Autor: Robert Suwaj, Izabela Kraśnicka, Październik 2020 , 186 stron

Nowość
Podaj adres e-mail, na który otrzymasz informację, gdy ebook będzie tańszy:
Dołącz do 6540 osób

Zobacz promocję nowość!

Promocja na ebooki Daniel C. Dennett / -60%

Czytniki e-booków i akcesoria nowość!

Czytniki ebooków i akcesoria

Ze wstępu: "Niniejsza publikacja zawiera prace przygotowane głównie przez studentów i opiekunów Centrum Informacji Administracyjnej (CIA) - koła naukowego, działającego w Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. W ramach prowadzonych zajęć ze studentami, mamy na co dzień do czynienia z problemami w funkcjonowaniu instytucji publicznych różnego kali bru. Przyznać muszę na wstępie, że koncepcja opracowania nie miała w założeniu stworzyć jakiejś jednolitej całości. Trudno zresztą w dobie dzisiejszego skomplikowania przepisów prawa publicznego stworzyć w ramach jednego tomu spójną koncepcję nawet jedynie wybranego obszaru działania administracji publicznej. Postanowiliśmy więc zaproponować czytelnikom wybór - z jednej strony - najciekawszych, a z drugiej strony - najczęściej pojawiających się zagadnień problemowych, licząc na zrozumienie odbiorcy i - być może - wstęp do dyskusji na temat praktyki funkcjonowania podmiotów sfery prawa publicznego. Zaprezentowane zostały zarówno kwestie o charakterze informacyjnym, jak np. "becikowe" dla osoby przebywającej za granicą czy też cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych lub organizacja procesji kościelnej na drodze publicznej. Zdarzają się jednak także zagadnienia trudne, a zarazem ciekawe. Jednym z nich jest problem podniesiony przez Annę Pieczywek w opracowaniu pt. Wyłączenie z produkcji rolniczej gruntu pod budowę budynku gospodarczego. Autorka zwraca uwagę na istotę problemu - omawiając go na konkretnym przykładzie rozwiązywanej sprawy - iż zgodnie z art. 7 ust. 2 o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha - wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. A contrario zaś - przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych klas I-III jeżeli ich obszar nie przekracza 0,5 ha - nie wymaga uzyskania zgody ministra. Dodatkowo zauważa, że ustawodawca - w przedmiocie powyższych okoliczności - nie stosuje żadnych obostrzeń w zakresie nierolniczego i nieleśnego wykorzystania gruntu rolnego. Innym ciekawym przypadkiem opisanym przez studentów - członków CIA, jest kwestia możliwości utworzenia straży gminnej dla dwóch sąsiadujących gmin. Wiesław Zawadzki i Maciej Szafraniec, na co dzień strażnicy Straży Miejskiej w Białymstoku, pokazali istniejące w regulacjach prawnych możliwości stworzenia wspólnej straży gminnej w sytuacji, w której mieszkańcy dużego miasta, korzystają z terenów rekreacyjnych usytuowanych na terenie sąsiadującej gminy. W opisanym przypadku istniała uzasadniona wątpliwość, czy władze gminy mogą wraz z władzami miasta stworzyć wspólną straż gminną, a także czy np. można połączyć straż już istniejącą na obszarze jednej gminy z zupełnie nową. Autorzy zaproponowali też formę porozumienia, która ułatwia możliwość powstania i skutecznego stosowania takiej konstrukcji. Inne ciekawe zagadnienia poruszone w opracowaniach studentów to m.in.: problem postępowania z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi oraz sposoby dochodzenia świadczeń alimentacyjnych od dłużników zamieszkałych za granicą, czy też wpływ zawieszenia działalności gospodarczej na obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez przedsiębiorców. Część zawierająca rozważania teoretyczne, przygotowana przez opiekunów zawiera również problematykę dość różnorodną, choć została zilustrowana przykładami, co niewątpliwie wpłynąć powinno na lepszy odbiór kwestii trudnych, jak chociażby problem proporcjonalności rozwiązań w ustawie o ochronie przyrody czy też legalności i legalizmu działań administracji publicznej. Na szczególną uwagę zasługuje publikacja dr Piotr Sitniewskiego pokazująca problem wzajemnych zależności pomiędzy dyrektywami tajemnicy skarbowej a zasadami dostępu do informacji publicznej. Zapraszamy do lektury licząc na pozytywny odbiór. Jednocześnie pozostajemy wdzięczni za wszelkie uwagi."   dr Robert Suwaj - opiekun Centrum Informacji Administracyjnej   Seria składa się z 5 tomów, a każdy tom podzielony jest na 4 zasadnicze części. Pierwsza część, wspólna dla całej serii, przedstawia zasady funkcjonowania studenckich poradni, metody nauczania stosowane w poradniach oraz umiejętności jakie powinny posiąść studenci zajmujący się poradnictwem. W drugiej części opisana jest metodologia prowadzenia zajęć w konkretnej sekcji poradni prawnej. W tej części znajdują się praktyczne wskazówki dotyczące sposobu pracy ze studentami w kontekście specyfikacji danej dziedziny prawa. Część trzecia zawiera opisy najciekawszych spraw, z którymi zmierzyli się studenci w ramach działalności poradniczej. Zaprezentowany stan faktyczny poprzedza ocenę prawną danej sytuacji oraz charakterystykę działań podjętych przez poradnię w celu rozwiązania problemu i udzielenia klientowi porady prawnej. Czwarta część to zbiór artykułów dotyczących wybranych zagadnień prawnych, które stały się przedmiotem zainteresowania pracowników naukowych oraz studentów w poszczególnych sekcjach poradni prawnej. W skład serii wchodzą następujące tomy: Prawo cywilne. Prawo karne. Prawo pracy. Prawo administracyjne Varia. Do lektury Biblioteki Studenckich Poradni Prawnych zachęcamy przede wszystkim studentów i pracowników naukowych zainteresowanych zasadami funkcjonowania studenckich poradni prawnych w Polsce, ale także prawników praktyków. Ebook porusza temat administracyjne.
Więcej

Kupon rabatowy EbookPoint.pl / okolicznościowy

Aby skorzystać z promocji i uzyskać rabat, nie musisz posiadać kuponu rabatowego, ani okolicznościowego. Wystarczy, że skorzystasz z poniższego linku. Kieruje on do sklepu online, gdzie możesz sprawdzić, czy obowiązuje obecnie promocja:

Sprawdź Rabat

Wypromuj się

Prowadzisz bloga, kanał YT, social media, jesteś influencerem, albo po prostu lubisz czytać? Wspieraj z nami czytelnictwo i zachęcaj do tego innych. Napisz o ebooku i uzyskaj promocję. Napisz na kontakt@websoul.pl, aby uzyskać więcej informacji.

Najtańsze oferty na e-booka:

Zobacz, gdzie ebook jest dostępny w najlepszej ofercie:
Ten ebook może być taniej

Nowość
Podaj adres e-mail, na który otrzymasz informację, gdy ebook będzie tańszy:
Dołącz do 6540 osób

Inne ebooki w kategorii Nauki prawne

Ebook Postępowanie cywilne w pigułce. Wydanie 3

Stan prawny: maj 2015 r. W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: organizacja i skład sądu, zasady i przesłanki postępowania cywilnego, właściwość sądu - rzeczowa, miejscowa, ogólna,...
Ebook Postępowanie karne w pigułce. Wydanie 3

Stan prawny: lipiec 2015 r. Wydanie trzecie uwzględnia wszystkie zmiany, który wchodzą w życie 1.7.2015 r. - zarówno zmiany wprowadzone ustawą z 27.9.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247 ze zm.), jak...
Ebook Prawo finansowe w pigułce. Wydanie 2

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: finanse publiczne i budżet, pojęcie i forma pieniądza, polityka pieniężna i prawo bankowe: inflacja i deflacja, Narodowy Bank Polski, prawo banko...
Ebook Prawo gospodarcze publiczne w pigułce. Wydanie 2

Stan prawny: maj 2015 r. W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Działalność gospodarcza: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Zasady podejmowania i prowadzenia działal...
Ebook Prawo handlowe w pigułce. Wydanie 2

Stan prawny: maj 2015 r.   W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Prawo spółek handlowych Charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandyto...
Ebook Prawo konstytucyjne. Organy ochrony prawa

Prawo konstytucyjne. Organy ochrony prawa: to zbiór znowelizowanych, przystosowanych do obowiązującego stanu prawnego, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi od...

ISBN 978-83-7483-850-4. Porównywarka cen ebooków, które dostępne są w formatach PDF, MOBI i innych. Na urządzenia Kindle i inne. Tutaj znajdziesz ebook, którego szukasz. Nie wszystkie ebooki w ofercie są darmowe. Wspierajmy autorów i kupujmy ebooki.
Tytuł: Prawo administracyjne Ocena: 4.8 Recenzent: Tomasz Smykowski Dodał: Data recenzji: 3 sierpień 2012 Streszczenie: Ebook polecany Opis: Ebook polecany