Autor: Tomasz Szanciło, Październik 2020 , 458 stron

Nowość
Podaj adres e-mail, na który otrzymasz informację, gdy ebook będzie tańszy:
Dołącz do 5163 osób

Zobacz promocję nowość!

Promocja na ebooki Wydawnictwo W Drodze / Ebooki 2020 / -45%

Czytniki e-booków i akcesoria nowość!

Czytniki ebooków i akcesoria

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie i analizę przepisów ustawy z 15.11.1984 r.- Prawo przewozowe. W prezentowanej publikacji autor: przedstawia systematyzuje orzecznictwo Sądu Najwyższego, sadów apelacyjnych oraz Głównej Komisji Arbitrażowej, dotyczące prawa przewozowego, prezentuje poglądy doktryny, proponuje praktyczne rozwiązania poszczególnych problemów związanych z prawem przewozowym. Komentarz zawiera odwołania do aktów prawnych związanych z prawem przewozowym, a także szereg wskazówek dotyczących praktycznego zastosowania poszczególnych instytucji tego prawa. Wskazuje ponadto na różnice rozwiązań zawartych w ustawie - Prawo przewozowe oraz w Kodeksie cywilnym, jednocześnie przytaczając te przypadki, w których Prawo przewozowe odsyła do Kodeksu cywilnego. Autor poświęca szczególną uwagę zagadnieniom dotyczącym odpowiedzialności przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu. Komentarz będzie przydatny zarówno teoretykom prawa, jak i osobom mającym z prawem przewozowym do czynienia w praktyce, w szczególności w postępowaniach sądowych. Stan prawny: Marzec 2008 r. Przedmowa: Transport towarzyszy każdemu człowiekowi, stanowiąc w mniejszym lub większym stopniu niezbędny element życia codziennego. Jego rola wzrosła jeszcze bardziej w momencie przystąpienia Polski do UE i strefy Schengen, jako że otwarcie granic znacznie ułatwiło przemieszczanie się osób oraz towarów. Masowość przewozów skutkuje tym, że sprawy dotyczące szeroko rozumianych stosunków przewozowych stanowią znaczącą część spraw rozpoznawanych przez polskie sądy powszechne. Pomimo tego stwierdzić należy, iż prawo przewozowe stanowi jakby nieco "zaniedbaną" gałąź prawa cywilnego, o czym może świadczyć chociażby niezbyt bogate orzecznictwo sądów apelacyjnych i Sądu Najwyższego oraz dosyć skromny dorobek doktryny. Niewątpliwie większość spraw sądowych, zaistniałych na tle PrPrzew, odnosi się do drobnych kwestii życia codziennego, a więc wartość przedmiotu sporu skutkuje tym, że sądy stojące najwyżej w hierarchii polskiego systemu sądownictwa mają wyjątkowo okazję rozpatrywać materię związaną z przewozem. A szkoda, gdyż prawo przewozowe zawiera w sobie wiele zagadnień, często dość skomplikowanych i niejednoznacznych, co niewątpliwie utrudnia rozwiązywanie problemów powstałych na tle stosunków przewozowych. Przedmiotem niniejszego opracowania jest zatem teoretyczne omówienie przepisów prawa przewozowego, jak również wskazanie ich praktycznego zastosowania. Dotyczy to nie tylko postanowień samej ustawy PrPrzew, ale również aktów prawnych ściśle z nią związanych, chociaż to PrPrzew stanowi akt nadrzędny w polskim prawie przewozowym, również w stosunku do KC. Nie ma więc możliwości rozstrzygnięcia problemów powstałych na tle stosunków przewozowych bez określenia zakresów zastosowań przepisów PrPrzew i KC w konkretnych sytuacjach, na co w komentarzu zwrócona została szczególna uwaga. Dlatego też, poza omówieniem przepisów samej ustawy, autor wskazał na te przepisy KC, które w praktyce mają zastosowanie przy przewozie osób i rzeczy. Oczywistym jest bowiem, iż PrPrzew, jako akt prawny o szczególnym charakterze, nie może regulować wszystkich kwestii, jakie mogą wyniknąć w transporcie. Szczególną uwagę poświęcono kwestiom związanym z odpowiedzialności ą przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu, jako że na tym tle powstaje większość sporów pomiędzy stronami umowy (druga główna grupa sporów dotyczy braku płatności należności za przewóz, ale ona budzi znacznie mniejsze wątpliwości i rodzi mniej problemów praktycznych). Ustawa PrPrzew zawiera szereg szczególnych rozwiązań w tym zakresie, z których niektóre nie są znane ogólnym przepisom prawa cywilnego. Odnosi się to chociażby nie tylko do przesłanek zwalniających przewoźnika od odpowiedzialności, ale nawet samego sposobu ustalania wysokości odszkodowania. Przepisy art. 62 i n. mają w związku z tym niezwykle istotne znaczenie i tak naprawdę stanowi ą najistotniejszą część PrPrzew. A ponieważ mają charakter przepisów iuris cogentis, ich znajomość i umiejętność praktycznego zastosowania są szczególnie ważne. Co istotne, aby w ogóle było możliwe wytoczenie powództwa przed sądem, niezbędne jest spełnienie wymogu określonego w art. 75 ust. 1 PrPrzew, a więc skorzystanie z instytucji reklamacji lub wezwania do zapłaty. Ustawodawca wyszedł z założenia, iż uwzględniając masowość stosunków przewozowych, wskazane byłoby umożliwienie stronom dojścia do porozumienia jeszcze przed ewentualnym postępowaniem sądowym, które dla zwykłych ludzi może wiązać się z poważnymi kosztami. Jest to odrębność w stosunku do przepisów KPC, które, co do zasady, takiego obowiązku nie przewidują. Podobnie w charakterystyczny sposób została uregulowana kwestia czynnej legitymacji procesowej, a więc określenia kręgu osób, które mogą wystąpić z konkretnymi powództwami. Takich odmienności zawartych w PrPrzew, w stosunku do przepisów KC i KPC, jest znacznie więcej i na nie w komentarzu została zwrócona szczególna uwaga. Jednocześnie komentując poszczególne przepisy, autor starał się przedstawić pojawiające się na ich tle wątpliwości i spory zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie, ale również przedstawiał własne stanowisko celem ich rozwiązania lub podawał przyczyny, dla których należało się opowiedzieć za jednym z przedstawionych poglądów. Ułatwi to rozstrzyganie pojawiających się problemów zarówno osobom, które prawem przewozowym zajmują się od strony teoretycznej, jak i osobom, które z tą dziedziną prawa cywilnego spotykają się w praktyce. dr Tomasz Szanciło Ebook porusza temat przewozowe. Jedną z istotnych spraw poruszanych w ebooki jest: Komentarz.
Więcej

Kupon rabatowy EbookPoint.pl / okolicznościowy

Aby skorzystać z promocji i uzyskać rabat, nie musisz posiadać kuponu rabatowego, ani okolicznościowego. Wystarczy, że skorzystasz z poniższego linku. Kieruje on do sklepu online, gdzie możesz sprawdzić, czy obowiązuje obecnie promocja:

Sprawdź Rabat

Wypromuj się

Prowadzisz bloga, kanał YT, social media, jesteś influencerem, albo po prostu lubisz czytać? Wspieraj z nami czytelnictwo i zachęcaj do tego innych. Napisz o ebooku i uzyskaj promocję. Napisz na kontakt@websoul.pl, aby uzyskać więcej informacji.

Najtańsze oferty na e-booka:

Zobacz, gdzie ebook jest dostępny w najlepszej ofercie:
Ten ebook może być taniej

Nowość
Podaj adres e-mail, na który otrzymasz informację, gdy ebook będzie tańszy:
Dołącz do 5163 osób

Inne ebooki w kategorii Ogólne, kompendium wiedzy

Ebook Jak rozliczyć najem 2015

rodzaje umów najem okazjonalny, prywatny rozliczanie przez małżonków ulgi podatek dochodowy VAT Każdy podatnik, który zdecydował się na wynajem mieszk...
Ebook Jak zarobić pieniądze - 50 pomysłów na własny biznes

od pralni do doradcy ślubnego jak sprawnie prowadzić firmę ile trzeba zainwestować ile można zyskać jak płacić niższe podatki i składki ZUS Zachęcamy do wejścia w rynkową grę...
Ebook Jak zarobić, sprzedając za granicą. Co, gdzie i na jakich zasadach

10 krajów najbardziej atrakcyjnych dla polskich eksporterów co i na jakich zasadach sprzedawać w innych państwach pieniądze na finansowanie eksportu jak rozliczać tran...
Ebook Kobieta w ciąży prawa pracownicze

Z poradnika dowiedzą się jaką mają ochronę prawną, kiedy ile przysługuje im dni wolnych i przerw w pracy, jakie są zasady przejścia na urlop macierzyński i rodzicielski, jak wykorzystać urlop wychow...
Ebook Korzystne zmiany dla rolników. Od 2016 r. ryczałt zamiast PIT (

Wsparcie rolników sprzedających własne produkty - Ryczałt to tylko 2 proc. przychodów Od 1 stycznia 2016 r. rolnicy, którzy sprzedają bezpośrednio własne, przetworzone produkty...
Ebook Pieniądze na start i rozwój firmy

2016 r. – miliardy z Unii Europejskiej pomoc z budżetu państwa oferta banków leasing faktoring crowdfunding: w grupie siła Pieniądze nie czynią człowieka szcz...

ISBN 978-83-7483-979-2. Porównywarka cen ebooków, które dostępne są w formatach PDF, MOBI i innych. Na urządzenia Kindle i inne. Tutaj znajdziesz ebook, którego szukasz. Nie wszystkie ebooki w ofercie są darmowe. Wspierajmy autorów i kupujmy ebooki.
Tytuł: Prawo przewozowe. Komentarz Ocena: 4.8 Recenzent: Tomasz Smykowski Dodał: Data recenzji: 3 sierpień 2012 Streszczenie: Ebook polecany Opis: Ebook polecany