Szukaj:

Autor: Tomasz Michalik, Lipiec 2018, 1129 stron

Opis ebooka

Niniejsza publikacja stanowi komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Opracowanie zawiera szczegółową analizę przepisów wymienionej ustawy jak również omówienie regulacji unijnych, w tym Dyrektywny 2006/2012 oraz bogatego orzecznictwa sądów krajowych, unijnych oraz interpretacji Ministra Finansów. Zagadn ...

Czytaj dalej...

Spis treści ebooka

Chwilowo niedostępny


Zobacz pełny spis treści


Cały opis ebooka


Niniejsza publikacja stanowi komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Opracowanie zawiera szczegółową analizę przepisów wymienionej ustawy jak również omówienie regulacji unijnych, w tym Dyrektywny 2006/2012 oraz bogatego orzecznictwa sądów krajowych, unijnych oraz interpretacji Ministra Finansów. Zagadn ienia z zakresu materii podatków pośrednich są często zmieniane i uaktualniane przez ustawodawcę. Tempo oraz rodzaj zmian wymuszają potrzebę ciągłego i czasochłonnego śledzenia oraz analizowania przepisów. Wobec tego, proponujemy naszym Czytelnikom Komentarz w którym w przystępny i precyzyjny sposób, uwzględniając zmiany, orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe, zostały skomentowane wszystkie artykuły ustawy.

Kolejne, 9. wydanie opiera  się na tekście jednolitym opublikowanym w lipcu 2011 r. Zawiera omówienie wszystkich zmian od czasu ostatniego wydania, w szczególności wynikających z ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych z 7.12.2012r. ustaw oraz tzw. "ustawy deregulacyjnej",  z 16.11.2012r., które wchodzą w życie 1 stycznia 2013 r.,  1 kwietnia 2013 r. oraz 1.1.2014r. Najważniejsze z wprowadzonych zmian to:

  • zmiany wynikające z implementacji Dyrektyw UE, tj:

- dyrektywy Rady 2010/45/UE z 13.7.2010 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (Dz. Urz. UE L 189 z 22.07.2010, s. 1),

- dyrektywy Rady 2008/8/WE z 12.2.2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług (Dz. Urz. UE L 44 z 20.02.2008, str. 11),

  • usunięcie niezgodności przepisów z prawem unijnym w zakresie stosowania obniżonej stawki VAT na niektóre towary,
  • uporządkowanie przepisów w zakresie zwolnień od podatku, w szczególności przeniesienia części regulacji z rozporządzenia wykonawczego do ustawy,
  • zmiany związane z racjonalizacją stosowania stawek obniżonych,
  • szereg zmian upraszczających w zamierzeniu ustawodawcy stosowanie przepisów dotyczących podatku VAT dla przedsiębiorców, np. ograniczenie zatorów płatniczych oraz poprawa płynności finansowej przedsiębiorców poprzez zmiany w metodzie kasowej rozliczeń czy uproszczenie procedury pobierania VAT  w przypadku budowy i utrzymania wspólnych odcinków dróg transgranicznych w związku z wnioskiem o derogację oraz umową między RP i Republiką Czeską (obecna definicja terytorium państwa członkowskiego pozwala stosować tę procedurę tylko do budowy i utrzymania mostów),
  • zmiany odnośnie fakturowania, polegających na dalszym uproszczeniu, modernizacji i harmonizacji przepisów,
  • możliwość przekazania zwrotu podatku Vat wraz z odsetkami na rachunek banku lub SKOK jako zabezpieczenie kredytu.

Komentarz koncentruje się na praktycznych aspektach związanych z opodatkowaniem VAT za szczególnym uwzględnieniem istotnych zagadnień jakie mogą wystąpić na gruncie VAT w ramach profesjonalnego obrotu gospodarczego. Komentarz zawiera komplet informacji, dzięki którym zagadnienia z zakresu podatku VAT staną się dla Czytelnika bardziej przejrzyste i jasne.

Dodatkowo, aby ułatwić czytelnikom orientację w komentarzu zamieszczone zostały numery boczne paginy górne oraz wewnętrzne spisy treści do poszczególnych artykułów.

Skierowany jest przede wszystkim do osób zajmujących się problematyką podatku VAT w praktyce, a więc do pracowników sektora finansowego, doradców podatkowych, sędziów sądów administracyjnych, księgowych, biegłych rewidentów, pracowników aparatu skarbowego, adwokatów i radców prawnych oraz nauczycieli akademickich oraz studentów zainteresowanych zgłębieniem powyższej tematyki.

Cały spis treści ebooka


Kontynuuj...

Porównywarka cen ebooków, które dostępne są w formatach PDF, MOBI i innych. Na urządzenia Kindle i inne. Tutaj znajdziesz ebook, którego szukasz. Nie wszystkie ebooki w ofercie są darmowe. Wspierajmy autorów i kupujmy ebooki, zamiast ściągać je z torrentów i chomikuj
Tytuł: VAT. Komentarz 2013 Ocena: 4.8 Recenzent: Tomasz Smykowski Dodał: Data recenzji: 3 sierpień 2012 Streszczenie: Ebook polecany Opis: Ebook polecany