Szukaj:

Autor: Roman Hauser, Marek Wierzbowski, Maksymilian Cherka, Lipiec 2018, 923 stron

Opis ebooka

Dzieła z serii DUŻE KOMENTARZE BECKA należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy Autorów - wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa - tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, glos oraz literatury, rozszerzających określoną tematykę, ułatwiają zdobycie ...

Czytaj dalej...

Spis treści ebooka

Chwilowo niedostępny


Zobacz pełny spis treści


Cały opis ebooka


Dzieła z serii DUŻE KOMENTARZE BECKA należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy Autorów - wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa - tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, glos oraz literatury, rozszerzających określoną tematykę, ułatwiają zdobycie wyczerpującej wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa.

Komentarz do ustawy z 30.8.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zawiera szczegółowe omówienie wszystkich instytucji występujących w ustawie. Autorzy przedstawili w nim m.in.

  • właściwość i skład wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • przepisy dotyczące stron i uczestników postępowania
  • zagadnienia poświęcone środkom odwoławczym,
  • uchwałom NSA,
  • wznowieniu postępowania,
  • skardze o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
  • wykonywaniu orzeczeń sądowych
  • kosztom postępowania.

Komentarz uwzględnia zmiany, wprowadzone ustawą z 3.12.2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18), która weszła w życie 11.4.2011 r. Nowelizacja usprawniła postępowania administracyjne, wprowadzając możliwość zaskarżania nie tylko samej bezczynności organu administracji publicznej, ale również prowadzenia przez te organy postępowania w sposób przewlekły. Na nowo uregulowano definicję strony postępowania oraz poszerzono zakres przedmiotowy rozpatrywanych spraw o przewlekłość postępowania.

Ponadto publikacja zawiera zmiany wprowadzone ustawą z 20.1.2011 r. (Dz.U. Nr 34, poz. 173), która weszła w życie 17.5.2011 r., dotyczące zasad odpowiedzialności odszkodowawczej funkcjonariuszy publicznych za stanowiące rażące naruszenie prawa działania lub zaniechania działań przy wykonywaniu władzy publicznej.

Komentarz obejmuje także nowelizację z 25.3.2011 r. (Dz.U. Nr 76, poz. 409), która weszła w życie 12.7.2011 r., której celem było przeciwdziałanie przewlekłości postępowań administracyjnych, poprzez wprowadzenie możliwości wymierzenia organowi grzywny, w przypadku uwzględnienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez ten organ.

Publikacja uwzględnia tekst jednolity ustawy z 26.1.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) a także najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 31.8.2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1101) dotyczące niezbędnych kosztów postępowania poniesionych przez stronę, w tym zaliczenia do nich także równowartości utraconego dochodu. Jasno wskazano, że przysługujące stronie należności z tytułu kosztów przejazdów oraz utraconego zarobku lub dochodu ustala się i wypłaca według zasad określonych w ustawie z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Obecne wydanie zawiera także zmiany wprowadzone ustawą z 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529), które weszły w życie 1.1.2013 r. i dotyczą doręczeń pism w postępowaniu sądowym.

Wybitny skład redakcyjny i autorski z udziałem przedstawicieli doktryny i praktyki (w tym sędziów NSA i WSA) oraz bardzo liczne odwołania do orzecznictwa i piśmiennictwa z prezentowanego zakresu gwarantują wysoki walor praktyczny prezentowanej publikacji.

Cały spis treści ebooka


Kontynuuj...

Porównywarka cen ebooków, które dostępne są w formatach PDF, MOBI i innych. Na urządzenia Kindle i inne. Tutaj znajdziesz ebook, którego szukasz. Nie wszystkie ebooki w ofercie są darmowe. Wspierajmy autorów i kupujmy ebooki, zamiast ściągać je z torrentów i chomikuj
Tytuł: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz Ocena: 4.8 Recenzent: Tomasz Smykowski Dodał: Data recenzji: 3 sierpień 2012 Streszczenie: Ebook polecany Opis: Ebook polecany