Ebooki > Prawo > Prawo rolne

Ebook O prawie własności i jego współczesnych funkcjach

O prawie własności i jego współczesnych funkcjach

Autor: Walerian Pańko, oprac. Teresa Kurowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prace polskiego agrarysty i cywilisty Profesora Waleriana Pańki zachowują do dziś swoją aktualność i cieszą się nieustanym zainteresowaniem doktryny prawa rolnego i prawa cywilnego. Do fundamentalnych dzieł naukowych należą monografie: Własność gruntowa w planowej gospodarce przestrzennej. Studium prawne (1974) oraz O prawie własności i jego współczesnych funkcjach (1984). W prezentowanej p
Ebook Renty strukturalne w ustawodawstwie rolnym

Renty strukturalne w ustawodawstwie rolnym

Autor: Joanna Zięba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi systemowe opracowanie instytucji rent strukturalnych, jakiego nie było do tej pory w polskiej literaturze prawniczej. Zawiera ona pierwszą tak szeroką analizę tej tematyki. Wskazano w niej m.in. źródła prawa i przeanalizowano przepisy dotyczące rent strukturalnych oraz zidentyfikowano problemy, które mogą pojawić się na tle stosowania tychże przepisów. Ponadto przeanalizowano pr
Ebook Służebność przesyłu

Służebność przesyłu

Autor: praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia związane z ustanawianiem służebności przesyłu na nieruchomościach rolnych. Wyjaśniamy, jakiego wynagrodzenia można się domagać od przedsiębiorcy przesyłowego, a także, jakie są skutki podatkowe ustanowienia służebności przesyłu.
Ebook Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym po 8 września 2016 r. Co się zmieniło w prawach i obowiązkach dłużnika, wierzyciela oraz komornika

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym po 8 września 2016 r. Co się zmieniło w prawach i obowiązkach dłużnika, wierzyciela oraz komornika

Autor: Grzegorz Wroński, Łukasz Walter, Monika Dryl

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W niniejszym opracowaniu przedstawiamy najważniejsze ze zmian wprowadzonych w postępowaniu egzekucyjnym, które weszły w życie 8 września 2016 r. Warto się z nimi zapoznać, aby odnaleźć się w zmienionym postępowaniu egzekucyjnym, zarówno po stronie wierzyciela, jak i dłużnika. Niektóre z obowiązków zostały również nałożone na podmioty jedynie pośrednio związane z
Ebook Obrót nieruchomościami rolnymi oraz gospodarstwem rolnym w rodzinie. Dzierżawa, darowizna, dziedziczenie

Obrót nieruchomościami rolnymi oraz gospodarstwem rolnym w rodzinie. Dzierżawa, darowizna, dziedziczenie

Autor: Melania Kessler

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Sprzedaż, dzierżawa, darowizna, dziedziczenie, umowa dożywocia, umowa z następcą, zniesienie współwłasności… Mogłoby się wydawać, że zasady obrotu nieruchomościami rolnymi w rodzinie są jasne i nie ma większych problemów z ich stosowaniem. Jednak w praktyce kwestie związane z dziedziczeniem czy przekazaniem gospodarstwa dzieciom nie są już takie proste. W niniejszej publikacji
Ebook Stosunki dobrosąsiedzkie w rolnictwie, czyli czego nie wolno sąsiadowi

Stosunki dobrosąsiedzkie w rolnictwie, czyli czego nie wolno sąsiadowi

Autor: Melania Kessler

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Sporom sąsiedzkim dotyczącym korzystania z nieruchomości rolnych można nie tylko unikać, ale również im zapobiegać. W niniejszym e-booku omawiamy najczęstsze zasady dotyczące relacji sąsiedzkich w gospodarstwie. Odpowiadamy zatem na pytania, czyją własnością są owoce, które spadły z drzewa sąsiada, a także czy sami możemy usunąć korzenie z drzewa sąsiadującego z naszym polem. Wyjaśni
Ebook Jak prawidłowo zawierać, zmieniać i rozwiązywać umowy w rolnictwie

Jak prawidłowo zawierać, zmieniać i rozwiązywać umowy w rolnictwie

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Z tego ebooka dowiesz się, jak zgodnie z przepisami zawrzeć umowę z kontrahentem, jak ją zmienić, jeśli jej zapisy przestaną być dla Ciebie korzystne i jak się z niej wycofać, jeśli okaże się to konieczne. Dzięki temu zagadnienie zawierania, zmiany i rozwiązywania umów nie będzie miało przed Tobą tajemnic.
Ebook Umowa kontraktacji

Umowa kontraktacji

Autor: Anna Kolasa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W tym e-booku wyjaśniamy zasady zawierania i wykonywania umowy kontraktacji oraz możliwości kształtowania jej treści. Omawiamy elementy odróżniające kontraktację od innych umów. Opisujemy obowiązki i uprawnienia rolników wynikające z umowy kontraktacji oraz dodatkowe sposoby zabezpieczenia interesu rolników. Przedstawione zagadnienia ilustrujemy bogatym orzecznictwem są
Ebook Wzory dokumentów przydatnych dla rolników

Wzory dokumentów przydatnych dla rolników

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jeśli masz wątpliwości, jak sporządzić umowę sprzedaży lub pożyczki - ten e-book jest dla Ciebie. Oprócz tych wzorów znajdziesz w nim m.in. wzory umowy dzierżawy oraz najmu. Znajdziesz również wiele innych wzorów przydatnych dla każdego rolnika.
Ebook Zatrudnianie pracowników sezonowych w gospodarstwie rolnym

Zatrudnianie pracowników sezonowych w gospodarstwie rolnym

Autor: Piotr Szulczewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Na bazie jakiej umowy zatrudnić pracownika sezonowego? Zatrudniać samemu, czy może lepiej uniknąć wielu formalności i skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej? Jakie obowiązki wiążą się z zatrudnianiem pracowników sezonowych? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz w tym e-booku.
Ebook Tworzenie grup producentów rolnych i wynikające z tego korzyści

Tworzenie grup producentów rolnych i wynikające z tego korzyści

Autor: Maciej Lipka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W niniejszym e-booku szczegółowo omawiamy zasady i etapy tworzenia grup producentów rolnych. Podpowiemy, jakie informacje muszą znaleźć się w akcie założycielskim grupy producentów rolnych i jakie inne dokumenty należy zgromadzić na etapie tworzenia grupy.
Ebook Jakie czynniki bierze się pod uwagę przy określaniu wynagrodzenia za słupy energetyczne na polu rolnika

Jakie czynniki bierze się pod uwagę przy określaniu wynagrodzenia za słupy energetyczne na polu rolnika

Autor: Anna Kolasa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rolnik, którego pole, bez podstawy prawnej, zajęło przedsiębiorstwo przesyłowe pod infrastrukturę techniczną może skorzystać z różnych roszczeń. Przy określaniu wynagrodzenia za służebność przesyłu albo wartości tego prawa są bierze pod uwagę różne czynniki. Opisujemy je w tym e-booku.
Ebook Odszkodowanie w związku z wypadkiem przy pracy rolniczej

Odszkodowanie w związku z wypadkiem przy pracy rolniczej

Autor: Sebastian Kryczka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rolnik, który uległ wypadkowi przy pracy w gospodarstwie rolnym może ubiegać się o odszkodowanie. Z tego e-booka dowiesz się, jak i gdzie wystąpić o takie odszkodowanie. Dowiesz się także, jak przebiega ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku i wjakiej wysokości możesz otrzymać odszkodowanie.
Ebook Poród w dużych hodowlach - dowiedz się, jak go zorganizować

Poród w dużych hodowlach - dowiedz się, jak go zorganizować

Autor: Joanna Cała

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Systematyczny i dokładny monitoring bydła oraz rzetelna i aktualizowana dokumentacja to klucz to sprawnej organizacji porodów w dużych stadach.  Z tego e-booka dowiesz się, jak przygotować się do porodu, jeśli w swojej hodowli posiadasz więcej niż 50 krów.
Ebook Standardy organizacyjne a rozwój obszarów wiejskich w kontekście zarządzania informacją i wiedzą

Standardy organizacyjne a rozwój obszarów wiejskich w kontekście zarządzania informacją i wiedzą

Autor: Anna Krakowiak-Bal, Wojciech Wdowiak, Urszula Ziemiańczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest rezultatem projektu badawczego "Zarządzanie wiedzą w procesie budowania konkurencyjności i innowacyjności obszarów wiejskich na zasadach zrównoważonego rozwoju - empiryczna weryfikacja na przykładzie województwa małopolskiego", finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Głównymi celami proponowanej publikacji są: wskazanie wybranych metod doskonalenia organizacji biznesu i
Ebook Zarządzanie wiedzą w rozwoju obszarów wiejskich

Zarządzanie wiedzą w rozwoju obszarów wiejskich

Autor: Anna Krakowiak-Bal, Paweł Łukasik, Bogusz Mikuła

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest zaplanowanym rezultatem projektu badawczego "Zarządzanie wiedzą w procesie budowania konkurencyjności i innowacyjności obszarów wiejskich na zasadach zrównoważonego rozwoju - empiryczna weryfikacja na przykładzie województwa małopolskiego". Celem zespołu badawczego było powiązanie trudnego procesu zmian społeczno-gospodarczych, zachodzących bardzo wolno na obszarach wiejskich z now
Ebook Wieś i Rolnictwo nr 4(177)/2017

Wieś i Rolnictwo nr 4(177)/2017

Autor: Włodzimierz Rembisz, Katarzyna Zajda, Marta Błąd, Justyna Góral, Dominika Zwęglińska, Sebastian Stępień, Katarzyna Smędzik-Ambroży, Marta Guth, Agnieszka Sompolska-Rzechuła, Anna Oleńczuk-Paszel, Stanisław Świtek, Łukasz Jankowiak, Zuzanna M. Rosin, Zuzanna Sawinska, Ryszard Steppa, Viktoria Takacs, Adam Zbyryt, Piotr Tryjanowski, Grzegorz Ślusarz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W numerze [Contens\ Andrzej Kaleta: Wspomnienie o Profesorze Zbigniewie Tadeuszu Wierzbickim (1919–2017) [Professor Zbigniew Tadeusz Wierzbicki (1919–2017) in Memoriam\, doi 10.7366/wir042017/01, s. 7–16. Artykuły [Articles\ Justyna Góral, Włodzimierz Rembisz: Wydajność pracy i czynniki ją kształtujące w polskim rolnictwie w latach 2000–2015
Ebook Zatrudnianie cudzoziemców w gospodarstwie rolnym. Nowe zasady od 1 stycznia 2018 r

Zatrudnianie cudzoziemców w gospodarstwie rolnym. Nowe zasady od 1 stycznia 2018 r

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przewodnik, jak po zmianach od 1 stycznia 2018 r. zatrudniać cudzoziemców w gospodarstwie rolnym. Obowiązki, formalności, terminy - wszystko w jednej publikacji.

Ebooki - wróć do strony głównej