Ebooki > Prawo > Prawo międzynarodowe

Ebook Repeal bill

Repeal bill

Autor: Martin Bill

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ustawa Repeal Bill otwiera nowy rozdział Brexitu, stanowiąc podstawę do określenia relacji prawa unijnego do prawa Wielkiej Brytanii po wyjściu z Unii Europejskiej.
Ebook Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów. Studium podstawy normatywnej regionalnego systemu ochrony praw człowieka

Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów. Studium podstawy normatywnej regionalnego systemu ochrony praw człowieka

Autor: Marek Jan Wasiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Afrykański system ochrony praw człowieka był dotąd w sferze nauki polskiej obszarem intuicyjnych ocen, stereotypowych poglądów i uogólneń. Unikatowa Ebook dr. Marka Jana Wasińskiego wypełnia tę lukę. Postawione w niej tezy są oryginalne, często także na tle nauki europejskiej i światowej. Logiczne, przekonujące, a ponadto jasno zaprezentowane i łatwe do zrozumienia wnioski zostały sf
Ebook Podatek od wyjścia

Podatek od wyjścia

Autor: Aneta Nowak-Piechota

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia dotyczy szczególnego rodzaju uregulowania - podatku od wyjścia (ang. exit tax). Podatkiem tym są obciążani podatnicy w przypadku emigracji lub przeniesienia określonych składników majątku za granicę. W publikacji zaprezentowano istotę podatku od wyjścia, regulacje go dotyczące w wybranych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz omówiono problematykę tego
Ebook Reform Of Protection Of Personal Data System - Purpose, Tools

Reform Of Protection Of Personal Data System - Purpose, Tools

Autor: Joanna Taczkowska-Olszewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Changing the nature of the regulatory enactment by replacing the Directive with the Regulation means that the domain of personal data processing is placed under the legislative competence of EU authorities. Therefore, whereas the EU legislators’ interference with this activity of the state was limited due to the type of the Directive as a non-legislative enactment, the replacement thereof by
Ebook Reforma ochrony danych osobowych. Cel - narzędzia - skutki

Reforma ochrony danych osobowych. Cel - narzędzia - skutki

Autor: Zbiorowy

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Cena 53,00- Redakcja naukowa: Joanna Taczkowska-Olszewska, Monika Nowikowska, Agnieszka Brzostek Problematyka ochrony danych osobowych jest niezwykle interesująca, a zarazem aktualna w realiach współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Zamieszczone w książce artykuły dotykają niezwykle ważnych i jednocześnie interesujących z jurydycznego punktu widzenia problemów
Ebook Standardy zwalczania handlu ludźmi w prawie międzynarodowym

Standardy zwalczania handlu ludźmi w prawie międzynarodowym

Autor: Anna Głogowska-Balcerzak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie problematyki handlu ludźmi w prawie międzynarodowym. Prezentowane zagadnienie jest złożone i wieloaspektowe, dlatego na samej tylko płaszczyźnie prawnej można je analizować zarówno z punktu widzenia międzynarodowego prawa publicznego, jak i międzynarodowego prawa karnego, prawa karnego transnarodowego, prawa krajowego oraz międzynarodowego prawa pr
Ebook Powszechny system ochrony praw człowieka. Podsumowanie dekad

Powszechny system ochrony praw człowieka. Podsumowanie dekad

Autor: red. Magdalena Półtorak, red. Ilona Topa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie poświęconej jest zaprezentowaniu osiągnięć i aktualnych wyzwań, jakie są udziałem oenzetowskiego systemu ochrony praw człowieka, w tym zwłaszcza roli ONZ w kształtowaniu systemowej ochrony praw jednostki. Publikacja stanowi próbę refleksji nad ochroną traktatową, a zwłaszcza międzynarodowo chronionym substratem poszczególnych praw, podlegającym wpływom zmieniającej się rz
Ebook Koncepcja zbrodni przeciwko ludzkości w międzynarodowym prawie karnym

Koncepcja zbrodni przeciwko ludzkości w międzynarodowym prawie karnym

Autor: Michał Jan Filipek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja z serii „Rozprawy Prawnicze. Seria monograficzna Instytutu Nauk Prawnych PAN. Niniejsza praca służy trzem celom badawczym: Celem ogólnym jest określenie podstawy kryminalizacji zbrodni przeciwko ludzkości. Jego realizacji posłużyła analiza wszystkich ważniejszych międzynarodowych definicji bezprawności zbrodni przeciwko ludzkości, co wiązało się z wyróżnieniem i zb
Ebook Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpływ na krajowy porządek prawny (na przykładzie ponadnarodowych sieci organów ochrony konkurencji)

Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpływ na krajowy porządek prawny (na przykładzie ponadnarodowych sieci organów ochrony konkurencji)

Autor: Mateusz Błachucki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ponadnarodowe sieci organów administracji posługują się w swoich nazwach różnymi określeniami: „sieć”, „forum”, „inicjatywa”, „komitet”, „grupa”. Bez względu jednak na niuanse semantyczne, takie sieci są zawsze formą ponadnarodowej kooperacji między krajowymi organami administracji polegającej na wzajemnym wpływie na kreowan
Ebook Procedury specjalne rady Praw Człowieka ONZ

Procedury specjalne rady Praw Człowieka ONZ

Autor: Anna Hernandez-Połczyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rada Praw Człowieka określana jest jako filar ONZ-owskiego systemu ochrony praw człowieka. Celem rozważań w tej książce jest określenie zdolności procedur specjalnych Rady Praw Człowieka do wywierania wpływu na przestrzegania praw człowieka, zarówno w wymiarze indywidualnym jak i instytucjonalnym. Przeprowadzona analiza posłużyła do weryfikacji dwóch głównych hipotez badawczyc
Ebook Ustalanie cen odsprzedaży towarów w prawie europejskim i amerykańskim. Studium prawnoporównawcze

Ustalanie cen odsprzedaży towarów w prawie europejskim i amerykańskim. Studium prawnoporównawcze

Autor: Łukasz Grzejdziak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest poświęcona zagadnieniu dopuszczalności ustalania cen odsprzedaży towarów w prawie unijnym i amerykańskim. Przedstawiona prawnoporównawcza analiza właściwych rozwiązań prawa europejskiego i amerykańskiego, przeprowadzona z wykorzystaniem metody funkcjonalno-kontekstowej, ma na celu rozstrzygnięcie, który z badanych systemów prawa skuteczniej chroni konkurencję
Ebook Skutki braku uznania państwa w świetle prawa międzynarodowego

Skutki braku uznania państwa w świetle prawa międzynarodowego

Autor: Szymon Zaręba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Głównym celem monografii Szymona Zaręby Skutki braku uznania państwa w świetle prawa międzynarodowego jest ocena rzeczywistego wpływu braku uznania międzynarodowego na międzynarodowoprawny status podmiotu, który rości sobie prawo, by nazywać się państwem. Ebook stanowi pierwsze w literaturze polskiej opracowanie mono- graficzne poświęcone problemowi braku uznania państw, a tym bardzi
Ebook Wojna powietrzna a międzynarodowe prawo humanitarne

Wojna powietrzna a międzynarodowe prawo humanitarne

Autor: Mateusz Piątkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Znaczenie siły powietrznej dla prowadzenia operacji wojskowych jest współcześnie niepodważalne. Lotnictwo było jednym z kluczowych elementów sukcesu polityczno-militarnego w niemal wszystkich konfliktach XX wieku. Niestety, pomimo wielkiego znaczenia tego rodzaju sił zbrojnych, niewspółmiernie skąpe są rozważania na temat aspektów prawnych operacji lotniczych, zwłaszcza

Ebooki - wróć do strony głównej