Ebooki > Nauki społeczne > Socjologia

Ebook Podglądanie ryzyka. Dyktat założeń

Podglądanie ryzyka. Dyktat założeń

Autor: Andrzej Chyliński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook, której przedmiotem jest ryzyko, poświęcona jest ryzyku rozumianemu zarówno potocznie, jak i specjalistycznie. W życiu codziennym nowoczesne podejście do ryzyka może wymagać dokonania wyboru między bezpieczeństwem właściwym dla sytuacji, w której „nie kusimy losu”, a sytuacją,  z którą związany jest jakiś poziom zagrożenia, które może naraz
Ebook Eksperyment Utopia

Eksperyment Utopia

Autor: Dylan Evans

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W 2007 roku dr Dylan Evans, ceniony psycholog i ekspert w dziedzinie sztucznej inteligencji, zostaje umieszczony w szpitalu psychiatrycznym w Aberdeen. Jak do tego doszło? Rok wcześniej Evans postanawia porzucić swoje dotychczasowe życie. Sprzedaje dom z całym wyposażeniem i wraz z grupą zwerbowaną przez internet zakłada w oddalonej od cywilizacji dolinie samowystarczalną społeczno
Ebook Karta Prekariatu

Karta Prekariatu

Autor: Guy Standing

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W swojej bestsellerowej książce z 2011 roku Guy Standing wprowadził do powszechnego obiegu pojęciu „prekariatu” – nowej klasy społecznej, której życie odznacza się daleko posuniętą niepewnością. Prekariat to wszyscy ci, którzy pozbawieni są stabilności: pewnego zatrudnienia, ubezpieczeń społecznych, praw obywatelskich, w końcu gwarancji przeżycia. Przez ostatnie lat
Ebook Komunikowanie śmiercią. Medialne aspekty fizycznego odchodzenia ze świata polityki

Komunikowanie śmiercią. Medialne aspekty fizycznego odchodzenia ze świata polityki

Autor: Wojciech Jabłoński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest nowatorskim w skali literatury światowej studium nad medialnym procesem towarzyszącym zgonom ludzi władzy. Autor, w przystępnej i barwnej narracji, ukazuje m.in. medialne tworzenie legendy pośmiertnej lidera („życia po życiu”), zjawisko tzw. wizerunkowej alienacji, kreowanie i funkcjonowanie pośmiertnego wizerunku w świadomości konsumentów mediów (społeczeńst
Ebook Manifest motywacji

Manifest motywacji

Autor: Brendon Burchard

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Manifest motywacji to elokwentne, inspirujące, płomienne wezwanie do upominania się o własną, osobistą moc. Światowej sławy trener Brendon Burchard tłumaczy w tej książce, że podstawowym czynnikiem motywującym ludzkość do działania jest dążenie do poszerzania granic wolności osobistej. Wszyscy pragniemy większej swobody – w zakresie dysponowania własnym czasem, w dziedzinie społecznej i fina
Ebook Socjologia muzyki

Socjologia muzyki

Autor: Barbara Jabłońska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwsze w literaturze polskiej, a nowatorskie także na tle światowym, całościowe ujęcie socjologii muzyki. To nie tylko wykład uniwersytecki, ale i autorski punkt widzenia, który polecam zarówno studentom, jak i melomanom, twórcom oraz animatorom życia muzycznego. Piotr Sztompka Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego  i członek rzeczywisty PAN Socjologia muzyki to monogr
Ebook Społeczne światy. Teoria - empiria - metody badań. Na przykładzie świata wspinaczki

Społeczne światy. Teoria - empiria - metody badań. Na przykładzie świata wspinaczki

Autor: Anna Kacperczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorka podejmuje tematykę coraz bardziej popularnej działalności sportowej, rekreacyjnej oraz hobbystycznej, jaką jest wspinanie. Opisywana wspólnota „ludzi gór” jest tu pretekstem do pokazania pewnych ogólnych zjawisk i procesów społecznych, możliwych do uchwycenia przy pomocy teorii światów społecznych. Ebook ukazuje złożone procesy tworzenia się i
Ebook Emocje i polityka. Sceny z życia polskiego parlamentu

Emocje i polityka. Sceny z życia polskiego parlamentu

Autor: Krzysztof T. Konecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Odkrywanie emocjonalnej warstwy debat politycznych i polityki umożliwia kształtowanie racjonalnego ładu politycznego i społecznego, ładu uświadomionego i poddanego refleksji i dyskusji przez obywateli. Większość analizowanych w tej książce wystąpień ma charakter „przedstawień” w sensie dramaturgicznym, gdzie aktor (w tym wypadku polityk) dobiera tak środki wyrazu, by zaprezentować okre
Ebook Procesy demograficzne w województwie łódzkim w XXI wieku

Procesy demograficzne w województwie łódzkim w XXI wieku

Autor: Piotr Szukalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przemiany demograficzne – przede wszystkim depopulacja i starzenie się ludności – coraz częściej przedstawiane są, w zależności od nastawienia osoby/instytucji oceniającej, jako wyzwanie lub jako zagrożenie. Od kilkunastu lat w polskich realiach myślenie o przyszłości demograficznej widoczne jest również w skali mezzo, tj. w skali regionów/województw, a nie jedynie
Ebook Stanisław Ossowski w pełnym blasku. Suplement do Dzieł

Stanisław Ossowski w pełnym blasku. Suplement do Dzieł

Autor: Stanisław Ossowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„W kręgu Stanisława Ossowskiego” to projekt naukowy realizowany przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego celami są: dokumentacja dorobku Ossowskiego i jego środowiska, badania nad twórczością i znaczeniem tego kręgu oraz publikacja niedrukowanych pism uczonego. Stanisław Ossowski w pełnym blasku jest pierwszym tomem powstałym w ramach tego projektu. Tom jest
Ebook Kobiety niepokorne. Reformatorki - buntowniczki - rewolucjonistki

Kobiety niepokorne. Reformatorki - buntowniczki - rewolucjonistki

Autor: Izabela Desperak, Inga Kuźma

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowane w tomie rozważania ukazują czytelnikowi proces społecznej oraz mentalnej zmiany: kobiety wychodzące czasami z wielkim trudem, ale z niewątpliwymi sukcesami, od dotychczasowego zamknięcia w życiu prywatnym/rodzinie/domu ku sferze publicznej i politycznej, przekształcają strukturę i charakter przestrzeni, do której dążą. Autorki i autorzy poszczególnych tekstów, ana
Ebook Tradycje oporu w Andach. Mobilizacje indiańskochłopskie w Peru od XVI do XX wieku

Tradycje oporu w Andach. Mobilizacje indiańskochłopskie w Peru od XVI do XX wieku

Autor: Joanna Pietraszczyk-Sękowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia, w której uwzględniony został niemal pięćsetletni kontekst historyczny, jest efektem studiów nad złożonymi mechanizmami oporu ludności pochodzenia tubylczego wobec przemocy w Peru. Autorka poszukuje wzorów postaw obronnych mieszkańców sierry na przykładzie wybranych mobilizacji andyjskich – począwszy od pierwszych, zmityzowanych dziś indiańskich rebelii
Ebook Obiektywny i subiektywny wymiar starości

Obiektywny i subiektywny wymiar starości

Autor: Elżbieta Dubas, Marcin Muszyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi zbiór multidyscyplinarnych tekstów dotyczących różnych aspektów starości, jej postrzegania i interpretowania. Zasadnicza refleksja podjęta w publikacji odnosi się do pytania o możliwość zobiektywizowania starości, zamknięcia tej tematyki w liczbach i statystycznych ujęciach bądź też w uproszczonym zbiorowym portrecie, z którego wynikałoby, że w
Ebook Dzieło Lucyny Frąckiewicz inspiracją dla współczesnej polityki społecznej

Dzieło Lucyny Frąckiewicz inspiracją dla współczesnej polityki społecznej

Autor: red. Elżbieta Górnikowska-Zwolak, Wiesława Walkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Trudno jest wytyczyć jednoznaczne granice polityki społecznej jako dyscypliny naukowej, pisała Profesor Lucyna Frąckiewicz. „W coraz szerszym zakresie korzysta z dorobku innych dyscyplin, by z kolei służyć też innym dyscyplinom bogactwem doświadczeń i teorii. Coraz więc mniej ostra staje się granica między ekonomią, socjologią, psychologią, pedagogiką, politologią, filozofią, etyką a po
Ebook Bunt białych czepków. Analiza działalności związkowej pielęgniarek i położnych

Bunt białych czepków. Analiza działalności związkowej pielęgniarek i położnych

Autor: Julia Kubisa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorka przedstawia powstanie i działalność Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, największej organizacji związkowej zrzeszającej tę grupę zawodową. To herstory („jej historia”) tego niezwykłego związku, opowiedziana przez jego założycielki i aktywistki, poruszająca nie tylko różne aspekty działalności związkowej, lecz także utrudnienia, jakie napot
Ebook Cywilizacja pieniądza

Cywilizacja pieniądza

Autor: Mirosław Czerwiński (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Pieniądz to nowa forma niewolnictwa, odróżniająca się od starej tym, że jest niepersonalna – że nie ma relacji międzyludzkiej pomiędzy panem i niewolnikiem” (Lew Tołstoj, cytat z filmu „Money as Debt”). Powyższe stwierdzenie inicjatorzy konferencji potraktowali jako punkt wyjścia do rozpoczęcia dyskusji o kulcie pieniądza. Rozwój społeczny, technol
Ebook Oblicza współczesnego terroryzmu

Oblicza współczesnego terroryzmu

Autor: Grzegorz Libor (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niewiele jest zjawisk stanowiących tak ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka jak przestępczość zorganizowana, a nade wszystko – terroryzm. Chociaż zjawisko terroryzmu nie jest niczym nowym, to jednak współcześnie przybiera ono nieznane wcześniej oblicza, kształtując jednocześnie innowacyjne, niespotykane dotąd formy. Wśród czynników postrzeganych jako emb
Ebook Przepych i przemoc. Dominacja i kontestacja w myśli Ibn Chalduna

Przepych i przemoc. Dominacja i kontestacja w myśli Ibn Chalduna

Autor: Hamit Bozarslan

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ktoś może rzec: „Znowu Ibn Chaldun?” Tak  właśnie, Ibn Chaldun raz jeszcze i dotąd, dopóki jego dzieło pozwala na sprzeczne interpretacje, równie nieoczekiwane, jak heurystyczne. Odczytując na nowo dzieło czternastowiecznego historyka Ibn Chalduna, Hamit Bozarslan oddał całą aktualność i przenikliwość jego analizy. Czyż niedawny upadek rządów Ben Aleg
Ebook Pomiędzy pamięcią autobiograficzną a zbiorową. Polska Ludowa i stan wojenny w narracjach łódzkich nauczycieli

Pomiędzy pamięcią autobiograficzną a zbiorową. Polska Ludowa i stan wojenny w narracjach łódzkich nauczycieli

Autor: Marcin Kępiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi podjętą z punktu widzenia antropologii kulturowej próbę rozważań na temat potocznej pamięci Polski Ludowej. Podstawą analizy tego zjawiska kulturowego są badania terenowe prowadzone przez kilka lat w środowisku łódzkich nauczycieli. W publikacji ukazano złożone relacje pomiędzy dwiema narracjami o przeszłości, z których jedna otwarcie krytykuje Polskę Ludową i st
Ebook Hybrydowe modelowanie procesów demograficznych z wykorzystaniem rozmytych przyłączających układów dynamicznych

Hybrydowe modelowanie procesów demograficznych z wykorzystaniem rozmytych przyłączających układów dynamicznych

Autor: Agnieszka Rossa, Lesław Socha, Andrzej Szymański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Umieralność i prawidłowości z nią związane są przedmiotem dociekań od wielu stuleci. Za ojca metodologii tablic wymieralności uznaje się J. Graunta, który w roku 1662 opublikował pracę „Natural and Political Observations Made upon the Bills of Mortality”. Kontynuatorem badań Graunta był angielski astronom E. Halley. Autorem współczesnej metodologii budowy tablic wymieraln
Ebook Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich

Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich

Autor: Izabela Ślęzak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich oraz sposób organizacji tego typu instytucji to temat podjęty w monografii. Autorka analizuje interakcje zachodzące między pracownicami a ich klientami. Omawia także relacje występujące pomiędzy pracownikami lokali, tzn. kobietami świadczącymi usługi seksualne, osobami zarządzającymi agencjami i pracownikami ochrony. Przeds
Ebook Samodzielni, zaradni, niezależni. Ludzie niepełnosprawni w systemie polityki, pracy i edukacji

Samodzielni, zaradni, niezależni. Ludzie niepełnosprawni w systemie polityki, pracy i edukacji

Autor: Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Jakub Niedbalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nieustannie poszukuje się nowych rodzajów oddziaływania rehabilitacyjnego, które mobilizowałyby osoby niepełnosprawne do aktywności, zapewniały partnerską współpracę między osobami niepełnosprawnymi a pełnosprawnymi i ułatwiały przez to proces integracji. Dla powodzenia tych działań niezbędne staje się zaangażowanie instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, a także po
Ebook Pasjonaci, kreatorzy, twórcy. Ludzie niepełnosprawni jako artyści, sportowcy, animatorzy mediów

Pasjonaci, kreatorzy, twórcy. Ludzie niepełnosprawni jako artyści, sportowcy, animatorzy mediów

Autor: Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Jakub Niedbalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem publikacji jest odczarowanie wizerunku osób niepełnosprawnych jako ludzi wycofanych, nie tylko wyłączonych z głównego nurtu życia społecznego, ale także pozbawionych życiowych planów, aspiracji i dążeń. Jest to Ebook, która ma pokazać osoby niepełnosprawne w innym świetle – jako ludzi pełnych pasji, realizujących z powodzeniem swoje zainteresowania, aktywnie
Ebook Dowodzenie w trakcie operacji policyjnych w zakresie imprez masowych i zgromadzeń publicznych

Dowodzenie w trakcie operacji policyjnych w zakresie imprez masowych i zgromadzeń publicznych

Autor: Jarosław Struniawski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zapewnienie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest zadaniem nałożonym ustawowo na Policję, która jest formacją umundurowaną i uzbrojoną, służącą społeczeństwu. Jej zadaniem jest m.in. sprawne reagowanie na codzienne, rutynowe zdarzenia i skuteczne działanie w warunkach zagrożeń, które mogą stać się przyczyną sytuacji kryzysowych. Spo
Ebook Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 2 Prawne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa

Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 2 Prawne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa

Autor: Piotr Bogdalski, Danuta Bukowiecka, Robert Częścik, Bogdan Zdrodowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Bezpieczeństwo od zarania ludzkości było przedmiotem zainteresowania człowieka, społeczeństwa i organizacji państwowych, głównie w wymiarze doktrynalnym i praktycznym. Zapewnienie bezpieczeństwa wymagało od państwa powołania i utrzymania wielu instytucji wykonawczych z odpowiednimi kompetencjami. Ponieważ zagrożenia bezpieczeństwa, niezależnie od ich źródeł, mogą wystąpić obecnie w k
Ebook Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 3 Praktyczne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa

Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 3 Praktyczne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa

Autor: Piotr Bogdalski, Danuta Bukowiecka, Robert Częścik, Bogdan Zdrodowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Bezpieczeństwo od zarania ludzkości było przedmiotem zainteresowania człowieka, społeczeństwa i organizacji państwowych, głównie w wymiarze doktrynalnym i praktycznym. Zapewnienie bezpieczeństwa wymagało od państwa powołania i utrzymania wielu instytucji wykonawczych z odpowiednimi kompetencjami. Ponieważ zagrożenia bezpieczeństwa, niezależnie od ich źródeł, mogą wystąpić obecnie w k
Ebook Przygotowania obronne w Policji. Wybrane zagadnienia i akty prawne

Przygotowania obronne w Policji. Wybrane zagadnienia i akty prawne

Autor: Agata Tyburska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsze opracowanie poświęcone zostało wybranym aspektom przygotowań obronnych w Policji. Ze względu na charakter zamieszczonych w nim materiałów zostało podzielone na dwie główne części. W pierwszej części publikacji umieszczono artykuły przygotowane przez przedstawicieli środowisk naukowych. Zawierają one teoretyczne rozważania dotyczące wybranych aspektów bezpieczeństwa i
Ebook Polityka równości płci na szczeblu samorządowym

Polityka równości płci na szczeblu samorządowym

Autor: Joanna Podgórska-Rykała

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 W poszczególnych rozdziałach pracy autorka zaprezentowała tematykę równościową, rozpoczynając w rozdziale I od wyjaśnienia, czym jest idea równości i jak może być definiowana oraz jakie są jej relacje z zasadą sprawiedliwości. Śledząc poniekąd losy historyczne kobiet i mężczyzn, mając na uwadze ich wzajemne stosunki, odniosła się do poglądów filozoficznych na r&oa
Ebook Polityka senioralna w jednostkach samorządu terytorialnego

Polityka senioralna w jednostkach samorządu terytorialnego

Autor: Joanna Podgórska-Rykała, Magdalena Mikrut-Majeranek, Agata Andruszkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  W niniejszej pracy, mającej charakter interdyscyplinarny, autorki podjęły rozważania nie tylko na temat polityki senioralnej oraz związanych z nią obszarów prawa i administracji, ale także praktycznego wymiaru polityki społecznej na rzecz osób starszych (dobre praktyki) oraz zarysowały tło omawianej problematyki: począwszy od kontekstu historyczno-kulturowego, a skończywszy na
Ebook Bezpieczeństwo powietrzne imprez masowych

Bezpieczeństwo powietrzne imprez masowych

Autor: Konrad Dobija

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Analiza bezpieczeństwa imprez masowych z punktu widzenia możliwości zabezpieczenia imprez masowych z powietrza. Historia, prawo, przykłady aktów terroru podczas imprez masowych. 
Ebook Konflikt na Ukrainie a Bezpieczeństwo Polski w zachwianym ładzie postzimnowojennym

Konflikt na Ukrainie a Bezpieczeństwo Polski w zachwianym ładzie postzimnowojennym

Autor: Arkadiusz Bartłomiejczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook poświęcona jest analizie bezpieczeństwa Polski wobec konfliktu na Ukrainie. Wojna za wschodnią granicą kraju toczy się z użyciem elementów wojny hybrydowej i konfliktu asymetrycznego, co zmusza do ponownego spojrzenia na gotowość Polski do przeciwstawienia się nowemu rodzajowi konfliktu. Rosja poprzez swoja imperialna politykę i agresję na Ukrainę dokonała zerwania lub naruszenia szeregu por
Ebook Wpływ społeczny w sytuacjach codziennych i niecodziennych

Wpływ społeczny w sytuacjach codziennych i niecodziennych

Autor: Dariusz Doliński, Eugenia Mandal

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce „Wpływ społeczny w sytuacjach codziennych i niecodziennych” znajdą Państwo czternaście tekstów poświęconych wpływowi społecznemu w relacjach romantycznych, pracy, sporcie i zeznaniach świadków. Ta inspirująca lektura pozwala nie tylko przyjrzeć relacjom międzyludzkim, lecz także skutecznie bronić się przed niechcianym wpływem. Tematyka książki jest na tyle rozl
Ebook Problemy mediów i komunikacji społecznej - uwarunkowania polskie i ukraińskie

Problemy mediów i komunikacji społecznej - uwarunkowania polskie i ukraińskie

Autor: Łukasz Błąd, Krzysztof Gajdka, Sławomir Gawroński, Tomasz Goban-Klas, Olga Kurek-Ochmańska, Iwona Leonowicz-Bukała, Anna Martens, Jakub Ochnio, Wojciech Pelczar, Paweł Przywara, Barbara Przywara, Zofia Sawicka, Monika Struck-Peregończyk, Marcin Szewczyk, Maciej Ulita, Rafał Polak, Josyp Łoś, Оксана Гоцур, Марія Ріпей, Мирослава Рудик, Елеонора Шестакова, Inessa Tkachenko, Мар’ян Житарюк, Христина Давидчак, Оксана Лободяк, Юрій Мельник, Андрій Мельник, Оксана Лазарчук Recenzent naukowy: Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Pelczar, Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Gajdka, Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ślusarczyk, Prof. dr hab. Josyf Los, Ks. dr hab. Michał Drożdż prof. UPJPII, Prof. dr hab. Iwona Hofman, Prof. dr hab. Jerzy Olędzki, Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Tytuł monografii naukowej: Problemy mediów i komunikacji społecznej – uwarunkowania polskie i ukraińskie  Redakcja: Sławomir Gawroński, Iwona Leonowicz-Bukała Autorzy: Łukasz Błąd, Krzysztof Gajdka, Sławomir Gawroński, Tomasz Goban-Klas, Olga Kurek-Ochmańska, Iwona Leonowicz-Bukała, Anna Martens, Jakub Ochnio, Wojciech Pelczar,Paweł Przywara, Barba
Ebook Leksykon analizy aktywności. Konceptualizacje zwyczajowych pojęć

Leksykon analizy aktywności. Konceptualizacje zwyczajowych pojęć

Autor: Jean-Marie Barbier

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowany leksykon zawiera pojęcia kluczowe dla refleksji nad aktywnością człowieka, w tym nad jego działaniem profesjonalnym. Autor wychodzi od oczywistego, zwyczajowego znaczenia terminu, by w toku syntetycznie przedstawionej refleksji dojść często do znaczeń nowych, nieoczywistych. Leksykon jest z założenia propozycją dynamiczną, której dalszy rozwój podjęty zostałby przez środ
Ebook Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów

Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów

Autor: Renata Dopierała, Katarzyna Waniek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce omówiono pionierskie badania z ostatniej dekady XX w., prowadzone w ramach projektu „Biografia a tożsamość narodowa”, będące próbą spojrzenia na II wojnę światową z perspektywy indywidualnej historii życia. Zebrane w niej artykuły zostały poddane dyskusji wśród Autorów, którzy dodatkowo opatrzyli komentarzem swoje teksty. Ich tematyka odnosi
Ebook Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych

Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych

Autor: Marcin Kafar

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook poświęcona jest podmiotowym aspektom praktyk poznania, znajdującym swoje językowe uzewnętrznienie w formach auto/biograficznych. Przedstawione rozważania mieszczą się na przecięciu wymiarów teoretycznego i metodologicznego, głównym punktem odniesienia czyniąc pozostające zwykle na drugim planie doświadczenia indywidualne badaczy. Ponadto zawiera treści skoncentrowane na biograf
Ebook Muzułmanie w Europie. Dzisiejsze kontrowersje wokół islamu

Muzułmanie w Europie. Dzisiejsze kontrowersje wokół islamu

Autor: Nilüfer Göle

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Muzułmanie w Europie to Ebook powstała w wyniku badań socjologicznych przeprowadzonych w latach 20092013 w dwudziestu jeden miastach europejskich (m.in. w Paryżu, Kopenhadze, Bolonii, Oslo, Brukseli i Sarajewie). W każdym z tych miast pojawiły się kontrowersje związane z różnymi przejawami obecności muzułmanów w przestrzeni publicznej, takimi jak noszenie chusty przez kobiety, uliczne modlitwy, bu
Ebook Nowa droga do zniewolenia? O życiu w społeczeństwie konsumpcyjnym

Nowa droga do zniewolenia? O życiu w społeczeństwie konsumpcyjnym

Autor: Krystyna Romaniszyn (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook pokazuje różne oblicza społeczeństwa konsumpcyjnego i jego kultury, istniejące w nim możliwości wyboru i działania oraz ograniczenia i formy uprzedmiotowienia. Przedstawiony opis i interpretacja rzeczywistości w żadnym wypadku nie są jeremiadą. Przeciwnie, powstał obraz współczesnej kultury społeczeństwa konsumpcyjnego i jej nosicieli, namalowany w jasnych barwach lub, ostrożni
Ebook Opcja czy osoba?Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych

Opcja czy osoba?Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych

Autor: Michał Bukowski, Jarosław Flis , Agnieszka Hess, Agnieszka Szymańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Co jest kryterium decydującym o rezultacie wyborów samorządowych: opcja czy osoba? Dylemat zawarty w tytule książki pojawia się przy okazji wielu zjawisk towarzyszących wyborom lokalnym. Wybory to przecież nie tylko sam akt wrzucenia głosu do urny - to wielomiesięczny proces będący wypadkową zachowania licznych podmiotów. Autorzy strukturyzują ten proces zgodnie z modelem swoistej ma
Ebook Etnologia i okolice. Eseje antyperyferyjne

Etnologia i okolice. Eseje antyperyferyjne

Autor: Janusz Barański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem rozmyślań autora są zagadnienia teoretyczne (zakresy przedmiotowe, paradygmaty, podstawowe pojęcia, misja) i metodologiczne (heurystyka, metody badawcze, rodzaje źródeł, relacje z innymi dyscyplinami wiedzy), z którymi boryka się współczesna etnologia, jak również niektóre tematy szczegółowe (m.in. kultura popularna, polityka, etykieta, konsump
Ebook Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie

Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie

Autor: Red. Adam W. Jelonek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jak słusznie zauważył w swej klasycznej pracy poświęconej nacjonalizmom Anthony Smith, nowoczesny porządek światowy jest nierozłącznie związany z instytucją państwa narodowego. Obecnie często pomija się fakt, iż świat, w którym coraz dynamiczniej przebiegają procesy politycznej i gospodarczej integracji, nadal pozostaje światem opierającym się na sieci mniej lub bardziej autonomicznych pańs
Ebook Rzeczywistość filmowa Stanisława Różewicza

Rzeczywistość filmowa Stanisława Różewicza

Autor: Monika Maszewska-Łupiniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Rzeczywistość filmowa Stanisława Różewicza jest znakomitym, kompetentnym przewodnikiem po twórczości filmowej wybitnego, choć wciąż nie w pełni rozpoznanego i docenionego polskiego twórcy filmowego. Przedstawia Różewicza jako twórcę dysponującego własną, odrębną stylistyką, rozwijaną z filmu na film, a zarazem osobistym, odrębnym widzeniem świata. Praca sta
Ebook Mapy duchowe współczesności

Mapy duchowe współczesności

Autor: Anna Sobolewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jak można by określić duchowość człowieka postnowoczesnego? Czy Bóg jest trendy? Anna Sobolewska, krytyk i badaczka literatury, stwierdza, że symptomatyczne dla naszych czasów są indywidualne i pozawyznaniowe poszukiwania religijne. Autorka Mistyki dnia powszedniego wskazuje m.in. na zafascynowanie ludzi Zachodu duchowością Wschodu. Podróż do Indii niejednokrotnie traktuje się jako pielgrzymkę, "w
Ebook Tylnymi drzwiami. Czarny rynek w Polsce 1944-1989

Tylnymi drzwiami. Czarny rynek w Polsce 1944-1989

Autor: Jerzy Kochanowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Puste półki, wieczny brak towaru, wielogodzinne wyczekiwanie w kolejce. Efekt? Towary spod lady, "baba z cielęciną", waluciarze, narodowe hobby, czyli nielegalne bimbrownictwo - żeby przytoczyć choć kilka przykładów radzenia sobie z niedostatkami gospodarki centralnie planowanej. Ustrój, który po wojnie zapanował w Polsce, spowodował rozwój drugiej ekonomii, a nawe
Ebook Żuk w pudełku oraz 99 innych eksperymentów myślowych

Żuk w pudełku oraz 99 innych eksperymentów myślowych

Autor: Julian Baggini

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zabawna i intrygująca Ebook, będąca gimnastyką dla umysłu, wyzwaniem dla myślowych nawyków i stereotypów, a przede wszystkim znakomitą rozrywką. Julian Baggini stawia przed czytelnikiem nie lada wyzwanie. W stu krótkich historyjkach opisuje sto problemów filozoficznych, nad którymi głowią się najtęższe umysły: czy jest coś, co nie podlega wątpliwościom? Na czym polega sprawiedliwość? Jaki jest sen
Ebook Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze

Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze

Autor: Zbigniew Izdebski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seksualność stanowi jeden z najważniejszych komponentów ludzkiej kondycji. Wiąże się ona zarówno z naturą człowieka, jego biologią i fi zjologią, jak i z kulturą, z  ej wartościami i normami. Seksualność i związana z nią płciowość stanowią ważne determinanty ludzkiej tożsamości i istotne wyznaczniki sensu ludzkiego życia. Seks – o czym wszyscy wiemy – jest źró
Ebook W świecie wszechmogącym. O przemocy, śmierci i Bogu

W świecie wszechmogącym. O przemocy, śmierci i Bogu

Autor: Zbigniew Mikołejko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Szkice Zbigniewa Mikołejki dotyczą spraw różnorodnych, ale zawsze zaskakują świeżością i głębią spojrzenia. Kiedy pisze o sobie, o dojmującym poczuciu przemijania, nie czyni tego, by zamartwiać się nieuchronnością śmierci, ale wprost przeciwnie - by opowiedzieć o początku wszelkiego istnienia. Potrafi dokonać erudycyjnej analizy biblijnych opisów gwałtu, by zaraz potem napisać o tym, co kryje się
Ebook Wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym (CATI). Działania ankieterskie w call centers

Wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym (CATI). Działania ankieterskie w call centers

Autor: Wojciech Jabłoński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja przybliża jedną z najpopularniejszych technik stosowanych w badaniach sondażowych – wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym (CATI – Computer Assisted Telephone lnterviewing). Autor zapoznaje czytelnika z możliwościami i ograniczeniami techniki CATI oraz charakteryzuje obszary głównych zastosowań wywiadu telefonicznego. Przedstawia również wyniki własny
Ebook Polityka społeczna wobec starzenia się ludności w USA i w Szwecji. Wnioski dla Polski

Polityka społeczna wobec starzenia się ludności w USA i w Szwecji. Wnioski dla Polski

Autor: Kaja Zapędowska-Kling

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Starzenie się w ogólnym rozumieniu oznacza zmiany zachodzące w ludzkim organizmie na przestrzeni całego cyklu życia. W świetle uwarunkowań społeczno-ekonomicznych starzenie się jest procesem związanym ze zmianą ról społecznych – „na cykl osiągania dojrzałości biologicznej nakłada się cykl zdolności produkcyjnej, który jest związany z miejscem w społecznym podziale
Ebook Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera

Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera

Autor: Ilona Świątek-Barylska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czy można opracować instrukcję obsługi człowieka? Można spróbować, ale liczba oraz złożoność mechanizmów, które wpływają na ludzkie zachowania jest olbrzymia. Nie da się ich zaprezentować w formie algorytmu. Zachowania ludzi są wypadkową czynników indywidualnych, charakteryzujących jednostkę (takich jak osobowość, temperament, system wartości, doświadczenia, etc.) oraz
Ebook Międzypokoleniowy transfer wiedzy a wydłużanie okresu aktywności zawodowej

Międzypokoleniowy transfer wiedzy a wydłużanie okresu aktywności zawodowej

Autor: Justyna Wiktorowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Obecnie coraz częściej uwaga skupiona jest na szansach, jakie niosą za sobą zjawiska towarzyszące procesowi starzenia się społeczeństw. Stawiana w centrum zainteresowania koncepcja aktywnego starzenia się koncentruje się na optymalizacji szans związanych ze zdrowiem, uczestnictwem i bezpieczeństwem osób starszych tak, aby w miarę postępującego procesu starzenia pozostali produktywni –
Ebook Antropologia. Zarys teorii i historii

Antropologia. Zarys teorii i historii

Autor: Alan Barnard

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Alana Barnarda jest jedną z najlepszych prac dotyczących historii i teorii antropologii, jakie ukazały się w ostatnich latach na świecie. Autor przedstawia w niej największe debaty, śledzi powstawanie różnych teorii i szkół myślowych, zarysowuje najważniejsze zagadnienia tej niezwykle intensywnie rozwijającej się dziedziny życia
Ebook Partycypacja społeczna we współczesnym samorządzie terytorialnym

Partycypacja społeczna we współczesnym samorządzie terytorialnym

Autor: Magdalena Gurdek (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jedyną możliwą przepustkę zaangażowania w życie publiczne obywateli, którzy coraz częściej mobilizują się i chcą uczestniczyć w życiu codziennym swojego miasta, stanowi partycypacja, czyli współdecydowanie. Z każdym kolejnym rokiem nabiera ona większego znaczenia, zmie­nia swój charakter i pojawiają się coraz to nowsze jej formy – przy czym formy te uwzględ­niają
Ebook Przemiany przestrzeni miejskiej Belfastu. Między konfliktem etnicznym a procesem pokojowym

Przemiany przestrzeni miejskiej Belfastu. Między konfliktem etnicznym a procesem pokojowym

Autor: Ewa Szczecińska-Musielak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Unikatowa w polskim dyskursie naukowym socjologiczna i antropologiczna analiza społecznych skutków konfliktu etnicznego, przez dziesięciolecia nękającego Irlandię Północną. To także Ebook o budowaniu społeczeństwa postkonfliktowego, nowego ładu społecznego, ujętego z perspektywy zmian w przestrzeni miejskiej stolicy, Belfastu. Świetna Ebook Ewy Szczecińskiej-Musielak ma szansę traf
Ebook Życie prywatne Polaków w XIX wieku.

Życie prywatne Polaków w XIX wieku. "Świat dziecka", tom V

Autor: Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dziecko, żyjące w dziewiętnastowiecznych realiach ziem polskich skupiło uwagę autorów piątego tomu z serii wydawniczej Życie prywatne Polaków w XIX wieku. Ukazanie „świata dziecka” jest niewątpliwie wyzwaniem ze względu na ograniczoną podstawę źródłową. „Dziecięcy świat”, dziecięcy sposób postrzegania rzeczywistości jest właściwie pozbawiony bezp
Ebook Płeć zmiany. Zjawisko transformacji w Polsce z perspektywy gender

Płeć zmiany. Zjawisko transformacji w Polsce z perspektywy gender

Autor: Izabela Desperak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rozwój studiów nad płcią społeczną ma na celu coś więcej, niż przywołanie kobiecej perspektywy charakterystycznej dla studiów nad kobietami. Niniejsza praca opisuje transformację z perspektywy kobiet. Zamierzeniem autorki jest zakotwiczenie analizy w szerszej perspektywie gender, a skupienie się na kobietach wynika z ich pomijania lub marginalizacji w analizach głównego
Ebook Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej. Proces stawania się ofiarą

Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej. Proces stawania się ofiarą

Autor: Piotr Chomczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce zawarte zostały rezultaty badań jakościowych nad zjawiskiem mobbingu. Jest to pierwsza pozycja na rynku wydawniczym, w której zastosowano różne techniki badań jakościowych (wywiady narracyjne i pogłębione, ukryta obserwacja uczestnicząca, analiza dokumentów itd.) w celu dokonania diagnozy zjawiska stawania się ofiarą przemocy psychicznej w miejscu pracy. Ponadto w pu
Ebook Ciało w tańcu. Analiza socjologiczna

Ciało w tańcu. Analiza socjologiczna

Autor: Dominika Byczkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jedna z pierwszych polskich publikacji z zakresu socjologii tańca, a także jedna z niewielu traktujących o socjologii ciała opartych na wynikach wieloletnich badań empirycznych. W książce znajdzie Czytelnik opis etnograficzny środowiska tańca towarzyskiego, gdzie podejmowana jest m.in. tematyka rozwoju kariery tanecznej, kształtowania tożsamości, budowania pozycji w hierarchii grupowej. Autorka pr
Ebook Żyć i pracować w domu pomocy społecznej. Socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi

Żyć i pracować w domu pomocy społecznej. Socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi

Autor: Jakub Niedbalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Jakuba Niedbalskiego to imponujące studium empiryczne przeprowadzone zgodnie z zasadami metodologii teorii ugruntowanej. Autor dokonuje wszechstronnej, pogłębionej analizy miejsca, w którym z całą jaskrawością wychodzą na jaw reguły rządzące konstruowaniem ładu społecznego. Miejscem tym jest dom pomocy społecznej dla osób upośledzonych umysłowo. Oglądając to miejsce możemy, pod
Ebook Humanizacja pracy w warunkach współczesnego ładu gospodarczego

Humanizacja pracy w warunkach współczesnego ładu gospodarczego

Autor: Konrad Kubala, Łukasz Kutyło

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 W publikacji zostały poruszone najważniejsze dylematy, jakie dziś wiążą się z szeroko rozumianym światem pracy. W swych rozważaniach autorzy koncentrują się m.in. na zagadnieniach dotyczących różnych form partycypacji pracowniczej. Mimo że na gruncie dyskursu neoliberalnego za główny cel funkcjonowania przedsiębiorstwa uznano generowanie zysku, a wszelką aktywność prospołeczną
Ebook Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych. Socjologiczna analiza interakcji grupowych

Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych. Socjologiczna analiza interakcji grupowych

Autor: Piotr Chomczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W badaniach prowadzonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich zdecydowałem się na zastosowanie podejścia jakościowego w projektowaniu, gromadzeniu i analizie materiału empirycznego. Innym, zdecydowanie ważniejszym, argumentem na rzecz przyjęcia tej metodologii, jak również związanych z nią technik jakościowych, jest sam temat badawczy, który koncentruje się wok&oacut
Ebook Kapitał społeczny a postawy i działania przedsiębiorcze mieszkańców Łodzi

Kapitał społeczny a postawy i działania przedsiębiorcze mieszkańców Łodzi

Autor: Monika Mularska-Kucharek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Ebook poświęcona jest problematyce kapitału społecznego. Zawarto w niej przegląd podstawowych koncepcji kapitału społecznego, a także charakterystykę jego poszczególnych komponentów. Skoncentrowano się też na społecznym i psychologicznym aspekcie przedsiębiorczości. Stanowi próbę egzemplifikacji związków pomiędzy kapitałem społecznym a przedsiębiorczością. Opisano
Ebook Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie

Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie

Autor: Ewa Rokicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Warunki i jakość życia pozwalają w sposób kompleksowy opisać sytuację, w jakiej znajdują się jednostki czy zbiorowości, oraz określić ich poziom zadowolenia i poczucie satysfakcji w relacji do istniejącej infrastruktury, sytuacji gospodarczej czy stopnia zaspokojenia potrzeb życiowych. W książce opisano obiektywne i subiektywne aspekty ogólnej i dziedzinowej jakości życia przez pryzm
Ebook Obywatelskość jako płaszczyzna integracji społeczności muzłumańskich ze społeczeństwem polskim. Na przykładzie Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej

Obywatelskość jako płaszczyzna integracji społeczności muzłumańskich ze społeczeństwem polskim. Na przykładzie Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej

Autor: Marcin Pierzchała, Danuta Walczak-Duraj

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monografii opisano sposób pojmowania obywatelskości jako płaszczyzny integracji społeczności muzułmańskich ze społeczeństwem polskim na przykładzie Ligi Muzułmańskiej w RP. W wymiarze analiz teoretycznych dotyczył on trzech wiodących zagadnień – integracji, obywatelskości oraz wielokulturowości. Przedstawione analizy wykazały, że w społeczeństwach wielokulturowych, pomimo róż
Ebook Społeczeństwo, edukacja, praca

Społeczeństwo, edukacja, praca

Autor: Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi forum przemyśleń w kwestiach, które znajdowały się w polu zainteresowań Jana Szczepańskiego: struktury społecznej i roli intelektualistów, pracy, szkolnictwa wyższego i nauczania socjologii, metod badawczych, socjologii jako dyscypliny naukowej. Zmieniły się czasy i paradygmaty w socjologii, natomiast paradygmat strukturalny jest znowu aktualny. Dezindustrializacja jest
Ebook Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami

Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami

Autor: Krzysztof T. Konecki, Beata Pawłowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Całe nasze życie jest wypełnione pracą nad emocjami, wypracowywaniem strategii i taktyk borykania się z nimi. Emocje ubarwiają świat, ale także strukturalizują go, a masowe emocje znoszą racjonalne myślenie i argumentację nie tylko na poziomie indywidualnym. Dla badania problematyki emocji powstała subdyscyplina zwana socjologią emocji. Monografia jest efektem debaty prowadzonej podczas konferencj
Ebook Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.). Część II, Pokarm dla ciała i ducha

Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.). Część II, Pokarm dla ciała i ducha

Autor: Maciej Kokoszko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jest to kontynuacja cyklu książek poświęconych historii jedzenia, dietetyki i medycyny w antyku klasycznym i wczesnym Bizancjum. Autorzy przedstawiają studia odnoszące się do kolejnych grup pokarmów – kontynuując wątek podjęty w części I książki Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II–VII w.) pt. Zboża i produkty zbożowe w źródłach medycznych antyku
Ebook Przemiany społeczne we współczesnej Polsce i ich konsekwencje. Perspektywa socjologiczna

Przemiany społeczne we współczesnej Polsce i ich konsekwencje. Perspektywa socjologiczna

Autor: Jolanta Grotowska-Leder, Ewa Rokicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest zbiorem poświęconym przemianom społecznym we współczesnej Polsce i ich konsekwencjom, widzianym z perspektywy socjologicznej. Część I (Kapitał społeczny, więzi społeczne) zawiera omówienia takich kwestii, jak: kapitał kulturowy – czynnik reprodukcji nierówności społecznych w teorii Pierre’a Bourdieu; intymne oraz prywatne granice związku kobiety i mężczy
Ebook Więzi społeczne, sieci społeczne w perspektywie procesów inkluzji i wykluczenia społecznego

Więzi społeczne, sieci społeczne w perspektywie procesów inkluzji i wykluczenia społecznego

Autor: Jolanta Grotowska-Leder

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest zbiorem poświęconym więziom i sieciom społecznym w perspektywie procesów inkluzji i wykluczenia społecznego. Zawiera analizy dotyczące: organizacji życia zbiorowego w kontekście więzi wspólnotowych, więzi społecznych oraz zjawisk samotności i osamotnienia; wsparcia społecznego i procesów wykluczenia i inkluzji w świetle badań nad społecznym konstruowaniem problemu b
Ebook Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości

Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości

Autor: Renata Szczepanik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce zawarto zagadnienia z obszaru pedagogiki resocjalizacyjnej (więziennej) i podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o to, czy w karierze instytucjonalnej recydywisty istnieją „punkty”, które pozwalają (jemu, społeczeństwu, systemowi) zapobiegać powrotowi do przestępczości. Przedmiotem analiz jest odkrywanie sposobów, w jaki recydywiści interpretują własne doświ
Ebook Tradycyjnie czy nowocześnie? Wzory macierzyństwa i ojcostwa w Polsce

Tradycyjnie czy nowocześnie? Wzory macierzyństwa i ojcostwa w Polsce

Autor: Krystyna Dzwonkowska-Godula

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook pozwala przyjrzeć się sposobowi myślenia młodych wykształconych Polek i Polaków o kobiecości i męskości, macierzyństwie i ojcostwie oraz ich rodzicielskim praktykom. Odpowiada na pytanie, czy mają one tradycyjny czy nowoczesny charakter. W badaniu ról rodzicielskich zastosowano nowe podejście polegające na jednoczesnym uwzględnieniu kobiecej i męskiej perspektywy. Klu
Ebook Mikropolis. Socjologia miasta osobistego

Mikropolis. Socjologia miasta osobistego

Autor: Andrzej Majer

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest jednym z pierwszych w polskiej literaturze naukowej z dziedziny socjologii miasta przykładem zastosowania perspektywy antropologiczno­socjologicznej oraz paradygmatów interpretacyjnego i socjologii życia codziennego, czyli metodologii jakościowej, stosowanych w badaniach antropologicznych i etnologicznych. Podejście to pokazane jest na tle teoretycznych ujęć tematyki zamieszk
Ebook Is the Body the Temple of the Soul? Modern Yoga Practice as a Psychological Phenomenon

Is the Body the Temple of the Soul? Modern Yoga Practice as a Psychological Phenomenon

Autor: Krzysztof T. Konecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Hatha-yoga in Western culture is often perceived as the practice of physical exercises (practice of the asana position), usually done to improve one’s health and emotional state. Even if that is the case, it is still based on the rule of “the silencing of the modifications of the mind.” It is about a containment of mind dispersion in terms of non-important, minute, everyday issue
Ebook Labirynt i drzewo. Studia nad Ulissesem Jamesa Joyce'a

Labirynt i drzewo. Studia nad Ulissesem Jamesa Joyce'a

Autor: Piotr Paziński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Ebook ta idzie tropami bohaterów Ulissesa. Jednocześnie stara się raz jeszcze przemyśleć zasadnicze problemy, jakie stawia przed czytelnikiem lektura stworzonej przez Joyce'a księgi. Pazińskiego interesują zarówno źródła inspiracji, jak i wpływ tradycji piśmienniczej i myśli filozoficznej na Ulissesa, a także wykorzystane w nim mity i legendy oraz ukryte odwołania do innych dzieł literackich i
Ebook Polish-Jewish Relations since 1984: Reflections of a Participant

Polish-Jewish Relations since 1984: Reflections of a Participant

Autor: Antony Polonsky

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Drogi "dwóch najsmutniejszych narodów" tej ziemi rozeszły się na zawsze - podsumowywał w 1984 roku relacje polsko-żydowskie po II wojnie światowej Raphael Scharf, ubolewając nad tym, że wraz z Żydami unicestwiona została autentyczna część Polski i polskiej tożsamości. Antony Polonsky, profesor i redaktor Studiów nad historią i kulturą polskich Żydów z serii "Polin", pokazuje z perspektywy uczestni
Ebook Stosunki polsko-żydowskie od 1984 roku: Refleksje uczestnika

Stosunki polsko-żydowskie od 1984 roku: Refleksje uczestnika

Autor: Antony Polonsky

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Drogi "dwóch najsmutniejszych narodów" tej ziemi rozeszły się na zawsze - podsumowywał w 1984 roku relacje polsko-żydowskie po II wojnie światowej Raphael Scharf, ubolewając nad tym, że wraz z Żydami unicestwiona została autentyczna część Polski i polskiej tożsamości. Antony Polonsky, profesor i redaktor Studiów nad historią i kulturą polskich Żydów z serii "Polin", pokazuje z perspektywy uczestni
Ebook Efektywność sieci publicznych. Podejście wielopoziomowe

Efektywność sieci publicznych. Podejście wielopoziomowe

Autor: Agata Austen

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja prezentuje teorię i wyniki badań w zakresie teorii sieci w aspekcie działania partnerstw lokalnych w sektorze pomocy społecznej. Jest to publikacja naukowa, zawierająca jednak praktyczne wskazówki wyjaśniające zjawiska mające miejsce w partnerstwach lokalnych. Wyniki badań mogą stanowić benchmarki dla zarządzających, wskazują sposób zarządzania partnerstwami i pomiaru efektywności jego
Ebook Etykiety współczesnych ideologii. Wykluczenie społeczne

Etykiety współczesnych ideologii. Wykluczenie społeczne

Autor: Krzysztof Dróżdż

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oddając w ręce czytelników książkę "Etykiety współczesnych ideologii. Wykluczenie społeczne" spełniam pragnienie upublicznienia owoców moich dwudziestoletnich badań naukowych problematyki marginalizacji i wykluczenia społecznego. Wspomniane owoce mojej pracy badawczej to między innymi: teoria ukazująca źródła problemów przywodzących osoby, rodziny, społeczności i narody do różnych stanów marginali
Ebook Buduj mosty, nie mury

Buduj mosty, nie mury

Autor: Enver Djuliman, Lillian Hjorth

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook to efekt dziesięciu lat doświadczenia w nauczaniu o prawach człowieka, zrozumieniu interkulturowym i rozwiązywaniu konfliktów. Dzięki współpracy z norweskim Komitetem Helsińskim opracowaliśmy programy szkoleniowe i szkoliliśmy młodzież, studentów, uchodźców, nauczycieli, dziennikarzy i pracowników sektora publicznego na Bałkanach, na Bi
Ebook Studenci wobec wyborów samorządowych w latach 2002-2014. Przyczynek do demokracji obywatelskiej

Studenci wobec wyborów samorządowych w latach 2002-2014. Przyczynek do demokracji obywatelskiej

Autor: Danuta Walczak-Duraj

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca dotyczy diagnozy i interpretacji opinii oraz oczekiwań studentów (często po raz pierwszy biorących udział w wyborach samorządowych) odnoszących się zarówno do przebiegu kampanii samorządowych, samych wyborów, jak i do władz lokalnych, wyłonionych w wyborach 2002 r., 2006 r., 2010 r. i w 2014 r., w stosunku do perspektywy ogólnopolskiej. Przedstawiona analiza potwi
Ebook Chiny. Kultura i tradycje

Chiny. Kultura i tradycje

Autor: Jacques Pimpaneau

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jest to mała encyklopedia obrzędów w tradycyjnych Chinach ( od czasów najdawniejszych do początków XX wieku). Omówiono w niej w przystępny sposób zagadnienia z dziedziny organizacji społecznej, życia codziennego, religii i kultury. Liczne ilustarcje, pochodzące ze starych dzieł chińskich, bogato dokumentują opisane wydarzenia i obyczaje.
Ebook Różnym głosem

Różnym głosem

Autor: Agnieszka Król, Joanna Mizielińska, Justyna Struzik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Różnym głosem. Rodziny z wyboru w Polsce to unikalna na gruncie polskim publikacja oparta na wywiadach grupowych z ponad 150 osobami żyjącymi w związkach jednopłciowych oraz z ich rodzinami. Stworzony w ten sposób wielogłos przedstawia refleksje na temat rodzin z wyboru z perspektywy siedmiu różnych grup te rodziny współtworzących: matek biologicznych i społecznych, ży
Ebook Społeczne reprezentacje Unii Europejskiej. Przedakcesyjny dyskurs polskich elit symbolicznych

Społeczne reprezentacje Unii Europejskiej. Przedakcesyjny dyskurs polskich elit symbolicznych

Autor: Konrad Kubala

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce zostały ukazane wyniki badań nad wizerunkami Unii Europejskiej obecnymi w medialnej debacie publicznej. Przedstawiono wpływ języka na sferę doświadczenia społecznego, teoretyczne ujęcia kategorii dyskursu, charakterystykę teorii społecznych reprezentacji oraz autorską propozycję warsztatu badawczego. Czytelnik może odnaleźć w publikacji ścieżkę postępowania badawczego przydatną w pracy n
Ebook Migranci, migracje. O czym warto wiedzieć, by wyrobić sobie własne zdanie

Migranci, migracje. O czym warto wiedzieć, by wyrobić sobie własne zdanie

Autor: Hélne Thiollet

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Do jakich krajów migruje najwięcej ludzi? Czy kobiety migrują rzadziej niż mężczyźni? Czy walka z przemytnikami wpływa na zmniejszenie migracji? Czy imigranci są zagrożeniem dla europejskiej gospodarki? Czy wydalanie cudzoziemców to w demokracji normalna praktyka? Czy emigracja oznacza dla Polaków awans społeczny? To tylko kilka z pytań, na które odpowiadają autorzy tej małej, przystępnej książki.
Ebook Miasto gruzińskie w świetle europejskiej i orientalnej koncepcji urbanistycznej

Miasto gruzińskie w świetle europejskiej i orientalnej koncepcji urbanistycznej

Autor: Marika Pirveli

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W studiach nad strukturą przestrzenną miast poczesne miejsce zajmuje badanie ich morfologii, czyli najogólniej mówiąc układu przestrzennego (rozplanowania), fizjonomii oraz genezy. W wielowiekowej historii miasto gruzińskie podlegało różnorodnym wpływom, głównie greckim, bizantyjskim oraz muzułmańskim. To one w decydującym stopniu ukształtowały jego oblicze.
Ebook Opuscula Iaponica et Slavica Vol. 3

Opuscula Iaponica et Slavica Vol. 3

Autor: Marek Iwanowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Od 30 lat w szybkim tempie jak na procesy gospodarczo-społeczne cywilizacyjne centrum świata przenosi się na Daleki Wschód. Zatem wielopłaszczyznowe kontakty Polski z kulturą i gospodarką narodów Azji Wschodniej nabierają i będą nabierały znaczenia. Japończycy, będąc pod względem gospodarczym, militarnym i naukowym w beznadziejnej sytuacji w połowie XIX w., potrafili jako pierwsi spośród naro
Ebook Ile kosztuje uśmiech?

Ile kosztuje uśmiech?

Autor: Ulrich Schnabel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ta Ebook chce wam pomóc w skutecznym chronieniu waszego życia emocjonalnego przed manipulacjami oraz w odnalezieniu wewnętrznego kompasu. Wyjaśnia dokładnie, jak powstają emocje, co je kształtuje w trakcie naszego życia i jak możemy sobie lepiej z nimi radzić. Na podstawie badań naukowych, w osobistych relacjach i anegdotach oraz w rozmowach z różnorodnymi ekspertami od spraw emocji,
Ebook Język miast

Język miast

Autor: Deyan Sudjic

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czym właściwie jest miasto? Co stanowi o jego charakterze? W jaki sposób powstawały miasta i jak się zmieniały? Na czym polega rywalizacja między miastami? Co znaczy dla miasta tłum i jego gniew? Odwołując się m.in. do historii, urbanistyki i ekonomii, Deyan Sudjic rozkłada miasto na czynniki pierwsze. Pokazuje, jak rozumieć jego strukturę, funkcjonowanie i rozwój. Podaje dziesiątki przykładów
Ebook Chybotliwa łódź. Losy wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Analiza socjologiczna

Chybotliwa łódź. Losy wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Analiza socjologiczna

Autor: Agnieszka Golczyńska- Grondas

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook dotyczy losów dorosłych osób, które w latach 1970-1990 były wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych, przede wszystkim domów dziecka. Autorka charakteryzuje w układzie chronologicznym kolejne fazy życia narratorów wraz z uwarunkowaniami tych faz oraz ukazuje zróżnicowanie przebiegu biografii badanych w okresie dorosłości. Udowadnia przy
Ebook Sandwich generation? Wzory wsparcia w rodzinach trzypokoleniowych. Na przykładzie mieszkańców dwóch gmin województwa świętokrzyskiego

Sandwich generation? Wzory wsparcia w rodzinach trzypokoleniowych. Na przykładzie mieszkańców dwóch gmin województwa świętokrzyskiego

Autor: Jolanta Grotowska-Leder, Katarzyna Roszak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook dotyczy wsparcia udzielanego w trudnych sytuacjach życiowych w ramach rodziny trzypokoleniowej, powiązanego z przemianami wynikającymi z wyzwań demograficznych i zmian modelu polityki społecznej. Autorki skoncentrowały się na roli środkowej generacji jako źródle pomocy dzieciom i rodzicom, wykorzystując mało znaną w Polsce koncepcję sandwich generation. Zastosowały podejście jakościow
Ebook Zespół dziecka maltretowanego - skutki wtórne. Studium przypadku

Zespół dziecka maltretowanego - skutki wtórne. Studium przypadku

Autor: Katarzyna Nanowska-Ryczko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Zespół dziecka maltretowanego – skutki wtórne adresowana jest do studentów pedagogiki, psychologii i socjologii, pracowników służb socjalnych oraz osób zawodowo zajmujących się działalnością pomocową. Z pewnością zainteresuje również wszystkich, w których otoczeniu znajduje się osoba uzależniona od narkotyków. Publikacja doty
Ebook Internet złych rzeczy

Internet złych rzeczy

Autor: Julia Chmielecka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

#cyberbullying #pornografiadziecieca #haking #cyberterroryzm #trollowanie #handelnarkotykami #phishing #stalking To tylko niektóre z zagrożeń czyhających w sieci. I wcale nie trzeba ich szukać w Darknecie. Są na Facebook, Snapchacie czy Twiterze. We wszystkich miejscach, do których dostęp macie Ty i Twoje dzieci. By paść ofiarą cyberprzestępców, wystarczy niewiele - zwykła ludzka ciekawość lub dzi
Ebook Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny

Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny

Autor: Justyna Przywojska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przekazujemy w ręce Czytelników pierwszą w Polsce książkę wyjaśniającą procesy i mechanizmy rewitalizacji wdrażanej w sposób zintegrowany i zorientowany na problemy oraz zjawiska społeczne, z którymi mierzą się współczesne miasta. Ebook ta stanowi równocześnie odpowiedź na nowe regulacje prawne, zmieniające sposób planowania i wdrażania rewitalizacji w pol
Ebook Nowe perspektywy rynku pracy

Nowe perspektywy rynku pracy

Autor: Rafał Muster (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook, którą oddajemy w ręce Czytelników jest zbiorem dziewięciu artykułów napisanych na podstawie referatów omawianych podczas konferencji Nowe perspektywy rynku pracy zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Spółkę Akademicką Wiseplace sp. z o.o. w terminie 24-27.10.2016r.  Do monografii pokonferencyjnej mogą sięgnąć zarówno przedst
Ebook

"Studia Etnologiczne i Antropologiczne" 2016. T. 16

Autor: red. Michał Rauszer, red. Grzegorz Studnicki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Za każdym razem, kiedy żegnamy się z jakimś paradygmatem, obszarem badawczym, warunkiem praktykowania antropologii czy w ogóle z historią, szybko okazuje się, że wraca to w innej, nowej formie i niekoniecznie jako farsa, jak powiedziałby klasyk myśli społecznej. Wraz z osławionym „końcem historii” Francisa Fukuyamy mieliśmy oto przejść do pozbawionego społecznych tarć społeczeńs
Ebook Cool Japan. Autoprezentacja Japonii w popkulturze

Cool Japan. Autoprezentacja Japonii w popkulturze

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Cool Japan" to hasło, pod którym kryje się strategia promocji Japonii poza granicami kraju, prezentująca ją przez pryzmat tego, co interesuje młodych - popkulturę, modę i najnowsze technologie. Przeszło dekadę od wystartowania programu badacze na całym świecie próbują prześledzić jego mechanizmy i efekty. Zastanawiano się nad tym również w Polsce, czego owocem jest niniejsza Ebook, która śle
Ebook Krytyka teorii praw człowieka w filozofii Fryderyka Nietzschego

Krytyka teorii praw człowieka w filozofii Fryderyka Nietzschego

Autor: Przemysław Zientkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wiek XXI charakteryzuje się swoistą modą na prawa człowieka. Idea ta wkracza już niemal w każdą dziedzinę ludzkiego życia. Rozpatruje się ją w każdej możliwej płaszczyźnie, na gruncie teoretycznym i prak­tycznym. Obecna jest w nauce, polityce, pracy, a nawet religiach. Prawa człowieka, a ściślej zagadnienia dotyczące ich przestrzegania bądź łamania, jawią się jako palący problem międzynarodowy na
Ebook Jak odnieść sukces bez penisa, czyli sekrety i strategie dla ambitnych kobiet

Jak odnieść sukces bez penisa, czyli sekrety i strategie dla ambitnych kobiet

Autor: Karen Salmansohn

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prowokujący tytuł to dopiero początek. Najlepsze znajdziesz w środku.To nie jest Ebook dla grzecznych dziewczynek. To sekretna broń dla kobiet, które wiedzą, czego chcą, i nie zamierzają nikogo pytać, czy mogą po to sięgnąć.Bądź pewna siebie jak Miranda Priestly z filmu Diabeł ubiera się u Prady i skuteczna jak Claire Underwood z House of Cards.Zaufaj sobie. Wzmocnij swoją pozycję w pracy. Rywa
Ebook Przygotowani przetrwają

Przygotowani przetrwają

Autor: Paweł Frankowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nieujarzmiona natura, atak terrorystyczny albo zwykłe zdarzenie losowe mogą sprawić, że nasz świat skomplikowanych zależności zaczyna się rozpadać. Brak prądu, wody w kranie, olbrzymie korki samochodowe. Nieczynne bankomaty, śnieżyce, wichury. Te i wiele innych problemów mogą na nas spaść zupełnie niespodziewanie. Nie możemy im zapobiec, ale możemy być na nie przygotowani.   Poznaj cechy prawdziwe
Ebook Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach

Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach

Autor: Małgorzata Szpakowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pamiętacie pralkę Franię? Może nawet stoi jeszcze gdzieś w piwnicy, ale czy zdajecie sobie sprawę, że jej pojawienie się przyspieszyło rozpad mikrostruktury społecznej? Kiedyś pranie angażowało pół wsi, później całą rodzinę, dzisiaj - wystarczy jedna osoba. Albo spłuczka klozetowa - wynaleziona pod koniec XVI wieku długo nie mogła zagościć w łazienkach, gdyż budziła obawy natury ekonomicznej, a na
Ebook

"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa". T. 7

Autor: red. Tomasz Nawrocki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rocznik „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” nawiązuje do wydawanych przez Śląski Instytut Nauk „Górnośląskich Studiów Socjologicznych”. W tomie siódmym został podjęty problem szeroko rozumianej socjologii miasta i problemów miejskich. "Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” – to periodyk adresowa
Ebook Wczesne rodzicielstwo - zagrożenie czy szansa? Nastoletni rodzice z łódzkich enklaw biedy

Wczesne rodzicielstwo - zagrożenie czy szansa? Nastoletni rodzice z łódzkich enklaw biedy

Autor: Paulina Bunio-Mroczek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji zostały przedstawione biografie i sytuacje życiowe młodych dorosłych, którzy zostali rodzicami jako nastolatkowie oraz mieszkają i wychowują swoje dzieci na terenie łódzkich enklaw biedy. Autorka analizuje stan, procesy i wymiary wykluczenia społecznego, a także społecznej integracji zachodzące w badanej zbiorowości oraz działania służb społecznych wobec młodych rodzic&o
Ebook Hejterstwo. Nowa praktyka kulturowa? Geneza, przypadki, diagnozy

Hejterstwo. Nowa praktyka kulturowa? Geneza, przypadki, diagnozy

Autor: Julia Dynkowska, Natalia Lemann, Michał Wróblewski, Anna Zatora

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zjawisko hejtu zbadali badacze wielu specjalności: kulturoznawcy, literaturoznawcy, medioznawcy, socjologowie, psychologowie, filozofowie, politolodzy oraz badacze prawa. Dzięki multidyscyplinarnej perspektywie czytelnik może się dowiedzieć o hejcie rzeczy, o których nie miał pojęcia, choć wydawałoby się, że jest to zjawisko każdemu dobrze znane, proste i nie wymagające głębokich analiz. A
Ebook Praca przymusowa cudzoziemców w Polsce. Analiza zjawiska w wybranych grupach imigranckich

Praca przymusowa cudzoziemców w Polsce. Analiza zjawiska w wybranych grupach imigranckich

Autor: Paweł Dąbrowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca przymusowa stanowi formę handlu ludźmi stosowaną w celu wykorzystania ofiary, nawet za jej zgodą. Ofiarami takiego procederu często stają się cudzoziemcy z powodu ich słabszej pozycji społecznej i prawnej w kraju przyjmującym. Autor ukazuje mechanizmy prawne i społeczne powiązane z migracją, przyczyniające się do zaistnienia zjawiska albo mu nieprzeciwdziałające. Wiedzę o przypadkach pracy p
Ebook

"Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych". T. 22, nr 1/2016: Inkluzja edukacyjna. Idee, teorie, koncepcje, modele edukacji włączającej a wybrane aspekty praktyki edukacyjnej

Autor: red. Magdalena Bełza, red. Zenon Gajdzica

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowane na łamach 22. tomu „Problemów Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niełnosprawnych” zagadnienia dotyczą przede wszystkim edukacji dzieci i młodzieży z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego, kontekstowo nawiązując także do wielu innych grup marginalizowanych społecznie. Problematyka tomu, jakkolwiek gruntowanie ulokowana w pedagogice specjalnej i s
Ebook

"Philosophy and Canon Law" 2016. Vol. 2: Man - Family - Society in the Modern World

Autor: Pavol Dancák, Leo D. Lefebure, Rudolf Dupkala, Krzysztof Wieczorek, Witold Kania, Jan Koblížek, John Hittinger, Stanislav Přibyl, Tomasz Gałkowski, Damián Němec, Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, Lucjan Świto, Małgorzata Tomkiewicz, Elżbieta Szczot, red. Andrzej Pastwa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Periodyk „Philosophy and Canon Law” stanowi otwarte interdyscyplinarne forum wymiany myśli filozofów i prawników (kanonistów), nie wyłączając przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. Mierzenie się z problemami podejmowanymi w rocznikach tematycznych jest – z samego założenia – próbą odpowiedzi na palące problemy dynamicznie zmieniającego się ś
Ebook Style życia w perspektywie zrównoważonego rozwoju

Style życia w perspektywie zrównoważonego rozwoju

Autor: red. Jolanta Klimczak, red. Katarzyna Ponikowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszą książką pragniemy włączyć się do refleksji nad zrównoważonym rozwojem przyjmując za punkt odniesienia socjologiczne zainteresowania stylami życia. Ekologia jest  pojęciem modnym i wszechobecnym. Dla zwolenników harmonijnego funkcjonowania człowieka i środowiska zjawisko to może wydawać się pożądane   i optymistycznie realizujące ich wizję świata. Według scep
Ebook Prawda i miłość. Towarzyszenie osobom o skłonnościach homoseksualnych

Prawda i miłość. Towarzyszenie osobom o skłonnościach homoseksualnych

Autor: Janet E. Smith, father Paul Check

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Coraz więcej osób prowadzących homoseksualny styl życia ujawnia swoje historie. Dla wielu historia ta ma drugi rozdział – piękny rozdział o tym, jak zakochali się w Jezusie i Jego Kościele. Tego rodzaju podróże i przemiany często dokonują się dzięki pomocy członków rodziny lub przyjaciół, a także duszpasterzy i kierowników duchowych, którzy odnosili
Ebook Kwestia społeczna u progu XXI wieku. Księga jubileuszowa dla Profesor Józefiny Hrynkiewicz

Kwestia społeczna u progu XXI wieku. Księga jubileuszowa dla Profesor Józefiny Hrynkiewicz

Autor: Ewa Giermanowska, Mariola Racław, Marek Rymsza

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kompendium wiedzy na temat wymagających pilnego rozwiązania aktualnych problemów społecznych w Polsce. Tom składa się z pięciu części poświęconych kolejno: polityce społecznej Polski oraz kluczowym kwestiom, takim jak sytuacja demograficzna Polski i polityka prorodzinna; problemom pracy we współczesnej Polsce; problematyce dzieci i młodzieży; problemom osób starszych i wyzwani
Ebook Kultury kontestacji. Dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu

Kultury kontestacji. Dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu

Autor: Rafał Wiśniewski, Tomasz Maślanka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tematem tekstów jest problematyka obecności dziedzictwa klasycznej kontrkultury we współczesności, a zwłaszcza w nowych ruchach społecznego sprzeciwu oraz innych wariantach kontestacji kultury dominującej. Ebook jest skierowana do wszystkich zainteresowanych społeczno-kulturowymi wymiarami kontestacji, nowymi ruchami społecznego sprzeciwu oraz szeroko pojmowaną kontrkulturą. Autorz
Ebook Atrament melancholii

Atrament melancholii

Autor: Jean Starobinski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Z czego wynikają głęboki smutek, rozpacz, obłęd, szał, samobójstwo? Wbrew tym, którzy przywołują jakąś przyczynę nadprzyrodzoną czy karę boską, myśl medyczna już od czasów starożytnych przyznawała pierwszeństwo pewnej przyczynie naturalnej, jednemu z płynów w ciele – czarnej żółci, to znaczy melancholii. Jej czarna barwa, porównywana często do barwy
Ebook Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej. Studium socjologiczne

Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej. Studium socjologiczne

Autor: Ewa Kurzeja

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podjęty w monografii temat, obszerne zaplecze literaturowe, analiza teoretyczna problemu reklamy per se, a społecznej w szczególności, na tle historii komunikacji perswazyjnej, przeprowadzone badania empiryczne, analiza zabranych konkretnych licznych przykładów kampanii i spotów sprawiają, że monografia wzbogaci, jak dotąd niestety skromny, dorobek poznawczo-analityczny polski
Ebook Zaufanie i ryzyko w doświadczeniu przedsiębiorców

Zaufanie i ryzyko w doświadczeniu przedsiębiorców

Autor: Łukasz Trembaczowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problemy zaufania i ryzyka znalazły się w ostatnim okresie w obszarze zainteresowania socjologów. Przyglądając się koncepcjom teoretycznym w naukach społecznych, poświęconym problematyce ryzyka, można zauważyć, iż w wielu pracach autorzy wskazują na zagadnienie zaufania. Z drugiej strony w wielu pracach socjologicznych poświęconych problematyce zaufania, pojawia się problem ryzyka. Szczeg&o
Ebook Współczesne społeczeństwo polskie

Współczesne społeczeństwo polskie

Autor: Małgorzata Sikorska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wszystko zaczyna się od ludzi: to oni stanowią materię społeczeństwa. To motto socjologów, którzy zajmują się badaniem życia społecznego. Dzięki prowadzonym przez nich analizom łatwiej zrozumieć zmiany, które wpływają na każdego z nas, i odpowiedzieć na nurtujące wielu pytania. Dlaczego żyjemy coraz dłużej, mamy coraz mniej dzieci i coraz częściej zawierane małżeństwa kończą s
Ebook Morfologiczne przekształcenia przestrzeni miejskiej Katowic

Morfologiczne przekształcenia przestrzeni miejskiej Katowic

Autor: Marta Chmielewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia w sposób syntetyczny przedstawia ewolucję przestrzeni miejskiej Katowic, we współczesnych granicach miasta, od momentu powstania w jej obrębie pierwszych jednostek osadniczych (XIII w.) po wiek XXI. Jest to praca geograficzna, bazująca na archiwalnych materiałach kartograficznych, opracowanych z wykorzystaniem narzędzi GIS. Pod względem naukowym monografia lokuje się w bad
Ebook Procedury zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych

Procedury zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych

Autor: Agnieszka Piwowarczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielających zamówień publicznych, w szczególności zamówień współfinansowanych ze środków UE. Opracowanie może okazać się także przydatne dla studentów prawa i administracji. W książce ukazano kolejne perspektywy finansowe w kontekście obowiązując
Ebook Wizerunek Polski i Polaków w chicagowskim

Wizerunek Polski i Polaków w chicagowskim "Dzienniku Związkowym"

Autor: Iwona Dembowska-Wosik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja poświęcona jest wizerunkowi Polski i Polaków, jaki promuje wśród swoich czytelników chicagowski „Dziennik Związkowy” - najstarsza polskojęzyczna gazeta codzienna wydawana w Stanach Zjednoczonych. Na podstawie cyklu felietonów komentujących bieżące wydarzenia w kraju nad Wisłą autorka ukazuje spojrzenie Polonii amerykańskiej na współczesną p
Ebook Status prawny i społeczny pracownika socjalnego

Status prawny i społeczny pracownika socjalnego

Autor: Jakub Niedbalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce zaprezentowano status prawny, społeczny i zawodowy pracownika socjalnego w Polsce. Treść publikacji została podzielona na trzy główne obszary. Po pierwsze, autor zamieścił genezę tworzenia się kadry pracowników socjalnych na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat, z nakreśleniem sytuacji społeczno-politycznej towarzyszącej rozwojowi zawodów opiekuńczych w Polsce.
Ebook Jakość życia dzieci a status społeczno-ekonomiczny rodziny. Teoria i badania

Jakość życia dzieci a status społeczno-ekonomiczny rodziny. Teoria i badania

Autor: Marta Petelewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja ukazuje zależności pomiędzy jakością życia dzieci a statusem społeczno-ekonomicznym rodziców. Przedstawia zastosowanie koncepcji jakości życia do badań zróżnicowania sytuacji życiowej dzieci (na przykładzie łódzkich szóstoklasistów) z perspektywy analiz strukturalnych. Przybliża kwestie teoretyczne związane z jakością życia oraz jakością życia dzieci,
Ebook Reintegracja zawodowa w spółdzielniach socjalnych na przykładzie województwa łódzkiego

Reintegracja zawodowa w spółdzielniach socjalnych na przykładzie województwa łódzkiego

Autor: Michał Jerzy Sobczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Spółdzielnie socjalne to jeden z rodzajów podmiotów gospodarki społecznej, który został wprowadzony do polskiego porządku prawnego w 2004 r. w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Organizacje te zalicza się do narzędzi aktywnej polityki rynku pracy, gdyż poprzez zatrudnienie osób zagrożonych ekskluzją społeczną dążą do ich reintegracji społeczno-zawodow
Ebook Opieka nad osobami starszymi. Wspierający i wspierani

Opieka nad osobami starszymi. Wspierający i wspierani

Autor: Zofia Szweda-Lewandowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja dotyczy sytuacji seniorów w zakresie potrzeb opiekuńczych z dwóch perspektyw: osób starszych oraz ich opiekunów (wspierany-wspierający - pierwsze tego typu badania prowadzone w Polsce). Autorka identyfikuje obszary, w których występuje deficyt wsparcia ze strony krewnych oraz bliskich (określa stopień zaspokojenia potrzeb opiekuńczych przez rodzinę). A
Ebook Istota prowadzenia operacji w Islamskiej Republice Afganistanu

Istota prowadzenia operacji w Islamskiej Republice Afganistanu

Autor: Magdalena El Ghamari

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Fragment: "Środowisko współczesnych operacji wojskowych jest wielowymiarowe oraz wieloaspektowe. Operacje reagowania kryzysowego z przełomu XX oraz XXI wieku przeprowadzone były na pograniczu cywilizacji europejsko -- azjatyckiej oraz w jednorodnym cywilizacyjnie środowisku arabskim. Pogranicze cywilizacyjne korzystnie wpływa na komunikację międzykulturową ze względu na wcześniejsze kontakty, nato
Ebook

"Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych". T. 23, nr 2/2016: Wybrane zagadnienia metodologii i metodyki badań w obszarze niepełnosprawności i codzienności osób z niepełnosprawnością

Autor: red. Magdalena Bełza, red. Zenon Gajdzica, red. Dorota Prysak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejny numer czasopisma Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych (2/2016, tom XXIII) zawiera zbiór tekstów ukazujących metodologiczne i metodyczne zagadnienia interdyscyplinarnych badań nad niepełnosprawnością (osób z niepełnosprawnością oraz uwarunkowaniami ich funkcjonowania). Niepełnosprawność jako kategoria badawcza przyjmuje postać s
Ebook Niewidzialny w sieci. Sztuka zacierania śladów

Niewidzialny w sieci. Sztuka zacierania śladów

Autor: Kevin Mitnick

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Każdy twój ruch w sieci jest monitorowany i zapisywany, a twoja prywatność nieustannie zagrożona. Potężne korporacje, rządy oraz cyberprzestępcy chcą wiedzieć, co robisz, i odpowiednio to wykorzystać. Kontrolują cię, by sprzedawać twoje dane w celach reklamowych czy wpływać na podejmowane decyzje. Chcą infiltrować twoje życie osobiste, a nawet cię okraść. Kevin Mitnick uczy sztuki bycia niew
Ebook Joga w kontekstach kulturowych 2

Joga w kontekstach kulturowych 2

Autor: red. Kamila Gęsikowska, red. Anna Gomóła

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Joga w kontekstach kulturowych 2 to publikacja związana z – realizowanym od 2013 roku – wspólnym projektem Zakładu Teorii i Historii Kultury Uniwersytetu Śląskiego oraz Katedry Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. W jego ramach organizowane są (od 2014 roku) doroczne referatowo-warsztatowe konferencje naukowe, kt&oacut
Ebook Miejskość i duch innowacyjności

Miejskość i duch innowacyjności

Autor: red. Krzysztof Bierwiaczonek, red. Marek S. Szczepański, red. Karolina Wojtasik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Miejskość i duch innowacyjności zawiera autorskie artykuły analizujące współczesne zjawiska społeczne, kulturowe i gospodarcze związane z miastem i szeroko rozumianą innowacyjnością. Pojęcie to funkcjonuje w książce w wielu kontekstach związanych między innymi z zaangażowaniem obywatelskim, funkcjonowaniem miejskich przestrzeni publicznych, tworzeniem przemysłu kreatywnego, kampanii p
Ebook Metropolizacja a lokalne

Metropolizacja a lokalne "governance". Globalne wyzwania państwa narodowego na przykładzie V Republiki Francuskiej

Autor: Robert Pyka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Globalizacja jest niewątpliwie jednym z tych współczesnych procesów, które znajdują się u źródeł najistotniejszych przemian współczesnych społeczeństw. Zachodzące dotąd niezależnie w obrębie państw narodowych zjawiska społeczne, gospodarcze i polityczne, stały się częścią sieci globalnych powiązań i współzależności, które państwa mogą kontrolować je
Ebook Oblicza twórczości

Oblicza twórczości

Autor: red. Grażyna Mendecka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia utrzymana jest w duchu postmodernizmu. Prezentuje z różnych stron problem twórczości, oryginalnie i twórczo ujęty przez autorów. W tomie znalazły się teksty dotyczące rzadko omawianych problemów w psychologii twórczości, np. inspiracji twórczej, otwartości dzieła, twardości jako cechy osobowości istotnej dla aktywności twórczej. Au
Ebook Cechy osobowości a doświadczanie szczęścia i poczucie sensu życia

Cechy osobowości a doświadczanie szczęścia i poczucie sensu życia

Autor: Anna Porczyńska-Ciszewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Co cechuje człowieka szczęśliwego i co odróżnia go od nieszczęśliwego? Czy szczęście zależy od bycia szczęśliwym, czy też od wielu przyjemnych sytuacji? W jakim stopniu zadowolenie i poczucie szczęścia zależą od usposobienia oraz cech osobowości człowieka? Na te m.in. pytania czytelnik może znaleźć odpowiedź w niniejszej pracy.   Zwracając uwagę na problematykę sensu życia i szcz
Ebook Hermeneutyka mitu dionizyjskiego w filozofii Fryderyka Nietzschego

Hermeneutyka mitu dionizyjskiego w filozofii Fryderyka Nietzschego

Autor: Malwina Rolka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest poświęcona dionizyjskim obliczom filozofii Fryderyka Nietzschego, stanowiąc zarazem próbę spojrzenia na jego dzieło przez pryzmat wykładni, dla której podstawą staje się mit. Dionizos pojawia się tu zarówno jako znak przeszłości, w którym dzięki rozszyfrowywaniu uniwersalnego charakteru mitycznych symboli poszukiwać należy pradawnej mądrości ludzkiej natury,
Ebook Zoomorfismos fraseológicos del espanol y del polaco: un estudio contrastivo desde el punto de vista de la lingüística cultural

Zoomorfismos fraseológicos del espanol y del polaco: un estudio contrastivo desde el punto de vista de la lingüística cultural

Autor: Agnieszka Szyndler

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem pracy jest analiza kontrastywna frazeologizmów zoonimicznych opartych na metaforze konceptualnej CZŁOWIEK TO ZWIERZĘ, występujących w języku hiszpańskim oraz polskim, a więc języków wpisanych w tę samą europejską ramę: system macro. Niemniej jednak fakt, iż kultura ta została ukształtowana poprzez wspólny system filozoficzno-religijny nie oznacza, że pomiędzy obiem
Ebook Eufemizmy we współczesnym języku słowackim

Eufemizmy we współczesnym języku słowackim

Autor: Mariola Szymczak-Rozlach

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia pt. Eufemizmy we współczesnym języku słowackim stanowi opracowanie zjawisk związanych z szeroko pojętą eufemizacją. Autorka na materiale słowackim omawia eufemizmy funkcjonujące w języku słowackim, wypełniając tym samym lukę w badaniach słowacystycznych w Polsce i na Słowacji. Praca ma charakter kulturoznawczo-lingwistyczny, bowiem eufemizmy są z jednej strony odpowiedzią na tabu
Ebook

"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa". T. 5

Autor: red. Ewa Budzyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rocznik „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”  nawiązuje do wydawanych przez Śląski Instytut Naukowy „Górnośląskich Studiów Socjologicznych”. W tomie piątym podjęty został problem szeroko pojętych wartości – wartości a etniczność, wartości prospołeczne i ich przemiany, świat wartości w różnych kulturach. „Górno
Ebook Lanalyse du discours : de la théorie  la pratique

Lanalyse du discours : de la théorie la pratique

Autor: Anna Kieliszczyk, Elżbieta Pachocińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja w języku francuskim jest wynikiem współpracy Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego z wydziałem Lettres Uniwersytetu w Poitiers. Językoznawcy z obydwu ośrodków zajęli się stanem badań i zastosowaniem współczesnych teorii do analizy różnych gatunków dyskursu. Teksty poszczególnych autorów składają się na pewien ciąg tematyczny do
Ebook Rekonstrukcja działań pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie

Rekonstrukcja działań pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie

Autor: Anna Jarkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorka publikacji, posługując się metodą badawczą bazującą na obserwacji uczestniczącej i wywiadach informacyjnych, rekonstruuje działania pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie. Odtworzenie takiego katalogu postaw pracowników socjalnych może być z jednej strony praktycznym wsparciem dla instytucji pomocowych, a z drugiej - przyczynić się do rozwoju teorii społeczn
Ebook Wymiary, konteksty i wzory karier. Proces stawania się sportowcem przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną - analiza społecznych mechanizmów (re)konstruowania tożsamości

Wymiary, konteksty i wzory karier. Proces stawania się sportowcem przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną - analiza społecznych mechanizmów (re)konstruowania tożsamości

Autor: Jakub Niedbalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autor książki rekonstruuje doświadczenia i działania składające się na wieloetapowy proces „stawania się” sportowcem przez osobę niepełnosprawną. Proces ten, będący zasadniczym przedmiotem podjętych analiz, został przedstawiony w jak najszerszych ramach strukturalno-instytucjonalnych, podając uwarunkowania i konteksty głównego działania, a więc sportu. Wyniki badań obrazują, iż
Ebook Edukacja międzykulturowa na rzecz zrównoważonego rozwoju

Edukacja międzykulturowa na rzecz zrównoważonego rozwoju

Autor: Aneta Rogalska-Marasińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Inspiracją do powstania książki była potrzeba podzielenia się z Czytelnikiem obserwacjami oraz naukową refleksją nad współczesną wielokulturową rzeczywistością społeczną i współtworzącym ją człowiekiem. Autorka łączy prezentowaną problematykę z postulatem naprawy relacji międzyludzkich i międzykulturowych poprzez zgodę na powszechną realizację idei zrównoważonego rozwoju, kt&o
Ebook Rozważania nad instytucją obrony koniecznej

Rozważania nad instytucją obrony koniecznej

Autor: Krzysztof Urbanek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Artykuł przybliża podstawy dogmatyczne, doktrynalne oraz historycznoprawne związane z problematyką okoliczności wyłączających bezprawność czynów, ze szczególnym uwzględnieniem obrony koniecznej. Obrona konieczna jako konstrukcja prawnicza jest wiekowa i na przestrzeni dziejów występowała wszędzie tam, gdzie władza publiczna stosowała represję karną. Praca poświęcona jest refleksjom nad polskim sys
Ebook

"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa". T. 4

Autor: red. Andrzej Górny, red. Justyna Kijonka, red. Agata Zygmunt

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tematyka czwartego tomu "Górnośląskich Studiów Socjologicznych. Seria Nowa" nawiązuje do zagadnień poruszanych w "Górnośląskich Studiach Socjologicznych", wydawanych niegdyś przez nieistniejący już Śląski Instytut Naukowy. W tomie zaprezentowane zostały między innymi wyniki badań i naukowe dociekania "młodych naukowców" – doktorant&oa
Ebook POLICJA JAKO INSTYTUCJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO. PERSPEKTYWA OSÓB STARSZYCH

POLICJA JAKO INSTYTUCJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO. PERSPEKTYWA OSÓB STARSZYCH

Autor: Maria Zrałek, Aldona Frączkiewicz-Wronka (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Sześć opracowań zawartych w niniejszym tomie składa się na narrację, której celem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, jak osoby starsze postrzegają wypełnianie przez Policję zadania związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Informacje o tym, jak wypełnianie zadań Policji jest oceniane, przyczyni się do tworzenia takiego wizerunku Policji, aby odpowiadał na z
Ebook MODELE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W WYBRANYCH PAŃSTWACH EUROPEJSKICH

MODELE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W WYBRANYCH PAŃSTWACH EUROPEJSKICH

Autor: Joanna Podgórska-Rykała, Maciej Borski (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Recenzowana praca, poświęcona europejskim modelom administracji samorządowej „Starej Europy” oraz młodym demokracjom Europy Środkowej i Wschodniej, charakteryzuje się różnorodnością rozwiązań ustrojowych przy równoczesnym spełnianiu standardów opartych na wspólnych wartościach fundamentalnych, wynikających z Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego oraz zasad
Ebook

"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa". T. 3

Autor: red. Marek S. Szczepański, red. Anna Śliz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Trzeci tom rocznika nawiązuje tematyką do „Górnośląskich Studiów Socjologicznych”, wydawanych niegdyś przez nieistniejący już Śląski Instytut Naukowy, w tym bowiem numerze podjęto problem różnych konfliktów społecznych (etnicznych, związanych z ekologią i gospodarką). Artykuły zostały zgrupowane w trzech częściach tematycznych. W części Konflikt etniczny: k
Ebook

"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa". T. 2

Autor: red. Kazimiera Wódz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Drugi tom czasopisma poświęcono problemowi społecznych konsekwencji rozwoju, a obecnie upadku przemysłu na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Część artykułów oparta jest na badaniach procesów przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych starych regionów Europy. Badania te prowadzone były przez zespół socjologów pod kierunkiem Kazimiery Wódz
Ebook

"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa". T. 1

Autor: red. Wojciech Świątkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tematem wiodącym pierwszego tomu wznowionej edycji „Górnośląskich Studiów Socjologicznych” jest ukazanie tradycji i stanu badań społecznych na Górnym Śląsku w zakresie wybranych dziedzin, w których dorobek badawczy jest znaczący i udokumentowany. Zbiór został podzielony na pięć działów: Śląsk – problemy społeczno-kulturowe; Kultura i prze
Ebook O współczesnych praktykach genderyzacji ciała

O współczesnych praktykach genderyzacji ciała

Autor: red. Jolanta Klimczak, red. Kazimiera Wódz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook prezentuje efekty socjologicznych badań i krytycznej refleksji nad kobiecością i męskością. Szczególną uwagę zwraca na cielesny wymiar ról społecznych przypisywanych kobietom i mężczyznom oraz na praktyki kulturowe, które wykorzystują ciało do konstruowania płci kulturowej.  Przedstawia analizę wybranych reprezentacji kobiecości i kobiecego ciała w fotografii, rekla
Ebook

"Studia Etnologiczne i Antropologiczne" 2014. T. 14: Globalizacja jako wyzwanie dla zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowo-Wschodniej

Autor: red. Halina Rusek, red. Jacek Szczyrbowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wiedza o procesie globalizacji, jego kierunkach i skutkach jest niespójna, rozproszona, a sam termin globalizacja różnie rozumiany i interpretowany. Nie jest zatem łatwo połączyć ze sobą globalizację oraz dziedzictwo kulturowe, jednak autorzy przyczynków zawartych w kolejnym tomie „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych” postanowili tę trudność pokonać.
Ebook Media społecznościowe. Dialog w cyberprzestrzeni. T. 2

Media społecznościowe. Dialog w cyberprzestrzeni. T. 2

Autor: red. Krystyna Doktorowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Tom stanowi drugą część zbioru tekstów poświęconych problematyce mediów społecznościowych – fenomenu współczesnej kultury partycypacji. Zamieszczone w nim teksty odnoszą się do problematyki mediów społecznościowych zarówno w aspektach społecznych, kulturowych, jak i piarowych, co stanowi kontynuację rozważań podjętych w poprzedniej części. Autorzy pod
Ebook Miejskie tłumy. Miasto i wspólnotowość w dobie sieciowej współpracy

Miejskie tłumy. Miasto i wspólnotowość w dobie sieciowej współpracy

Autor: Blanka Brzozowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja dotyczy kulturowych studiów miejskich z silnym uwzględnieniem perspektywy badań nad mediami i ich rolą w kształtowaniu „nowej wspólnotowości”, którą autorka próbuje zdefiniować w opozycji do tradycyjnych ujęć socjologicznych. Autorka akcentuje obserwowane współcześnie zjawisko przenikania się przestrzeni fizycznych i medialnych, a także śle
Ebook Bazary. Kooperacja czy konkurencja?

Bazary. Kooperacja czy konkurencja?

Autor: Łukasz T. Marciniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook dotyczy relacji między kupcami na targowiskach polskich i warunków, w jakich one przebiegają. Autor opisuje działania ekonomiczne kupców, ukierunkowane na sprzedaż i zysk oraz działania społeczne, czyli budowanie i zarządzanie relacjami z pozostałymi sprzedającymi na targowiskach, balansującymi między kooperacją a konkurencją. Ebook zawiera barwne opisy trajektorii zakupó
Ebook Bez retuszu czy po liftingu? Obrazy starości i aborcji w filmie

Bez retuszu czy po liftingu? Obrazy starości i aborcji w filmie

Autor: Ewelina Wejbert-Wąsiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook dotyczy dwóch kwestii społecznych -starości i aborcji -omawianych z perspektywy artystycznej (filmowej) i socjologicznej. Autorka ukazała oba zjawiska, odwołując się do współczesnego kina amerykańskiego, europejskiego i polskiego, zwracając uwagę na subiektywny, kulturowo uwarunkowany przekaz filmowy w odniesieniu do rzeczywistości. Przedstawiła także wyniki badań własnych na t
Ebook Planowanie i zarządzanie strategiczne w NGO: Od teorii do praktyki

Planowanie i zarządzanie strategiczne w NGO: Od teorii do praktyki

Autor: Tomasz Trzciński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest obszernym podręcznikiem planowania i zarządzania strategicznego w instytucjach typu NGO. Dowiemy się z niej o historii tej metody i korzyściach, jakie wynikają z zastosowania jej w organizacjach typu non-profit. Pierwsza część książki zawiera opis teorii, która stanowi podstawę do planowania i zarządzania strategicznego. W drugiej części książki znajduje się praktyczna propozycja pr
Ebook Praca opiekunki osób starszych i niepełnosprawnychw Wielkiej Brytanii

Praca opiekunki osób starszych i niepełnosprawnychw Wielkiej Brytanii

Autor: Sylwia Nawrat, Cekal Recruitment Ltd

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych nie jest łatwa i wymaga poświęcenia jak i czasami moralnego kręgosłupa. Ta Ebook opowiada o życiu i pracy opiekunek w Wielkiej Brytanii jak i zawiera przetłumaczone z języka angielskiego na język polski szkolenia. Każda opiekunka powinna koniecznie przeczytać tę książkę!
Ebook Wcielenia

Wcielenia

Autor: Aurelia Ziobrowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook ta powstała poprzez dyktowanie. Pokazuje nam chęć pomocy, jaką chcą okazać nam Dusze z zaświatów. Niestety, cały problem tkwi w tym, że wielu ludzi nie potrafi czytać znaków, pochodzących z innego wymiaru.
Ebook Bezpieczeństwo Kulturowe w Islamskiej Republice Afganistanu

Bezpieczeństwo Kulturowe w Islamskiej Republice Afganistanu

Autor: Magdalena El Ghamari

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Bezpieczeństwo kulturowe jest czymś więcej niż prostą sumą bezpieczeństwa poszczególnych jednostek. Stanowi nową jakość. Wynika z tego prawidłowość dotycząca różnicy między bezpieczeństwem kulturowym, a społecznym. Obszar Islamskiej Republiki Afganistanu nabiera w tym kontekście nowego znaczenia. Operacje militarne prowadzone w odmiennym środowisku kulturowym wymagają solidnej i merytorycznej wied
Ebook

"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa". T. 8

Autor: red. Andrzej Niesporek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Przedstawiamy tom 8. „Górnośląskich Studiów Socjologicznych. Seria Nowa”, przygotowany przez prof. Andrzeja Niesporka z Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Każdy tom naszego czasopisma ma swoją specyfikę tematyczną nakreśloną przez redaktora naukowego. Andrzej Niesporek zaprosił Autorów reprezentujących r&oacut
Ebook Migracje emerytów w Polsce - czynniki, kierunki, konsekwencje

Migracje emerytów w Polsce - czynniki, kierunki, konsekwencje

Autor: Sławomir Pytel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problematyką starzenia się ludności i populacją seniorów zajmuje się wiele dziedzin naukowych, w tym również geografia. Starzenie się populacji to proces polegający na zmianach w strukturze wieku ludności, a jego konsekwencje wywołują różnorodne potrzeby i zagrożenia natury medycznej, społecznej i gospodarczej. Stąd badanie tego procesu ma duże znaczenie teoretyczne i praktycz
Ebook Opowiastki i wierszyki

Opowiastki i wierszyki

Autor: Katarzyna Siuda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wierszowane opowiastki, z którymi dziecko ma największy kontakt w okresie przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym są pięknym i skutecznym narzędziem, dzięki któremu możemy kształtować osobowość dziecka. Ich bohaterowie są wiernymi przyjaciółmi i towarzyszami przedszkolaka w podróży przez dzieciństwo. Wierszowane opowiastki zachwycają, rozwijają wyobraźnię i uczą, wprowadzają w świat pełen bajkowych pos
Ebook

"Nie" to za mało. Jak stawić opór polityce szoku i stworzyć świat, jakiego nam trzeba

Autor: Naomi Klein

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Gorąca reakcja na najważniejsze wydarzenia polityczne, przede wszystkim na wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych, oraz na gwałtownie rosnące w innych krajach prawicowy populizm i nacjonalizm. To Ebook o systemie, w którym ktoś taki jak Trump mógł zostać prezydentem. Ebook o procesach i prawidłowościach tego systemu, które mimo lokalnych r&oacut
Ebook Płeć zmiany. Zjawisko transformacji w Polsce z perspektywy gender. Wydanie drugie zmienione i poprawione

Płeć zmiany. Zjawisko transformacji w Polsce z perspektywy gender. Wydanie drugie zmienione i poprawione

Autor: Izabela Desperak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja zawiera analizę transformacji w Polsce z perspektywy społecznej zmiany uwzględniającej wymiar płci. Składa się na nią prezentacja teoretycznego zaplecza i metodologicznych założeń, następnie omówienie wybranych wymiarów analizy (takich jak rynek pracy, przestrzeń publiczna, dyskurs publiczny, polityki płci) na podstawie literatury przedmiotu i badań autorki, a na koniec op
Ebook

"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa" 2018, T. 9, z. 1

Autor: red. Adam Bartoszek, red. Sławomira Kamińska-Berezowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi przejaw potrzeby ciągłej refleksji nad znaczeniem socjologii w zmieniającym się społeczeństwie oraz nad społeczną rolą socjologów. W prezentowanym tomie zestawione zostały cztery kategorie problemów ważnych dla sposobów rozumienia misji społecznej socjologów, rozpoznających sens swojego funkcjonowania na rynku pracy i nauki. Są to: kwestie etyczne ksz
Ebook Harmonia społeczna

Harmonia społeczna

Autor: W. Julian Korab-Karpowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

    Harmonia społeczna jest kontynuacją myśli zawartej w Traktacie polityczno-filozoficznym. Korab-Karpowicz dowodzi, że nasze idee i sposób widzenia świata odkrywają, a zarazem kształtują naszą rzeczywistość. Dążeniu do dominacji przeciwstawia dążenie do doskonałości, a konfliktowi - współdziałanie. Pokazuje, że jeżeli właściwie rozpoznamy naszą naturę i zorganizujemy życie społeczne zgodnie z za
Ebook Upadek imperium. Nauka dla współczesnej Rosji

Upadek imperium. Nauka dla współczesnej Rosji

Autor: Jegor Gajdar

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

    Jegor Gajdar, przedwcześnie zmarły w 2009 r. były premier Rosji, był jednym z autorów programu radykalnych reform gospodarczych, jakie przeprowadzono w tym kraju na początku lat dziewięćdziesiątych, a także cenionym w świecie nauki ekonomistą. Ebook Upadek imperium wydana w Rosji w 2006 r. stała się tam bestsellerem. Autor kreśli w niej szerokie tło historyczne, docieka przyczyn upadku imperió
Ebook Wstyd. Seks i medycyna. Przewodnik dla lekarzy

Wstyd. Seks i medycyna. Przewodnik dla lekarzy

Autor: Michał Lew-Starowicz, Alicja Długołęcka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest pozycją traktującą o wstydzie jako pierwotnej emocji towarzyszącej nam prawie codziennie w róznych sytuacjach życiowych. Wstyd może dotyczyć zarówno relacji rodzinnej, partnerskiej oraz pojawić się w relacji lekarz pacjent/pacjentka. Autorzy analizują wstyd oraz dają praktyczne wskazówki jak radzić sobie z tą emocją i dlaczego jest tak ważna w relacjach międzyludzkich. W książce są rodz
Ebook Oblicza niepełnosprawności w teorii i praktyce

Oblicza niepełnosprawności w teorii i praktyce

Autor: Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook dotyczy niepełnosprawności jako zjawiska społecznego powstającego pod wpływem czynników historycznych, kulturowych oraz politycznych, które kształtują wizerunek osoby z różnego rodzaju dysfunkcjami i prowadzą do rewidowania definicji pojęcia niepełnosprawności. Publikację kierujemy do przedstawicieli środowiska akademickiego zainteresowanych problematyką niepełnosprawno
Ebook Dzieci psychiatryka

Dzieci psychiatryka

Autor: Sara Romska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook składa się z trzech równorzędnych wątków wzajemnie się przeplatających. Główny wątek to pamiętnik Natalii, która opisuje swoje patologiczne relacje z rodziną, destrukcyjne zachowania i proces demoralizacji. Drugi to przeżycia dzieci, ich losy, które zaprowadziły je do tego samego miejsca -- szpitala psychiatrycznego oddziału o wzmożonym zabezpieczeniu. Trzeci dotyczy pracy oddziału, regulami
Ebook Rodzina niejedno ma oblicze - refleksja o współczesnej rodzinie

Rodzina niejedno ma oblicze - refleksja o współczesnej rodzinie

Autor: red. Andrzej Górny, red. Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz, red. Grzegorz Libor, red. Agata Zygmunt

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rodzina jest jedną z podstawowych instytucji we wszystkich społeczeństwach. Jest grupą społeczną, która stanowi pas transmisyjny integrujący jednostki z szerszymi układami społecznymi. Jej sprawne funkcjonowanie przekłada się zarówno na dobrostan jednostek, jak i na efektywne funkcjonowanie złożonych systemów makrospołecznych. Systematycznie prowadzone badania naukowe wskazują
Ebook Srebrne tabu. Przyjaźń, miłość i seks w wieku dojrzałym

Srebrne tabu. Przyjaźń, miłość i seks w wieku dojrzałym

Autor: Monika Kamieńska, Monika Mularska-Kucharek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook zawiera wywiady ze znanymi osobami oraz porady eksperckie na temat poprawy jakości życia ludzi starszych. O tym, jak spełniać swoje marzenia i dbać o codzienną aktywność opowiadają postaci kojarzone z telewizji (np. Krystyna Mazurówna, Teresa Lipowska, Andrzej Precigs, Ryszard Rembiszewski, Zofia Suska, Krystyna Sienkiewicz – jedna z ostatnich oficjalnych wypowiedzi), a także zw
Ebook Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu

Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu

Autor: Katarzyna Jędrys Siuda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Świadoma profilaktyka to przede wszystkim wiedza i odpowiedzialność za dziecko. Nie zapominajmy, że dzięki rozumieniu mowy dziecko poznaje otaczający go świat, a dzięki umiejętności mówienia i precyzyjnej komunikacji jest ono w stanie zdobyć potrzebne mu informacje, wyrazić własne sądy, uczucia i upodobania.
Ebook Praca opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych w Wielkiej Brytanii

Praca opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych w Wielkiej Brytanii

Autor: Sylwia Nawrat

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych nie jest łatwa i wymaga poświęcenia. Ta Ebook opowiada o życiu i pracy opiekunek w Wielkiej Brytanii oraz zawiera przetłumaczone z języka angielskiego szkolenia. Każda opiekunka powinna koniecznie przeczytać tę książkę!
Ebook Doświadczenie przemocy w rodzinie. Autobiograficzne narracje kobiet

Doświadczenie przemocy w rodzinie. Autobiograficzne narracje kobiet

Autor: Katarzyna Gajek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana Ebook dotyczy bardzo ważnego i trudnego problemu - przemocy wobec kobiet. Tematyka ta budzi zainteresowanie wielu środowisk, nie tylko akademickich. Autorka analizuje narracje kobiet w kontekście wyodrębnionych przez Fritza Schutze struktur procesowych. Jest to pierwsza znana mi tego typu interpretacja przemocy domowej w polskiej literaturze pedagogicznej. Wypowiedzi narratorek są prz
Ebook Jej opowieści. Rzecz o równouprawnieniu kobiet

Jej opowieści. Rzecz o równouprawnieniu kobiet

Autor: Jarosław Kapsa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook bezpośrednio odnosi się do 100 rocznicy przyznania praw wyborczych kobietom. Przyjęta forma, określona tytułem „Jej opowieści”, oddaje w pierwszym rzędzie głos bohaterkom historii: obszernie cytowane są teksty programowe i wspomnieniowe aktywistek ruchu feministycznego tworzącego się na przełomie XIX i XX w. Opowieści dotyczą przede wszystkim środowiska tworzącego Związek R&oacut
Ebook Chorał gregoriański

Chorał gregoriański

Autor: Romuald Milewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Notatki powstałe na zajęciach z chorału gregoriańskiego prowadzonych przez ks. kan. Mieczysława Dworakowskiego -- profesora seminarium i dyrektora Diecezjalnego Instytutu Organistowskiego w Łomży
Ebook Istota prowadzenia operacji w Islamskiej Republice Afganistanu

Istota prowadzenia operacji w Islamskiej Republice Afganistanu

Autor: Magdalena El Ghamari, Julita Mirowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Środowisko współczesnych operacji wojskowych jest wielowymiarowe oraz wieloaspektowe. Operacje reagowania kryzysowego z przełomu XX oraz XXI wieku przeprowadzone były na pograniczu cywilizacji europejsko -- azjatyckiej oraz w jednorodnym cywilizacyjnie środowisku arabskim. Pogranicze cywilizacyjne korzystnie wpływa na komunikację międzykulturową ze względu na wcześniejsze kontakty, natomiast jedno
Ebook Koniec wszelkiego zła

Koniec wszelkiego zła

Autor: Jeremy Locke

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook dla tych, którzy pragną WOLNOŚCI i mają dość wszelkiej WŁADZY ponad swoim życiem. Ebook, która tłumaczy różnice pomiędzy prawdziwymi regułami rządzącymi naszym życiem, a sztucznymi prawami, tworzonymi przez WŁADZĘ tylko po to, by nas zniewalać. Jeżeli chcesz zobaczyć co WŁADZA zrobiła z TWOIM światem, z MOIM światem, z NASZYM światem, zacznij od wzięcia tej książki w swoje ręce. Koniec ws
Ebook Studentki w seksbiznesie

Studentki w seksbiznesie

Autor: Katarzyna Kozłowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rozerotyzowana kultura, wypełniona seksualnością, promującą ekshibicjonizm społeczny i przenikanie pornosfery do kultury masowej. Kultura, która pokazuje młodym ludziom, że aby się liczyć w grupie rówieśniczej trzeba podążać za trendami, mieć modne ubrania i najnowsze gadżety. Taka jest dzisiejsza rzeczywistość. Jakie niesie ze sobą konsekwencje? O tym przekonasz się po przeczytaniu tej książki.
Ebook Zarządzanie Przez Cele w dziale sprzedaży i nie tylko

Zarządzanie Przez Cele w dziale sprzedaży i nie tylko

Autor: Jacek Jędrzejczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszy poradnik, dotyczy stosowania Zarządzania Przez Cele (ZPC) jako koncepcji, ale i narzędzia pozwalającego skutecznie zarządzać działaniami pracowników na każdym szczeblu organizacji zgodnie z celami i strategią firmy. Zawarte w nim treści można polecać wszystkim osobom, które na codzień kierują zespołami pracowników i odpowiadają za realizację zadań i celów na poziomie pionów, działów, a n
Ebook Komunikatory internetowe pomoc w komunikowaniu? Czy postęp zaburzający relacje międzyludzkie?

Komunikatory internetowe pomoc w komunikowaniu? Czy postęp zaburzający relacje międzyludzkie?

Autor: Adrian Ciepał

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest psychologicznym podejściem do tematyki relacji ludzkich w realnym i internetowym świecie. Odpowiada na takie pytania jak. Czy w dobie internetu nadal rozwijają się relacje. Czy istnieją takie same więzi -- zarówno pod względem ilości jak i jakości -- które rozwijały się w czasach przed internetem? Czy relacje internetowe są bardziej trwałe? Czy mają mniej lub więcej kontaktów ze znajomy
Ebook Niewidzialna transfuzja 3

Niewidzialna transfuzja 3

Autor: Wahe Singh

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook popularnonaukowa. Od czasów Hipokratesa poszukiwano przyczyn chorób wszelakich. Teorie mnożyły się jak grzyby po deszczu. W starożytności dopatrywano się przyczyn chorób spowodowanych przez humory. Za czasów Pasteura winą za choroby obarczono zarazki. Dziś wmawia się ciemnotę, że to czynniki środowiskowe. Według autora przyczyna wielu chorób jest niewidzialna transfuzja.
Ebook Schematy unikania opodatkowania funkcjonujące w polskiej praktyce i skuteczność środków stosowanych do ich zwalczania

Schematy unikania opodatkowania funkcjonujące w polskiej praktyce i skuteczność środków stosowanych do ich zwalczania

Autor: Marcin Lachowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook, w której przedstawione zostały stosowane w praktyce sposoby optymalizacji podatkowej w podatkach dochodowych oraz oceniono skuteczność rozwiązań prawnych w walce ze zjawiskiem unikania opodatkowania. Ebook stanowi w istocie treść pracy doktorskiej Marcina Lachowicza z 2015 roku.
Ebook Stowarzyszanie się

Stowarzyszanie się "wykluczonych". Przykład bezdomności

Autor: Małgorzata Kostrzyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podstawę do napisania książki stanowi trwające kilka lat badanie partycypacyjne, prowadzone wśród bezdomnych mężczyzn próbujących „Wziąć sprawy w swoje ręce” i samodzielnie powołać organizację, która miała temu sprzyjać. Efektem badania stała się rekonstrukcja procesu ich stowarzyszania się, w który wpisane są mechanizmy stygmatyzacji ujawniające się na styk
Ebook Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej

Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej

Autor: Ruth Benedict

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Ruth Benedict, klasyk antropologii amerykańskiej, znana jest polskiemu czytelnikowi jako autorka Wzorów kultury, które należą do kanonu lektur humanistycznych. Ebook Chryzantema i miecz powstała jako owoc badań nad kulturą Japonii, które Benedict podjęła na zlecenie amerykańskich władz podczas drugiej wojny światowej. Choć napisana pół wieku temu, w innej rzeczywistości historycznej i gospodarc
Ebook Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne. Teoria i praktyka

Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne. Teoria i praktyka

Autor: Tomasz Trzciński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook bardzo obszernie opisuje zasady przywództwa transformacyjnego i charyzmatycznego. Czytelnik przeczyta o najważniejszych założeniach tych metod Pozna też biografie najsłynniejszych liderów transformacyjnych i charyzmatycznych. Dowie się także, jak rozwinąć swój osobisty styl przywództwa, czyli jak zbudować "mapę rozwoju lidera". Dodatkowo Ebook zawiera rozdziały dotyczące zarządzania opartego
Ebook Kultura literacka

Kultura literacka

Autor: Katarzyna Jędrys Siuda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Literatura jest istotnym elementem wpływającym na prawidłowy rozwój. To właśnie z jej pomocą dziecko uczy się reguł i wzorów zachowań. Pomaga też pokonywać dziecku jego problemy. Sięga ono po książkę, kiedy jest wesołe i kiedy jest smutne. W gronie bohaterów literackich poszukuje sytuacji podobnych do swoich sytuacji życiowych.
Ebook Armia Pakistanu. Kultura strategiczna

Armia Pakistanu. Kultura strategiczna

Autor: Aleksander Głogowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja dotyczy kultury strategicznej Pakistanu, a w szczególności ścierania się wpływów brytyjskich/zachodnich i islamskich.
Ebook Międzypokoleniowe więzi w rodzinie. Studium socjologiczne rodzin polskich i słowackich

Międzypokoleniowe więzi w rodzinie. Studium socjologiczne rodzin polskich i słowackich

Autor: Ewa Budzyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook w pierwszej części przestawia teoretyczne koncepcje rodzinnych więzi społecznych w szerokim kontekście więzi ogólnospołecznych oraz konsekwencje przyjmowanych i wcielanych w życie teoretycznych założeń, w świetle współczesnych badań społecznych. Ponadto na podstawie badań nad radykalnie zmieniającą się rodziną zachodnią, ukazuje przemiany jakości międzypokoleniowych więzi, nie
Ebook Przewodnik po demonologii ludowej

Przewodnik po demonologii ludowej

Autor: Romuald Milewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przewodnik po demonologii ludowej -- to krótki zarys przesądów, guseł i wierzeń ludowych, spotykanych na terenie Polski. Autor w zwięzły sposób przedstawia związane z tymi wierzeniami istoty demoniczne oraz inne zjawiska.
Ebook Starzenie się społeczeństwa a polityka fiskalna i migracyjna

Starzenie się społeczeństwa a polityka fiskalna i migracyjna

Autor: Agnieszka Fihel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorzy zajmują się zagadnieniami polityki przeciwdziałania starzeniu się społeczeństwa. Pokazują, jaki wpływ na dzietność mają konkretne działania z zakresu polityki fiskalnej, jaki jest ich koszt, jakie są wydatki państwa na poszczegó lne działania w ramach polityki imigracyjnej, ile kosztuje stymulowanie imigracji kompensacyjnej, tzn. uzupełniającej braki na rynku pracy. Pytają o najbard
Ebook Sport i czas wolny w perspektywie interdyscyplinarnej

Sport i czas wolny w perspektywie interdyscyplinarnej

Autor: red. Dorota Nowalska-Kapuścik, Grzegorz Libor,

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Sport zawsze stanowił nieodłączony element kultury, jednak w ostatnich czasach problematyka ta nabrała nowego, ogromnego znaczenia. Szeroko rozumiany ruch i rekreacja to nie tylko podstawa dobrej kondycji psychofizycznej, ale i przepustka do funkcjonowania  w satysfakcjonującej nas przestrzeni towarzyskiej, prywatnej i zawodowej. Odpowiednio wyrzeźbione ciało to współczesny znak towaro
Ebook Harmonia funkcyjna

Harmonia funkcyjna

Autor: Romuald Milewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik do systematycznej nauki harmonii praktycznej. Napisany z myślą o samoukach oraz uczniach szkół muzycznych, słuchaczach diecezjalnych szkół organistowskich i studentach muzykologii.
Ebook Prokrastynacja

Prokrastynacja

Autor: Ethan Tussey

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czy zdarzyło Wam się kiedyś oderwać od pracy i nauki, żeby przejrzeć Facebooka lub Twittera? Słuchać muzyki w trakcie dojazdów do pracy? Grać na telefonie w poczekalni u dentysty, żeby tylko nie myśleć, co czeka Was za drzwiami? No właśnie. Ethan Tussey, amerykański medioznawca, postanowił przyjrzeć się temu, co dzieje się z czasem, w którym nie robimy nic konkretnego wracamy do domu
Ebook Kiedy nie ufać statystykom?

Kiedy nie ufać statystykom?

Autor: Janina Bąk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tytuł "Kiedy NIE ufać statystykom?" nie jest kolejnym podręcznikiem do statystyki. Ani zestawem dowodów na to, że statystyki kłamią. Janina Bąk - wykładowca i popularna blogerka, znana bardziej jako Janina Daily - stworzyła praktyczny kurs zadawania demaskujących pytań tym, którzy statystykami manipulują. Naucz się krytycznie i mądrze patrzeć na dane. Minimum teorii, maksim
Ebook Wieczny las. Poza pogonią wielkich miast

Wieczny las. Poza pogonią wielkich miast

Autor: Justyna Stoszek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ta Ebook powstała z miłości do drzew. Chociaż nasza egzystencja jest zależna od lasów, paradoksalnie jesteśmy dla nich największym zagrożeniem. Rośliny od wieków o nas dbały, lecz dziś to my musimy zadbać o nie, pozostawiając im wolną przestrzeń, w którą nie będziemy ingerować. Justyna Stoszek, twórczyni żywych rzeźb FOREST FOREVER, to artystka, prekursorka roślinnych instalacji w szkle. Swo
Ebook Przestrzenny wymiar karier menedżerów i przedsiębiorców. Analiza socjologiczna

Przestrzenny wymiar karier menedżerów i przedsiębiorców. Analiza socjologiczna

Autor: Waldemar Dymarczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji zrekonstruowano przestrzenny wymiar karier ludzi biznesu, szczególnie predysponowanych do roli kreatorów przestrzeni, gdzie realizują swoje ambicje zawodowe i pasje życiowe. Zmiany, jakich dokonują w środowisku pracy i poza nią, dotyczą nie tylko ich samych czy najbliższych im osób, lecz także mają duże znaczenie dla członków organizacji, partnerów,
Ebook Zabójstwo a niepoczytalność

Zabójstwo a niepoczytalność

Autor: Filip Bolechała

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zabójstwo jest czynem, który stanowi dynamiczny rezultat kombinacji i wzajemnego oddziaływania wielu różnorodnych czynników, zarówno tych, mających swoje źródło w osobie sprawcy, jak i będących efektem konkretnej sytuacji, w której się on znalazł. Dlatego też sprawcy zabójstw są uznawani za grupę zróżnicowaną, heterogenną pod wzgl
Ebook Przypadki kryminalne. Ciemna liczba przestępstw jako problem interdyscyplinarny

Przypadki kryminalne. Ciemna liczba przestępstw jako problem interdyscyplinarny

Autor: Zbiorowy

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kryminalistyka - z różnych punktów widzenia, omawiana przez praktyków i teoretyków, wybitnych specjalistów. 
Ebook Starość w (wielkim) mieście

Starość w (wielkim) mieście

Autor: Dorota Nowalska-Kapuścik, Jolanta Klimczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedstawiamy raport z badań poświęcony opiniom seniorek i seniorów na temat ich potrzeb i zasobów w miejscu zamieszkania. Spiritus movens tego przedsięwzięcia badawczego była Janina Piwowarczyk- prezeska stowarzyszenia „Nasze Osiedle Ścigały” w Katowicach. Z jej inicjatywy i z Jej wsparciem podjęłyśmy się zorganizowania i przeprowadzenia badań oraz przygotowania wstępneg
Ebook Artykuły

Artykuły

Autor: Katarzyna Lisowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dwa artykuły z zakresu filozofii, które zawierają wiele refleksji własnych na kluczowe zagadnienia i wciąż aktualne we współczesnym świecie -- antropologia i egzystencjalizm.
Ebook iGen. Dlaczego dzieciaki dorastające w sieci są mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne, mniej szczęśliwe i zupełnie nieprzygotowane do dorosłości - i co to oznacza dla nas wszystkich

iGen. Dlaczego dzieciaki dorastające w sieci są mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne, mniej szczęśliwe i zupełnie nieprzygotowane do dorosłości - i co to oznacza dla nas wszystkich

Autor: Jean M. Twenge

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Urodzeni po 1995 roku. Dorastali z telefonem komórkowym, mieli konto na Instagramie, zanim poszli do liceum, nie pamiętają czasów sprzed internetu. Różnią się od każdego poprzedniego pokolenia. Mowa tu o jednej czwartej Amerykanów. To iGen (skrót od iGeneracji) pokolenie internetu. Właśnie nadeszło. W tej fascynującej, pełnej życia książce dr Jean Twenge maluje odkrywczy portret nowego pokolenia
Ebook Polityka społeczna

Polityka społeczna

Autor: Martin Bill

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Polityka społeczna stanowi jeden z istotnych elementów działań podejmowanych przez instytucje państwowe i samorządowe. Poprzez tego rodzaju politykę kształtowane są ogólne warunki pracy oraz bytu ludności, tworzone są prorozwojowe struktury społeczne, wspierane obszary życia społecznego, które niedomagają, sfer społecznych wykluczonych z powodu nałogów, niskiego statusu ekonomicznego, wieku czy ni
Ebook Kotan. Czy mnie kochasz?

Kotan. Czy mnie kochasz?

Autor: Przemysław Bogusz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zawsze budził skrajne emocje. Kiedy rozdawał prezerwatywy i kiedy ogłaszał, że jego idolem jest Jezus. Gdy zakładał pierwsze domy dla narkomanów i gdy wraz z nosicielami wirusa HIV był lżony i poniewierany przez tłum ogarnięty lękiem przed „karą bożą”. Oskarżany o kolaborację z komunistyczną władzą i kierowanie się chęcią rozgłosu, uparcie robił swoje. Pomagał tym, którzy
Ebook Social Construction of Sex Work. Ethnography of Escort Agencies in Poland

Social Construction of Sex Work. Ethnography of Escort Agencies in Poland

Autor: Izabela Ślęzak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

The book presents the social organization of escort agencies in Poland. The author focuses on analyzing the actions of female sex workers who are seen as active entities co-creating their working conditions. The author discusses the relationships between employees of the premises, namely the women providing sex services, the managers of the agencies and the security workers. Furthermore, she analy
Ebook Doktryna szoku

Doktryna szoku

Autor: Naomi Klein

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W tej przełomowej książce autorka bestselleru "No Logo" opowiada, w jaki sposób amerykańskie strategie wolnorynkowe podbiły świat, wykorzystując to, że niektóre kraje i narody znajdują się w stanie szoku. Irak ogarnia wojna domowa. Korzystając z chaosu, amerykańska administracja wprowadza nowe przepisy prawa, które pozwalają koncernom naftowym takim jak Shell czy BP
Ebook Obraz wojny w mediach

Obraz wojny w mediach

Autor: Natalia Baidetska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Media kreują wydarzenia na świecie, do tego dochodzą manipulacje, szczególnie, jeśli sprawy tyczą się polityki. Publikacja zwraca uwagę na przekaz medialny a rzeczywistość wojenną. Demaskuje mechanizmy, które rządzą się światem mediów.
Ebook Przyszłość naszej wolności

Przyszłość naszej wolności

Autor: Jean-Hervé Lorenzi, Mickaël Berrebi

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Jaka przyszłość czeka nas w świecie zmieniającym się pod dyktando szefów największych firm technologicznych, mających ogólnoświatowy zasięg i realne możliwości wpływania na wszystkie aspekty naszego życia społecznego i prywatnego? Czy eksperymenty z ludzkim genomem, sztucznym warunkowaniem pamięci, postęp technologiczny, wymuszający zmiany struktury rynku pracy i powiększający zastępy
Ebook Racjonalność w dyskursach o pracy w Polsce (po)transformacyjnej

Racjonalność w dyskursach o pracy w Polsce (po)transformacyjnej

Autor: Konrad Kubala

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook dotyczy form współczesnej komunikacji społecznej i jej skutków w postaci tworzenia oraz odtwarzania definicji zjawisk i procesów mających podstawowe znaczenie dla porządku społecznego. W publikacji nawiązano do terminów kluczowych dla reprodukcji życia społecznego, takich jak bezpieczeństwo, ryzyko czy zaufanie. Uzasadniono znaczenie pojęcia racjonalność, niezbędn
Ebook Wyobrażenia zbiorowe społeczeństw byłej Jugosławii w XXI wieku. Perspektywa politologiczna

Wyobrażenia zbiorowe społeczeństw byłej Jugosławii w XXI wieku. Perspektywa politologiczna

Autor: Magdalena Rekść

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi nowatorskie na gruncie polskiej politologii opracowanie dotyczące wyobrażeń zbiorowych – kategorii kojarzonej głównie z socjologią – z punktu widzenia badaczki sfery polityki. Przyjęty model teoretyczny posłużył autorce do naszkicowania i przeanalizowania kształtów wyobrażeń zbiorowych społeczeństw byłej Jugosławii w niełatwym okresie przedłużającego si
Ebook Prasa lokalna w relacjach z kluczowymi aktorami społecznymi. Studia przypadków

Prasa lokalna w relacjach z kluczowymi aktorami społecznymi. Studia przypadków

Autor: Sylwia Męcfal

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia proponowana czytelnikom łączy w sobie elementy różnych dyscyplin naukowych: socjologii, politologii, medioznawstwa, ale przede wszystkim jej istotnym elementem jest zastosowana metoda badawcza – studium przypadku. Szczególny nacisk został położony na etykę badawczą oraz obszar badawczy, który można zaliczyć do tzw. trudnych do eksploracji.   „Jest
Ebook Powrót do Reims

Powrót do Reims

Autor: Didier Eribon

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Anatomia społecznego wstydu i wykluczenia. Autor, francuski socjolog i filozof, miał na koncie wiele książek, między innymi biografię Foucaulta, gdy uświadomił sobie, że o ile przez lata zajmował się wykluczeniem i homofobią, o tyle nigdy nie przeanalizował tego, co naznaczyło całe jego życie: podziału klasowego i biedy. Wraca na prowincję, do rodzinnego domu i opisuje wszystko to, czego zawsze
Ebook Pilnowanie strażników. Etyka dziennikarska w praktyce

Pilnowanie strażników. Etyka dziennikarska w praktyce

Autor: Maciej Iłowiecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dziennikarze to strażnicy prawdy i demokracji. Ale okazuje się, że strażników trzeba pilnować, aby nie zapominali, że uprawiają zawód zaufania publicznego, że są czwartą władzą o ogromnych wpływach. Jeżeli praca dziennikarza nie opiera się na etyce, to staje się zwykłą propagandą lub oszustwem. Ta Ebook to kompendium wiedzy dla wszystkich, którym zależy na zachowaniu godności tego zawodu. Autor w
Ebook Dziesięć książek, które zepsuły świat

Dziesięć książek, które zepsuły świat

Autor: Benjamin Wiker

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czy głoszone przez Rousseau tezy przyczyniły się do wybuchu rewolucji francuskiej? Dlaczego Lenin cenił Machiavellego? Czy Darwin był "ojcem" eugeniki? W jaki sposób badania Kinseya wpłynęły na rewolucję seksualną w XX wieku? Beniamin Wiker przekonuje nas, że niebezpieczne idee zawarte w Ebookch mają poważne konsekwencje. Bowiem raz wypuszczona do społecznego krwiobiegu trucizna infekuje kolejne
Ebook Boiduda

Boiduda

Autor: Jakub Lubelski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Poruszająca, napisana z rozmachem opowieść o dorastaniu dziecka wychowywanego bez ojca, o poszukiwaniu fundamentu i przedwczesnej dojrzałości, do której zmusza konieczność zbudowania tego, co inni dostają gotowe. Piękna opowieść o matce i synu, o tym, jak ojcem staje się każde z nich, ale chyba również opowieść o pokoleniu, które dziś dochodzi do głosu. Czy dzisiejsi trzydziestolatkowie nie są po
Ebook Safari za progiem domu

Safari za progiem domu

Autor: Marzenna Nowakowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

: kto gryzie żaby w tyłek zamiast je całować, : łosie korzystające z anten i wzmacniaczy sygnału : niedźwiedzie tańczące twista : żywe trupy w siedzibach Czarnego Pana : namiętność w grządce rzodkiewek : koncerty trupich główek na trąbkę : roztańczone zaloty basujących dorszy : dzieciństwo w cmentarnej krypcie - chrząszcze z rodziny omarlicowatych : biedronki trujące niczym
Ebook Kultura narodu

Kultura narodu

Autor: Artur Górski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

KULTURA NARODU to Ebook, która ukazuje się drukiem po raz pierwszy, chociaż od śmierci autora minęło już pół wieku. Praca opowiada o znaczeniu kultury w życiu społeczeństw, a zwłaszcza o tym, w jaki sposób kultura polska przyczyniła się do przetrwania narodu pozbawionego własnej państwowości.
Ebook Homoseksualizm. Przegląd światowych analiz i badań. Wydanie 2018

Homoseksualizm. Przegląd światowych analiz i badań. Wydanie 2018

Autor: Beata Wieczorek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwsza na polskim rynku przekrojowa Ebook stanowiąca przegląd badań zjawiska homoseksualizmu. Analiza dowodów naukowych na poparcie konkurencyjnych hipotez odnoszących się do tego, czym jest homoseksualizm i jak powstaje. SYMPTOMY, PRZYCZYNY I TERAPIA HOMOSEKSUALIZMU HOMOSEKSUALIZM W HISTORII - W RÓŻNYCH KULTURACH GENY, WPŁYWY ŚRODOWISKA, CZY WOLNY WYBÓR? DYSKRYMINACJA W OBIE STRONY RUCH L
Ebook Emocje - relacje - empatia w wieku dojrzałym. Warsztat: Jak zadbać o siebie

Emocje - relacje - empatia w wieku dojrzałym. Warsztat: Jak zadbać o siebie

Autor: Jolanta Marchlewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Bezcenne wskazówki jak poprawić lub zmienić swoje życie, aby było spełnione i szczęśliwe. Wspaniała i potrzebna Ebook! Urszula Dudziak   Ebook zachęca do refleksji nad własnym rozwojem, kształtowaniem umiejętności autentycznego wyrażania siebie w relacjach z innymi oraz słuchaniem innych z uważnością. Zaproponowane ćwiczenia mogą stanowić motywację do zmiany dojrzałego życia. Beata
Ebook Arytmetyka codzienności. Antropologiczna analiza rachunków domowych

Arytmetyka codzienności. Antropologiczna analiza rachunków domowych

Autor: Katarzyna Orszulak-Dudkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce podjęto rozważania z zakresu antropologii ekonomicznej i antropologii codzienności. Na podstawie niepublikowanych materiałów źródłowych - prywatnych zeszytów z rachunkami domowymi prowadzonych przez wiele lat przez trzy kobiety o różnej sytuacji zawodowej i rodzinnej, w nieco odmiennych warunkach kulturowych - autorka dokonała interesującej antropologicznej an
Ebook Profesor Dębski. Lekarz od cudu życia

Profesor Dębski. Lekarz od cudu życia

Autor: Edyta Brzozowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pacjentki mówiły o nim, że jest jak Juda Tadeusz, patron od spraw trudnych i beznadziejnych. Bo profesor Romuald Dębski nie był zwyczajnym ginekologiem-położnikiem. Raczej ostatnią szansą na macierzyństwo. Kobiety, które przez lata bez powodzenia starały się zajść w ciążę, leczyły się właśnie u niego. I rodziły dzieci. Mimo swoich chorób: endometriozy, raka, bezowulacyjnych cyklów, chorób ta
Ebook Starość w nurcie życia. Refleksje nad starością. Tom 2

Starość w nurcie życia. Refleksje nad starością. Tom 2

Autor: Elżbieta Dubas, Marcin Muszyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Refleksje zawarte w tomie mieszczą się pomiędzy dwoma biegunami nurtu życiowego – społeczno-kulturowym i jednostkowym przeżywaniem starości. Publikacja dotyczy procesów migracyjnych, które coraz częściej wpływają na ludzi starszych i lokują starość w kontekście interakcji globalnych; działań lokalnych, środowiskowych i instytucjonalnych podejmowanych na rzecz seniorów; z
Ebook Śmierć i życie wielkich miast Ameryki

Śmierć i życie wielkich miast Ameryki

Autor: Jane Jacobs

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook, która zrewolucjonizowała myślenie o nowoczesnym mieście - nareszcie po polsku. Jane Jacobs była dziennikarką, pasjonatką architektury i miejskiego życia, a jednocześnie oburzoną obywatelką Nowego Jorku, która na własnej skórze czuła skutki arogancji i megalomanii władz miasta, urbanistów i deweloperów. Wskutek ich decyzji jej ukochana dzielnica Greenwich Village miała zostać przecięta autos
Ebook Balwierze, cyrulicy, wyrwizęby. Z dziejów choroby i zdrowia

Balwierze, cyrulicy, wyrwizęby. Z dziejów choroby i zdrowia

Autor: Dariusz Łukasiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Fragment wstępu: Niedostatek badań nad dziejami kwestii zdrowotnych widoczny jest jasno w podręcznikach historii Polski i historii powszechnej, podczas gdy są to zagadnienia znaczące, ale i ciekawe. Podobnie jak w obszarze innej instytucji – szkolnictwa – w biegu epok następowały tu wielkie jakościowe zmiany, które miały zasadniczy wpływ na komfort ludzkiego
Ebook W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego. Tom 5

W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego. Tom 5

Autor: Daniel Kadłubiec, Ewa Ogrodzka-Mazur, Andrzej Kasperek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorzy poszczególnych tekstów nawiązują do najważniejszych wartości: poczucia przynależności do określonej grupy, wpajania szacunku, przywiązania do tradycji własnego regionu, jego osiągnięć, kultury przodków, lokalnej gwary i ludzi, którzy go zamieszkują. Zwracają uwagę – w aktualnych kontekstach społecznych i kulturowych – na etos narodowy, etos pracy, ce
Ebook Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnością. Od pasywności i wykluczenia do aktywności życiowej i integracji społecznej

Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnością. Od pasywności i wykluczenia do aktywności życiowej i integracji społecznej

Autor: Jakub Niedbalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji przedstawiono ogólną sytuację osób niepełnosprawnych w Polsce z perspektywy zmian o charakterze społecznym, gospodarczym i politycznym. Motywem przyświecającym powstaniu książki był przede wszystkim jej praktyczny i eksplanacyjny charakter. W zamyśle autora ma ona stanowić kompendium wiedzy z zakresu niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnością, zwłaszcza w wym
Ebook Wszyscy kłamią. Big data, nowe dane i wszystko, co Internet może nam powiedzieć o tym, kim naprawdę jesteśmy

Wszyscy kłamią. Big data, nowe dane i wszystko, co Internet może nam powiedzieć o tym, kim naprawdę jesteśmy

Autor: Seth Stephens-Davidowitz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oto człowiek! Wszystko, czego wolelibyście nie wiedzieć o sobie i innych Serum prawdy niepotrzebne, konfesjonały do lamusa, wykrywacze kłamstw na śmietnik historii! Jest jedno miejsce, gdzie ludzie są przynajmniej na ogół absolutnie szczerzy: okno wyszukiwarki. Seth Stephens-Davidowitz, filozof i doktor ekonomii, były pracownik Googlea, przeanalizował dane z wyszukiwań internetowych dot
Ebook Kobiety wobec dominacji i opresji

Kobiety wobec dominacji i opresji

Autor: Izabela Desperak, Ewa Hyży, Inga B. Kuźma, Edyta Pietrzak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest kolejną publikacją pokonferencyjną Interdyscyplinarnego Seminarium Gender, tym razem otwierającą przed czytelniczkami i czytelnikami perspektywę globalną. Poświęcona jest nie tylko dominacji i opresji, jakiej doświadczają kobiety na całym świecie, lecz także strategiom oporu podejmowanego przez nie dawniej i teraz, zarówno w Polsce, jak i w sąsiedniej Ukrainie oraz odległej Etiop
Ebook Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej

Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej

Autor: Red.: Hanna Gosk, Dorota Kołodziejczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Teksty zebrane w tomie Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu... dowodzą komparatystycznego  potencjału studiów postzależnościowych. Pokazują kierunki dialogu regionalnego podejmowanego w różnych ujęciach i z różnych perspektyw naświetlającego problematykę  Europy Środkowej i Wschodniej. To dialog transdyscyplinarny, w którym uczestniczą: ant
Ebook Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 1945-1948

Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 1945-1948

Autor: Beata Halicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

U siebie, a jednak obcy – polscy i niemieccy wygnańcy między pożegnaniem a nowym życiem. Przyłączenie do Polski niemieckich terenów na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej w 1945 roku wiązało się z trudnym procesem niemal całkowitej wymiany ludności i objęcia w posiadanie regionu, w którym wojna dokonała ogromnych zniszczeń. Ówczesne określenie „Dziki Zach&oac
Ebook Żyj po swojemu

Żyj po swojemu

Autor: Agnieszka Krzyżanowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nie daj sobie wmówić, że z twoim życiem jest coś nie tak. Nie podążaj za trendami ? zwolnij, zadawaj pytania, a zobaczysz, jak wiele masz! Świat próbuje nam wmówić, że wciąż zbyt mało posiadamy, niewiele wiemy, za mało przeżyliśmy. Media społecznościowe sprawiają, że czujemy się gorsi i niewystarczający (ach, te wakacje na Malediwach i skandynawskie wnętrza). Zapominamy, że o naszym życiu de
Ebook Emocje i nastrój

Emocje i nastrój

Autor: Daniel Jerzy Żyżniewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ich zrozumienie pozwala nam lepiej poznać siebie i drugiego człowieka. Świadome i regularne oddziaływanie na własną emocjonalność może zmieniać funkcjonowanie mózgu niezależnie od wieku. Choć mamy pewne predyspozycje genetyczne, to emocje kształtowane są przez środowisko - tak powstają np. strach, złość, wstręt, radość. Korzystając z wyników aktualnych badań na gruncie psychologii autor w przy
Ebook Pamięć zbiorowa o wojnie na Pacyfiku w powojennej Japonii

Pamięć zbiorowa o wojnie na Pacyfiku w powojennej Japonii

Autor: Maciej Pletnia

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook dotyczy wpływu pamięci zbiorowej o wojnie na Pacyfiku na współczesną japońską tożsamość zbiorową. Autor stara się znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka jest rola owej pamięci w budowaniu współczesnej tożsamości Japończyków. Zastosowana w pracy metodologia czerpie z dorobku antropologii symbolicznej oraz socjologii kulturowej. Zarówno dzięki wykorzystaniu l
Ebook Matki i córki we współczesnej Polsce

Matki i córki we współczesnej Polsce

Autor: Elżbieta Korolczuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Co to znaczy być matką córki? Jakie są doświadczenia córek? Jak matki i córki rozumieją „bycie kobietą” i jak budują swoje miejsce w świecie, w którym płeć jest jednym z głównych punktów odniesienia? Kobiecość ma być przekazywana córkom przez matki – jaką wersję kobiecości przekazały nam matki, a jaką my przekazujemy córkom?
Ebook Eseje -- zakres nauk społecznych

Eseje -- zakres nauk społecznych

Autor: Katarzyna Lisowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Szkice poświęcone są przede wszystkim dydaktyce wartości w szkole, etycznemu wymiarowi zawodu nauczyciela. To refleksje o tym, jakie są relacje współczesnej szkoły z uczniem i rodzicami. To postulat, rodzaj manifestu nauczyciela-pedagoga, który wzywa do większej refleksji nad zawodem.
Ebook Myśl w obcęgach. Studia nad psychologią społeczeństwa Sowietów

Myśl w obcęgach. Studia nad psychologią społeczeństwa Sowietów

Autor: Stanisław Cat-Mackiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

PISMA WYBRANE STANISŁAWA CATA-MACKIEWICZA   Każde przeinaczenie prawdy zwiększa niebezpieczeństwa, które nam grożą ze strony bolszewizmu. Ale właśnie dlatego, że pisałem prawdę, przedstawiłem całą ohydę życia bolszewickiego, tego człowieka, którego nie tylko, że jest głodny i źle odziany, ale przede wszystkim ma myśl trzymaną w obcęgach. Człowieka trzymanego w najgorszej kator
Ebook Kochana Ijeawele albo manifest feministyczny w piętnastu wskazówkach

Kochana Ijeawele albo manifest feministyczny w piętnastu wskazówkach

Autor: Chimamanda Ngozi Adichie

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Mocna wypowiedź na temat współczesnego feminizmu Chimamandy Ngozi Adichie, autorki bestsellerowej powieści Amerykaana i eseju Wszyscy powinniśmy być feministami ujęta w formie listu do przyjaciółki. Kilka lat temu Chimamanda Ngozi Adichie otrzymała list od bliskiej przyjaciółki z dzieciństwa z prośbą o radę, jak ma wychować nowo narodzoną córeczkę na feministkę. Odpowiedzią jest Kochana Ijeawe
Ebook Głupota. Nieoficjalna biografia

Głupota. Nieoficjalna biografia

Autor: Jean-François Marmion

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Różne rodzaje głupoty, naukowa definicja dupka, rozmaite poziomy bezmyślności, obskurantyzm i nacjonalistyczne idiotyzmy, postprawdy i sukcesy populizmu, wciskanie kitu, głupawe sny oraz całkiem sporo o Donaldzie Trumpie. Wszyscy wiemy, czym jest głupota każdy styka się z nią na co dzień. A jednak dotychczas znawcy ludzkich zachowań nie próbowali jej precyzyjnie zdefiniować. Lepiej zrozumie
Ebook Brudna praca w zawodach medycznych. Konteksty interakcji pacjent-personel medyczny w procesie leczenia

Brudna praca w zawodach medycznych. Konteksty interakcji pacjent-personel medyczny w procesie leczenia

Autor: Michał Lesiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji dokonano analizy interakcji pomiędzy pacjentami i personelem medycznym, ze szczególnym uwzględnieniem obciążeń (społecznych, interakcyjnych, moralnych, fizycznych), które wiążą się z pracą lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Wykorzystując koncepcję Everetta Hughesa – dirty work (brudnej pracy), starano się pokazać trud związany z wykonywaniem zawo
Ebook Inne śmierci. Antropologia umierania i żałoby w późnej nowoczesności

Inne śmierci. Antropologia umierania i żałoby w późnej nowoczesności

Autor: Anna E. Kubiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Twierdzenie o tabu śmierci we współczesnej kulturze należy odłożyć do lamusa. Kostucha przemawia dziś wieloma językami – przez media, psychoterapeutów, tanatologów, nowe formy danse macabre w sztuce wysokiej i kulturze popularnej, debaty o eutanazji, narracje o doświadczeniach śmierci klinicznej, dzienniki chorych, a także nowe role odgrywane przez trupa. Nie z
Ebook Kod kulturowy

Kod kulturowy

Autor: Clotaire Rapaille

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kod kulturowy został dotychczas przetłumaczony na 12 języków (ostatnia edycja w Korei Południowej sprzedana w 250 000 egzemplarzy). Planowane jest kolejne wydanie książki w USA, m.in. w związku z premierą książki w Polsce oraz serialem Netflixa 13 kodów, 13 kultur. Ebook jest lekturą obowiązkową na wielu amerykańskich uczelniach wyższych o profilu biznesowym. Co różni ludzi
Ebook Jak zrumunizowała się Rumunia

Jak zrumunizowała się Rumunia

Autor: Lucian Boia

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ceniony i poczytny rumuński historyk Lucian Boia proponuje nowe spojrzenie na relacje Rumunów z innymi narodami. Każda nacja ma własne doświadczenia z Innymi, jednak tylko nieliczne doświadczyły ich obecności w takim stopniu i z podobną intensywnością co Rumuni. Aktualny obszar państwa rumuńskiego na  przestrzeni dziejów stykał się z wieloma etnicznymi i kulturowymi wpływami ora
Ebook Ciało. Instrukcja dla użytkownika

Ciało. Instrukcja dla użytkownika

Autor: Bill Bryson

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Całe życie spędzamy w jednym ciele, a jednak wielu z nas nie ma pojęcia, ani jak ono dokładnie działa, ani z czego się konkretnie składa. Ideą, która przyświecała mi podczas pisania książki, była próba zrozumienia tego niezwykłego i tajemniczego mechanizmu, jakim jest każdy z nas. Bill Bryson Bill Bryson po raz kolejny udowadnia, że jest niezrównanym towarzyszem podróży, gdy o
Ebook Przyszło nam tu żyć. Reportaże z Rosji

Przyszło nam tu żyć. Reportaże z Rosji

Autor: Jelena Kostiuczenko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W cieniu wielkiej polityki, wojen, fortun zdobywanych z dnia na dzień, z daleka od obiektywów kamer i świateł reflektorów jest inna Rosja. To kraj, w którym w opuszczonym moskiewskim szpitalu koczuje grupa nastolatków stalkerów, diggerów, samobójców, strażników i upiorów. W walącym się hotelu robotniczym mieszka kilkanaście rodzin, które od lat czekają na lokale zastępcze pisali w tej sprawie ju
Ebook W kręgu upiorów i wilkołaków. Demonologia słowiańska

W kręgu upiorów i wilkołaków. Demonologia słowiańska

Autor: Bohdan Baranowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jedna z najważniejszych książek na temat słowiańskiej demonologii! Strzygonie, zmory, południce, latawce, kikimory, leśne duchy, wąpierze, przypadki polowań na czarownice w kraju nad Wisłą zostały tu opisane szczegółowo, okiem prawdziwego znawcy tematu. Autor w sposób rzetelny i przejrzysty poddaje analizie demoniczne istoty, występujące w mitologii słowiańskiej, a także opisuje wierzenia,
Ebook Łzy w deszczu

Łzy w deszczu

Autor: Witold Meszuge

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Łzy w deszczu" to Ebook o duchowości (nie mylić z religijnością!), o rozwoju osobistym, o rzeczywistości, o Bogu -- jakkolwiek Go rozumujemy -- o miłości, wreszcie o przebudzeniu emocjonalnym i duchowym, które dostępna jest wielu ludziom. Mijają lata i coraz częściej okazuje się, że pozornie zwariowane pomysły i niby to szalone rozwiązania, proponowane przez Meszuge, pomagają wielu ludziom wyraźn
Ebook Zabrali mi kraj

Zabrali mi kraj

Autor: Wojciech Ganczarek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Z Wenezueli doby kryzysu ucieka więcej niż jeden na dziesięciu mieszkańców. To obecnie druga największa fala migracyjna na świecie. Reportaż "Zabrali mi kraj" przedstawia ten proces poprzez historie osobiste Wenezuelczyków żyjących dziś w Ekwadorze, Peru, Boliwii, we Włoszech i Irlandii, a także w Polsce. Tekst stanowi uzupełnienie i ciąg dalszy książki "Upały, mango i ropa naftowa".
Ebook Kultura literacka w wychowaniu

Kultura literacka w wychowaniu

Autor: Katarzyna Jędrys Siuda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Literatura jest istotnym elementem wpływającym na prawidłowy rozwój. To właśnie z jej pomocą dziecko uczy się reguł i wzorów zachowań. Pomaga też pokonywać dziecku jego problemy. Sięga ono po książkę, kiedy jest wesołe i kiedy jest smutne. W gronie bohaterów literackich poszukuje sytuacji podobnych do swoich sytuacji życiowych.
Ebook Kosmopolska i Kosmopolacy. W poszukiwaniu europejskiego domu. Eseje

Kosmopolska i Kosmopolacy. W poszukiwaniu europejskiego domu. Eseje

Autor: Artur Becker

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

,,Kosmopolska i Kosmopolacy. W poszukiwaniu europejskiego domu to nie wtłoczona między okładki silva rerum, lecz przy całej różnorodności podejmowanych w niej tematów Ebook wewnętrznie spójna, zrodzona mianowicie z jednego podstawowego pragnienia (wy)tłumaczenia niemieckim czytelnikom polskich kodów kulturowych, historiozoficznych wizji i narodowych mitologii, ment
Ebook Chłopska (nie)pamięć. Dziedzictwo chłopskości w polskiej literaturze i kulturze

Chłopska (nie)pamięć. Dziedzictwo chłopskości w polskiej literaturze i kulturze

Autor: Grzegorz Wołowiec, Dorota Krawczyńska, Grzegorz Grochowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W większości współczesnych nawiązań do chłopskiego dziedzictwa powraca przekonanie o szczególnej roli wiejskiego pochodzenia w kształtowaniu polskiej mentalności, a nawet o jego formacyjnym charakterze – chłopska kondycja bywa często postrzegana jako podstawa społecznych wyobrażeń, powszechnych postaw i preferowanych stylów życia, gustów, nawyków, upodobań.
Ebook Tragizm polityki mocarstw

Tragizm polityki mocarstw

Autor: John J. Mearsheimer

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jakie reguły rządzą rywalizacją między mocarstwami? Jakie strategie stosują państwa w walce o potęgę? Kiedy rywalizacja międzynarodowa prowadzi do wojen?   *   Tragizm polityki mocarstw jest, obok Końca historii Francisa Fukuyamy i Zderzenia cywilizacji Samuela P. Huntingtona, jedną z najważniejszych książek o polityce międzynarodowej napisanych po zakończeniu z
Ebook Program logopedyczny

Program logopedyczny

Autor: Katarzyna Jędrys Siuda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Program pracy logopedycznej zakłada objęcie opieką logopedyczną dzieci w wieku 3 -- 6 letnich w zakresie eliminowania zaburzeń mowy. Program pełni również funkcję profilaktyczną. Jego elementy mogą wprowadzać nauczyciele na zajęciach dydaktycznych lub wyrównawczych celem wspierania terapii logopedycznej oraz rozwijania mowy i myślenia dzieci. Program zakłada współpracę z nauczycielami, rodzicami,
Ebook Zator uczuć. Psychogram pewnego społeczeństwa

Zator uczuć. Psychogram pewnego społeczeństwa

Autor: Hans Joachim Maaz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  "Byliśmy społeczeństwem tłumiącym uczucia. Trwaliśmy przy naszych uczuciach, nad całym naszym życiem panował i kształtował je zator uczuć. Byliśmy otoczeni emocjonalnym murem, takim, jak mur berliński otaczający nasz kraj". Tak pisał słynny psychiatra Hans-Joachim Maaz w bestsellerowej książce "Zator uczuć", która ukazała się w 1990 roku. Dwadzieścia lat później jego analiza pozostaje nadal aktu
Ebook Fundamenty zawodu dziennikarza

Fundamenty zawodu dziennikarza

Autor: Zbiorowy

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Znakomici prawnicy i medioznawcy: Ksenia Kakareko, Jacek Sobczak, Tadeusz Kononiuk – autorzy książki pt. Fundamenty zawodu dziennikarza nie tylko wskazują w swej pracy na korzenie dziennikarstwa, ale porządkują wiedzę o nim, mówią o jego współczesnej kondycji. Powiedzieć o tej książce, że jest interesująca i potrzebna dla dziennikarzy oraz studentów dziennikars
Ebook Sztuka kobiecości

Sztuka kobiecości

Autor: Aneta Borowiec, Beata Wróbel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Po przeczytaniu tej książki powiesz: „Wiecie co? Fajnie być kobietą!” O pożądaniu, czułości i orgazmach, czyli dlaczego kobiety mają inaczej. O miesiączce i szalejących hormonach. O wychowywaniu dzieci, dojrzewaniu, budowaniu dobrych związków i stresie, który jest wrogiem miłości. O wszystkim, co składa się na bycie kobietą, bez zadęcia i z empatia
Ebook Kod kreatywności. Sztuka i innowacje w epoce sztucznej inteligencji

Kod kreatywności. Sztuka i innowacje w epoce sztucznej inteligencji

Autor: Marcus du Sautoy

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czy komputer może zostać kompozytorem? Czy da się stworzyć algorytm, który napisze powieść godną Nobla? Czy sztuczna inteligencja może tworzyć sztukę? My, ludzie, posiadamy niezwykłą umiejętność. Za pomocą dźwięków, obrazów i znaków potrafimy uwznioślić, pogłębić i przekształcić naszą egzystencję. To nieograniczona kreatywność czyni nas wyjątkowymi. Kreatywnośc jest k
Ebook Zaburzony umysł. Co nietypowe mózgi mówią o nas samych

Zaburzony umysł. Co nietypowe mózgi mówią o nas samych

Autor: Eric R. Kandel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dlaczego matematycy przejawiają częściej cechy autystyczne? W jakim stopniu moralne decyzje są uwarunkowane przez biologię? Czy psychoterapia może zmieniać strukturę układu nerwowego? W jaki sposób indywiduale poczucie "ja" wyłania się z fizycznej materii mózgu?   To tylko niektóre z kwestii, jakie w swojej najnowszej książce porusza noblista, jeden z pionier&oa
Ebook Ogólna Teoria Neopopulizmu

Ogólna Teoria Neopopulizmu

Autor: Arkadiusz Bartłomiejczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ogólna Teoria Neopopulizmu jest publikacją, która pomoże czytelnikowi zrozumieć, dlaczego z pozoru darmowa rzecz, jest w rzeczywistości kosztowna dla domowego budżetu. Po zapoznaniu się z publikacją czytelnik z pewnością nie spojrzy już tak samo na słowo"darmowe" padające podczas kampanii wyborczych. Ekonomiści zaś znajdą w publikacji nową metodologię miary neoopopulizmu na podstawie danych makroe
Ebook Na posterunku. Udział polskiej policji granatowej i kryminalnej w Zagładzie Żydów

Na posterunku. Udział polskiej policji granatowej i kryminalnej w Zagładzie Żydów

Autor: Jan Grabowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Historia granatowej policji nie jest tematem zamkniętym i oswojonym. Wręcz przeciwnie, okupacyjne losy policjantów wracają dziś jako jeden z elementów walki o pamięć i mity historyczne, na których zasadza się polska polityka historyczna. Jest rzeczą charakterystyczną, że przestępstwa popełnione przez granatowych policjantów na innych Polakach nie wzbudzają już takich emocji to w końcu, jak można
Ebook Zbyt inteligentni, żeby żyć szczęśliwie

Zbyt inteligentni, żeby żyć szczęśliwie

Autor: Jeanne Siaud-Facchin

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czy inteligentny człowiek może być szczęśliwy? Pytanie wydaje się absurdalne, ale często jest uzasadnione, ponieważ osoby inteligentne są nierzadko nadwydajne mentalnie i wysoko wrażliwe, co sprawia, że trudniej im doświadczać szczęścia. Widzisz więcej niż inni, bywasz więc krytyczny i zdarza ci się coś ostro skomentować? Marzysz o tym, żeby czasem naiwnie spojrzeć na świat i dać się ponieść fal
Ebook O naturze ludzkiej

O naturze ludzkiej

Autor: Roger Scruton

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Obrona wyjątkowości człowieka pióra uznanego filozofa Rogera Scrutona W książce O naturze ludzkiej ceniony pisarz i filozof Roger Scruton przedstawia oryginalną i radykalną obronę ludzkiej wyjątkowości. Mierząc się z poglądami psychologów ewolucyjnych, moralnych utylitarystów i filozofów materialistycznych takich jak Richard Dawkins i Daniel Dennett, Scruton przekonuje, że ludzi nie można rozum
Ebook Nauki płynące z Zagłady

Nauki płynące z Zagłady

Autor: Gérard Rabinovitch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pełne filozoficznej i historycznej głębi refleksje nad tragiczną zagładą Żydów w czasie II Wojny Światowej. Analiza przyczyn i swoistych "sygnałów" zwiastujących tę przerażającą, mimo upływu lat tragedię prowokuje do pytań o uniwersalność mechanizmów ludobójstwa i stanowi przestrogę dla społeczeństw Zachodnich na przyszłość.   Gérard Rabinovitch
Ebook Bogactwo i nędza narodów

Bogactwo i nędza narodów

Autor: David S. Landes

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jest to zapierająca dech w piersiach swoim rozmachem panorama dziejów świata. Autor, historyk i ekonomista, emerytowany profesor Uniwersytetu Harvarda, postawił sobie za zadanie wyśledzić i pojąć, jak przebiegał główny nurt postępu ekonomicznego i modernizacji: jak doszliśmy do tego, gdzie jesteśmy i kim jesteśmy. Landes mistrzowsko operuje anegdotą, szczegółem, zaskakującym
Ebook Rzeczy i Zagłada

Rzeczy i Zagłada

Autor: Bożena Shallcross

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jako jedno z najważniejszych doświadczeń historii XX wieku i modernizmu Zagłada przemawia do nas dzisiaj w języku śladów – jako wizualna migawka, materialny strzęp czy echo traumatycznej pamięci. Owa ocalała reszta jest tekstem Zagłady na równi z pisanymi świadectwami. Ebook ta stawia pytanie o to, czym jest reszta i ślady pozostałe po uprzedmiotowionej ofierze i po przero
Ebook Szwajcaria, czyli jak przeżyć między krowami a bankami. Bilet w jedną stronę

Szwajcaria, czyli jak przeżyć między krowami a bankami. Bilet w jedną stronę

Autor: Joanna Lampka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Szwajcaria. Kraj niezawodnych zegarków, słynnych serów, wysokich gór i niskich podatków. Jego mieszkańcy wydają się nam chłodni, zapracowani, niechętni do integracji z obcymi i resztą Europy. Czy tak jest naprawdę?Niekoniecznie! Szwajcarzy, gdy tylko pogoda pozwala, wskakują do rzek, czasem nawet w przerwie od pracy. A skoro już o tych przerwach mowa, spróbujcie dodzwonić się do szwajcarskiej fi
Ebook Apokalipsa tu i teraz

Apokalipsa tu i teraz

Autor: René Girard

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W pędzie ku zniszczeniu świata Historia przyspiesza, prowadząc nas do ostatecznej katastrofy. Tylko wtedy, gdy to zrozumiemy, możemy spróbować uniknąć całkowitego zniszczenia. Taką tezę stawia René Girard, wizjoner, jeden z największych europejskich myślicieli, dyskutując z Benoîtem Chantreem nad niedokończonym dziełem Clausewitza O wojnie. Koniec jest bliski. Dotąd jednak byliśmy ślepi na to, co
Ebook Dzieci w konfliktach zbrojnych

Dzieci w konfliktach zbrojnych

Autor: red. nauk. Robert Kobryński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja „Dzieci w konfliktach zbrojnych” jest jedną z nilicznych w Polsce publikacji w tym temacie. W tym wypadku przybrała postać pracy zbiorowej, stworzonej głównie przez młode pokolenie badaczy stosunków międzynarodowych, których połączyła pasja naukowa i wspólne zainteresowania. Poruszana problematyka udziału dzieci w tak przerażających zjaw
Ebook Duch 44. Siła ponad słabością

Duch 44. Siła ponad słabością

Autor: Stanisław Zasada

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zawsze w cieniu. Zawsze potrzebni. Wreszcie docenieni. Kapelani Powstania Warszawskiego. Gdy kapituluje Starówka, żal za grzechy i rozgrzeszenie stają się cenniejsze niż życie. Generał Antoni Chruściel Monter poleca wprowadzenie w oddziałach jednolitych modlitw porannych i wieczornych. Wśród ruin nie milkną nabożeństwa. W pierwszą niedzielę Powstania na Powiślu mszę celebruje kapelan oddziału K
Ebook Szkoła ma być dla ucznia

Szkoła ma być dla ucznia

Autor: Tomasz Tokarz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest apelem o inną kulturę edukacyjną, opartą na uznaniu podmiotowości ucznia. Mam nadzieję, że stanie się inspiracją dla nas wszystkich -- rodziców, nauczycieli, kadr zarządzających oświatą, aktywistów społecznych -- do działania na rzecz szkoły jako miejsca przyjaznego młodym ludziom. Miejsca, w którym faktycznie będą mogli się rozwijać, które pozwoli im być autorami własnych edukacyjnych
Ebook Szkoła wolna od selekcji -- model szkoły idealnej

Szkoła wolna od selekcji -- model szkoły idealnej

Autor: Katarzyna Lisowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Szkoła nie tylko przez uczniów, ale i przez nauczycieli postrzegana jest jako poligon. Trzeba nieustannie walczyć o swoje miejsce. Jakie ukryte programy realizuje szkoła? Publikacja jest odpowiedzią na to zagadnienie.
Ebook Senior Policy in Hungary, Poland and Russia

Senior Policy in Hungary, Poland and Russia

Autor: Bogusława Urbaniak, Yaroslava Evseeva, Laszlo Patyan

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

The monograph considers the notion and scope of senior policy vis-à-vis similar policies, such as social policy on ageing, social policy on old age, and social policy on the elderly. Although retirement policy is unrelated to senior policy, it is also covered in the monograph because of its influence on the financial situation and well-being of the elderly and older adults. A brief review o
Ebook Szaleństwo tłumów. Gender, rasa, tożsamość

Szaleństwo tłumów. Gender, rasa, tożsamość

Autor: Douglas Murray

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prowokująca i błyskotliwie napisana Ebook autora bestsellerowej Przedziwnej śmierci Europy. W swojej najnowszej książce Douglas Murray zajmuje się najbardziej spornymi problemami XXI wieku: seksualnością, płcią, technologią i rasą. Ujawnia zdumiewające wojny kulturowe toczone w miejscach pracy, szkołach i domach w imię sprawiedliwości społecznej i polityki tożsamości. Żyjemy w epoce ponowocz
Ebook Duchowe bezdroża. Przewodnik po wierze zmutowanej

Duchowe bezdroża. Przewodnik po wierze zmutowanej

Autor: Radosław Broniek OP

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czy wszystkie religie są tak samo dobre? Czy katolik może bezpiecznie ćwiczyć jogę i uprawiać medytację? Czy charyzmatycy przekazują fałszywy obraz Boga? Czy zainteresowanie egzorcyzmami jest niebezpieczne? Jakie są prawdziwe i fałszywe zagrożenia dla wiary? Ojciec Radosław Broniek OP bierze pod inkwizytorską lupę współczesne zjawiska duchowe i bacznie się im przygląda. Efekty jego śledztwa wi
Ebook W Polsce, czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata

W Polsce, czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata

Autor: Edwin Bendyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"W Polsce, czyli wszędzie" to opowieść o końcu naszego świata, próba refleksji nad tym, co możemy zrobić, kiedy coraz wyraźniej widzimy zbliżający się zmierzch cywilizacyjnego modelu, który budowaliśmy przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Edwin Bendyk opisuje przemiany społeczne, kulturowe, gospodarcze i polityczne, które doprowadziły świat do kryzysu. Pandemia koronawirusa ujawniła, jak krucha jest
Ebook Równia wznosząca Pokonaj depresję z pomocą neuronauki

Równia wznosząca Pokonaj depresję z pomocą neuronauki

Autor: Alex Korb

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Neuronauka w walce z depresją Depresja przypomina często równię pochyłą, po której z dnia na dzień zsuwamy się w przepaść pełną smutku, zmęczenia i apatii. Z pomocą w takim przypadku może przyjść neuronauka zajmująca się badaniem układu nerwowego. Alex Korb, neuronaukowiec z wieloletnim stażem, w przystępny sposób przybliża wiedzę dotyczącą naszych emocji, myśli i zachowań o
Ebook Najważniejsze typy ludzkiej osobowości

Najważniejsze typy ludzkiej osobowości

Autor: Alan Coleger

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook przedstawia 16 podstawowych typów ludzkiej osobowości, czym każda się charakteryzuję, jakie zawody są najbardziej trafne dla każdego rodzaju osobowości. Ebook przeznaczona dla ludzi, którzy chcieliby poznać wszystkie rodzaje osobowości oraz chcieli znaleźć własną i dowiedzieć się większej ilości szczegółów na jej temat.
Ebook Wiedza ekonomiczna, praca, przedsiębiorczość, konsumpcja. Świadomość ekonomiczna polskich studentów

Wiedza ekonomiczna, praca, przedsiębiorczość, konsumpcja. Świadomość ekonomiczna polskich studentów

Autor: Urszula Swadźba, Rafał Cekiera, Monika Żak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest efektem badań i analiz trzech autorów zajmujących się problematyką związaną ze świadomością ekonomiczną (pracą, przedsiębiorczością, mobilnością za pracą, konsumpcją). W niniejszej publikacji uwaga została skoncentrowana na młodym pokoleniu – studentach polskich i ich świadomości ekonomicznej. Ebook adresowana jest do naukowców zajmujących się tą problematyką, prakty
Ebook Aktywność obywatelska mieszkańców Łodzi i Iwanowa. Struktura i uwarunkowania

Aktywność obywatelska mieszkańców Łodzi i Iwanowa. Struktura i uwarunkowania

Autor: Agnieszka Murawska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji omówiono poziom, strukturę oraz uwarunkowania partycypacji obywatelskiej w sferze politycznej i społecznej w dwóch postprzemysłowych miastach – Łodzi i Iwanowie. Ramą teoretyczną monografii jest pytanie o dominujący model obywatelstwa: liberalny czy komunitarny. Ebook wpisuje się w obecny w Polsce nurt rozważań socjologicznych na temat okoliczności różnorodn
Ebook Miasto według socjologii. Wybrane tematy

Miasto według socjologii. Wybrane tematy

Autor: Andrzej Majer

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest zbiorem socjologicznych esejów, w których zaprezentowano dwa sposoby postrzegania miast – ewolucję materialnej przestrzeni od pierwszych osad do współczesnych metropolii oraz zmiany w przestrzeni społecznej, stanowiącej pole aktywności wielu pokoleń ludzi. Połączenie tych perspektyw pozwala na pełniejszy opis czynników kształtujących w przeszłości i wci
Ebook Pożegnanie z diabłem i czarownicą. Wierzenia ludowe

Pożegnanie z diabłem i czarownicą. Wierzenia ludowe

Autor: Bohdan Baranowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rozpalający wyobraźnię świat słowiańskich wierzeń Diabły, szatany, biesy Czarownice, wiedźmy, strzygi Jak by ich nie nazwać - zawsze wzbudzały emocje i przerażały ludzi, towarzysząc im od wieków. Autor, dzięki próbie racjonalnego wyjaśnienia przyczyn przypisywania tym postaciom piekielnych i upiornych mocy, sprawia, że Pożegnanie z diabłem i czarownicą to opowieść nie tylko o zabobonach i wi
Ebook przemoc -- pomoc socjalna

przemoc -- pomoc socjalna

Autor: Marcin Bill

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pomoc socjalna stanowi ważny element funkcjonowania rzeczywistości społecznej. Pracownik socjalny rzec można stoi na pierwszej linii frontu o walkę o dobro człowieka. Niniejsza krótka pozycja przedstawia istotne aspekty w tym zakresie.
Ebook W cieniu świątyni

W cieniu świątyni

Autor: Jan Skupiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwsza na rynku światowym publikacja o polskich "mormonach" napisana przez polskiego reprezentanta tej grupy wyznaniowej. W pierwszej części książki autor zapoznaje Czytelnika z historią Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, genezą tekstów kanonicznych oraz doktryną. W drugiej części głos oddany jest członkom Kościoła, by sami powiedzieli Czytelnikowi w co wierzą, jakie mają prz
Ebook Zmiany społeczne w Japonii w XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia

Zmiany społeczne w Japonii w XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia

Autor: Elżbieta Kostowska-Watanabe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorzy pokazują Japonię jako kraj podlegający nieustannym i wieloaspektowym przemianom na przestrzeni kilku wieków, od nowożytności aż do początku obecnego stulecia. Tematyka poszczególnych artykułów obejmuje problemy związane z wyborem japońskiej drogi modernizacji w połowie XIX wieku, przeobrażenia struktury genderowej, problemy etniczne w ujęciu historyczno-socjologicznym,
Ebook Czarna kobieta na białym tle. Dyptyk biograficzny

Czarna kobieta na białym tle. Dyptyk biograficzny

Autor: Anna Wieczorkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Saartjie Baartman i Waris Dirie to kobiety; mówiono o nich: czarne. Płeć i rasa stanowią wyznaczniki tożsamości tak oczywiste, że współczesnym krytykom kultury zdają się wręcz banalne. Wokół nich  wciąż jednak osnuwają się ekspansywne koncepcje teoretyczne.  Biorą one  w posiadanie rzeczywiste jednostki; kształtują ich losy, ingerują w ciała. Wykorzystują je do
Ebook Antykruchość Jak żyć w świecie, którego nie rozumiemy

Antykruchość Jak żyć w świecie, którego nie rozumiemy

Autor: Nassim Nicholas Taleb

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Antykruchość pokazuje, jak żyć w świecie Czarnych Łabędzi... Długookresowe strategie obecnie już nie działają taką tezę stawia Nassim Nicholas Taleb. W dzisiejszym świecie przeważa to, co nieznane, przypadkowe i zmienne, co autor błyskotliwie opisał w swoim światowym bestsellerze Czarny Łabędź. Jak więc przetrwać w tej niepewności, oswoić nieobliczalność zjawisk i chaos, a nawet na tym wygrać?
Ebook Bunt i afirmacja. Esej o naszych czasach

Bunt i afirmacja. Esej o naszych czasach

Autor: Bronisław Wildstein

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Nowa Ebook Bronisława Wildsteina to erudycyjny, pełen filozoficznych i literackich odwołań esej o kluczowym dla zrozumienia naszych czasów napięciu. Jak pisze autor we Wprowadzeniu: "Bunt i afirmacja jawią się jako bieguny konfliktu, który współcześnie dzieli naszą cywilizację. Chodzi o sprawę fundamentalną, nie o akcydentalne akty sprzeciwu czy akceptacji. Te zależą od konkretnej sytuacji i his
Ebook Nienazwana teraźniejszość

Nienazwana teraźniejszość

Autor: Roberto Calasso

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ktoś, kto żyje obecnie, doświadcza najbardziej wyraziście i dojmująco codziennej niewiedzy co do tego, gdzie stawia stopę. Teren jest sypki, linie się podwajają, materiały się prują, perspektywy chwieją. Można wówczas odczuć z większą oczywistością, że znajdujemy się w „nienazwanej teraźniejszości”. Pomiędzy 1933 a 1945 rokiem świat dokonał próby samounicestwienia i pr&o
Ebook Odkrywanie nowoczesnej Europy - próba archeologii

Odkrywanie nowoczesnej Europy - próba archeologii

Autor: Karl Schlögel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ale tajemnicy Königsberga/Kaliningradu nie wyraża osiemnastowieczny filozof Kant, lecz Hannah Arendt, kobieta dwudziestowieczna. Przyszła na świat dwa wieki później, w 1906 roku, jeszcze w „epoce bezpieczeństwa”, ale rychło wciągnął ją wir tego nieszczęsnego stulecia. Widziała zmierzch dnia, którego świt oglądał Kant.  „Pierwsza e
Ebook Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego. Antropologia powodzenia

Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego. Antropologia powodzenia

Autor: Tomasz Rakowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

We współczesnej Mongolii, która przeszła przez proces transformacji i ze świata socjalizmu dość gwałtownie wkroczyła w rzeczywistość wolnorynkowej ekonomii, cały czas rodzą się zaskakująco trwałe formy współdziałania. Struktury krewniaczych i rówieśniczych kolektywów pasterskich, związanych z miastem-osadą Bułgan, położonym na południowych stokach Ałtaju, pozwala
Ebook Zrozumieć Innego. Próba rozumienia Innego w fenomenologii, hermeneutyce, filozofii dialogu i teorii systemu

Zrozumieć Innego. Próba rozumienia Innego w fenomenologii, hermeneutyce, filozofii dialogu i teorii systemu

Autor: Jaromir Brejdak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook jest prezentacją problemu rozumienia Innego w wybranych perspektywach filozofii współczesnej: fenomenologii, hermeneutyce, filozofii dialogu czy teorii systemu. Z zaprezentowanych tu analiz wyłaniają się trzy zasadnicze paradygmaty rozumienia Innego: paradygmat egologiczny, relacyjny oraz pozaegologiczny. W perspektywie egologicznej Inny jest drugim Ja, alter ego. Max S
Ebook Od żony górnika do naukowca. Zmiana systemu wartości i ról społecznych kobiet na terenach poprzemysłowych Górnego Śląska

Od żony górnika do naukowca. Zmiana systemu wartości i ról społecznych kobiet na terenach poprzemysłowych Górnego Śląska

Autor: Urszula Swadźba, Monika Żak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie socjologiczne podejmuje – z punktu widzenia kulturowego – problemy związane z nierównością płci, dostępem kobiet do rynku pracy, tożsamością kobiet, władzą w rodzinie, łączeniem ról pracowniczych z rolami rodzinnymi. Aktualnie jesteśmy świadkami osłabiania kulturowego wzoru presji skierowanej pod adresem kobiet, aby przede wszystkim wypełniały rolę żony i matk
Ebook Class and Cultural Narratives. The Upper Silesia Case

Class and Cultural Narratives. The Upper Silesia Case

Autor: Paweł Ćwikła, Monika Gnieciak, Kazimiera Wódz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

The emphasis of this book is on understanding local identities through the representations produced and disseminated by local people, residents of working class estates placed in Upper Silesia, captured in the regional literature. Presented analysis of the writings of Kazimierz Kutz and Stefan Szymutko aims to find a panoramic view of a postindustrial world, sensitivity to region’s specifici
Ebook Zwiedzeni przez przypadek. Tajemnicza rola losowości w życiu i w rynkowej grze

Zwiedzeni przez przypadek. Tajemnicza rola losowości w życiu i w rynkowej grze

Autor: Nassim Nicholas Taleb

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Błyskotliwa Ebook, w której autor bestsellera Czarny Łabędź zastanawia się nad rolą przypadku w naszym w życiu. Zwiedzeni przez losowość to Ebook, której przeczytanie zmienia sposób myślenia o biznesie i świecie. Na podstawie swego wieloletniego doświadczenia zawodowego na rynku finansowym, a także w oparciu o setki przeczytanych książek, Taleb snuje fascynującą opowieść o tym, jak funkcjonować
Ebook Wiara

Wiara

Autor: Lesław Kawalec

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Syntetyczna, choć emocjonalnie zaangażowana, refleksja nad źródłami wiary i naturą Objawienia, zawartego w świadectwie jakim są przekazy w tradycji Abrahama. Nie unikając ocen, autor rozważa imperatywy wiary, w tym nadużycia religijności, także tej świeckiej, dochodzi do swego credo i pochyla nad kilkudziesięcioma trudnymi pytaniami.
Ebook Język ukrycia. Zapisany socjolekt gejów

Język ukrycia. Zapisany socjolekt gejów

Autor: Tomasz Łukasz Nowak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Między słowami i między drzewami – między Innymi – funkcjonowały przestrzenie ukrycia, o których do tej pory wiedzieli tylko wybrani mężczyźni. Geje, nazywający siebie w latach 80. i 90. XX wieku ciotami i pedałami, stworzyli tuż obok normatywnego seksualnie społeczeństwa alternatywny świat, który – kształtując się głównie w miej
Ebook  Ogłupiająca idea

Ogłupiająca idea

Autor: Andrei Pleşu, Gabriel Liiceanu, Horia-Roman Patapievici

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Bronisław Geremek, wschodni Europejczyk, domagał się niegdyś zjednoczenia europejskiej pamięci. My, wschodni Europejczycy, nosimy w sobie tę właśnie wrażliwość. Autorzy tej książki napisali ją w oparciu o konstatację, że podział europejskiej pamięci jest niemożliwym do uniknięcia skutkiem niewypracowania wspólnej pamięci. Kluczem do jej odnalezienia jest przyjęcie pamięci komunizmu. Tak jak
Ebook Ha!art 44. Ludowy

Ha!art 44. Ludowy

Autor: Jan Bińczycki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dlaczego ten numer jest ludowy? Okazuje się, że lud to najbardziej demokratyczny, pojemny i wieloznaczny termin, jakim można opisać rodzimą zbiorowość. W miejsce zadawnionej nomenklatury, patetycznego i ekskluzywnego „narodu”, fałszywie modernistycznego „społeczeństwa” proponujemy ludowość (a nawet populizm) rozumianą jako egalitarny i uniwersalny punkt wyjścia do refleksji
Ebook Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 27 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Komentarz

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 27 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Komentarz

Autor: Tomasz Łodziana

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja stanowi omówienie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 27 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
Ebook Homo przypadkiem Sapiens

Homo przypadkiem Sapiens

Autor: Konrad Fiałkowski, Tadeusz Bielicki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Po 30. latach od pierwszej publikacji tezy o tym, że mózg ludzki powstał przypadkiem jako efekt uboczny adaptacji niezwiązanej z myśleniem, to całkowicie nowe podejście do problemu powstania człowieka po raz pierwszy jest publikowane w formie książki. Teoria o przypadkowym powstaniu mózgu człowieka jest bez precedensu w literaturze światowej. Przedstawiona w książce teoria ma źr&oacu
Ebook Cyfrowi Tubylcy. Socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych

Cyfrowi Tubylcy. Socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych

Autor: Danuta Morańska, Mariusz Jędrzejko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podjęta przez autorów problematyka - od lat szeroko poruszana w polskiej literaturze pedagogicznej - wychodzi poza ramy tej dziedziny nauki. Posługując się odniesieniami socjologicznymi i ekonomicznymi, a także medycznymi, pragniemy - na ile to będzie możliwe - pokazać zjawisko głównie z perspektywy socjopedagogicznej, uwzględniając takie aspekty, jak inżynieria społeczna, zmiany w m
Ebook Człowiek wobec uzależnień

Człowiek wobec uzależnień

Autor: Mariusz Jędrzejko, Marzena Netczuk-Gwoździewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja obejmuje dwa kluczowe problemy - narkotyki i dopalacze oraz zaburzenia będące następstwem kompulsywnego używania nowych technologii. Dobór problemów - przy całej wadze takich zjawisk, jak palenie tytoniu, e-papierosy, alkohol, hazard - nie jest przypadkowy, wynika bowiem z oceny sytuacji w realnych środowiskach młodzieżowych Wielkopolski, Podlasia, Mazowsza, ziemi lubuskie
Ebook Słownik pedagogiki pracy i organizacji

Słownik pedagogiki pracy i organizacji

Autor: Andrzej Balasiewicz, Robert Błaut, Włodzimierz Chojnacki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"To jest pozycja wydawnicza z bogactwem 264 haseł, jej poziom ustępuje tylko słownikom PWN-u. (...) Uważam, iż konkurencyjne słowniki z socjologii lub zarządzania mają skromniejszy zbiór i niższy poziom merytoryczny. Całość tejże propozycji wydawniczej zasługuje na pozytywną ocenę". prof. dr hab. Kazimierz Doktór Publikacja powstała we współpracy z Akademią Humanist
Ebook Zachowania ryzykowne i uzależnienia. Zjawisko i uwarunkowania

Zachowania ryzykowne i uzależnienia. Zjawisko i uwarunkowania

Autor: Mariusz Jędrzejko, Małgorzata Janusz, Marek Walancik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Atutem podręcznika jest lokalizacja tematyki zachowań ryzykownych i uzależnień w szerokim kontekście antropologiczno-kulturowym. Jak trafnie podkreślają autorzy, zaburzenia i uzależnienia oraz sytuacje ryzyka są cechą immanentną współczesnych czasów, wielkiego przyspieszenia, nieustannej zmiany, ciągłego ruchu, presji mediów i ogromnych wpływów rynku konsumpcji, zwłaszc
Ebook Teorie wywrotowe. Antologia przekładów

Teorie wywrotowe. Antologia przekładów

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Antologia Teorie wywrotowe to nie tylko ambitne przedsięwzięcie, indywidualny, autorski projekt, ale znakomicie pomyślany zestaw tekstów, który zapoznaje czytelników/czytelniczki z najbardziej awangardowymi interpretacjami współczesnej kultury, jej złożoności, wreszcie ze sprawami i zagadnieniami o których istnieniu jeszcze dekadę temu niczego nie wiedzieliśmy. &
Ebook Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony. T. 1

Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony. T. 1

Autor: red. Iwona Loewe, Ewelina Tyc, Aleksandra Kalisz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zasadniczym tematem tomu jest wieloaspektowe ujęcie dyskursu autopromocyjnego we współczesnych realiach. Prace znajdujące się w tym tomie starają się wypełnić lukę w studiach nad dynamicznie rozwijającym się w Polsce dyskursem autopromocyjnym. Wśród autorów znaleźli się językoznawcy, logopedzi, trenerzy biznesu, medioznawcy oraz kulturoznawcy, którzy w swoich teks
Ebook Wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym

Wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym

Autor: Ilona Fajfer-Kruczek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi próbę ukazania wybranych aspektów wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym, które stanowi jednostka terytorialna. Zaprezentowane zagadnienia dotyczą kwestii dotyczących niepełnosprawności, jej istoty, modeli i definicji, jak i prawnego statystycznego podejścia. Ponadto zaprezentowano najważniejsze ujęcia wykluczeni
Ebook Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów... Perspektywa antropologiczna i socjologiczna

Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów... Perspektywa antropologiczna i socjologiczna

Autor: red. Grażyna Kubica, Halina Rusek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Grupa badaczy i badaczek, socjologów i antropologów, podjęła się zadania ponownego przemyślenia tematyki granic i pograniczy w odniesieniu do szerokiego kontekstu współczesnej kultury. Interesowały ich zarówno granice państwowe, jak i kulturowe; te tworzone między dyscyplinami, dyskursami, ale i klasami. Podjęli tę problematykę w duchu koncepcji Fredrika Bartha, al
Ebook

"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa". T. 6

Autor: red. Anna Śliz, Joanna Kurczewska, Marek S. Szczepański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom 6. „Górnośląskich Studiów Socjologicznych. Seria Nowa” – pod redakcją autorów z kilku polskich ośrodków naukowych – podejmuje problematykę wielokulturowości, widzianą przez pryzmat nie tylko konfliktu, lecz także spotkania kultur. To spotkanie kultur obserwowane jest w wielu wymiarach i na wielu płaszczyznach – w sensie symbolicznym
Ebook W 80 lat dookoła Polski

W 80 lat dookoła Polski

Autor: Daniel Passent

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorski wybór tekstów Daniela Passenta, które ukazywały się w POLITYCE w latach 1965-2018. Zapraszamy do spaceru przez kilkadziesiąt lat polskiej historii z klasykiem felietonu. "Był Passent, przez wszystkie lata uprawiania swego ironicznego i złośliwego pisarstwa, krytykowany, pomawiany, atakowany z każdej politycznej i ideologicznej strony. Z tego zbioru da się odczytać dlaczego : otóż Danie
Ebook Zwierz Alpuhary

Zwierz Alpuhary

Autor: Jan Hartman

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oddajemy w Państwa ręce wybór najlepszych felietonów i tekstów blogowych kontrowersyjnego filozofa z Krakowa. Teksty ukazywały się w tygodniku POLITYKA i na blogu Loose Blues. Jana Hartmana zapiski nieodpowiedzialne w latach 2012-2017. "Kiedy przed kilkoma laty profesor Hartman zaczynał pisać regularnie felietony do POLITYKI, uprzedził, że będzie w swoje teksty wplątywał akademicką wiedzę f
Ebook Francuska prasa drukowana

Francuska prasa drukowana

Autor: Katarzyna Gajlewicz-Korab

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Postęp technologiczny wpływa na przeobrażenia w prasie, radiu, telewizji i internecie, powoli zacierając między nimi granice. Tradycyjny podział mediów jest nadal widoczny w systemach medialnych, choć digitalizacja spowodowała, że coraz częściej w stosunku do nich będzie się używać sformułowania platformy multimedialne. [\ Jedną z inspiracji do napisania niniejszej monografii była typologi
Ebook Artykuły. Kształcenie studentów przez praktykę w koncepcji Delly Fish. Model kształcenia studentów oparty na doświadczeniu

Artykuły. Kształcenie studentów przez praktykę w koncepcji Delly Fish. Model kształcenia studentów oparty na doświadczeniu

Autor: Katarzyna Lisowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Domagają się spełnienia postulaty kształcenia opartego nie tylko na wiedzy teoretycznej, ale w większej mierze na praktyce. Niniejsza publikacja podnosi tą tematykę.
Ebook 29 aspektów życia. Spojrzenie młodej kobiety

29 aspektów życia. Spojrzenie młodej kobiety

Autor: Laura Wisiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„29 aspektów życia. Spojrzenie młodej kobiety” to klarowne poglądy na życie, a także pewnego rodzaju wskazówki dla młodzieży, ludzi zagubionych. To nie jest poradnik z gatunku psychologicznych. Autorka chce nakłonić czytelnika do przemyśleń, do głębszego zastanowienia się, co tak naprawdę jest sensem życia. W niniejszej książce autorka wyraża prawdziwą siebie, to co ją
Ebook Rzeczozmęczenie. Jak żyć pełniej, posiadając mniej

Rzeczozmęczenie. Jak żyć pełniej, posiadając mniej

Autor: James Wallman

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Mamy więcej rzeczy, niż potrzebujemy: stosy ubrań, których nie nosimy, mnóstwo sprzętu, którego nie używamy, i dziesiątki innych przedmiotów, które nigdy się nam do niczego nie przydadzą. Nadmiar przedmiotów zagraca nasze domy. Męczy i stresuje. Naraża na niewygodę i zbędne koszty. Szkodzi zdrowiu, a w skrajnych przypadkach może nawet zabić. Jeśli kiedykolwiek poczuliście się przytłoczeni li
Ebook Wiara vs fakty. Dlaczego nauki i religii nie można ze sobą pogodzić

Wiara vs fakty. Dlaczego nauki i religii nie można ze sobą pogodzić

Autor: Jerry A. Coyne

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dlaczego próba pogodzenia wiary z nauką jest skazana na niepowodzenie? Odpowiedź prof. biologii Jerry'ego Coyne'a nie pozostawia wątpliwości!   Autor bestsellerowej książki Ewolucja jest faktem (Prószyński i S-ka, 2009) dogłębnie wyjaśnia, dlaczego każda próba pogodzenia wiary z nauką jest skazana na niepowodzenie. Dowodzi jasno i bez emocji, że narzędzia naukowe oparte na rozumie i badaniach empi
Ebook Być kobietą w Oriencie

Być kobietą w Oriencie

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca zbiorowa pod red. Danuty Chmielowskiej, Barbary Grabowskiej i Ewy Machut-Mendeckiej Monografię Być kobietą w Oriencie przygotowali specjaliści w zakresie kultur, języków, stosunków społecznych i literatury różnych obszarów Wschodu i Afryki. Jej tematem są zagadnienia przedstawiające sytuację kobiety (choć nie da się jej oddzielić od relacji kobiety i mężczyzny,
Ebook O pęknięciu wewnątrz cywilizacji

O pęknięciu wewnątrz cywilizacji

Autor: Piotr Kłodkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zamach z 11 września 2001 roku bywa często oceniany jako istotna cezura oddzielająca "dwubiegunowy" wiek XX od wieku XXI. Obecne stulecie od samego początku jest przez wielu naukowców, polityków i ludzi mediów określane jako epoka "zderzenia między cywilizacjami". Koncepcja Huntingtona, odrzucana przez jednych, akceptowana przez drugich, stanowi zatem
Ebook Opium globalizacji

Opium globalizacji

Autor: Przemysław Wielgosz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Mimo politycznych burz, związanych z problemem terroryzmu oraz wojnami w Afganistanie i Iraku, globalizacja nie przestaje być problemem numer jeden naszych czasów. Autor niniejszej książki krytykuje wiele mitów na temat globalizacji, które funkcjonują w głównym nurcie opinii społecznej w Polsce. Twierdzi np., że nie ma ona wiele wspólnego z postępem te
Ebook Book: A Futurist's Manifesto. A Collection of Essays from the Bleeding Edge of Publishing

Book: A Futurist's Manifesto. A Collection of Essays from the Bleeding Edge of Publishing

Autor: Hugh McGuire, Brian O'Leary

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

The ground beneath the book publishing industry dramatically shifted in 2007, the year the Kindle and the iPhone debuted. Widespread consumer demand for these and other devices has brought the pace of digital change in book publishing from "it might happen sometime" to "it...s happening right now"-and it is happening faster than anyone predicted.Yet this is only a transitional phase. Book: A Futur
Ebook Płeć mózgu

Płeć mózgu

Autor: Anna Moir, David Jessel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nowe wydanie głośnej, klasycznej już książki o problemie płci i prawdziwej różnicy między mężczyzną a kobietą. Kobiety i mężczyźni mogą żyć szczęśliwiej, lepiej się rozumieć, bardziej kochać i urządzić świat z lepszym skutkiem, gdy zaakceptują swą odmienność. Będziemy wówczas mogli budować nasze życie na bliźniaczych, ale odmiennych filarach osobowości obu płci. Nadszedł już czas, by odrzucić fałs
Ebook Włosi. Życie to teatr

Włosi. Życie to teatr

Autor: Maciej Brzozowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Republika Włoska, Italia, Włochy – Bel Paese, Piękny Kraj, jak mówią sami Włosi. Jacy są ci, którzy tak poetycko nazywają swój kraj? Według Macieja A. Brzozowskiego tacy sami u siebie i wszędzie indziej na świecie – dla świata rzecz niebagatelna, skoro widoczni są na wszystkich kontynentach, a w trzech tylko krajach: Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Argentynie, mi
Ebook Mądrość psychopatów

Mądrość psychopatów

Autor: Kevin Dutton

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Psychopata. Słowo to kojarzy nam się natychmiast z mordercami, gwałcicielami, zamachowcami-samobójcami i gangsterami. Ale inaczej niż w filmach, prawdziwi psychopaci nie zawsze uciekają się do przemocy i nie zawsze popełniają przestępstwa. Wręcz przeciwnie. Mają wiele zalet. W swojej przełomowej wyprawie w świat psychopatów ceniony angielski psycholog Kevin Dutton ujawnia, że
Ebook Holandia. Presja depresji

Holandia. Presja depresji

Autor: Marek Orzechowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nowa Ebook autora "Belgijskiej melancholii" Depresja, tamy, wiatraki, poldery i po horyzont pola tulipanów, tolerancja, pełen luz, sex and drugs… Zapytani o Holandię te skojarzenia wymienimy bez wahania. Taką Holandię chcemy widzieć: nowoczesną, w której wszystko wolno, tętniącą życiem, wielokulturową, zanurzoną w globalnym świecie. I to jest możliwe w każdej chwili.
Ebook Bogactwo i nędza narodów

Bogactwo i nędza narodów

Autor: David S. Landes

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jest to zapierająca dech w piersiach swoim rozmachem panorama dziejów świata. Autor, historyk i ekonomista, emerytowany profesor Uniwersytetu Harvarda, postawił sobie za zadanie wyśledzić i pojąć, jak przebiegał główny nurt postępu ekonomicznego i modernizacji: jak doszliśmy do tego, gdzie jesteśmy i kim jesteśmy. Landes mistrzowsko operuje anegdotą, szczegółem, zaskakującym p
Ebook Faktor XX. Jak pracujące kobiety tworzą nowe społeczeństwo

Faktor XX. Jak pracujące kobiety tworzą nowe społeczeństwo

Autor: Alison Wolf

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Obecnie po raz pierwszy w historii dziesiątki milionów kobiet zajmuje najlepsze, wysoko wykwalifikowane stanowiska na rynku pracy. Doskonale wykształcone i szalenie ambitne panie wykonują zawody niegdyś zarezerwowane dla ich ojców, mężów i synów. Zmiana ma charakter światowy. W tej książce Alison Wolf przedstawia konsekwencje tej rewolucji: czemu lepiej wykształco
Ebook Kierunek szczęście. Ruszaj w drogę do lepszego życia!

Kierunek szczęście. Ruszaj w drogę do lepszego życia!

Autor: Andrzej Bubrowiecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dowiedz się, jak wejść na drogę budowania osobistego szczęścia. Poznaj narzędzia, wskazówki i sugestie, które pomogą ci wykorzystać własny potencjał. Ta Ebook to swoista sesja terapeutyczna, w czasie której można poznać metodycznie opracowany plan budowania szczęścia w codziennym życiu. To plan, który każdy z nas może zrealizować, niezależnie od swojej dotychczaso
Ebook Zmierzyć wiarę. Dlaczego wiara góry przenosi i skąd się bierze

Zmierzyć wiarę. Dlaczego wiara góry przenosi i skąd się bierze

Autor: Ulrich Schnabel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jak rodzi się wiara? Na czym polega jej fenomen? Dlaczego przenosi góry? Wiara jest jak silne lekarstwo: może zadziałać leczniczo albo też wyzwolić katastrofalne skutki uboczne. W ostatnim czasie, w sposób prawie niezauważony przez opinię publiczną - która od dziesiątków lat wałkuje te same dowody na istnienie Boga - wykształciła się nowa gałąź nauki badająca wiarę. Opiera się ona na niepodważaln
Ebook Cewebryci

Cewebryci

Autor: Janczewski Michał

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"CeWEBryci" to Ebook opisująca relację między internetem a sławą. Wychodząc z założenia, że tak jak kino i teatr stworzyły gwiazdę, radio i telewizja - celebrytę, a prasa tabloidowa - celetoida, można powiedzieć, że i sieć powołuje do życia własny rodzaj bytu: cewebrytę. W części pierwszej tekst nakreśla historię sławy, prezentuje koncepcje na temat tego, skąd bierze się jej żądza oraz zainteresow
Ebook Dziara, cynkówka, kolka

Dziara, cynkówka, kolka

Autor: Przybyliński Sławomir

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Człowiek interesował się technikami ozdabiania swojego ciała od niepamiętnych czasów. Jedną z nich jest wykonywanie tatuażu. Największą fascynację tym zjawiskiem przejawiają przedstawiciele świata przestępczego. W kręgach kryminogennych bywa on oznaką przestępczej działalności. W książce starano się przybliżyć i opisać kwestie związane z bardzo interesującym, a zarazem kontrowersyjnym zjawiskie
Ebook Krwawy cień genocydu

Krwawy cień genocydu

Autor: Machul-Telus Beata, Markowska-Manista Urszula, Nijakowski Lech

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook ma uświadomić polskiej i nie tylko polskiej opinii publicznej,  jak ważne jest to, żeby wiedzieć i rozumieć, jak i dlaczego dochodzi do aktów ludobójstwa. Dzięki tej wiedzy będziemy w stanie zbudować zbroję, która zarówno w sferze psychologicznej, jak i politycznej pozwoli nam obronić świat przez złem ludobójstwa. Na bolesnych lekcjach przeszłości musimy uczyć się, jak kształto
Ebook Perfumy

Perfumy

Autor: Hoffmann Beata

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zapach jest elementem doświadczenia prawie wszystkich ludzi. Proces uspołecznienia, któremu człowiek podlega jest również procesem socjalizacji zapachowej. Coraz więcej badań naukowych przemawia za faktem, że zapachy wpływają na ludzkie myślenie i zachowanie. Wiele jest też przykładów ukazujących jak ważnym nośnikiem społecznych informacji jest zapach. Można śmiało powiedzieć, że woń wpisana jest
Ebook Echolalie. O zapominaniu języka

Echolalie. O zapominaniu języka

Autor: Daniel Heller-Roazen

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Język można nabyć, ale można również stracić. Ludzie zapominają słowa, wyrażenia, nawet całe języki, z biegiem czasu wspólnoty językowe porzucają mowę, którą kiedyś się posługiwały, języki zaś zanikają i ustępują miejsca nowym. Echolalie opowiadają o wielu formach językowego zapominania. Poruszając się pomiędzy starożytną, średniowieczną i współczesną k
Ebook Dysonanse krytyki. O ocenie wykonania dzieła muzycznego

Dysonanse krytyki. O ocenie wykonania dzieła muzycznego

Autor: Anna Chęćka-Gotkowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Idealne wykonanie jest wyłącznie konstrukcją teoretyczną, granicą, do której zmierzają wysiłki artystów. Gdyby istniał idealny odbiorca i idealne wykonanie, zaistniałyby też idealne warunki do wydania sądu obiektywnego. Tymczasem rzeczywistość mniej lub bardziej odbiega od tego modelu.
Ebook Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku

Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku

Autor: Agnieszka Mrozik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook poświęcona jest procesom przemian tożsamości kobiet w Polsce po 1989 roku, zarejestrowanym we współczesnych tekstach kultury: w literaturze pięknej, (auto)biografistyce, kulturze popularnej, publicystyce. Moment przecięcia ról genderowych i narodowych jest tu kluczowy: pytaniu o rolę kobiet w warunkach polskiej demokracji po 1989 roku towarzyszy pytanie o to, czym różni się ona od roli wyzna
Ebook Bezpieczeństwo uczestników interakcji Kiedy słowo jest bronią

Bezpieczeństwo uczestników interakcji Kiedy słowo jest bronią

Autor: Jadwiga Stawnicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem książki jest określenie reguł stosowania technik konwersacyjnych w negocjacjach kryzysowych. Zjawisko komunikacji ujmowane jest przez pryzmat dostarczenia narzędzi służących poprawie skuteczności komunikacji międzyludzkiej, poprzez doskonalenie własnych umiejętności dotyczących zachowania w sytuacjach kryzysowych i formułowania wypowiedzi, rozumienia interlokutora i interpretacji jego wypowi
Ebook Poziom rozwoju somatycznego i funkcjonalnego populacji populacji dzieci wiejskich Żywiecczyzny i jego społeczno - ekonomiczne uwarunkowania

Poziom rozwoju somatycznego i funkcjonalnego populacji populacji dzieci wiejskich Żywiecczyzny i jego społeczno - ekonomiczne uwarunkowania

Autor: Janusz Jaworski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przeprowadzone w latach 1995-1996 oraz 2005-2006 badania nad rozwojem fizycznym i funkcjonalnym dziewcząt i chłopców wiejskich z Żywiecczyzny wpisują się w nurt badań auksologicznych. Głównym celem pracy jest ocena poziomu rozwoju,intensywności trendu sekularnego, akceleracji rozwoju oraz pośredniego wpływu modyfikatorów społecznych na wyniki cech somatycznych i funkcjonalnych dzieci z analizowane
Ebook Prawo ludności

Prawo ludności

Autor: Thomas Robert Malthus

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wielkim dorobkiem Malthusa jest zwrócenie uwagi następnych pokoleń badaczy na palące problemy związane z wyżywieniem rosnącej populacji ludzkiej, problemy wciąż aktualne w Afryce i Azji, a więc kontynentach, które mają najwyższy współczynnik wzrostu demograficznego. Zapoczątkował badania nad demografią, analizowaniem jej trendów, wreszcie powiązaniem demografii z ekonom
Ebook Środowiskowe i rodzinne uwarunkowania poziomu wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych. Longitudinalne badania dzieci wiejskich w wieku od 7 do 11 lat

Środowiskowe i rodzinne uwarunkowania poziomu wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych. Longitudinalne badania dzieci wiejskich w wieku od 7 do 11 lat

Autor: Janusz Jaworski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Głównym celem pracy jest ocena wpływu modyfi katorów środowiskowych oraz uwarunkowań rodzinnych na poziom rozwoju wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych w analizowanym okresie ontogenezy.
Ebook Cyfrowe społeczeństwo w elektronicznej gospodarce

Cyfrowe społeczeństwo w elektronicznej gospodarce

Autor: Artur Borcuch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pojawienie się nowych zjawisk świata wirtualnego może mieć poważne konsekwencje w świecie rzeczywistym na płaszczyznach: społecznej, psy­chicznej, kulturowej, jak też gospodarczej. Dotychczasowe definicje związane z gospodarką wymagają przemyślenia, o czym świadczą toczące się dyskusje o prawnym ujęciu usług związanych z ICT, zaczynając od elektronicznych, przez informatyczne, teleinformatyczne, k
Ebook Damy, rycerze i feministki

Damy, rycerze i feministki

Autor: Sławomira Walczewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook o feministkach współczesnych i ich prababkach z XIX wieku. Dużo informacji o dawnym ruchu kobiecym w Polsce, obszerna bibliografia. Jest to też diagnoza współczesnej kultury polskiej, która zdaniem autorki przeżywa moment porzucenia "kostiumów teatralnych" ról płciowych. Autorka nominowana do Paszportu "Polityki", a Ebook do Nagrody Literackiej NIKE w 2000 roku.
Ebook Feministki. Własnym głosem o sobie

Feministki. Własnym głosem o sobie

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce pt: Feministki. Własnym głosem o sobie, wydanej przez Wydawnictwo eFKa, dziesięć współczesnych polskich feministek opowiada o sobie, o swoim życiu i tym, w jaki sposób w ich życiu pojawił się feminizm. Wśród tych dziesięciu są feministki bardzo znane i mniej znane, pochodzą one z dużych i mniejszych miast, są akademiczkami, publicystkami, działaczkami ruchu kobiecego. Swoje historie opow
Ebook Kapitalizm bez znieczulenia

Kapitalizm bez znieczulenia

Autor: Michel Husson

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Studia nad współczesnym kapitalizmem globalnym, kryzysem światowym jego społecznymi konsekwencjami i koniecznością strategii antykapitalistycznej.
Ebook Demokracja ekonomiczna

Demokracja ekonomiczna

Autor: Ladislau Dowbor

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autor przekonuje, że w dzisiejszym społeczeństwie zdominowanym przez gospodarkę potrzebujemy demokratyzacji procesów zarządzania ekonomicznego.
Ebook Ameryka Łacińska na rozdrożu

Ameryka Łacińska na rozdrożu

Autor: Carlos Antonio Aguirre Rojas

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autor przedstawia i analizuje przemiany społeczno polityczne dokonujące się w Ameryce Łacińskiej od początku XXI wieku podkreślając uniwersalne znaczenie upadku latynoskiego neoliberalizmu i ekspansji tamtejszej lewicy.
Ebook Koniec Europy jaką znamy

Koniec Europy jaką znamy

Autor: Przemysław Wielgosz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Analiza kryzysu ekonomicznego i politycznego w Europie, jego źródeł, przebiegu oraz dróg jego przezwyciężenia. Autorzy wskazują, że dotychczasowy, neoliberalny model integracji europejskiej doprowadził do załamania ekonomicznego i społecznego, a w związku z tym stoimy dziś w obliczu konieczności zasadniczej zmiany modelu budowania wspólnoty europejskiej.
Ebook Prekariat i nowa walka klas. Przeobrażenia współczesnej klasy pracowniczej i jej form walki

Prekariat i nowa walka klas. Przeobrażenia współczesnej klasy pracowniczej i jej form walki

Autor: Jarosław Urbański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autor ukazuje systemowe mechanizmy i historyczny przebieg pogarszania się sytuacji pracowników w globalnej gospodarce kapitalistycznej pod koniec XX i na początku XXI wieku. Przyglądając się sytuacji w tak pozornie odległych krajach jak Polska, Chiny i Bangladesz analizuje destabilizację stosunków pracy, dyktaturę elastyczności i postępującą wśród pracowników pauperyzację - zjawiska towarzyszące w
Ebook Wywłaszczeni. Marks, Własność i komunizm

Wywłaszczeni. Marks, Własność i komunizm

Autor: Daniel Bensaid

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autor dowodzi, że kapitalizm, który wynosi ponad wszystko własność prywatną w rzeczywistości jest systemem opartym na wywłaszczeniu i monopolu.
Ebook Japoński soft power. Wpływy Japonii na kulturę zachodnią

Japoński soft power. Wpływy Japonii na kulturę zachodnią

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook przedstawia rozmaite zagadnienia obrazujące oddziaływania Japonii na Zachód w różnych sferach życia - od polityki i gospodarki, poprzez literaturę i sztukę, na popkulturze skończywszy. Nie skupiają się przy tym tylko na zaprezentowaniu faktów czy zjawisk, ale zadają sobie również pytanie, w jaki sposób świadome bądź nieuświadomione działania Japonii wpływają na jej postrzeganie na areni
Ebook Krótki kurs samoobrony intelektualnej

Krótki kurs samoobrony intelektualnej

Autor: Normand Baillargeon

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Każdy obywatel demokratycznego kraju powinien myśleć samodzielnie, kiedy podejmuje polityczne wybory. Powinien też rozumieć funkcjonowanie mediów, znać podstawowe zasady dyskusji, sposoby uzasadniania przekonań politycznych czy ekonomicznych i chwyty stosowane przez populistów. Niestety nie zawsze tak jest. Wielu ludzi nadal okazuje się bezradnym wobec demagogii polityków czy zalewu informacji w m
Ebook Rycerze w szalikach. Subkultura chuliganów piłkarskich w świetle koncepcji Ericha Fromma

Rycerze w szalikach. Subkultura chuliganów piłkarskich w świetle koncepcji Ericha Fromma

Autor: Tomasz Milcarz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tematem niniejszej pracy jest młodzieżowa subkultura chuliganów piłkarskich, a ściślej rzecz biorąc, polska odmiana owej subkultury - tak zwani "szalikowcy". Nazwa, jak wiadomo, pochodzi od szalików w barwach klubowych, noszonych przez kibiców. Mimo że rekwizyt ten jest noszony także przez osoby zupełnie niezwiązane z chuligańskimi awanturami na stadionach, termin "szalikowcy" przyjął się na dobre
Ebook Socjobiologiczna koncepcja ludzkiej natury

Socjobiologiczna koncepcja ludzkiej natury

Autor: Rafał Sikora

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W celu zrealizowania sokratejskiego przykazania: Poznaj samego siebie należy odpowiedzieć na pytanie o naturę ludzką. Co to bowiem znaczy: poznaj samego siebie? Oznacza to: poznaj swoją naturę. Rzecz jasna, należy rozeznać, jaki wpływ na człowieka ma kultura, a jaki geny. Czy jednak trzeba uciekać się do nauk biologicznych, aby wyjaśnić naturę ludzką? Czy nie wystarczy przyjrzeć się kulturze, w kt
Ebook Cyfrowi kolaboranci - tłumacze hobbyści w społeczeństwie sieciowym

Cyfrowi kolaboranci - tłumacze hobbyści w społeczeństwie sieciowym

Autor: Bartosz Mika

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W krajach rozwijających się - takich jak Polska - aspirujących do podobnego jak zachodni poziomu kulturowej konsumpcji, internet stał się głównym narzędziem wypełniającym lukę w oficjalnych kanałach dystrybucji. Konsumenci kultury popularnej nie tylko odbierają jej treści, ale coraz częściej są ich aktywnymi twórcami. Interpretując, tworząc fanowskie adaptacje, dystrybuując zawartość kulturowych k
Ebook O przyjemności bycia człowiekiem

O przyjemności bycia człowiekiem

Autor: Witold Ferens

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook O przyjemności bycia człowiekiem to próba zbudowania pomostu pomiędzy biologicznym i humanistycznym podejściem do analizy fenomenu Człowieka. Biolog Witold Ferens stara się wyjaśnić przyczyny niekiedy tragikomicznej, a nierzadko przygnębiającej niespójności ludzkiego charakteru: jesteśmy inteligentnymi istotami, ale zdarza się nam zachowywać niedorzecznie lub wręcz potwornie. Zdaniem autora,
Ebook Religie w wybranych państwach Afryki

Religie w wybranych państwach Afryki

Autor: Kamil Pietrasik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W dzisiejszych czasach religia odgrywa dość dużą rolę w życiu każdego człowieka. Obecnie kontynent afrykański jest w połowie islamski a w połowie chrześcijański. Antagonizm między Islamem a Chrześcijaństwem jest zauważalny nie tylko na kontynencie Europejskim, Azjatyckim, ale także na "czarnym lądzie". Właśnie między tymi religiami najczęściej dochodzi do wszelkich konfliktów np. w Nigerii, Etiopi
Ebook Błazen. Maski i metafory

Błazen. Maski i metafory

Autor: Monika Sznajderman

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca ta jest szukaniem śladów, pogłosów i powidoków błazeńskiej mitologii w nieoczywistych kontekstach dawnej i współczesnej kultury; tropieniem masek i metafor błazna w filozofii, literaturze, sztuce, myśleniu potocznym. Bohater tej książki należy do porządku wyobraźni. Nie jest - jak w większości poświęconych błaznowi monografii - realną figurą błazna królewskiego, klowna, linoskoczka, zamknięt
Ebook Kotwice pewności

Kotwice pewności

Autor: Wojciech Józef Burszta

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook opowiada o różnych epizodach walk o to, aby nasze przekonania zakotwiczyć w pewności zbiorowo wyznawanych poglądów odnoszących się do tradycji, rodziny, seksualności, popnacjonalizmu i pamięci kulturowej. Żyjemy w czasach interregnum. Tradycyjne wzory życia społecznego ustępują coraz to nowym, alternatywnym pomysłom jak zorganizować zbiorowy byt w sposób uregulowany normami, ale nie ogran
Ebook Żydzi w kulturze polskiej

Żydzi w kulturze polskiej

Autor: Aleksander Hertz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Klasyczne studium o roli Żydów w kulturze polskiej, autorstwa wybitnego eseisty i socjologa mieszkającego od wojny w Nowym Jorku, zmarłego w 1983 roku. "Zasadniczym momentem w tej książce - pisał Hertz - jest pokazanie Żydów polskich jako społeczności kastowej. Z tego faktu - jak sądzę - wynikają inne, zasadnicze elementy tego, co w Polsce nazywało się kwestią żydowską". Studium to Hertz uważał za
Ebook Państwo

Państwo

Autor: Platon

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Państwo Platona jest traktatem politycznym, który powstawał w kilku okresach. Najpierw, w okresie sokratycznym, została napisana księga I podejmująca zagadnienia sprawiedliwości i niesprawiedliwości. Pozostałych dziewięć ksiąg autor stworzył paręnaście lat później, w okresie konstrukcyjnym. W swoim dziele Platon maluje obraz państwa idealnego: sprawiedliwy podział zadań, równo
Ebook Niewidzialne Więzienie

Niewidzialne Więzienie

Autor: Adrian Prościak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jak to jest, że spokojny i szanowany w mieście doktor staje się nagle seryjnym mordercą? Jak to jest możliwe, że Dr Jekyll, zmienia się nagle w Edwarda Hyde i zaczyna siać zło, nie szczędząc nawet najbliższych sobie osób? Jak to jest, że człowiek wpada w furie, krzyczy, rani, zabija… a potem nagle żałuje za grzechy i prosi o przebaczenie? Dlaczego stajemy się niewolnikami naszych pr
Ebook Jak Mysz wychowuje Słonia

Jak Mysz wychowuje Słonia

Autor: Krzysztof Surgut

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jeśli wydaje Ci się, że telewizja, komputery, smartphone, tablety czy Internet to idealne narzędzia dla rozwoju Twojego Dziecka. To masz rację – WYDAJE CI SIĘ! Nowe media niosą nie mniej zagrożeń, niż chodzenie nocą po zakamarkach miejskich dzielnic, o których najgłośniej w Kronikach Policyjnych. Rodzice świetnie identyfikują zagrożenie w realnym świecie, natomiast coraz trudnie
Ebook Hacking i informatyka śledcza - wstęp

Hacking i informatyka śledcza - wstęp

Autor: Jan Grzegorz Kołowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Ebook przedstawia problematykę zagrożeń obecnych w świecie cyfrowym. Omawia jakie zagrożenia są obecne dla obecnych organizacji.    Poznaj opis zagrożeń, które mogą Cię spotkać w sieci. Zrozum problematykę socjotechniki i ataków socjotechnicznych. Dowiedz się jak łatwo pozykać informację białego wywiadu. Ebook w treściwy sposób wytłumaczy Ci jak pojmować bez
Ebook Socjologia dla bystrzaków

Socjologia dla bystrzaków

Autor: Jay Gabler

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rozpoznawaj podstawowe sposoby funkcjonowania społeczności Korzystaj z socjologicznych metod badawczych Identyfikuj społeczny charakter przestępczości i dewiacji Zrozum interakcje pojedynczych ludzi i grup społecznych Socjologia jest nauką o interakcjach społecznych. Bez względu na to, czy właśnie rozpoczynasz zajęcia z socjologii, czy też chcesz wykorzystywać wiedzę socjologiczną w życiu oso

Ebooki - wróć do strony głównej