Ebooki > Nauki społeczne > Socjologia

Ebook Podglądanie ryzyka. Dyktat założeń

Podglądanie ryzyka. Dyktat założeń

Autor: Andrzej Chyliński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook, której przedmiotem jest ryzyko, poświęcona jest ryzyku rozumianemu zarówno potocznie, jak i specjalistycznie. W życiu codziennym nowoczesne podejście do ryzyka może wymagać dokonania wyboru między bezpieczeństwem właściwym dla sytuacji, w której „nie kusimy losu”, a sytuacją,  z którą związany jest jakiś poziom zagrożenia, które może naraz
Ebook Eksperyment Utopia

Eksperyment Utopia

Autor: Dylan Evans

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W 2007 roku dr Dylan Evans, ceniony psycholog i ekspert w dziedzinie sztucznej inteligencji, zostaje umieszczony w szpitalu psychiatrycznym w Aberdeen. Jak do tego doszło? Rok wcześniej Evans postanawia porzucić swoje dotychczasowe życie. Sprzedaje dom z całym wyposażeniem i wraz z grupą zwerbowaną przez internet zakłada w oddalonej od cywilizacji dolinie samowystarczalną społeczno
Ebook Karta Prekariatu

Karta Prekariatu

Autor: Guy Standing

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W swojej bestsellerowej książce z 2011 roku Guy Standing wprowadził do powszechnego obiegu pojęciu „prekariatu” – nowej klasy społecznej, której życie odznacza się daleko posuniętą niepewnością. Prekariat to wszyscy ci, którzy pozbawieni są stabilności: pewnego zatrudnienia, ubezpieczeń społecznych, praw obywatelskich, w końcu gwarancji przeżycia. Przez ostatnie lat
Ebook Komunikowanie śmiercią. Medialne aspekty fizycznego odchodzenia ze świata polityki

Komunikowanie śmiercią. Medialne aspekty fizycznego odchodzenia ze świata polityki

Autor: Wojciech Jabłoński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest nowatorskim w skali literatury światowej studium nad medialnym procesem towarzyszącym zgonom ludzi władzy. Autor, w przystępnej i barwnej narracji, ukazuje m.in. medialne tworzenie legendy pośmiertnej lidera („życia po życiu”), zjawisko tzw. wizerunkowej alienacji, kreowanie i funkcjonowanie pośmiertnego wizerunku w świadomości konsumentów mediów (społeczeńst
Ebook Manifest motywacji

Manifest motywacji

Autor: Brendon Burchard

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Manifest motywacji to elokwentne, inspirujące, płomienne wezwanie do upominania się o własną, osobistą moc. Światowej sławy trener Brendon Burchard tłumaczy w tej książce, że podstawowym czynnikiem motywującym ludzkość do działania jest dążenie do poszerzania granic wolności osobistej. Wszyscy pragniemy większej swobody – w zakresie dysponowania własnym czasem, w dziedzinie społecznej i fina
Ebook Socjologia muzyki

Socjologia muzyki

Autor: Barbara Jabłońska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwsze w literaturze polskiej, a nowatorskie także na tle światowym, całościowe ujęcie socjologii muzyki. To nie tylko wykład uniwersytecki, ale i autorski punkt widzenia, który polecam zarówno studentom, jak i melomanom, twórcom oraz animatorom życia muzycznego. Piotr Sztompka Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego  i członek rzeczywisty PAN Socjologia muzyki to monogr
Ebook Emocje i polityka. Sceny z życia polskiego parlamentu

Emocje i polityka. Sceny z życia polskiego parlamentu

Autor: Krzysztof T. Konecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Odkrywanie emocjonalnej warstwy debat politycznych i polityki umożliwia kształtowanie racjonalnego ładu politycznego i społecznego, ładu uświadomionego i poddanego refleksji i dyskusji przez obywateli. Większość analizowanych w tej książce wystąpień ma charakter „przedstawień” w sensie dramaturgicznym, gdzie aktor (w tym wypadku polityk) dobiera tak środki wyrazu, by zaprezentować okre
Ebook Procesy demograficzne w województwie łódzkim w XXI wieku

Procesy demograficzne w województwie łódzkim w XXI wieku

Autor: Piotr Szukalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przemiany demograficzne – przede wszystkim depopulacja i starzenie się ludności – coraz częściej przedstawiane są, w zależności od nastawienia osoby/instytucji oceniającej, jako wyzwanie lub jako zagrożenie. Od kilkunastu lat w polskich realiach myślenie o przyszłości demograficznej widoczne jest również w skali mezzo, tj. w skali regionów/województw, a nie jedynie
Ebook Stanisław Ossowski w pełnym blasku. Suplement do Dzieł

Stanisław Ossowski w pełnym blasku. Suplement do Dzieł

Autor: Stanisław Ossowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„W kręgu Stanisława Ossowskiego” to projekt naukowy realizowany przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego celami są: dokumentacja dorobku Ossowskiego i jego środowiska, badania nad twórczością i znaczeniem tego kręgu oraz publikacja niedrukowanych pism uczonego. Stanisław Ossowski w pełnym blasku jest pierwszym tomem powstałym w ramach tego projektu. Tom jest s
Ebook Kobiety niepokorne. Reformatorki - buntowniczki - rewolucjonistki

Kobiety niepokorne. Reformatorki - buntowniczki - rewolucjonistki

Autor: Izabela Desperak, Inga Kuźma

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowane w tomie rozważania ukazują czytelnikowi proces społecznej oraz mentalnej zmiany: kobiety wychodzące czasami z wielkim trudem, ale z niewątpliwymi sukcesami, od dotychczasowego zamknięcia w życiu prywatnym/rodzinie/domu ku sferze publicznej i politycznej, przekształcają strukturę i charakter przestrzeni, do której dążą. Autorki i autorzy poszczególnych tekstów, ana
Ebook Tradycje oporu w Andach. Mobilizacje indiańskochłopskie w Peru od XVI do XX wieku

Tradycje oporu w Andach. Mobilizacje indiańskochłopskie w Peru od XVI do XX wieku

Autor: Joanna Pietraszczyk-Sękowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia, w której uwzględniony został niemal pięćsetletni kontekst historyczny, jest efektem studiów nad złożonymi mechanizmami oporu ludności pochodzenia tubylczego wobec przemocy w Peru. Autorka poszukuje wzorów postaw obronnych mieszkańców sierry na przykładzie wybranych mobilizacji andyjskich – począwszy od pierwszych, zmityzowanych dziś indiańskich rebelii
Ebook Obiektywny i subiektywny wymiar starości

Obiektywny i subiektywny wymiar starości

Autor: Elżbieta Dubas, Marcin Muszyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi zbiór multidyscyplinarnych tekstów dotyczących różnych aspektów starości, jej postrzegania i interpretowania. Zasadnicza refleksja podjęta w publikacji odnosi się do pytania o możliwość zobiektywizowania starości, zamknięcia tej tematyki w liczbach i statystycznych ujęciach bądź też w uproszczonym zbiorowym portrecie, z którego wynikałoby, że w
Ebook Dzieło Lucyny Frąckiewicz inspiracją dla współczesnej polityki społecznej

Dzieło Lucyny Frąckiewicz inspiracją dla współczesnej polityki społecznej

Autor: red. Elżbieta Górnikowska-Zwolak, Wiesława Walkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Trudno jest wytyczyć jednoznaczne granice polityki społecznej jako dyscypliny naukowej, pisała Profesor Lucyna Frąckiewicz. „W coraz szerszym zakresie korzysta z dorobku innych dyscyplin, by z kolei służyć też innym dyscyplinom bogactwem doświadczeń i teorii. Coraz więc mniej ostra staje się granica między ekonomią, socjologią, psychologią, pedagogiką, politologią, filozofią, etyką a po
Ebook Bunt białych czepków. Analiza działalności związkowej pielęgniarek i położnych

Bunt białych czepków. Analiza działalności związkowej pielęgniarek i położnych

Autor: Julia Kubisa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorka przedstawia powstanie i działalność Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, największej organizacji związkowej zrzeszającej tę grupę zawodową. To herstory („jej historia”) tego niezwykłego związku, opowiedziana przez jego założycielki i aktywistki, poruszająca nie tylko różne aspekty działalności związkowej, lecz także utrudnienia, jakie napot
Ebook Cywilizacja pieniądza

Cywilizacja pieniądza

Autor: Mirosław Czerwiński (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Pieniądz to nowa forma niewolnictwa, odróżniająca się od starej tym, że jest niepersonalna – że nie ma relacji międzyludzkiej pomiędzy panem i niewolnikiem” (Lew Tołstoj, cytat z filmu „Money as Debt”). Powyższe stwierdzenie inicjatorzy konferencji potraktowali jako punkt wyjścia do rozpoczęcia dyskusji o kulcie pieniądza. Rozwój społeczny, technol
Ebook Oblicza współczesnego terroryzmu

Oblicza współczesnego terroryzmu

Autor: Grzegorz Libor (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niewiele jest zjawisk stanowiących tak ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka jak przestępczość zorganizowana, a nade wszystko – terroryzm. Chociaż zjawisko terroryzmu nie jest niczym nowym, to jednak współcześnie przybiera ono nieznane wcześniej oblicza, kształtując jednocześnie innowacyjne, niespotykane dotąd formy. Wśród czynników postrzeganych jako emb
Ebook Przepych i przemoc. Dominacja i kontestacja w myśli Ibn Chalduna

Przepych i przemoc. Dominacja i kontestacja w myśli Ibn Chalduna

Autor: Hamit Bozarslan

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ktoś może rzec: „Znowu Ibn Chaldun?” Tak  właśnie, Ibn Chaldun raz jeszcze i dotąd, dopóki jego dzieło pozwala na sprzeczne interpretacje, równie nieoczekiwane, jak heurystyczne. Odczytując na nowo dzieło czternastowiecznego historyka Ibn Chalduna, Hamit Bozarslan oddał całą aktualność i przenikliwość jego analizy. Czyż niedawny upadek rządów Ben Aleg
Ebook Pomiędzy pamięcią autobiograficzną a zbiorową. Polska Ludowa i stan wojenny w narracjach łódzkich nauczycieli

Pomiędzy pamięcią autobiograficzną a zbiorową. Polska Ludowa i stan wojenny w narracjach łódzkich nauczycieli

Autor: Marcin Kępiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi podjętą z punktu widzenia antropologii kulturowej próbę rozważań na temat potocznej pamięci Polski Ludowej. Podstawą analizy tego zjawiska kulturowego są badania terenowe prowadzone przez kilka lat w środowisku łódzkich nauczycieli. W publikacji ukazano złożone relacje pomiędzy dwiema narracjami o przeszłości, z których jedna otwarcie krytykuje Polskę Ludową i st
Ebook Hybrydowe modelowanie procesów demograficznych z wykorzystaniem rozmytych przyłączających układów dynamicznych

Hybrydowe modelowanie procesów demograficznych z wykorzystaniem rozmytych przyłączających układów dynamicznych

Autor: Agnieszka Rossa, Lesław Socha, Andrzej Szymański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Umieralność i prawidłowości z nią związane są przedmiotem dociekań od wielu stuleci. Za ojca metodologii tablic wymieralności uznaje się J. Graunta, który w roku 1662 opublikował pracę „Natural and Political Observations Made upon the Bills of Mortality”. Kontynuatorem badań Graunta był angielski astronom E. Halley. Autorem współczesnej metodologii budowy tablic wymieraln
Ebook Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich

Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich

Autor: Izabela Ślęzak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich oraz sposób organizacji tego typu instytucji to temat podjęty w monografii. Autorka analizuje interakcje zachodzące między pracownicami a ich klientami. Omawia także relacje występujące pomiędzy pracownikami lokali, tzn. kobietami świadczącymi usługi seksualne, osobami zarządzającymi agencjami i pracownikami ochrony. Przeds
Ebook Samodzielni, zaradni, niezależni. Ludzie niepełnosprawni w systemie polityki, pracy i edukacji

Samodzielni, zaradni, niezależni. Ludzie niepełnosprawni w systemie polityki, pracy i edukacji

Autor: Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Jakub Niedbalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nieustannie poszukuje się nowych rodzajów oddziaływania rehabilitacyjnego, które mobilizowałyby osoby niepełnosprawne do aktywności, zapewniały partnerską współpracę między osobami niepełnosprawnymi a pełnosprawnymi i ułatwiały przez to proces integracji. Dla powodzenia tych działań niezbędne staje się zaangażowanie instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, a także po
Ebook Pasjonaci, kreatorzy, twórcy. Ludzie niepełnosprawni jako artyści, sportowcy, animatorzy mediów

Pasjonaci, kreatorzy, twórcy. Ludzie niepełnosprawni jako artyści, sportowcy, animatorzy mediów

Autor: Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Jakub Niedbalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem publikacji jest odczarowanie wizerunku osób niepełnosprawnych jako ludzi wycofanych, nie tylko wyłączonych z głównego nurtu życia społecznego, ale także pozbawionych życiowych planów, aspiracji i dążeń. Jest to Ebook, która ma pokazać osoby niepełnosprawne w innym świetle – jako ludzi pełnych pasji, realizujących z powodzeniem swoje zainteresowania, aktywnie
Ebook Dowodzenie w trakcie operacji policyjnych w zakresie imprez masowych i zgromadzeń publicznych

Dowodzenie w trakcie operacji policyjnych w zakresie imprez masowych i zgromadzeń publicznych

Autor: Jarosław Struniawski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zapewnienie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest zadaniem nałożonym ustawowo na Policję, która jest formacją umundurowaną i uzbrojoną, służącą społeczeństwu. Jej zadaniem jest m.in. sprawne reagowanie na codzienne, rutynowe zdarzenia i skuteczne działanie w warunkach zagrożeń, które mogą stać się przyczyną sytuacji kryzysowych. Spo
Ebook Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 2 Prawne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa

Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 2 Prawne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa

Autor: Piotr Bogdalski, Danuta Bukowiecka, Robert Częścik, Bogdan Zdrodowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Bezpieczeństwo od zarania ludzkości było przedmiotem zainteresowania człowieka, społeczeństwa i organizacji państwowych, głównie w wymiarze doktrynalnym i praktycznym. Zapewnienie bezpieczeństwa wymagało od państwa powołania i utrzymania wielu instytucji wykonawczych z odpowiednimi kompetencjami. Ponieważ zagrożenia bezpieczeństwa, niezależnie od ich źródeł, mogą wystąpić obecnie w k
Ebook Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 3 Praktyczne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa

Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 3 Praktyczne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa

Autor: Piotr Bogdalski, Danuta Bukowiecka, Robert Częścik, Bogdan Zdrodowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Bezpieczeństwo od zarania ludzkości było przedmiotem zainteresowania człowieka, społeczeństwa i organizacji państwowych, głównie w wymiarze doktrynalnym i praktycznym. Zapewnienie bezpieczeństwa wymagało od państwa powołania i utrzymania wielu instytucji wykonawczych z odpowiednimi kompetencjami. Ponieważ zagrożenia bezpieczeństwa, niezależnie od ich źródeł, mogą wystąpić obecnie w k
Ebook Przygotowania obronne w Policji. Wybrane zagadnienia i akty prawne

Przygotowania obronne w Policji. Wybrane zagadnienia i akty prawne

Autor: Agata Tyburska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsze opracowanie poświęcone zostało wybranym aspektom przygotowań obronnych w Policji. Ze względu na charakter zamieszczonych w nim materiałów zostało podzielone na dwie główne części. W pierwszej części publikacji umieszczono artykuły przygotowane przez przedstawicieli środowisk naukowych. Zawierają one teoretyczne rozważania dotyczące wybranych aspektów bezpieczeństwa i
Ebook Polityka równości płci na szczeblu samorządowym

Polityka równości płci na szczeblu samorządowym

Autor: Joanna Podgórska-Rykała

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 W poszczególnych rozdziałach pracy autorka zaprezentowała tematykę równościową, rozpoczynając w rozdziale I od wyjaśnienia, czym jest idea równości i jak może być definiowana oraz jakie są jej relacje z zasadą sprawiedliwości. Śledząc poniekąd losy historyczne kobiet i mężczyzn, mając na uwadze ich wzajemne stosunki, odniosła się do poglądów filozoficznych na r&oa
Ebook Polityka senioralna w jednostkach samorządu terytorialnego

Polityka senioralna w jednostkach samorządu terytorialnego

Autor: Joanna Podgórska-Rykała, Magdalena Mikrut-Majeranek, Agata Andruszkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  W niniejszej pracy, mającej charakter interdyscyplinarny, autorki podjęły rozważania nie tylko na temat polityki senioralnej oraz związanych z nią obszarów prawa i administracji, ale także praktycznego wymiaru polityki społecznej na rzecz osób starszych (dobre praktyki) oraz zarysowały tło omawianej problematyki: począwszy od kontekstu historyczno-kulturowego, a skończywszy na
Ebook Bezpieczeństwo powietrzne imprez masowych

Bezpieczeństwo powietrzne imprez masowych

Autor: Konrad Dobija

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Analiza bezpieczeństwa imprez masowych z punktu widzenia możliwości zabezpieczenia imprez masowych z powietrza. Historia, prawo, przykłady aktów terroru podczas imprez masowych. 
Ebook Konflikt na Ukrainie a Bezpieczeństwo Polski w zachwianym ładzie postzimnowojennym

Konflikt na Ukrainie a Bezpieczeństwo Polski w zachwianym ładzie postzimnowojennym

Autor: Arkadiusz Bartłomiejczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook poświęcona jest analizie bezpieczeństwa Polski wobec konfliktu na Ukrainie. Wojna za wschodnią granicą kraju toczy się z użyciem elementów wojny hybrydowej i konfliktu asymetrycznego, co zmusza do ponownego spojrzenia na gotowość Polski do przeciwstawienia się nowemu rodzajowi konfliktu. Rosja poprzez swoja imperialna politykę i agresję na Ukrainę dokonała zerwania lub naruszenia szeregu por
Ebook Wpływ społeczny w sytuacjach codziennych i niecodziennych

Wpływ społeczny w sytuacjach codziennych i niecodziennych

Autor: Dariusz Doliński, Eugenia Mandal

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce „Wpływ społeczny w sytuacjach codziennych i niecodziennych” znajdą Państwo czternaście tekstów poświęconych wpływowi społecznemu w relacjach romantycznych, pracy, sporcie i zeznaniach świadków. Ta inspirująca lektura pozwala nie tylko przyjrzeć relacjom międzyludzkim, lecz także skutecznie bronić się przed niechcianym wpływem. Tematyka książki jest na tyle rozl
Ebook Problemy mediów i komunikacji społecznej - uwarunkowania polskie i ukraińskie

Problemy mediów i komunikacji społecznej - uwarunkowania polskie i ukraińskie

Autor: Łukasz Błąd, Krzysztof Gajdka, Sławomir Gawroński, Tomasz Goban-Klas, Olga Kurek-Ochmańska, Iwona Leonowicz-Bukała, Anna Martens, Jakub Ochnio, Wojciech Pelczar, Paweł Przywara, Barbara Przywara, Zofia Sawicka, Monika Struck-Peregończyk, Marcin Szewczyk, Maciej Ulita, Rafał Polak, Josyp Łoś, Оксана Гоцур, Марія Ріпей, Мирослава Рудик, Елеонора Шестакова, Inessa Tkachenko, Мар’ян Житарюк, Христина Давидчак, Оксана Лободяк, Юрій Мельник, Андрій Мельник, Оксана Лазарчук Recenzent naukowy: Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Pelczar, Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Gajdka, Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ślusarczyk, Prof. dr hab. Josyf Los, Ks. dr hab. Michał Drożdż prof. UPJPII, Prof. dr hab. Iwona Hofman, Prof. dr hab. Jerzy Olędzki, Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Tytuł monografii naukowej: Problemy mediów i komunikacji społecznej – uwarunkowania polskie i ukraińskie  Redakcja: Sławomir Gawroński, Iwona Leonowicz-Bukała Autorzy: Łukasz Błąd, Krzysztof Gajdka, Sławomir Gawroński, Tomasz Goban-Klas, Olga Kurek-Ochmańska, Iwona Leonowicz-Bukała, Anna Martens, Jakub Ochnio, Wojciech Pelczar,Paweł Przywara, Barba
Ebook Leksykon analizy aktywności. Konceptualizacje zwyczajowych pojęć

Leksykon analizy aktywności. Konceptualizacje zwyczajowych pojęć

Autor: Jean-Marie Barbier

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowany leksykon zawiera pojęcia kluczowe dla refleksji nad aktywnością człowieka, w tym nad jego działaniem profesjonalnym. Autor wychodzi od oczywistego, zwyczajowego znaczenia terminu, by w toku syntetycznie przedstawionej refleksji dojść często do znaczeń nowych, nieoczywistych. Leksykon jest z założenia propozycją dynamiczną, której dalszy rozwój podjęty zostałby przez środ
Ebook Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów

Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów

Autor: Renata Dopierała, Katarzyna Waniek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce omówiono pionierskie badania z ostatniej dekady XX w., prowadzone w ramach projektu „Biografia a tożsamość narodowa”, będące próbą spojrzenia na II wojnę światową z perspektywy indywidualnej historii życia. Zebrane w niej artykuły zostały poddane dyskusji wśród Autorów, którzy dodatkowo opatrzyli komentarzem swoje teksty. Ich tematyka odnosi
Ebook Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych

Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych

Autor: Marcin Kafar

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook poświęcona jest podmiotowym aspektom praktyk poznania, znajdującym swoje językowe uzewnętrznienie w formach auto/biograficznych. Przedstawione rozważania mieszczą się na przecięciu wymiarów teoretycznego i metodologicznego, głównym punktem odniesienia czyniąc pozostające zwykle na drugim planie doświadczenia indywidualne badaczy. Ponadto zawiera treści skoncentrowane na biograf
Ebook Muzułmanie w Europie. Dzisiejsze kontrowersje wokół islamu

Muzułmanie w Europie. Dzisiejsze kontrowersje wokół islamu

Autor: Nilüfer Göle

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Muzułmanie w Europie to Ebook powstała w wyniku badań socjologicznych przeprowadzonych w latach 20092013 w dwudziestu jeden miastach europejskich (m.in. w Paryżu, Kopenhadze, Bolonii, Oslo, Brukseli i Sarajewie). W każdym z tych miast pojawiły się kontrowersje związane z różnymi przejawami obecności muzułmanów w przestrzeni publicznej, takimi jak noszenie chusty przez kobiety, uliczne modlitwy, bu
Ebook Nowa droga do zniewolenia? O życiu w społeczeństwie konsumpcyjnym

Nowa droga do zniewolenia? O życiu w społeczeństwie konsumpcyjnym

Autor: Krystyna Romaniszyn (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook pokazuje różne oblicza społeczeństwa konsumpcyjnego i jego kultury, istniejące w nim możliwości wyboru i działania oraz ograniczenia i formy uprzedmiotowienia. Przedstawiony opis i interpretacja rzeczywistości w żadnym wypadku nie są jeremiadą. Przeciwnie, powstał obraz współczesnej kultury społeczeństwa konsumpcyjnego i jej nosicieli, namalowany w jasnych barwach lub, ostrożni
Ebook Opcja czy osoba?Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych

Opcja czy osoba?Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych

Autor: Michał Bukowski, Jarosław Flis , Agnieszka Hess, Agnieszka Szymańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Co jest kryterium decydującym o rezultacie wyborów samorządowych: opcja czy osoba? Dylemat zawarty w tytule książki pojawia się przy okazji wielu zjawisk towarzyszących wyborom lokalnym. Wybory to przecież nie tylko sam akt wrzucenia głosu do urny - to wielomiesięczny proces będący wypadkową zachowania licznych podmiotów. Autorzy strukturyzują ten proces zgodnie z modelem swoistej ma
Ebook Etnologia i okolice. Eseje antyperyferyjne

Etnologia i okolice. Eseje antyperyferyjne

Autor: Janusz Barański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem rozmyślań autora są zagadnienia teoretyczne (zakresy przedmiotowe, paradygmaty, podstawowe pojęcia, misja) i metodologiczne (heurystyka, metody badawcze, rodzaje źródeł, relacje z innymi dyscyplinami wiedzy), z którymi boryka się współczesna etnologia, jak również niektóre tematy szczegółowe (m.in. kultura popularna, polityka, etykieta, konsump
Ebook Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie

Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie

Autor: Red. Adam W. Jelonek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jak słusznie zauważył w swej klasycznej pracy poświęconej nacjonalizmom Anthony Smith, nowoczesny porządek światowy jest nierozłącznie związany z instytucją państwa narodowego. Obecnie często pomija się fakt, iż świat, w którym coraz dynamiczniej przebiegają procesy politycznej i gospodarczej integracji, nadal pozostaje światem opierającym się na sieci mniej lub bardziej autonomicznych pańs
Ebook Rzeczywistość filmowa Stanisława Różewicza

Rzeczywistość filmowa Stanisława Różewicza

Autor: Monika Maszewska-Łupiniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Rzeczywistość filmowa Stanisława Różewicza jest znakomitym, kompetentnym przewodnikiem po twórczości filmowej wybitnego, choć wciąż nie w pełni rozpoznanego i docenionego polskiego twórcy filmowego. Przedstawia Różewicza jako twórcę dysponującego własną, odrębną stylistyką, rozwijaną z filmu na film, a zarazem osobistym, odrębnym widzeniem świata. Praca sta
Ebook Mapy duchowe współczesności

Mapy duchowe współczesności

Autor: Anna Sobolewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jak można by określić duchowość człowieka postnowoczesnego? Czy Bóg jest trendy? Anna Sobolewska, krytyk i badaczka literatury, stwierdza, że symptomatyczne dla naszych czasów są indywidualne i pozawyznaniowe poszukiwania religijne. Autorka Mistyki dnia powszedniego wskazuje m.in. na zafascynowanie ludzi Zachodu duchowością Wschodu. Podróż do Indii niejednokrotnie traktuje się jako pielgrzymkę, "w
Ebook Tylnymi drzwiami. Czarny rynek w Polsce 1944-1989

Tylnymi drzwiami. Czarny rynek w Polsce 1944-1989

Autor: Jerzy Kochanowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Puste półki, wieczny brak towaru, wielogodzinne wyczekiwanie w kolejce. Efekt? Towary spod lady, "baba z cielęciną", waluciarze, narodowe hobby, czyli nielegalne bimbrownictwo - żeby przytoczyć choć kilka przykładów radzenia sobie z niedostatkami gospodarki centralnie planowanej. Ustrój, który po wojnie zapanował w Polsce, spowodował rozwój drugiej ekonomii, a nawe
Ebook Żuk w pudełku oraz 99 innych eksperymentów myślowych

Żuk w pudełku oraz 99 innych eksperymentów myślowych

Autor: Julian Baggini

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zabawna i intrygująca Ebook, będąca gimnastyką dla umysłu, wyzwaniem dla myślowych nawyków i stereotypów, a przede wszystkim znakomitą rozrywką. Julian Baggini stawia przed czytelnikiem nie lada wyzwanie. W stu krótkich historyjkach opisuje sto problemów filozoficznych, nad którymi głowią się najtęższe umysły: czy jest coś, co nie podlega wątpliwościom? Na czym polega sprawiedliwość? Jaki jest sen
Ebook Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze

Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze

Autor: Zbigniew Izdebski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seksualność stanowi jeden z najważniejszych komponentów ludzkiej kondycji. Wiąże się ona zarówno z naturą człowieka, jego biologią i fi zjologią, jak i z kulturą, z  ej wartościami i normami. Seksualność i związana z nią płciowość stanowią ważne determinanty ludzkiej tożsamości i istotne wyznaczniki sensu ludzkiego życia. Seks – o czym wszyscy wiemy – jest źró
Ebook W świecie wszechmogącym. O przemocy, śmierci i Bogu

W świecie wszechmogącym. O przemocy, śmierci i Bogu

Autor: Zbigniew Mikołejko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Szkice Zbigniewa Mikołejki dotyczą spraw różnorodnych, ale zawsze zaskakują świeżością i głębią spojrzenia. Kiedy pisze o sobie, o dojmującym poczuciu przemijania, nie czyni tego, by zamartwiać się nieuchronnością śmierci, ale wprost przeciwnie - by opowiedzieć o początku wszelkiego istnienia. Potrafi dokonać erudycyjnej analizy biblijnych opisów gwałtu, by zaraz potem napisać o tym, co kryje się
Ebook Wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym (CATI). Działania ankieterskie w call centers

Wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym (CATI). Działania ankieterskie w call centers

Autor: Wojciech Jabłoński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja przybliża jedną z najpopularniejszych technik stosowanych w badaniach sondażowych – wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym (CATI – Computer Assisted Telephone lnterviewing). Autor zapoznaje czytelnika z możliwościami i ograniczeniami techniki CATI oraz charakteryzuje obszary głównych zastosowań wywiadu telefonicznego. Przedstawia również wyniki własny
Ebook Polityka społeczna wobec starzenia się ludności w USA i w Szwecji. Wnioski dla Polski

Polityka społeczna wobec starzenia się ludności w USA i w Szwecji. Wnioski dla Polski

Autor: Kaja Zapędowska-Kling

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Starzenie się w ogólnym rozumieniu oznacza zmiany zachodzące w ludzkim organizmie na przestrzeni całego cyklu życia. W świetle uwarunkowań społeczno-ekonomicznych starzenie się jest procesem związanym ze zmianą ról społecznych – „na cykl osiągania dojrzałości biologicznej nakłada się cykl zdolności produkcyjnej, który jest związany z miejscem w społecznym podziale
Ebook Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera

Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera

Autor: Ilona Świątek-Barylska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czy można opracować instrukcję obsługi człowieka? Można spróbować, ale liczba oraz złożoność mechanizmów, które wpływają na ludzkie zachowania jest olbrzymia. Nie da się ich zaprezentować w formie algorytmu. Zachowania ludzi są wypadkową czynników indywidualnych, charakteryzujących jednostkę (takich jak osobowość, temperament, system wartości, doświadczenia, etc.) oraz
Ebook Międzypokoleniowy transfer wiedzy a wydłużanie okresu aktywności zawodowej

Międzypokoleniowy transfer wiedzy a wydłużanie okresu aktywności zawodowej

Autor: Justyna Wiktorowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Obecnie coraz częściej uwaga skupiona jest na szansach, jakie niosą za sobą zjawiska towarzyszące procesowi starzenia się społeczeństw. Stawiana w centrum zainteresowania koncepcja aktywnego starzenia się koncentruje się na optymalizacji szans związanych ze zdrowiem, uczestnictwem i bezpieczeństwem osób starszych tak, aby w miarę postępującego procesu starzenia pozostali produktywni –
Ebook Antropologia. Zarys teorii i historii

Antropologia. Zarys teorii i historii

Autor: Alan Barnard

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Alana Barnarda jest jedną z najlepszych prac dotyczących historii i teorii antropologii, jakie ukazały się w ostatnich latach na świecie. Autor przedstawia w niej największe debaty, śledzi powstawanie różnych teorii i szkół myślowych, zarysowuje najważniejsze zagadnienia tej niezwykle intensywnie rozwijającej się dziedziny życia
Ebook Partycypacja społeczna we współczesnym samorządzie terytorialnym

Partycypacja społeczna we współczesnym samorządzie terytorialnym

Autor: Magdalena Gurdek (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jedyną możliwą przepustkę zaangażowania w życie publiczne obywateli, którzy coraz częściej mobilizują się i chcą uczestniczyć w życiu codziennym swojego miasta, stanowi partycypacja, czyli współdecydowanie. Z każdym kolejnym rokiem nabiera ona większego znaczenia, zmie­nia swój charakter i pojawiają się coraz to nowsze jej formy – przy czym formy te uwzględ­niają
Ebook Przemiany przestrzeni miejskiej Belfastu. Między konfliktem etnicznym a procesem pokojowym

Przemiany przestrzeni miejskiej Belfastu. Między konfliktem etnicznym a procesem pokojowym

Autor: Ewa Szczecińska-Musielak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Unikatowa w polskim dyskursie naukowym socjologiczna i antropologiczna analiza społecznych skutków konfliktu etnicznego, przez dziesięciolecia nękającego Irlandię Północną. To także Ebook o budowaniu społeczeństwa postkonfliktowego, nowego ładu społecznego, ujętego z perspektywy zmian w przestrzeni miejskiej stolicy, Belfastu. Świetna Ebook Ewy Szczecińskiej-Musielak ma szansę traf
Ebook Życie prywatne Polaków w XIX wieku.

Życie prywatne Polaków w XIX wieku. "Świat dziecka", tom V

Autor: Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dziecko, żyjące w dziewiętnastowiecznych realiach ziem polskich skupiło uwagę autorów piątego tomu z serii wydawniczej Życie prywatne Polaków w XIX wieku. Ukazanie „świata dziecka” jest niewątpliwie wyzwaniem ze względu na ograniczoną podstawę źródłową. „Dziecięcy świat”, dziecięcy sposób postrzegania rzeczywistości jest właściwie pozbawiony bezp
Ebook Płeć zmiany. Zjawisko transformacji w Polsce z perspektywy gender

Płeć zmiany. Zjawisko transformacji w Polsce z perspektywy gender

Autor: Izabela Desperak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rozwój studiów nad płcią społeczną ma na celu coś więcej, niż przywołanie kobiecej perspektywy charakterystycznej dla studiów nad kobietami. Niniejsza praca opisuje transformację z perspektywy kobiet. Zamierzeniem autorki jest zakotwiczenie analizy w szerszej perspektywie gender, a skupienie się na kobietach wynika z ich pomijania lub marginalizacji w analizach głównego
Ebook Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej. Proces stawania się ofiarą

Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej. Proces stawania się ofiarą

Autor: Piotr Chomczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce zawarte zostały rezultaty badań jakościowych nad zjawiskiem mobbingu. Jest to pierwsza pozycja na rynku wydawniczym, w której zastosowano różne techniki badań jakościowych (wywiady narracyjne i pogłębione, ukryta obserwacja uczestnicząca, analiza dokumentów itd.) w celu dokonania diagnozy zjawiska stawania się ofiarą przemocy psychicznej w miejscu pracy. Ponadto w pu
Ebook Ciało w tańcu. Analiza socjologiczna

Ciało w tańcu. Analiza socjologiczna

Autor: Dominika Byczkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jedna z pierwszych polskich publikacji z zakresu socjologii tańca, a także jedna z niewielu traktujących o socjologii ciała opartych na wynikach wieloletnich badań empirycznych. W książce znajdzie Czytelnik opis etnograficzny środowiska tańca towarzyskiego, gdzie podejmowana jest m.in. tematyka rozwoju kariery tanecznej, kształtowania tożsamości, budowania pozycji w hierarchii grupowej. Autorka pr
Ebook Żyć i pracować w domu pomocy społecznej. Socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi

Żyć i pracować w domu pomocy społecznej. Socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi

Autor: Jakub Niedbalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Jakuba Niedbalskiego to imponujące studium empiryczne przeprowadzone zgodnie z zasadami metodologii teorii ugruntowanej. Autor dokonuje wszechstronnej, pogłębionej analizy miejsca, w którym z całą jaskrawością wychodzą na jaw reguły rządzące konstruowaniem ładu społecznego. Miejscem tym jest dom pomocy społecznej dla osób upośledzonych umysłowo. Oglądając to miejsce możemy, pod
Ebook Humanizacja pracy w warunkach współczesnego ładu gospodarczego

Humanizacja pracy w warunkach współczesnego ładu gospodarczego

Autor: Konrad Kubala, Łukasz Kutyło

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 W publikacji zostały poruszone najważniejsze dylematy, jakie dziś wiążą się z szeroko rozumianym światem pracy. W swych rozważaniach autorzy koncentrują się m.in. na zagadnieniach dotyczących różnych form partycypacji pracowniczej. Mimo że na gruncie dyskursu neoliberalnego za główny cel funkcjonowania przedsiębiorstwa uznano generowanie zysku, a wszelką aktywność prospołeczną
Ebook Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych. Socjologiczna analiza interakcji grupowych

Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych. Socjologiczna analiza interakcji grupowych

Autor: Piotr Chomczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W badaniach prowadzonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich zdecydowałem się na zastosowanie podejścia jakościowego w projektowaniu, gromadzeniu i analizie materiału empirycznego. Innym, zdecydowanie ważniejszym, argumentem na rzecz przyjęcia tej metodologii, jak również związanych z nią technik jakościowych, jest sam temat badawczy, który koncentruje się wok&oacut
Ebook Kapitał społeczny a postawy i działania przedsiębiorcze mieszkańców Łodzi

Kapitał społeczny a postawy i działania przedsiębiorcze mieszkańców Łodzi

Autor: Monika Mularska-Kucharek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Ebook poświęcona jest problematyce kapitału społecznego. Zawarto w niej przegląd podstawowych koncepcji kapitału społecznego, a także charakterystykę jego poszczególnych komponentów. Skoncentrowano się też na społecznym i psychologicznym aspekcie przedsiębiorczości. Stanowi próbę egzemplifikacji związków pomiędzy kapitałem społecznym a przedsiębiorczością. Opisano
Ebook Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie

Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie

Autor: Ewa Rokicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Warunki i jakość życia pozwalają w sposób kompleksowy opisać sytuację, w jakiej znajdują się jednostki czy zbiorowości, oraz określić ich poziom zadowolenia i poczucie satysfakcji w relacji do istniejącej infrastruktury, sytuacji gospodarczej czy stopnia zaspokojenia potrzeb życiowych. W książce opisano obiektywne i subiektywne aspekty ogólnej i dziedzinowej jakości życia przez pryzm
Ebook Obywatelskość jako płaszczyzna integracji społeczności muzłumańskich ze społeczeństwem polskim. Na przykładzie Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej

Obywatelskość jako płaszczyzna integracji społeczności muzłumańskich ze społeczeństwem polskim. Na przykładzie Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej

Autor: Marcin Pierzchała, Danuta Walczak-Duraj

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monografii opisano sposób pojmowania obywatelskości jako płaszczyzny integracji społeczności muzułmańskich ze społeczeństwem polskim na przykładzie Ligi Muzułmańskiej w RP. W wymiarze analiz teoretycznych dotyczył on trzech wiodących zagadnień – integracji, obywatelskości oraz wielokulturowości. Przedstawione analizy wykazały, że w społeczeństwach wielokulturowych, pomimo róż
Ebook Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami

Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami

Autor: Krzysztof T. Konecki, Beata Pawłowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Całe nasze życie jest wypełnione pracą nad emocjami, wypracowywaniem strategii i taktyk borykania się z nimi. Emocje ubarwiają świat, ale także strukturalizują go, a masowe emocje znoszą racjonalne myślenie i argumentację nie tylko na poziomie indywidualnym. Dla badania problematyki emocji powstała subdyscyplina zwana socjologią emocji. Monografia jest efektem debaty prowadzonej podczas konferencj
Ebook Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.). Część II, Pokarm dla ciała i ducha

Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.). Część II, Pokarm dla ciała i ducha

Autor: Maciej Kokoszko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jest to kontynuacja cyklu książek poświęconych historii jedzenia, dietetyki i medycyny w antyku klasycznym i wczesnym Bizancjum. Autorzy przedstawiają studia odnoszące się do kolejnych grup pokarmów – kontynuując wątek podjęty w części I książki Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II–VII w.) pt. Zboża i produkty zbożowe w źródłach medycznych antyku
Ebook Przemiany społeczne we współczesnej Polsce i ich konsekwencje. Perspektywa socjologiczna

Przemiany społeczne we współczesnej Polsce i ich konsekwencje. Perspektywa socjologiczna

Autor: Jolanta Grotowska-Leder, Ewa Rokicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest zbiorem poświęconym przemianom społecznym we współczesnej Polsce i ich konsekwencjom, widzianym z perspektywy socjologicznej. Część I (Kapitał społeczny, więzi społeczne) zawiera omówienia takich kwestii, jak: kapitał kulturowy – czynnik reprodukcji nierówności społecznych w teorii Pierre’a Bourdieu; intymne oraz prywatne granice związku kobiety i mężczy
Ebook Więzi społeczne, sieci społeczne w perspektywie procesów inkluzji i wykluczenia społecznego

Więzi społeczne, sieci społeczne w perspektywie procesów inkluzji i wykluczenia społecznego

Autor: Jolanta Grotowska-Leder

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest zbiorem poświęconym więziom i sieciom społecznym w perspektywie procesów inkluzji i wykluczenia społecznego. Zawiera analizy dotyczące: organizacji życia zbiorowego w kontekście więzi wspólnotowych, więzi społecznych oraz zjawisk samotności i osamotnienia; wsparcia społecznego i procesów wykluczenia i inkluzji w świetle badań nad społecznym konstruowaniem problemu b
Ebook Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości

Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości

Autor: Renata Szczepanik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce zawarto zagadnienia z obszaru pedagogiki resocjalizacyjnej (więziennej) i podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o to, czy w karierze instytucjonalnej recydywisty istnieją „punkty”, które pozwalają (jemu, społeczeństwu, systemowi) zapobiegać powrotowi do przestępczości. Przedmiotem analiz jest odkrywanie sposobów, w jaki recydywiści interpretują własne doświ
Ebook Tradycyjnie czy nowocześnie? Wzory macierzyństwa i ojcostwa w Polsce

Tradycyjnie czy nowocześnie? Wzory macierzyństwa i ojcostwa w Polsce

Autor: Krystyna Dzwonkowska-Godula

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook pozwala przyjrzeć się sposobowi myślenia młodych wykształconych Polek i Polaków o kobiecości i męskości, macierzyństwie i ojcostwie oraz ich rodzicielskim praktykom. Odpowiada na pytanie, czy mają one tradycyjny czy nowoczesny charakter. W badaniu ról rodzicielskich zastosowano nowe podejście polegające na jednoczesnym uwzględnieniu kobiecej i męskiej perspektywy. Klu
Ebook Mikropolis. Socjologia miasta osobistego

Mikropolis. Socjologia miasta osobistego

Autor: Andrzej Majer

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest jednym z pierwszych w polskiej literaturze naukowej z dziedziny socjologii miasta przykładem zastosowania perspektywy antropologiczno­socjologicznej oraz paradygmatów interpretacyjnego i socjologii życia codziennego, czyli metodologii jakościowej, stosowanych w badaniach antropologicznych i etnologicznych. Podejście to pokazane jest na tle teoretycznych ujęć tematyki zamieszk
Ebook Is the Body the Temple of the Soul? Modern Yoga Practice as a Psychological Phenomenon

Is the Body the Temple of the Soul? Modern Yoga Practice as a Psychological Phenomenon

Autor: Krzysztof T. Konecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Hatha-yoga in Western culture is often perceived as the practice of physical exercises (practice of the asana position), usually done to improve one’s health and emotional state. Even if that is the case, it is still based on the rule of “the silencing of the modifications of the mind.” It is about a containment of mind dispersion in terms of non-important, minute, everyday issue
Ebook Labirynt i drzewo. Studia nad Ulissesem Jamesa Joyce'a

Labirynt i drzewo. Studia nad Ulissesem Jamesa Joyce'a

Autor: Piotr Paziński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Ebook ta idzie tropami bohaterów Ulissesa. Jednocześnie stara się raz jeszcze przemyśleć zasadnicze problemy, jakie stawia przed czytelnikiem lektura stworzonej przez Joyce'a księgi. Pazińskiego interesują zarówno źródła inspiracji, jak i wpływ tradycji piśmienniczej i myśli filozoficznej na Ulissesa, a także wykorzystane w nim mity i legendy oraz ukryte odwołania do innych dzieł literackich i
Ebook Polish-Jewish Relations since 1984: Reflections of a Participant

Polish-Jewish Relations since 1984: Reflections of a Participant

Autor: Antony Polonsky

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Drogi "dwóch najsmutniejszych narodów" tej ziemi rozeszły się na zawsze - podsumowywał w 1984 roku relacje polsko-żydowskie po II wojnie światowej Raphael Scharf, ubolewając nad tym, że wraz z Żydami unicestwiona została autentyczna część Polski i polskiej tożsamości. Antony Polonsky, profesor i redaktor Studiów nad historią i kulturą polskich Żydów z serii "Polin", pokazuje z perspektywy uczestni
Ebook Stosunki polsko-żydowskie od 1984 roku: Refleksje uczestnika

Stosunki polsko-żydowskie od 1984 roku: Refleksje uczestnika

Autor: Antony Polonsky

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Drogi "dwóch najsmutniejszych narodów" tej ziemi rozeszły się na zawsze - podsumowywał w 1984 roku relacje polsko-żydowskie po II wojnie światowej Raphael Scharf, ubolewając nad tym, że wraz z Żydami unicestwiona została autentyczna część Polski i polskiej tożsamości. Antony Polonsky, profesor i redaktor Studiów nad historią i kulturą polskich Żydów z serii "Polin", pokazuje z perspektywy uczestni
Ebook Efektywność sieci publicznych. Podejście wielopoziomowe

Efektywność sieci publicznych. Podejście wielopoziomowe

Autor: Agata Austen

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja prezentuje teorię i wyniki badań w zakresie teorii sieci w aspekcie działania partnerstw lokalnych w sektorze pomocy społecznej. Jest to publikacja naukowa, zawierająca jednak praktyczne wskazówki wyjaśniające zjawiska mające miejsce w partnerstwach lokalnych. Wyniki badań mogą stanowić benchmarki dla zarządzających, wskazują sposób zarządzania partnerstwami i pomiaru efektywności jego
Ebook Etykiety współczesnych ideologii. Wykluczenie społeczne

Etykiety współczesnych ideologii. Wykluczenie społeczne

Autor: Krzysztof Dróżdż

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oddając w ręce czytelników książkę "Etykiety współczesnych ideologii. Wykluczenie społeczne" spełniam pragnienie upublicznienia owoców moich dwudziestoletnich badań naukowych problematyki marginalizacji i wykluczenia społecznego. Wspomniane owoce mojej pracy badawczej to między innymi: teoria ukazująca źródła problemów przywodzących osoby, rodziny, społeczności i narody do różnych stanów marginali
Ebook Buduj mosty, nie mury

Buduj mosty, nie mury

Autor: Enver Djuliman, Lillian Hjorth

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook to efekt dziesięciu lat doświadczenia w nauczaniu o prawach człowieka, zrozumieniu interkulturowym i rozwiązywaniu konfliktów. Dzięki współpracy z norweskim Komitetem Helsińskim opracowaliśmy programy szkoleniowe i szkoliliśmy młodzież, studentów, uchodźców, nauczycieli, dziennikarzy i pracowników sektora publicznego na Bałkanach, na Bi
Ebook Studenci wobec wyborów samorządowych w latach 2002-2014. Przyczynek do demokracji obywatelskiej

Studenci wobec wyborów samorządowych w latach 2002-2014. Przyczynek do demokracji obywatelskiej

Autor: Danuta Walczak-Duraj

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca dotyczy diagnozy i interpretacji opinii oraz oczekiwań studentów (często po raz pierwszy biorących udział w wyborach samorządowych) odnoszących się zarówno do przebiegu kampanii samorządowych, samych wyborów, jak i do władz lokalnych, wyłonionych w wyborach 2002 r., 2006 r., 2010 r. i w 2014 r., w stosunku do perspektywy ogólnopolskiej. Przedstawiona analiza potwi
Ebook Chiny. Kultura i tradycje

Chiny. Kultura i tradycje

Autor: Jacques Pimpaneau

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jest to mała encyklopedia obrzędów w tradycyjnych Chinach ( od czasów najdawniejszych do początków XX wieku). Omówiono w niej w przystępny sposób zagadnienia z dziedziny organizacji społecznej, życia codziennego, religii i kultury. Liczne ilustarcje, pochodzące ze starych dzieł chińskich, bogato dokumentują opisane wydarzenia i obyczaje.
Ebook Różnym głosem

Różnym głosem

Autor: Agnieszka Król, Joanna Mizielińska, Justyna Struzik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Różnym głosem. Rodziny z wyboru w Polsce to unikalna na gruncie polskim publikacja oparta na wywiadach grupowych z ponad 150 osobami żyjącymi w związkach jednopłciowych oraz z ich rodzinami. Stworzony w ten sposób wielogłos przedstawia refleksje na temat rodzin z wyboru z perspektywy siedmiu różnych grup te rodziny współtworzących: matek biologicznych i społecznych, ży
Ebook Społeczne reprezentacje Unii Europejskiej. Przedakcesyjny dyskurs polskich elit symbolicznych

Społeczne reprezentacje Unii Europejskiej. Przedakcesyjny dyskurs polskich elit symbolicznych

Autor: Konrad Kubala

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce zostały ukazane wyniki badań nad wizerunkami Unii Europejskiej obecnymi w medialnej debacie publicznej. Przedstawiono wpływ języka na sferę doświadczenia społecznego, teoretyczne ujęcia kategorii dyskursu, charakterystykę teorii społecznych reprezentacji oraz autorską propozycję warsztatu badawczego. Czytelnik może odnaleźć w publikacji ścieżkę postępowania badawczego przydatną w pracy n
Ebook Migranci, migracje. O czym warto wiedzieć, by wyrobić sobie własne zdanie

Migranci, migracje. O czym warto wiedzieć, by wyrobić sobie własne zdanie

Autor: Hélne Thiollet

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Do jakich krajów migruje najwięcej ludzi? Czy kobiety migrują rzadziej niż mężczyźni? Czy walka z przemytnikami wpływa na zmniejszenie migracji? Czy imigranci są zagrożeniem dla europejskiej gospodarki? Czy wydalanie cudzoziemców to w demokracji normalna praktyka? Czy emigracja oznacza dla Polaków awans społeczny? To tylko kilka z pytań, na które odpowiadają autorzy tej małej, przystępnej książki.
Ebook Miasto gruzińskie w świetle europejskiej i orientalnej koncepcji urbanistycznej

Miasto gruzińskie w świetle europejskiej i orientalnej koncepcji urbanistycznej

Autor: Marika Pirveli

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W studiach nad strukturą przestrzenną miast poczesne miejsce zajmuje badanie ich morfologii, czyli najogólniej mówiąc układu przestrzennego (rozplanowania), fizjonomii oraz genezy. W wielowiekowej historii miasto gruzińskie podlegało różnorodnym wpływom, głównie greckim, bizantyjskim oraz muzułmańskim. To one w decydującym stopniu ukształtowały jego oblicze.
Ebook Opuscula Iaponica et Slavica Vol. 3

Opuscula Iaponica et Slavica Vol. 3

Autor: Marek Iwanowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Od 30 lat w szybkim tempie jak na procesy gospodarczo-społeczne cywilizacyjne centrum świata przenosi się na Daleki Wschód. Zatem wielopłaszczyznowe kontakty Polski z kulturą i gospodarką narodów Azji Wschodniej nabierają i będą nabierały znaczenia. Japończycy, będąc pod względem gospodarczym, militarnym i naukowym w beznadziejnej sytuacji w połowie XIX w., potrafili jako pierwsi spośród naro
Ebook Ile kosztuje uśmiech?

Ile kosztuje uśmiech?

Autor: Ulrich Schnabel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ta Ebook chce wam pomóc w skutecznym chronieniu waszego życia emocjonalnego przed manipulacjami oraz w odnalezieniu wewnętrznego kompasu. Wyjaśnia dokładnie, jak powstają emocje, co je kształtuje w trakcie naszego życia i jak możemy sobie lepiej z nimi radzić. Na podstawie badań naukowych, w osobistych relacjach i anegdotach oraz w rozmowach z różnorodnymi ekspertami od spraw emocji,
Ebook Język miast

Język miast

Autor: Deyan Sudjic

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czym właściwie jest miasto? Co stanowi o jego charakterze? W jaki sposób powstawały miasta i jak się zmieniały? Na czym polega rywalizacja między miastami? Co znaczy dla miasta tłum i jego gniew? Odwołując się m.in. do historii, urbanistyki i ekonomii, Deyan Sudjic rozkłada miasto na czynniki pierwsze. Pokazuje, jak rozumieć jego strukturę, funkcjonowanie i rozwój. Podaje dziesiątki przykładów
Ebook Chybotliwa łódź. Losy wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Analiza socjologiczna

Chybotliwa łódź. Losy wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Analiza socjologiczna

Autor: Agnieszka Golczyńska- Grondas

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook dotyczy losów dorosłych osób, które w latach 1970-1990 były wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych, przede wszystkim domów dziecka. Autorka charakteryzuje w układzie chronologicznym kolejne fazy życia narratorów wraz z uwarunkowaniami tych faz oraz ukazuje zróżnicowanie przebiegu biografii badanych w okresie dorosłości. Udowadnia przy
Ebook Sandwich generation? Wzory wsparcia w rodzinach trzypokoleniowych. Na przykładzie mieszkańców dwóch gmin województwa świętokrzyskiego

Sandwich generation? Wzory wsparcia w rodzinach trzypokoleniowych. Na przykładzie mieszkańców dwóch gmin województwa świętokrzyskiego

Autor: Jolanta Grotowska-Leder, Katarzyna Roszak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook dotyczy wsparcia udzielanego w trudnych sytuacjach życiowych w ramach rodziny trzypokoleniowej, powiązanego z przemianami wynikającymi z wyzwań demograficznych i zmian modelu polityki społecznej. Autorki skoncentrowały się na roli środkowej generacji jako źródle pomocy dzieciom i rodzicom, wykorzystując mało znaną w Polsce koncepcję sandwich generation. Zastosowały podejście jakościow
Ebook Zespół dziecka maltretowanego - skutki wtórne. Studium przypadku

Zespół dziecka maltretowanego - skutki wtórne. Studium przypadku

Autor: Katarzyna Nanowska-Ryczko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Zespół dziecka maltretowanego – skutki wtórne adresowana jest do studentów pedagogiki, psychologii i socjologii, pracowników służb socjalnych oraz osób zawodowo zajmujących się działalnością pomocową. Z pewnością zainteresuje również wszystkich, w których otoczeniu znajduje się osoba uzależniona od narkotyków. Publikacja doty
Ebook Internet złych rzeczy

Internet złych rzeczy

Autor: Julia Chmielecka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

#cyberbullying #pornografiadziecieca #haking #cyberterroryzm #trollowanie #handelnarkotykami #phishing #stalking To tylko niektóre z zagrożeń czyhających w sieci. I wcale nie trzeba ich szukać w Darknecie. Są na Facebook, Snapchacie czy Twiterze. We wszystkich miejscach, do których dostęp macie Ty i Twoje dzieci. By paść ofiarą cyberprzestępców, wystarczy niewiele - zwykła ludzka ciekawość lub dzi
Ebook Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny

Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny

Autor: Justyna Przywojska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przekazujemy w ręce Czytelników pierwszą w Polsce książkę wyjaśniającą procesy i mechanizmy rewitalizacji wdrażanej w sposób zintegrowany i zorientowany na problemy oraz zjawiska społeczne, z którymi mierzą się współczesne miasta. Ebook ta stanowi równocześnie odpowiedź na nowe regulacje prawne, zmieniające sposób planowania i wdrażania rewitalizacji w pol
Ebook Nowe perspektywy rynku pracy

Nowe perspektywy rynku pracy

Autor: Rafał Muster (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook, którą oddajemy w ręce Czytelników jest zbiorem dziewięciu artykułów napisanych na podstawie referatów omawianych podczas konferencji Nowe perspektywy rynku pracy zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Spółkę Akademicką Wiseplace sp. z o.o. w terminie 24-27.10.2016r.  Do monografii pokonferencyjnej mogą sięgnąć zarówno przedst
Ebook

"Studia Etnologiczne i Antropologiczne" 2016. T. 16

Autor: red. Michał Rauszer, red. Grzegorz Studnicki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Za każdym razem, kiedy żegnamy się z jakimś paradygmatem, obszarem badawczym, warunkiem praktykowania antropologii czy w ogóle z historią, szybko okazuje się, że wraca to w innej, nowej formie i niekoniecznie jako farsa, jak powiedziałby klasyk myśli społecznej. Wraz z osławionym „końcem historii” Francisa Fukuyamy mieliśmy oto przejść do pozbawionego społecznych tarć społeczeńs
Ebook Cool Japan. Autoprezentacja Japonii w popkulturze

Cool Japan. Autoprezentacja Japonii w popkulturze

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Cool Japan" to hasło, pod którym kryje się strategia promocji Japonii poza granicami kraju, prezentująca ją przez pryzmat tego, co interesuje młodych - popkulturę, modę i najnowsze technologie. Przeszło dekadę od wystartowania programu badacze na całym świecie próbują prześledzić jego mechanizmy i efekty. Zastanawiano się nad tym również w Polsce, czego owocem jest niniejsza Ebook, która śle
Ebook Krytyka teorii praw człowieka w filozofii Fryderyka Nietzschego

Krytyka teorii praw człowieka w filozofii Fryderyka Nietzschego

Autor: Przemysław Zientkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wiek XXI charakteryzuje się swoistą modą na prawa człowieka. Idea ta wkracza już niemal w każdą dziedzinę ludzkiego życia. Rozpatruje się ją w każdej możliwej płaszczyźnie, na gruncie teoretycznym i prak­tycznym. Obecna jest w nauce, polityce, pracy, a nawet religiach. Prawa człowieka, a ściślej zagadnienia dotyczące ich przestrzegania bądź łamania, jawią się jako palący problem międzynarodowy na
Ebook Jak odnieść sukces bez penisa, czyli sekrety i strategie dla ambitnych kobiet

Jak odnieść sukces bez penisa, czyli sekrety i strategie dla ambitnych kobiet

Autor: Karen Salmansohn

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prowokujący tytuł to dopiero początek. Najlepsze znajdziesz w środku.To nie jest Ebook dla grzecznych dziewczynek. To sekretna broń dla kobiet, które wiedzą, czego chcą, i nie zamierzają nikogo pytać, czy mogą po to sięgnąć.Bądź pewna siebie jak Miranda Priestly z filmu Diabeł ubiera się u Prady i skuteczna jak Claire Underwood z House of Cards.Zaufaj sobie. Wzmocnij swoją pozycję w pracy. Rywa
Ebook Przygotowani przetrwają

Przygotowani przetrwają

Autor: Paweł Frankowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nieujarzmiona natura, atak terrorystyczny albo zwykłe zdarzenie losowe mogą sprawić, że nasz świat skomplikowanych zależności zaczyna się rozpadać. Brak prądu, wody w kranie, olbrzymie korki samochodowe. Nieczynne bankomaty, śnieżyce, wichury. Te i wiele innych problemów mogą na nas spaść zupełnie niespodziewanie. Nie możemy im zapobiec, ale możemy być na nie przygotowani.   Poznaj cechy prawdziwe
Ebook Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach

Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach

Autor: Małgorzata Szpakowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pamiętacie pralkę Franię? Może nawet stoi jeszcze gdzieś w piwnicy, ale czy zdajecie sobie sprawę, że jej pojawienie się przyspieszyło rozpad mikrostruktury społecznej? Kiedyś pranie angażowało pół wsi, później całą rodzinę, dzisiaj - wystarczy jedna osoba. Albo spłuczka klozetowa - wynaleziona pod koniec XVI wieku długo nie mogła zagościć w łazienkach, gdyż budziła obawy natury ekonomicznej, a na
Ebook

"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa". T. 7

Autor: red. Tomasz Nawrocki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rocznik „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” nawiązuje do wydawanych przez Śląski Instytut Nauk „Górnośląskich Studiów Socjologicznych”. W tomie siódmym został podjęty problem szeroko rozumianej socjologii miasta i problemów miejskich. "Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” – to periodyk adresowa
Ebook Wczesne rodzicielstwo - zagrożenie czy szansa? Nastoletni rodzice z łódzkich enklaw biedy

Wczesne rodzicielstwo - zagrożenie czy szansa? Nastoletni rodzice z łódzkich enklaw biedy

Autor: Paulina Bunio-Mroczek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji zostały przedstawione biografie i sytuacje życiowe młodych dorosłych, którzy zostali rodzicami jako nastolatkowie oraz mieszkają i wychowują swoje dzieci na terenie łódzkich enklaw biedy. Autorka analizuje stan, procesy i wymiary wykluczenia społecznego, a także społecznej integracji zachodzące w badanej zbiorowości oraz działania służb społecznych wobec młodych rodzic&o
Ebook Hejterstwo. Nowa praktyka kulturowa? Geneza, przypadki, diagnozy

Hejterstwo. Nowa praktyka kulturowa? Geneza, przypadki, diagnozy

Autor: Julia Dynkowska, Natalia Lemann, Michał Wróblewski, Anna Zatora

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zjawisko hejtu zbadali badacze wielu specjalności: kulturoznawcy, literaturoznawcy, medioznawcy, socjologowie, psychologowie, filozofowie, politolodzy oraz badacze prawa. Dzięki multidyscyplinarnej perspektywie czytelnik może się dowiedzieć o hejcie rzeczy, o których nie miał pojęcia, choć wydawałoby się, że jest to zjawisko każdemu dobrze znane, proste i nie wymagające głębokich analiz. A
Ebook

"Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych". T. 22, nr 1/2016: Inkluzja edukacyjna. Idee, teorie, koncepcje, modele edukacji włączającej a wybrane aspekty praktyki edukacyjnej

Autor: red. Magdalena Bełza, red. Zenon Gajdzica

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowane na łamach 22. tomu „Problemów Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niełnosprawnych” zagadnienia dotyczą przede wszystkim edukacji dzieci i młodzieży z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego, kontekstowo nawiązując także do wielu innych grup marginalizowanych społecznie. Problematyka tomu, jakkolwiek gruntowanie ulokowana w pedagogice specjalnej i s
Ebook

"Philosophy and Canon Law" 2016. Vol. 2: Man - Family - Society in the Modern World

Autor: Pavol Dancák, Leo D. Lefebure, Rudolf Dupkala, Krzysztof Wieczorek, Witold Kania, Jan Koblížek, John Hittinger, Stanislav Přibyl, Tomasz Gałkowski, Damián Němec, Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, Lucjan Świto, Małgorzata Tomkiewicz, Elżbieta Szczot, red. Andrzej Pastwa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Periodyk „Philosophy and Canon Law” stanowi otwarte interdyscyplinarne forum wymiany myśli filozofów i prawników (kanonistów), nie wyłączając przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. Mierzenie się z problemami podejmowanymi w rocznikach tematycznych jest – z samego założenia – próbą odpowiedzi na palące problemy dynamicznie zmieniającego się ś
Ebook Style życia w perspektywie zrównoważonego rozwoju

Style życia w perspektywie zrównoważonego rozwoju

Autor: red. Jolanta Klimczak, red. Katarzyna Ponikowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszą książką pragniemy włączyć się do refleksji nad zrównoważonym rozwojem przyjmując za punkt odniesienia socjologiczne zainteresowania stylami życia. Ekologia jest  pojęciem modnym i wszechobecnym. Dla zwolenników harmonijnego funkcjonowania człowieka i środowiska zjawisko to może wydawać się pożądane   i optymistycznie realizujące ich wizję świata. Według scep
Ebook Prawda i miłość. Towarzyszenie osobom o skłonnościach homoseksualnych

Prawda i miłość. Towarzyszenie osobom o skłonnościach homoseksualnych

Autor: Janet E. Smith, father Paul Check

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Coraz więcej osób prowadzących homoseksualny styl życia ujawnia swoje historie. Dla wielu historia ta ma drugi rozdział – piękny rozdział o tym, jak zakochali się w Jezusie i Jego Kościele. Tego rodzaju podróże i przemiany często dokonują się dzięki pomocy członków rodziny lub przyjaciół, a także duszpasterzy i kierowników duchowych, którzy odnosili
Ebook Kwestia społeczna u progu XXI wieku. Księga jubileuszowa dla Profesor Józefiny Hrynkiewicz

Kwestia społeczna u progu XXI wieku. Księga jubileuszowa dla Profesor Józefiny Hrynkiewicz

Autor: Ewa Giermanowska, Mariola Racław, Marek Rymsza

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kompendium wiedzy na temat wymagających pilnego rozwiązania aktualnych problemów społecznych w Polsce. Tom składa się z pięciu części poświęconych kolejno: polityce społecznej Polski oraz kluczowym kwestiom, takim jak sytuacja demograficzna Polski i polityka prorodzinna; problemom pracy we współczesnej Polsce; problematyce dzieci i młodzieży; problemom osób starszych i wyzwani
Ebook Kultury kontestacji. Dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu

Kultury kontestacji. Dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu

Autor: Rafał Wiśniewski, Tomasz Maślanka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tematem tekstów jest problematyka obecności dziedzictwa klasycznej kontrkultury we współczesności, a zwłaszcza w nowych ruchach społecznego sprzeciwu oraz innych wariantach kontestacji kultury dominującej. Ebook jest skierowana do wszystkich zainteresowanych społeczno-kulturowymi wymiarami kontestacji, nowymi ruchami społecznego sprzeciwu oraz szeroko pojmowaną kontrkulturą. Autorz
Ebook Atrament melancholii

Atrament melancholii

Autor: Jean Starobinski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Z czego wynikają głęboki smutek, rozpacz, obłęd, szał, samobójstwo? Wbrew tym, którzy przywołują jakąś przyczynę nadprzyrodzoną czy karę boską, myśl medyczna już od czasów starożytnych przyznawała pierwszeństwo pewnej przyczynie naturalnej, jednemu z płynów w ciele – czarnej żółci, to znaczy melancholii. Jej czarna barwa, porównywana często do barwy
Ebook Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej. Studium socjologiczne

Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej. Studium socjologiczne

Autor: Ewa Kurzeja

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podjęty w monografii temat, obszerne zaplecze literaturowe, analiza teoretyczna problemu reklamy per se, a społecznej w szczególności, na tle historii komunikacji perswazyjnej, przeprowadzone badania empiryczne, analiza zabranych konkretnych licznych przykładów kampanii i spotów sprawiają, że monografia wzbogaci, jak dotąd niestety skromny, dorobek poznawczo-analityczny polski
Ebook Zaufanie i ryzyko w doświadczeniu przedsiębiorców

Zaufanie i ryzyko w doświadczeniu przedsiębiorców

Autor: Łukasz Trembaczowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problemy zaufania i ryzyka znalazły się w ostatnim okresie w obszarze zainteresowania socjologów. Przyglądając się koncepcjom teoretycznym w naukach społecznych, poświęconym problematyce ryzyka, można zauważyć, iż w wielu pracach autorzy wskazują na zagadnienie zaufania. Z drugiej strony w wielu pracach socjologicznych poświęconych problematyce zaufania, pojawia się problem ryzyka. Szczeg&o
Ebook Współczesne społeczeństwo polskie

Współczesne społeczeństwo polskie

Autor: Małgorzata Sikorska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wszystko zaczyna się od ludzi: to oni stanowią materię społeczeństwa. To motto socjologów, którzy zajmują się badaniem życia społecznego. Dzięki prowadzonym przez nich analizom łatwiej zrozumieć zmiany, które wpływają na każdego z nas, i odpowiedzieć na nurtujące wielu pytania. Dlaczego żyjemy coraz dłużej, mamy coraz mniej dzieci i coraz częściej zawierane małżeństwa kończą s
Ebook Morfologiczne przekształcenia przestrzeni miejskiej Katowic

Morfologiczne przekształcenia przestrzeni miejskiej Katowic

Autor: Marta Chmielewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia w sposób syntetyczny przedstawia ewolucję przestrzeni miejskiej Katowic, we współczesnych granicach miasta, od momentu powstania w jej obrębie pierwszych jednostek osadniczych (XIII w.) po wiek XXI. Jest to praca geograficzna, bazująca na archiwalnych materiałach kartograficznych, opracowanych z wykorzystaniem narzędzi GIS. Pod względem naukowym monografia lokuje się w bad
Ebook Procedury zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych

Procedury zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych

Autor: Agnieszka Piwowarczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielających zamówień publicznych, w szczególności zamówień współfinansowanych ze środków UE. Opracowanie może okazać się także przydatne dla studentów prawa i administracji. W książce ukazano kolejne perspektywy finansowe w kontekście obowiązując
Ebook Wizerunek Polski i Polaków w chicagowskim

Wizerunek Polski i Polaków w chicagowskim "Dzienniku Związkowym"

Autor: Iwona Dembowska-Wosik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja poświęcona jest wizerunkowi Polski i Polaków, jaki promuje wśród swoich czytelników chicagowski „Dziennik Związkowy” - najstarsza polskojęzyczna gazeta codzienna wydawana w Stanach Zjednoczonych. Na podstawie cyklu felietonów komentujących bieżące wydarzenia w kraju nad Wisłą autorka ukazuje spojrzenie Polonii amerykańskiej na współczesną p
Ebook Status prawny i społeczny pracownika socjalnego

Status prawny i społeczny pracownika socjalnego

Autor: Jakub Niedbalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce zaprezentowano status prawny, społeczny i zawodowy pracownika socjalnego w Polsce. Treść publikacji została podzielona na trzy główne obszary. Po pierwsze, autor zamieścił genezę tworzenia się kadry pracowników socjalnych na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat, z nakreśleniem sytuacji społeczno-politycznej towarzyszącej rozwojowi zawodów opiekuńczych w Polsce.
Ebook Jakość życia dzieci a status społeczno-ekonomiczny rodziny. Teoria i badania

Jakość życia dzieci a status społeczno-ekonomiczny rodziny. Teoria i badania

Autor: Marta Petelewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja ukazuje zależności pomiędzy jakością życia dzieci a statusem społeczno-ekonomicznym rodziców. Przedstawia zastosowanie koncepcji jakości życia do badań zróżnicowania sytuacji życiowej dzieci (na przykładzie łódzkich szóstoklasistów) z perspektywy analiz strukturalnych. Przybliża kwestie teoretyczne związane z jakością życia oraz jakością życia dzieci,
Ebook Reintegracja zawodowa w spółdzielniach socjalnych na przykładzie województwa łódzkiego

Reintegracja zawodowa w spółdzielniach socjalnych na przykładzie województwa łódzkiego

Autor: Michał Jerzy Sobczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Spółdzielnie socjalne to jeden z rodzajów podmiotów gospodarki społecznej, który został wprowadzony do polskiego porządku prawnego w 2004 r. w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Organizacje te zalicza się do narzędzi aktywnej polityki rynku pracy, gdyż poprzez zatrudnienie osób zagrożonych ekskluzją społeczną dążą do ich reintegracji społeczno-zawodow
Ebook Opieka nad osobami starszymi. Wspierający i wspierani

Opieka nad osobami starszymi. Wspierający i wspierani

Autor: Zofia Szweda-Lewandowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja dotyczy sytuacji seniorów w zakresie potrzeb opiekuńczych z dwóch perspektyw: osób starszych oraz ich opiekunów (wspierany-wspierający - pierwsze tego typu badania prowadzone w Polsce). Autorka identyfikuje obszary, w których występuje deficyt wsparcia ze strony krewnych oraz bliskich (określa stopień zaspokojenia potrzeb opiekuńczych przez rodzinę). A
Ebook Istota prowadzenia operacji w Islamskiej Republice Afganistanu

Istota prowadzenia operacji w Islamskiej Republice Afganistanu

Autor: Magdalena El Ghamari

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Fragment: "Środowisko współczesnych operacji wojskowych jest wielowymiarowe oraz wieloaspektowe. Operacje reagowania kryzysowego z przełomu XX oraz XXI wieku przeprowadzone były na pograniczu cywilizacji europejsko -- azjatyckiej oraz w jednorodnym cywilizacyjnie środowisku arabskim. Pogranicze cywilizacyjne korzystnie wpływa na komunikację międzykulturową ze względu na wcześniejsze kontakty, nato
Ebook

"Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych". T. 23, nr 2/2016: Wybrane zagadnienia metodologii i metodyki badań w obszarze niepełnosprawności i codzienności osób z niepełnosprawnością

Autor: red. Magdalena Bełza, red. Zenon Gajdzica, red. Dorota Prysak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejny numer czasopisma Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych (2/2016, tom XXIII) zawiera zbiór tekstów ukazujących metodologiczne i metodyczne zagadnienia interdyscyplinarnych badań nad niepełnosprawnością (osób z niepełnosprawnością oraz uwarunkowaniami ich funkcjonowania). Niepełnosprawność jako kategoria badawcza przyjmuje postać s
Ebook Niewidzialny w sieci. Sztuka zacierania śladów

Niewidzialny w sieci. Sztuka zacierania śladów

Autor: Kevin Mitnick

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Każdy twój ruch w sieci jest monitorowany i zapisywany, a twoja prywatność nieustannie zagrożona. Potężne korporacje, rządy oraz cyberprzestępcy chcą wiedzieć, co robisz, i odpowiednio to wykorzystać. Kontrolują cię, by sprzedawać twoje dane w celach reklamowych czy wpływać na podejmowane decyzje. Chcą infiltrować twoje życie osobiste, a nawet cię okraść. Kevin Mitnick uczy sztuki bycia niew
Ebook Joga w kontekstach kulturowych 2

Joga w kontekstach kulturowych 2

Autor: red. Kamila Gęsikowska, red. Anna Gomóła

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Joga w kontekstach kulturowych 2 to publikacja związana z – realizowanym od 2013 roku – wspólnym projektem Zakładu Teorii i Historii Kultury Uniwersytetu Śląskiego oraz Katedry Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. W jego ramach organizowane są (od 2014 roku) doroczne referatowo-warsztatowe konferencje naukowe, kt&oacut
Ebook Miejskość i duch innowacyjności

Miejskość i duch innowacyjności

Autor: red. Krzysztof Bierwiaczonek, red. Marek S. Szczepański, red. Karolina Wojtasik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Miejskość i duch innowacyjności zawiera autorskie artykuły analizujące współczesne zjawiska społeczne, kulturowe i gospodarcze związane z miastem i szeroko rozumianą innowacyjnością. Pojęcie to funkcjonuje w książce w wielu kontekstach związanych między innymi z zaangażowaniem obywatelskim, funkcjonowaniem miejskich przestrzeni publicznych, tworzeniem przemysłu kreatywnego, kampanii p
Ebook Metropolizacja a lokalne

Metropolizacja a lokalne "governance". Globalne wyzwania państwa narodowego na przykładzie V Republiki Francuskiej

Autor: Robert Pyka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Globalizacja jest niewątpliwie jednym z tych współczesnych procesów, które znajdują się u źródeł najistotniejszych przemian współczesnych społeczeństw. Zachodzące dotąd niezależnie w obrębie państw narodowych zjawiska społeczne, gospodarcze i polityczne, stały się częścią sieci globalnych powiązań i współzależności, które państwa mogą kontrolować je
Ebook Oblicza twórczości

Oblicza twórczości

Autor: red. Grażyna Mendecka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia utrzymana jest w duchu postmodernizmu. Prezentuje z różnych stron problem twórczości, oryginalnie i twórczo ujęty przez autorów. W tomie znalazły się teksty dotyczące rzadko omawianych problemów w psychologii twórczości, np. inspiracji twórczej, otwartości dzieła, twardości jako cechy osobowości istotnej dla aktywności twórczej. Au
Ebook Cechy osobowości a doświadczanie szczęścia i poczucie sensu życia

Cechy osobowości a doświadczanie szczęścia i poczucie sensu życia

Autor: Anna Porczyńska-Ciszewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Co cechuje człowieka szczęśliwego i co odróżnia go od nieszczęśliwego? Czy szczęście zależy od bycia szczęśliwym, czy też od wielu przyjemnych sytuacji? W jakim stopniu zadowolenie i poczucie szczęścia zależą od usposobienia oraz cech osobowości człowieka? Na te m.in. pytania czytelnik może znaleźć odpowiedź w niniejszej pracy.   Zwracając uwagę na problematykę sensu życia i szcz
Ebook Hermeneutyka mitu dionizyjskiego w filozofii Fryderyka Nietzschego

Hermeneutyka mitu dionizyjskiego w filozofii Fryderyka Nietzschego

Autor: Malwina Rolka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest poświęcona dionizyjskim obliczom filozofii Fryderyka Nietzschego, stanowiąc zarazem próbę spojrzenia na jego dzieło przez pryzmat wykładni, dla której podstawą staje się mit. Dionizos pojawia się tu zarówno jako znak przeszłości, w którym dzięki rozszyfrowywaniu uniwersalnego charakteru mitycznych symboli poszukiwać należy pradawnej mądrości ludzkiej natury,
Ebook Zoomorfismos fraseológicos del espanol y del polaco: un estudio contrastivo desde el punto de vista de la lingüística cultural

Zoomorfismos fraseológicos del espanol y del polaco: un estudio contrastivo desde el punto de vista de la lingüística cultural

Autor: Agnieszka Szyndler

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem pracy jest analiza kontrastywna frazeologizmów zoonimicznych opartych na metaforze konceptualnej CZŁOWIEK TO ZWIERZĘ, występujących w języku hiszpańskim oraz polskim, a więc języków wpisanych w tę samą europejską ramę: system macro. Niemniej jednak fakt, iż kultura ta została ukształtowana poprzez wspólny system filozoficzno-religijny nie oznacza, że pomiędzy obiem
Ebook Eufemizmy we współczesnym języku słowackim

Eufemizmy we współczesnym języku słowackim

Autor: Mariola Szymczak-Rozlach

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia pt. Eufemizmy we współczesnym języku słowackim stanowi opracowanie zjawisk związanych z szeroko pojętą eufemizacją. Autorka na materiale słowackim omawia eufemizmy funkcjonujące w języku słowackim, wypełniając tym samym lukę w badaniach słowacystycznych w Polsce i na Słowacji. Praca ma charakter kulturoznawczo-lingwistyczny, bowiem eufemizmy są z jednej strony odpowiedzią na tabu
Ebook

"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa". T. 5

Autor: red. Ewa Budzyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rocznik „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”  nawiązuje do wydawanych przez Śląski Instytut Naukowy „Górnośląskich Studiów Socjologicznych”. W tomie piątym podjęty został problem szeroko pojętych wartości – wartości a etniczność, wartości prospołeczne i ich przemiany, świat wartości w różnych kulturach. „Górno
Ebook Lanalyse du discours : de la théorie  la pratique

Lanalyse du discours : de la théorie la pratique

Autor: Anna Kieliszczyk, Elżbieta Pachocińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja w języku francuskim jest wynikiem współpracy Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego z wydziałem Lettres Uniwersytetu w Poitiers. Językoznawcy z obydwu ośrodków zajęli się stanem badań i zastosowaniem współczesnych teorii do analizy różnych gatunków dyskursu. Teksty poszczególnych autorów składają się na pewien ciąg tematyczny do
Ebook Rekonstrukcja działań pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie

Rekonstrukcja działań pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie

Autor: Anna Jarkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorka publikacji, posługując się metodą badawczą bazującą na obserwacji uczestniczącej i wywiadach informacyjnych, rekonstruuje działania pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie. Odtworzenie takiego katalogu postaw pracowników socjalnych może być z jednej strony praktycznym wsparciem dla instytucji pomocowych, a z drugiej - przyczynić się do rozwoju teorii społeczn
Ebook Wymiary, konteksty i wzory karier. Proces stawania się sportowcem przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną - analiza społecznych mechanizmów (re)konstruowania tożsamości

Wymiary, konteksty i wzory karier. Proces stawania się sportowcem przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną - analiza społecznych mechanizmów (re)konstruowania tożsamości

Autor: Jakub Niedbalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autor książki rekonstruuje doświadczenia i działania składające się na wieloetapowy proces „stawania się” sportowcem przez osobę niepełnosprawną. Proces ten, będący zasadniczym przedmiotem podjętych analiz, został przedstawiony w jak najszerszych ramach strukturalno-instytucjonalnych, podając uwarunkowania i konteksty głównego działania, a więc sportu. Wyniki badań obrazują, iż
Ebook Edukacja międzykulturowa na rzecz zrównoważonego rozwoju

Edukacja międzykulturowa na rzecz zrównoważonego rozwoju

Autor: Aneta Rogalska-Marasińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Inspiracją do powstania książki była potrzeba podzielenia się z Czytelnikiem obserwacjami oraz naukową refleksją nad współczesną wielokulturową rzeczywistością społeczną i współtworzącym ją człowiekiem. Autorka łączy prezentowaną problematykę z postulatem naprawy relacji międzyludzkich i międzykulturowych poprzez zgodę na powszechną realizację idei zrównoważonego rozwoju, kt&o
Ebook Rozważania nad instytucją obrony koniecznej

Rozważania nad instytucją obrony koniecznej

Autor: Krzysztof Urbanek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Artykuł przybliża podstawy dogmatyczne, doktrynalne oraz historycznoprawne związane z problematyką okoliczności wyłączających bezprawność czynów, ze szczególnym uwzględnieniem obrony koniecznej. Obrona konieczna jako konstrukcja prawnicza jest wiekowa i na przestrzeni dziejów występowała wszędzie tam, gdzie władza publiczna stosowała represję karną. Praca poświęcona jest refleksjom nad polskim sys
Ebook

"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa". T. 4

Autor: red. Andrzej Górny, red. Justyna Kijonka, red. Agata Zygmunt

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tematyka czwartego tomu "Górnośląskich Studiów Socjologicznych. Seria Nowa" nawiązuje do zagadnień poruszanych w "Górnośląskich Studiach Socjologicznych", wydawanych niegdyś przez nieistniejący już Śląski Instytut Naukowy. W tomie zaprezentowane zostały między innymi wyniki badań i naukowe dociekania "młodych naukowców" – doktorant&oa
Ebook POLICJA JAKO INSTYTUCJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO. PERSPEKTYWA OSÓB STARSZYCH

POLICJA JAKO INSTYTUCJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO. PERSPEKTYWA OSÓB STARSZYCH

Autor: Maria Zrałek, Aldona Frączkiewicz-Wronka (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Sześć opracowań zawartych w niniejszym tomie składa się na narrację, której celem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, jak osoby starsze postrzegają wypełnianie przez Policję zadania związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Informacje o tym, jak wypełnianie zadań Policji jest oceniane, przyczyni się do tworzenia takiego wizerunku Policji, aby odpowiadał na z
Ebook MODELE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W WYBRANYCH PAŃSTWACH EUROPEJSKICH

MODELE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W WYBRANYCH PAŃSTWACH EUROPEJSKICH

Autor: Joanna Podgórska-Rykała, Maciej Borski (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Recenzowana praca, poświęcona europejskim modelom administracji samorządowej „Starej Europy” oraz młodym demokracjom Europy Środkowej i Wschodniej, charakteryzuje się różnorodnością rozwiązań ustrojowych przy równoczesnym spełnianiu standardów opartych na wspólnych wartościach fundamentalnych, wynikających z Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego oraz zasad
Ebook

"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa". T. 3

Autor: red. Marek S. Szczepański, red. Anna Śliz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Trzeci tom rocznika nawiązuje tematyką do „Górnośląskich Studiów Socjologicznych”, wydawanych niegdyś przez nieistniejący już Śląski Instytut Naukowy, w tym bowiem numerze podjęto problem różnych konfliktów społecznych (etnicznych, związanych z ekologią i gospodarką). Artykuły zostały zgrupowane w trzech częściach tematycznych. W części Konflikt etniczny: k
Ebook

"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa". T. 2

Autor: red. Kazimiera Wódz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Drugi tom czasopisma poświęcono problemowi społecznych konsekwencji rozwoju, a obecnie upadku przemysłu na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Część artykułów oparta jest na badaniach procesów przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych starych regionów Europy. Badania te prowadzone były przez zespół socjologów pod kierunkiem Kazimiery Wódz
Ebook

"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa". T. 1

Autor: red. Wojciech Świątkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tematem wiodącym pierwszego tomu wznowionej edycji „Górnośląskich Studiów Socjologicznych” jest ukazanie tradycji i stanu badań społecznych na Górnym Śląsku w zakresie wybranych dziedzin, w których dorobek badawczy jest znaczący i udokumentowany. Zbiór został podzielony na pięć działów: Śląsk – problemy społeczno-kulturowe; Kultura i prze
Ebook O współczesnych praktykach genderyzacji ciała

O współczesnych praktykach genderyzacji ciała

Autor: red. Jolanta Klimczak, red. Kazimiera Wódz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook prezentuje efekty socjologicznych badań i krytycznej refleksji nad kobiecością i męskością. Szczególną uwagę zwraca na cielesny wymiar ról społecznych przypisywanych kobietom i mężczyznom oraz na praktyki kulturowe, które wykorzystują ciało do konstruowania płci kulturowej.  Przedstawia analizę wybranych reprezentacji kobiecości i kobiecego ciała w fotografii, rekla
Ebook

"Studia Etnologiczne i Antropologiczne" 2014. T. 14: Globalizacja jako wyzwanie dla zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowo-Wschodniej

Autor: red. Halina Rusek, red. Jacek Szczyrbowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wiedza o procesie globalizacji, jego kierunkach i skutkach jest niespójna, rozproszona, a sam termin globalizacja różnie rozumiany i interpretowany. Nie jest zatem łatwo połączyć ze sobą globalizację oraz dziedzictwo kulturowe, jednak autorzy przyczynków zawartych w kolejnym tomie „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych” postanowili tę trudność pokonać.
Ebook Media społecznościowe. Dialog w cyberprzestrzeni. T. 2

Media społecznościowe. Dialog w cyberprzestrzeni. T. 2

Autor: red. Krystyna Doktorowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Tom stanowi drugą część zbioru tekstów poświęconych problematyce mediów społecznościowych – fenomenu współczesnej kultury partycypacji. Zamieszczone w nim teksty odnoszą się do problematyki mediów społecznościowych zarówno w aspektach społecznych, kulturowych, jak i piarowych, co stanowi kontynuację rozważań podjętych w poprzedniej części. Autorzy pod
Ebook Miejskie tłumy. Miasto i wspólnotowość w dobie sieciowej współpracy

Miejskie tłumy. Miasto i wspólnotowość w dobie sieciowej współpracy

Autor: Blanka Brzozowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja dotyczy kulturowych studiów miejskich z silnym uwzględnieniem perspektywy badań nad mediami i ich rolą w kształtowaniu „nowej wspólnotowości”, którą autorka próbuje zdefiniować w opozycji do tradycyjnych ujęć socjologicznych. Autorka akcentuje obserwowane współcześnie zjawisko przenikania się przestrzeni fizycznych i medialnych, a także śle
Ebook Bazary. Kooperacja czy konkurencja?

Bazary. Kooperacja czy konkurencja?

Autor: Łukasz T. Marciniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook dotyczy relacji między kupcami na targowiskach polskich i warunków, w jakich one przebiegają. Autor opisuje działania ekonomiczne kupców, ukierunkowane na sprzedaż i zysk oraz działania społeczne, czyli budowanie i zarządzanie relacjami z pozostałymi sprzedającymi na targowiskach, balansującymi między kooperacją a konkurencją. Ebook zawiera barwne opisy trajektorii zakupó
Ebook Bez retuszu czy po liftingu? Obrazy starości i aborcji w filmie

Bez retuszu czy po liftingu? Obrazy starości i aborcji w filmie

Autor: Ewelina Wejbert-Wąsiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook dotyczy dwóch kwestii społecznych -starości i aborcji -omawianych z perspektywy artystycznej (filmowej) i socjologicznej. Autorka ukazała oba zjawiska, odwołując się do współczesnego kina amerykańskiego, europejskiego i polskiego, zwracając uwagę na subiektywny, kulturowo uwarunkowany przekaz filmowy w odniesieniu do rzeczywistości. Przedstawiła także wyniki badań własnych na t
Ebook Planowanie i zarządzanie strategiczne w NGO: Od teorii do praktyki

Planowanie i zarządzanie strategiczne w NGO: Od teorii do praktyki

Autor: Tomasz Trzciński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest obszernym podręcznikiem planowania i zarządzania strategicznego w instytucjach typu NGO. Dowiemy się z niej o historii tej metody i korzyściach, jakie wynikają z zastosowania jej w organizacjach typu non-profit. Pierwsza część książki zawiera opis teorii, która stanowi podstawę do planowania i zarządzania strategicznego. W drugiej części książki znajduje się praktyczna propozycja proces
Ebook Praca opiekunki osób starszych i niepełnosprawnychw Wielkiej Brytanii

Praca opiekunki osób starszych i niepełnosprawnychw Wielkiej Brytanii

Autor: Sylwia Nawrat, Cekal Recruitment Ltd

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych nie jest łatwa i wymaga poświęcenia jak i czasami moralnego kręgosłupa. Ta Ebook opowiada o życiu i pracy opiekunek w Wielkiej Brytanii jak i zawiera przetłumaczone z języka angielskiego na język polski szkolenia. Każda opiekunka powinna koniecznie przeczytać tę książkę!
Ebook Wcielenia

Wcielenia

Autor: Aurelia Ziobrowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook ta powstała poprzez dyktowanie. Pokazuje nam chęć pomocy, jaką chcą okazać nam Dusze z zaświatów. Niestety, cały problem tkwi w tym, że wielu ludzi nie potrafi czytać znaków, pochodzących z innego wymiaru.
Ebook Bezpieczeństwo Kulturowe w Islamskiej Republice Afganistanu

Bezpieczeństwo Kulturowe w Islamskiej Republice Afganistanu

Autor: Magdalena El Ghamari

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Bezpieczeństwo kulturowe jest czymś więcej niż prostą sumą bezpieczeństwa poszczególnych jednostek. Stanowi nową jakość. Wynika z tego prawidłowość dotycząca różnicy między bezpieczeństwem kulturowym, a społecznym. Obszar Islamskiej Republiki Afganistanu nabiera w tym kontekście nowego znaczenia. Operacje militarne prowadzone w odmiennym środowisku kulturowym wymagają solidnej i merytorycznej wied
Ebook

"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa". T. 8

Autor: red. Andrzej Niesporek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Przedstawiamy tom 8. „Górnośląskich Studiów Socjologicznych. Seria Nowa”, przygotowany przez prof. Andrzeja Niesporka z Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Każdy tom naszego czasopisma ma swoją specyfikę tematyczną nakreśloną przez redaktora naukowego. Andrzej Niesporek zaprosił Autorów reprezentujących r&oacut
Ebook Migracje emerytów w Polsce - czynniki, kierunki, konsekwencje

Migracje emerytów w Polsce - czynniki, kierunki, konsekwencje

Autor: Sławomir Pytel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problematyką starzenia się ludności i populacją seniorów zajmuje się wiele dziedzin naukowych, w tym również geografia. Starzenie się populacji to proces polegający na zmianach w strukturze wieku ludności, a jego konsekwencje wywołują różnorodne potrzeby i zagrożenia natury medycznej, społecznej i gospodarczej. Stąd badanie tego procesu ma duże znaczenie teoretyczne i praktycz
Ebook Opowiastki i wierszyki

Opowiastki i wierszyki

Autor: Katarzyna Siuda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wierszowane opowiastki, z którymi dziecko ma największy kontakt w okresie przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym są pięknym i skutecznym narzędziem, dzięki któremu możemy kształtować osobowość dziecka. Ich bohaterowie są wiernymi przyjaciółmi i towarzyszami przedszkolaka w podróży przez dzieciństwo. Wierszowane opowiastki zachwycają, rozwijają wyobraźnię i uczą, wprowadzają w świat pełen bajkowych pos
Ebook

"Nie" to za mało. Jak stawić opór polityce szoku i stworzyć świat, jakiego nam trzeba

Autor: Naomi Klein

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Gorąca reakcja na najważniejsze wydarzenia polityczne, przede wszystkim na wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych, oraz na gwałtownie rosnące w innych krajach prawicowy populizm i nacjonalizm. To Ebook o systemie, w którym ktoś taki jak Trump mógł zostać prezydentem. Ebook o procesach i prawidłowościach tego systemu, które mimo lokalnych r&oacut
Ebook Płeć zmiany. Zjawisko transformacji w Polsce z perspektywy gender. Wydanie drugie zmienione i poprawione

Płeć zmiany. Zjawisko transformacji w Polsce z perspektywy gender. Wydanie drugie zmienione i poprawione

Autor: Izabela Desperak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja zawiera analizę transformacji w Polsce z perspektywy społecznej zmiany uwzględniającej wymiar płci. Składa się na nią prezentacja teoretycznego zaplecza i metodologicznych założeń, następnie omówienie wybranych wymiarów analizy (takich jak rynek pracy, przestrzeń publiczna, dyskurs publiczny, polityki płci) na podstawie literatury przedmiotu i badań autorki, a na koniec op
Ebook

"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa" 2018, T. 9, z. 1

Autor: red. Adam Bartoszek, red. Sławomira Kamińska-Berezowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi przejaw potrzeby ciągłej refleksji nad znaczeniem socjologii w zmieniającym się społeczeństwie oraz nad społeczną rolą socjologów. W prezentowanym tomie zestawione zostały cztery kategorie problemów ważnych dla sposobów rozumienia misji społecznej socjologów, rozpoznających sens swojego funkcjonowania na rynku pracy i nauki. Są to: kwestie etyczne ksz
Ebook Harmonia społeczna

Harmonia społeczna

Autor: W. Julian Korab-Karpowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

    Harmonia społeczna jest kontynuacją myśli zawartej w Traktacie polityczno-filozoficznym. Korab-Karpowicz dowodzi, że nasze idee i sposób widzenia świata odkrywają, a zarazem kształtują naszą rzeczywistość. Dążeniu do dominacji przeciwstawia dążenie do doskonałości, a konfliktowi - współdziałanie. Pokazuje, że jeżeli właściwie rozpoznamy naszą naturę i zorganizujemy życie społeczne zgodnie z za
Ebook Upadek imperium. Nauka dla współczesnej Rosji

Upadek imperium. Nauka dla współczesnej Rosji

Autor: Jegor Gajdar

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

    Jegor Gajdar, przedwcześnie zmarły w 2009 r. były premier Rosji, był jednym z autorów programu radykalnych reform gospodarczych, jakie przeprowadzono w tym kraju na początku lat dziewięćdziesiątych, a także cenionym w świecie nauki ekonomistą. Ebook Upadek imperium wydana w Rosji w 2006 r. stała się tam bestsellerem. Autor kreśli w niej szerokie tło historyczne, docieka przyczyn upadku imperió
Ebook Wstyd. Seks i medycyna. Przewodnik dla lekarzy

Wstyd. Seks i medycyna. Przewodnik dla lekarzy

Autor: Michał Lew-Starowicz, Alicja Długołęcka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest pozycją traktującą o wstydzie jako pierwotnej emocji towarzyszącej nam prawie codziennie w róznych sytuacjach życiowych. Wstyd może dotyczyć zarówno relacji rodzinnej, partnerskiej oraz pojawić się w relacji lekarz pacjent/pacjentka. Autorzy analizują wstyd oraz dają praktyczne wskazówki jak radzić sobie z tą emocją i dlaczego jest tak ważna w relacjach międzyludzkich. W książce są rodz
Ebook Oblicza niepełnosprawności w teorii i praktyce

Oblicza niepełnosprawności w teorii i praktyce

Autor: Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook dotyczy niepełnosprawności jako zjawiska społecznego powstającego pod wpływem czynników historycznych, kulturowych oraz politycznych, które kształtują wizerunek osoby z różnego rodzaju dysfunkcjami i prowadzą do rewidowania definicji pojęcia niepełnosprawności. Publikację kierujemy do przedstawicieli środowiska akademickiego zainteresowanych problematyką niepełnosprawno
Ebook Dzieci psychiatryka

Dzieci psychiatryka

Autor: Sara Romska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook składa się z trzech równorzędnych wątków wzajemnie się przeplatających. Główny wątek to pamiętnik Natalii, która opisuje swoje patologiczne relacje z rodziną, destrukcyjne zachowania i proces demoralizacji. Drugi to przeżycia dzieci, ich losy, które zaprowadziły je do tego samego miejsca -- szpitala psychiatrycznego oddziału o wzmożonym zabezpieczeniu. Trzeci dotyczy pracy oddziału, regulami
Ebook Rodzina niejedno ma oblicze - refleksja o współczesnej rodzinie

Rodzina niejedno ma oblicze - refleksja o współczesnej rodzinie

Autor: red. Andrzej Górny, red. Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz, red. Grzegorz Libor, red. Agata Zygmunt

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rodzina jest jedną z podstawowych instytucji we wszystkich społeczeństwach. Jest grupą społeczną, która stanowi pas transmisyjny integrujący jednostki z szerszymi układami społecznymi. Jej sprawne funkcjonowanie przekłada się zarówno na dobrostan jednostek, jak i na efektywne funkcjonowanie złożonych systemów makrospołecznych. Systematycznie prowadzone badania naukowe wskazują
Ebook Srebrne tabu. Przyjaźń, miłość i seks w wieku dojrzałym

Srebrne tabu. Przyjaźń, miłość i seks w wieku dojrzałym

Autor: Monika Kamieńska, Monika Mularska-Kucharek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook zawiera wywiady ze znanymi osobami oraz porady eksperckie na temat poprawy jakości życia ludzi starszych. O tym, jak spełniać swoje marzenia i dbać o codzienną aktywność opowiadają postaci kojarzone z telewizji (np. Krystyna Mazurówna, Teresa Lipowska, Andrzej Precigs, Ryszard Rembiszewski, Zofia Suska, Krystyna Sienkiewicz – jedna z ostatnich oficjalnych wypowiedzi), a także zw
Ebook Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu

Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu

Autor: Katarzyna Jędrys Siuda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Świadoma profilaktyka to przede wszystkim wiedza i odpowiedzialność za dziecko. Nie zapominajmy, że dzięki rozumieniu mowy dziecko poznaje otaczający go świat, a dzięki umiejętności mówienia i precyzyjnej komunikacji jest ono w stanie zdobyć potrzebne mu informacje, wyrazić własne sądy, uczucia i upodobania.
Ebook Praca opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych w Wielkiej Brytanii

Praca opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych w Wielkiej Brytanii

Autor: Sylwia Nawrat

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych nie jest łatwa i wymaga poświęcenia. Ta Ebook opowiada o życiu i pracy opiekunek w Wielkiej Brytanii oraz zawiera przetłumaczone z języka angielskiego szkolenia. Każda opiekunka powinna koniecznie przeczytać tę książkę!
Ebook Doświadczenie przemocy w rodzinie. Autobiograficzne narracje kobiet

Doświadczenie przemocy w rodzinie. Autobiograficzne narracje kobiet

Autor: Katarzyna Gajek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana Ebook dotyczy bardzo ważnego i trudnego problemu - przemocy wobec kobiet. Tematyka ta budzi zainteresowanie wielu środowisk, nie tylko akademickich. Autorka analizuje narracje kobiet w kontekście wyodrębnionych przez Fritza Schutze struktur procesowych. Jest to pierwsza znana mi tego typu interpretacja przemocy domowej w polskiej literaturze pedagogicznej. Wypowiedzi narratorek są prz
Ebook Jej opowieści. Rzecz o równouprawnieniu kobiet

Jej opowieści. Rzecz o równouprawnieniu kobiet

Autor: Jarosław Kapsa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook bezpośrednio odnosi się do 100 rocznicy przyznania praw wyborczych kobietom. Przyjęta forma, określona tytułem „Jej opowieści”, oddaje w pierwszym rzędzie głos bohaterkom historii: obszernie cytowane są teksty programowe i wspomnieniowe aktywistek ruchu feministycznego tworzącego się na przełomie XIX i XX w. Opowieści dotyczą przede wszystkim środowiska tworzącego Związek R&oacut
Ebook Chorał gregoriański

Chorał gregoriański

Autor: Romuald Milewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Notatki powstałe na zajęciach z chorału gregoriańskiego prowadzonych przez ks. kan. Mieczysława Dworakowskiego -- profesora seminarium i dyrektora Diecezjalnego Instytutu Organistowskiego w Łomży
Ebook Istota prowadzenia operacji w Islamskiej Republice Afganistanu

Istota prowadzenia operacji w Islamskiej Republice Afganistanu

Autor: Magdalena El Ghamari, Julita Mirowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Środowisko współczesnych operacji wojskowych jest wielowymiarowe oraz wieloaspektowe. Operacje reagowania kryzysowego z przełomu XX oraz XXI wieku przeprowadzone były na pograniczu cywilizacji europejsko -- azjatyckiej oraz w jednorodnym cywilizacyjnie środowisku arabskim. Pogranicze cywilizacyjne korzystnie wpływa na komunikację międzykulturową ze względu na wcześniejsze kontakty, natomiast jedno
Ebook Koniec wszelkiego zła

Koniec wszelkiego zła

Autor: Jeremy Locke

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook dla tych, którzy pragną WOLNOŚCI i mają dość wszelkiej WŁADZY ponad swoim życiem. Ebook, która tłumaczy różnice pomiędzy prawdziwymi regułami rządzącymi naszym życiem, a sztucznymi prawami, tworzonymi przez WŁADZĘ tylko po to, by nas zniewalać. Jeżeli chcesz zobaczyć co WŁADZA zrobiła z TWOIM światem, z MOIM światem, z NASZYM światem, zacznij od wzięcia tej książki w swoje ręce. Koniec ws
Ebook Studentki w seksbiznesie

Studentki w seksbiznesie

Autor: Katarzyna Kozłowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rozerotyzowana kultura, wypełniona seksualnością, promującą ekshibicjonizm społeczny i przenikanie pornosfery do kultury masowej. Kultura, która pokazuje młodym ludziom, że aby się liczyć w grupie rówieśniczej trzeba podążać za trendami, mieć modne ubrania i najnowsze gadżety. Taka jest dzisiejsza rzeczywistość. Jakie niesie ze sobą konsekwencje? O tym przekonasz się po przeczytaniu tej książki.
Ebook Zarządzanie Przez Cele w dziale sprzedaży i nie tylko

Zarządzanie Przez Cele w dziale sprzedaży i nie tylko

Autor: Jacek Jędrzejczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszy poradnik, dotyczy stosowania Zarządzania Przez Cele (ZPC) jako koncepcji, ale i narzędzia pozwalającego skutecznie zarządzać działaniami pracowników na każdym szczeblu organizacji zgodnie z celami i strategią firmy. Zawarte w nim treści można polecać wszystkim osobom, które na codzień kierują zespołami pracowników i odpowiadają za realizację zadań i celów na poziomie pionów, działów, a n
Ebook Komunikatory internetowe pomoc w komunikowaniu? Czy postęp zaburzający relacje międzyludzkie?

Komunikatory internetowe pomoc w komunikowaniu? Czy postęp zaburzający relacje międzyludzkie?

Autor: Adrian Ciepał

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest psychologicznym podejściem do tematyki relacji ludzkich w realnym i internetowym świecie. Odpowiada na takie pytania jak. Czy w dobie internetu nadal rozwijają się relacje. Czy istnieją takie same więzi -- zarówno pod względem ilości jak i jakości -- które rozwijały się w czasach przed internetem? Czy relacje internetowe są bardziej trwałe? Czy mają mniej lub więcej kontaktów ze znajomy
Ebook Niewidzialna transfuzja 3

Niewidzialna transfuzja 3

Autor: Wahe Singh

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook popularnonaukowa. Od czasów Hipokratesa poszukiwano przyczyn chorób wszelakich. Teorie mnożyły się jak grzyby po deszczu. W starożytności dopatrywano się przyczyn chorób spowodowanych przez humory. Za czasów Pasteura winą za choroby obarczono zarazki. Dziś wmawia się ciemnotę, że to czynniki środowiskowe. Według autora przyczyna wielu chorób jest niewidzialna transfuzja.
Ebook Schematy unikania opodatkowania funkcjonujące w polskiej praktyce i skuteczność środków stosowanych do ich zwalczania

Schematy unikania opodatkowania funkcjonujące w polskiej praktyce i skuteczność środków stosowanych do ich zwalczania

Autor: Marcin Lachowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook, w której przedstawione zostały stosowane w praktyce sposoby optymalizacji podatkowej w podatkach dochodowych oraz oceniono skuteczność rozwiązań prawnych w walce ze zjawiskiem unikania opodatkowania. Ebook stanowi w istocie treść pracy doktorskiej Marcina Lachowicza z 2015 roku.
Ebook Stowarzyszanie się

Stowarzyszanie się "wykluczonych". Przykład bezdomności

Autor: Małgorzata Kostrzyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podstawę do napisania książki stanowi trwające kilka lat badanie partycypacyjne, prowadzone wśród bezdomnych mężczyzn próbujących „Wziąć sprawy w swoje ręce” i samodzielnie powołać organizację, która miała temu sprzyjać. Efektem badania stała się rekonstrukcja procesu ich stowarzyszania się, w który wpisane są mechanizmy stygmatyzacji ujawniające się na styk
Ebook Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej

Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej

Autor: Ruth Benedict

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Ruth Benedict, klasyk antropologii amerykańskiej, znana jest polskiemu czytelnikowi jako autorka Wzorów kultury, które należą do kanonu lektur humanistycznych. Ebook Chryzantema i miecz powstała jako owoc badań nad kulturą Japonii, które Benedict podjęła na zlecenie amerykańskich władz podczas drugiej wojny światowej. Choć napisana pół wieku temu, w innej rzeczywistości historycznej i gospodarc
Ebook Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne. Teoria i praktyka

Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne. Teoria i praktyka

Autor: Tomasz Trzciński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook bardzo obszernie opisuje zasady przywództwa transformacyjnego i charyzmatycznego. Czytelnik przeczyta o najważniejszych założeniach tych metod Pozna też biografie najsłynniejszych liderów transformacyjnych i charyzmatycznych. Dowie się także, jak rozwinąć swój osobisty styl przywództwa, czyli jak zbudować "mapę rozwoju lidera". Dodatkowo Ebook zawiera rozdziały dotyczące zarządzania opartego
Ebook Kultura literacka

Kultura literacka

Autor: Katarzyna Jędrys Siuda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Literatura jest istotnym elementem wpływającym na prawidłowy rozwój. To właśnie z jej pomocą dziecko uczy się reguł i wzorów zachowań. Pomaga też pokonywać dziecku jego problemy. Sięga ono po książkę, kiedy jest wesołe i kiedy jest smutne. W gronie bohaterów literackich poszukuje sytuacji podobnych do swoich sytuacji życiowych.
Ebook Armia Pakistanu. Kultura strategiczna

Armia Pakistanu. Kultura strategiczna

Autor: Aleksander Głogowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja dotyczy kultury strategicznej Pakistanu, a w szczególności ścierania się wpływów brytyjskich/zachodnich i islamskich.
Ebook Międzypokoleniowe więzi w rodzinie. Studium socjologiczne rodzin polskich i słowackich

Międzypokoleniowe więzi w rodzinie. Studium socjologiczne rodzin polskich i słowackich

Autor: Ewa Budzyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook w pierwszej części przestawia teoretyczne koncepcje rodzinnych więzi społecznych w szerokim kontekście więzi ogólnospołecznych oraz konsekwencje przyjmowanych i wcielanych w życie teoretycznych założeń, w świetle współczesnych badań społecznych. Ponadto na podstawie badań nad radykalnie zmieniającą się rodziną zachodnią, ukazuje przemiany jakości międzypokoleniowych więzi, nie
Ebook Przewodnik po demonologii ludowej

Przewodnik po demonologii ludowej

Autor: Romuald Milewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przewodnik po demonologii ludowej -- to krótki zarys przesądów, guseł i wierzeń ludowych, spotykanych na terenie Polski. Autor w zwięzły sposób przedstawia związane z tymi wierzeniami istoty demoniczne oraz inne zjawiska.
Ebook Starzenie się społeczeństwa a polityka fiskalna i migracyjna

Starzenie się społeczeństwa a polityka fiskalna i migracyjna

Autor: Agnieszka Fihel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorzy zajmują się zagadnieniami polityki przeciwdziałania starzeniu się społeczeństwa. Pokazują, jaki wpływ na dzietność mają konkretne działania z zakresu polityki fiskalnej, jaki jest ich koszt, jakie są wydatki państwa na poszczegó lne działania w ramach polityki imigracyjnej, ile kosztuje stymulowanie imigracji kompensacyjnej, tzn. uzupełniającej braki na rynku pracy. Pytają o najbard
Ebook Sport i czas wolny w perspektywie interdyscyplinarnej

Sport i czas wolny w perspektywie interdyscyplinarnej

Autor: red. Dorota Nowalska-Kapuścik, Grzegorz Libor,

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Sport zawsze stanowił nieodłączony element kultury, jednak w ostatnich czasach problematyka ta nabrała nowego, ogromnego znaczenia. Szeroko rozumiany ruch i rekreacja to nie tylko podstawa dobrej kondycji psychofizycznej, ale i przepustka do funkcjonowania  w satysfakcjonującej nas przestrzeni towarzyskiej, prywatnej i zawodowej. Odpowiednio wyrzeźbione ciało to współczesny znak towaro
Ebook Harmonia funkcyjna

Harmonia funkcyjna

Autor: Romuald Milewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik do systematycznej nauki harmonii praktycznej. Napisany z myślą o samoukach oraz uczniach szkół muzycznych, słuchaczach diecezjalnych szkół organistowskich i studentach muzykologii.
Ebook Prokrastynacja

Prokrastynacja

Autor: Ethan Tussey

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czy zdarzyło Wam się kiedyś oderwać od pracy i nauki, żeby przejrzeć Facebooka lub Twittera? Słuchać muzyki w trakcie dojazdów do pracy? Grać na telefonie w poczekalni u dentysty, żeby tylko nie myśleć, co czeka Was za drzwiami? No właśnie. Ethan Tussey, amerykański medioznawca, postanowił przyjrzeć się temu, co dzieje się z czasem, w którym nie robimy nic konkretnego wracamy do domu
Ebook Kiedy nie ufać statystykom?

Kiedy nie ufać statystykom?

Autor: Janina Bąk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W tytule "Kiedy NIE ufać statystykom?" Janina Bąk wykładowczyni i popularna blogerka, znana bardziej jako Janina Daily uczy, jak poprawnie czytać statystyki i doniesienia naukowe oraz jak nie dać się oszukać liczbom. Z tym e-bookiem nauczysz się krytycznie i mądrze patrzeć na dane i co najważniejsze zdobędziesz odporność na źle prezentowane statystyki.
Ebook Wieczny las. Poza pogonią wielkich miast

Wieczny las. Poza pogonią wielkich miast

Autor: Justyna Stoszek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ta Ebook powstała z miłości do drzew. Chociaż nasza egzystencja jest zależna od lasów, paradoksalnie jesteśmy dla nich największym zagrożeniem. Rośliny od wieków o nas dbały, lecz dziś to my musimy zadbać o nie, pozostawiając im wolną przestrzeń, w którą nie będziemy ingerować. Justyna Stoszek, twórczyni żywych rzeźb FOREST FOREVER, to artystka, prekursorka roślinnych instalacji w szkle. Swo
Ebook Przestrzenny wymiar karier menedżerów i przedsiębiorców. Analiza socjologiczna

Przestrzenny wymiar karier menedżerów i przedsiębiorców. Analiza socjologiczna

Autor: Waldemar Dymarczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji zrekonstruowano przestrzenny wymiar karier ludzi biznesu, szczególnie predysponowanych do roli kreatorów przestrzeni, gdzie realizują swoje ambicje zawodowe i pasje życiowe. Zmiany, jakich dokonują w środowisku pracy i poza nią, dotyczą nie tylko ich samych czy najbliższych im osób, lecz także mają duże znaczenie dla członków organizacji, partnerów,
Ebook Zabójstwo a niepoczytalność

Zabójstwo a niepoczytalność

Autor: Filip Bolechała

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zabójstwo jest czynem, który stanowi dynamiczny rezultat kombinacji i wzajemnego oddziaływania wielu różnorodnych czynników, zarówno tych, mających swoje źródło w osobie sprawcy, jak i będących efektem konkretnej sytuacji, w której się on znalazł. Dlatego też sprawcy zabójstw są uznawani za grupę zróżnicowaną, heterogenną pod wzgl
Ebook Przypadki kryminalne. Ciemna liczba przestępstw jako problem interdyscyplinarny

Przypadki kryminalne. Ciemna liczba przestępstw jako problem interdyscyplinarny

Autor: Zbiorowy

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kryminalistyka - z różnych punktów widzenia, omawiana przez praktyków i teoretyków, wybitnych specjalistów. 
Ebook Starość w (wielkim) mieście

Starość w (wielkim) mieście

Autor: Dorota Nowalska-Kapuścik, Jolanta Klimczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedstawiamy raport z badań poświęcony opiniom seniorek i seniorów na temat ich potrzeb i zasobów w miejscu zamieszkania. Spiritus movens tego przedsięwzięcia badawczego była Janina Piwowarczyk- prezeska stowarzyszenia „Nasze Osiedle Ścigały” w Katowicach. Z jej inicjatywy i z Jej wsparciem podjęłyśmy się zorganizowania i przeprowadzenia badań oraz przygotowania wstępneg
Ebook Artykuły

Artykuły

Autor: Katarzyna Lisowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dwa artykuły z zakresu filozofii, które zawierają wiele refleksji własnych na kluczowe zagadnienia i wciąż aktualne we współczesnym świecie -- antropologia i egzystencjalizm.
Ebook iGen. Dlaczego dzieciaki dorastające w sieci są mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne, mniej szczęśliwe i zupełnie nieprzygotowane do dorosłości - i co to oznacza dla nas wszystkich

iGen. Dlaczego dzieciaki dorastające w sieci są mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne, mniej szczęśliwe i zupełnie nieprzygotowane do dorosłości - i co to oznacza dla nas wszystkich

Autor: Jean M. Twenge

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Urodzeni po 1995 roku. Dorastali z telefonem komórkowym, mieli konto na Instagramie, zanim poszli do liceum, nie pamiętają czasów sprzed internetu. Różnią się od każdego poprzedniego pokolenia. Mowa tu o jednej czwartej Amerykanów. To iGen (skrót od iGeneracji) pokolenie internetu. Właśnie nadeszło. W tej fascynującej, pełnej życia książce dr Jean Twenge maluje odkrywczy portret nowego pokolenia
Ebook Polityka społeczna

Polityka społeczna

Autor: Martin Bill

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Polityka społeczna stanowi jeden z istotnych elementów działań podejmowanych przez instytucje państwowe i samorządowe. Poprzez tego rodzaju politykę kształtowane są ogólne warunki pracy oraz bytu ludności, tworzone są prorozwojowe struktury społeczne, wspierane obszary życia społecznego, które niedomagają, sfer społecznych wykluczonych z powodu nałogów, niskiego statusu ekonomicznego, wieku czy ni
Ebook Kotan. Czy mnie kochasz?

Kotan. Czy mnie kochasz?

Autor: Przemysław Bogusz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zawsze budził skrajne emocje. Kiedy rozdawał prezerwatywy i kiedy ogłaszał, że jego idolem jest Jezus. Gdy zakładał pierwsze domy dla narkomanów i gdy wraz z nosicielami wirusa HIV był lżony i poniewierany przez tłum ogarnięty lękiem przed „karą bożą”. Oskarżany o kolaborację z komunistyczną władzą i kierowanie się chęcią rozgłosu, uparcie robił swoje. Pomagał tym, którzy
Ebook Social Construction of Sex Work. Ethnography of Escort Agencies in Poland

Social Construction of Sex Work. Ethnography of Escort Agencies in Poland

Autor: Izabela Ślęzak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

The book presents the social organization of escort agencies in Poland. The author focuses on analyzing the actions of female sex workers who are seen as active entities co-creating their working conditions. The author discusses the relationships between employees of the premises, namely the women providing sex services, the managers of the agencies and the security workers. Furthermore, she analy
Ebook Doktryna szoku

Doktryna szoku

Autor: Naomi Klein

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W tej przełomowej książce autorka bestselleru "No Logo" opowiada, w jaki sposób amerykańskie strategie wolnorynkowe podbiły świat, wykorzystując to, że niektóre kraje i narody znajdują się w stanie szoku. Irak ogarnia wojna domowa. Korzystając z chaosu, amerykańska administracja wprowadza nowe przepisy prawa, które pozwalają koncernom naftowym takim jak Shell czy BP
Ebook Obraz wojny w mediach

Obraz wojny w mediach

Autor: Natalia Baidetska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Media kreują wydarzenia na świecie, do tego dochodzą manipulacje, szczególnie, jeśli sprawy tyczą się polityki. Publikacja zwraca uwagę na przekaz medialny a rzeczywistość wojenną. Demaskuje mechanizmy, które rządzą się światem mediów.
Ebook Przyszłość naszej wolności

Przyszłość naszej wolności

Autor: Jean-Hervé Lorenzi, Mickaël Berrebi

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Jaka przyszłość czeka nas w świecie zmieniającym się pod dyktando szefów największych firm technologicznych, mających ogólnoświatowy zasięg i realne możliwości wpływania na wszystkie aspekty naszego życia społecznego i prywatnego? Czy eksperymenty z ludzkim genomem, sztucznym warunkowaniem pamięci, postęp technologiczny, wymuszający zmiany struktury rynku pracy i powiększający zastępy
Ebook Racjonalność w dyskursach o pracy w Polsce (po)transformacyjnej

Racjonalność w dyskursach o pracy w Polsce (po)transformacyjnej

Autor: Konrad Kubala

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook dotyczy form współczesnej komunikacji społecznej i jej skutków w postaci tworzenia oraz odtwarzania definicji zjawisk i procesów mających podstawowe znaczenie dla porządku społecznego. W publikacji nawiązano do terminów kluczowych dla reprodukcji życia społecznego, takich jak bezpieczeństwo, ryzyko czy zaufanie. Uzasadniono znaczenie pojęcia racjonalność, niezbędn
Ebook Prasa lokalna w relacjach z kluczowymi aktorami społecznymi. Studia przypadków

Prasa lokalna w relacjach z kluczowymi aktorami społecznymi. Studia przypadków

Autor: Sylwia Męcfal

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia proponowana czytelnikom łączy w sobie elementy różnych dyscyplin naukowych: socjologii, politologii, medioznawstwa, ale przede wszystkim jej istotnym elementem jest zastosowana metoda badawcza – studium przypadku. Szczególny nacisk został położony na etykę badawczą oraz obszar badawczy, który można zaliczyć do tzw. trudnych do eksploracji.   „Jest
Ebook Powrót do Reims

Powrót do Reims

Autor: Didier Eribon

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Anatomia społecznego wstydu i wykluczenia. Autor, francuski socjolog i filozof, miał na koncie wiele książek, między innymi biografię Foucaulta, gdy uświadomił sobie, że o ile przez lata zajmował się wykluczeniem i homofobią, o tyle nigdy nie przeanalizował tego, co naznaczyło całe jego życie: podziału klasowego i biedy. Wraca na prowincję, do rodzinnego domu i opisuje wszystko to, czego zawsze
Ebook Pilnowanie strażników. Etyka dziennikarska w praktyce

Pilnowanie strażników. Etyka dziennikarska w praktyce

Autor: Maciej Iłowiecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dziennikarze to strażnicy prawdy i demokracji. Ale okazuje się, że strażników trzeba pilnować, aby nie zapominali, że uprawiają zawód zaufania publicznego, że są czwartą władzą o ogromnych wpływach. Jeżeli praca dziennikarza nie opiera się na etyce, to staje się zwykłą propagandą lub oszustwem. Ta Ebook to kompendium wiedzy dla wszystkich, którym zależy na zachowaniu godności tego zawodu. Autor w
Ebook Dziesięć książek, które zepsuły świat

Dziesięć książek, które zepsuły świat

Autor: Benjamin Wiker

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czy głoszone przez Rousseau tezy przyczyniły się do wybuchu rewolucji francuskiej? Dlaczego Lenin cenił Machiavellego? Czy Darwin był "ojcem" eugeniki? W jaki sposób badania Kinseya wpłynęły na rewolucję seksualną w XX wieku? Beniamin Wiker przekonuje nas, że niebezpieczne idee zawarte w Ebookch mają poważne konsekwencje. Bowiem raz wypuszczona do społecznego krwiobiegu trucizna infekuje kolejne
Ebook Boiduda

Boiduda

Autor: Jakub Lubelski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Poruszająca, napisana z rozmachem opowieść o dorastaniu dziecka wychowywanego bez ojca, o poszukiwaniu fundamentu i przedwczesnej dojrzałości, do której zmusza konieczność zbudowania tego, co inni dostają gotowe. Piękna opowieść o matce i synu, o tym, jak ojcem staje się każde z nich, ale chyba również opowieść o pokoleniu, które dziś dochodzi do głosu. Czy dzisiejsi trzydziestolatkowie nie są po
Ebook Safari za progiem domu

Safari za progiem domu

Autor: Marzenna Nowakowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

: kto gryzie żaby w tyłek zamiast je całować, : łosie korzystające z anten i wzmacniaczy sygnału : niedźwiedzie tańczące twista : żywe trupy w siedzibach Czarnego Pana : namiętność w grządce rzodkiewek : koncerty trupich główek na trąbkę : roztańczone zaloty basujących dorszy : dzieciństwo w cmentarnej krypcie - chrząszcze z rodziny omarlicowatych : biedronki trujące niczym
Ebook Kultura narodu

Kultura narodu

Autor: Artur Górski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

KULTURA NARODU to Ebook, która ukazuje się drukiem po raz pierwszy, chociaż od śmierci autora minęło już pół wieku. Praca opowiada o znaczeniu kultury w życiu społeczeństw, a zwłaszcza o tym, w jaki sposób kultura polska przyczyniła się do przetrwania narodu pozbawionego własnej państwowości.
Ebook Homoseksualizm. Przegląd światowych analiz i badań. Wydanie 2018

Homoseksualizm. Przegląd światowych analiz i badań. Wydanie 2018

Autor: Beata Wieczorek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwsza na polskim rynku przekrojowa Ebook stanowiąca przegląd badań zjawiska homoseksualizmu. Analiza dowodów naukowych na poparcie konkurencyjnych hipotez odnoszących się do tego, czym jest homoseksualizm i jak powstaje. SYMPTOMY, PRZYCZYNY I TERAPIA HOMOSEKSUALIZMU HOMOSEKSUALIZM W HISTORII - W RÓŻNYCH KULTURACH GENY, WPŁYWY ŚRODOWISKA, CZY WOLNY WYBÓR? DYSKRYMINACJA W OBIE STRONY RUCH L
Ebook Emocje - relacje - empatia w wieku dojrzałym. Warsztat: Jak zadbać o siebie

Emocje - relacje - empatia w wieku dojrzałym. Warsztat: Jak zadbać o siebie

Autor: Jolanta Marchlewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Bezcenne wskazówki jak poprawić lub zmienić swoje życie, aby było spełnione i szczęśliwe. Wspaniała i potrzebna Ebook! Urszula Dudziak   Ebook zachęca do refleksji nad własnym rozwojem, kształtowaniem umiejętności autentycznego wyrażania siebie w relacjach z innymi oraz słuchaniem innych z uważnością. Zaproponowane ćwiczenia mogą stanowić motywację do zmiany dojrzałego życia. Beata
Ebook Arytmetyka codzienności. Antropologiczna analiza rachunków domowych

Arytmetyka codzienności. Antropologiczna analiza rachunków domowych

Autor: Katarzyna Orszulak-Dudkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce podjęto rozważania z zakresu antropologii ekonomicznej i antropologii codzienności. Na podstawie niepublikowanych materiałów źródłowych - prywatnych zeszytów z rachunkami domowymi prowadzonych przez wiele lat przez trzy kobiety o różnej sytuacji zawodowej i rodzinnej, w nieco odmiennych warunkach kulturowych - autorka dokonała interesującej antropologicznej an
Ebook Profesor Dębski. Lekarz od cudu życia

Profesor Dębski. Lekarz od cudu życia

Autor: Edyta Brzozowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pacjentki mówiły o nim, że jest jak Juda Tadeusz, patron od spraw trudnych i beznadziejnych. Bo profesor Romuald Dębski nie był zwyczajnym ginekologiem-położnikiem. Raczej ostatnią szansą na macierzyństwo. Kobiety, które przez lata bez powodzenia starały się zajść w ciążę, leczyły się właśnie u niego. I rodziły dzieci. Mimo swoich chorób: endometriozy, raka, bezowulacyjnych cyklów, chorób ta
Ebook Starość w nurcie życia. Refleksje nad starością. Tom 2

Starość w nurcie życia. Refleksje nad starością. Tom 2

Autor: Elżbieta Dubas, Marcin Muszyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Refleksje zawarte w tomie mieszczą się pomiędzy dwoma biegunami nurtu życiowego – społeczno-kulturowym i jednostkowym przeżywaniem starości. Publikacja dotyczy procesów migracyjnych, które coraz częściej wpływają na ludzi starszych i lokują starość w kontekście interakcji globalnych; działań lokalnych, środowiskowych i instytucjonalnych podejmowanych na rzecz seniorów; z
Ebook Śmierć i życie wielkich miast Ameryki

Śmierć i życie wielkich miast Ameryki

Autor: Jane Jacobs

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook, która zrewolucjonizowała myślenie o nowoczesnym mieście - nareszcie po polsku. Jane Jacobs była dziennikarką, pasjonatką architektury i miejskiego życia, a jednocześnie oburzoną obywatelką Nowego Jorku, która na własnej skórze czuła skutki arogancji i megalomanii władz miasta, urbanistów i deweloperów. Wskutek ich decyzji jej ukochana dzielnica Greenwich Village miała zostać przecięta autos
Ebook Balwierze, cyrulicy, wyrwizęby. Z dziejów choroby i zdrowia

Balwierze, cyrulicy, wyrwizęby. Z dziejów choroby i zdrowia

Autor: Dariusz Łukasiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Fragment wstępu: Niedostatek badań nad dziejami kwestii zdrowotnych widoczny jest jasno w podręcznikach historii Polski i historii powszechnej, podczas gdy są to zagadnienia znaczące, ale i ciekawe. Podobnie jak w obszarze innej instytucji – szkolnictwa – w biegu epok następowały tu wielkie jakościowe zmiany, które miały zasadniczy wpływ na komfort ludzkiego
Ebook W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego. Tom 5

W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego. Tom 5

Autor: Daniel Kadłubiec, Ewa Ogrodzka-Mazur, Andrzej Kasperek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorzy poszczególnych tekstów nawiązują do najważniejszych wartości: poczucia przynależności do określonej grupy, wpajania szacunku, przywiązania do tradycji własnego regionu, jego osiągnięć, kultury przodków, lokalnej gwary i ludzi, którzy go zamieszkują. Zwracają uwagę – w aktualnych kontekstach społecznych i kulturowych – na etos narodowy, etos pracy, ce
Ebook Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnością. Od pasywności i wykluczenia do aktywności życiowej i integracji społecznej

Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnością. Od pasywności i wykluczenia do aktywności życiowej i integracji społecznej

Autor: Jakub Niedbalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji przedstawiono ogólną sytuację osób niepełnosprawnych w Polsce z perspektywy zmian o charakterze społecznym, gospodarczym i politycznym. Motywem przyświecającym powstaniu książki był przede wszystkim jej praktyczny i eksplanacyjny charakter. W zamyśle autora ma ona stanowić kompendium wiedzy z zakresu niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnością, zwłaszcza w wym
Ebook Wszyscy kłamią. Big data, nowe dane i wszystko, co Internet może nam powiedzieć o tym, kim naprawdę jesteśmy

Wszyscy kłamią. Big data, nowe dane i wszystko, co Internet może nam powiedzieć o tym, kim naprawdę jesteśmy

Autor: Seth Stephens-Davidowitz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oto człowiek! Wszystko, czego wolelibyście nie wiedzieć o sobie i innych Serum prawdy niepotrzebne, konfesjonały do lamusa, wykrywacze kłamstw na śmietnik historii! Jest jedno miejsce, gdzie ludzie są przynajmniej na ogół absolutnie szczerzy: okno wyszukiwarki. Seth Stephens-Davidowitz, filozof i doktor ekonomii, były pracownik Googlea, przeanalizował dane z wyszukiwań internetowych dot
Ebook Kobiety wobec dominacji i opresji

Kobiety wobec dominacji i opresji

Autor: Izabela Desperak, Ewa Hyży, Inga B. Kuźma, Edyta Pietrzak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest kolejną publikacją pokonferencyjną Interdyscyplinarnego Seminarium Gender, tym razem otwierającą przed czytelniczkami i czytelnikami perspektywę globalną. Poświęcona jest nie tylko dominacji i opresji, jakiej doświadczają kobiety na całym świecie, lecz także strategiom oporu podejmowanego przez nie dawniej i teraz, zarówno w Polsce, jak i w sąsiedniej Ukrainie oraz odległej Etiop
Ebook Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej

Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej

Autor: Hanna Gosk, Dorota Kołodziejczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Teksty zebrane w tomie Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu... dowodzą komparatystycznego  potencjału studiów postzależnościowych. Pokazują kierunki dialogu regionalnego podejmowanego w różnych ujęciach i z różnych perspektyw naświetlającego problematykę  Europy Środkowej i Wschodniej. To dialog transdyscyplinarny, w którym uczestniczą: ant
Ebook Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 1945-1948

Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 1945-1948

Autor: Beata Halicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

U siebie, a jednak obcy – polscy i niemieccy wygnańcy między pożegnaniem a nowym życiem. Przyłączenie do Polski niemieckich terenów na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej w 1945 roku wiązało się z trudnym procesem niemal całkowitej wymiany ludności i objęcia w posiadanie regionu, w którym wojna dokonała ogromnych zniszczeń. Ówczesne określenie „Dziki Zach&oac
Ebook Żyj po swojemu

Żyj po swojemu

Autor: Agnieszka Krzyżanowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nie daj sobie wmówić, że z twoim życiem jest coś nie tak. Nie podążaj za trendami ? zwolnij, zadawaj pytania, a zobaczysz, jak wiele masz! Świat próbuje nam wmówić, że wciąż zbyt mało posiadamy, niewiele wiemy, za mało przeżyliśmy. Media społecznościowe sprawiają, że czujemy się gorsi i niewystarczający (ach, te wakacje na Malediwach i skandynawskie wnętrza). Zapominamy, że o naszym życiu de
Ebook Emocje i nastrój

Emocje i nastrój

Autor: Daniel Jerzy Żyżniewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ich zrozumienie pozwala nam lepiej poznać siebie i drugiego człowieka. Świadome i regularne oddziaływanie na własną emocjonalność może zmieniać funkcjonowanie mózgu niezależnie od wieku. Choć mamy pewne predyspozycje genetyczne, to emocje kształtowane są przez środowisko - tak powstają np. strach, złość, wstręt, radość. Korzystając z wyników aktualnych badań na gruncie psychologii autor w przy
Ebook Pamięć zbiorowa o wojnie na Pacyfiku w powojennej Japonii

Pamięć zbiorowa o wojnie na Pacyfiku w powojennej Japonii

Autor: Maciej Pletnia

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook dotyczy wpływu pamięci zbiorowej o wojnie na Pacyfiku na współczesną japońską tożsamość zbiorową. Autor stara się znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka jest rola owej pamięci w budowaniu współczesnej tożsamości Japończyków. Zastosowana w pracy metodologia czerpie z dorobku antropologii symbolicznej oraz socjologii kulturowej. Zarówno dzięki wykorzystaniu l
Ebook Matki i córki we współczesnej Polsce

Matki i córki we współczesnej Polsce

Autor: Elżbieta Korolczuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Co to znaczy być matką córki? Jakie są doświadczenia córek? Jak matki i córki rozumieją „bycie kobietą” i jak budują swoje miejsce w świecie, w którym płeć jest jednym z głównych punktów odniesienia? Kobiecość ma być przekazywana córkom przez matki – jaką wersję kobiecości przekazały nam matki, a jaką my przekazujemy córkom?
Ebook Eseje -- zakres nauk społecznych

Eseje -- zakres nauk społecznych

Autor: Katarzyna Lisowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Szkice poświęcone są przede wszystkim dydaktyce wartości w szkole, etycznemu wymiarowi zawodu nauczyciela. To refleksje o tym, jakie są relacje współczesnej szkoły z uczniem i rodzicami. To postulat, rodzaj manifestu nauczyciela-pedagoga, który wzywa do większej refleksji nad zawodem.
Ebook Myśl w obcęgach. Studia nad psychologią społeczeństwa Sowietów

Myśl w obcęgach. Studia nad psychologią społeczeństwa Sowietów

Autor: Stanisław Cat-Mackiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

PISMA WYBRANE STANISŁAWA CATA-MACKIEWICZA   Każde przeinaczenie prawdy zwiększa niebezpieczeństwa, które nam grożą ze strony bolszewizmu. Ale właśnie dlatego, że pisałem prawdę, przedstawiłem całą ohydę życia bolszewickiego, tego człowieka, którego nie tylko, że jest głodny i źle odziany, ale przede wszystkim ma myśl trzymaną w obcęgach. Człowieka trzymanego w najgorszej kator
Ebook Kochana Ijeawele albo manifest feministyczny w piętnastu wskazówkach

Kochana Ijeawele albo manifest feministyczny w piętnastu wskazówkach

Autor: Chimamanda Ngozi Adichie

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Mocna wypowiedź na temat współczesnego feminizmu Chimamandy Ngozi Adichie, autorki bestsellerowej powieści Amerykaana i eseju Wszyscy powinniśmy być feministami ujęta w formie listu do przyjaciółki. Kilka lat temu Chimamanda Ngozi Adichie otrzymała list od bliskiej przyjaciółki z dzieciństwa z prośbą o radę, jak ma wychować nowo narodzoną córeczkę na feministkę. Odpowiedzią jest Kochana Ijeawe
Ebook Głupota. Nieoficjalna biografia

Głupota. Nieoficjalna biografia

Autor: Jean-François Marmion

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Różne rodzaje głupoty, naukowa definicja dupka, rozmaite poziomy bezmyślności, obskurantyzm i nacjonalistyczne idiotyzmy, postprawdy i sukcesy populizmu, wciskanie kitu, głupawe sny oraz całkiem sporo o Donaldzie Trumpie. Wszyscy wiemy, czym jest głupota każdy styka się z nią na co dzień. A jednak dotychczas znawcy ludzkich zachowań nie próbowali jej precyzyjnie zdefiniować. Lepiej zrozumie
Ebook Brudna praca w zawodach medycznych. Konteksty interakcji pacjent-personel medyczny w procesie leczenia

Brudna praca w zawodach medycznych. Konteksty interakcji pacjent-personel medyczny w procesie leczenia

Autor: Michał Lesiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji dokonano analizy interakcji pomiędzy pacjentami i personelem medycznym, ze szczególnym uwzględnieniem obciążeń (społecznych, interakcyjnych, moralnych, fizycznych), które wiążą się z pracą lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Wykorzystując koncepcję Everetta Hughesa – dirty work (brudnej pracy), starano się pokazać trud związany z wykonywaniem zawo
Ebook Inne śmierci. Antropologia umierania i żałoby w późnej nowoczesności

Inne śmierci. Antropologia umierania i żałoby w późnej nowoczesności

Autor: Anna E. Kubiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Twierdzenie o tabu śmierci we współczesnej kulturze należy odłożyć do lamusa. Kostucha przemawia dziś wieloma językami – przez media, psychoterapeutów, tanatologów, nowe formy danse macabre w sztuce wysokiej i kulturze popularnej, debaty o eutanazji, narracje o doświadczeniach śmierci klinicznej, dzienniki chorych, a także nowe role odgrywane przez trupa. Nie z
Ebook Kod kulturowy

Kod kulturowy

Autor: Clotaire Rapaille

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kod kulturowy został dotychczas przetłumaczony na 12 języków (ostatnia edycja w Korei Południowej sprzedana w 250 000 egzemplarzy). Planowane jest kolejne wydanie książki w USA, m.in. w związku z premierą książki w Polsce oraz serialem Netflixa 13 kodów, 13 kultur. Ebook jest lekturą obowiązkową na wielu amerykańskich uczelniach wyższych o profilu biznesowym. Co różni ludzi
Ebook Jak zrumunizowała się Rumunia

Jak zrumunizowała się Rumunia

Autor: Lucian Boia

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ceniony i poczytny rumuński historyk Lucian Boia proponuje nowe spojrzenie na relacje Rumunów z innymi narodami. Każda nacja ma własne doświadczenia z Innymi, jednak tylko nieliczne doświadczyły ich obecności w takim stopniu i z podobną intensywnością co Rumuni. Aktualny obszar państwa rumuńskiego na  przestrzeni dziejów stykał się z wieloma etnicznymi i kulturowymi wpływami ora
Ebook Ciało. Instrukcja dla użytkownika

Ciało. Instrukcja dla użytkownika

Autor: Bill Bryson

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Całe życie spędzamy w jednym ciele, a jednak wielu z nas nie ma pojęcia, ani jak ono dokładnie działa, ani z czego się konkretnie składa. Ideą, która przyświecała mi podczas pisania książki, była próba zrozumienia tego niezwykłego i tajemniczego mechanizmu, jakim jest każdy z nas. Bill Bryson Bill Bryson po raz kolejny udowadnia, że jest niezrównanym towarzyszem podróży, gdy o
Ebook Przyszło nam tu żyć. Reportaże z Rosji

Przyszło nam tu żyć. Reportaże z Rosji

Autor: Jelena Kostiuczenko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W cieniu wielkiej polityki, wojen, fortun zdobywanych z dnia na dzień, z daleka od obiektywów kamer i świateł reflektorów jest inna Rosja. To kraj, w którym w opuszczonym moskiewskim szpitalu koczuje grupa nastolatków stalkerów, diggerów, samobójców, strażników i upiorów. W walącym się hotelu robotniczym mieszka kilkanaście rodzin, które od lat czekają na lokale zastępcze pisali w tej sprawie ju
Ebook W kręgu upiorów i wilkołaków. Demonologia słowiańska

W kręgu upiorów i wilkołaków. Demonologia słowiańska

Autor: Bohdan Baranowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jedna z najważniejszych książek na temat słowiańskiej demonologii! Strzygonie, zmory, południce, latawce, kikimory, leśne duchy, wąpierze, przypadki polowań na czarownice w kraju nad Wisłą zostały tu opisane szczegółowo, okiem prawdziwego znawcy tematu. Autor w sposób rzetelny i przejrzysty poddaje analizie demoniczne istoty, występujące w mitologii słowiańskiej, a także opisuje wierzenia,
Ebook Łzy w deszczu

Łzy w deszczu

Autor: Witold Meszuge

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Łzy w deszczu" to Ebook o duchowości (nie mylić z religijnością!), o rozwoju osobistym, o rzeczywistości, o Bogu -- jakkolwiek Go rozumujemy -- o miłości, wreszcie o przebudzeniu emocjonalnym i duchowym, które dostępna jest wielu ludziom. Mijają lata i coraz częściej okazuje się, że pozornie zwariowane pomysły i niby to szalone rozwiązania, proponowane przez Meszuge, pomagają wielu ludziom wyraźn
Ebook Zabrali mi kraj

Zabrali mi kraj

Autor: Wojciech Ganczarek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Z Wenezueli doby kryzysu ucieka więcej niż jeden na dziesięciu mieszkańców. To obecnie druga największa fala migracyjna na świecie. Reportaż "Zabrali mi kraj" przedstawia ten proces poprzez historie osobiste Wenezuelczyków żyjących dziś w Ekwadorze, Peru, Boliwii, we Włoszech i Irlandii, a także w Polsce.
Ebook Kultura literacka w wychowaniu

Kultura literacka w wychowaniu

Autor: Katarzyna Jędrys Siuda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Literatura jest istotnym elementem wpływającym na prawidłowy rozwój. To właśnie z jej pomocą dziecko uczy się reguł i wzorów zachowań. Pomaga też pokonywać dziecku jego problemy. Sięga ono po książkę, kiedy jest wesołe i kiedy jest smutne. W gronie bohaterów literackich poszukuje sytuacji podobnych do swoich sytuacji życiowych.
Ebook Kosmopolska i Kosmopolacy. W poszukiwaniu europejskiego domu. Eseje

Kosmopolska i Kosmopolacy. W poszukiwaniu europejskiego domu. Eseje

Autor: Artur Becker

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

,,Kosmopolska i Kosmopolacy. W poszukiwaniu europejskiego domu to nie wtłoczona między okładki silva rerum, lecz przy całej różnorodności podejmowanych w niej tematów Ebook wewnętrznie spójna, zrodzona mianowicie z jednego podstawowego pragnienia (wy)tłumaczenia niemieckim czytelnikom polskich kodów kulturowych, historiozoficznych wizji i narodowych mitologii, ment
Ebook Chłopska (nie)pamięć. Dziedzictwo chłopskości w polskiej literaturze i kulturze

Chłopska (nie)pamięć. Dziedzictwo chłopskości w polskiej literaturze i kulturze

Autor: Grzegorz Wołowiec, Dorota Krawczyńska, Grzegorz Grochowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W większości współczesnych nawiązań do chłopskiego dziedzictwa powraca przekonanie o szczególnej roli wiejskiego pochodzenia w kształtowaniu polskiej mentalności, a nawet o jego formacyjnym charakterze – chłopska kondycja bywa często postrzegana jako podstawa społecznych wyobrażeń, powszechnych postaw i preferowanych stylów życia, gustów, nawyków, upodobań.
Ebook Program logopedyczny

Program logopedyczny

Autor: Katarzyna Jędrys Siuda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Program pracy logopedycznej zakłada objęcie opieką logopedyczną dzieci w wieku 3 -- 6 letnich w zakresie eliminowania zaburzeń mowy. Program pełni również funkcję profilaktyczną. Jego elementy mogą wprowadzać nauczyciele na zajęciach dydaktycznych lub wyrównawczych celem wspierania terapii logopedycznej oraz rozwijania mowy i myślenia dzieci. Program zakłada współpracę z nauczycielami, rodzicami,
Ebook Zator uczuć. Psychogram pewnego społeczeństwa

Zator uczuć. Psychogram pewnego społeczeństwa

Autor: Hans Joachim Maaz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  "Byliśmy społeczeństwem tłumiącym uczucia. Trwaliśmy przy naszych uczuciach, nad całym naszym życiem panował i kształtował je zator uczuć. Byliśmy otoczeni emocjonalnym murem, takim, jak mur berliński otaczający nasz kraj". Tak pisał słynny psychiatra Hans-Joachim Maaz w bestsellerowej książce "Zator uczuć", która ukazała się w 1990 roku. Dwadzieścia lat później jego analiza pozostaje nadal aktu
Ebook Fundamenty zawodu dziennikarza

Fundamenty zawodu dziennikarza

Autor: Zbiorowy

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Znakomici prawnicy i medioznawcy: Ksenia Kakareko, Jacek Sobczak, Tadeusz Kononiuk – autorzy książki pt. Fundamenty zawodu dziennikarza nie tylko wskazują w swej pracy na korzenie dziennikarstwa, ale porządkują wiedzę o nim, mówią o jego współczesnej kondycji. Powiedzieć o tej książce, że jest interesująca i potrzebna dla dziennikarzy oraz studentów dziennikars
Ebook Sztuka kobiecości

Sztuka kobiecości

Autor: Aneta Borowiec, Beata Wróbel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Po przeczytaniu tej książki powiesz: „Wiecie co? Fajnie być kobietą!” O pożądaniu, czułości i orgazmach, czyli dlaczego kobiety mają inaczej. O miesiączce i szalejących hormonach. O wychowywaniu dzieci, dojrzewaniu, budowaniu dobrych związków i stresie, który jest wrogiem miłości. O wszystkim, co składa się na bycie kobietą, bez zadęcia i z empatia
Ebook Kod kreatywności. Sztuka i innowacje w epoce sztucznej inteligencji

Kod kreatywności. Sztuka i innowacje w epoce sztucznej inteligencji

Autor: Marcus du Sautoy

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czy komputer może zostać kompozytorem? Czy da się stworzyć algorytm, który napisze powieść godną Nobla? Czy sztuczna inteligencja może tworzyć sztukę? My, ludzie, posiadamy niezwykłą umiejętność. Za pomocą dźwięków, obrazów i znaków potrafimy uwznioślić, pogłębić i przekształcić naszą egzystencję. To nieograniczona kreatywność czyni nas wyjątkowymi. Kreatywnośc jest k
Ebook Zaburzony umysł. Co nietypowe mózgi mówią o nas samych

Zaburzony umysł. Co nietypowe mózgi mówią o nas samych

Autor: Eric R. Kandel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dlaczego matematycy przejawiają częściej cechy autystyczne? W jakim stopniu moralne decyzje są uwarunkowane przez biologię? Czy psychoterapia może zmieniać strukturę układu nerwowego? W jaki sposób indywiduale poczucie "ja" wyłania się z fizycznej materii mózgu?   To tylko niektóre z kwestii, jakie w swojej najnowszej książce porusza noblista, jeden z pionier&oa
Ebook Ogólna Teoria Neopopulizmu

Ogólna Teoria Neopopulizmu

Autor: Arkadiusz Bartłomiejczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ogólna Teoria Neopopulizmu jest publikacją, która pomoże czytelnikowi zrozumieć, dlaczego z pozoru darmowa rzecz, jest w rzeczywistości kosztowna dla domowego budżetu. Po zapoznaniu się z publikacją czytelnik z pewnością nie spojrzy już tak samo na słowo"darmowe" padające podczas kampanii wyborczych. Ekonomiści zaś znajdą w publikacji nową metodologię miary neoopopulizmu na podstawie danych makroe
Ebook Na posterunku. Udział polskiej policji granatowej i kryminalnej w Zagładzie Żydów

Na posterunku. Udział polskiej policji granatowej i kryminalnej w Zagładzie Żydów

Autor: Jan Grabowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Historia granatowej policji nie jest tematem zamkniętym i oswojonym. Wręcz przeciwnie, okupacyjne losy policjantów wracają dziś jako jeden z elementów walki o pamięć i mity historyczne, na których zasadza się polska polityka historyczna. Jest rzeczą charakterystyczną, że przestępstwa popełnione przez granatowych policjantów na innych Polakach nie wzbudzają już takich emocji to w końcu, jak można
Ebook Zbyt inteligentni, żeby żyć szczęśliwie

Zbyt inteligentni, żeby żyć szczęśliwie

Autor: Jeanne Siaud-Facchin

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czy inteligentny człowiek może być szczęśliwy? Pytanie wydaje się absurdalne, ale często jest uzasadnione, ponieważ osoby inteligentne są nierzadko nadwydajne mentalnie i wysoko wrażliwe, co sprawia, że trudniej im doświadczać szczęścia. Widzisz więcej niż inni, bywasz więc krytyczny i zdarza ci się coś ostro skomentować? Marzysz o tym, żeby czasem naiwnie spojrzeć na świat i dać się ponieść fal
Ebook O naturze ludzkiej

O naturze ludzkiej

Autor: Roger Scruton

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Obrona wyjątkowości człowieka pióra uznanego filozofa Rogera Scrutona W książce O naturze ludzkiej ceniony pisarz i filozof Roger Scruton przedstawia oryginalną i radykalną obronę ludzkiej wyjątkowości. Mierząc się z poglądami psychologów ewolucyjnych, moralnych utylitarystów i filozofów materialistycznych takich jak Richard Dawkins i Daniel Dennett, Scruton przekonuje, że ludzi nie można rozum
Ebook Nauki płynące z Zagłady

Nauki płynące z Zagłady

Autor: Gérard Rabinovitch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pełne filozoficznej i historycznej głębi refleksje nad tragiczną zagładą Żydów w czasie II Wojny Światowej. Analiza przyczyn i swoistych "sygnałów" zwiastujących tę przerażającą, mimo upływu lat tragedię prowokuje do pytań o uniwersalność mechanizmów ludobójstwa i stanowi przestrogę dla społeczeństw Zachodnich na przyszłość.   Gérard Rabinovitch
Ebook Bogactwo i nędza narodów

Bogactwo i nędza narodów

Autor: David S. Landes

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jest to zapierająca dech w piersiach swoim rozmachem panorama dziejów świata. Autor, historyk i ekonomista, emerytowany profesor Uniwersytetu Harvarda, postawił sobie za zadanie wyśledzić i pojąć, jak przebiegał główny nurt postępu ekonomicznego i modernizacji: jak doszliśmy do tego, gdzie jesteśmy i kim jesteśmy. Landes mistrzowsko operuje anegdotą, szczegółem, zaskakującym
Ebook Rzeczy i Zagłada

Rzeczy i Zagłada

Autor: Bożena Shallcross

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jako jedno z najważniejszych doświadczeń historii XX wieku i modernizmu Zagłada przemawia do nas dzisiaj w języku śladów – jako wizualna migawka, materialny strzęp czy echo traumatycznej pamięci. Owa ocalała reszta jest tekstem Zagłady na równi z pisanymi świadectwami. Ebook ta stawia pytanie o to, czym jest reszta i ślady pozostałe po uprzedmiotowionej ofierze i po przero
Ebook Szwajcaria, czyli jak przeżyć między krowami a bankami. Bilet w jedną stronę

Szwajcaria, czyli jak przeżyć między krowami a bankami. Bilet w jedną stronę

Autor: Joanna Lampka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Szwajcaria. Kraj niezawodnych zegarków, słynnych serów, wysokich gór i niskich podatków. Jego mieszkańcy wydają się nam chłodni, zapracowani, niechętni do integracji z obcymi i resztą Europy. Czy tak jest naprawdę?Niekoniecznie! Szwajcarzy, gdy tylko pogoda pozwala, wskakują do rzek, czasem nawet w przerwie od pracy. A skoro już o tych przerwach mowa, spróbujcie dodzwonić się do szwajcarskiej fi
Ebook Apokalipsa tu i teraz

Apokalipsa tu i teraz

Autor: René Girard

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W pędzie ku zniszczeniu świata Historia przyspiesza, prowadząc nas do ostatecznej katastrofy. Tylko wtedy, gdy to zrozumiemy, możemy spróbować uniknąć całkowitego zniszczenia. Taką tezę stawia René Girard, wizjoner, jeden z największych europejskich myślicieli, dyskutując z Benoîtem Chantreem nad niedokończonym dziełem Clausewitza O wojnie. Koniec jest bliski. Dotąd jednak byliśmy ślepi na to, co
Ebook Dzieci w konfliktach zbrojnych

Dzieci w konfliktach zbrojnych

Autor: red. nauk. Robert Kobryński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja „Dzieci w konfliktach zbrojnych” jest jedną z nilicznych w Polsce publikacji w tym temacie. W tym wypadku przybrała postać pracy zbiorowej, stworzonej głównie przez młode pokolenie badaczy stosunków międzynarodowych, których połączyła pasja naukowa i wspólne zainteresowania. Poruszana problematyka udziału dzieci w tak przerażających zjaw
Ebook Duch 44. Siła ponad słabością

Duch 44. Siła ponad słabością

Autor: Stanisław Zasada

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zawsze w cieniu. Zawsze potrzebni. Wreszcie docenieni. Kapelani Powstania Warszawskiego. Gdy kapituluje Starówka, żal za grzechy i rozgrzeszenie stają się cenniejsze niż życie. Generał Antoni Chruściel Monter poleca wprowadzenie w oddziałach jednolitych modlitw porannych i wieczornych. Wśród ruin nie milkną nabożeństwa. W pierwszą niedzielę Powstania na Powiślu mszę celebruje kapelan oddziału K
Ebook Szkoła ma być dla ucznia

Szkoła ma być dla ucznia

Autor: Tomasz Tokarz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest apelem o inną kulturę edukacyjną, opartą na uznaniu podmiotowości ucznia. Mam nadzieję, że stanie się inspiracją dla nas wszystkich -- rodziców, nauczycieli, kadr zarządzających oświatą, aktywistów społecznych -- do działania na rzecz szkoły jako miejsca przyjaznego młodym ludziom. Miejsca, w którym faktycznie będą mogli się rozwijać, które pozwoli im być autorami własnych edukacyjnych
Ebook Szkoła wolna od selekcji -- model szkoły idealnej

Szkoła wolna od selekcji -- model szkoły idealnej

Autor: Katarzyna Lisowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Szkoła nie tylko przez uczniów, ale i przez nauczycieli postrzegana jest jako poligon. Trzeba nieustannie walczyć o swoje miejsce. Jakie ukryte programy realizuje szkoła? Publikacja jest odpowiedzią na to zagadnienie.
Ebook Senior Policy in Hungary, Poland and Russia

Senior Policy in Hungary, Poland and Russia

Autor: Bogusława Urbaniak, Yaroslava Evseeva, Laszlo Patyan

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

The monograph considers the notion and scope of senior policy vis-à-vis similar policies, such as social policy on ageing, social policy on old age, and social policy on the elderly. Although retirement policy is unrelated to senior policy, it is also covered in the monograph because of its influence on the financial situation and well-being of the elderly and older adults. A brief review o
Ebook Szaleństwo tłumów. Gender, rasa, tożsamość

Szaleństwo tłumów. Gender, rasa, tożsamość

Autor: Douglas Murray

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prowokująca i błyskotliwie napisana Ebook autora bestsellerowej Przedziwnej śmierci Europy. W swojej najnowszej książce Douglas Murray zajmuje się najbardziej spornymi problemami XXI wieku: seksualnością, płcią, technologią i rasą. Ujawnia zdumiewające wojny kulturowe toczone w miejscach pracy, szkołach i domach w imię sprawiedliwości społecznej i polityki tożsamości. Żyjemy w epoce ponowocz
Ebook Duchowe bezdroża. Przewodnik po wierze zmutowanej

Duchowe bezdroża. Przewodnik po wierze zmutowanej

Autor: Radosław Broniek OP

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czy wszystkie religie są tak samo dobre? Czy katolik może bezpiecznie ćwiczyć jogę i uprawiać medytację? Czy charyzmatycy przekazują fałszywy obraz Boga? Czy zainteresowanie egzorcyzmami jest niebezpieczne? Jakie są prawdziwe i fałszywe zagrożenia dla wiary? Ojciec Radosław Broniek OP bierze pod inkwizytorską lupę współczesne zjawiska duchowe i bacznie się im przygląda. Efekty jego śledztwa wi
Ebook W Polsce, czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata

W Polsce, czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata

Autor: Edwin Bendyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"W Polsce, czyli wszędzie" to opowieść o końcu naszego świata, próba refleksji nad tym, co możemy zrobić, kiedy coraz wyraźniej widzimy zbliżający się zmierzch cywilizacyjnego modelu, który budowaliśmy przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Edwin Bendyk opisuje przemiany społeczne, kulturowe, gospodarcze i polityczne, które doprowadziły świat do kryzysu. Pandemia koronawirusa ujawniła, jak krucha jest
Ebook Równia wznosząca Pokonaj depresję z pomocą neuronauki

Równia wznosząca Pokonaj depresję z pomocą neuronauki

Autor: Alex Korb

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Neuronauka w walce z depresją Depresja przypomina często równię pochyłą, po której z dnia na dzień zsuwamy się w przepaść pełną smutku, zmęczenia i apatii. Z pomocą w takim przypadku może przyjść neuronauka zajmująca się badaniem układu nerwowego. Alex Korb, neuronaukowiec z wieloletnim stażem, w przystępny sposób przybliża wiedzę dotyczącą naszych emocji, myśli i zachowań o
Ebook Najważniejsze typy ludzkiej osobowości

Najważniejsze typy ludzkiej osobowości

Autor: Alan Coleger

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook przedstawia 16 podstawowych typów ludzkiej osobowości, czym każda się charakteryzuję, jakie zawody są najbardziej trafne dla każdego rodzaju osobowości. Ebook przeznaczona dla ludzi, którzy chcieliby poznać wszystkie rodzaje osobowości oraz chcieli znaleźć własną i dowiedzieć się większej ilości szczegółów na jej temat.
Ebook Wiedza ekonomiczna, praca, przedsiębiorczość, konsumpcja. Świadomość ekonomiczna polskich studentów

Wiedza ekonomiczna, praca, przedsiębiorczość, konsumpcja. Świadomość ekonomiczna polskich studentów

Autor: Urszula Swadźba, Rafał Cekiera, Monika Żak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest efektem badań i analiz trzech autorów zajmujących się problematyką związaną ze świadomością ekonomiczną (pracą, przedsiębiorczością, mobilnością za pracą, konsumpcją). W niniejszej publikacji uwaga została skoncentrowana na młodym pokoleniu – studentach polskich i ich świadomości ekonomicznej. Ebook adresowana jest do naukowców zajmujących się tą problematyką, prakty
Ebook Aktywność obywatelska mieszkańców Łodzi i Iwanowa. Struktura i uwarunkowania

Aktywność obywatelska mieszkańców Łodzi i Iwanowa. Struktura i uwarunkowania

Autor: Agnieszka Murawska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji omówiono poziom, strukturę oraz uwarunkowania partycypacji obywatelskiej w sferze politycznej i społecznej w dwóch postprzemysłowych miastach – Łodzi i Iwanowie. Ramą teoretyczną monografii jest pytanie o dominujący model obywatelstwa: liberalny czy komunitarny. Ebook wpisuje się w obecny w Polsce nurt rozważań socjologicznych na temat okoliczności różnorodn
Ebook Miasto według socjologii. Wybrane tematy

Miasto według socjologii. Wybrane tematy

Autor: Andrzej Majer

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest zbiorem socjologicznych esejów, w których zaprezentowano dwa sposoby postrzegania miast – ewolucję materialnej przestrzeni od pierwszych osad do współczesnych metropolii oraz zmiany w przestrzeni społecznej, stanowiącej pole aktywności wielu pokoleń ludzi. Połączenie tych perspektyw pozwala na pełniejszy opis czynników kształtujących w przeszłości i wci
Ebook Pożegnanie z diabłem i czarownicą. Wierzenia ludowe

Pożegnanie z diabłem i czarownicą. Wierzenia ludowe

Autor: Bohdan Baranowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rozpalający wyobraźnię świat słowiańskich wierzeń Diabły, szatany, biesy Czarownice, wiedźmy, strzygi Jak by ich nie nazwać - zawsze wzbudzały emocje i przerażały ludzi, towarzysząc im od wieków. Autor, dzięki próbie racjonalnego wyjaśnienia przyczyn przypisywania tym postaciom piekielnych i upiornych mocy, sprawia, że Pożegnanie z diabłem i czarownicą to opowieść nie tylko o zabobonach i wi
Ebook przemoc -- pomoc socjalna

przemoc -- pomoc socjalna

Autor: Marcin Bill

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pomoc socjalna stanowi ważny element funkcjonowania rzeczywistości społecznej. Pracownik socjalny rzec można stoi na pierwszej linii frontu o walkę o dobro człowieka. Niniejsza krótka pozycja przedstawia istotne aspekty w tym zakresie.
Ebook W cieniu świątyni

W cieniu świątyni

Autor: Jan Skupiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwsza na rynku światowym publikacja o polskich "mormonach" napisana przez polskiego reprezentanta tej grupy wyznaniowej. W pierwszej części książki autor zapoznaje Czytelnika z historią Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, genezą tekstów kanonicznych oraz doktryną. W drugiej części głos oddany jest członkom Kościoła, by sami powiedzieli Czytelnikowi w co wierzą, jakie mają prz
Ebook Zmiany społeczne w Japonii w XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia

Zmiany społeczne w Japonii w XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia

Autor: Elżbieta Kostowska-Watanabe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorzy pokazują Japonię jako kraj podlegający nieustannym i wieloaspektowym przemianom na przestrzeni kilku wieków, od nowożytności aż do początku obecnego stulecia. Tematyka poszczególnych artykułów obejmuje problemy związane z wyborem japońskiej drogi modernizacji w połowie XIX wieku, przeobrażenia struktury genderowej, problemy etniczne w ujęciu historyczno-socjologicznym,
Ebook Czarna kobieta na białym tle. Dyptyk biograficzny

Czarna kobieta na białym tle. Dyptyk biograficzny

Autor: Anna Wieczorkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Saartjie Baartman i Waris Dirie to kobiety; mówiono o nich: czarne. Płeć i rasa stanowią wyznaczniki tożsamości tak oczywiste, że współczesnym krytykom kultury zdają się wręcz banalne. Wokół nich  wciąż jednak osnuwają się ekspansywne koncepcje teoretyczne.  Biorą one  w posiadanie rzeczywiste jednostki; kształtują ich losy, ingerują w ciała. Wykorzystują je do
Ebook Antykruchość Jak żyć w świecie, którego nie rozumiemy

Antykruchość Jak żyć w świecie, którego nie rozumiemy

Autor: Nassim Nicholas Taleb

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Antykruchość pokazuje, jak żyć w świecie Czarnych Łabędzi... Długookresowe strategie obecnie już nie działają taką tezę stawia Nassim Nicholas Taleb. W dzisiejszym świecie przeważa to, co nieznane, przypadkowe i zmienne, co autor błyskotliwie opisał w swoim światowym bestsellerze Czarny Łabędź. Jak więc przetrwać w tej niepewności, oswoić nieobliczalność zjawisk i chaos, a nawet na tym wygrać?
Ebook Bunt i afirmacja. Esej o naszych czasach

Bunt i afirmacja. Esej o naszych czasach

Autor: Bronisław Wildstein

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Nowa Ebook Bronisława Wildsteina to erudycyjny, pełen filozoficznych i literackich odwołań esej o kluczowym dla zrozumienia naszych czasów napięciu. Jak pisze autor we Wprowadzeniu: "Bunt i afirmacja jawią się jako bieguny konfliktu, który współcześnie dzieli naszą cywilizację. Chodzi o sprawę fundamentalną, nie o akcydentalne akty sprzeciwu czy akceptacji. Te zależą od konkretnej sytuacji i his
Ebook Nienazwana teraźniejszość

Nienazwana teraźniejszość

Autor: Roberto Calasso

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ktoś, kto żyje obecnie, doświadcza najbardziej wyraziście i dojmująco codziennej niewiedzy co do tego, gdzie stawia stopę. Teren jest sypki, linie się podwajają, materiały się prują, perspektywy chwieją. Można wówczas odczuć z większą oczywistością, że znajdujemy się w „nienazwanej teraźniejszości”. Pomiędzy 1933 a 1945 rokiem świat dokonał próby samounicestwienia i pr&o
Ebook Odkrywanie nowoczesnej Europy - próba archeologii

Odkrywanie nowoczesnej Europy - próba archeologii

Autor: Karl Schlögel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ale tajemnicy Königsberga/Kaliningradu nie wyraża osiemnastowieczny filozof Kant, lecz Hannah Arendt, kobieta dwudziestowieczna. Przyszła na świat dwa wieki później, w 1906 roku, jeszcze w „epoce bezpieczeństwa”, ale rychło wciągnął ją wir tego nieszczęsnego stulecia. Widziała zmierzch dnia, którego świt oglądał Kant.  „Pierwsza e
Ebook Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego. Antropologia powodzenia

Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego. Antropologia powodzenia

Autor: Tomasz Rakowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

We współczesnej Mongolii, która przeszła przez proces transformacji i ze świata socjalizmu dość gwałtownie wkroczyła w rzeczywistość wolnorynkowej ekonomii, cały czas rodzą się zaskakująco trwałe formy współdziałania. Struktury krewniaczych i rówieśniczych kolektywów pasterskich, związanych z miastem-osadą Bułgan, położonym na południowych stokach Ałtaju, pozwala
Ebook Zrozumieć Innego. Próba rozumienia Innego w fenomenologii, hermeneutyce, filozofii dialogu i teorii systemu

Zrozumieć Innego. Próba rozumienia Innego w fenomenologii, hermeneutyce, filozofii dialogu i teorii systemu

Autor: Jaromir Brejdak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook jest prezentacją problemu rozumienia Innego w wybranych perspektywach filozofii współczesnej: fenomenologii, hermeneutyce, filozofii dialogu czy teorii systemu. Z zaprezentowanych tu analiz wyłaniają się trzy zasadnicze paradygmaty rozumienia Innego: paradygmat egologiczny, relacyjny oraz pozaegologiczny. W perspektywie egologicznej Inny jest drugim Ja, alter ego. Max S
Ebook Na własne ryzyko. Ukryte asymetrie w codziennym życiu /OP. MKK/

Na własne ryzyko. Ukryte asymetrie w codziennym życiu /OP. MKK/

Autor: Nassim Nicholas Taleb

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Intrygująca Ebook jednego z najbardziej znanych ekonomistów na świecie, która podważa nasze przekonania na temat ryzyka i korzyści, polityki i religii, finansów i osobistej odpowiedzialności W swojej najbardziej jak dotąd prowokacyjnej książce jeden z czołowych myślicieli naszych czasów definiuje na nowo, co to znaczy zrozumieć świat, odnieść sukces w zawodzie, współtworzyć rzetelne i sprawiedl
Ebook Od żony górnika do naukowca. Zmiana systemu wartości i ról społecznych kobiet na terenach poprzemysłowych Górnego Śląska

Od żony górnika do naukowca. Zmiana systemu wartości i ról społecznych kobiet na terenach poprzemysłowych Górnego Śląska

Autor: Urszula Swadźba, Monika Żak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie socjologiczne podejmuje – z punktu widzenia kulturowego – problemy związane z nierównością płci, dostępem kobiet do rynku pracy, tożsamością kobiet, władzą w rodzinie, łączeniem ról pracowniczych z rolami rodzinnymi. Aktualnie jesteśmy świadkami osłabiania kulturowego wzoru presji skierowanej pod adresem kobiet, aby przede wszystkim wypełniały rolę żony i matk
Ebook Class and Cultural Narratives. The Upper Silesia Case

Class and Cultural Narratives. The Upper Silesia Case

Autor: Paweł Ćwikła, Monika Gnieciak, Kazimiera Wódz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

The emphasis of this book is on understanding local identities through the representations produced and disseminated by local people, residents of working class estates placed in Upper Silesia, captured in the regional literature. Presented analysis of the writings of Kazimierz Kutz and Stefan Szymutko aims to find a panoramic view of a postindustrial world, sensitivity to region’s specifici
Ebook Zwiedzeni przez przypadek. Tajemnicza rola losowości w życiu i w rynkowej grze

Zwiedzeni przez przypadek. Tajemnicza rola losowości w życiu i w rynkowej grze

Autor: Nassim Nicholas Taleb

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Błyskotliwa Ebook, w której autor bestsellera Czarny Łabędź zastanawia się nad rolą przypadku w naszym w życiu. Zwiedzeni przez losowość to Ebook, której przeczytanie zmienia sposób myślenia o biznesie i świecie. Na podstawie swego wieloletniego doświadczenia zawodowego na rynku finansowym, a także w oparciu o setki przeczytanych książek, Taleb snuje fascynującą opowieść o tym, jak funkcjonować
Ebook Tomasz Apostoł w Indiach

Tomasz Apostoł w Indiach

Autor: David Konrad

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kościół katolicki został ukształtowany przez działalność apostołów związanych z Rzymem. Natomiast w południowych Idiach żyją chrześcijanie twierdzący, że Słowo Boże otrzymali bezpośrednio od apostoła Tomasza, nie muszącego cenzurze rzymskiego okupanta się podporządkowywać. Jaka jest prawdziwa historia Kościoła i co jest skrywane przed wiernymi? Na te i inne pytania próbuje odpowiedzieć niniejsza p
Ebook Wiara

Wiara

Autor: Lesław Kawalec

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Syntetyczna, choć emocjonalnie zaangażowana, refleksja nad źródłami wiary i naturą Objawienia, zawartego w świadectwie jakim są przekazy w tradycji Abrahama. Nie unikając ocen, autor rozważa imperatywy wiary, w tym nadużycia religijności, także tej świeckiej, dochodzi do swego credo i pochyla nad kilkudziesięcioma trudnymi pytaniami.
Ebook Język ukrycia. Zapisany socjolekt gejów

Język ukrycia. Zapisany socjolekt gejów

Autor: Tomasz Łukasz Nowak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Między słowami i między drzewami – między Innymi – funkcjonowały przestrzenie ukrycia, o których do tej pory wiedzieli tylko wybrani mężczyźni. Geje, nazywający siebie w latach 80. i 90. XX wieku ciotami i pedałami, stworzyli tuż obok normatywnego seksualnie społeczeństwa alternatywny świat, który – kształtując się głównie w miej
Ebook Pandemia! Covid-19 trzęsie światem

Pandemia! Covid-19 trzęsie światem

Autor: Slavoj Žižek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kiedy bezprecedensowa, globalna epidemia ogarnia świat, kto mógłby lepiej niż słoweński turbofilozof Slavoj Žižek odkryć jej głębsze znaczenia, zachwycić się jej niepojętymi paradoksami i przewidzieć głębię konsekwencji, a wszystko to w sposób, który wywoła u ciebie zadyszkę i siódme poty? Żyjemy w czasach, kiedy największym aktem miłości jest trzymać się z dala od prz
Ebook  Ogłupiająca idea

Ogłupiająca idea

Autor: Andrei Pleşu, Gabriel Liiceanu, Horia-Roman Patapievici

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Bronisław Geremek, wschodni Europejczyk, domagał się niegdyś zjednoczenia europejskiej pamięci. My, wschodni Europejczycy, nosimy w sobie tę właśnie wrażliwość. Autorzy tej książki napisali ją w oparciu o konstatację, że podział europejskiej pamięci jest niemożliwym do uniknięcia skutkiem niewypracowania wspólnej pamięci. Kluczem do jej odnalezienia jest przyjęcie pamięci komunizmu. Tak jak
Ebook Posługa liturgiczna diakona

Posługa liturgiczna diakona

Autor: Dariusz Jaskólski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook jest pracą magisterską autora, którą napisał i obronił na UKSW w Warszawie. Ebook przedstawia posługę liturgiczną diakona w świetle dokumentów posoborowych, zwracając również uwagę na jej rys historyczny, na to kim jest diakon, jakie pełni zadania również poza liturgią, a także opisuje wymagania stawiane kandydatom oraz ich proces formacyjny. Pozycja ta może posłużyć diakonom oraz
Ebook Ha!art 44. Ludowy

Ha!art 44. Ludowy

Autor: Jan Bińczycki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dlaczego ten numer jest ludowy? Okazuje się, że lud to najbardziej demokratyczny, pojemny i wieloznaczny termin, jakim można opisać rodzimą zbiorowość. W miejsce zadawnionej nomenklatury, patetycznego i ekskluzywnego „narodu”, fałszywie modernistycznego „społeczeństwa” proponujemy ludowość (a nawet populizm) rozumianą jako egalitarny i uniwersalny punkt wyjścia do refleksji
Ebook Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 27 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Komentarz

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 27 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Komentarz

Autor: Tomasz Łodziana

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja stanowi omówienie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 27 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
Ebook Homo przypadkiem Sapiens

Homo przypadkiem Sapiens

Autor: Konrad Fiałkowski, Tadeusz Bielicki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Po 30. latach od pierwszej publikacji tezy o tym, że mózg ludzki powstał przypadkiem jako efekt uboczny adaptacji niezwiązanej z myśleniem, to całkowicie nowe podejście do problemu powstania człowieka po raz pierwszy jest publikowane w formie książki. Teoria o przypadkowym powstaniu mózgu człowieka jest bez precedensu w literaturze światowej. Przedstawiona w książce teoria ma źr&oacu
Ebook Cyfrowi Tubylcy. Socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych

Cyfrowi Tubylcy. Socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych

Autor: Danuta Morańska, Mariusz Jędrzejko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podjęta przez autorów problematyka - od lat szeroko poruszana w polskiej literaturze pedagogicznej - wychodzi poza ramy tej dziedziny nauki. Posługując się odniesieniami socjologicznymi i ekonomicznymi, a także medycznymi, pragniemy - na ile to będzie możliwe - pokazać zjawisko głównie z perspektywy socjopedagogicznej, uwzględniając takie aspekty, jak inżynieria społeczna, zmiany w m
Ebook Człowiek wobec uzależnień

Człowiek wobec uzależnień

Autor: Mariusz Jędrzejko, Marzena Netczuk-Gwoździewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja obejmuje dwa kluczowe problemy - narkotyki i dopalacze oraz zaburzenia będące następstwem kompulsywnego używania nowych technologii. Dobór problemów - przy całej wadze takich zjawisk, jak palenie tytoniu, e-papierosy, alkohol, hazard - nie jest przypadkowy, wynika bowiem z oceny sytuacji w realnych środowiskach młodzieżowych Wielkopolski, Podlasia, Mazowsza, ziemi lubuskie
Ebook Słownik pedagogiki pracy i organizacji

Słownik pedagogiki pracy i organizacji

Autor: Andrzej Balasiewicz, Robert Błaut, Włodzimierz Chojnacki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"To jest pozycja wydawnicza z bogactwem 264 haseł, jej poziom ustępuje tylko słownikom PWN-u. (...) Uważam, iż konkurencyjne słowniki z socjologii lub zarządzania mają skromniejszy zbiór i niższy poziom merytoryczny. Całość tejże propozycji wydawniczej zasługuje na pozytywną ocenę". prof. dr hab. Kazimierz Doktór Publikacja powstała we współpracy z Akademią Humanist
Ebook Zachowania ryzykowne i uzależnienia. Zjawisko i uwarunkowania

Zachowania ryzykowne i uzależnienia. Zjawisko i uwarunkowania

Autor: Mariusz Jędrzejko, Małgorzata Janusz, Marek Walancik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Atutem podręcznika jest lokalizacja tematyki zachowań ryzykownych i uzależnień w szerokim kontekście antropologiczno-kulturowym. Jak trafnie podkreślają autorzy, zaburzenia i uzależnienia oraz sytuacje ryzyka są cechą immanentną współczesnych czasów, wielkiego przyspieszenia, nieustannej zmiany, ciągłego ruchu, presji mediów i ogromnych wpływów rynku konsumpcji, zwłaszc
Ebook Teorie wywrotowe. Antologia przekładów

Teorie wywrotowe. Antologia przekładów

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Antologia Teorie wywrotowe to nie tylko ambitne przedsięwzięcie, indywidualny, autorski projekt, ale znakomicie pomyślany zestaw tekstów, który zapoznaje czytelników/czytelniczki z najbardziej awangardowymi interpretacjami współczesnej kultury, jej złożoności, wreszcie ze sprawami i zagadnieniami o których istnieniu jeszcze dekadę temu niczego nie wiedzieliśmy. &
Ebook Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony. T. 1

Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony. T. 1

Autor: red. Iwona Loewe, Ewelina Tyc, Aleksandra Kalisz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zasadniczym tematem tomu jest wieloaspektowe ujęcie dyskursu autopromocyjnego we współczesnych realiach. Prace znajdujące się w tym tomie starają się wypełnić lukę w studiach nad dynamicznie rozwijającym się w Polsce dyskursem autopromocyjnym. Wśród autorów znaleźli się językoznawcy, logopedzi, trenerzy biznesu, medioznawcy oraz kulturoznawcy, którzy w swoich teks
Ebook Wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym

Wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym

Autor: Ilona Fajfer-Kruczek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi próbę ukazania wybranych aspektów wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym, które stanowi jednostka terytorialna. Zaprezentowane zagadnienia dotyczą kwestii dotyczących niepełnosprawności, jej istoty, modeli i definicji, jak i prawnego statystycznego podejścia. Ponadto zaprezentowano najważniejsze ujęcia wykluczeni
Ebook Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów... Perspektywa antropologiczna i socjologiczna

Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów... Perspektywa antropologiczna i socjologiczna

Autor: red. Grażyna Kubica, Halina Rusek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Grupa badaczy i badaczek, socjologów i antropologów, podjęła się zadania ponownego przemyślenia tematyki granic i pograniczy w odniesieniu do szerokiego kontekstu współczesnej kultury. Interesowały ich zarówno granice państwowe, jak i kulturowe; te tworzone między dyscyplinami, dyskursami, ale i klasami. Podjęli tę problematykę w duchu koncepcji Fredrika Bartha, al
Ebook

"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa". T. 6

Autor: red. Anna Śliz, Joanna Kurczewska, Marek S. Szczepański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom 6. „Górnośląskich Studiów Socjologicznych. Seria Nowa” – pod redakcją autorów z kilku polskich ośrodków naukowych – podejmuje problematykę wielokulturowości, widzianą przez pryzmat nie tylko konfliktu, lecz także spotkania kultur. To spotkanie kultur obserwowane jest w wielu wymiarach i na wielu płaszczyznach – w sensie symbolicznym
Ebook W 80 lat dookoła Polski

W 80 lat dookoła Polski

Autor: Daniel Passent

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorski wybór tekstów Daniela Passenta, które ukazywały się w POLITYCE w latach 1965-2018. Zapraszamy do spaceru przez kilkadziesiąt lat polskiej historii z klasykiem felietonu. "Był Passent, przez wszystkie lata uprawiania swego ironicznego i złośliwego pisarstwa, krytykowany, pomawiany, atakowany z każdej politycznej i ideologicznej strony. Z tego zbioru da się odczytać dlaczego : otóż Danie
Ebook Zwierz Alpuhary

Zwierz Alpuhary

Autor: Jan Hartman

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oddajemy w Państwa ręce wybór najlepszych felietonów i tekstów blogowych kontrowersyjnego filozofa z Krakowa. Teksty ukazywały się w tygodniku POLITYKA i na blogu Loose Blues. Jana Hartmana zapiski nieodpowiedzialne w latach 2012-2017. "Kiedy przed kilkoma laty profesor Hartman zaczynał pisać regularnie felietony do POLITYKI, uprzedził, że będzie w swoje teksty wplątywał akademicką wiedzę f
Ebook Francuska prasa drukowana

Francuska prasa drukowana

Autor: Katarzyna Gajlewicz-Korab

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Postęp technologiczny wpływa na przeobrażenia w prasie, radiu, telewizji i internecie, powoli zacierając między nimi granice. Tradycyjny podział mediów jest nadal widoczny w systemach medialnych, choć digitalizacja spowodowała, że coraz częściej w stosunku do nich będzie się używać sformułowania platformy multimedialne. [\ Jedną z inspiracji do napisania niniejszej monografii była typologi
Ebook Artykuły. Kształcenie studentów przez praktykę w koncepcji Delly Fish. Model kształcenia studentów oparty na doświadczeniu

Artykuły. Kształcenie studentów przez praktykę w koncepcji Delly Fish. Model kształcenia studentów oparty na doświadczeniu

Autor: Katarzyna Lisowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Domagają się spełnienia postulaty kształcenia opartego nie tylko na wiedzy teoretycznej, ale w większej mierze na praktyce. Niniejsza publikacja podnosi tą tematykę.
Ebook 29 aspektów życia. Spojrzenie młodej kobiety

29 aspektów życia. Spojrzenie młodej kobiety

Autor: Laura Wisiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„29 aspektów życia. Spojrzenie młodej kobiety” to klarowne poglądy na życie, a także pewnego rodzaju wskazówki dla młodzieży, ludzi zagubionych. To nie jest poradnik z gatunku psychologicznych. Autorka chce nakłonić czytelnika do przemyśleń, do głębszego zastanowienia się, co tak naprawdę jest sensem życia. W niniejszej książce autorka wyraża prawdziwą siebie, to co ją
Ebook Rzeczozmęczenie. Jak żyć pełniej, posiadając mniej

Rzeczozmęczenie. Jak żyć pełniej, posiadając mniej

Autor: James Wallman

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Mamy więcej rzeczy, niż potrzebujemy: stosy ubrań, których nie nosimy, mnóstwo sprzętu, którego nie używamy, i dziesiątki innych przedmiotów, które nigdy się nam do niczego nie przydadzą. Nadmiar przedmiotów zagraca nasze domy. Męczy i stresuje. Naraża na niewygodę i zbędne koszty. Szkodzi zdrowiu, a w skrajnych przypadkach może nawet zabić. Jeśli kiedykolwiek poczuliście się przytłoczeni li
Ebook Wiara vs fakty. Dlaczego nauki i religii nie można ze sobą pogodzić

Wiara vs fakty. Dlaczego nauki i religii nie można ze sobą pogodzić

Autor: Jerry A. Coyne

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dlaczego próba pogodzenia wiary z nauką jest skazana na niepowodzenie? Odpowiedź prof. biologii Jerry'ego Coyne'a nie pozostawia wątpliwości!   Autor bestsellerowej książki Ewolucja jest faktem (Prószyński i S-ka, 2009) dogłębnie wyjaśnia, dlaczego każda próba pogodzenia wiary z nauką jest skazana na niepowodzenie. Dowodzi jasno i bez emocji, że narzędzia naukowe oparte na rozumie i badaniach empi
Ebook Dziewczyny, do boju!. Poradnik młodej aktywistki

Dziewczyny, do boju!. Poradnik młodej aktywistki

Autor: KaeLyn Rich

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jeżeli naprawdę denerwuje Cię niesprawiedliwość społeczna, politycy, którzy zmieniają kraj, myśląc jedynie o swoich pieniądzach i interesie partyjnym czy publiczne naznaczanie kolejnych grup społecznych w imię zaspokojenia najgorszych instynktów ludzi czerpiących energię z nienawiści ta Ebook jest dla Ciebie! Dzięki niej nauczysz się między innymi jak zaplanować demonstrację, zebrać na nią środki
Ebook Kierunek offline. Jak znaleźć cyfrową równowagę i zrozumieć e-dzieciństwo twojego dziecka?

Kierunek offline. Jak znaleźć cyfrową równowagę i zrozumieć e-dzieciństwo twojego dziecka?

Autor: Agnieszka Krzyżanowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Za­stanówmy się, kim byliśmy i ja­k spędz­aliśmy czas, z­anim na­sze ręce i umysł z­ajął sm­artfon? Czy jesteś wśród tych z pochyloną głową: w pociągu, samochodzie, pracy i domu, podczas seksu i jedzenia? Czy zawładnął Tobą mały świecący prostokąt? Czy przeczuwasz, że przestałeś być dzięki temu smart? Czy martwisz się, że Twoje dzieci spędzają zbyt dużo czasu online? Czy kojarzysz jeszcze poję
Ebook Nowe wzory ojcostwa w Polsce

Nowe wzory ojcostwa w Polsce

Autor: Marta Magdalena Bierca

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Marty Biercy została oparta na pracy doktorskiej z dziedziny socjologii, którą autorka broniła na Uniwersytecie SWPS. I mimo że są to głównie badania, to po książkę może sięgnąć każdy, ponieważ napisana została w sposób przystępny nawet dla tych, którzy nie są specjalistami w tej tematyce. „Nowe wzory ojcostwa w Polsce” to Ebook charakteryzująca wsp&oa
Ebook Struktury projektów działań. Światy absolwentów studiów doktoranckich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

Struktury projektów działań. Światy absolwentów studiów doktoranckich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

Autor: red. Piotr Wróblewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom poświęcony jest badaniom struktury projektów działań absolwentów studiów doktoranckich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Zespół, w skład którego wchodzili uczestnicy spotkań Doktoranckiego Studenckiego Koła Naukowego Socjologii Jakościowej i ich opiekun, zastosował przede wszystkim propozycje teoretyczne wypracowane przez Alfreda Schütza.
Ebook Etyka chrześcijańska dla postchrześcijańskiej epoki

Etyka chrześcijańska dla postchrześcijańskiej epoki

Autor: Sebastian Gałecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czasy, w których żyjemy, przyjęło się określać przedrostkiem „post-”, który oznacza: „już nie i jeszcze nie”. A zatem nasza postchrześcijańska epoka nie jest już chrześcijańska, ale wciąż jeszcze nie stworzyła własnej, całkowicie niezależnej od chrześcijaństwa tradycji. Dlatego choć dzisiejsze społeczeństwa Zachodu deklarują się jako laickie i wolne od religij
Ebook Wykorzystanie coachingu w edukacji

Wykorzystanie coachingu w edukacji

Autor: Ilona Bednarska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi krótkie wprowadzenie do coachingu. Przedstawione zostały podstawowe definicje tej metody doskonalenia i jej istota. Omówiono również inne, współistniejące, sposoby wspomagania jednostek i grup w ich rozwoju. Zaproponowano konstrukcję planu rozwoju osobistego na wybranym przykładzie. Cała Ebook kierowana jest do osób, które dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z coachingiem w edukacj
Ebook Dwie matki jednego dziecka. Macierzyństwo nieheteronormatywne w doświadczeniu kobiet wychowujących dzieci poczęte w związku jednopłciowym

Dwie matki jednego dziecka. Macierzyństwo nieheteronormatywne w doświadczeniu kobiet wychowujących dzieci poczęte w związku jednopłciowym

Autor: Magdalena Wojciechowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi socjologiczną ilustrację codziennego życia i doświadczania macierzyństwa przez pary kobiet, które wspólnie podjęły decyzję o powiększeniu rodziny za sprawą sztucznego zapłodnienia. Przedstawiono proces nadawania przez nie znaczeń nowym rolom i wzorom funkcjonowania w społeczeństwie polskim, które nieustannie projektują, wcielają w życie, a następnie weryfiku
Ebook Rozmowy z Ramaną. Tom I

Rozmowy z Ramaną. Tom I

Autor: David Konrad

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ramana Mahariszi był indyjskim mędrcem, jednym z największych hinduskich świętych nowożytności, autorytetem moralnym i nauczycielem wedanty. Niemal na całym świecie został ogłoszony istotą wyzwoloną. Nauczał podobnie jak Budda i Jezus, poprzez dyskursy skierowane do konkretnych poszukiwaczy duchowych, liczne analogie i przypowieści, ale także milcząc. Trzytomowe "Rozmowy z Ramaną" zawierają między
Ebook To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat

To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat

Autor: Noami Klein

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Naomi Klein w sposób wyczerpujący, świadczący o głębokiej znajomości tematu, a zarazem przystępny przedstawia zagrożenia związane z globalnym ociepleniem i innymi zmianami klimatu, umieszczając je w szerokim kontekście – politycznym, ekonomicznym i społecznym. Podobnie jak w Doktrynie szoku autorka ukazuje ciemną stronę puszczonego na żywioł neoliberalnego kapitalizmu
Ebook Ojciec purytanin

Ojciec purytanin

Autor: Dorota Guzowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Interdyscyplinarne studium pamiętników i autobiografii powstałych w środowisku XVII-wiecznych purytanów angielskich. Autorka bada związki między regułami werbalnej ekspresji emocji obowiązującymi w społeczności purytańskiej a praktyką wyrażania uczuć przez jej konkretnych członków w kontekście przeżywania przez nich ojcostwa. Struktura pracy podąża za naturalnym cyklem życia rodziny i zmieniając
Ebook Kultury i krajobrazy pamięci

Kultury i krajobrazy pamięci

Autor: red. Marek Dziewierski, Bożena Pactwa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kultury i krajobrazy pamięci to zbiór artykułów podejmujących refleksję wokół pamięci społecznej i tożsamości. Zasadniczo studia te odwołują się do kategorii przestrzennych: krajobraz kulturowy, lokalizacja znacząca, topografia miejsca, oraz związanych z nimi metafor i komemoratywnych praktyk społecznych. W publikacji poruszono m. in. takie zagadnienia jak kreacja i tranzycja
Ebook Nowe kierunki rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem peryferyjnych ośrodków w metropoliach

Nowe kierunki rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem peryferyjnych ośrodków w metropoliach

Autor: Andrzej Łuczyszyn

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problematyka metropolii i ich znaczenia w gospodarce jest współcześnie szeroko dyskutowana zarówno w środowisku naukowym, jak i wśród prakty­ków. Osią debaty są niekorzystne zjawiska, generujące kluczowe problemy współczesnego społeczeństwa, m.in. narastanie dywergencji, nie tylko po­między poszczególnymi regionami i krajami, ale także wewnątrz regionów i innych złożonych jednostek przestrzennych.
Ebook Plan przestrzennego zagospodarowania jako element kształtowania ładu społeczno-ekonomicznego i ekologicznego gminy miejsko-wiejskiej Mszczonów

Plan przestrzennego zagospodarowania jako element kształtowania ładu społeczno-ekonomicznego i ekologicznego gminy miejsko-wiejskiej Mszczonów

Autor: prof. Witold Rakowski, Ewelina Maciszewska, Marcin Molenda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"W książce podjęto bardzo ważny i aktualny problem planowania przestrzennego i jego wpływu na kształtowanie poziomu życia mieszkańców jedno­stek samorządu terytorialnego. Gminy jako podstawowe jednostki samorządowe mierzą się z tym problemem od początku swego reaktywowania, czyli od 1990 r. Wiele z tych zagadnień nie zostaje do dziś rozwiązanych, o czym świadczy fakt, że w końcu 2010 r. planami po
Ebook Korupcja urzędnicza w japońskim Kodeksie karnym

Korupcja urzędnicza w japońskim Kodeksie karnym

Autor: Tomasz Łodziana

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie poświęcone jest korupcji urzędniczej opisanej w japońskim Kodeksie karnym. Autor skupia się na omówieniu meandrów odpowiedzialności karnej związanej z popełnianiem przestępstw powyższej kategorii, nie stroniąc od wskazywania podobieństw i różnic występujących w tej materii w Japonii i w Polsce.
Ebook Religiousness and Lifestyles. A Sociological Study of Slovak Families

Religiousness and Lifestyles. A Sociological Study of Slovak Families

Autor: Wojciech Świątkiewicz, Andrzej Górny, Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook prezentuje wybrane rezultaty badań socjologicznych prowadzonych w latach 2013–2015 przez polsko-słowacki zespół socjologów skupionych wokół Katedry Socjologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze. Badania empiryczne były zrealizowane  w ramach grantu Ministerstwa Szkolnictwa Republiki Słowackiej oraz Funduszu Wyszehradzkiego. Gł&o
Ebook Contemporary Family - Comparative Perspective

Contemporary Family - Comparative Perspective

Autor: red. Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz, Grzegorz Libor

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Głównym celem książki jest przedstawienie przemian, jakie zachodzą w różnych formach rodziny w perspektywie porównawczej. Zainteresowanie rodziną jest obecnie niezwykle żywe i powszechne. W dobie intensywnych przemian rodzina jako podstawowa cząstka społeczna podlega różnym zmianom od preferowanych i zaimplementowanych modeli życia rodzinnego do relacji w rodzinie. Dlat
Ebook Anioł Stróż w chrześcijańskiej teologii i tradycji

Anioł Stróż w chrześcijańskiej teologii i tradycji

Autor: Iwona Langner

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

<p>Ebook jest monografią z zakresu angelologii, a dotyczy istnienia, natury, misji i kultu Anioła Stróża, a także jego recepcji w sztukach plastycznych i w literaturze pięknej. Jest pierwszą tego rodzaju pozycją naukową na rodzimym rynku.</p>
Ebook Architektura romańska, gotycka i barokowa w Polsce. Województwo śląskie. Tom 3

Architektura romańska, gotycka i barokowa w Polsce. Województwo śląskie. Tom 3

Autor: Krzysztof Derda-Guizot

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

<p>Autor przedstawia czytelnikowi cykl książek opisujących najpiekniejsze katedry i kościoły, zamki i budowle położone w Polsce we wszystkich opisywanych województwach. W tomie trzecim zobaczymy kilkanaście z nich w województwie śląskim.</p>
Ebook Architektura romańska, gotycka i barokowa w Polsce.  Województwo śląskie. Tom 3

Architektura romańska, gotycka i barokowa w Polsce. Województwo śląskie. Tom 3

Autor: Krzysztof Derda-Guizot

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

<p>Autor przedstawia czytelnikowi cykl książek opisujących najpiekniejsze katedry i kościoły, zamki i budowle położone w Polsce we wszystkich opisywanych województwach. W tomie trzecim zobaczymy kilkanaście z nich w województwie śląskim.</p> <p> </p>
Ebook Homo sapiens. Ludzie są lepsi, niż myślisz

Homo sapiens. Ludzie są lepsi, niż myślisz

Autor: Rutger Bregman

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jeżeli istnieje jedno przekonanie, które połączyło lewicę i prawicę, psychologów i filozofów, myślicieli starożytnych i współczesnych, to jest nim milczące założenie, że ludzie są źli. Bardzo często trafia ono do nagłówków gazet i kształtuje życie całych społeczeństw. Od Machiavellego do Hobbesa, od Freuda do Pinkera korzenie tego przekonania przeniknęły głęboko do naszej kultury. A jeśli to n
Ebook Polityka przestrzenna w polskich obszarach metropolitarnych. Koncepcje planistyczne. Zakres prac planistycznych. Wydatki na planowanie przestrzenne

Polityka przestrzenna w polskich obszarach metropolitarnych. Koncepcje planistyczne. Zakres prac planistycznych. Wydatki na planowanie przestrzenne

Autor: Maciej J. Nowak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zagadnienia związane z metropoliami i obszarami metropolitalnymi nie są w Polsce rozwinięte w takim stopniu, jak np. w Europie Zachodniej. Jednakże nawet pobieżna analiza doświadczeń i rozwiązań międzynarodowych zakresie funkcjonowania obszarów metropolitalnych skłania do wniosku, że by­wają one w sposób istotny zróżnicowane. Tak więc biorąc pod uwagę powyższe, w sytuacji, gdy nie ma jednej sprawd
Ebook Problemy zadłużenia lokali komunalnych w obrębie obszarów rewitalizowanych w Gdańsku

Problemy zadłużenia lokali komunalnych w obrębie obszarów rewitalizowanych w Gdańsku

Autor: Zygmunta Barańska (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kwestia zaległości we wnoszeniu opłat związanych z użytkowaniem mieszkalnych lokali komunalnych jest bardzo ważnym i aktualnym problemem. Doty­czy ona w szczególności obszarów miejskich, które w wyniku zróżnicowanych przemian znalazły się w sytuacji kryzysowej i wymagają podjęcia kom­pleksowych i zintegrowanych programów rewitalizacji.Powyższy problem związany jest przede wszystkim z utrzymującym
Ebook Przeciwdziałanie narkomanii

Przeciwdziałanie narkomanii

Autor: Marcin Bill

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Narkomania stanowi poważny problem społeczny. Działania profilaktyczne powinny zostać podjęte na poziomie podstawowym, od podstaw. To niezwykle istotne, aby podejmować kwestię która nadal ciąży na społeczeństwie i wpływa negatywnie na funkcjonowanie wielu osób, zabierając im szanse na normalne życie.
Ebook Rozmowy z Ramaną Mahariszim

Rozmowy z Ramaną Mahariszim

Autor: David Konrad

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ramana Mahariszi był indyjskim mędrcem, jednym z największych hinduskich świętych nowożytności, autorytetem moralnym i nauczycielem wedanty. Niemal na całym świecie został ogłoszony istotą wyzwoloną. Nauczał podobnie jak Budda i Jezus, poprzez dyskursy skierowane do konkretnych poszukiwaczy duchowych, liczne analogie i przypowieści, ale także milcząc. Trzytomowe "Rozmowy z Ramaną" zawierają między
Ebook Katolickie ciekawostki

Katolickie ciekawostki

Autor: Dariusz Jaskólski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Katolickie ciekawostki to Ebook zawierająca rozmaite informacje z katolickiego świata. Dzięki niej zapoznasz się z historią rozwoju najważniejszych Świąt i ich zwyczajami, ciekawostkami o sakramentach oraz o interpretacji Pisma Świętego. Poznasz również symbolikę szat liturgicznych i zawartość ksiąg używanych w liturgii. W książce podjęty jest też temat żonatych duchownych w Kościele łacińskim, ka
Ebook Nauki społeczne. Eseje

Nauki społeczne. Eseje

Autor: Ilona Bednarska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi zbiór esejów o różnej długości z zakresu nauk społecznych. Dotyczą one różnych tematów i mogą być wykorzystane zarówno w praktycznej pracy nauczyciela, jak również do różnego typu prac zaliczeniowych na studiach -- licencjackich, magisterskich czy też podyplomowych. Mogą z nich korzystać zarówno studenci jak i nauczyciele, także ci, którzy są na w trakcie realizacji awansu zawodowego
Ebook Kapitalizm Sieci

Kapitalizm Sieci

Autor: Jan J. Zygmuntowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja przedstawia najnowsze podejście do ekonomii internetu i innych innowacji tzw. wieku informacji. Autor dyskutuje z naiwną wiarą technoooptymistów, pokazując na konkretnych danych, że dobrodziejstwa nowych technologii nie zmieniły nierówności czy wyzysku wśród społeczeństw globalnej Północny. Dane stały się paliwem dla wielu mrocznych projektów, które ograniczają - zamiast poszerzać - nas
Ebook Osiąganie celów

Osiąganie celów

Autor: Ilona Bednarska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook przedstawia wybrane sposoby osiągania celów wraz z praktycznymi przykładami. Wychodzi od określenia wartości, a następnie przechodzi do sposobów wyznaczania celów. Wszystkie zaprezentowane ćwiczenia podparte są praktycznymi przykładami i ćwiczeniami.
Ebook Miasto Dusz. Księga I

Miasto Dusz. Księga I

Autor: Kaśków Jerzy

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwsza z serii książek egzystencjalnych pt. "Miasto Dusz", napisana niebanalnym, odważnym stylem literackim, rzuca snop światła na zaciemniony obszar naszego doświadczenia, ukazując dziejowy absurd cywilizacji oraz przyczyny jej upadku. Lektura przenikliwa, wstrząsająca, ale przede wszystkim bezbłędnie percypująca ludzką brzydotę. In multis contra omnes sapere desipere est.
Ebook 365 dni bez

365 dni bez

Autor: Millen Nials

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ciekawy świata i ludzi przedstawiciel pokolenia Y w swojej pierwszej książce 365 dni bez... przedstawia charakterystyczne bolączki młodych "Igreków": niezrozumienie ze strony starszego pokolenia, zagubienie we współczesnym, nieustannie zmieniającym się świecie, konieczność sprostania własnym ambicjom i oczekiwaniom, niezgoda na podporządkowanie ludzkiego życia wyłącznie zarabianiu pieniędzy i wiel
Ebook Historia rodziny przez dom pisana

Historia rodziny przez dom pisana

Autor: Anna Malicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Fascynująca opowieść o wielopokoleniowej, "patchworkowej", porozrzucanej po świecie rodzinie, którą łączy silna więź i niezwykłe miejsce na Ziemi. Jeśli chcesz przyjrzeć się ludziom, którzy mimo wszelkich przeciwności losu czuli się bezpieczni i kochani, koniecznie sięgnij po Historię rodziny przez dom pisaną. Bohaterowie książki - pracowici, odważni i ofiarni - swoją fantazją i poczuciem hum
Ebook Praca - etyka - polityka. Wybór tekstów

Praca - etyka - polityka. Wybór tekstów

Autor: Danuta Walczak-Duraj

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi zbiór wybranych tekstów Autorki z lat 2005–2019 dotyczących szeroko rozumianej pracy i polityki w kontekście etycznym. Zagadnienia te rozpatrywane są z perspektywy normatywnej – z punktu widzenia określonego, społecznego, w tym ekonomicznego, ładu aksjonormatywnego. Ważną kwestią są zmiany, jakie zachodzą w obszarze pracy i jej stosunków oraz w s
Ebook Prasa lokalna w relacjach z kluczowymi aktorami społecznymi. Studia przypadków

Prasa lokalna w relacjach z kluczowymi aktorami społecznymi. Studia przypadków

Autor: Sylwia Męcfal

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia proponowana czytelnikom łączy w sobie elementy różnych dyscyplin naukowych: socjologii, politologii, medioznawstwa, ale przede wszystkim jej istotnym elementem jest zastosowana metoda badawcza – studium przypadku, szczególny nacisk na etykę badawczą oraz obszar badawczy, który można zaliczyć do tzw. trudnych do eksploracji. „Jest to opracowanie świeże,
Ebook Transformacja cyfrowa. Opowieść o wiedzy

Transformacja cyfrowa. Opowieść o wiedzy

Autor: Rafał Maciąg

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Transformację cyfrową można zdefiniować jako zmianę sposobu rozumienia i przedstawiania sobie świata. To coś znacznie więcej niż tylko techniczne wynalazki, które odmieniają nasze otoczenie. Zresztą – jest dokładnie na odwrót: to my inaczej widzimy świat i inaczej konstruujemy wiedzę na jego temat. Dzięki temu nowemu spojrzeniu, a także zgodnie z jego nową logiką, tworzymy tech
Ebook Austria w polskim dyskursie publicznym po 1945 roku / Österreich im polnischen öffentlichen Diskurs nach 1945

Austria w polskim dyskursie publicznym po 1945 roku / Österreich im polnischen öffentlichen Diskurs nach 1945

Autor: Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Austria jako temat obecny w polskim dyskursie publicznym posiada dwa zasadnicze wątki przewodnie: przeszłość i kulturę. Do wspólnych doświadczeń, relacji, mitów, dokonań, stosunków gospodarczych dziedziczonych i panujących odwołują się zarówno autorzy analizowanych tekstów, jak i współcześni badacze. Kultura zaś systemowo wzmacniana przez Wiedeń od
Ebook Etyka normatywna. Między konsekwencjalizmem a deontologią

Etyka normatywna. Między konsekwencjalizmem a deontologią

Autor: Krzysztof Saja

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi próbę syntezy trzech wielkich nurtów etycznych: konsekwencjalizmu, deontologii oraz etyki cnót. Autor, sprawnie poruszając się we współczesnej etyce anglosaskiej, opisuje ich filozoficzne źródła, wady i zalety, skupiając się zwłaszcza na konsekwencjalizmie i deontologii. Stara się pokazać, że choć ich zwolennicy przyjmują wiele trafnych przekonań, n
Ebook Fakty i mity o jednym procencie podatku. Odpis podatkowy w procesie kreowania społeczeństwa obywatelskiego

Fakty i mity o jednym procencie podatku. Odpis podatkowy w procesie kreowania społeczeństwa obywatelskiego

Autor: Grażyna Piechota

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Recenzowana praca stanowi cenne źródło informacji o finansowaniu organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce z 1% podatku od dochodów osobistych. Ważnym ustaleniem pracy jest zwrócenie uwagi, że mechanizm 1%  w znacznie mniejszym stopniu niż to zakładano w rozwiązaniu ustawowym jest sposobem budowania społeczności. Interesującym ustaleniem badawczym Autorki,
Ebook Fantazmat zróżnicowany. Socjologiczne studium przemian tożsamości gejów

Fantazmat zróżnicowany. Socjologiczne studium przemian tożsamości gejów

Autor: Jacek Kochanowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook zawiera rozległą analizę kulturowych aspektów seksualności i homoseksualności, wpisując się w szerokie tło przemian kulturowych i rozwoju myśli humanistycznej XX wieku. Głównym źródłem inspiracji, a zarazem przedmiotem krytycznej analizy jest dla autora myśl Michela Foucault oraz kontynuacje francuskiego poststrukturalizmu. Jacek Kochanowski przedstawia problematykę tożs
Ebook Jak być człowiekiem

Jak być człowiekiem

Autor: Svend Brinkmann

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Duński przepis na to, jak zachować człowieczeństwo we współczesnym świecie Postęp i rozwój technologii od kilku dekad nabierają coraz większego tempa nic więc dziwnego, że człowiek czuje się zagubiony. Jak pozostać sobą w czasach, w których ludzi zastępuje się maszynami? Kim tak naprawdę jesteśmy dziełem Boga czy efektem ewolucji? Svend Brinkmann zabiera nas w fascynującą wyprawę po Europi
Ebook Żywoty diabłów polskich. Legendy i podania

Żywoty diabłów polskich. Legendy i podania

Autor: Witold Bunikiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

BOGATE W LEGENDY I PODANIA ŹRÓDŁO WIEDZY NA TEMAT POLSKICH DIABŁÓW! Gdzie w kraju nad Wisłą znajdują się wrota do piekieł? Jakie sposoby wymyślano, aby pokonać diabła Borutę? Do czego zdolny był najsłynniejszy spośród polskich czartów Rokita? Z czego tak naprawdę słynął Fugas? Nie zabrakło tu również historii z udziałem samego Lucyfera, czy też znanego z klasyki literatury Mefista. W Żywota
Ebook Jarosław, Donald i inne chłopaki. Felietony z

Jarosław, Donald i inne chłopaki. Felietony z "Tygodnika Powszechnego"

Autor: Marian Stala

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zebrane w tej książce felietony były ogłaszane w „Tygodniku Powszechnym” od czerwca 2007 do października 2011 roku. Zacząłem je pisać głęboko dotknięty atmosferą podejrzliwości, wprowadzoną do życia publicznego przez twórców i zwolenników IV RP. Po przejściu Prawa i Sprawiedliwości do opozycji przyglądałem się kolejnym epizodom polsko-polskich wojen i potyczek, spr
Ebook Kategorie antropologiczne i tożsamość narracyjna. Szkice z pogranicza neurosemiotyki i historii kultury

Kategorie antropologiczne i tożsamość narracyjna. Szkice z pogranicza neurosemiotyki i historii kultury

Autor: Jan Kordys

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest rezultatem interdysplinarnych dociekań, od filozofii języka po psychoanalizę. Opowiada o przygodach umysłu, jego aktywności ujawniającej się w codziennych zachowaniach, w obserwacjach oraz eksperymentach neuropsychologów, w czynach bohaterów Homera czy dziele Prousta. Jako prezentacja nurtów w humanistyce - wskazuje również na istotne tematy rozpoczynającego
Ebook Kobieta, ciało, tożsamość. Teorie podmiotu w filozofii feministycznej końca XX wieku

Kobieta, ciało, tożsamość. Teorie podmiotu w filozofii feministycznej końca XX wieku

Autor: Ewa Hyży

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W niniejszej pracy autorka podejmuje jedno z ważniejszych pytań współczesnej - zwłaszcza angloamerykańskiej - feministycznej filozofii, tj. czy feminizm rozwiązuje dylematy ontologicznego ugruntowania rodzajowego podmiotu, a jeśli tak, to w jaki sposób? Szczególnie interesujących odpowiedzi na to pytanie, zdaniem autorki, udziela teoria tzw. „korporalnego feminizmu"
Ebook Konformizm, bunt, nostalgia. Turystyka niszowa z Polski do krajów byłego ZSRR

Konformizm, bunt, nostalgia. Turystyka niszowa z Polski do krajów byłego ZSRR

Autor: Anna Horolets

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„W ostatnich latach podróżowanie staje się coraz modniejsze - nie tylko jako praktyka społeczna, ale i jako temat studiów naukowych. Nie jest zatem zadaniem łatwym znalezienie obszaru nie do końca przeoranego cudzymi myślami. Annie Horolets udaje się to (…) .” „…[Jest to\ opowieść o krystalizowaniu się praktyk podróżniczych i powstawani
Ebook Konteksty przełomu 1944-1945. Społeczeństwo wobec wojennych rozstrzygnięć. Postawy - zachowania - nastroje

Konteksty przełomu 1944-1945. Społeczeństwo wobec wojennych rozstrzygnięć. Postawy - zachowania - nastroje

Autor: Jacek Chrobaczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Konteksty przełomu 1944–1945… to kontynuacja wcześniejszego opracowania pt. Dramatyczny rok 1943. Postawy i zachowania społeczeństwa polskiego w rozstrzygającym roku II wojny światowej (Rzeszów–Kraków 2012). Autor stara się odpowiedzieć na zasadnicze pytanie: w jakiej kondycji społeczeństwo polskie po dramatycznych doświadczeniach wojny i okupacji (niemie
Ebook Migranci, migracje. O czym warto wiedzieć, by wyrobić sobie własne zdanie

Migranci, migracje. O czym warto wiedzieć, by wyrobić sobie własne zdanie

Autor: Hélène Thiollet

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Do jakich krajów migruje najwięcej ludzi? Czy kobiety migrują rzadziej niż mężczyźni? Czy walka z przemytnikami wpływa na zmniejszenie migracji? Czy imigranci są zagrożeniem dla europejskiej gospodarki? Czy wydalanie cudzoziemców to w demokracji normalna praktyka? Czy emigracja oznacza dla Polaków awans społeczny? To tylko kilka z pytań, na które odpowiadają autorzy tej
Ebook Niewidzialne kobiety. Jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn

Niewidzialne kobiety. Jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn

Autor: Caroline Criado-Perez

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwsza Ebook, która na taką skalę analizuje seksistowski charakter świata, w którym żyjemy od dostępności usług publicznych po projektowanie dóbr luksusowych. Caroline Criado Perez na setkach przykładów pokazuje, że domyślnym użytkownikiem większości dóbr i usług jest wciąż mężczyzna i pisze o tym, w jaki sposób wpływa to na codzienne życie połowy ludzko
Ebook Język miast

Język miast

Autor: Deyan Sudjic

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czym właściwie jest miasto? Co stanowi o jego charakterze? W jaki sposób powstawały miasta i jak się zmieniały? Na czym polega rywalizacja między miastami? Co znaczy dla miasta tłum i jego gniew? Odwołując się m.in. do historii, urbanistyki i ekonomii, Deyan Sudjic rozkłada miasto na czynniki pierwsze. Pokazuje, jak rozumieć jego strukturę, funkcjonowanie i rozwój. Podaje dzies
Ebook Powrót do Reims

Powrót do Reims

Autor: Didier Eribon

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Anatomia społecznego wstydu i wykluczenia. Autor, francuski socjolog i filozof, miał na koncie wiele książek, między innymi biografię Foucaulta, gdy uświadomił sobie, że o ile przez lata zajmował się wykluczeniem i homofobią, o tyle nigdy nie przeanalizował tego, co naznaczyło całe jego życie: podziału klasowego i biedy. Wraca na prowincję, do rodzinnego domu i opisuje wszystko to, czego zawsze t
Ebook Muzułmanie w Europie. Dzisiejsze kontrowersje wokół islamu

Muzułmanie w Europie. Dzisiejsze kontrowersje wokół islamu

Autor: Nilüfer Göle

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Muzułmanie w Europie to Ebook powstała w wyniku badań socjologicznych przeprowadzonych w latach 20092013 w dwudziestu jeden miastach europejskich (m.in. w Paryżu, Kopenhadze, Bolonii, Oslo, Brukseli i Sarajewie). W każdym z tych miast pojawiły się kontrowersje związane z różnymi przejawami obecności muzułmanów w przestrzeni publicznej, takimi jak noszenie chusty przez kobiety, u
Ebook Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry

Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry

Autor: Reni Eddo-Lodge

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W 2014 roku Reni Eddo-Lodge, brytyjska dziennikarka i blogerka, opublikowała na Facebooku post zatytułowany Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry. Napisała w nim, że ma już dość wyjaśniania białym ludziom, jak czują się osoby o innym kolorze skóry, ma dość ich reakcji od znudzenia i niezrozumienia po agresję. Ci, którzy sądzą, że biały kolor skóry jest na
Ebook Kompetencje bez tajemnic. Rozwijanie kompetencji to nie czary

Kompetencje bez tajemnic. Rozwijanie kompetencji to nie czary

Autor: Daniel Hunziker

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dziecko niekoniecznie musi dostawać to, czego chce. Ale w szkole musi bezwzględnie dostać to, czego potrzebuje. Szkoła powinna zapewnić młodym podopiecznym oparte na zaufaniu relacje z ludźmi, którzy w nich wierzą, wspierającą społeczność oraz wyzwania odpowiadające ich dojrzałości i zainteresowaniom, dzięki którym uczą się samodzielnego myślenia, wymiany poglądów i wsp&oacut
Ebook Cyfrowa grafosfera

Cyfrowa grafosfera

Autor: Agnieszka Smaga

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Cyfrowa grafosfera to rodzaj pogłębionego przewodnika po współczesnych praktykach wizualnych, obecnych w środowisku sieciowym. Autorka sytuuje swoje diagnozy naukowe w polu badań interdyscyplinarnych, łącząc różnorodne perspektywy humanistyczne: kulturoznawstwo, semiotykę, metodę ikoniczną, antropologię, studia nad kulturą wizualną, software studies i cały szereg subdyscyplin, które zajmują się ma
Ebook Strategie radzenia sobie ze stresem

Strategie radzenia sobie ze stresem

Autor: Iwona Kurczewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Człowiek został ukształtowany dzięki ciągłej konfrontacji z otaczającym światem. I ta konfrontacja nieustannie trwa, od dnia narodzin aż po dzień śmierci. Zaś mechanizmem umożliwiającym nam przetrwanie i skuteczne zmaganie z wrogim światem jest STRES. Oto Ebook o tym, jak stres wpływa na nasze życie i na nasze zdrowie, ale również kompendium wiedzy, jak sobie skutecznie ze stresem radzić i jak org
Ebook Rozum i nieświadome. Filozoficzne eseje o psychoanalizie

Rozum i nieświadome. Filozoficzne eseje o psychoanalizie

Autor: Paweł Dybel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Paul Ricoeur uważał, że największym wyzwaniem, jakie Freud postawił przed filozofią współczesną, było pojęcie nieświadomego. Podważało ono bowiem dominujące w niej do tej pory utożsamianie całej sfery ludzkiej psychiki ze świadomością. Początkowo w nieświadomym upatrywano siedlisko wypartych „przedstawień popędowych” o charakterze irracjonalnym. Później jednak, po
Ebook Oswajając bałkańskie demony. Rzecz o Serbii. Dyskursywne konstruowanie serbskiej tożsamości narodowej

Oswajając bałkańskie demony. Rzecz o Serbii. Dyskursywne konstruowanie serbskiej tożsamości narodowej

Autor: Joanna Wygnańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia dotyczy konstruowania serbskiej tożsamości narodowej w perspektywie współczesności. Zawarte w niej wnioski wywodzą się z analizy wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami serbskich elit symbolicznych: dziennikarzami, reprezentantami organizacji pozarządowych, działaczami politycznymi oraz członkami środowiska akademickiego. Studium badawcze opiera się też na ukazaniu p
Ebook Obywatelki. Kobiety w przestrzeni publicznej we Francji przełomu wieków XVIII i XIX

Obywatelki. Kobiety w przestrzeni publicznej we Francji przełomu wieków XVIII i XIX

Autor: Tomasz Wysłobocki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tomasz Wysłobocki zaprasza czytelnika do fascynującej podróży po wydarzeniach rewolucji francuskiej widzianych z perspektywy kobiet oraz myślicieli francuskiego oświecenia, którzy się nad „kwestią kobiecą” pochylali. Na podstawie tekstów z epoki (wspomnień, raportów, traktatów, „kajetów skarg” ) od 1789 roku aż do uchwalenia Kodeksu
Ebook Ojczyzna przesiedlona

Ojczyzna przesiedlona". Identyfikacja kulturowa polskich emigrantów wojennych w Londynie w perspektywie pokoleniowej. Etnologiczne studium przypadku

Autor: Urszula Lehr

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Każdy człowiek - powiedział Chateaubriand – nosi w sobie świat złożony ze wszystkiego co widział i kochał, świat, do którego powraca zawsze, nawet wtedy, gdy przebiega i pozornie zamieszkuje świat inny”. Claude Lévi - Strauss   “Praca prof. U. Lehr to znakomite, wręcz fascynujące studium fenomenalnej polskiej zbiorowości emigracyjnej w Londynie. Praca
Ebook Parametry pożądania. Kultura odmieńców wobec homofobii

Parametry pożądania. Kultura odmieńców wobec homofobii

Autor: Tomasz Basiuk, Dominika Ferenc, Tomasz Sikora

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Studia nad mniejszościami seksualnymi prowadzone z pozycji niehomofobicznych i związana z nimi teoria queer rozwijają się dynamicznie od początku lat 90. Od kilku lat obecne są także w Polsce. W najnowszej książce poświęconej kulturze odmieńców autorzy podjęli polityczną i kulturową dyskusję nad różnymi uwarunkowaniami zjawiska homoseksualizmu w kontekście lokalnym. Na nini
Ebook Wiek kapitalizmu inwigilacji. Walka o przyszłość ludzkości na nowej granicy władzy

Wiek kapitalizmu inwigilacji. Walka o przyszłość ludzkości na nowej granicy władzy

Autor: Shoshana Zuboff

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przełomowa analiza nowego porządku ekonomicznego, narzuconego przez cyfrową rewolucję, i jedna z najważniejszych książek XXI wieku o gospodarce i społeczeństwie Gra toczy się o wysoką stawkę. Dążenia potężnych korporacji do przewidywania i kontrolowania naszych zachowań są prawdziwym wyzwaniem dla ludzkości. Pasożytnicza logika ekonomiczna, w której wytwarzanie towarów i usług jest podporządkow
Ebook Bezsenność, depresja, lęk

Bezsenność, depresja, lęk

Autor: Ann Wilson

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest zbiorem konkretnych porad, badań naukowych oraz pozytywnych przemyśleń. Ann w prosty i jasny sposób, a czasami również zabawny pokazuje jak krok po kroku wyjść z bezsenności, depresji czy lęku. Autorka opisuje także swoje własne doświadczenia, z którymi przyszło jej się mierzyć na drodze do wyzdrowienia. Cechuje ja podejście holistyczne. Przedstawia perspektywę zdrowia na czterech płasz
Ebook Data Śmierci Jezusa

Data Śmierci Jezusa

Autor: Czesław Czyż

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autor prowadzi nas w poszukiwaniu roku śmierci Jezusa, począwszy od panowania władców tamtego czasu, takich jak Herod Wielki, Cezar August, Cezar Tyberiusz, Prokurator Poncjusz Piłat. Najważniejszym elementem układanki jest kalendarz księżycowy, gdzie poprzez święta które Jezus obchodził można wejść w daty tamtego okresu. Ci co lubią historię i chronologię, będą mieli dobry materiał.
Ebook Jak zostać buddyjskim mnichem

Jak zostać buddyjskim mnichem

Autor: David Konrad

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja zawiera szereg praktycznych informacji o ślubach zakonnych, tłumaczenie pełnej reguły monastycznej patimokkha, opis szat i zwyczajów panujących w klasztorach, historię buddyzmu z wyjaśnieniem tworzenia się szkół i tradycji oraz przykłady codzienności w konkretnych klasztorach. Jest to także poradnik, jak zostać mnichem buddyjskim w jak najszybszy i jak najmniej skomplikowany sposób. Lek
Ebook Podstawy Ekonomii

Podstawy Ekonomii

Autor: Adrian Ciepał

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook zawiera zagadnienia, z którymi studenci ekonomii spotykają się na studiach. Opisane są w niej szczegółowo podstawy ekonomii. Ebook posiada przykładowe pytania oraz wyjaśnienia dotyczące konkretnej tematyki z podanego powyżej przedmiotu. Opisane są w niej najważniejsze zagadnienia dotyczące popytu, podaży jej elastyczności i inne zagadnienia przedstawiane ilustrowanymi wykresami. Ebook zapewn
Ebook Ślub pod chupą. Jak wychodząc za mąż, zostałam Żydówką

Ślub pod chupą. Jak wychodząc za mąż, zostałam Żydówką

Autor: Sylwia Borowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podobał ci się serial "Unorthodox"? Przeczytaj tę książkę. Poznaj historie Polek, które zakochały się nie tylko w Żydach, ale i w żydowskiej religii oraz kulturze.Ślub pod chupą, peruka, koszerowanie mięsa, Tora - oto słownik pojęć żydowskich, które często pojawiają się w tej książce. Jej bohaterki wybrały judaizm, a więc w świetle prawa religijnego są Żydówkami. Noszą dwa imiona - dawne polskie
Ebook Topografia żydowskiej pamięci. Obraz krakowskiego Kazimierza we współczesnej literaturze polskiej i polsko-żydowskiej

Topografia żydowskiej pamięci. Obraz krakowskiego Kazimierza we współczesnej literaturze polskiej i polsko-żydowskiej

Autor: Izabela Suchojad

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Co łączy Kraków i Jerozolimę? Ile bożnic znajdowało się przed wojną w dzielnicy żydowskiej? Czy na Kazimierzu studiowano kabałę? Kim był Ebe-Ebe? Gdzie w latach 30. XX wieku jadano czulent? Ebook jest zaproszeniem do niezwykłej podróży w czasie. Autorka, kreśląc literacką mapę krakowskiego Kazimierza, przybliża jego burzliwe dzieje. Ze wspomnień i powieści opisujących dzielnicę wyłan
Ebook Kłopoty w raju. Od końca historii do końca kapitalizmu

Kłopoty w raju. Od końca historii do końca kapitalizmu

Autor: Slavoj Žižek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Światowej sławy filozof Slavoj Žižek wyjaśnia, w jaki sposób możemy znaleźć wyjście z kryzysu kapitalizmu. To, że kapitalizm ma kłopoty jest jasne. Dlaczego więc nie potrafimy znaleźć innej drogi? Dlaczego wszyscy, od polityków przez intelektualistów aż po zwykłych obywateli, zachowujemy się, jakby ten system był naszą jedyną możliwością. Kłopoty w raju to diagnoza stanu globalnego kapitaliz
Ebook Zmierzch demokracji. Zwodniczy powab autorytaryzmu

Zmierzch demokracji. Zwodniczy powab autorytaryzmu

Autor: Anne Applebaum

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Od Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii po Europę kontynentalną i nie tylko, liberalna demokracja jest zagrożona, a autorytaryzm rośnie w siłę. W „Zmierzchu demokracji” Anne Applebaum, wielokrotnie nagradzana historyczka komunizmu i badaczka współczesnej polityki, która jako jedna z pierwszych z grona amerykańskich dziennikarzy alarmowała o tendencjach antydemo
Ebook Telling the Great Change. The Process of the Systemic Transformation in Poland in Biographical Perspective

Telling the Great Change. The Process of the Systemic Transformation in Poland in Biographical Perspective

Autor: Kaja Kaźmierska, Katarzyna Waniek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

The book is pioneering in Poland, but also in Central Europe. lt shows the mechanisms of adaptation to the systemic transformation in Poland after 1989, based on the analysis of narratives of people born in 1960, 1970 and 1980 who are representatives of diverse social milieus and have different professional and life experiences. The reader will find here a model application of the biographical res
Ebook Kobiety w Polsce, 1945-1989: Nowoczesność - równouprawnienie - komunizm

Kobiety w Polsce, 1945-1989: Nowoczesność - równouprawnienie - komunizm

Autor: praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook śledzi losy kobiet w Polsce lat 1945–1989 na szerokim tle komunizmu i historii powojennej Europy. Oparta o obszerną i najnowszą światową literaturę przedmiotu oraz kwerendy różnorodnych źródeł historycznych, zainteresuje czytelniczki i czytelników pragnących zapoznać się z historią kobiet w komunizmie i historią Polski, szeroko rozumianymi studiami nad problematyką
Ebook Listy do Henri Huberta i Marcela Maussa (1905-1937), Lettres à Henri Hubert et à Marcel Mauss (1905-1937)

Listy do Henri Huberta i Marcela Maussa (1905-1937), Lettres à Henri Hubert et à Marcel Mauss (1905-1937)

Autor: Stefan Czarnowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Redakcja naukowa, przypisy i posłowie / Présentation, notes et postface Kornelia Kończal & Joanna Wawrzyniak Przekład z języka francuskiego / Traduit de français par Filip Rogalski Przekład z języka polskiego / Traduit de polonais par Damien Thiriet Nie publikowane dotąd listy Stefana Czarnowskiego do Henri Huberta i Marcela Maussa z lat 1905-1937 pozwalają prześledzić wędr&o
Ebook O kulturze strachu i przemyśle bezpieczeństwa

O kulturze strachu i przemyśle bezpieczeństwa

Autor: Piotr Żuk, redakcja naukowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Redakcja Nukowa Piotr Żuk Medialne „niusy” o terroryzmie, toczących się wojnach, zagrażających Polsce konfliktach zbrojnych czy wzrastającej przestępczości z pewnością utrudniają budowanie kultury zaufania i otwartości wobec innych ludzi. Czy jednak są szanse na stworzenie bardziej racjonalnej, pokojowej i odrzucającej prymat wydatków na zbrojenia polityki? Czy moda na paramili
Ebook Nowy odbiorca? Przemiany obrazu odbiorcy w wybranych koncepcjach współczesnej kultury

Nowy odbiorca? Przemiany obrazu odbiorcy w wybranych koncepcjach współczesnej kultury

Autor: Anna Kowalska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook zawiera krytyczny przegląd teorii kultury współczesnej z perspektywy przemian modelu odbiorcy i odbioru – od klasycznych koncepcji kultury masowej z lat pięćdziesiątych XX wieku po najnowsze prace poświęcone kulturze uczestnictwa. Koncentracja na odbiorcy i jego podmiotowości staje się dla autorki sposobem na pisanie społecznej teorii mediów, powiązanej z kulturową transf
Ebook Ossowski z perspektywy półwiecza

Ossowski z perspektywy półwiecza

Autor: Antoni Sułek, red.

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przygotował Antoni Sułek Stanisław Ossowski (1897-1963) dla jednych, już nielicznych socjologów polskich jest wciąż Nauczycielem, dla innych bohaterem przekazanej im legendy, a dla większości - autorem ważnych książek, czytanych lub coraz częściej tylko znanych. Ważniejsze niż miejsce, które Ossowski zajmuje w intelektualnych autobiografiach socjologów i w ich zbiorowej wyobr
Ebook Dziecięce doświadczenia ADHD. Etnografia spornej jednostki diagnostycznej t.1-2

Dziecięce doświadczenia ADHD. Etnografia spornej jednostki diagnostycznej t.1-2

Autor: Anna Witeska-Młynarczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Na kartach tej książki nie znajdziemy stwierdzeń w rodzaju „ADHD nie istnieje”, „lekarze z premedytacją farmakologizują dzieci” czy „ADHD to wymysł koncernów farmaceutycznych”. Dużą rolę odegrała tutaj, jak sądzę, etnografia. Wgląd w świat przeżywany pozwala bowiem za jednym zamachem uchwycić realność i problematyczność ADHD. W narracji Autorki ADHD jest
Ebook Zespół Turnera. Głosy i doświadczenia. t.1. Książka dla dzieci, t.2

Zespół Turnera. Głosy i doświadczenia. t.1. Książka dla dzieci, t.2

Autor: Ewa Maciejewska-Mroczek, Magdalena Radkowska-Walkowicz, Maria Reimann, redakcja naukowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zespół Turnera. Głosy i doświadczenia t.1 Redakcja naukowa Ewa Maciejewska-Mroczek, Magdalena Radkowska-Walkowicz, Maria Reimann Autorki przedstawiają analizę społecznego konstruowania kobiecości, „idealnego” obrazu ciała, ról przypisanych do płci, znaczenia macierzyństwa, pokazują, kiedy te dominujące konstrukcje mają znaczenie, a kiedy są podważane. Zespół Tur
Ebook Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies , t.1, Książka dla dzieci , t.2

Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies , t.1, Książka dla dzieci , t.2

Autor: Magdalena Radkowska-Walkowicz, Maria Reimann, redaktor naukowy

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opowieści dzieci o zdrowiu, chorobie i cielesności mówią jednocześnie o tym, jak postrzegają one inne kategorie społeczne świata dorosłych – kiedy na przykład dyskurs o zdrowym człowieku łączy się w dziecięcych opowieściach z dyskursem moralnym: człowiek zdrowy to człowiek dobry. "Dyskurs publiczny, mimo deklaratywnych postulatów uznania wartości dzieci jako pełnoprawnych
Ebook Dziecko - in vitro - społeczeństwo. Ujęcie interdyscyplinarne

Dziecko - in vitro - społeczeństwo. Ujęcie interdyscyplinarne

Autor: Anna Krawczak, Ewa Maciejewska-Mroczek, Magdalena Radkowska-Walkowicz, redakcja naukowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Redakcja naukowa Anna Krawczak, Ewa Maciejewska-Mroczek, Magdalena Radkowska-Walkowicz Co to znaczy być „dzieckiem z in vitro”? Jak to jest nim być we współczesnej Polsce? Czy taki sposób poczęcia ma znaczenie? Autorki tekstów udzieliły głosu najbardziej zainteresowanym – dzieciom urodzonym dzięki in vitro, ich rodzinom, osobom niepłodnym, osobom starającym
Ebook Szalona miłość. Chcę takiego jak Putin. Reportaże z Rosji

Szalona miłość. Chcę takiego jak Putin. Reportaże z Rosji

Autor: Barbara Włodarczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dlaczego Rosja kocha Putina? Nowa Ebook reporterki cyklu Szerokie tory i autorki bestsellera Nie ma jednej Rosji Co Rosjanie myślą o swoim prezydencie? Kiedy narodził się nowy rosyjski nacjonalizm? Jak Rosja wstaje z kolan? Wreszcie: kim naprawdę jest Władimir Putin? Barbara Włodarczyk, doświadczona reporterka, wieloletnia korespondentka polskiej telewizji w Moskwie, nie boi się
Ebook O hultajach, wiedźmach i wszetecznicach. Szkice z obyczajów XVII i XVIII wieku

O hultajach, wiedźmach i wszetecznicach. Szkice z obyczajów XVII i XVIII wieku

Autor: Bohdan Baranowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

PASJONUJĄCY OBRAZ POLSKI Z OKRESU PROCESÓW CZAROWNIC i WSZECHOBECNEGO NIERZĄDU Dobrze, że nie żyjemy w tamtym ponurym okresie ciemnoty i zacofania te słowa profesora Bohdana Baranowskiego odpowiednio określają opisywane w książce wydarzenia i przedstawianych ludzi. Wiek XVII i XVIII w Polsce to czas, gdy za niegroźne z pozoru pomówienie kat wymierzał krwawą i bolesną karę. Nierząd mógł zakończ
Ebook Kooperatyzm, anarchizm, feminizm

Kooperatyzm, anarchizm, feminizm

Autor: Maria Orsetti

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Redakcja naukowa Piotr Laskowski iMaria Orsetti (1880–1957) jest myślicielką, która wprowadziła do polskiej spółdzielczości perspektywę feministyczną i anarchistyczną. Tłumaczka pism Piotra Kropotkina, praktyczka zaangażowana w prace Lubelskiej Spółdzielni Spożywców czy Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, współzałożycielka spółdzielni wyd
Ebook Między władzą spojrzenia a praktyką. Antropologia krajobrazu

Między władzą spojrzenia a praktyką. Antropologia krajobrazu

Autor: Łukasz Smyrski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dla Urianchajów Ałtaj jest nie tylko „zwyczajnym” miejscem zamieszkania, ale także potężną siłą przenikającą ludzkie życie. Ludzie, którzy żyją w Ałtaju na co dzień, po imieniu nazywają każdą rzekę, górę, jezioro czy dolinę. Swoją obecnością nadali mu wymiar duchowy. Zawierzyli górom kości swoich przodków, a błękitnemu niebu los potomków. W ten
Ebook Mizoginia

Mizoginia

Autor: Maria Bogucka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Badanie historii ludzkości od czasów starożytnych do początków XXI wieku skłania do stwierdzenia, że główną rolę motoryczną spełniały w tym procesie dwa czynniki — popęd seksualny i mizoginia — przy czym w obu wypadkach rezultatem było utworzenie się przewagi fizycznej, prawnej i psychicznej mężczyzn nad kobietami. Zjawisko mizoginii było tak powszechne i tak bard
Ebook Społem 1906-1939.  Idea, ludzie, organizacja, Tom 1 - 2

Społem 1906-1939. Idea, ludzie, organizacja, Tom 1 - 2

Autor: Aleksandra Bilewicz, redakcja naukowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Redakcja Naukowa Aleksandra Bilewicz TOM 1 To pierwsza na polskim rynku wydawniczym współczesna publikacja poświęcona Związkowi Spółdzielni Spożywców Rzeczypospolitej Polskiej „Społem”. Ebook wszechstronnie ukazuje Związek jako ruch społeczny, demokratyczną organizację gospodarczą i próbę wcielenia w życie idei solidarności i współdziałania. „
Ebook W kręgu Spółdzielczego Instytutu Naukowego 1919-1939. Wybór pism

W kręgu Spółdzielczego Instytutu Naukowego 1919-1939. Wybór pism

Autor: Adam Piechowski, redakcja naukowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wybór, wprowadzenie i redakcja naukowa Adam Piechowski W przededniu setnej rocznicy powstania Spółdzielczego Instytutu Naukowego oddajemy w ręce Czytelników wybór pism autorów związanych z tą ważną placówką polskiego kooperatyzmu okresu II Rzeczypospolitej. W dorobku Instytutu nieprzemijającą wartość mają jego publikacje. Wśród ich twórc&oac
Ebook Design, designer i metamorfozy miejskie. Studium socjologiczne

Design, designer i metamorfozy miejskie. Studium socjologiczne

Autor: Magdalena Piłat-Borcuch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W jaki sposób design i designerzy kształtują przestrzeń miejską i relacje społeczne? Jak należy projektować przestrzeń miejską, by coraz lepiej odpowiadała potrzebom jej użytkowników? Praca mieści się w rodzącej się dopiero subdyscyplinie socjologii designu, przedstawia działania, w wyniku których przestrzeń miejska mogłaby lepiej odpowiadać zróżnicowanym potrzebom obe
Ebook Problemy społeczne. Między socjologią demaskatorską a polityką społeczną. Księga jubileuszowa dla Kazimierza W. Frieskego

Problemy społeczne. Między socjologią demaskatorską a polityką społeczną. Księga jubileuszowa dla Kazimierza W. Frieskego

Autor: Paweł Poławski, Dariusz Zalewski, redakcja naukowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Redakcja naukowa Paweł Poławski, Dariusz Zalewski Stosownie do znanego w socjologii podziału na funkcje jawne i ukryte możemy stwierdzić, że jawnym celem niniejszej publikacji jest uhonorowanie siedemdziesiątej rocznicy urodzin i bogatego dorobku naukowego Profesora Kazimierza W. Frieskego, celem zaś ukrytym, nie mniej ważnym, wykorzystanie okazji do interdyscyplinarnego dyskursu wokół bie
Ebook Rewitalizacja. Podejście partycypacyjne

Rewitalizacja. Podejście partycypacyjne

Autor: Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski, redakcja naukowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Redakcja naukowa Dorota Bazuń, i Mariusz Kwiatkowski Rewitalizacja? Zdecydowanie tak, ale realizowana z myślą o mieszkańcach i z ich aktywnym udziałem. Podejście partycypacyjne polega – najogólniej rzecz ujmując – na uznaniu aktywnego udziału mieszkańców rewitalizowanych obiektów i terenów za niezbędny element tego procesu. Zostało w książce przedstawione j
Ebook Kultura Ludowa Słowian (#1). Kultura Ludowa Słowian część 1 - 10/15 - rozdział 17 (część 1). Kultura Materialna

Kultura Ludowa Słowian (#1). Kultura Ludowa Słowian część 1 - 10/15 - rozdział 17 (część 1). Kultura Materialna

Autor: Kazimierz Moszyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kultura Ludowa Słowian. Tom I - Kultura materialna Kazimierz Moszyński Monumentalne dzieło wydane w Krakowie w latach 1929-1939 (drugie wydanie w Warszawie, 1967-1968 w opracowaniu Jadwigi Klimaszewskiej). Dzieło było pierwszym w Europie syntetycznym opracowaniem ludowej kultury dużej grupy etnicznej, a jego publikacja wysunęła etnografię polską na czołową pozycję w europejskim słowianoznaw
Ebook Kultura Ludowa Słowian (#1). Kultura Ludowa Słowian część 1 - 11/15 - rozdział 17 (część 2). Kultura Materialna

Kultura Ludowa Słowian (#1). Kultura Ludowa Słowian część 1 - 11/15 - rozdział 17 (część 2). Kultura Materialna

Autor: Kazimierz Moszyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kultura Ludowa Słowian. Tom I - Kultura materialna Kazimierz Moszyński Monumentalne dzieło wydane w Krakowie w latach 1929-1939 (drugie wydanie w Warszawie, 1967-1968 w opracowaniu Jadwigi Klimaszewskiej). Dzieło było pierwszym w Europie syntetycznym opracowaniem ludowej kultury dużej grupy etnicznej, a jego publikacja wysunęła etnografię polską na czołową pozycję w europejskim słowianoznaw
Ebook Kultura Ludowa Słowian (#1). Kultura Ludowa Słowian część 1 - 12/15 - rozdział 18. Kultura Materialna

Kultura Ludowa Słowian (#1). Kultura Ludowa Słowian część 1 - 12/15 - rozdział 18. Kultura Materialna

Autor: Kazimierz Moszyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kultura Ludowa Słowian. Tom I - Kultura materialna Kazimierz Moszyński Monumentalne dzieło wydane w Krakowie w latach 1929-1939 (drugie wydanie w Warszawie, 1967-1968 w opracowaniu Jadwigi Klimaszewskiej). Dzieło było pierwszym w Europie syntetycznym opracowaniem ludowej kultury dużej grupy etnicznej, a jego publikacja wysunęła etnografię polską na czołową pozycję w europejskim słowianoznaw
Ebook Kultura Ludowa Słowian (#1). Kultura Ludowa Słowian część 1 - 5/15 - rozdział 5 (2 część). Kultura Materialna

Kultura Ludowa Słowian (#1). Kultura Ludowa Słowian część 1 - 5/15 - rozdział 5 (2 część). Kultura Materialna

Autor: Kazimierz Moszyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kultura Ludowa Słowian. Tom I - Kultura materialna Kazimierz Moszyński Monumentalne dzieło wydane w Krakowie w latach 1929-1939 (drugie wydanie w Warszawie, 1967-1968 w opracowaniu Jadwigi Klimaszewskiej). Dzieło było pierwszym w Europie syntetycznym opracowaniem ludowej kultury dużej grupy etnicznej, a jego publikacja wysunęła etnografię polską na czołową pozycję w europejskim słowianoznaw
Ebook Kultura Ludowa Słowian (#1). Kultura Ludowa Słowian część 1 - 13/15 - rozdział 19. Kultura Materialna

Kultura Ludowa Słowian (#1). Kultura Ludowa Słowian część 1 - 13/15 - rozdział 19. Kultura Materialna

Autor: Kazimierz Moszyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kultura Ludowa Słowian. Tom I - Kultura materialna Kazimierz Moszyński Monumentalne dzieło wydane w Krakowie w latach 1929-1939 (drugie wydanie w Warszawie, 1967-1968 w opracowaniu Jadwigi Klimaszewskiej). Dzieło było pierwszym w Europie syntetycznym opracowaniem ludowej kultury dużej grupy etnicznej, a jego publikacja wysunęła etnografię polską na czołową pozycję w europejskim słowianoznaw
Ebook Kultura Ludowa Słowian (#1). Kultura Ludowa Słowian część 1 - 2/15 - rozdział 3. Kultura Materialna

Kultura Ludowa Słowian (#1). Kultura Ludowa Słowian część 1 - 2/15 - rozdział 3. Kultura Materialna

Autor: Kazimierz Moszyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kultura Ludowa Słowian. Tom I - Kultura materialna Kazimierz Moszyński Monumentalne dzieło wydane w Krakowie w latach 1929-1939 (drugie wydanie w Warszawie, 1967-1968 w opracowaniu Jadwigi Klimaszewskiej). Dzieło było pierwszym w Europie syntetycznym opracowaniem ludowej kultury dużej grupy etnicznej, a jego publikacja wysunęła etnografię polską na czołową pozycję w europejskim słowianoznaw
Ebook Kultura Ludowa Słowian (#1). Kultura Ludowa Słowian część 1 - 8/15 - rozdziały 10-15. Kultura Materialna

Kultura Ludowa Słowian (#1). Kultura Ludowa Słowian część 1 - 8/15 - rozdziały 10-15. Kultura Materialna

Autor: Kazimierz Moszyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kultura Ludowa Słowian. Tom I - Kultura materialna Kazimierz Moszyński Monumentalne dzieło wydane w Krakowie w latach 1929-1939 (drugie wydanie w Warszawie, 1967-1968 w opracowaniu Jadwigi Klimaszewskiej). Dzieło było pierwszym w Europie syntetycznym opracowaniem ludowej kultury dużej grupy etnicznej, a jego publikacja wysunęła etnografię polską na czołową pozycję w europejskim słowianoznaw
Ebook Kultura Ludowa Słowian (#1). Kultura Ludowa Słowian część 1 - 7/15 - rozdziały 8-9. Kultura Materialna

Kultura Ludowa Słowian (#1). Kultura Ludowa Słowian część 1 - 7/15 - rozdziały 8-9. Kultura Materialna

Autor: Kazimierz Moszyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kultura Ludowa Słowian. Tom I - Kultura materialna Kazimierz Moszyński Monumentalne dzieło wydane w Krakowie w latach 1929-1939 (drugie wydanie w Warszawie, 1967-1968 w opracowaniu Jadwigi Klimaszewskiej). Dzieło było pierwszym w Europie syntetycznym opracowaniem ludowej kultury dużej grupy etnicznej, a jego publikacja wysunęła etnografię polską na czołową pozycję w europejskim słowianoznaw
Ebook Kultura Ludowa Słowian (#1). Kultura Ludowa Słowian część 1 - 9/15 - rozdział 16. Kultura Materialna

Kultura Ludowa Słowian (#1). Kultura Ludowa Słowian część 1 - 9/15 - rozdział 16. Kultura Materialna

Autor: Kazimierz Moszyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kultura Ludowa Słowian. Tom I - Kultura materialna Kazimierz Moszyński Monumentalne dzieło wydane w Krakowie w latach 1929-1939 (drugie wydanie w Warszawie, 1967-1968 w opracowaniu Jadwigi Klimaszewskiej). Dzieło było pierwszym w Europie syntetycznym opracowaniem ludowej kultury dużej grupy etnicznej, a jego publikacja wysunęła etnografię polską na czołową pozycję w europejskim słowianoznaw
Ebook Kultura Ludowa Słowian (#1). Kultura Ludowa Słowian część 1 - 4/15 - rozdział 5 (1 część). Kultura Materialna

Kultura Ludowa Słowian (#1). Kultura Ludowa Słowian część 1 - 4/15 - rozdział 5 (1 część). Kultura Materialna

Autor: Kazimierz Moszyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kultura Ludowa Słowian. Tom I - Kultura materialna Kazimierz Moszyński Monumentalne dzieło wydane w Krakowie w latach 1929-1939 (drugie wydanie w Warszawie, 1967-1968 w opracowaniu Jadwigi Klimaszewskiej). Dzieło było pierwszym w Europie syntetycznym opracowaniem ludowej kultury dużej grupy etnicznej, a jego publikacja wysunęła etnografię polską na czołową pozycję w europejskim słowianoznaw
Ebook Kultura Ludowa Słowian (#1). Kultura Ludowa Słowian część 1 - 1/15 - rozdziały 1-2. Kultura Materialna

Kultura Ludowa Słowian (#1). Kultura Ludowa Słowian część 1 - 1/15 - rozdziały 1-2. Kultura Materialna

Autor: Kazimierz Moszyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kultura Ludowa Słowian. Tom I - Kultura materialna Kazimierz Moszyński Monumentalne dzieło wydane w Krakowie w latach 1929-1939 (drugie wydanie w Warszawie, 1967-1968 w opracowaniu Jadwigi Klimaszewskiej). Dzieło było pierwszym w Europie syntetycznym opracowaniem ludowej kultury dużej grupy etnicznej, a jego publikacja wysunęła etnografię polską na czołową pozycję w europejskim słowianoznaw
Ebook Kultura Ludowa Słowian (#1). Kultura Ludowa Słowian część 1 - 15/15 - rozdział 20 (część 2), indeks, Atlas Kultury Ludowej do cz.1. Kultura Materialna

Kultura Ludowa Słowian (#1). Kultura Ludowa Słowian część 1 - 15/15 - rozdział 20 (część 2), indeks, Atlas Kultury Ludowej do cz.1. Kultura Materialna

Autor: Kazimierz Moszyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kultura Ludowa Słowian. Tom I - Kultura materialna Kazimierz Moszyński Monumentalne dzieło wydane w Krakowie w latach 1929-1939 (drugie wydanie w Warszawie, 1967-1968 w opracowaniu Jadwigi Klimaszewskiej). Dzieło było pierwszym w Europie syntetycznym opracowaniem ludowej kultury dużej grupy etnicznej, a jego publikacja wysunęła etnografię polską na czołową pozycję w europejskim słowianoznaw
Ebook Kultura Ludowa Słowian (#1). Kultura Ludowa Słowian część 1 - 14/15 - rozdział 20 (część 1). Kultura Materialna

Kultura Ludowa Słowian (#1). Kultura Ludowa Słowian część 1 - 14/15 - rozdział 20 (część 1). Kultura Materialna

Autor: Kazimierz Moszyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kultura Ludowa Słowian. Tom I - Kultura materialna Kazimierz Moszyński Monumentalne dzieło wydane w Krakowie w latach 1929-1939 (drugie wydanie w Warszawie, 1967-1968 w opracowaniu Jadwigi Klimaszewskiej). Dzieło było pierwszym w Europie syntetycznym opracowaniem ludowej kultury dużej grupy etnicznej, a jego publikacja wysunęła etnografię polską na czołową pozycję w europejskim słowianoznaw
Ebook Kultura Ludowa Słowian (#1). Kultura Ludowa Słowian część 1 - 3/15 - rozdział 4. Kultura Materialna

Kultura Ludowa Słowian (#1). Kultura Ludowa Słowian część 1 - 3/15 - rozdział 4. Kultura Materialna

Autor: Kazimierz Moszyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kultura Ludowa Słowian. Tom I - Kultura materialna Kazimierz Moszyński Monumentalne dzieło wydane w Krakowie w latach 1929-1939 (drugie wydanie w Warszawie, 1967-1968 w opracowaniu Jadwigi Klimaszewskiej). Dzieło było pierwszym w Europie syntetycznym opracowaniem ludowej kultury dużej grupy etnicznej, a jego publikacja wysunęła etnografię polską na czołową pozycję w europejskim słowianoznaw
Ebook Kultura Ludowa Słowian (#1). Kultura Ludowa Słowian część 1 - 6/15 - rozdziały 6-7. Kultura Materialna

Kultura Ludowa Słowian (#1). Kultura Ludowa Słowian część 1 - 6/15 - rozdziały 6-7. Kultura Materialna

Autor: Kazimierz Moszyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kultura Ludowa Słowian. Tom I - Kultura materialna Kazimierz Moszyński Monumentalne dzieło wydane w Krakowie w latach 1929-1939 (drugie wydanie w Warszawie, 1967-1968 w opracowaniu Jadwigi Klimaszewskiej). Dzieło było pierwszym w Europie syntetycznym opracowaniem ludowej kultury dużej grupy etnicznej, a jego publikacja wysunęła etnografię polską na czołową pozycję w europejskim słowianoznaw
Ebook Wolność i pisanie. Dorota Masłowska i Andrzej Stasiuk w postkolonialnej Polsce

Wolność i pisanie. Dorota Masłowska i Andrzej Stasiuk w postkolonialnej Polsce

Autor: Claudia Snochowska-Gonzalez

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wolność i pisanie to Ebook poświęcona polskiej postkolonialności oraz teorii i praktyce lektury postkolonialnej. Autorka proponuje oryginalną definicję polskiej postkolonialności, odnosząc ją do takich pojęć i zjawisk, jak idea przedmurza cywilizacji, polskie poczucie gorszości, mit kresowy, kwestia żydowska, pamięć o wypędzeniach, pozycja w zglobalizowanym świecie, wewnętrzna kolonizacja oraz ide
Ebook Spółdzielczość jako organizacja gospodarcza w II RP. Wybór pism

Spółdzielczość jako organizacja gospodarcza w II RP. Wybór pism

Autor: Filip Karol Leszczyński, redakcja naukowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Miło nam poinformować, że w XIV edycji (2018) konkursu Krajowej Rady Spółdzielczej na najlepszą pracę badawczą poświęconą ruchowi spółdzielczemu Pan Filip Karol Leszczyński otrzymał Nagrodę I Stopnia za pracę badawczą Spółdzielczość jako organizacja gospodarcza w II RP. Wybór pism. Wybór, wprowadzenie i redakcja naukowa Filip Karol Leszczyński Wybór pism
Ebook Oszczędność, praca, solidarność. Wybór pism

Oszczędność, praca, solidarność. Wybór pism

Autor: Franciszek Stefczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wybór, wprowadzenie i redakcja naukowa Remigiusz Okraska W 155 rocznicę urodzin twórcy jednej z największych inicjatyw spółdzielczych w dziejach Polski oddajemy w Państwa ręce pierwszy w historii zbiór tekstów Franciszka Stefczyka. Ebook zawiera pięć jego najważniejszych rozpraw z lat 1890-1925 i obejmuje w zasadzie cały okres aktywności publicznej ich autora. S
Ebook Pobocza socjologii

Pobocza socjologii

Autor: Andrzej Kojder

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Już pobieżny przegląd zawartości współczesnych podręczników socjologii unaocznia, że dyscyplina ta jest wielce zróżnicowana. Przekonują też o tym uniwersyteckie programy nauczania socjologii. Zawierają one, w różnej kolejności, takie zagadnienia, jak: struktura społeczna, stratyfikacja, nierówności społeczne, zmiana społeczna, interakcja, socjalizacja, kultura, r
Ebook Podróże, zamyślenia, aluzje

Podróże, zamyślenia, aluzje

Autor: Marian Golka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podróże pozostawiają różne ślady i odpryski: wrażenia, wspomnienia, fotografie. Czasem rozczarowania, ale też nowe tęsknoty i nowe zamierzenia podróżnicze. Niekiedy także opowieści. Dawniej pisano listy i wspomnienia, dziś niektórzy piszą blogi, a jeszcze inni tworzą książki, przewodniki, filmy. Proponowane tu szkice powstawały w różnych latach na marginesie wyj
Ebook Przewodnik socjologiczny po Warszawie

Przewodnik socjologiczny po Warszawie

Autor: Małgorzata Jacyno, redakcja naukowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Redakcja Naukowa Małgorzata Jacyno Większość mieszkańców Warszawy zna przede wszystkim zamieszkiwany przez siebie „kącik”, a reszta miasta służy im do pokonywania drogi z domu do pracy i z pracy do domu. Są miejsca, w których wielu warszawiaków nie było od lat, a przypominają sobie o nich, gdy chcą gościom pokazać stolicę. Studenci pytani, jaki wynalazek ułatwiłby
Ebook Język - kultura - technologia. Rozwój polskiej i francuskiej terminologii biomedycznej

Język - kultura - technologia. Rozwój polskiej i francuskiej terminologii biomedycznej

Autor: Kaja Gostkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook wpisuje się w nurt prac poświęconych terminologiom różnych dziedzin. Przedmiotem badań są wybrane działy polskiej i francuskiej terminologii inżynierii biomedycznej. Przyjmując szeroką perspektywę badań, autorka analizuje terminologię biomedyczną z różnych punktów widzenia: słowotwórczego, terminologicznego i ontologicznego, semantycznego, kognitywnego, analizy te
Ebook Daremność i nadzieja. Psychiatryczna opieka rodzinna w perspektywie antropologicznej

Daremność i nadzieja. Psychiatryczna opieka rodzinna w perspektywie antropologicznej

Autor: Andrzej Perzanowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wnikliwa i poruszającą opowieść o  sytuacji osób z chorobami psychicznymi. O daremności terapeutycznych zabiegów psychiatrii, uprzedmiotowieniu, wykluczeniu, opresji szpitalnej, ale też o nadziei na uwolnienie, bliskości W 1933 roku przy szpitalu psychiatrycznym w Choroszczy koło Białegostoku została zainicjowana opieka rodzinna, program oparty na przekazywaniu „chroniczn
Ebook Warszawska enklawa. Świat społeczny wyścigów konnych na Służewcu

Warszawska enklawa. Świat społeczny wyścigów konnych na Służewcu

Autor: Barbara Bossak-Herbst

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook daje wgląd w życie niewielkiej społeczności mieszkającej w wyodrębnionej przestrzeni, która przez dziesiątki lat w zmieniających się warunkach zewnętrznych wytworzyła własny społeczny mikroświat. Rzuca światło na złożoną codzienność, rozmaite strategie i taktyki mieszkańców osiedla przy Torze służewieckim na Wyścigach. I jest to jej największa wartość – takich publikacji
Ebook Praca Kaliope. Eros i narracja Szkice o prozie autorek niemieckojęzycznych i polskich w XXI wieku

Praca Kaliope. Eros i narracja Szkice o prozie autorek niemieckojęzycznych i polskich w XXI wieku

Autor: Andrzej Kopacki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Czy Kaliope, która opisuje życie miłosne swoich afrodyt i persefon – non stop zajmuje się ich seksem – jest świadoma tego, że stale przegrywa?”. Dlaczego autorki prozy skupionej na relacjach intymnych kobiety współczesnej tylko w drodze wyjątku od reguły kreują świat szczęsnych doznań i dlaczego tak rzadko czynią to w sposób kunsztowny?   Er
Ebook Wybór pism spółdzielczych

Wybór pism spółdzielczych

Autor: Stanisław Wojciechowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wybór, wstęp i opracowanie Kamil Piskała "Sojusz serc i kieszeni" ‒ tak o spółdzielniach spożywców pisał jeden z ojców założycieli „Społem" Stanisław Wojciechowski. Prezydent Rzeczypospolitej (1922-1926) i profesor pierwszej w Polsce Katedry Spółdzielczości wierzył, że w kooperatywach dokonuje się oddolna rewolucjamoralna, z któ
Ebook Autoetnograficzne

Autoetnograficzne "zbliżenia" i "oddalenia". O autoetnografii w Polsce

Autor: Marcin Kafar, Anna Kacperczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana Ebook jest dziełem wybitnym, monografią przełomową w polskiej nauce, będącą doskonałą emanacją zaangażowani a autorów w zmienianie krzywdzących stereotypów, upowszechnianie wiedzy, rozwój praktyk badawczych czy przygotowywanie opracowań metodologicznych dotyczących autoetnografii. Publikacja (intencjonalnie niepodręcznikowa) świetnie porządkuje zasady i sposoby st
Ebook Praca nauczyciela w perspektywie badacza jakościowego. Mity a rzeczywistość

Praca nauczyciela w perspektywie badacza jakościowego. Mity a rzeczywistość

Autor: Beata Pawłowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorka monografii przybliża codzienność pracy nauczyciela widzianą oczami przedstawicieli tego zawodu. Oddaje głos nauczycielom i omawia realia ich pracy. Pokazuje trudności, z jakimi muszą się mierzyć, a które często są niezauważalne dla uczniów i ich rodziców oraz opinii publicznej. Opisuje pracę nauczyciela w kilku aspektach, na które składają się m.in.: czas pracy,
Ebook Człowiek w obliczu pandemii. Psychologiczne i społeczne uwarunkowania zachowań w warunkach kryzysu zdrowotnego

Człowiek w obliczu pandemii. Psychologiczne i społeczne uwarunkowania zachowań w warunkach kryzysu zdrowotnego

Autor: Małgorzata Kossowska, Natalia Letki, Tomasz Zaleśkiewicz, Szymon Wichary

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan pandemii to niezwykle trudna sytuacja, w której trzeba podejmować niełatwe decyzje, i to na różnych szczeblach. To sytuacja dużej niepewności, więc zdarza się również, że panuje inercja decyzyjna. Na skutek owych decyzji ludzie poddają się (lub nie) przeróżnym zaleceniom medycznym i rygorom sanitarnym, są przy tym mniej lub bardziej skłonni do podejmowania ryzyka (bądź do jego unikania), a po
Ebook O świecie i sobie samych

O świecie i sobie samych

Autor: Zygmunt Bauman, Stanisław Obirek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

O świecie i sobie samych to pierwsze w języku polskim wydanie książki Zygmunta Baumana i Stanisława Obirka, która w 2015 roku ukazała się w języku angielskim i w tłumaczeniach na inne języki. Nawiązuje do wcześniejszej, wydanej w 2013 roku książki tych autorów (O Bogu i człowieku), ale stanowi autonomiczną całość. Jej głównym tematem jest wpisanie biografii – odmiennyc
Ebook Żydowski ruch spółdzielczy w Polsce w pierwszej połowie XX wieku Ideologia i praktyka społeczna

Żydowski ruch spółdzielczy w Polsce w pierwszej połowie XX wieku Ideologia i praktyka społeczna

Autor: Piotr Kędziorek, redakcja naukowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana Ebook jest pierwszą monografią dotyczącą żydowskiego ruchu spółdzielczego i obecności syjonistycznych idei kooperatywnych w Polsce pierwszej połowy XX wieku, a także pierwszym wyborem źródeł na ten temat. Działalność kooperatywna w środowisku żydowskim obejmowała głównie sferę spółdzielczości kredytowej, która odegrała istotną rolę w życiu gospodarcz
Ebook (Nie)nawidzenia. Świat przez nienawiść

(Nie)nawidzenia. Świat przez nienawiść

Autor: Marek Krajewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Marek Krajewski – socjolog, profesor zwyczajny, zatrudniony na Wydziale Socjologii UAM w Poznaniu. Autor licznych artykułów dotyczących materialności i wizualności, współczesnej kultury i sztuki oraz edukacji kulturowej. Opublikował też wiele książek poświęconych tej problematyce: Kultury kultury popularnej (2003), POPamiętane (2006), Za fotografię!&nbs
Ebook Anegdoty, limeryki, epifanie o socjologii i socjologach

Anegdoty, limeryki, epifanie o socjologii i socjologach

Autor: Andrzej Kojder

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Znaczna część zamieszczonych w tym tomiku tekstów ukazywała się w ostatnich latach w biuletynie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego „Informacja Bieżąca”, najczęściej pod kryptonimem Ankor. Najżywszy odzew wywołały limeryki. Niektórzy socjologowie, a nawet ich spadkobiercy, poczuli się bardzo urażeni, autor zaś wzywany był do publicznych przeprosin. Nie uczynił tego, mu
Ebook Trzy dyskursy miłosne

Trzy dyskursy miłosne

Autor: Maciej Gdula ,

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dziś nie wystarczy powiedzieć, że wszystko wokół nas płynie, bezustannie podlega zmianie i nie daje się ująć w żadne stabilne kategorie. To najwyżej połowa prawdy. Kultura współczesna nie jest nieskończenie zmienna i wieloznaczna. Oferuje nam także rozmaite narzędzia do radzenia sobie z niemożliwością ustanowienia trwałych i stabilnych relacji społecznych. Trzy dyskursy miłosne to re
Ebook Andrzej Kojder, Godność i siła prawa. Szkice socjologicznoprawne

Andrzej Kojder, Godność i siła prawa. Szkice socjologicznoprawne

Autor: Andrzej Kojder

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kiedy ktoś pyta, co to znaczy, że prawo ma godność, odpowiadamy: znaczy to tylko tyle (i aż tyle), że strzeże godności człowieka, a więc w jednakowym stopniu przypisuje podstawowe uprawnienia i wolności wszystkim ludziom i na wszystkich nakłada w dziedzinie praw publicznych te same obowiązki. Prawo, któremu można przypisać godność, nie zachęca do zdrady, dwulicowości, kłamstwa, wiarołomstwa
Ebook Amerykańskie lato. Depesze z ulic Chicago

Amerykańskie lato. Depesze z ulic Chicago

Autor: Alex Kotlowitz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nic tak nie łączy ludzi jak rozpacz. Nic tak nie zbliża nas do siebie jak smutek. Powracający w książce cytat z Rączych koni Cormaca McCarthyego doskonale oddaje chicagowską codzienność. I choć Wietrzne Miasto nie mieści się nawet w pierwszej dziesiątce najniebezpieczniejszych miejsc w Stanach, to właśnie ono stało się symbolem społecznej degradacji. Dziennikarz Alex Kotlowitz postanowił opisać
Ebook Stosunki handlowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi na przykładzie USA, Chin i Rosji

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi na przykładzie USA, Chin i Rosji

Autor: Wojciech Zysk, Paulina Gromala

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rosnąca potęga państw europejskich na przełomie XX i XXI wieku, a także polityka większości państw na świecie skierowana jest na coraz to szersze formy współpracy. W tym ujęciu Unia Europejska utrzymuje skomplikowaną sieć zagranicznych kontaktów z krajami trzecimi. Niniejsza praca przedstawia Czytelnikom rozwój w strukturze handlu, powiększenie obrotów handlowych oraz listę czynników oddziałującyc
Ebook Czy to normalne? Seks, związki i statystyka

Czy to normalne? Seks, związki i statystyka

Autor: Christina Northup, Pepper Schwartz, James Witte

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pieniądze. Seks. Komunikacja. Zastanawiasz się, jak twój związek wypada na tle reszty świata? Ta Ebook jest dla ciebie. Kiedy bizneswoman Chrisanna Northrup zaczęła czuć znużenie w małżeństwie, postanowiła sprawdzić, jak jest u innych par i jak inni widzą to, co jej i mężowi w życiu intymnym wydaje się "normalne". Northrup zaprosiła do współpracy dwoje czołowych amerykańskich socjologów, którzy pr
Ebook Sztuka dystansu

Sztuka dystansu

Autor: Małgorzata Nowak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Sztuka dystansu" to zbiór felietonów publikowanych w latach 2013--2020 w "Dyrektorze Szkoły", ogólnopolskim miesięczniku dla kadry kierowniczej oświaty -- wersja rozszerzona, bez ingerencji redakcji.
Ebook Miasto pracujących kobiet

Miasto pracujących kobiet

Autor: Izabela Desperak, Martyna Krogulec

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest rezultatem niezależnego interdyscyplinarnego projektu poświęconego historii, a właściwie herstorii, pracy kobiet w Łodzi, w mieście faktycznie i symbolicznie zbudowanym na fenomenie pracy kobiet – włókniarek, naukowczyń, współtwórczyń pierwszych uczelni czy działaczek robiących kariery polityczne w okresie PRL. Przypomniano w niej, że Łódź była ośrodkie
Ebook Migracje do korzeni. Wybory tożsamościowe Polaków ze Wschodu na studiach w kraju przodków

Migracje do korzeni. Wybory tożsamościowe Polaków ze Wschodu na studiach w kraju przodków

Autor: Marcin Gońda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia, oparta na danych empirycznych o charakterze narracyjnym, jest próbą zastosowania koncepcji „migracji do korzeni” (roots migration) do opisu mobilności edukacyjnej młodych członków polskiej diaspory z państw byłego ZSRR. Autor odtwarza w niej biograficzny wymiar migracji studentów do jedynie częściowo znanej im Polski, z której pochodzi rodzina lu
Ebook Instytucjonalne wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną w województwie łódzkim - potencjał, potrzeby, wyzwania

Instytucjonalne wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną w województwie łódzkim - potencjał, potrzeby, wyzwania

Autor: Grażyna Mikołajczyk-Lerman, Małgorzata Potoczna

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W prezentowanej publikacji podjęto rozważania na temat problemów funkcjonowania instytucjonalnego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorujących psychicznie na przykładzie analizy wybranych instytucji na terenie województwa łódzkiego. Przedstawione zostały założenia społecznego modelu interpretacji niepełnosprawności, ze szczególnym uwzględn
Ebook Słownik wiedzy o Policji

Słownik wiedzy o Policji

Autor: Piotr Bogdalski, Konstanty Adam Wojtaszczyk, Maciej Świderski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oddawany do rąk Czytelników "Słownik wiedzy o policji" to opracowanie oryginalne o dużej wartości tak naukowej, jak i popularnonaukowej. W wielu aspektach systematyzuje lub poszerza wiedzę dotyczącą policji, np. w zakresie: jej historii, zadań, uprawnień, infrastruktury, współpracy, strategii i taktyki działania, kontroli, a także towarzyszących temu wyzwań czy problemów. Publikacja jest efektem
Ebook Piękna czterdziestoletnia. Opowieść o dojrzewaniu do dorosłości

Piękna czterdziestoletnia. Opowieść o dojrzewaniu do dorosłości

Autor: Pamela Druckerman

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czterdzieści świeczek na torcie... Koszmar? Survival? A może przygoda życia? Skrzący się humorem, błyskotliwy reportaż z frontu walki, którą nazywamy kryzysem wieku średniego. Kiedy Pamela Druckerman kończy czterdzieści lat, kelnerzy w jej ulubionej paryskiej kawiarni przestają witać ją figlarnym Bonjour, mademoiselle!. Z rozczarowaniem zauważa też, że spojrzenia mężczyzn mówią coś
Ebook RozKODowana rzeczywistość

RozKODowana rzeczywistość

Autor: Zbigniew Wolski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jak dowodzi historia Komitetu Obrony Demokracji aby przeciwstawić się łamaniu demokracji przez partię polityczną, a nawet partię sprawującą władze nie potrzeba wiele. Dobra wola wielu ludzi jest w stanie zatrzymać zdeterminowanych polityków i sprawić, że nie będą czuli się bezkarni.
Ebook Gang

Gang

Autor: Artur Górski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Powieść autora serii o gangsterze MASA! Ebook oparta na lekturze akt; wiadomości zebranych od gangstera, który był członkiem mafii pruszkowskiej; zorientowana wokół działań przestępczych w strukturach mafijnych Pruszkowa i Wołomina. Autor przywołuje obraz tych, którzy zajmowali nadrzędne miejsca w przestępczych organizacjach, wspomina zarówno o autorach, jak też realizatorach mafijnych zamierzeń.
Ebook Pandemia 2. Kroniki straconego czasu

Pandemia 2. Kroniki straconego czasu

Autor: Slavoj Žižek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Co pandemia koronawirusa ma wspólnego ze sprzedażą lalek erotycznych i rojami szarańczy? Według niepowtarzalnego „olbrzyma z Lubliany”, czyli turbofilozofa Slavoja Žižka – wszystko. Wiosną 2020 roku, w książce napisanej „za pierwszego lockdownu” („Pandemia! COVID-19 trzęsie światem”), Žižek zagłębiał się w nowe wymiary izolacji, kwarantanny i dysta
Ebook Jednożeństwo i wielożeństwo

Jednożeństwo i wielożeństwo

Autor: Bjørnstjerne Bjørnson

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

“Jednożeństwo i wielożeństwo” to utwór Bjørnstjerne Bjørnsona, norweskiego pisarza, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.   “Ludzkość wciąż posuwa się naprzód po wielkiej drodze postępu. W ruchu tym od czasu do czasu zdarzają się opóźnienia, przeszkody i zboczenia, ale zaraz potem wraca on do poprzedniego kierunku i dążenie do p
Ebook Nacjonalizm

Nacjonalizm

Autor: Rabindranath Tagore

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

“Nacjonalizm” to utwór Rabindranatha Tagore, indyjskiego poety, prozaika, filozofa, kompozytora, malarza, pedagoga, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.   “Dzieje ludzkości są w znacznej mierze zależne od przeszkód, na które napotykają w swoim pochodzie. Przeszkody te, stawiają nas bowiem wobec zadań, które musimy rozwiązać, jeżeli ni
Ebook Kościół a Rzeczpospolita

Kościół a Rzeczpospolita

Autor: Anatole France

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

“Kościół a Rzeczpospolita” to utwór Anatole’a France’a, francuskiego poety, powieściopisarza i krytyka, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.   Autor wyjaśnia nie tylko genezę francuskiego rozdziału Kościoła i państwa oraz francuskiej laickości – jako fundamentu ustrojowego, ale również pokazuje sposób i wytycza kierunek re
Ebook Bezsenność, depresja, lęk

Bezsenność, depresja, lęk

Autor: Anna Wilson

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest zbiorem konkretnych porad, badań naukowych oraz pozytywnych przemyśleń. Anna w prosty i jasny sposób, a czasami również zabawny pokazuje jak krok po kroku wyjść z bezsenności, depresji czy lęku. Autorka opisuje także swoje własne doświadczenia, z którymi przyszło jej się mierzyć na drodze do wyzdrowienia. Cechuje ja podejście holistyczne. Przedstawia perspektywę zdrowia na czterech płas
Ebook Kobieta polska w nauce

Kobieta polska w nauce

Autor: Cecylia Walewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Cecylia Walewska Kobieta polska w nauce ISBN 978-83-288-6098-8 Słowo wstępne Dlaczego powstała ta Ebook? Ktoś przybyły świeżo z Anglii przyniósł tragiczną wiadomość o nagłym zgonie Marii Czaplickiej i na jednym z polityczno-społecznych zebrań zażądał uczczenia zmarłej przez umieszczenie biografii jej w całej naszej prasie. Kto to był? Czym się odznaczyła? spytała mnie po cichu jedna
Ebook Prokrustowe łoże Aforyzmy filozoficzne oraz praktyczne

Prokrustowe łoże Aforyzmy filozoficzne oraz praktyczne

Autor: Nassim Nicholas Taleb

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zbiór przezabawnych i niezwykle trafnych aforyzmów autora bestsellera Czarny łabędź, w którym autor w zaskakujący sposób demaskuje nasze społeczne iluzje. Tytuł ksiąz ki wywodzi się z mitologii greckiej okrutny zbo j Prokrust udoskonalał swoich gos ci na specjalnym posłaniu, rozciągając ich lub przycinając im kon czyny. Ta metafora znakomicie oddaje stosunek Nassima Taleba do aroganckich skutk
Ebook Miasto zgruzowstałe. Codzienność Warszawy w latach 1954-1955

Miasto zgruzowstałe. Codzienność Warszawy w latach 1954-1955

Autor: Sylwia Chutnik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jak wygląda miasto wyłaniające się z ruin? Jak żyją jego mieszkańcy? Co słyszą w domach, zakładach pracy, na ulicach? Co jedzą, jak się ubierają, jak spędzają czas wolny? Dziesięć lat po wyzwoleniu i tuż przed odwilżą Warszawa była miastem w stanie zawieszenia. Pomiędzy traumą wojny i entuzjazmem odbudowy, pomiędzy oficjalnym optymizmem i pragnieniem wolności niezadekretowanej żadnym aktem k
Ebook Eurazjatyzm na wspak. Polscy tradycjonaliści przeglądają się w zwierciadle Eurazji i udają, że to nie oni

Eurazjatyzm na wspak. Polscy tradycjonaliści przeglądają się w zwierciadle Eurazji i udają, że to nie oni

Autor: Jarosław Bratkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook mówi o Polsce, z Rosją – jej eurazjatyckim alter ego – w tle. Pokazuje, jak rozgałęzienie dziejów polskich – na nurt piastowski, który od XV wieku zanurza się w mało widoczną „historię długiego trwania”, oraz na kipiel jagiellońsko-sarmacką, z jej wirami wetowania, rokoszy i insurekcji, pnie się przez dzieje Polski aż do dnia dzisiejszego. I
Ebook Procesy czarownic w Polsce w XVII i XVIII wieku

Procesy czarownic w Polsce w XVII i XVIII wieku

Autor: Bohdan Baranowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niezwykła Ebook poświęcona procesom czarownic na ziemiach polskich! Strach przed diabłem i złymi mocami stanowił przez wieki nieodłączny atrybut cywilizacji chrześcijańskiej. Wierzono w zabobony, jak również skuteczność rzucanych czarów. Była to wiara nie tylko prostego i niewykształconego ludu, ale także elit. Lekarz, niepotrafiący uleczyć pacjenta, zwracał się o pomoc do wiedźmy. W swej ko
Ebook Polska demonologia ludowa. Wierzenia dawnych Słowian

Polska demonologia ludowa. Wierzenia dawnych Słowian

Autor: Leonard J. Pełka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jedna z najważniejszych książek poświęconych polskiej demonologii. Fascynujący świat słowiańskich duchów i demonów od lat inspiruje najznakomitsze osobistości nauki. Doktor Leonard Pełka, uczeń Bohdana Baranowskiego, spędził wiele lat swojego życia na studiowaniu tego intrygującego tematu. Efektem jego badań jest Polska demonologia ludowa. Wierzenia dawnych Słowian pozycja wyjątkowa i ponadcza
Ebook Zachowuj się. Jak biologia wydobywa z nas to, co najgorsze, i to, co najlepsze

Zachowuj się. Jak biologia wydobywa z nas to, co najgorsze, i to, co najlepsze

Autor: Robert M. Sapolsky

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zachowuj się znakomita, kompleksowa publikacja amerykańskiego biologa i neurologa, Roberta Sapolskyego, o motywach ludzkiego zachowania. Kolejny tytuł pośród uznanych propozycji popularno-naukowych Media Rodziny, takich jak Inteligencja emocjonalna Golemana, Factfulness Hansa Roslinga czy Pułapki myślenia Kahnemana. Autor zabiera czytelnika w zdumiewającą podróż, przedstawiając interdyscyplinarn
Ebook Być kobietą w Oriencie

Być kobietą w Oriencie

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca zbiorowa pod red. Danuty Chmielowskiej, Barbary Grabowskiej i Ewy Machut-Mendeckiej Monografię Być kobietą w Oriencie przygotowali specjaliści w zakresie kultur, języków, stosunków społecznych i literatury różnych obszarów Wschodu i Afryki. Jej tematem są zagadnienia przedstawiające sytuację kobiety (choć nie da się jej oddzielić od relacji kobiety i mężczyzny,
Ebook O pęknięciu wewnątrz cywilizacji

O pęknięciu wewnątrz cywilizacji

Autor: Piotr Kłodkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zamach z 11 września 2001 roku bywa często oceniany jako istotna cezura oddzielająca "dwubiegunowy" wiek XX od wieku XXI. Obecne stulecie od samego początku jest przez wielu naukowców, polityków i ludzi mediów określane jako epoka "zderzenia między cywilizacjami". Koncepcja Huntingtona, odrzucana przez jednych, akceptowana przez drugich, stanowi zatem
Ebook Opium globalizacji

Opium globalizacji

Autor: Przemysław Wielgosz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Mimo politycznych burz, związanych z problemem terroryzmu oraz wojnami w Afganistanie i Iraku, globalizacja nie przestaje być problemem numer jeden naszych czasów. Autor niniejszej książki krytykuje wiele mitów na temat globalizacji, które funkcjonują w głównym nurcie opinii społecznej w Polsce. Twierdzi np., że nie ma ona wiele wspólnego z postępem te
Ebook

"Trwaj w tym, co kochasz!" Świat społeczny kibiców piłkarskich Łódzkiego Klubu Sportowego - analiza socjologiczna

Autor: Jacek Burski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook „Trwaj w tym, ca kochasz!” Świat społeczny kibiców piłkarskich Łódzkiego Klubu Sportowego – analiza socjologiczna wpisuje się w coraz szybciej rozwijający się trend badań nad społeczną stroną sportu. Zjawisko kibicowania interesuje bowiem zarówno badaczy, jak i szerszą publiczność. Prezentowana publikacja wyróżnia się oryginalnym wykorzystaniem k
Ebook Postawy wobec Żydów wyrażone w narracjach warszawskich seniorów. Studium socjologicznej analizy dyskursu

Postawy wobec Żydów wyrażone w narracjach warszawskich seniorów. Studium socjologicznej analizy dyskursu

Autor: Marcin Choczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja jest teoretyczno-empirycznym studium socjologicznym dotyczącym wypowiedzi i postaw warszawskich seniorów odnośnie Żydów, ich dziedzictwa i tradycji, a także relacji polsko-żydowskich, których sami doświadczyli w latach swojej młodości. Starsi ludzie przedstawili niezwykle ciekawy i zarazem złożony dyskurs o walorze dokumentacyjnym, bogatym w kontekstowe i
Ebook Złowieni

Złowieni

Autor: Przemysław Bryła

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Uzależnienie od gier, mediów społecznościowych czy zakupoholizm - te pułapki czyhają na młodych ludzi. Kamila, Kasia, Piotrek i Wojtek nie są wyjątkiem. Zrozpaczeni rodzice nie widzą dla nich ratunku. Dlatego proszą o pomoc doktora Leopolda. Ten proponuje z pozoru szaloną terapię i wywozi nastolatków w dzicz, bez dostępu do dobrodziejstw cywilizacji. Lecz akcja zaczyna się wymykać spod kontroli...
Ebook Fakty i mity o LGBT

Fakty i mity o LGBT

Autor: Edgar Enderson

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook porusza kontrowersyjną tematykę związaną z osobami LGBT, opisuje różnego rodzaju mity na ich temat obalając je oraz wyjaśnia często nieprawdziwe informacje, które występują w społeczeństwie przedstawiając na podstawie badań prawdziwe fakty na temat osób LGBT. Ebook skierowana do osób chcących dowiedzieć się więcej prawdziwych wiadomości na temat społeczności LGBT.
Ebook Kapitał kobiet. Dlaczego równouprawnienie wszystkim się opłaca

Kapitał kobiet. Dlaczego równouprawnienie wszystkim się opłaca

Autor: prof. Linda Scott

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wszyscy wiemy, że kobiety zarabiają gorzej od mężczyzn, wolniej awansują i rzadziej zasiadają w zarządach. Czy jednak jesteśmy tym faktem wystarczająco oburzeni? Czy raczej przyjmujemy jako oczywistość skandal, że połowa ludzkości, która w dodatku w krajach rozwiniętych jest średnio rzecz biorąc lepiej wykształcona, dostaje mniejsze wynagrodzenie za tę samą pracę? Czy faktycznie mężczyźni w sze
Ebook Słowa ciszy -- zen w więzieniu. Tom 2

Słowa ciszy -- zen w więzieniu. Tom 2

Autor: Michał Bopson Kowalczyk, Stowarzyszenie "Przebudzeni"

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook ta stanowi zbiór listów oraz wypowiedzi więźniów i wolontariuszy na przestrzeni wielu lat działań stowarzyszenia. To droga duchowej przemiany osób osadzonych oraz ich ścieżka powrotu do życia społecznego. Zbiór ten zawiera prócz form tekstowych prace artystyczne osób osadzonych uczestniczących w projekcie.
Ebook Słowa ciszy -- zen w więzieniu. Tom 3

Słowa ciszy -- zen w więzieniu. Tom 3

Autor: Michał Bopson Kowalczyk, Stowarzyszenie "Przebudzeni"

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook ta stanowi zbiór listów oraz wypowiedzi więźniów i wolontariuszy na przestrzeni wielu lat działań stowarzyszenia. To droga duchowej przemiany osób osadzonych oraz ich ścieżka powrotu do życia społecznego. Zbiór ten zawiera prócz form tekstowych prace artystyczne osób osadzonych uczestniczących w projekcie.
Ebook Ucieczka jako przyczyna mobilności Europejczyków. Socjolingwistycznie ugruntowana analiza procesów społecznych w relacjach autobiograficznych

Ucieczka jako przyczyna mobilności Europejczyków. Socjolingwistycznie ugruntowana analiza procesów społecznych w relacjach autobiograficznych

Autor: Katarzyna Waniek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest adresowana do badaczy społecznych zainteresowanych z jednej strony metodą autobiograficznego wywiadu narracyjnego, a z drugiej – problematyką migracji i cierpienia, osadzonych w różnych kontekstach społeczno-kulturowych sposobów łączenia dwóch lub więcej kultur w doświadczaniu biograficznym. Jej odbiorcami mogą stać się także praktycy w obszarze budowania kont
Ebook Zabawy z chustą animacyjną w przedszkolu i szkole

Zabawy z chustą animacyjną w przedszkolu i szkole

Autor: Magdalena Sowińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook "Zabawy z chustą animacyjną w przedszkolu i szkole" zawiera autorskie pomysły, sprawdzone zabawy oraz niewątpliwe hity w pracy z najmłodszymi. Łącznie znalazło się tutaj 65 zabaw, które autorka wykorzystuje w swojej pracy zawodowej jako animator, nauczyciel oraz trener edukacyjny.
Ebook Kryzysy Punkty zwrotne dla krajów w okresie przemian

Kryzysy Punkty zwrotne dla krajów w okresie przemian

Autor: Jared Diamond

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Fascynująca Ebook ukazująca czynniki wpływające na to, jak całe kraje i pojedynczy ludzie mogą reagować na wielkie wyzwania i jak podnoszą się z kryzysów Jared Diamond porównuje, jak sześć wybranych przez niego krajów przetrwało rozmaite turbulencje w czasach nowożytnych poczynając od otwarcia się Japonii na świat wymuszonego przez przebycie amerykańskiej floty komandora Perryego i napaści Zw
Ebook Analiza profilu neuropsychologicznego dzieci w wieku 5-10 lat w wybranych podtypach FASD

Analiza profilu neuropsychologicznego dzieci w wieku 5-10 lat w wybranych podtypach FASD

Autor: Iwona Palicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pacjenci z dysfunkcjami ze spektrum poalkoholowych zaburzeń rozwojowych stanowią dla psychologów trudne diagnostycznie wyzwanie ze względu na heterogenność objawów związanych z uszkodzeniami strukturalnymi oraz funkcjonalnymi mózgu. Psycholodzy borykają się z mitami diagnostycznymi, szczególnie dotyczącymi diagnozy małego dziecka czy diagnozy dziecka w pieczy zastępczej
Ebook Wizualizacje życia codziennego w badaniach interakcjonistycznych / Visualizations of Everyday Life in Interactionist Inquiry

Wizualizacje życia codziennego w badaniach interakcjonistycznych / Visualizations of Everyday Life in Interactionist Inquiry

Autor: Krzysztof T. Konecki, Anna Kacperczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Możemy zrozumieć więcej, gdy zobaczymy więcej. Wzrok jest niezbędny do zrozumienia codziennego życia, będącego dla nas jedynym i bezpośrednio dostępnym światem. Używamy zmysłów, aby pojąć rzeczywistość. [...\ Prezentowany album pomyślany jest jako monografia naukowa, w której artystyczne i dokumentalne wizualizacje zjawisk społecznych opatrzone są komentarzem socjologicznym,
Ebook 87213. Rozmowy o konsekwencjach rozwoju medycyny

87213. Rozmowy o konsekwencjach rozwoju medycyny

Autor: Tomasz P. Terlikowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Siedem spojrzeń na granicę życia i śmierci Współczesna medycyna coraz skuteczniej przedłuża życie. Czym się kierować przy rozwiązywaniu wynikających stąd dylematów? Jak do tych problemów należy podchodzić od strony etycznej i duchowej? Na co powinna zwracać uwagę rodzina chorego? Autor podejmuje siedem prób rozwiązania problemu. W tym celu spotyka się z neurobiologiem, bioetykami o różnych z
Ebook Pewna siebie kobieta. Jak stanowczo mówić

Pewna siebie kobieta. Jak stanowczo mówić "nie", z radością mówić "tak" i nie tracić głowy w najtrudniejszych sytuacjach?

Autor: Katty Kay, Claire Shipman

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czujesz lęk, że jeśli się odezwiesz, wydasz się głupia albo przemądrzała? Dopada cię poczucie, że twój sukces jest niespodziewany i niezasłużony? Masz obawy przed opuszczeniem bezpiecznej strefy, by spróbować czegoś ekscytującego, trudnego czy ryzykownego? A może stale ustępujesz pola samcom alfa, zakładając, że skoro są znacznie głośniejsi i pewniejsi siebie, to niewątpliwie wiedzą więcej? Prz
Ebook Droga krajowa numer 106. Na tajnych szlakach kalabryjskiej mafii

Droga krajowa numer 106. Na tajnych szlakach kalabryjskiej mafii

Autor: Antonio Talia

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kalabrię, malowniczy region na południu Włoch, od dziesiątek tak trawi poważna choroba. Nie są nią ubóstwo ani wyniszczające upały. Jest nią ndrangheta tajna organizacja, która stała się najpotężniejszą strukturą mafijną w Europie. Jej wirus rozprzestrzenia się na całym świecie i pochłania coraz więcej ofiar. Mediolan i Duisburg, Toronto i Melbourne, Montevideo i Hongkong. Epidemia ndranghety nie
Ebook Idea Galicji. Historia i fantazja w kulturze politycznej Habsburgów

Idea Galicji. Historia i fantazja w kulturze politycznej Habsburgów

Autor: Larry Wolff

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Galicja sztuczny twór wynaleziony wraz z rozbiorami Polski w 1772 roku, na sto pięćdziesiąt lat stał się czymś rzeczywistym, naturalnym, by w 1918 roku ostatecznie zniknąć i zmienić się w nierealny fantom. Larry Wolff pasjonująco śledzi proces wymyślania krainy, a następnie, po jej likwidacji, sposób, w jakim jej duchy przez sto lat powracają. To historia intelektualna Galicji, a zarazem błyskotl
Ebook Symbole pożarły rzeczywistość

Symbole pożarły rzeczywistość

Autor: Bronisław Łagowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oddajemy czytelnikowi już drugi w „Bibliotece Kuźnicy” tom rozważań Bronisława Łagowskiego. Były pisane w okresie od żałoby po śmierci papieża do katastrofy smoleńskiej. Autor rozprawia się z poglądami na wydarzenia, jakie zachodziły w tym okresie i wcześniej, przeciwstawia się fałszywej polityce historycznej, a przede wszystkim dąży do odnowienia tradycji realizmu politycznego w Polsc
Ebook Kobieta Walcząca

Kobieta Walcząca

Autor: Katarzyna Lisowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jesteśmy w szczególnym czasie w Polsce, ulice są zapełnione ludźmi, jest epidemia. Padają hasła: "To jest wojna", "Kobieta jest rewolucją", "Kobieta jest kulturą". Postarajmy się nad tym pochylić w drobnym, świeżym szkicu.
Ebook Lęk i olśnienie

Lęk i olśnienie

Autor: Leszek Koczanowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Lęk wydaje się stałym czynnikiem kondycji ludzkiej, ale są pewne okresy w dziejach, które mogą być słusznie nazywane, żeby przywołać określenie W. H.Audena, spotęgowanym wiekiem lęku W tej znaczącej książce wybitny polski teoretyk kultury i społeczeństwa Leszek Koczanowicz odwołuje się zarówno do swojego osobistego doświadczenia, jak i rozbudowanej erudycji po to, by analizować nasze niespokojne c
Ebook Niepamięć i niedziałanie. Wojna i pojednanie w Sri Lance

Niepamięć i niedziałanie. Wojna i pojednanie w Sri Lance

Autor: Kala Dobosz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorka zarysowuje szereg kontekstów związanych z separatystyczną walką partyzantów z organizacji Tamilskie Tygrysy Wyzwolenia Eelamu, która doprowadziła do wojny domowej w Sri Lance trwającej od 1983 do 2009 roku. Wpisuje ją w zjawiska polityczno-społeczne związane z kolonializmem i globalizacją, poruszając problematykę kategoryzacji i ram, w jakich widziana jest historia Sri
Ebook Rozmowy o śmierci i umieraniu

Rozmowy o śmierci i umieraniu

Autor: Elizabeth Kübler-Ross

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rozmowy o śmierci i umieraniu to nowe wydanie klasycznej pozycji literatury tanatologicznej, zaliczane do najbardziej ważkich dzieł psychologicznych XX wieku. Ebook zawiera zapis rozmów przeprowadzonych przez autorkę w jednym ze szpitali w Chicago ze śmiertelnie chorymi, którzy dzielą się swoimi obawami, troskami, nadziejami i oczekiwaniami dotyczącymi zachowania rodziny, duchownych i personelu sz
Ebook Wystąpienia publiczne

Wystąpienia publiczne

Autor: Wojciech Graczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja pt. "Wystąpienia publiczne", autorstwa Wojciecha Graczyka, to kompendium wiedzy ze świata komunikacji oraz przemów publicznych. Ta Ebook łączy w sobie, przekazaną w prosty sposób, teorię z praktycznymi wskazówkami oraz ciekawymi case study. Możesz odkryć w sobie mówcę i swoim entuzjazmem oraz pasją inspirować audytorium.
Ebook Instytucjonalne wsparcie niesamodzielnych osób starszych w województwie łódzkim. Potencjał, potrzeby, wyzwania

Instytucjonalne wsparcie niesamodzielnych osób starszych w województwie łódzkim. Potencjał, potrzeby, wyzwania

Autor: Grażyna Mikołajczyk-Lerman, Małgorzata Potoczna

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W prezentowanej publikacji podjęto rozważania na temat problemów funkcjonowania instytucjonalnego systemu wsparcia niesamodzielnych osób starszych na przykładzie analizy wybranych instytucji pomocy społecznej oraz instytucji ochrony zdrowia na terenie województwa łódzkiego. Zwrócono uwagę na najważniejsze utrudnienia i ograniczenia w zakresie świadczonych form po
Ebook Trwałość i zmienność procesów starzenia się i starości

Trwałość i zmienność procesów starzenia się i starości

Autor: Bogusława Urbaniak, Marek Chałas, Piotr Szukalski, Rafał Zimny, Robert Błaszczak, Magdalena Zadworna

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Truizmem jest mówienie o tym, że ludność świata coraz bardziej się starzeje. Na ulicy, w pracy, w bankach i w polityce coraz częściej spotykamy osoby starsze. Ale właściwie kogo mamy na myśli, używając tego pojęcia? Czy utarte przed wieloma laty określenie odnoszące się do osób, które z racji wieku usuwają się z życia społecznego, stają się mniej lub bardziej niesamodzielne, n
Ebook Obcy, inny, wykluczony

Obcy, inny, wykluczony

Autor: Magdalena Środa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nasza humanistyczna i progresywna kultura dostarcza wielu wzniosłych i uniwersalnych idei, takich jak miłość bliźniego, gościnność, tolerancja, prawa człowieka. Ale czy rzeczywiście są one uniwersalne? Trzeba spojrzeć na nie okiem obcych i innych, by dostrzec, że jasna strona humanizmu ma swój mroczny rewers. Różnie go można nazwać: barbarzyństwem, kolonializmem, imperializmem, faszy
Ebook Tratwa Odysa. Esej o uchodźcach

Tratwa Odysa. Esej o uchodźcach

Autor: Dobrosław Kot

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dlaczego Europa tak zdecydowanie broni swoich granic? Dlaczego w ludziach, którzy uciekają przed wojną, przemocą i biedą, widzi tak wielkie zagrożenie? Dlaczego nawet dobra wola jednostek jest ograniczana przez prawo i struktury polityczne? Europa nie jest gotowa na przyjęcie uchodźców. Przez wieki przygotowywała się przecież do czegoś przeciwnego – panowania nad obcym. Widać
Ebook Miasto dusz

Miasto dusz

Autor: Jerzy Kaśków

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Trzecia z serii wstrząsających książek egzystencjalnych pt. "Miasto Dusz", napisana niebanalnym, odważnym stylem literackim, rzuca snop światła na zaciemniony obszar naszego doświadczenia, ukazując dziejowy absurd cywilizacji oraz przyczyny jej upadku. Lektura przenikliwa, momentami nieznośna, ale przede wszystkim bezbłędnie percypująca ludzką brzydotę. Veni ut te necem.
Ebook W poszukiwaniu Nowej Medyny. Muzułmańskie wizje niepodległych Indii u schyłku panowania brytyjskiego

W poszukiwaniu Nowej Medyny. Muzułmańskie wizje niepodległych Indii u schyłku panowania brytyjskiego

Autor: Maciej Lang

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook W poszukiwaniu Nowej Medyny. Muzułmańskie wizje niepodległych Indii u schyłku panowania brytyjskiego prezentuje poglądy muzułmańskich uczonych, którzy zabierali głos w burzliwych debatach na temat przyszłości społeczności muzułmańskiej w Indiach toczących się w ostatnich dekadach panowania brytyjskiego i odwołując się do nauczania islamu, formułowali zupełnie odmienne odpowi
Ebook Jesteś kimś więcej, niż myślisz. Przegoń chmury samokrytyki i odkryj swoją wrodzoną wartość

Jesteś kimś więcej, niż myślisz. Przegoń chmury samokrytyki i odkryj swoją wrodzoną wartość

Autor: Glen R. Schiraldi

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zdrowe i stabilne poczucie własnej wartości jest w zasięgu możliwości każdego człowieka bez względu na to, jak trudną drogę ma za sobą. Nic mi nie wychodzi, Nie jestem wystarczająco dobra, To mnie przerasta automatyczne myśli naznaczone samokrytycyzmem mają ogromny wpływ nie tylko na nasz nastrój, ale przede wszystkim na poczucie własnej wartości. Nadmierne skupianie się na własnych niedoskona
Ebook Alchemia Zaskakująca moc pomysłów, które pozornie nie mają sensu

Alchemia Zaskakująca moc pomysłów, które pozornie nie mają sensu

Autor: Rory Sutherland

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przewrotna Ebook, zachęcająca nas do odkrywania magii, która pojawia się, kiedy tylko trochę bardziej zaufamy naszej własnej kreatywnej intuicji Aby być genialnym, trzeba być irracjonalnym - przekonuje Rory Sutherland, legenda reklamy i TED Talks. Dlaczego napój Red Bull jest tak popularny, chociaż wszyscy nienawidzą jego smaku? Dlaczego dzięki peronowym tablicom odliczającym czas pozostały
Ebook Zapiski o upadku demokracji w Polsce

Zapiski o upadku demokracji w Polsce

Autor: Zbigniew Wolski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nazywanie rzeczy po imieniu nie jest łatwe, czytelnicy nie lubią złych wiadomości, które dotyczą bezpośrednio ich samych. Jednak wówczas jak i dzisiaj nie jest jeszcze za późno, aby pokazywać perspektywę jaka zbliża się do nas dużymi krokami. Na nasze nieszczęście materiały pojawiające się kilka lat temu w Skwerze Wolności zupełnie się nie zdezaktualizowały.
Ebook Uprzedzenia, wrogość czy społeczna harmonia?

Uprzedzenia, wrogość czy społeczna harmonia?

Autor: Maria Jarymowicz, Hanna Szuster

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

We współczesnym świecie jest wiele niepokojących zjawisk, które stanowią źródło uprzedzeń i wrogości. Niebagatelną rolę odgrywają w tym media i kształtowany przez nie obraz życia społecznego, który często nieświadomie uznajemy za prawdziwy. Większa świadomość i refleksyjne myślenie mogą nam ułatwić poruszanie się w tym świecie, unikać pułapek, oddzielać to, co jest, od tego, co się tylko wyda
Ebook Historia Chorwacji

Historia Chorwacji

Autor: Łukasz Nowok

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Historia Chorwacji. Wybrane zagadnienia, to zbiór artykułów poświęconych ważniejszym wydarzeniom z dziejów tego pięknego kraju, których celem jest zarówno popularyzacja historii Chorwacji w Polsce, jak i próba zwrócenia uwagi na fakt, że nasze dzieje są do siebie bardzo zbliżone pomimo dzielącej nas realnej odległości.
Ebook Templariusze historia-Templiers histoire

Templariusze historia-Templiers histoire

Autor: Krzysztof Derda-Guizot

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zakon świątyni czy zakon Templariuszy jest to z historycznego punktu widzenia to religijny i wojskowy system wynikający z  chrześcijańskiego rycerstwa w średniowieczu, którego członkowie są nazywani Templariuszami. Zakon ten powstał z okazji soboru w Troyes, otwartego dnia 13 stycznia 1129 roku, a pochodzi od organizacji militarno zakonnej zwanej Biednymi rycerzami Chrystusa i świątyni Salomona, a
Ebook Mózg incognito. Wojna domowa w twojej głowie

Mózg incognito. Wojna domowa w twojej głowie

Autor: David Eagleman

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jeśli świadomy umysł ta część, którą uważamy za nasze ja - jest tylko wierzchołkiem góry lodowej, czym zajmuje się reszta mózgu? W tej błyskotliwej i prowokującej książce znany neurobiolog David Eagleman przemierza głębiny podświadomego mózgu, aby rozjaśnić zaskakujące tajemnice. Dlaczego twoja stopa znajduje się już w połowie drogi do pedału hamulca, zanim zdasz sobie sprawę z niebezpiecze
Ebook Jak skończyć z piekłem kobiet?

Jak skończyć z piekłem kobiet?

Autor: Tadeusz Boy-Żeleński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

“Jak skończyć z piekłem kobiet?“ to esej Tadeusza Boya-Żeleńskiego, wybitnego polskiego intelektualista i literata.   Esej ten dotyczy kwestii świadomego macierzyństwa. Publicysta zwraca uwagę na sytuację kobiet, które ze względu na tradycyjne postrzeganie ciąży jako błogosławieństwa, muszą znosić wszelkie tego konsekwencje. Zapładniane niekiedy w akcie małżeńskiego gwałt
Ebook Strategie radzenia sobie ze stresem

Strategie radzenia sobie ze stresem

Autor: Iwona Kurczewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie w zarysie najważniejszych zagadnień dotyczących funkcjonowania człowieka w sytuacji stresowej, jak również prezentacja sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz organizowania własnego życia i własnej konstrukcji psychicznej w taki sposób, aby ten stres był jak najmniej uciążliwy. To wiedza w pigułce, jak zmienić siebie, aby odczuwać szczęści
Ebook W cieniu narcyza. Jak rozpoznać toksyczną relację i uwolnić się z niej

W cieniu narcyza. Jak rozpoznać toksyczną relację i uwolnić się z niej

Autor: Julie L. Hall

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rozpoznaj narcyza i uwolnij się z toksycznej relacji. Niezwykle pouczające studium narcystycznego zaburzenia osobowości (NPD) i jego traumatycznego wpływu na członków rodziny i partnerów. Wnikliwa, pełna współczucia i oferująca praktyczne strategie powrotu do zdrowia – lektura obowiązkowa zarówno dla tych, którzy doświadczyli przemocy narcystycznej, jak i
Ebook O prywatności w świecie nowych technologii. Asymetria przejrzystości

O prywatności w świecie nowych technologii. Asymetria przejrzystości

Autor: Aleksandra Binicewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook poddaje refleksji współczesne kłopoty z prywatnością w kontekście funkcjonowania nowych technologii rozwijanych w demokratycznych strukturach liberalnych społeczeństw zachodnich. Autorka posługuje się kategorią asymetrii przejrzystości, ażeby opowiedzieć o relacji jednostki (użytkownika, obywatela, konsumenta) z przedstawicielami rządów państw oraz międzynarodowych korporacji w
Ebook Feministki muzułmańskie na Zachodzie

Feministki muzułmańskie na Zachodzie

Autor: Marta Widy-Behiesse

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Muzułmańskie feministki – zrzucają chusty lub traktują je jako oręż i tarczę. Walczą z niesprawiedliwością dotykającą kobiety społeczności imigranckich Europy Zachodniej i z pozostałościami po kolonialnym systemie myślenia. Odcinają się od religii, widząc w niej narzędzie systemu patriarchalnego lub wręcz przeciwnie – szukają w niej siły i wartości, które określić możemy właśnie
Ebook Prasa chińska o przemianach społecznych i kulturowych kraju w początkach XXI wieku

Prasa chińska o przemianach społecznych i kulturowych kraju w początkach XXI wieku

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook przedstawia współczesne Chiny poprzez teksty publikowane w prasie chińskiej i – na ile to możliwe – z chińskiej perspektywy. Materiał prasowy pochodzi głównie z lat 2004–2010. Teksty prasowe z pierwszej dekady XXI wieku uzupełniono zaktualizowanymi wstępami, w których autorzy – i zarazem redaktorzy publikacji - starali się zarysować po krót
Ebook Historia królów i władców Francji

Historia królów i władców Francji

Autor: Krzysztof Derda-Guizot

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ta kolejna historyczna Ebook tym razem poświęcona jest królom i władcom Francji od legendarnej niemal dynastii Merowingów i króla Pepina Małego, aż do każdego z cesarzy przekazuje na stronach tej publikacji dzieje ziemi francuskiej poprzez wszystkie wieki jej trwania do chwili kiedy to Francja, zaczęła nazywać się Republique de France
Ebook Kobieta - przestrzeń konfliktów, pole walk. Szkice z antropologii politycznej

Kobieta - przestrzeń konfliktów, pole walk. Szkice z antropologii politycznej

Autor: Inga B. Kuźma, Edyta B. Pietrzak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorki, korzystając z wielu różnych teorii oraz metodologii wyrastających z nauk społecznych i humanistycznych, demaskują źródła i mechanizmy opresji ze względu na płeć oraz rolę, jaką w reprodukcji nierówności odgrywa sposób opowiadania historii. W swoich esejach dowodzą, że ów sposób nigdy nie jest niewinny politycznie. Praca Autorek uderza w „czu
Ebook Matka wynalazku. Jak uprzedzenia hamują postęp

Matka wynalazku. Jak uprzedzenia hamują postęp

Autor: Katrine Marçal

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jak to możliwe, że walizkę na kółkach wynaleziono później, niż wysłano człowieka w kosmos? Dlaczego samochody elektryczne były przeznaczone dla kobiet? I co sprawiło, że dzierganie pończoch przeistoczyło się z ważnego męskiego zajęcia w nisko płatną pracę dla kobiet, a programowanie awansowało z nieistotnego kobiecego zadania w najważniejszą męską profesję w Dolinie Krzemowej? Historia techniki
Ebook Racjonalność: co to jest, dlaczego jej brakuje, dlaczego ma znaczenie

Racjonalność: co to jest, dlaczego jej brakuje, dlaczego ma znaczenie

Autor: Steven Pinker

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W XXI wieku ludzkość osiąga nowe wyżyny naukowego zrozumienia świata - a jednocześnie wydaje się tracić rozum. Jak to możliwe, że gatunek, który w niecały rok opracował szczepionki na COVID-19, wytwarza tyle fake newsów, znachorskich metod leczenia i teorii spiskowych? Czy czytanie książek może nas uczynić bardziej racjonalnymi? Czy może pomóc nam w rozumieniu, dlaczego na świecie jest tak wiel
Ebook Sport jeniecki w Oflagach II B Arnswalde, II C Woldenberg, II D Gross Born. Analiza socjologiczna

Sport jeniecki w Oflagach II B Arnswalde, II C Woldenberg, II D Gross Born. Analiza socjologiczna

Autor: Anna Matuchniak-Mystkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Anny Matuchniak-Mystkowskiej Sport jeniecki w Oflagach II B Arnswalde, II C Woldenberg, II D Gross Born. Analiza socjologiczna, traktująca o życiu sportowym oficerów w niemieckich obozach jenieckich w czasie II wojny światowej zlokalizowanych na obszarze II Okręgu Wojskowego Wehrmachtu na Pomorzu Zachodnim, jest prekursorską pozycją z socjologii sportu. Ujmuje sport jeniecki w ramach
Ebook Lektury płci. Polskie (kon)teksty

Lektury płci. Polskie (kon)teksty

Autor: Mieczysław Dąbrowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook dotyka w pierwszym rzędzie pewnego tabu społecznego, jakim są mniejszości seksualne. Nie jest pierwszą, który to czyni (odpowiednie przywołania znajdują się wewnątrz książki), ale wydaje się, że takie głosy/teksty wciąż są zbyt rzadkie, egzotyczne i dlatego potrzebne. Nie znaczy to, że wszystkie zamieszczone tu wypowiedzi w jakiś bardzo wyraźny sposób do tego wątku się odnoszą, niemniej taki
Ebook Starość w dzielnicy poprzemysłowego miasta. Studium na przykładzie

Starość w dzielnicy poprzemysłowego miasta. Studium na przykładzie "starych" Bogucic

Autor: Jolanta Klimczak, Dorota Nowalska-Kapuścik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przeprowadzone przez Autorki badania dotyczące sytuacji osób starszych w jednej z poprzemysłowych dzielnic miasta Katowice pokazały, że stopień zaspokojenia poszczególnych potrzeb jest zróżnicowany w zależności od ich rodzaju, stąd, pomimo podejmowanych przez jednostki organizacyjne, pozarządowe oraz inne instytucje działań na rzecz środowiska senioralnego, kryterium deficytu
Ebook Wszystko dla naszych zmarłych. Opowieści tych, co zostają

Wszystko dla naszych zmarłych. Opowieści tych, co zostają

Autor: Vinciane Despret

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W jaki sposób istnieją nasi zmarli? Belgijska filozofka i antropolożka próbuje odpowiedzieć na to pytanie, odrzucając zarówno chrześcijańską, jak i laicką perspektywę. Jej zdaniem pięcioetapowy proces żałoby, nakazujący ostatecznie zerwanie więzów ze zmarłym, nie tylko dla wielu jest trudny do przyjęcia, ale często po prostu nie działa. Ci, którzy strac
Ebook Śladami pierwotnych wierzeń. Duchy, bóstwa i totemy

Śladami pierwotnych wierzeń. Duchy, bóstwa i totemy

Autor: Leonard J. Pełka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wspaniałe dzieło popularnonaukowe autora Polskiej demonologii ludowej Skąd się wziął kult religijny? W jaki sposób ukształtowała się wiara w istnienie nieśmiertelnej duszy? Jak rozwijała się magia i jaką rolę odgrywa w życiu współczesnego człowieka? Jak wyglądały obrzędy i praktyki totemiczne oraz inne pierwotne formy wierzeń religijnych? Czym był demonizm? Jaki wpływ na ludzi miały demony opie
Ebook Ewolucja wizerunku męskiego homoseksualizmu w Japonii

Ewolucja wizerunku męskiego homoseksualizmu w Japonii

Autor: Sara Wielichowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook w przekrojowy sposób ukazuje zagadnienie męskiego homoseksualizmu w Japonii zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Rozpoczynając od najstarszych wzmianek w japońskiej literaturze na temat związków męsko-męskich oraz klasztornych praktyk nanshoku, autorka prowadzi czytelnika poprzez świat uciech średniowiecznego Edo, problematykę prostytucji, ale i samurajski etos wzajemnej
Ebook Polityka rodzinna w Polsce. Lata 1918-2020

Polityka rodzinna w Polsce. Lata 1918-2020

Autor: Lucyna Prorok

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja jest skierowana do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych kwestią rodziny i polityką na rzecz wspomagania jej rozwoju, trwałości oraz realizacji ważnych z punktu widzenia społeczeństwa funkcji wychowawczych, opiekuńczych, prokreacyjnych. Po książkę mogą sięgnąć akademicy, studenci, samorządowcy oraz osoby zainteresowane poprawą warunków życia społeczeństwa polskiego,
Ebook Facet przyzwoity. Od patriarchatu do nowych rodzajów męskości

Facet przyzwoity. Od patriarchatu do nowych rodzajów męskości

Autor: Ivan Jablonka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jak w kwestii równości płci zachowuje się „przyzwoity facet”? Potrzebujemy pilnie zdefiniować, na czym powinna polegać współczesna męskość i jej moralność. Sprawiedliwość płci to jeden z warunków demokracji, dlatego potrzeba nam dziś mężczyzn o poglądach równościowych, wrogich patriarchatowi, dla których ważniejszy jest szacunek niż władza. Po prostu
Ebook Bezpieczeństwo Kulturowe

Bezpieczeństwo Kulturowe

Autor: Magdalena El Ghamari, Julita Mirowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Bezpieczeństwo kulturowe jest czymś więcej niż prostą sumą bezpieczeństwa poszczególnych jednostek. Stanowi nową jakość. Wynika z tego prawidłowość dotycząca różnicy między bezpieczeństwem kulturowym, a społecznym. Obszar Islamskiej Republiki Afganistanu nabiera w tym kontekście nowego znaczenia. Operacje militarne prowadzone w odmiennym środowisku kulturowym wymagają solidnej i merytorycznej wied
Ebook Bezpieczeństwo kulturowe w Islamskiej Republice Afganistanu

Bezpieczeństwo kulturowe w Islamskiej Republice Afganistanu

Autor: Magdalena El Ghamari

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Bezpieczeństwo kulturowe jest czymś więcej niż prostą sumą bezpieczeństwa poszczególnych jednostek. Stanowi nową jakość. Wynika z tego prawidłowość dotycząca różnicy między bezpieczeństwem kulturowym, a społecznym. Obszar Islamskiej Republiki Afganistanu nabiera w tym kontekście nowego znaczenia. Operacje militarne prowadzone w odmiennym środowisku kulturowym wymagają solidnej i merytorycznej wied
Ebook W osadzie

W osadzie

Autor: Maria Konopnicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Utwór portretuje żony i matki rybaków normandzkich, pracowite, gospodarne oraz skupione przede wszystkim na pieniądzach. Zamożność kształtuje rangę kobiety przynależnej do tej rybackiej społeczności, a stosunek żon do mężów determinowany jest sukcesem materialnym tych ostatnich.
Ebook Człowiek jako biopsychospołeczna całość -- implikacje do rehabilitacji medycznej, psychologicznej i zawodowej

Człowiek jako biopsychospołeczna całość -- implikacje do rehabilitacji medycznej, psychologicznej i zawodowej

Autor: Katarzyna Lisowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Szkic problematyki -- popularyzuje podejście holistyczne do człowieka, jego zdrowia, a przede wszystkim rehabilitacji medycznej, psychologicznej i społecznej.
Ebook Humanitarna śmierć? Jak usiłuje się wykluczyć metodą eutanazji starość z perspektywy życia ludzkiego

Humanitarna śmierć? Jak usiłuje się wykluczyć metodą eutanazji starość z perspektywy życia ludzkiego

Autor: Katarzyna Lisowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Eutanazja jest problemem, który budzi duże emocje i takie same kontrowersje. Dokonują się szybkie przemiany w życiu społecznym, w zakresie kultury oraz medycyny, przez co można ludzkie życie znacznie wydłużać. Zdarzają się sytuacje, że ludzie chcą przejąć kontrolę nad czasem trwania swojego życia, mieć prawo zrezygnować z niego, szczególnie w sytuacji cierpienia.
Ebook Porwania dla okupu jako zjawisko społeczne w bogacącym się świecie

Porwania dla okupu jako zjawisko społeczne w bogacącym się świecie

Autor: Katarzyna Lisowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Porwania dla okupu są dotkliwym zjawiskiem społecznym. Okazuje się, że każdy jest narażony. Warto zadbać o własne bezpieczeństwo i wiedzieć, w jaki sposób działają porywacze.
Ebook Chrislam

Chrislam

Autor: Hieronim Nox

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czy chrześcijanie zaczną modlić się do Allaha? To tylko kwestia czasu. Od ponad 50 lat trwa proces łączenia dwóch największych religii. Wkrótce na niedzielnych mszach wierni będą słuchać jednocześnie Pisma świętego i Koranu. Już niedługo papież z balkonu bazyliki św. Piotra będzie wypowiadał nową formułę: "nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet i Jezus są Jego prorokami". Głównym inicjatorem rewolucj
Ebook Book: A Futurist's Manifesto. A Collection of Essays from the Bleeding Edge of Publishing

Book: A Futurist's Manifesto. A Collection of Essays from the Bleeding Edge of Publishing

Autor: Hugh McGuire, Brian O'Leary

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

The ground beneath the book publishing industry dramatically shifted in 2007, the year the Kindle and the iPhone debuted. Widespread consumer demand for these and other devices has brought the pace of digital change in book publishing from "it might happen sometime" to "it...s happening right now"-and it is happening faster than anyone predicted.Yet this is only a transitional phase. Book: A Futur
Ebook Płeć mózgu

Płeć mózgu

Autor: Anna Moir, David Jessel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nowe wydanie głośnej, klasycznej już książki o problemie płci i prawdziwej różnicy między mężczyzną a kobietą. Kobiety i mężczyźni mogą żyć szczęśliwiej, lepiej się rozumieć, bardziej kochać i urządzić świat z lepszym skutkiem, gdy zaakceptują swą odmienność. Będziemy wówczas mogli budować nasze życie na bliźniaczych, ale odmiennych filarach osobowości obu płci. Nadszedł już czas, by odrzucić fałs
Ebook Włosi. Życie to teatr

Włosi. Życie to teatr

Autor: Maciej Brzozowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Republika Włoska, Italia, Włochy – Bel Paese, Piękny Kraj, jak mówią sami Włosi. Jacy są ci, którzy tak poetycko nazywają swój kraj? Według Macieja A. Brzozowskiego tacy sami u siebie i wszędzie indziej na świecie – dla świata rzecz niebagatelna, skoro widoczni są na wszystkich kontynentach, a w trzech tylko krajach: Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Argentynie, mi
Ebook Mądrość psychopatów

Mądrość psychopatów

Autor: Kevin Dutton

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Psychopata. Słowo to kojarzy nam się natychmiast z mordercami, gwałcicielami, zamachowcami-samobójcami i gangsterami. Ale inaczej niż w filmach, prawdziwi psychopaci nie zawsze uciekają się do przemocy i nie zawsze popełniają przestępstwa. Wręcz przeciwnie. Mają wiele zalet. W swojej przełomowej wyprawie w świat psychopatów ceniony angielski psycholog Kevin Dutton ujawnia, że
Ebook Holandia. Presja depresji

Holandia. Presja depresji

Autor: Marek Orzechowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nowa Ebook autora "Belgijskiej melancholii" Depresja, tamy, wiatraki, poldery i po horyzont pola tulipanów, tolerancja, pełen luz, sex and drugs… Zapytani o Holandię te skojarzenia wymienimy bez wahania. Taką Holandię chcemy widzieć: nowoczesną, w której wszystko wolno, tętniącą życiem, wielokulturową, zanurzoną w globalnym świecie. I to jest możliwe w każdej chwili.
Ebook Bogactwo i nędza narodów

Bogactwo i nędza narodów

Autor: David S. Landes

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jest to zapierająca dech w piersiach swoim rozmachem panorama dziejów świata. Autor, historyk i ekonomista, emerytowany profesor Uniwersytetu Harvarda, postawił sobie za zadanie wyśledzić i pojąć, jak przebiegał główny nurt postępu ekonomicznego i modernizacji: jak doszliśmy do tego, gdzie jesteśmy i kim jesteśmy. Landes mistrzowsko operuje anegdotą, szczegółem, zaskakującym p
Ebook Faktor XX. Jak pracujące kobiety tworzą nowe społeczeństwo

Faktor XX. Jak pracujące kobiety tworzą nowe społeczeństwo

Autor: Alison Wolf

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Obecnie po raz pierwszy w historii dziesiątki milionów kobiet zajmuje najlepsze, wysoko wykwalifikowane stanowiska na rynku pracy. Doskonale wykształcone i szalenie ambitne panie wykonują zawody niegdyś zarezerwowane dla ich ojców, mężów i synów. Zmiana ma charakter światowy. W tej książce Alison Wolf przedstawia konsekwencje tej rewolucji: czemu lepiej wykształco
Ebook Kierunek szczęście. Ruszaj w drogę do lepszego życia!

Kierunek szczęście. Ruszaj w drogę do lepszego życia!

Autor: Andrzej Bubrowiecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dowiedz się, jak wejść na drogę budowania osobistego szczęścia. Poznaj narzędzia, wskazówki i sugestie, które pomogą ci wykorzystać własny potencjał. Ta Ebook to swoista sesja terapeutyczna, w czasie której można poznać metodycznie opracowany plan budowania szczęścia w codziennym życiu. To plan, który każdy z nas może zrealizować, niezależnie od swojej dotychczaso
Ebook Zmierzyć wiarę. Dlaczego wiara góry przenosi i skąd się bierze

Zmierzyć wiarę. Dlaczego wiara góry przenosi i skąd się bierze

Autor: Ulrich Schnabel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jak rodzi się wiara? Na czym polega jej fenomen? Dlaczego przenosi góry? Wiara jest jak silne lekarstwo: może zadziałać leczniczo albo też wyzwolić katastrofalne skutki uboczne. W ostatnim czasie, w sposób prawie niezauważony przez opinię publiczną - która od dziesiątków lat wałkuje te same dowody na istnienie Boga - wykształciła się nowa gałąź nauki badająca wiarę. Opiera się ona na niepodważaln
Ebook Cewebryci

Cewebryci

Autor: Janczewski Michał

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"CeWEBryci" to Ebook opisująca relację między internetem a sławą. Wychodząc z założenia, że tak jak kino i teatr stworzyły gwiazdę, radio i telewizja - celebrytę, a prasa tabloidowa - celetoida, można powiedzieć, że i sieć powołuje do życia własny rodzaj bytu: cewebrytę. W części pierwszej tekst nakreśla historię sławy, prezentuje koncepcje na temat tego, skąd bierze się jej żądza oraz zainteresow
Ebook Dziara, cynkówka, kolka

Dziara, cynkówka, kolka

Autor: Przybyliński Sławomir

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Człowiek interesował się technikami ozdabiania swojego ciała od niepamiętnych czasów. Jedną z nich jest wykonywanie tatuażu. Największą fascynację tym zjawiskiem przejawiają przedstawiciele świata przestępczego. W kręgach kryminogennych bywa on oznaką przestępczej działalności. W książce starano się przybliżyć i opisać kwestie związane z bardzo interesującym, a zarazem kontrowersyjnym zjawiskie
Ebook Krwawy cień genocydu

Krwawy cień genocydu

Autor: Machul-Telus Beata, Markowska-Manista Urszula, Nijakowski Lech

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook ma uświadomić polskiej i nie tylko polskiej opinii publicznej,  jak ważne jest to, żeby wiedzieć i rozumieć, jak i dlaczego dochodzi do aktów ludobójstwa. Dzięki tej wiedzy będziemy w stanie zbudować zbroję, która zarówno w sferze psychologicznej, jak i politycznej pozwoli nam obronić świat przez złem ludobójstwa. Na bolesnych lekcjach przeszłości musimy uczyć się, jak kształto
Ebook Perfumy

Perfumy

Autor: Hoffmann Beata

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zapach jest elementem doświadczenia prawie wszystkich ludzi. Proces uspołecznienia, któremu człowiek podlega jest również procesem socjalizacji zapachowej. Coraz więcej badań naukowych przemawia za faktem, że zapachy wpływają na ludzkie myślenie i zachowanie. Wiele jest też przykładów ukazujących jak ważnym nośnikiem społecznych informacji jest zapach. Można śmiało powiedzieć, że woń wpisana jest
Ebook Echolalie. O zapominaniu języka

Echolalie. O zapominaniu języka

Autor: Daniel Heller-Roazen

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Język można nabyć, ale można również stracić. Ludzie zapominają słowa, wyrażenia, nawet całe języki, z biegiem czasu wspólnoty językowe porzucają mowę, którą kiedyś się posługiwały, języki zaś zanikają i ustępują miejsca nowym. Echolalie opowiadają o wielu formach językowego zapominania. Poruszając się pomiędzy starożytną, średniowieczną i współczesną k
Ebook Dysonanse krytyki. O ocenie wykonania dzieła muzycznego

Dysonanse krytyki. O ocenie wykonania dzieła muzycznego

Autor: Anna Chęćka-Gotkowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Idealne wykonanie jest wyłącznie konstrukcją teoretyczną, granicą, do której zmierzają wysiłki artystów. Gdyby istniał idealny odbiorca i idealne wykonanie, zaistniałyby też idealne warunki do wydania sądu obiektywnego. Tymczasem rzeczywistość mniej lub bardziej odbiega od tego modelu.
Ebook Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku

Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku

Autor: Agnieszka Mrozik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook poświęcona jest procesom przemian tożsamości kobiet w Polsce po 1989 roku, zarejestrowanym we współczesnych tekstach kultury: w literaturze pięknej, (auto)biografistyce, kulturze popularnej, publicystyce. Moment przecięcia ról genderowych i narodowych jest tu kluczowy: pytaniu o rolę kobiet w warunkach polskiej demokracji po 1989 roku towarzyszy pytanie o to, czym różni się ona od roli wyzna
Ebook Bezpieczeństwo uczestników interakcji Kiedy słowo jest bronią

Bezpieczeństwo uczestników interakcji Kiedy słowo jest bronią

Autor: Jadwiga Stawnicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem książki jest określenie reguł stosowania technik konwersacyjnych w negocjacjach kryzysowych. Zjawisko komunikacji ujmowane jest przez pryzmat dostarczenia narzędzi służących poprawie skuteczności komunikacji międzyludzkiej, poprzez doskonalenie własnych umiejętności dotyczących zachowania w sytuacjach kryzysowych i formułowania wypowiedzi, rozumienia interlokutora i interpretacji jego wypowi
Ebook Poziom rozwoju somatycznego i funkcjonalnego populacji populacji dzieci wiejskich Żywiecczyzny i jego społeczno - ekonomiczne uwarunkowania

Poziom rozwoju somatycznego i funkcjonalnego populacji populacji dzieci wiejskich Żywiecczyzny i jego społeczno - ekonomiczne uwarunkowania

Autor: Janusz Jaworski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przeprowadzone w latach 1995-1996 oraz 2005-2006 badania nad rozwojem fizycznym i funkcjonalnym dziewcząt i chłopców wiejskich z Żywiecczyzny wpisują się w nurt badań auksologicznych. Głównym celem pracy jest ocena poziomu rozwoju,intensywności trendu sekularnego, akceleracji rozwoju oraz pośredniego wpływu modyfikatorów społecznych na wyniki cech somatycznych i funkcjonalnych
Ebook Prawo ludności

Prawo ludności

Autor: Thomas Robert Malthus

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wielkim dorobkiem Malthusa jest zwrócenie uwagi następnych pokoleń badaczy na palące problemy związane z wyżywieniem rosnącej populacji ludzkiej, problemy wciąż aktualne w Afryce i Azji, a więc kontynentach, które mają najwyższy współczynnik wzrostu demograficznego. Zapoczątkował badania nad demografią, analizowaniem jej trendów, wreszcie powiązaniem demografii z ekonom
Ebook Środowiskowe i rodzinne uwarunkowania poziomu wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych. Longitudinalne badania dzieci wiejskich w wieku od 7 do 11 lat

Środowiskowe i rodzinne uwarunkowania poziomu wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych. Longitudinalne badania dzieci wiejskich w wieku od 7 do 11 lat

Autor: Janusz Jaworski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Głównym celem pracy jest ocena wpływu modyfi katorów środowiskowych oraz uwarunkowań rodzinnych na poziom rozwoju wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych w analizowanym okresie ontogenezy.
Ebook Cyfrowe społeczeństwo w elektronicznej gospodarce

Cyfrowe społeczeństwo w elektronicznej gospodarce

Autor: Artur Borcuch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pojawienie się nowych zjawisk świata wirtualnego może mieć poważne konsekwencje w świecie rzeczywistym na płaszczyznach: społecznej, psy­chicznej, kulturowej, jak też gospodarczej. Dotychczasowe definicje związane z gospodarką wymagają przemyślenia, o czym świadczą toczące się dyskusje o prawnym ujęciu usług związanych z ICT, zaczynając od elektronicznych, przez informatyczne, teleinformatyczne, k
Ebook Damy, rycerze i feministki

Damy, rycerze i feministki

Autor: Sławomira Walczewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook o feministkach współczesnych i ich prababkach z XIX wieku. Dużo informacji o dawnym ruchu kobiecym w Polsce, obszerna bibliografia. Jest to też diagnoza współczesnej kultury polskiej, która zdaniem autorki przeżywa moment porzucenia "kostiumów teatralnych" ról płciowych. Autorka nominowana do Paszportu "Polityki", a Ebook do Nagrody Literackiej NIKE w 2000 roku.
Ebook Feministki. Własnym głosem o sobie

Feministki. Własnym głosem o sobie

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce pt: Feministki. Własnym głosem o sobie, wydanej przez Wydawnictwo eFKa, dziesięć współczesnych polskich feministek opowiada o sobie, o swoim życiu i tym, w jaki sposób w ich życiu pojawił się feminizm. Wśród tych dziesięciu są feministki bardzo znane i mniej znane, pochodzą one z dużych i mniejszych miast, są akademiczkami, publicystkami, działaczkami ruchu kobiecego. Swoje historie opow
Ebook Kapitalizm bez znieczulenia

Kapitalizm bez znieczulenia

Autor: Michel Husson

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Studia nad współczesnym kapitalizmem globalnym, kryzysem światowym jego społecznymi konsekwencjami i koniecznością strategii antykapitalistycznej.
Ebook Demokracja ekonomiczna

Demokracja ekonomiczna

Autor: Ladislau Dowbor

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autor przekonuje, że w dzisiejszym społeczeństwie zdominowanym przez gospodarkę potrzebujemy demokratyzacji procesów zarządzania ekonomicznego.
Ebook Ameryka Łacińska na rozdrożu

Ameryka Łacińska na rozdrożu

Autor: Carlos Antonio Aguirre Rojas

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autor przedstawia i analizuje przemiany społeczno polityczne dokonujące się w Ameryce Łacińskiej od początku XXI wieku podkreślając uniwersalne znaczenie upadku latynoskiego neoliberalizmu i ekspansji tamtejszej lewicy.
Ebook Koniec Europy jaką znamy

Koniec Europy jaką znamy

Autor: Przemysław Wielgosz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Analiza kryzysu ekonomicznego i politycznego w Europie, jego źródeł, przebiegu oraz dróg jego przezwyciężenia. Autorzy wskazują, że dotychczasowy, neoliberalny model integracji europejskiej doprowadził do załamania ekonomicznego i społecznego, a w związku z tym stoimy dziś w obliczu konieczności zasadniczej zmiany modelu budowania wspólnoty europejskiej.
Ebook Prekariat i nowa walka klas. Przeobrażenia współczesnej klasy pracowniczej i jej form walki

Prekariat i nowa walka klas. Przeobrażenia współczesnej klasy pracowniczej i jej form walki

Autor: Jarosław Urbański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autor ukazuje systemowe mechanizmy i historyczny przebieg pogarszania się sytuacji pracowników w globalnej gospodarce kapitalistycznej pod koniec XX i na początku XXI wieku. Przyglądając się sytuacji w tak pozornie odległych krajach jak Polska, Chiny i Bangladesz analizuje destabilizację stosunków pracy, dyktaturę elastyczności i postępującą wśród pracowników pauperyzację - zjawiska towarzyszące w
Ebook Wywłaszczeni. Marks, Własność i komunizm

Wywłaszczeni. Marks, Własność i komunizm

Autor: Daniel Bensaid

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autor dowodzi, że kapitalizm, który wynosi ponad wszystko własność prywatną w rzeczywistości jest systemem opartym na wywłaszczeniu i monopolu.
Ebook Japoński soft power. Wpływy Japonii na kulturę zachodnią

Japoński soft power. Wpływy Japonii na kulturę zachodnią

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook przedstawia rozmaite zagadnienia obrazujące oddziaływania Japonii na Zachód w różnych sferach życia - od polityki i gospodarki, poprzez literaturę i sztukę, na popkulturze skończywszy. Nie skupiają się przy tym tylko na zaprezentowaniu faktów czy zjawisk, ale zadają sobie również pytanie, w jaki sposób świadome bądź nieuświadomione działania Japonii wpływają na jej postrzeganie na areni
Ebook Krótki kurs samoobrony intelektualnej

Krótki kurs samoobrony intelektualnej

Autor: Normand Baillargeon

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Każdy obywatel demokratycznego kraju powinien myśleć samodzielnie, kiedy podejmuje polityczne wybory. Powinien też rozumieć funkcjonowanie mediów, znać podstawowe zasady dyskusji, sposoby uzasadniania przekonań politycznych czy ekonomicznych i chwyty stosowane przez populistów. Niestety nie zawsze tak jest. Wielu ludzi nadal okazuje się bezradnym wobec demagogii polityków czy zalewu informacji w m
Ebook Rycerze w szalikach. Subkultura chuliganów piłkarskich w świetle koncepcji Ericha Fromma

Rycerze w szalikach. Subkultura chuliganów piłkarskich w świetle koncepcji Ericha Fromma

Autor: Tomasz Milcarz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tematem niniejszej pracy jest młodzieżowa subkultura chuliganów piłkarskich, a ściślej rzecz biorąc, polska odmiana owej subkultury - tak zwani "szalikowcy". Nazwa, jak wiadomo, pochodzi od szalików w barwach klubowych, noszonych przez kibiców. Mimo że rekwizyt ten jest noszony także przez osoby zupełnie niezwiązane z chuligańskimi awanturami na stadionach, termin "szalikowcy" przyjął się na dobre
Ebook Socjobiologiczna koncepcja ludzkiej natury

Socjobiologiczna koncepcja ludzkiej natury

Autor: Rafał Sikora

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W celu zrealizowania sokratejskiego przykazania: Poznaj samego siebie należy odpowiedzieć na pytanie o naturę ludzką. Co to bowiem znaczy: poznaj samego siebie? Oznacza to: poznaj swoją naturę. Rzecz jasna, należy rozeznać, jaki wpływ na człowieka ma kultura, a jaki geny. Czy jednak trzeba uciekać się do nauk biologicznych, aby wyjaśnić naturę ludzką? Czy nie wystarczy przyjrzeć się kulturze, w kt
Ebook Cyfrowi kolaboranci - tłumacze hobbyści w społeczeństwie sieciowym

Cyfrowi kolaboranci - tłumacze hobbyści w społeczeństwie sieciowym

Autor: Bartosz Mika

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W krajach rozwijających się - takich jak Polska - aspirujących do podobnego jak zachodni poziomu kulturowej konsumpcji, internet stał się głównym narzędziem wypełniającym lukę w oficjalnych kanałach dystrybucji. Konsumenci kultury popularnej nie tylko odbierają jej treści, ale coraz częściej są ich aktywnymi twórcami. Interpretując, tworząc fanowskie adaptacje, dystrybuując zawartość kulturowych k
Ebook O przyjemności bycia człowiekiem

O przyjemności bycia człowiekiem

Autor: Witold Ferens

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook O przyjemności bycia człowiekiem to próba zbudowania pomostu pomiędzy biologicznym i humanistycznym podejściem do analizy fenomenu Człowieka. Biolog Witold Ferens stara się wyjaśnić przyczyny niekiedy tragikomicznej, a nierzadko przygnębiającej niespójności ludzkiego charakteru: jesteśmy inteligentnymi istotami, ale zdarza się nam zachowywać niedorzecznie lub wręcz potwornie. Zdaniem autora,
Ebook Religie w wybranych państwach Afryki

Religie w wybranych państwach Afryki

Autor: Kamil Pietrasik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W dzisiejszych czasach religia odgrywa dość dużą rolę w życiu każdego człowieka. Obecnie kontynent afrykański jest w połowie islamski a w połowie chrześcijański. Antagonizm między Islamem a Chrześcijaństwem jest zauważalny nie tylko na kontynencie Europejskim, Azjatyckim, ale także na "czarnym lądzie". Właśnie między tymi religiami najczęściej dochodzi do wszelkich konfliktów np. w Nigerii, Etiopi
Ebook Błazen. Maski i metafory

Błazen. Maski i metafory

Autor: Monika Sznajderman

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca ta jest szukaniem śladów, pogłosów i powidoków błazeńskiej mitologii w nieoczywistych kontekstach dawnej i współczesnej kultury; tropieniem masek i metafor błazna w filozofii, literaturze, sztuce, myśleniu potocznym. Bohater tej książki należy do porządku wyobraźni. Nie jest - jak w większości poświęconych błaznowi monografii - realną figurą błazna królewskiego, klowna, linoskoczka, zamknięt
Ebook Kotwice pewności

Kotwice pewności

Autor: Wojciech Józef Burszta

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook opowiada o różnych epizodach walk o to, aby nasze przekonania zakotwiczyć w pewności zbiorowo wyznawanych poglądów odnoszących się do tradycji, rodziny, seksualności, popnacjonalizmu i pamięci kulturowej. Żyjemy w czasach interregnum. Tradycyjne wzory życia społecznego ustępują coraz to nowym, alternatywnym pomysłom jak zorganizować zbiorowy byt w sposób uregulowany normami, ale nie ogran
Ebook Żydzi w kulturze polskiej

Żydzi w kulturze polskiej

Autor: Aleksander Hertz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Klasyczne studium o roli Żydów w kulturze polskiej, autorstwa wybitnego eseisty i socjologa mieszkającego od wojny w Nowym Jorku, zmarłego w 1983 roku. "Zasadniczym momentem w tej książce - pisał Hertz - jest pokazanie Żydów polskich jako społeczności kastowej. Z tego faktu - jak sądzę - wynikają inne, zasadnicze elementy tego, co w Polsce nazywało się kwestią żydowską". Studium to Hertz uważał za
Ebook Państwo

Państwo

Autor: Platon

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Państwo Platona jest traktatem politycznym, który powstawał w kilku okresach. Najpierw, w okresie sokratycznym, została napisana księga I podejmująca zagadnienia sprawiedliwości i niesprawiedliwości. Pozostałych dziewięć ksiąg autor stworzył paręnaście lat później, w okresie konstrukcyjnym. W swoim dziele Platon maluje obraz państwa idealnego: sprawiedliwy podział zadań, równo
Ebook Niewidzialne Więzienie

Niewidzialne Więzienie

Autor: Adrian Prościak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jak to jest, że spokojny i szanowany w mieście doktor staje się nagle seryjnym mordercą? Jak to jest możliwe, że Dr Jekyll, zmienia się nagle w Edwarda Hyde i zaczyna siać zło, nie szczędząc nawet najbliższych sobie osób? Jak to jest, że człowiek wpada w furie, krzyczy, rani, zabija… a potem nagle żałuje za grzechy i prosi o przebaczenie? Dlaczego stajemy się niewolnikami naszych pr
Ebook Jak Mysz wychowuje Słonia

Jak Mysz wychowuje Słonia

Autor: Krzysztof Surgut

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jeśli wydaje Ci się, że telewizja, komputery, smartphone, tablety czy Internet to idealne narzędzia dla rozwoju Twojego Dziecka. To masz rację – WYDAJE CI SIĘ! Nowe media niosą nie mniej zagrożeń, niż chodzenie nocą po zakamarkach miejskich dzielnic, o których najgłośniej w Kronikach Policyjnych. Rodzice świetnie identyfikują zagrożenie w realnym świecie, natomiast coraz trudnie
Ebook Hacking i informatyka śledcza - wstęp

Hacking i informatyka śledcza - wstęp

Autor: Jan Grzegorz Kołowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Ebook przedstawia problematykę zagrożeń obecnych w świecie cyfrowym. Omawia jakie zagrożenia są obecne dla obecnych organizacji.    Poznaj opis zagrożeń, które mogą Cię spotkać w sieci. Zrozum problematykę socjotechniki i ataków socjotechnicznych. Dowiedz się jak łatwo pozykać informację białego wywiadu. Ebook w treściwy sposób wytłumaczy Ci jak pojmować bez
Ebook Socjologia dla bystrzaków

Socjologia dla bystrzaków

Autor: Jay Gabler

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rozpoznawaj podstawowe sposoby funkcjonowania społeczności Korzystaj z socjologicznych metod badawczych Identyfikuj społeczny charakter przestępczości i dewiacji Zrozum interakcje pojedynczych ludzi i grup społecznych Socjologia jest nauką o interakcjach społecznych. Bez względu na to, czy właśnie rozpoczynasz zajęcia z socjologii, czy też chcesz wykorzystywać wiedzę socjologiczną w życiu oso

Ebooki - wróć do strony głównej