Autor: Grzegorz Sikorski, Październik 2020 , 486 stron

Nowość
Podaj adres e-mail, na który otrzymasz informację, gdy ebook będzie tańszy:
Dołącz do 4903 osób

Zobacz promocję nowość!

Promocja na ebooki Wydawnictwo NAPOLEON V [-45%]

Czytniki e-booków i akcesoria nowość!

Czytniki ebooków i akcesoria

Prawo bankowe. Komentarz to praktyczny komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.), który stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu prawa bankowego. Ze względu na praktyczny wymiar komentarza, Autor przedstawia także najważniejsze poglądy d oktryny oraz odwołuje się do licznego orzecznictwa. Dzięki temu Czytelnik uzyskuje wielowymiarowy i wieloaspektowy pogląd na poszczególne instytucje prawa bankowego oraz ma szansę znaleźć praktyczne rozstrzygnięcia niektórych problemów występujących w praktyce stosowania przepisów prawa bankowego. Komentarz uwzględnia aktualny stan prawny oraz wszystkie najnowsze nowelizacje ustawy ze wskazaniem istoty zmian i ich znaczenia dla praktyki funkcjonowania sektora bankowego, m.in.: ustawę z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 2352), która dodaje do katalogu podmiotów, dla których może być prowadzony wspólny rachunek bankowy strony umowy o współpracy w rozumieniu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze; rachunek wspólny dla stron umowy o współpracy może być prowadzony wyłącznie w związku z wykonywaniem umowy o współpracy oraz udzielonej koncesji - wejście w życie 1.1.2015 r. ustawę z 24.4.2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 586), która zawiera zmiany definicji: instytucji dominującej w państwie członkowskim, podmiotu dominującego w holdingu finansowym w państwie członkowskim, dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej w państwie członkowskim, unijnej instytucji dominującej, unijnego podmiotu dominującego w holdingu finansowym, unijnej dominującej spółki holdingowej o działalności mieszanej; zmiany dotyczące sprawowania nadzoru skonsolidowanego - wejście w życie 23.5.2014 r., ustawę z 23.10.2013 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1567), która zmienia terminologię, do ustawy wprowadzono sformułowanie "zdolność kredytowa" - wejście w życie 17.1.2014 r., ustawę z 6.11.2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1289), zgodnie z którą bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową m.in. na żądanie administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego - wejście w życie 21.11.2013 r., ustawę z 12.7.2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1036), która wprowadza modyfikację określeń: "karta płatnicza", "pieniądz elektroniczny", "instytucja finansowa" oraz "instytucja kredytowa" - wejście w życie 7.10.2013 r., ustawę z 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529), która doprecyzowuje przesłanki zachowania terminu przewidzianego dla doręczenia decyzji kończącej postępowanie w przedmiocie sprzeciwu - wejście w życie 1.1.2013 r. W niniejszej publikacji omówione zostały m.in. zagadnienia takie jak: tworzenie i organizacja banków oraz oddziałów i przedstawicielstw banków (banki państwowe, banki spółdzielcze, banki w formie spółek akcyjnych, postępowanie przy tworzeniu banków, szczególny sposób tworzenia banków krajowych przez instytucje kredytowe prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział, przekształcenie banku państwowego w spółkę akcyjną), podejmowanie i prowadzenie działalności przez banki krajowe na terytorium państwa goszczącego oraz przez instytucje kredytowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (m.in.: dopuszczalność, zawiadomienie Komisji Nadzoru, utrata zezwolenia, formy działalności, zakres czynności, okresowe sprawozdania, system gwarantowania, informacje), rachunki bankowe (rodzaje, uprawnienia posiadacza, umowa rachunku bankowego, oprocentowanie, ochrona wkładów, rozwiązanie umowy, śmierć posiadacza rachunku), rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków (formy, czek gotówkowy i rozrachunkowy, polecenie przelewu oraz zapłaty, karty płatnicze), kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady koncentracji zaangażowań (umowa kredytu, zdolność kredytowa, limity koncentracji wierzytelności, konsorcjum bankowe, termin spłaty kredytu, ochrona kredytobiorcy, oprocentowanie, kredyt konsumencki, zakaz uprzywilejowania, zasady udzielenia kredytu, powiadomienie Komisji Nadzoru Bankowego), gwarancje bankowe, poręczenia i akredytywy (zlecenie, wykonanie zobowiązania, regwarancja, rodzaje akredytywy), emisja bankowych papierów wartościowych (obowiązki przed emisją, cel, treść, rodzaje, zakaz kredytowania), szczególne obowiązki i uprawnienia banków (przeniesienie wierzytelności na podmiot emisyjny, rejestr wierzytelności, skonsolidowane oprocentowanie, moc prawna dokumentów bankowych, bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, przewłaszczenie na zabezpieczenie, kaucja, tajemnica bankowa, obowiązek ujawnienia i odpowiedzialność, dopuszczalność przetwarzania danych, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, prowizje i opłaty), zrzeszanie, łączenie się i podział banków (bankowe izby gospodarcze, umowa zrzeszenia banków, rada zrzeszenia, połączenie banków, nabycie przedsiębiorstwa bankowego, niepodleganie podziałowi, procedura podziału), fundusze własne, kapitał wewnętrzny i gospodarka finansowa banków (fundusze podstawowe i uzupełniające, wymogi kapitałowe, informowanie Komisji Nadzoru, wyłączenie z działalności banku, zgłoszenie zamiaru nabycia akcji, zgoda na wspólne metody statystyczne, gospodarka finansowa oraz rezerwa na ryzyko ogólne), nadzór (bankowy, nad oddziałami instytucji kredytowych, skonsolidowany), postępowanie naprawcze, likwidacja i upadłość banku (postępowanie naprawcze, likwidacja, przejęcie banku, upadłość banku). Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie zasad funkcjonowania systemu bankowego w Polsce oraz wskazanie wpływu przepisów ustawy na prawa i obowiązki organizacji i podmiotów działających w sektorze bankowym. Prezentowany komentarz przeznaczony jest głównie dla praktyków, stosujących na co dzień prawo bankowe. W związku z tym Autor starał się przedstawić szerokie spektrum poglądów i opinii na temat instytucji prawa bankowego, jakie zostały zaprezentowane w nauce prawa. Ebook porusza temat bankowe. Jedną z istotnych spraw poruszanych w ebooki jest: Komentarz.
Więcej

Kupon rabatowy EbookPoint.pl / okolicznościowy

Aby skorzystać z promocji i uzyskać rabat, nie musisz posiadać kuponu rabatowego, ani okolicznościowego. Wystarczy, że skorzystasz z poniższego linku. Kieruje on do sklepu online, gdzie możesz sprawdzić, czy obowiązuje obecnie promocja:

Sprawdź Rabat

Wypromuj się

Prowadzisz bloga, kanał YT, social media, jesteś influencerem, albo po prostu lubisz czytać? Wspieraj z nami czytelnictwo i zachęcaj do tego innych. Napisz o ebooku i uzyskaj promocję. Napisz na kontakt@websoul.pl, aby uzyskać więcej informacji.

Najtańsze oferty na e-booka:

Zobacz, gdzie ebook jest dostępny w najlepszej ofercie:
Ten ebook może być taniej

Nowość
Podaj adres e-mail, na który otrzymasz informację, gdy ebook będzie tańszy:
Dołącz do 4903 osób

Inne ebooki w kategorii Nauki prawne

Ebook Postępowanie cywilne w pigułce. Wydanie 3

Stan prawny: maj 2015 r. W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: organizacja i skład sądu, zasady i przesłanki postępowania cywilnego, właściwość sądu - rzeczowa, miejscowa, ogólna,...
Ebook Postępowanie karne w pigułce. Wydanie 3

Stan prawny: lipiec 2015 r. Wydanie trzecie uwzględnia wszystkie zmiany, który wchodzą w życie 1.7.2015 r. - zarówno zmiany wprowadzone ustawą z 27.9.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247 ze zm.), jak...
Ebook Prawo finansowe w pigułce. Wydanie 2

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: finanse publiczne i budżet, pojęcie i forma pieniądza, polityka pieniężna i prawo bankowe: inflacja i deflacja, Narodowy Bank Polski, prawo banko...
Ebook Prawo gospodarcze publiczne w pigułce. Wydanie 2

Stan prawny: maj 2015 r. W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Działalność gospodarcza: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Zasady podejmowania i prowadzenia działal...
Ebook Prawo handlowe w pigułce. Wydanie 2

Stan prawny: maj 2015 r.   W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Prawo spółek handlowych Charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandyto...
Ebook Prawo konstytucyjne. Organy ochrony prawa

Prawo konstytucyjne. Organy ochrony prawa: to zbiór znowelizowanych, przystosowanych do obowiązującego stanu prawnego, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi od...

ISBN 978-83-255-6742-2. Porównywarka cen ebooków, które dostępne są w formatach PDF, MOBI i innych. Na urządzenia Kindle i inne. Tutaj znajdziesz ebook, którego szukasz. Nie wszystkie ebooki w ofercie są darmowe. Wspierajmy autorów i kupujmy ebooki.
Tytuł: Prawo bankowe. Komentarz Ocena: 4.8 Recenzent: Tomasz Smykowski Dodał: Data recenzji: 3 sierpień 2012 Streszczenie: Ebook polecany Opis: Ebook polecany