Wyniki ankiet satysfakcji:

              

Dotychczasowi klienci w anonimowej ankiecie dobrze oceniają ceny realizacji i jakość, wskazują też na bardzo dobrą komunikatywność, jakość korespondencji, terminowość realizacji i realizację celów biznesowych.