Ebooki > Prawo > Prawo publiczne, konstytucyjne i administracyjne

Ebook Dostęp do informacji publicznej a kodeks postępowania administracyjnego - red. naukowy prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Skóra

Dostęp do informacji publicznej a kodeks postępowania administracyjnego - red. naukowy prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Skóra

Autor: Agnieszka Skóra

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie poświęcone zostało problematyce dostępu do informacji publicznej w świetle przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Zamieszczone w nim zostały najważniejsze referaty wygłoszone na ogólnopolskiej konferencji naukowej, jaka miała miejsce w maju 2014 r. na WPiA UMK w Toruniu, zorganizowanej przez prof. nadzw. Agnieszkę Skórę. Poszczególne artykuły pode
Ebook Urzędnik nadal bezpieczny Ustawa o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych jest martwa

Urzędnik nadal bezpieczny Ustawa o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych jest martwa

Autor: Arkadiusz Matusiak, Artur Radwan

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rocznie wpływa tylko kilka wniosków o finansowe ukaranie Przepisy są zawiłe i mało precyzyjne Ustawa z 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa obowiązuje już prawie pięć lat, a do policzenia wpływających rocznie na jej podstawie spraw wystarcza palców jednej ręki. W Polsce mamy wiele przepisów dyscyplinujących
Ebook Projektowanie systemów bezpieczeństwa

Projektowanie systemów bezpieczeństwa

Autor: Paweł Kępka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja „Projektowanie systemów bezpieczeństwa” jest omówieniem podstawowych zasad, wytycznych i technik, jakie należy uwzględnić podczas nowopowstających systemów bezpieczeństwa. Wskazuje narzędzia, formy oraz procedury weryfikacji już istniejących systemów, głównie ratowniczych. Przedstawione są także kolejne etapy projektowania uwzględniające as
Ebook Zarządzanie Publiczne nr 3(33)2015

Zarządzanie Publiczne nr 3(33)2015

Autor: Stanisław Mazur

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W numerze [Contents\ Shanshan Liu, Thomas Hyclak: Employment effects of US minimum wage policy, doi: 10.15678/ZP.2015.33.3.01, s. 515; Tomasz Geodecki, Maciej Jan Grodzicki: Jak awansować w światowej lidze gospodarczej? Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w globalnych łańcuchach wartości [How to climb up the World Economic League Table? Central and Eastern Europe in global value chains
Ebook Zarządzanie strategiczne w Policji. Teoria i praktyka

Zarządzanie strategiczne w Policji. Teoria i praktyka

Autor: Dominik Hryszkiewicz, Paweł Suchanek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsze opracowanie naukowe jest interesującą propozycją wydawniczą, która z pewnością wzbogaci wiedzę w obszarze zarządzania strategicznego w instytucjach publicznych. Publikacja podejmując tak aktualną problematykę w odniesieniu do instytucji zajmującej centralne miejsce w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa może zainteresować osoby związane bezpośrednio z tym zagadnieniem, jak
Ebook Polskie postępowanie przed sądami administracyjnymi w świetle standardów ETPC w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego

Polskie postępowanie przed sądami administracyjnymi w świetle standardów ETPC w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego

Autor: Justyna Ewa Kulikowska-Kulesza

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja napisana na podstawie rozprawy doktorskiej, której głównym celem było przedstawienie polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi w świetle standardów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego. Autorka stara się odpowiedzieć na pytanie, czy wypracowane przez Trybunał standardy w tym zakresie wywołują konsekwencj
Ebook Zarys prawa administracyjnego

Zarys prawa administracyjnego

Autor: Bogumił Szmulik, Sławomir Serafin

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Zarys prawa administracyjnego" zawiera zagadnienia ogólne i ustrojowe prawa administracyjnego, dotyczące m.in.: źródeł prawa administracyjnego, stosunku administracyjnoprawnego, form działania administracji publicznej, samorządu terytorialnego, kontroli administracji.
Ebook Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin

Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin

Autor: Krzysztof Skotnicki, Konrad Składowski, Anna Michalak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja powstała z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin prof. zw. dra hab. Dariusza Góreckiego, wieloletniego kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Przedmiotem badań podjętych przez autorów są zagadnienia związane z historią prawa konstytucyjnego, analizą aktualnych polskich kwestii ustrojowych oraz problematy
Ebook Klauzule generalne w prawie krajowym i obcym

Klauzule generalne w prawie krajowym i obcym

Autor: red. Lidia Zacharko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Klauzule generalne stanowią jedno z najbardziej dyskutowanych zagadnień zarówno na gruncie prawa publicznego, jak i prawa prywatnego. Wzbudzają wątpliwości nie tylko na etapie ich definiowania oraz umiejscowienia w systemie norm i uregulowań prawnych. Klauzule generalne zapewne przyczyniają się do uelastycznienia tekstu przepisów, choć posługiwanie się nimi w procesie stosowania
Ebook Prawo konstytucyjne w pigułce. Wydanie 2

Prawo konstytucyjne w pigułce. Wydanie 2

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: styczeń 2016 r. Najnowszy stan prawny! Uwzględnia wszystkie zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: pojęcie, zasady oraz podstawowe pojęcia prawa konstytucyjnego, wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela i środki ich ochrony, ekstradycja, źródła prawa, władza ustawodawcza: Sejm i Senat, procedura ustawod
Ebook Od nauk wojskowych do nauk o bezpieczeństwie

Od nauk wojskowych do nauk o bezpieczeństwie

Autor: Bernard Wiśniewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nauki o bezpieczeństwie przeżywają ogromny rozkwit. Niestety, pojawiają się niemal bez przerwy nowe zagrożenia i wyzwania godzące w bezpieczeństwo. Te, określane mianem „starych” przeżywają renesans. Tym samym rośnie zapotrzebowanie na naukowo uzasadnioną wiedzę w przywołanej dyscyplinie naukowej. Wynika to z nieodzowności naukowej eksploracji źródeł zagrożeń (i ich konsekwencji
Ebook Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 1 Teoretyczne aspekty przygotowania i funkcjonowania grup dyspozycyjnych państwa

Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 1 Teoretyczne aspekty przygotowania i funkcjonowania grup dyspozycyjnych państwa

Autor: Piotr Bogdalski, Danuta Bukowiecka, Robert Częścik, Bogdan Zdrodowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Bezpieczeństwo od zarania ludzkości było przedmiotem zainteresowania człowieka, społeczeństwa i organizacji państwowych, głównie w wymiarze doktrynalnym i praktycznym. Zapewnienie bezpieczeństwa wymagało od państwa powołania i utrzymania wielu instytucji wykonawczych z odpowiednimi kompetencjami. Ponieważ zagrożenia bezpieczeństwa, niezależnie od ich źródeł, mogą wystąpić obecnie w k
Ebook System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne

System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne

Autor: Bernard Wiśniewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo państwa spoczywa w Polsce na wielu podmiotach. Można ją przypisać wszystkim organom władzy oraz administracji rządowej i samorządowej. W zakresie swoich kompetencji odpowiedzialność taką ponoszą również instytucje publiczne, organizacje i stowarzyszenia. Częścią odpowiedzialności za bezpieczeństwo obciążone jest społeczeństwo — obywatele naszego pańs
Ebook Policja 3/2015

Policja 3/2015

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kwartalnik ukazuje się od początku 2000r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd „Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego” adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych. Pismo pełni funkcję typowego zawodowego periodyku. Jest zorientowane przede wszystkim na problemy związane z menadżerskim kierowaniem jednostkami policyjnymi oraz ustawowymi zadaniami Policji. Jednym
Ebook Policja 2/2015

Policja 2/2015

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kwartalnik ukazuje się od początku 2000r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd „Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego” adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych. Pismo pełni funkcję typowego zawodowego periodyku. Jest zorientowane przede wszystkim na problemy związane z menadżerskim kierowaniem jednostkami policyjnymi oraz ustawowymi zadaniami Policji. Jednym
Ebook Zarządzanie Publiczne nr 1(35)/2016

Zarządzanie Publiczne nr 1(35)/2016

Autor: Stanisław Mazur

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W numerze [Contents\ Dag Ingvar Jacobsen, Ann Sherin Skollevold: Presidentialisation on the executive arena at the local level?The case of Norway 1992–2012, doi 10.15678/ZP.2016.35.1.01, s. 7–19; Marek Ćwiklicki: Comparison of public value measurement frameworks, doi 10.15678/ZP.2016.35.1.02, s. 20–31; Marcin Kardas: Zamówienia publiczne jako instrument polityki i
Ebook Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce. Wydanie 3

Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce. Wydanie 3

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników? Jesteś studentem innych niż prawo kierunków i chciałbyś łatwo przyswoić sobie wiedzę z zakresu prawa i postępowania administracyjnego?A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację? Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! To w
Ebook Problem delimitacji regulacji administracyjnoprawnej w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjneg

Problem delimitacji regulacji administracyjnoprawnej w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjneg

Autor: Bartosz Majchrzak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problemy badawcze ujęte w książce wskazują stan prawny na dzień 20 listopada 2015 roku. Przedmiotem pracy jest refleksja nad prawem jako normą, a więc zwrotem językowym wyrażającym powinność określonego zachowania się. Tym samym rozważania dotyczą przede wszystkim płaszczyzny logiczno-językowej badania prawa jako systemu znaków, obejmując analizę praktyki prawniczej rozumianej jako proces w
Ebook Organizacja prawna administracji publicznej

Organizacja prawna administracji publicznej

Autor: red. Lidia Zacharko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja zawiera pogłębioną analizę teoretyczną organizacji prawnej administracji publicznej. Jej autorzy nie tylko prezentują rozwiązania normatywne, ale dokonują także ich głębokiej analizy, czyniąc przy tym słuszne uwagi krytyczne. Ujęcie tematu pozwala na prześledzenie zmian prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, ze wskazaniem wzorcó
Ebook Polityka równości płci na szczeblu samorządowym

Polityka równości płci na szczeblu samorządowym

Autor: Joanna Podgórska-Rykała

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 W poszczególnych rozdziałach pracy autorka zaprezentowała tematykę równościową, rozpoczynając w rozdziale I od wyjaśnienia, czym jest idea równości i jak może być definiowana oraz jakie są jej relacje z zasadą sprawiedliwości. Śledząc poniekąd losy historyczne kobiet i mężczyzn, mając na uwadze ich wzajemne stosunki, odniosła się do poglądów filozoficznych na r&oa
Ebook Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce

Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników? A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację? Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! To wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, których znajomość pomoże Ci
Ebook Zarządzanie Publiczne nr 2(36)/2016

Zarządzanie Publiczne nr 2(36)/2016

Autor: Stanisław Mazur

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W numerze [Contents\ János Kornai: Czym właściwie jest Kapitał w XXI wieku? Garść uwag na temat książki Thomasa Piketty’ego [So what is Capital in the Twenty-First Century? Some notes on Piketty’s book\, doi: 10.15678/ZP.2016.36.2.01, s. 7–33; Evert Pommer, Pepijn van Houwelingen: Public administration in Europe [Public administration in Europe\, do
Ebook Mechanizmy reprodukcji i zmiany w systemie administracji publicznej na przykładzie wdrażania otwartej metody koordynacji na przykładzie wdrażania otwartej metody koordynacji

Mechanizmy reprodukcji i zmiany w systemie administracji publicznej na przykładzie wdrażania otwartej metody koordynacji na przykładzie wdrażania otwartej metody koordynacji

Autor: Marianna Zieleńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Marianna Zieleńska Mechanizmy reprodukcji i zmiany w administracji publicznej na przykładzie wdrażania otwartej metody koordynacji Idzie, w największym skrócie, o to, że tzw. otwarta metoda koordynacji miała – ma zresztą nadal – stanowić taką formułę budowania „Europy socjalnej”, która nie narzuca – poprzez jurydyzację rozmaitych standardów socjal
Ebook Postępowanie ustawodawcze w Polsce - prawo, zwyczaje i praktyka

Postępowanie ustawodawcze w Polsce - prawo, zwyczaje i praktyka

Autor: Maciej Borski, Rafał Glajcar, Bogusław Przywora

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Autorzy recenzowanej publikacji potrafili dostrzec walor łączenia perspektyw poznawczych, gromadzenia i analizy danych badawczych, wypracowania w ten sposób własnych poglądów na efektywność rozwiązań prawnych. Książkę czyta się z dużą satysfakcją, gdyż autorzy potrafili przedstawić swoje poglądy nie tylko profesjonalnie, ale i interesująco. Podstawowym walorem pracy jest podję
Ebook Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). T. 1. Ustrój samorządu terytorialnego

Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). T. 1. Ustrój samorządu terytorialnego

Autor: Bolesław M. Ćwiertniak (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W niniejszym tomie znajdziecie Państwo dwadzieścia rozdziałów poświęconych różnym aspektom ustroju samorządu terytorialnego, podzielonych na trzy konwencjonalnie wyodrębnione części. W części I „Modele i zasady samorządu terytorialnego” ujęte zostały rozdziały opracowane przez: J. Sozańskiego („Ponadkrajowe modele i zasady samorządu terytorialnego – wprowadzen
Ebook Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). T. 2. Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego

Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). T. 2. Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego

Autor: Bolesław M. Ćwiertniak (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom niniejszy, zatytułowany „Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego”, podzielony został konwencjonalnie na sześć części. Owe wyodrębnione części zdecydowałem się poprzedzić tekstem autorstwa M. Mączyńskiego, analizującym zagadnienia wpływu rozwiązań ustrojowych na zakres zadań i kompetencji przypisanych organom jednostek samorządu terytorialnego. Przyznam, iż zastanawiałem się,
Ebook Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). T. 3. Zatrudnienie w samorządzie terytorialnym

Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). T. 3. Zatrudnienie w samorządzie terytorialnym

Autor: Bolesław M. Ćwiertniak (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia podzielona została konwencjonalnie (poza częścią wprowadzającą) na pięć części grupujących poszczególne sekwencje rozdziałów. Pierwsza z nich, pt. „Modele i podstawy zatrudnienia w samorządzie terytorialnym”, obejmuje opracowania K. Chochowskiego, prezentującego ogólnie „Status prawny pracowników samorządowych”, A. Drala,
Ebook Metodyka pracy sędziego i referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym. Notariusz, komornik sądowy, syndyk, zarządca, nadzorca sądowy oraz inne podmioty w postępowaniu wieczystoksięgowym

Metodyka pracy sędziego i referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym. Notariusz, komornik sądowy, syndyk, zarządca, nadzorca sądowy oraz inne podmioty w postępowaniu wieczystoksięgowym

Autor: Daniel Jakimiec

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Daniel Jakimiec – doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; w trakcie  studiów  doktoranckich  wyróżniony stypendium dla najlepszych doktorantów. W latach 2008–2009  pracował  jako  asystent  sędziego w  wydziale  rodzinnym  i nieletnich oraz w wydziale karny
Ebook Ekonomista 2016 nr 5

Ekonomista 2016 nr 5

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dwumiesięcznik "Ekonomista" - czasopismo poświęcone nauce i potrzebom życia, założone w roku 1900.
Ebook Prawo konstytucyjne

Prawo konstytucyjne

Autor: Bogumił Szmulik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi rodzaj skryptu z testami z zakresu prawa konstytucyjnego. Treść obejmuje wykład z prawa konstytucyjnego oraz konstytucyjnych organów państwa. To pierwsza taka publikacja w C.H.Beck i na rynku. Ebook może być wykorzystana przez studentów prawa i administracji (oraz studentów innych kierunków z przedmiotem - prawo konstytucyjne) na wszystkich uczelniach, gdzie istnieją te kierunki - r
Ebook Prawne instrumenty zachowania równowagi finansowej państwa i ich skuteczność

Prawne instrumenty zachowania równowagi finansowej państwa i ich skuteczność

Autor: Witold Grygorowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skuteczność instrumentów prawnych służących zachowaniu równowagi finansów publicznych utożsamiana jest z przeciwdziałaniem realnemu zagrożeniu przekroczenia określonego progu. Równie istotne jest stworzenie instrumentarium prawnego, które pozwoli na długofalowe ograniczenie deficytu budżetu państwa, deficytu sektora finansów publicznych, a co za tym idzie
Ebook Odrębności podporządkowania pracownika w nietypowych umownych stosunkach pracy

Odrębności podporządkowania pracownika w nietypowych umownych stosunkach pracy

Autor: Anna Piszczek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce przedstawiono problematykę podporządkowania pracownika, co stanowi podstawową cechę stosunku pracy. Cecha ta ewoluuje i coraz bardziej oddala się od tradycyjnie rozumianej podległości pracownika podmiotowi zatrudniającemu. Najdalej idące odmienności podporządkowania pracownika kierownictwu pracodawcy obserwuje się w nietypowych formach zatrudnienia. Autorka analizuje problematykę podporz
Ebook System rynkowy. Wydanie 7 redakcja naukowa Marek Garbicz

System rynkowy. Wydanie 7 redakcja naukowa Marek Garbicz

Autor: Mieczysław Nasiłowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii to podręcznik pozwalający zapoznać się z elementarzem współczesnej ekonomii. Autor tej książki, prof. Mieczysław Nasiłowski, miał niezwykły talent dydaktyczny, który demonstrował zarówno na swoich wykładach, cieszących się wielką popularnością, jak i pisząc podręczniki. Pozwalało mu to na przedstawianie nawet bardzo skomplikowany
Ebook Partycypacja społeczna we współczesnym samorządzie terytorialnym

Partycypacja społeczna we współczesnym samorządzie terytorialnym

Autor: Magdalena Gurdek (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jedyną możliwą przepustkę zaangażowania w życie publiczne obywateli, którzy coraz częściej mobilizują się i chcą uczestniczyć w życiu codziennym swojego miasta, stanowi partycypacja, czyli współdecydowanie. Z każdym kolejnym rokiem nabiera ona większego znaczenia, zmie­nia swój charakter i pojawiają się coraz to nowsze jej formy – przy czym formy te uwzględ­niają
Ebook Prawo administracyjne. Skrypt dla studentów kierunku administracja. Wyd. 2 rozsz. i uaktual

Prawo administracyjne. Skrypt dla studentów kierunku administracja. Wyd. 2 rozsz. i uaktual

Autor: Grzegorz Krawiec

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo administracyjne stanowi najszerszą gałąź prawa. Potrzeba kształcenia studentów na kierunku Administracja w zakresie tej gałęzi jest oczywista. Na rynku znajduje się wiele podręczników omawiających problematykę prawa administracyjnego, jednak niniejszy skrypt stanowić ma pomoc dla osób, które dotychczas w ogóle nie zetknęły się z tym prawem. Celem dydaktyczn
Ebook Aktualne problemy postępowań w administracji publicznej

Aktualne problemy postępowań w administracji publicznej

Autor: Grzegorz Krawiec (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwszy rozdział niniejszej pracy otwiera opracowanie prof. R. Mikosza, dotyczą­ce problematyki potrzebnych zmian w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Praca ta przygotowana została na podstawie ustnego wystąpienia, otwierającego powyższą konfe­rencję. Artykuł ten jest jednocześnie pierwszym artykułem w części I dotyczącej problema­tyki postępowania sądowoadministracyjnego. W części
Ebook Niezbędnik studenta I roku. Repetytorium egzaminacyjne do ćwiczeń i egzaminu z historii państwa i prawa polskiego

Niezbędnik studenta I roku. Repetytorium egzaminacyjne do ćwiczeń i egzaminu z historii państwa i prawa polskiego

Autor: Justyna Bieda, Dorota Wiśniewska-Jóźwiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Skrypt opracowany z myślą o studentach I roku Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Zawiera materiał z dziesięciu dziedzin prawa, w tym: prawa osobowego, małżeńskiego, rodzinnego, opiekuńczego, spadkowego, rzeczowego, zobowiązań, pracy, karnego i procesowego. Każda z owych dziedzin została przedstawiona w osobnym rozdziale, przy zastosowaniu układu problemowego. Przeznaczenie opracowania do cel
Ebook Aktualne problemy polskiego i litewskiego prawa konstytucyjnego

Aktualne problemy polskiego i litewskiego prawa konstytucyjnego

Autor: Dariusz Górecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca jest poświęcona aktualnym problemom prawa konstytucyjnego w Polsce i na Litwie – stanowi zbiór opracowań naukowców z Uniwersytetów Łódzkiego i Wileńskiego. Zawiera teksty dotyczące: elementów systemu rządów w Konstytucji RP z 1997 r.; recepcji niemieckich rozwiązań ustrojowych w polskim prawie konstytucyjnym oraz realizacji funkcji krajowego or
Ebook Kampania wyborcza w regulacji prawnej i w praktyce (stan prawny na 15 lipca 2015 r.)

Kampania wyborcza w regulacji prawnej i w praktyce (stan prawny na 15 lipca 2015 r.)

Autor: Anna Rakowska-Trela

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kampania wyborcza jest obecnie zjawiskiem o niezwykle istotnej wadze, a jednocześnie jednym z tych etapów procedury wyborczej, które mają duże znaczenie dla funkcjonowania współczesnych społeczeństw demokratycznych. Problematyka ta nie była dotychczas w sposób całościowy przedstawiona w opracowaniu o prawniczym charakterze. Przeprowadzenie analizy prawnej problematyki k
Ebook Administracja publiczna wobec procesu globalizacji

Administracja publiczna wobec procesu globalizacji

Autor: Maciej Rudnicki, Maciej Jabłoński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Administracja publiczna wobec procesu globalizacji stanowi zbiór merytorycznych opracowań wskazujących na najistotniejsze zagadnienia związane z procesem globalizacji, który wpływa na funkcjonowanie oraz zakres zadań administracji publicznej. Autorzy, po dokonaniu dogłębnej analizy problemu, zwracają uwagę na zmiany formalno-prawne oraz faktyczne, które są skorelowane z rozwojem cywilizacyjnym,
Ebook Dzieje administracji w Polsce w XX wieku

Dzieje administracji w Polsce w XX wieku

Autor: Marek Żukowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Książki z serii STUDIA  PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. Publikacja "Dzieje administracji w Polsce w XX wieku" służyć ma prezentacji jak na przestrzeni stu lat zmieniała się historia ludzkości. Wiek XX był niezwykłym okresem, w którym
Ebook Historia administracji i myśli administracyjnej. Czasy nowożytne i współczesne (XVI - XX w.)

Historia administracji i myśli administracyjnej. Czasy nowożytne i współczesne (XVI - XX w.)

Autor: Tadeusz Maciejewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zakres przedmiotowy podręcznika obejmuje standardy instytucji zarządu państwem oraz omówienie doktryn, które doprowadziły najpierw do ich zaistnienia, a następnie do praktycznej realizacji. W związku z tym omówione w nim zostały zagadnienia dotyczące m.in.: administracji wczesnonowozytnej (monarchia absolutna) i jej podstaw ideologicznych; administracji późnonowożytnej wraz ze szczegóóowym omówi
Ebook Introducion to Polish Administrative Law

Introducion to Polish Administrative Law

Autor: Michał Możdżeń-Marcinkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

This second edition of the handbook is an updated and revised version which contains a description of the basic regulations of administrative law and its doctrine in Poland. In most cases this book relies on traditional terminology accepted by the Polish science of administrative law. Some efforts will, however, be needed to standardize certain Polish, European and American legal terms and definit
Ebook Jawność i jej ograniczenia. Postępowanie administracyjne. Tom 7

Jawność i jej ograniczenia. Postępowanie administracyjne. Tom 7

Autor: Czesław Martysz, Mateusz Błachucki, Tomasz Bąkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom VII zawiera analizę przetwarzania informacji zgromadzonych w postępowaniu administracyjnym. Szczegółowej analizie poddane zostały regulacje prawne odnoszące się do zasad gromadzenia i wykorzystania różnego rodzaju informacji zgromadzonych przez organ administracji w toku postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem informacji zawartych w publicznych zasobach, informacji dostar
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo. Wydanie 3

Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo. Wydanie 3

Autor: Michał Rojewski, Agnieszka Suławko-Karetko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Postępowanie administracyjne jest podstawową procedurą, która jest stosowana przez organy administracji rządowej oraz administracji samorządowej. Interpretacja przepisów KPA nastręczać może niekiedy pewne trudności, dlatego wskazane jest korzystanie z bogatego orzecznictwa sądów administracyjnych zarówno Naczelnego Sądu Administracyjnego jak i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Zbiór orzecznict
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

Autor: Maja Bińkowska, Andrzej Chełchowski, Bartosz Kopik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nowa seria wydawanych w układzie synoptycznym tłumaczeń polskich ustaw na język angielski stawia na poprawność i płynność przekładu oraz jego wysoki poziom merytoryczny. Dlatego każdy publikowany przez nas tekst jest wielokrotnie weryfikowany przez osoby władające językiem angielskim jako językiem ojczystym. Niniejsza Ebook, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiec
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego Verwaltungs-verfahrensgesetz

Kodeks postępowania administracyjnego Verwaltungs-verfahrensgesetz

Autor: Rödl and Partner, Przemysław Fil, Jens Jungmann

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwsze wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiego Kodeksu postępowania administracyjnego, ukazujące się w zupełnie nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie, uwzględnia m.in. najnowsze zmiany w ustawie o podatku akcyzowym, które obowiązują od 1.07.2011 r.
Ebook Konstytucyjny system organów państwa

Konstytucyjny system organów państwa

Autor: Dariusz Dudek, Zbigniew Husak, Grzegorz Kowalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook "Konstytucyjny system organów państwa" dotyczy jednego z najważniejszych elementów ustroju konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, niemal całego systemu organów władzy publicznej, unormowanego w obowiązującej konstytucji. Ebook zawiera szereg tabel i wykresów ilustrujących poszczególne rozważania, służących większej przejrzystości prezentacji poszczególnych rozwiązań przyjętych w konstytu
Ebook Legislacja administracyjna. Wydanie 2

Legislacja administracyjna. Wydanie 2

Autor: Lesław Grzonka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria WYKŁADY SPECJALIZACYJNE adresowana jest do studentów, a także absolwentów prawa - zarówno teoretyków, jak i praktyków chcących poszerzyć swoją wiedzę o wysoko wyspecjalizowane zagadnienia prawne. W serii tej znajdują się publikacje omawiające tematykę, którą - zdaniem ekspertów - warto znać, aby odnosić sukcesy zawodowe. W dzisiejszych bowiem czasach sukces można osiągnąć, mając szeroką wied
Ebook Nieważność postępowania sądowoadministracyjnego jako podstawa skargi kasacyjnej

Nieważność postępowania sądowoadministracyjnego jako podstawa skargi kasacyjnej

Autor: Grzegorz Rząsa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy je przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego - ze względu na brak miejsca - nie znajdziemy nawet w komentarza
Ebook Ogólne postępowanie administracyjne. Wydanie 3

Ogólne postępowanie administracyjne. Wydanie 3

Autor: Robert Kędziora

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria Akademia Prawa jest kierowana do studentów wydziałów prawniczych. Książki z tej serii stanowią opracowania podręcznikowe, które w przystępny i przejrzysty sposób podają wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa. W podręczniku "Ogólne postępowanie administracyjne" omówiona została problematyka z zakresu prawa o postępowaniu administracyjnym uregulowana w Kodeksie postępowania administracyjnego.W
Ebook Ogólne postępowanie administracyjne. Wydanie 4

Ogólne postępowanie administracyjne. Wydanie 4

Autor: Robert Kędziora

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W czwartym wydaniu zostały m.in. omówione - na tle aktualnego orzecznictwa - skutki nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego dokonywanych w latach 2011-215. W szczególności podręcznik obszernie odnosi się do zmian Kodeksu postępowania administracyjnego dokonanych ustawą z 10.1.2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych
Ebook Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego

Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego

Autor: Adam Doliwa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi teoretyczne studium osobowości prawnej jednostek samorządu terytorialnego jako konstrukcji prawa pozytywnego, której istota i przynależność nie jest ani jednoznaczna, ani jednorodna. Z takiej przyczyny nie jest to studium tylko z zakresu teorii prawa cywilnego, czy tylko z zakresu teorii prawa administracyjnego - sam zresztą samorząd terytorialny to problematyka, która jest wspó
Ebook Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym

Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym

Autor: Ryszard M. Małajny

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorom niniejszego podręcznika przyświecały trzy motywy. Motyw pierwszy to chęć opracowania dzieła, które łączyłoby krajowe ujęcie prawa konstytucyjnego z komparatystycznym. Motyw drugi to pragnienie, by instytucje ustrojowe przedstawić nie tylko w aspekcie normatywnym, ale zaprezentować je również w kontekście doktrynalnym. I motyw trzeci to intencja, by podręcznik nie miał charakteru czysto dyd
Ebook Polskie sądownictwo administracyjne - zarys systemu

Polskie sądownictwo administracyjne - zarys systemu

Autor: Zbigniew Kmieciak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku "Polskie sądownictwo administracyjne - zarys systemu" omówione zostały zagadnienia dotyczace m.in.: modeli sądowej kontroli administracji publicznej, ewolucji i organizacji sądownictwa administracyjnego w Polsce, zasad i trybów postępowania sądowoadministracyjnego, weryfikacji orzeczeń sądów administacyjnych, kosztów postępowania i prawa pomocy, wykonania orzeczeń i efektywności
Ebook Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.Testy. Kazusy

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.Testy. Kazusy

Autor: Piotr Gołaszewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ćwiczenia Becka - to seria stworzona dla studentów prawa, którzy pilnie przygotowują się do zajęć i zaliczeń oraz egzaminów. Podanie wiedzy w sposób prosty i przystępny stanowi podstawę do łatwego opanowania wiedzy. Zanim to nastąpi, student uzyska podstawy do zrozumienia trudniejszych zagadnień i polubi przedmiot. Ćwiczenia Becka "Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne" podzielone s
Ebook Postępowanie administracyjne. Wydanie 4

Postępowanie administracyjne. Wydanie 4

Autor: Wojciech Federczyk, Michał Klimaszewski, Bartosz Majchrzak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik postępowanie administracyjne obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu procedur administracyjnych uregulowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego (postępowania jurysdykcyjnego ogólnego, w sprawie wydawania zaświadczeń, rozpatrywania skarg i wniosków) oraz postępowania sądowoadministracyjnego.  
Ebook Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnym

Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnym

Autor: Marek Wierzbowski, Marek Szubiakowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. W podręczniku "Postępowanie administracyjne" przedstawione zostały zagadnienia dotyczące postępowania administracyjnego: ogólnego, podatkowego, egzekucyjnego oraz przed sądami administracyjnymi, ze wskazaniem teoretycznych podstaw określonych instytucji procesowych.
Ebook Postępowanie administracyjne - ogólne, przed sądami administracyjnymi i egzekucyjne

Postępowanie administracyjne - ogólne, przed sądami administracyjnymi i egzekucyjne

Autor: Michał Rojewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kazusy Becka "Postępowanie administracyjne - ogólne, przed sądami administracyjnymi i egzekucyjne" podzielone są na dwie części: PIERWSZA  składa się z opisów stanów faktycznych wraz z odpowiedziami i wskazówkami do rozwiązania, uwzględniających zagadnienia dotyczące m.in..:postępowania administracyjnego ogólnego, w tym np..: zasad postępowania, terminów, środków zaskarżenia, skarg i wniosków;post
Ebook Prawo konstytucyjne. Kompendium

Prawo konstytucyjne. Kompendium

Autor: Ryszard Piotrowski, Paweł Ochmann, Maciej Pisz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt jest rezultatem współpracy dwóch młodych autorów wywodzących się z wiodących polskich uczelni (Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński). Stanowi to istotną zaletę książki. Omawiana problematyka została przedstawiona w sposób kompleksowy i porządkujący, łączący różne koncepcje doktrynalne. Kluczowe zagadnienia prawa konstytucyjnego autorzy przedstawiają w sposób zwięzły, toteż opra
Ebook Prawo łaski Prezydenta RP

Prawo łaski Prezydenta RP

Autor: Krzysztof Kozłowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przekazywana do rąk Czytelnika publikacja stanowi podsumowanie kilku lat badań nad prezydenckim uprawnieniem do dokonywania ułaskawień. Badania te były związane nie tylko z przeprowadzeniem typowych rozważań dogmatycznych nad treścią historycznego i współczesnego piśmiennictwa oraz orzecznictwa, lecz także zasadnicza ich część została poświęcona analizie materiałów źródłowych, uzyskanych w toku kw
Ebook Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wykłady. Tablice

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wykłady. Tablice

Autor: Piotr Sekulski, Piotr Andrzej Zając, Dominika Zielińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja oferuje aktualne i przejrzyste opracowanie z zakresu postępowania przed sądami administracyjnymi, skierowane do studentów prawa oraz osób przygotowujących się do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze. Opracowanie przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące postępowania przed sądami administracyjnymi w sposób umożliwiający czytelnikom powtórzenie, usystematyzowanie ora
Ebook Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym jako element realizacji prawa do sądu

Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym jako element realizacji prawa do sądu

Autor: Maria Grzymisławska-Cybulska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi pierwsze monograficzne opracowanie poświęcone istotnemu zagadnieniu prawa publicznego, jakim jest rola instytucji prawa pomocy. Opracowanie udziela odpowiedzi na pytanie o miejsce prawa pomocy w ogólnej koncepcji prawa do sądu, co uznać należy za szczególnie istotne w kontekście obserwowanej w praktyce tendencji do marginalizowania prawa pomocy. Prezentowane opracowanie zawiera wnios
Ebook Prawo urzędnicze

Prawo urzędnicze

Autor: Jakub Stelina

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku omówiono polskie regulacje prawne odnoszące się do statusu zawodowego osób zatrudnionych w administracji państwowej na stanowiskach urzędniczych. W doktrynie normy prawne z tego zakresu określa się mianem prawa urzędniczego. Prawo to nie jest odrębną gałęzią prawa, lecz zgodnie z przeważającym stanowiskiem doktryny wchodzi w skład prawa pracy. Składają się na nie obecnie trzy osobne
Ebook Problematyka współczesnych reform administracji publicznej w świetle koncepcji administracyjnoprawnych Jerzego Stefana Langroda

Problematyka współczesnych reform administracji publicznej w świetle koncepcji administracyjnoprawnych Jerzego Stefana Langroda

Autor: Bogusława Dobkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia jest poświęcona zagadnieniom współczesnych reform administracji publicznej w Polsce z perspektywy poglądów i koncepcji prof. Jerzego Stefana Langroda, wybitnego prawnika administratywisty. Reformy administracji publicznej są przedmiotem żywego dyskursu i licznych analiz naukowych. Dotychczas jednak nie konfrontowano ich założeń z indywidualnymi koncepcjami administracyjnopr
Ebook Skarga do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze

Skarga do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze

Autor: Michał Prus

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi pierwsze monograficzne opracowanie dotyczące skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze. Przedmiotem pracy jest ciąg działań prawnych od skargi do sądu administracyjnego do orzeczenia sądu. Autor omawia zakres przedmiotowy oraz podmiotowy skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze, przesłanki formalne i materialne dopuszczalności wniesienia skargi na rozstrzygnięcie n
Ebook Terminy handlowe, gospodarcze i administracyjne

Terminy handlowe, gospodarcze i administracyjne

Autor: Joanna Ablewicz, Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Studencie, Aplikancie, Prawniku, pierwszy krok ku temu, aby terminy z zakresu prawa handlowego, gospodarczego i administracyjnego nigdy więcej nie stanowiły dla Ciebie problemu, to ta Ebook. Jest naszą odpowiedzią na zapotrzebowanie praktyków, w nowatorski sposób prezentującą tytułowe zagadnienie. Dzięki tabeli z dokładnie pogrupowanymi terminami, powiązanymi z daną instytucją prawną lub czynności
Ebook Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Gesetz uber das Vallstreckungsverfahren in der Varwaltung

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Gesetz uber das Vallstreckungsverfahren in der Varwaltung

Autor: Sonja Stankowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Hiermit überreichen wir Ihnen die erste Auflage der deutschen Übersetzung des polnischen Gesetzes über das Vollstreckungsverfahren in der Verwaltung. Diese Auflage, die im Rahmen der neuen Übersetzungsserie von polnischen Gesetzen in europäische Sprachen veröffentlicht wird, beinhaltet die neuesten Änderungen Gesetzes, die am 01.01.2012 in Kraft getreten sind. Pierwsze wydanie niemieckiego tłumacz
Ebook Ustrój sądownictwa w Polsce

Ustrój sądownictwa w Polsce

Autor: Artur Żurawik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Funkcjonowanie sądów jest jednym z ważniejszych, aczkolwiek kontrowersyjnych, problemów społecznych i ustrojowych. Wiąże się z nim przede wszystkim zagadnienie organizacji ustrojowej trzeciej władzy i wpływu na nią pozostałych władz. Na styku tych działań powstaje wiele kontrowersji i problemów prawnych, w tym o naturze konstytucyjnej. Publikacja "Ustrój sądownictwa w Polsce" zawiera kompleksowe o
Ebook Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym

Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym

Autor: Barbara Barut-Skupień

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia została poświęcona zagadnieniu współuczestnictwa procesowego na gruncie dwóch procedur: postępowania cywilnego i postępowania sądowoadministracyjnego. Czytelnik w niniejszej pracy ma możliwość zapoznania się m.in. z: ewolucją instytucji współuczestnictwa na gruncie regulacji postępowania cywilnego w Polsce XX w. oraz zagadnieniem współuczestnictwa procesowego w kontekscie genezy oraz ks
Ebook Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej

Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Założeniem Konferencji towarzyszącej kolejnemu Zjazdowi Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, którego tematem jest "Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej" jest zachęcanie przez administratywistów przedstawicieli innych dyscyplin naukowych do badań nad administracją publiczną, a także wskazanie na interdyscyplinarność przez samych admi
Ebook Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Autor: Paweł Daniel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem opracowania jest przybliżenie warunków, od spełnienia których uzależnione jest udzielenie ochrony tymczasowej, jak też wskazanie charakteru prawnego powyższej instytucji w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Ponadto doniosłym zagadnieniem podniesionym w pracy jest również wskazanie, że instytucja ochrony tymczasowej stanowi jedną z procesowych gwarancji zapewnienia efektywnej ochrony prawne
Ebook Związanie kasacyjnym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego

Związanie kasacyjnym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego

Autor: Wojciech Sawczyn

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W prezentowanej monografii pt. Związanie kasacyjnym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego podjęto próbę odpowiedzi na pytania: jaki model kontroli instancyjnej funkcjonuje de facto na gruncie postępowania sądowoadministracyjnego i jakie są konsekwencje wyboru takiego właśnie modelu; jaki zasadniczy skutek dla postępowania sądu I instancji wywołuje orzeczenie NSA uchylające zaskarżone orze
Ebook Ustrój konstytucyjny Republiki Kosowa

Ustrój konstytucyjny Republiki Kosowa

Autor: Robert Rajczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja prezentuje system konstytucyjny Republiki Kosowa. Stan prawny aktów normatywnych, które stanowią podstawę przedmiotowego opracowania, obejmuje grudzień 2015 roku. W publikacji wykorzystano przede wszystkim obowiązujące akty prawne uchwalone przez organy konstytucyjne Republiki Kosowa w albańskiej oraz angielskiej wersjach językowych, jak również akty normatywne
Ebook Zarządzanie Publiczne nr 3(37)/2016

Zarządzanie Publiczne nr 3(37)/2016

Autor: Piotr Kopyciński, Michal Możdżeń, Robert H. Wade, Bartosz Bartosiewicz, Wiesław Wańkowicz, Halina Lipińska, Agnieszka Kępkowicz, Piotr Weryński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W numerze [Contents\ Robert H. Wade: Polityka przemysłowa versus pułapka średniego dochodu przykłady ukierunkowanego przeciwdziałania [Industrial policy versus the middle-income trap: The case for directional thrust\, doi: 10.15678/ZP.2016.37.3.01, s. 725; Piotr Kopyciński: Neoweberyzm (neo-Weberian state) jako sposób zarządzania w polityce innowacyjnej [Neo-Weberian state as
Ebook Zarządzanie Publiczne nr 1(39)/2017

Zarządzanie Publiczne nr 1(39)/2017

Autor: Stanisław Mazur

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W numerze [Contents\ Wstęp  [Introduction\, s. 7–8; Janina Filek: Kłopot z wartościami  [Difficulties with values\, doi 10.15678/ZP.2017.39.1.01, s. 9–22; Radosław Strzelecki: Pułapka wartościowania – pułapka silnej podmiotowości. Koreferat do wystąpienia Piotra Augustyniaka O Heideggerowsko-Nietzscheańskiej krytyce wartości oraz o tym, co pozyt
Ebook O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl

O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl

Autor: Barbara Jaworska-Dębska, Zofia Duniewska, Michał Kasiński, Ewa Olejniczak-Szałowska, Ryszarda Michalska-Badziak, Piotr Korzeniowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Do rąk Czytelników oddajemy opracowanie wyjątkowe pod każdym względem. Publikacja ta, wydana w charakterze księgi jubileuszowej dedykowanej Profesor Małgorzacie Stahl, zawiera bez mała pięćdziesiąt opracowań naukowych, przygotowanych przez administratywistów reprezentujących niemal wszystkie ośrodki naukowe w Polsce. Oddaje to skalę popularności Jubilatki i zasięg oddziaływań Jej pra
Ebook Zarządzanie Publiczne nr 4(38)/2016

Zarządzanie Publiczne nr 4(38)/2016

Autor: Stanisław Mazur

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W numerze [Contents\ Dorota Jedlikowska: Normativisation and its processes as seen from the neo-functional perspective: Towards science governance, doi 10.15678/ZP.2016.38.4.01, s. 716; Robert Chrabąszcz, Marcin Zawicki: The evolution of multi-level governance: The perspective on EU anti-crisis policy in Southern-European Eurozone states, doi 10.15678/ZP.2016.38.4.02, s. 1731; Dawid Sześc
Ebook

"Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego" 2015. T. 17

Autor: Red. Maksymilian Pazdan

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera omówienie haskich Reguł wyboru prawa w międzynarodowych umowach handlowych. Swoje miejsce znalazło także pogłębione opracowanie dotyczące stosowania prawa prywatnego międzynarodowego w praktyce urzędów stanu cywilnego na podstawie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego z 2014 r., jak również arty
Ebook STUDIA ADMINISTRACYJNE I CYWILNE

STUDIA ADMINISTRACYJNE I CYWILNE

Autor: Dorota Fleszer, Anna Rogacka-Łukasik (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Konstytucyjne podstawy ochrony praw człowieka

Konstytucyjne podstawy ochrony praw człowieka

Autor: red. Radosław Koper

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca zawiera przegląd rozmaitych zagadnień dotyczących ochrony praw człowieka w relacji do norm konstytucyjnych. Stopień poszanowania praw człowieka niezmiennie stanowi istotne kryterium oceny zakresu ugruntowania struktur demokratycznych. Wskazana tematyka jest więc niezwykle ważna i aktualna w kontekście interesu społecznego i interesu indywidualnego jednostki. Autorzy poszczególnych opr
Ebook Instytucja prezydenta w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym

Instytucja prezydenta w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym

Autor: Dariusz Górecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana publikacja, poswięcona instytucji prezydenta w Polsce i na Litwie, jest owocem współpracy nawiązanej przez pracowników Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego z pracownikami Katedry Prawa Publicznego Uniwersytetu Wileńskiego. W ramach tego współdziałania ukazały się już dwie monografie: Aktualne problemy polskiego i litewskiego prawa konstytucy
Ebook Doskonalenie komunikacji elektronicznej pomiędzy jednostkami administracji publicznej

Doskonalenie komunikacji elektronicznej pomiędzy jednostkami administracji publicznej

Autor: Tomasz Papaj

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rozdział pierwszy publikacji jest swego rodzaju wprowadzeniem w problematykę e-administracji. Rysuje kontekst funkcjonowania e-administracji jako elementu zarządzania publicznego.Wskazuje na trendy rozwoju zarządzania publicznego, podkreślając koncepcję public governance. W rozdziale drugim przedstawiono istotę e-administracji jako nowoczesnego podejścia do zarządzania w administracji publicznej,
Ebook Trust i inne stosunki powiernicze w prawie porównawczym i prawie prywatnym międzynarodowym

Trust i inne stosunki powiernicze w prawie porównawczym i prawie prywatnym międzynarodowym

Autor: Maciej Zachariasiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca poświęcona jest angloamerykańskiej konstrukcji trustu oraz innym stosunkom powierniczym znanym na kontynencie Europejskim. W dobie wzmożonego obrotu  międzynarodowego, trust coraz częściej wchodzi w styczność z obszarami państw, w których nie jest znany. Pojawia się też w Polsce, bądź polskie podmioty działające za granicą coraz częściej napotykają na tego typu konstrukcję. Stano
Ebook Informacje poufne w spółce publicznej

Informacje poufne w spółce publicznej

Autor: Anna Lichosik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi jedyne dostępne obecnie na rynku tak kompleksowe opracowanie w zakresie tematyki informacji poufnych w spółce publicznej. Publikacja ma nie tylko naukowy ale również praktyczny charakter, gdyż poruszone w niej zagadnienia znajdują bezpośrednie zastosowanie w działalności spółek publicznych funkcjonujących na rynku kapitałowym. W pracy w sposób nowator
Ebook Aspekty finansowe gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w miastach na prawach powiatu

Aspekty finansowe gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w miastach na prawach powiatu

Autor: Kamila Żmuda-Matan

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

(…) monografia poświęcona jest ważnej (…), wielowątkowej i kompleksowej analizie prawnej systemu transferu środków z budżetu państwa dla miast na prawach powiatu na zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz transferu zrealizowanych dochodów do budżetu państwa i budżetu miasta na prawach powiatu. Sposób ujęcia przez Autorkę badanej
Ebook MODELE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W WYBRANYCH PAŃSTWACH EUROPEJSKICH

MODELE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W WYBRANYCH PAŃSTWACH EUROPEJSKICH

Autor: Joanna Podgórska-Rykała, Maciej Borski (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Recenzowana praca, poświęcona europejskim modelom administracji samorządowej „Starej Europy” oraz młodym demokracjom Europy Środkowej i Wschodniej, charakteryzuje się różnorodnością rozwiązań ustrojowych przy równoczesnym spełnianiu standardów opartych na wspólnych wartościach fundamentalnych, wynikających z Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego oraz zasad
Ebook Urzędnik jako strażnik realizacji ustawowych obowiązków wobec zwierząt

Urzędnik jako strażnik realizacji ustawowych obowiązków wobec zwierząt

Autor: red. Agnieszka Bielska-Brodziak, red. Karolina Gil, red. Tomasz Pietrzykowski, red. Marek Suska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook jest zbiorem artykułów powstałych na bazie referatów wygłoszonych w 2014 r. podczas konferencji naukowej Urzędnik jako strażnik realizacji ustawowych obowiązków wobec zwierząt. W książce omówione zostały zagadnienia takie jak: zadania własne gminy w zakresie praw zwierząt, programy opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
Ebook Zarządzanie Publiczne nr 2(40)/2017

Zarządzanie Publiczne nr 2(40)/2017

Autor: Stanisław Mazur

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W numerze [Contents\ Jan Lichtarski, Dominika Bąk-Grabowska: Zarządzanie publiczne rozważania o granicach [Public management Deliberations concerning boundaries\, doi 10.15678/ZP.2017.40.2.01, s. 716; Józef Szabłowski: Innowacje w szkolnictwie wyższym jako podstawa modernizacji sektora [Innovation in higher education as the basis for the modernization of the sector\, doi
Ebook Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku

Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku

Autor: red. Anna Gronkiewicz, red. Agnieszka Ziółkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Kodeks postępowania administracyjnego stanowi swoisty „drogowskaz” dla działań administracji podejmowanych wobec obywateli i jednocześnie jest gwarantem praw jednostki w sferze prawa administracyjnego. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, wynikająca z ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektó
Ebook ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WARUNKACH GOSPODARKI RYNKOWEJ

ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WARUNKACH GOSPODARKI RYNKOWEJ

Autor: Magdalena Gurdek (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zgodnie z art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Choć społeczna gospodarka rynkowa oparta jest na własności prywatnej, nie oznacza to jednak wykluczenia z niej własnoś
Ebook Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Autor: Zgromadzenie Narodowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku.
Ebook Przestępstwo przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego

Przestępstwo przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego

Autor: Martin Bill

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zwalczanie korupcji i przestępstw w zakresie fukcjonowania administracji pubicznej przyczynia się do rozwoju państwa prawa.
Ebook Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji

Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji

Autor: Maciej Gutowski, Piotr Kardas

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji to Ebook, której celem jest pokazanie, że proces rozpoznania sprawy indywidualnej przez sąd, a nawet organ administracji podlega podobnym mechanizmom oraz ukazanie znaczenia Konstytucji i jej bezpośredniego stosowania w konkretnym procesie. Podstawowym celem opracowania jest przybliżenie każdej z faz procesu: ustaleń faktycznych, pod k
Ebook Problemy teorii kryminalizacji. Studium z zakresu prawa karnego i konstytucyjnego

Problemy teorii kryminalizacji. Studium z zakresu prawa karnego i konstytucyjnego

Autor: Jan Kulesza

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook zawiera pierwsze w polskiej doktrynie opracowanie monograficzne poświęcone teorii kryminalizacji, uwzględniającej całościowo element uzgadniania kontekstu konstytucyjnego stanowienia norm prawnokarnych. W pracy wykazano, że kryminalizacja stanowi ingerencję w sferę konstytucyjnie chronionych praw i wolności jednostki, a w związku z tym podlega rygorom klauzuli limitacyjnej art. 31 ust. 3 Kon
Ebook Zakaz reformationis in peius w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Zakaz reformationis in peius w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Autor: Agnieszka Skóra

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Współcześnie przyjmuje się, że prawo do odwołania, jako jedna z podstaw państwa prawnego, nie może być nadmiernie krępowane. Instytucja zakazu zmiany na niekorzyść należy zatem do podstawowych gwarancji procesowych w każdym postępowaniu przed organami państwa. W postępowaniu administracyjnym tworzy swobodę w realizowaniu przyznanego prawa do odwołania się od decyzji organu pierwszej instanc
Ebook Prawo konstytucyjne. Wydanie 8

Prawo konstytucyjne. Wydanie 8

Autor: Bogusław Banaszak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook "Prawo konstytucyjne" przedstawia całość problematyki tej gałęzi prawa, z uwzględnieniem praktyki związanej z realizacją norm konstytucyjnych. Zawiera zagadnienia dotyczące m.in.: konstytucyjnych zasad ustroju państwa, relacji pomiędzy prawem UE i prawem RP, status jednostki w państwie, prawa wyborczego, kompetencji organów państwowych. Ósme wydanie uwzględnia zmiany ustawowe po ukazaniu się
Ebook Administracja publiczna Tom 1 Ustrój administracji państwowej centralnej

Administracja publiczna Tom 1 Ustrój administracji państwowej centralnej

Autor: Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana publikacja jest częścią trzytomowego opracowania przedstawiającego ustrój administracji publicznej: Tom 1. Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej centralnej Tom 2. Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej terenowej Tom 3. Administracja publiczna. Ustrój administracji samorządowej Prezentowany tom zawiera kompleksowy komentarz do wszystkich przepisów
Ebook Administracja publiczna. Tom 2 Ustrój administracji państwowej terenowej

Administracja publiczna. Tom 2 Ustrój administracji państwowej terenowej

Autor: Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana publikacja jest częścią trzytomowego opracowania przedstawiającego ustrój administracji publicznej: Tom 1. Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej centralnej Tom 2. Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej terenowej Tom 3. Administracja publiczna. Ustrój administracji samorządowej   Prezentowany tom zawiera kompleksowy komentarz do wszystkich przepisów
Ebook Administracja publiczna Tom 3 Ustrój administracji samorządowej

Administracja publiczna Tom 3 Ustrój administracji samorządowej

Autor: Marcin Bąkiewicz, Jerzy Chmielnicki, Jerzy Jaskiernia

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana publikacja jest częścią trzytomowego opracowania przedstawiającego ustrój administracji publicznej: Tom 1. Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej centralnej Tom 2. Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej terenowej Tom 3. Administracja publiczna. Ustrój administracji samorządowej   Prezentowany tom zawiera kompleksowy komentarz do wszystkich przepisów
Ebook Aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste oraz pierwokup ustawowy

Aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste oraz pierwokup ustawowy

Autor: Jacek Jaworski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Serię Nieruchomości stanowią poradniki prezentujące szeroko rozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań. Adresatem tej serii są głównie profesjonaliści rynku nieruchomości. Aktualizowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego spowodowało w ostatnich latach lawinę
Ebook Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Planowanie, udzielanie, rozliczanie

Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Planowanie, udzielanie, rozliczanie

Autor: Artur Walasik, Arkadiusz Babczuk, Arkadiusz Talik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook opisuje tematykę dotacji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Szczegółowe zasady i tryb postępowania w związku z udzielaniem, przyznawaniem, wykorzystaniem oraz rozliczaniem dotacji na realizację poszczególnych zadań uregulowane zostały nie tylko w ustawie o finansach publicznych, lecz również w wielu odrębnych ustawach. Rozległość regulacji prawnych oraz ich różnorodność uz
Ebook Drogi publiczne. Budowa, utrzymanie, finansowanie

Drogi publiczne. Budowa, utrzymanie, finansowanie

Autor: Łukasz Kot, Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja pomoże jednostkom samorządu terytorialnego: - uniknąć niepotrzebnych kosztów w związku z przekazywaniem im w zarząd "niechcianych" dróg krajowych i wojewódzkich - przejść przez proces planowania i realizacji inwestycji drogowych - znaleźć odpowiedzi na pytania, które mogą się rodzić na styku odpowiedzialności różnych jednostek samorządu terytorialnego w procesie budowy i utrzymania dró
Ebook Egzamin na urzędnika mianowanego służby cywilnej

Egzamin na urzędnika mianowanego służby cywilnej

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

EGZAMIN NA URZĘDNIKA MIANOWANEGO SŁUŻBY CYWILNEJ -to zbiór aktualnych, przystosowanych do obowiązującego stanu prawnego, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. EGZAMIN NA URZĘDNIKA MIANOWANEGO SŁUŻBY CYWILNEJ - składa się z pytań
Ebook Europeizacja prawa administracyjnego. Tom 3

Europeizacja prawa administracyjnego. Tom 3

Autor: Andrzej Wróbel, Dawid Miąsik, Monika Niedźwiedź

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom 3 Systemu Prawa Administracyjnego został poświęcony zagadnieniom dotyczącym europeizacji prawa administracyjnego. W Rozdziale I zostały przedstawione pojęcia i konteksty europeizacji prawa administracyjnego. Autor wyjaśnia pojęcia: "europeizacja", "europejskie prawo administracyjne," a także "konstytucjonalizm" prawa europejskiego i międzynarodowego, "prawo międzynarodowe", "prawo Unii Europej
Ebook Finansowanie sportu przez samorząd terytorialny

Finansowanie sportu przez samorząd terytorialny

Autor: Arkadiusz Babczuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niezbędne narzędzie pracy dla skarbników i radców prawnych jednostek samorządu terytorialnego, a także osób zajmujących się promocją jednostek samorządu terytorialnego. Z drugiej strony - praktyczne narzędzie dla prezesów klubów sportowych i związków sportowych, którzy szukają pieniędzy na swoją działalność. Ustawy regulujące ustrój i zadania jednostek samorządu terytorialnego oraz m.in. ustawa o
Ebook Hipoteka w obrocie gospodarczym

Hipoteka w obrocie gospodarczym

Autor: Łukasz Grzechnik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wydanie przez C.H. Beck Info Biznes kompleksowej monografii, poświęconej zreformowanej hipotece, jest przysłowiowym strzałem w 10, wybór autora zaś - Łukasza Grzechnika, którego wiedza jest mi znana z jego publikacji w Teczce zarządcy nieruchomościami, gwarantuje wysoki poziom merytoryczny książki. W publikacji udało się objąć wszystkie najważniejsze elementy reformy hipoteki. Ponadto autor prosto
Ebook Instytucje prawa administracyjnego. Tom 1

Instytucje prawa administracyjnego. Tom 1

Autor: Zofia Duniewska, Roman Hauser, Małgorzata Jaśkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom 1. Systemu Prawa Administracyjnego - Instytucje prawa administracyjnego zawiera szczegółowe omówienia poświęcone podstawowym instytucjom właściwym dla prawa administracyjnego . Rozdział I. Pojęcie administracji publicznej przedstawia zarówno dotychczasowe poglądy na pojęcie administracji publicznej, cechy administracji publicznej,  jak i przekształcenia funkcji administracji publicznej oraz wp
Ebook Klasyfikacja budżetowa 2013. Praktyka stosowania klasyfikacji z przykładami doboru podziałek klasyfikacyjnych

Klasyfikacja budżetowa 2013. Praktyka stosowania klasyfikacji z przykładami doboru podziałek klasyfikacyjnych

Autor: Wojciech Lachiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dnia 1.1.2013 r. weszły w życie dwie nowelizacje rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1518; Dz.U. z 2013 r. poz. 215). Zmiany polegają na dodaniu nowych objaśnień (np. w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska") oraz rozszerzeniu (np. do § 097 o wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej), uściśleniu (do wpływów i wydatków z paragrafu 300 i
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego

Autor: Janusz Borkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria "żółtych broszur" pogrupowana jest tematycznie według poszczególnych gałęzi prawa. Adresowana jest do prawników, pracowników państwowej i samorządowej administracji, przedsiębiorców, studentów i wszystkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Wydanie dwudzieste dziewiąte zbioru zawiera: podstawowe przepisy z zakresu postępowania adm
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Autor: Barbara Adamiak, Janusz Borkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kodeks postępowania administracyjnego autorstwa prof. Janusza Borkowskiego oraz prof. Barbary Adamiak to najbardziej znany i ceniony jednotomowy komentarz na rynku, dostępny w bardzo przystępnej cenie. Stanowi on nieodzowną pomoc w rozwiązywaniu problemów administracyjnych. W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, dwunastym już wydani
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Autor: Roman Hauser, Marek Wierzbowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Komentarz pod redakcją wybitnego specjalisty w zakresie prawa administracyjnego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. zw. dr hab. Romana Hausera oraz niekwestionowanego eksperta w poruszanej tematyce radcy prawnego, kierownika Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego - prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego stanowi wyczerpujące omówienie przepisów Kodeks
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Autor: Marek Wierzbowski, Aleksandra Wiktorowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: 1 stycznia 2013 r. W związku z licznymi zmianami, które nastąpiły od opublikowania pierwszego wydania, prezentujemy Państwu kolejne wydane cieszącego się dużą popularnością komentarza pod redakcją prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego oraz prof. dr hab. Aleksandry Wiktorowskiej. Kodeks postępowania administracyjnego, regulując stosunki procesowe między stroną a organem administracji
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Autor: Roman Hauser, Marek Wierzbowski, Piotr Gołaszewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: styczeń 2014 r. Prezentowany Komentarz pod redakcją wybitnego specjalisty w zakresie prawa administracyjnego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. zw. dr hab. Romana Hausera oraz niekwestionowanego eksperta w poruszanej tematyce radcy prawnego prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego stanowi wyczerpujące omówienie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jest to pier
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Wydanie 13

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Wydanie 13

Autor: Barbara Adamiak, Janusz Borkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kodeks postępowania administracyjnego autorstwa prof. Janusza Borkowskiego oraz prof. Barbary Adamiak to jeden z najbardziej znanych i cenionych na rynku jednotomowych komentarzy. Stanowi on nieodzowną pomoc w rozwiązywaniu problemów administracyjnych. W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, trzynastym już wydaniu komentarza czytelni
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Wydanie 4

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Wydanie 4

Autor: Robert Kędziora

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: sierpień 2014 r. Komentarz do ustawy z 14.6.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego autorstwa dr Roberta Kędziory jest niezwykle dopracowaną pozycją, w sposób precyzyjny i jasny pozwalającą zapoznać się Czytelnikowi ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z tematyką postępowania administracyjnego, rozwiązującą pojawiające się w praktyce problemy związane z wykładnią przepisów z
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo Aplikanta

Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo Aplikanta

Autor: Joanna Ablewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: marzec 2014 r. Zestaw z tezami orzeczeń obejmuje cały egzamin: Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego Kodeks karny i Kodeks postępowania karnego Kodeks spółek handlowych Kodeks postępowania administracyjnego Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ: gwarantujmy aktualność stanu prawnego do dnia egzaminu zawodowego w 2014 r.(on-line) nasze materiały możesz spokojnie zabra
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo. Wydanie 2

Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo. Wydanie 2

Autor: Michał Rojewski, Agnieszka Suławko-Karetko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Postępowanie administracyjne jest podstawową procedurą, która jest stosowana przez organy administracji rządowej oraz administracji samorządowej. Interpretacja przepisów KPA nastręczać może niekiedy pewne trudności, dlatego wskazane jest korzystanie z bogatego orzecznictwa sądów administracyjnych zarówno Naczelnego Sądu Administracyjnego jak i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Zbiór orzecznict
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Akty wykonawcze

Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Akty wykonawcze

Autor: Aneta Flisek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

EDYCJA SĄDOWA zwiera: Kodeks postępowania administracyjnego Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Ustawę o samorządowych kolegiach Prawo o ustroju sądów administracyjnych Prawo o ustroju sądów powszechnych Ustawę o Sądzie Najwyższym Ustawę o skardze na naruszenie
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego Postępowanie egzekucyjne w administracji Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Akty wykonawcze

Kodeks postępowania administracyjnego Postępowanie egzekucyjne w administracji Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Akty wykonawcze

Autor: Aneta Flisek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

EDYCJA SĄDOWAzawiera: artykuły opatrzone hasłami, które pełnią rolę wskaźnika informacyjnego, ułatwiającego szybką orientację w treści przepisu, najważniejsze akty z zakresu prawa administracyjnego, uzupełnione o przepisy wykonawcze oraz związkowe,szczegółowe informacje o zmianach, jakim ulegały poszczególne przepisy. Seria EDYCJA SĄDOWA stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla sędziów,a
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu. przed sądami administracyjnymi

Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu. przed sądami administracyjnymi

Autor: Aneta Flisek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jest to seria adresowana do prawników, pracowników państwowej i samorządowej administracji, przedsiębiorców, studentów i wszystkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Zbiór ten zawiera najważniejsze akty z zakresu prawa administracyjnego, uzupełnione o przepisy wprowadzające.
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Autor: Aneta Flisek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jest to seria adresowana do prawników, pracowników państwowej i samorządowej administracji, przedsiębiorców, studentów i wszystkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Zbiór ten zawiera najważniejsze akty z zakresu prawa administracyjnego, uzupełnione o przepisy wprowadzające.
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego Postępowanie egzekucyjne w administracji Prawo o ustroju sądów administracyjnych Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Kodeks postępowania administracyjnego Postępowanie egzekucyjne w administracji Prawo o ustroju sądów administracyjnych Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Autor: Aneta Flisek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jest to seria adresowana do prawników, pracowników państwowej i samorządowej administracji, przedsiębiorców, studentów i wszystkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Zbiór ten zawiera najważniejsze akty z zakresu prawa administracyjnego, uzupełnione o przepisy wprowadzające.
Ebook Kodeks pracy. The Labour Code

Kodeks pracy. The Labour Code

Autor: Nicholas Faulkner, Agnieszka Jamroży

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

This collection, published as a part of the new series of translations of Polish acts of law into English, German and French, includes the English translation of the Labour Code and of the Act on Particular Rules of Terminating Employment Relationships with Employees for Reasons not Related to the Individual Employees Concerned, known in the legal practice as the "Act on Collective Redundancies".
Ebook Kodeks pracy. The Labour Code. Wydanie 4

Kodeks pracy. The Labour Code. Wydanie 4

Autor: Agnieszka Jamroży, Nicholas Faulkner

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszy zbiór, wydany w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki i francuski, zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu pracy oraz Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zwanej w praktyce "ustawa o zwolnieniach grupowych". Tekst Kodeksu pracy obejmuje zmiany według stanu na kwiecień 2014 roku.
Ebook Kodeks wyborczy. Komentarz

Kodeks wyborczy. Komentarz

Autor: Bogusław Banaszak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowany Czytelnikom komentarz, autorstwa wybitnego specjalisty w tej dziedzinie, prof. dr hab. Bogusława Banaszaka dotyczy nowego uregulowania o charakterze kodeksowym w polskim systemie prawnym - Kodeksu wyborczego z 5.1.2011 r., który zastąpił obowiązujące dotychczas trzy ordynacje wyborcze, ustawę o wyborze prezydenta RP i ustawę o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
Ebook Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz

Autor: Bogusław Banaszak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi komentarz do obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. Ustawa zasadnicza jest najwyżej postawionym w hierarchii polskiego porządku prawnego aktem, regulującym całokształt zagadnień ustrojowych. Z uwagi na wiedzę i doświadczenie Autora publikacji, wybitnego znawcy przedmiotu oraz twórcę wielu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, Czytelnik ma możliwo
Ebook Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej. Tom 2

Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej. Tom 2

Autor: Stanisław Biernat, Leszek Bosek, Lech Garlicki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom 2 Systemu Prawa Administracyjnego porządkuje wiedzę na temat konstytucyjnych podstaw funkcjonowania administracji publicznej, w sposób szczegółowy i usystematyzowany ujętą w dziewięciu powiązanych ze sobą rozdziałach. Rozdział I zawiera omówienie zasad ustrojowych ujętych w Konstytucji RP, ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia dla administracji publicznej oraz wpływem na jej obecny kszta
Ebook Kontrola rządowa w administracji publicznej. Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych

Kontrola rządowa w administracji publicznej. Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych

Autor: Marcin Antoniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Od 1.1.2012 r. obowiązują przepisy ustawy o kontroli w administracji rządowej, a 10 lutego zostały zatwierdzone przez Prezesa Rady Ministrów Standardy prowadzenia kontroli w administracji rządowej. Ebook stanowi praktyczny przewodnik wdrażania regulacji prawnych z dziedziny kontroli w administracji rządowej. Opracowanie ujęte zostało z perspektywy kierownika komórki do spraw kontroli w jednostce k
Ebook Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych. Projektowanie oraz metody oceny systemu zarządzania

Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych. Projektowanie oraz metody oceny systemu zarządzania

Autor: Piotr Sołtyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja przygotowana dla koordynatorów ds. kontroli zarządczej, kierownictwa oraz osób odpowiedzialnych za kontrolę zarządczą i audyt w jednostkach samorządowych. Nowa ustawa o finansach publicznych wprowadziła kontrolę zarządczą. Wiele osób ma problem jak włączyć i wykorzystać kontrolę zarządczą i audyt w projektowaniu ogólnego systemu zarządzania jednostką. W publikacji przedstawiono organi
Ebook KPA / The Code of Administrative Procedure

KPA / The Code of Administrative Procedure

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook, wydana w nowej wersji tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski, zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu postępowania administracyjnego. Uwzględnia ono ostatnią nowelizację kodeksu, obowiązującą od 17 czerwca 2010.
Ebook Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej

Autor: Zbigniew Banaszczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie obejmuje zagadnienia odpowiedzialności odszkodowawczej, wynikającej z faktu wyrządzenia szkody niezgodnymi z prawem działaniami lub zaniechaniami, związanymi z wykonywaniem władzy publicznej, przypisanej określonym podmiotom stosunków cywilnoprawnych (Skarbowi Państwa, jednostkom samorządu terytorialnego lub innym osobom prawnym, wykonującym tę władzę z mocy prawa). Temat został opraco
Ebook Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz

Autor: Zygmunt Niewiadomski, Krzysztof Jaroszyński, Anna Szmytt

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jest to od wielu lat jedyny na polskim rynku komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kompleksowo omawiający problematykę gospodarowania przestrzenią. Publikacja nie ogranicza się do objaśnienia przepisów samej ustawy. Przedstawia również związane z nią odpowiednie regulacje z zakresu gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego, prawa geodezyjnego, ochrony środowiska,
Ebook Podmioty administrujące. Tom 6

Podmioty administrujące. Tom 6

Autor: Roman Hauser, Andrzej Wróbel, Zygmunt Niewiadomski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom 6 Podmioty administrujące zawiera omówienie: systemu administracji publicznej obejmującego organy administracji publicznej, organy administrujące, powiązania i zasady występujące w tym systemie; samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem historycznych i porównawczych aspektów tej instytucji, określeniem zadań, środków ich realizacji oraz narzędzi nadzoru nad samorządem oraz ze wskazaniem ki
Ebook Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne

Autor: Wojciech Federczyk, Michał Klimaszewski, Bartosz Majchrzak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria Wykłady Becka zawiera niezbędny pakiet wiedzy z dziedziny prawa, która jest przedmiotem egzaminacyjnym. Każde zagadnienie omówione jest w krótkiej formie, jednocześnie od strony teoretycznej i praktycznej. Ten sprawdzony przez samych studentów sposób przekazania informacji gwarantuje szybką i bardziej efektywną naukę. Podręcznik "Postępowanie administracyjne" obejmuje najistotniejsze zagadni
Ebook Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Autor: Piotr Gołaszewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria Plansze Becka porządkuje wiadomości z określonej dziedziny prawa w formie przystępnych, czytelnych i ciekawych tablic, schematów oraz wykresów. Zaprezentowany w ten sposób materiał pozwala na szybkie usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy. Plansze "Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne" podzielone są na sześć rozdziałów: SYSTEM PROCEDURY ADMINISTRACYJNEJ prezentuje: podział p
Ebook Postępowanie administracyjne. Wydanie 3

Postępowanie administracyjne. Wydanie 3

Autor: Wojciech Federczyk, Michał Klimaszewski, Bartosz Majchrzak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik postępowanie administracyjne obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu procedur administracyjnych uregulowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego (postępowania jurysdykcyjnego ogólnego, w sprawie wydawania zaświadczeń, rozpatrywania skarg i wniosków) oraz postępowania sądowoadministracyjnego.
Ebook Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi

Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi

Autor: Marek Wierzbowski, Marek Szubiakowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku "Postępowanie administracyjne" przedstawione zostały zagadnienia dotyczące postępowania administracyjnego: ogólnego, podatkowego, egzekucyjnego, przed sądami administracyjnymi ze wskazaniem teoretycznych podstaw określonych instytucji procesowych.
Ebook Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz

Autor: Roman Hauser, Andrzej Skoczylas, Zbigniew Leoński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsze opracowanie stanowi już 6. wydanie popularnego Komentarza poświęconego ustawie z 17.6.1996 r. - Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prezentowany komentarz jest dziełem znakomitego grona Autorskiego - wybitnych specjalistów, praktyków oraz teoretyków zajmujących się prawem administracyjnym. Oprócz omówienia przepisów ustawy komentarz został wzbogacony aktualnym orzecznictwem z zakre
Ebook Prawne formy działania administracji. Tom 5

Prawne formy działania administracji. Tom 5

Autor: Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom 5 Systemu Prawa Administracyjnego zawiera całościowe omówienie zagadnień dotyczących prawnych form działania administracji. Pierwszy rozdział, o charakterze wprowadzającym do problematyki poruszanej w niniejszym tomie Systemu przedstawia siatkę pojęć związanych z prawnymi formami działania administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów ich podziału. W rozdziale zaprezentowan
Ebook Prawo administracyjne materialne. Tom 7

Prawo administracyjne materialne. Tom 7

Autor: Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom 7 Systemu Prawa Administracyjnego zawiera całościowe omówienie zagadnień dotyczących prawa administracyjnego materialnego. W początkowych rozdziałach publikacji wiele uwagi poświęcono pojęciu prawa administracyjnego materialnego, ukazując zarówno zakres jego regulacji, jak i czynniki prawne  i pozaprawne, które ten zakres określają. Ukazano determinanty w postaci wartości, potrzeb i zagrożeń,
Ebook Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce. Wydanie 2

Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce. Wydanie 2

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników? Jesteś studentem innych niż prawo kierunków i chciałbyś łatwo przyswoić sobie wiedzę z zakresu prawa i postępowania administracyjnego?A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację? Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! To w
Ebook Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce. Wydanie 4

Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce. Wydanie 4

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników? Jesteś studentem innych niż prawo kierunków i chciałbyś łatwo przyswoić sobie wiedzę z zakresu prawa i postępowania administracyjnego?A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację? Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! To w
Ebook Prawo konstytucyjne w pigułce

Prawo konstytucyjne w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W opracowaniu uwzględniono stan sprawny do Dz.U. z 2013 r. poz. 934. Aktualizacje dostępne na www.testy-prawnicze.pl W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: pojęcie, zasady oraz podstawowe pojęcia prawa konstytucyjnego, wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela i środki ich ochrony, ekstradycja, źródła prawa, władza ustawodawcza: Sejm i Senat, procedura ustawodawcza, referen
Ebook Prawo konstytucyjne. Zbiór aktów prawnych

Prawo konstytucyjne. Zbiór aktów prawnych

Autor: Mirosław Granat, Marek Zubik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zbiór ustaw zawiera ustawy: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych Ustawa o języku polskim Ustawa o obywatelstwie polskim Ustawa o partiach politycznych Prawo o zgromadzeniach (wyciąg) Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (wyciąg) Ustawa o ochronie informacji niejawnych (wyciąg) Prawo o stowarzysz
Ebook Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz

Autor: Roman Hauser, Marek Wierzbowski, Maksymilian Cherka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dzieła z serii DUŻE KOMENTARZE BECKA należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy Autorów - wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa - tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, glos oraz literatury, rozszerzających określoną tematykę, ułatwiają zdobycie wycze
Ebook Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz - zawiera zmiany wchodzące w życie 15.8.2015 r

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz - zawiera zmiany wchodzące w życie 15.8.2015 r

Autor: Roman Hauser, Marek Wierzbowski, Janusz Drachal

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rewolucyjne zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Praktyczne podejście! Komentarz zawiera zmiany z ustaw: o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Publikacja nie tylko uwzględnia najbardziej aktualny stan prawny, ale także prezentuje kilka stanów prawnych biorąc pod u
Ebook Prawo procesowe administracyjne. Tom 9

Prawo procesowe administracyjne. Tom 9

Autor: Barbara Adamiak, Janusz Borkowski, Andrzej Skoczylas

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  W Tomie 9. "Prawo procesowe administracyjne" Systemu Prawa Administracyjnego zostały omówione m.in. następujące zagadnienia: - standardy i system współczesnej regulacji prawaprocesowego administracyjnego, - ewolucja regulacji prawa procesowego administracyjnego natle europejskim, - rozgraniczenie prawa procesowego administracyjnego odprawa procesowego sądowego, - prawo do proc
Ebook Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8A

Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8A

Autor: Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom 8A Systemu Prawa Administracyjnego porządkuje wiedzę na temat publicznego prawa gospodarczego. Problematyka ta została ujęta w pięciu powiązanych ze sobą rozdziałach. W książce dokładnie omówione zostały: funkcje i zadania państwa w gospodarce, kompetencje poszczególnych organów administracji w kwestiach gospodarczych, mechanizmy podejmowania decyzji przez poszczególne organy, prawa
Ebook Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8B

Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8B

Autor: Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom 8B stanowi drugą część opracowania poświęconego publicznemu prawu gospodarczemu. Rozdział VI poświęcono strukturze podmiotowej państwowego sektora gospodarczego, omawiając kryteria wyodrębnienia publicznego sektora gospodarczego. W tym rozdziale scharakteryzowano jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych. Szczególną uwagę zwrócono na przedsiębiorstwa państwowe, ale swoje miejsce zna
Ebook Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Autor: Marta Romańska, Ewa Stryczyńska, Marcin Uliasz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejny tom w serii Sądowych Komentarzy Tematycznych, opracowany z inicjatywy Jacka Ignaczewskiego, jest komentarzem do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23.2.2007 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.). Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie art. 41 § 1 ustawy z 27.7.2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1
Ebook Sądowa kontrola administracji publicznej. Tom 10

Sądowa kontrola administracji publicznej. Tom 10

Autor: Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom 10 zawiera szczegółowe omówienia poświęcone sądowej kontroli administracji. Autorzy w pierwszej części omawiają problematykę ogólną, tj. genezę, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce, jego konstytucyjne podstawy oraz zasady postępowania sądowoadministracyjnego. W publikacji autorzy szczegółowo omówili: uprawnienia stron, uprawnienia uczestników postępowania oraz uczestników pos
Ebook Sporządzanie i uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Sporządzanie i uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Autor: Maciej J. Nowak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji przedstawiono w sposób szczegółowy problematykę dotyczącą sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to zagadnienie bardzo zawiłe, z którym wiąże się szereg problemów. W książce omówiono m.in. takie kwestie jak: przystąpienie do prac nad planem i pierwsze czynności związane z procedurą planistyczną; procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania pr
Ebook Sporządzanie skargi i skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym z uwzględnieniem spraw podatkowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazusy

Sporządzanie skargi i skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym z uwzględnieniem spraw podatkowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazusy

Autor: Krzysztof Majczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook niniejsza składa się z: CZĘŚCI I. poświęconej skargom sądowym w sprawach administracyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem spraw podatkowych) oraz CZĘŚCI II. poświęconej skargom kasacyjnym w sprawach administracyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem spraw podatkowych). CZĘŚĆ I. składa się z 4 rozdziałów: Rozdział 1. PRAKTYCZNY KOMENTARZ do skarg sądowych przed WSA w sprawach administracyjnych,
Ebook Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism i kazusem

Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism i kazusem

Autor: Piotr Gołaszewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana publikacja Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracym wraz z wzorami pism i kazusem omawia całościowo problematykę: systemu środków zaskarżenia występujących w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych powiązań zachodzących pomiędzy tymi środkami, wyboru właściwego środka zaskarżenia w k
Ebook Sprawozdania finansowe za 2013 w jednostkach finansów publicznych

Sprawozdania finansowe za 2013 w jednostkach finansów publicznych

Autor: Mieczysława Cellary

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W 2013 r. miały miejsce zmiany w ustawie o rachunkowości, które mają wpływ na zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdawczości finansowej za 2013 r. Niniejsze wydanie publikacji jest znacznie rozszerzone, w stosunku do poprzednich wydań publikacji, w szczególności o zagadnienia związane z zamykaniem ksiąg rachunkowych. W publikacji tej przedstawiono zarówno zagadnienia związane z
Ebook Stosunek służbowy. Tom 11

Stosunek służbowy. Tom 11

Autor: Roman Hauser, Andrzej Wróbel, Zygmunt Niewiadomski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W opracowaniu szczegółowo omówione zostały: pojęcie, geneza, przedmiot oraz źródła prawa stosunków służbowych w administracji. Autorzy poddali wnikliwej analizie problematykę nawiązania, zmiany i ustania stosunku służbowego, a także wyczerpująco omówili uprawnienia pracownika i funkcjonariusza w razie naruszenia przez służbodawcę przepisów o wygaśnięciu stosunku służbowego. W publikacji przedstawi
Ebook Środki zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism procesowych

Środki zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism procesowych

Autor: Roman Hauser, Wojciech Piątek, Andrzej Skoczylas

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana publikacja pt. Środki zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism procesowych omawia całościowo problematykę systemu środków zaskarżenia występujących w postępowaniu sądowoadministracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji na której opiera się system zaskarżania orzeczeń sądowych, charakteru prawnego poszczególnych środków zaskarżenia, przebiegu postę
Ebook Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych

Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych

Autor: Wojciech Lachiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi kompleksowy zbiór wiarygodnych i niekwestionowanych przez regionalne izby obrachunkowe wzorów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw finansowych. Każdy wzór został poprzedzony komentarzem nawiązującym do wymaganych i możliwych treści tego rodzaju uchwały (zarządzenia) oraz do aktualnego orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych i sądów administracyjnych. Ebook jest odpowiedzią
Ebook Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa

Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa

Autor: Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Joanna Dominowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących: o zakresu działania i zadań gminy, o kompetencji władz, o zagadnień związanych z gminną gospodarką finansową i mieniem komunalnym. Autorzy omówili też zagadnienia związane z tworzeniem związków międzygminnych, stowarzyszeń gmin i zawierania porozumień. Skomentowane zostały także przepisy dotyczące nadzor
Ebook Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego

Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego

Autor: Adam Hać

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wygraj wybory samorządowe! 16 listopada 2014 r. odbędą się wybory samorządowe. Dowiedz się jak zdobyć mandat radnego oraz jak go efektywnie sprawować zgodnie z przepisami. "Vademecum radnego" jest przyjaznym i praktycznym przewodnikiem po skomplikowanej strukturze jednostek samorządu terytorialnego oraz gąszczu niejednoznacznych, różnie interpretowanych i często nowelizowanych przepisów prawa. Poz
Ebook Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

Autor: Michał Łyszczarz, Grzegorz Dragon

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego pod redakcją Michała Łyszczarza oraz Grzegorza Dragona stanowi kompleksowo opracowaną bazę wiedzy niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań przez skarbnika jednostki samorządu terytorialnego. Publikacja szczegółowo określa rolę skarbnika, jego "miejsce" w strukturze organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego oraz znaczenie dla właściw
Ebook Wieloletnia prognoza finansowa, jako instrument zarządzania finansami lokalnymi

Wieloletnia prognoza finansowa, jako instrument zarządzania finansami lokalnymi

Autor: Piotr Walczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Od 1.1.2013 r. obowiązuje nowelizacja ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zm.), która dotyczy, m.in. wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Od 1.2.2013 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 10.1.2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 86). Zmiany wprow
Ebook Wykładnia w prawie administracyjnym. Tom 4

Wykładnia w prawie administracyjnym. Tom 4

Autor: Leszek Leszczyński, Marek Zirk-Sadowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowany tom zawiera szczegółowe omówienia poświęcone stosowaniu prawa, a w szczególności administracyjnemu typowi stosowania prawa oraz wykładni w procesie stosowania prawa administracyjnego. Autorzy omawiają źródła prawa i zastosowanie przepisów krajowego prawa administracyjnego oraz przepisów prawa międzynarodowego jako podstaw decyzji stosowania prawa administracyjnego. Pierwsza część tomu
Ebook Wykładnia w prawie administracyjnym. Tom 4. Wydanie 2

Wykładnia w prawie administracyjnym. Tom 4. Wydanie 2

Autor: Leszek Leszczyński, Marek Zirk-Sadowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wykładnia w prawie administracyjnym. Tom 4 zawiera szczegółowe omówienia poświęcone stosowaniu prawa. Pierwsza część tomu zawiera rozważania dotyczące stosowania i wykładni prawa administracyjnego. Kolejna część tomu poświęcona jest podstawom decyzji stosowania prawa administracyjnego. Ebook zawiera także rozważania i praktyczne wskazówki poświęcone zastosowaniu przepisów krajowego prawa administr
Ebook Zarys prawa administracyjnego

Zarys prawa administracyjnego

Autor: Bogumił Szmulik, Sławomir Serafin, Katarzyna Miaskowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria "Skrypty Becka" przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybką i efektywną naukę. Skrypt "Zarys prawa administracyjnego" zawiera zagadnienia ogólne i ustrojowe prawa administracyjnego, dotyczące m.in.: źródeł prawa administracyjnego, stosunku administracyjnoprawnego,
Ebook Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego. Komentarz praktyczny z wzorami oraz przykładami

Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego. Komentarz praktyczny z wzorami oraz przykładami

Autor: Dariusz Szafrański, Wojciech Białończyk, Łukasz Kasiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W prezentowanym Komentarzu do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20.6.20002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" zostały szczegółowo przedstawione zasady techniki prawodawczej ze szczególnym omówieniem zasad tworzenia aktów prawa miejscowego. Publikacja jest jedynym na rynku komentarzem dotyczącym tej tematyki, który poświęcony został tylko projektom aktów prawa miejscowego. Tworzenie a
Ebook Związki międzygminne. Komentarz

Związki międzygminne. Komentarz

Autor: Rafał Adamus, Tomasz Jasiński, Ewa Kurowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w formie związku jest obok porozumienia najpopularniejszą formą współpracy, pozwalającą na realizację wielu zadań publicznych, których wykonanie przez poszczególne gminy nie byłoby możliwe. Niniejszy komentarz - Związki międzygminne - koncentruje się na omówieniu zagadnień z 7 Rozdziału ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001
Ebook Polskie Prawo Konstytucyjne. Zarys wykładu

Polskie Prawo Konstytucyjne. Zarys wykładu

Autor: Leszek Garlicki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jest to kolejne wydanie podręcznika, opracowane na tle już blisko piętnastoletnich doświadczeń obowiązywania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Tak jak poprzednie, pisane było przede wszystkim z myślą o studentach uniwersyteckich wydziałów prawa i administracji.
Ebook Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

Autor: red. Jolanta Blicharz, red. Lidia Zacharko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest skierowana zarówno do pracowników naukowych i studentów wszystkich kierunków, których programy nauczana obejmują problematykę teorii administracji, w tym prawa administracyjnego.
Ebook Konstytucja RP w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz SN i NSA

Konstytucja RP w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz SN i NSA

Autor: Marek Domagała, Jan Podkowik, Marek Zubik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pozycja nawiązuje do ogólnej koncepcji poprzednich dwóch wydań książki "Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów". W książce skupiono się głównie na wypowiedziach orzeczniczych TK, które zapadły w latach 2011-2016. Wybierano szczególnie te orzeczenia, które podsumowywały dotychczasowy dorobek kolejnych składów i już pokoleń sędziów Trybunału. Tam, gdzie
Ebook Administracyjnoprawne aspekty jawności działań administracji publicznej

Administracyjnoprawne aspekty jawności działań administracji publicznej

Autor: Michał Igor Ulasiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia jest poświęcona ważnej teoretycznie i doniosłej praktycznie problematyce jawności działań administracji. Zawiera wszechstronną i kompleksową analizę prawnych gwarancji jawności, aktualnych poglądów przedstawicieli doktryny oraz wykładni przepisów przyjętej w orzecznictwie sądów administracyjnych. Omówiono w niej m.in.: znaczenie i funkcje, jakie
Ebook Państwo konstytucyjne. Der Verfassungsstaat

Państwo konstytucyjne. Der Verfassungsstaat

Autor: Mirosław Wyrzykowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest kolejną publikacją Szkoły Prawa Niemieckiego, wydaną w związku z rocznicą 20-lecia istnienia Szkoły. Na publikację składa się zbiór referatów w języku polskim i niemieckim, które zostały wygłoszone przez uczestników podczas konferencji naukowej, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 20 października 2016 roku.
Ebook Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Markowi Wierzbowskiemu

Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Markowi Wierzbowskiemu

Autor: Andrzej Zwara, Kamila Bujak, Marcin Derlacz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W ramach jednej pozycji naukowej udało się zebrać osiemdziesiąt tekstów związanych z różnorodnymi problemami szeroko rozumianego prawa administracyjnego, opracowanych przez ponad 90 autorów, z których zdecydowana większość posiada co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych (...) Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że dla tak wielu różnych tekstów udało się znaleźć wspólny
Ebook Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce. Wydanie 6

Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce. Wydanie 6

Autor: Grzegorz Dąbrowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce to: zwięzłe ujęcie tematu, tabele, wykresy i wyróżnienia, istotne stwierdzenia, bez zbędnych opisów, dzięki którym szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę
Ebook Prawo konstytucyjne w pigułce. Wydanie 3

Prawo konstytucyjne w pigułce. Wydanie 3

Autor: Wioletta Żelazowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Najnowszy stan prawny! W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: pojęcie, zasady oraz podstawowe pojęcia prawa konstytucyjnego, wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela i środki ich ochrony, ekstradycja, źródła prawa, władza ustawodawcza: Sejm i Senat, procedura ustawodawcza, referendum, władza wykonawcza: Prezydent RP, Rada Ministrów, samorząd terytorialny, władza sądownicza: S
Ebook Aplikacja sędziowska i prokuratorska

Aplikacja sędziowska i prokuratorska

Autor: Aleksandra Sypniewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jedyna na rynku publikacja dedykowana kandydatom na aplikację sędziowską i prokuratorską. Główny nacisk opracowania jest położony na wskazanie tego, czym zdaniem Autorki warto kierować się w nauce do obu etapów konkursu, zwrócenie uwagi na najistotniejsze kwestie i zaproponowanie pewnej metodyki pracy, przydatnej również w trakcie samego rozwiązywania testów i sporządzania pracy pisemnej. Wychodzą
Ebook Prawo administracyjne. Podręcznik dla aplikantów

Prawo administracyjne. Podręcznik dla aplikantów

Autor: Dominika Wetoszka, Aleksandra Ringwelska, Andrzej Zwara

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik ma charakter kompleksowego opracowania poświęconego szeroko rozumianej materii prawa administracyjnego. Oddawana do rąk Czytelników Ebook kierowana jest przede wszystkim do osób odbywających aplikacje prawnicze, dla których może ona stanowić uzupełnienie wykładu z przedmiotu "Prawo administracyjne". Publikacja odznacza się całościowym i zarazem zwięzłym oraz przejrzystym ujęciem obszern
Ebook Prawo administracyjne materialne. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 3

Prawo administracyjne materialne. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 3

Autor: Jakub Rychlik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Orzecznictwo Aplikanta - Prawo administracyjne materialne zawiera wybrane orzecznictwo do ustaw z zakresu prawa administracyjnego materialnego, których znajomość jest niezbędna na egzaminie zawodowym. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Pełną treść orzeczenia wraz z uzasadnieniem możesz następnie wyszukać w dostę
Ebook Prawo konstytucyjne. Kompendium. Wydanie 2

Prawo konstytucyjne. Kompendium. Wydanie 2

Autor: Ryszard Piotrowski, Paweł Ochmann, Maciej Pisz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja uwzględnia stan prawny na dzień 12.8.2018 r. Ebook stanowi drugie wydanie (zmienione i uaktualnione), po 4 latach od momentu ukazania się pierwszego wydania publikacji na rynku wydawniczym. Obejmuje zmiany dotyczące m.in. ustawy z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5). Skrypt jest rezultatem współpracy dwóch młodych autorów wywodzących się z wiodących polsk
Ebook Prawo administracyjne materialne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Wydanie 2

Prawo administracyjne materialne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Wydanie 2

Autor: Anna Grochowska-Wasilewska, Łukasz Jagiełłowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu! Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę. Kompleksowo i praktycznie - opracowane przez specjalistów. Pytania, kazusy, tablice i testy oparte na aktualnym stanie prawnym. Poczujesz się pewnie na egzaminie. Pytania najważniejsze pytania i odpowiedzi z danej dziedziny prawa zawierają podstawę prawną i odesłanie do konkretnego artykułu Kazus
Ebook Jednostka w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego. Studium z prawa administracyjnego procesowego

Jednostka w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego. Studium z prawa administracyjnego procesowego

Autor: Magdalena Sieniuć

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monografii została zaprezentowana analiza pozycji jednostki w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego. Jej głównym celem stała się próba określenia pozycji jednostki w tych postępowaniach, porównanie jej ze standardami wyznaczającymi pozycję jednostki w ogólnym postępowaniu administracyjnym i zarazem próba odpowiedzi na pytanie, jakie ważne
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 6

Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 6

Autor: Jakub Rychlik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Orzecznictwo Aplikanta - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów tego Kodeksu. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, NSA, WSA, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Pełną treść orzeczenia wraz z uzasadnieniem możesz następnie wyszukać w dostępnym na egzaminie komputerze. Orzecznictwo aplikant
Ebook Skarga do WSA. Praktyczne wskazówki przykłady kazusy orzecznictwo

Skarga do WSA. Praktyczne wskazówki przykłady kazusy orzecznictwo

Autor: Tomasz Grossmann

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Boisz się prawa administracyjnego? Nie wiesz jak pisać skargi do sądu administracyjnego? Jakie zarzuty podnosić, jak je formułować? Masz obawy przed kolokwium z prawa administracyjnego lub egzaminem końcowym z części administracyjnej? Publikacja sędziego Tomasza Grossmanna jest zatem idealną pomocą. Dzięki niej nauczysz się jak pisać skargę, jakie są jej konieczne elementy, które zarzuty i w jakie
Ebook Koordynacja w prawie administracyjnym

Koordynacja w prawie administracyjnym

Autor: Rafał Stankiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja dra hab. Rafała Stankiewicza to pierwsze opracowanie o charakterze monograficznym zawierające wszechstronną, systemową analizę problematyki koordynacji w prawie administracyjnym. W aspekcie objętej tymże opracowaniem problematyki jest to pozycja nowatorska i oryginalna. Stanowi ona kompleksowe ujęcie problematyki koordynacji w ramach rozmaitych powiązań między organami administracji pub
Ebook Pluralizm administracji publicznej

Pluralizm administracji publicznej

Autor: Rafał Stasikowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W niniejszej pracy podjęta została próba analizy kształtowania się ustroju i zakresu funkcjonalnego systemu administracyjnego oraz uwarunkowań zewnętrznych jego funkcjonowania, czynników oddziałujących i przesądzających o kształcie aktualnych rozwiązań prawnych. Dla realizacji tego celu wyodrębnione zostały cztery systemy: polityczny, administracyjny, społeczny i gospodarczy, dysponujące swoistymi
Ebook Stosowanie technik informatycznych w postępowaniu administracyjnym ogólnym

Stosowanie technik informatycznych w postępowaniu administracyjnym ogólnym

Autor: Grzegorz Sibiga

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia skupia się problemach zastosowania nowych technik przetwarzania informacji i komunikowania w postępowaniu administracyjnym ogólnym, które odnoszone jest do określonego w KPA trybu załatwiania indywidualnych spraw administracyjnych przez organy administracji publicznej w formie decyzji administracyjnych. Pierwszy przepis, który bezpośrednio dotyczy stosowania technik informatycznych w ty
Ebook Zmiana umowy o zamówienie publiczne

Zmiana umowy o zamówienie publiczne

Autor: Justyna Andała-Sępkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czy zmiana umowy o zamówienie publiczne musi być przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz? Czy każdy z zapisów umowy może być dowolnie zmieniany, o ile godzą się na to strony umowy? Czy wykonawcy, których oferta przegrała, mogą zaskarżyć zasadność zmiany umowy? Sięgnij po e-poradnik i poznaj odpowiedzi na te pytania!
Ebook Konstytucyjna wolność badań naukowych a ochrona pracy naukowej. Studium przypadków z nauk ścisłych eksperymentalnych

Konstytucyjna wolność badań naukowych a ochrona pracy naukowej. Studium przypadków z nauk ścisłych eksperymentalnych

Autor: Anna Chorążewska, Artur Biłgorajski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia na gruncie polskiej Konstytucji analizuje ramy swobody podejmowania i prowadzenia badań naukowych (art. 73). Ustrojodawca, formułując tę wolność, równocześnie usankcjonował zasadę równiej ochrony prawnej twórczości naukowej badacza, i to niezależnie od odmienności przedmiotu i charakteru pracy naukowej w różnych obszarach wiedzy (art. 32 w zw. z art. 64 ust.
Ebook Zasada ochrony samorządności terytorialnej. Studium konstytucyjne

Zasada ochrony samorządności terytorialnej. Studium konstytucyjne

Autor: Anna Chorążewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W niniejszej monografii konstytucyjną instytucję samorządu terytorialnego analizuje się przez pryzmat zasady samorządności terytorialnej, ujmowanej w formie studium konstytucyjnego. Takie sformułowanie tytułowej zasady ma ujęcie nie tylko ustrojowoprawne, lecz także funkcjonalne, a następnie w rozważaniach jest rozwijane z perspektywy konstytucyjnego statusu człowieka jako indywiduum, z całą jego
Ebook Zjawisko proceduralizacji w prawie administracyjnym a kierunki ewolucji procedury administracyjnej

Zjawisko proceduralizacji w prawie administracyjnym a kierunki ewolucji procedury administracyjnej

Autor: Filip Geburczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób współcześnie kształtuje się relacja pomiędzy materialnym i procesowym prawem administracyjnym przy uwzględnieniu wpływu zmian zachodzących w ustawodawstwie administracyjnoprawnym, kładącym coraz to częściej nacisk na rozwiązania proceduralne. Czy przeważający dotychczas pogląd, zgodnie z którym procedura administracyjna pełni funkcję
Ebook Postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Autor: Agnieszka Ziółkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym obejmuje swym  zakresem zespół czynności podejmowanych w nich tak przez skarżących jak i sądy pierwszej instancji. W szczególności wyposażenie tych ostatnich w kompetencje samokontrole, zarówno w postępowaniu kasacyjnym jak i zażaleniowym, oznaczało dla  ustawodawcy konieczność zbalansowania potrzeb
Ebook Prawo konstytucyjne. Kompendium. Wydanie 2

Prawo konstytucyjne. Kompendium. Wydanie 2

Autor: Ryszard Piotrowski, Paweł Ochmann, Maciej Pisz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja uwzględnia stan prawny na dzień 12.8.2018 r. Ebook stanowi drugie wydanie (zmienione i uaktualnione), po 4 latach od momentu ukazania się pierwszego wydania publikacji na rynku wydawniczym. Obejmuje zmiany dotyczące m.in. ustawy z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5). Skrypt jest rezultatem współpracy dwóch młodych autorów wywodzących się z wiodących polsk
Ebook Prawa człowieka i ludzkie bezpieczeństwo. Osiągnięcia i wyzwania w 70 Rocznicę Ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Prawa człowieka i ludzkie bezpieczeństwo. Osiągnięcia i wyzwania w 70 Rocznicę Ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Autor: Daria Bieńkowska, Ryszard Kozłowski, Jarosław Barański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problemy związane z ochroną i ewolucją praw człowieka oraz bezpieczeństwem są nadal w centrum zainteresowania i wymagają dalszej wnikliwiej ich analizy oraz wniosków, co robić i jak przekształcać obowiązujące regulacje, aby nadążały one za zmianami dokonującymi się we współczesnym społeczeństwie, a także aby mogły znajdować rozwiązania na rodzące się problemy związane z rozwojem cywilizacji i jej
Ebook Retencja, migracja i przepływy danych w cyberprzestrzeni. Ochrona danych osobowych w systemie bezpieczeństwa państwa

Retencja, migracja i przepływy danych w cyberprzestrzeni. Ochrona danych osobowych w systemie bezpieczeństwa państwa

Autor: Joanna Taczkowska-Olszewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja składa się z czterech części, z których pierwsza odnosi się do informacji ogólnych na temat ochrony i dostępu do informacji w cyberprzestrzeni. Omówiono w niej zagadnienia: cyberprzestrzeni jako przestrzeni przetwarzania i wymiany informacji w systemach teleinformatycznych, w tym: pojęcie cyberprzestrzeni, obowiązki informacyjne podmiotów publicznych, udzielanie informacji z wykorzystan
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Autor: Barbara Adamiak, Janusz Borkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kodeks postępowania administracyjnego autorstwa prof. Janusza Borkowskiego oraz prof. Barbary Adamiak to jeden z najbardziej znanych i cenionych na rynku jednotomowych komentarzy. Stanowi on nieodzowną pomoc w rozwiązywaniu problemów administracyjnych. W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, trzynastym już wydaniu komentarza czytelni
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Autor: Barbara Adamiak, Janusz Borkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kodeks postępowania administracyjnego autorstwa prof. Janusza Borkowskiego oraz prof. Barbary Adamiak to najbardziej znany i ceniony jednotomowy komentarz na rynku, dostępny w bardzo przystępnej cenie. Stanowi on nieodzowną pomoc w rozwiązywaniu problemów administracyjnych. W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, dwunastym już wydani
Ebook Wokół rządu w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym

Wokół rządu w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym

Autor: Dariusz Górecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana Ebook poświęcona jest problematyce rządu w Polsce i na Litwie. We współczesnej polskiej literaturze prawnokonstytucyjnej badania porównawcze dotyczące tej tematyki w obu państwach poruszane są sporadycznie. Publikacja jest owocem współpracy nawiązanej przez pracowników Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego z pracownikami Katedry Prawa
Ebook Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym a umowa administracyjna

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym a umowa administracyjna

Autor: Kacper Rożek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja podejmuje zagadnienia istotne nie tylko dla nauki prawa administracyjnego, ale i dla praktyki prawniczej. Administracja publiczna, zwłaszcza samorządowa, stale nawiązuje stosunki prawne z podmiotami prywatnymi. Z punktu widzenia nauki prawa administracyjnego od dawna stawiane jest pytanie o charakter form działania administracji, które stosowane są w tego rodzaju sytuacjach. Wątp
Ebook Administracyjnoprawne formy działań regulacyjnych niezależnych organów administracji publicznej

Administracyjnoprawne formy działań regulacyjnych niezależnych organów administracji publicznej

Autor: Marcin Banasik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia "Administracyjnoprawne formy działań regulacyjnych niezależnych organów administracji publicznej" zawiera skondensowaną wiedzę dotyczącą instrumentów prawnych, za pomocą których organy regulacyjne ingerują w sytuację przedsiębiorców i konsumentów. Pionierskie zaprezentowanie tematyki form działania pozwala zorientować się w uprawnieniach, jakie otrzymują i ograniczeniach jakim poddawani
Ebook Kazusy dla aplikantów adwokackich i radcowskich. Prawo karne cywilne gospodarcze i administracyjne. Wydanie 2

Kazusy dla aplikantów adwokackich i radcowskich. Prawo karne cywilne gospodarcze i administracyjne. Wydanie 2

Autor: Kamil Gorzelnik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

85 szczegółowo opracowanych kazusów dla aplikantów radcowskich i adwokackich. Opracowanie uwzględnia najnowsze zmiany aktów prawnych, w tym przepisy nowelizujące KPC wprowadzone ustawą z 4.7.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469) oraz zmiany w KPK z 19.7.2019 r. (druk Nr 3251). Ebook podzielona jest na 4 części: 20 kazusów cywilnych, 20 kazusów karnych, 25 kazusów gospodarczych, 20 kazusów administra
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 7

Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 7

Autor: Jakub Rychlik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Orzecznictwo Aplikanta - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów tego Kodeksu. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, NSA, WSA, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Pełną treść orzeczenia wraz z uzasadnieniem możesz następnie wyszukać w dostępnym na egzaminie komputerze. Orzecznictwo aplikant
Ebook Zrównoważona konkurencyjność obszarów wiejskich w województwie małopolskim - ujęcie wielokryterialne

Zrównoważona konkurencyjność obszarów wiejskich w województwie małopolskim - ujęcie wielokryterialne

Autor: Anna Krakowiak-Bal

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Budowa konkurencyjności obszarów wiejskich, zwłaszcza w świetle założeń zrównoważonego rozwoju, jest współczesnym wyzwaniem zarówno praktycznym dla władz samorządo!wych regionalnych i krajowych, jak i teoretycznym dla przedstawicieli różnych nauk, w tym: społecznych, przyrodniczych czy rolniczych. Jednocześnie konkurencyjność jest rezultatem działań wielu czynników i interesariuszy zaangażowanych
Ebook Akt informacji jako forma działania administracji publicznej

Akt informacji jako forma działania administracji publicznej

Autor: Paweł Daniel, Filip Geburczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi studium z zakresu prawa administracyjnego, poświęcone problematyce aktu informacyjnego jako formie działaniaadministracji łączącej się z zapewnieniem udziału społeczeństwa w sprawowaniu władzy publicznej. Poza teoretycznymi rozważaniami dotyczącymi konstrukcji prawnej aktu informacyjnego autorzy wskazują praktyczne przykłady obowiązującej regulacji, gdzie ustawodawca sięga do fo
Ebook Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2020. Tom 2. Akta gospodarcze i administracyjne. Wydanie 10

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2020. Tom 2. Akta gospodarcze i administracyjne. Wydanie 10

Autor: Daniel Kupryjańczyk, Michał Rojewski, Ksenia Rzepka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nowe wydanie zawiera zaktualizowane stany faktyczne oraz prawne, dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji i dla praktyków składają się z 3 tomów od
Ebook Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Autor: Marek Wierzbowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne" zostało przygotowane przez zespół autorów z Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. Większość z nich ma bogate doświadczenie praktyczne jako adwokaci, radcowie prawni czy sędziowie. Autorzy dążyli do wskazania, z jednej strony, podstaw określonych instytucji procesowych, z drugiej zaś, do zamieszczenia inform
Ebook Prawo administracyjne materialne. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 4

Prawo administracyjne materialne. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 4

Autor: Jakub Rychlik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Orzecznictwo Aplikanta - Prawo administracyjne materialne zawiera wybrane orzecznictwo do ustaw z zakresu prawa administracyjnego materialnego, których znajomość jest niezbędna na egzaminie zawodowym. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Pełną treść orzeczenia wraz z uzasadnieniem możesz następnie wyszukać w dostę
Ebook Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy. Tom III. Wydanie 2

Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy. Tom III. Wydanie 2

Autor: Piotr Kapusta, Wiktor Trybka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook pt. Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy. Tom 3 obejmuje tematykę: prawa podatkowego, finansowego, bankowego, nieruchomości, administracyjnego materialnego i ustrojowego, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, prawa samorządowego. Opracowanie składa się z trzech części: część I - testy, część II - kazusy, część III - odpowiedzi do testów. Testy opierają s
Ebook Kryteria i procedura wyboru sędziów sądów powszechnych w wybranych państwach europejskich

Kryteria i procedura wyboru sędziów sądów powszechnych w wybranych państwach europejskich

Autor: Maciej Małolepszy, Maciej Aleksandrowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja zawiera referaty wygłoszone w ramach konferencji naukowej, która odbyła się dnia 16.3.2018 r. we Frankfurcie nad Odrą. Celem konferencji było przedstawienie pogłębionej analizy kryteriów i procedury wyboru sędziów w wybranych państwach europejskich. Asumpt do organizacji konferencji stanowiła kontrowersyjna reforma polskiego wymiaru sądownictwa, która znacząco zmieniła dotychc
Ebook Ogólne postępowanie administracyjne. Wydanie 6

Ogólne postępowanie administracyjne. Wydanie 6

Autor: Robert Kędziora

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku "Ogólne postępowanie administracyjne" omówiona została problematyka z zakresu prawa o postępowaniu administracyjnym uregulowana w Kodeksie postępowania administracyjnego. Opracowanie zawiera m.in. analizę zagadnień dotyczących: organu administracji publicznej w rozumieniu KPA, strony i innych uczestników postępowania administracyjnego, zasad ogólnych postępowania administracyjnego, c
Ebook Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce

Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z prawa i postępowania administracyjnego. Opracowanie zostało podzielone na 3 działy, w których znajdziesz 21 części omawiających m.in: Źródła prawa administracyjnego, Administrację rządową i samorządową, Plan zagospodarowania przestrzennego, Prawo geodezyjne i kartog
Ebook Postępowanie administracyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Wydanie 4

Postępowanie administracyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Wydanie 4

Autor: Wioletta Żelazowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu! Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę. Kompleksowo i praktycznie - opracowane przez specjalistów. Pytania, kazusy, tablice i testy oparte na aktualnym stanie prawnym. Poczujesz się pewnie na egzaminie. Pytania najważniejsze pytania i odpowiedzi z danej dziedziny prawa zawierają podstawę prawną i odesłanie do konkretnego artykułu Kazus
Ebook Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Studium administracyjnoprawne

Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Studium administracyjnoprawne

Autor: Dorota Fleszer

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jednym z motywów pracy było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czy obowiązujące ramy prawne zapewniają zadowalającą i efektywną współpracę pomiędzy administracją publiczną a organizacjami tzw. trzeciego sektora. Chodzi tu nie tylko o przepisy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – chociaż niewątpliwe mają one tutaj pozycję dominującą, ale w ogóle o przygoto
Ebook Polityka oświatowa polskich gmin i powiatów w świetle ustaleń, zleceń i rekomendacji eksperckich

Polityka oświatowa polskich gmin i powiatów w świetle ustaleń, zleceń i rekomendacji eksperckich

Autor: Michał Kaczmarczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem niniejszej monografii jest syntetyczne omówienie zadań samorządu terytorialnego w sferze edukacji, scharakteryzowanie Programu „Samorządowy Lider Edukacji” jako narzędzia doskonalenia polityki oświatowej gmin, powiatów i samorządnych województw, jak również zaprezentowanie wybranych wniosków z procedur ewaluacyjnych dokonanych w ramach przedmiot
Ebook Muzea. Aspekty praktyczne i prawne

Muzea. Aspekty praktyczne i prawne

Autor: Iwona Gredka-Ligarska, Anna Rogacka-Łukasik, Dariusz Rozmus

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja jest zbiorem opracowań poświęconych różnym problemom związanym z funkcjonowaniem muzeów. Ebook została podzielona na dwie części: ,,Aspekty prawne” i ,,Zagadnienia praktyczne”. W części pierwszej zamieszczono artykuły naukowe poświęcone: dostępności zbiorów muzealnych oraz ich ochronie; digitalizacji muzealiów; zagadnieniom prawnoautorsk
Ebook Publiczne formy wspierania opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Publiczne formy wspierania opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Autor: Maciej Borski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zasadniczym celem opracowania jest próba ukazania poszczególnych form wsparcia, jakiego państwo udziela osobom z niepełnosprawnościami. Już sam jego tytuł „Publiczne formy wspierania opiekunów osób z niepełnosprawnościami” świadczy o uniwersalnym i holistycznym charakterze pracy. Wydaje się także, że jest to opracowanie, które po raz pierwszy w spos&o
Ebook Restytucja i ochrona dóbr kultury. Zagadnienia prawne

Restytucja i ochrona dóbr kultury. Zagadnienia prawne

Autor: Iwona Gredka-Ligarska, Anna Rogacka-Łukasik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem książki jest ukazanie problematyki prawnej ochrony dóbr kultury widziane z kilku perspektyw: krajowej, europejskiej oraz światowej.
Ebook Konstytucje Irlandii i ich ewolucja 1919-2019

Konstytucje Irlandii i ich ewolucja 1919-2019

Autor: Maciej Bartosz Furtas

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przyjęta w 1937 r. Konstytucja Irlandii (Bunreacht na hÉireann) to jeden z najstarszych aktów prawnych tej rangi obowiązujących w Europie. Należy też bezwzględnie do konstytucji "sztywnych", w których nie można dokonać najmniejszej, nawet kosmetycznej w swoim charakterze zmiany, bez konieczności uzyskania na to zgody suwerena. Jest w takiej samej mierze wynikiem trudno wywalczonego kompromisu społ
Ebook Ogólne postępowanie administracyjne

Ogólne postępowanie administracyjne

Autor: Robert Kędziora

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku "Ogólne postępowanie administracyjne" omówiona została problematyka z zakresu prawa o postępowaniu administracyjnym uregulowana w Kodeksie postępowania administracyjnego. Opracowanie zawiera m.in. analizę zagadnień dotyczących: Organu administracji publicznej w rozumieniu KPA, strony i innych uczestników postępowania administracyjnego, zasad ogólnych postępowania administracyjnego, c
Ebook Prawo konstytucyjne w pigułce

Prawo konstytucyjne w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa konstytucyjnego. Opracowanie zostało podzielone na 4 działy tematyczne, w których znajdziesz 12 części omawiających m.in: Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, Źródła prawa, Władzę ustawodawczą, Władzę wykonawczą Władzę sądowniczą, Organy
Ebook Skarga do WSA. Praktyczne wskazówki przykłady kazusy orzecznictwo. Wydanie 3

Skarga do WSA. Praktyczne wskazówki przykłady kazusy orzecznictwo. Wydanie 3

Autor: Tomasz Grossmann

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Boisz się prawa administracyjnego? Nie wiesz jak pisać skargi do sądu administracyjnego? Jakie zarzuty podnosić, jak je formułować? Masz obawy przed kolokwium z prawa administracyjnego lub egzaminem końcowym z części administracyjnej? Publikacja sędziego Tomasza Grossmanna jest zatem idealną pomocą. Dzięki niej nauczysz się jak pisać skargę, jakie są jej konieczne elementy, które zarzuty i w jakie
Ebook Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Aksjologiczne podstawy prawa

Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Aksjologiczne podstawy prawa

Autor: Marek Piechowiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana Ebook jest pierwszą monografią w sposób całościowy omawiającą Preambułę Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. Dużo miejsca poświęca genezie tekstu - czytelnik znajdzie zgłoszone projekty oraz szerokie omówienie prac Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. W centrum uwagi znalazły się aksjologiczne podstawy całego polskiego systemu prawa oraz refleksja nad wartośc
Ebook Prawo do prywatności a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa

Prawo do prywatności a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa

Autor: Krzysztof Chmielarz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia przedstawia znaczenie i konstrukcję prawa do prywatności, a także rolę inwigilacyjnych czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym kontroli operacyjnej i danych telekomunikacyjnych. Ebook prezentuje także problematykę bezpieczeństwa w kontekście naruszania sfery prywatności jednostki przez ograny władzy publicznej. W publikacji omówiona jest również skala stosowania podsłuc
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego Skrypt z tekstu ustawy

Kodeks postępowania administracyjnego Skrypt z tekstu ustawy

Autor: Michał Wysocki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kodeks postępowania administracyjnego - Skrypt z tekstu ustawy to kompleksowe opracowanie tego aktu prawnego, które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje związane z działaniem organów administracyjnych. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią kodeksu i zawiera wszystkie kluczowe elementy tego aktu prawnego. Dopracowana i przystępna forma sprawia, że
Ebook Swoiste źródła prawa

Swoiste źródła prawa

Autor: red. Bogdan Dolnicki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie Swoiste źródła prawa zawiera zbiór referatów będących efektem II Warsztatów Doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, które odbyły się 2 lipca 2014 roku. Podjęto na nich bardzo interesującą tematykę swoistych źródeł prawa, to znaczy nietypowych aktów normatywnych wykraczających poza regulację konstytucyjną
Ebook Prywatnoprawne instrumenty oddziaływania Skarbu Państwa na przedsiębiorców

Prywatnoprawne instrumenty oddziaływania Skarbu Państwa na przedsiębiorców

Autor: red. Rafał Blicharz, Michał Kania

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem niniejszej pracy zbiorowej są relacje sektora publicznego z sektorem prywatnym, oparte na niepublicznych formach oddziaływania Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na przedsiębiorców. Przykładem takich form są przede wszystkim umowy, mediacja, regulaminy czy tzw. złoty sprzeciw Skarbu Państwa. Praca zawiera także informacje o szczególnych prywatnopra
Ebook Silesian Journal of Legal Studies. Contents Vol. 5

Silesian Journal of Legal Studies. Contents Vol. 5

Autor: red. Barbara Mikołajczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach kongresowych. Numer piąty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego i teorii praw
Ebook Sądownictwo konstytucyjne w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Perspektywa politologiczno-prawna

Sądownictwo konstytucyjne w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Perspektywa politologiczno-prawna

Autor: red. Marek Barański, Anna Czyż, Robert Rajczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca omawia zagadnienia związane z funkcjonowaniem Sądów Konstytucyjnych w czterech państwach Europy Środkowej, które tworzą Grupę Wyszehradzką, czyli w Czechach, Polsce, Słowacji i na Węgrzech. Autorzy w siedmiu rozdziałach zaprezentowali wyniki swoich badań odnoszące się do pozycji ustrojowej sądów konstytucyjnych, ich organizacji, organów uprawnionych do wnosze
Ebook Silesian Journal of Legal Studies. Contents Vol. 4

Silesian Journal of Legal Studies. Contents Vol. 4

Autor: red. Barbara Mikołajczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Silesian Journal of Legal Studies vol. 4 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Numer czwarty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa &ndash
Ebook Rodzina w prawie administracyjnym

Rodzina w prawie administracyjnym

Autor: red. Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest zbiorem artykułów z zakresu prawa administracyjnego, w których poszczególni autorzy przybliżają rozwiązania prawne związane z rodziną oraz jej członkami, w tym dotyczące uprawnień i obowiązków zarówno rodziny,  jak i jej członków. W prawie administracyjnym problem rodziny częstokroć ograniczany jest wyłącznie do problematyki pomocy
Ebook Polski korpus służby cywilnej i  jego zmiany. Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Adminnistracjiistracji

Polski korpus służby cywilnej i jego zmiany. Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Adminnistracjiistracji

Autor: Zbigniew Cieślak (red. nauk.), Wojciech Drobny (red. nauk.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook zawiera prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, które poruszają zagadnienia związane z różnymi aspektami działania służby cywilnej. Można je podzielić na trzy bloki tematyczne, którym poświęcone były dyskusje panelowe na konferencji: - korpus służby cywilnej i jego zmiany, - miejsce członka korpusu służby cywilnej w procesach administrowania
Ebook Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpływ na krajowy porządek prawny (na przykładzie ponadnarodowych sieci organów ochrony konkurencji)

Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpływ na krajowy porządek prawny (na przykładzie ponadnarodowych sieci organów ochrony konkurencji)

Autor: Mateusz Błachucki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ponadnarodowe sieci organów administracji posługują się w swoich nazwach różnymi określeniami: „sieć”, „forum”, „inicjatywa”, „komitet”, „grupa”. Bez względu jednak na niuanse semantyczne, takie sieci są zawsze formą ponadnarodowej kooperacji między krajowymi organami administracji polegającej na wzajemnym wpływie na kreowan
Ebook Procedury specjalne rady Praw Człowieka ONZ

Procedury specjalne rady Praw Człowieka ONZ

Autor: Anna Hernandez-Połczyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rada Praw Człowieka określana jest jako filar ONZ-owskiego systemu ochrony praw człowieka. Celem rozważań w tej książce jest określenie zdolności procedur specjalnych Rady Praw Człowieka do wywierania wpływu na przestrzegania praw człowieka, zarówno w wymiarze indywidualnym jak i instytucjonalnym. Przeprowadzona analiza posłużyła do weryfikacji dwóch głównych hipotez badawczyc
Ebook Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej jako instytucjonalny zastępca prawno-procesowy Skarbu Państwa

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej jako instytucjonalny zastępca prawno-procesowy Skarbu Państwa

Autor: Joanna Mucha-Kujawa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problematyka ochrony dobra publicznego (własności publicznej), a zwłaszcza ochrony interesów majątkowych państwa oraz zastępstwa prawnego (procesowego) państwa (Skarbu Państwa) należy do zagadnień doniosłych pod względem społeczno-gospodarczym, złożonych pod względem jurydycznym, a przy tym budzących kontrowersje w doktrynie, gdyż znajdują się one na styku dwóch metod regulacyjnych:
Ebook Postępowania administracyjne przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki

Postępowania administracyjne przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki

Autor: Przemysław Zdyb

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monografii omówiono zagadnienia dotyczące postępowań administracyjnych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Poruszana problematyka stanowi interesujący obszar badawczy ze względu na istotny wpływ postępowań administracyjnych przed Prezesem URE na kształt sektora energetycznego w Polsce, a tym samym na warunki dostępu do paliw i energii dla przedsiębiorców i konsumentów. W ujęciu procesow
Ebook Postępowanie o świadczenia emerytalno-rentowe. Studium z zakresu postępowania administracyjnego

Postępowanie o świadczenia emerytalno-rentowe. Studium z zakresu postępowania administracyjnego

Autor: Sebastian Gajewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi pierwsze w literaturze opracowanie, które kompleksowo, z uwzględnieniem kontekstu historycznego i prawnoporównawczego oraz aktualnego stanu prawnego, przedstawia postępowanie o świadczenia emerytalno-rentowe jako szczególne postępowanie administracyjne. W pracy zrekonstruowano model postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe, przedstawiono go na tle regulacji materialnego prawa ub
Ebook Finanse i rachunkowość budżetowa. Studium przypadku

Finanse i rachunkowość budżetowa. Studium przypadku

Autor: Tomasz Gabrusewicz, Liliana Nowak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook "Finanse i rachunkowość budżetowa" zawiera zbiór opracowań w konwencji case study wybranych jednostek. Autorzy poszczególnych części książki to w większości pracownicy administracji publicznej. Dlatego też za szczególnie cenne należy uznać połączenie w ich opracowaniach zarówno wiedzy teoretycznej, dotyczącej podejmowanego zagadnienia, jak również szerokich doświadczeń zawodowych.Publikacja
Ebook Prawo administracyjne materialne. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 5

Prawo administracyjne materialne. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 5

Autor: Jakub Rychlik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Orzecznictwo Aplikanta - Prawo administracyjne materialne zawiera wybrane orzecznictwo do ustaw z zakresu prawa administracyjnego materialnego, których znajomość jest niezbędna na egzaminie zawodowym. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Pełną treść orzeczenia wraz z uzasadnieniem możesz następnie wyszukać w dostę
Ebook Agencje rządowe jako szczególne podmioty administracji publicznej

Agencje rządowe jako szczególne podmioty administracji publicznej

Autor: Paulina Bieś-Srokosz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Proces uagencyjniania (agencification) administracji publicznej w Polsce rozpoczął się pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Agencje stały się nową formą organizacji administracji publicznej w polskim systemie prawnym. Ich tworzenie wynikało przede wszystkim z potrzeby dostosowania się państwa do nowych zadań publicznych. Agencje powoływane były w celu przeprowadzenia procesów innowacyj
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 8

Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 8

Autor: Jakub Rychlik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Orzecznictwo Aplikanta - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów tego Kodeksu. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, NSA, WSA, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Pełną treść orzeczenia wraz z uzasadnieniem możesz następnie wyszukać w dostępnym na egzaminie komputerze. Orzecznictwo aplikant
Ebook Bezpieczeństwo tożsamość prywatność - aspekty prawne

Bezpieczeństwo tożsamość prywatność - aspekty prawne

Autor: Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Monika Nowikowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi próbę wskazania obszarów stanowiących zagrożenia dla prywatności jednostki w warunkach rozwoju nowych technologii oraz określenie niezbędnych kierunków regulacyjnych. Nie ulega wątpliwości, że do zadań państwa należy ochrona bezpieczeństwa swoich obywateli. Niezbędne jest zatem ustalenie statusu jednostki w warunkach regulacji prawnych zapewniających ochronę bezpieczeństwa perso
Ebook Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2021. Tom 2. Akta gospodarcze i administracyjne. Wydanie 11

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2021. Tom 2. Akta gospodarcze i administracyjne. Wydanie 11

Autor: Ksenia Rzepka, Ewa Stawicka, Michał Rojewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nowe wydanie zawiera zaktualizowane stany faktyczne oraz prawne, dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji i dla praktyków składają się z 3 tomów od
Ebook Kazusy dla aplikantów adwokackich i radcowskich. Prawo karne cywilne gospodarcze i administracyjne. Wydanie 3

Kazusy dla aplikantów adwokackich i radcowskich. Prawo karne cywilne gospodarcze i administracyjne. Wydanie 3

Autor: Kamil Gorzelnik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Szczegółowe opracowanie kazusów dla aplikantów radcowskich i adwokackich. Każdy kazus zawiera stan faktyczny, zadanie, proponowane rozwiązanie oraz wyjaśnienie Autora. Wyjaśnienia w przeważającej części oparte są na orzecznictwie sądowym, w tym orzeczeniach Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Każdy kazus zawiera praktyczne zagadnienie, z którym aplikant może się potencjalnie s
Ebook Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Wydanie 2

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Wydanie 2

Autor: Marek Wierzbowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne został przygotowany przez zespół autorów z Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. Większość z nich ma bogate doświadczenie praktyczne jako adwokaci, radcowie prawni czy sędziowie. Autorzy dążyli do wskazania, z jednej strony, podstaw określonych instytucji procesowych, z drugiej zaś, do zamieszczeni
Ebook Prawo konstytucyjne współczesnej Polski

Prawo konstytucyjne współczesnej Polski

Autor: Marek Zubik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji Prawo konstytucyjne współczesnej Polski w 16 rozdziałach przedstawiono systematyczny wykład obejmujący ogół zagadnień wchodzących w skład prawa konstytucyjnego. W szczególności omówiono: zasady aksjologiczne Rzeczypospolitej formy stanowienia prawa miejsce człowieka w demokratycznym społeczeństwie i państwie organizację życia obywatelskiego. problematykę głosowania powszechnego trójpo
Ebook Samodzielność ustrojowa samorządu terytorialnego w Polsce

Samodzielność ustrojowa samorządu terytorialnego w Polsce

Autor: Krzysztof Skotnicki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kryzys konstytucyjny, z którym mamy do czynienia w Polsce po wyborach parlamentarnych w 2015 roku, powoduje, że jedną z ostoi demokracji w państwie pozostał samorząd terytorialny. Podejmowane próby ograniczenia jego uprawnień sprawiły, że tematem CLI Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, zorganizowanego przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkieg
Ebook Prawo administracyjne. Kazusy dla aplikantów

Prawo administracyjne. Kazusy dla aplikantów

Autor: Michał Barański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zbiór kazusów powstał jako pomoc dla aplikantów adwokackich i radcowskich w zakresie egzaminu adwokackiego i radcowskiego z prawa administracyjnego, imitując zestawy egzaminacyjne z tego przedmiotu (uproszczone akta administracyjne). Wybór dziedzin prawa materialnego administracyjnego uwzględnia dużą częstotliwość pojawiania się na egzaminach adwokackich prawa budowlanego, ale też i to, że co do i
Ebook Status prawny referendarza sądowego w sądownictwie administracyjnym

Status prawny referendarza sądowego w sądownictwie administracyjnym

Autor: Ewa Wójcicka, Sylwia Chamerska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi pierwsze w literaturze opracowanie, które w sposób kompleksowy analizuje status ustrojowy i procesowy referendarzy sądowych w sądach administracyjnych. W książce omówiono następujące zagadnienia: ewolucja statusu prawnego referendarza w prawie polskim, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn wprowadzenia tego urzędu do sądownictwa administracyjnego i przebiegu prac legislacyjnych
Ebook Wina w prawie administracyjnym

Wina w prawie administracyjnym

Autor: Barbara Giertych

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z kwestią zawinienia w prawie administracyjnym. Na ogół, ta część systemu nie jest kojarzona z koniecznością dokonania analizy czynu będącego przedmiotem zainteresowania organu pod kątem winy, czy też szerzej - motywów zachowania, stosunku sprawcy do czynu itp. Pogląd ten nie jest właściwy i choć brak jest rozwiązań analogicznych do prawa cywilnego i
Ebook Sądowa kontrola uznania administracyjnego z perspektywy komparatystyki prawniczej

Sądowa kontrola uznania administracyjnego z perspektywy komparatystyki prawniczej

Autor: Maciej Wojtuń

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problematyka prezentowana w niniejszej publikacji ogniskuje się w pytaniu: jaki model kontroli powinien przyjąć polski sąd administracyjny, gdy dokonuje badania legalności aktu opartego na uznaniu administracyjnym? Czy kontrolą sądową powinna zostać objęta jedynie formalna, czy również merytoryczna warstwa rozstrzygnięcia uznaniowego? Na poziomie teoretycznym jednym z celów książki jest oczyszczen
Ebook Kodeks Postępowania Administracyjnego po zmianach w latach 2017 - 2019

Kodeks Postępowania Administracyjnego po zmianach w latach 2017 - 2019

Autor: Mateusz Błachucki (red.), Grzegorz Sibiga (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zmiana k.p.a. z 2017 roku to z pewnością najpoważniejsza od ponad dwóch dekad  nowel izacja kodeksu. Co istotne, głębokość zmian dotyczyła nie tylko istniejących norm, ale także dodania wielu nowych przepisów. Ebook podzielona jest na cztery części poprzedzone zwięzłym opracowaniem historycznym. W   części pierwszej  znajdują  się  artykuły  poświ
Ebook Postępowanie administracyjne szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych

Postępowanie administracyjne szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych

Autor: Małgorzata Gajda-Durlik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi rezultat badań nad koncepcją postępowania administracyjnego szczególnego w sprawach ubezpieczeń społecznych. Poddanie postępowania w tych sprawach refleksji teoretycznoprawnej jest wynikiem kontrowersji, jakie wzbudza sposób włączenia do KPA postępowania szczególnego w sprawach ubezpieczeń społecznych oraz wpływ przeprowadzonego zabiegu unifikacyjnego na charakter prawny postępo
Ebook Ochrona zdrowia psychicznego w prawie administracyjnym

Ochrona zdrowia psychicznego w prawie administracyjnym

Autor: Lech J. Żukowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ochrona zdrowia psychicznego realizowana jest na dwóch poziomach: pierwszy zakłada szeroką ochronę zdrowia psychicznego o charakterze prewencyjnym, natomiast drugi - ochronę praw osób z zaburzeniami psychicznymi. W niniejszej publikacji poruszono problematykę związaną z ochroną zdrowia psychicznego uregulowaną w normach prawnoadministracyjnych i zapewnianą przez organy administracji rządowej i sam
Ebook Skarga do WSA. Praktyczne wskazówki przykłady kazusy orzecznictwo. Wydanie 4

Skarga do WSA. Praktyczne wskazówki przykłady kazusy orzecznictwo. Wydanie 4

Autor: Tomasz Grossmann

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Boisz się prawa administracyjnego? Nie wiesz jak pisać skargi do sądu administracyjnego? Jakie zarzuty podnosić, jak je formułować? Masz obawy przed kolokwium z prawa administracyjnego lub egzaminem końcowym z części administracyjnej? Publikacja sędziego Tomasza Grossmanna jest zatem idealną pomocą. Dzięki niej nauczysz się jak pisać skargę, jakie są jej konieczne elementy, które zarzuty i w jakie
Ebook Prawo administracyjne. Podręcznik dla aplikantów

Prawo administracyjne. Podręcznik dla aplikantów

Autor: Dominika Wetoszka, Aleksandra Ringwelska, Andrzej Zwara

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik ma charakter kompleksowego opracowania poświęconego szeroko rozumianej materii prawa administracyjnego. Oddawana do rąk Czytelników Ebook kierowana jest przede wszystkim do osób odbywających aplikacje prawnicze, dla których może ona stanowić uzupełnienie wykładu z przedmiotu "Prawo administracyjne". Publikacja odznacza się całościowym i zarazem zwięzłym oraz przejrzystym ujęciem obszern
Ebook Konstytucyjne prawo własności - sposoby naruszenia i środki ochrony. Constitutional right to property - methods of violation and means of protection

Konstytucyjne prawo własności - sposoby naruszenia i środki ochrony. Constitutional right to property - methods of violation and means of protection

Autor: Beata Stępień-Załucka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja to zbiór prac przygotowanych z okazji Międzynarodowej Konferencji Naukowej jaka odbyła się w październiku 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, w której wzięli udział przedstawiciele z dziesięciu państw, tj. Brazylii, Meksyku, Wenezueli, Portugalii, Hiszpanii, Niemiec, Czech, Ukrainy, Rumunii oraz Polski. Przedmiotem konferencji była problematyka treści p
Ebook Prawo administracyjne. Podręcznik dla aplikantów. Wydanie 2

Prawo administracyjne. Podręcznik dla aplikantów. Wydanie 2

Autor: Dominika Wetoszka, Andrzej Zwara

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kompleksowe i zwięzłe omówienie materii prawa administracyjnego. Podręcznik ukierunkowany jest przy tym na ukazanie wybranych praktycznych problemów i zagadnień z zakresu materii prawa administracyjnego, z którymi aplikanci oraz przedstawiciele różnych zawodów prawniczych mają niejednokrotnie okazję zetknąć się w swojej praktyce zawodowej. Opracowanie uwzględnia najnowsze zmiany dokonane w Kodeksi
Ebook Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce. Wydanie 2

Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce. Wydanie 2

Autor: r. pr. Emilia Rucińska-Sech

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem i zawiera najważniejsze zagadnienia z prawa i postępowania administracyjnego. W opracowaniu uwzględniono stan prawny na dzień 30 marca 2021 r. wraz ze zmianami wynikającymi z ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320), wchodzących w życie 1.7.2021 r., 1.10.2021 r. i 1.10.2029 r. Opracowanie
Ebook Rozwój i kryzys konstytucji społecznej. Przypadek samorządów zawodowych

Rozwój i kryzys konstytucji społecznej. Przypadek samorządów zawodowych

Autor: Karol Muszyński, Paweł Skuczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Samorządy zawodowe są z prawniczego punktu widzenia korporacjami prawa publicznego. W perspektywie socjologicznej są jedną z form instytucjonalizacji praktyk społecznych, a dla nauk politycznych stanowią jeden z podmiotów władzy. W monografii wykorzystano wszystkie trzy spojrzenia. Przedstawiamy m.in. historyczną ewolucję samorządów zawodowych w ramach transformacji, nadanie im rangi ustrojowej w
Ebook Prawo administracyjne materialne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Wydanie 2

Prawo administracyjne materialne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Wydanie 2

Autor: Anna Grochowska-Wasilewska, Łukasz Jagiełłowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu! Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę. Kompleksowo i praktycznie - opracowane przez specjalistów. Pytania, kazusy, tablice i testy oparte na aktualnym stanie prawnym. Poczujesz się pewnie na egzaminie. Pytania najważniejsze pytania i odpowiedzi z danej dziedziny prawa zawierają podstawę prawną i odesłanie do konkretnego artykułu Kazus
Ebook Prawo administracyjne materialne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Wydanie 3

Prawo administracyjne materialne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Wydanie 3

Autor: Joanna Ablewicz, Emilia Rucińska-Sech

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytorium prezentuje i porządkuje najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego materialnego. Dzięki publikacji sprawnie przyswoisz wiedzę, poznasz podstawy najważniejszych zagadnień, a na koniec sprawdzisz i uzupełnisz ewentualne braki w przygotowaniu do egzaminu. Zagadnienia zostały opracowane przez specjalistów na podstawie aktualnego stanu prawnego. Repetytorium składa się z c
Ebook Kryteria i procedura wyboru sędziów sądów powszechnych w wybranych państwach europejskich

Kryteria i procedura wyboru sędziów sądów powszechnych w wybranych państwach europejskich

Autor: Maciej Małolepszy, Maciej Aleksandrowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja zawiera referaty wygłoszone w ramach konferencji naukowej, która odbyła się dnia 16.3.2018 r. we Frankfurcie nad Odrą. Celem konferencji było przedstawienie pogłębionej analizy kryteriów i procedury wyboru sędziów w wybranych państwach europejskich. Asumpt do organizacji konferencji stanowiła kontrowersyjna reforma polskiego wymiaru sądownictwa, która znacząco zmieniła dotychc
Ebook Postępowanie administracyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Wydanie 5

Postępowanie administracyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Wydanie 5

Autor: Joanna Ablewicz, Piotr Gołaszewski, Michał Rojewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytorium prezentuje i porządkuje najważniejsze zagadnienia z zakresu postępowania administracyjnego. Dzięki niemu sprawnie przyswoisz wiedzę, poznasz podstawy najważniejszych zagadnień, a na koniec sprawdzisz i uzupełnisz ewentualne braki w przygotowaniu do egzaminu. Zagadnienia zostały opracowane przez specjalistów na podstawie aktualnego stanu prawnego. Stan prawny: 1 lipca 2021 r., z uwzglę
Ebook Władza dyskrecjonalna organów administracji publicznej

Władza dyskrecjonalna organów administracji publicznej

Autor: Maria Jędrzejczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia przedstawia zagadnienie władzy dyskrecjonalnej, którą dysponują organy administracji publicznej. Celem opracowania było znalezienie granic dyskrecjonalności administracyjnej, które zapewnią skuteczną ochronę sytuacji prawnej jednostki. Problematykę wszelkich luzów decyzyjnych, pojawiających się w procesie stanowienia i stosowania prawa przez organy administracyjne, przedstawiono w ujęci
Ebook Uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego

Uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego

Autor: Piotr Janiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie instytucji uczestników postępowania sądowoadministracyjnego. Autor nie tylko szeroko przedstawia problemy, które powstają przy okazji stosowania art. 33 PostAdmU, lecz także wskazuje kierunek ich interpretacji odpowiadający pryncypiom sądowoadministracyjnej kontroli administracji publicznej. Monografia zawiera aktualny stan prawny oraz stanowi om
Ebook Zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej

Zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej

Autor: dr Arkadiusz Cudak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwsza na rynku wydawniczym publikacja, która w kompleksowy sposób objaśnia najważniejsze aspekty podstawowego środka obrony merytorycznej zobowiązanego. Środki zaskarżenia umożliwiają bowiem stronom oraz wszystkim innym podmiotom tych postępowań doprowadzenie do weryfikacji i kontroli działań organów prowadzących administracyjne postępowanie egzekucyjne. Jest to jeden ze sposobów wpływania na b
Ebook Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2022. Tom 2. Akta gospodarcze i administracyjne

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2022. Tom 2. Akta gospodarcze i administracyjne

Autor: Grzegorz Witczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nowe wydanie zawiera zaktualizowane stany faktyczne oraz prawne, dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji i dla praktyków składają się z 3 tomów od
Ebook Odpowiedzialność administracyjnoprawna uczestników rynku kapitałowego

Odpowiedzialność administracyjnoprawna uczestników rynku kapitałowego

Autor: Izabela Jackowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja jako jedna z nielicznych przedstawia tytułową problematykę w sposób obejmujący jej pogłębioną analizę teoretycznoprawną, przy jednoczesnym uwzględnieniu praktycznego wymiaru jej funkcjonowania w rzeczywistości polskiego rynku kapitałowego. Dająca się zaobserwować tendencja legislacyjna do poszerzania zakresu sankcji administracyjnych, jakie może nałożyć Komisja Nadzoru Finansowego w zwi
Ebook Kryteria i procedura wyboru sędziów sądów powszechnych w wybranych państwach europejskich

Kryteria i procedura wyboru sędziów sądów powszechnych w wybranych państwach europejskich

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja zawiera referaty wygłoszone w ramach konferencji naukowej, która odbyła się dnia 16.3.2018 r. we Frankfurcie nad Odrą. Celem konferencji było przedstawienie pogłębionej analizy kryteriów i procedury wyboru sędziów w wybranych państwach europejskich. Asumpt do organizacji konferencji stanowiła kontrowersyjna reforma polskiego wymiaru sądownictwa, która znacząco zmieniła dotychc
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 9

Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 9

Autor: Jakub Rychlik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Orzecznictwo Aplikanta - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów tego Kodeksu. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, NSA, WSA, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Pełną treść orzeczenia wraz z uzasadnieniem możesz następnie wyszukać w dostępnym na egzaminie komputerze. Orzecznictwo aplikant
Ebook Prawo konstytucyjne współczesnej Polski. Wydanie 2

Prawo konstytucyjne współczesnej Polski. Wydanie 2

Autor: Marek Zubik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentujemy 2. wydanie podręcznika "Prawo konstytucyjne współczesnej Polski", który stał się bestselerem w 2020 roku. W publikacji w 17 rozdziałach przedstawiono systematyczny wykład obejmujący ogół zagadnień wchodzących w skład prawa konstytucyjnego. W szczególności omówiono: zasady aksjologiczne Rzeczypospolitej formy stanowienia prawa miejsce człowieka w demokratycznym społeczeństwie i państwi
Ebook Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Autor: Marek Wierzbowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne został przygotowany przez zespół autorów z Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. Większość z nich ma bogate doświadczenie praktyczne jako adwokaci, radcowie prawni czy sędziowie. Autorzy dążyli do wskazania, z jednej strony, podstaw określonych instytucji procesowych, z drugiej zaś, do zamieszczeni
Ebook Konstytucja ateńska inaczej Ustrój polityczny Aten

Konstytucja ateńska inaczej Ustrój polityczny Aten

Autor: Arystoteles

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Konstytucja ateńska inaczej Ustrój polityczny Aten dzieło przypisywane Arystotelesowi lub jednemu z jego uczniów, jedyna część politei w znacznej części zachowana do naszych czasów. Powstało prawdopodobnie w latach trzydziestych IV wieku p.n.e. Traktat opisuje historię polityczną Aten oraz funkcjonowanie ustroju ateńskiego w czasach współczesnych pisarzowi. Traktat zost
Ebook Zapytanie o cenę. Licytacja elektroniczna - procedura krok po kroku

Zapytanie o cenę. Licytacja elektroniczna - procedura krok po kroku

Autor: Agata Hryc-Ląd, Agata Smerd

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Zapytanie o cenę jest procedurą, w której udziela się zamówień o mniejszej wartości, typowych i najprostszych, a zamawiane rzeczy lub usługi są w pełni porównywalne - jedynym różnicującym je czynnikiem jest cena. Z kolei licytacja elektroniczna jest możliwa do zastosowania,  jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydan
Ebook Zamówienie z wolnej ręki - procedura krok po kroku

Zamówienie z wolnej ręki - procedura krok po kroku

Autor: Agata Hryc-Ląd, Agata Smerd

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wolna ręka to nie wolna amerykanka. Ten tryb można stosować tylko w określonych - wyjątkowych - sytuacjach, które są niezależne od zamawiającego. Ze względu na swoją specyfikę zamówienia z wolnej reki znajdują się pod szczególnym nadzorem Urzędu Zamówień Publicznych. Nasz ekspert, wieloletni praktyk, tłumaczy kiedy można przeprowadzić ten tryb i krok po kroku tłumaczy k
Ebook Negocjacje z ogłoszeniem - procedura krok po kroku

Negocjacje z ogłoszeniem - procedura krok po kroku

Autor: Agata Hryc-Ląd, Agata Smerd

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Negocjacje z ogłoszeniem są możliwe do zastosowania w przypadkach wymienionych w art. 55 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także w odniesieniu do usług opisanych w art. 5 tej ustawy. Niestety jego zastosowanie wymaga olbrzymiej wiedzy praktycznej. Nasz ekspert dokładnie tłumaczy, kiedy można z niego skorzystać oraz jak go przeprowadzić, by uniknąć postępowania przed KIO. Dzięki lic
Ebook Inwentaryzacja w jednostkach publicznych. Przeprowadzanie, rozliczanie, dokumentowanie

Inwentaryzacja w jednostkach publicznych. Przeprowadzanie, rozliczanie, dokumentowanie

Autor: Barbara Jarosz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Jedną z podstawowych form realizacji obowiązków jednostek publicznych wynikających z ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości jest terminowe i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątku. W praktyce przedstawiciele służb finansowo-księgowych popełniają wiele błędów w tym zakresie,
Ebook Dialog konkurencyjny. Negocjacje bez ogłoszenia-procedura krok po kroku

Dialog konkurencyjny. Negocjacje bez ogłoszenia-procedura krok po kroku

Autor: Agata Hryc-Ląd, Agata Smerd

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami.  Natomiast w dialogu konkurencyjnym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi dialog  z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofer
Ebook Kontrola zewnętrzna w jednostkach samorządu terytorialnego

Kontrola zewnętrzna w jednostkach samorządu terytorialnego

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Z uwagi na sformalizowane procedury w zakresie gospodarowania środkami publicznymi działalność finansowa jednostek samorządu terytorialnego podlega ścisłej kontroli podmiotów zewnętrznych. Podstawowymi organami w tym zakresie są regionalne izby obrachunkowe, które oprócz sprawowania nadzoru w zakresie spraw finansowych, przeprowadzają również kontrolę gospodarki f
Ebook Zarządzanie publiczne

Zarządzanie publiczne

Autor: Jerzy Hausner

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wraz z odrzuceniem koncepcji państwa jako legitymizowanego monopolu przymusu w przeszłość odeszły też modele administracji publicznej jako idealnej w sensie weberowskim biurokracji. W głównym nurcie współczesnych rozważań i poszukiwań znalazły się takie kategorie, jak koordynacja działań zbiorowych, współrządzenie czy zarządzanie publiczne.   ze Wstępu Autora  
Ebook Zarządzanie Publiczne nr 1(11)/2010

Zarządzanie Publiczne nr 1(11)/2010

Autor: Jerzy Hausner

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W numerze [Contents\: Tomasz Grzegorz Grosse: Doświadczenia Strategii Lizbońskiej perspektywy Strategii Europa 2020: o kontynuacji i zmianach w polityce UE [Lisbon Strategy Legacy Europe 2020 Outlook: Continuity and Change in UE Economic Policy\, s. 524; J Jerzy Wilkin: Słabość państwa w jego relacji do gospodarki i słabość ekonomicznej teorii państwa [The Weakness of Govern
Ebook Zarządzanie Publiczne nr 1(19)/2012

Zarządzanie Publiczne nr 1(19)/2012

Autor: Stanisław Mazur

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W numerze [Contents\: Wstęp [Introduction\, s. 78; Jerzy Hausner: Tworzenie i rodzaje wiedzy społecznej [The development and types of social knowledge\, s. 918; Jarosław Górniak: Badanie społeczeństwa z perspektywy podmiotu działającego [Analysis of society from the point of view of an acting subject\, s. 1932; Stanisław Mazur: Poznanie, wiedza i działanie społecz
Ebook Zarządzanie Publiczne nr 1(27)/2014

Zarządzanie Publiczne nr 1(27)/2014

Autor: Stanisław Mazur

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W numerze [Contents\ Anna Karwińska: Potencjał kulturowy społeczeństwa jako zasób rozwojowy [Cultural potential of society as a resource of ????development \, doi 10.7366/1898352912701, s. 519; Tomasz Zarycki: Innowacjonizm jako legitymizacja. Dyskursy innowacji, gospodarki opartej na wiedzy, społeczeństwa informacyjnego i pokrewne w perspektywie krytycznej [Innovationis
Ebook Zarządzanie Publiczne nr 1(31)/2015

Zarządzanie Publiczne nr 1(31)/2015

Autor: Giandomenico Majone, Stanisław Mazur, Dawid Sześciło, Michal Możdżeń, Bartłomiej Biga

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W numerze [Contents\ Łukasz Mamica: Determinants of competitiveness in the IT sector in the Kraków cluster as a part of creative industries, doi: 10.15678/ZP.2015.31.1.01, s. 512; Dawid Sześciło: Współzarządzanie jako koprodukcja usług publicznych [Governance as co-production of public service\, doi: 10.15678/ZP.2015.31.1.02, s. 1321; Michał Możdżeń: To what extent d
Ebook Zarządzanie Publiczne nr 2(12)/2010

Zarządzanie Publiczne nr 2(12)/2010

Autor: Jerzy Hausner

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W numerze [Contents\: Marek Safjan: Wyzwania dla państwa prawa frustracje, oczekiwania, rzeczywistość [Challenges for the State Governed by the Rule of Law - Expectations and Reality\, s. 530; Zbigniew Mogiła, Janusz Zaleski: Jakość informacji przekazywanych przez administrację publiczną i ich znaczenie dla procesu ewaluacji wpływu polityki spójności na rozwój społeczno-gospodar
Ebook Zarządzanie Publiczne nr 2(20)/2012

Zarządzanie Publiczne nr 2(20)/2012

Autor: Stanisław Mazur

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W numerze [Contents\ Tomasz Żylicz: Zarządzanie w leśnictwie. Problem prywatyzacji [Forest management. Privatization issues\, doi: 10.7366/1898352922001, s. 512; Andrzej Bukowski, Seweryn Rudnicki, Jan Strycharz: Społeczny wymiar innowacji [Social dimension of innovation\, doi: 10.7366/1898352922002, s. 1323; Beata Łopaciuk-Gonczaryk, Jan Fałkowski: Kilka uwag na temat kon
Ebook Zarządzanie Publiczne nr 2(2)/2007

Zarządzanie Publiczne nr 2(2)/2007

Autor: Jerzy Hausner

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

ISSN 1898-3529   Współczesne zarządzanie publiczne jest efektem ewolucji państwa i ewolucji administracji publicznej. Towarzyszy temu zmieniająca się rola jednostki (obywatela) to nie tylko wyborca, petent czy konsument, ale coraz bardziej interesariusz. Zarządzanie publiczne nie polega na utrwalaniu określonego porządku lecz na skutecznym kierowaniu wieloma złożonymi zmianami, kt&oa
Ebook Zarządzanie Publiczne nr 2(28)/2014

Zarządzanie Publiczne nr 2(28)/2014

Autor: Stanisław Mazur

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W numerze [Contents\ Paweł Białynicki-Birula: Społeczny kontekst poznania i wiedzy [The social context of knowledge and cognition\, doi: 10.7366/1898352922801, s. 514; Tomasz Grzegorz Grosse: Geoekonomia jako paradygmat zarządzania rozwojem przykład Chin [Geoeconomics as a paradigm of development management the example of China\, doi: 10.7366/1898352922802, s. 1531; Sewery
Ebook Zarządzanie Publiczne nr 2-3(24-25)/2013

Zarządzanie Publiczne nr 2-3(24-25)/2013

Autor: Stanisław Mazur

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W numerze [Contents\ Wstęp [Preface\, s. 7; Jerzy Hausner: Społeczne czynniki ludzkiego działania [Social factors in human actions\, doi: 10.7366/1898352932501, s. 818; Jarosław Górniak: Instytucje, wiedza, działanie i kapitał instytucjonalny [Institutions, knowledge, action, and institutional capital\, doi: 10.7366/1898352932502, s. 1933; Stanisław Mazur: Z
Ebook Zarządzanie Publiczne nr 2-3 (16-17)/2011

Zarządzanie Publiczne nr 2-3 (16-17)/2011

Autor: Jerzy Hausner

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kwartalnik naukowy poświęcony zagadnieniom związanym z nowoczesnym zarządzaniem publicznym i powiązanym z nim aspektom funkcjonowania państwa oraz szeroko pojętej roli jednostki obywatela. Współczesne zarządzanie publiczne jest efektem ewolucji państwa i ewolucji administracji publicznej. Towarzyszy temu zmieniająca się rola jednostki (obywatela) to nie tylko wyborca, petent czy konsument, ale
Ebook Zarządzanie Publiczne nr 2(4)/2008

Zarządzanie Publiczne nr 2(4)/2008

Autor: Jerzy Hausner

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

ISSN 1898-3529   Współczesne zarządzanie publiczne jest efektem ewolucji państwa i ewolucji administracji publicznej. Towarzyszy temu zmieniająca się rola jednostki (obywatela) to nie tylko wyborca, petent czy konsument, ale coraz bardziej interesariusz. Zarządzanie publiczne nie polega na utrwalaniu określonego porządku lecz na skutecznym kierowaniu wieloma złożonymi zmianami, kt&oa
Ebook Zarządzanie Publiczne nr 3(21)/2012

Zarządzanie Publiczne nr 3(21)/2012

Autor: Stanisław Mazur

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Spis treści [Contents\ Jan Czekaj: Kryzys strefy euro. Przyczyny, skutki, drogi wyjścia [The Euro zone crisis. Reasons, impacts and solutions\, doi: 10.7366/1898352932101, s. 526; Marek Grela: Unia Europejska w okresie zmian. Co z kryzysu wynika dla Polski [he European Union in a time of change. Implications for Poland \, doi???: 10.7366/1898352932102, s. 2743; Maciej J. N
Ebook Zarządzanie Publiczne nr 3(29)/2014, Koło Krakowskie

Zarządzanie Publiczne nr 3(29)/2014, Koło Krakowskie

Autor: Stanisław Mazur

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jerzy Hausner: Podmiotowość i ład instytucjonalny [Subjectivity and institutional order\, doi: 10.7366/1898352932901, s. 716; Jarosław Górniak: Podmiotowość i struktura. Uwagi o koncepcji podmiotowości, realizmie krytycznym, motywacji do osiągnięć i argumentach na rzecz metodologicznego indywidualizmu jako ostatniej instancji [Subjectivity and structure. Some remarks on the concept of
Ebook Zarządzanie Publiczne nr 3(5)/2008

Zarządzanie Publiczne nr 3(5)/2008

Autor: Jerzy Hausner

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

ISSN 1898-3529   Współczesne zarządzanie publiczne jest efektem ewolucji państwa i ewolucji administracji publicznej. Towarzyszy temu zmieniająca się rola jednostki (obywatela) to nie tylko wyborca, petent czy konsument, ale coraz bardziej interesariusz. Zarządzanie publiczne nie polega na utrwalaniu określonego porządku lecz na skutecznym kierowaniu wieloma złożonymi zmianami, kt&oa
Ebook Zarządzanie Publiczne nr 3(9)/2009

Zarządzanie Publiczne nr 3(9)/2009

Autor: Jerzy Hausner

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

ISSN 1898-3529   Współczesne zarządzanie publiczne jest efektem ewolucji państwa i ewolucji administracji publicznej. Towarzyszy temu zmieniająca się rola jednostki (obywatela) to nie tylko wyborca, petent czy konsument, ale coraz bardziej interesariusz. Zarządzanie publiczne nie polega na utrwalaniu określonego porządku lecz na skutecznym kierowaniu wieloma złożonymi zmianami, kt&oa
Ebook Zarządzanie Publiczne nr 4(14)/2010

Zarządzanie Publiczne nr 4(14)/2010

Autor: Jerzy Hausner

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Janusz Zaleski: Modelowanie makroekonomiczne gospodarek regionalnych użyteczne narzędzie czy nieprzydatna zabawa intelektualna? [Macroeconomic modeling of regional economies: A useful tool or a mere intellectual game?\, s. 528; Barbara Gąciarz: Praca niewykorzystana szansa integracji społecznej osób niepełnosprawnych [Labor: An unexploited opportunity for social integration of disabl
Ebook Zarządzanie Publiczne nr 4(18)/2011

Zarządzanie Publiczne nr 4(18)/2011

Autor: Jerzy Hausner

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kwartalnik naukowy poświęcony zagadnieniom związanym z nowoczesnym zarządzaniem publicznym i powiązanym z nim aspektom funkcjonowania państwa oraz szeroko pojętej roli jednostki obywatela. Współczesne zarządzanie publiczne jest efektem ewolucji państwa i ewolucji administracji publicznej. Towarzyszy temu zmieniająca się rola jednostki (obywatela) to nie tylko wyborca, petent czy konsument, ale
Ebook Zarządzanie Publiczne nr 4(22)/2012

Zarządzanie Publiczne nr 4(22)/2012

Autor: Stanisław Mazur

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Spis treści [Contents\ Dawid Sześciło: O pomostach między prawem a współczesnymi nurtami zarządzania publicznego [About bridges between law and public management concepts\, doi 10.7366/1898352942201, s. 517; Marta Strumińska-Kutra: Rola badań społecznych w refleksyjnych procesach metarządzenia. Zarys perspektywy teoretycznej i metodologicznej [The role of social research in re
Ebook Zarządzanie Publiczne nr 4(30)/2014

Zarządzanie Publiczne nr 4(30)/2014

Autor: Marian Mroziewski, Janos Kornai, Piotr Kopyciński, Michał Żabiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

János Kornai: Miękkie ograniczenia budżetowe. Esej wprowadzający do tomu IV Dzieł wybranych [Soft budget constraint. An introductory study to volume IV of the Lifes Work Series\, doi: s. 530; Piotr Kopyciński: Mechanizm koordynacji w polityce innowacyjnej w świetle koncepcji współzarządzania wielopoziomowego (multi-level governance). Przykład województw małopolskiego i
Ebook Zarządzanie Publiczne nr 4(6)/2008

Zarządzanie Publiczne nr 4(6)/2008

Autor: Jerzy Hausner

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

ISSN 1898-3529   W numerze [Contents\:     Paweł Białynicki-Birula: Warunki upowszechniania zabezpieczenia zdrowotnego w krajach gospodarczo rozwiniętych [The Circumstances of Carrying on Effective Health Policies in Developed Countries\, s. 518     Artykuł dotyczy uwarunkowań prowadzenia skutecznej publicznej polityki zdrowotnej w krajach rozwinię
Ebook Jak skorzystać z prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Jak skorzystać z prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Autor: Agnieszka Kręcisz-Sarna

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji "Jak skorzystać z prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym" wyjaśniamy, co to jest prawo pomocy i na czym polega. Wyjaśniamy, w jakim zakresie można uzyskać prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz w jakich sytuacjach spółka z o.o. może skorzystać z prawa pomocy. Podpowiadamy, co powinien zawierać wniosek o przyznanie prawa pomocy. wyjąsniamy
Ebook Usługi e-administracji dla przedsiębiorców - o czym warto pamiętać

Usługi e-administracji dla przedsiębiorców - o czym warto pamiętać

Autor: Agnieszka Kręcisz-Sarna

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji "Usługi e-administracji dla przedsiębiorców – o czym warto pamiętać" wyjaśniamy, procedury i zasady elektronicznej komunikacji z urzędami. Podpowiadamy, jak wnosić wnioski drogą elektroniczną i jakie wymogi formalne musi spełniać e-wniosek. Omawiamy przebieg procedury doręczenia elektronicznego i wskazujemy, kiedy jest ono skuteczne. Ponadto w publikacji udziela
Ebook Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję GITD - jak poprawnie ją złożyć

Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję GITD - jak poprawnie ją złożyć

Autor: Adam Janus

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Z ebooka dowesz się między innymi: 1. Ile jest czasu na wniesienie skargi 2.Gdzie wnieść skargę 3. Jak sporządzić skargę do WSA 4. Jaki jest powód wniesienia skargi 5. Jakie są koszty wniesienia skargi 6. Co dodatkowo warto zawrzeć w skardze 7. Jakie są obowiązki GITD i WSA 8. Jakie są skutki wniesienia skargi 

Ebooki - wróć do strony głównej