Ebooki > Prawo > Zamówienia publiczne

Ebook Nowelizacja  Prawa zamówień publicznych. Praktyczny komentarz do zmian ustawy Pzp z 22 czerwca 2016 r

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych. Praktyczny komentarz do zmian ustawy Pzp z 22 czerwca 2016 r

Autor: Piotr Trębicki, Matylda Kraszewska, Marek Sterniczuk, Magdalena Maksimiuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 W poradniku znajdziesz praktyczny komentarz wraz z przykładami do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r. Przeczytasz o nowych regulacjach w zakresie tworzenia dokumentacji, stosowania wadium, zamówień inhouse oraz procesu elektronizacji procedur. 
Ebook Wykluczenie wykonawcy z przetargu

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 28 lipca 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która wprowadziła ważne zmiany w zakresie warunków, okoliczności i przesłanek wykluczania wykonawców z postępowania. Z e-poradnika zamawiający dowiedzą się, kiedy mogą zdecydować o wykluczeniu określonego podmiotu. Natomiast wykonawcy poznają możliwości zabezpieczania się przed negatywn
Ebook Wykluczenie wykonawcy z przetargu

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

Autor: Agata Hryc-Ląd, Agata Smerd, Justyna Rek-Pawłowska, Marek Sterniczuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 W nowelizacji ustawy Pzp wprowadzono wiele zmian dotyczących odwołań. Rozszerzono katalog czynności, na które służy odwołanie w postępowaniach o mniejszej wartości i doprecyzowano kwestię wnoszenia odwołania na warunki udziału w postępowaniu. Opis nowych czynności znalazł się w e-poradniku.
Ebook Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Autor: Małgorzata Sieradzka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest pierwszą na rynku pozycją, która porusza bardzo aktualną, a zarazem doniosłą praktycznie problematykę wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Szczegółowo przedstawiono w niej instytucję wadium, określając jego funkcje oraz znaczenie z punktu widzenia zabezpieczenia interesów zamawiającego. Wnikliwie przeanalizowano przepisy prawne dotyczące wadium, zwłaszcza wpro
Ebook Leksykon prawa zamówień publicznych. 100 podstawowych pojęć

Leksykon prawa zamówień publicznych. 100 podstawowych pojęć

Autor: Andrzej Powałowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Leksykon omawia 100 najważniejszych haseł z zakresu zamówien publicznych. Oprócz najważniejszych aktów prawnych regulujących prawo zamówien publicznych Autorzy podają także wybrane orzezcencitwo (w tym europejskie) dotyczące tej tematyki. Pod każdym hasełm znajduje się wykaz literatury dotyczącej omawianego zagadnienia. W Leksykonie uwzględniono najnowsze zmiany w ustawie - Prawo zamówień publicz
Ebook Prawo zamówień publicznych - zestaw ustaw. The Public Procurement Law and related Acts

Prawo zamówień publicznych - zestaw ustaw. The Public Procurement Law and related Acts

Autor: Ewa Kucharska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszy zbiór, wydany w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki i francuski, zawiera angielskie tłumaczenie Prawa zamówień publicznych, Ustawy o partnerstwie publiczno-prawnym oraz Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Tekst Ustawy o partnerstwie publiczno-prawnym obejmuje nowelizacje z 01.01.2012 r., natomiast Prawo zamówień publicznych zawiera najnowsze z
Ebook Dokumenty ofertowe - jak je bezbłędnie przygotować i poprawnie ofertować

Dokumenty ofertowe - jak je bezbłędnie przygotować i poprawnie ofertować

Autor: Agata Hryc-Ląd

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Znajomość zasad tworzenia dokumentów ofertowych oraz reguł ich potwierdzania jest niezbędna dla każdego zamawiającego, aby szybko i skutecznie przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne. Wiedza ta przydaje się także wykonawcom, ponieważ pozwala optymalizować pracę i podnosi szansę na wygraną w przetargu.
Ebook Wskaźnik rezultatu i trwałość projektu. 4 powody, dlaczego musisz o nich pamiętać

Wskaźnik rezultatu i trwałość projektu. 4 powody, dlaczego musisz o nich pamiętać

Autor: Magdalena Pokrzycka-Walczak, Paulina Sawicka, Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Każdy beneficjent projektów unijnych ma obowiązek przez określony czas utrzymywać i rozliczać wskaźniki rezultatu, które sam ustanowił ubiegając się o dotacje. Przeczytaj, jakie konsekwencje mogą grozić Ci za niedotrzymanie warunków trwałości projektu!
Ebook Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych krok po kroku

Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych krok po kroku

Autor: Tomasz Jankowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Okazuje się, że właściwe przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji projektu unijnego to dość często zaniedbywany obowiązek. Sprawdź, jak prawidłowo postępować, aby nie narazić się na zarzuty instytucji kontrolnych oraz aby do wszystkich dokumentów mieć łatwy i szybki dostęp.
Ebook Prawo opcji w zamówieniach publicznych

Prawo opcji w zamówieniach publicznych

Autor: Paulina Sawicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo opcji to przyznane zamawiającemu uprawnienie odmiennego kształtowania zakresu zamówienia oraz co najważniejsze do jednostronnego kształtowania zamówienia. Szczególnie jego rozszerzenia w trakcie trwania umowy, a tym samym możliwość dokonania przez zamawiającego wyboru zakresu świadczenia będącego przedmiotem umowy o zamówienie publiczne. Z e-poradnika dowiesz się,
Ebook Prawo zamówień publicznych 2017. Rozporządzenia z komentarzem

Prawo zamówień publicznych 2017. Rozporządzenia z komentarzem

Autor: Andrzela Gawrońska Baran, Agata Hryc-Ląd

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Reforma Prawa zamówień publicznych trwa. Znowelizowaną ustawę znamy już od  kilku miesięcy. Rozporządzenia wykonawcze do niej pojawiały się jednak ze sporym opóźnieniem. Zachęcamy do zapoznania się z pierwszym na rynku komentarzem eksperckim do tych kilkunastu rozporządzeń kluczowych dla codziennego stosowania Pzp.
Ebook Umowa o dofinansowanie unijne

Umowa o dofinansowanie unijne

Autor: praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji pt. „Umowa o dofinansowanie unijne. Sprawdź, co musisz o niej wiedzieć, zanim ją podpiszesz” prezentujemy dobre praktyki menedżerów projektów unijnych. Dowiesz sie z nich, na co zwracać uwagę, tworząc umowę o dofinansowanie, aby projekt zrealizować bez problemów, a dotację unijną rozliczyć z sukcesem.
Ebook Zamówienia publiczne w 3 krokach

Zamówienia publiczne w 3 krokach

Autor: praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja jest praktycznym przewodnikiem po zamówieniach publicznych, które głęboko zmieniły się po nowelizacji z 2016 r. Przeprowadzi każdego zamawiającego i wykonawcę przez złożone procedury Prawa zamówień publicznych. Zawarte w niej wskazówki, rekomendacje postępowania oraz przykłady pomogą uniknąć błędów oraz wyjaśnią wszystkie wątpliwości.
Ebook Omyłki w ofertach

Omyłki w ofertach

Autor: Dominika Perkowska, Marcin Czeluśniak, Justyna Andała-Sępkowska, Katarzyna Bełdowska, Andrzej Łukaszewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jak właściwie skatalogować omyłkę? Jakie są niezbędne warunki jej poprawienia? Kiedy definitywnie trzeba odrzucić ofertę? Odpowiedzi na te pytania oraz wiele innych znajdziesz w e-poradniku!
Ebook Zamówienia na usługi społeczne

Zamówienia na usługi społeczne

Autor: Agata Smerd

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zamówienia na usługi społeczne to nowość zarówno na gruncie przepisów unijnych, jak i przepisów krajowych. Wprowadziła je ostatnia nowelizacja w Rozdziale 6. Mimo tej normalizacji pojawiło się wiele niejasności zwłaszcza w zakresie, jakie zamówienia mogą być uznane za usługi społeczne, a jakie nie. Poradnik pomoże każdemu zamawiającemu rozstrzygnąć ten dylemat.&n
Ebook 8 podpowiedzi, jak rozliczać środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w projektach unijnych

8 podpowiedzi, jak rozliczać środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w projektach unijnych

Autor: dr Katarzyna Trzpioła

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Odpisy amortyzacyjne z tytułu spadku wartości aktywów podlegających amortyzacji mogą stanowić wydatek kwalifikowalny projektu. Przeczytaj e-poradnik, a dowiesz się, jakie określone warunki muszą zostać wcześniej spełnione. Poznasz także 7 innych przydatnych wskazówek!
Ebook Sprawozdanie w projektach unijnych za rok 2017 - przeczytaj i zastosuj

Sprawozdanie w projektach unijnych za rok 2017 - przeczytaj i zastosuj

Autor: Weronika Burman, Katarzyna Trzpioła

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

O sprawozdaniu z realizacji projektu warto pomyśleć już na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie, gdyż to właśnie wtedy określane są najważniejsze dane projektu. Sięgnij po e-poradnik i zyskaj pomoc w przygotowaniu sprawozdania za 2017 r.  
Ebook Co musisz wiedzieć o POIR, aby pozyskać dotację

Co musisz wiedzieć o POIR, aby pozyskać dotację

Autor: Małgorzata Aleksander, Paulina Sawicka, Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zastanawiasz się nad złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój? Czy wiesz, że obecnie obowiązują zmienione warunku realizacji projektów w tym programie? Wprowadzono kilka ułatwień.
Ebook Prawo zamówień publicznych. Komentarz

Prawo zamówień publicznych. Komentarz

Autor: Paweł Granecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo zamówień publicznych. Komentarz zawiera praktyczne i wyczerpujące omówienie znowelizowanych przepisów tytułowej ustawy, bogato ilustrowane aktualnymi poglądami teoretyków oraz dorobkiem doktryny, z powołaniem się na najnowsze tezy orzecznictwa w zakresie prawa zamówień publicznych. Autor bardzo przystępnie wyjaśnia ważne i kontrowersyjne zagadnienia pojawiające się w toku postępowania o zamó
Ebook Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Wydanie 12

Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Wydanie 12

Autor: Jerzy Pieróg

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: 1 października 2013 r. Komentarz do Prawa zamówień publicznych z serii Duże Komentarze Becka autorstwa niewątpliwego eksperta w tej dziedzinie - adwokata i radcy prawnego - Jerzego Pieróga stanowi kontynuację znakomitego komentarza tego Autora, który do tej pory wydawany był w serii Komentarze Becka. Dwunaste wydanie zostało znacznie poszerzone i uzupełnione o najnowsze orzecznictwo
Ebook Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Wydanie 4

Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Wydanie 4

Autor: Paweł Granecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo zamówień publicznych. Komentarz zawiera praktyczne i wyczerpujące omówienie znowelizowanych przepisów tytułowej ustawy, bogato ilustrowane aktualnymi poglądami teoretyków oraz dorobkiem doktryny, z powołaniem się na najnowsze tezy orzecznictwa w zakresie prawa zamówień publicznych. Autor bardzo przystępnie wyjaśnia ważne i kontrowersyjne zagadnienia pojawiające się w toku postępowania o zamó
Ebook Prawo zamówień publicznych z wprowadzeniem. Omówienie przepisów po nowelizacjach podwykonawczej i progowej

Prawo zamówień publicznych z wprowadzeniem. Omówienie przepisów po nowelizacjach podwykonawczej i progowej

Autor: Arkadiusz Szyszkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: maj 2014 r. Publikacja ułatwi właściwą interpretację przepisów wprowadzonych nowelizacjami "podwykonawczą" i "progową" oraz działanie na rynku zamówień publicznych zgodnie z obowiązującym prawem. Ebook zawiera: najważniejsze zagadnienia po zmianach tekst ustawy i aktów wykonawczych wybrane orzecznictwo i opinie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Ustawa z 29.1.2004 r. - Praw
Ebook Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. Komentarz

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. Komentarz

Autor: Piotr Duma, Beata Gibbons, Bogusław Lackoroński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ustawa z 28.6.2012 roku o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych weszła w życie 3.8.2012 r. Celem tej ustawy jest likwidacja zatorów płatniczych w sektorze robót drogowych. Jej praktyczne znaczenie jest bardzo istotne dla wielu przedsiębiorców, którzy działali w tej części branży budowlanej. Stwarza ona bowiem alte
Ebook Zamówienia podprogowe po nowelizacji 2014

Zamówienia podprogowe po nowelizacji 2014

Autor: Arkadiusz Szajkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W przypadku zamówień podprogowych nie mają zastosowania przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, podlegają one jednak obowiązkowi sprawozdawczości - należy wykazać je w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach. Odpowiedzialność za prawidłowe wydatkowanie środków publicznych ponosi kierownik zamawiającego, który musi uzasadnić swoje decyzje wobec organów kontrolnych, zarówno wewnętrznyc
Ebook Zamówienia podprogowe w praktyce

Zamówienia podprogowe w praktyce

Autor: Arkadiusz Szyszkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W przypadku zamówień podprogowych nie mają zastosowania przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, podlegają one jednak obowiązkowi sprawozdawczości - należy wykazać je w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach. Odpowiedzialność za prawidłowe wydatkowanie środków publicznych ponosi kierownik zamawiającego, który musi uzasadnić swoje decyzje wobec organów kontrolnych, zarówno wewnętrznyc
Ebook Zamówienia sektorowe

Zamówienia sektorowe

Autor: Paweł Granecki, Andrzej Panasiuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem niniejszego opracowania jest całościowe przedstawienie problematyki zamówień sektorowych. Autorzy w sposób szczegółowy opisują procedury udzielania zamówień sektorowych w poszczególnych trybach. W celu lepszego zrozumienia procedur, w których są udzielane zamówienia sektorowe, zostały opracowane odpowiednie wzorcowe dokumenty, mające ułatwić z jednej strony zrozumienia istoty poszczególnych
Ebook Zbieg odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Odpowiedzialność karna i inne rodzaje odpowiedzialności

Zbieg odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Odpowiedzialność karna i inne rodzaje odpowiedzialności

Autor: Katarzyna Rydz-Sybilak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ustawa Prawo zamówień publicznych podlega ostatnio ciągłym nowelizacjom. Wszyscy praktycy, zobligowani do stosowania jej przepisów, są zmuszeni do systematycznej lektury zawartych w niej uregulowań, które wyznaczają kształt prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiany dotyczą nie tylko podmiotu zamawiającego, lecz także wskazują nowe reguły prowad
Ebook Wadium w zamówieniach publicznych. Kluczowe orzecznictwo

Wadium w zamówieniach publicznych. Kluczowe orzecznictwo

Autor: Agata Hryc-Ląd, Krzysztof Hodt

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności. Jak należy to rozumieć w kontekście orzeczeń KIO? W tym celu sięgnij po e-poradnik!
Ebook Jednolity europejski dokument zamówienia. Stanowisko KIO

Jednolity europejski dokument zamówienia. Stanowisko KIO

Autor: Agata Hryc-Ląd, Agata Smerd

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jednolity europejski dokument zamówienia stanowi wyłącznie wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Co zrobić, jeśli wykonawca nie złoży, wbrew obowiązkowi, JEDZ albo też złoży wybrakowany dokument? Pobierz e-poradnik i poznaj stanowisko KIO w tej sprawie!
Ebook Odrzucenie oferty w zamówieniach publicznych. Wnioski z orzecznictwa

Odrzucenie oferty w zamówieniach publicznych. Wnioski z orzecznictwa

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Badanie oferty to etap, na którym najczęściej dochodzi do sporów pomiędzy wykonawcą a zamawiającym. Pobierze e-poradnik i zapoznaj się, jakie wnioski dla wykonawców i zamawiających płyną z orzecznictwa dotyczącego odrzucenia oferty.
Ebook Rażąco niska cena. Wnioski z orzecznictwa

Rażąco niska cena. Wnioski z orzecznictwa

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się znacząco niższe od cen rynkowych i budzą wątpliwości, zamawiający powinien wystąpić z wnioskiem do wykonawcy o uzasadnienie takiej ceny. Brak wyjaśnienia lub niezadowalające wyjaśnienie są powodem do wykluczenia wykonawcy z postępowania. Sięgnij po e-poradnik, a otrzymasz wiele praktycznych wskazówek wynikających z orzecznictwa KIO.
Ebook Obowiązek zatrudnia na umowę o pracę w zamówieniach publicznych

Obowiązek zatrudnia na umowę o pracę w zamówieniach publicznych

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wymóg zamawiającego dotyczący zatrudnienia na umowę o pracę osób przez cały okres realizacji zamówienia podlega zakwestionowaniu. Nie zawsze czynności, które wskazuje zamawiający, mają charakter kwalifikujący do umowy o pracę. Poznaj, jakie stanowisko w tego typu sprawach zajmowała KIO.
Ebook Zmiany umów o zamówienie publiczne. Wnioski z orzecznictwa

Zmiany umów o zamówienie publiczne. Wnioski z orzecznictwa

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pobierz e-poradnik, a dowiesz się, kiedy i w jakim stopniu można zmieniać już zawarte umowy o zamówienie publiczne. Dowiesz się, na czym polega istotność zmian w umowie i jakie wnioski dla Ciebie płyną z najnowszego orzecznictwa – krajowego i unijnego.
Ebook Prawo właściwe dla umów realizowanych w trybie zamówień publicznych

Prawo właściwe dla umów realizowanych w trybie zamówień publicznych

Autor: Jakub Krysa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana publikacja zawiera kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących prawa właściwego dla umów realizowanych w trybie zamówień publicznych. Specyficzny charakter zamówień publicznych sprawia, że ich udzielanie oraz realizacja odbywa się w ramach specjalnego reżimu prawnego, zapewniającego racjonalne wydatkowanie środków publicznych (w tym środków unijnych), gwarantującego uczciwą konkurencj
Ebook Jak ubiegać się o zamówienia w krajach Unii Europejskiej

Jak ubiegać się o zamówienia w krajach Unii Europejskiej

Autor: Maria Olszewska Kazanecka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Korzyści - poznasz procedury przetargowe w innych krajach Unii Europejskiej - dowiesz się na jakich stronach internetowych - znajdziesz potrzebne dokumenty - uzyskasz informacje gdzie należy szukać ogłoszeń o zamówieniach publicznych realizowanych za granicą Spis treści Austria Belgia Dania Francja Hiszpania Irlandia Niemcy
Ebook Procedury zamówień publicznych

Procedury zamówień publicznych

Autor: Maria Olszewska Kazanecka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Korzyści Publikacja zawiera: - praktyczne wskazówki zarówno dla zamawiających jak i wykonawców, - zebrane w jednym miejscu wszystkie procedury wraz z podstawą prawną, - w przejrzysty sposób wypunktowane działania uczestników zamówień publicznych oraz niezbędne terminy.
Ebook Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych

Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych

Autor: Ryszard Szostak, Małgorzata Moras, Beata Nuzzo

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zaprezentowane w książce zagadnienia dotyczą nowych rozwiązań normatywnych, odnoszących się do informatyzacji zamówień publicznych w obrocie gospodarczym, wprowadzających zwłaszcza wymóg pełnej elektronizacji procedur udzielania zamówień publicznych. W monografii poruszono zagadnienia dotyczą przede wszystkim: wymagań ogólnych z zakresu obligatoryjnych procedur udzielania tych zamówień, formalnośc
Ebook Dialog techniczny  jak stosować nową instytucja i w jakim celu została wprowadzona do ustawy Prawo zamówień publicznych

Dialog techniczny jak stosować nową instytucja i w jakim celu została wprowadzona do ustawy Prawo zamówień publicznych

Autor: Dominika Perkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jeżeli chcesz opisać przedmiot zamówienia oraz skonstruować siwz tak, aby uzyskać najkorzystniejszy przedmiot zamówienia zarówno z technologicznego jak i ekonomicznego punktu widzenia, powinieneś skorzystać z dialogu technicznego! Dzięki tej instytucji: będziesz uprawniony do skonfrontowania swoich rzeczywistych potrzeb z możliwościami ich realizacji; będziesz m&oacu
Ebook Dokumenty od wykonawców  nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów zmienia spojrzenie na zamówienia publiczne

Dokumenty od wykonawców nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów zmienia spojrzenie na zamówienia publiczne

Autor: Agata Hryc-Ląd

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dokładne omówienia znowelizowanych regulacje oraz nowych przepisów tego rozporządzenia. W publikacji znajdują się odpowiedzi na pytania: w jaki sposób wykonawcy mogą udowodnić swoje doświadczenie; czy wykonawcza ma obowiązek przedkładania dowodów realizacji zamówienia, gdy wykonuje prace na rzecz podmiotu, który jest jednocześnie zamawiającym;
Ebook Jak samorządy mogą zaoszczędzić realizując wspólne zamówienia publiczne

Jak samorządy mogą zaoszczędzić realizując wspólne zamówienia publiczne

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Coraz więcej jednostek samorządowych decyduje się na wspólny zakup energii czy środków transportu z innymi jednostkami. Zakupy grupowe stały się bardzo popularne także w sektorze finansów publicznych. Główne korzyści z takiej formy zakupowej to oczywiście duże oszczędności. W ramach zamówienia wspólnego zamawiający mogą zyskać nawet do 30% w stosunku do do
Ebook Konsorcjum w postępowaniu  wskazówki, o których warto pamiętać, aby właściwie ocenić jego ofertę

Konsorcjum w postępowaniu wskazówki, o których warto pamiętać, aby właściwie ocenić jego ofertę

Autor: Małgorzata Skóra

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Z ebooka dowiesz się:_x000D_ _x000D_ na co zwrócić szczególną uwagę, oceniając ofertę konsorcjum,_x000D_ jakich dokumentów od niego wymagać,_x000D_ jak ustalić, czy taki podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu? _x000D_ W e-booku zapoznasz się ze wskazówkami niezbędnymi do tego, by właściwie ocenić dokumenty przedstawione przez konsorcjum, nie narażając się na nie
Ebook Na czym polega różnica między wyjaśnieniem a zmianą siwz

Na czym polega różnica między wyjaśnieniem a zmianą siwz

Autor: Dominika Perkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praktyczny przewodnik dla specjalisty ds. zamówień publicznych autorzy, doświadczeni eksperci: wyjaśniają, kiedy zamawiający musi udzielić wyjaśnień wykonawcom§ omawiają czynności, jakie należy wykonać po zmianie siwz wskazują, w jakich sytuacjach zamawiający nie musi udzielać wyjaśnień§ podpowiadają, kiedy należy przedłużyć termin składania ofert podają wszystkie terminy w jakic
Ebook Ogłoszenie o zamówieniu  jak je właściwie opublikować i ułatwić wykonawcy znalezienie przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu jak je właściwie opublikować i ułatwić wykonawcy znalezienie przetargu

Autor: Aneta Jędrzejczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kompleksowy przewodnik dla każdego, kto zajmuje się przygotowaniem ogłoszenia o zamówieniu.Krok po kroku opisano proces powstawania i publikowania ogłoszenia o zamówieniu:- gdzie należy zamieścić ogłoszenie;- obowiązki przy zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie ZP;- obowiązki przy zamieszczeniu ogłoszenia w Dz. U. UE;- co należy zrobić, gdy publikacja ogłoszenia nie jest obowiązkowa;
Ebook Praktyczne porady dla wykonawców chcących wziąć udział w przetargu

Praktyczne porady dla wykonawców chcących wziąć udział w przetargu

Autor: Agata Smerd

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

E-book dostarczy Ci odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania:- jak przygotować prawidłową ofertę?- co zrobić, gdy nastąpiły zmiany w siwz?- kiedy możesz cofnąć już złożona wcześniej ofertę?- kiedy zamawiający może odrzucić Twoja ofertę?- w jakich przypadkach warto wnieść odwołanie?
Ebook Przetarg nieograniczony - krok po kroku

Przetarg nieograniczony - krok po kroku

Autor: Agata Hryc-Ląd

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ponad 80 proc. zamówień publicznych w Polsce jest realizowanych w trybie przetargu nieograniczonego. Niestety jego stosowanie wymaga olbrzymiej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Ebook Przetarg nieograniczony - procedura krok po kroku to wspaniałe kompendium wiedzy zarówno dla zamawiających jak i wykonawców. Nasz ekspert wykorzystujac wieloletnie doświadczenie opisuje każdy et
Ebook Przetarg ograniczony - procedura krok po kroku

Przetarg ograniczony - procedura krok po kroku

Autor: Agata Hryc-Ląd

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autor - wieloletni praktyk z zamówień publicznych opisuje każdy etap przetargu ograniczonego. Dzięki przytoczonemu orzecznictwu i licznym przykładom nawet nieprecyzyjne zapisy ustawy Prawo zamowień publicznych nie będą już stanowiły już problemu. Uklad książki Przetarg ograniczony - procedura krok po kroku pozwala dokładnie pześledzić każdy etap tej procedury. Dzięki tej pozycji dowiesz się
Ebook Słownik zamówień publicznych

Słownik zamówień publicznych

Autor: Klaudyna Saja-Żwirkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W postępowaniu przetargowym na każdym kroku występują pojęcia typowe dla Prawa zamówień publicznych. Ich umiejętna interpretacja przysparza wiele problemów nawet doświadczonym specjalistom. Podręczny Słownik zamówień publicznych w przystępny sposób podaje definicje aż 71 pojęć związanych z zamówieniami publicznymi. Przykładowe hasła:Cena wartość wyrażona w jedno
Ebook Wszystko o dodatkowej kwalifikacji w dialogu konkurencyjnym i innych trybach ze wstępną kwalifikacją

Wszystko o dodatkowej kwalifikacji w dialogu konkurencyjnym i innych trybach ze wstępną kwalifikacją

Autor: Kamil Adamiec

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Istotą tzw. dodatkowej kwalifikacji jest ; dopuszczalne przepisami prawa ; zawężenie przy zastosowaniu określonych kryteriów liczby wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, którzy zostaną zaproszeni do kolejnego etapu procedury. W e-booku zapoznasz się z najważniejszymi problemami, jakie mogą pojawić się w trakcie ustalania rankingu wykonawców spełniając
Ebook Wybór oferty najkorzystniejszej  jakimi kryteriami oceny ofert możesz się kierować

Wybór oferty najkorzystniejszej jakimi kryteriami oceny ofert możesz się kierować

Autor: Małgorzata Skóra

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przykładowe zagadnienia, których omówienie znajdziesz w publikacji, to: Jak opisać kryteria oceny ofert? Gdzie zamieścić informacje o kryteriach wyboru ofert? Jakie pozacenowe kryteria mogą zostać przyjęte przez zamawiającego? Jak prawidłowo opisać kryterium ceny? Co z rabatami, upustami i podatkiem, ceną ryczałtową? Jak ocenić oferty w zgodzie z przyjętymi kryteriami?W opracowaniu u
Ebook Zamknięcie roku 2013 w jednostkach sektora publicznego

Zamknięcie roku 2013 w jednostkach sektora publicznego

Autor: Izabela Świderek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przed ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych jednostki sektora finansów publicznych muszą wykonać szereg czynności przygotowawczych związanych z zakończeniem roku obrachunkowego. W tym celu muszą m.in. ustalić termin wpływu dokumentacji finansowej do jednostki, poprawnie przeprowadzić inwentaryzację oraz sprawdzić prawidłowość zapisów w księgach rachunkowych. Każda z tych czynnoś
Ebook  Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostkach publicznych. Etapy, terminy, metody

Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostkach publicznych. Etapy, terminy, metody

Autor: Elżbieta Gaździk, Izabela Świderek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Księgi rachunkowe jednostek sektora finansów publicznych zamyka się na dzień bilansowy, którym jest ostatni dzień roku obrotowego. Odpowiednio wcześniej przedstawiciele służb finansowo-księgowych powinni zapewnić sobie możliwość ujęcia wszystkich dowodów księgowych dotyczących danego roku obrotowego, ale również dokumentów, które wpływają do jednostk
Ebook Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Autor: Agnieszka Pogorzelska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 "Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych na lata 2014-2020" to najświeższa publikacja na rynku dotycząca nowej perspektywy unijnej. Dowiesz się z niej przede wszystkim  o najważniejszych różnicach między sposobem finansowania inwestycji z funduszy europejskich funkcjonujących dotychczas oraz na nowych zasadach.    W tej publikacji znajdz
Ebook Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane zagadnienia

Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane zagadnienia

Autor: Agata Hryc-Ląd, Andrzela Gawrońska-Baran, Klaudyna Saja, Małgorzta Śledziewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Ebook "Zamówienia publiczne w orzecznictwie - wybrane zagadnienia" w sposób wyczerpujący wyjaśnia zagadnienia: rażąco niskiej ceny, wadium, warunków udziału w postępowaniu, przedmiotu zamówienia, omyłek w ofertach.     Wszystkie zagadnienia zostały omówione z wykorzystaniem  orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz sąd&oacut
Ebook Siwz bez tajemnic

Siwz bez tajemnic

Autor: Anna Kuszel-Kowalczyk, Małgorzata Skóra, Agata Smerd, Anna Śmigulska-Wojciechowska, Dominika Perkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia to jeden z najważniejszych etapów całej procedury przetargowej. Zebrane w praktycznym kompendium porady wskazówki i wyjaśnienia pomogą każdemu specjaliście zminimalizować ryzyko popełnianych błędów.  Skorzystać z niej mogą zarówno zamawiający, którzy chcą przygotować specyfikacje is
Ebook Nowe zasady w sprawozdaniach za 2013 rok. Wytyczne nowego rozporządzenia o sprawozdaniu z udzielonych zamówień publicznych

Nowe zasady w sprawozdaniach za 2013 rok. Wytyczne nowego rozporządzenia o sprawozdaniu z udzielonych zamówień publicznych

Autor: Małgorzata Niezgoda-Kamińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Z publikacji „Nowe zasady w sprawozdaniach za 2013 rok” dowiesz się jak prawidłowo przygotować sprawozdanie by uniknąć błędów, jakie informacje należy w nim zawrzeć oraz w jaki sposób przekazać dokument Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Ponadto e-book zawiera tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu infor
Ebook Nowe zasady rozliczania się z podwykonawcami. Ustawa Prawo zamówień publicznych z komentarzem eksperta

Nowe zasady rozliczania się z podwykonawcami. Ustawa Prawo zamówień publicznych z komentarzem eksperta

Autor: Dariusz Ziembiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Już od 24 grudnia 2013 r. podwykonawcy mają dodatkową ochronę, która została im zagwarantowana nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 8 listopada 2013 r. W e-booku "Nowe zasady rozliczania się z podwykonawcami. Ustawy Prawo zamówień publicznych z komentarzem eksperta" znajdziesz dokładne omówienie wszystkich zmian, poznasz nowe prawa i obowi
Ebook Podwykonawca - prawa, obowiązki i zasady współpracy z wykonawcą

Podwykonawca - prawa, obowiązki i zasady współpracy z wykonawcą

Autor: Małgorzata Skóra, Dominika Perkowska, Klaudyna Saja-Żwirkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Na mocy nowelizacji ustawy Pzp z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych dot. ochrony podwykonawstwa w zamówieniach publicznych, wykonawca stał się podmiotem bezpośrednio odpowiedzialnym względem zamawiającego za wypełnianie swych zobowiązań w stosunku do podwykonawców przy realizacji zamówień publicznych. W szczególności jeśl
Ebook Przewodnik po dokumentach przetargowych. Forma organizacyjno-prawna wykonawcy a uprawnienia do złożenia i podpisania dokumentów

Przewodnik po dokumentach przetargowych. Forma organizacyjno-prawna wykonawcy a uprawnienia do złożenia i podpisania dokumentów

Autor: Dominika Perkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Katalog uczestników postępowania przetargowego zobowiązanych do przedłożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających zarówno spełnienie warunków udziału, jak również brak podstaw do wykluczenia z jego przebiegu jest bardzo szeroki. Różnorodność dopuszczalnych form prawno-organizacyjnych wykonawców sprawia, iż określone w rozporządzeniu dokume
Ebook Roboty budowlane w pytaniach i odpowiedziach - z praktyki zamawiających i wykonawców

Roboty budowlane w pytaniach i odpowiedziach - z praktyki zamawiających i wykonawców

Autor: Alicja Biegańska, Eliza Grodzka, Agata Smerd, Magdalena Zadora-Redźko, Dominika Perkowska, Andrzela Gawrońska-Baran, Kamil Adamiec, Małgorzata Niezgoda-Kamińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem są roboty budowlane, rządzi się swoimi prawami. Zasady szacowania wartości prac oraz specyficzne wymogi związane z opisem przedmiotu zamówienia to dwa zagadnienia, na które zamawiający powinni zwrócić szczególną uwagę, przygotowując się do przeprowadzenia takiej procedury. Jak się okazuje, właśnie t
Ebook Prawo zamówień publicznych z komentarzem do nowelizacji przygotowanym przez ekspertów Kancelarii Prawnej D.Dobkowski sp. k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce. Stan prawny na 16 kwietnia 2014 r

Prawo zamówień publicznych z komentarzem do nowelizacji przygotowanym przez ekspertów Kancelarii Prawnej D.Dobkowski sp. k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce. Stan prawny na 16 kwietnia 2014 r

Autor: Anna Zawadzka, Mikołaj Zdyb

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jesteś zamawiającym, wykonawcą zamówień publicznych lub podwykonawcą zamówień publicznych? Dzięki publikacji przygotowanej przez prawników z Kancelarii Prawnej D. Dobkowski sp. k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce, uzyskasz praktyczną wiedzę na temat Twoich nowych uprawnień i obowiązków w zakresie podwykonawstwa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzg
Ebook Konsorcjum. Praktyczne wskazówki dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie

Konsorcjum. Praktyczne wskazówki dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran, Klaudyna Saja-Żwirkowska, Michał Koralewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Konsorcjum jest to związek kilku przedsiębiorstw, który powstaje w celu dokonania wspólnego przedsięwzięcia czy osiągnięcia jakiegoś celu gospodarczego. Mogą je utworzyć: • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, • osoby prawne, • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Celem utworzenia konsorcjum jest nie tylko uczestniczenie w post
Ebook Prawo zamówień publicznych 2014. Komentarz do nowelizacji

Prawo zamówień publicznych 2014. Komentarz do nowelizacji

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran, Agata Hryc-Ląd, Małgorzata Skóra

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Prawo zamówień publicznych 2014. Komentarz do nowelizacji" to wyjątkowy przewodnik po znowelizowanej ustawie Pzp, dzięki któremu będziesz wiedział dokładnie, jak stosować nowe przepisy i zdobędziesz pewność, że nie popełnisz błędu w procedurze zamówieniowej. Stan prawny 16.04.2014r. Uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z 14 marca 2014 r. mające istotne znaczenie ze
Ebook Remonty - jak szybko i bezpiecznie zamówić wykonanie robót budowlanych

Remonty - jak szybko i bezpiecznie zamówić wykonanie robót budowlanych

Autor: Małgorzata Skóra

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niebagatelną część budżetów stanowią szczególnego rodzaju roboty budowlane, czyli remonty. Zazwyczaj polegają one na przywróceniu wartości użytkowej (funkcjonalności, sprawności technicznej) obiektom budowlanym. Z e-booka dowiesz się: • jak przygotować się do procesu wyboru wykonawcy na prace remontowe, • w jaki sposób oszacować koszty remontu, • ja
Ebook Kontrole prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w 2013 roku. Wskazówki dla wykonawców i zamawiających

Kontrole prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w 2013 roku. Wskazówki dla wykonawców i zamawiających

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czytelnik dowie się z publikacji, kiedy postępowanie może zostać poddane kontroli oraz jak walczyć z niewłaściwą, jego zdaniem, weryfikacją. Znajdzie w niej również omówienie najpowszechniejszych nieprawidłowości, jakie prezes Urzędu Zamówień Publicznych stwierdził w czasie postępowań kontrolnych zakończonych w 2013 roku. Dodatkowo każdy błąd opatrzony jest omówien
Ebook Prawo zamówień publicznych 2014. Rozporządzenia z komentarzem

Prawo zamówień publicznych 2014. Rozporządzenia z komentarzem

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran, Agata Hryc-Ląd

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 16 kwietnia 2014 r. zmieniła się ustawa Prawo zamówień publicznych. Pojawiły się nowe definicje, regulacje i zapisy prawne.  "Prawo zamówień 2014.  Rozporządzenia z komentarzem" to praktyczny i wygodny w korzystaniu zestaw tekstów rozporządzeń wydanych do ustawy Prawo zamówień publicznych z omówieniem najistotniejszych przepisów.
Ebook Zakupy do 30 tys. euro. Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej. Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014

Zakupy do 30 tys. euro. Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej. Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014

Autor: Agata Hryc-Ląd, Małgorzata Skóra

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Swoisty przewodnik poświęcony nowym progom występującym w zamówieniach publicznych. Ebook podzielona jest na dwie części. W pierwszej omówione zostały wszystkie aspekty dotyczące zakupów poniżej 30.000 euro, zaś część druga poświęcona jest zamówieniom w procedurze krajowej i unijnej.  Prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia, a w konsekwencji ustalen
Ebook Zakupy poniżej 30 000 euro - praktyczne aspekty związane z zamówieniami podprogowymi

Zakupy poniżej 30 000 euro - praktyczne aspekty związane z zamówieniami podprogowymi

Autor: Małgorzata Skóra

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Zamawiających publicznych zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych niewątpliwie ucieszyła informacja o podniesieniu dotychczas obowiązującego progu stosowania ustawy z 14.000 euro do 30.000 euro.  W e-booku przedstawiamy najważniejsze informacje związane z udzielaniem zamówień bez stosowania ustawy Pzp. Zamawiający nie mają bowiem pełnej dowolności w d
Ebook Zamawiający. Jakie podmioty są zobowiązane do stosowania  ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający. Jakie podmioty są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Autor: Damian Michalak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Często mówi się, że zamawiający stoi na uprzywilejowanej pozycji w przetargu publicznym. Jednak to na nim ciąży zadanie przygotowania i przeprowadzenia postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. A jego działania często podlegają kontroli. Dlatego warto się dowiedzieć, z jakimi problemami borykają się inne podmioty. W rozdziale „Zamawiający w pytaniach i odpo
Ebook Naprawa dachu - jak bezbłędnie przeprowadzić procedurę udzielenia zamówienia

Naprawa dachu - jak bezbłędnie przeprowadzić procedurę udzielenia zamówienia

Autor: Agata Hryc-Ląd

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Lato i początek jesieni to najlepszy okres na roboty polegające na naprawie dachu budynku. Jednak często przy  tego typu inwestycjach mogą powstać wątpliwości, jak przeprowadzić postępowanie. Tym bardziej, że tematyka projektów, instalacji czy technologii może być nieznana specjaliście ds. zamówień publicznych.  W publikacji przedstawiamy ścieżkę, jaką należy przejść, aby z
Ebook Spory przetargowe, wydanie kwiecień 2014 r

Spory przetargowe, wydanie kwiecień 2014 r

Autor: Klaudyna Saja-Żwirkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja, w której eksperci co miesiąc analizują i omawiają najnowsze i najważniejsze wyroki KIO, sądów okręgowych oraz Sądu Najwyższego. Dysponując taką wiedzą, zyskasz solidną podstawę do udowodnienia swoich racji w każdym sporze przetargowym.
Ebook Spory przetargowe, wydanie maj 2014 r

Spory przetargowe, wydanie maj 2014 r

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja, w której eksperci co miesiąc analizują i omawiają najnowsze i najważniejsze wyroki KIO, sądów okręgowych oraz Sądu Najwyższego. Dysponując taką wiedzą, zyskasz solidną podstawę do udowodnienia swoich racji w każdym sporze przetargowym.
Ebook Spory przetargowe, wydanie czerwiec 2014 r

Spory przetargowe, wydanie czerwiec 2014 r

Autor: Klaudyna Saja-Żwirkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja, w której eksperci co miesiąc analizują i omawiają najnowsze i najważniejsze wyroki KIO, sądów okręgowych oraz Sądu Najwyższego. Dysponując taką wiedzą, zyskasz solidną podstawę do udowodnienia swoich racji w każdym sporze przetargowym.
Ebook Spory przetargowe, wydanie lipiec 2014 r

Spory przetargowe, wydanie lipiec 2014 r

Autor: Klaudyna Saja-Żwirkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja, w której eksperci co miesiąc analizują i omawiają najnowsze i najważniejsze wyroki KIO, sądów okręgowych oraz Sądu Najwyższego. Dysponując taką wiedzą, zyskasz solidną podstawę do udowodnienia swoich racji w każdym sporze przetargowym.
Ebook Spory przetargowe, wydanie sierpień 2014 r

Spory przetargowe, wydanie sierpień 2014 r

Autor: Klaudyna Saja-Żwirkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Publikacja, w której eksperci co miesiąc analizują i omawiają najnowsze i najważniejsze wyroki KIO, sądów okręgowych oraz Sądu Najwyższego. Dysponując taką wiedzą, zyskasz solidną podstawę do udowodnienia swoich racji w każdym sporze przetargowym.
Ebook Spory przetargowe, wydanie wrzesień 2014 r

Spory przetargowe, wydanie wrzesień 2014 r

Autor: Klaudyna Saja-Żwirkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja, w której eksperci co miesiąc analizują i omawiają najnowsze i najważniejsze wyroki KIO, sądów okręgowych oraz Sądu Najwyższego. Dysponując taką wiedzą, zyskasz solidną podstawę do udowodnienia swoich racji w każdym sporze przetargowym.
Ebook Spory przetargowe, wydanie październik 2014 r

Spory przetargowe, wydanie październik 2014 r

Autor: Klaudyna Saja-Żwirkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja, w której eksperci co miesiąc analizują i omawiają najnowsze i najważniejsze wyroki KIO, sądów okręgowych oraz Sądu Najwyższego. Dysponując taką wiedzą, zyskasz solidną podstawę do udowodnienia swoich racji w każdym sporze przetargowym.
Ebook Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie sierpień 2014 r

Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie sierpień 2014 r

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czasopismo, które powstaje z autentycznych pytań Zamawiających i Wykonawców. Dzięki temu porusza najbardziej aktualne i ważne w danym czasie problemy. Każda odpowiedź zawiera konkretną instrukcję działania popartą przepisami, opiniami Urzędu Zamówień Publicznych oraz orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych.
Ebook Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie wrzesień 2014 r

Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie wrzesień 2014 r

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czasopismo, które powstaje z autentycznych pytań Zamawiających i Wykonawców. Dzięki temu porusza najbardziej aktualne i ważne w danym czasie problemy. Każda odpowiedź zawiera konkretną instrukcję działania popartą przepisami, opiniami Urzędu Zamówień Publicznych oraz orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych.
Ebook Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie październik 2014 r

Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie październik 2014 r

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czasopismo, które powstaje z autentycznych pytań Zamawiających i Wykonawców. Dzięki temu porusza najbardziej aktualne i ważne w danym czasie problemy. Każda odpowiedź zawiera konkretną instrukcję działania popartą przepisami, opiniami Urzędu Zamówień Publicznych oraz orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych.
Ebook Umowa o zamówienie publiczne wraz z orzecznictwem

Umowa o zamówienie publiczne wraz z orzecznictwem

Autor: Klaudyna Saja-Żwirkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Z publikacji tej dowiesz się, jakie obowiązkowe elementy powinna zawierać umowa o zamówienie publiczne oraz jak zabezpieczyć się przed niepowodzeniami przy realizacji inwestycji. Jednakże oprócz wskazówek i wyjaśnień ekspertów w zakresie zamówień publicznych nieocenione jest także stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej. Dzięki niemu poznasz nie tylko właściwą wykła
Ebook Ustawa prawo zamówień publicznych ze zmianami obowiązującymi od 19 października 2014 r

Ustawa prawo zamówień publicznych ze zmianami obowiązującymi od 19 października 2014 r

Autor: praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Główne zmiany wprowadzone nowelizacją dotyczą: odformalizowania sposobu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczących usług niepriorytetowych o wartości poniżej progów unijnych,  wprowadzenia fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy, dotyczącej zawinionych i poważnych naruszeń obowiązków zawodowych,  powoływania się p
Ebook Ustawa Prawo zamówień publicznych z komentarzem do zmian obowiązujących od 19 października 2014 r

Ustawa Prawo zamówień publicznych z komentarzem do zmian obowiązujących od 19 października 2014 r

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran, Agata Hryc-Ląd, Dominika Perkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Uchwalona 29 sierpnia 2014 r. nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych – weszła w życie 19 października 2014 r. Nie jest to zmiana kosmetyczna. Wprowadza kilka nowych rozwiązań zobowiązujących czy to zamawiającego, czy wykonawcę do określonego działania. Gdy któreś z tych działań nie zostanie podjęte przez stronę postępowania o udzielenie zamówienia w
Ebook Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowoczesna forma realizacji inwestycji

Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowoczesna forma realizacji inwestycji

Autor: Damian Michalak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Partnerstwo publiczno-prywatne (dalej: PPP) można zdefiniować jako partnerstwo sektora publicznego i prywatnego mające na celu realizację przedsięwzięć lub świadczenie usług, tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. Współpraca ta opiera się na założeniu, iż każda ze stron jest w stanie wywiązać się z własnych, powierzonych jej zadań sprawniej niż druga strona. Strony w ten sp
Ebook Praktyczny komentarz do nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych z 29 sierpnia 2014 r

Praktyczny komentarz do nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych z 29 sierpnia 2014 r

Autor: Piotr Trębicki, Matylda Kraszewska, Ewelina Kurowska, Marek Sterniczuk, Łukasz Gralak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych jest próbą zbudowania własnej, niezależnej oceny dokonanej modyfikacji przepisów. Próba spojrzenia przez wieloletnich praktyków, którzy na zapewnienia publiczne patrzą zarówno od strony zamawiających, jak i wykonawców. Przedstawiamy Czytelnikom informacje, co w zamówienia
Ebook Kryteria oceny ofert po nowelizacji ustawy pzp

Kryteria oceny ofert po nowelizacji ustawy pzp

Autor: Małgorzata Niezgoda-Kamińska, Klaudyna Saja-Żwirkowska, Dominika Perkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Publikacja zawiera: • Obszerne omówienie tematyki kryteriów oceny ofert po zmianach, • Konkretne przykłady kryteriów oceny oferty możliwych do zastosowania w przetargu, • Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz odpowiedzi ekspertów na najczęściej się pojawiające problemy. Publikacja skupia się na praktycznych przykładach, które ilustrują,
Ebook Wzory dokumentów w zamówieniach publicznych

Wzory dokumentów w zamówieniach publicznych

Autor: Agata Hryc-Ląd, Andrzela Gawrońska-Baran, Kamil Adamiec, Małgorzata Śledziewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Z publikacji dowiesz się przede wszystkim, jakie dokumenty krok po kroku należy przygotować, zarówno gdy jest się organizatorem przetargu, jak i w przypadku gdy bierze się udział w postępowaniu o zamówienie publiczne jako wykonawca. Poznasz wszystkie etapy procedury od ogłoszeń, przez komisję przetargową, specyfikację istotnych warunków zamówienia, wezwania do wyj
Ebook Źródła dofinansowania dla jednostek publicznych

Źródła dofinansowania dla jednostek publicznych

Autor: Marek Peda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Publikacja "Źródła dofinansowania dla jednostek publicznych" jest przeznaczona dla podmiotów z sektora publicznego, które starają się o dotacje unijne potrzebne dla realizacji ich inwestycji.  Z publikacji dowiesz się: -  z jakich programów operacyjnych mogą korzystać jednostki,  - czy jednostki publiczne mogą aplikować  jedynie w nab
Ebook Rażąco niska cena po nowelizacji ustawy Pzp

Rażąco niska cena po nowelizacji ustawy Pzp

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran, Klaudyna Saja-Żwirkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych uchwalona 29 sierpnia 2014r. dała zamawiającym praktyczne narzędzie - wyznacznik tego, kiedy należy wezwać wykonawcę do składania wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny.    Dopiero praktyka pokazała, z jakimi trudnościami najczęściej spotykają się uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. W książce prezentujemy szcze
Ebook Warunki udziału w postępowaniu po nowelizacji ustawy Pzp

Warunki udziału w postępowaniu po nowelizacji ustawy Pzp

Autor: Dominika Perkowska, Klaudyna Saja-Żwirkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Warunki udziału w postępowaniu mają na celu ograniczenie ryzyka wyboru wykonawcy niezdolnego do wykonania zamówienia lub wykonawcy, który wykona zamówienie w nienależyty sposób. Określone są w art. 22 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ust. 1 ustawy Pzp odnoszące się do właściwości wykonawcy, których spełnienie jest wymagane od każdego podmiotu przystępującego do post
Ebook Wezwanie do wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów w przetargu

Wezwanie do wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów w przetargu

Autor: Klaudyna Saja-Żwirkowska, Agata Hryc-Ląd

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Zamawiający podczas badania i oceny ofert może: ● wezwać do wyjaśnienia oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, ● wezwać do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, ● wezwać do wyjaśnienia treści oferty, ● poprawić oczywiste omyłki w ofercie. W publikacji „Wezwanie do wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów w postępowaniu przetargowym&
Ebook Odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Jak przygotować skuteczny środek ochrony prawnej

Odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Jak przygotować skuteczny środek ochrony prawnej

Autor: Anita Elżanowska, Daniel Szczęsny

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej to często ostatnia szansa podważenia decyzji zamawiającego i zdobycia intratnego zamówienia. Dlatego wykonawcy są często bardzo zdeterminowani, aby zarzucić organizatorowi postępowania błąd w ocenie oferty konkurenta i tym samym wyeliminować go z przetargu.  Poradnik omawia m.in.: - elementy oferty obarczone największym ryzykiem błędu, - ust
Ebook Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

Autor: Anna Śmigulska-Wojciechowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Klauzule społeczne to regulacje prawne mające na celu pomóc zamawiającemu uwzględnić dodatkowe cele społeczne w warunkach realizacji zamówienia publicznego. Mimo iż stosowanie ich nadal nie jest zbyt popularne, to ich rola jest ogromna. Przyczyniają się, bowiem do wykonania przetargu nie tylko zgodnie z potrzebami samej jednostki zamawiającej, ale również otoczenia, w kt
Ebook Tajemnica przedsiębiorstwa w ofercie przetargowej

Tajemnica przedsiębiorstwa w ofercie przetargowej

Autor: Agata Hryc-Ląd, Dominika Perkowska, Justyna Andała-Sępkowska, Alicja Biegańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Wykonawca w składanej ofercie niejednokrotnie podaje wiele ważnych informacji, które mogą zostać wykorzystane przez jego konkurentów. Tego rodzaju dane można utajnić, ale by móc to zrobić, muszą być spełnione pewne warunki. W opracowaniu piszemy, jak zrobić to skutecznie.
Ebook Konsorcjum, podwykonawstwo, użycie zasobów podmiotu trzeciego

Konsorcjum, podwykonawstwo, użycie zasobów podmiotu trzeciego

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran, Małgorzata Skóra, Agata Hryc-Ląd

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Ustawa Prawo zamówień publicznych stwarza przedsiębiorcom różne możliwości, które pozwalają ubiegać się o zamówienia publiczne, mimo braku odpowiedniego potencjału. Wykonawca może w tym celu: - utworzyć konsorcjum, - skorzystać z pomocy podwykonawców, - powołać się na zasoby innych podmiotów, aby potwierdzić warunki stawiane przez zamawiającego. 
Ebook Kierownik zamawiającego, komisja przetargowa oraz planowanie zamówień

Kierownik zamawiającego, komisja przetargowa oraz planowanie zamówień

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Kierownik zamawiającego odgrywa kluczową rolę podczas udzielania zamówień publicznych. Odpowiada on za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego. Jednak należy pamiętać, że nie kto inny jak kierownik ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów, jeśli podczas procedury zostaną popełnione błędy.    Jednym z jego obowiązków jest powo
Ebook Rozliczenie podatkowe za 2015 rok. Obowiązki płatnika do końca stycznia i końca lutego 2016 roku

Rozliczenie podatkowe za 2015 rok. Obowiązki płatnika do końca stycznia i końca lutego 2016 roku

Autor: Sławomir Liżewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Jeśli pracownik złoży PIT-2 w 2016 r. przed pierwszą styczniową wypłatą wynagrodzenia, pracodawca uwzględni kwotę wolną w rozliczeniu zaliczki na podatek już za styczeń 2016 r. To tylko jedna z wielu zasad obowiazujących przy rozliczaniu podatku. Szczegóły w książce. Przeczytasz w niej również, jakie nowe zwolnienia przedmiotowe obowiązują od 2015 roku.
Ebook Wzory ogłoszeń o zamówienia publiczne z komentarzami

Wzory ogłoszeń o zamówienia publiczne z komentarzami

Autor: praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawidłowo wypełnione ogłoszenie o zamówienie publiczne to niezbędny warunek efektywnie przeprowadzonego postępowania. To także warunek, że zainteresowani ogłoszeniem wykonawcy nie będą wnosili skarg do Krajowej Izby Odwoławczej a nawet sądów.   W e-poradniku znajdują się dwa przykładowe ogłoszenia o zamówienie – publikowane w Biuletynie Urzędu Zamówień Publi
Ebook Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie styczeń-luty 2016 r

Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie styczeń-luty 2016 r

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czasopismo, które powstaje z autentycznych pytań Zamawiających i Wykonawców. Dzięki temu porusza najbardziej aktualne i ważne w danym czasie problemy. Każda odpowiedź zawiera konkretną instrukcję działania popartą przepisami, opiniami Urzędu Zamówień Publicznych oraz orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych. 
Ebook Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie styczeń 2016 r

Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie styczeń 2016 r

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czasopismo, które powstaje z autentycznych pytań Zamawiających i Wykonawców. Dzięki temu porusza najbardziej aktualne i ważne w danym czasie problemy. Każda odpowiedź zawiera konkretną instrukcję działania popartą przepisami, opiniami Urzędu Zamówień Publicznych oraz orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych. 
Ebook Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie grudzień 2015 r

Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie grudzień 2015 r

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czasopismo, które powstaje z autentycznych pytań Zamawiających i Wykonawców. Dzięki temu porusza najbardziej aktualne i ważne w danym czasie problemy. Każda odpowiedź zawiera konkretną instrukcję działania popartą przepisami, opiniami Urzędu Zamówień Publicznych oraz orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych. 
Ebook Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie listopad 2015 r

Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie listopad 2015 r

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czasopismo, które powstaje z autentycznych pytań Zamawiających i Wykonawców. Dzięki temu porusza najbardziej aktualne i ważne w danym czasie problemy. Każda odpowiedź zawiera konkretną instrukcję działania popartą przepisami, opiniami Urzędu Zamówień Publicznych oraz orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych. 
Ebook Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie październik 2015 r

Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie październik 2015 r

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czasopismo, które powstaje z autentycznych pytań Zamawiających i Wykonawców. Dzięki temu porusza najbardziej aktualne i ważne w danym czasie problemy. Każda odpowiedź zawiera konkretną instrukcję działania popartą przepisami, opiniami Urzędu Zamówień Publicznych oraz orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych. 
Ebook Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie wrzesień 2015 r

Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie wrzesień 2015 r

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czasopismo, które powstaje z autentycznych pytań Zamawiających i Wykonawców. Dzięki temu porusza najbardziej aktualne i ważne w danym czasie problemy. Każda odpowiedź zawiera konkretną instrukcję działania popartą przepisami, opiniami Urzędu Zamówień Publicznych oraz orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych. 
Ebook Informator zamawiającego - nowe wskaźniki od 1 stycznia 2016

Informator zamawiającego - nowe wskaźniki od 1 stycznia 2016

Autor: Agata Hryc-Ląd

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Publikacja to tabele, zestawienia i wskazówki krok po kroku, które ułatwią pracę specjalisty ds. zamówień publicznych. Wszystkie potrzebne informacje zostały zebrane i usystematyzowane w praktycznej formule.
Ebook Wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego

Wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego

Autor: Agata Hryc-Ląd

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Publikacja systematyzuje czynności podejmowane na etapie wszczęcia postępowania. Można w niej znaleźć omówienie zagadnień dotyczących wyboru trybu w jakim ma być udzielone zamówienie oraz odpowiedzi eksperta na najczęściej pojawiające się pytania.
Ebook Zamówienia dodatkowe i uzupełniające

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zamówienia dodatkowe to takie, które stały się konieczne w trakcie realizacji zamówienia podstawowego, na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć, a bez ich zlecenia i wykonania nie jest możliwe prawidłowe wykonane zamówienia podstawowego.  Natomiast cechą charakterystyczną zamówień uzupełniających, jak sama nazwa wskazuje, jest ich uz

Ebooki - wróć do strony głównej