charter of Fundamental Rights of the EU has became a milestone on this path. Provision included in the Constitutional  Treaty ( which was not passed) were important elements, adopted later by the Treaty of Lisbon.
Ebook Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz

Autor: Andrzej Wróbel, Ireneusz C. Kamiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowany komentarz jest pierwszym na rynku omawiającym w sposób szczegółowy i kompletny poszczególne artykuły Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Pragnąc wzmocnić związki między Państwami oraz umocnić pokojową przyszłość Unia Europejska postanowiła wydać ten akt prawny. Karta Praw Podstawowych nie zawiera jednak tylko praw fundamentalnych dotyczących obywateli Unii, bazuje ona na niepod
Ebook Konstytucja gospodarcza Unii Europejskiej. Aksjologia

Konstytucja gospodarcza Unii Europejskiej. Aksjologia

Autor: Artur Nowak-Far, Mateusz Grabiec, Katarzyna Czapracka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Prawo gospodarcze Unii Europejskiej stanowi rozległą regulację odnoszącą się nie tylko do działań ludzi i przedsiębiorstw. Determinuje ono w ogóle model społeczny, w którym te podmioty funkcjonują. Ta Ebook opisuje najważniejsze składniki tej regulacji. Co jednak ważniejsze, daje również odpowiedź na szereg wręcz fundamentalnych pytań dotyczących tworzenia i stosowania prawa gospodarczego UE. Ni
Ebook Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej

Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej

Autor: Jan Barcz, Adam Bodnar, Anastazja Gajda, Gábor Halmai

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rozszerzenie UE i pogłębienie procesu integracji europejskiej sprawia, że narasta konieczność umocnienia ochrony praw podstawowych w ramach Unii. Uchwalenie Karty Praw Podstawowych stało się kamieniem milowym na tej drodze. Ważnymi etapami były propozycje zawarte w Traktacie konstytucyjnym (który nie wszedł w życie), przejęte następnie przez Traktat z Lizbony. Umocnienie ochrony praw podstawowych
Ebook Pomoc państwa. Wybrane zagadnienia

Pomoc państwa. Wybrane zagadnienia

Autor: Mikołaj Stasiak, Kamila Skowyra, Małgorzata Nesterowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest pierwszym w naszej literaturze spojrzeniem na mechanizmy i filozofię kontroli pomocy państwa z perspektywy wspólnotowej. Obszernie i szczegółowo przedstawia praktykę orzeczniczą Komisji Europejskiej i sądów wspólnotowych w tym zakresie. Stawia również pytania o sens przyznawania pomocy i jej efektywność. Kontrola pomocy państwa jest niezbędnym elementem polityki konkurencji. Zapewnia sp
Ebook Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej

Autor: Maria Magdalena Kenig Witkowska, Adam Łazowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik "Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej" prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej i jej systemu prawnego, a w tym m.in.: historie Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, strukturę instytucjonalna UE, źródła prawa UE i ich stosowanie na płaszczyźnie krajowej, r
Ebook Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe

Autor: Katarzyna Bagan-Kurluta

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce "Prawo prywatne międzynarodowe" przedstawiono najistotniejsze zagadnienia dotyczące istoty, podstaw obowiązywania i stosowania prawa prywatnego międzynarodowego. Omówione w nim zostały m.in.: pojęcie i zakres prawa prywatnego międzynarodowego, łączniki i ich klasyfikacja, przyczyny kolizji między prawami różnych państw i sposoby ich rozstrzygania. Trzecie wydanie zostało opracowane na
Ebook Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe

Autor: Jacek Gołaczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo prywatne międzynarodowe" jest całościowym wykładem przedmiotu i będzie pomocny w poznaniu istoty prawa prywatnego międzynarodowego - kolizyjnego i merytorycznego. W podręczniku omówiono m.in. wybrane zagadnienia międzynarodowego postępowania cywilnego, poglądy doktryny, stanowisko judykatury. Drugie wydanie zostało poszerzone o opis regulacji kolizyjnych i dotyczących między
Ebook Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Tom 20A

Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Tom 20A

Autor: Maksymilian Pazdan, Justyna Balcarczyk, Monika Jagielska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo prywatne międzynarodowe - ze względu na obszerność i stopień skompliowania poruszanych w nim zagadnień - jest przedmiotem analizy dwóch tomów Systemu Prawa Prywatnego - Tomu 20A i 20B. Są to ostatnie części tworzonego przez lata wielotomowego dzieła, które zyskało uznanie na rynku prawniczym. W przedstawianym pierwszym wydaniu Tomu 20A Sytemu Prawa Prywatnego, grono wybitnych autorów omówi o
Ebook Prawo Unii Europejskiej

Prawo Unii Europejskiej

Autor: Ewa Skibińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Prawo Unii Europejskiej" zawiera zbiór najistotniejszych aktów prawnych stanowiących podstawę istnienia i funkcjonowania Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. Przepisy poprzedza interesujące i wnikliwe wprowadzenie Ewy Skibińskiej - doktora nauk prawnych, eksperta w zakresie prawa europejskiego oraz polskiego prawa gospodarczego, wykładowcy uniwersyteckiego.    
Ebook Prawo Unii Europejskiej w pigułce

Prawo Unii Europejskiej w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników? A może musisz szybko i skutecznie powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikacje?Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! To wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu prawa Unii Europejskiej, których znajomość pomoże Ci w z
Ebook Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL. Komentarz

Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL. Komentarz

Autor: Andrzej Szumański, Piotr Nowaczyk, Maria Szymańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Komentarz do Regulaminu Arbitrażowego to jeden z największych sukcesów UNCITRAL. Obowiązuje on z woli stron w postępowaniach arbitrażowych przed sądami arbitrażowymi ad hoc, przede wszystkim w międzynarodowym arbitrażu handlowym, ale także znajduje zastosowanie do krajowego arbitrażu handlowego oraz do arbitrażu inwestycyjnego (sporów inwestor a państwo). Stał się on także wzorcem dla regulaminów
Ebook Rozporządzenie. Rzym I Konwencja rzymska. Komentarz. Tom 1

Rozporządzenie. Rzym I Konwencja rzymska. Komentarz. Tom 1

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

System instrumentów Rzymskich, tj. Konwencja Rzymska, Rozporządzenie Rzym I oraz Rzym II stanowi podstawę kolizyjnego europejskiego prawa prywatnego międzynarodowego i do pewnego stopnia zastępuje w jego stosowaniu ustawodawstwa krajowe państw członkowskich UE, i to nie tylko w stosunkach subjektów państw członkowskich. Chodzi o regulację uniwersalną, która ma w przypadku zobowiązań umownych i poz
Ebook Wewnętrzny rynek energii w Unii Europejskiej

Wewnętrzny rynek energii w Unii Europejskiej

Autor: Bartłomiej Nowak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook "Wewnętrzny rynek energii w UE" przedstawia aspekty prawne oraz polityczno-gospodarcze liberalizacji krajowych rynków energii elektrycznej i gazu w ramach wspólnego rynku energii w Unii Europejskiej. W książce przeanalizowano większość kluczowych kwestii dla tworzenia konkurencyjnych rynków energii elektrycznej i gazu, w tym problemy związane z rozdziałem monopolistów, dostępem stron trzecic
Ebook Rynkowe usługi użyteczności publicznej w Unii Europejskiej. W poszukiwaniu konsensu i pewności prawnej

Rynkowe usługi użyteczności publicznej w Unii Europejskiej. W poszukiwaniu konsensu i pewności prawnej

Autor: Jerzy Ząbkowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Postanowienia Traktatu pozwalają, co do zasady, na pogodzenie ze sobą celów polityki publicznej państw członkowskich z konkurencyjnymi celami, jakie stawia przed sobą Unia Europejska jako całość, ale codzienna praktyka organizowania i finansowania usług użyteczności publicznej rodzi wiele konfliktów między władzami publicznymi i Komisją Europejską. Instytucje zamawiające oskarżane są o nieprzestrz
Ebook Sprawy Międzynarodowe 4/2017

Sprawy Międzynarodowe 4/2017

Autor: Agnieszka Legucka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Sprawy Międzynarodowe" są unikatowym kwartalnikiem poświęconym teorii i praktyce polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych. Ukazujące się od 1948 roku, stanowią forum debaty i prezentacji polskiej myśli na temat problematyki międzynarodowej.
Ebook Perspektywa praw ofiar w prawie międzynarodowym. Sprawiedliwość okresu przejściowego (transitional justice)

Perspektywa praw ofiar w prawie międzynarodowym. Sprawiedliwość okresu przejściowego (transitional justice)

Autor: Tomasz Lachowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia dotyczy tematyki związanej z pojęciem sprawiedliwości okresu przejściowego (transitional justice ) w prawie międzynarodowym - niezwykle dynamicznie rozwijające j się dyscypliny wiedzy, ale i przede wszystkim działań praktycznych, czerpiących wprost z nauk prawnych oraz z bogactwa nauk historycznych, politycznych, społecznych, a nawet psychologicznych. To przestrzeń, w której możn
Ebook Prawo międzynarodowe publiczne. Wydanie 3

Prawo międzynarodowe publiczne. Wydanie 3

Autor: Anna Zawidzka-Łojek, Barbara Sonczyk, Adam Łazowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oddawana do rąk Czytelniczek i Czytelników Ebook stanowi kolejne wydanie kompendium wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego publicznego. Jest adresowana przede wszystkim do studentów prawa oraz stosunków międzynarodowych. Przedstawione zagadnienia obejmują m.in. problematykę źródeł prawa międzynarodowego, podmiotów tegoż systemu prawnego, sposobów załatwiania sporów międzynarodowych oraz statusu j
Ebook Prawo Unii Europejskiej w pigułce

Prawo Unii Europejskiej w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce omówiono wszystkie najważniejsze instytucje i prawo Unii Europejskiej, od traktatów założycielskich aż do Traktatu z Lizbony . W opracowaniu zawarto następujące zagadnienia: Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa, aksjologia Unii Europejskiej, struktura instytucjonalna UE, instytucje UE: Parlament Europejski, Rada Europejska, Rada, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości
Ebook Ochrona osób trzecich w prawie prywatnym międzynarodowym. Third Party Protection in Private International Law

Ochrona osób trzecich w prawie prywatnym międzynarodowym. Third Party Protection in Private International Law

Autor: Agata Kozioł, Paulina Twardoch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia analizuje z perspektywy różnych regulacji prawnych problematykę ochrony osób trzecich w obrocie międzynarodowym. Potrzeba ochrony osób trzecich na płaszczyźnie prawa prywatnego międzynarodowego jest coraz częściej dostrzegana przez legislatorów, w tym przez prawodawcę unijnego. Co więcej, niektóre instrumenty prawne stworzone z myślą o obrocie czysto krajowym mogą też zapewniać ochronę
Ebook Terroryzm i akt terroryzmu na świecie w świetle prawa

Terroryzm i akt terroryzmu na świecie w świetle prawa

Autor: Dominika Dróżdż

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem niniejszej monografii jest rozważenie terminów "terroryzm" i "akt terrorystyczny" z punktu widzenia nauk prawnych. Praca bierze pod uwagę wybrane akty prawne na temat terroryzmu, uwzględnia zakaz terroryzmu w Indiach, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Podejmowane była także próby zdefiniowania terroryzmu dla Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Przedstawione zost
Ebook Handel międzynarodowy. Wydanie 4

Handel międzynarodowy. Wydanie 4

Autor: Rett R. Ludwikowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik prezentuje podstawowe standardy międzynarodowego obrotu gospodarczego. Ebook koncentruje się na analizie regulacji układów handlowych: globalnych i regionalnych, polityce handlowej superpotęg ekonomicznych, takich jak Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Japonia czy Chiny, oraz szczegółowo przedstawia problematykę kontroli importu i eksportu, kładąc szczególny nacisk na zagadnienia dotyc
Ebook Prawo międzynarodowe publiczne. Wydanie 3

Prawo międzynarodowe publiczne. Wydanie 3

Autor: Anna Zawidzka-Łojek, Barbara Sonczyk, Adam Łazowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oddawana do rąk Czytelniczek i Czytelników Ebook stanowi kolejne wydanie kompendium wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego publicznego. Jest adresowana przede wszystkim do studentów prawa oraz stosunków międzynarodowych. Przedstawione zagadnienia obejmują m.in. problematykę źródeł prawa międzynarodowego, podmiotów tegoż systemu prawnego, sposobów załatwiania sporów międzynarodowych oraz statusu j
Ebook Wspólne wartości prawa międzynarodowego europejskiego i krajowego

Wspólne wartości prawa międzynarodowego europejskiego i krajowego

Autor: Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes, Jerzy Barcz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przystępując do tworzenia niniejszej monografii autorzy chcieli poszukiwać odpowiedzi na pytanie, czy istnieje część wspólna zbiorów wartości prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego, refleksji nad jej zawartością oraz implikacji ewentualnego istnienia. Intuicja podpowiadała nam, że badanie trzech systemów - sui generis perspektywa makro, mezo i mikro może zarówno wzbogacić naszą wiedzę o
Ebook Rola sądów międzynarodowych w kształtowaniu praw jednostek

Rola sądów międzynarodowych w kształtowaniu praw jednostek

Autor: Patryk Kubsik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja, wydana pod redakcją Patryka Kubsika stanowi efekt pracy członków Studenckiego Koła Naukowego Rozstrzygania Sporów Międzynarodowych, działającego przy Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorami poszczególnych rozdziałów są studenci czwartego oraz piątego roku prawa, którzy dzielą się na kartach niniejszej publ
Ebook Prawo międzynarodowe. Idee a rzeczywistość

Prawo międzynarodowe. Idee a rzeczywistość

Autor: Ewelina Cała-Wacinkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza monografia - stanowiąca odzwierciedlenie prowadzonych w polskich ośrodkach akademickich badań prawa międzynarodowego - poświęcona jest problemom i wyzwaniom, z którymi konfrontowana jest zarówno społeczność międzynarodowa, jak i główne podmioty prawa międzynarodowego, tzn. państwa i organizacje międzynarodowe. O przypisaniu tym ostatnim rangi szczególnej decyduje ich podwójna rola w stos
Ebook Wpływ prawa Unii Europejskiej na polskie prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży premiowanej

Wpływ prawa Unii Europejskiej na polskie prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży premiowanej

Autor: Jakub Kępiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia poświęcona jest aktualnej problematyce uczciwości w obrocie gospodarczym. Podstawowymi polskimi regulacjami prywatnoprawnymi, których celem jest zapewnieni uczciwości w obrocie gospodarczym i które tworzą system zwalczania nieuczciwej konkurencji są ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1993 r. i ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z 2007 r. Dualizm polskich
Ebook Wykładnia autonomiczna pojęć prawa spółek w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Wykładnia autonomiczna pojęć prawa spółek w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Autor: Agnieszka Guzewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja stanowi pierwsze monograficzne opracowanie koncepcji wykładni autonomicznej pojęć prawa spółek. Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie sposobu rozumowania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przy poszukiwaniu jednolitego ponadnarodowego brzmienia pojęć prawa spółek oraz ich gruntowne omówienie według zaproponowanej systematyki. W publikacji omówiono: rolę TSU
Ebook Umowy małżeńskie w prawie prywatnym międzynarodowym

Umowy małżeńskie w prawie prywatnym międzynarodowym

Autor: Paulina Twardoch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia poświęcona jest kolizyjnoprawnej problematyce umów małżeńskich. Przedstawione rozważania osnute są na kanwie aktualnie obowiązujących w Polsce aktów normatywnych obejmujących regulacje właściwości prawa. Ponadto, analizie poddano - w zakresie, w jakim odnosi się ono do umów małżeńskich - rozporządzenie Nr 2016/1103 w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych. Problematyka znanych za gra
Ebook Międzynarodowe prawo bezpieczeństwa morskiego

Międzynarodowe prawo bezpieczeństwa morskiego

Autor: Justyna Nawrot

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oddawana do rąk Czytelników monografia jest pierwszym w literaturze przedmiotu kompleksowym opracowaniem poświęconym międzynarodowemu prawu bezpieczeństwa morskiego. Mimo że praca dotyczy zasadniczo systemu globalnego, uwzględniono w niej wzajemne interakcje zachodzące pomiędzy międzynarodowym a regionalnym podejściem do problematyki bezpieczeństwa morskiego. Autorka szeroko omawia więc normy doty
Ebook Terrorism and terroristic act in the world in the light of law

Terrorism and terroristic act in the world in the light of law

Autor: dr Dominika Dróżdż

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

The purpose of this monograph is to consider the terms "terrorism" and "terrorist act" from the point of view of mainly legal sciences. This study takes into account selected legal acts on terrorism, including the prohibition of terrorism in India, the United Kingdom, the United States and Poland. Attempts were made to define terrorism for the Statute of the International Criminal Court. The
Ebook Ewolucja statusu obywateli Unii wobec państwa przyjmującego i państwa pochodzenia w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Ewolucja statusu obywateli Unii wobec państwa przyjmującego i państwa pochodzenia w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Autor: Magdalena Gniadzik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem prezentowanej monografii jest proces ewolucji, który zachodził i nadal zachodzi w orzecznictwie Trybunału odnoszącym się do statusu prawnego obywateli Unii Europejskiej w państwach przyjmujących oraz państwach pochodzenia. W 2018 r. mija dwadzieścia pięć lat funkcjonowania - wprowadzonej Traktatem z Maastricht - instytucji obywatelstwa Unii Europejskiej, a w 2019 r. upłynie piętnaście
Ebook Fragmentacja prawa międzynarodowego

Fragmentacja prawa międzynarodowego

Autor: Ewelina Cała-Wacinkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia poświęcona jest zagadnieniu ważnemu, aktualnemu i trudnemu, jakim jest zagadnienie fragmentacji prawa międzynarodowego. Monografia napisana jest na bardzo wysokim poziomie metodologicznym i merytorycznym. [...\ Swoją erudycję Autorka wykorzystuje nie tylko dla ukazania czytelnikowi ogromnej złożoności i dyskusyjności rozważanych zagadnień, ale przede wszystkim jako punkt odniesi
Ebook Unia Europejska w przededniu Brexitu

Unia Europejska w przededniu Brexitu

Autor: Jacek Barcik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Planowane wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w marcu 2019 r. jest przedmiotem szczególnej obawy dla licznych zwolenników procesu integracji europejskiej. Stanowi niewątpliwie ogromne prawne, społeczne, ekonomiczne, finansowe wyzwanie tak dla samej Unii, jak i Zjednoczonego Królestwa. Po raz pierwszy w historii UE dochodzi do wystąpienia państwa z jej grona członkowskiego, co istotne
Ebook Prawo międzynarodowe publiczne. Wydanie 4

Prawo międzynarodowe publiczne. Wydanie 4

Autor: Jacek Barcik, Tomasz Srogosz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo międzynarodowe publiczne" omawia instytucje z zakresu prawa międzynarodowego publicznego z licznymi odniesieniami do praktyki stosunków międzynarodowych. Zawiera także przykłady w postaci cytowań aktów prawnych i orzecznictwa sądów międzynarodowych. Jego zadaniem jest poszerzanie wiedzy na temat procesów zachodzących we współczesnym świecie, związanych m.in. z globalizacją. Nawią
Ebook Międzynarodowe prawo inwestycyjne. Wydanie 2

Międzynarodowe prawo inwestycyjne. Wydanie 2

Autor: Marek Jeżewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Międzynarodowe prawo inwestycyjne" drugie wydanie jedynego na polskim rynku podręcznika obejmującego problematykę ochrony międzynarodowoprawnej inwestycji zagranicznych. W ostatnich latach międzynarodowe prawo inwestycyjne przeszło znaczącą ewolucję. Orzecznictwo zapewnia zwiększoną ochronę uprawnień regulacyjnych państwa, a efektem zarzutów co do braku pewności prawa stała się rosnąca kazuistyka
Ebook Pozycja instytucjonalna urzędu Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Od koncepcji przez narodziny po nieustanną ewolucję

Pozycja instytucjonalna urzędu Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Od koncepcji przez narodziny po nieustanną ewolucję

Autor: Małgorzata Eysymontt

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem pracy jest rekonstrukcja traktatowego modelu, a także kompleksowe ujęcie i scharakteryzowanie urzędu Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, który stanowi wyjątkową konstrukcję na tle złożonego systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej. Praca stanowi nie tylko usystematyzowanie dotychczasowych wywodów, rozważań i ocen doktrynalnych dotyczących porus
Ebook Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej. Wydanie 8

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej. Wydanie 8

Autor: Maria M. Kenig-Witkowska, Adam Łazowski, Rudolf Ostrihansky

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej" prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej i jej systemu prawnego. Każdy rozdział jest poprzedzony rozbudowanym wykazem literatury, co będzie pomocne przy dalszych studiach w zakresie prawa Unii Europejskiej. W publikacji zostały omówione zagadnienia dotyczące m.in.: Systemu instytucjonalnego Unii Europejskie
Ebook Prawo międzynarodowe. Teoria i praktyka

Prawo międzynarodowe. Teoria i praktyka

Autor: Izabela Kraśnicka, Lidia Brodowski, Vita Czepek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana publikacja wpisuje się w tradycję dyskusji naukowej wokół najważniejszych problemów prawa międzynarodowego publicznego. Poruszone w publikacji zagadnienia dotyczą zderzenia teorii i praktyki prawa międzynarodowego w świetle analizowanych źródeł literatury przedmiotu oraz orzecznictwa sądów międzynarodowych i sądów krajowych. W książce podjęto przede wszystkim zagadnienia dotyczące: pa
Ebook Reguły konkurencji Unii Europejskiej

Reguły konkurencji Unii Europejskiej

Autor: Aleksander Maziarz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja podejmuje problematykę unijnego prawa konkurencji przedstawiając w sposób kompleksowy unijne reguły konkurencji oraz zasady ich stosowania. Autor dokonuje teoretycznego przedstawienia poszczególnych instytucji prawnych ilustrując je bogatym dorobkiem decyzyjnym Komisji Europejskiej oraz sądów unijnych. W początkowej części publikacji autor wprowadza czytelnika w podstawowe informacje o
Ebook Wykładnia prawa spółek Unii Europejskiej

Wykładnia prawa spółek Unii Europejskiej

Autor: Jacek Napierała

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rolą unijnego prawa spółek jest harmonizacja krajowego prawa spółek państw członkowskich w celu zapewnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz likwidacja ograniczeń swobody przedsiębiorczości z uwzględnieniem ochrony interesów wspólników i osób trzecich, w tym interesów wierzycieli i pracowników spółki. Przedmiotem wykładni są traktatowe przepisy o swobodzie przedsiębiorczości oraz materialnop
Ebook Jurysdykcja krajowa w sprawach zobowiązań elektronicznych w prawie Unii Europejskiej

Jurysdykcja krajowa w sprawach zobowiązań elektronicznych w prawie Unii Europejskiej

Autor: Sylwia Żyrek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Internet ze względu na powszechną dostępność i efemeryczną naturę kreuje szczególne problemy związane z oceną jurysdykcji krajowej w przypadku sporów dotyczących zdarzeń z nim związanych. Odpowiadając na występujące w orzecznictwie i podnoszone w literaturze wątpliwości w niniejszej monografii w sposób całościowy przedstawiono problematykę jurysdykcji krajowej w sprawach dotyczących umów elektroni
Ebook Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Dokumenty

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Dokumenty

Autor: Piotr K. Marszałek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie znacząco wykracza poza zbiór konwencji międzynarodowych, obejmując swym zakresem również historyczne i współczesne dokumenty o charakterze niewiążącym, takie jak deklaracje, rezolucje, wytyczne i zasady, przyjmowane przez państwa głównie w ramach organizacji międzynarodowych, które to dokumenty wpływały na kształtowanie się zwyczajowych reguł prawa humanitarnego, stanowiących obok praw
Ebook Prawo Unii Europejskiej w pigułce

Prawo Unii Europejskiej w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa Unii Europejskiej. Opracowanie zostało podzielone na 4 działy tematyczne, w których znajdziesz 18 części omawiających m.in: Zarys integracji europejskiej, Aksjologia Unii Europejskiej, Struktura instytucjonalna Unii Europejskiej, Stanowienie prawa Unii
Ebook Prokuratura Europejska jako instytucja ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej

Prokuratura Europejska jako instytucja ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej

Autor: Grażyna Stronikowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W minionym 25-leciu ochronie interesów finansowych Unii Europejskiej, za pośrednictwem prawa karnego, towarzyszyło poszukiwanie rozwiązań instytucjonalnych związanych z ustanowieniem Prokuratury Europejskiej. Ich ukoronowaniem jest rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej. Monografia przedstawia g
Ebook Prawo międzynarodowe publiczne. Wydanie 4

Prawo międzynarodowe publiczne. Wydanie 4

Autor: Jacek Barcik, Tomasz Srogosz prof. KA

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo międzynarodowe publiczne" omawia instytucje z zakresu prawa międzynarodowego publicznego z licznymi odniesieniami do praktyki stosunków międzynarodowych. Zawiera także przykłady w postaci cytowań aktów prawnych i orzecznictwa sądów międzynarodowych. Jego zadaniem jest poszerzanie wiedzy na temat procesów zachodzących we współczesnym świecie, związanych m.in. z globalizacją. Nawią
Ebook Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej. Wydanie 8

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej. Wydanie 8

Autor: Maria Magdalena Kenig-Witkowska, Adam Łazowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej" prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej i jej systemu prawnego. Każdy rozdział jest poprzedzony rozbudowanym wykazem literatury, co będzie pomocne przy dalszych studiach w zakresie prawa Unii Europejskiej. W publikacji zostały omówione zagadnienia dotyczące m.in.: Systemu instytucjonalnego Unii Europejskie
Ebook Status korporacji transnarodowych w prawie międzynarodowym

Status korporacji transnarodowych w prawie międzynarodowym

Autor: Bartosz Ziemblicki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Mimo iż korporacje te wywodzą się z pojedynczych spółek krajowego prawa handlowego w ostatnich dekadach ich rola w globalnych stosunkach gospodarczych istotnie wzrosła. Niniejsza monografia zawiera analizę statusu tych korporacji w prawie międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których status ten jest najbardziej istotny. Regulacje korporacji transnarodowych przez prawo międzyna
Ebook Decyzje zobowiązujące Komisji Europejskiej w świetle prawa konkurencji Unii Europejskiej

Decyzje zobowiązujące Komisji Europejskiej w świetle prawa konkurencji Unii Europejskiej

Autor: Marzena Radziun

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Decyzje zobowiązujące wydawane przez Komisję Europejską w postępowaniach z zakresu prawa konkurencji stanowią przejaw konsensualnego, czy też negocjacyjnego sposobu stosowania prawa konkurencji. W przeciwieństwie do tradycyjnego, spornego sposobu stosowania prawa konkurencji, negocjacyjne metody kończenia postępowań antymonopolowych cechują się znacznym odformalizowaniem oraz dialogiem pomiędzy or
Ebook Prawo międzynarodowe praw człowieka

Prawo międzynarodowe praw człowieka

Autor: Krzysztof Orzeszyna, Michał Skwarzyński, Robert Tabaszewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik jest kompleksowym opracowaniem z zakresu praw człowieka i środków ich ochrony. W rozdziale I przedstawione zostały podstawowe zasady i konstrukcja prawa międzynarodowego praw człowieka. Szczegółowej analizie poddano godność jako źródło praw człowieka w systemie krajowym i międzynarodowym, a także relacje, które łączą prawa człowieka i prawo międzynarodowe publiczne. Przedstawiono podmio
Ebook Transparentność w traktatowym arbitrażu pomiędzy inwestorem a państwem (arbitrażu inwestycyjnym)

Transparentność w traktatowym arbitrażu pomiędzy inwestorem a państwem (arbitrażu inwestycyjnym)

Autor: Dominik Horodyski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem monografii jest analiza koncepcji transparentnego, czyli jawnego dla opinii publicznej, postępowania w traktatowym arbitrażu inwestycyjnym pomiędzy inwestorem a państwem. W ramach przeprowadzonych badań przeanalizowano koncepcję transparentności w wybranych traktatach inwestycyjnych oraz regulaminach arbitrażowych. Centralnym instrumentem poddanym analizie jest Regulamin Transparentności UNC
Ebook Swoiste źródła prawa

Swoiste źródła prawa

Autor: red. Bogdan Dolnicki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie Swoiste źródła prawa zawiera zbiór referatów będących efektem II Warsztatów Doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, które odbyły się 2 lipca 2014 roku. Podjęto na nich bardzo interesującą tematykę swoistych źródeł prawa, to znaczy nietypowych aktów normatywnych wykraczających poza regulację konstytucyjną
Ebook Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym i arbitrażu

Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym i arbitrażu

Autor: Joanna Boroń, Katarzyna Buda, Mateusz Dąbroś, Patryk Felkel, Michał Grela, Krzysztof Pacuła, Joanna Szymańska, red. Michał Gajda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Na publikację składają się wybrane referaty spośród wygłoszonych podczas konferencji naukowej pt. „Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym i arbitrażu”,  która zorganizowana została przez Koło Naukowe Prawa Prywatnego Międzynarodowego i Arbitrażu przy Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersyte
Ebook Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego. T. 14

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego. T. 14

Autor: red. Maksymilian Pazdan

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czternasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera opracowanie dotyczące konsekwencji, jakie wiążą się z brakiem jednolitości terytorialnej prawa hiszpańskiego na prawo kolizyjne. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające zagadnienie potrącenia wierzytelności wyrażonych w różnych walutach, jak i przejścia ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży towar&oac
Ebook Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku

Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku

Autor: red. Katarzyna Czornik, Miron Lakomy, Mieczysław Stolarczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca składa się z siedmiu części obejmujących wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z polską polityką zagraniczną na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku. Obejmują one kolejno: ewolucję środowiska międzynarodowego Polski na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku; niektóre uwarunkowania, cele, środki i metody polityki zagranicznej Polski; zagadnienia dotyczące
Ebook Sądownictwo konstytucyjne w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Perspektywa politologiczno-prawna

Sądownictwo konstytucyjne w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Perspektywa politologiczno-prawna

Autor: red. Marek Barański, Anna Czyż, Robert Rajczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca omawia zagadnienia związane z funkcjonowaniem Sądów Konstytucyjnych w czterech państwach Europy Środkowej, które tworzą Grupę Wyszehradzką, czyli w Czechach, Polsce, Słowacji i na Węgrzech. Autorzy w siedmiu rozdziałach zaprezentowali wyniki swoich badań odnoszące się do pozycji ustrojowej sądów konstytucyjnych, ich organizacji, organów uprawnionych do wnosze
Ebook Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego. T. 15

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego. T. 15

Autor: red. Maksymilian Pazdan

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W piętnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie dotyczące formy rozrządzeń na wypadek śmierci po wejściu w życie rozporządzenia spadkowego nr 650/12 z 4 lipca 2012 r. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające problematykę przepisów wymuszających swoje zastosowanie jako instrumentu służącego ochronie strony słabszej w przypadku um&oac
Ebook Pomoc państwa na produkcję energii ze źródeł odnawialnych w prawie Unii Europejskiej

Pomoc państwa na produkcję energii ze źródeł odnawialnych w prawie Unii Europejskiej

Autor: Magdalena Porzeżyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest pierwszą na polskim rynku pozycją, która stanowi całościowe opracowanie tematyki związanej z pomocą państwa przyznawaną wytwórcom energii z odnawialnych źródeł w świetle prawa Unii Europejskiej. Kompleksowej analizie poddano relewantne przepisy prawa unijnego, które determinują możliwość i dopuszczalne formy wspierania przez państwa członkowskie produkcji energii odnawialnej. Autor
Ebook Alternatywne metody rozwiązywania sporów konsumenckich w Unii Europejskiej

Alternatywne metody rozwiązywania sporów konsumenckich w Unii Europejskiej

Autor: Jagna Mucha

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem monografii jest analiza systemu alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich w Unii Europejskiej. Zakres analizy obejmuje praktykę wykorzystywania metod ADR w ramach tworzącego się w Unii Europejskiej systemu pozasądowego rozwiązania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami. Celem monografii jest ustalenie, w jaki sposób prawo stanowione na poziomie unijnym w zakresie p
Ebook Prawo do tożsamości człowieka w prawie polskim i międzynarodowym

Prawo do tożsamości człowieka w prawie polskim i międzynarodowym

Autor: Ewa Michałkiewicz-Kądziela

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest poświęcona tematyce prawa do tożsamości człowieka, które zostało stosunkowo niedawno wyinterpretowane z przepisów międzynarodowych aktów prawnych dotyczących praw człowieka. Zawarte w książce rozważania koncentrują się na omówieniu procesu wykształcenia się tego prawa oraz jego ewolucji. Zestawienie prawa do tożsamości człowieka z ludzką godnością, wolnością oraz prawem do prywatno
Ebook Prywatność wirtualna. Unijne standardy ochrony prawa do prywatności w internecie

Prywatność wirtualna. Unijne standardy ochrony prawa do prywatności w internecie

Autor: Ewa Milczarek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podstawowym celem badawczym, sformułowanym w niniejszej monografii, jest kompleksowa i wieloaspektowa analiza regulacji unijnych aktów prawnych, dotyczących prywatności w Internecie. Wskazano tendencje zmian dokonywanych w unijnym porządku prawnym i podatność określonych rozwiązań na dezaktualizację. Dokonana analiza pozwoliła odpowiedzieć na pytanie, czy technologia wpłynęła na prawo do prywatnoś
Ebook Wolność gospodarcza a regulacja rynków na przykładzie wpływu unijnych i krajowych regulatorów rynków na działalność przedsiębiorców

Wolność gospodarcza a regulacja rynków na przykładzie wpływu unijnych i krajowych regulatorów rynków na działalność przedsiębiorców

Autor: Robert Grzeszczak, Michał Dorociak, Tomasz Klemt

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia omawia wyniki badań nad problemami równowagi między regulacją rynku a wolnością gospodarczą na podstawie wpływu unijnych i krajowych organów regulacyjnych na działalność przedsiębiorców. Została podzielona na dwie części: Zagadnienia ogólne i Zagadnienia sektorowe, w zakresie których poruszono kwestie dotyczące: zakresu i znaczenia wolności gospodarczej dla regulacji rynku; metod i narz
Ebook Polska w Unii Europejskiej. Sprawowanie prezydencji w Radzie

Polska w Unii Europejskiej. Sprawowanie prezydencji w Radzie

Autor: Monika Trojanowska-Strzęboszewska (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Mija dziesięć lat, odkąd Polacy zdecydowali się na przystąpienie do Unii Europejskiej. Przedstawiciele naszego kraju zasiadają w instytucjach europej­skich. Uczestniczą w podejmowaniu decyzji unijnych i współtworzą europejskie prawo. Polscy obywatele mają prawo swobodnego podróżowania po całej UE i podejmowania pracy w innych europejskich krajach. Dzięki członkostwu w UE polskie samorządy, przed
Ebook Wojna powietrzna a międzynarodowe prawo humanitarne

Wojna powietrzna a międzynarodowe prawo humanitarne

Autor: Mateusz Piątkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Znaczenie siły powietrznej dla prowadzenia operacji wojskowych jest współcześnie niepodważalne. Lotnictwo było jednym z kluczowych elementów sukcesu polityczno-militarnego w niemal wszystkich konfliktach XX wieku. Niestety, pomimo wielkiego znaczenia tego rodzaju sił zbrojnych, niewspółmiernie skąpe są rozważania na temat aspektów prawnych operacji lotniczych, zwłaszcza
Ebook Podmiotowość prawnomiędzynarodowa. Jej współczesne aspekty

Podmiotowość prawnomiędzynarodowa. Jej współczesne aspekty

Autor: Ewelina Cała-Wacinkiewicz prof. US, Jerzy Menkes

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest efektem pracy grupy praktyków i teoretyków zajmujących się prawem międzynarodowym i stanowi formę powrotu do problematyki tzw. klasycznego prawa międzynarodowego i jednego z podstawowych zagadnień, jakim jest podmiotowość prawa międzynarodowego. Podmiotowość państw, niekwestionowane miejsce organizacji międzyrządowych w społeczności międzynarodowej, to kwestie nieustająco pozostają
Ebook Prawo międzynarodowe. Teoria i praktyka

Prawo międzynarodowe. Teoria i praktyka

Autor: Izabela Kraśnicka, Lidia Brodowski, Vita Czepek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana publikacja wpisuje się w tradycję dyskusji naukowej wokół najważniejszych problemów prawa międzynarodowego publicznego. Poruszone w publikacji zagadnienia dotyczą zderzenia teorii i praktyki prawa międzynarodowego w świetle analizowanych źródeł literatury przedmiotu oraz orzecznictwa sądów międzynarodowych i sądów krajowych. W książce podjęto przede wszystkim zagadnienia dotyczące: pa
Ebook Wolność działalności gospodarczej w polskiej i niemieckiej kulturze prawnej - perspektywa komparystyczna. Freiheit der wirtschaftlichen Tätigkeiten in der Polnischen und Deutschen Rechtskultur - eine rechtsvergleichende Perspektive

Wolność działalności gospodarczej w polskiej i niemieckiej kulturze prawnej - perspektywa komparystyczna. Freiheit der wirtschaftlichen Tätigkeiten in der Polnischen und Deutschen Rechtskultur - eine rechtsvergleichende Perspektive

Autor: Michał Biliński, Magdalena Jaś-Nowopolska, Ewa Przeszło

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wolność działalności gospodarczej, niezależnie od sposobu jej prawnego wyartykułowania, pełni doniosłą rolę w ramach ustrojów gospodarczych Polski oraz Niemiec. Na gruncie art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przypisuje się jej charakter zasady ustrojowej, która tworzy podstawę dla społecznej gospodarki rynkowej. Z innego punktu widzenia, wolność gospodarcza stanowi zarazem prawo podmiot
Ebook Dotacje z budżetu Unii Europejskiej. Zagadnienia konstrukcyjne

Dotacje z budżetu Unii Europejskiej. Zagadnienia konstrukcyjne

Autor: Wojciech Fill

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji przedstawiono doniosłą obecnie problematykę rozwiązań konstrukcyjnych, właściwych dla stosunków dotacyjnych, w szczególności dotyczących przyznawania środków europejskich oraz prawnofinansowych uwarunkowań wydatkowania tych środków. W opracowaniu zastosowano kompleksowe ujęcie tematyki z uwzględnieniem prawa unijnego, polskiego oraz wybranych państw Unii Europejskiej. Rozważania konce
Ebook Prawo międzynarodowe. Teoria i praktyka

Prawo międzynarodowe. Teoria i praktyka

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana publikacja wpisuje się w tradycję dyskusji naukowej wokół najważniejszych problemów prawa międzynarodowego publicznego. Poruszone w publikacji zagadnienia dotyczą zderzenia teorii i praktyki prawa międzynarodowego w świetle analizowanych źródeł literatury przedmiotu oraz orzecznictwa sądów międzynarodowych i sądów krajowych. W książce podjęto przede wszystkim zagadnienia dotyczące: pa
Ebook Bezpieczeństwo żeglugi morskiej w cieśninach międzynarodowych. Studium prawnomiędzynarodowe

Bezpieczeństwo żeglugi morskiej w cieśninach międzynarodowych. Studium prawnomiędzynarodowe

Autor: Iryna Kozak-Balaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monografii dokonano wieloaspektowej analizy obowiązujących przepisów prawnych, która umożliwiła ocenę - w kontekście współczesnych zjawisk zachodzących w konkretnych cieśninach - na ile analizowane przepisy stanowią wystarczający standard, służący zapewnieniu bezpieczeństwa żeglugi morskiej w cieśninach międzynarodowych. Przez sformułowanie "obowiązujące przepisy prawne" należy rozumieć część II
Ebook Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe

Autor: Katarzyna Bagan-Kurluta

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo prywatne międzynarodowe" jest całościowym wykładem przedmiotu i będzie pomocny w poznaniu istoty prawa prywatnego międzynarodowego - kolizyjnego i merytorycznego. Publikacja dzieli się na dwie części: ogólną oraz szczegółową i omawia zagadnienia dotyczące m.in.: Zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, Zarysu historycznego rozwoju prawa prywatnego międzynarodowego, Zakresu i źr
Ebook Prawo prywatne międzynarodowe. Wydanie 6

Prawo prywatne międzynarodowe. Wydanie 6

Autor: Katarzyna Bagan-Kurluta

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo prywatne międzynarodowe" jest całościowym wykładem przedmiotu i będzie pomocny w poznaniu istoty prawa prywatnego międzynarodowego - kolizyjnego i merytorycznego. Publikacja dzieli się na dwie części: ogólną oraz szczegółową i omawia zagadnienia dotyczące m.in.: Zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, Zarysu historycznego rozwoju prawa prywatnego międzynarodowego, Zakresu i źr
Ebook Kryteria WSK po wycofaniu normy PN-N 19001

Kryteria WSK po wycofaniu normy PN-N 19001

Autor: Mariusz Lewandowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 W sierpniu 2014 roku norma PN-N 19001:2006 będąca dotychczas podstawą systemu WSK została wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastąpienia. Firmy, które z mocy ustawy muszą utrzymywać WSK, stanęły przed problemem, gdzie znaleźć wytyczne tego systemu. Jakie są wymagania WSK na dzień dzisiejszy?
Ebook Prawo kosmiczne w obliczu nowych problemów współczesności

Prawo kosmiczne w obliczu nowych problemów współczesności

Autor: Małgorzata Polkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo kosmiczne to dział prawa międzynarodowego zajmujący się wykorzystywaniem i użytkowaniem przestrzeni kosmicznej oraz ciał niebieskich. Szybki rozwój technologii kosmicznych na świecie powoduje, że tematyka kosmiczna staje się (z uwagi na swoją specyfikę i oryginalność) coraz bardziej popularna na świecie i w Polsce. Celem pracy jest przedstawienie podstawowych zasad rządzących kosmosem o
Ebook Przewodnik beneficjenta: od złożenia wniosku do realizacji projektu unijnego

Przewodnik beneficjenta: od złożenia wniosku do realizacji projektu unijnego

Autor: praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Jakie dokumenty trzeba skompletować, aby złożyć wniosek o dofinansowanie zgodny z wymogami formalnymi, czy można odwołać się od negatywnej oceny projektu, na co uważać przy zawieraniu umowy o dotację oraz jakie obowiązki informacyjno-promocyjne ma beneficjent funduszy unijnych? To tylko niektóre z zagadnień, jakie zostały omówione w tej publikacji. Eksperci jasnym i przystępnym
Ebook Nieznany sąsiad. Podręcznik współpracy polsko-słowackiej

Nieznany sąsiad. Podręcznik współpracy polsko-słowackiej

Autor: Jakub Łoginow

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nieznany sąsiad – już sam tytuł tej książki o Słowacji może się wydać dość zagadkowy. Jak to nieznany, przecież któż z nas nie był w słowackich Tatrach lub nie przejeżdżał choć raz przez Słowację, jadąc tranzytem na Węgry, do Austrii, Chorwacji lub Włoch? Bliski język, podobna do naszej kultura, podobne doświadczenie komunizmu i transformacji – wielu z nas wydaje się, że wiemy o

Ebooki - wróć do strony głównej