Ebooki > Prawo > Rolne i ochrona środowiska

Ebook Praktyczne wskazówki na temat obowiązków,  które musisz zrealizować do 15 marca

Praktyczne wskazówki na temat obowiązków, które musisz zrealizować do 15 marca

Autor: Karolina Szewczyk-Cieślik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Chcesz uniknąć niepotrzebnych kar, wezwań urzędów i korekty złożonych dokumentów? W ebooku znajdziesz praktyczne wskazówki na temat obowiązków,  które musisz zrealizować do 15 marca.
Ebook Emisja do powietrza - procedury, wskazówki, zapobieganie

Emisja do powietrza - procedury, wskazówki, zapobieganie

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Działalność  gospodarcza,  szczególnie  produkcyjna,  w  mniejszym  lub większym  stopniu  wpływa  na  środowisko  poprzez wprowadzanie  do powietrza,  wody,  gleby  lub  ziemi  substancji  czy  też  ciepła,  hałasu, wibracji oraz pola elektromagnetycznego. Nie zawsze można tej emisji un
Ebook Zmiany w gospodarowaniu odpadami od 2020 r

Zmiany w gospodarowaniu odpadami od 2020 r

Autor: Kamila Kłos

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Elektroniczne rozwiązania objęły sprawozdania dotyczące odpadów medycznych, przekazywane co roku marszałkowi danego województwa przez placówki medyczne. Z e-booka dowiesz się jak prowadzić elektroniczną, ewidencję odpadów, jak uznać, czy odpad medyczny jest zakaźny, jak postępować z wysoko zakaźnymi odpadami, jak magazynować odpady w miejscu wytwarzania, jak gospodarowa
Ebook Wskazówki do wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Wskazówki do wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Autor: Norbert Szymkiewicz i Karolina Szewczyk-Cieślik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane w przypadku eksploatacji instalacji, która powoduje wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 Mg rocznie lub odpadów innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tys. Mg rocznie. w pozwoleniu uwzględnia się tylko odpady wytwarzane w instalacji.
Ebook Audyt z zakresu ochrony środowiska - krok po kroku

Audyt z zakresu ochrony środowiska - krok po kroku

Autor: Katarzyna Oćwieja, Dorota Rosłoń

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W dzisiejszych czasach prowadzenie firmy to wyzwanie, poruszanie się w gąszczu zmieniających się szybko przepisów i pojawiających się coraz to nowych regulacji prawnych. Prowadzenia biznesu z pewnością nie ułatwia też czasochłonna „papierologia”oraz trudność w przełożeniu przepisów na praktykę.
Ebook Dowiedz się, jak się przygotować do kontroli WIOŚ

Dowiedz się, jak się przygotować do kontroli WIOŚ

Autor: Anna Hamrol

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, która w jakikolwiek sposób oddziałuje lub może oddziaływać na środowisko, jesteś narażony na kontrolę wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Sprawdź,kiedy możesz spodziewać się inspekcji, jakie są prawa i obowiązki oraz jakie dokumenty będą sprawdzane podczas kontroli.  
Ebook Karta informacyjna przedsięwzięcia - wszystko,co powinieneś wiedzieć

Karta informacyjna przedsięwzięcia - wszystko,co powinieneś wiedzieć

Autor: Natalia Springer

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) sporządzana jest po to, aby: w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – umożliwić organom określenie zakresu i poziomu szczegółowości raportu ooś; w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – dostarczyć organom wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do podj
Ebook W jaki sposób korzystnie zagospodarować osady ściekowe? Plusy i minusy poszczególnych sposobów ich zagospodarowania

W jaki sposób korzystnie zagospodarować osady ściekowe? Plusy i minusy poszczególnych sposobów ich zagospodarowania

Autor: Jolanta Pacek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Z uwagi na wzrostową tendencję ilości wytwarzanych (przede wszystkim komunalnych) osadów ściekowych, zagospodarowanie ich w sposób bezpieczny stanowi olbrzymi problem ekologiczny, techniczny i ekonomiczny. Jakie są sposoby ich zagospodarowania?
Ebook Odnawialne źródła energii - co warto wiedzieć o fotowoltaice

Odnawialne źródła energii - co warto wiedzieć o fotowoltaice

Autor: Natalia Springer

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zazwyczaj inwestycja w panele słoneczne w gospodarstwie domowym zwraca się po około 7 latach. W efekcie końcowym po tym czasie opłaty ograniczają się jedynie do stałych opłat za przesył uiszczanych na rzecz operatora sieci przesyłowych. Dlaczego jeszcze warto zainwestować w fotowoltaikę i skąd pozyskać źródła finansowania na tą inwestycję – o tym m.in. dowiesz się z ebooka.
Ebook Kompendium wiedzy na temat pozwolenia zintegrowanego

Kompendium wiedzy na temat pozwolenia zintegrowanego

Autor: Anna Hamrol

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pozwolenie zintegrowane, jak sama nazwa wskazuje,łączy w jedną całość wszystkie typy oddziaływań i zastępuje cząstkowe decyzje z zakresu ochrony środowiska.W jaki sposób możesz je pozyskać? O tym przeczytasz w ebooku.
Ebook Ważne informacje dla wprowadzających opakowania i produkty w opakowaniach

Ważne informacje dla wprowadzających opakowania i produkty w opakowaniach

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Firmy, które wprowadzają na rynek opakowania i produkty w opakowaniach, muszą wywiązać się z wielu obowiązków. Jeśli przedsiębiorca wytwarza lub importuje same opakowania, będzie miał tych obowiązków mniej. Więcej zadań do wykonania będzie miał przedsiębiorca, który wprowadza produkty w opakowaniach. Na czym polega różnica między nimi i co konkretnie muszą zrobić
Ebook Przedsięwzięcia inwestycyjne z sektora gospodarki wodno-ściekowej a ocena oddziaływania na środowisko

Przedsięwzięcia inwestycyjne z sektora gospodarki wodno-ściekowej a ocena oddziaływania na środowisko

Autor: Paweł Grabowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prowadzenie procesów inwestycyjnych w gospodarce wodno-ściekowej stawia regulacji ocen środowiskowych duże wymagania. W polskim porządku prawnym cechą procesów inwestycyjnych przedsięwzięć poddawanych ocenom środowiskowym jest ich wieloetapowość. Z tego powodu podmioty planujące inwestycje od początku procesu inwestycyjnego muszą spełniać wiele wymogów administracyjno-prawnych
Ebook Skąd pozyskać dane do operatu wodnoprawnego

Skąd pozyskać dane do operatu wodnoprawnego

Autor: Jolanta Pacek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Operat wodnoprawne zawiera szczegółowe dane na temat projektowanego przedsięwzięcia. W zależności od rodzaju pozwolenia wodnoprawnego, o które chcemy wystąpić, należy pod tym kątem opracować operat wodnoprawny na przykład na: wykonanie urządzenia wodnego, korzystanie z usług wodnych, czy szczególne korzystanie z wód. Sprawdź, jakie źródła informacji możesz wykorz
Ebook Gospodarowanie elektroodpadami - wszystko co musisz wiedzieć

Gospodarowanie elektroodpadami - wszystko co musisz wiedzieć

Autor: Małgorzata Hain-Kotowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to szczególna grupa odpadów, która wymaga konkretnego i ściśle określonego postępowania. Już na etapie wprowadzania urządzeń na rynek trzeba wywiązać się z obowiązków, jakie narzuca ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – np. umieścić specjalne oznakowania informujące o dalszym postępowaniu z elektroodpad
Ebook Osady ściekowe - wymagania i możliwości zagospodarowania

Osady ściekowe - wymagania i możliwości zagospodarowania

Autor: Tomasz Kaler

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Osad ściekowy jest pozostałością po procesie oczyszczania ścieków. Komunalne osady ściekowe zawierają wiele wartościowych substancji odżywczych (m.in. związki azotu i fosforu jak w nawozach), mają wysoką kaloryczność (można z nich produkować energię elektryczną i ciepło w procesach) oraz zawierają związki organiczne umożliwiające ich fermentację w celu produkcji biogazu, a następnie energii
Ebook Ewidencja odpadów i sprawozdania w 2021 roku

Ewidencja odpadów i sprawozdania w 2021 roku

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Sprawozdania za rok 2020 r trzeba złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem BDO.W systemie zostały udostępnione trzy moduły do sporządzania sprawozdań. Który moduł to Ty powinieneś wybrać i do kogo złożyć dane sprawozdanie? Kto dokładnie musi prowadzić ewidencję odpadów? Czy da się poprawić KPO wygenerowaną w BDO? Jaki moduł sprawozdawczy wybrać i jakie dane w nim umieścić? Pod
Ebook Raport do KOBiZE, opłata za korzystanie ze środowiska i sprawozdanie odpadowe

Raport do KOBiZE, opłata za korzystanie ze środowiska i sprawozdanie odpadowe

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prowadząc działalność gospodarczą, powinieneś pamiętać o tym, że co roku jesteś zobowiązany do wypełniania szeregu obowiązków, które podsumowują Twoją pracę za rok ubiegły. Co roku do 28 lutego podmioty, które korzystają ze środowiska, powinny złożyć raport o emisjach gazów cieplarnianych do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Sprawozdanie od
Ebook Wszystko o stanowisku specjalisty ds. ochrony środowiska

Wszystko o stanowisku specjalisty ds. ochrony środowiska

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedsiębiorca często potrzebuje osoby, która będzie odpowiedzialna za weryfikację zgodności działań firmy z przepisami ochrony środowiska. W takiej sytuacji rzetelna ocena skutków działalności i opracowanie strategii to zadania specjalistów ds. ochrony środowiska, którzy znajdują zatrudnienie zarówno w sektorze rządowym, samorządowym, jak i prywatnym. Zadania za
Ebook Kompleksowy poradnik dla wytwórcy odpadów

Kompleksowy poradnik dla wytwórcy odpadów

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wytwórca odpadów musi spełnić wiele obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadowej. Odpady mogą powstawać właściwie w każdej działalności, a to, jakie i w jakich ilościach, zależy w dużej mierze od wielkości firmy oraz jej specyfiki. Jak odnaleźć się w gąszczu przepisów? Kogo nazywamy wytwórcą odpadów? Czy
Ebook 63 kary w ochronie środowiska - musisz je znać!

63 kary w ochronie środowiska - musisz je znać!

Autor: Marta Deląg, Anna Hamrol

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prowadzisz działalność gospodarczą, eksploatujesz instalację czy w jakikolwiek inny sposób korzystasz ze środowiska? Sprawdź, jakie kary mogą Cię czekać za niedopełnienie obowiązków środowiskowych. Odpowiedzialność względem szkód poczynionych w środowisku regulują nie tylko szczegółowe ustawy, ale również Kodeks karny czy Kodeks wykroczeń. Działania ustawodawc&oa
Ebook Horyzont Europa. Środki na innowacyjne rozwiązania dla gmin

Horyzont Europa. Środki na innowacyjne rozwiązania dla gmin

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Horyzont Europa zapewnia neutralność klimatyczną i przywództwo cyfrowe! Ponad cztery na dziesięć euro – łącznie około 5,8 mld euro – zostanie zainwestowanych w badania i innowacje, aby wesprzeć Europejski Zielony Ład i zobowiązanie Unii do uczynienia z UE pierwszego na świecie kontynentu neutralnego dla klimatu do 2050 r. Fundusze będą wspierać projekty które rozwijają na
Ebook Ochrona środowiska w firmie. Kompendium wiedzy dla przedsiębiorcy

Ochrona środowiska w firmie. Kompendium wiedzy dla przedsiębiorcy

Autor: Robert Barański, Iwona Czauderna, Roman Kozub, Ewa Romanowska, Dorota Rosłoń, Kamil Stolarski, Marcin Sarna, Agnieszka Świerczewska-Opłocka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedsiębiorcy powinni zdawać sobie sprawę i posiadać stosowną wiedzę na temat obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska. Specjalista ds. OŚ jest odpowiedzialny za organizowanie i nadzorowanie działalności przedsiębiorstwa związanej z ochroną środowiska. Do jego obowiązków należy przygotowywanie dokumentacji, sporządzanie raportów i sprawozdań, kontrolowanie prze
Ebook Kontrole WIOŚ i audyt w przedsiębiorstwie

Kontrole WIOŚ i audyt w przedsiębiorstwie

Autor: Dorota Rosłoń, Izabela Kotowska, Katarzyna Czajkowska-Matosiuk, Joanna Mazur, Bartłomiej Matysiak, Joanna Markiewicz, Przemysław Dąbrowski, Grzegorz Dziub, Roman Kozub, Norbert Szymkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prowadząc działalność gospodarczą trzeba spełnić wiele wymogów związanych z ochroną środowiska. Przestrzeganie tych przepisów może być skontrolowane przez inspektorów z WIOŚ. Zanim jednak pojawią się w firmie, warto samemu przeprowadzić audyt w swojej firmie. Jeśli bowiem inspektorzy wykryją nieprawidłowości, firma może zostać surowo ukarana. Każdy przedsiębiorca może też się

Ebooki - wróć do strony głównej