Ebooki > Języki obce > Rosyjski

Ebook Superskuteczne strategie opanowania języków obcych. Twój prywatny coach

Superskuteczne strategie opanowania języków obcych. Twój prywatny coach

Autor: Ewa Zaremba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rozwój to przyjemność! Opanuj najskuteczniejsze strategie nauki języków Naucz się zwiększać własną motywację do nauki Poznaj techniki, dzięki którym przestaniesz odkładać naukę na później Opanuj język obcy raz na zawsze! Jeśli Twoja nauka angielskiego skończyła się na zwrocie "I don’t speak English", a jedyne słówko w tym języku, kt&o
Ebook Rosyjski. Rozmówki z wymową i słowniczkiem

Rosyjski. Rozmówki z wymową i słowniczkiem

Autor: Mirosław Zybert

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Mów śmiało! Z najnowszą serią rozmówek Lingo stanie się to proste i wygodne. Dzięki naszym praktycznym rozmówkom bez trudu dogadasz się z rodowitymi Rosjanami. Rozmówki rosyjskie Lingo zawierają zestaw najważniejszych zwrotów obejmujących różne dziedziny życia, takie jak podróże, jedzenie, rozrywka, praca, zakupy czy nagłe wypadki. Dzięki temu rozm
Ebook Oblicza przeciwnika. Język a rzeczywistość w kategoriach ekspresji, polityki, ideologii

Oblicza przeciwnika. Język a rzeczywistość w kategoriach ekspresji, polityki, ideologii

Autor: red. Andrzej Charciarek, Piotr Czerwiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi być może pierwsze tego rodzaju ujęcie poruszanej w niej problematyki. Jej nowatorstwo polega na tym, że „obraz przeciwnika” lub – jak to często jest przyjęte w rosyjskiej literaturze przedmiotu – „obraz wroga” stanowi obiekt wieloaspektowej i wszechstronnej analizy konfrontatywnej: polsko-rosyjskiej i polsko-czeskiej. Warto podkreślić, ż
Ebook Grieczeskije korni w leksiczeskom sostawie russkogo i polskogo jazykow (siemanticzeskij, słowoobrazowatielno-morfołogiczeskij i stilisticzeskij aspiekty)

Grieczeskije korni w leksiczeskom sostawie russkogo i polskogo jazykow (siemanticzeskij, słowoobrazowatielno-morfołogiczeskij i stilisticzeskij aspiekty)

Autor: Maciej Walczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca poświęcona jest semantycznej, słowotwórczej oraz stylistycznej analizie polskich i rosyjskich części mowy zawierających greckie rdzenie bądź zapożyczonych w całości z języka greckiego. Zaletą książki jest jej porównawczy charakter uwzględniający najnowsze zmiany w zakresie znaczeń badanych jednostek językowych, które to znaczenia nie są odnotowywane w źródłac
Ebook «Vtoroj» drevnerusskij perevod Apofegmat Benâša Budnogo Issledovanie i izdanie teksta

«Vtoroj» drevnerusskij perevod Apofegmat Benâša Budnogo Issledovanie i izdanie teksta

Autor: Eliza Małek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Piąty tom serii BIBLIOTEKI PRZEKŁADÓW ROSYJSKICH XVII-XVIII WIEKU Z LITERATURY STAROPOLSKIEJ, który oddajemy właśnie do rąk czytelników, zamyka cykl publikacji poświęconych recepcji najważniejszego dzieła Bieniasza Budnego, czyli Krótkich a węzłowatych powieści, które po grecku zową Apoftegmata u naszych wschodnich sąsiadów. Tym razem przedmiotem naszej uw
Ebook Zarys gramatyki uogólnień na materiale aforyzmów (ujęcie polsko-rosyjskie)

Zarys gramatyki uogólnień na materiale aforyzmów (ujęcie polsko-rosyjskie)

Autor: Agnieszka Gasz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja jest poświęcona opisowi najistotniejszych zagadnień dotyczących zdań ogólnych, omawianych na materiale aforyzmów. Analiza lingwistyczna miała na celu skatalogowanie polskich i rosyjskich wykładników generalizacji oraz przybliżenie typowych dla aforystyki mechanizmów uogólniania. Na podstawie zgromadzonego korpusu tekstów udało się skonstruo
Ebook Przekaz treści z zakresu kultury w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnej (na podstawie nauczania języka rosyjskiego skierowanego do Polaków)

Przekaz treści z zakresu kultury w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnej (na podstawie nauczania języka rosyjskiego skierowanego do Polaków)

Autor: Izabela Nowak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorka koncentruje się w pracy na przekazie treści z zakresu kultury w procesie nauczania języka rosyjskiego jako obcego. W centrum uwagi stawia komunikację jako czynnik nadrzędny, determinujący podejście do nauczania, w tym przekaz treści z zakresu kultury, a osobę uczącą się języka obcego traktuje jako podmiot, którego wyjściowy ogląd świata i system wartości zostały ukształtowane p
Ebook Język rosyjski w ustnej i pisemnej komunikacji biznesowej

Język rosyjski w ustnej i pisemnej komunikacji biznesowej

Autor: Karolina Gołąbek, Paulina Balandyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przekazywana do rąk czytelnika publikacja jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, tj. osób władających językiem rosyjskim na poziomie A2, B2 lub wyżej, które zamierzają nabyć umiejętność swobodnego komunikowania się w zakresie języka biznesu. Publikacja może stanowić również pomoc językową dla osób, które współpracują bądź zamierzają nawiązać
Ebook Leksykon terminów prawniczych (rosyjski)

Leksykon terminów prawniczych (rosyjski)

Autor: Aleksander Skoblenko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook "Leksykon terminów prawniczych" zawiera słownictwo z zakresu: prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy, prawa bankowego i prawa zamówień publicznych. Hasła, wyrazy hasłowe i zwroty opatrzono wyborem z polskich przepisów w przekładzie na język rosyjski, co ułatwia formułowanie w języku rosyjskim wypowiedzi, opracowanie pism prawniczych, prowadzenie korespondencji oraz przygotowanie te
Ebook Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze T. 26

Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze T. 26

Autor: red. Jadwiga Gracla, red. Halina Mazurek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Oddajemy w Państwa ręce 26. już tom „Rusycystycznych Studiów Literaturoznawczych. Tym razem jest on szczególny nie tylko ze względu na skromną rocznicę (to piąty numer pod tą samą redakcją), która ze względów oczywistych zejść musi na dalszy plan. Prezentowany tom „Rusycystycznych Studiów Literaturoznawczych” wyróżnia się z innego
Ebook Κомиссивные речевые жанры. Cопоставительный русско-польский аспект [Komisywne gatunki mowy. Aspekt porównawczy rosyjsko-polski\

Κомиссивные речевые жанры. Cопоставительный русско-польский аспект [Komisywne gatunki mowy. Aspekt porównawczy rosyjsko-polski\

Autor: Oksana Małysa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza praca sytuuje się w nurcie badań genologicznych uwzględniającym w opisie gatunków zarówno kategorie pragmatyczno-semantyczne, jak też założenia stylistyki, dyskursu oraz aksjologii. Dynamika rozwoju form gatunkowych rozpatrywana jest więc w kontekście procesów historycznych, zmian technologicznych oraz uwarunkowań społeczno-kulturowych. Celem opracowania jest por&oa
Ebook Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze. T. 27: Literatura rosyjska a kwestia żydowska

Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze. T. 27: Literatura rosyjska a kwestia żydowska

Autor: red. Agnieszka Lenart, red. Mirosława Michalska-Suchanek, red. Beata Pawletko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W ciągu ostatnich dwóch wieków obserwujemy co najmniej kilka fal masowych wyjazdów rosyjskich Żydów z Rosji. Pierwsza fala przypada na przełom XIX i XX stulecia, druga miała miejsce po rewolucji 1917 roku, kiedy żydowska elita intelektualna uciekała przed pogromami i rządami bolszewików i trzecia w latach 1971–1986. Po 1990 roku masowo z Rosji wyjeżdżało po
Ebook Wzory umów i pism. Wydanie polsko - rosyjskie. Tom 12

Wzory umów i pism. Wydanie polsko - rosyjskie. Tom 12

Autor: Aleksander Skoblenko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dzieło zawiera wzory umów, pism i innych dokumentów związanych z organizacją działalności gospodarczej prowadzonej za wschodnią granicą Polski. Wszystkie materiały sporządzono w języku polskim oraz rosyjskim. Liczne komentarze, odniesienia do źródeł oraz realne przykłady z praktyk biznesowych,  nie tylko obrazują wszechstronnie specyfikę funkcjonowania w postradzieckiej rzeczywistości, ale także u
Ebook Русская фразеология для поляков. Пратическое пособие. Rosyjska frazeologia dla Polaków. Dodatek praktyczny

Русская фразеология для поляков. Пратическое пособие. Rosyjska frazeologia dla Polaków. Dodatek praktyczny

Autor: Харри Вальтер, Валерий Михайлович Мокиенко, Елена Александровна Невзорова-Кмеч, Людмила Ивановна Степанова, (red. Jarosław Wierzbiński)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pracę można w pełni uznać za wyróżniającą się, godną rozpowszechnienia, ponieważ jest nowocześnie napisanym, profesjonalnie przygotowanym oraz niezmiernie ważnym dla rusycystyki i slawistyki podręcznikiem, bardzo potrzebnym w dydaktyce obu języków oraz w praktyce translatorskiej. […\ Ebook będzie stanowić nieocenioną pomoc w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego. Za
Ebook Ku Hipersłownikowi języka rosyjskiego. (I: 1772)

Ku Hipersłownikowi języka rosyjskiego. (I: 1772)

Autor: Jan Wawrzyńczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja zawiera ponad 50 000 artykułów hasłowych, prezentuje leksyke ogólna, a także terminologie, metasłownictwo języka rosyjskiego, znacznie wykraczając poza to, co znaleźć można w istniejacych słownikach i encyklopediach lingwistycznych; notuje liczne agnonimy słownikowe oraz neologizmy i neosemantyzmy nieobecne w słownikach specjalnych języka rosyjskiego; po części uzupełnia, aktualizuje zn
Ebook Ku Hipersłownikowi języka rosyjskiego. (II: 7731554)

Ku Hipersłownikowi języka rosyjskiego. (II: 7731554)

Autor: Jan Wawrzyńczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autor przedstawia koncepcję opracowania leksykograficznego nowego typu h i p e r s ł o w n i k to specyficzna, osobista wypowiedź słownikowa autora, prezentująca jego wiedzę o obecności pewnej liczby haseł (wyrażeń hasłowych) danego języka naturalnego w określonym zestawie [1\ słowników ogólnych i specjalnych owego języka oraz haseł [2\ nieobecnych w nich, ale wyekscerpowanych
Ebook Nowoczesna korespondencja biznesowa po rosyjsku

Nowoczesna korespondencja biznesowa po rosyjsku

Autor: Anna Strmiska-Mietlińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Język rosyjski Poziom B2–C1 Polsko-rosyjska wymiana handlowa rozwija się w dużym stopniu niezależnie od sytuacji politycznej. W efekcie wiele polskich firm „robi biznes” po rosyjsku. Ebook, napisana przez jedną z najbardziej kompetentnych osób w Polsce w dziedzinie komunikacji biznesowej po rosyjsku, stanowi nowoczesny i wszechstronny poradnik do natychmiastowego wykorzys
Ebook Rosyjski. Superkurs (kurs + rozmówki)

Rosyjski. Superkurs (kurs + rozmówki)

Autor: Halina Dąbrowska, Mirosław Zybert

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kompletny zestaw do samodzielnej nauki: Intensywny kurs w 30 lekcjach! Rozmówki polsko-rosyjskie! Rosyjski. Superkurs to pierwsze tak kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się języka od podstaw, a zarazem możliwie szybko móc korzystać z jego znajomości w życiu codziennym. Łączy w sobie zalety intensywnego kursu, sprawdzoną w praktyce użyteczn
Ebook Rosyjski raz a dobrze

Rosyjski raz a dobrze

Autor: Halina Dąbrowska, Mirosław Zybert

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skuteczny i szybki sposób na opanowanie nowoczesnego języka rosyjskiego zarówno dla początkujących, jak i dla tych, co już nieraz zaczynali. Dzięki aktualnej tematyce dasz sobie radę w podróży, na spotkaniu ze znajomymi i u lekarza, porozmawiasz służbowo lub prywatnie przez telefon. Kurs obejmuje poziomy A1 i A2 oraz przygotowuje do B1 zgodnie z klasyfikacją Rady Europy. Ebo
Ebook Rosyjski. Rozmówki. Powiedz to!

Rosyjski. Rozmówki. Powiedz to!

Autor: Mirosław Zybert

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rozmówki LINGO z serii "Powiedz to!" odznaczają się aktualną i sprawdzoną w praktyce zawartością oraz wygodnym formatem. Ponadto rozmówki wzbogacone zostały o przykładowe dialogi od rozmów o pogodzie do wysyłania e-maili; tablice z najczęściej poszukiwanymi słowami i informacjami; zarys gramatyki; słowniczek. Rozmówki "Powiedz to!" pomogą Ci kiedy:
Ebook Polski raz  a dobrze wersja rosyjska

Polski raz a dobrze wersja rosyjska

Autor: Stanisław Mędak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Intensywny kurs języka polskiego dla obcokrajowców. "Polski raz a dobrze" łączy w sobie zalety intensywnego kursu dla obcokrajowców - samouków, jak i podręcznika dla osób uczących się języka polskiego jako obcego w ramach szkół językowych, lektoratów, czy kursów indywidualnych. Jest najnowszym i najbardziej wyczerpującym tego typu opracowa
Ebook Rozmówki. Rosyjski

Rozmówki. Rosyjski

Autor: Beata Pawlikowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podróżnik dla podróżników. Na bazie swojego podróżniczego doświadczenia i notatek robionych podczas samotnych wypraw słynna podróżniczka napisała najbardziej uniwersalne i wszechstronne rozmówki na świecie: - dla kogoś, kto zgubił okulary, - dla niepełnosprawnych, - dla wegan i wegetarian, - dla ofiary kradzieży i wypadku samochodowego, - dla hobbysty, który zbiera monety, - dla narciarza, płetwon
Ebook Dydaktyczny słownik tematyczny rosyjsko-polskich paraleli leksykalnych

Dydaktyczny słownik tematyczny rosyjsko-polskich paraleli leksykalnych

Autor: Michał Kozdra, Volodymyr Dubichynskyi

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dydaktyczny słownik tematyczny rosyjsko-polskich paraleli leksykalnych to innowacyjny słownik tematyczny z zakresu słownictwa kulinarnego opisujący pełne, niepełne i pozorne paralele leksykalne języka rosyjskiego i polskiego, to znaczy podobne graficznie/fonetycznie słowa z pełnym lub częściowym pokrywaniem się znaczeń albo całkowicie różne znaczeniowo. Słownik ma charakter dydaktyczny i skierowan
Ebook Rosyjski Rozmówki w podróży

Rosyjski Rozmówki w podróży

Autor: Dorota Guzik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nowa wersja rozmówek przygotowana specjalnie do urządzeń mobilnych – smartfonów lub tabletów pozwoli porozumieć się z po angielsku w dowolnym miejscu i czasie. Wygodny i przejrzysty e-book zawiera tematycznie ułożone słowa i zwroty, przydatne w typowych sytuacjach w podróży i na wakacjach za granicą.   Z Rozmówek można też korzystać na komputerach st
Ebook Polskie i rosyjskie czasowniki jedzenia. Studium leksykalno-semantyczne

Polskie i rosyjskie czasowniki jedzenia. Studium leksykalno-semantyczne

Autor: Agnieszka Gasz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rozprawa sytuuje się w nurcie badań leksykalno-semantycznych. Celem pracy jest konfrontatywny opis polskich i rosyjskich czasowników fizjologicznych domeny jedzenia. Czasowniki oznaczające czynność jedzenia (zarówno w polskiej, jak i w rosyjskiej lingwistyce) pozostają stosunkowo słabo rozpoznaną i najmniej opisaną klasą wyrazów. W danym opracowaniu podjęto próbę ich sk
Ebook Formy licznych imien russkogo rieczewogo upotrieblenija. Obichodno-niejtralnyje obrazowanija i niekotoryje ich proizwodnyje

Formy licznych imien russkogo rieczewogo upotrieblenija. Obichodno-niejtralnyje obrazowanija i niekotoryje ich proizwodnyje

Autor: Piotr Czerwiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

[Formy ličnyh imen russkogo rečevogo upotrebleniâ : obihodno-nejtral'nye obrazovaniâ i nekotorye ih proizvodnye\   W pracy na obszernym materiale językowym zaprezentowano różnorakie możliwe formy nieoficjalne rosyjskich imion własnych, omówiono ich właściwości stylistyczne i sposoby funkcjonowania. Wyłoniono możliwe rodzaje i typy podstaw ze względu na cz
Ebook Russkij jazyk w polskoj auditorii. T. 3. [Język rosyjski w polskiej szkole wyższej. T. 3\

Russkij jazyk w polskoj auditorii. T. 3. [Język rosyjski w polskiej szkole wyższej. T. 3\

Autor: red. Anna Zych

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wchodzące w skład tomu opracowania dotyczą problemów ewolucji języka – historii i stanu współczesnego języka rosyjskiego, konfrontacji języków oraz pragmatyki językowej i translatoryki. Wyniki prac badawczych prowadzonych w tym zakresie mogą być wykorzystane na zajęciach z praktycznej nauki języka rosyjskiego, gramatyki opisowej oraz teorii i praktyki przekładu. Mog
Ebook Siemantika truda w russko-polskom jazykowom sopostawlenii

Siemantika truda w russko-polskom jazykowom sopostawlenii

Autor: Gabriela Wilk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia wpisuje się w nurt studiów językoznawczych nad semantyką nazw wartości. Podjęto w niej próbę rekonstrukcji językowego obrazu pracy w dwóch pokrewnych językach słowiańskich – rosyjskim i polskim. Głównym założeniem monografii było przeniknięcie poprzez analizę semantyczną leksemów i frazeologizmów, wyekscerpowanych ze źróde
Ebook Obcy w systemie. Studium konfrontatywne wyrazów obcego pochodzenia w języku polskim i rosyjskim

Obcy w systemie. Studium konfrontatywne wyrazów obcego pochodzenia w języku polskim i rosyjskim

Autor: Tatiana Kwiatkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wśród procesów związanych z poszerzaniem się leksykonu danego języka i przemianami w jego obrębie proces zapożyczania, którego efektem jest obecność wyrazów obcych, zajmuje miejsce szczególne, będąc w zasadzie jednym ze stałych problemów podejmowanych w ramach badań językoznawczych. Wynika to z pewnością z faktu, iż procesy przejmowania obcych jednost
Ebook Romans z kokainą. ????? ? ????????

Romans z kokainą. ????? ? ????????

Autor: M. Agiejew

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Romans z kokainą" to entuzjastycznie przyjęta przez krytykę opowieść o nałogu, o ludzkim losie, o upadku człowieka. Akcja powieści rozgrywa się w Rosji, na początku XX w. Jej bohaterem i narratorem jest młody Rosjanin, Wadim Maslennikow, który popada w uzależnienie od kokainy. Autorem "Romansu z kokainą" jest być może Mark Lewi (ok. 1900-1973). Część krytyków sądzi, że powieść wyszła spod pióra s
Ebook Rozmówki rosyjskie dla bystrzaków

Rozmówki rosyjskie dla bystrzaków

Autor: Andrew D. Kaufman, Serafima Gettys Ph.D., Nina Wieda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Naucz się w krótkim czasie mówić po rosyjsku! Szybki i łatwy dostęp do podstawowych informacji Tablice, dzięki którym szybko znajdziesz potrzebne słowa Zapis fonetyczny pozwalający błyskawicznie przejść do rozmowy Wybierasz się do Rosji, ale nie znasz rosyjskiego? Chcesz udoskonalić swoje umiejętności konwersacyjne? Te podręczne rozmówki sprawią, że w lot przyswo
Ebook Rosyjski dla bystrzaków. Wydanie II

Rosyjski dla bystrzaków. Wydanie II

Autor: Andrew D. Kaufman, Serafima Gettys Ph.D., Nina Wieda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W prostocie tkwi siła Kurs dla początkujących Opanuj gramatykę i odmianę czasowników Poznaj i stosuj na co dzień idiomy i popularne powiedzenia Naucz się swobodnie prowadzić rozmowy towarzyskie Dialogi z książki na płycie CD DODATKI SPECJALNE: Tabele odmiany czasowników Słowniczek polsko-rosyjski i rosyjsko-polski Rosyjski - język Puszkina, Czechowa i Wysockiego Przyg
Ebook Rosyjski dla bystrzaków

Rosyjski dla bystrzaków

Autor: dr Andrew Kaufman, dr Serafima Gettys, Nina Wieda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zobacz najnowsze wydanie tej książki "Rosyjski dla bystrzaków" Говоришь по русcки? Конечнo — cóż w tym trudnego! Ucz się на здоровье! Fakt, że z naszymi wschodnimi sąsiadami kł&oac
Ebook Język białoruski. Podręcznik dla Polaków zainteresowanych Białorusią i Ukrainą

Język białoruski. Podręcznik dla Polaków zainteresowanych Białorusią i Ukrainą

Autor: Jakub Łoginow

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dlaczego warto uczyć się języka białoruskiego? Dla wielu osób pomysł nauki akurat tego języka wydaje się być czymś szalonym i niedorzecznym. Dzisiejsza Białoruś nie jest krajem, do którego wyjeżdża się za pracą, a sam białoruski jest zaledwie jednym z dwóch języków o statusie języka państwowego na terenie Białorusi. Co więcej, u naszych wschodnich sąsiadów dominu
Ebook Podręcznik rosyjskiego slangu i popkultury

Podręcznik rosyjskiego slangu i popkultury

Autor: Jakub Łoginow

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Slangi, dialekty i wyrażenia niecenzuralne (wulgarne) są tak stare, jak sam język – a nawet starsze od jego literackiej wersji. Chcemy tego czy nie, ale w życiu codziennym z językiem literackim możemy się spotkać chyba tylko w komunikatach zapowiadających kolejne stacje metra czy ewentualnie w audycji radiowej (a i to coraz rzadziej). W wielu przypadkach różnice między językiem, kt&oa
Ebook Podręcznik języka ukraińskiego dla początkujących i średniozaawansowanych

Podręcznik języka ukraińskiego dla początkujących i średniozaawansowanych

Autor: Jakub Łoginow

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik języka ukraińskiego dla początkujących i średniozaawansowanych jest skierowany do osób, zainteresowanych poznaniem przynajmniej podstaw języka naszego wschodniego sąsiada. Skorzystać z niego mogą zarówno osoby, które nigdy wcześniej nie były na Ukrainie i nie miały styczności z językiem, jak i ci, którzy język ukraiński rozumieją, ale posługują się językiem r
Ebook Superskuteczne strategie opanowania języków obcych. Twój prywatny coach. Wydanie II

Superskuteczne strategie opanowania języków obcych. Twój prywatny coach. Wydanie II

Autor: Ewa Eldridge

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Już nieobcy język obcy! Skuteczne przygotowanie, czyli sprawdź, dlaczego przerywasz naukę lub tkwisz w miejscu i skąd czerpać świeże siły Motywacja, czyli dowiedz się, jak maksymalnie podkręcić swój stan psychiczny, byś nie mógł powstrzymać się przed uczeniem Optymalne techniki uczenia się, czyli wybierz to, co zadziała właśnie w Twoim przypadku Nauka języków obcych wi
Ebook Superskuteczne strategie opanowania języków obcych. Twój prywatny coach. Wydanie II

Superskuteczne strategie opanowania języków obcych. Twój prywatny coach. Wydanie II

Autor: Ewa Zaremba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Już nieobcy język obcy! Skuteczne przygotowanie, czyli sprawdź, dlaczego przerywasz naukę lub tkwisz w miejscu i skąd czerpać świeże siły Motywacja, czyli dowiedz się, jak maksymalnie podkręcić swój stan psychiczny, byś nie mógł powstrzymać się przed uczeniem Optymalne techniki uczenia się, czyli wybierz to, co zadziała właśnie w Twoim przypadku Nauka języków obcych większości z nas nie przychodz

Ebooki - wróć do strony głównej